Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst"

Transkript

1 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc a AmpluServis) Vyhlášený pivovar Ostravar je tradičním odběratelem tepla z Dalkie Ostravar, brasserie de grand renom, est l un des clients traditionnels de Dalkia pour l achat de chaleur Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst Depuis qu elle existe, la Fondation de Dalkia a permis la création de 703 postes de travail Laurent Barrieux, nový country manažer Dalkie v České republice Laurent Barrieux, nouveau country manager de Dalkia en République tchèque člen skupiny

2 2 obsah / sommaire strana 3 page 3 strana 4 page 5 strana 6 page 7 strana 8 page 8 strana 9 page 9 strana 12 page 13 strana 16 page 17 strana 18 page 19 strana 22 page 23 strana 26 page 27 strana 30 page 31 strana 34 page 35 strana 36 page 37 Úvodník Editorial Actualita - Nashledanou François, vítej Laurente Actualité - Au revoir François, Bienvenue Laurent Dalkia Česká republika uzavřela dlouhodobou smlouvu se společností Teplo Přerov Dalkia Česká republika a passé un contrat de longue durée avec la société Teplo Přerov Technický nástroj Ember pomáhá při řízení spotřeby energií Ember, outil technique, aide à gérer la consommation d énergie Nadační fond DALKIA HUMAIN slaví první výročí svého založení La fondation DALKIA HUMAIN fête son premier anniversaire Vyhlášený pivovar Ostravar je tradičním odběratelem tepla z Dalkie Ostravar, brasserie de grand renom, est l un des clients traditionnels de Dalkia pour l achat de chaleur Představujeme společnost Dalkia v Litvě Présentation de la société Dalkia en Lituanie Dalkia spolupracuje s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Dalkia coopère avec l Université J. E. Purkyně d Ústí nad Labem Teplárna Přerov má špičkově zrekonstruovanou úpravnu vod La centrale thermique de Přerov dispose d une station de traitement des eaux industrielles nouvellement reconstruite et à la pointe du progrès Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst Depuis qu elle existe, la Fondation de Dalkia a permis la création de 703 postes de travail Chemické laboratoře společnosti AmpluServis získaly akreditaci Les laboratoires chimiques de la société AmpluServis ont reçu leur accréditation V bruntálské Zelené dílně ekologicky zpracovávají odpad A l Atelier vert de Bruntál, on traite écologiquement les déchets Podzimní porada vrcholného managementu ukázala další směr vývoje společnosti La réunion d automne du management supérieur ouvre sur les nouvelles orientations de la société Modrý reportér, 2/2006 Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Renaud Capris, Eva Tmejová, Olivier RIgaux, Milan Wagner, Vojtěch Sláma, Martina Kantorová, Aline Capris, Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Vojtěch Sláma, Dana Ešnerová, Martina Kantorová, František Řezníček Design: Jana Bednářová Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous accueillerons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 úvodník / éditorial Začátek letošního roku prověřil schopnosti všech divizí Dalkie v České republice lépe než ta nejkvalitnější auditorská firma. Arktický mráz, který zasáhl celé území Čech, Moravy a Slezska, nás nezaskočil a jasně prokázal, že Dalkia je společnost, na níž se mohou její zákazníci i obchodní partneři plně spolehnout. Bezchybné fungování všech divizí za extrémních teplot také ukázalo, jaký potenciál se skrývá v našich zaměstnancích, kteří jsou naší největší devízou. V prvních minutách roku 2006 vstoupila v platnost plánovaná fúze a Teplárna Ústí nad Labem se stala jednou z našich divizí. Získala pochopitelně i nový název - Dalkia Česká republika, Divize Ústí nad Labem. Letos tak můžeme směle prohlásit, že jsme s našimi produkty a službami, jako jsou dálkové teplo, správa energií v průmyslu, energetickými službami a facility managementem, přítomni opravdu po celé České republice. Pevně věřím, že i v roce letošním budeme mezi prvními hráči na poli české energetiky a naše ekonomické výsledky budou ještě lepší než v roce minulém. Chtěl bych vám, vážení zákazníci, partneři, akcionáři a spolupracovníci, poděkovat za vaši důvěru a loajalitu. Přeji vám v roce 2006 mnoho úspěchů a pevné zdraví. Laurent Barrieux country manager Ce début d année a mis à l épreuve les capacités de toutes les divisions de Dalkia plus encore que n importe quelle firme d audit ne l aurait fait. Nous ne nous sommes pas laissé effrayer par le froid arctique, qui a atteint tout le territoire de Bohême, de Moravie et de Silésie, et qui a aussi clairement prouvé que Dalkia est une société en qui ses clients et partenaires commerciaux peuvent avoir toute confiance. Le parfait fonctionnement de toutes les divisions sous ces températures extrêmes a aussi montré quel potentiel se cache derrière nos employés, qui restent notre devise la plus précieuse. Dans les premières minutes de 2006, la fusion prévue est entrée en vigueur et la centrale thermique d Ústí nad Labem est devenue l une de nos divisions. Elle a donc bien sûr été rebaptisée - Dalkia Ceská republika, Division Ústí nad Labem. Nous pouvons cette année nous vanter, avec nos produits et nos services comme le chaffage urbain, la gestion de l énergie industrielle, nos services énergétiques et le facility management, d être vraiment présents sur tout le territoire tchèque. Je pense sincèrement que cette année encore nous ferons partie des premiers acteurs sur la scène énergétique tchèque et que nos résultats économiques seront encore meilleurs que l an dernier. Chers clients, partenaires, actionnaires et collègues, je voudrais vous remercier de votre confiance et de votre loyauté. Pour l année 2006, je vous souhaite bien de réussite et une très bonne santé. Reporter bleu, 2/2006 Laurent Barrieux Directeur pays aktualita / actualité Nashledanou François, vítej Laurente... V hotelu Atom proběhlo na začátku února rozloučení s bývalým generálním ředitelem François Habègrem. Nový generální ředitel Laurent Barrieux přivítal všechny zúčastněné slovy: Jsem A l hôtel Atom a eu lieu début février une soirée pour dire au revoir à l ancien directeur général François Habègre. Laurent Barrieux, nouveau directeur général, a accueilli tous les participants avec les mots suivants : «Jsem nový generální ředitel (Je suis le nouveau directeur général). Mais je vous rassure je tâcherai de ne pas en abuser Quand on vient nový generální ředitel. Ale ujišťuji vás, že se pokusím toho nezneužívat Když člověk přijíždí z Francie, tak má pocit, že Česká republika je extrémně studená země. Je pravda, že když se člověk podívá ven, tak sněhu je opravdu hodně. Ale je to kompenzováno tou úžasnou lidskou vroucností, kterou tady vidím Přeji vám všem mnoho elánu, nový rozjezd. Au revoir François, Bienvenue Laurent... de France, on pense que la République tchèque est un pays extrèmement froid. C est vrai que lorsque l on regarde dehors il y a beaucoup de neige. Mais c est très largement compensé par la formidable chaleur humaine que vous déployez Je vous souhaite à toutes et à tous un nouvel élan, un nouveau départ.» 3

4 aktualita Velkým překvapením pro všechny účastníky byla reportáž připravená Televizí Dalkia. Le reportage de «Télé Dalkia» a été une grande surprise pour tous les participants. Mezi hosty byli nejenom zaměstnanci Dalkie, ale i zástupci z řad klientů a přátel Les invités? Non seulement les employés de Dalkia, mais aussi des clients et des amis Náměstek generálního ředitele Jiří Lukeš předává François Habègrovi společný dar zaměstnanců Dalkie L adjoint au directeur général, Jiří Lukeš, remet à François Habègre le cadeau collectif des employés de Dalkia. Poslední královský úsměv pro všechny zaměstnance Dalkie a přítomné hosty. 4 Dernier sourire royal pour tous les employés de Dalkia et les invités présents. Modrý reportér, 2/2006

5 actualité Skupina Tradición předvedla ukázkový tanec v bláznivém rytmu samby, do něhož se zapojili i někteří účastníci akce. Le groupe Tradición a dansé une samba au rythme endiablé, et certains des hôtes de la soirée s y sont joints. Společný doušek..oba ředitelé si vychutnávali koktejl, který jim namíchaly jejich soutěžní týmy, a vzápětí posuzovali, který nápoj je lahodnější Ensemble pour une gorgée... Les deux directeurs dégustent un cocktail que leur ont préparé leurs équipes respectives et se demandent laquelle des deux boissons est la meilleure Velkou radost měl François Habègre z fotoalba, které dokumentuje úžasná léta, jež prožil v České republice L album «familial» qui relate les merveilleuses années que François Habègre a passées en République tchèque lui a vraiment fait plaisir. Reporter bleu, 2/2006 5

6 naši klienti Dalkia Česká republika uzavřela dlouhodobou smlouvu se společností Teplo Přerov Dlouhodobou smlouvu na dodávky a odběr tepla podepsali 20. ledna 2006 zástupci společností Dalkia Česká republika a Teplo Přerov. Společnost Teplo Přerov je stoprocentně vlastněná městem Přerov a rozvádí tepelnou energii po městě. Smlouva byla uzavřena na dobu sedmi let a garantuje příznivý vývoj cen pro obyvatele města Přerova. Podpisu dohody mezi společností Teplo Přerov - zastoupené jeho předsedou představenstva a místostarostou Přerova Mgr. Zdeňkem Boháčem a ředitelem Ing. Jiřím Klvačem - a Dalkií Česká republika, přihlížel také starosta Přerova Jindřich Valouch. Za Dalkii Česká republika se slavnosti provázející podpis dlouhodobé smlouvy zúčastnili mimo jiné i bývalý country manager François Habègre, předseda představenstva Ing. Zdeněk Duba, ředitel pro rozvoj Christophe Lanneluc a ředitel Divize Přerov Ing. Tomáš Ryba. 6 Modrý reportér, 2/2006

7 nos clients Dalkia Česká republika a passé un contrat de longue durée avec la société Teplo Přerov Le 20 janvier 2006, les représentants des sociétés Dalkia Česká republika et Teplo Přerov ont signé un contrat de longue durée relatif à la livraison et à l achat de chaleur. C est la Ville de Přerov qui est le seul et unique propriétaire de la société Teplo Přerov, qui distribue l énergie thermique à la ville. Le contrat a été passé pour une durée de sept ans et il garantit une évolution des prix favorables aux habitants de Přerov. Le Maire de Přerov, monsieur Jindřich Valouch, a lui aussi assisté à la signature de l accord entre Dalkia Česká republika et la société Teplo Přerov représentée par le président de son directoire, également Maire adjoint, monsieur Zdeňek Boháč, et par son directeur monsieur Jiří Klvač. La signature de ce contrat de longue durée a été suivie d une cérémonie, à laquelle ont participé du côté de Dalkia Česká republika l ancien directeur pays François Habègre, le président du directoire Zdeněk Duba, le directeur pour le développement Christophe Lanneluc et le directeur de la Division de Přerov Tomáš Ryba pour ne citer qu eux. Reporter bleu, 2/2006 7

8 Dalkia v České republice Technický nástroj Ember pomáhá při řízení spotřeby energií Počítačový program Ember nebo-li Energy Monitoring Budgeting Energy Reporting je technickým nástrojem, Technický nástroj Ember zahrnuje: který umožňuje vylepšit ovládaní prodavaného množství tepla. Tento nástroj vypočítává rozdíl mezi množstvím pro- - číselníky Dalkie (divize, sektory, provozovaná místa), - technické schéma měření, prvky (měřiče tepla, vody, okruhy ÚT, TUV), - plánované spotřeby jednotlivých měřících míst, - sledování skutečných spotřeb oproti teoretickým spotřebám, - zadávaní odečtů měřidel. dávaného tepla a množstvím spotřebovaného paliva. Zavádění programu Ember začalo v dubnu 2003 na pilotní provozovně v Krnově. Tehdy se do programu Ember zadávala první data. Po úspěšném vyzkoušení bylo v roce 2005 pokryto programem Ember celkem 18 pracovních úseků. V letošním roce bude v návaznosti na vznik závodů Distribuce a Služby technický nástroj Ember instalován již na 29 pracovištích. Ember přináší řadu výhod, především výrazně zjednodušil sledování plánovaných a skutečných spotřeb tepla na jednotlivých fakturačních místech. Zaznamenává totiž nejenom celkové spotřeby na každé předávací stanici, ale rozděluje plánované a skutečné spotřeby tepla na spotřebu pro ústřední topení (ÚT) a pro ohřev teplé užitkové vody (TUV), říká vedoucí lokality Teplárna Frýdek- -Místek a Havířov Robert Hýl a dodává: Díky zavedení programu Ember odpadlo i ruční přepisování dat z papírových podkladů do systému Ember. Od listopadu 2005 se používá při odečtech z fakturačních měřidel osobní přenosný počítač PDA. Do PDA pracovníci rozvodu tepla zadávají údaje z měřidel. Po ukončení opisů měřidel se provede import dat z PDA přímo do systému Ember. 8 Ember, outil technique, aide à gérer la consommation d énergie Le programme informatique Ember, Energy Monitoring Budgeting Energy Reporting, est un outil technique permettant une meilleure maîtrise des quantités vendues : cet outil calcule les écarts d énergie entre les compteurs de vente et les quantités de combustible consommées. La mise en place de l outil Ember a débuté en avril 2003 dans la division pilote de Krnov, où les premières données ont été saisies dans Ember. Après l extension de la mise en place et du paramétrage dans les autres divisions, Ember a été déployé en 2005 sur 18 secteurs d exploitation. Cette année, après la création des entités «Distribution et Services», Ember sera utilisé dans 29 secteurs Modrý reportér, 2/2006 d exploitation. «Ember apporte toute une série d avantages, il a surtout considérablement unifié la méthode de suivi des consommations de chaleur réelles par rapport à celles budgetées sur les différentes sous-stations et au niveau des compteurs de facturation. Il permet un suivi fin de l évolution des consommations théoriques et réelles de chaleur en fonction des lignes de services vendus : chauffage et eau chaude sanitaire,» explique Robert Hýl, chef du secteur d exploitation des L outil technique Ember comprend : réseaux de Frýdek-Místek, et d Havířov et il ajoute: «Grâce à l introduction du programme Ember, nous n avons plus besoin d entrer manuellement dans le système des données inscrites sur papier. Depuis novembre 2005 en effet, on utilise pour les relevés des compteurs des outils portables (PDA). Les opérateurs du secteur saisissent sur les PDA les données des compteurs. Quand tous les compteurs ont été relevés, les données des outils portables sont directement importées dans le système Ember.» - le référentiel Dalkia (divisions, secteurs, sites d exploitation), - les schémas techniques de comptage, les éléments (compteurs de chaleur, d eau, circuits de chauffage central, d eau chaude sanitaire), - les consommations planifiées aux différents points de mesure, - les écarts entre les consommations réelles et théoriques, - la saisie des relevés des compteurs.

9 Dalkia en République tchèque Nadační fond DALKIA HUMAIN slaví první výročí svého založení La fondation DALKIA HUMAIN fête son premier anniversaire La fondation DALKIA HUMAIN existe depuis un an. Tous les employés de Dalkia vivant une situation de crise peuvent aujourd hui contacter le fond de donation et demander une aide sociale. DALKIA HUMAIN offre aussi une prime financière à la naissance ou l adoption de chaque enfant de ses employés et une allocation pour les enfants porteurs d un handicap physique ou mental. Le conseil d administration a été élargi aux représentants de toutes les sociétés Le fond est représenté par son conseil d administration, composé de neuf membres, et élargi depuis le 1 er janvier 2006 aux représentants de toutes les sociétés faisant partie du groupe Dalkia en République tchèque. Le conseil d administration gère la propriété du fond et décide de l attribution des allocations. La présidente du conseil d administration est Eva Tmejová, directrice des ressources humaines de Dalkia Česká republika, son président adjoint est Ladislav Kugler, chef de l organisation syndicale de la Division de Karviná, et son administratrice est Eva Neulingerová, chargée des ressources humaines. Les autres membres sont Jitka Smičeková de Nadační fond DALKIA HUMAIN má za sebou první rok své existence. Každý zaměstnanec Dalkie, který se dostane do obtížné životní situace, dnes může fond kontaktovat a požádat o sociální výpomoc. DALKIA HUMAIN také přispívá na každé narozené či adoptované dítě pracovníka Dalkie a na děti tělesně nebo duševně handicapované. Správní rada byla rozšířena o zástupce všech společností Představitelem fondu DALKIA HU- MAIN je devítičlenná správní rada, která byla od 1. ledna 2006 rozšířena o zástupce všech společností, patřících do skupiny Dalkia v České republice. Správní rada spravuje majetek fondu a rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku. l Université d Ostrava, Jaroslav Tesařík, président de l organisation syndicale de la Division d Olomouc, Šárka Šolcová de Dalkia Ostrava, Anna Kouřilová de la société AmpluServis, Miluše Lésková de la Division d Ústí nad Labem et Silvie Záhumenská d Olterm. Ce sont d abord les syndicalistes des organisations de base de l alliance syndicale ECHO qui ont proposé de créer une fondation qui aiderait à assurer les besoins vitaux des employés de Dalkia en situation sociale difficile. Ce sont ensuite les employés de la direction des ressources humaines ainsi que ceux de la direction des liens juridiques qui ont travaillé sur cette idée et lui ont fait voir le jour. Předsedkyní správní rady je ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Česká republika Mgr. Eva Tmejová, místopředsedou šéf odborové organizace Ladislav Kugler z Divize Karviná a administrátorkou personalistka Eva Neulingerová. Dalšími členy jsou PhDr. Jitka Smičeková z Ostravské univerzity, předseda odborové organizace olomoucké divize Jaroslav Tesařík, Mgr. Šárka Šolcová z Dalkie Ostrava, Ing. Anna Kouřilová ze společnosti AmpluServis, Miluše Lésková z Divize Ústí nad Labem a Silvie Záhumenská z Oltermu. S návrhem zřídit nadační fond, který by přispěl k zajištění nutných životních potřeb zaměstnanců Dalkie v tíživé sociální situaci, přišli jako první odboráři ze základních organizací odborového svazu ECHO. Vlasta Šreková ze společnosti Olterm, vedoucí střediska plavání kojenců a batolat na plaveckém stadionu v Olomouci, se svou dcerou Nelou. Vlasta Šreková de la société Olterm, chef du centre de natation pour bébés-nageurs à la piscine d Olomouc, avec sa fille Nela. Reporter bleu, 2/2006 9

10 Dalkia v České republice Rozpracování této myšlenky a její dovedení do zdárného konce se pak ujali zaměstnanci ředitelství pro lidské zdroje společně s ředitelstvím pro právní vztahy. Dalkia Česká republika přispěla desetkrát vyšší částkou než slíbila Předsedkyně správní rady Mgr. Eva Tmejová považuje první rok činnosti fondu DALKIA HUMAIN za velmi úspěšný. Chtěla bych poděkovat vedení společnosti Dalkia Česká republika, které na rok 2006 a léta následná uvolnilo částku 10 milionů korun, přestože se zavázalo vkládat milion korun ročně, říká Eva Tmejová a dodává: Děkuji samozřejmě také všem našim zaměstnancům, kteří minulý rok přispěli. Zároveň bych chtěla vyzvat i další zaměstnance Dalkie, aby svému fondu věnovali libovolně vysokou částku. Všechny příspěvky jsou naprosto dobrovolné a jsou určeny na konkrétní pomoc. Naši zaměstnanci si mohou na mzdových účtárnách domluvit srážky ze mzdy. Pokud částka překročí více než 1000 korun ročně, jedná se o daňově odpočitatelnou položku. DALKIA HUMAIN letos počítá se zvýšením nadačních příspěvků Hospodaření fondu DAL- KIA HUMAIN je průhledné a všichni zaměstnanci se s ním mohou každoročně seznámit na stránkách Modrého reportéra. V tabulce na konci článku můžete zjistit, jaké byly příjmy a výdaje nadačního fondu do konce roku Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení majetku fondu, bude v letošním roce podle zákona zřízena i dozorčí rada. DALKIA HUMAIN také v letošním roce počítá se zvýšením nadačních příspěvků nejenom na každé narozené či adoptované dítě zaměstnance Dalkie, ale i na další sociální výpomoc. Příjmy nadačního fondu od zahájení jeho činnosti do konce roku 2005 příspěvky společností, odborových organizací a zaměstnanců. Dalkia Česká republika Dalkia Ostrava AmpluServis Olterm&TD Olomouc Základní organizace OS ECHO Příspěvky zaměstnanců Dalkia ČR Příspěvky zaměstnanců Dalkia Ostrava Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výdaje nadačního fondu za období od do nadační příspěvky poskytnuté žadatelům. Sociální výpomoci - Celkem 4 příspěvky 2 krát úmrtí zaměstnance, úmrtí rodinného příslušníka, tíživá osobní situace Kč Příspěvky při narození dítěte Narozeno 43 dětí, příspěvek ve výši Kč Kč Příspěvky na péči o tělesně nebo mentálně postižené dítě 20 postižených dětí, příspěvek ve výši Kč Kč 10 Modrý reportér, 2/2006

11 Dalkia en République tchèque Recettes de la fondation depuis le début de son activité jusqu à la fin de l année 2005 contributions des sociétés, des organisations syndicales et des employés. Dalkia Česká republika Dalkia Ostrava AmpluServis Olterm&TD Olomouc Org. de base de l alliance syndicale ECHO Contributions des employés de Dalkia ČR CZK CZK CZK CZK CZK CZK Contributions des employés de Dalkia Ostrava CZK Dépenses de la fondation pour la période allant du au allocations du fond accordées aux requérants. Aide sociale - Au total 4 allocations 2 décès d un employé, un décès d un membre de la famille, une situation personnelle difficile CZK Allocation à la naissance d un enfant 43 naissances, allocation de CZK CZK Allocation de soins à des enfants porteurs de handicap physique ou mental 20 enfants handicapés, allocation de CZK CZK Dalkia Česká republika a attribué au total dix fois plus qu elle ne l avait promis La directrice du conseil d administration Eva Tmejová estime que la première année d activité de la fondation DALKIA HU- MAIN est une vraie réussite. «Je souhaiterais remercier la direction de la société Dalkia Česká republika, qui a libéré pour l année 2006 et les années suivantes la somme de 10 millions de couronnes, alors que son engagement était de verser un million de couronnes par an,» déclare Eva Tmejová avant d ajouter: «Je remercie bien sûr aussi tous ceux de nos employés qui ont versé une somme d argent l an passé. Je voudrais aussi demander aux autres employés de Dalkia d apporter leur contribution à la fondation par un don d un montant de leur choix. Toutes les contributions sont libres et sont destinées à une aide concrète. Nos employés peuvent demander à la comptabilité une retenue sur salaire. Si la somme versée est supérieure à 1000 couronnes par an, elle peut faire l objet d une réduction d impôts». DALKIA HUMAIN compte cette année sur une augmentation des allocations offertes par la fondation. La comptabilité du fond DALKIA HUMAIN est transparente et tous les employés peuvent en prendre connaissance chaque année dans les pages du Reporter bleu. Dans le tableau faisant suite à l article, vous pouvez voir quelles ont été les recettes et les dépenses du fond jusqu à fin Comme le capital du fond a augmenté, un conseil de surveillance sera fondé cette année, conformément à la loi. DALKIA HUMAIN compte aussi cette année sur une augmentation des allocations non seulement pour chaque naissance ou chaque adoption d enfant des employés de Dalkia, mais aussi pour d autres aides sociales. Jakub Tobola, asistent generálního ředitele Dalkie, se synem Vojtíškem. Jakub Tobola, assistent du directeur général de Dalkia, avec son fils Vojtíšek. Reporter bleu, 2/

12 naši klienti Vyhlášený pivovar Ostravar je tradičním odběratelem tepla z Dalkie Pivovar Ostravar patří neodmyslitelně ke koloritu statutárního města Ostravy a není divu, vždyť má za sebou úctyhodně dlouhou historii. V roce 1896 dozrála myšlenka českých obchodních kruhů v Ostravě na zřízení vlastního pivovaru. První ustanovující schůze podílníků nově založeného Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě se konala 24. října První pivo se v novém pivovaru vystavilo již v roce 1898! V současné době je pivovar pevnou součástí místní tradice a patriotismu. Dostává se mu pozoruhodné věrnosti od jeho pravidelných konzumentů, kteří oceňují především kvalitu moku. Pivovar podporuje řadu zajímavých sportovních a společensko- -kulturních akcí a projektů, které se v Ostravě konají. Každoroční Slavnosti pivovaru Ostravar, konané pravidelně počátkem června, jsou jednou z nejnavštěvovanějších akcí ve městě. Není divu, že podnik takového významu a s takovou tradicí patří k těm nejváženějším klientům společnosti Dalkia. O spolupráci mezi pivovarem Ostravar a společností Dalkia jsme hovořili s vrchním sládkem Ing. Robertem Kuželou. Modrý reportér: K čemu pivovaru Ostravar slouží teplo dodávané společností Dalkia? Robert Kužela: Dalkia dodává teplo v páře, kterou využíváme především pro naše technologie. Pokud to maximálně zjednoduším, tak nejdříve musíme uvařit takzvanou mladinu, což je v podstatě výluh ze sladu a chmele. Tento hustý roztok se následně zchladí a potom v něm probíhá kvašení. Na závěr se pivo filtruje a stáčí. Část páry spotřebováváme rovněž na mytí obalů - lahví a sudů. V zimních měsících pak samozřejmě využíváme teplo z Dalkie k vytápění kancelářských prostor a temperování skladů. Ostravar Premium, což je světlý ležák vyráběný tradiční technologií spodního kvašení. Vyznačuje se silnějším řízem, plnou chutí se středně hořkým dozníváním a bohatou pěnou. Dalším druhem je Ostravar Originál. Jedná se o světlé pivo vyráběné také tradiční technologií spodního kvašení. Je pro něj charakteristická osvěžující chuť se silnějším řízem a středně hořkým dozníváním. Třetím druhem je Ostravar Strong, což je silné pivo s vyšším obsahem extraktu a alkoholu. Bylo uvařeno podle lety prověřené receptury. Použití většího množství chmele a sladu mu však dává charakteristickou sílu. Z produkce našeho pivovaru musím uvést také speciální pivo Velvet s obsahem alkoholu 5,3 procent, které je charakteristické jemně nahořklou 12 Modrý reportér: Jaké značky piva dnes nabízíte svým zákazníkům? Prim bude zřejmě hrát vyhlášený Ostravar Robert Kužela: Naší nosnou značkou je samozřejmě Ostravar, který vyrábíme ve třech druzích: Modrý reportér, 2/2006

13 nos clients Ostravar, brasserie de grand renom, est l un des clients traditionnels de Dalkia pour l achat de chaleur La brasserie Ostravar fait partie intégrante du paysage traditionnel de la ville d Ostrava et il n y a pas là de quoi s étonner puisque son histoire remonte à bien longtemps déjà. En 1896, les cercles commerciaux tchèques d Ostrava ont pensé à fonder leur propre brasserie. L assemblée fondatrice réunissant les actionnaires de la société nouvellement fondée «Brasserie tchèque par action dans l Ostrava morave» a eu lieu le 24 octobre Et la première bière de cette nouvelle brasserie a vu le jour dès 1898! A l heure actuelle, la brasserie est un élément important de la tradition et du patriotisme régional. Ses consommateurs habituels lui sont étonnamment fidèles, ils apprécient surtout la qualité de ses produits. La brasserie sponsorise toute une série de manifestations culturelles et sportives ainsi que des projets ayant lieu à Ostrava. La fête annuelle de la brasserie Ostravar a lieu chaque année début juin et c est l une des manifestations locales les plus fréquentées. On ne s étonnera pas qu une entreprise d un tel renom et d une telle tradition fasse partie des clients les plus appréciés de Dalkia. Nous nous sommes entretenus sur la coopération entre Dalkia et la brasserie Ostravar avec Robert Kužela, le brasseur-chef. Le Reporter bleu: A quoi sert la chaleur fournie par la société Dalkia à la brasserie Ostravar? Robert Kužela: «Dalkia nous fournit de la chaleur sous forme de vapeur, et nous l utilisons principalement pour nos technologies. Pour simplifier au possible, je dirai qu il nous faut d abord brasser le moût houblonné, qui est en Reporter bleu, 2/

14 naši klienti sametovou chutí a zlatohnědou barvou. Jeho kouzlo je vytvářeno unikátní kombinací tří sladů, které jsou zpracovány během zcela originálního výrobního postupu, a nepřehlédnutelným lavinovým efektem. Dalším naším speciálem je černé pivo Kelt s obsahem alkoholu 4,8 procent. Je typické hustou pěnou, výrazně nahořklou chutí a nezapomenutelným suchým dozvukem praženého ječmene. Jeho tajemství spočívá v jedinečné kombinaci sladů, silném chmelení a hlubokém prokvašení. Pivo je inspirované legendární keltskou recepturou. Oba druhy našich speciálních piv jsou celonárodně distribuovány. Modrý reportér: Pivovar Ostravar patří mezi deset největších pivovarů v České republice. Jaká je dnešní vlastnická struktura pivovaru? Robert Kužela: Pivovar Ostravar je od roku 1997 součástí společnosti Pivovary Staropramen, druhého největšího výrobce piva v České republice. Pivovary Staropramen mají u nás tři výrobní závody Staropramen a Braník v Praze a Ostravar v Ostravě. Samotné Pivovary Staropramen jsou pak vlastněny nadnárodní pivovarnickou skupinou InBev. Patrick Roussel, zástupce generálního ředitele a výrobní ředitel, a Michel Bourloux, vedoucí technického útvaru pro rozvoj a metodiku, na exkurzi v pivovaru. Patrick Roussel, adjoint au directeur général et directeur des opérations, et Michel Bourloux, responsable technique pour le développement et la méthode, en visite à la brasserie. Modrý reportér: Svou poslední otázkou bych se rád vrátil ke vztahu mezi Dalkií a Ostravarem. Jak vrchní sládek hodnotí vzájemnou spolupráci? Robert Kužela: Se společností Dalkia si vycházíme oboustranně vstříc. Pivovar je vzhledem k technologiím při výrobě piva pochopitelně na dodávkách páry závislý. Chtěl bych proto ocenit nejenom kvalitu dodávek, ale i další velmi dobrou spolupráci a komunikaci s Dalkií. Vždy se například bez problémů domluvíme na odstávkách kvůli údržbě našich zařízení. Pro Dalkii je určitě zase výhodou, že náš pivovar odebírá páru rovnoměrně po celý rok bez ohledu na roční období. Zatímco v létě využíváme sto procent dodané páry na vaření piva, v zimě - kdy se objem výroby o něco sníží - používáme část dodávek na vytápění našich prostor. Exkurzní trasa pivovarem Ostravar Pivovar Ostravar nabízí všem zájemcům možnost prohlédnout si pivovar a výrobní proces piva, a poznat tak historii a tradici umění ostravských sládků. Varna pivovaru Ostravar se může pochlubit nejmladšími měděnými povrchy v České republice. Proces vaření piva probíhá v sedmi nádobách s měděnými vnějšími a nerezovými vnitřními povrchy. Spilka zde při teplotě 12 C kvasí pivo v otevřených kádích vzniká alkohol a oxid uhličitý. Ležácký sklep zde pivo dokvašuje a zraje ve 250 ležáckých tancích. Filtrace zde dochází k odstranění kalících látek, čímž se docílí požadované čirosti a zvýšení trvanlivosti piva. Stáčírna sudů tady se filtrované pivo stáčí do sudů o objemu 30 a 50 l. Stáčírna lahví zde se pivo stáčí do půllitrových vratných láhví. Muzeum na Staré varně nabízí k vidění 60 let starý výčepní pult, ukázky výroby sudů, přepravní sudy z dvacátých let minulého století či historické čelo sudu. Vše doplňují historické etikety a fotografie. Exkurze pivovarem Ostravar je zakončena ochutnávkou piv z produkce pivovaru. 14 Modrý reportér, 2/2006

15 nos clients fait de l extrait de malt et de houblon. Ce liquide épais est ensuite refroidi, puis on le fait fermenter. En dernière étape, la bière est filtrée puis entonnée. Nous utilisons aussi une partie de la vapeur pour laver les bouteilles et les fûts. En hiver, nous utilisons aussi bien sûr la chaleur de Dalkia pour chauffer les bureaux et tempérer les caves.» Le Reporter bleu: Quelles marques de bière proposez-vous aujourd hui à vos clients? Nous trouverons bien sûr en tête Ostravar Robert Kužela: «Oui, évidemment, notre marque principale est Ostravar, et nous en fabriquons trois sortes différentes : Ostravar Premium, une double bière blonde fabriquée selon la technologie traditionnelle de la fermentation inférieure. Elle se caractérise par une assez grande âcreté, un goût fort qui laisse une impression d amertume et beaucoup de mousse. Nous proposons ensuite Ostravar Original. C est une bière blonde fabriquée aussi selon la technologie traditionnelle de fermentation inférieure. Ses caractéristiques sont un goût rafraîchissant avec une forte âcreté et une impression d amertume. La troisième sorte est Ostravar Strong, une bière forte avec un plus grand pourcentage d extrait et d alcool. Elle est fabriquée selon une recette éprouvée au fil des ans. La plus grande quantité de houblon et de malt utilisée lui donne sa force caractéristique. Il me faut encore citer parmi les produits de notre brasserie la bière spéciale Velvet avec un pourcentage d alcool de 5,3%, qui se caractérise par un goût de velours accompagné d une très légère amertume et par une couleur d un brun doré. Son charme vient de la combinaison de trois malts différents traités par un procédé de fabrication très particulier, et par un effet d avalanche qu on ne peut pas ne pas remarquer. Nous avons une autre bière spéciale, la bière brune Kelt, avec un pourcentage d alcool de 4,8%. Elle se caractérise par sa mousse épaisse, un goût amer prononcé et un arrière goût sec et inoubliable d orge grillé. Son secret repose sur une combinaison unique de malts, une forte quantité de houblon et une fermentation profonde. Cette bière est inspirée d une recette légendaire celte, d où son nom. Nos deux bières spéciales sont distribuées au niveau national.» Le Reporter bleu: La brasserie Ostravar fait partie des dix plus grandes brasseries de République tchèque. Qui en est actuellement propriétaire? Robert Kužela: «La brasserie Ostravar fait partie depuis 1997 de la société des Brasseries Staropramen, le deuxième plus gros producteur de bière en République tchèque. Les brasseries Staropramen ont dans le pays trois usines de production Staropramen et Braník à Prague, et Ostravar à Ostrava. C est le groupe international producteur de bière InBev qui est propriétaire des brasseries Staropramen.» Le Reporter bleu: Je souhaiterais pour terminer en revenir aux rappors entre Dalkia et Ostravar. Que dites-vous de cette coopération en tant que brasseur-chef? Robert Kužela: «Avec la société Dalkia, les services sont quasiment mutuels. La brasserie, de par ses technologies nécessaires à la production de bière, est bien sûr dépendante des livraisons de chaleur. C est pourquoi je voudrais mettre l accent non seulement sur la qualité des livraisons, mais aussi sur la très bonne coopération et la très bonne communication avec Dalkia. Nous n avons par exemple jamais de problèmes pour nous entendre sur les arrêts exigés par la maintenance sur nos équipemens. Pour Dalkia d un autre côté, il est certain qu il est avantageux que notre brasserie achète de la vapeur toute l année sans égard à la saison. Alors qu en été nous utilisons cent pour cent de la vapeur pour la fabrication de la bière, en hiver quand le volume de la production baisse un peu nous utilisons une partie de la vapeur pour le chauffage de nos locaux.» Plan de la visite de la brasserie Ostravar La brasserie Ostravar propose à tous les intéressés de visiter la brasserie, de voir le processus de fabrication de la bière, et d apprendre ainsi à connaître l histoire et la tradition du métier des brasseurs d Ostrava. La salle de brassage d Ostravar peut se vanter de disposer du dernier crû de surfaces de cuivre en République tchèque. Le processus de cuisson de la bière se déroule dans sept chaudrons recouverts de cuivre à l extérieur et d acier inoxydable à l intérieur. Cave de fermentation c est ici qu à une température de 12 C la bière fermente dans des brassins ouverts il en résulte de l alcool et de l oxyde de carbone. Cave de repos c est ici que la bière finit de fermenter et de mûrir dans 250 récipients de repos. Filtration il s agit ici d enlever les matières troubles, pour atteindre la pureté souhaitée de la bière et pour une meilleure conservation. Cave d entonnerie c est ici que la bière est entonnée dans des tonneaux de 30 et 50 l. Cave de mise en bouteilles la bière est ici mise en bouteilles consignées d un demi-litre. Le Musée de la Vieille brasserie expose un comptoir de débit de boissons vieux de 60 ans, montre la fabrication des tonneaux, expose des tonneaux des années 20 du siècle dernier destinés au transport et un front historique de tonneau. Le tout est complété par d anciennes étiquettes et photographies. La visite de la Brasserie Ostravar se termine bien sûr par une dégustation de bières produites sur place. Reporter bleu, 2/

16 Skupina Dalkia v Litvě Představujeme společnost Dalkia v Litvě Skupina Dalkia dnes působí ve 32 zemích celého světa. Jednou z těchto zemí je i pobaltská republika Litva. Hlavním oborem podnikání společnosti Dalkia v Litvě jsou především dodávky energetických služeb. Společnost Dalkia v Litvě ve statistice a číslech Dalkia v Litvě je největším provozovatelem tepláren a kogeneračních zdrojů v zemi. V současnosti Dalkia v Litvě provozuje 10 centralizovaných kotelen. Celková délka městských tepelných sítí pak činí 970 kilometrů. Dalkia v Litvě dnes působí v deseti litevských městech. Největší zastoupení má v metropoli Vilniusu jako společnost Vilniaus energija a dále ve městech Birzai, Palenga, Telsai, Kelme, Kazlu Ruda, Vilkaviskis, Alytus, Marijampole, Druskininkai jako společnost Litesko. Celková roční produkce tepla se pohybuje kolem GWh a roční produkce elektrické energie činí 1 TWh. Dalkia v Litvě dnes zaměstnává pracovníků a jejich služeb využívá 700 tisíc zákazníků. Roční obrat Dalkie v Litvě dosahuje 133 milionů eur. Zelená energie z biomasy má velkou budoucnost Vedení Dalkie v Litvě vyhlašuje ve své environmentální politice za jednu z hlavních priorit řízení společnosti ochranu a prevenci znečištění životního prostředí. Jedním z mnoha konkrétních kroků jsou i projekty zaměřené na zvýšení spalování biomasy v Litvě - z dnešních 9 procent na 12 procent z celkového objemu využívaných paliv. Spalování biomasy šetří neobnovitelné přírodní zdroje, jako je například uhlí. Současně také snižuje produkci kysličníku uhličitého, který vyvolává změny klimatu. Dalkia v Litvě svou snahou o rozšíření využívání obnovitelných zdrojů nejenom výrazně přispívá k ochraně životního prostředí, ale zároveň kladně působí na zaměstnanost v regionu. Republika Litva má za sebou velmi pohnutou historii Litva zrovna nepatří ke státům, o nichž by se v tisku psalo každý den. Čtenáři Modrého reportéra proto jistě ocení alespoň krátkou informaci o této zemi, která má za sebou velmi pohnutou historii. Přeskočíme rané dějiny a dostaneme se tak až do roku 1240, kdy vzniklo historické velkoknížectví litevské. Tento samostatný státní útvar existoval zhruba 150 let a později vytvořil personální unii s Polskem. V letech okupovala zemi švédská vojska. Po krátkém období relativní nezávislosti byla Litva roku 1795 připojena k carskému Rusku. Svou samostatnost země získala až v roce Ani toto období však nebylo příliš dlouhé a o dvaadvacet let později byla Litva násilím připojena ke Stalinově Sovětskému svazu. Období komunistické nadvlády bylo ukončeno až 11. března 1990, kdy země oficiálně vyhlásila nezávislost. Dnešní Litva je tedy velmi mladou demokracií. 16 Modrý reportér, 2/2006

17 Le groupe Dalkia en Lituanie Présentation de la société Dalkia en Lituanie Le groupe Dalkia est présent aujourd hui dans 32 pays du monde. L un de ces pays est la République balte de Lituanie. Le domaine d exercice principal de la société Dalkia en Lituanie est la livraison de services énergétiques. La société Dalkia en Lituanie: Chiffres et statistiques Dalkia est en Lituanie le plus grand exploitant de centrales thermiques et de sources cogénératrices du pays. Actuellement, Dalkia exploite en Lituanie 10 chaufferies centralisées. La longueur totale des réseaux de chauffage urbain est de 970 kilomètres. Dalkia en Lituanie exerce aujourd hui dans dix villes. C est dans la métropole Vilnius qu elle est la plus représentée avec la société Vilniaus energija, puis dans les villes de Birzai, Palenga, Telsai, Kelme, Kazlu Ruda, Vilkaviskis, Alytus, Marijampole et Druskininkai, sous le nom de société Litesko. La production de chaleur annuelle totale tourne autour de GWh et la production annuelle d électricité est de 1 TWh. Dalkia emploie aujourd hui en Lituanie 1580 personnes et offre ses services à clients. Le chiffre d affaires annuel de Dalkia en Lituanie atteint les 133 millions d euros. La république de Lituanie a derrière elle une histoire bien mouvementée La Lituanie ne fait pas partie des pays sur lesquels la presse nous informe tous les jours. C est pourquoi les lecteurs du Reporter bleu accueilleront sans doute avec plaisir quelques informations sur ce pays qui a derrière lui une histoire très mouvementée. Nous laisserons de côté l histoire plus ancienne pour arriver en 1240, date de la naissance de la grande principauté de Lituanie. Cette forme d état indépendant a existé environ un siècle et demi avant que la Lituanie soit fédérée à la Pologne. Dans les années , le pays a été occupé par les armées suédoises. Après une courte période de relative indépendance, la Lituanie est passée à la Russie tsariste lors du partage de la Pologne en Ce n est qu en 1918 que le pays a acquis son indépendance. Mais de nouveau, cela n a été que pour une brève période, puisque 20 ans plus tard, la Lituanie devient de force une République fédérale de l U.R.S.S. de Staline. La période de soumission au régime communiste s est terminée le 11 mars 1990, date à laquelle le pays a officiellement déclaré son indépendance. La Lituanie actuelle est donc une toute jeune démocratie. L énergie verte provenant de la biomasse a vraiment de l avenir La direction de Dalkia en Lituanie déclare la protection de l environnement et la prévention contre la pollution comme l une des plus grandes priorités de la société dans sa politique environnementale. Parmi les nombreux cas concrets effectués dans ce sens, on peut citer les projets visant à l augmentation du brûlage de biomasse en Lituanie, pour passer des 9% actuels à 12% du volume total des combustibles utilisés. Le brûlage de la biomasse économise les sources naturelles non renouvelables d énergie, comme par exemple le charbon. Il permet aussi de diminuer la production de gaz carbonique, facteur de changements de climats. En Lituanie, Dalkia contribue à la protection de l environnement en tentant de plus utiliser plus les sources renouvelables, et elle augmente aussi le taux d emplois de la région. Reporter bleu, 2/

18 naši klienti Dalkia spolupracuje s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem patří nejenom k významných klientům Dalkie, ale také k partnerům, kde je spolupráce založena na daleko širší platformě. Studenti UJEP například chodí na exkurze do teplárenského provozu Divize Ústí na Labem a odborníci z Dalkie přicházejí s návrhy diplomových a bakalářských prací. Mezi univerzitou a společností Dalkia dochází rovněž k výměně informací. Na jejich základě UJEP připravuje takové studijní programy, které jsou pro Dalkii - jako významného potencionální zaměstnavatele v regionu - zajímavé. Univerzita zase nabízí zaměstnancům společnosti Dalkia nejrůznější školení v rámci projektu celoživotního vzdělávání. Studenti se zúčastňují odborných praxí v provozech teplárny Univerzita Jana Evangelisty Purkyně vzdělává studenty v magisterských a bakalářských programech na Pedagogické fakultě, Sociálně ekonomické fakultě, Fakultě životního prostředí a Fakultě užitého umění a designu. Součástí univerzity je i Ústav slovansko-germánských studií a Ústav techniky a řízení Ústav techniky a řízení výroby UJEP připravuje své studenty pro působení v průmyslových podnicích jako vůbec jediná technická vysoká škola v Ústeckém kraji. Z tohoto důvodu je pro nás velmi důležitá úzká spolupráce s výrobními podniky. Jedním z nich je i společnost Dalkia, jejíž Divize Ústí nad Labem patří mezi velké energetické podniky v regionu, říká Ing. Jaroslav Šípal, Ph. D. z Ústavu techniky a řízení výroby UJEP a pokračuje: Součástí přípravy našich studentů je samozřejmě také odborná praxe, která i v roce 2005 proběhla v provozech teplárny v Ústí nad Labem. Zkušení odborníci zde seznámili naše posluchače s provozem a zároveň je zapojili do praktických úkolů. Na závěr praxe pak studenti zpracovali semestrální práci. Chtěl bych proto poděkovat všem zaměstnancům Dalkie, kteří měli naše posluchače na starosti a pomohli jim orientovat se v praktickém životě energetické výrobny. Bakalářské práce byly zaměřeny hlavně na energetický provoz Odborná praxe studentů je však pouze jedním z dílcích bodů naší spolupráce s Dalkií. Za pomoci teplárenských odborníků jsme rovněž zadali dvě témata bakalářských prací zaměřená 18 Modrý reportér, 2/2006

19 nos clients Dalkia coopère avec l Université J. E. Purkyně d Ústí nad Labem L Université J.E. Purkyně (UJEP) d Ústí nad Labem fait non seulement partie des clients les plus importants de Dalkia mais aussi des partenaires avec lesquels la coopération est basée sur une large plate-forme. Les étudiants de l UJEP font par exemple des excursions dans l usine thermique de la division d Ústí nad Labem et les spécialistes de Dalkia font des propositions de sujets de mémoires de licence et de maîtrise. Il y a aussi un échange d informations entre l université et la société Dalkia. Sur cette base, l UJEP prépare des programmes d études intéressants pour Dalkia qui est l un des importants employeurs potentiels de la région. L Université propose aussi aux employés de la société Dalkia divers cours dans le cadre d un projet de formation continue. Les étudiants participent à des stages professionnels dans les locaux de la centrale thermique L Université J. E. Purkyně propose aux étudiants des cursus d études de 3 ou 5 ans à la faculté pédagogique, la faculté socio-économique, la faculté de l environnement et la faculté d arts appliqués et de design. L Université comprend aussi un Institut d études germano-slaves et un Institut de technique et de gestion de la production. «L Institut de technique et de gestion de la production de l UJEP est en fait la seule école supérieure dans la région d Ústí à préparer les étudiants à un travail dans des entreprises industrielles. C est pourquoi une coopération étroite avec les entreprises de production est vitale pour nous. L une de ces entreprises est la société Dalkia, dont la division d Ústí nad Labem se range parmi les grandes entreprises énergétiques de notre région,» déclare Jaroslav Šípal de l Institut de technique et de gestion de la production, avant d ajouter: «Les stages professionnels font bien sûr partie du programme d études de nos étudiants, et en 2005 il y en a eu dans la centrale thermique d Ústí nad Labem. Les spécialistes ont expliqué à nos étudiants le fonctionnement de l usine et leur ont fait procéder à des travaux pratiques. A la fin du stage, les étudiants ont rédigé un travail semestriel. C est pourquoi je voudrais remercier tous les employés de Dalkia qui se sont occupés de nos étudiants et les ont aidés à s orienter dans la vie pratique d une usine de production énergétique». Les mémoires de licence étaient orientés surtout sur l exploitation énergétique «Mais les stages professionnels des étudiants ne sont que l un des points de notre coopération avec Dalkia. Avec l aide des spécialistes de la centrale thermique, nous avons aussi proposé deux sujets de mémoires de licence orientés sur la technique et l économie d une exploitation énergétique. Le premier sujet concernait la gestion de l eau industrielle et le second la gestion de l énergie thermique en consommation interne. Dalkia a demandé à deux de ses spécialistes d aider les étudiants non seulement en tant que consultants mais aussi en tant que contradicteurs. Chacun des mémoires a en effet été présenté devant les managers de la centrale thermique d Ústí nad Labem. Les travaux ont finalement été défendus avec succès devant le jury d examen national et nos étudiants ont obtenu leur licence,» explique Jaroslav Šípal. L Université prépare pour Dalkia des cours de formation continue «L Institut de technique et de gestion de la production est tout d abord une institution destinée à assurer des formations, c est pourquoi nous avons préparé pour les employés de la centrale thermique de Dalkia d Ústí nad Labem différents types de formation. Les cours de formation continue ont été mis en place selon les exigences de Dalkia et en 2005, il y en a eu cinq. Nos lecteurs ont beaucoup apprécié de travailler avec les employés de la centrale thermique. Les cours se transformaient parfois en vives discussions sur un sujet donné, ce qui était sans aucun doute fructueux pour tous,» déclare Jaroslav Reporter bleu, 2/

20 naši klienti na techniku a ekonomiku energetického provozu. První téma se týkalo hospodaření s průmyslovou vodou a druhé bylo zaměřeno na hospodaření s tepelnou energií ve vlastní spotřebě. Dalkia poskytla odborníky, kteří pomáhali nejenom jako konzultanti, ale i jako oponenti. Každá práce musela být totiž předvedena před manažery teplárny v Ústí nad Labem. Studentské práce byly nakonec úspěšně obhájeny před státní zkušební komisí ve škole a naši absolventi získali tituly bakalář, vysvětluje Jaroslav Šípal. Univerzita připravuje pro Dalkii kurzy celoživotního vzdělávání Ústav techniky a řízení výroby je především institucí, která zajišťuje vzdělávání, a proto jsme připravili pro pracovníky teplárny v Ústí nad Labem několik typů školení. Kurzy celoživotního vzdělávání byly připraveny podle požadavků Dalkie a v roce 2005 jich proběhlo celkem pět. Našim lektorům se s pracovníky teplárny velmi dobře spolupracovalo. Výuka občas přecházela v živou diskusi nad daným problémem, což nepochybně přineslo užitek oběma stranám, říká Jaroslav Šípal a vyjmenovává jednotlivé kurzy realizované v minulém roce: 1. Kurz kreslení v Autocadu byl připraven pro střední technické pracovníky, kteří pracují nebo zpracovávají technickou dokumentaci. 2. Kurz měření energetických veličin, který navazoval na úspěšné školení, které poprvé proběhlo v roce Kurz pro začínající uživatele PC obsahoval základy počítačového hardware, základy počítačové pošty a vyhledávání informací na internetu. Obsahem také bylo seznámení a úvod do počítačových programů MS Word a MS Excel. 4. Kurz pro pokročilé uživatele PC byl zaměřen na náročnější práci v programovém prostředí MS Word a MS Excel. 5. Kurz odborné angličtiny byl zaměřen na speciální technickou terminologii. Společnost Dalkia poskytla univerzitě sponzorský dar Vyvrcholením naší spolupráce v loňském roce a odměnou za naší odvedenou práci byl sponzorský dar společnosti Dalkia našemu Ústavu techniky a řízení výroby. Mohli jsme proto zakoupit pět generátorů a jeden bezkontaktní teploměr do laboratoře elektrotechniky a fyziky. Zmíněné přístroje pomohou zlepšit vybavenost laboratoří a naši studenti se naučí, jak se s podobnými přístroji pracuje. Na závěr našeho rozhovoru mi dovolte, abych jménem svým i jménem svých spolupracovníků popřál zaměstnancům Divize Ústí nad Labem na začátku roku 2006 mnoho pracovních i osobních úspěchů a hlavně hodně zdraví, dodává Ing. Jaroslav Šípal, Ph. D. z Ústavu techniky a řízení výroby Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 20 Modrý reportér, 2/2006

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

PIVOVAR LITOVEL a.s.

PIVOVAR LITOVEL a.s. PIVOVAR LITOVEL a.s. Pivovar Litovel byl založen r. 1893 jako Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Ve svém podtextu měl ještě přívlastek ryze český vlastenecký. Je pokračovatelem tradic vaření

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se.

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se. + Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství svatého Ducha s vámi se všemi. + Au nom du Père, et du Fils, et de l'esprit Saint. La grâce de Jésus

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací 4. celostátní konference Plnění závazků společenské odpovědnosti organizací 16. prosince 2010 Praha Ing. Helena Gižová Skupina Dalkia v ČR

Více

Les News de l'escargot

Les News de l'escargot Du 19 mai au 7 juin 2015 Nadal, champion?! Découvrez l'histoire de la Tour Eiffel Les News de l'escargot 3 Prix pour la France!! Dont 1 PALME D'OR!! 1. Canada 2. Russie 3. Etats-Unis 4. République tchèque

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

HISTORIE "Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit" Pivovar Holba a.s.

HISTORIE Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit Pivovar Holba a.s. HISTORIE Již více než 136 let vyrábí pivovar Holba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předávají z generace na generaci od doby, kdy

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více

2/10. krestanskegymnazium.cz

2/10. krestanskegymnazium.cz benefiční časopis Křesťanského gymnázia 2/10 doporuč. min. cena 10 Kč krestanskegymnazium.cz úvodník 2 Na tomto čísle se podíleli. KVARTA: Marie Tučková, Kryštof Josefus, Štěpán Laichner KVINTA: Tobiáš

Více

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu , Pivní zpravodaj Chomutovský pivní zpravodaj Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání Obsah: Právě na čepu Připravujeme pro Vás Aktuality z pivotéky Pivní klub Právě na čepu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury Les adjectifs qualificatifs Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Yvona Látalová Vedoucí práce: Mgr. Marie Červenková,

Více

Hlasový přízvuk je na předposlední slabice, kdyţ slovo končí na souhlásku, po níţ následuje -e: timbre, Caroline. Následuje cvičení 3

Hlasový přízvuk je na předposlední slabice, kdyţ slovo končí na souhlásku, po níţ následuje -e: timbre, Caroline. Následuje cvičení 3 VITE! 1. díl Lekce 1 Les mots (str. 17) Přízvuky a znaky Pozoruj následující slova: Émilie atd. Ve francouzštině můţe být psaný přízvuk tzv. ostrý (aiguë) nachází se nad e nebo tzv. těţký (grave) nachází

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium)

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Modelový test pro přijímací řízení v roce 2010 Celkem 100 bodů, 120 min. Část I (40 bodů, 30 minut) 1) Opravte pravopisné,

Více

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům Ručně malované hedvábné výrobky Hana Čihalová Březinova 126, 586 01 Jihlava Tel.: +420 777 813 590 Web.: www.hcdesign.cz e-mail: anetastyle@seznam.cz

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý Page 158 1 Podstatná jména a determinanty 160 2 Přídavná jména 161 3 Příslovce 161 4 Srovnávání 162 5 Předložky a spojky 164 6 Zájmena 167 7 Slovesa: infinitiv, zvratná slovesa, neosobní slovesa 169 8

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více