Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR)"

Transkript

1 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ /0.0/0.0/15_019/ Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) RNDr. Jan Mužík, Ph.D. Evropský Operační sociální program fond Zaměstnanost Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Společné pracoviště

2 Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) Osnova: Co je to Národní onkologický registr Co umožňují data NOR epidemiologie Kvalita dat NOR Další využití dat NOR přežití, predikce, veřejně dostupné údaje

3 Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) CO JE TO NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR Zápatí 3

4 Historie sledování novotvarů v ČR Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 720/1950 Úř. list I o povinném hlášení zhoubných nádorů Směrnice č. 36/1966 Věstník Ministerstva zdravotnictví o povinném hlášení zhoubných novotvarů 1975 Závazné opatření č.56/1974 Věstník Ministerstva zdravotnictví Povinné hlášení zhoubných novotvarů zahájení činnosti registru novotvarů 1976 klasifikace MKN 8, TNM 2 Databáze Národního onkologického registru ČR: za období více než 2,3 miliónu záznamů novotvarů

5 Závazné předpisy a metodika sběru dat NOR Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdější pozdějších předpisů NOR byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001 Výnos MZSV ČSR č. 3/1989 Věstníku MZSV ČSR (reg. ve Sbírce zákonů částka 19/1988) Dispenzární péče o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a povinné hlášení novotvarů Závazné pokyny NZIS Pokyny k obsahu datové struktury Datový standard MZ

6 Incidence a léčba zhoubného novotvaru INCIDENCE LÉČBA Národní onkologický registr ČR:

7 Změny klasifikačních systémů používaných v NOR Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) základní popis diagnózy nádorového onemocnění Platnost od Vydání Klasifikace nemocí 8. revize Mezinárodní klasifikace nemocí 9. revize Mezinárodní klasifikace nemocí 10. revize MKN diagnózy jsou v datech NOR převedeny na MKN10 Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) podrobný popis topografie nádoru, morfologie nádoru (na základě histologického nebo cytologického vyšetření), biologického chování nádoru a stupně diferenciace nádoru (grading) umožňuje detailní identifikaci všech diagnóz nádorových onemocnění Platnost od Vydání MKN-O 1976 (překlad 1981) MKN-O (překlad 1994) MKN-O (překlad 2004) Detailní morfologie je v datech NOR až od roku 1984, záznamy odpovídají platnosti MKN O

8 Změny klasifikačních systémů používaných v NOR TNM klasifikace zhoubných nádorů popisuje anatomický rozsah primárního nádoru pomocí těchto složek: T - rozsah primárního nádoru, N - nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách, M - nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz na základě klinického a pooperačního T, N a M je odvozeno stadium onemocnění Platnost od Vydání TNM klasifikace 2., TNM klasifikace 3., TNM klasifikace 4., 2. revize 1992 (vydáno 1994) TNM klasifikace 5., TNM klasifikace 6., TNM klasifikace 7., 2009 Záznamy TNM v datech NOR odpovídají platnosti klasifikací, nejsou zpravidla převoditelné na vyšší verze.

9 Onkologické registry v Evropě

10 Onkologické registry ve světě

11 Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) CO UMOŽŇUJÍ DATA NOR EPIDEMIOLOGIE Zápatí 11

12 Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů v České republice Zhoubné novotvary bez nemelanomového kožního ZN (C00 C97 bez C44) Incidence Mortalita Prevalence průměrná roční změna ,3 % 0,7 % +4,1 % Počet případů na osob incidence muži incidence ženy Incidence a mortalita mortalita muži mortalita ženy Počet případů na osob muži ženy Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR; mortalita od roku 1994 ČSÚ Prevalence

13 Incidence zhoubných novotvarů (C00 C97 excl. C44) v mezinárodním srovnání Incidence Denmark Belgium Norway Ireland The Netherlands France (metropolitan) Slovenia Czech Republic Switzerland Hungary Iceland Germany Luxembourg Italy Slovakia United Kingdom Sweden Serbia Croatia Finland Austria Lithuania Spain Latvia Portugal Malta Estonia FYR Macedonia Montenegro Bulgaria Poland Romania Belarus Cyprus Russian Federation Republic of Moldova Ukraine Albania Greece Bosnia Herzegovina ASR (W) European countries Neighboring countries Czech Republic 8th in Europe <223.1 No data Source: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F.GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: 2/4/2015

14 Incidence zhoubných novotvarů kromě ne melanomových kožních (C00 C97 bez C44) v letech Počet nově diagnostikovaných onemocnění na osob v krajích KAR v okresech PLZ UST PHA STC JHC LIB HRA VYS PAR JHM OLO ZLI > 580,0 550,1 580,0 520,1 550,0 520,0 MSK DC LI UL JN TP CL MO SM TU CV LT MB JC NA LN ME KV JE SO KD NB HK RK CH RA PHA PU BR PY KO UO SU PS BE PZ OP TC RO KH CR OV KI PM PB BN SY HB OC NJ FM PJ DO ZR PE BK PV PR PI TA VS KT ST JI KM VY ZL JH TR BI BM UH PT CB HO ZN BV CK Plzeňský kraj Královéhradecký kraj Karlovarský kraj Hl. m. Praha Ústecký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj Česká republika Olomoucký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Středočeský kraj Počet nově diagnostikovaných onemocnění na osob ,2 586,1 581,4 568,7 561,9 556,7 556,2 552,8 552,0 550,6 541,0 539,3 535,1 534,9 511,1 Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

15 Incidence novotvarů v České republice v letech Počet nově diagnostikovaných novotvarů ročně nemelanomový kožní ZN (C44) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN prsu (C50) u žen ZN prostaty (C61) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN ledviny (C64) zhoubný melanom kůže (C43) ZN močového měchýře (C67) ZN slinivky břišní (C25) ZN dělohy (C54, C55) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN žaludku (C16) non-hodgkinův lymfom (C82 C86) leukémie (C91 C95) ZN štítné žlázy (C73) ZN vaječníku (C56) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN hrdla děložního (C53) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN jícnu (C15) mnohočetný myelom (C90) ZN hrtanu (C32) ZN varlete (C62) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) Hodgkinův lymfom (C81) ostatní zhoubné novotvary novotvary in situ (D00 D09) novotvary nezhoubné a neznámého chování (D10 D36, D37 D48) Všechny sledované novotvary (C00 C97, D00 D09, vybrané D10 D36, D37 D48) Zhoubné novotvary (C00 C97) Zhoubné novotvary bez nemelanomových kožních ZN (C00 C97 bez C44) muži ženy Muži Ženy Celkem Nejčastějšími novotvary v České republice v letech byly nemelanomové kožní ZN (C44), dále ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20), ZN prsu (C50) u žen, ZN prostaty (C61) a ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34). Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

16 Incidence zhoubných novotvarů v České republice podle pohlaví v letech Muži Počet nově diagnostikovaných onemocnění na mužů Ženy Počet nově diagnostikovaných onemocnění na žen ZN prostaty (C61) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) zhoubný melanom kůže (C43) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN slinivky břišní (C25) ZN žaludku (C16) leukémie (C91 C95) non-hodgkinův lymfom (C82 C86) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN jícnu (C15) ZN varlete (C62) ZN hrtanu (C32) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) mnohočetný myelom (C90) ZN štítné žlázy (C73) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) Hodgkinův lymfom (C81) ostatní zhoubné novotvary 38,4 31,3 23,5 21,8 21,5 17,0 14,9 14,5 11,6 10,0 9,3 9,2 8,7 6,5 5,6 4,6 3,4 3,0 31,9 134,7 ZN prsu (C50) u žen 92,7 ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) 85,4 ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN dělohy (C54, C55) ZN ledviny (C64) zhoubný melanom kůže (C43) ZN slinivky břišní (C25) ZN vaječníku (C56) ZN hrdla děložního (C53) ZN štítné žlázy (C73) non-hodgkinův lymfom (C82 C86) ZN žaludku (C16) leukémie (C91 C95) ZN močového měchýře (C67) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) mnohočetný myelom (C90) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) Hodgkinův lymfom (C81) ZN jícnu (C15) ZN hrtanu (C32) ostatní zhoubné novotvary Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR 39,3 36,9 20,8 20,7 19,7 19,6 17,0 15,7 13,6 11,6 10,8 10,7 9,6 8,4 7,4 5,8 5,0 2,7 2,3 2,2 1,2 32,7 60,9 131,2 Nejčastějšími zhoubnými novotvary kromě nemelanomových kožních ZN byly v letech u mužů v České republice ZN prostaty (C61), ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) a ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34). U žen v České republice to byly ZN prsu (C50), ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) a na 3. místě ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34).

17 Trendy incidence nejčastějších diagnóz zhoubných novotvarů 9000 Statistické údaje (Ročenka Novotvary) Národní onkologický registr individuální záznamy novotvarů Počet nově diagnostikovaných novotvarů ZN tlustého střeva a konečníku ZN prs u žen ZN prostaty ZN průdušnice, průdušky a plíce ZN ledviny ZN močového měchýře ZN žaludku 0 Rok Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

18 Věk pacientů se zhoubnými novotvary kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) v letech celkový přehled Česká republika Rozsah hodnot krajů Podíl pacientů podle věkových skupin (%) Věk pacientů Věková struktura Česká republika N = Průměr 66 Medián % kvantil Podíl osob do 60 let 25,3 % Věk V období byl střední věk u nově nemocných se zhoubnými novotvary kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) 67 let v ČR. 50 % pacientů je v ČR ve věku let. Dle zastoupení věkových skupin u nově nemocných v České republice je nejvíce pacientů ve věku let. Nejvyšší incidence těchto onemocnění je zaznamenána ve věkových skupinách od 75 let výše. Počet nově diagnostikovaných onemocnění na osob ve věkové skupině Věkově specifická incidence Věk Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

19 Věk pacientů se zhoubnými novotvary kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) v letech muži Česká republika ženy Česká republika Medián věku při diagnóze (roky) ZN varlete (C62) Hodgkinův lymfom (C81) ZN hrdla děložního (C53) ZN štítné žlázy (C73) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN hrtanu (C32) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) zhoubný melanom kůže (C43) ZN prsu (C50) u žen ZN vaječníku (C56) ZN jícnu (C15) ZN dělohy (C54, C55) ZN ledviny (C64) non-hodgkinův lymfom (C82 C86) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN prostaty (C61) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) mnohočetný myelom (C90) leukémie (C91 C95) ZN žaludku (C16) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN slinivky břišní (C25) ZN močového měchýře (C67) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ostatní zhoubné novotvary N = N = 763 N = 617 N = N = N = N = N = N = N = 318 N = 870 N = 724 N = N = N = N = N = N = N = N = 585 N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Věk pacientů se u jednotlivých diagnóz zhoubných novotvarů liší. Nejnižší střední věk je zaznamenán u diagnóz ZN varlete (C62) a Hodgkinova lymfomu (C81), nejvyšší u diagnóz ZN močového měchýře (C67) a ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24).

20 Mortalita na novotvary v České republice v letech Počet úmrtí na novotvary ročně ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN slinivky břišní (C25) ZN prsu (C50) u žen ZN prostaty (C61) ZN žaludku (C16) ZN ledviny (C64) leukémie (C91 C95) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN močového měchýře (C67) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN vaječníku (C56) ZN jícnu (C15) non-hodgkinův lymfom (C82 C86) ZN dělohy (C54, C55) zhoubný melanom kůže (C43) mnohočetný myelom (C90) ZN hrdla děložního (C53) ZN hrtanu (C32) nemelanomový kožní ZN (C44) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) ZN štítné žlázy (C73) Hodgkinův lymfom (C81) ZN varlete (C62) ostatní zhoubné novotvary novotvary in situ, nezhoubné a neznámého chování (D00 D09, D10 D36, D37 D48) muži ženy Muži Ženy Celkem Všechny novotvary (C00 C97, D00 D09, D10 D36, D37 D48) 710 podíl ze všech úmrtí 27,8 % 23,1 % 25,4 % 708 Zhoubné novotvary bez nemelanomových kožních ZN (C00 C97 bez C44) podíl ze všech úmrtí 27,2 % 22,6 % 24,9 % Novotvary celkem se v České republice v letech podílely na 25,4 % všech úmrtí (z toho zhoubné novotvary bez nemelanomových ZN 24,9 % úmrtí). Nejčastější příčinou úmrtí na novotvary byly ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34), ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20), ZN slinivky břišní (C25), ZN prsu (C50) 76 u žen a ZN prostaty (C61), které se podílely celkem na 52 % úmrtí 59 na zhoubné novotvary bez nemelanomových ZN Zdroj: Český statistický úřad

21 Prevalence novotvarů v České republice k Počet žijících osob s onemocněním nebo jeho historií nemelanomový kožní ZN (C44) ZN prsu (C50) u žen ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN prostaty (C61) zhoubný melanom kůže (C43) ZN dělohy (C54, C55) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN hrdla děložního (C53) ZN štítné žlázy (C73) non-hodgkinův lymfom (C82 C86) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN varlete (C62) ZN vaječníku (C56) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) leukémie (C91 C95) Hodgkinův lymfom (C81) ZN žaludku (C16) ZN hrtanu (C32) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70 C72) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) mnohočetný myelom (C90) ZN slinivky břišní (C25) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN jícnu (C15) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ostatní zhoubné novotvary novotvary in situ (D00 D09) novotvary nezhoubné a neznámého chování (D10 D36, D37 D48) Všechny sledované novotvary (C00 C97, D00 D09, vybrané D10 D36, D37 D48) Zhoubné novotvary (C00 C97) Zhoubné novotvary bez nemelanomových kožních ZN (C00 C97 bez C44) muži ženy Muži Ženy Celkem Nejčastějšími novotvary (v přítomnosti nebo s jejich historií v letech předchozích) u osob žijících v České republice k byly nemelanomové kožní ZN (C44), dále ZN prsu (C50) u žen, ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) a ZN prostaty (C61). Se zhoubným novotvarem bez ohledu na diagnózu (kromě nemelanomového kožního ZN) v přítomnosti nebo s jeho historií žilo k v České republice celkem osob. Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

22 Zastoupení stadií onemocnění u vybraných solidních novotvarů v letech Novotvar (kód diagnózy MKN 10) Kůže, ne melanomové (C44, D04) Hrdlo děložní (C53, D06) Melanom kůže (C43, D03) Močový měchýř (C67, D09.0) Prs u žen (C50, D05) Varle (C62) Tělo děložní (C54, C55, D07.0) Prostata (C61, D07.5) Ledvina mimo pánvičku (C64) Tlusté střevo a konečník (C18 C20, D01.0 D01.2) Hrtan (C32, D02.0) Anus (C21, D01.3) Žaludek (C16, D00.2) Ret, dutina ústní a hltan (C00 C14, D00.0) Jícen (C15, D00.1) Vaječník (C56) Slinivka břišní (C25) Játra, žlučník a žlučové cesty (C22 C24) Průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34, D02.1, D02.2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = N = 775 N = N = N = N = N = N = N = Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Stadium: 0(in situ) neznámo objektivní důvody neznámo neúplný záznam

23 Epidemiologie v čase: ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) Trendy incidence a mortality Vývoj záchytu stádií onemocnění 80 TNM 2. TNM 3. TNM 4. TNM 5. TNM 6. TNM ,0 % 100 % Počet případů na osob ,0 % 80 % 60 % 40 % dělení do stádií není definováno Incidence Mortalita %: trend ( ) % 0 % Stádium onemocnění: neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR; mortalita od roku 1994 ČSÚ

24 Epidemiologie v čase: ZN prsu (C50) u žen Trendy incidence a mortality Vývoj záchytu stádií onemocnění ,0 % 100 % TNM 2. TNM 3. TNM 4. TNM 5. TNM 6. TNM % Počet případů na osob % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Incidence Mortalita %: trend ( ) 18,4 % Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR; mortalita od roku 1994 ČSÚ 20 % 10 % 0 % Stádium onemocnění: neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení

25 Epidemiologie v čase: ZN prostaty (C61) Trendy incidence a mortality Vývoj záchytu stádií onemocnění ,8 % 100 % TNM 2. TNM 3. TNM 4. TNM 5. TNM 6. TNM Počet případů na osob % 60 % 40 % Incidence Mortalita %: trend ( ) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR; mortalita od roku 1994 ČSÚ 6,0 % 20 % 0 % Stádium onemocnění: neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení

26 Epidemiologie v čase: ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Trendy incidence a mortality Vývoj záchytu stádií onemocnění 80 TNM 2. TNM 3. TNM 4. TNM 5. TNM 6. TNM ,4 % 100 % 90 % Počet případů na osob ,9 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Incidence Mortalita %: trend ( ) % 10 % 0 % Stádium onemocnění: neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR; mortalita od roku 1994 ČSÚ

27 Cena za úspěch: opakované (následné) malignity u onkologických pacientů Diagnóza Pořadí novotvaru u pacienta Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) ZN prsu (C50) u žen ZN vaječníku (C56) ZN hrdla děložního (C53) ZN těla děložního (C54) ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) první novotvar (93,3 %) (89,2 %) (83,3 %) další primární novotvar 355 (6,7 %) 770 (10,8 %) (16,7 %) první novotvar (93,6 %) (89,9 %) (86,2 %) další primární novotvar 222 (6,4 %) 486 (10,1 %) 868 (13,8 %) první novotvar 890 (93,6 %) (90,1 %) 979 (85,2 %) další primární novotvar 61 (6,4 %) 118 (9,9 %) 169 (14,8 %) první novotvar (97,4 %) (95,5 %) 941 (92,9 %) další primární novotvar 29 (2,6 %) 50 (4,5 %) 72 (7,1 %) první novotvar (95,6 %) (91,8 %) (88,9 %) další primární novotvar 60 (4,4 %) 132 (8,2 %) 202 (11,1 %) první novotvar (92,5 %) (87,9 %) (85,5 %) další primární novotvar 118 (7,5 %) 331 (12,1 %) 810 (14,5 %) první novotvar (92,3 %) (88,7 %) (82,1 %) další primární novotvar 98 (7,7 %) 262 (11,3 %) 513 (17,9 %)

28 Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) KVALITA DAT NOR Zápatí 28

29 Typologie záznamů NOR za období Všichni pacienti n = (3,8 %) n = (4,3 %) n = (4,5 %) (100,0 %) n = (8,6 %) Diagnóza na základě pitvy/ DCO Časná úmrtí, bez zahájení léčby Nevyplněné stadium a TNM Pacienti s diagnózou, u níž není hodnocení přežití z dat NOR exaktně možné (v datech NOR není dostupná dostatečná diagnostická nebo riziková stratifikace) Zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně (lymfomy, myelomy, leukémie - C81-C96), nádory CNS (C70-C72), raritní nádory a nádory nespecifických částí orgánů a nepřesně určených lokalizací (C14, C26, C30, C33, C37- C39, C45, C46, C49, C55, C57, C58, C63, C74- C80, C97) Validní záznamy s úplnou diagnostikou n = (78,8 %) PACIENTI S PACIENTI BEZ PROTINÁDOROVOU TERAPIÍ PROTINÁDOROVÉ TERAPIE n = (70,0 %) n = (8,7 %) 12,8% 12,2% 12,6% 11,2% Stadium I Stadium II 19,6% 55,0% 62,1% 14,5% Stadium III Stadium IV Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

30 Příklad: Identifikace sarkomů a ZN měkkých tkání v datech NOR Sarkomy a ZN měkkých tkání byly v datech NOR identifikovány podle údajů o morfologii novotvarů na základě WHO klasifikace z roku 2013 a. V této analýze byly uvažovány pouze zhoubné novotvary diagnostikované od roku 1984 dále b, lokalizace novotvarů byla určena podle údajů o topografii a diagnóze. Celkový přehled za období b Lokalizace Zdroj: Národní onkologický registr ČR hrudník, břicho, přesahující m.tk. hlava, obličej a končetiny, CELKEM Skupina sarkomů a ZN měkkých tkání pánev, trup, nebo krk rameno, bok podle WHO klasifikace 2013 a mediastinum nespecifikováno Adipocytic tumours 632 (5,80 %) 68 (0,62 %) 564 (5,18 %) 124 (1,14 %) (12,74 %) Fibroblastic / myofibroblastic tumours 728 (6,68 %) 189 (1,73 %) 518 (4,75 %) 104 (0,95 %) (14,12 %) So-called fibrohistiocytic tumours (0,04%) 0 4 (0,04 %) Smooth muscle tumours (19,16 %) 109 (1,00 %) 343 (3,15 %) 149 (1,37 %) (24,68 %) Pericytic (perivascular) tumours 4 (0,04 %) 14 (0,13 %) 1 (0,01 %) 1 (0,01 %) 20 (0,18 %) Skeletal muscle tumours 158 (1,45 %) 73 (0,67 %) 73 (0,67 %) 29 (0,27 %) 333 (3,06 %) Vascular tumours of soft tissue 239 (2,19 %) 70 (0,64 %) 81 (0,74 %) 307 (2,82 %) 697 (6,40 %) Chondro-osseous tumours 20 (0,18 %) 12 (0,11 %) 15 (0,14 %) 3 (0,03 %) 50 (0,46 %) Gastrointestinal stromal tumours 549 (5,04 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 549 (5,04 %) Nerve sheath tumours 154 (1,41 %) 35 (0,32 %) 89 (0,82 %) 47 (0,43 %) 325 (2,98 %) Tumours of uncertain differentiation 327 (3,00 %) 335 (3,07 %) 349 (3,20 %) 56 (0,51 %) (9,79 %) Undifferentiated/unclassified sarcomas (12,03 %) 218 (2,00 %) 523 (4,80 %) 184 (1,69 %) (20,52 %) CELKEM (56,99 %) (10,31 %) (23,49 %) (9,21 %) (100 %) Limitem pro přesné určení sarkomů a ZN měkkých tkání v datech NOR podle WHO klasifikace z roku 2013 a jsou změny v MKN-O klasifikaci. MKN-O-3, která je použita ve WHO klasifikaci z roku 2013 a, je v NOR zavedena až od roku Novotvary diagnostikované před rokem 2005 nelze přesně zařadit především do skupin Gastrointestinal stromal tumours a Pericytic (perivascular) tumours. a Fletcher, C. D.M., Bridge, J.A., Hogendoorn, P., Mertens, F. WHO Classification of Tumours of Soft Tissue and Bone. Fourth Edition. World Health Organization, 02/ p. ISBN b Úplné údaje o morfologii novotvarů jsou v datech NOR k dispozici až od roku 1984.

31 Zastoupení sarkomů a ZN měkkých tkání a sarkomů kosti a chrupavky podle věku ( ) % % 80% 70% Počet novotvarů % 50% 40% 30% 20% Věk při diagnóze Sarkomy kosti a chrupavky Skupina sarkomů a ZN měkkých tkání podle WHO klasifikace 2013: 10% 0% Věk při diagnóze Adipocytic tumours Fibroblastic / myofibroblastic tumours Smooth muscle Tumours Pericytic (perivascular) tumours Skeletal muscle tumours Vascular tumours of soft tissue Chondroosseous tumours a Odpovídá morfologickým kódům použitým v klasifikaci Fletcher, C. D.M., Bridge, J.A., Hogendoorn, P., Mertens, F. WHO Classification of Tumours of Soft Tissue and Bone. Fourth Edition. Evropský World sociální Health fond Organization, 02/ p. Rozvoj ISBN technologické platformy NZIS Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Gastrointestinal stromal tumours Nerve sheath tumours Tumours of uncertain differentiation Undifferentiated / unclassified sarcomas

32 Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) DALŠÍ VYUŽITÍ DAT NOR PŘEŽITÍ, PREDIKCE, VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ ÚDAJE Zápatí 32

33 V ČR pozorujeme významné zlepšení přežití onkologických pacientů 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Perioda Perioda Perioda Kohorta Kohorta leté relativní přežití 20% 10% 0% ZN štítné žlázy (C73) ZN varlete (C62) ZN prostaty (C61) ZN prsu (C50) u žen zhoubný melanom kůže (C43) ZN dělohy (C54,C55) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN hrdla děložního (C53) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN hrtanu (C32) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN vaječníku (C56) ZN žaludku (C16) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) ZN žlučníku a žlučových cest (C23,C24) ZN jícnu (C15) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN slinivky břišní (C25) Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

34 5leté relativní přežití pacientů se zhoubnými novotvary v ČR podle stadií Analýza periody , všichni léčení pacienti 100 % 90 % 80 % 70 % ZN štítné žlázy (C73) ZN varlete (C62) ZN prostaty (C61) ZN prsu (C50) u žen zhoubný melanom kůže (C43) ZN dělohy (C54, C55) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN hrdla děložního (C53) ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) ZN pojivových a měkkých tkání (C47, C49) ZN hrtanu (C32) ZN dutiny ústní a hltanu (C00 C14) ZN vaječníku (C56) ZN žaludku (C16) ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) ZN jícnu (C15) ZN slinivky břišní (C25) 5leté relativní přežití 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Léčení pacienti celkem Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Mezi hlavní faktory, které ovlivňují přežití pacientů s nádory, patří pokročilost onemocnění stadium, ve kterém je nádor zjištěn. Zatímco u stadia 1 pozorujeme u většiny diagnóz přežití pacientů téměř srovnatelné s běžnou populací, u nejpokročilejších onemocnění ve stadiu 4 je naděje na delší přežití velmi malá. Jednoznačným závěrem z těchto zjištění je potřeba včasného záchytu onemocnění pro zajištění dobré prognózy a úspěšné léčby pacientů. Pozn.: Relativní přežití je poměr celkového přežití atzv. očekávaného přežití, které vyjadřuje mortalitu vobecné populaci odpovídající sledované skupině pacientů věkem a pohlavím. Cílem výpočtu je odfiltrovat mortalitu spojenou s dalšími diagnózami. Relativní přežití ukazuje, o kolik je přežití pacientů sonemocněním horší, než v obecné populaci.

35 5leté relativní přežití Vývoj 5letého relativního přežití pacientů se zhoubnými novotvary podle stadií 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % ZN prostaty (C61) Pacienti s protinádorovou terapií * 100 % 97 % 40 % ZN prsu (C50) u žen 100 % 91 % 66 % 24 % * ZN ledviny (C64) 93 % 67 % 16 % ZN tlustého střeva a konečníku (C18 C20) 91 % 77 % 60 % 13 % 61 % 30 % 11 % 3 % ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Hodnocená období: * Stadium 1+2 Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Všichni pacienti s protinádorovou terapií Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

36 Prediktivní odhady celkové incidence v roce 2017 Prediktivní odhady celkové incidence v roce 2017 Diagnóza Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV Klinické stadium neznámo CELKEM Karcinom prsu (C50) ženy (3 196; 3 603) (2 250; 2 423) 842 (785; 900) 507 (443; 570) 201 (168; 235) (6 842; 7 731) Karcinom tlustého střeva akonečníku (C18 C20) (2 002; 2 276) (1 833; 2 055) (2 049; 2 239) (1 162; 1 608) 451 (279; 621) (7 325; 8 799) Nemalobuněčný karcinom plic (C34; 66 % všech ZN plic) 532 (425; 639) 502 (426; 578) 935 (816; 1 052) (1 779; 2 040) 311 (251; 373) (3 697; 4 682) Renální karcinom (C64) (79 % všech ZN ledvin) (1 816; 2 053) 375 (334; 417) 379 (324; 434) 55 (27; 81) (2 501; 2 985) Karcinom prostaty (C61) (4 371; 5 530) 719 (640; 799) 811 (728; 893) 445 (356; 533) (6 095; 7 755) ZN močového měchýře (C67) (1 180; 1 390) 431 (393; 468) 141 (115; 168) 323 (267; 378) 77 (30; 125) (1 985; 2 529) ZN varlat (C62) 298 (253; 344) 56 (42; 69) 45 (22; 68) - 59 (4; 112) 458 (321; 593) ZN jícnu (C15) 188 (148; 228) 231 (194; 269) 251 (209; 294) 66 (40; 90) 736 (591; 881) ZN žaludku (C16) 190 (135; 245) 324 (223; 424) 286 (232; 340) 443 (367; 519) 174 (146; 204) (1 103; 1 732) ZN slinivky břišní (C25) 478 (376; 581) 217 (151; 284) (685; 1 368) 559 (140; 977) (1 352; 3 210) Zhoubný melanom kůže (C43) (1 545; 1 780) 474 (428; 518) 184 (152; 215) 90 (69; 112) 91 (62; 118) (2 256; 2 743) ZN děložního hrdla (C53) 388 (330; 446) 102 (75; 128) 170 (138; 201) 158 (126; 191) 36 (22; 48) 854 (691; 1 014) ZN těla děložního (C54) (1 300; 1 479) 200 (158; 241) 181 (149; 214) 119 (89; 150) 118 (89; 149) (1 785; 2 233) ZN vaječníku (C56) 154 (124; 184) 69 (51; 88) 374 (334; 416) 282 (240; 324) 117 (75; 159) 996 (824; 1 171)

37 Prediktivní odhady celkové prevalence v roce 2017 Prediktivní odhady celkové prevalence v roce 2017 Diagnóza Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV Klinické stadium neznámo CELKEM Karcinom prsu (C50) ženy (42 092; ) (33 876; ) (8 216; 8 516) (3 274; 3 464) (2 179; 2 335) (90 108; ) Karcinom tlustého střeva akonečníku (C18 C20) (22 173; ) (19 464; ) (15 482; ) (6 485; 6 753) (3 155; 3 343) (67 242; ) Nemalobuněčný karcinom plic (C34; 66 % všech ZN plic) (3 918; 4 126) (1 897; 2 043) (2 668; 2 840) (4 832; 5 064) (1 051; 1 161) (14 600; ) Renální karcinom (C64) (79 % všech ZN ledvin) (19 853; ) (3 171; 3 359) (1 771; 1 913) 907 (857; 957) (25 834; ) Karcinom prostaty (C61) (47 112; ) (7 801; 8 095) (5 260; 5 502) (3 785; 3 991) (64 269; ) ZN močového měchýře (C67) (14 153; ) (3 020; 3 204) 644 (602; 686) (1 230; 1 348) (2 116; 2 270) (21 346; ) ZN varlat (C62) (6 513; 6 781) (1 683; 1 821) 840 (792; 888) (1 121; 1 233) (10 248; ) ZN jícnu (C15) 641 (599; 683) 526 (488; 564) 646 (604; 688) 187 (165; 209) (1 926; 2 074) ZN žaludku (C16) (2 112; 2 266) (1 404; 1 530) 982 (930; 1 034) (1 331; 1453) 833 (786; 880) (6 727; 6 999) ZN slinivky břišní (C25) (1 184; 1 300) 350 (319; 381) (2 008; 2 158) (1 105; 1 217) (4 722; 4 950) Zhoubný melanom kůže (C43) (21 995; ) (4 076; 4 288) (1 379; 1 503) 687 (644; 730) 907 (857; 957) (29 175; ) ZN děložního hrdla (C53) (12 655; ) (2 300; 2 460) (1 972; 2 120) 661 (619; 703) (1 189; 1 305) (18 947; ) ZN těla děložního (C54) (21 769; ) (2 383; 2 547) (1 415; 1 541) 725 (681; 769) (2 337; 2 499) (28 818; ) ZN vaječníku (C56) (4 254; 4 472) (1 002; 1 108) (2 460; 2 626) (1 487; 1 617) 989 (937; 1 041) (10 333; )

38 Prediktivní odhady počtu pacientů pravděpodobně nově léčených protinádorovou terapií v roce 2017 Diagnóza Karcinom prsu (C50) ženy Karcinom tlustého střeva akonečníku (C18 C20) Nemalobuněčný karcinom plic (C34; 66 % všech ZN plic) Renální karcinom (C64) (79 % všech ZN ledvin) Karcinom prostaty (C61) ZN močového měchýře (C67) ZN varlat (C62) ZN jícnu (C15) ZN žaludku (C16) ZN slinivky břišní (C25) Zhoubný melanom kůže (C43) ZN děložního hrdla (C53) ZN těla děložního (C54) ZN vaječníku (C56) Stadium I Stadium II (3 146; 3 546) (2 188; 2 356) (1 764; 2 006) (1 707; 1 914) (360; 541) (351; 477) (1 706; 1 928) (3 612; 4 570) (1 141; 1 345) (361; 430) (252; 342) (42; 69) 136 (107; 164) 132 (94; 170) 252 (173; 329) 323 (254; 393) (1 543; 1 777) (427; 516) (319; 431) (69; 117) (1 265; 1 439) (146; 222) (120; 179) (46; 79) Prediktivní odhady počtu pacientů dle klinického stadia nově léčených protinádorovou terapií v roce 2017 Stadium III 791 (737; 845) (1 902; 2 078) 737 (643; 829) 362 (322; 403) 684 (609; 761) 115 (94; 137) 43 (21; 65) 181 (152; 211) 215 (174; 255) 121 (84; 158) 181 (150; 212) 151 (123; 179) 163 (134; 193) 340 (304; 378) Nově diagnostikované Stadium IV 385 (336; 433) 926 (778; 1 076) (1 158; 1 327) 307 (262; 351) 655 (588; 722) 226 (187; 265) (121; 170) 217 (180; 255) 407 (271; 542) 72 (55; 89) 118 (94; 143) 79 (59; 100) 189 (161; 218) Stadium IV Relapsy a progrese u pacientů z předchozích let (1 152; 1 266) (1 515; 1 645) (1 054; 1 164) 448 (413; 483) (1 034; 1 142) 425 (391; 459) 17 (10; 24) 171 (149; 193) 240 (215; 265) 270 (243; 297) 304 (275; 333) 162 (141; 183) 229 (204; 254) 298 (270; 326) CELKEM (7 559; 8 446) (7 666; 8 719) (3 566; 4 338) (2 703; 3 165) (5 843; 7 195) (2 174; 2 636) 413 (325; 500) 633 (529; 738) (836; 1 274) (852; 1 390) (2 450; 2 927) 899 (746; 1 053) (1 808; 2 208) (901; 1 180)

39 Kde najdete více Projekt SVOD Aktuality Epidemiologické analýzy Publikace, zprávy Software SVOD Průvodce analýzami Incidence, mortalita Časové trendy Regionální přehledy Věková standardizace Klinická stadia Mezinárodní data Srovnávací analýzy Ucelené přehledy Epidemiologické analýzy

40 Ukázky analýz Epidemiologie a populační data ČR Úvodní stránka pro každou diagnózu - výběr epidemiologických analýz VÝVOJ INCIDENCE A MORTALITY V ČASE VÝVOJ PREVALENCE V ČASE VĚKOVÁ STRUKTURA PACIENTŮ A ZEMŘELÝCH NA NÁDOR VĚKOVĚ SPECIFICKÁ INCIDENCE A MORTALITA INCIDENCE A MORTALITA V KRAJÍCH ZASTOUPENÍ STADIÍ ONEMOCNĚNÍ VÝVOJ INCIDENCE DLE STADIÍ ONEMOCNĚNÍ MORFOLOGIE NÁDORŮ -PŘEHLED

41 Děkuji za pozornost Zápatí 41

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day 17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day L. Petruželka Onkologická klinika 1.LF UK VFN a ÚVN Praha 16.listopadu 2016 2016 World Pancreatic Cancer Day: Growing the momentum!

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů ČR Vypracoval Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Ve spolupráci s

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu prsu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora Bučková,

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420)

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz Onkologické screeningy založené

Více

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Program screeningu karcinomu děložního hrdla ženy ve věku od 15 let cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně ČR:

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

REGIONU SEVERNÍ ČECHY

REGIONU SEVERNÍ ČECHY ONKOLOGICKÝ SEMINÁŘ Onkologická konference REGIONU SEVERNÍ ČECHY Národní onkologický registr a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 7.11.2012 16.11.2005 Národní onkologický registr a Krajská zdravotní,

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening kolorektálního karcinomu: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo, Barbora

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí

Hlášené případy pohlavních nemocí Hlášené případy pohlavních nemocí Okres Zpracoval: Hlášené případy pohlavních nemocí (A5-A55): Shrnutí Definice: Hlášené případy pohlavních nemocí jsou důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2009 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Zbyněk Bortlíček, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek

Více

Spolupráce ČOS a PZP:

Spolupráce ČOS a PZP: INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Spolupráce ČOS a PZP: datové novinky Dušek L., Kožený P., Vyzula R. Rozšíření spolupráce

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Zpracoval: Věková struktura obyvatelstva Definice: Počet obyvatel podle pohlaví a pětiletých věkových skupin, podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel (v %). Ukazatel

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Šárka Daňková 26. 10. 2016, Praha Vytvořilo společné pracoviště Institut biostatistiky a analýz

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

Mortalita onemocnění jater (K70 K77)

Mortalita onemocnění jater (K70 K77) Mortalita onemocnění jater (K7 K77) Zpracoval: Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost v důsledku onemocnění

Více

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 29 6 Zhoubné nádory v roce 26 Malignant neoplasms in 26 Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Zpracoval: Mortalita - nehody (V1 X59): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost

Více

Epidemiologie hematologických malignit v České republice

Epidemiologie hematologických malignit v České republice Epidemiologie hematologických malignit v České republice Zpráva je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Mužík J. 1,2, Krejčí D. 1,2, Svobodová I. 1,2, Májek O. 1,2, Jana Prausová 3, Marek Babjuk 1,4, Dušek L. 1,2 1 Institut biostatistiky

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Zpracoval: Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti

Více

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 Policejní prezidium 15. 1. 2013 Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 plk. JUDr. Václav Kučera 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Více

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 27 59 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Souhrn informací o nádorech trávicího traktu a karcinomu tlustého

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 21 71 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Co najde epidemiolog v datech Národního registru hospitalizovaných: modelový příklad neinfekční diagnózy idiopatické střevní záněty

Co najde epidemiolog v datech Národního registru hospitalizovaných: modelový příklad neinfekční diagnózy idiopatické střevní záněty Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Zhoubné novotvary v ČR. ková

Zhoubné novotvary v ČR. ková Zhoubné novotvary v ČR Mgr. Lenka Juříčkov ková Lékařský dům d m 2.9.26 Obsah prezentace úmrtnost na zhoubné novotvary zdroj dat Český statistický úřad (http://www.( http://www.czso.cz/) incidence zhoubných

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR

Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Hodnocení adresného zvaní občanů do onkologických screeningových programů v ČR Datový report do konce roku 2016 O. Ngo,

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

Narození a zemřelí do 1 roku věku

Narození a zemřelí do 1 roku věku Narození a zemřelí do 1 roku věku Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresa: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64 460 01 Liberec 1

Více

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 1. 212 2 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 10. 2014 25 Souhrn Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice 3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice Cílem této kapitoly je shrnout epidemiologické charakteristiky tří diagnóz zhoubných nádorů (ZN), jejichž včasný záchyt je na základě

Více

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde? Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

PATIENT CENTERED CANCER CARE

PATIENT CENTERED CANCER CARE Projekt INTENT PREVON 2018 I Workshop ipaac PRAHA 14.11.2018 Marek Svoboda I MOÚ Brno PATIENT CENTERED CANCER CARE Hodnocení péče na úrovni komplexního onkologického centra - model zaměřený na pacienta

Více

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů RNDr. Ondřej Májek Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screeningové

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR

Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR X. OSTRAVSKÉ DNY LÉČEBNÉ VÝŽIVY 10.9.2015 Viktor Maňásek Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Fakta Ročně je v ČR nově diagnostikováno

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více