INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ"

Transkript

1 INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova Univerzita, Brno

2 Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR I. Epidemiologický přehled CaP obecně

3 Celková zátěž nádory v ČR R a podíl l ZN prostaty V roce 21 bylo v ČR nově diagnostikováno pacientů se ZN (ZN prostaty: 8,8 %) V roce 21 zemřelo osob v souvislosti se ZN (ZN prostaty: 4,8 %) Celkem k v ČR žilo osob s nádorovým onemocněním nebo s minulostí tohoto onemocnění (ZN prostaty: >7 %) Národní onkologický registr ZN prostaty (C61) Incidence Mortalita* Prevalence *Zdroj: ČSU Průměrná meziroční změna ,6 % -,4 % + 11,7 %!

4 Incidence ZN nádorn dorů (26 21) jiný kožní nádor (C44) předstojná žláza - prostata (C61) tlusté střevo a konečník (C18-C21) průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) močový měchýř (C67) ledvina (C64) melanom kůž ůže (C43) slinivka břišní (C25) dutina ústní a hltan (C-C14) žaludek (C16) leukémie (C91-C95) non-hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) hrtan (C32) varle (C62) jícen (C15) mozek a mícha (C7-C72) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) mnohočetný myelom (C9) štítná žláza (C73) Hodgkinův lymfom (C81) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D-D9) novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) Podíl dle věkových kategorií (%) Věková struktura nově diagnostikované novotvary v roce ,6 % mužů je ve věku pod 6 let 54,8 % mužů je ve věku pod 7 let Věk Zdroj: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR

5 Epidemiologie C61 v časov asovém m trendu Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění 1% TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání 8% 6% 4% incidence mortalita Rok 2% % Rok Stadium onemocnění: neznámo - objektivní příčiny neuvedeno - neúplný záznam Počet na 1 mužů

6 Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR II. Detailní rozbor epidemiologických dat dle TNM a dle rizika

7 Karcinom prostaty: klinické rizikové stratifikace TNM klasifikace karcinomu prostaty Stadium TNM III. vydání (v NOR 1982-) TNM IV. vydání (v NOR -2) TNM V. vydání (v NOR 21-24) TNM VI. vydání (v NOR 25-21) není definováno T1a N M G I není definováno T1a N M G2,G3-4 T1b,c N M G* T1 N M G* II není definováno T2 N M G* T1a N M G2,G3-4 T1b,c N M G* T1,T2 N M G* TNM VII. vydání (v NOR od 211) T1a N M G1 T1a N M G1 T1 N M T2a N M T1a N M G2,G3-4 T1b,c N M G* T1,T2 N M G* T2b,c N M III není definováno T3 N M G* T3 N M G* T3 N M G* T3 N M IV není definováno T4 N M G* T* N1,N2,N3 M G* T* N* M1 G* T4 N M G* T* N1 M G* T* N* M1 G* Riziková stratifikace karcinomu prostaty Riziko T (je v NOR) Gleasonovo skóre (v NOR je grade) T4 N M G* T* N1 M G* T* N* M1 G* PSA (není v NOR) nízké T2a 6 (Grade 1-2) < 1 ng/ml střední T2b = 7 (Grade 3) 1-2 ng/ml vysoké T2c 8 (Grade 4) > 2 ng/ml T4 N M T* N1 M T* N* M1 Pro definici rizikových kategorií v datech NOR byla použita zjednodušená varianta podle T a stupně histopatologické diferenciace (grade). V případě neúplných údajů u T a /nebo grade bylo rizikové zařazení provedeno podle známého stadia onemocnění (nízké = st. I, střední = st. II, vysoké = st. III+). Data Národního onkologického registru (NOR) jsou k dispozici do roku 21.

8 < Věk k a riziko u pacientů se ZN prostaty v čase (C61) Věkově specifická incidence Věk 5 < Věk nízké riziko střední riziko vysoké riziko 5 < Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Věk Počet nově diagnostikovaných onemocnění na 1 mužů ve věkové kategorii

9 Věk k a riziko u pacientů s C61 v období Věková struktura dle rizikových kategorií Zastoupení rizikových kategorií dle věku 25 1% Podíl pacientů dle věkových kategorií [%] % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % < Věk < Věk Nízké riziko Střední riziko Vysoké riziko Riziko neznámo N = N = N = N = 3 28 Průměr 69 let 68 let 7 let 74 let Medián 69 let 68 let 7 let 75 let percentil let let let let % mužů pod 7 let 5 % 57 % 49 % 32 % průměrný meziroční růst incidence , % + 12,3 % + 6,7 % - 2,5 % Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

10 Vývoj zátěžz ěže e ZN prostaty dle rizika Klinická riziková stratifikace ZN prostaty (C61): Nízké riziko Incidence Průměrná meziroční změna , % Mortalita* Prevalence ,1 % Střední riziko Incidence ,3 % Mortalita* Prevalence ,5 % Vysoké riziko Incidence ,7 % Mortalita* Prevalence ,5 % *Zdroj: Národní onkologický registr ČR

11 Regionáln lní incidence C61 dle rizika (26 21) Nízké riziko Střední riziko Vysoké riziko Kraj: Vysočina Karlovarský Královéhradecký Pardubický Ústecký Jihomoravský Česká republika Zlínský Moravskoslezský Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Liberecký Olomoucký Počet nově diagnostikovaných ZN na 1 mužů ,6 26,2 25,5 25, 23,8 22,5 22,3 21,5 21,4 21,3 14,6 44,4 34,2 34,1 34, Kraj: Hl. m. Praha Jihomoravský Olomoucký Zlínský Ústecký Česká republika Karlovarský Královéhradecký Moravskoslezský Liberecký Plzeňský Jihočeský Středočeský Vysočina Pardubický Počet nově diagnostikovaných ZN na 1 mužů ,6 6,3 57,1 5, 47,6 46,2 45,7 45,1 43,7 43,7 42,5 4,4 4,2 39,1 38,4 Kraj: Královéhradecký Hl. m. Praha Olomoucký Pardubický Vysočina Jihomoravský Moravskoslezský Česká republika Plzeňský Liberecký Ústecký Zlínský Středočeský Jihočeský Karlovarský Počet nově diagnostikovaných ZN na 1 mužů , 37,7 33, 32,8 32,4 31,6 31,6 31,1 3,5 3,5 29,2 27,3 26,5 26,3 2,8 Počet nově diagnostikovaných ZN na 1 mužů 4, 3,-39,9 2,-29,9 < 2, Počet nově diagnostikovaných ZN na 1 mužů 5, 42,-49,9 34,-41,9 < 34, Počet nově diagnostikovaných ZN na 1 mužů 36, 3,-35,9 24,-29,9 < 24, Zdroj: Národní onkologický registr ČR

12 ZN prostaty vysoké riziko: regionáln lní incidence min ČR max PHA min ČR max STC min ČR max JHC min ČR max PLK min ČR max KVK min ČR max ULK min ČR max LBK min ČR max HKK min ČR max PAK min ČR max VYS min ČR max JHM ČR: Česká republika max: maximum v krajích min: minimum v krajích PHA: Hl. m. Praha STC: Středočeský kraj JHC: Jihočeský kraj PLK: Plzeňský kraj KVK: Karlovarský kraj ULK: Ústecký kraj LBK: Liberecký kraj HKK: Královéhradecký kraj PAK: Pardubický kraj VYS: Vysočina JHM: Jihomoravský kraj OLK: Olomoucký kraj ZLK: Zlínský kraj MSK: Moravskoslezský kraj min ČR max OLK min ČR max ZLK min ČR max MSK Počet případů na 1 mužů

13 Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR III. Mortalita & přežití

14 SVĚT Mortalita ZN prostaty (C61) v mezinárodním srovnání - starší data, 28 - ASR (W) ostatní země světa evropské země okolní země Česká republika 73. místo ve světě EVROPA Estonia Latvia Sweden Denmark Lithuania Norway Iceland Slovenia Portugal Switzerland Croatia The Netherlands United Kingdom Finland Czech Republic Ireland Hungary Slovakia France (metropolitan) Poland Austria Belarus Germany Belgium Serbia Cyprus Montenegro Albania Bulgaria Russian Federation Spain FYR Macedonia Greece Ukraine Bosnia Herzegovena Luxembourg Italy Romania Malta Republic of Moldova ASR (W): věkově standardizovaná mortalita na světový standard ASR (W) evropské země okolní země Česká republika 15. místo v Evropě Zdroj: J. Ferlay, H.R. Shin, F. Bray, D. Forman, C. Mathers and D.M. Parkin: GLOBOCAN 28: Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC CancerBase No. 1. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 21. Available from:

15 Mortalita ZN prostaty (C61) v mezinárodn rodním m srovnání SVĚT ASR (W) ostatní země světa evropské země okolní země Česká republika 98. místo ve světě EVROPA Lithuania Denmark Estonia Slovenia Latvia Norway Sweden Croatia Iceland Montenegro FYR Macedonia The Netherlands Serbia Slovakia United Kingdom Belarus Belgium Ireland Russian Federation Poland Switzerland Finland Czech Republic Portugal Bulgaria Luxembourg Hungary Germany Austria Cyprus Ukraine France (metropolitan) Republic of Moldova Greece Romania Bosnia Herzegovina Spain Albania Italy Malta ASR (W): věkově standardizovaná mortalita na světový standard ASR (W) evropské země okolní země Česká republika 23. místo v Evropě Zdroj: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F.GLOBOCAN 212 v1., Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 213. Available from: 26/3/214

16 Epidemiologie C61 v časov asovém m trendu Vývoj incidence a mortality ASR(E) na 1 mužů 1% TNM 2. vydání Vývoj záchytu stadií onemocnění TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání + 69,5 % 8% 6% 4% incidence mortalita Rok 2% % Rok %: trend růstu mezi roky , % Stadium onemocnění: neznámo - objektivní příčiny neuvedeno - neúplný záznam Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Počet na 1 mužů

17 Přežití pacientů se ZN prostaty v ČR R (EUROCARE 5) 5leté relativní přežití ZN prostaty Česká republika 78,2 (77,1 79,2) Východní Evropa (bez ČR) 67,3 (64,9 69,5) Evropa 83,4 (83,1 83,6) Severní Evropa 85, (84,6 85,3)

18 Hltan Žaludek Žlučník a žlučové cesty Jícen Průdušky a plíce Játra Slinivka břišní 5leté relativní přežit ití: : ZN v ČR 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 5leté relativní přežití 1% % Prostata - nízké riziko Štítná žláza Prostata - střední riziko Varle Prostata Prs Melanom kůže Tělo děložní Močový měchýř Ledvina Hrdlo děložní Prostata - vysoké riziko Tlusté střevo a konečník Vulva a pochva Hrtan Vaječník Dutina ústní Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Analýza periody , % 96,2 % 87,5 % 62,1 %

19 5leté relativní přežití: : léčenl ení pacienti s C61 1% 9% ZN prostaty (C61) Pacienti s protinádorovou terapií a s kompletním údajem o stadiu 5leté relativní přežití 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Kohortní analýza 199- Kohortní analýza - Zdroj: Národní onkologický registr ČR Analýza periody 2-24 Analýza periody Nízké riziko 92,3 % 94,8 % 97,1 % 1, % Střední riziko 75,6 % 83, % 87,5 % 96,2 % Vysoké riziko 34,8 % 46,4 % 48,6 % 62,1 % Celkem 52,5 % 67,9 % 73, % 87,5 % % Všichni Nízké riziko Střední riziko Vysoké riziko Analýza periody Analýza periody 2-24 Kohortní analýza - Kohortní analýza 199-

20 Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR IV. Predikce epidemiologické a léčebné zátěže

21 Predikce onkologické epidemiologické zátěže e v ČR Populační prediktivní modely Klinické prediktivní modely Korigovaný odhad incidence po stadiích Primárně léčení pacienti Standardní léčebné postupy Scénář 1 (%) Linie léčby Scénář 2 (%) Linie léčby Odhad prevalence léčených pacientů po stadiích Scénář 3 (%) Scénář 4 (%) Linie léčby Linie léčby Přežívající z předchozích let a zároveň relabující/progredující Relapsy / progrese Scénář 5 (%) Linie léčby

22 Predikované hodnoty incidence a prevalence Karcinom prostaty (C61) Predikované hodnoty incidence (9 % interval spolehlivosti) Predikované hodnoty prevalence (9 % interval spolehlivosti) Stadium I+II 5889 (5514; 6263) 6365 (5963; 6767) 686 (6429; 7292) (34 37; ) (38 169; ) (42 225; 42 93) Stadium III 189 (986; 1192) 1169 (159; 1278) 125 (1134; 1366) 6131 (62; 626) 6744 (669; 6879) 7382 (7241; 7523) Stadium IV 117 (958; 176) 155 (991; 1119) 198 (129; 1167) 522 (511; 5339) 5521 (5399; 5643) 5834 (578; 596) Stadium neznámo 345 (195; 496) 313 (168; 458) 284 (145; 424) 422 (3918; 4126) 3748 (3647; 3849) 3495 (3398; 3592) CELKEM 834 (7653; 927) 892 (8181; 9622) 9492 (8737; 1249) (49 328; 5 644) (53 824; ) (58 572; )

23 Léčba netermináln lních relapsů a dispenzárn rní péče Karcinom prostaty (C61) Predikované hodnoty počtu dříve diagnostikovaných a následně pravděpodobně léčených pacientů (9 % interval spolehlivosti) Stadium I+II (17 875; ) (19 96; 2 372) (24 397; ) (27 33; ) (3 358; 3 934) Stadium III 3332 (3237; 3427) 3694 (3594; 3794) 488 (4694; 4922) 5316 (5196; 5436) 5847 (5721; 5973) Stadium IV 188 (1738; 1878) 1849 (1778; 192) 2192 (2115; 2269) 2289 (221; 2368) 2387 (237; 2467) CELKEM (22 85; ) (25 278; 26 86) (31 26; 32 14) (34 79; ) (38 386; )

24 Predikované počty léčených l pacientů Karcinom prostaty (C61) Stadium I+II Stadium III Predikované hodnoty počtu nových protinádorově léčených pacientů (9 % interval spolehlivosti) (3781; 4652) 835 (744; 926) 554 (4732; 5375) 138 (94; 1136) 5463 (5118; 588) 1115 (11; 1218) 5888 (5518; 6258) 1192 (181; 132) Tabulka nezahrnuje léčbu neterminálních relapsů onemocnění, dispenzární a další péči Stadium IV nově diagnostikovaní 736 (675; 798) 832 (783; 88) 863 (81; 915) 898 (841; 954) Stadium IV relapsy a progrese 1213 (1125; 131) 1245 (1157; 1334) 1363 (1271; 1455) 1486 (1392; 1581) CELKEM 71 (6325; 7677) 8169 (7612; 8725) 884 (829; 9396) 9464 (8832; 195) 75% 1% 1869 nově léčených metastatických onemocnění 2% KR mcap Predikované počty pacientů (z výše uvedených) protinádorově léčených s kastračně rezistentním karcinomem prostaty 1. linie léčby Kastračně rezistentní karcinom prostaty Počet nově zjištěných (9 % interval spolehlivosti) (32; 363) (323; 386) (343; 47) (37; 437) (398; 468)

25 karcinom prostaty (C61) červeně jsou hodnoty predikovaného počtu pacientů lokální (T1-2 N M) 5615 odhad počtu nově diagnostikovaných primárně léčených pacientů v roce 214 lokálně pokroč 1343 N metastatický (T* N* 194 M1) lokální (T1-2 N M) lokálně pokročilý (T3-4 N-1 M) metastatický (T* N* M1) 75% de novo stadia 4 (dle NOR) + relapsy a progrese z předchozích let kastračně rezistentní 2. linie léčby odhad 2% odhad 6% doplňte 2% doplňte 6% radikální prostatektomie (RP) watchful waiting 2. linie léčby androgenní deprivace 2. linie léčby docetaxel + prednison Enzalutamid odhad 55% odhad 35% odhad 1% odhad 8% odhad 5% odhad 75% odhad 4% doplňte 55% 388 doplňte 35% 181 doplňte 1% 134 doplňte 1% 194 doplňte 5% 97 doplňte 75% 291 doplňte 3% 7 odhad doplňte Typ léčby 5% radioterapie 5% RP s adjuvancí 1% 1% LHRH agonisté/antagonisté radioterapie 2. linie léčby LHRH agonisté/antagonisté antiandrogeny vinorelbin + hydrocortison docetaxel + prednison odhad 2% odhad 25% 2% 2% orchiektomie odhad 65% odhad 5% odhad 2% odhad 7% odhad 5% doplňte 25% 772 2% 2% antiandrogeny doplňte 65% 873 doplňte 5% 436 doplňte 2% 388 doplňte 7% 679 doplňte 5% 19 doplňte 2% 47 1% * neoadjuvantní, konkomitantní nebo adjuvantní hormonální terapie RP + androgenní deprivace radioterapie + HT* androgenní deprivace orchiektomie estramustin kabazitaxel + prednison odhad 1% odhad 6% odhad 95% odhad 95% odhad 35% odhad 5% doplňte 6% 463 doplňte 95% 829 doplňte 95% 415 doplňte 35% 679 doplňte 5% 19 doplňte 2% 47 LHRH agonisté/antagonisté LHRH agonisté/antagonisté LHRH agonisté/antagonisté antiandrogeny nevhodný pro CHT abirateron + prednison odhad 3% odhad 1% odhad 45% odhad 2% odhad 45% odhad 15% doplňte 1% 46 doplňte 45% 373 doplňte 2% 83 doplňte 45% 873 doplňte 15% 58 doplňte 3% 7 1% 1% 1% orchiektomie antiandrogeny orchiektomie odhad 5% odhad 55% odhad 4% doplňte 5% doplňte 55% doplňte 4% % antiandrogeny radioterapie bez HT antiandrogeny odhad 85% odhad 5% odhad 4% doplňte 85% doplňte 5% doplňte 4% % 1% 1% RP s adjuvantní radioterapií salvage RP odhad 4% odhad 5% doplňte 4% 39 doplňte 5% 22 1% 1% mladý pacient, T3a, Gleason skóre<=8 RP bez adjuvance radikální prostatektomie (RP) 2. linie léčby odhad 75% odhad 15% odhad 45% doplňte 75% doplňte 15% doplňte 45% % Gleason skóre>=7, pozit. chirurg. okraje, T3, N1 radioterapie 2. linie léčby RP s adjuvancí androgenní deprivace odhad 45% odhad 3% odhad 3% odhad 8% doplňte 3% 1685 doplňte 3% 55 doplňte 8% 161 doplňte 45% 41 odhad doplňte Typ léčby 15% LHRH agonisté/antagonisté 15% 35% 35% orchiektomie RP + androgenní deprivace LHRH agonisté/antagonisté odhad 1% 5% 5% antiandrogeny odhad 8% 1% doplňte 8% doplňte 1% radioterapie bez HT odhad 35% doplňte 35% 59 LHRH agonisté/antagonisté orchiektomie odhad 2% odhad 4% doplňte 2% doplňte 4% * neoadjuvantní, konkomitantní nebo adjuvantní hormonální terapie RT + HT* odhad 65% doplňte 65% 195 orchiektomie antiandrogeny 1% odhad 1% odhad 5% doplňte 1% doplňte 5% 13 2 LHRH agonisté/antagonisté 1% odhad 15% doplňte 15% 164 antiandrogeny radioterapie bez HT odhad 3% odhad 7% doplňte 7% 9 doplňte 3% 27 antiandrogeny 1% odhad 85% doplňte 85% 931 RP s adjuvantní radioterapií radioterapie s HT odhad 25% 1% odhad 2% doplňte 2% doplňte 25% watchful waiting 1% 1% odhad 15% doplňte 15% 842 RP bez adjuvance odhad 2% 1% doplňte 2% 4 active surveillance 1% odhad 3% u pacientů s vyšší hladinou PSA doplňte 3% androgenní deprivace linie léčby odhad 1% odhad 7% doplňte 1% doplňte 7% % doplňte Typ léčby odhad 8% 8% antiandrogeny LHRH agonisté/antagonisté odhad 25% doplňte 25% 34 Nově léčení pacienti (incidence) predikce pro rok 213 predikce pro rok 213 kastračně rezistentní odhad 6% 2. linie léčby N 374 doplňte 6% 224 N 197 docetaxel + prednison odhad 75% 281 odhad 3% odhad 3% doplňte 75% 281 doplňte 3% 67 doplňte 3% 59 vinorelbin + prednison odhad 5% 19 odhad 2% odhad 2% doplňte 5% 19 doplňte 2% 45 doplňte 2% 39 estramustin odhad 5% 19 odhad 2% odhad 2% doplňte 5% 19 doplňte 2% 45 doplňte 2% 39 nevhodný pro CHT 2. linie léčby Enzalutamid docetaxel + prednison kabazitaxel + prednison abirateron + prednison odhad 15% 56 odhad 3% odhad 3% doplňte 15% 56 doplňte 3% 67 doplňte 3% 59 1% 1% 1% Pacienti z minulého období (především minulého roku) - pokra kastračně rezistentní Enzalutamid docetaxel + prednison kabazitaxel + prednison abirateron + prednison orchiektomie odhad 2% doplňte 2% 27 antiandrogeny 55% odhad doplňte 55% 74 1%

26 Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR V. UROWEB = váš zdroj dat

27 UROWEB: portál k vytěžování populačních dat Audit dostupných dat Zpřístupnění dat bez bariér Interaktivní analytické nástroje volně dostupné pro uživatele Motto: využití již existujících dat je vždy levnější než sběr dat nových

28 Ukázky analýz Epidemiologie a populační data ČR Úvodní stránka pro každou diagnózu - výběr epidemiologických analýz VÝVOJ INCIDENCE A MORTALITY V ČASE VÝVOJ PREVALENCE V ČASE VĚKOVÁ STRUKTURA PACIENTŮ A ZEMŘELÝCH NA NÁDOR VĚKOVĚ SPECIFICKÁ INCIDENCE A MORTALITA INCIDENCE A MORTALITA V KRAJÍCH ZASTOUPENÍ STADIÍ ONEMOCNĚNÍ VÝVOJ INCIDENCE DLE STADIÍ ONEMOCNĚNÍ MORFOLOGIE NÁDORŮ - PŘEHLED

29 DĚKUJI ZA POZORNOST

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod.

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod. Epidemiologie urologických nádorů v České republice pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012 Určeno jako pilotní zpráva k publikaci

Více

Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění

Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Kurdějov, 29.4.2014 MUDr. Jitka Růžičková Roche Pharma Metastatická nádorová onemocnění: Stanovení prognózy není vždy snadné 2 Cílená

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q)

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM Novinky v transplantační a dárcovské medicíně Eva Pokorná TC IKEM Transplantační program Multidisciplinární obor Týmová medicína Nezastupitelnost jednotlivých oborů Podpora státu (právní normy) Podpora

Více

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 4. EVROPSKÉ DNY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU 29. 30. 5. 2015, Brno www.crcprevention.eu: konference zaměřená na problémy související s prevencí a léčbou kolorektálního karcinomu v EU a v ČR Konferenci organizují

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012 Závěr expertní komise ve složení: Babjuk M, Hora M, Katolická J, Kubecová M, Matoušková M, Melichar B, Petera J, Soumarová R, Študent V Podmínkou pro nasazení hormonální terapie je histologicky verifikovaný

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče

Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče Rozdíly ve výsledcích (onkologické) péče Jiří Vorlíček Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Údaje z ČR Počet nových onkologických onemocnění v registru ČR: 1977: 37 000 nových onemocnění 1999:

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.4. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

dihpočet nemocných s ca prostatae

dihpočet nemocných s ca prostatae CZ989 I. BLOK me k dispozici nové a slibné preparáty, které by mohly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit symptomatologii bolestí. Karcinom

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2011 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.7. 2011 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 229930

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 30.6. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 30.6. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 254814

Více

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Dr. A.U. Ramakrishnan M.B.B.S., M.F. Hom. (London) a Catherine R. Coulterová Tato kniha představuje současnou vědeckou informaci pro medicínské a homeopatické profesionály.

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.7. 2015 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014

CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE Kumulativní údaje ke dni 31.8. 2014 CELKOVÝ STAV VYŠETŘOVÁNÍ HIV PROTILÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 31.8. 2014 Důvod vyšetření Celkem z toho Způsob přenosu u HIV+ vyšetřeno HIV+ AIDS HO ID IH HF TR HT MD NO NE OSOBY VE ZVÝŠENÉM RIZIKU HIV 256611

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání

Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání Epidemiology of Cancers with Implemented Screening Programmes in an International Comparison Dušek L. 1,2, Mužík J. 1,2,

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Karbidové závitovací frézy

Karbidové závitovací frézy Karbidové závitovací frézy Představení Dormer nabízí novou ucelenou řadu vysoce výkonných závitovacích fréz, které vynikají dlouhou životností a jsou přínosem pro ekonomiku obrábění. Vysoká kvalita karbidu

Více

III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu

III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu III. ročník odborných seminářů Management a marketing cestovního ruchu Informační technologie jako nástroj prezentace a prodeje produktů v cestovním ruchu Jedno nebo druhé... Image prezentace Jedno nebo

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2011 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR - stávající stav a výhled do budoucna Jiří Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP Přednáška je pokusem o odpověď

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

Zhoubné nádory prostaty

Zhoubné nádory prostaty Zhoubné nádory prostaty Definice Zhoubné nádory prostaty jsou druhou nejčastější maligním onemocněním mužské populace a představují přibližně 16 % všech zhoubných nádorů mužů starších 50 let. Předpokládáme

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

O tomto průzkumu. O Vaši organizaci

O tomto průzkumu. O Vaši organizaci O tomto průzkumu V rámci Evropské unie poskytují různé organizace přístup a školení v informačních a komunikačních technologií (IKT) spolu s dalšími službami pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením,

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II.

Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II. Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení:

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě SOCIOEKONOMICKÁ DEPRIVACE A ZDRAVÍ STRUČNÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ VYBRANÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH STUDIÍ Šplíchalová Anna, Šlachtová Hana Fejtková Petra, Tomášková Hana Polaufová

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014

Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014 Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014 prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 1, Mgr. Michal Burger 2, MUDr.

Více

Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví

Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Výběrová šetření o zdraví Health

Více

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Analýza ČBA J. Bušek, P. Dufek, J. Heřmánek, M. Kupka, L. Niedermayer, F. Pavelka 7.3.1 1 Zaměření analýzy Není zaměřena

Více

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity

Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Zařazení nemocného do čekací listiny na transplantaci ledviny: malignity Štefan V í t k o Institut for Clinical & Experimental Medicine, Prague, Czech Republic stvi@medicon.cz Symposium České transplantační

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Klinický registr Herceptin a Národní onkologický registr ČR jako informační zdroje pro hodnocení nákladné protinádorové terapie v ČR

Klinický registr Herceptin a Národní onkologický registr ČR jako informační zdroje pro hodnocení nákladné protinádorové terapie v ČR Klinický registr Herceptin a Národní onkologický registr ČR jako informační zdroje pro hodnocení nákladné protinádorové terapie v ČR RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. * ;

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

Podpora zdraví v kontextu WHO

Podpora zdraví v kontextu WHO Podpora zdraví v kontextu WHO Konference Efektivní strategie podpory zdraví 12.6.2014, SZÚ Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR Konference v Ottavě a přijetí Ottawské charty v r.1986 Vyzývá k novému pojetí

Více

Onkologie existuje vztah mezi náklady a účinností terapie? Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal. iheta, Praha

Onkologie existuje vztah mezi náklady a účinností terapie? Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal. iheta, Praha Onkologie existuje vztah mezi náklady a účinností terapie? Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal iheta, Praha Nádorová onemocnění jsou spolu s kardiovaskulárními onemocněními nejčastější příčinou úmrtí v rozvinutých

Více

UIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Eva FUCHSOVÁ AALÝZA VÝSKYTU ZHOUBÝCH OVOTVARŮ A STŘEDÍ MORAVĚ (se zaměřením na zhoubný novotvar prsu) Bakalářská práce Vedoucí práce

Více

1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák

1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák 1. Řešení sporů o domény.eu, domény.cz a domény.com,.org,.biz, atd. 2. Informace o ADR spotřebitelských sporů Ondřej Novák Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr USA Rhode Island Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Rhode Island je jmenší stát Unie, k níž se připojil

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Hmotnosti protonu a neutronu jsou srovnatelné. Hmotnost protonu (resp. neutronu) je mnohonásobně větší (1840 x) než je hmotnost elektronu.

Hmotnosti protonu a neutronu jsou srovnatelné. Hmotnost protonu (resp. neutronu) je mnohonásobně větší (1840 x) než je hmotnost elektronu. Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň Monitorovací indikátor: 06.43.10

Více

M.NET Stahuj. Tarif určený pro připojení uživatelů, firem a organizací k Internetu v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz (technologie Canopy FSK)

M.NET Stahuj. Tarif určený pro připojení uživatelů, firem a organizací k Internetu v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz (technologie Canopy FSK) M.NET Stahuj Tarif určený pro připojení uživatelů, firem a organizací k Internetu v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz (technologie Canopy FSK) Rychlost stahování / odesílání 3 / 0,5 Mbps 6 / 0,5 Mbps 8 / 1 Mbps 10

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

První pomoc v kontextu dopravy

První pomoc v kontextu dopravy Mgr. Veronika Kurečková První pomoc v kontextu dopravy Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Proč první pomoc? V roce 2013 bylo v ČR při dopravních nehodách zraněno 25 459 lidí. 583 lidí zemřelo. Podle

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více