Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne"

Transkript

1 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0159/ZMOb-MH/1418/ /ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/18

2 Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0159/ZMOb-MH/1418/13 OHC/ZMOb/0031/16 Program jednání 0160/ZMOb-MH/1418/13 OHC/ZMOb/0035/16 Prezentace Participativního rozpočtu 0161/ZMOb-MH/1418/13 OHC/ZMOb/0036/16 Participativní rozpočet - alokace finančních prostředků pro rok /ZMOb-MH/1418/13 OHC/ZMOb/0032/16 Ověření zápisu z 12. zasedání ZMOb 0163/ZMOb-MH/1418/13 OHC/ZMOb/0033/16 Návrh na ověřovatele zápisu 0164/ZMOb-MH/1418/13 OHC/ZMOb/0030/16 Kontrola plnění usnesení ZMOb 0165/ZMOb-MH/1418/13 OF/ZMOb/0004/16 Zpráva o výsledku hospodaření MOb Mariánské Hory a Hulváky za rok závěrečný účet 0166/ZMOb-MH/1418/13 OF/ZMOb/0005/16 Účetní závěrka MOb MHaH za rok /ZMOb-MH/1418/13 OF/ZMOb/0006/16 Rozbory hospodaření MOb MHaH za 01-03/ /ZMOb-MH/1418/13 OF/ZMOb/0007/16 Rozpočtová opatření 0169/ZMOb-MH/1418/13 OF/ZMOb/0008/16 Návrh na přípravu, podání žádosti a přijetí dotace ke spolufinancování projektu Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku z MHaH /ZMOb-MH/1418/13 OM/ZMOb/0004/16 Nabídka na využití předkupního práva ke koupi stavby v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 0171/ZMOb-MH/1418/13 OM/ZMOb/0005/16 Návrh na vydání souhlasu s odejmutím částí pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Novoveská SMO 0172/ZMOb-MH/1418/13 OM/ZMOb/0006/16 Návrh na projednání žádosti o prodej bytu, ul. Vršovců 64 manž. C. 0173/ZMOb-MH/1418/13 OM/ZMOb/0007/16 Prodej bytových jednotek v domě č. p v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava ul. Korunní /ZMOb-MH/1418/13 OM/ZMOb/0008/16 Návrh na podání žádostí ZM o vyhlášení záměru města prodat část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a RM o vydání souhlasu s nabytím části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Přemyslovců a 28. října výstavba školicího a vzdělávacího centra 0175/ZMOb-MH/1418/13 OM/ZMOb/0009/16 Stanovisko k nabytí nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh-Hulváky a k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Asental Land, s. r. o. 0176/ZMOb-MH/1418/13 OM/ZMOb/0011/16 Návrh na prodej pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Mojmírovců J. L., J. R., D. B. Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato: Materiál OHC/ZMOb/0034/16 Název Návrh na ověřovatele zápisu Strana 2/18

3 OHC/ZMOb/0031/16 Program jednání číslo: 0159/ZMOb-MH/1418/13 1) schvaluje program dnešního zasedání ZMOb v upraveném znění OHC/ZMOb/0035/16 Prezentace Participativního rozpočtu číslo: 0160/ZMOb-MH/1418/13 1) bere na vědomí prezentaci projektu Participativní rozpočet OHC/ZMOb/0036/16 Participativní rozpočet - alokace finančních prostředků pro rok 2017 číslo: 0161/ZMOb-MH/1418/13 1) souhlasí s alokací finančních prostředků ve výši Kč v rozpočtu roku 2017 pro realizaci projektu Participativní rozpočet OHC/ZMOb/0032/16 Ověření zápisu z 12. zasedání ZMOb číslo: 0162/ZMOb-MH/1418/13 1) schvaluje ověření zápisu z 12. zasedání ZMOb Strana 3/18

4 OHC/ZMOb/0033/16 Návrh na ověřovatele zápisu číslo: 0163/ZMOb-MH/1418/13 1) určilo ověřovatele zápisu tohoto zasedání ZMOb: 1. Jana Pagáčová 2. Radek Martiník OHC/ZMOb/0030/16 Kontrola plnění usnesení ZMOb číslo: 0164/ZMOb-MH/1418/13 1) bere na vědomí plnění usnesení ZMOb: 0142/ZMOb-MH/1418/12 ze dne /ZMOb-MH/1418/12 ze dne /ZMOb-MH/1418/12 ze dne /ZMOb-MH/1418/12 ze dne /ZMOb-MH/1418/12 ze dne /ZMOb-MH/1418/12 ze dne /ZMOb-MH/1418/12 ze dne /ZMOb-MH/1418/12 ze dne /ZMOb-MH/1418/12 ze dne /ZMOb-MH/1418/12 ze dne /ZMOb-MH/1418/12 ze dne ) ponechává ve sledování UkUsn/0263/16 (usnesení č. 0150/ZMOb-MH/1418/12) T.: UkUsn/0271/16 (usnesení č. 0152/ZMOb-MH/1418/12) T.: UkUsn/0272/16 (usnesení č. 0153/ZMOb-MH/1418/12) T.: ) mění termín plnění úkolu ze ZMOb č.: UkUsn/0274/16 (usnesení č. 0151/ZMOb-MH/1418/12) Původní T.: Nový T.: Strana 4/18

5 OF/ZMOb/0004/16 Zpráva o výsledku hospodaření MOb Mariánské Hory a Hulváky za rok závěrečný účet číslo: 0165/ZMOb-MH/1418/13 1) schvaluje 1. Zprávu o výsledku hospodaření MOb MHaH za rok závěrečný účet - bez výhrad 2. ponechání kladného hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 12 předloženého materiálu OF/ZMOb/0005/16 Účetní závěrka MOb MHaH za rok 2015 číslo: 0166/ZMOb-MH/1418/13 1) schvaluje účetní závěrku MOb MHaH za rok 2015 a převedení výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši ,42 Kč na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období dle přílohy č. 2 předloženého materiálu OF/ZMOb/0006/16 Rozbory hospodaření MOb MHaH za 01-03/2016 číslo: 0167/ZMOb-MH/1418/13 1) bere na vědomí rozbor hospodaření MOb MHaH za 01-03/2016 Strana 5/18

6 OF/ZMOb/0007/16 Rozpočtová opatření číslo: 0168/ZMOb-MH/1418/13 1) schvaluje tato rozpočtová opatření: 1. zvýší se: financování pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč zvýší se: Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání, - pol Nákup materiálu jinde nezařazený o Kč - pol Nákup ostatních služeb o Kč - pol Léky a zdravotnický materiál o Kč - pol Prádlo, oděv a obuv o Kč - pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek o Kč - pol Služby školení a vzdělávání o Kč - pol Cestovné o Kč - pol Potraviny o Kč - pol Studená voda o Kč - pol Elektrická energie o Kč - pol Teplo o Kč - pol Odměny za užití duševních vlastnictví o Kč - pol Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o Kč - pol Služby telekomunikací a radiokomunikací o Kč - pol Opravy a udržování o Kč - pol Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o Kč - pol Poskytnuté náhrady o Kč ORJ Mateřské školy, - pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORG 320 o Kč - pol Nákup ostatních služeb, ORG 324 o Kč - pol Opravy a udržování o Kč - pol Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o Kč - pol Budovy, haly a stavby, ORG 320 o Kč - pol Stroje, přístroje a zařízení, ORG 324 o Kč - pol Stroje, přístroje a zařízení o Kč ORJ Základní školy, - pol Opravy a udržování o Kč - pol Poskytnuté náhrady o Kč ORJ 4, ORG 345 Strana 6/18

7 Činnosti knihovnické, pol Nákup ostatních služeb, ORJ Využití volného času dětí a mládeže, pol Budovy, haly a stavby, ORJ 4, ORG o Kč o Kč Nebytové hospodářství, - pol Studená voda o Kč - pol Teplo o Kč - pol Elektrická energie o Kč - pol Nákup ostatních služeb o Kč - pol Opravy a udržování o Kč - pol Budovy, haly a stavby o Kč ORJ Činnost místní správy, - pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech o Kč - pol Ostatní osobní výdaje o Kč - pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč - pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč - pol Náhrady mezd v době nemoci o Kč - pol Ostatní nákupy jinde nezařazené, ÚZ 88 o Kč - pol Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, ÚZ 88 o Kč ORJ Činnost místní správy, pol Nákup ostatních služeb, ORJ 5 o Kč zvýší se: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 2. zvýší se: financování pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč o Kč o Kč zvýší se: Silnice, - pol Nákup ostatních služeb o Kč - pol Opravy a udržování o Kč ORJ Ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol Opravy a udržování, ORJ 2 o Kč Strana 7/18

8 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, pol Opravy a udržování, ORJ 2 o Kč Pohřebnictví, - pol Nákup ostatních služeb o Kč - pol Opravy a udržování o Kč - pol Poskytnuté náhrady o Kč ORJ Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, - pol Ochranné pomůcky o Kč - pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek o Kč - pol Nákup materiálu jinde nezařazený o Kč - pol Nákup ostatních služeb o Kč - pol Nákup ostatních služeb, ORG 333 o Kč - pol Opravy a udržování o Kč ORJ Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, pol Nákup ostatních služeb, ORJ 8 o Kč 3. zvýší se: financování pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč zvýší se: Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, - pol Nákup ostatních služeb o Kč - pol Věcné dary o Kč ORJ zvýší se: financování pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč zvýší se: Činnost místní správy, - pol Pohonné hmoty a maziva o Kč - pol Služby školení a vzdělávání o Kč - pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek o Kč - pol Opravy a udržování o Kč - pol Nákup materiálu jinde nezařazený o Kč - pol Cestovné o Kč - pol Programové vybavení o Kč - pol Nájemné o Kč - pol Stroje, přístroje a zařízení o Kč ORJ 5 Strana 8/18

9 5. zvýší se: financování pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč zvýší se: Zastupitelstva obcí, - pol Nákup materiálu jinde nezařazený o Kč - pol Cestovné o Kč - pol Věcné dary o Kč - pol Nájemné o Kč - pol Služby školení a vzdělávání o Kč - pol Nákup ostatních služeb o Kč ORJ Rozhlas a televize, pol Nákup ostatních služeb, ORJ Ostatní záležitosti kultury, pol Nákup ostatních služeb, ORJ Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol Nákup ostatních služeb, ORJ Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, pol Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, ORJ zvýší se: financování pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč zvýší se: Činnost místní správy, - pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech o Kč - pol Ostatní osobní výdaje o Kč - pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč - pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč - pol Povinné pojistné na úrazové pojištění o Kč - pol Náhrady mezd v době nemoci o Kč ORJ Zastupitelstva obcí, - pol Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů o Kč - pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč - pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč - pol Náhrady mezd v době nemoci o Kč ORJ 12 Strana 9/18

10 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, - pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech o Kč - pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč - pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč - pol Náhrady mezd v době nemoci o Kč ORJ Bytové hospodářství, - pol Ostatní osobní výdaje o Kč - pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč - pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč - pol Náhrady mezd v době nemoci o Kč ORJ Činnost místní správy, pol Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, ÚZ 88, ORJ 12 zvýší se: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 7. zvýší se: financování pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o Kč o Kč o Kč o Kč zvýší se: Bytové hospodářství, - pol Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o Kč - pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek o Kč - pol Budovy, haly a stavby o Kč - pol Opravy a udržování, ORG 37 o Kč ORJ Nebytové hospodářství, - pol Opravy a udržování o Kč - pol Nákup ostatních služeb o Kč ORJ 7 Strana 10/18

11 3) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního OF/ZMOb/0008/16 Návrh na přípravu, podání žádosti a přijetí dotace ke spolufinancování projektu Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku z MHaH 2017 číslo: 0169/ZMOb-MH/1418/13 1) projednalo návrh na zahájení přípravy, podání žádosti a přijetí dotace ke spolufinancování projektu Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku z MHaH 2017 z dotačního programu Příspěvky na ozdravné pobyty, jehož vyhlašovatelem a poskytovatelem je Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ ) souhlasí se zahájením přípravy, podáním žádosti a v případě kladného hodnocení žádosti s přijetím dotace na realizaci projektu Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku z MHaH ) ukládá starostce MOb zajistit veškeré potřebné úkony související s přípravou a realizací tohoto projektu Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OM/ZMOb/0004/16 Nabídka na využití předkupního práva ke koupi stavby v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 0170/ZMOb-MH/1418/13 1) projednalo nabídku XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na využití předkupního práva ke koupi stavby bez čp/če, garáže v jeho vlastnictví, stojící na pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví SMO, svěřeného MOb MHaH, za kupní cenu ve výši Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 11/18

12 2) rozhodlo nabídku nevyužít 3) ukládá majetkovému odboru informovat nabízejícího o tomto rozhodnutí ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/ZMOb/0005/16 Návrh na vydání souhlasu s odejmutím částí pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Novoveská SMO číslo: 0171/ZMOb-MH/1418/13 1) projednalo žádost statutárního města Ostravy o vydání souhlasu s odejmutím částí pozemků ze svěření MOb MHaH v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, z důvodu zápisu stavby Měnírna MHD do katastru nemovitostí 2) souhlasí s odejmutím částí pozemků oddělených na základě geometrického plánu č /2015 ze svěření MOb MHaH, a to: část pozemku p. p. č. 248/3 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha nově označená jako p. p. č. 248/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 114 m 2, část pozemku p. p. č. 248/3 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha nově označená jako st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m 2, část pozemku p. p. č. 248/5 ostatní plocha, neplodná půda nově označená jako p. p. č. 248/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 m 2, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 3) ukládá majetkovému odboru informovat žadatele o tomto souhlasu ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 12/18

13 OM/ZMOb/0006/16 Návrh na projednání žádosti o prodej bytu, ul. Vršovců 64 manž. C. číslo: 0172/ZMOb-MH/1418/13 1) projednalo žádost o prodej bytové jednotky v domě č. p ul. Vršovců 64 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou manž. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX a XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4) rozhodlo a) vyhlásit záměr obvodu prodat bytovou jednotku rozšířenou o 2 obytné místnosti vybudované v půdním prostoru na vlastní náklady nájemce v domě č. p ul. Vršovců 64, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 413 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava b) požádat radu města o vydání souhlasu k prodeji nemovitosti uvedené v bodě a) tohoto usnesení 5) ukládá majetkovému odboru a) vyhlásit záměr obvodu obvyklým způsobem b) zaslat žádost radě města prostřednictvím příslušného odboru magistrátu Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/ZMOb/0007/16 Prodej bytových jednotek v domě č. p v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava ul. Korunní 16 číslo: 0173/ZMOb-MH/1418/13 1) projednalo žádost o prodej bytových jednotek v domě č. p ul. Korunní 16 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou stávajícími nájemci domu Strana 13/18

14 2) rozhodlo nabídnout a prodat jednotky v domě č. p ul. Korunní 16 zahrnující byty a podíly na společných částech nemovité věci, tj. pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 306 m 2 a budově č. p. 1028, která je součástí pozemku, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, stávajícím nájemcům v domě, a to: a) j. č. 1028/1 zahrnující byt a podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 810/8791 XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za částku Kč b) j. č. 1028/2 zahrnující byt a podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 601/8791 manž. XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za částku Kč c) j. č. 1028/3 zahrnující byt a podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 633/8791 XXXXXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, za částku Kč d) j. č. 1028/4 zahrnující byt a podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 601/8791 XXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za částku Kč e) j. č. 1028/5 zahrnující byt a podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 633/8791 XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za částku Kč f) j. č. 1028/7 zahrnující byt a podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 1014/8791 manž. XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, za částku Kč g) j. č. 1028/8 zahrnující byt a podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 602/8791 XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za částku Kč h) j. č. 1028/9 zahrnující byt a podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 633/8791 manž. XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, za částku Kč i) j. č. 1028/10 zahrnující byt a podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 206/8791 XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za částku Kč j) j. č. 1028/11 zahrnující byt a podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 811/8791 XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za částku Kč k) j. č. 1028/12 zahrnující byt a podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 602/8791 XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za částku Kč l) j. č. 1028/13 zahrnující byt a podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 634/8791 XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za částku Kč m) j. č. 1028/15 zahrnující byt a podíl na společných částech nemovité věci o velikosti 1011/8791 manž. XXXXXXXXXXX, nar. XXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, za částku Kč Strana 14/18

15 a uzavřít s kupujícími kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu věcném dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 3) ukládá majetkovému odboru připravit: a) nabídky b) smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/ZMOb/0008/16 Návrh na podání žádostí ZM o vyhlášení záměru města prodat část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a RM o vydání souhlasu s nabytím části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Přemyslovců a 28. října výstavba školicího a vzdělávacího centra číslo: 0174/ZMOb-MH/1418/13 1) rozhodlo požádat 1. ZM o vyhlášení záměru města prodat část pozemku p. p. č. 183/1 ostatní plocha, zeleň nově označenou dle geometrického plánu č /2016 jako p. p. č. 183/27 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2. RM o vydání souhlasu s nabytím části pozemku st. p. č. 559 zastavěná plocha a nádvoří nově označené dle geometrického plánu č /2016 jako p. p. č ostatní plocha, jiná plocha o výměře 61 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, od manželů XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 3) ukládá majetkovému odboru zaslat žádost ZM a RM prostřednictvím věcně příslušného odboru magistrátu Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 15/18

16 OM/ZMOb/0009/16 Stanovisko k nabytí nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh-Hulváky a k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Asental Land, s. r. o. číslo: 0175/ZMOb-MH/1418/13 1) projednalo žádost majetkového odboru magistrátu o stanovisko k nabytí pozemků v k. ú. Zábřeh- Hulváky a k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu od společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , do vlastnictví statutárního města Ostravy 2) doporučuje ZM: a) nabýt pozemky v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu do vlastnictví statutárního města Ostravy a svěřit je městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky b) nabýt níže uvedené pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostravy a svěřit je městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky: st. p. č zastavěná plocha a nádvoří st. p. č zastavěná plocha a nádvoří p. p. č. 151/37 ostatní plocha, zeleň st. p. č zastavěná plocha a nádvoří p. p. č. 184/31 zahrada st. p. č zastavěná plocha a nádvoří st. p. č zastavěná plocha a nádvoří p. p. č. 67/4 zahrada p. p. č. 67/8 ostatní plocha, ostatní komunikace p. p. č. 96/7 ostatní plocha, ostatní komunikace p. p. č. 227/59 orná půda p. p. č. 199/14 ostatní plocha, zeleň část pozemku p. p. č. 67/2 zahrada nově označená dle geometrického plánu č /2014 jako p. p. č. 67/10 zahrada o výměře 1251 m 2 c) nabýt pozemek p. p. č. 673/21 ostatní plocha, ostatní komunikace do vlastnictví statutárního města Ostravy bez svěření městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky d) nenabýt pozemky p. p. č. 736/131 ostatní plocha, manipulační plocha p. p. č. 736/56 ostatní plocha, ostatní komunikace část p. p. č. 67/2 zahrada nově označen dle geometrického plánu č /2014 jako p. p. č. 67/11 zahrada o výměře 560 m 2 Strana 16/18

17 3) ukládá majetkovému odboru informovat žadatele o tomto doporučení ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/ZMOb/0011/16 Návrh na prodej pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Mojmírovců J. L., J. R., D. B. číslo: 0176/ZMOb-MH/1418/13 1) projednalo žádosti XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o prodej částí pozemku p. p. č. 761/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2) rozhodlo prodat 1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pozemek p. p. č. 761/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 72 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, který vznikne oddělením z pozemku p. p. č. 761/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 102 m 2 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2015, za sjednanou kupní cenu ve výši Kč a současně zřídit bezúplatné věcné břemeno služebnost k části pozemku p. p. č. 761/6 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem uložení a provozování kanalizace v tomto pozemku v rozsahu daném geometrickým plánem č /2016 na dobu neurčitou ve prospěch statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pozemek p. p. č. 761/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, který vznikne oddělením z pozemku p. p. č. 761/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 102 m 2 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2015, za sjednanou kupní cenu ve výši Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu Strana 17/18

18 3. XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pozemek p. p. č. 761/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, který vznikne oddělením z pozemku p. p. č. 761/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 102 m 2 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2015, za sjednanou kupní cenu ve výši Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 3) ukládá majetkovému odboru připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 18/18

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.06.2019 čís. 0063/ZMOb-MH/1822/5-0081/ZMOb-MH/1822/5 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 04.06.2015 čís. 0052/ZMOb-MH/1418/6-0070/ZMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2018 čís. 0381/ZMOb-MH/1418/28-0399/ZMOb-MH/1418/28 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26.10.2017 čís. 0293/ZMOb-MH/1418/22-0307/ZMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.06.2013 čís. 0211/ZMOb-MH/1014/18-0235/ZMOb-MH/1014/18 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.11.2016 čís. 0194/ZMOb-MH/1418/15-0212/ZMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.07.2017 čís. 0268/ZMOb-MH/1418/20-0277/ZMOb-MH/1418/20 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0013/ZMOb-MH/1418/2-0024/ZMOb-MH/1418/2 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.02.2017 čís. 0225/ZMOb-MH/1418/17-0234/ZMOb-MH/1418/17 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. prosince 2011 čís. usn. 104/8 122/8

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015 čís. 0025/ZMOb-MH/1418/3-0030/ZMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 04.11.2014 čís. 0001/ZMOb-MH/1418/1-0012/ZMOb-MH/1418/1 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.06.2017 čís. ZMOb/0200/17 - ZMOb/0218/17 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.09.2018 čís. 0370/ZMOb-Vit/1418/20-0391/ZMOb-Vit/1418/20 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 21. 6. 2017 USNESENÍ č. 30/04-17 Z 1. Rozpočtové opatření č. 22/2017 navýšení příjmů na: pol.4121 Neinvestiční přijaté transfery od

Více

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.05.2018 čís. 2879/RMObM-MH/1418/53-2882/RMObM-MH/1418/53 Ing. arch. Liana Janáčková Jana Pagáčová místo Strana 1/5 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.03.2016 čís. 0142/ZMOb-Vit/1418/8-0161/ZMOb-Vit/1418/8 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6 Výdaje:

Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6 Výdaje: Sloupec1 Sloupec2 Sloupec3 Sloupec4 Sloupec5 Sloupec6 Výdaje: Schválený rozpočet r. 2017 Upravený rozpočet r. 2017 Skutečnost r. 2017 rozpočet r. 2018 1070 5222 Myslivost neinvestiční transfery spolkům

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014 84. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2014 čís. 2488/RMOb-MH/1014/84-2522/RMOb-MH/1014/84 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013 čís. 0349/ZMOb-Sle/1014/15-0371/ZMOb-Sle/1014/15 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 16. 12. 2015 USNESENÍ č. 84/07-15 Z 1. Změnu č. 25 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 23. 9. 2015 USNESENÍ č. 57/05-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 40/2015 navýšení příjmů na: par.2143 cestovní ruch, pol.2324 přijaté nekapitálové

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 27. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 27. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.07.2018 čís. 0374/ZMOb-MH/1418/27-0379/ZMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 19. února 2010 čís. 321/24 - čís. 328/24

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 9. 11. 2016 USNESENÍ č. 68/05-16 Z 1. Rozpočtové opatření č. 35/2016 par.5512 požární ochrana - dobrovolná část, pol.2324 přijaté nekapitálové

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více