Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci."

Transkript

1 Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6890CDW Dříve než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli možnému zrnění. Ztím NEZAPOJUJTE USB kel (poku používáte USB kel). 1 Přístroj rozlte zkontrolujte komponenty Černá (LC1100HY-BK) Žlutá (LC1100HY-Y) Azurová (LC1100HY-C) Purpurová (LC1100HY-M) Inkoustové kzety [x4] Stručný návo k osluze Příručk uživtele CD-ROM Npájeí kel Kel telefonní linky Štítky pro tlčítk leskové voly VAROVÁNÍ Plstové sáčky se používjí k lení přístroje. Uržujte tyto sáčky mimo osh tolt mlýh ětí, yste se vyhnuli uušení. Ostrňte ohrnnou roli fólii, která pokrývá zřízení. Též ostrňte fólii, která zkrývá otykový isplej. Ujistěte se, že máte všehny komponenty. Poznámk Komponenty osžené v krii se mohou lišit v závislosti n zemi. Ushovejte veškerý olový mteriál krii pro příp, že uete muset zřízení přemíst ovt. Propojoví kel není stnrním příslušenstvím. Kupte si opovíjíí propojoví kel pro rozhrní, které hete používt (USB neo sít ). Kel USB Ujistěte se, že používáte kel USB 2.0 (typ A/B), který není elší než v metry. Sít ový kel Použijte přímý kel tvořený krouenou vojlinkou ktegorie 5 (neo vyšší) pro 10BASE-T neo 100BASE-TX Fst Ethernet Network. CZE Verze 0 1

2 2 Vložte oyčejný ppír A4 Vytáhněte z přístroje elý zásoník 1 ppíru (horní zásoník). 1 e Provětrejte oře stoh ppíru, yste se vyhnuli uvíznutím hyným zveením ppíru. Jemně vložte ppír o zásoníku 1 ppíru tiskovou strnou olů horním okrjem ppíru npře. Zkontrolujte, že je ppír v zásoníku rovně. NEZATLAČUJTE ppír příliš leko. Otevřete kryt zásoníku ppíru. 1 Oěm rukm optrně ztlčte posuňte oční voítk ppíru potom voítk élky ppíru tk, y opovíl velikosti zkláného ppíru. f g Jemně nstvte oěm rukm oční voítk ppíru. Ujistěte se, že se oční voítk ppíru otýkjí hrn ppíru. Zvřete kryt zásoníku ppíru. Zkontrolujte, že je ppír vložen v zásoníku rovně nepřeshuje znčku mximálního množství ppíru. Ujistěte se, že trojúhelníkové znčky n očníh voítkáh ppíru voítkáh élky ppíru jsou zrovnány se znčkou pro ppír, který používáte

3 h Pomlu ztlčte zásoník ppíru zel o přístroje. i Přiržte zásoník ppíru n svém místě vytáhněte popěru ppíru oku neklpne, potom rozložte popěru zásoníku ppíru. 2 1 Poznámk Informe o zásoníku 2, viz část Vkláání ppíru o zásoníku 2 v kpitole 2 Příručky uživtele. 3

4 3 Připojte npájeí kel telefonní linku Ztím NEZAPOJUJTE USB kel (poku používáte USB kel). Připojte npájeí kel. VAROVÁNÍ Protože je zřízení uzemněno prostřenitvím sít ové zásuvky, můžete se hránit pře přípným neezpečným npětím n telefonní síti tk, že při připojení telefonní linky poneháte npájeí kel připojen k zřízení. Stejně tk se můžete hránit, poku hete přesunout zřízení - v tkovém přípě nejprve opojte telefonní linku teprve poté npájeí kel. Kel telefonní linky MUSÍ ýt zpojen o zásuvky v přístroji oznčené LINE. Poznámk Poku sílíte jenu telefonní linku s externím telefonem, zpojte jej, jk je ukázáno níže. 1 VAROVÁNÍ Toto zřízení musí ýt připojeno k uzemněné zásuve. Připojte kel telefonní linky. Připojte jeen kone kelu telefonní linky o zásuvky vpřístroji oznčené LINE ruhý kone o telefonní zásuvky ve zi. 1 Linkový telefon 2 Externí telefon Poznámk Poku sílíte jenu telefonní linku se záznmníkem externího telefonu, zpojte jej, jk je ukázáno níže. 2 Nstvte režim přijímání n Ext.Tel/TAD, poku máte externí záznmník. Viz Výěr režimu příjmu n strně 7. Doplňujíí informe viz Připojení externího záznmníku v kpitole 7 Příručky uživtele. 4

5 4 Instle inkoustovýh kzet e Otáčejte zeleným kolečkem n ohrnném žlutém krytu ve směru hoinovýh ručiček, oku neklpne, yste uvolnili vkuové těsnění, potom kryt ostrňte. VAROVÁNÍ Poku se vám ostne inkoust o očí, vypláhněte je voou, poku se vyskytne porážění, nvštivte lékře. Ujistěte se, že je zpnuto npájení. N LCD ispleji se zorzí: Chyi ptron Vlozte ink.pt. BK K C C Y M Zlut M 1 Otevřete kryt inkoustové kzety. Ostrňte světle zelenou ohrnnou část. 1 f Dávejte pozor n to, y rv páčky opovíl rvě kzety, tk jk je níže uveeno n orázku. 1 2 Poznámk Tuto zelenou ohrnnou část nevyhzujte. Buete ji potřeovt, poku uete přístroj přemist ovt. Rozlte inkoustovou kzetu. 1 g Ninstlujte kžou inkoustovou kzetu ve směru šipky n štítku. 5

6 h Jemně ztlčte inkoustovou kzetu, oku neklpne. Jkmile vložíte všehny inkoustové kzety, zvřete kryt inkoustovýh kzet. Poku jsou všehny čáry jsné viitelné, stisknutím tlčítk Ano ukončete kontrolu kvlity. <Černá> <Brv> OK OK BK Y C Poku uviíte hyějíí krtší čáry, stisknutím tlčítk Ne přejěte k ou. <Černá> <Brv> Šptná kvlit Šptná kvlit Poznámk Přístroj připrví systém truiček n inkoust k tisku. Tento proes ue trvt přiližně čtyři minuty. Přístroj nevypínejte. LCD isplej se vás zeptá, z je kvlit tisku pro černou pro rvu v pořáku. Stiskněte tlčítko Ano neo Ne. 5 Kontrol kvlity tisku K OK? Ano Ne : Ujistěte se, že jste vložili pro výhozí nstvení ppír o horního zásoníku. Po okončení příprvného proesu zorzí LCD isplej násleujíí zprávu: Po stisknutí tlčítk Ano neo Ne pro černou i pro rvu se n LCD ispleji zorzí: Vyistit? Stiskni Strt Zloz ppir Stiskni Strt Stiskněte tlčítko Colour Strt (Strt (Brv)). Zkontrolujte n listu kvlitu čtyřeh revnýh loků (černá/žlutá/zurová/purpurová). e f Stiskněte tlčítko Colour Strt (Strt (Brv)), přístroj potom zčne čistit rvy. Jkmile je čištění okončeno, stiskněte tlčítko Colour Strt (Strt (Brv)). Přístroj zčne znovu tisknout stránku kontroly kvlity tisku. Přejěte n. 1 6

7 6 Výěr režimu příjmu Existují čtyři možné režimy příjmu: Jen fx, Fx/Tel, Rune Ext.Tel/TAD. e f Chete použít telefonníh vlstností zřízení (jsou-li k ispozii) neo externí telefon přípně externí záznmník připojený n stejnou linku jko zřízení? Ano Používáte funki hlsovýh zpráv externího záznmníku? Ne Chete, y zřízení utomtiky přijímlo fx telefonní hovory? Ano Ne Ano Stiskněte MENU. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Zkl.nstv. Stiskněte Zkl.nstv. Stiskněte Rezim prijmu. Jen fx Zřízení utomtiky přijímá kžé volání jko fx. Fx/Tel Zřízení sprvuje linku utomtiky přijímá kžý hovor. Není-li volání fx, telefon ue zvonit, yste si vyzveli hovor. Rune Ne Řííte telefonní linku smi musíte přijímt kžý hovor smi. Ext.Tel/TAD Externí záznmník utomtiky přijme kžý hovor. Hlsové zprávy jsou uloženy o externího záznmníku. Fxové zprávy jsou vytištěny. Stiskněte Jen fx, Fx/Tel, Ext.Tel/TAD neo Rune. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Poronosti viz Používání režimů příjmu v kpitole 6 Příručky uživtele. 7 Nstvte kontrst LCD ispleje (v přípě potřey) Máte-li potíže při čtení z LCD ispleje, zkuste změnit nstvení kontrstu. e f g h 8 Nstvení Stiskněte MENU. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Zkl.nstv. Stiskněte Zkl.nstv. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Nstveni LCD. Stiskněte Nstveni LCD. Stiskněte LCD Kontrst. Vyerte položku Svetly, Stre neo Tmvy. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). t čsu N zřízení se zorzí tum čs poku nstvíte ID stnie, tento új ue přián n kžý oeslný fx. e f g Poznámk Můžete rovněž nstvit úhel ispleje tk, že ho zvenete. Stiskněte MENU. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Zkl.nstv. Stiskněte Zkl.nstv. Stiskněte Dtum s. Pomoí otykového ispleje zejte poslení vě číslie roku, potom stiskněte tlčítko OK. Dtum s Rok:2009 (Npř. zejte 0 9 pro rok 2009.) Opkujte pro měsí, en, hoiny minuty v 24hoinovém formátu. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 7

8 9 Zejte osoní informe (ID stnie) 11 Nstvte režim tónové neo pulsní voly 8 Měli yste uložit vše jméno číslo fxu, y tyto úje mohly ýt vytisknuty n všehny stránky oesílného fxu. e f g 10 Stiskněte MENU. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Zkl.nstv. Stiskněte Zkl.nstv. Stiskněte ID Stnie. N otykové orzove zejte vše fxové číslo (ž 20 čísli) poté stiskněte tlčítko OK. Chete-li npříkl zt vytáčeí kó Velké Británie +44, stiskněte tlčítko, oku se neojeví symol + potom zejte +. Stiskněte tlčítko, oku se neojeví číslie potom stiskněte tlčítko 4, 4 zytek všeho čísl. Zejte pomoí otykového ispleje své jméno (ž 20 znků) potom stiskněte tlčítko OK. Poznámk Chete-li zt číslie neo zvláštní znky, opkovně stiskněte tlčítko, oku se neojeví znk, který hete zt. Potřeujete-li zt znk, který je n stejném tlčítku jko poslení zný znk, pomoí tlčítk přesuňte kurzor oprv. Poku jste zli písmeno nesprávně hete jej změnit, stisknutím tlčítk neo přesuňte kurzor k nesprávnému znku potom stiskněte tlčítko. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Poznámk Uěláte-li hyu uete htít zčít znovu, stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone) přejěte zpět k. Poronosti nleznete v části Závání textu v příloze C Příručky uživtele. Protokol o přenosu fxu Zřízení Brother je vyveno protokolem o přenosu fxu, který může sloužit jko potvrzení, že fx yl oeslán. V tomto protokolu je uveen seznm jmen neo fxovýh čísel příjemů, tum, čs o trvání přenosu, počet oeslnýh strn skutečnost, z yl či neyl přenos úspěšný. Chete-li použít funki protokolu o přenosu fxu, viz ostve Tisk zpráv v kpitole 9 Příručky uživtele. Zřízení je oáno nstvené pro tónovou volu. Používáte-li pulsní volu (vytáčeí kolečko), je tře režim voly změnit. e f g 12 Stiskněte MENU. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Zkl.nstv. Stiskněte Zkl.nstv. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Tonov/Pulsni. Stiskněte Tonov/Pulsni. Stiskněte Pulsni (neo Tonov). Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Nstvte typ telefonní linky Připojujete-li zřízení k line, která je vyvená funkemi poočkové ústřeny (PBX) neo ISDN pro zsílání přijímání fxů, je rovněž tře pole násleujííh kroků správně změnit typ telefonní linky. e f g Stiskněte MENU. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Zkl.nstv. Stiskněte Zkl.nstv. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Typ tel.linky. Stiskněte Typ tel.linky. Stiskněte Stnrni, Po.ustren neo ISDN. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). POBOČKOVÉ ÚSTŘEDNY (PBX) PŘENOS Zřízení je impliitně nstveno n volu Norml (Stnrni), ož umožňuje připojení zřízení ke stnrní line veřejné telefonní sítě PSTN. Mnoho kneláří všk používá entrální telefonní systém neo poočkovou ústřenu (PBX). Vše zřízení lze připojit k většině typů poočkovýh ústřeen. Funke opkovné voly zřízení poporuje pouze opkovnou volu s čsovným přerušením (TBR). TBR ue fungovt s většinou systémů poočkovýh ústřeen umožňuje vám získt přístup k venkovní line neo přet hovor n jinou linku. Tto funke pruje při stisknutém tlčítku R.

9 13 Vyerte typ připojení Kel rozhrní USB Winows, přejěte n str. 10 Mintosh, přejěte n str. 14 Kelová sít Winows, přejěte n str. 17 Mintosh, přejěte n str. 22 USB Kelová síť Winows Mintosh Winows Mintosh Bezrátová sít Winows Mintosh, přejěte n str. 26 Bezrátová síť 9

10 USB Winows Pro uživtele rozhrní USB (pro operční systémy Winows 2000 Professionl/XP/ XP Professionl x64 Eition/Winows Vist ) 14 Než zčnete s instlí Ujistěte se, že je počítč ZAPNUTÝ jste přihlášeni s oprávněními správe. Ztím kel USB NEZAPOJUJTE. Poku ěží některé progrmy, ukončete je. Ujistěte se, že nejsou v počítči vloženy žáné pmět ové krty ni nejsou připojeny žáné USB Flsh isky. Orzovky se mohou lišit v závislosti n operčním systému. Doný isk CD-ROM oshuje progrm SnSoft PperPort 11SE. Tento progrm poporuje operční systémy Winows 2000 (SP4 neo vyšší), XP (SP2 neo vyšší), XP Professionl x64 Eition Winows Vist. Pře instlí plike MFL-Pro Suite ninstlujte nejnovější Winows Servie Pk. V přípě, že jste již připojili kel rozhrní, zřízení opojte o počítče z elektriké sítě. 15 Instle progrmu MFL-Pro Suite Vložte oný isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Ojeví-li se n orzove okno s názvem moelu, vyerte vše zřízení. Poku se ojeví orzovk voly jzyk, vyerte svůj jzyk. Poznámk Neojeví-li se orzovk Brother utomtiky, poklepejte n ikonu Tento počítč (Počítč), poklepejte n ikonu CD-ROM potom poklepejte n souor strt.exe. Zorzí se hlvní ník isku CD-ROM. Klepněte n položku Initil Instlltion. Klepněte n položku Instll MFL-Pro Suite. 10

11 USB Winows Poznámk Poku se tto orzovk ojeví, klepněte n tlčítko OK počítč restrtujte. f Kyž se ojeví okno plike Brother MFL-Pro Suite Liense Agreement (Lienční ujenání), klepněte n tlčítko Yes (Ano), souhlsíte-li s Liense Agreement (Lienční ujenání) progrmu. Poku instle nepokrčuje utomtiky, otevřete znovu hlvní níku vyjmutím opětovným vložením CD-ROM neo poklepáním v kořenové slože n progrm strt.exe pokrčujte v instli plike MFL-Pro Suite o ou. Kyž se ojeví v operčním systému Winows Vist orzovk User Aount Control (Řízení uživtelskýh účtů), klepněte n tlčítko Allow (Povolit). Kyž se ojeví okno plike SnSoft PperPort 11SE Liense Agreement (Lienční ujenání), klepněte n tlčítko Yes (Ano), souhlsíte-li s Liense Agreement (Lienční ujenání) progrmu. g h Vyerte volu Lol Connetion klepněte n tlčítko Next. Instle ue pokrčovt. Kyž se ojeví tto orzovk, přejěte k lšímu kroku. USB Winows Mintosh e Instle plike SnSoft PperPort 11SE se spustí utomtiky poté ue ninstlován plike MFL-Pro Suite. 11

12 USB Winows 16 Připojení kelu USB Optrně protáhněte kel USB rážkmi, tk jk je uveeno níže, o rážky směrem k zní části zřízení. Potom připojte zřízení přímo kpočítči. NEPŘIPOJUJTE zřízení k portu USB n klávesnii ni n nenpájený rozočovč USB. Připojte zřízení přímo k počítči. Zveněte kryt skeneru o otevřené pozie. Ujistěte se, že kel nerání krytu v zvření, v opčném přípě y mohlo ojít k hyě. e Jemně zvřete kryt skeneru pomoí úhytů n prsty n oíh. Ostrňte štítek USB. Zpojte kel USB o konektoru USB oznčeného symolem. Konektor USB njete vprvo uvnitř přístroje, tk jk je uveeno níže. LAN USB VAROVÁNÍ Dávejte pozor, y vám neuvízly prsty po krytem skeneru. Vžy používejte při otevírání i zvírání krytu úhyty n prsty n oou strnáh krytu. 12

13 USB Winows 17 Připojení npájeího kelu 18 Dokončení restrtování Připojte npájeí kel. Instle ue pokrčovt utomtiky. Klepnutím n tlčítko Finish počítč restrtujte. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněními správe. Buou se zorzovt okn instle jeno po ruhém. NERUŠTE ěhem instle žánou z těhto orzovek. Zorzení kžého okn může trvt několik sekun. Poznámk Poku se ěhem instle progrmu ojeví hyové hlášení, spust te pliki Instlltion Dignostis, která je umístěn v níe Strt/Všehny progrmy/brother/mfc-xxxx (ke MFC-XXXX je název všeho moelu). Dokončit Instle je nyní kompletní. USB Winows Mintosh Poznámk Po zorzení násleujíího okn v operčním systému Winows Vist zškrtněte políčko klepnutím n tlčítko Instll (Instlovt) správně okončete instli. Nyní přejěte Pokrčujte kpitolou Instle volitelnýh plikí n str. 39. Kyž se zorzí okno On-Line Registrtion, proveďte výěr postupujte pole uveenýh pokynů. 13

14 USB Mintosh Pro uživtele rozhrní USB (pro operční systém M OS X neo vyšší) 14 Než zčnete s instlí Ujistěte se, že je zřízení připojeno k npájení váš Mintosh je ZAPNUTÝ. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Používáte-li operční systém M OS X ž , proveďte ktulizi n M OS X neo vyšší. (Nejnovější informe pro M OS X njete n stránkáh Ujistěte se, že nejsou v počítči vloženy žáné pmět ové krty ni nejsou připojeny žáné USB Flsh isky. Ostrňte štítek USB. Zpojte kel USB o konektoru USB oznčeného symolem. Konektor USB njete vprvo uvnitř přístroje, tk jk je uveeno níže. LAN USB 15 Připojení kelu USB Optrně protáhněte kel USB rážkmi, tk jk je uveeno níže, o rážky směrem k zní části zřízení. Potom připojte zřízení přímo kpočítči Mintosh. NEPŘIPOJUJTE zřízení k portu USB n klávesnii ni n nenpájený rozočovč USB. Připojte zřízení přímo k všemu počítči Mintosh. Zveněte kryt skeneru o otevřené pozie. Ujistěte se, že kel nerání krytu v zvření, v opčném přípě y mohlo ojít k hyě. 14

15 USB Mintosh e Jemně zvřete kryt skeneru pomoí úhytů n prsty n oíh. Vyerte volu Lol Connetion klepněte n tlčítko Next. Postupujte pole zorzenýh pokynů. Poznámk VAROVÁNÍ Dávejte pozor, y vám neuvízly prsty po krytem skeneru. Při otevírání zvírání krytu skeneru vžy používejte ml, která se nházejí n oou strnáh krytu. 16 Instle progrmu MFL-Pro Suite e Instle progrmu ue trvt několik sekun, čekejte. Po instli okončete proes klepnutím n tlčítko Restrt (Restrtovt). Progrmové vyvení Brother vyhleá zřízení Brother. Během této oy se zorzí násleujíí okno: Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. USB Winows Mintosh Vložte oný isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. V operčním systému M OS X 10.3.x neo vyšším je instle plike MFL-Pro Suite nyní okončen. Přejěte k ou 17 n str. 16. f Používáte-li operční systém M OS X ž , klepněte n A (Přit). Poklepáním n ikonu Strt Here OSX instli spust te. g Vyerte položku USB. 15

16 USB Mintosh h Vyerte XXX-XXXX (ke XXX-XXXX je název všeho moelu) potom klepněte n tlčítko A (Přit). 17 Instle plike Presto! PgeMnger i Klepněte n Print Center (Tiskové entrum) potom vyerte položku Quit Print Center (Ukončit tiskové entrum). Kyž je ninstlován plike Presto! PgeMnger, o plike Brother ControlCenter2 se přiá funke OCR. Skenování, sílení orgnizování fotogrfií okumentů ue pro vás nyní velmi snné íky pliki Presto! PgeMnger. Poklepejte n ikonu Presto! PgeMnger postupujte pole pokynů n orzove. Instle plike MFL-Pro Suite je nyní kompletní. Přejěte k ou 17 n str. 16. Používáte-li operční systém M OS X ž , po zorzení tohoto okn klepnutím n tlčítko Go stáhněte progrm z weovýh stránek společnosti Brother Solutions Center. Dokončit Instle je nyní kompletní. 16

17 Kelová síť Winows Pro uživtele sít ového rozhrní (pro operční systémy Winows 2000 Professionl/XP/ XP Professionl x64 Eition/Winows Vist ) 14 Než zčnete s instlí Ujistěte se, že je počítč ZAPNUTÝ jste přihlášeni s oprávněními správe. 15 Připojení sít ového kelu Zveněte kryt skeneru o otevřené pozie. Poku ěží některé progrmy, ukončete je. Ujistěte se, že nejsou v počítči vloženy žáné pmět ové krty ni nejsou připojeny žáné USB Flsh isky. Orzovky se mohou lišit v závislosti n operčním systému. Doný isk CD-ROM oshuje progrm SnSoft PperPort 11SE. Tento progrm poporuje operční systémy Winows 2000 (SP4 neo vyšší), XP (SP2 neo vyšší), XP Professionl x64 Eition Winows Vist. Pře instlí plike MFL-Pro Suite ninstlujte nejnovější Winows Servie Pk. Zpojte sít ový kel o konektoru LAN oznčeného symolem. Konektor LAN njete uvnitř přístroje vlevo, tk jk je uveeno níže. Poku používáte osoní ránu firewll (jinou než Winows Firewll), ntispywrové neo ntivirové progrmy, pře instlí je očsně vypněte. Opojte zřízení z elektriké sítě. LAN USB Kelová síť Winows Mintosh 17

18 Kelová síť Winows Optrně protáhněte sít ový kel rážkmi, tk jk je uveeno níže, o rážky směrem k zní části zřízení. Potom připojte zřízení o vší sítě. 16 Připojení npájeího kelu Připojte npájeí kel. Poznámk Používáte-li o kely sít ový i USB, protáhněte je rážkmi o, jeen n ruhém. Ujistěte se, že kel nerání krytu v zvření, v opčném přípě y mohlo ojít k hyě. Jemně zvřete kryt skeneru pomoí úhytů n prsty n oíh. VAROVÁNÍ Poku jste přeem nstvili zřízení pro ezrátovou sít potom jej hete nstvit n kelovou sít, musíte zkontrolovt, že prmetr přístroje Sitovy I/F je nstven n Drtov LAN. Tímto nstvením se rozhrní ezrátové sítě ektivuje. Stiskněte n přístroji tlčítko MENU. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Sit potom n ni klepněte. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Sitovy I/F. Klepněte n položku Sitovy I/F. Klepněte n položku Drtov LAN. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Dávejte pozor, y vám neuvízly prsty po krytem skeneru. Při otevírání zvírání krytu skeneru vžy používejte ml, která se nházejí n oou strnáh krytu. 18

19 Kelová síť Winows 17 Instle progrmu MFL-Pro Suite Poznámk Poku se tto orzovk ojeví, klepněte n tlčítko OK počítč restrtujte. Vložte oný isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Ojeví-li se n orzove okno s názvem moelu, vyerte vše zřízení. Poku se ojeví orzovk voly jzyk, vyerte svůj jzyk. Poku instle nepokrčuje utomtiky, otevřete znovu hlvní níku vyjmutím opětovným vložením CD-ROM neo poklepáním v kořenové slože n progrm strt.exe pokrčujte v instli plike MFL-Pro Suite o ou. Kyž se ojeví v operčním systému Winows Vist orzovk User Aount Control (Řízení uživtelskýh účtů), klepněte n tlčítko Allow (Povolit). Poznámk Neojeví-li se utomtiky okno Brother, poklepejte n ikonu Tento počítč (Počítč), potom n ikonu CD-ROM nkone n souor strt.exe. Zorzí se hlvní ník isku CD-ROM. Klepněte n položku Initil Instlltion. Klepněte n položku Instll MFL-Pro Suite. Kyž se ojeví okno plike SnSoft PperPort 11SE Liense Agreement (Lienční ujenání), klepněte n tlčítko Yes (Ano), souhlsíte-li s Liense Agreement (Lienční ujenání) progrmu. Kelová síť Winows Mintosh e Instle plike SnSoft PperPort 11SE se spustí utomtiky poté ue ninstlován plike MFL-Pro Suite. f Kyž se ojeví okno plike Brother MFL-Pro Suite Liense Agreement (Lienční ujenání), klepněte n tlčítko Yes (Ano), souhlsíte-li s Liense Agreement (Lienční ujenání) progrmu. 19

20 Kelová síť Winows Poznámk Je-li zřízení konfigurováno n vši sít, vyerte zřízení ze seznmu potom klepněte n tlčítko Next. Toto okno se nezorzí, poku je v síti připojeno pouze jeno zřízení - to ue zvoleno utomtiky. g Vyerte položku Wire Network Connetion potom klepněte n tlčítko Next. h Používáte-li operční systém Winows XP SP2/ Winows Vist je nutné při zorzení tohoto okn vyrt položku Chnge the Firewll port settings to enle network onnetion n ontinue with the instlltion. (Reommene), poté klepněte n tlčítko Next. Používáte-li ránu firewll jinou než Winows Firewll neo je-li Winows Firewll vypnut, tto orzovk se nemusí ojevit. i Zorzí-li zřízení APIPA v poli IP Aress, klepněte n položku Configure IP Aress zejte resu IP pro přístroj, která je pro vši sít vhoná. Není-li zřízení ještě nkonfigurováno pro použití ve vší síti, ojeví se násleujíí orzovk. Klepněte n tlčítko OK. Ojeví se okno Configure IP Aress. Zejte prostřenitvím násleujííh pokynů n orzove pro zřízení resu IP, která je pro nou sít vhoná. Instle ovlčů Brother se utomtiky spustí. Buou se zorzovt okn instle jeno po ruhém. NERUŠTE ěhem instle žánou z těhto orzovek. Zorzení kžého okn může trvt několik sekun. Přečtěte si pokyny oávné k všemu progrmu rány firewll, ke nleznete informe, jk přit násleujíí sít ové porty. Po sít ové skenování přiejte port UDP Pro přijímání sít ového PC-Fxu přiejte port UDP Poku máte i nále prolémy se sít ovým připojením, přiejte port UDP 137. Poznámk Po zorzení násleujíího okn v operčním systému Winows Vist zškrtněte políčko klepnutím n tlčítko Instll (Instlovt) správně okončete instli. 20

21 Kelová síť Winows j Kyž se zorzí okno On-Line Registrtion, proveďte výěr postupujte pole uveenýh pokynů. 19 Instle plike MFL-Pro Suite o lšíh počítčů (v přípě potřey) Chete-li používt zřízení s víe počítči prostřenitvím sítě, ninstlujte pliki MFL-Pro Suite n kžý počítč. Přejěte k ou 17 n str. 19. Přečtěte si pře instlí rovněž o 14- n str Dokončení restrtování Klepnutím n tlčítko Finish počítč restrtujte. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněními správe. Poznámk Tento proukt oshuje počítčovou lieni pro ž v uživtele. Tto liene poporuje instli plike MFL-Pro Suite včetně plike SnSoft PperPort 11SE o vou počítčů v síti. Chete-li použít víe než v počítče s ninstlovnou plikí SnSoft PperPort 11SE, zkupte lík Brother NL-5, ož je lík slienční smlouvou pro ž 5 lšíh uživtelů. Chete-li zkoupit lík NL-5, kontktujte svého ovtele prouktů Brother. Dokončit Instle je nyní kompletní. Nyní přejěte Poznámk Poku se ěhem instle progrmu ojeví hyové hlášení, spust te pliki Instlltion Dignostis, která je umístěn v níe Strt/Všehny progrmy/brother/mfc-xxxx (ke MFC-XXXX je název všeho moelu). Pokrčujte kpitolou Instle volitelnýh plikí n str. 39. Kelová síť Winows Mintosh 21

22 Kelová síť Mintosh Pro uživtele sít ového rozhrní (pro operční systém M OS X neo vyšší) 14 Než zčnete s instlí Ujistěte se, že je zřízení připojeno k npájení váš Mintosh je ZAPNUTÝ. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Používáte-li operční systém M OS X ž , proveďte ktulizi n M OS X neo vyšší. (Nejnovější informe pro M OS X njete n stránkáh Ujistěte se, že nejsou v počítči vloženy žáné pmět ové krty ni nejsou připojeny žáné USB Flsh isky. Poku jste přeem nstvili zřízení pro ezrátovou sít potom jej hete nstvit n kelovou sít, musíte zkontrolovt, že prmetr přístroje Sitovy I/F je nstven n Drtov LAN. Tímto nstvením se rozhrní ezrátové sítě ektivuje. Stiskněte n přístroji tlčítko MENU. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Sit potom n ni klepněte. Klepněte n položku Sitovy I/F. Klepněte n položku Drtov LAN. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 15 Připojení sít ového kelu Zveněte kryt skeneru o otevřené pozie. Zpojte sít ový kel o konektoru LAN oznčeného symolem. Konektor LAN njete uvnitř přístroje vlevo, tk jk je uveeno níže. LAN USB 22

23 Kelová síť Mintosh Optrně protáhněte sít ový kel rážkmi, tk jk je uveeno níže, o rážky směrem k zní části zřízení. Potom připojte zřízení o vší sítě. 16 Instle progrmu MFL-Pro Suite Vložte oný isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Ujistěte se, že kel nerání krytu v zvření, v opčném přípě y mohlo ojít k hyě. Poznámk Používáte-li o kely sít ový i USB, protáhněte je rážkmi o, jeen n ruhém. Jemně zvřete kryt skeneru pomoí úhytů n prsty n oíh. Poklepáním n ikonu Strt Here OSX instli spust te. VAROVÁNÍ Dávejte pozor, y vám neuvízly prsty po krytem skeneru. Při otevírání zvírání krytu skeneru vžy používejte ml, která se nházejí n oou strnáh krytu. Vyerte položku Wire Network Connetion potom klepněte n tlčítko Next. Postupujte pole zorzenýh pokynů. Poznámk Instle progrmu ue trvt několik sekun, čekejte. Po instli okončete proes klepnutím n tlčítko Restrt (Restrtovt). Progrmové vyvení Brother vyhleá zřízení Brother. Během této oy se zorzí násleujíí okno: Kelová síť Winows Mintosh 23

24 Poznámk Kelová síť Je-li zřízení konfigurováno n vši sít, vyerte zřízení ze seznmu potom klepněte n tlčítko OK. Toto okno se nezorzí, poku je v síti připojeno pouze jeno zřízení - to ue zvoleno utomtiky. Přejěte k ou e. f Mintosh Používáte-li operční systém M OS X ž , klepněte n A (Přit). g Proveďte násleujíí volu. Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. Zejte ž 15 znků louhý název všeho počítče Mintosh o pole Disply Nme klepněte n tlčítko OK. Přejěte k ou e. h Vyerte XXX-XXXX (ke XXX-XXXX je název všeho moelu) potom klepněte n tlčítko A (Přit). e Poku hete pro skenování použít tlčítko Sn (Sken) n zřízení, musíte zškrtnout políčko Register your omputer with the Sn To funtion on the mhine. Název, který záte, se po stisknutí tlčítk Sn (Sken) vyrání možnosti skenování zorzí n LCD ispleji přístroje. (Dlší informe viz část Sít ové skenování v Příruče uživtele progrmů n isku CD-ROM.) Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. i Klepněte n Print Center (Tiskové entrum) potom vyerte položku Quit Print Center (Ukončit tiskové entrum). Instle plike MFL-Pro Suite je nyní kompletní. Přejěte k ou 17 n str. 25. V operčním systému M OS X 10.3.x neo vyšším je instle plike MFL-Pro Suite nyní okončen. Přejěte k ou 17 n str

25 Kelová síť Mintosh 17 Instle plike Presto! PgeMnger Kyž je ninstlován plike Presto! PgeMnger, o plike Brother ControlCenter2 se přiá funke OCR. Skenování, sílení orgnizování fotogrfií okumentů ue pro vás nyní velmi snné íky pliki Presto! PgeMnger. Poklepejte n ikonu Presto! PgeMnger postupujte pole pokynů n orzove. Používáte-li operční systém M OS X ž , při zorzení tohoto okn klepnutím n tlčítko Go stáhněte progrm z weovýh stránek společnosti Brother Solutions Center. 18 Instle plike MFL-Pro Suite o lšíh počítčů (v přípě potřey) Chete-li používt zřízení s víe počítči prostřenitvím sítě, ninstlujte pliki MFL-Pro Suite n kžý počítč. Přejěte k ou 16 n str. 23. Přečtěte si pře instlí rovněž o 14- n str. 22. Kelová síť Winows Mintosh Dokončit Instle je nyní kompletní. 25

26 Bezrátová síť Pro uživtele ezrátového sít ového rozhrní 14 Než zčnete Nejříve musíte nkonfigurovt nstvení ezrátové sítě zřízení, y komunikovlo se sít ovým přístupovým oem (routerem). Po konfiguri zřízení ke komuniki s přístupovým oem (routerem) uou mít počítče vsíti přístup k tomuto zřízení. Chete-li používt zřízení z těhto počítčů, ue potře ninstlovt ovlče progrm. Násleujíí kroky vás proveou konfigurčním instlčním proesem. Chete-li osáhnout optimálníh výsleků při tisku normálního kžoenního okumentu, umístěte zřízení Brother o nejlíže sít ovému přístupovému ou (routeru), tk y mezi nimi ylo o nejméně překážek. Velké ojekty zi mezi těmito zřízeními, stejně jko rušení z osttníh elektronikýh zřízení, mohou ovlivnit ryhlost přenášení t všeho okumentu. Ačkoliv je možné zřízení Brother MFC-6890CDW použít v kelové i ezrátové síti, součsně lze použít pouze jenu z těhto meto připojení. Máte-li přeem nkonfigurovné nstvení zřízení pro ezrátovou sít, musíte resetovt sít ové nstvení (LAN), než uete moi znovu nkonfigurovt nstvení pro ezrátovou sít. Stiskněte n přístroji tlčítko MENU. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Sit potom n ni klepněte. Stisknutím tlčítk neo zorzte položku On. tov.nst. klepněte n ni. Klepnutím n tlčítko Ano onovení potvrďte. Přiržením tlčítk Ano po ou 2 sekun volu potvrďte. Poznámk Násleujíí pokyny jsou pro režim infrstruktury. Chete-li nstvit zřízení o jiného ezrátového prostřeí, pokyny nleznete v Příruče sít ovýh plikí, která se nhází n CD-ROM. Chete-li si prohlénout Příručku sít ovýh plikí, postupujte pole násleujííh pokynů. 1 Zpněte počítč. Vložte isk CD-ROM Brother o jenotky CD-ROM. Pro systém Winows : 2 Zvolte moel jzyk. Zorzí se hlvní ník isku CD-ROM. 3 Klepněte n položku Doumenttion potom klepněte n položku HTML ouments. Pro systém Mintosh : 2 Poklepejte n položku Doumenttion potom poklepejte n složku všeho jzyku. 3 Poklepejte n souor top.html. Režim infrstruktury Přístupový o (router) Bezrátové sít ové zřízení (vše zřízení) Počítč shopný ezrátového připojení, který je připojen k přístupovému ou Počítč, který je k přístupovému ou připojen kelem 26

27 Bezrátová síť 15 Potvrzení sít ového prostřeí (režim infrstruktury) Násleujíí pokyny nízejí vě metoy pro instli zřízení Brother o ezrátového sít ového prostřeí. Oě metoy jsou pro režim infrstruktury, využívjíí ezrátové routery neo přístupové oy, které používjí protokol DHCP k přiřzení res IP. Vyerte si metou konfigure pokrčujte n uveené stráne. Používáte-li ezrátový router/přístupový o, který nepoporuje tehnologii SeureEsySetup, Wi-Fi Protete Setup neo AOSS, poznčte si nstvení ezrátové sítě přístupového ou neo ezrátového routeru o níže uveené části. Neznáte-li tuto informi (název sítě (SSID ESSID), klíč WEP neo heslo WPA), nemůžete pokrčovt v nstvení ezrátové sítě. Musíte si přečíst okumenti oávnou k přístupovému ou neo ezrátovému routeru, kontktovt výroe neo správe systému. Položk Příkl Záznm ktuálního nstvení ezrátové sítě Režim komunike: (infrstruktur) Infrstruktur Název sítě: (SSID, ESSID) HELLO Způsoy ověření: (otevřený systém, sílený klíč, WPA-PSK 1, WPA2-PSK WPA2-PSK 1 ) Režim šifrování: (žáný, WEP, TKIP, AES) AES Sít ový klíč: (šifroví klíč, klíč WEP 2, heslo) WPA/WPA2-PSK je ohrnný přístupový přesílený klíč Wi-Fi Protete Aess, který umožňuje ezrátovému zřízení Brother komuniki s přístupovým oem pomoí šifrování TKIP neo AES (osoní režim WPA). WPA/WPA2-PSK (TKIP neo AES) používá přesílený klíč (PSK), který je 8 neo víe znků louhý, mximálně všk 63 znků. 2 Klíč WEP je pro 64 itové šifrovné sítě neo 128 itové šifrovné sítě může oshovt číslie i písmen. Neznáte-li tuto informi, musíte si přečíst okumenti oávnou k přístupovému ou neo ezrátovému routeru. Tento klíč je 64 itová neo 128 itová honot, která musí ýt zán v ASCII neo HEXADECIMÁLNÍM formátu. Npříkl: 64 itová honot ASCII: Používá 5 textovýh znků, npř. Hello (rozlišují se mlá velká písmen) 64 itová hexeimálním honot: Používá 10 čísli hexeimálníh t, npř. 71f itová honot ASCII: Používá 13 textovýh znků, npř. Wirelessomms (rozlišují se mlá velká písmen) 128 itová hexeimální honot: Používá 26 čísli hexeimálníh t, npř. 71f e54123 Nyní přejěte str. 28 Poku váš ezrátový router/přístupový o poporuje utomtiké nstvení ezrátového připojení (SeureEsySetup, Wi-Fi Protete Setup neo AOSS ). Bezrátová síť Nyní přejěte str

28 Bezrátová síť Připojení zřízení Brother k ezrátové síti 16 Konfigure nstvení ezrátového připojení (typiké nstvení ezrátové sítě v režimu infrstruktury) Stiskněte n přístroji tlčítko MENU. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Sit potom n ni klepněte. Klepněte n položku WLAN. Klepněte n položku Pruvoe nst. Kyž se zorzí zpráv Prepnout sitove rozhrni n ezrtove?, stisknutím tlčítk Ano změnu potvrďte. Tímto se spustí průvoe nstvením ezrátového připojení. Stisknutím tlčítk Ne změnu zrušíte. Zřízení vyhleá ostupná SSID. Poku je zorzen seznm SSID, pomoí tlčítk neo vyerte SSID, které jste si poznčili v oě 15 n str. 27. Klepněte n SSID, se kterou se hete spojit. Přejěte ke kroku f. Poznámk Zorzení seznmu ostupnýh SSID ue trvt několik sekun. Je-li váš přístupový o nstven, y nevysíll SSID, uete muset SSID název zt ručně. Přejěte k ou. Klepněte n položku <Nove SSID>. Přejěte k ou. Pomoí otykového ispleje zejte SSID, které jste si poznčili v oě 15 n str. 27. Můžete použít tlčítk pro pohy kurzoru olev neo oprv. Písmen se zorzují v tomto poří: mlé písmeno poté velké písmeno. Chete-li zt číslie neo zvláštní znky, opkovně stiskněte tlčítko, oku se neojeví znk, který hete zt. (Bližší informe viz Zání textu pro nstvení ezrátové sítě n strně 43.) f g Zvolte jenu z možností níže: je-li vše sít konfigurován pro ověření šifrování, musíte se přizpůsoit nstvení vší sítě. Bez ověření neo šifrování Klepněte n položku Otevr.system, potom vyerte Zny pro Enrypt.typ?. Potom stisknutím tlčítk Ano, použijte vše nstvení. Přejěte k ou i. Bez ověření, s šifrováním WEP Klepněte n položku Otevr.system, potom vyerte WEP pro Enrypt.typ?. Přejěte k ou g. Ověření, s šifrováním WEP Klepněte n tlčítko Kli sileni. Přejěte k ou g. Ověření, s šifrováním WPA/WPA2-PSK (TKIP neo AES) Klepněte n položku WPA/WPA2-PSK. Přejěte k ou h. Vyerte opovíjíí číslo. Pomoí otykového ispleje zejte klíč WEP, který jste si poznčili v oě 15 n str. 27. Můžete použít tlčítk pro pohy kurzoru olev neo oprv. Písmen se zorzují v tomto poří: mlé písmeno poté velké písmeno. Chete-li zt číslie neo zvláštní znky, opkovně stiskněte tlčítko, oku se neojeví znk, který hete zt. (Bližší informe viz Zání textu pro nstvení ezrátové sítě n strně 43.) Po zání všeh znků stiskněte tlčítko OK, potom stisknutím tlčítk Ano použijte vše nstvení. Přejěte k ou i. e Po zání všeh znků stiskněte tlčítko OK. Klepněte n položku Infrstruktur. 28

29 Bezrátová síť h i Klepněte n položku TKIP neo AES pro Enrypt.typ?. Zejte n otykovém ispleji heslo pro WPA/WPA2-PSK, které jste si poznčili voě 15 n str. 27. Můžete použít tlčítk pro pohy kurzoru olev neo oprv. Písmen se zorzují v tomto poří: mlé písmeno poté velké písmeno. Chete-li zt číslie neo zvláštní znky, opkovně stiskněte tlčítko, oku se neojeví znk, který hete zt. (Bližší informe viz Zání textu pro nstvení ezrátové sítě n strně 43.) Po zání všeh znků stiskněte tlčítko OK, potom stisknutím tlčítk Ano použijte vše nstvení. Přejěte k ou i. Vše zřízení se nyní pokusí připojit k ezrátové síti pomoí znýh informí. Je-li připojení úspěšné, n LCD ispleji se po ou přiližně jené minuty zorzí zpráv Pripojeno. Poku se zřízení k síti nepřipojí úspěšně, zkontrolujte nstvení sítě uveené v oě 15 n str. 27, potom opkujte oy ž h ujistěte se, že jste zli správné informe. Poku přístupový o nemá povolen protokol DHCP, uete muset ručně nkonfigurovt resu IP, msku posítě ránu zřízení, y nstvení vyhovovlo né síti. Poronosti njete v Příruče sít ovýh plikí. Nstvení ezrátové sítě je nyní okončeno. Čtyřúrovňový inikátor vhorní části LCD ispleje zřízení ue zorzovt sílu signálu k přístupovému ou neo routeru. Chete-li ninstlovt pliki MFL-Pro Suite, pokrčujte oem 17. Uživtelé Winows : Nyní přejěte Strn 32 Uživtelé M OS X: Nyní přejěte Strn 36 Bezrátová síť 29

30 Bezrátová síť 16 Konfigure nstvení ezrátového připojení pomoí metoy utomtikého nstvení Ověřte, že ezrátový router neo přístupový o n soě má jeen z níže uveenýh symolů SeureEsySetup, Wi-Fi Protete Setup neo AOSS. e Jestliže LCD zorzuje zprávu Pripojeno, zřízení se úspěšně připojilo k routeru neo přístupovému ou. Zřízení nyní můžete používt v ezrátové síti. Poku je n LCD zorzeno Nstveni WLAN, Pripojovni SES (Pripojovni WPS neo Pripojeni AOSS), potom Pripojeni selhlo, přístroj se úspěšně nepřipojil k routeru neo přístupovému ou. Zkuste zčít znovu o ou. Poku se zorzí stejná zpráv, resetujte zřízení zpět n tovární nstvení zkuste to znovu. Poronosti o resetování nleznete v Onovení nstvení sítě n výhozí tovární nstvení n strně 43. Umístěte zřízení Brother v oshu přístupového ou/routeru SeureEsySetup, Wi-Fi Protete Setup neo AOSS. Dosh se může lišit v závislosti n prostřeí. Přečtěte si informe oávné k všemu přístupovému ou/routeru. Stiskněte tlčítko SeureEsySetup, Wi-Fi Protete Setup neo AOSS n ezrátovém routeru/přístupovém ou. Pokyny nleznete v příruče uživtele ezrátového routeru neo přístupového ou. Stiskněte n přístroji tlčítko MENU. Pomoí tlčítk neo zorzte položku Sit potom n ni klepněte. Klepněte n položku WLAN. Klepněte n položku SES/WPS/AOSS. Kyž se zorzí zpráv Prepnout sitove rozhrni n ezrtove?, stisknutím tlčítk Ano změnu potvrďte. Tímto se spustí průvoe nstvením ezrátového připojení. Stisknutím tlčítk Ne změnu zrušíte. Tto funke ue utomtiky etekovt, který režim (SeureEsySetup, Wi-Fi Protete Setup neo AOSS ) ue přístupový o používt ke konfiguri zřízení. Poznámk Poku přístupový o poporuje Wi-Fi Protete Setup (meto PIN) uete htít přístroj konfigurovt pomoí metoy PIN (osoního ientifikčního čísl), přečtěte si kpitolu Pomoí metoy PIN Metho plike Wi-Fi Protete Setup v Příruče sít ovýh plikí n CD-ROM. Poku LCD zorzuje zprávu Nstveni WLAN, potom zprávu Pripojeni selhlo neo Chyny rezim, ošlo k překrytí rele neo k selhání spojení Zřízení rozpoznlo ve vší síti 2 neo víe routerů neo přístupovýh oů, které mjí ktivovný režim SeureEsySetup, Wi-Fi Protete Setup neo AOSS. Ujistěte se, že pouze jeen router neo přístupový o je v režimu SeureEsySetup, Wi-Fi Protete Setup neo má povolený režim AOSS zkuste to znovu o ou. Zprávy n LCD ispleji při použití níky ovláího pnelu SES/WPS/AOSS Nstveni WLAN Pripojovni SES/ Pripojovni WPS/ Pripojeni AOSS Pripojeni selhlo Chyny rezim Pripojeno Proíhá vyhleávání neo přistupování k přístupovému ou sthování nstvení z přístupového ou. Proíhá připojování kpřístupovému ou. Připojení se nezřilo. Poku se tto zpráv n LCD zorzí po zorzení zprávy Pripojovni SES/ Pripojovni WPS/ Pripojeni AOSS, ošlo kpřekrytí rele. Došlo k překrytí rele. Zřízení ylo úspěšně připojeno. Poznámk Poku nrzíte n prolém ěhem nstvení, očsně umístěte zřízení líže k ezrátovému přístupovému ou vrt te se zpět k ou. Nstvení ezrátové sítě je nyní okončeno. 30

31 Bezrátová síť Nstvení ezrátové sítě je nyní okončeno. Chete-li ninstlovt pliki MFL-Pro Suite, pokrčujte oem 17. Uživtelé Winows : Nyní přejěte Strn 32 Uživtelé M OS X: Nyní přejěte Strn 36 Bezrátová síť 31

32 Bezrátová síť Winows Instle ovlčů progrmu (pro operční systémy Winows 2000 Professionl/XP/ XP Professionl x64 Eition/Winows Vist ) 17 Než zčnete s instlí plike MFL-Pro Suite Ujistěte se, že je počítč ZAPNUTÝ jste přihlášeni s oprávněními správe. Poku ěží některé progrmy, ukončete je. Ujistěte se, že nejsou v počítči vloženy žáné pmět ové krty ni nejsou připojeny žáné USB Flsh isky. Orzovky se mohou lišit v závislosti n operčním systému. Doný isk CD-ROM oshuje progrm SnSoft PperPort 11SE. Tento progrm poporuje operční systémy Winows 2000 (SP4 neo vyšší), XP (SP2 neo vyšší), XP Professionl x64 Eition Winows Vist. Pře instlí plike MFL-Pro Suite ninstlujte nejnovější Winows Servie Pk. Poku používáte osoní ránu firewll (jinou než Winows Firewll), ntispywrové neo ntivirové progrmy, pře instlí je očsně vypněte. 18 Instle progrmu MFL-Pro Suite Vložte oný isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Ojeví-li se n orzove okno s názvem moelu, vyerte vše zřízení. Poku se ojeví orzovk voly jzyk, vyerte svůj jzyk. Poznámk Neojeví-li se utomtiky okno Brother, poklepejte n ikonu Tento počítč (Počítč), potom n ikonu CD-ROM nkone n souor strt.exe. Zorzí se hlvní ník isku CD-ROM. Klepněte n položku Initil Instlltion. Klepněte n položku Instll MFL-Pro Suite. 32

33 Poznámk Bezrátová síť Poku se tto orzovk ojeví, klepněte n tlčítko OK počítč restrtujte. g Winows Vyerte položku Wireless Network Connetion potom klepněte n tlčítko Next. Poku instle nepokrčuje utomtiky, otevřete znovu hlvní níku vyjmutím opětovným vložením CD-ROM neo poklepáním v kořenové slože n progrm strt.exe pokrčujte v instli plike MFL-Pro Suite o ou. Kyž se ojeví v operčním systému Winows Vist orzovk User Aount Control (Řízení uživtelskýh účtů), klepněte n tlčítko Allow (Povolit). h Zškrtněte volu Cheke n onfirme klepněte n tlčítko Next. Kyž se ojeví okno plike SnSoft PperPort 11SE Liense Agreement (Lienční ujenání), klepněte n tlčítko Yes (Ano), souhlsíte-li s Liense Agreement (Lienční ujenání) progrmu. i Používáte-li operční systém Winows XP SP2/Winows Vist, je nutné při zorzení tohoto okn vyrt položku Chnge the Firewll port settings to enle network onnetion n ontinue with the instlltion. (Reommene), poté klepněte n tlčítko Next. Používáte-li ránu firewll jinou než Winows Firewll neo je-li Winows Firewll vypnut, tto orzovk se nemusí ojevit. e f Instle plike SnSoft PperPort 11SE se spustí utomtiky poté ue ninstlován plike MFL-Pro Suite. Kyž se ojeví okno plike Brother MFL-Pro Suite Liense Agreement (Lienční ujenání), klepněte n tlčítko Yes (Ano), souhlsíte-li s Liense Agreement (Lienční ujenání) progrmu. Přečtěte si pokyny oávné k všemu progrmu rány firewll, ke nleznete informe, jk přit násleujíí sít ové porty. Po sít ové skenování přiejte port UDP Pro přijímání sít ového PC-Fxu přiejte port UDP Poku máte i nále prolémy se sít ovým připojením, přiejte port UDP 137. Bezrátová síť Winows Mintosh 33

34 Poznámk Bezrátová síť Je-li zřízení konfigurováno n vši sít, vyerte zřízení ze seznmu potom klepněte n tlčítko Next. Toto okno se nezorzí, poku je v síti připojeno pouze jeno zřízení - to ue zvoleno utomtiky. j Winows Instle ovlčů Brother se utomtiky spustí. Buou se zorzovt okn instle jeno po ruhém. NERUŠTE ěhem instle žánou z těhto orzovek. Zorzení kžého okn může trvt několik sekun. Poznámk Po zorzení násleujíího okn v operčním systému Winows Vist zškrtněte políčko klepnutím n tlčítko Instll (Instlovt) správně okončete instli. Zorzí-li zřízení APIPA v poli IP Aress, klepněte n položku Configure IP Aress zejte resu IP pro přístroj, která je pro vši sít vhoná. Poku se nstvení ezrátové sítě nezří, ojeví se ěhem instle plike MFL-Pro Suite hyová zpráv instle ue ukončen. Nrzíte-li n tuto hyu, přejěte k ou 15 n str. 27 nstvte ezrátové připojení znovu. k Kyž se zorzí okno On-Line Registrtion, proveďte výěr postupujte pole uveenýh pokynů. Poku používáte WEP n LCD ispleji je zorzen zpráv Pripojeno, le vše zřízení není nlezeno, ujistěte se, že jste správně zli klíč WEP. Klíč WEP rozlišuje mlá velká písmen. Není-li zřízení ještě nkonfigurováno pro použití ve vší síti, ojeví se násleujíí orzovk. Klepněte n tlčítko OK. Ojeví se okno Configure IP Aress. Zejte prostřenitvím násleujííh pokynů n orzove pro zřízení resu IP, která je pro nou sít vhoná. 34

35 Bezrátová síť Winows 19 Dokončení restrtování Klepnutím n tlčítko Finish počítč restrtujte. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněními správe. Poznámk Poku se ěhem instle progrmu ojeví hyové hlášení, spust te pliki Instlltion Dignostis, která je umístěn v níe Strt/Všehny progrmy/brother/mfc-xxxx (ke MFC-XXXX je název všeho moelu). 20 Instle plike MFL-Pro Suite o lšíh počítčů (v přípě potřey) Chete-li používt zřízení s víe počítči prostřenitvím sítě, ninstlujte pliki MFL-Pro Suite n kžý počítč. Přejěte k ou 17 n str. 32. Poznámk Tento proukt oshuje počítčovou lieni pro ž v uživtele. Tto liene poporuje instli plike MFL-Pro Suite včetně plike SnSoft PperPort 11SE o vou počítčů v síti. Chete-li použít víe než v počítče s ninstlovnou plikí SnSoft PperPort 11SE, zkupte lík Brother NL-5, ož je lík s lienční smlouvou pro ž 5 lšíh uživtelů. Chete-li zkoupit lík NL-5, kontktujte svého ovtele prouktů Brother. Dokončit Nyní přejěte Instle je nyní kompletní. Pokrčujte kpitolou Instle volitelnýh plikí n str. 39. Bezrátová síť Winows Mintosh 35

36 Bezrátová síť Mintosh Instle ovlčů progrmu (pro operční systém M OS X neo vyšší) 17 Než zčnete s instlí plike MFL-Pro Suite Ujistěte se, že je zřízení připojeno k npájení váš Mintosh je ZAPNUTÝ. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Používáte-li operční systém M OS X ž , proveďte ktulizi n M OS X neo vyšší. (Nejnovější informe pro M OS X njete n stránkáh Ujistěte se, že nejsou v počítči vloženy žáné pmět ové krty ni nejsou připojeny žáné USB Flsh isky. Vyerte položku Wireless Network Connetion potom klepněte n tlčítko Next. Zškrtněte volu Cheke n onfirme klepněte n tlčítko Next. Postupujte pole zorzenýh pokynů. 18 Instle progrmu MFL-Pro Suite Vložte oný isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poznámk Instle progrmu ue trvt několik sekun, čekejte. Po instli okončete proes klepnutím n tlčítko Restrt (Restrtovt). e Progrmové vyvení Brother vyhleá zřízení Brother. Během této oy se zorzí násleujíí okno: Poklepáním n ikonu Strt Here OSX instli spust te. 36

37 Bezrátová síť Mintosh Poznámk Je-li zřízení konfigurováno n vši sít, vyerte zřízení ze seznmu potom klepněte n tlčítko OK. Toto okno se nezorzí, poku je v síti připojeno pouze jeno zřízení - to ue zvoleno utomtiky. Přejěte k ou f. g V operčním systému M OS X 10.3.x neo vyšším je instle plike MFL-Pro Suite nyní okončen. Přejěte k ou 19 n str. 38. Používáte-li operční systém M OS X ž , klepněte n A (Přit). Není-li zřízení etekováno, přejěte k ou 15 n str. 27 nstvte ezrátové připojení znovu. Poku používáte WEP n LCD ispleji je zorzen zpráv Pripojeno, le vše zřízení není nlezeno, ujistěte se, že jste správně zli klíč WEP. Klíč WEP rozlišuje mlá velká písmen. Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. h i Proveďte násleujíí volu. Vyerte XXX-XXXX (ke XXX-XXXX je název všeho moelu) potom klepněte n tlčítko A (Přit). Zejte ž 15 znků louhý název všeho počítče Mintosh o pole Disply Nme klepněte n tlčítko OK. Přejěte k ou f. j Klepněte n Print Center (Tiskové entrum) potom vyerte položku Quit Print Center (Ukončit tiskové entrum). f Poku hete pro skenování použít tlčítko Sn (Sken) n zřízení, musíte zškrtnout políčko Register your omputer with the Sn To funtion on the mhine. Název, který záte, se po stisknutí tlčítk Sn (Sken) vyrání možnosti skenování zorzí n LCD ispleji stroje. (Dlší informe viz část Sít ové skenování v Příruče uživtele progrmů n isku CD-ROM.) Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. Instle plike MFL-Pro Suite je nyní kompletní. Přejěte k ou 19 n str. 38. Bezrátová síť Winows Mintosh 37

38 Bezrátová síť Mintosh 19 Instle plike Příručk uživtele plike Presto! PgeMnger Kyž je ninstlován plike Presto! PgeMnger, o plike Brother ControlCenter2 se přiá funke OCR. Skenování, sílení orgnizování fotogrfií okumentů ue pro vás nyní velmi snné íky pliki Presto! PgeMnger. Poklepejte n ikonu Presto! PgeMnger postupujte pole pokynů n orzove. Používáte-li operční systém M OS X ž , při zorzení tohoto okn klepnutím n tlčítko Go stáhněte progrm z weovýh stránek společnosti Brother Solutions Center. 20 Instle plike MFL-Pro Suite o lšíh počítčů (v přípě potřey) Chete-li používt zřízení s víe počítči prostřenitvím sítě, ninstlujte pliki MFL-Pro Suite n kžý počítč. Přejěte k ou 17 n str. 36. Dokončit Instle je nyní kompletní. 38

39 Instle volitelnýh plikí Winows 1 Instle plike FeFilter Stuio o společnosti Rellusion, In. Aplike FeFilter Stuio je snno ovltelná plike pro ezrámečkový tisk fotogrfií. Aplike FeFilter Stuio rovněž umožňuje uprvovt t fotogrfií přiávt efekty, npříkl potlčení červenýh očí neo oohení tónů pokožky. Zřízení musí ýt nyní ZAPNUTÉ připojené k počítči. Počítč musí ýt připojen k Internetu. Ujistěte se, že jste připojeni s oprávněním správe. Otevřete znovu hlvní níku vyjmutím opětovným vložením CD-ROM neo poklepáním v kořenové slože n progrm strt.exe. Zorzí se hlvní ník isku CD-ROM. Vyerte jzyk potom klepněte n položku Aitionl Applitions. 2 Instle nápověy pro FeFilter Stuio Help Chete-li získt pokyny, jk používt FeFilter Stuio, stáhněte ninstlujte si nápověu k FeFilter Stuio Help. Chete-li spustit pliki FeFilter Stuio, přejěte o níky Strt/Všehny progrmy/ Rellusion/FeFilter Stuio. Klepněte n tlčítko v prvém horním rohu orzovky. Klepnutím n tlčítko Chek for uptes přejěte n weovou stránku s ktulizí společnosti Rellusion. Klepnutím n položku FeFilter Stuio spust te instli. e Klepněte n tlčítko Downlo vyerte složku, o které se má souor uložit. Pře spuštěním instle nápověy k FeFilter Stuio Help tuto pliki zvřete. Poklepejte n stžený souor ve zvolené slože postupujte pole pokynů k instli, které se ojeví n orzove. Poznámk Chete-li si prohlénout elou nápověu k FeFilter Stuio Help vyerte Strt/Všehny progrmy/rellusion/fefilter Stuio/ FeFilter Stuio Help. 39

40 Instle volitelnýh plikí Winows 3 Instle plike BookSn&Whiteor Suite o společnosti Rellusion, In. Můžete si ninstlovt pliki BookSn&Whiteor Suite. Aplike BookSn Enhner umí utomtiky oprvit orázky skenovné z knihy. Aplike Whiteor Enhner vyčistí zlepší text orázky n fotogrfiíh snímnýh z l. (Je vyžován přístup k Internetu.) Zřízení musí ýt nyní ZAPNUTÉ připojené k počítči. Počítč musí ýt připojen k Internetu. Otevřete znovu hlvní níku vyjmutím opětovným vložením CD-ROM neo poklepáním v kořenové slože n progrm strt.exe. Zorzí se hlvní ník isku CD-ROM. Vyerte jzyk potom klepněte n položku Aitionl Applitions. Instli spustíte klepnutím n tlčítko BookSn&Whiteor Suite. 40

41 Pro síťové uživtele Progrm BRAmin Light (pro uživtele Winows ) Progrm BRAmin Light je nástroj pro úvoní nstvení zřízení Brother zpojenýh o sítě. Rovněž umí hlet proukty Brother v síti, zorzovt stv konfigurovt záklní nstvení sítě, npříkl resu IP. Pro poronější informe o progrmu BRAmin Light nás nvštivte n rese Poznámk Vyžujete-li pokročilejší správu tiskáren, použijte nejnovější verzi nástroje Brother BRAmin Professionl, která je k ispozii ke stžení n stránkáh Instle konfigurčního nástroje BRAmin Light Klepněte v okně níky n tlčítko Network Utilities. Nstvení resy IP, msky posítě rány pomoí nástroje BRAmin Light Poznámk Máte-li v síti server DHCP/BOOTP/RARP, násleujíí opere nemusíte prováět. Zřízení utomtiky získá svou vlstní resu IP. Spust te nástroj BRAmin Light. Automtiky vyhleá nová zřízení. Klepněte n tlčítko BRAmin Light postupujte pole pokynů n orzove. Poklepejte n nekonfigurovné zřízení. Poznámk Výhozí heslo zřízení je ess. Pomoí nástroje BRAmin Light můžete toto heslo změnit. Vyerte volu STATIC v poli Boot Metho. Zejte honoty prmetrů IP Aress, Sunet Msk Gtewy potom klepněte n tlčítko OK. Informe o rese uou uloženy o zřízení. 41

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

WL76* Digitální série YL76* Digitální série

WL76* Digitální série YL76* Digitální série WL76* Digitální série YL76* Digitální série EURPEAN UNIN ECLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Verze 0 CZE Obsah 1 Úvod 1 Síťové funkce...1 Ostatní síťové funkce...2 2 Změna síťových nastavení 3 Změna síťových nastavení přístroje...3 Používání programu BRAdmin Light...3

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový Ethernet na základní desce Tiskový server a bezdrátový Ethernet Tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ ŘEŠENÍ OBVODŮ S ANSMPEDANČNÍM OPEAČNÍM ESLOVAČ POMOÍ AFŮ SNÁLOVÝH OŮ ÚVOD Dlior Biolek, VA Brno rnsimpenční operční zesilovče (O) jsou perspektivní tegrovné ovoy, které jsou svými přenosovými vlstnostmi

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM K dispozici jsou dvě verze manuálu: A) Stručný manuál B) Podrobný manuál včetně printscreenů A) Stručný manuál Nastavení AP2: 1) Změňte IP adresu

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Verze 0 CZE Obsah 1 Úvod 1 Síťové funkce...1 Další funkce...2 2 Změna síťových nastavení 3 Změna síťových nastavení přístroje...3 Používání ovládacího panelu přístroje...3 Postup

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích 22.12.2009 Úření věstník Evropské unie L 342/59 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze ne 30. listopu 2009 o kosmetikýh příprvíh (přeprovné znění) (Text s význmem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Připojení k bezdrátové síti OAHS

Připojení k bezdrátové síti OAHS Připojení k bezdrátové síti OAHS powered by CompHelp (www.comphelp.cz) (verze 1.3) Obsah: 1. Bezdrátové sítě v OAHS... 2 2. Obecné požadavky... 2 3. Síť OAHS-free... 2 4. Síť OAHS... 2 4.1. Návod na připojení

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot Bezdrátová brána N HotSpot Verze 1.00 Vydání 1, únor 2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010.

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

MF283+ Pojďme. Začínáme s vaše zařízení.

MF283+ Pojďme. Začínáme s vaše zařízení. MF283+ Pojďme Začínáme s vaše zařízení. 1 PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být vyjmuty, reprodukován, překládán nebo používána v

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201 Vítejte ve světě Vodafone Mobile Broadband 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 7 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Wi-Fi 8 Konfigurace

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více