Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne"

Transkript

1 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0136/ZMOb-MH/1418/ /ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/14

2 Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0136/ZMOb-MH/1418/12 OHC/ZMOb/0022/16 Program jednání 0137/ZMOb-MH/1418/12 OHC/ZMOb/0024/16 Ověření zápisu z 11. zasedání ZMOb 0138/ZMOb-MH/1418/12 OHC/ZMOb/0023/16 Návrh na ověřovatele zápisu 0139/ZMOb-MH/1418/12 OHC/ZMOb/0021/16 Kontrola plnění usnesení ZMOb 0140/ZMOb-MH/1418/12 OHC/ZMOb/0025/16 Projednání záměru výstavby KoDuS, ul. Oborného 0141/ZMOb-MH/1418/12 OHC/ZMOb/0026/16 Program jednání 0142/ZMOb-MH/1418/12 V,VHaZ/ZMOb/0001/16 Návrh odboru výstavby, VHaZ na schválení projektu Regenerace sídliště Vršovců 0143/ZMOb-MH/1418/12 OF/ZMOb/0003/16 Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 0144/ZMOb-MH/1418/12 V,VHaZ/ZMOb/0003/16 Návrh MOb Mariánské Hory a Hulváky na realizaci investičního záměru a poskytnutí výpůjčky 0145/ZMOb-MH/1418/12 OM/ZMOb/0001/16 Stanovisko k darování nemovitostí v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Zelená 73, Charitativní dům pokojného stáří sv. Alžběty 0146/ZMOb-MH/1418/12 OM/ZMOb/0002/16 Nabytí části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Gen. Hrušky BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě 0147/ZMOb-MH/1418/12 OM/ZMOb/0003/16 Návrh na zánik věcného předkupního práva k budově č. p. 416 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Daliborova Ing. V. H. 0148/ZMOb-MH/1418/12 OB/ZMOb/0002/16 Revokace usnesení 0149/ZMOb-MH/1418/12 OB/ZMOb/0003/16 Revokace usnesení 0150/ZMOb-MH/1418/12 OB/ZMOb/0004/16 Odpis nevymahatelných pohledávek za vyúčtování služeb 0151/ZMOb-MH/1418/12 OB/ZMOb/0005/16 Schválení realizace projektů 0152/ZMOb-MH/1418/12 OB/ZMOb/0006/16 Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace - Fráni Šrámka 0153/ZMOb-MH/1418/12 OB/ZMOb/0007/16 Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace - Nivnická 0154/ZMOb-MH/1418/12 VEDENI/ZMOb/0001/16 Informace o podané žádosti o dotaci v rámci programu Bezpečnostní dobrovolník na projekt Zvyšování bezpečnosti v obvodu za přispění dobrovolníků 0155/ZMOb-MH/1418/12 VEDENI/ZMOb/0002/16 Protokol o kontrole 0156/ZMOb-MH/1418/12 V,VHaZ/ZMOb/0005/16 Návrh odboru výstavby, VHaZ na schválení projektu Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská Strana 2/14

3 0157/ZMOb-MH/1418/12 V,VHaZ/ZMOb/0004/16 Návrh odboru výstavby, VHaZ na předložení žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu, výzvy č Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na zřízení Spojovacího chodníku podél ulic Novoveská a Novinářská 0158/ZMOb-MH/1418/12 V,VHaZ/ZMOb/0006/16 Záměr regulovat parkování Materiály, které byly staženy: Materiál V,VHaZ/ZMOb/0002/16 Název Návrh MOb Mariánské Hory a Hulváky na realizaci investičního záměru a poskytnutí výpůjčky Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato: Materiál Název OHC/ZMOb/0027/16 Technický stav oken a vchodových dveří v bytových domech Knüpferova č. 1 a 4 a Lázeňská č. 1 a 4 OHC/ZMOb/0029/16 Záměr regulovat parkování - návrh Bc. Sucharda OHC/ZMOb/0028/16 Návrh odpovědi na dopis I. V. OHC/ZMOb/0022/16 Program jednání číslo: 0136/ZMOb-MH/1418/12 1) schvaluje program dnešního zasedání ZMOb v upraveném znění OHC/ZMOb/0024/16 Ověření zápisu z 11. zasedání ZMOb číslo: 0137/ZMOb-MH/1418/12 1) schvaluje ověření zápisu z 10. zasedání ZMOb Strana 3/14

4 OHC/ZMOb/0023/16 Návrh na ověřovatele zápisu číslo: 0138/ZMOb-MH/1418/12 1) určilo ověřovatele zápisu tohoto zasedání ZMOb: 1. Mgr. Patrik Hujdus 2. Ing. Ivo Furmančík OHC/ZMOb/0021/16 Kontrola plnění usnesení ZMOb číslo: 0139/ZMOb-MH/1418/12 1) bere na vědomí plnění usnesení ZMOb: 0107/ZMOb-MH/1418/10 ze dne /ZMOb-MH/1418/10 ze dne /ZMOb-MH/1418/10 ze dne /ZMOb-MH/1418/10 ze dne /ZMOb-MH/1418/10 ze dne /ZMOb-MH/1418/10 ze dne /ZMOb-MH/1418/11 ze dne /ZMOb-MH/1418/11 ze dne /ZMOb-MH/1418/11 ze dne OHC/ZMOb/0025/16 Projednání záměru výstavby KoDuS, ul. Oborného číslo: 0140/ZMOb-MH/1418/12 žádost o zařazení bodu Projednání záměru výstavby KoDuS, ul. Oborného do programu jednání 2) konstatuje, že vzhledem k tomu, že není k dispozici současný projekt, zastupitelstvo bude rozhodovat o dalším postupu v některém z příštích zasedání zastupitelstva Strana 4/14

5 OHC/ZMOb/0026/16 Program jednání číslo: 0141/ZMOb-MH/1418/12 1) schvaluje program dnešního zasedání ZMOb v upraveném znění V,VHaZ/ZMOb/0001/16 Návrh odboru výstavby, VHaZ na schválení projektu Regenerace sídliště Vršovců číslo: 0142/ZMOb-MH/1418/12 návrh projektu Regenerace sídliště Vršovců v Ostravě-Mariánských Horách pro realizaci III. etapy tohoto projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 2) schvaluje předložený projekt Regenerace sídliště Vršovců v Ostravě-Mariánských Horách pro realizací její III. etapy starostce městského obvodu zajistit veškeré potřebné úkony pro realizaci stavby III. etapy a doplnit žádosti o dotaci Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 5/14

6 OF/ZMOb/0003/16 Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací číslo: 0143/ZMOb-MH/1418/12 návrh odboru finančního na vydání dodatků s přílohami ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací, kterými budou upraveny aktuální stavy svěřeného movitého a nemovitého majetku: 1. Mateřská škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, PSČ 70900, IČ Křesťanská mateřská škola Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 22, PSČ 70900, IČ Mateřská škola Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 73/A, PSČ 70900, IČ Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace, se sídlem U Dvoru 1249/22a, Mariánské Hory, Ostrava, IČ Mateřská škola Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava - Hulváky, Matrosovova 14/A, PSČ 70900, IČ Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Gen.Janka 1208, PSČ 70900, IČ ) souhlasí s vydáním nových dodatků s přílohami ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací odboru finančnímu zaslat vyhotovené dodatky příslušným příspěvkovým organizacím Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního Strana 6/14

7 V,VHaZ/ZMOb/0003/16 Návrh MOb Mariánské Hory a Hulváky na realizaci investičního záměru a poskytnutí výpůjčky číslo: 0144/ZMOb-MH/1418/12 návrh MOb Mariánské Hory a Hulváky na pořízení venkovních dětských hracích prvků v areálu TJ SLOVAN a možnost dání do užívání hotového díla uživateli TJ SLOVAN Ostrava, z.s., se sídlem Gollova 1407/8, Hulváky, Ostrava, IČ formou výpůjčky, a to na dobu určitou 5 let, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 2) schvaluje záměr pořídit v areálu TJ SLOVAN OSTRAVA, z.s. v Ostravě-Hulvákách venkovní dětské hrací prvky 3) souhlasí s návrhem na dání do užívání hotového díla - venkovní dětské hrací prvky uživateli TJ SLOVAN Ostrava, z.s. formou výpůjčky na dobu určitou 5 let 4) ukládá starostce městského obvodu zajistit veškeré potřebné úkony pro realizaci venkovních hracích prvků a následně uzavření smlouvy o výpůjčce dle odst. 3) Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OM/ZMOb/0001/16 Stanovisko k darování nemovitostí v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Zelená 73, Charitativní dům pokojného stáří sv. Alžběty číslo: 0145/ZMOb-MH/1418/12 1) doporučuje ZM darovat nemovitosti v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 551 m 2, jehož součástí je stavba č. p. 2514, občanská vybavenost a pozemky p. p. č. 1094/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 2153 m 2, p. p. č. 1094/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 199 m 2, p. p. č. 1094/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 103 m 2, p. p. č. 1094/4 ostatní plocha, zeleň o výměře 113 m 2, p. p. č. 1094/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 66 m 2, p. p. č. 1094/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 21 m 2 a p. p. č. 1094/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 737 m 2 ul. Zelená 73, Charitě Ostrava, se sídlem Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice, PSČ , IČ Strana 7/14

8 2) ukládá majetkovému odboru informovat odbor majetkový MMO o tomto doporučení ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/ZMOb/0002/16 Nabytí části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Gen. Hrušky BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě číslo: 0146/ZMOb-MH/1418/12 1) rozhodlo nabýt z vlastnictví družstva BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě, se sídlem Petra Křičky 2863/17a, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , část pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, nově označenou na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2015 jako p. p. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1141 m 2 z celkové výměry 5120 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně jeho příslušenství, do vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, za sjednanou kupní cenu ve výši Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) ukládá majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/ZMOb/0003/16 Návrh na zánik věcného předkupního práva k budově č. p. 416 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Daliborova Ing. V. H. číslo: 0147/ZMOb-MH/1418/12 žádost XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o zrušení předkupního práva k nemovitosti v jeho vlastnictví v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 8/14

9 2) rozhodlo o zániku věcného předkupního práva k budově č. p. 416, bydlení, stojící na pozemku st. p. č. 343 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a uzavřít smlouvu o zániku věcného práva předkupního s žadatelem XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OB/ZMOb/0002/16 Revokace usnesení číslo: 0148/ZMOb-MH/1418/12 1) revokuje usnesení ZMOb č. 0113/ZMOb-MH/1418/10 ze dne OB/ZMOb/0003/16 Revokace usnesení číslo: 0149/ZMOb-MH/1418/12 1) revokuje usnesení ZMOb č. 0133/ZMOb-MH/1418/11 ze dne OB/ZMOb/0004/16 Odpis nevymahatelných pohledávek za vyúčtování služeb číslo: 0150/ZMOb-MH/1418/12 návrh bytového odboru na odpis nevymahatelných pohledávek za vyúčtování služeb za rok 2006, 2007, 2009 a 2010 v celkové výši Kč 2) rozhodlo odepsat nevymahatelné pohledávky za vyúčtování služeb roku 2006, 2007, 2009 a 2010 v celkové výši Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu Strana 9/14

10 bytovému odboru ve spolupráci s finančním odborem provést odpis těchto pohledávek ve smyslu rozhodnutí ZMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního OB/ZMOb/0005/16 Schválení realizace projektů číslo: 0151/ZMOb-MH/1418/12 záměr využití volných zdrojů z roku 2015 na finanční pokrytí projektů Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě- Mariánských Horách, Snížení energetické náročnosti domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách a Renovace zdravotechniky v bytovém domě Gen. Hrušky 1216/23 v Ostravě-Mariánských Horách 2) rozhodlo schválit záměr využití volných zdrojů z roku 2015 na finanční pokrytí projektů Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě- Mariánských Horách, Snížení energetické náročnosti domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách a Renovace zdravotechniky v bytovém domě Gen. Hrušky 1216/23 v Ostravě-Mariánských Horách dle důvodové zprávy předloženého materiálu bytovému odboru zpracovat podklady pro výběrová řízení na výše uvedené projekty a předložit je do RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 10/14

11 OB/ZMOb/0006/16 Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace - Fráni Šrámka číslo: 0152/ZMOb-MH/1418/12 návrh projektu Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách a podání žádosti o dotaci a realizaci tohoto projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 2) schvaluje předložený projekt Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 16 3) souhlasí s podáním žádosti o dotaci pro projekt Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 16 s tím, že financování bude zajištěno dle přílohy č. 1 Přehled financování projektu, bez nároků na spolufinancování realizace díla ze strany Statutárního města Ostravy 4) ukládá starostce MOb zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci včetně všech příloh k projektu dle odstavce 2) a 3) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 16, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a spolufinancování a zajistit předfinancování projektu uvedeného v odstavci 3) tohoto usnesení z finančních prostředků MOb MHaH Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OB/ZMOb/0007/16 Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace - Nivnická číslo: 0153/ZMOb-MH/1418/12 návrh projektu Snížení energetické náročnosti domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách a podání žádosti o dotaci a realizaci tohoto projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu Strana 11/14

12 2) schvaluje předložený projekt Snížení energetické náročnosti domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 16 3) souhlasí s podáním žádosti o dotaci pro projekt Snížení energetické náročnosti domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 16 s tím, že financování bude zajištěno dle přílohy č. 1 Přehled financování projektu, bez nároků na spolufinancování realizace díla ze strany Statutárního města Ostravy 4) ukládá starostce MOb zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci včetně všech příloh k projektu dle odstavce 2) a 3) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 16, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a spolufinancování a zajistit předfinancování projektu uvedeného v odstavci 3) tohoto usnesení z finančních prostředků MOb MHaH Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu VEDENI/ZMOb/0001/16 Informace o podané žádosti o dotaci v rámci programu Bezpečnostní dobrovolník na projekt Zvyšování bezpečnosti v obvodu za přispění dobrovolníků číslo: 0154/ZMOb-MH/1418/12 informaci o podané žádosti o státní účelovou dotaci na rok 2016 v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník na projekt Zvyšování bezpečnosti v obvodu za přispění dobrovolníků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) bere na vědomí podání žádosti o státní účelovou dotaci na rok 2016 v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník na projekt Zvyšování bezpečnosti v obvodu za přispění dobrovolníků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 12/14

13 VEDENI/ZMOb/0002/16 Protokol o kontrole číslo: 0155/ZMOb-MH/1418/12 protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti 2) bere na vědomí zprávu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností zveřejnit tento protokol na webových stránkách městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností V,VHaZ/ZMOb/0005/16 Návrh odboru výstavby, VHaZ na schválení projektu Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská číslo: 0156/ZMOb-MH/1418/12 návrh projektu Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská pro realizaci stavby projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 2) schvaluje předložený projekt Spojovací chodník podél ulic Novoveská a Novinářská starostce městského obvodu zajistit veškeré potřebné úkony pro realizaci stavby Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 13/14

14 V,VHaZ/ZMOb/0004/16 Návrh odboru výstavby, VHaZ na předložení žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu, výzvy č Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na zřízení Spojovacího chodníku podél ulic Novoveská a Novinářská číslo: 0157/ZMOb-MH/1418/12 návrh RMOb podat žádost o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu, výzvy č Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na zřízení Spojovacího chodníku podél ulic Novoveská a Novinářská 2) rozhodlo podat žádost o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu č Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na zřízení Spojovacího chodníku podél ulic Novoveská a Novinářská starostce MOb zajistit veškeré úkony potřebné pro podání žádosti o dotaci Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu V,VHaZ/ZMOb/0006/16 Záměr regulovat parkování číslo: 0158/ZMOb-MH/1418/12 záměr regulovat parkování v oblasti vymezené ulicemi Zelená, 1. máje, 28. října, Výstavní vč. ulice Fr. Šrámka 2) souhlasí se záměrem regulovat parkování v oblasti vymezené ulicemi Zelená, 1. máje, 28. října, Výstavní vč. ulice Fr. Šrámka odboru výstavby, VHaZ zabezpečit veškeré úkony související s realizací záměru Vyřizuje: Ing. Dagmar Pulchartová, T: vedoucí odboru výstavby, VHaZ Strana 14/14

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.06.2013 čís. 0211/ZMOb-MH/1014/18-0235/ZMOb-MH/1014/18 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.11.2016 čís. 0194/ZMOb-MH/1418/15-0212/ZMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2018 čís. 0381/ZMOb-MH/1418/28-0399/ZMOb-MH/1418/28 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.02.2017 čís. 0225/ZMOb-MH/1418/17-0234/ZMOb-MH/1418/17 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. prosince 2011 čís. usn. 104/8 122/8

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26.10.2017 čís. 0293/ZMOb-MH/1418/22-0307/ZMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.07.2017 čís. 0268/ZMOb-MH/1418/20-0277/ZMOb-MH/1418/20 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014

Usnesení 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0013/ZMOb-MH/1418/2-0024/ZMOb-MH/1418/2 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.05.2018 čís. 2879/RMObM-MH/1418/53-2882/RMObM-MH/1418/53 Ing. arch. Liana Janáčková Jana Pagáčová místo Strana 1/5 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 04.11.2014 čís. 0001/ZMOb-MH/1418/1-0012/ZMOb-MH/1418/1 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 27. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 27. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.07.2018 čís. 0374/ZMOb-MH/1418/27-0379/ZMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 04.06.2015 čís. 0052/ZMOb-MH/1418/6-0070/ZMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.06.2019 čís. 0063/ZMOb-MH/1822/5-0081/ZMOb-MH/1822/5 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.02.2015 čís. 0025/ZMOb-MH/1418/3-0030/ZMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 22. června 2009 čís. 241/21 - čís.

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015 čís. 0046/ZMOb-MH/1418/5-0051/ZMOb-MH/1418/5 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0394/RMObM-MH/1418/6-0397/RMObM-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 25. února 2008 čís. 144/11 - čís. 156/11

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2017 čís. 2028/RMObM-MH/1418/38-2032/RMObM-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 19. února 2010 čís. 321/24 - čís. 328/24

Více

Usnesení 25. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.04.2016 čís. 1086/RMObM-MH/1418/25-1090/RMObM-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 13. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015

Usnesení 13. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015 13. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015 čís. 0327/RMOb-MH/1418/13-0363/RMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.04.2017 čís. 0186/ZMOb1418/16/17 0204/ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 4. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 11.02.2019 čís. 0260/RMObM-MH/1822/4-0271/RMObM-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 5. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 10. ledna 2011 čís. usn. 128/5 154/5 Ing. arch. Liana

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 30. května 2011 čís. usn. 418/15-448/15 Ing. arch.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 25. ledna 2010 čís. usn. 2306/79 čís. usn. 2331/79

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 32. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 32. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2014 čís. 2544/RMObM-MH/1014/32-2551/RMObM-MH/1014/32 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2017 čís. 2494/RMObM-MH/1418/46-2508/RMObM-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.03.2016 čís. 0142/ZMOb-Vit/1418/8-0161/ZMOb-Vit/1418/8 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více