Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech"

Transkript

1 INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno

2 Dostupná data Demografická data ČR - agregované údaje o počtu osob dle věku, pohlaví a místa bydliště (kraj, okres, obec s rozšířenou působností...) zdroj: Český statistický úřad Databáze zemřelých ČR - věk, datum a příčina úmrtí osob - zdroj: Český statistický úřad Data o epidemiologii nádorů Národní onkologický registr ČR /977 : >,8 mil. záznamů/ - incidence, mortalita a prevalence všech ZN - diagnostika a záznamy o léčbě, výsledky léčby - klinické stadium onemocnění - zdroj: ÚZIS ČR Mezinárodní datové zdroje Zdroj: J. Ferlay, H.R. Shin, F. Bray, D. Forman, C. Mathers and D.M. Parkin: GLOBOCAN 8: Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC CancerBase No.. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer;. Available from: Populační a léčebná zátěž Epidemiologické trendy a predikce Záchyt klinických stadií Výsledky léčby: mortalita & přežití Migrace pacientů

3 Vzácné ZN GIT v dostupných datech I. Vzácná onemocnění - definice - legislativní opora - národní plány

4 Vzácná onemocnění (rare diseases orphan disease) Definičně není zcela jednotné vymezení pojmu - prevalence < 4-5/ 4 (USA: Rare Disease Act, ) - incidence < 5/ 5 (Chicago 4, st NCI Epidemiology Leadership Workshop) Rare Diseases from the EU Perspective (EC, 9 May 9) Life-threatening or chronically debilitating diseases which are of such low prevalence that special combined efforts are needed to address them. Low prevalence is defined as generally meaning fewer than in, people (in EU). Diseases that are statistically rare, but not also life-threatening, chronically debilitating, or inadequately treated, are excluded from the definition. U ZN je třeba rozlišovat příčinu vzácného výskytu a) Celosvětově nízký výskyt (např. GIST, NET, mezoteliomy, dětské malignity, thymomy, cholangiocelulární karcinom) b) Geografická distribuce incidence (např. HCC je celosvětově 4. nejčastějším ZN, v ČR je ale vzácný) c) Diagnostická stratifikace. Vzácné typy v rámci velkých nádorových skupin (molekulárně-genetická diagnostika, vzácné histologické typy např. RC jiný než ze světlých buněk, BRCA+ nádory prsu nebo ovarií) -> zájem stimulován recentně dostupnou cílenou léčbou

5 Vzácná onemocnění (rare diseases orphan disease) Vzácná onemocnění: velmi heterogenní skupina nemocí (vývojové vady, metabolické poruchy, vzácné nádory) - až z 8% jde o geneticky podmíněná, chronická onemocnění Global Genes Project - celosvětově postiženo > 35 mil. lidí - postiženo až 4 5 % novorozenců - vzácné choroby: 5-7 různých onemocnění - až % všech nádorových onemocnění - fakticky všechny malignity dětského věku The European Organization for Rare Diseases (EURORDIS) The European Union Committee of Experts on Rare Diseases (EUCERD) - postiženo 6 8% obyvatel EU - zvláštní legislativní koncept pro vývoj a zpřístupnění léčivých přípravků Nařízení(ES) č.4/ Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 6.prosince 999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění Nařízení komise (ES) č.847/ o koncepci podobných léčivých přípravků a o koncepci klinické superiority -> Cíl: zajistit přístup nemocných trpících vzácnými chorobami (< 5/ 5 v EU) k léčbě -> Cíl: zajistit koordinaci na úrovni EU

6 Vzácná onemocnění: od EU Directive k národním strategiím Definovat a implementovat národní strategické plány Zajistit sběr dat, ideálně národní registry Definovat kvalifikovanou síť center Garantovat novorozenecký screening Legislativně zajistit adekvátní dostupnost léčivých přípravků Provádět a garantovat hodnocení kvality péče

7 Česká republika národní strategii má a pracuje na ní... Český národní akční plán: - včasná diagnostika RD - dostupnost adekvátní léčby RD - centralizace efektivní péče o pacienty s RD - vzdělávání v oblasti RD - mezinárodní spolupráce - identifikace vzácných onemocnění pomocí MKN

8 ... ale stále jsou problémy k řešení v oblasti dostupnosti léčiv Otázky k řešení:. Epidemiologická / klinická definice orphan drug vs. legislativní úprava o dočesné úhradě u tzv. vysoce inovativních léčivých přípravků. Otázka hodnotitelnosti výsledků léčby z klinické praxe u vzácných onemocnění 3. Otázka hodnocení nákladové efektivnosti (koncept effectiveness ), nikoli účinnosti (koncept efficacy ) 4. Otázka konceptu QALY u vzácných onemocnění Novela zákona č. 48 / 997 Sb. - dočasná úhrada v režimu + rok - trvalá úhrada podmíněna sběrem dat z klinické praxe - nedořešena otázka hodnocení nákladové efektivnosti u orphan drugs Národní metodika hodnocení VILP U ZN GIT: GIST, NET

9 Národní metodika hodnocení VILP: IT zázemí PZP PZP PZP PZP PZP Reprezentativní administrativní data Kontrola úplnosti Data o léčbě Implementace Centrální repozitář Help desk Metodické vedení

10 Národní metodika hodnocení VILP: analytické zázemí Populační reporting KSRZIS Využívání léku v regionech, incidence, prevalence léčených, populační benchmarking přežití, migrace za léčbou Nejcennější část analýz: srovnává výstupy v klinické praxi s přísliby v příslušných registračních studiích apod. Lze použít i pro malé vzorky na bázi kazuistik nebo onesample testů. Komparace s EBM daty Nákladová efektivita FE modely, CEA: doporučený komparátor = EMB komparátor (registrační studie, modelovaný komparátor)

11 Vzácné ZN GIT v dostupných datech II. Vzácné nádory GIT v populačních datech - epidemiologie - trendy - data NOR ČR

12 Incidence zhoubných novotvarů v ČR (6-) Počet nově diagnostikovaných nádorů na obyvatel jiný kožní nádor (C44) tlusté střevo a konečník (C8-C) průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) prs - ženy (C5) předstojná žláza - prostata (C6) ledvina (C64) močový měchýř (C67) slinivka břišní (C5) melanom kůže (C43) děloha (C54,C55) žaludek (C6) dutina ústní a hltan (C-C4) non-hodgkinův lymfom (C8-C85,C96) leukémie (C9-C95) vaječník (C56) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) žlučník a žlučové cesty (C3,C4) štítná žláza (C73) játra a intrahepatální žlučové cesty (C) mozek a mícha (C7-C7) jícen (C5) hrtan (C3) mnohočetný myelom (C9) varle (C6) ostatní GIT (C, C7, C6) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) Hodgkinův lymfom (C8) ostatní zhoubné nádory 7, 4, 8,9 8,9 8, 5,8,8,5,,8 9,8 9, 8,7 8,5 8, 5,3 5, 4,7 4,6 3,6,5,5 6, 54,7 6, 6,5 76,7 79,5 Zhoubné novotvary GIT představují: 8, % ze všech nádorů (C-D9, D37-D48) 9,6 % ze všech zhoubných nádorů (C-C97) 6,4 % ze všech zhoubných nádorů kromě kožních (C-C97 bez C44) Ostatní ZN GIT představují:,5 % ze všech zhoubných nádorů (C-C97),6 % ze všech ZN GIT (C5-C6) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

13 Incidence zhoubných novotvarů v ČR (6-) MUŽI jiný kožní nádor (C44) předstojná žláza - prostata (C6) tlusté střevo a konečník (C8-C) průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) močový měchýř (C67) ledvina (C64) melanom kůže (C43) slinivka břišní (C5) dutina ústní a hltan (C-C4) žaludek (C6) leukémie (C9-C95) non-hodgkinův lymfom (C8-C85,C96) játra a intrahepatální žlučové cesty (C) hrtan (C3) varle (C6) jícen (C5) mozek a mícha (C7-C7) žlučník a žlučové cesty (C3,C4) mnohočetný myelom (C9) štítná žláza (C73) ostatní GIT (C7, C, C6) Hodgkinův lymfom (C8) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) ostatní zhoubné nádory Počet nově diagnostikovaných nádorů na mužů 4 8 6, 9,6 9, 9, 3,9,8,3 9,3 9,3 9, 8,7 6,5 4,8 3,8 3,4,8,7 35,7 35, 5,3 93, 9,9,5 ŽENY 9,6 jiný kožní nádor (C44) prs - ženy (C5) tlusté střevo a konečník (C8-C) děloha (C54,C55) průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) vaječník (C56) ledvina (C64) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) slinivka břišní (C5) melanom kůže (C43) štítná žláza (C73) močový měchýř (C67) žaludek (C6) non-hodgkinův lymfom (C8-C85,C96) žlučník a žlučové cesty (C3,C4) leukémie (C9-C95) mozek a mícha (C7-C7) dutina ústní a hltan (C-C4) játra a intrahepatální žlučové cesty (C) mnohočetný myelom (C9) ostatní GIT (C7, C, C6) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) Hodgkinův lymfom (C8) jícen (C5) hrtan (C3) ostatní zhoubné nádory Počet nově diagnostikovaných nádorů na žen , 35,3 34,5, 9,4 9,3 8,3 7,9 3,3,7,6,,7,4 7,5 6,5 5,8 4,6 3,9,4,,8, 6,7 8,7 68,9 ZN GIT představují,4 % ze všech zhoubných nádorů (C-C97) u mužů Ostatní ZN GIT představují,4 % ze všech zhoubných nádorů (C-C97) u mužů ZN GIT představují 7,7 % ze všech zhoubných nádorů (C-C97) u žen Ostatní ZN GIT představují,6 % ze všech zhoubných nádorů (C-C97) u žen Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

14 Epidemiologie ZN GIT v přehledu () ZN tlustého střeva a konečníku (C8-C) Incidence (rok ) Počet na Počet osob Počet Mortalita (rok ) Počet na osob Prevalence (k 3..) Počet na Počet osob Evropa (rok 8) Pořadí ČR , , ,6 3 ZN slinivky břišní (C5) 34 9,3 74 6, ,5 ZN žaludku (C6) 59 5,, ,3 4 ZN žlučníku a jiných žlučových cest (C3-C4) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C) 9 8,7 73 6, , , 76 7, 76 7, 3 ZN jícnu (C5) 593 5, ,4 93 8,8 Ostatní ZN GIT (C7, C, C6) 36 3,4, , - GIT celkem , , ,3 3 Mortalita dle NOR, GLOBOCAN 8 Zdroj: Národní onkologický registr ČR

15 Epidemiologie méně častých ZN GIT v přehledu () Incidence (rok ) Mortalita (rok ) Prevalence (k 3..) Evropa (rok 8) Počet Počet na osob Počet Počet na osob Počet Počet na osob Pořadí ČR ZN tenkého střeva (C7) 49,4 7, , - ZN řiti a řitního kanálu (C) 9, 57,5 79 6,9 3 ZN jiných trávicích orgánů (C6) 8,8 7,7 7, - Ostatní ZN GIT (C7, C, C6) 36 3,4, , - Vzácné typy nádorů identifikovatelné mezi nádory GIT Gastrointestinální stromální tumory (GIST) Neuroendokrinní tumory (NET) v oblasti GIT, 9, 556 5,3 -,9 69,7 87, - Mortalita dle NOR, GLOBOCAN 8 Zdroj: Národní onkologický registr ČR

16 Gastrointestinální stromální tumory (GIST) v datech NOR Diagnóza podle MKN (lokalizace nádoru) Morfologický kód pole MKN-O- a MKN-O-3 Celkem C5 C6 C7 C8 C9 C C C C3 C4 C5 C6 Celkem 4 (,9 %) 53 (4,4 %) 373 (9, %) 89 (6,94 %) 3 (, %) 39 (3,4 %) 3 (,3 %) 46 (3,59 %) 5 (,7 %) 5 (,39 %) 3 (,5 %) (9,5 %) 8 (, %) Morfologický kód 8936 pro Gastrointestinální stromální tumor byl do NOR zaveden až od roku 5 jako součást 3. vydání MKN-O klasifikace. Za GIST jsou v této analýze NOR považovány všechny nádory s morfologií 8936 od roku 5 dále a všechny sarkomy a nádory měkkých tkání v gastrointestinárním traktu před rokem 5. Zdroj: Národní onkologický registr ČR

17 Neuroendokrinní tumory (NET) v oblasti GIT v datech NOR Morfologický kód podle MKN-O-3 Diagnóza podle MKN (lokalizace nádoru) C5 C6 C7 C8 C9 C C C C3 C4 C5 C6 Celkem Celkem 5 (,53 %) 3 (,6 %) 83 (8,66 %) 8 (35,88 %) 49 (,73 %) 83 (9,98 %) 8 (,8 %) 48 (,69 %) 35 (,3 %) 3 (,46 %) (7,75 %) 34 (, %) 837 ( %) Za NET v oblasti GIT jsou v této analýze dat NOR považovány odpovídající morfologické typy nádorů uvedené v tabulce s lokalizací C5-C6. Zdroj: Národní onkologický registr ČR

18 Počet na osob Počet na osob Počet na osob Počet na osob Počet na osob Počet na osob Vývoj incidence a mortality ZN GIT ZN tlustého střeva a konečníku (C8-C) ,7 % -9,4 % ZN žlučníku a jiných žlučových cest (C3-C4) -, % -8,8 % ZN slinivky břišní (C5) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C) incidence mortalita %: trend růstu mezi roky - Zdroj: Národní onkologický registr ČR +4, % +5,6 % +8, % -,7 % ZN žaludku (C6) ZN jícnu (C5) , % -3,9 % +36, % +,3 %

19 Počet žijících s nádorem Počet žijících s nádorem Počet žijících s nádorem Počet žijících s nádorem Počet žijících s nádorem Počet žijících s nádorem Vývoj prevalence ZN GIT ZN tlustého střeva a konečníku (C8-C) % +8 % +78 % ZN žlučníku a jiných žlučových cest (C3-C4) +44 % prevalence ZN žaludku (C6) ZN jícnu (C5) % 4 + % %: trend růstu mezi roky - Zdroj: Národní onkologický registr ČR ZN slinivky břišní (C5) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C)

20 Počet na osob Počet na osob Počet na osob Počet na osob Počet na osob Počet na osob Vývoj incidence a mortality ZN GIT Ostatní ZN GIT celkem (C7, C, C6) ,6 % -,3 % ZN jiných trávicích orgánů (C6) -5,9 % -54,7 % ZN tenkého střeva (C7) , % +3,7 % Gastrointestinální stromální tumory (GIST) ,3 % -34,7 % incidence mortalita %: trend růstu mezi roky - ZN řiti a řitního kanálu (C) , % +3,5 % Neuroendokrinní tumory (NET) v oblasti GIT Na změnách trendů mezi roky 994 a 995 se podílí administrativní změna v datech NOR, kdy v roce 995 byla zavedena MKN klasifikace místo doposud používané MKN9. Zdroj: Národní onkologický registr ČR +93, % +5,3 %

21 Počet žijících s nádorem Počet žijících s nádorem Počet žijících s nádorem Počet žijících s nádorem Počet žijících s nádorem Počet žijících s nádorem Vývoj prevalence ZN GIT Ostatní ZN GIT celkem (C7, C, C6) ZN tenkého střeva (C7) ZN řiti a řitního kanálu (C) ZN jiných trávicích orgánů (C6) +89 % % +67 % Gastrointestinální stromální tumory (GIST) Neuroendokrinní tumory (NET) v oblasti GIT % prevalence Zdroj: Národní onkologický registr ČR +78 % %: trend růstu mezi roky %

22 Vzácné ZN GIT v dostupných datech III. Dostupné zdroje dat

23 Kde najdete více Projekt SVOD Aktuality Epidemiologické analýzy Publikace, zprávy Software SVOD Průvodce analýzami Incidence, mortalita Časové trendy Regionální přehledy Věková standardizace Klinická stadia Epidemiologické analýzy Mezinárodní data Srovnávací analýzy Ucelené přehledy

24 interaktivní analytické nástroje

25 % pacientů Počet pacientů Registr NET (www.registry.cz) Klinická databáze NET je zaměřena na sledování pacientů s neuroendokrinními nádory a je garantována Kooperativní skupinou pro neuroendokrinní nádory. Projekt byl zahájen v červnu 9, v současné době spolupracuje pracovišť z České republiky, k 9/ bylo v databázi celkem 74 pacientů. Zastoupení pohlaví Věk při diagnóze Pacienti s validními záznamy podle roku stanovení diagnózy NET (N = 74) <= stanovení diagnózy 84/3 - karcinoidní nádor NS 84/ - karcinoidní nádor o nejistém malig. potenciálu 846/3 - NE karcinom, NS 84/3 - malobuněčný karcinom NS, špatně dif., NE karcinom 84/3 - karcinoid produkující serotonin 849/3 - atypický karcinoidní nádor 84/3 - nádor (karcinoid) z ELC bb. maligní 84/ - nádor produkující serotonin (argentafinní karcinoid) 845/3 - adenokarcinoidní nádor / - inzulinom 853/ - gastrinom 84/ - nádor (karcinoid) z ELC bb. 853/3 - gastrinom maligní 844/3 - kompozitní karcinoid 4,7 3,8,4,3,,9,7,7,5,5 856/3 - somatostatinom maligní,3 847/3 - primární kožní NE karcinom (z Merkelových bb.),3 99/ - strumální karcinoid ovaria,3 855/ - VIPom, 856/ - somatostatinom, 8,9 7,3 3,7 5,4% N = 74 Muži (N = 353) Ženy (N = 389) % pacientů ,4 N = 389 N = N = 66 N = 54 N = 35 N = 8 N = 8 N = N = 9 N = 7 N = 5 N = 5 N = 4 N = 4 N = N = N = N = N = 47,6% <= Ženy Muži Celkem N = 389 N = 353 N = 74 Průměr: 54 let 57 let 56 let Medián: 56 let 58 let 57 let Rozsah: 5-83 let - 85 let - 85 let Věk - roky Kraj bydliště N (%) Hl. m. Praha 56 (, %) Středočeský kraj 9 (, %) Jihomoravský kraj 89 (,%) Jihočeský kraj 79 (,6 %) Plzeňský kraj 5 (6,9%) Olomoucký kraj 5 (6,7 %) Zlínský kraj 48 (6,5 %) Ústecký kraj 46 (6, %) Liberecký kraj 35 (4,7 %) kraj Vysočina 8 (3,8 %) Moravskoslezský kraj 3 (3, %) Karlovarský kraj (,7 %) Pardubický kraj 4 (,9 %) Královéhradecký kraj 3 (,8 %) Zastoupení pacientů dle krajů Více než 6 pacientů 36-6 pacientů 6-35 pacientů - 5 pacientů

26 Registr GIST (www.registry.cz) Klinická databáze GIST je zaměřena na sledování pacientů s GIST a je garantována Výborem České onkologické společnosti ČLS JEP. Projekt byl zahájen v roce 6, v současné době je v databázi celkem 683 pacientů.

27 DĚKUJI ZA POZORNOST

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 29 6 Zhoubné nádory v roce 26 Malignant neoplasms in 26 Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených

Více

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 21 71 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresa: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64 460 01 Liberec 1

Více

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 1. 212 2 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day 17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day L. Petruželka Onkologická klinika 1.LF UK VFN a ÚVN Praha 16.listopadu 2016 2016 World Pancreatic Cancer Day: Growing the momentum!

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 10. 2014 25 Souhrn Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 27 59 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice 3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice Cílem této kapitoly je shrnout epidemiologické charakteristiky tří diagnóz zhoubných nádorů (ZN), jejichž včasný záchyt je na základě

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Základní indikátory v monitoringu mamografického

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Onkologická péče v Kraji Vysočina a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat

Onkologická péče v Kraji Vysočina a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat Regionální a mezinárodní zpravodajství NZIS Onkologická péče v Kraji a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Populační epidemiologie nádorových onemocnění

Populační epidemiologie nádorových onemocnění Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Populační epidemiologie nádorových onemocnění Jan Mužík INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Epidemiologická onkologická

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Novotvary v České republice - rok 2002 1)

Novotvary v České republice - rok 2002 1) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24.11.24 Novotvary v České republice - rok 22 1) V roce 22 bylo hlášeno u mužů 32 551 zhoubných novotvarů a novotvarů

Více

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Jan Mužík 1, Ladislav Dušek 1, Jitka Abrahámová, Jana Koptíková 1 1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q)

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Predikce počtu onkologických pacientů v roce 212 a predikce jejich cílené léčby Lékařská

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Národní akční plán 7 Screeningy Hlavní cíle akčního plánu Prevence a včasný záchyt vážných nemocí musí být základní strategií

Více

ZPŮSOBUJE PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE CYTOSTATIKŮM RAKOVINU?

ZPŮSOBUJE PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE CYTOSTATIKŮM RAKOVINU? ZPŮSOBUJE PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE CYTOSTATIKŮM RAKOVINU? 1 ŠMERHOVSKÝ Z., 1 LANDA K., 2 VENCÁLEK O. 1 Centrum hygieny práce a pracovního lékařství 2 Oddělení biostatistiky a informatiky, SZÚ, Praha Zdroje

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod.

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod. Epidemiologie urologických nádorů v České republice pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012 Určeno jako pilotní zpráva k publikaci

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

rodinné stříbro české onkologie Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN

rodinné stříbro české onkologie Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN Národní onkologický registr (NOR) rodinné stříbro české onkologie ONKOFORUM BRNO 4112011 Prof MUDr Jitka Abrahámová, DrSc předsedkyně Celostátní rady NORu vedoucí KOC FN Bulovka, FTN, VFN Publikace Novotvary

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

EPIDEMIOLOGIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ. Vladimír Horák

EPIDEMIOLOGIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ. Vladimír Horák EPIDEMIOLOGIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Vladimír Horák ČESKÁ REPUBLIKA A HLAVNÍ PŘÍČINY ÚMRTÍ http://www.demografie.info Struktura zemřelých podle příčin smrti, ČR,2005 Úmrtí v souvislosti s novotvary znázorněna

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH 1959 2001 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN:

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Vzácná onemocnění, léky pro vzácná onemocnění

Vzácná onemocnění, léky pro vzácná onemocnění Vzácná onemocnění, léky pro vzácná onemocnění- 2012-2013 Kateřina Kubáčková FN Motol, Praha Vzácná onemocnění (Rare Diseases ) prevalence 5/10 000 Nejčastější vzácná onemocnění: Děti Dědičné metabolické

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 29. 30. 5. 2015, Brno www.crcprevention.eu: konference zaměřená na problémy související s prevencí a léčbou kolorektálního karcinomu v EU a v ČR Konferenci organizují

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

hemoglobinu v letech

hemoglobinu v letech Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České republice Data za období 2002-2006 IV. Vyšetření glykovaného hemoglobinu v letech 2002-2006 Ve spolupráci s Diabetickou asociací České republiky (DAČR) vytvořil

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Vrozené vady u narozených v roce Congenital malformations in births in year 2011

Vrozené vady u narozených v roce Congenital malformations in births in year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 10. 2013 47 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2011 Congenital malformations in births in year 2011 V roce

Více

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420)

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst Profily zdraví ve městech ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst MUDr. Stanislav Wasserbauer Státní zdravotní ústav Zdravá Vysočina, o.s. PROFILY ZDRAVÍ souhrnný pohled na stav zdraví ve městě a na faktory

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Zdeněk Kala Česká chirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Fakultní nemocnice

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Dr. A.U. Ramakrishnan M.B.B.S., M.F. Hom. (London) a Catherine R. Coulterová Tato kniha představuje současnou vědeckou informaci pro medicínské a homeopatické profesionály.

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více