objektivní analýza dostupných dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "objektivní analýza dostupných dat"

Transkript

1 INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační data

2 ZDROJE DAT MONITORING EPIDEMIOLOGIE A TERAPIE KOMPONENTY SYSTÉMU 1. Epidemiologická data NOR a odvozené predikce počtu léčených pacientů -> analýzy incidence, mortality a prevalence ZN -> predikce počtu léčených pacientů -> predikce incidence a prevalence pacientů indikovaných k terapii 2. Data klinických registrů ČOS ČLS JEP -> monitoring správnosti indikace léčby, typologie pacientů -> analýzy bezpečnosti a výsledků léčby -> hodnocení dosahovaného přežití -> kvantifikace dávkování léčby, doby trvání léčby -> kvantifikace prevalence léčených 3. Informační spolupráce s PZP Národní referenční centrum -> reprezentativní obraz indikace k cílené terapii -> mapování dostupnosti péče v regionech -> verifikace dat registrů Zpětné hodnocení dostupnosti a účinnosti léčby

3 Dostupná data: národnn rodní portál l epidemiologie zhoubných nádorn dorů Projekt SVOD Aktuality Epidemiologické analýzy Publikace, zprávy Software SVOD Průvodce analýzami Incidence, mortalita Časové trendy Regionáln lní přehledy Věková standardizace Klinická stadia Epidemiologické analýzy Mezinárodn rodní data Srovnávac vací analýzy Ucelené přehledy

4 Je kvalita dat NOR dostatečná? - ČR Období Všechny nově diagnostikované zhoubné novotvary kromě kožních (C-C97 bez C44) v České republice celkem n = (1 %) n = 3 12 (11, %) n = (3,4 %) n = (5,4 %) Diagnóza na základě pitvy / DCO Časná úmrtí, bez zahájení léčby Maligní diagnózy nezahrnuté do detailní analýzy (diagnózy u kterých není zavedena TNM klasifikace novotvarů, hematoonkologické diagnózy, raritní diagnózy) n = (4,3 %) Nevyplněné stadium a TNM bez uvedení důvodu Záznamy s úplnou diagnostikou n = (76, %) PROTINÁDOROVĚ LÉČENÍ n = (64,2 %) 2,2% BEZ PROTINÁDOROVÉ LÉČBY n = (11,8 %) 9,5% 18,8% 33,3% 6,7% 16,3% 13,6% Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 27,7% Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

5 Je kvalita dat NOR dostatečná? Liberecký kraj Období Všechny nově diagnostikované zhoubné novotvary kromě kožních (C-C97 bez C44) v Libereckém kraji n = 11 2 (1 %) n = 1 24 (1,9 %) n = 191 (1,7 %) n = 565 (5,1 %) Diagnóza na základě pitvy / DCO Časná úmrtí, bez zahájení léčby Maligní diagnózy nezahrnuté do detailní analýzy (diagnózy u kterých není zavedena TNM klasifikace novotvarů, hematoonkologické diagnózy, raritní diagnózy) n = 625 (5,7 %) Nevyplněné stadium a TNM bez uvedení důvodu Záznamy s úplnou diagnostikou n = (76,5 %) PROTINÁDOROVĚ LÉČENÍ n = 7 12 (64,7 %) BEZ PROTINÁDOROVÉ LÉČBY n = (11,8 %) 18,4% 2,7% 31,7% 68,5% 5,8% 1,7% 15,% Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 29,2% Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

6 Epidemiologie nádorů v Libereckém kraji

7 Trend incidence zhoubných nádor n dorů Zhoubné novotvary kromě kožních (C-C97 bez C44) Hrubá incidence - počet novotvarů na 1 osob ASR (W) - novotvary na 1 osob, věkově standardizováno na světový věkový standard Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ Počet novotvarů na 1 osob ASR (W)

8 Trend incidence zhoubných nádorn dorů Národní onkologický registr - zhoubné novotvary (C-C97) Incidence Mortalita Prevalence Průměrný meziroční růst v letech ,3 % -,1 % + 4,7 % Zhoubné novotvary (C-C97) v Libereckém kraji Incidence Mortalita Prevalence Průměrný meziroční růst v letech ,8 % +,9 % + 4,9 %

9 Trend incidence vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Počet novotvarů na 1 osob Počet novotvarů na 1 osob Počet novotvarů na 1 osob ,2 % + 5,7 % ZN prsu (C5) - ženy ZN ledviny mimo pánvičku (C64) Počet novotvarů na 1 žen ZN předstojné žlázy - prostaty (C61) Počet novotvarů na 1 mužů + 32,3 % + 21,6 % 21 %: trend růstu mezi roky ,5 % + 5,6 % + 97,8% + 87,8 % + 46,7 % + 19,2 %

10 Trend incidence vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů ZN hrdla děložního (C53) ZN dělohy (C54,C55) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ Počet novotvarů na 1 žen Počet novotvarů na 1 žen Počet novotvarů na 1 žen , % -7,5 % ZN varlete (C62) ZN vaječníku (C56) Počet novotvarů na 1 mužů ZN močového měchýře (C67) Počet novotvarů na 1 osob + 2,5 % + 1,7 % + 1,5 % + 5,7 % 21 %: trend růstu mezi roky , % + 7,9 % + 6,1 % -8,9 %

11 Trend incidence vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů ZN dutiny ústní a hltanu (C-C14) Počet novotvarů na 1 osob Počet novotvarů na 1 osob Hodgkinův lymfom (C81) + 17,6 % + 16,2 % ZN slinivky břišní (C25) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Počet novotvarů na 1 osob Počet novotvarů na 1 osob - 12,3 % - 23,1 % + 38,5 % + 24,2 % Ne-Hodgkinův lymfom (C82-C85) 21 %: trend růstu mezi roky ,1 % + 18,2 % Zdroj: ČSÚ

12 Incidence diagnóz z nádorových n onemocnění Období Počet na 1 mužů Muži předstojná žláza - prostata (C61) průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) tlusté střevo a konečník (C18-C21) 1,7 111,5 95,2 9,9 87,6 93,9 močový měchýř (C67) ledvina (C64) dutina ústní a hltan (C-C14) žaludek (C16) slinivka břišní (C25) melanom kůže (C43) leukémie (C91-C95) non-hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) hrtan (C32) mozek a mícha (C7-C72) varle (C62) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) jícen (C15) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) mnohočetný myelom (C9) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) Hodgkinův lymfom (C81) štítná žláza (C73) ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D-D9) novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) 38,2 31,3 33,9 35, 2, 19,2 19,2 19,1 18,8 19,6 18,3 2, 14,6 13,9 12,2 12,8 11,6 9,3 9,1 8,7 8,9 9,3 8,5 11,3 8,3 9, 6,6 6,5 5,5 4,8 3,6 2,7 2,9 2,8 2,8 3,8 24,9 27,8 18,5 23,8 5, 16,3 Liberecký kraj Česká republika Ženy Počet na 1 žen prs - ženy (C5) 115,6 118,7 tlusté střevo a konečník (C18-C21) 59,3 62,4 průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) děloha (C54,C55) vaječník (C56) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) slinivka břišní (C25) melanom kůže (C43) ledvina (C64) močový měchýř (C67) non-hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) žaludek (C16) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) leukémie (C91-C95) štítná žláza (C73) dutina ústní a hltan (C-C14) mozek a mícha (C7-C72) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) mnohočetný myelom (C9) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) 39,4 34,5 3,9 35,3 19,8 21,1 19,5 19,3 19,3 18,3 16,6 17,9 16,5 19,4 13,4 11,1 12,9 12,2 12,8 12,6 12,3 11,7 9,4 1,4 8,3 13,3 5,7 6,5 5,1 7,5 4,7 5,8 3,7 4,6 2,8 2,4 Liberecký kraj jícen (C15) 2,2 1,8 Hodgkinův lymfom (C81) 1,7 2,2 Česká republika hrtan (C32) 1, 1, ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D-D9) 26,4 29,1 42, 66,3 novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) 6,9 16,7 Zdroj: NOR

13 Trendy mortality dle věku v Liberecký kraj Česká republika Věkové kategorie: Více než 7 let 6 69 let 5 59 let 4 49 let do 4 let Zdroj: ČSÚ Počet úmrtí na 1 osob ve věkové kategorii Počet úmrtí na 1 osob ve věkové kategorii

14 Příčiny úmrtí (období 26-21) Celá populace Muži Ženy % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% IX. Nemoci oběhové soustavy (I-I99) 5,2 5,5 44,6 45,1 55,8 56, II. Novotvary (C-D48) 26,5 27,3 29,2 29,9 23,8 24,7 XIX. Poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin (S-T98) 5,7 6,1 7,8 8,4 3,5 3,7 X. Nemoci dýchací soustavy (J-J99) 5,6 5,2 6, 5,5 5,2 4,9 XI. Nemoci trávicí soustavy (K-K93) 4,5 4,3 5,1 4,7 3,9 3,9 IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E-E9) XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N-N99) 2, 2,1 1,3 1,3 1,8 1,8 1,2 1,3 2,3 2,4 1,5 1,4 VI. Nemoci nervové soustavy (G-G99) 1,3 1, 1,2 1, 1,4 1,1 Ostatní nemoci, poruchy a stavy 2,9 2,2 3,1 2,4 2,7 2,1 Česká republika Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ

15 Trend mortality zhoubných nádorn dorů Zhoubné novotvary kromě kožních (C-C97 bez C44) Hrubá mortalita - počet úmrtí na 1 osob ASR (W) - úmrtí na 1 osob, věkově standardizováno na světový věkový standard Počet úmrtí na 1 osob Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj ASR (W) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ

16 Trend mortality vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) ,5 % 7 + 4,1 % 6-14,6 % 5 4-5,5 % ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ Počet úmrtí na 1 osob Počet úmrtí na 1 osob Počet úmrtí na 1 osob ZN prsu (C5) - ženy Počet úmrtí na 1 žen ZN předstojné žlázy - prostaty (C61) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) Počet úmrtí na 1 mužů - 15,4 % - 15,1 % 21 %: trend růstu mezi roky ,8 % - 16,3 % -1,6 % -12,7 %

17 Trend prevalence vybraných diagnóz z zhoubných nádor n dorů 6 ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) 16 3 ZN ledviny mimo pánvičku (C64) ,1 % , % ZN prsu (C5) - ženy ZN předstojné žlázy - prostaty (C61) Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Počet žijících s nádorem na 1 osob Počet žijících s nádorem na 1 žen Počet žijících s nádorem na 1 mužů Počet žijících s nádorem na 1 osob Počet žijících s nádorem na 1 osob + 45,8 % + 4,6 % + 61,9 % + 82,6 % + 58, % + 59,8 % + 161,6 % + 147,5 % %: trend růstu mezi roky 21-21

18 Incidence zhoubných nádorn dorů (C-C97 C97 bez C44) v mezinárodn rodním m srovnání ASR (W) - počet nádorů na 1 osob, věkově standardizováno na světový věkový standard Denmark France (metropolitan) Belgium Norway Ireland The Netherlands Slovenia Czech Republic Switzerland Hungary Iceland Germany Liberecký kraj Luxembourg Italy Slovakia United Kingdom Sweden Serbia Croatia Finland Austria Lithuania Spain Latvia Portugal Malta Estonia FYR Macedonia Montenegro Bulgaria Poland Romania Belarus Cyprus Russian Federation Republic of Moldova Ukraine Albania Greece Bosnia Herzegovina evropské země okolní země Česká republika Liberecký kraj Zdroj: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F.GLOBOCAN 212 v1., Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 213. Available from:

19 Predikce onkologické zátěže v roce 214

20 Predikce počtu pacientů a léčebná zátěž Populační prediktivní modely Vkládáno expertní skupinou Korigovaný odhad incidence po stadiích Primárně léčení pacienti Standardní léčebné postupy Scénář 1 (%) Modality / scénáře léčby Odhad prevalence léčených pacientů po stadiích Scénář 2 (%) Scénář 3 (%) Scénář 4 (%) Modality / scénáře léčby Modality / scénáře léčby Modality / scénáře léčby Žijící pacienti z předchozích let a zároveň relabující/progredující Relapsy / progrese Scénář 5 (%) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Modality / scénáře léčby

21 Trendy ve vývoji věkovv kové struktury obyvatel Liberecký kraj Česká republika Počet osob Počet osob Průměrný věk v LBK v roce 21: 4, Věkové kategorie: Do 2 let 2 39 let 4 49 let 5 59 let 6 69 let Více než 7 let Průměrný věk v ČR v roce 21: 4, Zdroj: ČSÚ

22 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Česká republika celkem INCIDENCE v roce 214 Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prsu (C5) (9 % interval Incidence spolehlivosti) Stadium I 337 (2994; 3621) Stadium II 225 (264; 2437) Stadium III 113 (111; 125) Stadium IV 524 (451; 596) Stadium neznámo z objektivních důvodů 68 (39; 97) Stadium neznámo bez udání důvodu 34 (19; 48) CELKEM 7313 (6578; 849) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom tlustého střeva a konečníku (9 % interval (C18-C2) Incidence spolehlivosti) Stadium I 291 (1918; 2267) Stadium II 1934 (1796; 27) Stadium III 2261 (216; 2415) Stadium IV 213 (1956; 235) Stadium neznámo z objektivních důvodů 256 (165; 349) Stadium neznámo bez udání důvodů 71 (46; 98) CELKEM 8743 (7987; 954) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prostaty (C61) (9 % interval Incidence spolehlivosti) Stadium I+II 6624 (6213; 735) Stadium III 1194 (188; 131) Stadium IV 142 (979; 115) Stadium neznámo z objektivních důvodů 154 (79; 229) Stadium neznámo bez udání důvodu 58 (3; 87) CELKEM 972 (8389; 9757)

23 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Liberecký kraj INCIDENCE v roce 214 Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prsu (C5) (9 % interval Incidence spolehlivosti) Stadium I 136 (117; 155) Stadium II 97 (81; 113) Stadium III 35 (25; 45) Stadium IV 24 (16; 32) Stadium neznámo z objektivních důvodů 2 (; 4) Stadium neznámo bez udání důvodu 2 (; 4) CELKEM 296 (268; 324) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom tlustého střeva a konečníku (9 % interval (C18-C2) Incidence spolehlivosti) Stadium I 91 (69; 113 ) Stadium II 8 (6; 1 ) Stadium III 79 (59; 99 ) Stadium IV 79 (59; 99 ) Stadium neznámo z objektivních důvodů 9 (3; 15 ) Stadium neznámo bez udání důvodů 5 (; 1 ) CELKEM 343 (31; 385 ) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prostaty (C61) (9 % interval Incidence spolehlivosti) Stadium I+II 245 (219; 271) Stadium III 45 (34; 56) Stadium IV 47 (36; 58) Stadium neznámo z objektivních důvodů 3 (; 6) Stadium neznámo bez udání důvodu 3 (; 6) CELKEM 343 (313; 373)

24 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Česká republika celkem PREVALENCE v roce 214 Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prsu (C5) (9 % interval Prevalence spolehlivosti) Stadium I (33 894; 34 52) Stadium II (29 599; 3 167) Stadium III 8282 (8132; 8432) Stadium IV 3541 (3443; 3639) Klinické stadium neznámo 1834 (1764; 194) CELKEM (76 832; ) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom tlustého střeva a konečníku (9 % interval (C18-C2) Prevalence spolehlivosti) Stadium I (18 927; ) Stadium II (16 895; ) Stadium III (12 697; ) Stadium IV 7 62 (7 44; 7 8) Klinické stadium neznámo (2 3; 2 526) CELKEM (58 223; 6 579) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prostaty (C61) (9 % interval Prevalence spolehlivosti) Stadium I+II (39 898; 4 558) Stadium III 737 (6899; 7175) Stadium IV 558 (5386; 563) Klinické stadium neznámo 3472 (3375; 3569) CELKEM (55 558; )

25 Ukázka predikcí počtu pacientů a léčebné zátěže Liberecký kraj PREVALENCE v roce 214 Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prsu (C5) (9 % interval Prevalence spolehlivosti) Stadium I 1355 (1294; 1416) Stadium II 1217 (116; 1274) Stadium III 319 (29; 348) Stadium IV 162 (141; 183) Klinické stadium neznámo 45 (34; 56) CELKEM 398 (36; 319) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom tlustého střeva a konečníku (9 % interval (C18-C2) Prevalence spolehlivosti) Stadium I 85 (74; 87) Stadium II 711 (651; 771) Stadium III 432 (384; 48) Stadium IV 251 (215; 287) Klinické stadium neznámo 75 (55; 95) CELKEM 2274 (2166; 2382) Predikované hodnoty pro rok 214 Karcinom prostaty (C61) (9 % interval Prevalence spolehlivosti) Stadium I+II 162 (1554;1686) Stadium III 265 (238; 292) Stadium IV 236 (211; 261) Klinické stadium neznámo 83 (68;98) CELKEM 224 (2127;2281)

26 Predikce incidence pro rok 214 v LBK Prediktivní odhad incidence (9 % interval spolehlivosti) Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV Stadium neznámo zobjekt. důvodů Stadium neznámo bez udání důvodu Celkem Karcinom prsu (C5) Karcinom tlustého střeva (C18-C19) Karcinom konečníku (C2) Nemalobuněčný karcinom plic - (C34 NSCLC) Renální karcinom (C64 z renálních buněk) Karcinom prostaty (C61) Karcinom močového měchýře (C67) Karcinom žaludku (C16) Karcinom slinivky břišní (C25) Zhoubný melanom kůže (C43) Karcinom děložního hrdla (C53) Karcinom těla děložního (C54) Karcinom vaječníku (C56) 136 (117; 155) 64 (51; 77) 27 (18; 36) 27 (18; 36) 74 (6; 88) 13 (7; 19) 75 (61; 89) 21 (13; 29) 57 (45; 69) 8 (3; 13) 64 (51; 77) 245 (219; 271) 18 (11; 25) 97 (81; 113) 62 (49; 75) 18 (11; 25) 12 (6; 18) 24 (16; 32) 7 (3; 11) 13 (7; 19) 5 (1; 9) 11 (6; 16) 2 (; 4) 35 (25; 45) 54 (42; 66) 25 (17; 33) 53 (41; 65) 11 (6; 16) 45 (34; 56) 12 (6; 18) 1 (5; 15) 12 (6; 18) 2 (; 4) 8 (3; 13) 9 (4; 14) 15 (9; 21) 24 (16; 32) 54 (42; 66) 25 (17; 33) 1 (84; 116) 16 (9; 23) 47 (36; 58) 19 (12; 26) 32 (23; 41) 52 (4; 64) 4 (1; 7) 7 (3; 11) 3 (; 6) 14 (8; 2) 2 (; 4) 7 (3; 11) 2 (; 4) 6 (2; 1) (; ) 3 (; 6) 1 (; 3) 5 (1; 9) 12 (6; 18) 1 (; 3) 1 (; 3) 2 (; 4) 2 (; 4) 2 (; 4) 3 (; 6) 2 (; 4) 7 (3; 11) (; ) 3 (; 6) 2 (; 4) 2 (; 4) 1 (; 3) 1 (; 3) 1 (; 3) 1 (; 3) 1 (; 3) 296 (268; 324) 244 (218; 27) 99 (83; 115) 25 (181; 229) 91 (75; 17) 343 (313; 373) 132 (113; 151) 69 (55; 83) 95 (79; 111) 96 (8; 112) 43 (32; 54) 83 (68; 98) 42 (31; 53)

27 Predikce prevalence pro rok 214 v LBK Prediktivní odhad prevalence (9 % interval spolehlivosti) Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV Stadium neznámo Celkem Karcinom prsu (C5) Karcinom tlustého střeva (C18-C19) Karcinom konečníku (C2) Nemalobuněčný karcinom plic - (C34 NSCLC) Renální karcinom (C64 z renálních buněk) Karcinom prostaty (C61) Karcinom močového měchýře (C67) Karcinom žaludku (C16) Karcinom slinivky břišní (C25) Zhoubný melanom kůže (C43) Karcinom děložního hrdla (C53) Karcinom těla děložního (C54) Karcinom vaječníku (C56) 1355 (1294; 1416) 577 (537; 617) 228 (23; 253) 161 (14; 182) 677 (634; 72) 89 (73; 15) 895 (846; 944) 558 (519; 597) 82 (755; 849) 166 (145; 187) 58 (54; 62) 162 (1554;1686) 31 (22; 4) 1217 (116; 1274) 538 (5; 576) 173 (151; 195) 44 (33; 55) 18 (158; 22) 39 (29; 49) 97 (81; 113) 89 (73; 15) 73 (59; 87) 35 (25; 45) 319 (29; 348) 34 (275; 333) 128 (19; 147) 121 (13; 139) 11 (84; 118) 265 (238; 292) 42 (31; 53) 37 (27; 47) 26 (18; 34) 26 (18; 34) 61 (48; 74) 38 (28; 48) 93 (77; 19) 162 (141; 183) 153 (133; 173) 98 (82; 114) 239 (214; 264) 7 (56; 84) 236 (211; 261) 65 (52; 78) 69 (55; 83) 11 (84; 118) 29 (2; 38) 16 (9; 23) 2 (13; 27) 68 (54; 82) 45 (34; 56) 52 (4; 64) 23 (15; 31) 26 (18; 34) 14 (8; 2) 83 (68; 98) 56 (44; 68) 15 (9; 21) 17 (1; 24) 16 (9; 23) 26 (18; 34) 46 (35; 57) 15 (9; 21) 398 (36; 319) 1624 (1558; 169) 65 (68; 692) 591 (551; 631) 765 (72; 81) 224 (2127; 2281) 12 (967; 173) 249 (223; 275) 175 (153; 197) 163 (19; 1117) 75 (75; 795) 979 (928; 13) 377 (345; 49)

28 Diagnostika zhoubných nádorů

29 Trend stanovení klinických stadií vydání TNM II. III. IV. V. VI. Liberecký kraj ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C21) Česká republika Stadia onemocnění na 1 osob: Stadia onemocnění na 1 osob: St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. X objek tivně St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. X objek tivně TNM klasifikace není definována ,2 5,5 4,8 8,6 2,6 13,2 6,2 6,1 1,8 6, ,6 6,7 4,3 12,2 4,8 13,4 6,2 7,1 11,4 6, ,3 6,4 4,5 13, 2,6 14,4 6,4 6,4 11,6 5, ,1 8, 5, 13,5 2,8 14,4 6,9 6,9 12,1 6, ,2 5,6 7,3 11,5 3,5 14,4 7,3 7,1 12,7 6, ,1 9,9 6,3 1,6 4, 15,3 7,1 7,2 12,1 7, ,6 6,8 8,4 11,2 2,8 17, 8,1 7,3 13,4 7, ,7 6,8 6,1 12,9 4, 16,7 8, 7,3 13,3 7, ,2 1, 4,7 12,8 3, 15, 7,8 7,6 13,5 7, ,1 8,7 6,1 11, 5,9 17,5 9,1 8, 14,8 8, ,2 12,2 8,4 14, 5,6 18,1 9,6 8,4 14,5 8, , 12,4 9,6 17,5 7, 17,5 9,4 8,6 15,4 8,8 23,1 1,5 8,2 14,9 7,9 18,3 1,2 8,6 14,9 8, ,9 15,4 11, 1,3 8,2 12,4 15,7 1,1 15,2 9,4 15,4 15,6 7,9 1,7 9,3 12,7 16,2 1,3 15,3 1, ,8 21,9 6,8 15,4 8,6 13, 17,6 1,7 15,8 1,1 13,1 21,2 11,4 16,8 1,3 12,7 17,6 11,2 16,8 9, ,3 19,6 14,7 14,7 9,1 13,5 18,5 11,6 16,1 9,1 2 13,1 16,5 1,5 12,4 5,4 11,5 19,8 12,5 16,6 9, ,9 22, 15,2 14,5 7,3 12,4 2,4 13,6 17,2 8, ,6 2,8 15,9 16,1 6,1 14,3 19,9 14,6 18, 9, , 23,8 12,4 14, 5,1 13,5 2, 14,8 17,5 8, ,6 23,4 14,5 17,3 4,9 14,3 18,9 16, 18, 8, ,9 2, 14,2 17, 8,2 15,4 2, 15,5 16,9 9, ,2 15,1 14,9 13, 5,1 15,1 18,5 15,9 18,1 7, ,4 2,7 9,4 16,8 5,5 14,4 18,7 17,1 18,3 6, 28 18,5 19,7 16, 19,7 4,6 15,9 2, 17,4 19,5 4, ,4 19,8 17,5 18,4 2,7 16,6 18,8 18,8 19,8 3, ,5 17,7 15, 16,1 1,8 18,3 18,8 18,7 18,1 3,1 IV. Diagnostika zhoubných nádorů v regionu TNM klasifikace není definována Vydání TNM klasifikace: II. III. IV. V. Česká republika Liberecký kraj Zastoupení klinických stadií [%] Zastoupení klinických stadií [%] 1% 8% 6% 4% 2% % 1% 8% 6% 4% 2% % Stadium: neznámo objektivně Zdroj: NOR VI neúplný záznam

30 Trend stanovení klinických stadií Liberecký kraj IV. Diagnostika zhoubných nádorů v regionu ZN prsu (C5) - ženy Česká republika Stadia onemocnění na 1 žen: Stadia onemocnění na 1 žen: St. X St. X St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 objek tivně St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 objek tivně ,2 23,2 16,4 5,3,5 9,2 17,5 15, 5,1 1, ,7 19,2 15,3 4,8, 8,2 18,2 14,6 4,4 1, ,2 2,9 17,1 6,7, 7,2 19,2 15,3 4,6 1, ,2 13,7 19,4 8,1, 7,3 19,6 15,8 5, 1, , 16, 19,7 4,2, 8,1 2,7 15,4 5, 1, ,7 2,6 18,2 4,7, 8,1 23,6 17,4 5,5 1, ,5 19,5 19,5 5,1,5 7,4 24,5 16,7 6,2 1, , 23,1 21,2 7,4 1,4 7,5 25,1 19,1 6,3 1, ,2 23,9 18,9 6,9,5 7,3 25,4 17,4 6,4 1, ,2 22,9 22, 6,4 1,4 9, 25,9 17,6 6,2 1, ,6 2,1 21, 4,6,5 9,4 28,2 19,2 6,4 2, ,1 23,7 19,6 7,3,5 8,5 27,7 17,5 6,4 2, ,3 27,3 2, 7,7 1,8 9,3 28,5 17,4 7,1 2, ,5 23,6 16,8 5,9 1,4 9,2 27,2 16,9 7, 3, ,8 29,7 28,8 7,8,5 11, 29,9 17,1 8,8 3, ,9 34,6 23,7 5, 2,7 11,6 31,7 18,1 7,9 3, ,6 35,4 19,1 6,8 4,1 12,9 32,6 17,7 8,7 3,6 1,4 36,8 17,2 1,4 3,2 16,8 37,6 17,5 8,3 3, ,7 45,8 18,2 1, 3,6 16,6 37,5 14,1 9,2 4,3 8,6 42,7 16,8 6,4 5, 16,9 36,5 13,4 8,1 5, ,4 36,8 11,8 11,4 3,6 18,9 35,7 11,9 8,1 5,2 2,9 31,8 12,7 6,8 4,1 19,9 38, 11,2 8,2 5, ,1 37,7 16,8 6,8 5,4 23,9 4,4 12,2 7,7 5,6 2 26,3 33,1 11,8 5,4 2,7 25,7 37,9 12,3 8,3 5, 21 24,2 39,6 1,5 5,9 4,1 29,4 4, 11,7 8,2 5, ,5 4,6 11,8 8,7 2,3 32,3 41, 11,5 9,4 5, ,1 52,8 14,1 14,6 2,3 39,3 43,5 11,3 9,5 4, ,2 44,2 12,8 1, 4,6 38,9 39,3 12, 1,1 4,9 25 4,9 28,6 9,1 6,4 5,9 38,4 37,6 13,8 8,3 5, ,6 37,6 12,7 7,3 4,1 41,4 39,3 16,1 1,1 4,8 27 5,5 38,8 11,3 8,6 1,8 49,3 43, 17, 1, 3, ,9 38,1 13,4 14,8 1,3 48,8 41,7 17,1 9,5 2, ,5 43,3 12,5 12,1 1,3 44,1 4,3 15,9 9,4 2, ,2 53,9 12, 9,8,9 5,3 42,2 16,9 8,9 1,6 Vydání TNM klasifikace: II. III. IV. V. Česká republika Liberecký kraj Zastoupení klinických stadií [%] Zastoupení klinických stadií [%] 1% 8% 6% 4% 2% % 1% 8% 6% 4% 2% % Stadium: neznámo objektivně Zdroj: NOR VI neúplný záznam

31 Zastoupení stadií 3+4 v LBK ve srovnání s ČR (26-21) Liberecký kraj Podíl novotvarů [%] Česká republika průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) dutina ústní a hltan (C-C14) jícen (C15) slinivka břišní (C25) vaječník (C56) hrtan (C32) žaludek (C16) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) tlusté střevo a konečník (C18-C21) ledvina (C64) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) předstojná žláza - prostata (C61) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) močový měchýř (C67) prs - ženy (C5) štítná žláza (C73) varle (C62) melanom kůže (C43) děloha (C54,C55) jiný kožní nádor (C44) Česká Liberecký republika kraj 69,1 % 7, % 62,5 % 68,1 % 59,7 % 63,2 % 59,3 % 62,5 % 61,7 % 61,5 % 52,8 % 6, % 54,5 % 54,9 % 56, % 51, % 46,7 % 42,9 % 3,8 % 32,2 % 41, % 31,9 % 31,4 % 3,4 % 26,9 % 3, % 23,9 % 24,6 % 16,8 % 22,5 % 22, % 19,8 % 17,1 % 13,8 % 13,9 % 9,5 % 12, % 7,1 % 9, % 5,5 %,4 %,4 % IV. Diagnostika zhoubných nádorů v regionu Zdroj: NOR

32 Výsledky léčby analýza přežití

33 5leté relativní přežit ití protinádorov dorově léčených pacientů 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Štítná žláza Varle Prostata Prs Melanom kůže Tělo děložní Močový měchýř Ledvina Hrdlo děložní Tlusté střevo a konečník Vulva a pochva Hrtan Vaječník Dutina ústní Hltan Žaludek Žlučník a žlučové cesty Jícen Průdušky a plíce Játra Slinivka břišní Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Perioda Perioda 2-24 Kohorta Kohorta 199-5leté relativní přežití

34 5leté relativní přežití protinádorov dorově léčených pacientů ZN prsu (C5) - ženy ZN kolorekta (C18-C2) 1% 9% 1% 9% Hodnoty pro stadia 1 a 2 nejsou v období 199- srovnatelná z důvodu jiné TNM klasifikace. 5leté relativní přežití 8% 7% 6% 5% 4% 3% 5leté relativní přežití 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% % % Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Legenda: Analýza periody Analýza periody 2-24 Kohortní analýza Kohortní analýza 199- Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

35 5leté relativní přežití protinádorov dorově léčených pacientů ZN průdušek a plic (C34) ZN jícnu (C15) 1% 1% 5leté relativní přežití 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 5leté relativní přežití 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. 1% % Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV. Legenda: Analýza periody Analýza periody 2-24 Kohortní analýza Kohortní analýza 199- Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

36 Rostoucí incidence následných malignit v ČR Diagnóza ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C2) ZN prsu (C5) u žen ZN vaječníku (C56) ZN těla děložního (C54) ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN plic (C34) ZN slinivky břišní (C25) Pořadí novotvaru u pacienta Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) první novotvar (94, %) 6 13 (9,2 %) (84,7 %) další primární novotvar 297 (6, %) 664 (9,8 %) (15,3 %) první novotvar 3 69 (94,2 %) (9,8 %) 5 22 (87, %) další primární novotvar 189 (5,8 %) 418 (9,2 %) 775 (13, %) první novotvar 888 (94,1 %) 1 1 (91, %) 988 (86, %) další primární novotvar 55 (5,9 %) 1 (9, %) 161 (14, %) první novotvar (96,2 %) (92,7 %) (89,3 %) další primární novotvar 5 (3,8 %) 113 (7,3 %) 189 (1,7 %) první novotvar (93,2 %) (88,9 %) (85,6 %) další primární novotvar 99 (6,8 %) 27 (11,1 %) 7 (14,4 %) první novotvar 1 35 (93,1 %) (89,7 %) (83,2 %) další primární novotvar 77 (6,9 %) 223 (1,3 %) 457 (16,8 %) první novotvar 1 67 (93,9 %) (89,3 %) (83,2 %) další primární novotvar 69 (6,1 %) 189 (1,7 %) 366 (16,8 %) první novotvar (95,2 %) 5 48 (91,8 %) (85,8 %) další primární novotvar 27 (4,8 %) 487 (8,2 %) 894 (14,2 %) první novotvar (94,9 %) (91,3 %) (85,5 %) další primární novotvar 63 (5,1 %) 133 (8,7 %) 267 (14,5 %)

37 Rostoucí incidence následných malignit v Libereckém kraji Diagnóza ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C2) ZN prsu (C5) u žen ZN vaječníku (C56) ZN těla děložního (C54) ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN plic (C34) ZN slinivky břišní (C25) Pořadí novotvaru u pacienta Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) první novotvar 169 (96 %) 251 (91,7 %) 28 (88,5 %) další primární novotvar 7 (4 %) 23 (8,3 %) 36 (11,5 %) první novotvar 113 (95,3 %) 165 (91,2 %) 217 (87,6 %) další primární novotvar 6 (4,7 %) 16 (8,8 %) 31 (12,4 %) první novotvar 36 (96 %) 43 (91,3 %) 42 (88,5 %) další primární novotvar 2 (4 %) 4 (8,7 %) 5 (11,5 %) první novotvar 53 (96,7 %) 54 (93,1 %) 6 (89,8 %) další primární novotvar 2 (3,3 %) 4 (6,9 %) 7 (1,2 %) první novotvar 51 (93,9 %) 94 (9,7 %) 162 (87,7 %) další primární novotvar 3 (6,1 %) 1 (9,3 %) 23 (12,3 %) první novotvar 33 (97,1 %) 63 (92,3 %) 85 (86,6 %) další primární novotvar 1 (2,9 %) 5 (7,7 %) 13 (13,4 %) první novotvar 46 (95,2 %) 67 (92,1 %) 91 (85,5 %) další primární novotvar 2 (4,8 %) 6 (7,9 %) 16 (14,5 %) první novotvar 25 (96,2 %) 23 (93,7 %) 244 (88,1 %) další primární novotvar 8 (3,8 %) 16 (6,3 %) 33 (11,9 %) první novotvar 42 (94,2 %) 59 (94,2 %) 68 (88,5 %) další primární novotvar 3 (5,8 %) 4 (5,8 %) 9 (11,5 %)

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Program screeningu karcinomu děložního hrdla ženy ve věku od 15 let cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně ČR:

Více

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420)

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů RNDr. Ondřej Májek Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screeningové

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Zbyněk Bortlíček, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 29 6 Zhoubné nádory v roce 26 Malignant neoplasms in 26 Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 10. 2014 25 Souhrn Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 1. 212 2 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Národní akční plán 7 Screeningy Hlavní cíle akčního plánu Prevence a včasný záchyt vážných nemocí musí být základní strategií

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod.

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod. Epidemiologie urologických nádorů v České republice pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012 Určeno jako pilotní zpráva k publikaci

Více

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010 XVII. Fórum onkologů diskuse 21.5.2010 Aliance žen s rakovinou prsu V Praze dne 18. 5. 2010 Vážené fórum onkologů, V poslední době mě jako ředitelku Aliance žen s karcinomem prsu, která zastřešuje všechny

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

Novotvary v České republice - rok 2002 1)

Novotvary v České republice - rok 2002 1) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24.11.24 Novotvary v České republice - rok 22 1) V roce 22 bylo hlášeno u mužů 32 551 zhoubných novotvarů a novotvarů

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění

Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Kurdějov, 29.4.2014 MUDr. Jitka Růžičková Roche Pharma Metastatická nádorová onemocnění: Stanovení prognózy není vždy snadné 2 Cílená

Více

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Čj. MV-140575-1/PO-IZS-2015 Datum: 23. října 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

TESTY NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE VE SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

TESTY NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE VE SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU TESTY NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ DO STOLICE VE SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK v Praze 6. postgraduální kurs SGO, Praha 2014 Osnova Screening Screeningové

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420)

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

Metodika, průběh a zavedení adresného zvaní. do onkologických screeningů v ČR

Metodika, průběh a zavedení adresného zvaní. do onkologických screeningů v ČR Metodika, průběh a zavedení adresného zvaní do onkologických screeningů v ČR Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz I. Metodika Institut biostatistiky

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Analýzy pro Jihomoravský kraj

Analýzy pro Jihomoravský kraj Příloha č. 11 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihomoravský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Výsledky, kvalita a pravděpodobná budoucnost onkologické péče v ČR v datech

Výsledky, kvalita a pravděpodobná budoucnost onkologické péče v ČR v datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Výsledky, kvalita a pravděpodobná budoucnost onkologické péče v ČR v datech www.iba.muni.cz

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

Národní zdravotnický informační systém pro kraje a města ČR: současnost a budoucí možnosti

Národní zdravotnický informační systém pro kraje a města ČR: současnost a budoucí možnosti Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR 30. března 2016 Podpořeno projektem Rozvoj technologické platformy NZIS Národní zdravotnický informační systém pro kraje a města

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q)

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 29. 30. 5. 2015, Brno www.crcprevention.eu: konference zaměřená na problémy související s prevencí a léčbou kolorektálního karcinomu v EU a v ČR Konferenci organizují

Více

Národní onkologick! registr (NOR)

Národní onkologick! registr (NOR) Národní onkologick! registr (NOR) rodinné st!íbro "eské onkologie Prof. MUDr Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika 1. LF UK a TN p!edsedkyn# Celostátní rady NORu vedoucí KOC (NNB, VFN, TN) Publikace

Více

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Jan Mužík 1, Ladislav Dušek 1, Jitka Abrahámová, Jana Koptíková 1 1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče

Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče Jiří Vorlíček Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Údaje z ČR Počet nových onkologických onemocnění v registru ČR: 1977: 37 000 nových onemocnění 1999:

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Analýzy pro Královéhradecký kraj

Analýzy pro Královéhradecký kraj Příloha č. 08 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Královéhradecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Analýzy pro Pardubický kraj

Analýzy pro Pardubický kraj Příloha č. 09 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Pardubický kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Jan Smetana Roman Chlíbek Vanda Boštíková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové IX. Hradecké vakcinologickédny, 4. - 5. 10. 2013 2 Výskyt

Více

ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ

ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ ÚLOHA PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ VE SCREENINGU A ADRESNÉM ZVANÍ Bohumil Seifert Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 5. prosince 2013 2. Národní kongres o kolorektálním karcinomu Screening a primární péče

Více

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rate 5,9 5,2 4,62 4,09 3,96 4,15 3,9 3,7 3,4 3,7 3,14 2,8

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rate 5,9 5,2 4,62 4,09 3,96 4,15 3,9 3,7 3,4 3,7 3,14 2,8 Očkování proti HPV MUDr.Hana Cabrnochová OSPDL ČLS JEP 24.7.2009 1 Primární péče v ČR Praktický lékař pro děti a dorost (family pediatricians, GPPs, primary care pediatrician PCP) Praktický lékař pro dospělé

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM Novinky v transplantační a dárcovské medicíně Eva Pokorná TC IKEM Transplantační program Multidisciplinární obor Týmová medicína Nezastupitelnost jednotlivých oborů Podpora státu (právní normy) Podpora

Více

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna Jiří Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP Přednáška je pokusem o odpověď

Více

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice Situace dětíd z hlediska WHO MPSV, 29.ledna 2008 MUDr.Alena Šteflová,, PhD. ČR Hlavnípříčiny úmrtíu u ddětído do pěti p let Ostatní 29% Záněty plic 20% Celosvětově zemřelo za minulý rok 10,8 milionů dětí

Více

Hodnocení zdravotního stavu

Hodnocení zdravotního stavu Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 6 Hodnocení zdravotního stavu Vybrané ukazatele demografické a zdravotní statistiky Odborná zpráva za rok 2008

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více