PATIENT CENTERED CANCER CARE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PATIENT CENTERED CANCER CARE"

Transkript

1 Projekt INTENT PREVON 2018 I Workshop ipaac PRAHA Marek Svoboda I MOÚ Brno PATIENT CENTERED CANCER CARE Hodnocení péče na úrovni komplexního onkologického centra - model zaměřený na pacienta

2 PATIENT CENTERED CANCER CARE 9 partnerů 4 státy EU ČR: Masarykův onkologický ústav ÚZIS Itálie: National Cancer Institute Aviano Veneto Institute of Oncology AIMAC Ministry of Health Maďarsko: NIO Budapešť Slovinsko: Institute of Oncology Ljubljana National Institute of Public Health Financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Trvání projektu: Rozpočet projektu: EUR TAKING COOPERATION FORWARD 2

3 Cíl projektu: Najít řešení pro inovativní model onkologické péče, orientované na pacienta ( Patient Centered Cancer Care ), který by byl aplikovatelný pro systém i jednotlivé poskytovatele zdravotní péče Stanovit cesty zlepšování onkologické péče (nejenom) ve střední Evropě Organization of European Cancer Instututes TAKING COOPERATION FORWARD 3

4 Pracovní fáze projektu 2018 Fáze I Analýza modelů péče orientované na pacienta Sběr dat 2019 Fáze II Příprava inovativního modelu péče orientované na onkologického pacienta Popis modelu - indikátory Fáze III Testování modelu - benchmarking Finalizace modelu a doporučení pro jeho implementaci Centrum podpory TAKING COOPERATION FORWARD 4

5 Pracovní fáze projektu Fáze I Analýza modelů péče orientované na pacienta Sběr dat FOCUS: PATIENT PROVIDER POLICY MAKER PAYER LOCAL STAKEHOLDERS PANEL TAKING COOPERATION FORWARD 5

6 Pracovní fáze projektu Fáze I Analýza modelů péče orientované na pacienta Sběr dat FOCUS: PATIENT FOCUS: ORGANIZATION - PROVIDER Information, communication, education Shared decision making Accessibility (Easy access to care and services) Continuity of care Commitment to PCCC of leadership and management Questionnaire survey among stakeholders: Multidisciplinary approach and Continuity of care at all levels* 1100 patients 1100 caregivers 50 managers Patient centered culture Patient Safety as a key priority Physical and emotional support Research a. Enhancing the quality of life TAKING COOPERATION FORWARD 6

7 Rozbor léčebné zátěže MOÚ onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Hodnocení péče na úrovni komplexního onkologického centra, model zaměřený na pacienta I. Celkové hodnocení zátěže - Narůstající prevalence léčených - Problém objemu dispenzarizovaných - Problém narůstající incidence následných malignit Accessibility (Easy access to care and services) Continuity of care Shared decision making Patient Safety as a key priority Tento výstup je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/

8 Léčebná zátěž MOÚ zhoubnými nádory kromě jiných kožních nádorů Kumulativní incidence léčených: kumulativní počet pacientů, u kterých je poprvé zaznamenán daný typ péče v MOÚ v období 1/ /2017. Počet pacientů I.04 V.04 IX.04 I.05 V.05 IX.05 I.06 V.06 IX.06 I.07 V.07 Trend současnosti: velký podíl dispenzární péče (zůstávající Měsíc / hodnocené období: na 1/ /2017 centrech) IX.07 I.08 V.08 IX.08 I.09 V.09 IX.09 I.10 V.10 IX.10 I.11 V.11 IX.11 I.12 V.12 IX.12 I.13 V.13 IX.13 I.14 V.14 IX.14 I.15 V.15 IX.15 I.16 V.16 IX.16 I.17 V.17 IX.17 dispenzarizace a jiná léčba celkem = * protinádorová léčba celkem = * * pacienti s více novotvary jsou do kumulativní incidence zahrnuti pouze jednou; pacienti, s protinádorovou léčbou i dispenzarizací jsou zahrnuti do obou skupin Za období 1/ /2017 je u 17,0 % onkologických pacientů MOÚ zaznamenána pouze protinádorová léčba, u 39,7 % pacientů protinádorová léčba s následnou dispenzarizací a 43,1 % pacientů je pouze dispenzarizováno nebo jinak vyšetřeno. Na celkové léčebné zátěži se nejvíce podílejí ZN prsu (22 %), kolorekta (13 %), prostaty (9 %), melanom kůže (6 %), ZN plic (6 %) a ZN dělohy (5 %). Zdroj: data MOÚ

9 Onkologičtí pacienti MOÚ: dělení dle péče vykázané plátcům v období 1/ /2017* * Forma péče je identifikována v dostupných administrativních datech MOÚ za období 1/ /2017, jde o nejpřesnější možný odhad. Pouze protinádorová léčba Protinádorová léčba + dispenzarizace Dispenzarizace a jiná vyšetření Podíl pacientů 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % předstojná žláza prostata (C61) prs ženy (C50) dutina ústní a hltan (C00 C14) jícen (C15) melanom kůže (C43) mozek a mícha (C70 C72) močový měchýř (C67) průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) žaludek (C16) varle (C62) děloha (C54, C55) slinivka břišní (C25) hrtan (C32) pojivové a měkké tkáně (C47, C49) hrdlo děložní cervicis uteri (C53) tlusté střevo a konečník (C18 C20) vaječník (C56) mnohočetný myelom (C90) ledvina (C64) žlučník a žlučové cesty (C23, C24) leukémie (C91 C95) Hodgkinův lymfom (C81) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) štítná žláza (C73) ostatní zhoubné nádory Pacienti, kteří mají více diagnóz ZN, jsou v přehledu zařazeni opakovaně N = N = N = N = 751 N = N = N = N = N = 863 N = N = N = N = N = 886 N = 877 N = N = N = N = 868 N = N = 685 N = 982 N = N = N = 876 N = Zdroj: data MOÚ

10 Léčebná zátěž MOÚ zhoubnými nádory kromě jiných kožních nádorů Prevalence jakékoli léčby v MOÚ celkem a její vývoj v čase dle diagnóz (počet pacientů léčených v MOÚ v letech) Počet pacientů prs ženy (C50) tlusté střevo a konečník (C18 C20) předstojná žláza prostata (C61) melanom kůže (C43) děloha (C54, C55) hrdlo děložní cervicis uteri (C53) varle (C62) ledvina (C64) vaječník (C56) průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) dutina ústní a hltan (C00 C14) močový měchýř (C67) Hodgkinův lymfom (C81) žaludek (C16) mozek a mícha (C70 C72) pojivové a měkké tkáně (C47, C49) slinivka břišní (C25) štítná žláza (C73) hrtan (C32) leukémie (C91 C95) mnohočetný myelom (C90) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) jícen (C15) žlučník a žlučové cesty (C23, C24) ostatní zhoubné nádory Zdroj: data MOÚ

11 Přehled analyzovaných dat: výskyt vícečetných malignit v MOÚ, 1/ /2017 Výskyt vícečetných malignit (uvažovány jsou pouze zhoubné novotvary kromě kožních) Dospělí pacienti se zhoubným novotvarem kromě kožních N = (100 %) Pacienti s jedním novotvarem N = (86,1 %) Protinádorová léčba v MOÚ N = (48,4 %) Pacienti s více novotvary Bez záznamu o protinádorové léčbě v MOÚ Protinádorová léčba jednoho novotvaru v MOÚ N = (13,9 %) Trend současnosti: narůstá podíl pacientů s více nádory N = (5,4 %) N = (6,3 %) Protinádorová léčba více novotvarů v MOÚ N = (2,2 %) Celkem 13,9 % onkologických pacientů MOÚ má více zhoubných novotvarů, z nich 8,5 % pacientů je v MOÚ protinádorově léčeno, z toho 2,2 % mají ve sledovaném období záznam o protinádorové léčbě více novotvarů. Zdroj: Národní onkologický registr České republiky + data MOÚ

12 Rozbor léčebné zátěže MOÚ onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Hodnocení péče na úrovni komplexního onkologického centra, model zaměřený na pacienta II. Hodnocení migrace pacientů ve spádové oblasti - Spádové oblasti center se rozšiřují řada pacientů migruje za péčí v různých fázích léčby => toto musí systémy hodnocení péče zohledňovat Accessibility (Easy access to care and services) Continuity of care Tento výstup je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/

13 Celkové počty pacientů dostupné pro analýzy (pacienti léčení v MOÚ, 1/ /2017) Pouze dospělí pacienti se zhoubnými novotvary kromě kožních (C00 C97 bez C44). Pacienti s více novotvary jsou zahrnuti pouze jednou. Geografická migrace pacientů místo bydliště pacienta Klinická migrace pacientů podle místa primární léčby Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj jiný kraj neznámo Celkem A0: vlastní pacienti MOÚ (13,2 %) 836 (1,0 %) 747 (0,9 %) 832 (1,0 %) (16,0 %) A1: pacienti migrující do MOÚ ve fázi primární terapie A2-PL: pacienti migrující do MOÚ po primární terapii a protinádorově léčení v MOÚ A2-D: pacienti migrující do MOÚ po primární terapii; v MOÚ pouze dispenzarizovaní AX: pacienti dosud nedohlášení v NOR ČR (probíhá validace dat) (24,5 %) (3,4 %) (2,6 %) (3,1 %) (33,5 %) Trend současnosti: centralizace vysoce specializované péče ~ 80 % (8,5 %) (1,4 %) 839 (1,0 %) (1,7 %) (12,6 %) (16,2 %) (4,8 %) (4,3 %) (9,5 %) (34,7 %) (2,3 %) 190 (0,2 %) 180 (0,2 %) 245 (0,3 %) 103 (0,1 %) (3,2 %) Celkem (64,8 %) (10,8 %) (8,9 %) (15,4 %) 103 (0,1 %) (100 %) Dělení podle geografické migrace je určeno podle místa trvalého bydliště pacienta, které je zaznamenáno v databázi MOÚ. Dělení podle klinické migrace se vztahuje na období diagnostiky a primární léčby pacienta a je určeno z dat NOR. Zdroj: Národní onkologický registr České republiky + data MOÚ

14 The Czech Republic Map of the health care facilities involved in cancer treatment 1 Cancer Institute (Masaryk Memorial Cancer Institute) 15 Comprehensive Cancer Centers Regional Cancer Units The most complex and most expensive oncological care is provided in a network of 15 Comprehensive Cancer Centres (CCC) designed by Ministry of Health and accredited by Czech Oncology Society. In addition to CCC, there are other 6 centers for the treatment of blood cancers and 2 centers for pediatric tumors. There are 7 ERN centers focused on RARE CANCERS: EURACAN: Brno, Prague PeadCan: Brno, Prague EuroBloodNet: Brno, Olomouc, Prague South Moravian Region Comprehensive Cancer Centre of Masaryk Memorial Cancer Institute Brno in cooperation with University Hospital Brno and St. Anne's University Hospital.

15 Bydliště pacientů se zhoubnými nádory kromě kožních (léčení v MOÚ; 1/ /2017) N = Bydliště pacienta: % Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Jihočeský kraj Královéhradecký kraj Hl. m. Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj neznámo 10,81 8,86 3,89 3,51 2,94 1,24 1,06 0,87 0,65 0,54 0,30 0,24 0,18 0,12 64,79 15,0 % 5,0 14,9 % 2,0 4,9 % < 2,0 % Zdroj: data MOÚ + data NOR (jen primární léčba nádoru)

16 Bydliště onkologických pacientů léčených v MOÚ v období 1/ /2017 Bydliště pacienta Jihomoravský kraj Brno-město Brno-venkov Hodonín Blansko Břeclav Vyškov Znojmo Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou Třebíč Jihlava ostatní VYS Zlínský kraj Uherské Hradiště Zlín Kroměříž Vsetín Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Jihočeský kraj Královéhradecký kraj Hl. m. Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj neznámo % pacientů ,9 6,2 6,1 4,3 3,9 4,8 3,4 1,5 1,1 2,9 2,7 2,4 0,7 3,9 3,5 2,9 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 11,4 10,8 8,9 26,0 8,9 % 10,8 % 15,4 % N = ,1 % 64,8 64,8 % Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj ostatní kraje neznámo Diagnózy dle bydliště pacienta předstojná žláza prostata (C61) hrtan (C32) močový měchýř (C67) dutina ústní a hltan (C00 C14) průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) melanom kůže (C43) děloha (C54, C55) mozek a mícha (C70 C72) ledvina (C64) leukémie (C91 C95) štítná žláza (C73) jícen (C15) tlusté střevo a konečník (C18 C20) hrdlo děložní cervicis uteri (C53) mnohočetný myelom (C90) prs ženy (C50) žaludek (C16) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) slinivka břišní (C25) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) žlučník a žlučové cesty (C23, C24) pojivové a měkké tkáně (C47, C49) varle (C62) vaječník (C56) Hodgkinův lymfom (C81) ostatní zhoubné nádory Podíl pacientů 0 % 50 % 100 % Pacienti, kteří mají více diagnóz ZN, jsou v přehledu zařazeni opakovaně N = N = 886 N = N = N = N = N = N = N = N = 982 N = 876 N = 751 N = N = N = 868 N = N = N = N = N = 863 N = 685 N = 877 N = N = N = N = Zdroj: Národní onkologický registr České republiky + data MOÚ

17 Přehled počtů pacientů se zhoubnými nádory kromě kožních dle migrace za léčbou pacienti léčení v MOÚ v období 1/ /2017 Migrace léčebná Vlastní pacienti MOÚ Migrující pacienti A0: vlastní pacienti, celá primární léčba v MOÚ A1: migrující ve fázi primární terapie, část primární léčby je v MOÚ A2-PL: protinádorově léčení v MOÚ, primární léčba jinde A2-D: pouze dispenzarizovaní v MOÚ, primární léčba jinde Migrace geografická N = N = N = N = Bydliště pacienta: Jihomoravský kraj Brno-město Brno-venkov Hodonín Blansko Břeclav Vyškov Znojmo Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou Třebíč Jihlava ostatní VYS Zlínský kraj Uherské Hradiště Zlín Kroměříž Vsetín Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Jihočeský kraj Královéhradecký kraj Hl. m. Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj ostatní kraje % pacientů ,1 5,2 6,6 4,0 2,5 6,0 2,2 2,5 0,8 0,5 5,3 2,3 1,3 1,4 0,3 0,5 2,1 1,8 0,4 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 17,7 6 % 5 %6 % 41,8 83 % 82,7 % pacientů ,7 12,4 8,9 7,5 7,9 5,6 3,2 10,1 5,2 3,3 0,9 0,6 7,7 3,4 2,3 1,6 0,4 1,6 2,4 2,9 0,7 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 9 % 8 % 10 % 73 % 73,1 % pacientů % pacientů ,0 9,8 10,0 8,0 7,8 5,0 3,1 11,5 4,3 4,7 1,4 1,0 7,6 2,7 1,7 2,6 0,6 2,5 3,5 2,9 1,3 0,5 0,8 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 13 % Zdroj: Národní onkologický registr České republiky + data MOÚ 8 % 11 % 68 % 67,6 17,5 7,7 4,3 4,7 3,8 3,2 5,4 13,9 6,1 3,4 2,5 1,9 12,3 3,0 4,5 3,6 1,3 8,3 5,4 3,6 2,2 2,4 1,7 1,2 1,1 0,6 0,5 0,3 27 % 12 % 14 % 46,6 47 %

18 Rozbor léčebné zátěže MOÚ onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Hodnocení péče na úrovni komplexního onkologického centra, model zaměřený na pacienta III. Objem péče a zátěž dle pokročilosti onemocnění - Objem péče je sám o sobě ko-faktorem kvality, systémy hodnocení musí reflektovat vysokou zátěž center pokročilými nádory Accessibility (Easy access to care and services) Shared decision making Research Multidisciplinary approach and Continuity of care at all levels* Tento výstup je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/

19 Zastoupení MOÚ v primární léčbě dospělých pacientů se ZN kromě kožních data NOR ČR za období ( hospital volume ) MOÚ KOC jiné ZZ Počet ročně Operace N = Podíl MOÚ: 4,07 % Pořadí MOÚ: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárně operovaných pacientů za rok Počet ročně Radioterapie N = Podíl MOÚ: 11,66 % Pořadí MOÚ: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních radioterapií za rok Počet ročně Chemoterapie N = Podíl MOÚ: 7,28 % Pořadí MOÚ: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních chemoterapií za rok Počet ročně Hormonální terapie N = Podíl MOÚ: 8,44 % Pořadí MOÚ: 1 Počet léčených ročně Primární léčba celkem N = Podíl MOÚ: 6,20 % Pořadí MOÚ: 1 Počet léčených ročně Jakákoliv péče o pacienta dle NOR: pracoviště diagnostikující, léčící, nebo dispenzarizující N = Podíl MOÚ: 5,58 % Pořadí MOÚ: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních hormonálních terapií za rok Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárně léčených pacientů za rok Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárně léčených pacientů za rok Zdroj: Národní onkologický registr České republiky

20 Léčebná zátěž MOÚ primární léčbou zhoubných nádorů ve srovnání s ostatními zdravotnickými zařízeními v České republice (dle dat NOR za období ) prvních 30 ZZ v ČR podle počtu primárně léčených pacientů ročně MOÚ podle počtu primárně léčených pacientů ročně Počet primárně léčených pacientů ročně Pořadí MOÚ v ČR * prs ženy (C50) tlusté střevo a konečník (C18 C20) předstojná žláza prostata (C61) průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) melanom kůže (C43) děloha (C54, C55) dutina ústní a hltan (C00 C14) ledvina (C64) hrdlo děložní cervicis uteri (C53) vaječník (C56) varle (C62) žaludek (C16) slinivka břišní (C25) mozek a mícha (C70 C72) močový měchýř (C67) jícen (C15) hrtan (C32) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) non-hodgkinův lymfom (C82 C85, C96) pojivové a měkké tkáně (C47, C49) žlučník a žlučové cesty (C23, C24) Hodgkinův lymfom (C81) mnohočetný myelom (C90) leukémie (C91 C95) štítná žláza (C73) ostatní zhoubné nádory * pořadí MOÚ mezi všemi ZZ v primární léčbě daných nádorových onemocnění z celé ČR dle NOR Zdroj: Národní onkologický registr České republiky

21 Podíl MOÚ na léčbě dospělých pacientů se ZN kromě kožních diagnostikovaných v období ( hospital volume ) v Jihomoravském kraji Pacienti s primární léčbou v MOÚ (podle dat NOR) Další protinádorově léčení pacienti v MOÚ (podle dat MOÚ) Podíl z pacientů a v Jihomoravském kraji (dle NOR) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pacienti s dispenzarizací a jinou léčbou v MOÚ (podle dat MOÚ) Pacienti z JHM a Pořadí MOÚ v JHM b Zdroj: Národní onkologický registr České republiky + data MOÚ Podíl MOÚ v ČR c Pacienti s léčbou nebo dispenzarizací v jiném zdravotnickém zařízení Pořadí MOÚ v ČR d mozek a mícha (C70 C72) N = ,5 % 6 melanom kůže (C43) N = ,3 % 2 Hodgkinův lymfom (C81) N = ,6 % 8 prs ženy (C50) N = ,2 % 1 varle (C62) N = ,9 % 1 pojivové a měkké tkáně (C47, C49) N = ,0 % 2 hrdlo děložní cervicis uteri (C53) N = ,4 % 2 hrtan (C32) dutina ústní a hltan (C00 C14) děloha (C54,C55) N = 494 N = N = ,2 % 6,1 % 6,3 % vaječník (C56) N = ,0 % 3 non-hodgkinův lymfom (C82 C85,C96) N = ,5 % 13 jícen (C15) N = ,6 % 3 játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) N = ,0 % 1 předstojná žláza prostata (C61) N = ,8 % 1 slinivka břišní (C25) N = ,5 % 3 žaludek (C16) N = ,0 % 1 průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) N = ,7 % 10 tlusté střevo a konečník (C18 C20) N = ,0 % 2 ledvina (C64) N = ,9 % 6 mnohočetný myelom (C90) žlučník a žlučové cesty (C23, C24) močový měchýř (C67) N = 618 N = 591 N = ,4 % 1,6 % 1,8 % štítná žláza (C73) N = ,4 % 44 leukémie (C91 C95) N = ,7 % 12 ostatní zhoubné nádory N = ,5 % 1 a pacienti s primární léčbou a/nebo dispenzarizací z Jihomoravského kraje (JHM) dle dat NOR b pořadí MOÚ mezi všemi ZZ, které v primární léčbě daných nádorových onemocnění léčí pacienty z Jihomoravského kraje (JHM) dle dat NOR c podíl primárně léčených ZN v MOÚ ze všech pacientů s primární léčbou a/nebo dispenzarizací z celé ČR dle dat NOR d pořadí MOÚ mezi všemi ZZ v primární léčbě daných nádorových onemocnění z celé ČR dle NOR MOÚ je jedním z hlavních zdravotnických zařízení podílejících se na léčbě zhoubných novotvarů v Jihomoravském kraji je největším regionálním centrem v primární léčbě většiny zhoubných novotvarů. V celorepublikovém měřítku je patrná specializace MOÚ na ZN prsu, varlete, dělohy, jater a na ZN prostaty a žaludku.

22 Dospělí pacienti se solidními ZN kromě kožních diagnostikovaní dle NOR v období > zastoupení stadií Primární léčba v MOÚ Pacienti z JHM, v MOÚ primárně neléčeni Pacienti z ostatních krajů, v MOÚ primárně neléčeni Podíl stadií 3+4 u nově diagnostikovaných [%] průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) dutina ústní a hltan (C00 C14) slinivka břišní (C25) vaječník (C56) tlusté střevo a konečník (C18 C20) jícen (C15) žaludek (C16) žlučník a žlučové cesty (C23, C24) štítná žláza (C73) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) hrtan (C32) hrdlo děložní cervicis uteri (C53) ledvina (C64) močový měchýř (C67) předstojná žláza prostata (C61) melanom kůže (C43) prs ženy (C50) pojivové a měkké tkáně (C47, C49) děloha (C54, C55) varle (C62) N = N = N = N = 929 N = 911 N = N = 741 N = N = N = 669 N = 762 N = N = N = N = N = 295 N = 447 N = N = 666 N = N = N = 180 N = 717 N = N = 46 N = N = N = 369 N = 712 N = N = 285 N = 284 N = N = 728 N = 462 N = N = 975 N = N = N = 406 N = N = N = N = N = N = N = 797 N = N = N = N = N = 221 N = 146 N = N = N = N = N = 625 N = 179 N = Zdroj: Národní onkologický registr České republiky

23 Rozbor léčebné zátěže MOÚ onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Hodnocení péče na úrovni komplexního onkologického centra, model zaměřený na pacienta IV. Hodnocení výsledků péče - Mortalita a přežití ve srovnání s referenčními hodnotami ČR Information, communication, education Rese arch Patient Safety as a key priority Tento výstup je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu CZ.1.07/2.4.00/

24 Celková mortalita do 1 roku od diagnózy u pacientů primárně léčených v MOÚ (kohorta ) Uváděné hodnoty 1leté mortality pro jednotlivé diagnózy jsou standardizovány k věku pacientů a zastoupení klinických stadií (případně jiných rizikových kategorií). Diagnózy jsou řazeny sestupně dle celorepublikové 1leté mortality. Diagnóza Vlastní pacienti MOÚ (s 95% IS) Léčení pacienti ČR Mortalita do 1 roku od diagnózy [%] 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Významně nižší mortalita (Δ < 10 %) Významně nižší mortalita Významně vyšší mortalita Významně vyšší mortalita (Δ > +10 %) Počet pacientů Δ Rozdíl mortality ZN slinivky břišní (C25) 350 3,0 % ZN jater a intrahep. žlučových cest (C22) 187 7,6 % ZN jícnu (C15) 202 9,2 % ZN průdušnice a plíce (C33, C34) ,2 % ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) 102 0,8 % ZN mozku a míchy (C70 C72) 295 4,3 % ZN žaludku (C16) ,1 % leukémie (C91 C95) ,1 % ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) 607 5,0 % mnohočetný myelom (C90) 61 15,6 % non-hodgkinův lymfom (C82 C86) 150 5,6 % ZN močového měchýře (C67) 260 3,5 % ZN hrtanu (C32) 188 6,7 % ZN pojivových a měk. tkání (C47, C49) 141 0,5 % ZN vaječníku (C56) 380 1,8 % ZN tl. střeva a konečníku (C18 C20) ,2 % ZN hrdla děložního (C53) 366 3,4 % ZN ledviny (C64) 572 2,1 % Hodgkinův lymfom (C81) 92 4,7 % ZN dělohy (C54, C55) 773 2,5 % zhoubný melanom kůže (C43) ,8 % ZN prostaty (C61) ,8 % ZN prsu (C50) u žen ,2 % ZN varlete (C62) 349 1,6 % ZN štítné žlázy (C73) 27* +13,7 % Zdroj: Národní onkologický registr České republiky * nízké N

25 Celkové 5leté přežití u pacientů primárně léčených v MOÚ: (perioda ) Uváděné hodnoty 5letého přežití pro jednotlivé diagnózy jsou standardizovány k věku pacientů a zastoupení klinických stadií (případně jiných rizikových kategorií). Diagnózy jsou řazeny sestupně dle celorepublikového 5letého přežití. Diagnóza Vlastní pacienti MOÚ (s 95% IS) Léčení pacienti ČR Celkové 5leté přežití [%] 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Významně vyšší přežití (Δ > +10 %) Významně vyšší přežití Významně nižší přežití Významně nižší přežití (Δ < 10 %) Počet pacientů Δ Rozdíl přežití ZN varlete (C62) ,4 % ZN štítné žlázy (C73) 47* 19,0 % Hodgkinův lymfom (C81) ,5 % ZN prsu (C50) u žen ,3 % ZN prostaty (C61) ,9 % ZN dělohy (C54, C55) ,4 % zhoubný melanom kůže (C43) ,4 % ZN ledviny (C64) ,1 % ZN hrdla děložního (C53) 687 0,9 % non-hodgkinův lymfom (C82 C86) ,2 % ZN močového měchýře (C67) ,0 % ZN tl. střeva a konečníku (C18 C20) ,4 % ZN pojivových a měk. tkání (C47, C49) 214 0,3 % ZN hrtanu (C32) ,3 % ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ,1 % ZN vaječníku (C56) ,3 % mnohočetný myelom (C90) ,5 % leukémie (C91 C95) 79 +4,6 % ZN žaludku (C16) ,7 % ZN mozku a míchy (C70 C72) 397 0,8 % ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) 126 1,2 % ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ,1 % ZN jater a intrahep. žlučových cest (C22) ,1 % ZN jícnu (C15) ,6 % ZN slinivky břišní (C25) ,6 % Zdroj: Národní onkologický registr České republiky * nízké N

26 Masaryk Memorial Cancer Institute / MMCI International Collaboration PATIENT CENTEREDNESS

27 The OECI is a network presently regrouping 78 Members from 26 European countries dealing with cancer treatment and research Within the OECI network, 29 centers are accredited in the OECI accreditation and designation program. These are the European top quality cancer centers. MMCI is OECI acreditated Clinical Cancer Center

28 6 kapitol 63 standardů

29 Závěrem Model onkologické péče orientované na pacienta (PCCC) Není abstraktní pojem, ale realita s přesahem do řady dimenzí léčebně preventivní a sociální péče Je v zájmu pacientů, poskytovatelů a plátců péče i celého systému. Pacienti tento model vyžadují! Bez sebeevaluace a srovnávání (benchmarking) není možné udržet kvalitu a rozvoj PCCC Informace jsou nezbytným předpokladem pro tyto procesy TAKING COOPERATION FORWARD 29

30 Děkuji za pozornost Webové stránky projektu: TAKING COOPERATION FORWARD 30

31 TAKING COOPERATION FORWARD 31

32 CE1047 I MMCI PATIENT CARE within the INTENT project is: 1) Improving patients active role in care and research Key words: Active involvement, health literacy, decision making, education and empowerment, patient safety, communication, psychological and social impact 2) Improving health gain, including quality of life Key words: MDTs, quality of life, continuity of care, measurements, public disclosure of results, patient oriented research,, rehabilitation (physical, psychological, social, nutritional, sexual) 3) Actively contributing to organizational learning and continuous improvement in this field PCC in our project finally aims to modify current practices by defining an innovative and shared model of care TAKING COOPERATION FORWARD 32

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde? Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Epidemiologie hematologických malignit v České republice

Epidemiologie hematologických malignit v České republice Epidemiologie hematologických malignit v České republice Zpráva je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Onkologická péče v Kraji Vysočina a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat

Onkologická péče v Kraji Vysočina a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat Regionální a mezinárodní zpravodajství NZIS Onkologická péče v Kraji a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

Zhoubné novotvary v ČR. ková

Zhoubné novotvary v ČR. ková Zhoubné novotvary v ČR Mgr. Lenka Juříčkov ková Lékařský dům d m 2.9.26 Obsah prezentace úmrtnost na zhoubné novotvary zdroj dat Český statistický úřad (http://www.( http://www.czso.cz/) incidence zhoubných

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR)

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Co najde epidemiolog v datech Národního registru hospitalizovaných: modelový příklad neinfekční diagnózy idiopatické střevní záněty

Co najde epidemiolog v datech Národního registru hospitalizovaných: modelový příklad neinfekční diagnózy idiopatické střevní záněty Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 29 6 Zhoubné nádory v roce 26 Malignant neoplasms in 26 Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 27 3 Souhrn Zhoubné nádory v roce 24 Malignant neoplasms in 24 Aktuální informace přináší nejnovější data o nově

Více

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 21 71 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 27 59 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresa: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64 460 01 Liberec 1

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2006

Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 27 38 Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 26 Activity in X-ray oncology

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 1. 212 2 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 10. 2014 25 Souhrn Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Výskyt, příčiny a prevence nádorových onemocnění v mezinárodním kontextu. Ivana Kulhánová

Výskyt, příčiny a prevence nádorových onemocnění v mezinárodním kontextu. Ivana Kulhánová Výskyt, příčiny a prevence nádorových onemocnění v mezinárodním kontextu Ivana Kulhánová XLVIII. konference ČDS 24. říjen 2018 Databáze incidence a úmrtnosti zhoubných novotvarů Cancer Surveillance Unit

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce Activity in X-ray and clinical oncology in the Czech Republic in 2008

Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce Activity in X-ray and clinical oncology in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 9. 2009 46 Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce 2008 Activity in X-ray and clinical oncology

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Doporučení pro sledování nemocných po léčbě lymfomů

Doporučení pro sledování nemocných po léčbě lymfomů Doporučení pro sledování nemocných po léčbě lymfomů David Belada 4. interní hematologická klinika, FN HK a LF UK v Hradci Králové Seminář Novinky v léčbě lymfomů a CLL, Tereziánský Dvůr, 11.10.2018 Trendy

Více

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Souhrn informací o nádorech trávicího traktu a karcinomu tlustého

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2011 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod V České republice

Více

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla ROK 2002 byl plodný 27.11.2002 se narodil bojovný Pes Béla Každý začátek je těžký Nastala doba hledání...někdy nevěděl, kudy na to ROK 2012...byly i nezdary...dobré věci se rodí těžce stálo to za to ROK

Více

Populační hodnocení onkologické péče a systém pro plánování kapacit a zdrojů

Populační hodnocení onkologické péče a systém pro plánování kapacit a zdrojů Populační hodnocení onkologické péče a systém pro plánování kapacit a zdrojů Přednáška je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Novotvary v České republice - rok 2002 1)

Novotvary v České republice - rok 2002 1) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24.11.24 Novotvary v České republice - rok 22 1) V roce 22 bylo hlášeno u mužů 32 551 zhoubných novotvarů a novotvarů

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

Národní onkologický registr > Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Národní onkologický registr > Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Národní onkologický registr. 2018. 2019 ->? Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Nutná změna pravidel?.. bohužel ano Nová legislativa ochrana osobních údajů Zákon 372/2011 Sb. ve

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2006

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2007 41 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2006 Activity of health

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce 2009. Activity in X-ray and clinical oncology in the Czech Republic in 2009

Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce 2009. Activity in X-ray and clinical oncology in the Czech Republic in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 35 Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce 2009 Activity in X-ray and clinical oncology

Více

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day 17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day L. Petruželka Onkologická klinika 1.LF UK VFN a ÚVN Praha 16.listopadu 2016 2016 World Pancreatic Cancer Day: Growing the momentum!

Více

Novotvary. Cancer Incidence. in the Czech Republic ÚZIS R zdravotnická statistika zdravotnická statistika. health statistics health statistics

Novotvary. Cancer Incidence. in the Czech Republic ÚZIS R zdravotnická statistika zdravotnická statistika. health statistics health statistics zdravotnická statistika zdravotnická statistika Novotvary 2012 2013 R Cancer Incidence 2012 2013 in the Czech Republic health statistics health statistics ÚZIS R 2017 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

rodinné stříbro české onkologie Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN

rodinné stříbro české onkologie Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN Národní onkologický registr (NOR) rodinné stříbro české onkologie ONKOFORUM BRNO 4112011 Prof MUDr Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN Publikace Novotvary

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 7. 2009 33 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2008 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce Activity in X-ray and clinical oncology in the Czech Republic in 2010

Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce Activity in X-ray and clinical oncology in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 6. 2011 27 Souhrn Činnost radiační a klinické onkologie v České republice v roce 2010 Activity in X-ray and clinical

Více

hemoglobinu v letech

hemoglobinu v letech Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České republice Data za období 2002-2006 IV. Vyšetření glykovaného hemoglobinu v letech 2002-2006 Ve spolupráci s Diabetickou asociací České republiky (DAČR) vytvořil

Více

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Dr. A.U. Ramakrishnan M.B.B.S., M.F. Hom. (London) a Catherine R. Coulterová Tato kniha představuje současnou vědeckou informaci pro medicínské a homeopatické profesionály.

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29. 12. 2011 63 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 9. 2010 52 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Organizace a hodnocení onkologické péče v ČR, perspektivy a výzvy dalších let

Organizace a hodnocení onkologické péče v ČR, perspektivy a výzvy dalších let Organizace a hodnocení onkologické péče v ČR, perspektivy a výzvy dalších let Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR I. Výchozí metodická dokumentace Koncepce

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29. 10. 2012 54 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózou F patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 49 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR Health

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Základní indikátory v monitoringu mamografického

Více

Národní onkologick! registr (NOR)

Národní onkologick! registr (NOR) Národní onkologick! registr (NOR) rodinné st!íbro "eské onkologie Prof. MUDr Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika 1. LF UK a TN p!edsedkyn# Celostátní rady NORu vedoucí KOC (NNB, VFN, TN) Publikace

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická biochemie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 21 19 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická biochemie Activity of health

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2016 7 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2009 2015 Health care about patients with eating

Více

Příloha 2. Nově dostupná data: proočkovanost české populace proti HPV

Příloha 2. Nově dostupná data: proočkovanost české populace proti HPV Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Příloha 2. Nově dostupná data: proočkovanost české populace proti HPV Ústav zdravotnických informací a statistiky České

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 2010 3 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více