objektivní analýza dostupných dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "objektivní analýza dostupných dat"

Transkript

1 INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační data

2 ZDROJE DAT MONITORING EPIDEMIOLOGIE A TERAPIE KOMPONENTY SYSTÉMU 1. Epidemiologická data NOR a odvozené predikce počtu léčených pacientů -> analýzy incidence, mortality a prevalence ZN -> predikce počtu léčených pacientů -> predikce incidence a prevalence pacientů indikovaných k terapii 2. Data klinických registrů ČOS ČLS JEP -> monitoring správnosti indikace léčby, typologie pacientů -> analýzy bezpečnosti a výsledků léčby -> hodnocení dosahovaného přežití -> kvantifikace dávkování léčby, doby trvání léčby -> kvantifikace prevalence léčených 3. Informační spolupráce s PZP Národní referenční centrum -> reprezentativní obraz indikace k cílené terapii -> mapování dostupnosti péče v regionech -> verifikace dat registrů Zpětné hodnocení dostupnosti a účinnosti léčby

3 Dostupná data: národnn rodní portál l epidemiologie zhoubných nádorn dorů Projekt SVOD Aktuality Epidemiologické analýzy Publikace, zprávy Software SVOD Průvodce analýzami Incidence, mortalita Časové trendy Regionáln lní přehledy Věková standardizace Klinická stadia Epidemiologické analýzy Mezinárodn rodní data Srovnávac vací analýzy Ucelené přehledy

4 Je kvalita dat NOR dostatečná? - ČR Období Všechny nově diagnostikované zhoubné novotvary kromě kožních (C-C97 bez C44) v České republice celkem n = (1 %) n = 3 12 (11, %) n = (3,4 %) n = (5,4 %) Diagnóza na základě pitvy / DCO Časná úmrtí, bez zahájení léčby Maligní diagnózy nezahrnuté do detailní analýzy (diagnózy u kterých není zavedena TNM klasifikace novotvarů, hematoonkologické diagnózy, raritní diagnózy) n = (4,3 %) Nevyplněné stadium a TNM bez uvedení důvodu Záznamy s úplnou diagnostikou n = (76, %) PROTINÁDOROVĚ LÉČENÍ n = (64,2 %) 2,2% BEZ PROTINÁDOROVÉ LÉČBY n = (11,8 %) 9,5% 18,8% 33,3% 6,7% 16,3% 13,6% Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 27,7% Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

5 Je kvalita dat NOR dostatečná? Liberecký kraj Období Všechny nově diagnostikované zhoubné novotvary kromě kožních (C-C97 bez C44) v Libereckém kraji n = 11 2 (1 %) n = 1 24 (1,9 %) n = 191 (1,7 %) n = 565 (5,1 %) Diagnóza na základě pitvy / DCO Časná úmrtí, bez zahájení léčby Maligní diagnózy nezahrnuté do detailní analýzy (diagnózy u kterých není zavedena TNM klasifikace novotvarů, hematoonkologické diagnózy, raritní diagnózy) n = 625 (5,7 %) Nevyplněné stadium a TNM bez uvedení důvodu Záznamy s úplnou diagnostikou n = (76,5 %) PROTINÁDOROVĚ LÉČENÍ n = 7 12 (64,7 %) BEZ PROTINÁDOROVÉ LÉČBY n = (11,8 %) 18,4% 2,7% 31,7% 68,5% 5,8% 1,7% 15,% Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 29,2% Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

6 Epidemiologie nádorů v Libereckém kraji

7 Trend incidence zhoubných nádor n dorů Zhoubné novotvary kromě kožních (C-C97 bez C44) Hrubá incidence - počet novotvarů na 1 osob ASR (W) - novotvary na 1 osob, věkově standardizováno na světový věkový standard Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ Počet novotvarů na 1 osob ASR (W)

8 Trend incidence zhoubných nádorn dorů Národní onkologický registr - zhoubné novotvary (C-C97) Incidence Mortalita Prevalence Průměrný meziroční růst v letech ,3 % -,1 % + 4,7 % Zhoubné novotvary (C-C97) v Libereckém kraji Incidence Mortalita Prevalence Průměrný meziroční růst v letech ,8 % +,9 % + 4,9 %

9 Trend incidence vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Počet novotvarů na 1 osob Počet novotvarů na 1 osob Počet novotvarů na 1 osob ,2 % + 5,7 % ZN prsu (C5) - ženy ZN ledviny mimo pánvičku (C64) Počet novotvarů na 1 žen ZN předstojné žlázy - prostaty (C61) Počet novotvarů na 1 mužů + 32,3 % + 21,6 % 21 %: trend růstu mezi roky ,5 % + 5,6 % + 97,8% + 87,8 % + 46,7 % + 19,2 %

10 Trend incidence vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů ZN hrdla děložního (C53) ZN dělohy (C54,C55) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ Počet novotvarů na 1 žen Počet novotvarů na 1 žen Počet novotvarů na 1 žen , % -7,5 % ZN varlete (C62) ZN vaječníku (C56) Počet novotvarů na 1 mužů ZN močového měchýře (C67) Počet novotvarů na 1 osob + 2,5 % + 1,7 % + 1,5 % + 5,7 % 21 %: trend růstu mezi roky , % + 7,9 % + 6,1 % -8,9 %

11 Trend incidence vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů ZN dutiny ústní a hltanu (C-C14) Počet novotvarů na 1 osob Počet novotvarů na 1 osob Hodgkinův lymfom (C81) + 17,6 % + 16,2 % ZN slinivky břišní (C25) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Počet novotvarů na 1 osob Počet novotvarů na 1 osob - 12,3 % - 23,1 % + 38,5 % + 24,2 % Ne-Hodgkinův lymfom (C82-C85) 21 %: trend růstu mezi roky ,1 % + 18,2 % Zdroj: ČSÚ

12 Incidence diagnóz z nádorových n onemocnění Období Počet na 1 mužů Muži předstojná žláza - prostata (C61) průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) tlusté střevo a konečník (C18-C21) 1,7 111,5 95,2 9,9 87,6 93,9 močový měchýř (C67) ledvina (C64) dutina ústní a hltan (C-C14) žaludek (C16) slinivka břišní (C25) melanom kůže (C43) leukémie (C91-C95) non-hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) hrtan (C32) mozek a mícha (C7-C72) varle (C62) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) jícen (C15) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) mnohočetný myelom (C9) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) Hodgkinův lymfom (C81) štítná žláza (C73) ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D-D9) novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) 38,2 31,3 33,9 35, 2, 19,2 19,2 19,1 18,8 19,6 18,3 2, 14,6 13,9 12,2 12,8 11,6 9,3 9,1 8,7 8,9 9,3 8,5 11,3 8,3 9, 6,6 6,5 5,5 4,8 3,6 2,7 2,9 2,8 2,8 3,8 24,9 27,8 18,5 23,8 5, 16,3 Liberecký kraj Česká republika Ženy Počet na 1 žen prs - ženy (C5) 115,6 118,7 tlusté střevo a konečník (C18-C21) 59,3 62,4 průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) děloha (C54,C55) vaječník (C56) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) slinivka břišní (C25) melanom kůže (C43) ledvina (C64) močový měchýř (C67) non-hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) žaludek (C16) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) leukémie (C91-C95) štítná žláza (C73) dutina ústní a hltan (C-C14) mozek a mícha (C7-C72) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) mnohočetný myelom (C9) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) 39,4 34,5 3,9 35,3 19,8 21,1 19,5 19,3 19,3 18,3 16,6 17,9 16,5 19,4 13,4 11,1 12,9 12,2 12,8 12,6 12,3 11,7 9,4 1,4 8,3 13,3 5,7 6,5 5,1 7,5 4,7 5,8 3,7 4,6 2,8 2,4 Liberecký kraj jícen (C15) 2,2 1,8 Hodgkinův lymfom (C81) 1,7 2,2 Česká republika hrtan (C32) 1, 1, ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D-D9) 26,4 29,1 42, 66,3 novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) 6,9 16,7 Zdroj: NOR

13 Trendy mortality dle věku v Liberecký kraj Česká republika Věkové kategorie: Více než 7 let 6 69 let 5 59 let 4 49 let do 4 let Zdroj: ČSÚ Počet úmrtí na 1 osob ve věkové kategorii Počet úmrtí na 1 osob ve věkové kategorii

14 Příčiny úmrtí (období 26-21) Celá populace Muži Ženy % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% IX. Nemoci oběhové soustavy (I-I99) 5,2 5,5 44,6 45,1 55,8 56, II. Novotvary (C-D48) 26,5 27,3 29,2 29,9 23,8 24,7 XIX. Poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin (S-T98) 5,7 6,1 7,8 8,4 3,5 3,7 X. Nemoci dýchací soustavy (J-J99) 5,6 5,2 6, 5,5 5,2 4,9 XI. Nemoci trávicí soustavy (K-K93) 4,5 4,3 5,1 4,7 3,9 3,9 IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E-E9) XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N-N99) 2, 2,1 1,3 1,3 1,8 1,8 1,2 1,3 2,3 2,4 1,5 1,4 VI. Nemoci nervové soustavy (G-G99) 1,3 1, 1,2 1, 1,4 1,1 Ostatní nemoci, poruchy a stavy 2,9 2,2 3,1 2,4 2,7 2,1 Česká republika Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ

15 Trend mortality zhoubných nádorn dorů Zhoubné novotvary kromě kožních (C-C97 bez C44) Hrubá mortalita - počet úmrtí na 1 osob ASR (W) - úmrtí na 1 osob, věkově standardizováno na světový věkový standard Počet úmrtí na 1 osob Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj ASR (W) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ

16 Trend mortality vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) ,5 % 7 + 4,1 % 6-14,6 % 5 4-5,5 % ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ Počet úmrtí na 1 osob Počet úmrtí na 1 osob Počet úmrtí na 1 osob ZN prsu (C5) - ženy Počet úmrtí na 1 žen ZN předstojné žlázy - prostaty (C61) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) Počet úmrtí na 1 mužů - 15,4 % - 15,1 % 21 %: trend růstu mezi roky ,8 % - 16,3 % -1,6 % -12,7 %

17 Trend prevalence vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů 6 ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) 16 3 ZN ledviny mimo pánvičku (C64) ,1 % , % ZN prsu (C5) - ženy ZN předstojné žlázy - prostaty (C61) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Počet žijících s nádorem na 1 osob Počet žijících s nádorem na 1 žen Počet žijících s nádorem na 1 mužů Počet žijících s nádorem na 1 osob Počet žijících s nádorem na 1 osob + 45,8 % + 4,6 % + 61,9 % + 82,6 % + 58, % + 59,8 % + 161,6 % + 147,5 % %: trend růstu mezi roky 21-21

18 Incidence zhoubných nádorn dorů (C-C97 C97 bez C44) v mezinárodn rodním m srovnání ASR (W) - počet nádorů na 1 osob, věkově standardizováno na světový věkový standard Denmark France (metropolitan) Belgium Norway Ireland The Netherlands Slovenia Czech Republic Switzerland Hungary Iceland Germany Liberecký kraj Luxembourg Italy Slovakia United Kingdom Sweden Serbia Croatia Finland Austria Lithuania Spain Latvia Portugal Malta Estonia FYR Macedonia Montenegro Bulgaria Poland Romania Belarus Cyprus Russian Federation Republic of Moldova Ukraine Albania Greece Bosnia Herzegovina evropské země okolní země Česká republika Liberecký kraj Zdroj: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F.GLOBOCAN 212 v1., Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 213. Available from:

19 Predikce onkologické zátěže v roce 214

20 Predikce počtu pacientů a léčebná zátěž Populační prediktivní modely Vkládáno expertní skupinou Korigovaný odhad incidence po stadiích Primárně léčení pacienti Standardní léčebné postupy Scénář 1 (%) Modality / scénáře léčby Odhad prevalence léčených pacientů po stadiích Scénář 2 (%) Scénář 3 (%) Scénář 4 (%) Modality / scénáře léčby Modality / scénáře léčby Modality / scénáře léčby Žijící pacienti z předchozích let a zároveň relabující/progredující Relapsy / progrese Scénář 5 (%) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Modality / scénáře léčby

21 Trendy ve vývoji věkovv kové struktury obyvatel Liberecký kraj Česká republika Počet osob Počet osob Průměrný věk v LBK v roce 21: 4, Věkové kategorie: Do 2 let 2 39 let 4 49 let 5 59 let 6 69 let Více než 7 let Průměrný věk v ČR v roce 21: 4, Zdroj: ČSÚ

22 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Česká republika celkem INCIDENCE v roce 214 Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prsu (C5) (9 % interval Incidence spolehlivosti) Stadium I 337 (2994; 3621) Stadium II 225 (264; 2437) Stadium III 113 (111; 125) Stadium IV 524 (451; 596) Stadium neznámo z objektivních důvodů 68 (39; 97) Stadium neznámo bez udání důvodu 34 (19; 48) CELKEM 7313 (6578; 849) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom tlustého střeva a konečníku (9 % interval (C18-C2) Incidence spolehlivosti) Stadium I 291 (1918; 2267) Stadium II 1934 (1796; 27) Stadium III 2261 (216; 2415) Stadium IV 213 (1956; 235) Stadium neznámo z objektivních důvodů 256 (165; 349) Stadium neznámo bez udání důvodů 71 (46; 98) CELKEM 8743 (7987; 954) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prostaty (C61) (9 % interval Incidence spolehlivosti) Stadium I+II 6624 (6213; 735) Stadium III 1194 (188; 131) Stadium IV 142 (979; 115) Stadium neznámo z objektivních důvodů 154 (79; 229) Stadium neznámo bez udání důvodu 58 (3; 87) CELKEM 972 (8389; 9757)

23 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Liberecký kraj INCIDENCE v roce 214 Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prsu (C5) (9 % interval Incidence spolehlivosti) Stadium I 136 (117; 155) Stadium II 97 (81; 113) Stadium III 35 (25; 45) Stadium IV 24 (16; 32) Stadium neznámo z objektivních důvodů 2 (; 4) Stadium neznámo bez udání důvodu 2 (; 4) CELKEM 296 (268; 324) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom tlustého střeva a konečníku (9 % interval (C18-C2) Incidence spolehlivosti) Stadium I 91 (69; 113 ) Stadium II 8 (6; 1 ) Stadium III 79 (59; 99 ) Stadium IV 79 (59; 99 ) Stadium neznámo z objektivních důvodů 9 (3; 15 ) Stadium neznámo bez udání důvodů 5 (; 1 ) CELKEM 343 (31; 385 ) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prostaty (C61) (9 % interval Incidence spolehlivosti) Stadium I+II 245 (219; 271) Stadium III 45 (34; 56) Stadium IV 47 (36; 58) Stadium neznámo z objektivních důvodů 3 (; 6) Stadium neznámo bez udání důvodu 3 (; 6) CELKEM 343 (313; 373)

24 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Česká republika celkem PREVALENCE v roce 214 Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prsu (C5) (9 % interval Prevalence spolehlivosti) Stadium I (33 894; 34 52) Stadium II (29 599; 3 167) Stadium III 8282 (8132; 8432) Stadium IV 3541 (3443; 3639) Klinické stadium neznámo 1834 (1764; 194) CELKEM (76 832; ) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom tlustého střeva a konečníku (9 % interval (C18-C2) Prevalence spolehlivosti) Stadium I (18 927; ) Stadium II (16 895; ) Stadium III (12 697; ) Stadium IV 7 62 (7 44; 7 8) Klinické stadium neznámo (2 3; 2 526) CELKEM (58 223; 6 579) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prostaty (C61) (9 % interval Prevalence spolehlivosti) Stadium I+II (39 898; 4 558) Stadium III 737 (6899; 7175) Stadium IV 558 (5386; 563) Klinické stadium neznámo 3472 (3375; 3569) CELKEM (55 558; )

25 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Liberecký kraj PREVALENCE v roce 214 Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prsu (C5) (9 % interval Prevalence spolehlivosti) Stadium I 1355 (1294; 1416) Stadium II 1217 (116; 1274) Stadium III 319 (29; 348) Stadium IV 162 (141; 183) Klinické stadium neznámo 45 (34; 56) CELKEM 398 (36; 319) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom tlustého střeva a konečníku (9 % interval (C18-C2) Prevalence spolehlivosti) Stadium I 85 (74; 87) Stadium II 711 (651; 771) Stadium III 432 (384; 48) Stadium IV 251 (215; 287) Klinické stadium neznámo 75 (55; 95) CELKEM 2274 (2166; 2382) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prostaty (C61) (9 % interval Prevalence spolehlivosti) Stadium I+II 162 (1554;1686) Stadium III 265 (238; 292) Stadium IV 236 (211; 261) Klinické stadium neznámo 83 (68;98) CELKEM 224 (2127;2281)

26 Predikce incidence pro rok 214 v LBK Prediktivní odhad incidence (9 % interval spolehlivosti) Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV Stadium neznámo zobjekt. důvodů Stadium neznámo bez udání důvodu Celkem Karcinom prsu (C5) Karcinom tlustého střeva (C18-C19) Karcinom konečníku (C2) Nemalobuněčný karcinom plic - (C34 NSCLC) Renální karcinom (C64 z renálních buněk) Karcinom prostaty (C61) Karcinom močového měchýře (C67) Karcinom žaludku (C16) Karcinom slinivky břišní (C25) Zhoubný melanom kůže (C43) Karcinom děložního hrdla (C53) Karcinom těla děložního (C54) Karcinom vaječníku (C56) 136 (117; 155) 64 (51; 77) 27 (18; 36) 27 (18; 36) 74 (6; 88) 13 (7; 19) 75 (61; 89) 21 (13; 29) 57 (45; 69) 8 (3; 13) 64 (51; 77) 245 (219; 271) 18 (11; 25) 97 (81; 113) 62 (49; 75) 18 (11; 25) 12 (6; 18) 24 (16; 32) 7 (3; 11) 13 (7; 19) 5 (1; 9) 11 (6; 16) 2 (; 4) 35 (25; 45) 54 (42; 66) 25 (17; 33) 53 (41; 65) 11 (6; 16) 45 (34; 56) 12 (6; 18) 1 (5; 15) 12 (6; 18) 2 (; 4) 8 (3; 13) 9 (4; 14) 15 (9; 21) 24 (16; 32) 54 (42; 66) 25 (17; 33) 1 (84; 116) 16 (9; 23) 47 (36; 58) 19 (12; 26) 32 (23; 41) 52 (4; 64) 4 (1; 7) 7 (3; 11) 3 (; 6) 14 (8; 2) 2 (; 4) 7 (3; 11) 2 (; 4) 6 (2; 1) (; ) 3 (; 6) 1 (; 3) 5 (1; 9) 12 (6; 18) 1 (; 3) 1 (; 3) 2 (; 4) 2 (; 4) 2 (; 4) 3 (; 6) 2 (; 4) 7 (3; 11) (; ) 3 (; 6) 2 (; 4) 2 (; 4) 1 (; 3) 1 (; 3) 1 (; 3) 1 (; 3) 1 (; 3) 296 (268; 324) 244 (218; 27) 99 (83; 115) 25 (181; 229) 91 (75; 17) 343 (313; 373) 132 (113; 151) 69 (55; 83) 95 (79; 111) 96 (8; 112) 43 (32; 54) 83 (68; 98) 42 (31; 53)

27 Predikce prevalence pro rok 214 v LBK Prediktivní odhad prevalence (9 % interval spolehlivosti) Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV Stadium neznámo Celkem Karcinom prsu (C5) Karcinom tlustého střeva (C18-C19) Karcinom konečníku (C2) Nemalobuněčný karcinom plic - (C34 NSCLC) Renální karcinom (C64 z renálních buněk) Karcinom prostaty (C61) Karcinom močového měchýře (C67) Karcinom žaludku (C16) Karcinom slinivky břišní (C25) Zhoubný melanom kůže (C43) Karcinom děložního hrdla (C53) Karcinom těla děložního (C54) Karcinom vaječníku (C56) 1355 (1294; 1416) 577 (537; 617) 228 (23; 253) 161 (14; 182) 677 (634; 72) 89 (73; 15) 895 (846; 944) 558 (519; 597) 82 (755; 849) 166 (145; 187) 58 (54; 62) 162 (1554;1686) 31 (22; 4) 1217 (116; 1274) 538 (5; 576) 173 (151; 195) 44 (33; 55) 18 (158; 22) 39 (29; 49) 97 (81; 113) 89 (73; 15) 73 (59; 87) 35 (25; 45) 319 (29; 348) 34 (275; 333) 128 (19; 147) 121 (13; 139) 11 (84; 118) 265 (238; 292) 42 (31; 53) 37 (27; 47) 26 (18; 34) 26 (18; 34) 61 (48; 74) 38 (28; 48) 93 (77; 19) 162 (141; 183) 153 (133; 173) 98 (82; 114) 239 (214; 264) 7 (56; 84) 236 (211; 261) 65 (52; 78) 69 (55; 83) 11 (84; 118) 29 (2; 38) 16 (9; 23) 2 (13; 27) 68 (54; 82) 45 (34; 56) 52 (4; 64) 23 (15; 31) 26 (18; 34) 14 (8; 2) 83 (68; 98) 56 (44; 68) 15 (9; 21) 17 (1; 24) 16 (9; 23) 26 (18; 34) 46 (35; 57) 15 (9; 21) 398 (36; 319) 1624 (1558; 169) 65 (68; 692) 591 (551; 631) 765 (72; 81) 224 (2127; 2281) 12 (967; 173) 249 (223; 275) 175 (153; 197) 163 (19; 1117) 75 (75; 795) 979 (928; 13) 377 (345; 49)

28 Diagnostika zhoubných nádorů

29 Trend stanovení klinických stadií vydání TNM II. III. IV. V. VI. Liberecký kraj ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) Česká republika Stadia onemocnění na 1 osob: Stadia onemocnění na 1 osob: St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. X objek tivně St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. X objek tivně TNM klasifikace není definována ,2 5,5 4,8 8,6 2,6 13,2 6,2 6,1 1,8 6, ,6 6,7 4,3 12,2 4,8 13,4 6,2 7,1 11,4 6, ,3 6,4 4,5 13, 2,6 14,4 6,4 6,4 11,6 5, ,1 8, 5, 13,5 2,8 14,4 6,9 6,9 12,1 6, ,2 5,6 7,3 11,5 3,5 14,4 7,3 7,1 12,7 6, ,1 9,9 6,3 1,6 4, 15,3 7,1 7,2 12,1 7, ,6 6,8 8,4 11,2 2,8 17, 8,1 7,3 13,4 7, ,7 6,8 6,1 12,9 4, 16,7 8, 7,3 13,3 7, ,2 1, 4,7 12,8 3, 15, 7,8 7,6 13,5 7, ,1 8,7 6,1 11, 5,9 17,5 9,1 8, 14,8 8, ,2 12,2 8,4 14, 5,6 18,1 9,6 8,4 14,5 8, , 12,4 9,6 17,5 7, 17,5 9,4 8,6 15,4 8,8 23,1 1,5 8,2 14,9 7,9 18,3 1,2 8,6 14,9 8, ,9 15,4 11, 1,3 8,2 12,4 15,7 1,1 15,2 9,4 15,4 15,6 7,9 1,7 9,3 12,7 16,2 1,3 15,3 1, ,8 21,9 6,8 15,4 8,6 13, 17,6 1,7 15,8 1,1 13,1 21,2 11,4 16,8 1,3 12,7 17,6 11,2 16,8 9, ,3 19,6 14,7 14,7 9,1 13,5 18,5 11,6 16,1 9,1 2 13,1 16,5 1,5 12,4 5,4 11,5 19,8 12,5 16,6 9, ,9 22, 15,2 14,5 7,3 12,4 2,4 13,6 17,2 8, ,6 2,8 15,9 16,1 6,1 14,3 19,9 14,6 18, 9, , 23,8 12,4 14, 5,1 13,5 2, 14,8 17,5 8, ,6 23,4 14,5 17,3 4,9 14,3 18,9 16, 18, 8, ,9 2, 14,2 17, 8,2 15,4 2, 15,5 16,9 9, ,2 15,1 14,9 13, 5,1 15,1 18,5 15,9 18,1 7, ,4 2,7 9,4 16,8 5,5 14,4 18,7 17,1 18,3 6, 28 18,5 19,7 16, 19,7 4,6 15,9 2, 17,4 19,5 4, ,4 19,8 17,5 18,4 2,7 16,6 18,8 18,8 19,8 3, ,5 17,7 15, 16,1 1,8 18,3 18,8 18,7 18,1 3,1 IV. Diagnostika zhoubných nádorů v regionu TNM klasifikace není definována Vydání TNM klasifikace: II. III. IV. V. Česká republika Liberecký kraj Zastoupení klinických stadií [%] Zastoupení klinických stadií [%] 1% 8% 6% 4% 2% % 1% 8% 6% 4% 2% % Stadium: neznámo objektivně Zdroj: NOR VI neúplný záznam

30 Trend stanovení klinických stadií Liberecký kraj IV. Diagnostika zhoubných nádorů v regionu ZN prsu (C5) - ženy Česká republika Stadia onemocnění na 1 žen: Stadia onemocnění na 1 žen: St. X St. X St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 objek tivně St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 objek tivně ,2 23,2 16,4 5,3,5 9,2 17,5 15, 5,1 1, ,7 19,2 15,3 4,8, 8,2 18,2 14,6 4,4 1, ,2 2,9 17,1 6,7, 7,2 19,2 15,3 4,6 1, ,2 13,7 19,4 8,1, 7,3 19,6 15,8 5, 1, , 16, 19,7 4,2, 8,1 2,7 15,4 5, 1, ,7 2,6 18,2 4,7, 8,1 23,6 17,4 5,5 1, ,5 19,5 19,5 5,1,5 7,4 24,5 16,7 6,2 1, , 23,1 21,2 7,4 1,4 7,5 25,1 19,1 6,3 1, ,2 23,9 18,9 6,9,5 7,3 25,4 17,4 6,4 1, ,2 22,9 22, 6,4 1,4 9, 25,9 17,6 6,2 1, ,6 2,1 21, 4,6,5 9,4 28,2 19,2 6,4 2, ,1 23,7 19,6 7,3,5 8,5 27,7 17,5 6,4 2, ,3 27,3 2, 7,7 1,8 9,3 28,5 17,4 7,1 2, ,5 23,6 16,8 5,9 1,4 9,2 27,2 16,9 7, 3, ,8 29,7 28,8 7,8,5 11, 29,9 17,1 8,8 3, ,9 34,6 23,7 5, 2,7 11,6 31,7 18,1 7,9 3, ,6 35,4 19,1 6,8 4,1 12,9 32,6 17,7 8,7 3,6 1,4 36,8 17,2 1,4 3,2 16,8 37,6 17,5 8,3 3, ,7 45,8 18,2 1, 3,6 16,6 37,5 14,1 9,2 4,3 8,6 42,7 16,8 6,4 5, 16,9 36,5 13,4 8,1 5, ,4 36,8 11,8 11,4 3,6 18,9 35,7 11,9 8,1 5,2 2,9 31,8 12,7 6,8 4,1 19,9 38, 11,2 8,2 5, ,1 37,7 16,8 6,8 5,4 23,9 4,4 12,2 7,7 5,6 2 26,3 33,1 11,8 5,4 2,7 25,7 37,9 12,3 8,3 5, 21 24,2 39,6 1,5 5,9 4,1 29,4 4, 11,7 8,2 5, ,5 4,6 11,8 8,7 2,3 32,3 41, 11,5 9,4 5, ,1 52,8 14,1 14,6 2,3 39,3 43,5 11,3 9,5 4, ,2 44,2 12,8 1, 4,6 38,9 39,3 12, 1,1 4,9 25 4,9 28,6 9,1 6,4 5,9 38,4 37,6 13,8 8,3 5, ,6 37,6 12,7 7,3 4,1 41,4 39,3 16,1 1,1 4,8 27 5,5 38,8 11,3 8,6 1,8 49,3 43, 17, 1, 3, ,9 38,1 13,4 14,8 1,3 48,8 41,7 17,1 9,5 2, ,5 43,3 12,5 12,1 1,3 44,1 4,3 15,9 9,4 2, ,2 53,9 12, 9,8,9 5,3 42,2 16,9 8,9 1,6 Vydání TNM klasifikace: II. III. IV. V. Česká republika Liberecký kraj Zastoupení klinických stadií [%] Zastoupení klinických stadií [%] 1% 8% 6% 4% 2% % 1% 8% 6% 4% 2% % Stadium: neznámo objektivně Zdroj: NOR VI neúplný záznam

31 Zastoupení stadií 3+4 v LBK ve srovnání s ČR (26-21) Liberecký kraj Podíl novotvarů [%] Česká republika průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) dutina ústní a hltan (C-C14) jícen (C15) slinivka břišní (C25) vaječník (C56) hrtan (C32) žaludek (C16) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) tlusté střevo a konečník (C18-C21) ledvina (C64) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) předstojná žláza - prostata (C61) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) močový měchýř (C67) prs - ženy (C5) štítná žláza (C73) varle (C62) melanom kůže (C43) děloha (C54,C55) jiný kožní nádor (C44) Česká Liberecký republika kraj 69,1 % 7, % 62,5 % 68,1 % 59,7 % 63,2 % 59,3 % 62,5 % 61,7 % 61,5 % 52,8 % 6, % 54,5 % 54,9 % 56, % 51, % 46,7 % 42,9 % 3,8 % 32,2 % 41, % 31,9 % 31,4 % 3,4 % 26,9 % 3, % 23,9 % 24,6 % 16,8 % 22,5 % 22, % 19,8 % 17,1 % 13,8 % 13,9 % 9,5 % 12, % 7,1 % 9, % 5,5 %,4 %,4 % IV. Diagnostika zhoubných nádorů v regionu Zdroj: NOR

32 Výsledky léčby analýza přežití

33 5leté relativní přežit ití protinádorov dorově léčených pacientů 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Štítná žláza Varle Prostata Prs Melanom kůže Tělo děložní Močový měchýř Ledvina Hrdlo děložní Tlusté střevo a konečník Vulva a pochva Hrtan Vaječník Dutina ústní Hltan Žaludek Žlučník a žlučové cesty Jícen Průdušky a plíce Játra Slinivka břišní Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Perioda Perioda 2-24 Kohorta Kohorta 199-5leté relativní přežití

34 5leté relativní přežití protinádorov dorově léčených pacientů ZN prsu (C5) - ženy ZN kolorekta (C18-C2) 1% 9% 1% 9% Hodnoty pro stadia 1 a 2 nejsou v období 199- srovnatelná z důvodu jiné TNM klasifikace. 5leté relativní přežití 8% 7% 6% 5% 4% 3% 5leté relativní přežití 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% % % Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Legenda: Analýza periody Analýza periody 2-24 Kohortní analýza Kohortní analýza 199- Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

35 5leté relativní přežití protinádorov dorově léčených pacientů ZN průdušek a plic (C34) ZN jícnu (C15) 1% 1% 5leté relativní přežití 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 5leté relativní přežití 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. 1% % Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Legenda: Analýza periody Analýza periody 2-24 Kohortní analýza Kohortní analýza 199- Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

36 Rostoucí incidence následných malignit v ČR Diagnóza ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C2) ZN prsu (C5) u žen ZN vaječníku (C56) ZN těla děložního (C54) ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN plic (C34) ZN slinivky břišní (C25) Pořadí novotvaru u pacienta Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) první novotvar (94, %) 6 13 (9,2 %) (84,7 %) další primární novotvar 297 (6, %) 664 (9,8 %) (15,3 %) první novotvar 3 69 (94,2 %) (9,8 %) 5 22 (87, %) další primární novotvar 189 (5,8 %) 418 (9,2 %) 775 (13, %) první novotvar 888 (94,1 %) 1 1 (91, %) 988 (86, %) další primární novotvar 55 (5,9 %) 1 (9, %) 161 (14, %) první novotvar (96,2 %) (92,7 %) (89,3 %) další primární novotvar 5 (3,8 %) 113 (7,3 %) 189 (1,7 %) první novotvar (93,2 %) (88,9 %) (85,6 %) další primární novotvar 99 (6,8 %) 27 (11,1 %) 7 (14,4 %) první novotvar 1 35 (93,1 %) (89,7 %) (83,2 %) další primární novotvar 77 (6,9 %) 223 (1,3 %) 457 (16,8 %) první novotvar 1 67 (93,9 %) (89,3 %) (83,2 %) další primární novotvar 69 (6,1 %) 189 (1,7 %) 366 (16,8 %) první novotvar (95,2 %) 5 48 (91,8 %) (85,8 %) další primární novotvar 27 (4,8 %) 487 (8,2 %) 894 (14,2 %) první novotvar (94,9 %) (91,3 %) (85,5 %) další primární novotvar 63 (5,1 %) 133 (8,7 %) 267 (14,5 %)

37 Rostoucí incidence následných malignit v Libereckém kraji Diagnóza ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C2) ZN prsu (C5) u žen ZN vaječníku (C56) ZN těla děložního (C54) ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN plic (C34) ZN slinivky břišní (C25) Pořadí novotvaru u pacienta Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) první novotvar 169 (96 %) 251 (91,7 %) 28 (88,5 %) další primární novotvar 7 (4 %) 23 (8,3 %) 36 (11,5 %) první novotvar 113 (95,3 %) 165 (91,2 %) 217 (87,6 %) další primární novotvar 6 (4,7 %) 16 (8,8 %) 31 (12,4 %) první novotvar 36 (96 %) 43 (91,3 %) 42 (88,5 %) další primární novotvar 2 (4 %) 4 (8,7 %) 5 (11,5 %) první novotvar 53 (96,7 %) 54 (93,1 %) 6 (89,8 %) další primární novotvar 2 (3,3 %) 4 (6,9 %) 7 (1,2 %) první novotvar 51 (93,9 %) 94 (9,7 %) 162 (87,7 %) další primární novotvar 3 (6,1 %) 1 (9,3 %) 23 (12,3 %) první novotvar 33 (97,1 %) 63 (92,3 %) 85 (86,6 %) další primární novotvar 1 (2,9 %) 5 (7,7 %) 13 (13,4 %) první novotvar 46 (95,2 %) 67 (92,1 %) 91 (85,5 %) další primární novotvar 2 (4,8 %) 6 (7,9 %) 16 (14,5 %) první novotvar 25 (96,2 %) 23 (93,7 %) 244 (88,1 %) další primární novotvar 8 (3,8 %) 16 (6,3 %) 33 (11,9 %) první novotvar 42 (94,2 %) 59 (94,2 %) 68 (88,5 %) další primární novotvar 3 (5,8 %) 4 (5,8 %) 9 (11,5 %)

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Nádory, zdraví a ekonomika součást Pandořiny skříňky?

Nádory, zdraví a ekonomika součást Pandořiny skříňky? 4 Přehledové články Nádory, zdraví a ekonomika součást Pandořiny skříňky? Edvard Geryk 1, Petr Koška 2, Teodor Horváth 1, Václav Živec 1 1 Fakultní nemocnice Brno 2 FN u sv. Anny v Brně V databázi Globocan

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Srpen 2013 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích Srpen 2013 Pokud není uvedeno jinak, prezentované údaje jsou za Českou republiku

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Klinika radiační onkologie LF MU ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE Ludmila Hynková, Pavel Šlampa a kolektiv Brno 2012 Pořadatelé: 1 MUDr. Hynková Ludmila Prof. MUDr. Šlampa

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Vydáno k 50. výročí ÚZIS ČR Září 2010 Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 ÚZIS

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008

Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2008 Health statistics yearbook of the Moravskoslezský Region 2008 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Použití krátkých výtahů z této publikace v dalších pracích je dovoleno za

Více

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice...

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 26. BŘEZNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Vydaná osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

Klinické registry zrají jako víno jen je využít

Klinické registry zrají jako víno jen je využít Ročník VI Číslo 19 13. září 2010 Sešit C onkologie Pouze 286 Kč/ks (cena je včetně 10 % DPH) ONKOLOGIE HEMATOONKOLOGIE VÝŽIVA AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ VYJDE V LISTOPADU 2010 Více informací naleznete

Více

Onkologie existuje vztah mezi náklady a účinností terapie? Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal. iheta, Praha

Onkologie existuje vztah mezi náklady a účinností terapie? Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal. iheta, Praha Onkologie existuje vztah mezi náklady a účinností terapie? Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal iheta, Praha Nádorová onemocnění jsou spolu s kardiovaskulárními onemocněními nejčastější příčinou úmrtí v rozvinutých

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky)

Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Umírání a paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky) Projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha Nositel projektu Hospicové

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

č. 1. jsou uvedeny léčebné výsledky vyjádřené pětiletým přežit m a průměrné náklady na jednoho nemocného tvořené předevš m

č. 1. jsou uvedeny léčebné výsledky vyjádřené pětiletým přežit m a průměrné náklady na jednoho nemocného tvořené předevš m VYUŽITÍ REGISTRU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ K HODNOCENÍ DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ PÉČE EXPLOITATION OF THE CANCER REGISTRY FOR THE EVALUATION OF THE DIAGNOSTIC AND TREATMENT CARE BEŠKA F., TVRDÍK J., LORENC J. REGIONÁLNÍ

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

ČESKÉREALITY.cz. REALITNÍSERVERY.cz. 140 000 nemovitostí každý den PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE

ČESKÉREALITY.cz. REALITNÍSERVERY.cz. 140 000 nemovitostí každý den PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE 140 000 nemovitostí každý den PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE REALITNÍSERVERY.cz Ať už se jedná o prodej či pronájem nemovitosti, chceme návštěvníkům serveru vždy nabídnout maximální

Více