Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ"

Transkript

1 Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek menší neo méně vážná zrnění. DŮLEŽITÉ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek poškození mjetku neo ztrátu funkčnosti prouktu. Poznámky uváějí, jk regovt n situi, která může nstt, neo poskytují tipy, jk opere funguje u jinýh funkí. 1 Vylení zřízení Poku neisponujete počítčem vyveným jenotkou CD-ROM, poku oná jenotk CD-ROM neoshuje ovlče pro váš operční systém neo poku si hete stáhnout příručky nástroje, nvštivte stránky věnovné všemu moelu n rese VAROVÁNÍ Krie se zřízením oshuje plstové sáčky. Tyto plstové sáčky mohou způsoit uušení, proto je uhovávejte mimo osh tolt mlýh ětí. Plstové sáčky nejsou hrčky. Ostrňte ohrnnou pásku fólii, která zkrývá zřízení tké LCD isplej. Z horní části zásoníku ppíru vyjměte plstový sáček oshujíí inkoustové kzety. 1 CZE Verze 0 1

2 2 Výměn ovláího pnelu (pole potřey) Oěm rukm sejměte z přístroje půvoní ovláí pnel. Potom nsďte ovláí pnel ve vyrném jzye. 4 Vol jzyk Zorzuje-li se n ispleji LCD toto hlášení, stiskněte tlčítko OK. Selet Lnguge (Výěr jzyk) q Press OK Key (Stiskněte tlčítko OK) Stisknutím tlčítk neo vyerte požovný jzyk stiskněte tlčítko OK. Cesky e 3 Připojení kelu npájení VAROVÁNÍ Toto zřízení musí ýt připojeno k uzemněné zásuve. q Selet & OK (Vyrt potvrit) Stisknutím tlčítk (Yes (Ano)) potvrďte nstvení jzyk. V tomto okmžiku NEPŘIPOJUJTE kel USB (používáte-li kel USB). Připojte npájeí kel. N ovláím pnelu se rozsvítí výstržná kontrolk LED ue svítit, oku nevložíte inkoustové kzety. Chete-li proloužit životnost tiskové hlvy, osáhnout mximální úspory inkoustovýh kzet zhovt kvlitu tisku, neoporučujeme čsté opojování neo louhooé opojení zřízení o zroje npájení. Při kžém připojení přístroj utomtiky vyčistí tiskovou hlvu; při této operi se spotřeovává určité množství inkoustu. Zřízení oporučujeme vypínt pomoí tlčítk. Použití tlčítk umožňuje npájení zřízení minimálním množstvím elektriké energie; v ůsleku toho se tisková hlv čistí prvielně, le méně čsto. 2

3 5 Instle inkoustovýh kzet UPOZORNĚNÍ Poku oje ke kontktu inkoustu s očim, ihne je vypláhněte voou v přípě ov vyhleejte lékře. Zkontrolujte, z jste nejprve ninstlovli zváěí inkoustové kzety oávné se zřízením. Ujistěte se, že je npájení zpnuto. Otevřete kryt inkoustovýh kzet. Vylte inkoustovou kzetu. Otáčejte zelenou uvolňoví páčku n ornžové ohrnné kryte proti směru hoinovýh ručiček, oku nevkne neuvolní vkuové těsnění. Potom ostrňte ornžovou ohrnnou krytku pole orázku. DŮLEŽITÉ Inkoustové kzety NEPROTŘEPÁVEJTE. Poku vám inkoust znečistí pokožku neo oěv, zsžené místo ihne omyjte mýlem neo sponátem. NEDOTÝKEJTE se kzety v oznčené olsti. Mohlo y to zránit zřízení v správné funki s kzetou. 2 1 Ostrňte ornžový ohrnný kryt

4 e f Zjistěte, y rv štítku opovíl rvě kzety. Ninstlujte jenotlivé inkoustové kzety ve směru šipky n štítku. Jemně ztlčte n zní strnu inkoustové kzety s oznčením PUSH (ztlčit), oku se nezvene páčk kzety. Po ninstlování všeh inkoustovýh kzet zvřete kryt inkoustovýh kzet. Zřízení připrví systém trysek pro tisk. Tento proes potrvá přiližně čtyři minuty. Nevypínejte zřízení. Během čekání oporučujeme provést násleujíí krok. 6 Vložte oyčejný ppír velikosti A4 Zásoník ppíru zel vytáhněte z přístroje. Otevřete kryt výstupního zásoníku ppíru. Optrně stiskněte posuňte voítk šířky ppíru potom voítko élky ppíru pole velikosti ppíru. Ujistěte se, že trojúhelníkové znčky n voítkáh šířky ppíru n voítku élky ppíru opovíjí znče používné velikosti ppíru Stoh ppíru oře provětrejte, y neošlo k uvíznutí neo nesprávnému zveení ppíru. Vžy zkontrolujte, z není ppír zvlněný neo pomčkný. 4

5 e Optrně vložte ppír o zásoníku ppíru tiskovou strnou olů horním okrjem opřeu. Ověřte, z ppír leží v zásoníku nploho. DŮLEŽITÉ Dejte n to, yste ppír neztlčili příliš leko. Jeho zní okrj y se mohl zvenout způsoit tk potíže s poáváním. 7 Kontrol kvlity tisku Po okončení příprvy se n ispleji LCD zorzí toto hlášení Zloz ppir q Stiskni Strt Stiskněte tlčítko Colour Strt (Strt Brv). Zkontrolujte kvlitu čtyř revnýh loků ve vzorku. (černá/žlutá/zurová/purpurová) Poku jsou všehny čáry jsné zřetelné, stisknutím tlčítk (Ano) okončete kontrolu kvlity přejěte k lšímu kroku. Poku čáry hyí, stiskněte tlčítko (Ne) postupujte pole pokynů n ispleji LCD. f g h i Oěm rukm optrně nstvte voítk šířky ppíru tk, y opovíl velikosti ppíru. Ujistěte se, že se voítk šířky ppíru otýkjí strn ppíru. Zvřete kryt výstupního zásoníku ppíru. Pomlu zsuňte zásoník ppíru zel o zřízení. Přiržujte zásoník ppíru n místě zároveň vysuňte popěru ppíru tk, y zklpl, rozložte proloužení popěry ppíru. 8 Nstvení t čsu Nstvením t čsu umožníte přístroji prvielné čistění tiskové hlvy oržení optimální kvlity tisku. Zorzuje-li se n ispleji LCD toto hlášení, stiskněte tlčítko OK. Dtum s q Zej & stisk.ok Stisknutím tlčítk neo zejte poslení vě číslie roku potom stiskněte tlčítko OK. Opkujte postup pro měsí, en, hoiny minuty ve 24-hoinovém formátu. Dtum čs lze pole potřey změnit. Dlší informe uuzáklní příručk uživtele: Nstvení t čsu 5

6 9 Bezrátové nstvení (pole potřey) N ispleji LCD se zorzí zpráv Nstvit Wi- Fi?. Chete-li provést ezrátové nstvení z použití moilního zřízení, přejěte n. Používáte-li operční systém Winows Mintosh, přejěte n. Stisknutím tlčítk vyerte volu Ano. Chete-li pokrčovt v ezrátovém nstvení, přejěte ke kroku 11 n str. 13. Stisknutím tlčítk vyerte volu Ne. Pokyny pro ezrátové nstvení pro uživtele operčníh systémů Winows Mintosh uou uveeny pozěji o str

7 10 Vol typu připojení Tyto pokyny k instli jsou určeny pro systém Winows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7, Winows 8 M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. Poku neisponujete počítčem vyveným jenotkou CD-ROM, poku oná jenotk CD-ROM neoshuje ovlče pro váš operční systém neo poku si hete stáhnout příručky nástroje, nvštivte stránky věnovné všemu moelu n rese Některé progrmové plike osžené n isku CD-ROM nemusí ýt k ispozii ke stžení. Pro kel s rozhrním USB Operční systém Winows, přejěte n str. 8 Operční systém Mintosh, přejěte n str. 11 USB Winows Mintosh Pro ezrátovou síť Operční systém Winows Mintosh, přejěte n str. 13 Bezrátová síť 7

8 USB Winows Pro uživtele využívjíí rozhrní Winows USB (Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7/Winows 8) 11 Pře instlí 13 Připojení kelu USB Zkontrolujte, z je počítč ZAPNUTÝ z jste přihlášeni s oprávněním správe. 12 Instle plike MFL-Pro Suite Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku se zorzí okno s názvy moelů, vyerte vše zřízení. Poku se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. Nezorzí-li se okno progrmu Brother utomtiky, přejěte n položku Počítč (Tento počítč). (Operční systém Winows 8: klepněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu potom přejěte n Počítč.) Poklepejte n ikonu CD-ROM potom poklepejte n strt.exe. Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite ále n možnost Ano pro potvrzení souhlsu s lienční smlouvou. Vyerte možnost Místní připojení (USB) potom klepněte n tlčítko Dlší. Postupujte pole zorzenýh pokynů, oku se nezorzí okno Připojte USB kel. DŮLEŽITÉ Kel nesmí ránit zvření krytu v opčném přípě může ojít k hyě. 8

9 USB Winows 1 14 Dokončení restrtování 2 3 Klepnutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněním správe. Poku se ěhem instle progrmu zorzí hyová zpráv, proveďte jeen z násleujííh postupů: e f g h i UPOZORNĚNÍ Při zvírání krytu skeneru ejte pozor, yste si nepřiskřípli prsty. Proes instle ue utomtiky pokrčovt. Postupně se ojeví jenotlivé instlční orzovky. Poku se zorzí okno Ekologiké informe k zorzoví tehnie, klepněte n tlčítko Dlší. Kyž se zorzí okno ON-Line registre, postupujte pole zorzenýh pokynů. Klepněte n Dlší. Poku nehete nstvit zřízení jko výhozí tiskárnu, zrušte zškrtnutí políčk Nstvit jko výhozí tiskárnu potom klepněte n tlčítko Dlší. Kyž se zorzí okno Nstvení je okončeno, potvrďte nstvení potom klepněte n tlčítko Dlší. - Uživtelé operčníh systémů Winows XP, Winows Vist Winows 7: spusťte Dignostik instle v (Strt) > Všehny progrmy > Brother > DCP-XXXX (ke XXXX je název všeho moelu). - Uživtelé operčního systému Winows 8: hete-li spustit Dignostik instle, poklepejte n (Brother Utilities) n provní ploše, potom klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho moelu (neníli vyrán). Klepněte n tlčítko Nástroje n levém nvigčním pnelu. Zorzí se násleujíí okn. V okně Nstvení ktulize softwru vyerte požovné nstvení ktulize softwru klepněte n tlčítko OK. Po zorzení okn Progrm výzkumu popory prouktů Brother proveďte výěr postupujte pole pokynů uveenýh n orzove. K proveení ktulize softwru zorzení okn Progrm výzkumu popory prouktů Brother je nutné připojení k Internetu. Při instli MFL-Pro Suite ue rovněž utomtiky ninstlován Nápově Brother. Nápově Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center klepnutím n n hlvním pnelu. USB Winows Mintosh Dokončit Nyní je instle okončen. 9

10 USB Winows Chete-li ninstlovt volitelné plike: str. 21 Nyní přejěte n Uživtelé operčního systému Winows 8: poku jsou příručky Brother n isku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Aoe Reer. Poku je plike Aoe Reer ninstlován ve všem počítči, le nelze otevřít souory v Aoe Reer, změňte přiružení souoru pro formát PDF (viz Pokyny pro otevření souoru PDF v pliki Aoe Reer (Winows 8) n strně 23). 10

11 USB Mintosh Uživtelé rozhrní Mintosh USB (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 11 Pře instlí Zkontrolujte, z je zřízení připojené k npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněním správe. Uživtelé operčního systému M OS X v ž musí provést ktulizi n verzi M OS X v x. 12 Připojení kelu USB NEPŘIPOJUJTE zřízení k portu USB n klávesnii neo k nenpájenému rozočovči USB. Připojte zřízení přímo k počítči Mintosh. DŮLEŽITÉ Kel nesmí ránit zvření krytu v opčném přípě může ojít k hyě. 2 UPOZORNĚNÍ Při zvírání krytu skeneru ejte pozor, yste si nepřiskřípli prsty. 1 3 USB Winows Mintosh 11

12 USB Mintosh 13 e f g Instle plike MFL-Pro Suite Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poklepáním n ikonu Strt Here OSX (Zčít ze OSX) pliki ninstlujte. Poku se zorzí okno s názvy moelů, vyerte vše zřízení. Vyerte možnost Lol Connetion (USB) (Místní připojení (USB)) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). Postupujte pole zorzenýh pokynů. Po okončení instle vyhleá progrm Brother zřízení Brother. Proveení této činnosti ue hvíli trvt. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Kyž se zorzí okno A Printer (Přit tiskárnu), klepněte n tlčítko A Printer (Přit tiskárnu). V seznmu vyerte vše zřízení. Klepněte n tlčítko A (Přit) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). h Kyž se zorzí okno popory, klepněte n tlčítko Next (Dlší). Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko Close (Zvřít). Dokončit Nyní je instle okončen. 12

13 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní 11 Než zčnete Poku jste již nkonfigurovli ezrátové připojení zřízení hete toto nstvení znovu nkonfigurovt, musíte nejříve resetovt nstvení sítě. N zřízení stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk neo vyerte volu 3.Sit. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo vyerte volu 0.Nulovni site. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk vkrát potvrďte změnu. Chete-li zřízení nstvit n režim A-ho (připojení k počítči s ezrátovým rozhrním ez přístupového ou či směrovče), postupujte pole pokynů v Příruče uživtele progrmů síťovýh plikí uložené n isku CD-ROM. Pokyny pro zorzení Příručky uživtele progrmů síťovýh plikí: 1 Zpněte počítč. Do jenotky CD-ROM vložte isk CD-ROM. Systém Winows : 2 Zvolte příslušný moel jzyk. Zorzí se hlvní ník isku CD-ROM. 3 Klepněte n tlčítko Příručky uživtele potom klepněte n tlčítko Dokumenty PDF/HTML. 4 Klepněte n položku Příručk uživtele progrmů síťovýh plikí. Systém Mintosh: 2 Poklepejte n User s Guies (Příručky uživtele). Zvolte příslušný moel jzyk. 3 Klepněte n tlčítko User s Guies (Příručky uživtele) potom klepněte n položku Příručk uživtele progrmů síťovýh plikí. 12 Vyerte způso ezrátového nstvení Násleujíí pokyny oshují tři způsoy nstvení přístroje Brother v ezrátové síti. Poku jste ezrátové nstvení zčli o kroku 9 n str. 6, přejěte n metou neo. Všihni osttní uživtelé si vyerou způso, kterému ávjí přenost v konkrétním prostřeí. Meto je oporučený způso připojení (systémy Winows neo Mintosh). Nstvení pomoí isku CD-ROM (systémy Winows Mintosh) Pro tuto metou oporučujeme používt počítč ezrátově připojený k síti. V některýh přípeh ue prvěpooně zpotřeí kel USB. Nyní přejěte n str. 15 Bezrátová síť 13

14 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Ruční nstvení z ovláího pnelu pomoí Průvoe nstvením (Winows, Mintosh moilní zřízení) Poku váš ezrátový přístupový o/směrovč nepoporuje WPS (Wi-Fi Protete Setup ) neo AOSS, zpište nstvení ezrátové sítě všeho ezrátového přístupového ou/směrovče o níže uveené části. Buete-li ěhem nstvování potřeovt pomo uete htít kontktovt služu pro zákzníky společnosti Brother, připrvte si váš SSID (název sítě) síťový klíč. S vyhleáním těhto újů vám nemůžeme pomoi. Položk Poznmenejte si ktuální nstvení ezrátové sítě SSID (název sítě) Síťový klíč* *Síťový klíč může ýt tké popsán jko Heslo, Bezpečnostní klíč neo Šifroví klíč. Poku tyto informe neznáte (SSID síťový klíč), nelze pokrčovt v ezrátovém nstvení. Jk njít tyto úje? 1) Vyhleejte tyto úje v okumenti oné s vším ezrátovým přístupovým oem či směrovčem. 2) Záklní SSID může ýt jméno výroe neo název moelu. 3) Neznáte-li informe o zezpečení, konzultujte je prosím s výroem směrovče, správem systému neo poskytovtelem připojení. Nyní přejěte n str. 16 Nstvení jením tlčítkem pomoí WPS neo AOSS (systémy Winows, Mintosh moilní zřízení) Tuto metou použijte, poku váš ezrátový přístupový o či směrovč poporuje utomtiké nstvení (jením tlčítkem) ezrátové sítě (WPS neo AOSS ). Nyní přejěte n str

15 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní 13 Nstvení pomoí isku CD-ROM (systémy Winows Mintosh) Uživtelé systému Mintosh: Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM poklepejte n Strt Here OSX (Zčít ze OSX). Vyerte ezrátovou instli postupujte pole pokynů Průvoe nstvením ezrátového zřízení n orzove počítče. Po okončení nstvení přejěte ke kroku 15-e n str. 20. Uživtelé systému Winows : Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku se zorzí okno s názvy moelů, vyerte vše zřízení. Poku se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. f Zřízení se nyní pokusí připojit k vší ezrátové síti. Může to několik minut trvt. Bezrátová instle je tímto okončen. Pokyny pro instli progrmu MFL-Pro Suite Uživtelé systému Winows : Nyní přejěte n Krok 15-e n str. 18 Nezorzí-li se okno progrmu Brother utomtiky, přejěte n položku Počítč (Tento počítč). (Operční systém Winows 8: klepněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu potom přejěte n Počítč.) Poklepejte n ikonu CD-ROM potom poklepejte n strt.exe. e Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite ále n možnost Ano pro potvrzení souhlsu s lienční smlouvou. Vyerte možnost Bezrátové síťové připojení potom klepněte n tlčítko Dlší. Kyž se zorzí okno Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm, vyerte možnost Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokr čovt v instli. (Doporučeno) potom klepněte n tlčítko Dlší. Nepoužíváte-li ránu firewll systému Winows, njete pokyny pro přiávání násleujííh síťovýh portů v pokyneh onýh k vší progrmové ráně firewll. Pro síťové skenování přiejte port UDP Poku máte se síťovým připojením potíže i nále, přiejte porty UDP Pole zorzenýh pokynů nstvte zřízení Brother. Bezrátová síť 15

16 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní 13 Ruční nstvení z ovláího pnelu pomoí Průvoe nstvením (Winows, Mintosh moilní zřízení) Poku jste ezrátové nstvení zčli o kroku 9 n str. 6, stisknutím tlčítk neo vyerte volu 1.Pruvoe nst. stiskněte tlčítko OK. Potom přejěte n. Všihni lší uživtelé přejou k. N zřízení stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk neo vyerte volu 3.Sit. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo vyerte volu 3.Pruvoe nst. Stiskněte tlčítko OK. Kyž se zorzí WLAN povolen?, potvrďte stisknutím tlčítk (Ano). Spustí se průvoe nstvením ezrátové sítě. Aki můžete přerušit stisknutím tlčítk Stop/Exit (Stop/Kone). Zřízení vyhleá ostupné síťové názvy SSID. Zorzení seznmu ostupnýh ientifikátorů SSID může trvt několik sekun. Po zorzení seznmu ientifikátorů SSID stisknutím tlčítk neo nlistujte ientifikátor SSID, který jste si poznmenli v kroku 12- n str. 14. Stiskněte tlčítko OK. Poku se zřízení zeptá n síťový klíč, přejěte n e. V opčném přípě přejěte n f. Poku je seznm prázný, zkontrolujte, z je přístupový o/směrovč npájen z vysílá ientifikátor SSID. Přesuňte zřízení líže k ezrátovému přístupovému ou/směrovči zkuste zčít znovu o. e Poku je přístupový o nstven tk, y nevysíll síťový název SSID, uete muset síťový název SSID přit ručně. Dlší informe viz Příručk uživtele progrmů síťovýh plikí. Zejte síťový klíč, který jste si zpsli v kroku 12- n str. 14, pomoí tlčítek, pro výěr jenotlivýh písmen neo čísli. Pomoí tlčítk Enlrge/Reue (Zvětšení/Zmenšení) neo Numer of Copies (Počet kopií) přesuňte kurzor vlevo neo vprvo. Písmen se zorzují v tomto poří: mlá, velká, číslie potom zvláštní písmen. (Dlší informe viz Závání textu pro ezrátová nstvení n strně 22.) f Po zání všeh znků stiskněte tlčítko OK potom stisknutím tlčítk (Ano) použijte vše nstvení. Zřízení se nyní pokusí připojit k vší ezrátové síti. Může to několik minut trvt. Kyž se n ispleji LCD zorzí Stisk.tl.OK, stiskněte tlčítko OK. Bezrátová instle je tímto okončen. Uživtelé moilníh zřízení: Připojte moilní zřízení k ezrátovému přístupovému ou/směrovči pomoí připojení Wi-Fi. Stáhněte ninstlujte pliki Brother iprint&sn (telefony se systémy Anroi /ios/winows ) z weovýh stránek pro sthování plikí pro vše moilní zřízení. S tímto zřízením lze rovněž použít pliki AirPrint (ios). Chete-li stáhnout příručku uživtele pro pliki, kterou používáte (Brother iprint&sn/airprint), nvštivte Brother Solutions Center n rese klepněte n tlčítko Příručk n stráne věnovné všemu moelu. Chete-li ninstlovt su MFL-Pro Suite, přejěte ke kroku 14. Uživtelé systému Winows : Nyní přejěte n str. 18 Uživtelé systému Mintosh: Nyní přejěte n str. 20 Npříkl pro zání písmene stiskněte jenou tlčítko. Chete-li zt číslii 3, stiskněte poržte tlčítko, oku se nezorzí. 16

17 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní 13 Nstvení jením tlčítkem pomoí WPS neo AOSS (systémy Winows, Mintosh moilní zřízení) e Stiskněte tlčítko WPS neo AOSS n ezrátovém přístupovém ou/směrovči (lší informe viz pokyny oné s ezrátovým přístupovým oem/směrovčem). Ověřte, z je ezrátový přístupový o/směrovč optřen symolem WPS neo AOSS (viz orázek níže). Umístěte zřízení Brother v oshu přístupového ou/směrovče WPS neo AOSS. Dosh se může lišit v závislosti n prostřeí. Viz pokyny oné s přístupovým oem/směrovčem. Tto funke utomtiky rozpozná režim (WPS neo AOSS ), který váš ezrátový přístupový o/směrovč používá k nkonfigurování všeho zřízení. Kyž se n ispleji LCD zorzí Stisk.tl.OK, stiskněte tlčítko OK. Bezrátová instle je tímto okončen. Poku jste zhájili nstvení o kroku 9 n str. 6, přejěte n. Všihni lší uživtelé přejou k. N zřízení stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk neo vyerte volu 3.Sit. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo vyerte volu 4.WPS/AOSS. Stiskněte tlčítko OK. Kyž se zorzí WLAN povolen?, potvrďte stisknutím tlčítk (Ano). Spustí se průvoe nstvením ezrátové sítě. Poku váš ezrátový přístupový o/směrovč poporuje režim WPS, můžete rovněž nkonfigurovt zřízení metoou PIN (Personl Ientifition Numer). uupříručk uživtele progrmů síťovýh plikí Uživtelé moilníh zřízení: Připojte moilní zřízení k ezrátovému přístupovému ou/směrovči pomoí připojení Wi-Fi. Stáhněte ninstlujte pliki Brother iprint&sn (telefony se systémy Anroi /ios/winows ) z weovýh stránek pro sthování plikí pro vše moilní zřízení. S tímto zřízením lze rovněž použít pliki AirPrint (ios). Chete-li stáhnout příručku uživtele pro pliki, kterou používáte (Brother iprint&sn/airprint), nvštivte Brother Solutions Center n rese klepněte n tlčítko Příručk n stráne věnovné všemu moelu. Chete-li ninstlovt su MFL-Pro Suite, přejěte ke kroku 14. Uživtelé systému Winows : Nyní přejěte n str. 18 Uživtelé systému Mintosh: Nyní přejěte n str. 20 Bezrátová síť 17

18 Bezrátová síť Winows Instle ovlčů progrmů (Winows XP Home/XP Professionl/Winows Vist /Winows 7/Winows 8) 14 Pře instlí Zkontrolujte, z je počítč ZAPNUTÝ z jste přihlášeni s oprávněním správe. 15 Instle plike MFL-Pro Suite Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku se zorzí okno s názvy moelů, vyerte vše zřízení. Poku se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. Nezorzí-li se okno progrmu Brother utomtiky, přejěte n položku Počítč (Tento počítč). (Operční systém Winows 8: klepněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu potom přejěte n Počítč.) Poklepejte n ikonu CD-ROM potom poklepejte n strt.exe. Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite ále n možnost Ano pro potvrzení souhlsu s lienční smlouvou. Vyerte možnost Bezrátové síťové připojení potom klepněte n tlčítko Dlší. Kyž se zorzí okno Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm, vyerte možnost Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokr čovt v instli. (Doporučeno) potom klepněte n tlčítko Dlší. Nepoužíváte-li ránu firewll systému Winows, njete pokyny pro přiávání násleujííh síťovýh portů v pokyneh onýh k vší progrmové ráně firewll. e f g h i j Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Jestliže vše zřízení neylo v síti nlezeno, ověřte nstvení pole pokynů n orzove. Setkáte-li se s tímto selháním, přejěte n krok 12- n str. 14 ninstlujte ezrátové připojení znovu. Používáte-li klíč WEP n ispleji LCD se zorzí zpráv Pripojeno, le zřízení není nlezeno, zkontrolujte, z jste klíč WEP zli správně. Klíč WEP rozlišuje velká mlá písmen. Instle ovlčů Brother ue utomtiky zhájen. Postupně se ojeví jenotlivé instlční orzovky. Poku se zorzí okno Ekologiké informe k zorzoví tehnie, klepněte n tlčítko Dlší. Kyž se zorzí okno ON-Line registre, postupujte pole zorzenýh pokynů. Klepněte n Dlší. Poku nehete nstvit zřízení jko výhozí tiskárnu, zrušte zškrtnutí políčk Nstvit jko výhozí tiskárnu potom klepněte n tlčítko Dlší. Kyž se zorzí okno Nstvení je okončeno, potvrďte nstvení potom klepněte n tlčítko Dlší. Pro síťové skenování přiejte port UDP Poku máte se síťovým připojením potíže i nále, přiejte porty UDP

19 16 Bezrátová síť Dokončení restrtování Klepnutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněním správe. Poku se ěhem instle progrmu zorzí hyová zpráv, proveďte jeen z násleujííh postupů: - Uživtelé operčníh systémů Winows XP, Winows Vist Winows 7: spusťte Dignostik instle v (Strt) > Všehny progrmy > Brother > DCP-XXXX LAN (ke XXXX je název všeho moelu). - Uživtelé operčního systému Winows 8: hete-li spustit Dignostik instle, poklepejte n (Brother Utilities) n provní ploše, potom klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho moelu (neníli vyrán). Klepněte n tlčítko Nástroje n levém nvigčním pnelu. Zorzí se násleujíí okn. V okně Nstvení ktulize softwru vyerte požovné nstvení ktulize softwru klepněte n tlčítko OK. Po zorzení okn Progrm výzkumu popory prouktů Brother proveďte výěr postupujte pole pokynů uveenýh n orzove. Winows Chete-li ninstlovt volitelné plike: str. 21 Nyní přejěte n Uživtelé operčního systému Winows 8: poku jsou příručky Brother n isku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Aoe Reer. Poku je plike Aoe Reer ninstlován ve všem počítči, le nelze otevřít souory v Aoe Reer, změňte přiružení souoru pro formát PDF (viz Pokyny pro otevření souoru PDF v pliki Aoe Reer (Winows 8) n strně 23). K proveení ktulize softwru zorzení okn Progrm výzkumu popory prouktů Brother je nutné připojení k Internetu. Při instli MFL-Pro Suite ue rovněž utomtiky ninstlován Nápově Brother. Nápově Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center klepnutím n n hlvním pnelu. Dokončit Nyní je instle okončen. Bezrátová síť Winows Mintosh 19

20 Bezrátová síť Mintosh Instle ovlčů progrmů (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 14 Pře instlí h V seznmu vyerte vše zřízení. Klepněte n tlčítko A (Přit) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). Zkontrolujte, z je zřízení připojené k npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněním správe. 15 e Instle plike MFL-Pro Suite Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poklepáním n ikonu Strt Here OSX (Zčít ze OSX) pliki ninstlujte. Poku se zorzí okno s názvy moelů, vyerte vše zřízení. Vyerte možnost Wireless Network Connetion (Bezrátové síťové připojení) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). Po okončení instle vyhleá progrm Brother zřízení Brother. Proveení této činnosti ue hvíli trvt. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). (OS X v10.8.x) Vyerte ovlč Brother DCP-XXXX CUPS (ke XXXX je název všeho moelu) z místní níky Use (Použít). i Kyž se zorzí okno popory, klepněte n tlčítko Next (Dlší). Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko Close (Zvřít). f g Poku se nstvení ezrátového zřízení nezří, zorzí se orzovk Wireless Devie Setup Wizr (Průvoe nstvením ezrátového zřízení). Nstvení ezrátového zřízení okončete pole pokynů n orzove. Instle ovlčů Brother ue utomtiky zhájen. Vyčkejte, oku se progrm neninstluje. Kyž se zorzí okno A Printer (Přit tiskárnu), klepněte n tlčítko A Printer (Přit tiskárnu). Dokončit Nyní je instle okončen. 20

21 Instle volitelnýh plikí Winows 1 Instle volitelnýh plikí Ninstlovt můžete tyto plike. BookSn&Whiteor Suite o společnosti Rellusion, In Homepge Print 2* o společnosti CORPUS * Tto plike poporuje prohlížeče Mirosoft Internet Explorer 7.0/8.0 Firefox 3. Zřízení musí ýt ZAPNUTÉ připojené k počítči. Některé plike vyžují připojení k Internetu. Dejte n to, yste yli přihlášeni s oprávněním správe. Tto plike není k ispozii pro řu Winows Server 2003/2008/2012. Hlvní níku znovu otevřete vyjmutím opětovným vložením instlčního isku CD-ROM neo poklepáním n souor strt.exe v kořenovém resáři. Poku se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. Zorzí se CD-ROM Hlvní ník. Klepněte n Přívné plike. Klepněte n tlčítko plike, kterou hete instlovt. Po okončení instle klepněte n tlčítko lší plike, kterou hete instlovt. Operi ukončíte klepnutím n tlčítko Kone. Chete-li spustit BookSn&Whiteor Suite, poklepejte n ikonu zástupe n provní ploše. Chete-li spustit Homepge Print 2, klepněte n (Strt) > Všehny progrmy > Homepge Print 2 > Homepge Print 2. Winows 8: Přesuňte ukztel myši o prvého olního rohu provní plohy. Po zorzení pnelu níky klepněte n Strt > Homepge Print 2. 21

22 Pro uživtele síťového rozhrní Onovení továrního nstvení sítě Chete-li onovit všehn výhozí tovární síťová nstvení interního tiskového/skenovího serveru, postupujte pole násleujííh pokynů: e f g Zkontrolujte, z je přístroj nečinný. Stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk neo vyerte volu 3.Sit. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo vyerte volu 0.Nulovni site. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk vyerte Nulov. Stisknutím tlčítk vyerte Ano. Přístroj se restrtuje onovení je okončeno. Závání textu pro ezrátová nstvení Opkovným stisknutím tlčítk neo vyerte znk ze seznmu níže: efghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz (mezer)!"#$%&'() }~ Stisknutím tlčítk Enlrge/Reue (Zvětšení/Zmenšení) neo Numer of Copies (Počet kopií) přesuňte kurzor vlevo neo vprvo. Prováění oprv Poku jste zli nesprávné písmeno hete jej změnit, stisknutím tlčítk Enlrge/Reue (Zvětšení/Zmenšení) neo Numer of Copies (Počet kopií) umístěte kurzor po nesprávné písmeno. Pomoí tlčítek oprvte písmeno potom opkovným stisknutím tlčítk Numer of Copies (Počet kopií) přesuňte kurzor zpět n kone textu. Stisknutím tlčítk Stop/Exit (Stop/Kone) uou vymzán všehn písmen n kurzorem vprvo o něj. 22

23 Dlší informe Pokyny pro otevření souoru PDF v pliki Aoe Reer (Winows 8) Přesuňte ukztel myši o prvého olního rohu provní plohy. Po zorzení pnelu níky klepněte n Nstvení potom klepněte n Ovláí pnely. Klepněte n Progrmy, klepněte n Výhozí progrmy potom klepněte n Přiružit typ souoru neo protokol k progrmu. Vyerte možnost.pf potom klepněte n tlčítko Změnit progrm... Klepněte n Aoe Reer. Ikon vele.pf se změní n ikonu Aoe Reer. Aoe Reer je nyní výhozí plike pro čtení souorů.pf, oku nezměníte přiružení tohoto souoru. Brother CretiveCenter Inspirujte se. Poku používáte systém Winows, poklepáním n ikonu plike Brother CretiveCenter umístěné n ploše můžete ZDARMA nvštívit nše internetové stránky využít mnohé nápy zroje pro osoní i profesionální použití. Uživtelé počítčů M mohou přistupovt k Brother CretiveCenter n rese 23

24 Ohrnné známky Logo Brother je registrovná ohrnná známk společnosti Brother Inustries, Lt. Brother je ohrnná známk společnosti Brother Inustries, Lt. Mirosoft, Winows, Winows Vist, Winows Server Internet Explorer jsou registrovné ohrnné známky neo ohrnné známky společnosti Mirosoft Corportion v USA /neo lšíh zemíh. Apple, Mintosh, M OS OS X jsou ohrnné známky společnosti Apple In., registrovné v USA lšíh zemíh. AirPrint je ohrnná známk společnosti Apple In. Aoe Reer jsou registrovné ohrnné známky neo ohrnné známky společnosti Aoe Systems Inorporte v USA /neo lšíh zemíh. AOSS je ohrnná známk společnosti Bufflo In. Wi-Fi Wi-Fi Protete Aess jsou registrovné ohrnné známky společnosti Wi-Fi Alline. WPA, WPA2, Wi-Fi Protete Setup logo Wi-Fi Protete Setup jsou ohrnné známky společnosti Wi-Fi Alline. Anroi je ohrnná známk společnosti Google In. Používání této ohrnné známky poléhá svolení společnosti Google. Firefox je registrovná ohrnná známk společnosti Mozill Fountion. Kžá společnost, jejíž název progrmu je uveen v této příruče, má ve vzthu ke svým vlstním progrmům uzvřenou lienční smlouvu n progrm. Jkékoliv ohoní názvy názvy výroků společností ojevujíí se ve výroíh společnosti Brother, souvisejííh okumenteh neo jkýhkoliv jinýh mteriáleh, jsou všehny registrovnými ohrnnými známkmi příslušnýh společností. Sestvení pulike Tto příručk yl sestven vyán po ozorem společnosti Brother Inustries Lt. tk, y oshovl nejktuálnější úje speifike výroku. Osh této příručky speifike tohoto výroku se mohou měnit ez přehozího upozornění. Společnost Brother si vyhrzuje právo měnit speifike mteriály uveené v této příruče ez přehozího upozornění vylučuje jkoukoli opověnost z veškeré škoy (včetně náslenýh) způsoené ůvěrou v uveené mteriály, včetně, všk ne výhrně, typogrfikýh lšíh hy souvisejííh s touto pulikí. Autorská práv liene 2013 Brother Inustries, Lt. Všehn práv vyhrzen. Tento proukt oshuje progrmové vyvení, které vyvinuli násleujíí ovtelé: PACIFIC SOFTWORKS, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA Deviespe Softwre, In. Všehn práv vyhrzen. Tento proukt oshuje progrm KASAGO TCP/IP vyvinutý společností ZUKEN ELMIC,In.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

WL76* Digitální série YL76* Digitální série

WL76* Digitální série YL76* Digitální série WL76* Digitální série YL76* Digitální série EURPEAN UNIN ECLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4

Více

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ ŘEŠENÍ OBVODŮ S ANSMPEDANČNÍM OPEAČNÍM ESLOVAČ POMOÍ AFŮ SNÁLOVÝH OŮ ÚVOD Dlior Biolek, VA Brno rnsimpenční operční zesilovče (O) jsou perspektivní tegrovné ovoy, které jsou svými přenosovými vlstnostmi

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

Základní příručka uživatele

Základní příručka uživatele Základní příručka uživatele DCP-J100 DCP-J105 Verze 0 CZE Pokud potřebujete kontaktovat službu pro zákazníky Vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J100 a DCP-J105 (Zakroužkujte

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201 Vítejte ve světě Vodafone Mobile Broadband 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 7 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Wi-Fi 8 Konfigurace

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch P700 P-touch P700 Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Verze 0 CZE Obsah 1 Úvod 1 Síťové funkce...1 Ostatní síťové funkce...2 2 Změna síťových nastavení 3 Změna síťových nastavení přístroje...3 Používání programu BRAdmin Light...3

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tento skener se dodává se softwarovými aplikacemi Readiris Pro 14 a IRIScan Direct (pouze pro systém Windows).

Více

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM K dispozici jsou dvě verze manuálu: A) Stručný manuál B) Podrobný manuál včetně printscreenů A) Stručný manuál Nastavení AP2: 1) Změňte IP adresu

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích 22.12.2009 Úření věstník Evropské unie L 342/59 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze ne 30. listopu 2009 o kosmetikýh příprvíh (přeprovné znění) (Text s význmem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka k dvoupásmovému bezdrátovému gigabitovému routeru s modemem DGND3700Bv2 ADSL2+

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka k dvoupásmovému bezdrátovému gigabitovému routeru s modemem DGND3700Bv2 ADSL2+ Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a použijte jej při registraci výrobku na adrese NETGEAR.com/register.

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah Pokyny k instalaci Runtime V5.5.0 Pokyny použijte pro správnou instalaci aplikace Runtime 5.5.0 do nástroje DAVIE XDc II. 1. Obsah 1. Obsah... 0 2. Důležité!!!... 1 3. Terminologie... 2 4. Požadované příslušenství...

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500We a ADS-2600We. Definice poznámek V této příručce uživatele používáme následující

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více