Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 15. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0398/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/27

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0398/RMOb-MH/1418/15 V,VHaZ/RMOb/0013/15 Návrh aktualizace povodňového plánu 0399/RMOb-MH/1418/15 V,VHaZ/RMOb/0014/15 Žádost odboru výstavby, VHaZ o souhlas s podáním žádosti na účelový transfer z rozpočtu statutárního města Ostravy téma pro rok 2015 Aktivity na zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin identifikovaných v Plánu 0400/RMOb-MH/1418/15 OF/RMOb/0058/15 Rozpočtová opatření 0401/RMOb-MH/1418/15 OF/RMOb/0052/15 Návrh finančního odboru na schválení mimořádných odměn ředitelkám příspěvkových organizací 0402/RMOb-MH/1418/15 OF/RMOb/0059/15 Předložení zprávy z veřejnosprávní kontroly 0403/RMOb-MH/1418/15 OF/RMOb/0060/15 Rozpočtová opatření 0404/RMOb-MH/1418/15 OF/RMOb/0061/15 Návrh na přípravu, podání žádosti a přijetí dotace na realizaci ozdravného pobytu pro děti předškolního věku 0405/RMOb-MH/1418/15 OSP/RMOb/0005/15 Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 0406/RMOb-MH/1418/15 OHC/RMOb/0130/15 Změna termínů úkolů z RMOb 0407/RMOb-MH/1418/15 OM/RMOb/0102/15 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 0408/RMOb-MH/1418/15 OM/RMOb/0103/15 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 0409/RMOb-MH/1418/15 OM/RMOb/0097/15 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená 0410/RMOb-MH/1418/15 OM/RMOb/0104/15 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - lokalita ul. Gen. Janka, Dětské centrum Malinka 0411/RMOb-MH/1418/15 OM/RMOb/0100/15 Souhlas se vstupem na pozemky a pronájem části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Grmelova - rekonstrukce přístřešku zastávky MHD 0412/RMOb-MH/1418/15 OM/RMOb/0101/15 Souhlas se vstupem na pozemek, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. J. Šavla Ing. S. D. 0413/RMOb-MH/1418/15 OM/RMOb/0099/15 Smlouva o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. 28. října HARMONY CLUB HOTELY, a.s. Strana 2/27

3 0414/RMOb-MH/1418/15 OM/RMOb/0105/15 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Mojmírovců J. L., Ing. J. R., D. B. 0415/RMOb-MH/1418/15 OM/RMOb/0106/15 Žádost RMO o vydání souhlasu ke zřízení věcného břemene služebnosti k cizímu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve prospěch SMO MOb MHaH lokalita Fr. Šrámka 0416/RMOb-MH/1418/15 OB/RMOb/0102/15 Žádosti o pronájem bytu 0417/RMOb-MH/1418/15 OB/RMOb/0098/15 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy 0418/RMOb-MH/1418/15 OB/RMOb/0095/15 Žádosti o výměnu bytů 0419/RMOb-MH/1418/15 OB/RMOb/0101/15 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 0420/RMOb-MH/1418/15 OB/RMOb/0103/15 Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor výpovědí a vyhlášení záměru obvodu 0421/RMOb-MH/1418/15 OB/RMOb/0096/15 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - výměna oken 0422/RMOb-MH/1418/15 OB/RMOb/0097/15 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu - renovace zdravotechniky 0423/RMOb-MH/1418/15 OB/RMOb/0099/15 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu - výměna oken 0424/RMOb-MH/1418/15 OB/RMOb/0100/15 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu - čištění fasád 0425/RMOb-MH/1418/15 OB/RMOb/0104/15 Revokace usnesení 0426/RMOb-MH/1418/15 OHC/RMOb/0125/15 Pravidla 0427/RMOb-MH/1418/15 OHC/RMOb/0128/15 Návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 0428/RMOb-MH/1418/15 OHC/RMOb/0127/15 Návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města Ostravy V,VHaZ/RMOb/0013/15 Návrh aktualizace povodňového plánu číslo: 0398/RMOb-MH/1418/15 návrh odboru výstavby, VHaZ aktualizace povodňového plánu MOb MHaH 2) schvaluje aktualizaci povodňového plánu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 3/27

4 odboru výstavby, VHaZ předat schválený povodňový plán MMO-OŽP k posouzení souladu s Povodňovým plánem obce s rozšířenou působností Ostrava, ověření a stanovení jeho platnosti Vyřizuje: Ing. Dagmar Pulchartová, T: vedoucí odboru výstavby, VHaZ V,VHaZ/RMOb/0014/15 Žádost odboru výstavby, VHaZ o souhlas s podáním žádosti na účelový transfer z rozpočtu statutárního města Ostravy téma pro rok 2015 Aktivity na zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin identifikovaných v Plánu číslo: 0399/RMOb-MH/1418/15 žádost odboru výstavby, VHaZ o souhlas s podáním žádosti na účelový transfer z rozpočtu statutárního města Ostravy téma pro rok 2015 Aktivity na zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin identifikovaných v Plánu 2) souhlasí s podáním žádosti o účelový transfer dle důvodové zprávy předloženého materiálu odboru výstavby, VHaZ zajistit předložení žádosti o účelový transfer odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti MMO Vyřizuje: Ing. Dagmar Pulchartová, T: vedoucí odboru výstavby, VHaZ OF/RMOb/0058/15 Rozpočtová opatření číslo: 0400/RMOb-MH/1418/15 1) schvaluje 1. zvýší se: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy, ÚZ 1030, ORG 510 o Kč Strana 4/27

5 zvýší se: Mateřské školy, - pol Nákup ostatních služeb, ORG 317 o Kč - pol Nákup ostatních služeb, ORG 325 o Kč ÚZ 1030, ORJ 4 2. zvýší se: pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ o Kč pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ o Kč zvýší se: Činnost místní správy, - pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru o Kč - pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč - pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč ÚZ , ORJ Činnost místní správy, - pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru o Kč - pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč - pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč ÚZ , ORJ 12 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0052/15 Návrh finančního odboru na schválení mimořádných odměn ředitelkám příspěvkových organizací číslo: 0401/RMOb-MH/1418/15 návrh finančního odboru na schválení mimořádných odměn ředitelkám zřízených příspěvkových organizací: a) ředitelce Křesťanské mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, PSČ 70900, IČ b) ředitelce Mateřské školy Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvkové organizace, Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, PSČ 70900, IČ c) ředitelce Mateřské školy U Dvoru, příspěvkové organizace, U Dvoru 1249/22a, Mariánské Hory Ostrava, IČ Strana 5/27

6 d) ředitelce Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, Gen.Janka 1208, PSČ 70900, IČ e) ředitelce Mateřské školy Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvkové organizace, Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73/A, PSČ 70900, IČ ) schvaluje mimořádné odměny ředitelkám zřízených příspěvkových organizací v částkách dle důvodové zprávy předloženého materiálu finančnímu odboru informovat ředitelky zřízených příspěvkových organizací o schválení mimořádných odměn Vyřizuje: Ing. Lucie Hluchníková, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0059/15 Předložení zprávy z veřejnosprávní kontroly číslo: 0402/RMOb-MH/1418/15 1) bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené pověřenými pracovnicemi dne v Mateřské škole Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, PSČ 70900, IČ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu OF/RMOb/0060/15 Rozpočtová opatření číslo: 0403/RMOb-MH/1418/15 návrh finančního odboru na rozpočtová opatření: zvýší se: 1. financování pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč zvýší se: Mateřské školy, - pol Nákup ostatních služeb, ORG 324 o Kč - pol Nákup ostatních služeb, ORG 320 o Kč - pol Nákup ostatních služeb, ORG 325 o Kč - pol Nákup ostatních služeb o Kč Strana 6/27

7 - pol Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o Kč - pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORG 325 o Kč - pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORG 320 o Kč - pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORG 324 o Kč - pol Opravy a udržování o Kč ORJ Základní školy, - pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORG 345 o Kč - pol Nákup ostatních služeb, ORG 345 o Kč ORJ Činnosti knihovnické, pol Opravy a udržování, ORJ 4 o Kč Využití volného času dětí a mládeže, pol Nákup ostatních služeb, ORJ 4 o Kč 2. zvýší se: financování pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč zvýší se: Silnice - pol Opravy a udržování o Kč - pol Budovy, haly a stavby, ORG 111 o Kč ORJ Ostatní záležitosti pozemních komunikací, - pol Nákup ostatních služeb o Kč - pol Opravy a udržování o Kč ORJ Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, - pol Nákup ostatních služeb o Kč - pol Opravy a udržování o Kč ORJ Pohřebnictví, - pol Nákup ostatních služeb o Kč - pol Opravy a udržování o Kč ORJ Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, - pol Ochranné pomůcky o Kč - pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek o Kč - pol Nákup materiálu jinde nezařazený o Kč - pol Pohonné hmoty a maziva o Kč - pol Služby peněžních ústavů o Kč - pol Nákup ostatních služeb o Kč - pol Nákup ostatních služeb, ORG 333 o Kč - pol Opravy a udržování o Kč - pol Budovy, haly a stavby, ORG 666 o Kč ORJ Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, pol Nákup ostatních služeb, ORJ 8 o Kč Strana 7/27

8 3. zvýší se: financování pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč zvýší se: Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, - pol Nákup ostatních služeb o Kč - pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek o Kč ORJ 6 4. zvýší se: financování pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč zvýší se: Činnost místní správy, - pol Pohonné hmoty a maziva o Kč - pol Služby peněžních ústavů o Kč - pol Nájemné o Kč - pol Cestovné o Kč ORJ 5 5. zvýší se: financování pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč zvýší se: Zastupitelstva obcí, - pol Knihy, učební pomůcky a tisk o Kč - pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek o Kč - pol Nákup materiálu jinde nezařazený o Kč - pol Nájemné o Kč - pol Nákup ostatních služeb o Kč - pol Cestovné o Kč - pol Pohoštění o Kč - pol Odměny za užití duševního vlastnictví o Kč - pol Věcné dary o Kč ORJ Ostatní záležitosti kultury, pol Nákup ostatních služeb, ORJ 11 o Kč Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol Knihy, učební pomůcky a tisk, ORJ 11 o Kč 6. zvýší se: financování pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč zvýší se: Zastupitelstva obcí, - pol Ostatní osobní výdaje o Kč - pol Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů o Kč - pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč - pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč Strana 8/27

9 ORJ Činnost místní správy, - pol Ostatní osobní výdaje o Kč - pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč - pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč - pol Náhrady mezd v době nemoci o Kč ORJ Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, - pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru o Kč - pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč - pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč - pol Povinné pojistné na úrazové pojištění o Kč ORJ Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, - pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru o Kč - pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč - pol Povinné pojistné na úrazové pojištění o Kč - pol Náhrady mezd v době nemoci o Kč ORJ Bytové hospodářství, - pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru o Kč - pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč - pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč - pol Náhrady mezd v době nemoci o Kč ORJ 7 7. zvýší se: financování pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč zvýší se: Bytové hospodářství, - pol Opravy a udržování, ORG 39 o Kč - pol Opravy a udržování, ORG 37 o Kč - pol Opravy a udržování o Kč - pol Budovy, haly a stavby o Kč ORJ 7 8. zvýší se: Bytové hospodářství, - pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek o Kč - pol Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o Kč - pol Nákup ostatních služeb, ORG 39 o Kč - pol Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o Kč - pol Opravy a udržování o Kč ORJ 7 Strana 9/27

10 Nebytové hospodářství, pol Opravy a udržování, ORJ 7 o Kč sníží se: Bytové hospodářství, - pol Úroky vlastní o Kč - pol Studená voda o Kč - pol Teplo o Kč - pol Elektrická energie o Kč - pol Nákup ostatních služeb o Kč - pol Nákup kolků o Kč ORJ 7 2) doporučuje ZMOb schválit navrhovaná rozpočtová opatření starostce MOb předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OF/RMOb/0061/15 Návrh na přípravu, podání žádosti a přijetí dotace na realizaci ozdravného pobytu pro děti předškolního věku číslo: 0404/RMOb-MH/1418/15 návrh finančního odboru na zahájení přípravy projektu Ozdravný pobyt předškolních dětí z MHaH, podání žádosti a přijetí dotace na realizaci ozdravného pobytu pro děti předškolního věku z dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015, jehož vyhlašovatelem a poskytovatelem je Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ ) doporučuje ZMOb schválit zahájení přípravy, souhlasit s podáním žádosti a přijetím dotace v souladu s podmínkami vyhlašovatele a poskytovatele dotace Moravskoslezského kraje k dotačnímu programu Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015 starostce MOb předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 10/27

11 OSP/RMOb/0005/15 Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou číslo: 0405/RMOb-MH/1418/15 žádost XXXXXXXXXXXX o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou uzavřít nájemní smlouvu s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXX, Moravská Ostrava, k bytu č. 47 v domě s pečovatelskou službou, na ul. Novoveská 1168/14, Ostrava Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 808,80 Kč bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OHC/RMOb/0130/15 Změna termínů úkolů z RMOb číslo: 0406/RMOb-MH/1418/15 1) mění termín plnění úkolů z RMOb č.: UkUsn/0223/15 (usn. 0287/RMOb-MH/1418/11) původní T: nový T: UkUsn/0142/15 (usn. 0223/RMOb-MH/1418/9) původní T: nový T: UkUsn/0089/15 (usn. 0157/RMOb-MH/1418/7) původní T: nový T: Strana 11/27

12 OM/RMOb/0102/15 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 0407/RMOb-MH/1418/15 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Poruba o pronájem hrobového místa č (V/204) uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa, s ročním nájmem ve výši 84 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Poruba majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0103/15 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 0408/RMOb-MH/1418/15 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXX, Frýdlant nad Ostravicí o pronájem hrobového místa č (II/10) uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa, s ročním nájmem ve výši 294 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXX, Frýdlant nad Ostravicí Strana 12/27

13 majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0097/15 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 0409/RMOb-MH/1418/15 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0104/15 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - lokalita ul. Gen. Janka, Dětské centrum Malinka číslo: 0410/RMOb-MH/1418/15 žádost Moniky Malinové, se sídlem Nad Dvorem 775/32, Heřmanice, Ostrava, IČ , o pronájem dvou částí pozemku p. p. č. 861/91 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 13/27

14 uzavřít s účinností od na dobu určitou do Smlouvu o nájmu pozemku, a to části p. p. č. 861/91 ostatní plocha, zeleň o výměře 34 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně dřevěného altánku, s nájemným ve výši Kč, s nájemcem Monikou Malinovou, se sídlem Nad Dvorem 775/32, Heřmanice, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0100/15 Souhlas se vstupem na pozemky a pronájem části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Grmelova - rekonstrukce přístřešku zastávky MHD číslo: 0411/RMOb-MH/1418/15 žádost společnosti euroawk s.r.o., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ 10000, IČ , o vydání souhlasu se vstupem na pozemky a uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava za účelem rekonstrukce, umístění a provozování proskleného přístřešku zastávky MHD 1. vydat souhlas se vstupem na pozemky p. p. č. 5/57 ostatní plocha, ostatní komunikace a st. p. č. 266 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem rekonstrukce proskleného přístřešku zastávky MHD s podmínkou dodržení Jednotného vizuálního stylu přístřešků a zastávek MHD na území města Ostravy, schváleného RM pod č. usn /RM1418/20 ze dne vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku p. p. č. 5/57 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m 2 z celkové výměry 152 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 3) žádá RM o vydání předchozího souhlasu k umístění a provozování 1 ks proskleného přístřešku zastávky MHD s dvoustrannou prosvětlenou komerční reklamní plochou na části pozemku p. p. č. 5/57 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 14/27

15 4) ukládá majetkovému odboru: 1. zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem 2. zaslat žádost RM prostřednictvím věcně příslušného odboru magistrátu 3. informovat žadatele o rozhodnutí RMOb ve věci udělení souhlasu se vstupem na pozemky Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0101/15 Souhlas se vstupem na pozemek, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. J. Šavla Ing. S. D. číslo: 0412/RMOb-MH/1418/15 1) rozhodla vydat souhlas se vstupem na pozemek p. p. č. 209/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a realizace sjezdu/nájezdu, zřídit k části tohoto pozemku věcné břemeno služebnost sjezdu/nájezdu ve prospěch každého vlastníka pozemků st. p. č. 737 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 735 rod. dům, a p. p. č. 224/23 zahrada v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti sjezdu/nájezdu ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 150 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr čtvereční zatíženého pozemku a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti sjezdu/nájezdu s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Mariánské Hory, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) ukládá majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 15/27

16 OM/RMOb/0099/15 Smlouva o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. 28. října HARMONY CLUB HOTELY, a.s. číslo: 0413/RMOb-MH/1418/15 žádost společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a.s., se sídlem Bedřichov 106, Špindlerův Mlýn, IČ , o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, prostřednictvím společnosti JS Property, a.s. zřídit ve prospěch každého vlastníka pozemků uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu věcné břemeno služebnost k části pozemku p. p. č. 751/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem umístění a užívání sjezdu/nájezdu na tomto pozemku, provozovat jej a udržovat, a to v rozsahu daném geometrickým plánem č /2015 na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se společností HARMONY CLUB HOTELY, a.s., se sídlem Bedřichov 106, Špindlerův Mlýn, IČ , dle přílohy č. 4 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0105/15 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Mojmírovců J. L., Ing. J. R., D. B. číslo: 0414/RMOb-MH/1418/15 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Mariánské Hory, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Mariánské Hory a XXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Mariánské Hory, o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 16/27

17 vydat souhlas se vstupem na pozemky p. p. č. 206/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 761/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem vybudování 3 sjezdů/nájezdů a zřídit k části pozemku p. p. č. 206/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 761/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, věcné břemeno služebnost zřízení 3 sjezdů/nájezdů, jejich užívání a udržování ve prospěch každého vlastníka pozemků st. p. č. 524/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. p. č. 524/2 zastavěná plocha a nádvoří, st. p. č. 523/3 zastavěná plocha a nádvoří, p. p. č ostatní plocha, jiná plocha, st. p. č. 523/1 zastavěná plocha a nádvoří a p. p. č. 188/29 zahrada v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 400 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý metr čtvereční zatížených pozemků každým jednotlivým sjezdem/nájezdem, nejméně však Kč + DPH v zákonné výši za každý sjezd/nájezd, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Mariánské Hory, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXX, Ostrava-Mariánské Hory a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Mariánské Hory, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0106/15 Žádost RMO o vydání souhlasu ke zřízení věcného břemene služebnosti k cizímu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve prospěch SMO MOb MHaH lokalita Fr. Šrámka číslo: 0415/RMOb-MH/1418/15 1) doporučuje ZMOb požádat RMO o vydání souhlasu ke zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p. p. č. 877/5 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve prospěch SMO MOb MHaH jako oprávněného z věcného břemene - služebnosti Strana 17/27

18 2) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OB/RMOb/0102/15 Žádosti o pronájem bytu číslo: 0416/RMOb-MH/1418/15 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXX, Ostrava-Hulváky, k bytu č. X, velikosti 1+1 v domě na ulici Lázeňská 1459/4, Ostrava-Hulváky, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Hulváky, k bytu č. XX, velikosti 1+1 v domě na ulici Výstavní 2475/6, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč c) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXX, Ostrava- Mariánské Hory, k bytu č. XX, velikosti 1+1 v domě na ulici 28. října 2658/155, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 1.255,49 Kč d) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Dubina, k bytu č. X, velikosti 1+1 v domě na ulici Strmá 1012/7, Ostrava- Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč e) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Moravská Ostrava, k bytu č. XX, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2440/10, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč f) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava- Mariánské Hory, k bytu č. XX, velikosti 3+1 v domě na ulici Výstavní 2475/6, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.240,99 Kč g) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Mariánské Hory, k bytu č. XX, velikosti 1+0 v domě na ulici Výstavní 2475/6, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 929,50 Kč Strana 18/27

19 h) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Hulváky, k bytu č. X, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2453/20, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0098/15 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy číslo: 0417/RMOb-MH/1418/15 návrh bytového odboru na vystavení Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXX o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXX XXXXXXXXXXXX, Ostrava-Mariánské Hory, k bytu č. X, velikosti 2+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1198/4, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč bytovému odboru informovat nájemkyni o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0095/15 Žádosti o výměnu bytů číslo: 0418/RMOb-MH/1418/15 žádosti XXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXX, Ostrava-Mariánské Hory, byt č. XX a XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXX, Ostrava-Mariánské Hory, byt č. XX, o výměnu bytů Strana 19/27

20 2) souhlasí s výměnou bytů dle předloženého materiálu 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Mariánské Hory, k bytu č. XX, velikosti 4+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1207/8, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 4.395,50 Kč b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Mariánské Hory, k bytu č. XX, velikosti 2+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1199/6, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 3.042,50 Kč 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatelky o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0101/15 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor číslo: 0419/RMOb-MH/1418/15 žádost Gabriely Harvánkové, se sídlem Vítkovická 3079/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , o pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě č. p na ulici 28. října 155, Ostrava-Mariánské Hory, a zároveň o rozšíření účelu podnikání o kosmetické služby o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ev. č. KVR/48/2002/B s Gabrielou Harvánkovou, se sídlem Vítkovická 3079/12, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , s účinností od , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 20/27

21 OB/RMOb/0103/15 Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor výpovědí a vyhlášení záměru obvodu číslo: 0420/RMOb-MH/1418/15 1) bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor ev. č. S/0105/2009/B v domě č. p. 879 na ulici 28. října 247, jež je součástí pozemku st. p. č. 815 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou Ester Kučerovou, se sídlem U Obory 434, Šilheřovice, IČ , ke dni vyhlásit záměr obvodu pronajmout prostor sloužící podnikání nacházející se v I. NP vpravo o celkové ploše 50 m 2 v domě č. p. 879 na ulici 28. října 247, jež je součástí pozemku st. p. č. 815 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava bytovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0096/15 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - výměna oken číslo: 0421/RMOb-MH/1418/15 návrh bytového odboru na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0091/2014/B na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna oken v domech Přemyslovců 1029/24 a 1030/26, Závišova 1031/4, Klicperova 1032/9, Mariánské nám. 1041/3 a 600/11 v Ostravě-Mariánských Horách o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0091/2014/B na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna oken v domech Přemyslovců 1029/24 a 1030/26, Závišova 1031/4, Klicperova 1032/9, Mariánské nám. 1041/3 a 600/11 v Ostravě- Mariánských Horách dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se společností MEROPS spol. s r.o., se sídlem Český Těšín, ul. Strojnická 374, PSČ 73562, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 21/27

22 bytovému odboru připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0097/15 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu - renovace zdravotechniky číslo: 0422/RMOb-MH/1418/15 návrh bytového odboru na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předmětem plnění Renovace zdravotechniky domu Gen. Hrušky 1199/6 v Ostravě-Mariánských Horách oslovit pět firem dle předloženého návrhu bytového odboru k podání cenových nabídek k této veřejné zakázce malého rozsahu s předmětem plnění Renovace zdravotechniky domu Gen. Hrušky 1199/6 v Ostravě-Mariánských Horách dle důvodové zprávy předloženého materiálu bytovému odboru zajistit zahájení řízení dle předloženého návrhu k této veřejné zakázce malého rozsahu Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového 4) zřídila komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: předseda komise: Ing. arch. Liana Janáčková členové: RSDr. Jiří Boháč Jana Pagáčová náhradník: Mgr. Patrik Hujdus náhradníci: Ing. Lukáš Lesňák Vladimír Řezáč Strana 22/27

23 5) ukládá hodnotící komisi předložit RMOb návrh na zhotovitele této veřejné zakázky malého rozsahu Vyřizuje: předseda komise T: OB/RMOb/0099/15 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu - výměna oken číslo: 0423/RMOb-MH/1418/15 návrh bytového odboru na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předmětem plnění Výměna oken v domech Šimáčkova 1010/23 a 1011/25 a Novoveská 63/34 v Ostravě-Mariánských Horách oslovit pět firem dle předloženého návrhu bytového odboru k podání cenových nabídek k této veřejné zakázce malého rozsahu s předmětem plnění Výměna oken v domech Šimáčkova 1010/23 a 1011/25 a Novoveská 63/34 v Ostravě-Mariánských Horách, dle důvodové zprávy předloženého materiálu bytovému odboru zajistit zahájení řízení dle předloženého návrhu k této veřejné zakázce malého rozsahu Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového 4) zřídila komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: předseda komise: Ing. arch. Liana Janáčková členové: RSDr. Jiří Boháč Jana Pagáčová náhradník: Mgr. Patrik Hujdus náhradníci: Ing. Lukáš Lesňák Vladimír Řezáč Strana 23/27

24 5) ukládá hodnotící komisi předložit RMOb návrh na zhotovitele této veřejné zakázky malého rozsahu Vyřizuje: předseda komise T: OB/RMOb/0100/15 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu - čištění fasád číslo: 0424/RMOb-MH/1418/15 návrh bytového odboru na uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s předmětem plnění Oprava a čištění fasád domů Gen. Hrušky 1201/10, 1202/12, 1203/14, 1204/16, 1205/18 a 1206/20 v Ostravě-Mariánských Horách oslovit pět firem dle předloženého návrhu bytového odboru k podání cenových nabídek k této veřejné zakázce malého rozsahu s předmětem plnění Oprava a čištění fasád domů Gen. Hrušky 1201/10, 1202/12, 1203/14, 1204/16, 1205/18 a 1206/20 v Ostravě-Mariánských Horách, dle důvodové zprávy předloženého materiálu bytovému odboru zajistit zahájení řízení dle předloženého návrhu k této veřejné zakázce malého rozsahu Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového 4) zřídila komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: předseda komise: Ing. arch. Liana Janáčková členové: RSDr. Jiří Boháč Jana Pagáčová náhradník: Mgr. Patrik Hujdus náhradníci: Ing. Lukáš Lesňák Vladimír Řezáč Strana 24/27

25 5) ukládá hodnotící komisi předložit RMOb návrh na zhotovitele této veřejné zakázky malého rozsahu Vyřizuje: předseda komise T: OB/RMOb/0104/15 Revokace usnesení číslo: 0425/RMOb-MH/1418/15 1) revokuje usnesení RMOb č. 0206/RMOb-MH/1418/8 ze dne , bod z přílohy č. 1 týkající se XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXX, Ostrava-Mariánské Hory, k bytu č. X, velikosti 1+1 v domě na ulici Hany Kvapilové 2002/9, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do OHC/RMOb/0125/15 Pravidla číslo: 0426/RMOb-MH/1418/15 návrh Pravidel pro udělování souhlasu obce dle ust. 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů 2) vydává Pravidla pro udělování souhlasu obce dle ust. odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů 3) určila Bc. Naďu Ann Olchawski oprávněnou úřední osobou, která bude činit veškeré úkony včetně podepisování všech písemností v souladu s Pravidly pro udělování souhlasu obce dle ust. 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 25/27

26 OHC/RMOb/0128/15 Návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí číslo: 0427/RMOb-MH/1418/15 návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 2) doporučuje ZMOb předložit vedení statutárního města Ostrava návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky č. 7/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, kterým budou upraveny od roku 2016: 1. místní koeficient podle ustanovení 12 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), ve výši 2, kterým se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v 5 odst. 1 zákona, 2. koeficient ve stávající výši tj. 3,5, podle ustanovení 6 odst. 4 písm. b) zákona, kterým se násobí základní sazba daně uvedená v 6 odst. 2 písm. b) zákona, na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 3. koeficient ve stávající výši tj. 3,5, podle ustanovení 11 odst. 3 písm. a) zákona, kterým se násobí základní sazba daně u staveb uvedených v 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona, případně zvýšená u zdanitelné stavby podle 11 odst. 2 zákona, na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OHC/RMOb/0127/15 Návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města Ostravy číslo: 0428/RMOb-MH/1418/15 návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 Strana 26/27

27 2) doporučuje ZMOb souhlasit s návrhem úpravy obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu starostce městského obvodu předložit toto doporučení na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 27/27

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 04.06.2015 čís. 0052/ZMOb-MH/1418/6-0070/ZMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2014 čís. 2788/RMOb-MH/1014/92-2817/RMOb-MH/1014/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 2818/RMOb-MH/1014/93-2844/RMOb-MH/1014/93 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. října 2011 čís. usn. 728/23 754/23 Ing. arch.

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0394/RMObM-MH/1418/6-0397/RMObM-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. listopadu 2011 čís. usn. 757/24 780/24 Ing. arch.

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2012 čís. 1490/RMOb-MH/1014/50-1521/RMOb-MH/1014/50 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 27. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 19. prosince 2011 čís. usn. 853/27 882/27 Ing. arch.

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 28. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 9. ledna 2012 čís. usn. 884/28 915/28 Ing. arch.

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne 8. schůze rady městského obvodu konané dne 16.02.2015 čís. 0177/RMOb-MH/1418/8-0212/RMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0291/RMOb-MH/1418/12-0326/RMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více