ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 O ceně nemovitostí čp. 6 na st.4/2 spolu se st.č.4/2 a zahradou p.č. 430, čp. 7 na st.4/3 spolu se st.č.4/3 a zahradou p.č. 429, čp. 8 na st.4/4 spolu se st.č.4/4 a zahradou p.č. 428, vše Přihrádek, k.ú., obec a okres Pardubice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Zámek Pardubice Stanovení ceny I... zjištěné dle platného cenového předpisu pro účely daní a poplatků II.. obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracovala: Ivana Joštová Sladkovského Pardubice telefon: Znalecký posudek obsahuje 36 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Pardubicích

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol o ceně nemovitostí čp. 6 na st.4/2 spolu se st.č.4/2 a zahradou p.č. 430, čp. 7 na st.4/3 spolu se st.č.4/3 a zahradou p.č. 429, čp. 8 na st.4/4 spolu se st.č.4/4 a zahradou p.č. 428, vše Přihrádek, k.ú., obec a okres Pardubice 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Objekt čp.6 na st. 4/2, čp.7 na st. 4/3 a čp.8 na st. 4/5 Adresa předmětu ocenění: Příhrádek Pardubice Kraj: Pardubický Okres: Pardubice Obec: Pardubice Katastrální území: Pardubice Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku vyjmenované obce ZCv = 1 120,00 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti ing. Smutného. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku Objednávka znaleckého posudku ze dne č.1/2014/pce/135 Částečný výpis z listu vlastnictví č. 207 pro k.ú., obec a okres Pardubice, zpracovaný dálkovým přístupem dne Kopie katastrální mapy Projektová dokumentace zpracovaná INRECO s.r.o. Hradec Králové - Ing. P.Rohlíček, z 06/ Celková obnova Příhrádku J.Sakař - Dějiny Pardubic Analýza vlivu památkové rezervace na cenu nemovitosti - diplomová práce - Ing.Luděk Drápal INTERNET 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastník stavby: Česká republika - Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha, vlastnictví: výhradní Vlastník pozemku: Česká republika - Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha, vlastnictví: výhradní. 6. Dokumentace a skutečnost pro zpracování znaleckého posudku byla znalci k dispozici Projektová dokumentace - Celková obnova Příhrádku - 2.etapa, 3 blok z 06/ Celkový popis nemovitosti Přihrádkem se nazývá trojúhelné prostranství na konci Zámecké ulice, východně od zámku v Pardubicích. Zdejší prostor tvoří pozdně gotické a renesanční domy. Od Zámecké ulice je odděluje zeď s průjezdem a brankou. Směrem k zámku se pak vychází nízkou čtverhrannou branou s průjezdem. V domech bývaly dílny, konírna, sýpka, vězení, později byty, sklady a kanceláře. Z domů, jež byly upraveny v klasicistním slohu v době kolem roku 1800 a v první třetině 19.stol. se zachovala původní pozdně gotická a renesanční jádra, ale také výzdoba průčelí s malovanými výklenky nebo kamenná ostění. Předmětem znaleckého posudku jsou stavby postavené podél západní hranice Příhrádku. Jedná se o objekty čp. 6, 7 a 8. Objekty pocházejí z roku Po požáru v roce 1538 byly přestavěny. V průběhu dalších století byly domy dále udržovány a přestavovány, až do dnešní podoby, která pochází z 18.století. Areál Přihrádku s objekty čp. 5,6,7,8 je společně s pardubickým zámkem veden na seznamu nemovitých kulturních památek v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 33032/ Předmětné objekty se nacházejí na území městské památkové zóny Pardubice

3 8. Obsah znaleckého posudku Objekt čp.6 na st. 4/2 a 1 ) Dům čp.6 - budova a 2 ) Dům čp.6 - věž Objekt čp.7 na st. 4/3 Objekt čp.8 na st. 4/4 I. Stanovení ceny zjištěné dle platného cenového předpisu pro účely daní a poplatků Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Objekt čp.6 na st. 4/2 a) Ocenění staveb a 1 ) Dům čp.6 budova Dům čp.6 se nachází na západní straně Přihrádku, je postaven za objektem čp.7, se kterým je v současné době provozně propojen ve 2.NP. Původní objekt ze 16 století, přestavěný v 18.století do dnešní podoby. Dům vznikl sloučením a dostavěním dvou objektů a výstavbou komunikačního traktu u náměstí. Objekt má podzemní podlaží, které zasahuje i pod dům čp.7. Původní gotické sklepy jsou v současné době v havarijním stavu vlivem poklesu spodní vody. Původní klenby jsou po 1 m podepřeny mohutnou dřevěnou konstrukcí a jsou zcela nefunkční. Z tohoto důvodu nejsou zahrnuty do ocenění. Objekt má dvě nadzemní podlaží. 1.NP je částečně zapuštěné pod úroveň náměstí. Obvodové zdivo a vnitřní zdivo je masívní, smíšené. Stropy jsou nad 1.NP jsou vesměs klenuté. Nad 2.NP jsou stropy dřevěné trámové. Střecha je sedlová na dřevěném krovu, krytina pálená - bobrovky. V průběhu užívání bylo do původní černé kuchyně vestavěno sociální zařízení, které je v současné době funkční. Stavebně - technický stav objektu je špatný. Obvodové zdivo vykazuje vzlínavou vlhkost až do výše 1 m. V 1.NP jsou rozsáhlé poruchy svislých a vodorovných konstrukcí, značné trhliny ve vnitřních i obvodových zdech. 2.NP bylo rozděleno na dvě části - obě přístupné samostatnými schodišti. Východní část byla upravena, strop v této části je hurdový do ocel.nosníků, jsou opraveny vnitřní omítky a podlahy. Obvodové zdivo je vlhké. Západní část má 2 výškové úrovně, v nižší části jsou klenby, zbytek má dřevěný trámový strop s rovným podhledem. Tyto stropy jsou v havarijním stavu.. Dispoziční řešení : 1.NP - hlavní vstup z prostoru Příhrádku dveřmi do haly po pravé straně je obloukové schodiště do patra, po levé je sociální zařízení - 2 WC s umývárnou. Z haly je vstup do 3 místností posledně užívaných jako výstavní místnosti. Po pravé straně přední místnosti je zazděný vstup do průjezdu věže 2.NP - hala s výstupem obloukového schodiště s vyrovnávacími schody do věže, 2 kanceláře. Původní největší místnost podlaží je rozdělena neprůchozí příčkou, za ní jsou 2 místnosti přístupné pouze z čp.7 Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: D. budovy pro společenské a kulturní účely Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

4 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka - II -0,03 Poptávka po zapsaných kulturních památkách je nižší než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba IV 0,00 (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 4 Index trhu I T = P 5 * (1 + P i ) = 0,970 i = 1 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 1,00 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční zástavba I 0,02 3. Poloha pozemku v obci - Střed obce centrum obce I 0,05 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek lze I 0,00 napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná I 0,00 občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, špatné V -0,02 parkovací možnosti - V okolí je velmi omezená možnost parkování 7. Hromadná doprava* - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, příměstské V 0,00 linky měst) 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná stavba s komerční III 0,10 využitelností 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy zvyšující cenu - Historické centrum města III 0,30 11 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i ) = 1,450 i = 2 Koeficient pp = I T * I P = 1,406 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP (6,20+9,00)/2*12,60 = 95,76 2.NP = 95,76 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 1.NP 95,76 m 2 4,15 m 397,40 2.NP 95,76 m 2 2,89 m 276,75 Součet 191,52 m 2 674,15 Průměrná výška podlaží: PVP = 674,15 /191,52 = 3,52 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 191,52 / 2 = 95,76 m 2-4 -

5 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor 1.NP ((6,20+9,00)/2*12,60)*(4,15) = 397,40 m 3 2.NP (95,76)*(2,89) = 276,75 m 3 zastřešení 9,00*9,20*3,80/2+9,00*2,00*2,10/2 = 176,22 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor 1.NP NP 397,40 m 3 2.NP NP 276,75 m 3 zastřešení NP 176,22 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 850,37 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu Část [%] 1. Základy vč. zemních prací kamenné, bez izolací S Svislé konstrukce masívní smíšené v tl. až do 1,5 m S Stropy dřevěné trámové S Krov, střecha sedlová na dřevěném krovu S Krytiny střech pálená taška S Klempířské konstrukce měděný plech N Úprava vnitřních povrchů vápenné omítky S Úprava vnějších povrchů vápenná omítka S Vnitřní obklady keramické běžné obklady S Schody kamenné S Dveře náplňové S Vrata X Okna zdojená S Povrchy podlah betonové s dřevotřískou S Vytápění akumulační kamna S Elektroinstalace světelná a motorová S Bleskosvod ano S Vnitřní vodovod studená a teplá voda S Vnitřní kanalizace litina S Vnitřní plynovod chybí C Ohřev teplé vody bojler P Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadlo S Výtahy není C Ostatní chybí C Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 6, ,00 6,30 2. Svislé konstrukce S 17, ,00 17,20 3. Stropy S 8, ,00 8,20 4. Krov, střecha S 5, ,00 5,90 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,80 6. Klempířské konstrukce N 0, ,54 0,92 7. Úprava vnitřních povrchů S 7, ,00 7,00 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,60 9. Vnitřní obklady keramické S 2, ,00 2, Schody S 3, ,00 3, Dveře S 3, ,00 3, Vrata X 0, ,00 0, Okna S 5, ,00 5, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění S 5, ,00 5, Elektroinstalace S 5, ,00 5,90-5 -

6 17. Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod C 0, ,00 0, Ohřev teplé vody P 1, ,46 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. S 3, ,00 3, Výtahy C 1, ,00 0, Ostatní C 5, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 92,09 Koeficient vybavení K 4: 0,9209 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 611,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9889 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,8966 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9209 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0800 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 580,28 Plná cena: 850,37 m 3 * 4 580,28 Kč/m 3 = ,70 Kč Koeficient pp * 1,406 Cena stavby CS = ,38 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 464 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 50 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 514 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 464 / 514 = 90,3 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 % Koeficient opotřebení: (1-85 %/ 100) * 0,150 Dům čp.6 - budova - zjištěná cena = ,31 Kč a 2 ) Dům čp.6 věž Součástí čp. je kamenná věž s průjezdem k zámku. Objekt má dvě nadzemní podlaží. 1.NP je pouze průjezd. Z budovy je propojení průchodem s valenou klenbou. Průjezd je zaklenut valenou klenbou. Obvodové zdivo je masívní v tl. 1,60 a nevykazuje žádné viditelné poruchy. Ve 2.NP je jedna místnost, později během užívání rozdělená příčkou. V tomto podlaží je je propojení s budovou vyrovnávacím schodištěm. Stavebně - technický stav objektu je dobrý. Dle provedeného průzkumu (viz PD) bylo těleso věže založeno poměrně hluboko (3,6 m). Pod základy jsou piloty o délce 0,8 m, uložené na roznášecí rošt. Tato dřevěná konstrukce je dle průzkumu uhnilá.. Obvodové zdivo vykazuje vzlínavou vlhkost až do výše 1 m. Zastřešení věže je na dřevěném krovu (pro nepřístupnost toho prostoru není znám jeho stav), krytina věže z měděného plechu. Dispoziční řešení : 1.NP - průjezd 2.NP - 2 kanceláře Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: B. budovy nebytové ostatní Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

7 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka - II -0,03 Poptávka po zapsaných kulturních památkách je nižší než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba IV 0,00 (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 4 Index trhu I T = P 5 * (1 + P i ) = 0,970 i = 1 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 1,00 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční zástavba I 0,02 3. Poloha pozemku v obci - Střed obce centrum obce I 0,05 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek lze I 0,00 napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná I 0,00 občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, špatné V -0,02 parkovací možnosti - V okolí je velmi omezená možnost parkování 7. Hromadná doprava* - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, příměstské V 0,00 linky měst) 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná stavba s komerční III 0,10 využitelností 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy zvyšující cenu - Historické centrum města III 0,30 11 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i ) = 1,450 i = 2 Koeficient pp = I T * I P = 1,406 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP 9,80*10,35 = 101,43 2,NP 9,80*10,35 = 101,43 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 1.NP 101,43 m 2 4,50 m 456,44 2,NP 101,43 m 2 3,20 m 324,58 Součet 202,86 m 2 781,02 Průměrná výška podlaží: PVP = 781,02 /202,86 = 3,85 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 202,86 / 2 = 101,43 m 2-7 -

8 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor vrchní stavba 9,80*10,35*(0,80+14,80+6,00/3) = 1 785,17 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor vrchní stavba NP 1 785,17 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 785,17 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu Část [%] 1. Základy vč. zemních prací kamenné základy bez izolací S Svislé konstrukce masívní zděné ze smíšeného zdiva S Stropy klenuté a dřevěné trámové S Krov, střecha stanová na dřevěném krovu S Krytiny střech měděný plech N Klempířské konstrukce měděný plech N Úprava vnitřních povrchů vápenné omítky S Úprava vnějších povrchů vápenná omítka S Vnitřní obklady keramické chybí C Schody chybí C Dveře chybí C Vrata X Okna dřevěná dvojitá S Povrchy podlah dlažby, prkna S Vytápění akumulační kamna S Elektroinstalace světelná a motorová S Bleskosvod ano S Vnitřní vodovod chybí C Vnitřní kanalizace chybí C Vnitřní plynovod chybí C Ohřev teplé vody chybí C Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vyb. chybí C Výtahy chybí C Ostatní chybí C Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 7, ,00 7,20 2. Svislé konstrukce S 21, ,00 21,80 3. Stropy S 11, ,00 11,90 4. Krov, střecha S 5, ,00 5,40 5. Krytiny střech N 2, ,54 3,08 6. Klempířské konstrukce N 0, ,54 0,92 7. Úprava vnitřních povrchů S 5, ,00 5,80 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,10 9. Vnitřní obklady keramické C 2, ,00 0, Schody C 2, ,00 0, Dveře C 3, ,00 0, Vrata X 0, ,00 0, Okna S 5, ,00 5, Povrchy podlah S 2, ,00 2, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 5, ,00 5, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod C 3, ,00 0, Vnitřní kanalizace C 2, ,00 0,00-8 -

9 20. Vnitřní plynovod C 0, ,00 0, Ohřev teplé vody C 1, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. C 3, ,00 0, Výtahy C 1, ,00 0, Ostatní C 3, ,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 76,60 Koeficient vybavení K 4 : 0,7660 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 830,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9851 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,8455 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,7660 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0750 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 869,77 Plná cena: 1 785,17 m 3 * 3 869,77 Kč/m 3 = ,31 Kč Koeficient pp * 1,406 Cena stavby CS = ,42 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 464 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 100 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 564 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 464 / 564 = 82,3 % Koeficient opotřebení: (1-82,3 % / 100) * 0,177 Dům čp.6 - věž - zjištěná cena = ,80 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky k.ú. Pardubice Pozemky se nacházejí mimo záplavové území řek Labe a Chrudimky. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní IV 0,00 orientace 2. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 3. Ochranná pásma - Mimo ochranná pásma I 0,00 4. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 5. Geometrický tvar pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 i = 1-9 -

10 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka - II -0,03 Poptávka po zapsaných kulturních památkách je nižší než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba IV 0,00 (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 4 Index trhu I T = P 5 * (1 + P i ) = 0,970 i = 1 Index polohy pozemku Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 1,00 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční zástavba I 0,02 3. Poloha pozemku v obci - Střed obce centrum obce I 0,05 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek lze I 0,00 napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná I 0,00 občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, špatné V -0,02 parkovací možnosti - V okolí je velmi omezená možnost parkování 7. Hromadná doprava* - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, příměstské V 0,00 linky měst) 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná stavba s komerční III 0,10 využitelností 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy zvyšující cenu - Historické centrum města III 0,30 11 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i ) = 1,450 i = 2 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,970 * 1,000 * 1,450 = 1,406 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,- 1, ,72 Typ Název Parcelní číslo Výměra Jedn. cena Cena [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a nádvoří 4/2 246, , ,12 4 odst. 1 zahrada , , ,24 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,36 Pozemky k.ú. Pardubice - zjištěná cena = ,36 Kč

11 Objekt čp.7 na st. 4/3 a) Ocenění staveb a 1 ) Dům čp.7 Dům čp.7 se nachází na západní straně Přihrádku, je postaven mezi objekty čp.8 a 6, se kterým je v současné době provozně propojen. Původní objekt ze 16 století, přestavěný v 18.století do dnešní podoby. Původně byl užíván jako sýpka, později jako kovářská dílna, s byty ve 2.NP. V současné době není užíván. Objekt má dvě nadzemní podlaží. 1.NP je částečně zapuštěné pod úroveň náměstí. Původní gotická jádro bylo užší, v 18. století byl rozšířen do náměstí. o komunikační trakt. Základy jsou kamenné, bez izolací. Obvodové zdivo a vnitřní zdivo je masivní, smíšené. Stropy jsou nad 1.NP jsou vesměs klenuté. V části jsou klenby valené, v části křížové spočívající na středním sloupu v největší místnosti 1.NP. Nad 2.NP jsou stropy dřevěné trámové. Střecha je sedlová na dřevěném krovu, krytina pálená - bobrovky. Vstup do 2. NP je dvojí, v jižní části je dřevěné schodiště přístupné přímo u náměstí do části 2.NP, druhé dřevěné schodiště je vnější - od čp.6 do druhé části 2.NP. Stavebně - technický stav objektu je špatný, vnitřní značně opotřebované (WC s umývadlem) Poruchy jsou jak ve stropech, tak v stěnách - šikmé trhliny jsou v obvodových stěnách. Místnost se středním sloupem má poruchy v klenbách - síť trhlin, větší trhliny jsou mezi klenbami a obvodovou zdí. Obvodové zdivo vykazuje vzlínavou vlhkost až do výše 1 m. Dispoziční řešení : 1.NP - vstup do 1.NP dveřmi z Příhrádku v ose objektu, další dveře po pravé straně pod schody do skladu, dveře po levé straně na schodiště do patra. Hlavním vstupem přes předsíň je přístupná bývalá kovárna se středovým sloupem. Po levé straně z tohoto prostoru je přístupná původní velká místnost později rozdělená příčkami na 10 malých prostorů bez oken - zřejmě příruční skládky a sklepy. 2.NP - do tohoto podlaží vedou 2 schody. Vnější schodiště před objektem čp.6 vede do předsíně a dále do chodby s vyrovnávacím schodištěm z níž je vstup do komory bez okna, místnosti se vstupem do 2 místností (v čp.6). Druhé schodiště vede do chodby podél Příhrádku z níž jsou vstupy do pravděpodobně 2 bývalých bytů - po levé straně bytu o 3 místnostech (bez soc.zařízení), po pravé straně do bytu o 3 místnostech a soc.zařízení (v nepoužitelném stavu - WC a umývárny). Z 1 místnosti je vstup do lodžie (bývalý suchý WC) Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: D. budovy pro společenské a kulturní účely Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1261 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka - II -0,03 Poptávka po zapsaných kulturních památkách je nižší než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba IV 0,00 (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 4 Index trhu I T = P 5 * (1 + P i ) = 0,970 i =

12 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 1,00 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční zástavba I 0,02 3. Poloha pozemku v obci - Střed obce centrum obce I 0,05 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek lze I 0,00 napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná I 0,00 občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, špatné V -0,02 parkovací možnosti - V okolí je velmi omezená možnost parkování 7. Hromadná doprava* - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, příměstské V 0,00 linky měst) 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná stavba s komerční III 0,10 využitelností 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy zvyšující cenu - Historické centrum města III 0,30 11 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i ) = 1,450 i = 2 Koeficient pp = I T * I P = 1,406 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP 12,70*10,90+5,20*12,50 = 203,43 2.NP 10,90*17,80+4,96*1,22 = 200,07 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 1.NP 203,43 m 2 3,38 m 687,59 2.NP 200,07 m 2 2,40 m 480,17 Součet 403,50 m ,76 Průměrná výška podlaží: PVP = 1 167,76 /403,50 = 2,89 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 403,50 / 2 = 201,75 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor 1.NP (12,70*10,90+5,20*12,50)*(1,50+3,38) = 992,74 m 3 2.NP vč-zastřešení 10,90*17,80*(2,40+2,20+3,60/2)+4,96*1,22*(2,40+0,56/2) = 1 257,95 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor 1.NP NP 992,74 m 3 2.NP vč-zastřešení NP 1 257,95 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 2 250,69 m

13 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu Část [%] 1. Základy vč. zemních prací kamenné, bez izolací S Svislé konstrukce masívní smíšené v tl. až do 1,5 m S Stropy klenuté a dřevěné trámové S Krov, střecha sedlová na dřevěném krovu S Krytiny střech pálená taška S Klempířské konstrukce měděný plech N Úprava vnitřních povrchů vápenné omítky S Úprava vnějších povrchů vápenná omítka S Vnitřní obklady keramické částečné P Schody dřevěné a kamenné S Dveře náplňové S Vrata X Okna dřevěná dvojitá S Povrchy podlah dlažby, prkna S Vytápění akumulační kamna S Elektroinstalace světelná a motorová S Bleskosvod ano S Vnitřní vodovod rozvod pouze studené vody S Vnitřní kanalizace litina S Vnitřní plynovod není S Ohřev teplé vody bojler S Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vyb. 1 WC S Výtahy není S Ostatní není S Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 6, ,00 6,30 2. Svislé konstrukce S 17, ,00 17,20 3. Stropy S 8, ,00 8,20 4. Krov, střecha S 5, ,00 5,90 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,80 6. Klempířské konstrukce N 0, ,54 0,92 7. Úprava vnitřních povrchů S 7, ,00 7,00 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,60 9. Vnitřní obklady keramické P 2, ,46 0, Schody S 3, ,00 3, Dveře S 3, ,00 3, Vrata X 0, ,00 0, Okna S 5, ,00 5, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění S 5, ,00 5, Elektroinstalace S 5, ,00 5, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3, Vnitřní plynovod S 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 1, ,00 1, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. S 3, ,00 3, Výtahy S 1, ,00 1, Ostatní S 5, ,00 5, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 99,19 Koeficient vybavení K 4 : 0,

14 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 611,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9527 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 1,0266 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9919 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0800 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 5 441,94 Plná cena: 2 250,69 m 3 * 5 441,94 Kč/m 3 = ,94 Kč Koeficient pp * 1,406 Cena stavby CS = ,64 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 464 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 50 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 514 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 464 / 514 = 90,3 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 % Koeficient opotřebení: (1-85 %/ 100) * 0,150 Dům čp.7 - zjištěná cena = ,50 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky k.ú. Pardubice Pozemky se nacházejí mimo záplavové území řek Labe a Chrudimky. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní IV 0,00 orientace 2. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 3. Ochranná pásma - Mimo ochranná pásma I 0,00 4. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 5. Geometrický tvar pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka - II -0,03 Poptávka po zapsaných kulturních památkách je nižší než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba IV 0,00 (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 4 Index trhu I T = P 5 * (1 + P i ) = 0,970 i =

15 Index polohy pozemku Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 1,00 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční zástavba I 0,02 3. Poloha pozemku v obci - Střed obce centrum obce I 0,05 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek lze I 0,00 napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná I 0,00 občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, špatné V -0,02 parkovací možnosti - V okolí je velmi omezená možnost parkování 7. Hromadná doprava* - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, příměstské V 0,00 linky měst) 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná stavba s komerční III 0,10 využitelností 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy zvyšující cenu - Historické centrum města III 0,30 11 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i ) = 1,450 i = 2 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,970 * 1,000 * 1,450 = 1,406 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,- 1, ,72 Typ Název Parcelní číslo Výměra Jedn. cena Cena [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a nádvoří 4/3 169, , ,68 4 odst. 1 zahrada , , ,16 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,84 Pozemky k.ú. Pardubice - zjištěná cena = ,84 Kč

16 Objekt čp.8 na st. 4/4 a) Ocenění staveb a 1 ) Dům čp.8 Dům čp.8 se nachází na západní straně Přihrádku, po levé straně za branou. Původní objekt ze 16 století, přestavěný v 18.století do dnešní podoby. Poslední využití objektu bylo jako sklady s kanceláří a sociálním zařízením. V posledních letech je nevyužívaný. Objekt má jedno nadzemní podlaží. Základy jsou kamenné, bez izolací. Obvodové zdivo a vnitřní zdivo je masivní, smíšené. Stropy jsou dřevěné trámové s rovnými podhledy, pouze v jedné místnosti jsou cihelné klenby do ocelových nosníků. Střecha je sedlová na dřevěném krovu, krytina pálená - bobrovky. Stavebně - technický stav objektu je špatný, vnitřní vybavení žádné. Poruchy jsou jak ve stropech, tak v stěnách - šikmé trhliny jsou jak v obvodových stěnách, tak ve fabionech, ve stropních konstrukcích je rozsáhlé napadení dřevokaznými houbami a hmyzem, stropy jsou v havarijním stavu. Obvodové zdivo vykazuje vzlínavou vlhkost až do výše 1 m. V jedné místnosti byly odstraněny podlahy. Dispoziční řešení : 1.NP - vstup v ose objektu z Přihrádku do průběžné chodby se dveřmi do zahrady pod valy (předložené schodiště). Po pravé straně chodby jsou 3 místnosti v přední jsou zbytky obkladů, zřejmě zde bývala kuchyň, poslední užití tohoto prostoru byly sklady. Po levé straně je vnitřní chodba, ze které je přístupný nefunkční WC a schodiště na půdu a dále jsou zde 3 místnosti (v jedné je vybouraná podlaha a odstraněná omítka do výšky 1,5 m). Poslední využití jako sklady. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: S. skladování a manipulace Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1252 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka - II -0,03 Poptávka po zapsaných kulturních památkách je nižší než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba IV 0,00 (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 4 Index trhu I T = P 5 * (1 + P i ) = 0,970 i = 1 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 1,00 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční zástavba I 0,02 3. Poloha pozemku v obci - Střed obce centrum obce I 0,05 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek lze I 0,00 napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná I 0,00 občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, špatné V -0,02 parkovací možnosti - V okolí je velmi omezená možnost parkování 7. Hromadná doprava* - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, příměstské linky měst) V 0,

17 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná stavba s komerční III 0,10 využitelností 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy zvyšující cenu - Historické centrum města III 0,30 11 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i ) = 1,450 i = 2 Koeficient pp = I T * I P = 1,406 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP (23,55+25,50)/2*10,985 = 269,41 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 1.NP 269,41 m 2 3,83 m 1 031,84 Součet 269,41 m ,84 Průměrná výška podlaží: PVP = 1 031,84 /269,41 = 3,83 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 269,41 / 1 = 269,41 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor 1.NP ((23,55+25,50)/2*10,985)*(4,63+5,22/2) = 1 950,51 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor 1.NP NP 1 950,51 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 950,51 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu Část [%] 1. Základy vč. zemních prací kamenné základy bez izolací P Svislé konstrukce masívní zděné ze smíšeného zdiva S Stropy dřevěné trámové S Krov, střecha sedlová na dřevěném krovu S Krytiny střech pálená tašková S Klempířské konstrukce měď N Úprava vnitřních povrchů válenné omítky S Úprava vnějších povrchů vápenné omítky S Vnitřní obklady keramické X Schody kamenné S Dveře náplňové S Vrata nejsou C Okna dřevěná dvojitá S Povrchy podlah betonové s dřevotřískou S Vytápění X Elektroinstalace světelná P Bleskosvod ano S Vnitřní vodovod X Vnitřní kanalizace X Vnitřní plynovod X Ohřev teplé vody X

18 22. Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vyb. X Výtahy X Ostatní S Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. Upravený obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací P 13, ,46 6,07 2. Svislé konstrukce S 30, ,00 30,40 3. Stropy S 13, ,00 13,80 4. Krov, střecha S 7, ,00 7,00 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,90 6. Klempířské konstrukce N 0, ,54 1,08 7. Úprava vnitřních povrchů S 4, ,00 4,20 8. Úprava vnějších povrchů S 2, ,00 2,90 9. Vnitřní obklady keramické X 0, ,00 0, Schody S 1, ,00 1, Dveře S 2, ,00 2, Vrata C 3, ,00 0, Okna S 3, ,00 3, Povrchy podlah S 2, ,00 2, Vytápění X 0, ,00 0, Elektroinstalace P 5, ,46 2, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod X 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace X 0, ,00 0, Vnitřní plynovod X 0, ,00 0, Ohřev teplé vody X 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. X 0, ,00 0, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní S 5, ,00 5, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 87,12 Koeficient vybavení K 4 : 0,8712 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 231,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9445 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,8483 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8712 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 324,82 Plná cena: 1 950,51 m 3 * 3 324,82 Kč/m 3 = ,66 Kč Koeficient pp * 1,406 Cena stavby CS = ,09 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 464 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 50 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 514 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 464 / 514 = 90,3 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 21 činit 85 % Koeficient opotřebení: (1-85 %/ 100) * 0,150 Dům čp.8 - zjištěná cena = ,46 Kč

19 b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky k.ú. Pardubice Pozemky se nacházejí mimo záplavové území řek Labe a Chrudimky. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní IV 0,00 orientace 2. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 3. Ochranná pásma - Mimo ochranná pásma I 0,00 4. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 5. Geometrický tvar pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 i = 1 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka - II -0,03 Poptávka po zapsaných kulturních památkách je nižší než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba IV 0,00 (stejný vlastník) 3. Změny v okolí - Bez vlivu III 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 4 Index trhu I T = P 5 * (1 + P i ) = 0,970 i = 1 Index polohy pozemku Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 1,00 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční zástavba I 0,02 3. Poloha pozemku v obci - Střed obce centrum obce I 0,05 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek lze I 0,00 napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná I 0,00 občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici pozemku, špatné V -0,02 parkovací možnosti - V okolí je velmi omezená možnost parkování 7. Hromadná doprava* - Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, příměstské V 0,00 linky měst) 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná stavba s komerční III 0,10 využitelností 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy zvyšující cenu - Historické centrum města III 0,

20 11 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i ) = 1,450 i = 2 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,970 * 1,000 * 1,450 = 1,406 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,- 1, ,72 Typ Název Parcelní číslo Výměra Jedn. cena Cena [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a nádvoří 4/4 335, , ,20 4 odst. 1 zahrada , , ,96 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,16 Pozemky k.ú. Pardubice - zjištěná cena = ,16 Kč

21 I.. CENA ZJIŠTĚNÁ - REKAPITULACE Objekt čp.6 na st. 4/2 a) Ocenění staveb a 1 ) Dům čp.6 - budova ,30 Kč a 2 ) Dům čp.6 - věž ,80 Kč a) Ocenění staveb celkem ,10 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky k.ú. Pardubice ,40 Kč b) Ocenění pozemků celkem ,40 Kč Objekt čp.6 na st. 4/2 celkem ,50Kč Objekt čp.7 na st. 4/3 a) Ocenění staveb a 1 ) Dům čp ,50 Kč a) Ocenění staveb celkem ,50 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky k.ú. Pardubice ,80 Kč b) Ocenění pozemků celkem ,80 Kč Objekt čp.7 na st. 4/3 celkem ,30Kč Objekt čp.8 na st. 4/4 a) Ocenění staveb a 1 ) Dům čp ,50 Kč a) Ocenění staveb celkem ,50 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky k.ú. Pardubice ,20 Kč b) Ocenění pozemků celkem ,20 Kč Objekt čp.8 na st. 4/4 celkem ,70Kč

22 II.. stanovení obvyklé ceny nemovitosti Pro ochranu nemovitých kulturních památek stanoví stát zákonem č. 20/1987 Sb. povinnosti zejména vlastníkům kulturních památek, ale i všem občanům a obyvatelům České republiky a institucím, které svou činností ovlivňují ochranu nemovitých kulturních památek. Základními pravidly pro ochranu nemovité kulturní památky jsou ustanovení 9, 11 a zejména 14 zákona č. 20/1987 Sb. Vlastník nemovité kulturní památky je podle 7 zákona č. 20/1987 Sb. povinen oznámit NPÚ každou změnu vlastnictví (správy, užívání) kulturní památky nebo její přemístění, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Prodej nemovité kulturní památky předkupní právo státu Zvláštním ochranným opatřením je předkupní právo státu pro nemovité kulturní památky (úplatné nabytí do státního vlastnictví)dané 13 zákona č. 20/1987 Sb. V případě, že se nejedná o prodej mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky, je vlastník, který zamýšlí prodej nemovité národní kulturní památky, povinen ji nejprve nabídnout ke koupi Ministerstvu kultury ČR. Pro kladné vyjádření ministerstva kultury je stanovena lhůta šest měsíců, po jejím uplynutí předkupní právo státu pro daný prodej zaniká. Ministerstvo kultury může uplatnit právo státu na přednostní koupi nemovité kulturní památky, která mu nebyla nabídnuta, do tří let od prodeje takové nemovitosti. Ustanovení 14 a 15 vyhlášky provádějící památkový zákon upravuje blíže podrobnosti poskytování příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky. Příspěvek se poskytuje vždy jen vlastníku kulturní památky, přičemž v rozhodnutí o poskytnutí příspěvku se stanoví podmínky, za kterých je příspěvek poskytován. Pokud je v běžném kalendářním roce vlastníku kulturní památky poskytnut příspěvek, nezakládá tato skutečnost nárok vlastníka kulturní památky na příspěvek i v následujících letech. Příspěvek nebo jeho část proplatí vlastníku kulturní památky obec, kraj i ministerstvo kultury až po předložení faktury za provedené práce anebo na základě odborného posudku znalce ceny provedených prací, nestanoví-li se v rozhodnutí o poskytnutí příspěvku, že se příspěvek vyplatí žadateli s ohledem na jeho finanční možnosti předem, Obvyklá cena Cena obvyklá je v ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku,ve znění pozdějších předpisů definována takto: Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Cena obvyklá se zpravidla zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi obdobných nemovitostí v daném místě a čase, to ovšem za předpokladu dostupnosti informací od statisticky významného souboru dostatečně porovnatelných nemovitostí. Porovnávací metoda vychází z přímého porovnání oceňované nemovitosti s inzerovanými prodeji obdobných nemovitostí. V tržním prostředí se jedná o nejpoužívanější a nejpřesnější metodu, kdy se v ceně nemovitosti odráží stav trhu. Tato metoda není zákonem nijak upravena, proto je znalci do značné míry ponechána volnost při stanovení výsledné ceny. Mezi základní předpoklady použití této metody patří podobnost, srovnatelnost, obdobný užitek, časová aktuálnost porovnávaných nemovitostí a především existence databáze srovnatelných nemovitostí, ze které je pomocí přepočítaných indexů jednotlivých objektů. Databáze nemovitostí byla vytvořena tak, aby byly vybrané nemovitosti srovnatelné s nemovitostmi oceňovanými. Sestavená databáze nemovitostí byla vytvořena z nemovitostí, které byly nabízeny k prodeji v realitní internetové inzerci. Protože v Pardubicích se se srovnatelnými nemovitostmi obchoduje velmi omezeně - v nabídkách a dle skutečně realizovaným prodejů se jedná vesměs o objekty k bydlení, byl proveden průzkum nabídek v celé ČR, tak aby srovnatelné nemovitosti odpovídaly alespoň v hrubých rysech oceňovaným

23 Výpočet porovnávací hodnoty Lokalita Plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu K c Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 K C Kč/m 2 Stádlec u Tábora 349, , Budova bývalé židovské synagogy, CP 349 m2, pochází z 1. pol. 19. století, jde o nemovitou kulturní památku naposledy využívanou jako kino. V I.NP je sál s jevištěm, 2x soc. zařízení, menší místnost, chodba a technické zázemí. Ve II. NP je balkon s výhledem na sál, 3x místnost a promítací komora. K objektu náleží prostorná půda. Možnost dokoupení pozemku. Občanská vybavenost v místě, Tábor 20 km. Pardubice - Perštýnské náměstí 350, , prodej domu v historickém centru Pardubic na Pernštýnském náměstí, v kterém se nacházejí čtyři bytové jednotky. Dům je podsklepený, určený k celkové rekonstrukci. K obnově fasády a střešní krytiny lze využít dotace Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón. K dispozici je volná půda pro případnou půdní vestavbu. Tento dům s malým dvorkem je umístěn v atraktivní části Pardubic a byl by vhodný jak ke komerčnímu využití,tak i k bydlení. Sedliště, okres Jičín 1 200, , Prodej objektu v obci Sedliště. Jedná se o stavbu se 3 podlažími, zdi kámen/cihla, střecha eternitové šablony šedivé barvy. Vytápění je lokální na tuhá paliva, rozvody vody pouze v přízemí. Rozvody elektřiny po celé budově. Na zdech na chodbách se nachází malované fresky. K hlavní budově patří ještě bývalé chlévy a stodola. Objekt je určen k rekonstrukci, i když je v současnosti obýván. Lázně Kynžvart 263, , prodej historického objektu s rokem výstavby Dům v původní podobě nechala postavit rodina Joel Baruch. Jedná se o nárožně situovaný, barokní objekt nacházející se v centru města Lázně Kynžvart nedaleko Mariánských Lázní. Objekt nese původní a nezaměnitelný název New York, který má historický podtext související s původním majitelem, který zde provozoval koloniál. Objekt je oficiálně evidován jako Kulturní památka a jedná se bezesporu o raritní historické dědictví. Jedná se o nejvýznamější světskou stavbu ve městě, palác honosného typu. V roce 1848 zde byl založen významný obchod tzv. koloniál. Zastavěná plocha činí 415,00 m2, nebytové prostory v 1. NP mají plošnou výměru 117,00 m2, nebytové prostory v 2. NP mají plošnou výměru 96,00 m2. V 1. nadzemním podlaží se nachází prostory budoucí restaurace popř. stylové kavárny. Tyto prostory jsou před dokončením (částěčně zkolaudovány). V 2. nadzemním podlaží jsou rozsáhlé sály s původními freskovými, křížovými klenbami sloužící jako stávající galerie. Dále je v tomto poschodí umístěná bytová jednotka o výměře 50,00 m2, která je dispozičně řešena jako 2+1. Objekt je podsklepený s tím, že sklepní prostory pod objektem z roku 1770 jsou původní a sice z 13. století. V těchto sklepních prostorách se nachází zcela raritní a ojedinělá očistná lázeň tzv. mikve. V objektu jsou nové rozvody elektřiny, ústředního vytápění vč. nových deskových radiátorů a vodovodního vedení. Objekt je od roku 2006 kompletně napojen na veškeré inženýrské sítě vč. přípojky plynu Variační koeficient před úpravami: 87,53 % Variační koeficient po úpravách: 44,86 % Průměrná cena Kč/m

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-038/15 O ceně: budovy č.p. 3400 na stavebním pozemku č. 2225/1 zastavěná plocha a nádvoří a na stavebním pozemku č. 2225/2 zastavěná plocha a nádvoří jiného majitele, stavebního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn),

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1381, objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12 ODBORNÝ POSUDEK č. 2043/83/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti staveb a pozemků, umístěných v areálu Českých drah a.s., včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Česká Lípa,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4224-054 - 2014 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 5 s příslušenstvím, které se sestává z hospodářské části, vedlejších staveb, studny, venkovních úprav a stavbou dotčených pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-228/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-228/15 Horní 24, 370 08 Staré Hodějovice mobil 775 260 150, e mail: ssnhusek@seznam.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 4138-228/15 o ceně v místě a čase obvyklé rodinného domu č.p.317 s příslušenstvím a pozemky dle LV č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9960-111/2015 o ceně nemovité věci - stavby technického vybavení bez čp/če na pozemku parc.č. St. 131 v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, obec Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 266/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 505 součástí je stavba: Velké Pavlovice č.p. 1018, objekt bydlení, pozemku p.č. 506, 693/4, 693/5, 693/6, 695/1, 695/2, 696/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně ZNALECKÝ POSUDEK č. 532-27/2015 o ceně bývalé zemědělské usedlosti sestávající z obytného stavení, stodoly, vedlejších staveb zahradního přístřešku a přístřešku zádveří, kopané studny, venkovních úprav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 705/084/2014 o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 523-65/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 523-65/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 523-65/2015 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 305/4 ve 3. nadzemním podlaží bytového domu číslo popisné 305, v ulici Koldova, garáže číslo jednotky 305/8 v 1. nadzemním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního podsklepeného rekreačního objektu

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 NEMOVITOST: o ceně RD č.p.20 vč.pozemků st.23, 112 a p.č.35, 36/2, 553/6 a příslušenství v obci Neratovice, k.ú.korycany, okres Mělník Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 257/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2652/43, součástí je stavba: Most č.p. 1301, obč. vybavenost, pozemku p.č. 2652/77, 2652/78 a 2652/85, součástí je stavba: Most,

Více

Pozemky. Stavby - 2 -

Pozemky. Stavby - 2 - ODBORNÝ POSUDEK č. 2097/137/12 o ceně nemovitosti č.p. 123 na st.p.č. 265 a č.p. 124 na st.p.č. 266/1 se st.p.č. 265, st.p.č. 266/1 v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 704/083/2014. I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 704/083/2014. I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou 2012 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 704/083/2014 o ceně objektu restaurace Štola, včetně součástí a příslušenství a dotčených pozemků, to vše v k.ú. Dolní Těrlicko, obec Těrlicko. I. cenou administrativní dle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

Znalecký posudek č. 6066-048/16

Znalecký posudek č. 6066-048/16 Znalecký posudek č. 6066-048/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 511, jehož součástí je stavba č. p. 977, pozemku parc. č. 513/1, pozemku parc. č. 513/18, pozemku parc. č. 513/19, pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4080/2013 NEMOVITOST: Dům č.p. 149 na St. p.č. 58 a pozemky St. p.č. 58, 157/5 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Jáchymov, k.ú. Jáchymov Adresa nemovitosti:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2376/16/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2376/16/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2376/16/14 o ceně nemovité věci stavby objektu bydlení č.p. 70, pozemku p.č.st. 346, pozemku p.č. 5108, p.č. 5109, p.č. 5110, vše umístěné v katastrálním území a obci Bartošovice v Orlických

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3942-202/2013. PS 3 14067 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3942-202/2013. PS 3 14067 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 3942-202/2013 O ceně nemovitostí: bývalého semináře č.p. 254 na pozemku p.č. st.275, rodinného domu č.p. 260 na p.č. st.281, budovy bez čp/če na p.č. st.120, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 5337/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 333/4 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2898 52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2898 52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2898 52/2013 o ceně budovy bez č.p. na pozemku parc.č. 87/1 a 87/2 a ceny pozemků parc.č. 87/1, 456/3, 456/6, vše v obci Suchdol, části obce Solopysky, k.ú. Solopysky u Kutné Hory,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Vrbice u Valče, obec Vrbice - pozemku parc.č. st.29/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m 2 ) s budovou bývalé zájezdní

Více

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Znalecký posudek č. 1778-312/2015 Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 6 a příslušenství v Terezíně,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/577/2014 o ceně obvyklé nemovitosti Rekreační chalupa č.p. 145 včetně příslušenství, pozemky parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013 Znalecký posudek č. 1389-24-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č. 2469 zastavěná plocha a 2518 zahrada, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha.

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3329-152/2013 O ceně rodinného domu v Šumperku, J. z Poděbrad č.p.704/75 a zem. stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.877, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007 ZNALECKÝ POSUDEK č. 946/15546/2007 O ceně nemovitosti - ideální 1/5 domu čp. 107 spolu s ideální 1/5 pozemku st.p.č. 646, vše k. ú. a obec Povrly, okres Ústí nad Labem Objednatel posudku: Mgr. Tomáš Pospíchal

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015 NEMOVITÁ VĚC: Vlastníci stavby a pozemku, LV č. 144: Vlastníci pozemku na LV č. 507: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele:

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4914-29/14 NEMOVITOST: rodinný domek čp.81, pozemky parc.č.st.89 a parc.č.170/10 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Hořátev, k.ú. Hořátev Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012 Znalecký posudek č. 1335-13-2012 Předmětem ocenění je: obytný dům č.p. 207, s příslušenstvím a pozemky č. 233, 170/1 v katastrálním území Blatná, obec Blatná, okres Strakonice. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3086-302/2012 O ceně budovy prádelny bez čp/če v Ostravě, ul.vršovců, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.1534, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 311 m 2, vše zapsáno na LV č.1527

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 152/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 152/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 152/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 68/1, součástí je stavba: Zaječí, č.p. 2, zemědělská usedlost, pozemku p.č. 564/11, 619 a 620, s příslušenstvím, LV číslo 3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5956-270/2010 o ceně obvyklé truhlárny čp. 325 se stp.č.137/2 a s p.p.č.347/1 ostatní plocha v katastrálním území Doudleby nad Orlicí, obec Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou.

Více