Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka"

Transkript

1 Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-8510DN MFC-8520DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh, nvštivte Ne všehny moely jsou ostupné ve všeh zemíh. 1 Vylení zřízení VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek menší neo méně vážná zrnění. VAROVÁNÍ Krie se zřízením oshuje plstové sáčky. Tyto plstové sáčky uhovávejte mimo osh kojenů ětí, yste zránili neezpečí uušení. Plstové sáčky nejsou hrčky. Chete-li se zřízením pohyovt, uhopte jej zepřeu pevně z oční úhyty. Boční úhyty jsou umístěny po skenerem. NEPŘENÁŠEJTE zřízení tk, že jej uete ržet z sponí část. Poku používáte Sponí zásoník, NEPŘENÁŠEJTE zřízení společně se Sponím zásoníkem. Zřízení není se Sponím zásoníkem pevně spojeno mohlo y ojít ke zrnění či poškození zřízení. Okolo zřízení uržujte minimální mezeru pole orázku. 400 mm 150 mm 150 mm 150 mm Komponenty, které nleznete v krii, se mohou lišit v závislosti n zemi, ve které se nházíte. Doporučujeme uhovt půvoní lení. Orázky v tomto Stručném návou k osluze se týkjí moelu MFC-8510DN. Kel rozhrní není stnrním příslušenstvím. Zkupte vhoný kel rozhrní pro připojení, které hete použít (USB neo síť). USB kel Doporučuje se použít kel USB 2.0 (typ A/B), který není elší než 2 metry. NEPŘIPOJUJTE ztím kel rozhrní. Připojení kelu rozhrní proěhne ěhem proesu instle MFL-Pro Suite. Síťový kel Používejte přímý kel krouené voulinky ktegorie 5 (neo vyšší) pro síť 10BASE-T neo 100BASE-TX Fst Ethernet. CZE Verze 0 1

2 2 Ostrňte olový mteriál ze zřízení Vytáhněte ven jenotku fotovále s tonerovou kzetou. Důležité Ztím NEPŘIPOJUJTE zástrčku kelu střívého npájení. Ostrňte olovou lepíí pásku n vnějšku zřízení fólii n sklu skeneru. Otevřete eskový povč ostrňte plstovou pásku z popěry eskového povče, potom jej zvřete. e Sejměte ze sestvy jenotky fotovále tonerové kzety ornžový ohrnný mteriál. Stiskněte tlčítko pro uvolnění přeního krytu otevřete jej. Vyjměte líček se silikgelem. f Uhopte sestvu jenotky fotovále tonerové kzetu oěm rukm jemně s ní několikrát ztřeste ze strny n strnu, y se toner v kzetě rozprostřel rovnoměrně. CAUTION UPOZORNĚNÍ Silikgel NEJEZTE. Vyhoďte jej prosím. Poku jej pozřete, okmžitě vyhleejte lékřskou pomo. g h Vložte sestvu fotovále tonerové kzety pevně zpět o zřízení. Zvřete pření kryt zřízení. 2

3 3 Vložte ppír o zásoníku ppíru Vysuňte zásoník ppíru zel ze zřízení. Při tlčení n zelenou páčku pro uvolnění voítk ppíru přesuňte voítk ppíru tk, y opovíl velikosti ppíru vkláného o zásoníku. Zkontrolujte, z jsou voítk ppíru pevně uszené v rážkáh. f Zveněte rozkláí popěru, y ppír nemohl sklouznout ze zásoníku pro výstup směrem olů. Pro lší instruke o oporučeném ppíru viz Doporučený ppír tisková méi v Záklní příruče uživtele. Stoh ppíru oře provětrejte, y neošlo k uvíznutí neo nesprávnému zveení ppíru. Vložte ppír o zásoníku ujistěte se, že: Ppír je po znčkou pro mximum ppíru (). Přeplnění zásoníku ppíru může způsoit uvíznutí ppíru. Strn, n kterou se ue tisknout, je líem olů. Voítk ppíru se otýkjí okrjů ppíru pro zjištění správného poávání. 4 Připevněte kryt ovláího pnelu Otevřete kryt okumentů. Zvolte svoji jzykovou verzi krytu připevněte kryt ovláího pnelu k zřízení. Poku není kryt ovláího pnelu správně uszen, klíčové opere neuou fungovt. e Zsuňte zásoník ppíru zpět o zřízení. Zkontrolujte, z je zel zsunutý v zřízení. 3

4 5 Připojte npájeí kel telefonní kel Důležité NEPŘIPOJUJTE ztím kel rozhrní. Připojte npájeí kel k zřízení poté jej zpojte o elektriké zásuvky. Zpněte vypínč zřízení. VAROVÁNÍ Toto zřízení musí ýt uzemněno prostřenitvím uzemněné zástrčky. Vzhleem k tomu, že je zřízení uzemněno prostřenitvím elektriké zásuvky, můžete se ohránit pře poteniálně neezpečnými elektrikými vlivy n telefonní síti tk, že neháte zpojený přívo npájeí zásuvky ěhem připojování přístroje k telefonní line. Stejně tk se můžete ohránit, kyž uete htít přesunout zřízení; nejprve tey opojte telefonní veení, potom npájeí kel. Poku sílíte jenu telefonní linku s externím telefonem, připojte jej, jk je zorzeno níže. Než připojíte externí telefon, ostrňte ohrnný kryt ze zásuvky EXT. n zřízení. Připojte kel telefonní linky. Připojte jeen kone kelu telefonní linky o zířky n zřízení oznčené LINE ruhý kone o nástěnné telefonní zásuvky. Linkový telefon Externí telefon Ohrnný kryt Důležité Telefonní kel MUSÍ ýt připojen o zířky n zřízení oznčené LINE. 4

5 Poku sílíte jenu telefonní linku s externím záznmníkem, připojte ji, jk je znázorněno níže. Než připojíte externí záznmník, ostrňte ohrnný kryt ze zásuvky EXT. n zřízení. Záznmník linkového telefonu (není poporováno) Externí záznmník Ohrnný kryt Nstvte režim příjmu n Ext.Tel/TAD, poku máte externí záznmník. Viz Vol režimu přijímání n strně 6. Pro ližší informe viz Připojení externího TAD v Záklní příruče uživtele. 6 Nstvte svou zemi Musíte nstvit vši zemi, y zřízení fungovlo správně n místníh telekomunikčníh linkáh v jenotlivýh zemíh. e Zkontrolujte, z je zpnuté npájení připojením npájeího kelu, zpněte vypínč. Stisknutím neo zvolíte zemi. Set Country Cesk repulik Mgyrország POLSKA Selet or OK Kyž se n LCD zorzí vše země, stiskněte OK. Displej LCD vás vyzve, yste znovu potvrili zemi. Poku se n ispleji LCD zorzí správná země, stisknutím klávesy 1 přejete n krok e. NEBO Stisknutím tlčítk 2 přejete zpět n krok pro nový výěr země. Jkmile se n ispleji LCD zorzí Potvrzeno, zřízení se utomtiky restrtuje. Po restrtování se n ispleji LCD zorzí Cekej prosim. 7 Zvolte váš jzyk (je-li tře) Stiskněte tlčítko Menu, 0, 0. Stisknutím neo zvolíte jzyk. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 5

6 8 Vol režimu přijímání 9 Nstvte kontrst LCD (je-li tře) Existují čtyři různé režimy příjmu: Jen fx, Fx/Tel, Rune Ext.Tel/TAD. Poku máte potíže se čtením LCD ispleje, zkuste změnit nstvení kontrstu. Stiskněte tlčítko Menu, 1, 7. Stisknutím zvýšíte kontrst. NEBO Stisknutím snížíte kontrst. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 10 Nstvte tum čs Zřízení zorzuje tum čs, kyž nstvíte ID stnie, přiá se ke kžému oeslnému fxu tké tum čs. Stiskněte tlčítko Menu, 0, 1. Stisknutím neo zvolíte režim příjmu. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Bližší informe nleznete v části Příjem fxu v Záklní příruče uživtele. Stiskněte tlčítko Menu, 0, 2, 1. e f Zejte poslení vě číslie roku n číselné klávesnii, pk stiskněte OK. (Npř. vložte 1, 2 pro rok 2012.) Zejte poslení vě číslie měsíe n číselné klávesnii, pk stiskněte OK. (Npř. vložte 0, 3 pro měsí řezen.) Zejte poslení vě číslie ne n číselné klávesnii, pk stiskněte OK. (Npř. vložte 2, 5 pro 25. en.) Zejte čs ve 24 hoinovém formátu pomoí tlčítek n číselné klávesnii pk stiskněte OK. (Npř. vložte 1, 5, 2, 5 pro 15:25.) Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 6

7 11 Zejte osoní informe (I stnie) 12 Hlášení o přenosu fxu Zřízení zorzuje tum čs, kyž nstvíte I stnie, přiá je ke kžému oeslnému fxu. Stiskněte tlčítko Menu, 0, 3. e Zejte n číselné klávesnii vše fxové číslo (mx. 20 čísli) potom stiskněte OK. Zejte n číselné klávesnii vše telefonní číslo (mx. 20 čísli) potom stiskněte OK. Poku máte stejné telefonní číslo číslo fxu, zejte znovu stejné číslo. Zejte vše jméno (mx. 20 znků) pomoí číselné klávesnie pk stiskněte OK. Jméno můžete zt le násleujíí tulky. Potřeujete-li zt znk, který je n stejné klávese jko poslení znk, stiskněte kurzor se přesune oprv. Poku záte šptný znk hete ho změnit, stisknutím tlčítk neo posuňte kurzor po hyný znk stiskněte tlčítko Cler (Zrušit). Stiskněte klávesu Jenou Dvkrát Třikrát Čtyřikrát Pětkrát 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 Bližší informe nleznete v části Vkláání textu v Záklní příruče uživtele. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Poku uěláte hyu neo uete htít zčít znovu, stiskněte Stop/Exit (Stop/Kone) jěte zpět n krok. Vše zřízení Brother je vyveno funkí hlášení o ověření přenosu fxu, které slouží jko potvrzení o oeslání fxu. N tomto hlášení nleznete jméno příjeme neo číslo přijímjíího fxu, tum čs přenosu, trvání přenosu, počet oeslnýh stránek z yl přenos úspěšný neo ne. Poku hete využít funke Hlášení o přenosu fxu viz Tisk hlášení v Poroné příruče uživtele. 13 Nstvení tónového neo pulsního režimu vytáčení Vše zřízení je přenstveno n tónovou volu. Poku máte pulzní volu (rotční), musíte změnit způso vytáčení. Stiskněte tlčítko Menu, 0, Stisknutím tlčítk neo zvolte Pulsni (neo Tonov). Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Nstvení komptiility telefonní linky Poku zřízení připojujete n služu VoIP (přes internet), musíte změnit nstvení komptiility. Stiskněte tlčítko Menu, 2, 0, 1. Poku používáte nlogovou telefonní linku, můžete tento krok přeskočit. Stisknutím tlčítk neo zvolte Zklni(VoIP). Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 7

8 15 Nstvení typu telefonní linky Připojujete-li zřízení k line, která je vyvená funkemi PABX (PBX) neo ISDN pro zsílání přijímání fxů, je rovněž tře pole násleujííh kroků správně změnit typ telefonní linky. Stiskněte tlčítko Menu, 0, 6. e f Stisknutím tlčítk neo zvolte Stnrni, ISDN neo Po.ustren. Stiskněte tlčítko OK. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Poku zvolíte možnost ISDN neo Stnrni, přejěte n krok f. Poku zvolíte možnost Po.ustren, přejěte ke kroku. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Poku hete změnit ktuální číslo převoly, stiskněte tlčítko 1 přejěte n krok. Poku nehete změnit ktuální číslo převoly, stiskněte tlčítko 2 přejěte n krok f. Výhozím nstvením je!. Po stisknutí Tel/R, se n LCD ispleji zorzí!. Zejte n číselné klávesnii vše číslo převoly (mx. 5 čísli) potom stiskněte OK. Můžete použít čísl 0 ž 9, #, l!. (Stisknutím Tel/R zorzíte!.) Nelze použít! s jinými čísly neo znky. Poku váš telefon vyžuje zpětnou ktivi s čsovým přerušením, stiskněte Tel/R, y se zorzilo!. Stisknutím tlčítk neo zvolte Zp. neo Vzy stiskněte OK. Vyerete-li možnost Zp., stisknutím tlčítk Tel/R (n ispleji se zorzí! ) získáte přístup kvnější line. Zvolíte-li možnost Vzy, můžete přejít k vnější line ez stisknutí tlčítk Tel/R. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 16 Automtiká změn čsu Zřízení lze nstvit tk, y utomtiky prováělo změnu n letní čs. Automtiky se přenství o jenu hoinu opřeu n jře o jenu hoinu ozu n pozim. Stiskněte tlčítko Menu, 0, 2, Stisknutím tlčítk neo zvolte Zp. (neo Vyp.). Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). Nstvte čsovou zónu Můžete n svém zřízení pro své umístění nstvit čsovou zónu (ne letní čs, le stnrní čs). Stiskněte tlčítko Menu, 0, 2, 3. Stisknutím neo zvolíte čsovou zónu. PBX PŘEDÁNÍ Zřízení je půvoně nstveno n možnost Stnrni, ož umožňuje připojení zřízení ke stnrní line veřejné telefonní sítě PSTN (veřejná telefonní síť). Mnoho kneláří všk používá entrální telefonní systém neo PABX (Privátní utomtiká poočková ústřen). Vše zřízení lze připojit k většině typů poočkovýh ústřeen. Funke opkovné voly zřízení poporuje pouze zpětnou ktivi s čsovým přerušením (TBR). TBR ue fungovt s většinou systémů PABX (PBX) umožní vám získt přístup k vnější line neo přet hovor n jinou linku. Funke je v provozu, kyž je stisknuto tlčítko Tel/R. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 8

9 18 Zvolte typ připojení Tyto instlční pokyny pltí pro systémy Winows XP Home / Winows XP Professionl, Winows XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7 M OS X (verze , 10.6.x 10.7.x). Pro Winows Server 2003/2003 x64 Eition/2008/2008 R2 Linux nvštivte stránky moelu n Můžete nás nvštívit n rese ke njete rovněž prouktovou poporu, ktulize nástroje pro nejnovější ovlče i opověi n čsto klené otázky (FAQ) tehniké otzy. Pro uživtele rozhrní USB Winows, přejěte n strnu 10 Mintosh, přejěte n strnu 12 Pro kelovou síť Winows, přejěte n strnu 13 Mintosh, přejěte n strnu 15 Drátová síť Winows USBMintosh Winows Mintosh 9

10 USB Winows Pro uživtele rozhrní USB (Winows XP / XP Professionl x64 Eition / Winows Vist / Winows 7) Než zčnete instli Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Instlční CD-ROM oshuje pliki Nune PperPort 12SE. Tento progrm poporuje Winows XP (SP3 neo vyšší), XP Professionl x64 Eition (SP2 neo vyšší), Winows Vist (SP2 neo vyšší) Winows 7. Pře instlí progrmu MFL-Pro Suite ktulizujte n nejnovější verzi Winows Servisní lík. Vypněte zřízení ujistěte se, že kel rozhrní USB NENÍ zpojen. Poku jste již kel o zřízení připojili, opojte jej. Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte instlční isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Kyž se v otevřeném okně zorzí název moelu, vyerte svoje zřízení. Kyž se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Tento počítč (Počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Klikněte n Instle MFL-Pro Suite, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klikněte n Ano. Poku instle utomtiky nepokrčuje, vysunutím opětným vložením isku CD otevřete znovu horní níku neo klepněte vkrát n progrm strt.exe z kořenové složky pokrčujte s instlí MFL-Pro Suite o kroku. Pro uživtele Winows Vist Winows 7: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů klepněte n Povolit neo Ano. e f Zvolte Místní připojení (USB) klepněte n položku Dlší. Poku hete ninstlovt ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte le pokynů n orzove. Postupujte le pokynů n orzove, oku se neojeví tto orzovk. Připojte kel USB k portu USB n zřízení oznčeném symolem potom připojte kel o počítče. Zpněte zřízení. Instle ue utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se ojevují jen po ruhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. Důležité Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik sekun. Pro uživtele Winows Vist Winows 7: kyž se ojeví orzovk Zezpečení systému Winows, vyerte zškrtáví políčko klepněte n Instlovt pro správné okončení instle.

11 USB Winows g h Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je kompletní, zškrtněte políčko ke, kterou hete provést, poté klikněte n položku Dlší. 21 Dokončení restrt Kliknutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtu počítče se musíte přihlásit s právy ministrátor. Poku se ěhem instle progrmu ojeví hyové hlášení, spusťte pliki Dignostik instle umístěnou v Strt/Všehny progrmy/brother/ MFC-XXXX (ke MFC-XXXX je název všeho moelu). V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu, kyž používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Winows USBMintosh Dokončit Nyní je instle okončen. Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist Winows 7 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese 11

12 USB Mintosh Pro uživtele rozhrní USB (M OS X x) 19 Než zčnete instli Zkontrolujte, z je zřízení připojené k npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Důležité Pro uživtele systému M OS X neo nižšího, ktulizujte n M OS X x. (Nejnovější ovlče informe o používném operčním systému M OS X viz Poku hete přit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), nvštivte Brother Solutions Center n rese njěte pokyny v čsto klenýh otzeh n stráne všeho moelu. Připojte kel USB k portu USB n zřízení oznčeném symolem potom připojte kel o počítče Mintosh. 21 Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko OK. Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko Next (Dlší). Stžení instle plike Presto! PgeMnger Kyž je ninstlován plike Presto! PgeMnger, o Brother ControlCenter2 je přián funke OCR. Pomoí Presto! PgeMnger můžete jenouše skenovt, sílet orgnizovt fotogrfie okumenty. Důležité Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Dokončení instle může trvt několik minut. Instle sy MFL-Pro Suite je tímto okončen. Přejěte ke kroku 21 n str. 12. N orzove Brother Support (popor tiskárny Brother) klepněte n Presto! PgeMnger postupujte le pokynů n orzove. Zkontrolujte, z je vypínč zřízení zpnutý. 20 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte instlční isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Při vyzvání vyerte svůj moel postupujte pole pokynů n orzove. Dokončit Nyní je instle okončen. 12

13 Drátová síť Winows Pro uživtele rozhrní kelové sítě (Winows XP / XP Professionl x64 Eition / Winows Vist / Winows 7) 19 Než zčnete instli 20 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Instlční CD-ROM oshuje pliki Nune PperPort 12SE. Tento progrm poporuje Winows XP (SP3 neo vyšší), XP Professionl x64 Eition (SP2 neo vyšší), Winows Vist (SP2 neo vyšší) Winows 7. Pře instlí progrmu MFL-Pro Suite ktulizujte n nejnovější verzi Winows Servisní lík. N ou instle vypněte všehny rány firewll (jiné než rán Winows Firewll) nti-spywrové či ntivirové plike. Vložte instlční isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Kyž se v otevřeném okně zorzí název moelu, vyerte svoje zřízení. Kyž se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Tento počítč (Počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Klikněte n Instle MFL-Pro Suite, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klikněte n Ano. Ostrňte ohrnný kryt z portu Ethernet oznčeného symolem. Připojte kel síťového rozhrní k portu Ethernet potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. Poku instle utomtiky nepokrčuje, vysunutím opětným vložením isku CD otevřete znovu horní níku neo klepněte vkrát n progrm strt.exe z kořenové složky pokrčujte s instlí MFL-Pro Suite o kroku. Pro uživtele Winows Vist Winows 7: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů klepněte n Povolit neo Ano. Zvolte Síťové připojení voiči (Ethernet) klepněte n položku Dlší. Poku hete ninstlovt ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte le pokynů n orzove. Drátová síť Winows Mintosh Zkontrolujte, z je vypínč zřízení zpnutý. Kyž se ojeví orzovk Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm zvolte Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) klepněte n Dlší. Nepoužíváte-li ránu Winows Firewll, njete pokyny pro přiávání násleujííh síťovýh portů v Příruče uživtele k všemu progrmu. 13

14 Drátová síť Winows e f g Pro síťové skenování přiejte port UDP Pro přijímání síťovýh PC-fxů přiejte port UDP Poku máte se síťovým připojením potíže i nále, přiejte port UDP Instle ue utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se ojevují jen po ruhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. Důležité Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik sekun. Jkmile jste vyzváni, vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Poku vše zřízení neylo v síti nlezeno, potvrďte vše nstvení pole le zorzenýh pokynů. Poku je k síti připojen víe než jeen stejný moel zřízení, pomůže vám s ientifikí zřízení zorzená IP res Název uzlu. Pro uživtele Winows Vist Winows 7: kyž se ojeví orzovk Zezpečení systému Winows, vyerte zškrtáví políčko klepněte n Instlovt pro správné okončení instle. Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je kompletní, zškrtněte políčko ke, kterou hete provést, poté klikněte n položku Dlší. Poku se ěhem instle progrmu ojeví hyové hlášení, spusťte pliki Dignostik instle umístěnou v Strt/Všehny progrmy/brother/ MFC-XXXX LAN (ke MFC-XXXX je název všeho moelu). V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu, kyž používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. 22 Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n lšíh počítčíh (je-li tře) Poku hete používt zřízení z víe počítčů v síti, ninstlujte n kžém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejěte ke kroku 20 n str. 13. Síťová liene (Winows ) Tento proukt zhrnuje PC liene ž pro 5 uživtelů. Tto liene poporuje instli progrmu MFL-Pro Suite včetně Nune PperPort 12SE ž n 5 počítčíh v síti. Poku hete použít víe než 5 počítčů s ninstlovným progrmem Nune PperPort 12SE, zkupte prosím lík Brother NL-5, který je líčkem PC liení ž pro lšíh 5 uživtelů. Pro zkoupení líku NL-5 kontktujte utorizovného proeje Brother neo kontktujte služu pro zákzníky společnosti Brother. Dokončit Nyní je instle okončen. 21 Dokončení restrt Kliknutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtu počítče se musíte přihlásit s právy ministrátor. Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist Winows 7 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese 14

15 Drátová síť Mintosh Pro uživtele rozhrní kelové sítě (M OS X x) 19 Než zčnete instli 20 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Zkontrolujte, z je zřízení připojené k npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Důležité Pro uživtele systému M OS X neo nižšího, ktulizujte n M OS X x. (Nejnovější ovlče informe o používném operčním systému M OS X viz Poku hete přit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), nvštivte Brother Solutions Center n rese njěte pokyny v čsto klenýh otzeh n stráne všeho moelu. Ostrňte ohrnný kryt z portu Ethernet oznčeného symolem. Vložte instlční isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Při vyzvání vyerte svůj moel postupujte pole pokynů n orzove. Důležité Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Dokončení instle může trvt několik minut. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko OK. Poku vše zřízení neylo vyhleáno v síti, potvrďte nstvení vší sítě. Viz Než zčnete instli n strně 15. Připojte kel síťového rozhrní k portu Ethernet potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. Drátová síť Winows Mintosh Zkontrolujte, z je vypínč zřízení zpnutý. 15

16 Drátová síť Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. 21 Mintosh Stžení instle plike Presto! PgeMnger 1) Zejte název pro Mintosh o pole Disply Nme (Zorzovné jméno) (o élky mximálně 15 znků). 2) Poku hete použít klávesu SCAN (SKEN) pro skenování sítě, musíte zškrtnout políčko Register your omputer with the "Sn To" funtion on the mhine (Zregistrovt počítč k funki Skenovt o n zřízení). 3) Klikněte n položku OK. Přejěte n. Kyž je ninstlován plike Presto! PgeMnger, o Brother ControlCenter2 je přián funke OCR. Pomoí Presto! PgeMnger můžete jenouše skenovt, sílet orgnizovt fotogrfie okumenty. N orzove Brother Support (popor tiskárny Brother) klepněte n Presto! PgeMnger postupujte le pokynů n orzove. Zný název se zorzí n ispleji LCD, kyž stisknete tlčítko (SCAN (SKEN)) zvolíte možnost skenování. (Víe informí nleznete v části Síťové skenování (pro síťové uživtele) v Příruče uživtele progrmů.) Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko Next (Dlší). 22 Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n lšíh počítčíh (je-li tře) Poku hete používt zřízení z víe počítčů v síti, ninstlujte n kžém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejěte ke kroku 20 n str. 15. Dokončit Nyní je instle okončen. Instle sy MFL-Pro Suite je tímto okončen. Přejěte ke kroku 21 n str

17 Volitelné příslušenství spotření mteriál Možnosti Zřízení má tto volitelná příslušenství. Můžete rozšířit funkčnost zřízení přiáním těhto oplňků. Pro víe informí o volitelném sponím zásoníku komptiilní pměti SO-DIMM nás nvštivte n Pro instli pměti SO-DIMM viz Instle lší pměti v Poroné příruče uživtele. Sponí zásoník LT-5400 Sponí zásoník ppíru pojme ž 500 listů ppíru. Kyž je zásoník ninstlován, zřízení rozšíří svou vstupní kpitu ž n 800 listů. Pměť SO-DIMM Pměť můžete rozšířit instlí jené SO-DIMM (Smll Outline Dul In-line Memory Moule). Spotření mteriál Kyž přije čs vyměnit spotření mteriál, n LCD ispleji ovláího pnelu se ojeví hyové hlášení. Pro víe informí o spotřením mteriálu pro vše zřízení nvštivte resu neo kontktujte všeho ovtele Brother. Tonerová kzet Stnrní tonerová kzet: TN-3330 Tonerová kzet s vysokou výtěžností: TN-3380 Fotovále DR

18 Ohrnné známky Logo Brother je registrovná ohrnná známk společnosti Brother Inustries, Lt. Brother je registrovná ohrnná známk společnosti Brother Inustries, Lt. Mirosoft, Winows Winows Server Internet Explorer jsou registrovné ohrnné známky neo ohrnné známky společnosti Mirosoft Corportion ve Spojenýh státeh merikýh /neo lšíh zemíh. Winows Vist je uď registrovná ohrnná známk neo ohrnná známk společnosti Mirosoft Corportion v USA /neo lšíh zemíh. Apple, Mintosh, Sfri M OS jsou ohrnné známky společnosti Apple In., registrovné v USA jinýh zemíh. Linux je registrovná ohrnná známk Linus Torvls v USA osttníh zemíh. Nune, logo Nune, PperPort SnSoft jsou ohrnné známky neo registrovné ohrnné známky společnosti Nune Communitions, In. neo jejíh přičleněnýh orgnizí v USA /neo lšíh zemíh. Kžá společnost, jejíž softwre je v této příruče zmíněn, je ržitelem lienčního ujenání, které uává vlstnitví zmíněnýh progrmů. Jkékoliv ohoní názvy názvy výroků společností ojevujíí se ve výroíh společnosti Brother, souvisejííh okumenteh neo jkýhkoliv jinýh mteriáleh, jsou všehny registrovnými ohrnnými známkmi příslušnýh společností. Sestvení vyání Tto příručk yl sestven vyán po ozorem společnosti Brother Inustries Lt. tk, y oshovl nejktuálnější úje speifike výroku. Osh této příručky speifike tohoto výroku se mohou měnit ez přehozího upozornění. Společnost Brother si vyhrzuje právo měnit speifike mteriály uveené v této příruče ez přehozího upozornění vylučuje jkoukoli opověnost z veškeré škoy (včetně náslenýh) způsoené ůvěrou v uveené mteriály, včetně, všk ne výhrně, typogrfikýh lšíh hy souvisejííh s touto pulikí. Autorská práv liene 2012 Brother Inustries, Lt. Všehn práv vyhrzen. Tento proukt oshuje progrmové vyvení, který vyvinuli násleujíí ovtelé: PACIFIC SOFTWORKS, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA Deviespe Softwre, In. Všehn práv vyhrzen. Tento proukt oshuje progrm KASAGO TCP/IP vyvinutý společností ZUKEN ELMIC, In.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-8110DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit Stručný návo

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nejprve si prosím přečtěte okument Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto okumentu (Stručný

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM Stručný návod k osluze Zčínáme ADS-2100 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ oznmuje

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J515W DCP-J715W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J140W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluz Zčínám DCP-9270CDN Př instlí zřízní si prosím přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Po správné nstvní instli si prosím přčtět Stručný návo k osluz. Cht-li zorzit Stručný návo k osluz

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J552DW DCP-J752DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J552DW DCP-J752DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J552DW DCP-J752DW Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6490CW Než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli možnému

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6890CDW Dříve než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli

Více

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-585CW Pře používáním tohoto zřízení si přečtete pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh, které

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze FAX-2840 / FAX-2845 FAX zařízení a zkontrolujte součásti. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze FAX-2840 / FAX-2845 FAX zařízení a zkontrolujte součásti. Poznámka Stručný návod k osluze Začínáme FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Přečtěte si nejprve Příručku ezpečnosti výroku a potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste sestavení a instalai provedli správně.

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Návody

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8085DN Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Chcete-li si Stručný návod k osluze

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8950DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8950DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích. Stručný návo k osluz Zčínám MFC-8950DW(T) Njprv si prosím přčtět Příručku zpčnosti výroku. Náslně můžt njít inform o nstvní instli v tomto Stručném návou k osluz. Cht-li zorzit Stručný návo k osluz v jinýh

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluz Zčínám DCP-J925DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení Stránka 1 z 6 Pokyny k připojení Poporované operační systémy Pomoí isku CD se softwarem můžete nainstalovat software tiskárny v násleujííh operačníh systémeh: Winows 8.1 Winows Server 2012 R2 Winows 7

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návod k osluze Zčněte zde DCP-6690CW Dříve než udete moci přístroj používt, přečtěte si Stručný návod k osluze pro správné nstvení instlci. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, co máte dělt, yste

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! MFC-9440CN Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit hardware a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Solatube SolaMaster Série

Solatube SolaMaster Série Instle o stropu ez pohleu (zvěšení) Soltue SolMster Série Světlovo Soltue 330 DS Světlovo Soltue 750 DS Návo k instli Položky Vnější kopule Množství 1. Kopule 750 DS s Ryener 3000 tehnologií (1) 1 1. Kopule

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze FAX-2920 Než je možno přístroj použít, musíte připravit hardware. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup instalace. Stručný návod k obsluze Nastavování přístroje Nastavování

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Na většině obrázků v tomto Stručném návodu k obsluze je uveden model MFC-J6710DW.

Na většině obrázků v tomto Stručném návodu k obsluze je uveden model MFC-J6710DW. Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J6510DW MFC-J6710DW Př konfigurováním zřízní si njřív přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Potom si přčtět tnto Stručný návo k osluz pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J525W DCP-J725DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J525W DCP-J725DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám DCP-J525W DCP-J725DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J6910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J6910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J6910DW Př konigurováním zřízní si njřív přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Potom si přčtět tnto Stručný návo k osluz pro správnou koniguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6 Art.Nr.: 0541708001400 V14 J09 Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem - Softwre HSP6 CZ Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem Softwre HSP6 1.1 Ovládcí jednotk Všechn nstvení se provádějí pomocí čtyř tlčítek

Více

AUTOMATIZACE. Obsluha, údržba linky a BP. Rostislav Palowski

AUTOMATIZACE. Obsluha, údržba linky a BP. Rostislav Palowski AUTOMATIZACE Osluh, úrž linky BP Rostislv Plowski Stření škol, Hvířov-Šumrk, Sýkorov 1/613, příspěvková orgnize Tento výukový mteriál yl zprován v rámi ke EU peníze střením školám - OP VK 1.5 Výuková s

Více

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation Stránka 1 z 5 Průvode připojením Instalae místní tiskárny (Windows) Poznámka: Pokud není operační systém podporován diskem CD Software and Doumentation, je nutné použít Průvode přidáním tiskárny. Aktualizae

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM Stručný návod k osluze DSmoile 820W Zčněte zde DSmoile 820W DSmoile 920DW Děkujeme vám, že jste si vyrli společnost Brother. Vše podpor je pro nás důležitá ceníme si nšeho ochodního vzthu. Předtím než

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! MFC-7440N MFC-7320 Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném

Více

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin průmyslová elektronik Kpitní hldinové snímče CLS 23 K limitnímu snímání hldiny elektriky vodivýh i nevodivýh kplin Miniturní provedení pro přímou montáž do nádrží, jímek, truek Jednoduhé nstvení pomoí

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

WL76* Digitální série YL76* Digitální série

WL76* Digitální série YL76* Digitální série WL76* Digitální série YL76* Digitální série EURPEAN UNIN ECLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4

Více

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely.

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely. Příručka AirPrint Před použitím přístroje Brother Příslušné modely Definice poznámek Ochranné známky Důležitá poznámka Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Modely

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl poznámek: Poznámky uvádějí,

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! SP 1200SF Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Evropská unie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropská unie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropská unie Evropský soiální fon Prh & EU: Investujeme o vší uounosti ávrh čítče jko utomtu Osh ÁVRH ČÍAČE JAKO AUOMAU.... SYCHROÍ A ASYCHROÍ AUOMA..... Výstupy utomtu mohou ýt přímo ity pměti stvu.....

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. M74** Digitální řady L74** Digitální řady

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. M74** Digitální řady L74** Digitální řady UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M74** Digitální řy L74** Digitální řy Osh INSTALACE VAŠEHO TELEVIZORU Bezpečnostní zásy...5 Instle ůležité informe ohleně instle...6 Dálkové ovláání...8 Vkláání terií účinný osh...8

Více

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluz Zčínám MFC-250C MFC-290C MFC-297C Př používáním tohoto zřízní si přčtt pokyny pro správnou instli nstvní v Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ Upozornění informují uživtl o postuph, ktré

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW.

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW. Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v

Více

PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA. Počítačem řízený vyšívací stroj Uživatelská příručka

PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA. Počítačem řízený vyšívací stroj Uživatelská příručka PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA Počítčem řízený vyšívcí stroj Uživtelská příručk DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si tyto ezpečnostní pokyny, než zčnete stroj používt. NEBEZPEČÍ - V zájmu snížení neezpečí

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze DCP-8060 DCP-8065DN Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit přístroj a instalovat programy. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup sestavování a instalace. Krok 1 Instalace

Více

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně Návod k rádiem řízenému budíku CZ Nstvení Symbol příjmu rdiového signálu zčne blikt budík zčne utomticky vyhledávt signál. Tento proces může trvt 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechn tlčítk budou

Více

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluz Zčínám MFC-490CW Př používáním tohoto zřízní si přčtt pokyny pro správnou instli nstvní v Stručném návou k osluz. UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtl o postuph, ktré zrňují možnému

Více

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Na kartě Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card naleznete následující připojení:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Na kartě Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card naleznete následující připojení: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

1 2 c 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 1 16 17 1 2 c c 18 19 20 21 2 22 23 24 25 26 27 28 d c 29 c 1. ROZKLÁDÁNÍ KONSTRUKCE Odepněte pojistku (). Rozložte konstrukci zvednutím mdl směrem vzhůru, dokud

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití EsyMP Multi PC Projection - Návod n použití Obsh 2 O plikci EsyMP Multi PC Projection Typy schůzek nbízených plikcí EsyMP Multi PC Projection... 5 Schůzky s využitím několik obrzů...5 Konání vzdálených

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6100 přes datový kabel USB pro Windows 2000/XP instalace programu PC Suite a modem GPRS Důležité: Nejprve nainstalujte ovladač USB kabelu (viz. DKU5_USBkabel.pdf ), poté

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

Epson iprojection - Návod na použití (Windows/Mac)

Epson iprojection - Návod na použití (Windows/Mac) Epson iprojection - Návod n použití (Windows/Mc) Obsh 2 Úvod k Epson iprojection 5 Funkce plikce Epson iprojection... 6 Připojení k různým zřízením... 6 Čtyřpnelové zobrzení... 6 Přepínání účstníků prezentcí

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario IV Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Vario IV, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-7030 DCP-7045N Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

RV74* Digitální série TV74* Digitální série XV74* Digitální série ZV74* Digitální série VL74* Digitální série YL74* Digitální série WL74* Digitální

RV74* Digitální série TV74* Digitální série XV74* Digitální série ZV74* Digitální série VL74* Digitální série YL74* Digitální série WL74* Digitální RV74* Digitální série TV74* Digitální série XV74* Digitální série ZV74* Digitální série VL74* Digitální série YL74* Digitální série WL74* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Seznm rozílů...4 Bezpečnostní

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme

Více