Výpočet mezd. 3. Zadávání osobních údajů o zaměstnanci: Ostatní/mzdy a zaměstnanci/zaměstnanci/osobní evidence,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočet mezd. 3. Zadávání osobních údajů o zaměstnanci: Ostatní/mzdy a zaměstnanci/zaměstnanci/osobní evidence,"

Transkript

1 Výpočet mezd 1. Založ firmu, 2. Pořízení údajů o zaměstnanci a zdravotních pojišťovnách: tiskopisy/adresář firem/formulář, 3. Zadávání osobních údajů o zaměstnanci: Ostatní/mzdy a zaměstnanci/zaměstnanci/osobní evidence, 4. Zadej číselník zdravotní pojišťovny (ostatní/parametry/číselníky/zdravotní pojišťovny) 5. Před výpočtem měsíčních mezd: Upřesni údaje o zpracovávaném měsíci: - ostatní/parametry/parametry/parametry mezd, Zadej absenci pracovníků v daném měsíci: - zaměstnanci/absence/všechny absence 6. Výpočet měsíčních mezd: měsíční mzdy/mzdy ve formuláři velmi přesně musím zadat údaje odpracovaný čas, složky mzdy: - odpracovaný čas zadej dny bez absence, - hod. - navyš o přesčasové hodiny. 7. Výplatní pásky měsíční mzdy/tiskové sestavy/zaměstnaní/výplaty zaměstnanců/podrobné pásky 8. Přenosy měsíční mzdy/kompletní přenos/do závazků, Při přenosu do peněžního deníku postupujeme obdobně jako u FaP, FaV: závazky a pohledávky/zaúčtování plateb/výběr plateb/přesun do deníku. Po zaúčtování všech mezd nezapomeň přesunout do archivu a nastavit parametry dalšího měsíce.

2 Firma Kimex (plátce DPH) výpočet mezd Firma Kimex je plátcem DPH. K měla v pokladně ,- Kč, na B. Ú. Kč , FaP 1/10 - Nákup automobilu Citroen Berlingo (00002) ,- Kč 20 %(2. o. s.) Výpis z B. Ú. úhrada FaP 1/ VPD odvod peněz z pokladny na B. Ú ,- Kč VPD nákup mikrovlné trouby 3 000,- Kč 20 % Výpís z B. Ú. poskytnutí úvěru ,- Kč Výpis z B. Ú. převod peněz na B. Ú ,- Kč Výpis z B. Ú. vklad podnikatele na B. Ú ,- Kč FaP 2/10 nákup počítače (00001) ,- Kč 20 % VPD splátka leasingu 6 000,- Kč Výpis z B. Ú. záloha na daň z příjmu podnikatele 5 000,- Kč Přenos mezd Firma Kimex DIČ: CZ Krátká 775, Ostrava IČ: Tel.: KB, č. účtu /0100 Fax: Dod. firma Autocont IČ: Nemocniční 21, DIČ: CZ Ostrava 1. Fax: Dod. - firma Firma Citroen, s.r.o., IČ: Proskovická 21, DIČ: CZ Stará Bělá. ČS, č.ú.: /0800 Tel Odb. - Firma Firma ŢDB, s.r.o. Nádraţní 139 Bohumín DIČ: CZ Tel.: IČ: Fax: KB, č. účtu /0100 Úkoly: 1. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy. 2. Vypočtěte mzdy a přeneste do peněţního deníku. 3. Při pořizování DM vystavte kartu DM, DM budeme odepisovat zrychlenou metodou, 4. Zjistěte výsledek hospodaření firmy.

3 Firma Karel Nový zaměstnává pracovnici K. Mráčkovou. Tato pracovnice je vdaná, nar , r.č /0468, č. OP , č. zaměstnance 00002, Bydliště: Hulvácká 5, Ostava 3, kategorie pracovníka: hlavní pracovní poměr, Nástup do zaměstnání: , Funkce: skladnice, tar. třída 8, je odměňována hodinovou mzdou, Průměr pro náhrady: 96,- Kč. Zdravotní pojišťovna: Všeobecná Předchozí zaměstnavatel: Firma Sprint, zápočet 12 let, Nárok na dovolenou: 20 dnů Rodné příjmení: Králová Půjčka: 1 000,- Kč, Spoření: 600,- Kč, Vypočtěte výplatu za měsíc únor: V měsíci únoru čerpal 3 dny dovolené, Odpracoval 5 přesčasových hodin, odměna 1 000,- Kč, Podepsal prohlášení k dani.

4 Firma VANAS (plátce DPH) Firma VANAS je plátcem DPH. K měla v pokladně ,- Kč, na B. Ú. Kč ,-. Firma zaměstnává pracovníka Karla Barana, vypočtěte jeho mzdu za měsíc leden, přeneste a zaplaťte ji ke dni výplatního termínu tj FaP 1/10 - Nákup traktoru (firma 00001) o. s ,- Kč 20 % Výpis z B. Ú. úhrada FaP 1/ VPD odvod peněz z pokladny na B. Ú ,- Kč VPD reprezentace 2 000,- Kč Výpis z B. Ú. převod peněz na B. Ú ,- Kč Výpis z B. Ú. vklad podnikatele na B. Ú ,- Kč Výpis z B. Ú. nákup pily (1. o. s.) ,- Kč 20 % VPD splátka úroku 3 000,- Kč FaV 1/10 za prodané výrobky (odb firma Nářadí Tona) vystav fakturu a přenes cenu Výpis z B. Ú. úhrada FaV 1/ Přenos mezd Firma VANAS DIČ: CZ Krátká 775, Ostrava IČ: Tel.: KB, č. účtu /0100 Fax: Dod. firma Zetor Brno, a.s.. IČ: Praţská 60 DIČ: CZ Brno, KB, č. účtu: /0100 Tel.: Fax: Odběratel. - Firma Firma Nářadí Tona, s.r.o. Nádraţní 139 DIČ: CZ Tel.: IČ: Fax: KB, č. účtu /0100 Úkoly: 1. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy. 2. Vystavte fakturu, přeneste do pohledávek a po zaplacení do peněţního deníku. 3. Při pořizování DM vystavte kartu DM, DM budeme odepisovat zrychlenou metodou, neúčtujeme navýšení ceny o 10%. 4. Zjistěte výši DPH. 5. Zjistěte výsledek hospodaření firmy.

5 Vystav fakturu podle těchto bodů: U faktury vydané datum vystavení je shodné s datem uskuteč. plnění (DPH), datum splatnosti 14 dnů. FaV 1/10 úhrada bude provedena převodem z účtu, objednávka č. 13/10 odběratel Odběratel si odebere: vrták 215,- Kč/ks 350 ks DPH 20 % měřidla 150,- Kč/ ks 15 ks DPH 20 % Firma VANAS zaměstnává pracovníka Karla Barana. Tento pracovník je ţenatý, nar , r. č /0468, č. OP , číslo zaměstnance Bydliště: Kratochvílova 4, Ostrava 1, kategorie pracovníka: hlavní pracovní poměr, Nástup do zaměstnání: , Funkce: technik, tar. třída 8 je odměňována měsíční mzdou, Průměr pro náhrady: 105,- Kč. Předchozí zaměstnavatel: SME Ostrava, 16 let, Nárok na dovolenou: 20 dnů Záloha: 3 000,- Kč, Spoření: 2 000,- Kč, Vypočtěte výplatu za měsíc leden 2010 V měsíci čerpal dovolenou , Odpracoval 20 přesčasových hodin, odměna 4 000,- Kč, Podepsal prohlášení k dani.

6 Firma Alpex (plátce DPH) Firma Alpex vyrábí strojní součásti, je plátcem DPH. K měla v pokladně ,- Kč, na B. Ú. Kč ,-. V měsíci lednu proběhly tyto účetní případy FaP 1/10 - Nákup dod. automobilu (firma o.s ,-Kč 20 % Výpis z B. Ú. trţby za sluţby ,- Kč 20 % VPD platba zálohy na mzdy ,- Kč Výpis z B. Ú. úhrada FaP 1/ VPD odvod peněz z pokladny na B. Ú ,- Kč VPD reprezentace 2 000,- Kč 20 % Výpis z B. Ú. převod peněz na B. Ú ,- Kč Výpis z B. Ú. vklad podnikatele na B. Ú ,- Kč FaP 2/10 nákup frézy (firma 00002) - o..s ,- Kč 20 % VPD splátka úroku 3 000,- Kč VPD výdaj na reprezentaci 450,- Kč FaV 1/10 za prodané výrobky (odb firma Pavel Liška) vystav fakturu a přenes cenu Výpis z B. Ú. úhrada výdajů za telefon 5 000,- Kč 20 % Výpis z B. Ú. úhrada FaV 1/ VPD osobní spotřeba podnikatele ,- Kč Přenos mezd Odpisy dlouhodobého majetku Firma Alpex DIČ: 252/ Krátká 775, Fryčovice IČ: Tel.: KB, č. účtu: /0100 Fax: Dod. firma Škoda Auto, a.s.. IČ: Plzeňská 60 DIČ: 221/ Mladá Boleslav, KB, č. účtu: / Odb. - Firma Firma Pavel Liška IČ: Hlavní 993 DIČ: 325/ Havířov KB, č. účtu /0100 Tel: Fax: Úkoly: 1. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy. 2. Vystavte fakturu, přeneste do pohledávek a po zaplacení do peněţního deníku. 3. Při pořizování DM vystavte karty DM, DM budeme odepisovat zrychlenou metodou, v 1. roce uţívání nenavyšujeme o 10 %. 4. K zaúčtujte uzávěrkovou poloţku odpisy dlouhodobého majetku. 5. Zjistěte výši DPH. 6. Zjistěte výsledek hospodaření firmy.

7 Vystav fakturu podle těchto bodů: U faktury vydané datum vystavení je shodné s datem uskuteč. plnění (DPH), datum splatnosti 14 dnů. FaV 1/10 úhrada bude provedena převodem z účtu, objednávka č. 13/10 odběratel Odběratel si odebere: obráběcí nůţ 1 316,- Kč/ks 200 ks DPH 20 % vrták 150,- Kč/ks 60 ks DPH 20 % Firma Alpex zaměstnává pracovnici Jiřinu Novotnou. Tato pracovnice je vdaná, nar , r. č /0468, č.op Bydliště: Havlíčkova 4, Ostrava 1, kategorie pracovníka: hlavní pracovní poměr, Nástup do zaměstnání: , Funkce: soustruţnice, tar. třída 8, je odměňována hodinovou mzdou, Průměr pro náhrady: 75,- Kč. Zdravotní pojišťovna: Všeobecná Předchozí zaměstnavatel: Firma Karel Máchal, zápočet 12 let, Nárok na dovolenou: 20 dnů Rodné příjmení: Konečná Záloha: 7 000,- Kč, Spoření: 600,- Kč, Vypočtěte výplatu za měsíc leden: V měsíci čerpal 5 dnů dovolené, Odpracoval 5 přesčasových hodin, odměna 3 500,- Kč, Podepsal prohlášení k dani.

8

Daňová evidence. Cílem daňové evidence je podat přehled o příjmech a výdajích, stavu a pohybu majetku, evidovat majetek.

Daňová evidence. Cílem daňové evidence je podat přehled o příjmech a výdajích, stavu a pohybu majetku, evidovat majetek. Daňová evidence představuje jednodušší formu evidence o majetku a závazcích pro potřeby podnikatele a slouţí ke zjištění hospodářského výsledku, na jehoţ základě se stanoví daň z příjmu. Cílem daňové evidence

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ EVIDENCE Sbírka případů z praxe Ing. Ivana Důrasová 2012 Recenzovali: Ing. Helena Holeková Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D. Za jazykovou

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY

OFSETOVÁ TISKÁRNA, DIGITÁLNÍ TISKÁRNA, MAILINGOVÉ A DATOVÉ SLUŽBY Naše poslání: Prosazováním nových trendů v polygrafii šetříme čas a prostředky zákazníka, usnadňujeme mu život a prostřednictvím jeho spokojenosti dáváme práci svým zaměstnancům. Garancí vlastní práce

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Tato účetní třída zahrnuje veškeré účty složek hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, oprávky a opravné položky k majetku. Obsahuje tyto účetní skupiny: 01 -

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník Školní rok 2007/2008 Ing. Simona Daňková Ing. Ludmila Berešová Obsah 1 1) Ukázky účetních dokladů strana 1-7 2) Aktiva a pasiva strana 8 3) Rozvaha strana 9-11 4)

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

5. Zúčtování se zaměstnanci

5. Zúčtování se zaměstnanci 5. Zúčtování se zaměstnanci Obsah kapitoly: odměna zaměstnance za práci písemnosti a evidence práce a mezd mzda, složky mzdy výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, částky k výplatě srážky z mezd (povinné, dobrovolné)

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Společnost s ručením omezeným Svítidla, s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem svítidel a jejich montáží u zákazníků. Adresa firmy: Strakonická

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Sborník příkladů I. díl Ing. Ivana Důrasová Ing. Magda Morávková 2011 Recenzovali: JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. Ing. Petr

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více