INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ"

Transkript

1 INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova Univerzita, Brno

2 Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR I. Epidemiologický přehled CaP obecně

3 Celková zátěž nádory v ČR R a podíl l ZN prostaty V roce 21 bylo v ČR nově diagnostikováno pacientů se ZN (ZN prostaty: 8,8 %) V roce 21 zemřelo osob v souvislosti se ZN (ZN prostaty: 4,8 %) Celkem k v ČR žilo osob s nádorovým onemocněním nebo s minulostí tohoto onemocnění (ZN prostaty: >7 %) Národní onkologický registr ZN prostaty (C61) Incidence Mortalita* Prevalence *Zdroj: ČSU Průměrná meziroční změna ,6 % -,4 % + 11,7 %!

4 Incidence ZN nádorn dorů (26 21) jiný kožní nádor (C44) předstojná žláza - prostata (C61) tlusté střevo a konečník (C18-C21) průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) močový měchýř (C67) ledvina (C64) melanom kůž ůže (C43) slinivka břišní (C25) dutina ústní a hltan (C-C14) žaludek (C16) leukémie (C91-C95) non-hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) hrtan (C32) varle (C62) jícen (C15) mozek a mícha (C7-C72) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) mnohočetný myelom (C9) štítná žláza (C73) Hodgkinův lymfom (C81) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) ostatní zhoubné nádory nádory in situ (D-D9) novotvary nejistého / neznámého chování (D37-D48) Podíl dle věkových kategorií (%) Věková struktura nově diagnostikované novotvary v roce ,6 % mužů je ve věku pod 6 let 54,8 % mužů je ve věku pod 7 let Věk Zdroj: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR

5 Epidemiologie C61 v časov asovém m trendu Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění 1% TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání 8% 6% 4% incidence mortalita Rok 2% % Rok Stadium onemocnění: neznámo - objektivní příčiny neuvedeno - neúplný záznam Počet na 1 mužů

6 Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR II. Detailní rozbor epidemiologických dat dle TNM a dle rizika

7 Karcinom prostaty: klinické rizikové stratifikace TNM klasifikace karcinomu prostaty Stadium TNM III. vydání (v NOR 1982-) TNM IV. vydání (v NOR -2) TNM V. vydání (v NOR 21-24) TNM VI. vydání (v NOR 25-21) není definováno T1a N M G I není definováno T1a N M G2,G3-4 T1b,c N M G* T1 N M G* II není definováno T2 N M G* T1a N M G2,G3-4 T1b,c N M G* T1,T2 N M G* TNM VII. vydání (v NOR od 211) T1a N M G1 T1a N M G1 T1 N M T2a N M T1a N M G2,G3-4 T1b,c N M G* T1,T2 N M G* T2b,c N M III není definováno T3 N M G* T3 N M G* T3 N M G* T3 N M IV není definováno T4 N M G* T* N1,N2,N3 M G* T* N* M1 G* T4 N M G* T* N1 M G* T* N* M1 G* Riziková stratifikace karcinomu prostaty Riziko T (je v NOR) Gleasonovo skóre (v NOR je grade) T4 N M G* T* N1 M G* T* N* M1 G* PSA (není v NOR) nízké T2a 6 (Grade 1-2) < 1 ng/ml střední T2b = 7 (Grade 3) 1-2 ng/ml vysoké T2c 8 (Grade 4) > 2 ng/ml T4 N M T* N1 M T* N* M1 Pro definici rizikových kategorií v datech NOR byla použita zjednodušená varianta podle T a stupně histopatologické diferenciace (grade). V případě neúplných údajů u T a /nebo grade bylo rizikové zařazení provedeno podle známého stadia onemocnění (nízké = st. I, střední = st. II, vysoké = st. III+). Data Národního onkologického registru (NOR) jsou k dispozici do roku 21.

8 < Věk k a riziko u pacientů se ZN prostaty v čase (C61) Věkově specifická incidence Věk 5 < Věk nízké riziko střední riziko vysoké riziko 5 < Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Věk Počet nově diagnostikovaných onemocnění na 1 mužů ve věkové kategorii

9 Věk k a riziko u pacientů s C61 v období Věková struktura dle rizikových kategorií Zastoupení rizikových kategorií dle věku 25 1% Podíl pacientů dle věkových kategorií [%] % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % < Věk < Věk Nízké riziko Střední riziko Vysoké riziko Riziko neznámo N = N = N = N = 3 28 Průměr 69 let 68 let 7 let 74 let Medián 69 let 68 let 7 let 75 let percentil let let let let % mužů pod 7 let 5 % 57 % 49 % 32 % průměrný meziroční růst incidence , % + 12,3 % + 6,7 % - 2,5 % Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

10 Vývoj zátěžz ěže e ZN prostaty dle rizika Klinická riziková stratifikace ZN prostaty (C61): Nízké riziko Incidence Průměrná meziroční změna , % Mortalita* Prevalence ,1 % Střední riziko Incidence ,3 % Mortalita* Prevalence ,5 % Vysoké riziko Incidence ,7 % Mortalita* Prevalence ,5 % *Zdroj: Národní onkologický registr ČR

11 Regionáln lní incidence C61 dle rizika (26 21) Nízké riziko Střední riziko Vysoké riziko Kraj: Vysočina Karlovarský Královéhradecký Pardubický Ústecký Jihomoravský Česká republika Zlínský Moravskoslezský Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Liberecký Olomoucký Počet nově diagnostikovaných ZN na 1 mužů ,6 26,2 25,5 25, 23,8 22,5 22,3 21,5 21,4 21,3 14,6 44,4 34,2 34,1 34, Kraj: Hl. m. Praha Jihomoravský Olomoucký Zlínský Ústecký Česká republika Karlovarský Královéhradecký Moravskoslezský Liberecký Plzeňský Jihočeský Středočeský Vysočina Pardubický Počet nově diagnostikovaných ZN na 1 mužů ,6 6,3 57,1 5, 47,6 46,2 45,7 45,1 43,7 43,7 42,5 4,4 4,2 39,1 38,4 Kraj: Královéhradecký Hl. m. Praha Olomoucký Pardubický Vysočina Jihomoravský Moravskoslezský Česká republika Plzeňský Liberecký Ústecký Zlínský Středočeský Jihočeský Karlovarský Počet nově diagnostikovaných ZN na 1 mužů , 37,7 33, 32,8 32,4 31,6 31,6 31,1 3,5 3,5 29,2 27,3 26,5 26,3 2,8 Počet nově diagnostikovaných ZN na 1 mužů 4, 3,-39,9 2,-29,9 < 2, Počet nově diagnostikovaných ZN na 1 mužů 5, 42,-49,9 34,-41,9 < 34, Počet nově diagnostikovaných ZN na 1 mužů 36, 3,-35,9 24,-29,9 < 24, Zdroj: Národní onkologický registr ČR

12 ZN prostaty vysoké riziko: regionáln lní incidence min ČR max PHA min ČR max STC min ČR max JHC min ČR max PLK min ČR max KVK min ČR max ULK min ČR max LBK min ČR max HKK min ČR max PAK min ČR max VYS min ČR max JHM ČR: Česká republika max: maximum v krajích min: minimum v krajích PHA: Hl. m. Praha STC: Středočeský kraj JHC: Jihočeský kraj PLK: Plzeňský kraj KVK: Karlovarský kraj ULK: Ústecký kraj LBK: Liberecký kraj HKK: Královéhradecký kraj PAK: Pardubický kraj VYS: Vysočina JHM: Jihomoravský kraj OLK: Olomoucký kraj ZLK: Zlínský kraj MSK: Moravskoslezský kraj min ČR max OLK min ČR max ZLK min ČR max MSK Počet případů na 1 mužů

13 Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR III. Mortalita & přežití

14 SVĚT Mortalita ZN prostaty (C61) v mezinárodním srovnání - starší data, 28 - ASR (W) ostatní země světa evropské země okolní země Česká republika 73. místo ve světě EVROPA Estonia Latvia Sweden Denmark Lithuania Norway Iceland Slovenia Portugal Switzerland Croatia The Netherlands United Kingdom Finland Czech Republic Ireland Hungary Slovakia France (metropolitan) Poland Austria Belarus Germany Belgium Serbia Cyprus Montenegro Albania Bulgaria Russian Federation Spain FYR Macedonia Greece Ukraine Bosnia Herzegovena Luxembourg Italy Romania Malta Republic of Moldova ASR (W): věkově standardizovaná mortalita na světový standard ASR (W) evropské země okolní země Česká republika 15. místo v Evropě Zdroj: J. Ferlay, H.R. Shin, F. Bray, D. Forman, C. Mathers and D.M. Parkin: GLOBOCAN 28: Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC CancerBase No. 1. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 21. Available from:

15 Mortalita ZN prostaty (C61) v mezinárodn rodním m srovnání SVĚT ASR (W) ostatní země světa evropské země okolní země Česká republika 98. místo ve světě EVROPA Lithuania Denmark Estonia Slovenia Latvia Norway Sweden Croatia Iceland Montenegro FYR Macedonia The Netherlands Serbia Slovakia United Kingdom Belarus Belgium Ireland Russian Federation Poland Switzerland Finland Czech Republic Portugal Bulgaria Luxembourg Hungary Germany Austria Cyprus Ukraine France (metropolitan) Republic of Moldova Greece Romania Bosnia Herzegovina Spain Albania Italy Malta ASR (W): věkově standardizovaná mortalita na světový standard ASR (W) evropské země okolní země Česká republika 23. místo v Evropě Zdroj: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F.GLOBOCAN 212 v1., Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 213. Available from: 26/3/214

16 Epidemiologie C61 v časov asovém m trendu Vývoj incidence a mortality ASR(E) na 1 mužů 1% TNM 2. vydání Vývoj záchytu stadií onemocnění TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání + 69,5 % 8% 6% 4% incidence mortalita Rok 2% % Rok %: trend růstu mezi roky , % Stadium onemocnění: neznámo - objektivní příčiny neuvedeno - neúplný záznam Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Počet na 1 mužů

17 Přežití pacientů se ZN prostaty v ČR R (EUROCARE 5) 5leté relativní přežití ZN prostaty Česká republika 78,2 (77,1 79,2) Východní Evropa (bez ČR) 67,3 (64,9 69,5) Evropa 83,4 (83,1 83,6) Severní Evropa 85, (84,6 85,3)

18 Hltan Žaludek Žlučník a žlučové cesty Jícen Průdušky a plíce Játra Slinivka břišní 5leté relativní přežit ití: : ZN v ČR 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 5leté relativní přežití 1% % Prostata - nízké riziko Štítná žláza Prostata - střední riziko Varle Prostata Prs Melanom kůže Tělo děložní Močový měchýř Ledvina Hrdlo děložní Prostata - vysoké riziko Tlusté střevo a konečník Vulva a pochva Hrtan Vaječník Dutina ústní Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Analýza periody , % 96,2 % 87,5 % 62,1 %

19 5leté relativní přežití: : léčenl ení pacienti s C61 1% 9% ZN prostaty (C61) Pacienti s protinádorovou terapií a s kompletním údajem o stadiu 5leté relativní přežití 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Kohortní analýza 199- Kohortní analýza - Zdroj: Národní onkologický registr ČR Analýza periody 2-24 Analýza periody Nízké riziko 92,3 % 94,8 % 97,1 % 1, % Střední riziko 75,6 % 83, % 87,5 % 96,2 % Vysoké riziko 34,8 % 46,4 % 48,6 % 62,1 % Celkem 52,5 % 67,9 % 73, % 87,5 % % Všichni Nízké riziko Střední riziko Vysoké riziko Analýza periody Analýza periody 2-24 Kohortní analýza - Kohortní analýza 199-

20 Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR IV. Predikce epidemiologické a léčebné zátěže

21 Predikce onkologické epidemiologické zátěže e v ČR Populační prediktivní modely Klinické prediktivní modely Korigovaný odhad incidence po stadiích Primárně léčení pacienti Standardní léčebné postupy Scénář 1 (%) Linie léčby Scénář 2 (%) Linie léčby Odhad prevalence léčených pacientů po stadiích Scénář 3 (%) Scénář 4 (%) Linie léčby Linie léčby Přežívající z předchozích let a zároveň relabující/progredující Relapsy / progrese Scénář 5 (%) Linie léčby

22 Predikované hodnoty incidence a prevalence Karcinom prostaty (C61) Predikované hodnoty incidence (9 % interval spolehlivosti) Predikované hodnoty prevalence (9 % interval spolehlivosti) Stadium I+II 5889 (5514; 6263) 6365 (5963; 6767) 686 (6429; 7292) (34 37; ) (38 169; ) (42 225; 42 93) Stadium III 189 (986; 1192) 1169 (159; 1278) 125 (1134; 1366) 6131 (62; 626) 6744 (669; 6879) 7382 (7241; 7523) Stadium IV 117 (958; 176) 155 (991; 1119) 198 (129; 1167) 522 (511; 5339) 5521 (5399; 5643) 5834 (578; 596) Stadium neznámo 345 (195; 496) 313 (168; 458) 284 (145; 424) 422 (3918; 4126) 3748 (3647; 3849) 3495 (3398; 3592) CELKEM 834 (7653; 927) 892 (8181; 9622) 9492 (8737; 1249) (49 328; 5 644) (53 824; ) (58 572; )

23 Léčba netermináln lních relapsů a dispenzárn rní péče Karcinom prostaty (C61) Predikované hodnoty počtu dříve diagnostikovaných a následně pravděpodobně léčených pacientů (9 % interval spolehlivosti) Stadium I+II (17 875; ) (19 96; 2 372) (24 397; ) (27 33; ) (3 358; 3 934) Stadium III 3332 (3237; 3427) 3694 (3594; 3794) 488 (4694; 4922) 5316 (5196; 5436) 5847 (5721; 5973) Stadium IV 188 (1738; 1878) 1849 (1778; 192) 2192 (2115; 2269) 2289 (221; 2368) 2387 (237; 2467) CELKEM (22 85; ) (25 278; 26 86) (31 26; 32 14) (34 79; ) (38 386; )

24 Predikované počty léčených l pacientů Karcinom prostaty (C61) Stadium I+II Stadium III Predikované hodnoty počtu nových protinádorově léčených pacientů (9 % interval spolehlivosti) (3781; 4652) 835 (744; 926) 554 (4732; 5375) 138 (94; 1136) 5463 (5118; 588) 1115 (11; 1218) 5888 (5518; 6258) 1192 (181; 132) Tabulka nezahrnuje léčbu neterminálních relapsů onemocnění, dispenzární a další péči Stadium IV nově diagnostikovaní 736 (675; 798) 832 (783; 88) 863 (81; 915) 898 (841; 954) Stadium IV relapsy a progrese 1213 (1125; 131) 1245 (1157; 1334) 1363 (1271; 1455) 1486 (1392; 1581) CELKEM 71 (6325; 7677) 8169 (7612; 8725) 884 (829; 9396) 9464 (8832; 195) 75% 1% 1869 nově léčených metastatických onemocnění 2% KR mcap Predikované počty pacientů (z výše uvedených) protinádorově léčených s kastračně rezistentním karcinomem prostaty 1. linie léčby Kastračně rezistentní karcinom prostaty Počet nově zjištěných (9 % interval spolehlivosti) (32; 363) (323; 386) (343; 47) (37; 437) (398; 468)

25 karcinom prostaty (C61) červeně jsou hodnoty predikovaného počtu pacientů lokální (T1-2 N M) 5615 odhad počtu nově diagnostikovaných primárně léčených pacientů v roce 214 lokálně pokroč 1343 N metastatický (T* N* 194 M1) lokální (T1-2 N M) lokálně pokročilý (T3-4 N-1 M) metastatický (T* N* M1) 75% de novo stadia 4 (dle NOR) + relapsy a progrese z předchozích let kastračně rezistentní 2. linie léčby odhad 2% odhad 6% doplňte 2% doplňte 6% radikální prostatektomie (RP) watchful waiting 2. linie léčby androgenní deprivace 2. linie léčby docetaxel + prednison Enzalutamid odhad 55% odhad 35% odhad 1% odhad 8% odhad 5% odhad 75% odhad 4% doplňte 55% 388 doplňte 35% 181 doplňte 1% 134 doplňte 1% 194 doplňte 5% 97 doplňte 75% 291 doplňte 3% 7 odhad doplňte Typ léčby 5% radioterapie 5% RP s adjuvancí 1% 1% LHRH agonisté/antagonisté radioterapie 2. linie léčby LHRH agonisté/antagonisté antiandrogeny vinorelbin + hydrocortison docetaxel + prednison odhad 2% odhad 25% 2% 2% orchiektomie odhad 65% odhad 5% odhad 2% odhad 7% odhad 5% doplňte 25% 772 2% 2% antiandrogeny doplňte 65% 873 doplňte 5% 436 doplňte 2% 388 doplňte 7% 679 doplňte 5% 19 doplňte 2% 47 1% * neoadjuvantní, konkomitantní nebo adjuvantní hormonální terapie RP + androgenní deprivace radioterapie + HT* androgenní deprivace orchiektomie estramustin kabazitaxel + prednison odhad 1% odhad 6% odhad 95% odhad 95% odhad 35% odhad 5% doplňte 6% 463 doplňte 95% 829 doplňte 95% 415 doplňte 35% 679 doplňte 5% 19 doplňte 2% 47 LHRH agonisté/antagonisté LHRH agonisté/antagonisté LHRH agonisté/antagonisté antiandrogeny nevhodný pro CHT abirateron + prednison odhad 3% odhad 1% odhad 45% odhad 2% odhad 45% odhad 15% doplňte 1% 46 doplňte 45% 373 doplňte 2% 83 doplňte 45% 873 doplňte 15% 58 doplňte 3% 7 1% 1% 1% orchiektomie antiandrogeny orchiektomie odhad 5% odhad 55% odhad 4% doplňte 5% doplňte 55% doplňte 4% % antiandrogeny radioterapie bez HT antiandrogeny odhad 85% odhad 5% odhad 4% doplňte 85% doplňte 5% doplňte 4% % 1% 1% RP s adjuvantní radioterapií salvage RP odhad 4% odhad 5% doplňte 4% 39 doplňte 5% 22 1% 1% mladý pacient, T3a, Gleason skóre<=8 RP bez adjuvance radikální prostatektomie (RP) 2. linie léčby odhad 75% odhad 15% odhad 45% doplňte 75% doplňte 15% doplňte 45% % Gleason skóre>=7, pozit. chirurg. okraje, T3, N1 radioterapie 2. linie léčby RP s adjuvancí androgenní deprivace odhad 45% odhad 3% odhad 3% odhad 8% doplňte 3% 1685 doplňte 3% 55 doplňte 8% 161 doplňte 45% 41 odhad doplňte Typ léčby 15% LHRH agonisté/antagonisté 15% 35% 35% orchiektomie RP + androgenní deprivace LHRH agonisté/antagonisté odhad 1% 5% 5% antiandrogeny odhad 8% 1% doplňte 8% doplňte 1% radioterapie bez HT odhad 35% doplňte 35% 59 LHRH agonisté/antagonisté orchiektomie odhad 2% odhad 4% doplňte 2% doplňte 4% * neoadjuvantní, konkomitantní nebo adjuvantní hormonální terapie RT + HT* odhad 65% doplňte 65% 195 orchiektomie antiandrogeny 1% odhad 1% odhad 5% doplňte 1% doplňte 5% 13 2 LHRH agonisté/antagonisté 1% odhad 15% doplňte 15% 164 antiandrogeny radioterapie bez HT odhad 3% odhad 7% doplňte 7% 9 doplňte 3% 27 antiandrogeny 1% odhad 85% doplňte 85% 931 RP s adjuvantní radioterapií radioterapie s HT odhad 25% 1% odhad 2% doplňte 2% doplňte 25% watchful waiting 1% 1% odhad 15% doplňte 15% 842 RP bez adjuvance odhad 2% 1% doplňte 2% 4 active surveillance 1% odhad 3% u pacientů s vyšší hladinou PSA doplňte 3% androgenní deprivace linie léčby odhad 1% odhad 7% doplňte 1% doplňte 7% % doplňte Typ léčby odhad 8% 8% antiandrogeny LHRH agonisté/antagonisté odhad 25% doplňte 25% 34 Nově léčení pacienti (incidence) predikce pro rok 213 predikce pro rok 213 kastračně rezistentní odhad 6% 2. linie léčby N 374 doplňte 6% 224 N 197 docetaxel + prednison odhad 75% 281 odhad 3% odhad 3% doplňte 75% 281 doplňte 3% 67 doplňte 3% 59 vinorelbin + prednison odhad 5% 19 odhad 2% odhad 2% doplňte 5% 19 doplňte 2% 45 doplňte 2% 39 estramustin odhad 5% 19 odhad 2% odhad 2% doplňte 5% 19 doplňte 2% 45 doplňte 2% 39 nevhodný pro CHT 2. linie léčby Enzalutamid docetaxel + prednison kabazitaxel + prednison abirateron + prednison odhad 15% 56 odhad 3% odhad 3% doplňte 15% 56 doplňte 3% 67 doplňte 3% 59 1% 1% 1% Pacienti z minulého období (především minulého roku) - pokra kastračně rezistentní Enzalutamid docetaxel + prednison kabazitaxel + prednison abirateron + prednison orchiektomie odhad 2% doplňte 2% 27 antiandrogeny 55% odhad doplňte 55% 74 1%

26 Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR V. UROWEB = váš zdroj dat

27 UROWEB: portál k vytěžování populačních dat Audit dostupných dat Zpřístupnění dat bez bariér Interaktivní analytické nástroje volně dostupné pro uživatele Motto: využití již existujících dat je vždy levnější než sběr dat nových

28 Ukázky analýz Epidemiologie a populační data ČR Úvodní stránka pro každou diagnózu - výběr epidemiologických analýz VÝVOJ INCIDENCE A MORTALITY V ČASE VÝVOJ PREVALENCE V ČASE VĚKOVÁ STRUKTURA PACIENTŮ A ZEMŘELÝCH NA NÁDOR VĚKOVĚ SPECIFICKÁ INCIDENCE A MORTALITA INCIDENCE A MORTALITA V KRAJÍCH ZASTOUPENÍ STADIÍ ONEMOCNĚNÍ VÝVOJ INCIDENCE DLE STADIÍ ONEMOCNĚNÍ MORFOLOGIE NÁDORŮ - PŘEHLED

29 DĚKUJI ZA POZORNOST

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day 17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day L. Petruželka Onkologická klinika 1.LF UK VFN a ÚVN Praha 16.listopadu 2016 2016 World Pancreatic Cancer Day: Growing the momentum!

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR)

Ukázka moderního fungování registru na příkladu Národního onkologického registru (NOR) Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

REGIONU SEVERNÍ ČECHY

REGIONU SEVERNÍ ČECHY ONKOLOGICKÝ SEMINÁŘ Onkologická konference REGIONU SEVERNÍ ČECHY Národní onkologický registr a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 7.11.2012 16.11.2005 Národní onkologický registr a Krajská zdravotní,

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat

České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat České programy screeningu ZN: výkonnost, standardizace a kvalita dle dostupných dat Ladislav Dušek Institut biostatistiky a analýz Masarykova universita, Brno www.iba.muni.cz Onkologické screeningy založené

Více

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby

Predikce počtu onkologických pacientů v roce 2012 a predikce jejich cílené léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Predikce počtu onkologických pacientů v roce 212 a predikce jejich cílené léčby Lékařská

Více

Nové predikce počtu pacientů

Nové predikce počtu pacientů INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Nové predikce počtu pacientů a informační novinky 11.9. 9 CO ISRegistration Information System

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Program screeningu karcinomu děložního hrdla ženy ve věku od 15 let cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně ČR:

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420)

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice

Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice Mužík J. 1,2, Krejčí D. 1,2, Svobodová I. 1,2, Májek O. 1,2, Jana Prausová 3, Marek Babjuk 1,4, Dušek L. 1,2 1 Institut biostatistiky

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Dr. Ivan Marek m-ark Marketing a reklama s.r.o. Zdroje: ČSÚ návštěvnost v Hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) CCRVM návštěvnost

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

Co najde epidemiolog v datech Národního registru hospitalizovaných: modelový příklad neinfekční diagnózy idiopatické střevní záněty

Co najde epidemiolog v datech Národního registru hospitalizovaných: modelový příklad neinfekční diagnózy idiopatické střevní záněty Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR

Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR Efekt nutriční intervence u onkologických pacientů v podmínkách ČR X. OSTRAVSKÉ DNY LÉČEBNÉ VÝŽIVY 10.9.2015 Viktor Maňásek Komplexní onkologické centrum Nový Jičín Fakta Ročně je v ČR nově diagnostikováno

Více

Zhoubné novotvary v ČR. ková

Zhoubné novotvary v ČR. ková Zhoubné novotvary v ČR Mgr. Lenka Juříčkov ková Lékařský dům d m 2.9.26 Obsah prezentace úmrtnost na zhoubné novotvary zdroj dat Český statistický úřad (http://www.( http://www.czso.cz/) incidence zhoubných

Více

Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu

Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu Vaše nejcennější foto Ústí nad Labem, SCREENINGOVÉ MAMOCENTRUM Prim. MUDr. Petr Váša, Kateřina Mikšovská, DiS 6.4. 2017 Seznam screeningových mamocenter

Více

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice 3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice Cílem této kapitoly je shrnout epidemiologické charakteristiky tří diagnóz zhoubných nádorů (ZN), jejichž včasný záchyt je na základě

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

PATIENT CENTERED CANCER CARE

PATIENT CENTERED CANCER CARE Projekt INTENT PREVON 2018 I Workshop ipaac PRAHA 14.11.2018 Marek Svoboda I MOÚ Brno PATIENT CENTERED CANCER CARE Hodnocení péče na úrovni komplexního onkologického centra - model zaměřený na pacienta

Více

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresa: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64 460 01 Liberec 1

Více

Epidemiologie hematologických malignit v České republice

Epidemiologie hematologických malignit v České republice Epidemiologie hematologických malignit v České republice Zpráva je plněním Národního onkologického programu ČR a vychází z uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru za období 1976

Více

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat

Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904 Screening karcinomu děložního hrdla: silné a slabé stránky dle dostupných dat Ondřej Májek Ondřej Ngo,

Více

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Souhrn informací o nádorech trávicího traktu a karcinomu tlustého

Více

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 29 6 Zhoubné nádory v roce 26 Malignant neoplasms in 26 Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Demografické charakteristiky krajů České republiky

Demografické charakteristiky krajů České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././_19/2748 Demografické

Více

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod.

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod. Epidemiologie urologických nádorů v České republice pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012 Určeno jako pilotní zpráva k publikaci

Více

Analýzy pro Zlínský kraj

Analýzy pro Zlínský kraj Příloha č. 13 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Zlínský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění

Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Kurdějov, 29.4.2014 MUDr. Jitka Růžičková Roche Pharma Metastatická nádorová onemocnění: Stanovení prognózy není vždy snadné 2 Cílená

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Liberecký kraj

Analýzy pro Liberecký kraj Příloha č. 07 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Liberecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihočeský kraj

Analýzy pro Jihočeský kraj Příloha č. 0 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Analýzy pro Hlavní město Praha

Analýzy pro Hlavní město Praha Příloha č. 01 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Hlavní město Praha Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community Praha 26. března 2013 EUREKA a Eurostars Aktuální výzvy Typy projektů EUREKA > 2 Výzkum a Inovace s tržním uplatněním Mezinárodní síť pro malé a střední podniky a další Strategické iniciativy EUREKA projekty:

Více

POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ

POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ MUDr. Jan Mareček KHS JmK se sídlem v Brně s použitím podkladů odboru epidemiologie KHS Jmk ZDRAVOTNÍ DOPADY CHŘIPKOVÉ EPIDEMIE V Jmk 2012 2013 LABORATORNĚ

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 21 71 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

TISKOVÁ KONFERENCE MZ ČR. Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje životy

TISKOVÁ KONFERENCE MZ ČR. Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje životy TISKOVÁ KONFERENCE MZ ČR Screening zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku zachraňuje životy Tisková konference shrnující dosavadní výsledky úspěšného programu prevence v ČR a vyzývající občany k

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2016 Jan Daneš, Miroslava Skovajsová, Helena Bartoňková Analýza dat: Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Markéta Kněžínková, Daniel Klimeš,

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní. Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák

Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní. Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák Screening cervikálního karcinomu v ČR: situace v roce 2015 po zavedení adresného zvaní Ladislav Dušek, Vladimír Dvořák ČR: IT infrastruktura pro hodnocení screeningu Národní onkologický registr Populační

Více

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde

DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde DRG a hodnocení kvality péče aneb bez klinických doporučených postupů to nepůjde? Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 10. 2014 25 Souhrn Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Podpora vzdělávání českých lékařů

Podpora vzdělávání českých lékařů Personální kapacity a problémy v českém zdravotnictví Podpora vzdělávání českých lékařů jako jeden (nikoli jediný) nutný krok Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému Ústav zdravotnických

Více

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 27 59 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Jan Horálek Tvorbě evropských map a rozvoji mapování je několikátým rokem věnovv nován úkol Spatial air quality data v rámci ETC/ACC - úkol 5.3.1.2. Implementačního

Více

Výskyt, příčiny a prevence nádorových onemocnění v mezinárodním kontextu. Ivana Kulhánová

Výskyt, příčiny a prevence nádorových onemocnění v mezinárodním kontextu. Ivana Kulhánová Výskyt, příčiny a prevence nádorových onemocnění v mezinárodním kontextu Ivana Kulhánová XLVIII. konference ČDS 24. říjen 2018 Databáze incidence a úmrtnosti zhoubných novotvarů Cancer Surveillance Unit

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 1. 212 2 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Preventivní kardiologie 2017

Preventivní kardiologie 2017 XXIV. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Brno, 6.7.-9.9.2017 Preventivní kardiologie 2017 Radek Pudil 1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Více

Příloha 2. Nově dostupná data: proočkovanost české populace proti HPV

Příloha 2. Nově dostupná data: proočkovanost české populace proti HPV Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Příloha 2. Nově dostupná data: proočkovanost české populace proti HPV Ústav zdravotnických informací a statistiky České

Více

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Karcinom děložního hrdla v ČR - novinky - Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita IT infrastruktura pro monitoring ZN cervixu 14 regional coordination offices Health care facilities

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Základní indikátory v monitoringu mamografického

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

Office: Mobile: EUREKA. Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha,

Office: Mobile: EUREKA. Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha, Office: +420 221082274 Mobile: +420 728366179 EUREKA Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha, 18. 3. 2014 Česká republika a program EUREKA Milníky > 2 spolupracující zemí

Více

EPIDEMIOLOGIE, PREVENCE A LÉČBA KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU DLE DOSTUPNÝCH ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH DAT

EPIDEMIOLOGIE, PREVENCE A LÉČBA KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU DLE DOSTUPNÝCH ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH DAT Nádory tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější onkologické diagnózy. V České republice je každoročně nově diagnostikováno téměř 8 500 pacientů s kolorektálním karcinomem a přibližně 3 900 osob

Více

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla

ROK 2002 byl plodný se narodil bojovný Pes Béla ROK 2002 byl plodný 27.11.2002 se narodil bojovný Pes Béla Každý začátek je těžký Nastala doba hledání...někdy nevěděl, kudy na to ROK 2012...byly i nezdary...dobré věci se rodí těžce stálo to za to ROK

Více

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE Šárka Šustová ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/X MĚŘENÍ CHUDOBY KONCEPTY Objektivní x subjektivní Objektivní založena

Více

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů 2015

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů 2015 Rozhledna Vartovna Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů 2015 Dr. Ivan Marek m-ark Marketing a reklama s.r.o. Zdroje: ČSÚ návštěvnost v Hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ)

Více

Onkologická péče v Kraji Vysočina a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat

Onkologická péče v Kraji Vysočina a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat Regionální a mezinárodní zpravodajství NZIS Onkologická péče v Kraji a její výsledky dle nových národních a mezinárodních dat Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute

Více

Program screeningu karcinomu prsu v datech

Program screeningu karcinomu prsu v datech Datová základna realizace screeningových programů CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216 Program screeningu karcinomu prsu v datech Ondřej Májek, Renata Chloupková, Barbora Budíková, Barbora Bučková, Markéta

Více

Doporučení pro sledování nemocných po léčbě lymfomů

Doporučení pro sledování nemocných po léčbě lymfomů Doporučení pro sledování nemocných po léčbě lymfomů David Belada 4. interní hematologická klinika, FN HK a LF UK v Hradci Králové Seminář Novinky v léčbě lymfomů a CLL, Tereziánský Dvůr, 11.10.2018 Trendy

Více