Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ"

Transkript

1 Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro tento model jsou dostupné n přiloženém disku CD-ROM. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek menší neo méně vážná zrnění. DŮLEŽITÉ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek poškození mjetku neo ztrátu funkčnosti produktu. Poznámky uvádějí, jk regovt n situi, která může nstt, neo poskytují tipy, jk opere funguje u jinýh funkí. Pokud nedisponujete počítčem vyveným jednotkou CD-ROM, pokud dodná jednotk CD-ROM neoshuje ovldče pro váš operční systém neo pokud si hete stáhnout příručky nástroje, nvštivte stránky věnovné všemu modelu n drese 1 Vylení zřízení VAROVÁNÍ Krie se zřízením oshuje plstové sáčky. Tyto plstové sáčky mohou způsoit udušení, proto je uhovávejte mimo dosh tolt mlýh dětí. Plstové sáčky nejsou hrčky. Odstrňte ohrnnou pásku fólii, která zkrývá zřízení tké LCD displej. CZE Verze 0 1

2 2 Připojte npájeí kel telefonní linku Zvedejte kryt skeneru, dokud nezůstne ezpečně fixován v otevřené pozii. VAROVÁNÍ Toto zřízení musí ýt připojeno k uzemněné zásuve. Vzhledem k tomu, že je zřízení uzemněno prostřednitvím elektriké zásuvky, můžete se ohránit před poteniálně neezpečnými elektrikými vlivy n telefonní síti tk, že neháte zpojený přívod npájeí zásuvky ěhem připojování zřízení k telefonní line. Stejně tk se můžete hránit, pokud hete přesunout zřízení - v tkovém přípdě nejprve odpojte telefonní linku teprve poté npájeí kel. V tomto okmžiku NEPŘIPOJUJTE kel USB (používáte-li kel USB). Připojte kel telefonní linky. Jeden kone kelu telefonní linky připojte k zásuve oznčené nápisem LINE n zřízení. Optrně nveďte kel telefonní linky do zářezu ven ze zdní strny zřízení. Druhý kone připojte k telefonní zásuve. Připojte npájeí kel. Pokud nezmýšlíte používt funki fxování tohoto zřízení, přejděte ke kroku 3 n str. 3. Chete-li prodloužit životnost tiskové hlvy, dosáhnout mximální úspory inkoustovýh kzet zhovt kvlitu tisku, nedoporučujeme čsté odpojování neo dlouhodoé odpojení zřízení od zdroje npájení. Při kždém připojení zřízení utomtiky vyčistí tiskovou hlvu; při této operi se spotřeovává určité množství inkoustu. Zřízení doporučujeme vypínt pomoí tlčítk. Použití tlčítk umožňuje npájení zřízení minimálním množstvím elektriké energie; v důsledku toho se tisková hlv čistí prvidelně, le méně čsto. DŮLEŽITÉ Kel telefonní linky MUSÍ ýt připojen do zásuvky oznčené LINE n zřízení. 2

3 d Ndzvednutím krytu skeneru uvolněte zjištění. Podpěru krytu skeneru optrně ztlčte dolů. Kryt skeneru zvřete oěm rukm. 2 UPOZORNĚNÍ Při zvírání krytu skeneru dejte pozor, yste si nepřiskřípli prsty Instle inkoustovýh kzet UPOZORNĚNÍ Pokud dojde ke kontktu inkoustu s očim, ihned je vypláhněte vodou v přípdě ov vyhledejte lékře. Zkontrolujte, zd jste nejprve ninstlovli zváděí inkoustové kzety dodávné se zřízením. Ujistěte se, že je npájení zpnuto. Otevřete kryt inkoustovýh kzet. 1 Odstrňte ornžový ohrnný kryt. 3

4 d Vylte inkoustovou kzetu. Otáčejte zelenou uvolňoví páčku n ornžové ohrnné kryte proti směru hodinovýh ručiček, dokud nevkne neuvolní vkuové těsnění. Potom odstrňte ornžovou ohrnnou krytku podle orázku. DŮLEŽITÉ Inkoustové kzety NEPROTŘEPÁVEJTE. Pokud vám inkoust znečistí pokožku neo oděv, zsžené místo ihned omyjte mýdlem neo sponátem. 1 f 4 Vložte Jemně ztlčte n zdní strnu inkoustové kzety s oznčením PUSH (ztlčit), dokud se nezvedne páčk kzety. Po ninstlování všeh inkoustovýh kzet zvřete kryt inkoustovýh kzet. Zřízení připrví systém trysek pro tisk. Tento proes potrvá přiližně čtyři minuty. Nevypínejte zřízení. Během čekání doporučujeme provést následujíí krok. oyčejný ppír velikosti A4 Zásoník ppíru zel vytáhněte ze zřízení. Otevřete kryt výstupního zásoníku ppíru. Optrně stiskněte posuňte vodítk šířky ppíru potom vodítko délky ppíru podle velikosti ppíru. Ujistěte se, že trojúhelníkové znčky n vodítkáh šířky ppíru n vodítku délky ppíru odpovídjí znče používné velikosti ppíru e Zjistěte, y rv štítku odpovídl rvě kzety. Ninstlujte jednotlivé inkoustové kzety ve směru šipky n štítku

5 d e Stoh ppíru doře provětrejte, y nedošlo k uvíznutí neo nesprávnému zvedení ppíru. Vždy zkontrolujte, zd není ppír zvlněný neo pomčkný. Optrně vložte ppír do zásoníku ppíru tiskovou strnou dolů horním okrjem dopředu. Ověřte, zd ppír leží v zásoníku nploho. DŮLEŽITÉ Dejte n to, yste ppír neztlčili příliš dleko. Jeho zdní okrj y se mohl zvednout způsoit tk potíže s podáváním. f g h i 5 Kontrol Oěm rukm optrně nstvte vodítk šířky ppíru tk, y odpovídl velikosti ppíru. Ujistěte se, že se vodítk šířky ppíru dotýkjí strn ppíru. Zvřete kryt výstupního zásoníku ppíru. Pomlu zsuňte zásoník ppíru zel do zřízení. Přidržujte zásoník ppíru n místě zároveň vysuňte podpěru ppíru tk, y zklpl, rozložte prodloužení podpěry ppíru. kvlity tisku Po dokončení příprvy se n displeji LCD zorzí toto hlášení Set Pper nd (Zloz ppir ) q Press Strt (Stiskni Strt) Stiskněte tlčítko Colour Strt (Strt Brv). Zkontrolujte kvlitu čtyř revnýh loků ve vzorku. (černá/žlutá/zurová/purpurová) Pokud jsou všehny čáry jsné zřetelné, stisknutím tlčítk 1 (Yes (Ano)) dokončete kontrolu kvlity přejděte k dlšímu kroku. Pokud čáry hyí, stiskněte tlčítko 2 (No (Ne)) postupujte podle pokynů n displeji LCD. 5

6 6 Nstvení dt čsu 7 Nstvení ezdrátového připojení (v přípdě potřey) N displeji LCD se zorzuje dtum čs. Údje o ktuálním dtu čsu mohou ýt rovněž uvedeny n kždém odesílném fxu nstvením ID stnie (viz krok 10). Zorzuje-li se n displeji LCD toto hlášení, stiskněte tlčítko OK. Dte&Time (Dtum s) q Enter & OK Key (Zdej & stisk.ok) Prostřednitvím číselné klávesnie zdejte poslední dvě číslie roku potom stiskněte tlčítko OK. Postup opkujte pro měsí den, pk pro hodiny minuty ve 24hodinovém formátu. Dtum čs lze podle potřey změnit. Dlší informe viz uuzákldní příručk uživtele: Nstvení dt čsu N displeji LCD se zorzí zpráv Setup Wi-Fi? (Nstvit Wi-Fi?). Chete-li provést ezdrátové nstvení z použití moilního zřízení, přejděte n. Používáte-li operční systém Windows Mintosh, přejděte n. Chete-li nkonfigurovt některou z vole v kroíh 8-13, můžete vyrt možnost 2.No (Ne) v kroku potom přejděte ke kroku 8. Nstvení ezdrátového připojení lze konfigurovt později. 8 Vol Stisknutím tlčítk 1 vyerte možnost 1.Yes (Ano). Chete-li pokrčovt v ezdrátovém nstvení, přejděte ke kroku 15 n str. 15. Stisknutím tlčítk 2 vyerte možnost 2.No (Ne). Pokyny pro ezdrátové nstvení pro uživtele operčníh systémů Windows Mintosh udou uvedeny později od str. 15. jzyk Stiskněte tlčítk Menu, 0, 0. 0.Lol Lnguge (Mistni jzyk) Stisknutím tlčítk neo vyerte váš jzyk. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 6

7 9 Vol režimu přijímání K dispozii jsou čtyři různé režimy přijímání: Jen fx, Fx/Tel, Rune Ext.Tel/TAD. 10 Zdání osoníh informí (ID stnie) Nstvte ID stnie zřízení tk, y yly údje o ktuálním dtu čse uvedeny n kždém odesílném fxu. Pokud nepoužíváte toto zřízení pro fxování, přejděte k dlšímu kroku. Stiskněte tlčítk Menu, 0, 2. d 2.ID Stnie N číselné klávesnii zdejte vše fxové číslo (ž 20 čísli) potom stiskněte tlčítko OK. Chete-li zdt + pro mezinárodní volání, stiskněte l. N číselné klávesnii zdejte vše jméno (mx. 20 znků) potom stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Pokud uděláte hyu hete zčít znovu, stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone) vrťte se ke kroku. 11 Nstvení režimu tónové neo pulsní voly Zřízení je dodáno nstvené pro tónovou volu. Používáte-li pulzní volu (vytáčeí kolečko), je tře režim voly změnit. Stiskněte tlčítk Menu, 3, 1, 1. 1.Rezim prijmu Stisknutím tlčítk neo vyerte preferovný režim přijímání. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Stiskněte tlčítk Menu, 0, 3. 3.Tonov/Pulsni Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost Pulsni (neo Tonov). Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 7

8 12 Nstvení typu telefonní linky Připojujete-li zřízení k line, která je vyven funkemi PBX neo ISDN pro odesílání přijímání fxů, je nezytné odpovídjíím způsoem změnit typ telefonní linky. Stiskněte tlčítk Menu, 0, 5. 5.Typ tel.linky Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost Stndrdni, Po.ustredn neo ISDN. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 13 Nstvení komptiility telefonní linky (VoIP) Jestliže připojujete zřízení ke služě VoIP (prostřednitvím Internetu), musíte změnit nstvení komptiility. Jestliže používáte nlogovou telefonní linku, můžete tento krok přeskočit. Stiskněte tlčítk Menu, 0, 6. 6.Komptiilit Stisknutím tlčítk neo vyerte možnost Zkldni(VoIP). Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 8

9 14 Vol typu připojení Tyto pokyny k instli jsou určeny pro systém Windows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7, Windows 8 M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. Pokud nedisponujete počítčem vyveným jednotkou CD-ROM, pokud dodná jednotk CD-ROM neoshuje ovldče pro váš operční systém neo pokud si hete stáhnout příručky nástroje, nvštivte stránky věnovné všemu modelu n drese Některé progrmové plike osžené n disku CD-ROM nemusí ýt k dispozii ke stžení. Pro kel rozhrní USB Operční systém Windows, přejděte n str. 10 Operční systém Mintosh, přejděte n str. 13 USB Windows Mintosh Pro ezdrátovou síť Operční systém Windows Mintosh, přejděte n str. 15 Bezdrátová síť 9

10 USB Windows Pro uživtele využívjíí rozhrní Windows USB (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7/Windows 8) 15 Před instlí 17 Připojení kelu USB Zkontrolujte, zd je počítč ZAPNUTÝ zd jste přihlášeni s oprávněním správe. 16 Instle plike MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zorzí okno s názvy modelů, vyerte vše zřízení. Pokud se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. Nezorzí-li se okno progrmu Brother utomtiky, přejděte n položku Počítč (Tento počítč). (Operční systém Windows 8: klepněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu potom přejděte n Počítč.) Poklepejte n ikonu CD-ROM potom poklepejte n položku strt.exe. d Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite dále n možnost Ano pro potvrzení souhlsu s lienční smlouvou. Vyerte možnost Místní připojení (USB) potom klepněte n tlčítko Dlší. Postupujte podle zorzenýh pokynů, dokud se nezorzí orzovk Připojte USB kel. DŮLEŽITÉ Kel nesmí ránit zvření krytu v opčném přípdě může dojít k hyě. 10

11 USB Windows d 1 18 Dokončení restrtování 2 3 Klepnutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněním správe. Pokud se ěhem instle progrmu zorzí hyová zpráv, proveďte jeden z následujííh postupů: e f g h i UPOZORNĚNÍ Při zvírání krytu skeneru dejte pozor, yste si nepřiskřípli prsty. Proes instle ude utomtiky pokrčovt. Postupně se ojeví jednotlivé instlční orzovky. Pokud se zorzí okno Ekologiké informe k zorzoví tehnie, klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno ON-Line registre, postupujte podle zorzenýh pokynů. Klepněte n Dlší. Pokud nehete nstvit zřízení jko výhozí tiskárnu, zrušte zškrtnutí políčk Nstvit jko výhozí tiskárnu potom klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno Nstvení je dokončeno, potvrďte nstvení potom klepněte n tlčítko Dlší. - Uživtelé operčníh systémů Windows XP, Windows Vist Windows 7: spusťte Dignostik instle v (Strt) > Všehny progrmy > Brother > MFC-XXXX (kde XXXX je název všeho modelu). - Uživtelé operčního systému Windows 8: hete-li spustit Dignostik instle, poklepejte n tlčítko (Brother Utilities) n provní ploše, potom klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho modelu (není-li vyrán). Klepněte n tlčítko Nástroje n levém nvigčním pnelu. Zorzí se následujíí okn. V okně Nstvení ktulize softwru vyerte poždovné nstvení ktulize softwru klepněte n tlčítko OK. Po zorzení okn Progrm výzkumu podpory produktů Brother proveďte výěr postupujte podle pokynů uvedenýh n orzove. K provedení ktulize softwru zorzení okn Progrm výzkumu podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu. Při instli MFL-Pro Suite ude rovněž utomtiky ninstlován Nápověd Brother. Nápověd Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center klepnutím n n hlvním pnelu. USB Windows Mintosh Dokončit Nyní je instle dokončen. 11

12 USB Windows Chete-li ninstlovt volitelné plike: str. 23 Nyní přejděte n Uživtelé operčního systému Windows 8: pokud jsou příručky Brother n disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Adoe Reder. Pokud je plike Adoe Reder ninstlován ve všem počítči, le nelze otevřít souory v Adoe Reder, změňte přidružení souoru pro formát PDF (viz Pokyny pro otevření souoru PDF v pliki Adoe Reder (Windows 8) n strně 25). 12

13 USB Mintosh Uživtelé rozhrní Mintosh USB (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 15 Před instlí Zkontrolujte, zd je zřízení připojené k npájení zd je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněním správe. Uživtelé operčního systému M OS X v ž musí provést ktulizi n verzi M OS X v x. 16 Připojení kelu USB NEPŘIPOJUJTE zřízení k portu USB n klávesnii neo k nenpájenému rozočovči USB. Připojte zřízení přímo k počítči Mintosh. DŮLEŽITÉ Kel nesmí ránit zvření krytu v opčném přípdě může dojít k hyě. d 1 3 USB Windows Mintosh 2 UPOZORNĚNÍ Při zvírání krytu skeneru dejte pozor, yste si nepřiskřípli prsty. 13

14 USB Mintosh 17 d e f g Instle plike MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Poklepáním n ikonu Strt Here OSX (Zčít zde OSX) pliki ninstlujte. Pokud se zorzí okno s názvy modelů, vyerte vše zřízení. Vyerte možnost Lol Connetion (USB) (Místní připojení (USB)) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). Postupujte podle zorzenýh pokynů. Po dokončení instle vyhledá progrm Brother zřízení Brother. Provedení této činnosti ude hvíli trvt. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Když se zorzí okno Add Printer (Přidt tiskárnu), klepněte n tlčítko Add Printer (Přidt tiskárnu). V seznmu vyerte vše zřízení. Klepněte n tlčítko Add (Přidt) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). h Když se zorzí okno podpory, klepněte n tlčítko Next (Dlší). Když se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko Close (Zvřít). Dokončit Nyní je instle dokončen. 14

15 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 15 Než zčnete Pokud jste již nkonfigurovli ezdrátové připojení zřízení hete toto nstvení znovu nkonfigurovt, musíte nejdříve resetovt nstvení sítě. N zřízení stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk 5 vyerte možnost 5.Sit. Stisknutím tlčítk 0 vyerte možnost 0.Nulovni site. Stisknutím dvkrát tlčítk 1 potvrďte změnu. Chete-li zřízení nstvit n režim Ad-ho (připojení k počítči s ezdrátovým rozhrním ez přístupového odu či směrovče), postupujte podle pokynů v Příruče uživtele progrmů síťovýh plikí uložené n disku CD-ROM. Pokyny pro zorzení Příručky uživtele progrmů síťovýh plikí: 1 Zpněte počítč. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM. Systém Windows : 2 Zvolte příslušný model jzyk. Zorzí se hlvní nídk disku CD-ROM. 3 Klepněte n tlčítko Příručky uživtele potom klepněte n tlčítko Dokumenty PDF/HTML. 4 Klepněte n položku Příručk uživtele progrmů síťovýh plikí. Systém Mintosh: 2 Poklepejte n tlčítko User s Guides (Příručky uživtele). Zvolte příslušný model jzyk. 3 Klepněte n tlčítko User s Guides (Příručky uživtele) potom klepněte n položku Příručk uživtele progrmů síťovýh plikí. 16 Vyerte způso ezdrátového nstvení Následujíí pokyny oshují tři způsoy nstvení zřízení Brother v ezdrátové síti. Pokud jste ezdrátové nstvení zčli od kroku 7 n str. 6, přejděte n metodu neo. Všihni osttní uživtelé si vyerou způso, kterému dávjí přednost v konkrétním prostředí. Metod je doporučený způso připojení (systémy Windows neo Mintosh). Nstvení pomoí disku CD-ROM (systémy Windows Mintosh) Pro tuto metodu doporučujeme používt počítč ezdrátově připojený k síti. V některýh přípdeh ude prvděpodoně zpotřeí kel USB. Nyní přejděte n str. 17 Bezdrátová síť 15

16 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Ruční nstvení z ovládího pnelu pomoí Průvode nstvením (Windows, Mintosh moilní zřízení) Pokud váš ezdrátový přístupový od/směrovč nepodporuje WPS (Wi-Fi Proteted Setup ) neo AOSS, zpište nstvení ezdrátové sítě všeho ezdrátového přístupového odu/směrovče do níže uvedené části. Budete-li ěhem nstvování potřeovt pomo udete htít kontktovt služu pro zákzníky společnosti Brother, připrvte si váš SSID (název sítě) síťový klíč. S vyhledáním těhto údjů vám nemůžeme pomoi. Položk Poznmenejte si ktuální nstvení ezdrátové sítě SSID (název sítě) Síťový klíč* *Síťový klíč může ýt tké popsán jko Heslo, Bezpečnostní klíč neo Šifroví klíč. Pokud tyto informe neznáte (SSID síťový klíč), nelze pokrčovt v ezdrátovém nstvení. Jk njít tyto údje? 1) Vyhledejte tyto údje v dokumenti dodné s vším ezdrátovým přístupovým odem či směrovčem. 2) Zákldní SSID může ýt jméno výroe neo název modelu. 3) Neznáte-li informe o zezpečení, konzultujte je prosím s výroem směrovče, správem systému neo poskytovtelem připojení. Nyní přejděte n str. 18 Nstvení jedním tlčítkem pomoí WPS neo AOSS (systémy Windows, Mintosh moilní zřízení) Tuto metodu použijte, pokud váš ezdrátový přístupový od či směrovč podporuje utomtiké nstvení (jedním tlčítkem) ezdrátové sítě (WPS neo AOSS ). Nyní přejděte n str

17 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 17 Nstvení pomoí disku CD-ROM (systémy Windows Mintosh) Uživtelé systému Mintosh: Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM poklepejte n položku Strt Here OSX (Zčít zde OSX). Vyerte ezdrátovou instli postupujte podle pokynů Průvode nstvením ezdrátového zřízení n orzove počítče. Po dokončení nstvení přejděte ke kroku 19-e n str. 22. Uživtelé systému Windows : Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zorzí okno s názvy modelů, vyerte vše zřízení. Pokud se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. f Zřízení se nyní pokusí připojit k vší ezdrátové síti. Může to několik minut trvt. Bezdrátová instle je tímto dokončen. Pokyny pro instli progrmu MFL-Pro Suite Uživtelé systému Windows : Nyní přejděte n Krok 19-e n str. 20 Nezorzí-li se okno progrmu Brother utomtiky, přejděte n položku Počítč (Tento počítč). (Operční systém Windows 8: klepněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu potom přejděte n Počítč.) Poklepejte n ikonu CD-ROM potom poklepejte n položku strt.exe. d e Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite dále n možnost Ano pro potvrzení souhlsu s lienční smlouvou. Vyerte možnost Bezdrátové síťové připojení potom klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm, vyerte možnost Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokr čovt v instli. (Doporučeno) potom klepněte n tlčítko Dlší. Nepoužíváte-li ránu firewll systému Windows, njdete pokyny pro přidávání následujííh síťovýh portů v pokyneh dodnýh k vší progrmové ráně firewll. Pro síťové skenování přidejte port UDP Pro síťové přijímání počítčovýh fxů přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i ndále, přidejte porty UDP Podle zorzenýh pokynů nstvte zřízení Brother. 17 Bezdrátová síť

18 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 17 Ruční nstvení z ovládího pnelu pomoí Průvode nstvením (Windows, Mintosh moilní zřízení) Pokud jste ezdrátové nstvení zčli od kroku 7 n str. 6, stisknutím tlčítk neo vyerte volu 1.Setup Wizrd (Pruvode nst.) stiskněte tlčítko OK. Potom přejděte n. Všihni dlší uživtelé přejdou k. N zřízení stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk 5 vyerte možnost 5.Sit. Stisknutím tlčítk 3 vyerte možnost 3.Pruvode nst. Když se zorzí zpráv WLAN povolen? (WLAN Enle?), potvrďte ji stisknutím tlčítk 1 (Ano (Yes)). Spustí se průvode nstvením ezdrátové sítě. Aki můžete přerušit stisknutím tlčítk Stop/Exit (Stop/Kone). d Zřízení vyhledá dostupné síťové názvy SSID. Zorzení seznmu dostupnýh identifikátorů SSID může trvt několik sekund. Po zorzení seznmu identifikátorů SSID stisknutím tlčítk neo nlistujte identifikátor SSID, který jste si poznmenli v kroku 16- n str. 16. Stiskněte tlčítko OK. Pokud se zřízení zeptá n síťový klíč, přejděte n e. V opčném přípdě přejděte n f. Pokud je seznm prázdný, zkontrolujte, zd je přístupový od/směrovč npájen zd vysílá identifikátor SSID. Přesuňte zřízení líže k ezdrátovému přístupovému odu/směrovči zkuste zčít znovu od. e Pokud je přístupový od nstven tk, y nevysíll síťový název SSID, udete muset síťový název SSID přidt ručně. Dlší informe viz Příručk uživtele progrmů síťovýh plikí. Zdejte síťový klíč, který jste si poznmenli v kroku 16- n str. 16, pomoi číselné klávesnie pro výěr jednotlivýh písmen neo čísli. Písmen se zorzují v tomto pořdí: mlá, velká potom čísl. Chete-li pohyovt kurzorem vlevo neo vprvo, stiskněte tlčítko d neo. (Dlší informe viz Zdávání textu pro ezdrátová nstvení n strně 24.) f Zřízení se nyní pokusí připojit k vší ezdrátové síti. Může to několik minut trvt. Když se n displeji LCD zorzí Stisk.tl.OK (Press OK Key), stiskněte tlčítko OK. Bezdrátová instle je tímto dokončen. Uživtelé moilníh zřízení: Připojte moilní zřízení k ezdrátovému přístupovému odu/směrovči pomoí připojení Wi-Fi. Stáhněte ninstlujte pliki Brother iprint&sn (telefony se systémy Android /ios/windows ) z weovýh stránek pro sthování plikí pro vše moilní zřízení. S tímto zřízením lze rovněž použít pliki AirPrint (ios). Chete-li stáhnout příručku uživtele pro pliki, kterou používáte (Brother iprint&sn/airprint), nvštivte Brother Solutions Center n drese klepněte n tlčítko Příručk n stráne věnovné všemu modelu. Pokud jste nstvení zčli od kroku 7 n str. 6, vrťte se ke kroku 8 pokrčujte v nstvení zřízení. Chete-li ninstlovt sdu MFL-Pro Suite, přejděte ke kroku 18. Uživtelé systému Windows : Nyní přejděte n str. 20 Uživtelé systému Mintosh: Nyní přejděte n str. 22 Po zdání všeh znků stiskněte tlčítko OK potom stisknutím tlčítk 1 (Ano (Yes)) použijte vše nstvení. 18

19 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 17 Nstvení jedním tlčítkem pomoí WPS neo AOSS (systémy Windows, Mintosh moilní zřízení) e Stiskněte tlčítko WPS neo AOSS n ezdrátovém přístupovém odu/směrovči (dlší informe viz pokyny dodné s ezdrátovým přístupovým odem/směrovčem). Ověřte, zd je ezdrátový přístupový od/směrovč optřen symolem WPS neo AOSS (viz orázek níže). Umístěte zřízení Brother v doshu přístupového odu/směrovče WPS neo AOSS. Dosh se může lišit v závislosti n prostředí. Viz pokyny dodné s přístupovým odem/směrovčem. Pokud jste ezdrátové nstvení zčli od kroku 7 n str. 6, stisknutím tlčítk neo vyerte volu 3.WPS/AOSS stiskněte tlčítko OK. Potom přejděte n d. Všihni dlší uživtelé přejdou k. N zřízení stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk 5 vyerte možnost 5.Sit. Stisknutím tlčítk 4 vyerte možnost 4.WPS/AOSS. d Když se zorzí zpráv WLAN povolen? (WLAN Enle?), potvrďte ji stisknutím tlčítk 1 (Ano (Yes)). Spustí se průvode nstvením ezdrátové sítě. Pokud váš ezdrátový přístupový od/směrovč podporuje režim WPS, můžete rovněž nkonfigurovt zřízení metodou PIN (Personl Identifition Numer). uupříručk uživtele progrmů síťovýh plikí Tto funke utomtiky rozpozná režim (WPS neo AOSS ), který váš ezdrátový přístupový od/směrovč používá k nkonfigurování všeho zřízení. Když se n displeji LCD zorzí Stisk.tl.OK (Press OK Key), stiskněte tlčítko OK. Bezdrátová instle je tímto dokončen. Uživtelé moilníh zřízení: Připojte moilní zřízení k ezdrátovému přístupovému odu/směrovči pomoí připojení Wi-Fi. Stáhněte ninstlujte pliki Brother iprint&sn (telefony se systémy Android /ios/windows ) z weovýh stránek pro sthování plikí pro vše moilní zřízení. S tímto zřízením lze rovněž použít pliki AirPrint (ios). Chete-li stáhnout příručku uživtele pro pliki, kterou používáte (Brother iprint&sn/airprint), nvštivte Brother Solutions Center n drese klepněte n tlčítko Příručk n stráne věnovné všemu modelu. Pokud jste nstvení zčli od kroku 7 n str. 6, vrťte se ke kroku 8 pokrčujte v nstvení zřízení. Chete-li ninstlovt sdu MFL-Pro Suite, přejděte ke kroku 18. Uživtelé systému Windows : Nyní přejděte n str. 20 Uživtelé systému Mintosh: Bezdrátová síť Nyní přejděte n str

20 Bezdrátová síť Windows Instle ovldčů progrmů (Windows XP Home/XP Professionl/Windows Vist /Windows 7/Windows 8) 18 Před instlí Zkontrolujte, zd je počítč ZAPNUTÝ zd jste přihlášeni s oprávněním správe. 19 d Instle plike MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Pokud se zorzí okno s názvy modelů, vyerte vše zřízení. Pokud se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. Nezorzí-li se okno progrmu Brother utomtiky, přejděte n položku Počítč (Tento počítč). (Operční systém Windows 8: klepněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu potom přejděte n Počítč.) Poklepejte n ikonu CD-ROM potom poklepejte n položku strt.exe. Klepněte n položku Instle MFL-Pro Suite dále n možnost Ano pro potvrzení souhlsu s lienční smlouvou. Vyerte možnost Bezdrátové síťové připojení potom klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm, vyerte možnost Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokr čovt v instli. (Doporučeno) potom klepněte n tlčítko Dlší. Nepoužíváte-li ránu firewll systému Windows, njdete pokyny pro přidávání následujííh síťovýh portů v pokyneh dodnýh k vší progrmové ráně firewll. e f g h i j Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Jestliže vše zřízení neylo v síti nlezeno, ověřte nstvení podle pokynů n orzove. Setkáte-li se s tímto selháním, přejděte n krok 16- n str. 16 ninstlujte ezdrátové připojení znovu. Používáte-li klíč WEP n displeji LCD se zorzí zpráv Pripojeno, le zřízení není nlezeno, zkontrolujte, zd jste klíč WEP zdli správně. Klíč WEP rozlišuje velká mlá písmen. Instle ovldčů Brother ude utomtiky zhájen. Postupně se ojeví jednotlivé instlční orzovky. Pokud se zorzí okno Ekologiké informe k zorzoví tehnie, klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno ON-Line registre, postupujte podle zorzenýh pokynů. Klepněte n Dlší. Pokud nehete nstvit zřízení jko výhozí tiskárnu, zrušte zškrtnutí políčk Nstvit jko výhozí tiskárnu potom klepněte n tlčítko Dlší. Když se zorzí okno Nstvení je dokončeno, potvrďte nstvení potom klepněte n tlčítko Dlší. Pro síťové skenování přidejte port UDP Pro síťové přijímání počítčovýh fxů přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i ndále, přidejte porty UDP

21 20 Bezdrátová síť Dokončení restrtování Klepnutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněním správe. Pokud se ěhem instle progrmu zorzí hyová zpráv, proveďte jeden z následujííh postupů: - Uživtelé operčníh systémů Windows XP, Windows Vist Windows 7: spusťte Dignostik instle v (Strt) > Všehny progrmy > Brother > MFC-XXXX LAN (kde XXXX je název všeho modelu). - Uživtelé operčního systému Windows 8: hete-li spustit Dignostik instle, poklepejte n tlčítko (Brother Utilities) n provní ploše, potom klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho modelu (není-li vyrán). Klepněte n tlčítko Nástroje n levém nvigčním pnelu. Zorzí se následujíí okn. V okně Nstvení ktulize softwru vyerte poždovné nstvení ktulize softwru klepněte n tlčítko OK. Po zorzení okn Progrm výzkumu podpory produktů Brother proveďte výěr postupujte podle pokynů uvedenýh n orzove. Windows Chete-li ninstlovt volitelné plike: str. 23 Nyní přejděte n Uživtelé operčního systému Windows 8: pokud jsou příručky Brother n disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Adoe Reder. Pokud je plike Adoe Reder ninstlován ve všem počítči, le nelze otevřít souory v Adoe Reder, změňte přidružení souoru pro formát PDF (viz Pokyny pro otevření souoru PDF v pliki Adoe Reder (Windows 8) n strně 25). K provedení ktulize softwru zorzení okn Progrm výzkumu podpory produktů Brother je nutné připojení k Internetu. Při instli MFL-Pro Suite ude rovněž utomtiky ninstlován Nápověd Brother. Nápověd Brother umožňuje přístup k Brother Solutions Center klepnutím n n hlvním pnelu. Dokončit Nyní je instle dokončen. Bezdrátová síť Windows Mintosh 21

22 Bezdrátová síť Mintosh Instle ovldčů progrmů (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 18 Před instlí h V seznmu vyerte vše zřízení. Klepněte n tlčítko Add (Přidt) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). Zkontrolujte, zd je zřízení připojené k npájení zd je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněním správe. 19 d e Instle plike MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Poklepáním n ikonu Strt Here OSX (Zčít zde OSX) pliki ninstlujte. Pokud se zorzí okno s názvy modelů, vyerte vše zřízení. Vyerte možnost Wireless Network Connetion (Bezdrátové síťové připojení) potom klepněte n tlčítko Next (Dlší). Po dokončení instle vyhledá progrm Brother zřízení Brother. Provedení této činnosti ude hvíli trvt. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). (OS X v10.8.x) Vyerte ovldč Brother MFC-XXXX CUPS (kde XXXX je název všeho modelu) z místní nídky Use (Použít). i Když se zorzí okno podpory, klepněte n tlčítko Next (Dlší). Když se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko Close (Zvřít). f g Pokud se nstvení ezdrátového zřízení nezdří, zorzí se orzovk Wireless Devie Setup Wizrd (Průvode nstvením ezdrátového zřízení). Nstvení ezdrátového zřízení dokončete podle pokynů n orzove. Instle ovldčů Brother ude utomtiky zhájen. Vyčkejte, dokud se progrm neninstluje. Když se zorzí okno Add Printer (Přidt tiskárnu), klepněte n tlčítko Add Printer (Přidt tiskárnu). Dokončit Nyní je instle dokončen. 22

23 Instle volitelnýh plikí Windows 1 Instle volitelnýh plikí Ninstlovt můžete tyto plike. BookSn&Whiteord Suite od společnosti Rellusion, In Homepge Print 2* od společnosti CORPUS * Tto plike podporuje prohlížeče Mirosoft Internet Explorer 7.0/8.0/9.0/10.0 Firefox 3. Zřízení musí ýt ZAPNUTÉ připojené k počítči. Některé plike vyždují připojení k Internetu. Dejte n to, yste yli přihlášeni s oprávněním správe. Tto plike není k dispozii pro řdu Windows Server 2003/2008/2012. d Hlvní nídku znovu otevřete vyjmutím opětovným vložením instlčního disku CD-ROM neo poklepáním n souor strt.exe v kořenovém dresáři. Pokud se zorzí okno pro výěr jzyk, vyerte váš jzyk. Zorzí se CD-ROM Hlvní nídk. Klepněte n Přídvné plike. Klepněte n tlčítko plike, kterou hete instlovt. Po dokončení instle klepněte n tlčítko dlší plike, kterou hete instlovt. Operi ukončíte klepnutím n tlčítko Kone. Chete-li spustit BookSn&Whiteord Suite, poklepejte n ikonu zástupe n provní ploše. Chete-li spustit Homepge Print 2, klepněte n (Strt) > Všehny progrmy > Homepge Print 2 > Homepge Print 2. Windows 8: Přesuňte ukztel myši do prvého dolního rohu provní plohy. Po zorzení pnelu nídky klepněte n Strt > Homepge Print 2. 23

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6890CDW Dříve než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluz Zčínám DCP-J925DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití EsyMP Multi PC Projection - Návod n použití Obsh 2 O plikci EsyMP Multi PC Projection Typy schůzek nbízených plikcí EsyMP Multi PC Projection... 5 Schůzky s využitím několik obrzů...5 Konání vzdálených

Více

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM Stručný návod k osluze DSmoile 820W Zčněte zde DSmoile 820W DSmoile 920DW Děkujeme vám, že jste si vyrli společnost Brother. Vše podpor je pro nás důležitá ceníme si nšeho ochodního vzthu. Předtím než

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluz Zčínám DCP-9270CDN Př instlí zřízní si prosím přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Po správné nstvní instli si prosím přčtět Stručný návo k osluz. Cht-li zorzit Stručný návo k osluz

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení Stránka 1 z 6 Pokyny k připojení Poporované operační systémy Pomoí isku CD se softwarem můžete nainstalovat software tiskárny v násleujííh operačníh systémeh: Winows 8.1 Winows Server 2012 R2 Winows 7

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu ( Installation Guide ), který je součástí

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Kontrola sítě Zkontrolujte síťová nastavení počítače a poté vyberte, jaký krok se má provést jako další. Postupujte podle pokynů pro prostředí, v němž

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze DCP-8060 DCP-8065DN Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit přístroj a instalovat programy. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup sestavování a instalace. Krok 1 Instalace

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

Příručka AirPrint. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Verze 0 CZE Příručka irprint Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující ikonu: Poznámka Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operace

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena.

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Bezdrátový PCI adaptér N Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007 Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Obsah Základní informace...1 1 Instalace softwaru...1 2 Instalace hardwaru...4

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Easy, Reliable & Secure. Instalační příručka pro extender bezdrátové sítě N300RE

Easy, Reliable & Secure. Instalační příručka pro extender bezdrátové sítě N300RE Easy, Reliable & Secure Instalační příručka pro extender bezdrátové sítě N300RE Začínáme Extender bezdrátové sítě rozšiřuje bezdrátovou síť tak, aby obsáhla i oblasti mimo dosah bezdrátového routeru. WPS

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

HD inteligentní IP server WiFi, P2P

HD inteligentní IP server WiFi, P2P HD inteligentní IP server WiFi, P2P Návod k obsluze Výhody produktu: Universální možnost připojení libovolných kamer s RCA konektory Jednoduché nastavení www.spyshops.cz Stránka 1 Ovládání přes smartphone

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více