ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE"

Transkript

1 Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle telefon: katedra analytické chemie, č.dv. 118 metoda absolutní: stanovení analytu z hmotnosti definované sloučeniny či z počtu molů činidla potřebného ke kvantitativní reakci s analytem jednoduchá, levná, přesná, nevyžaduje kalibraci (proto metoda absolutní) relativně pomalá, stanovení vyšších koncentrací (0, mol L -1 ) VÁŽKOVÁ AALÝZA, GRAVIMETRIE Princip metody: srážení vhodným činidlem kvantitativní převedení na málo rozpustnou, dobře definovanou sloučeninu zvážení sraženiny stanovení obsahu analytu ze známého stechiometrického složení sraženiny Vlastnosti málo rozpustné sloučeniny nízký součin rozpustnosti (K s 10-7 ) vyloučitelná v čisté formě snadno filtrovatelná definované chemické složení dostatečně stálá Součin rozpustnosti - srážecí rovnováha rozpouštění málo rozpustné soli A x B y rovnováha mezi tuhou nerozpuštěnou solí a jejími ionty v roztoku Ax B y A x B y xa + yb K' koncentrace čisté tuhé látky [A x B y ] v tuhé fázi je konstantní součin (produkt) rozpustnosti K [A x B y ] = K s = [A] x [B] y koncentrační termodynamický K s = (a A ) x (a B ) Y = [A] x ( A ) x [B] y (B) y = K s ( A ) x (B) y AxBy 1

2 Hodnoty součinu rozpustnosti některých málo rozpustných solí Sůl K s pk s Agl 1, ,7 AgBr 5, ,3 AgI 8, ,1 Ag 2 ro 4 1, ,9 Ag 2 S 6, ,0 BaSO 4 1, ,9 Bi 2 S 3 1, ,0 d(oh) 2 5, ,2 us 6, ,2 Hg 2 l 2 1, ,9 MnS 3, ,5 Pbl 2 1, ,8 ZnS 4, ,3 Využití součinu rozpustnosti zjištění rozpustnosti soli (tzn. její koncentrace v nasyceném roztoku) určení minimální koncentrace srážecího činidla potřebné k zahájení srážení příslušného iontu porovnání rozpustnosti solí stejného typu Příklad 1 Jaká je v nasyceném roztoku molární koncentrace (jaká je rozpustnost) a) Agl, b) Ag 2 ro 4? Agl Ag + + l - [Ag + ]=[l - ]=c (Agl) K s = [Ag + ][l - ]=c 2 (Agl) c (Agl)= K s = 1, =1, mol L -1 Ag 2 ro 4 2Ag + + ro 4 2- [Ag + ]=2c (Ag 2 ro 4 ) [ro 4 2- ]=c (Ag 2 ro 4 ) K s = [Ag + ] 2 [ro 4 2- ]= (2c (Ag 2 ro 4 )) 2 c (Ag 2 ro 4 ) K s =4c 3 (Ag 2 ro 4 ) c (Ag 2 ro 4 )= 3 K s /4= 3 1, /4=6, mol L -1 Molární koncentrace Agl v nasyceném roztoku je c (Agl)=1, mol L -1 a Ag 2 ro 4 je c (Ag 2 ro 4 )=6, mol L -1. chroman stříbrný je rozpustnější,i když K s (Ag 2 ro 4 )<K s (Agl) 1, < 1, Příklad 2 Jakou koncentraci má nasycený roztok Agl v roztoku 0,05M al? Agl Ag + + l - al a + + l - [Ag + ]=c (Agl) [l - ]=[l - ] al + [l - ] Agl K s = [Ag + ][l - ]=c (Agl) [l - ] al c (Agl)=K s / [l - ] al =1, / 0,05=3, mol L -1 Molární koncentrace Agl v roztoku 0,05M al je 3, mol L -1 (pro porovnání v čisté vodě c (Agl)=1, mol L -1 ). přídavek soli se společným iontem sníží rozpustnost málo rozpustné sloučeniny 2

3 Vliv iontové síly doposud jsme předpokládali, ze I roztoku je malá, aktivitní koeficienty se blíží 1 K s = K s iontová síla je určena 0,05M al, příspěvek Agl lze zanedbat I=0,5{c(a + ) z 2 (a + ) + c(l - ) z 2 (l - )}=0,05 2 0,509 z Ag log (Ag ) 1 I (Ag + )= (l - )=10-0,0930 =0,807 I -log (Ag + )=0,0930 -log (l - )=0,0930 K s = [Ag + ] (Ag + ) [l - ] (l - )=c (Agl) (Ag + ) [l - ] al (l - ) c (Agl)=K s / {[l - ] al (Ag + ) (l - )} c (Agl)= =1, / {0,05 0,807 0,807} =5, mol L -1 Příklad 3 Jakou koncentraci má nasycený roztok Agl v roztoku 0,03M KBr? Agl Ag + + l - KBr K + + Br - [Ag + ]=[l - ]=c (Agl) KBr určuje iontovou sílu K s = [Ag + ][l - ]=c 2 (Agl) c (Agl)= K s = 1, =1, mol L -1 I=0,5{c(K + ) z 2 (K + ) + c(br - ) z 2 (Br - )}=0,03 -log (Ag + )=0,0751 -log (l - )=0,0751 (Ag + )= (l - )=10-0,0751 =0,841 K s = [Ag + ] (Ag + ) [l - ] (l - )=c 2 (Agl) 2 (Ag + ) c(agl)= K s / 2 (Ag + )= 1, /0,841 2 =1, mol L -1 Molární koncentrace Agl v roztoku 0,03M KBr je 1, mol L -1 přídavek indiferentní soli zvýší rozpustnost málo rozpustné sloučeniny Příklad 4 Při jakém ph se začne z roztoku 0,01M d 2+ soli vylučovat hydroxid kademnatý? koncentrace d 2+ a OH - iontů musí být takové, aby byla překročena hodnota součinu rozpustnosti d(oh) 2 d OH - [d 2+ ]=0,01 M [OH - ]=? K s = [d 2+ ][OH - ] 2 [OH - ]= K s /[d 2+ ]= 5, /0,01=7, poh=-log [OH - ]=6,11 ph=14 poh=14 6,11=7,89 Hydroxid kademnatý se začne z roztoku vylučovat při ph 7,89. Srážecí činidla používaná v gravimetrii pro anorganické analyty Srážecí činidlo Analyt (vážená sloučenina) H 3, vodný roztok Al 3+ (Al 2 O 3 ), Fe 3+ (Fe 2 O 3 ) H 2 SO 4 Ba 2+ (BaSO 4 ), Pb 2+ (PbSO 4 ) (H 4 ) 2 HPO 4 Mg 2+ (Mg 2 P 2 O 7 ), Zn 2+ (ZnH 4 PO 4 nebo ZnP 2 O 7 ) Hl Ag + (Agl), Hg + (Hg 2 l 2 ) AgO 3 l - (Agl), Br - (AgBr), I - (AgI) Bal 2 SO 2-4 (BaSO 4 ) Mgl 2 +H 4 l PO 3-4 (Mg 2 P 2 O 7 ) 8-hydroxychinolin Al 3+ (Al-oxin 3 ), Pb 2+ (Pb-oxin 2 ) diacetyldioxim i 2+ (i-diacetyldioxim 2 ) 3

4 Základní kroky při vážkové analýze 1. odvážení/odměření vzorku 2. příprava roztoku ke srážení 3. srážení 4. zrání sraženiny 5. promývání a filtrace 6. sušení nebo žíhání 7. vážení sraženiny 8. výpočet koncentrace analytu 1. Odvážení/odměření vzorku přesně odvážené množství tuhého vzorku či odměřené množství roztoku vzorku- tzv. navážka - se kvantitativně převede do kádinky a rozpustí VÁHY A VÁŽEÍ vážení je jedna z nejdůležitějších operací v analytické chemii odvážení vzorku první krok analýzy příprava roztoků činidel o přesných koncentracích příprava roztoků pomocných látek o přibližných koncentracích gravimetrická analýza VÁŽEÍ A ODVAŽOVÁÍ VÁŽEÍ: zjištění celkové hmotnosti váženého předmětu přímým položením na misku vah nebo ve vhodné nádobce ODVAŽOVÁÍ: z většího množství látky se odděluje část o požadované hmotnosti 1. zjistíme hmotnost odvažovací nádobky, tzv. tára 2. táru vynulujeme (u starších vah táru zapíšeme a odečteme od celkové hmotnosti) 3. odvážíme požadované množství látky 4. odvážené množství látky kvantitativně převedeme tzv. přímé odvažování - látku z odvažovací nádobky přesypeme do nádoby k dalšímu zpracování a odvažovací nádobku i se zbytky ulpělé látky opět zvážíme, hmotnost odvážené látky vypočítáme z rozdílu tzv. nepřímé odvažování ODVAŽOVÁÍ URČITÉHO MOŽSTVÍ PŘESĚ opakovaně přidáváme a ubíráme odvažovanou látku až do dosažení přesně požadovaného množství, např. 1,2500 g. značně časově náročná činnost používá se především při přípravě standardních roztoků látek o přesné koncentraci ODVAŽOVÁÍ PŘIBLIŽÉHO MOŽSTVÍ LÁTKY PŘESĚ opakovaně přidáváme a ubíráme odvažovanou látku až je její hmotnost přibližně rovna hmotnosti požadované odvážení přibližně/asi 0,6 g přesně: odvážíme 0,5874 g a 0,6059g používá se při odvažování vzorků analyzovaných látek 4

5 ODVAŽOVAÍ ÁDOBKY váženka se zabroušeným víčkem skleněná/porcelánová lodička TYPY VAH V AALYTIKÉ LABORATOŘI předvážky (váživost 100 g až jednotky kg, přesnost 0,01 až 0,1 g) analytické váhy (100 až 200 g ± 0,0001 g) mikrováhy Elektronické váhy optický detektor miska vah s váženou látkou displej servozesilovač I elektromagnet 2. Příprava roztoku ke srážení zředění, úprava ph, přídavek indikátoru či jiných pomocných látek, zahřátí 3. Srážení způsobem srážení lze ovlivnit vlastnosti málo rozpustné sloučeniny vzniká dostatečně čistá a snadno filtrovatelná sraženina (s velkými zrny) Podmínky srážení zředěné roztoky teplé roztoky pomalý přídavek srážecího činidla a míchání přidání malého nadbytku srážecího činidla 4. Zrání sraženiny po vysrážení se sraženina nechává po určitou dobu v klidu např. přes noc tzv. uzrání sraženiny formování zrn zvětšení zrn (koagulace) či zbavení se nežádoucích složek z roztoku zachycených na sraženině kádinka vždy přikryta hodinovým sklem 5

6 5. Promývání a filtrace promývání sraženiny a filtrace spojeny v jeden krok podle povahy sraženiny a jejího dalšího zpracování volíme způsob oddělení sraženiny od roztoku filtrace papírovým filtrem (barevně označena hustota filtru: červená > žlutá > modrá) filtrace porcelánovým či skleněným filtračním kelímkem (porézní dno tvořené skleněnou či porcelánovou fritou) Způsob složení hladkého a francouzského filtru Promývání a filtrace roztok nad sraženinou lijeme po tyčince na filtr přidáme promývací roztok a sraženinu rozmícháme po usazení sraženiny tzv. dekantace - opět pouze roztok nad sraženinou převedeme na filtr promývání a dekantaci opakujeme tak dlouho, až je sraženina zbavena látek používaných při srážení kvantitativní převedení sraženiny na filtr platí pro papírový filtr i filtrační kelímek 6

7 6. Sušení nebo žíhání sraženiny sraženina se zbaví nežádoucí vlhkosti, zbytku látek z promývacího roztoku, popř. papírového filtru žíháním převedeme sraženinu na definovanou a stálou sloučeninu manipulace s horkými kelímky pomocí kelímkových kleští manipulace s vychladlými kelímky při vážení pomocí pinzety 1. sušení v sušárně do 200, sraženina ve filtračním kelímku 2. žíhání v elektrické pícce (900 až 1100 ) - sraženina ve filtračním kelímku - sraženina v papírovém filtru: filtr se sbalí,vloží do žíhacího kelímku, vysuší a spálí nad kahanem, poté se vloží do pícky chladnutí kelímků probíhá v exsikátoru nad sušidlem, kelímky nesmí zvlhnout 7. Vážení sraženiny hmotnost sraženiny je tzv. vyvážka vyvážka = hmotnost kelímku se sraženinou minus hmotnost prázdného kelímku vysušení nebo vyžíhání prázdného kelímku do konstantní hmotnosti vysušení nebo vyžíhání kelímku se sraženinou do konstantní hmotnosti opakované sušení/žíhání - chladnutí v exsikátoru vážení až do konstantní hmotnosti E sušení žíhání 30 minut chladnutí 30 minut Δm<0,5 mg AO vážení vysušeno vyžíháno do konstantní hmotnosti 7

8 8. Výpočet koncentrace analytu experimentální hodnoty: hmotnost vzorku = navážka m(vz) hmotnost sraženiny = vyvážka m(sraž) obsah analytu v hmotnostních procentech ma w (A) % m vz 100 hmotnost analytu m(a) vypočteme z hmotnosti sraženiny m(sraž) (vyvážky) m(a) = f m(sraž) f je gravimetrický (stechiometrický) přepočítávací faktor gravimetrický faktor udává kolika gramům analytu odpovídá jeden gram vážené nerozpustné sraženiny s f a A sraž (A) a (sraž) je relativní molekulová hmotnost analytu a nerozpustné sloučeniny s je počet atomů klíčového prvku v molekule nerozpustné sloučeniny a je počet atomů téhož prvku v molekule analytu výpočet obsah analytu z gravimetrických dat ma mvz f m(sraž) f vyvážka w (A) % m(vz) navážka Příklady výpočtu gravimetrického faktoru 1. stanovení Ag ve formě sraženiny Agl f r A Ag Agl 107,9 0, ,5 klíčový prvek Ag, s=1, a=1 s f a 2. stanovení Zn ve formě Zn 2 P 2 O 7, obsah Zn a ZnO f f 2A r Zn Zn P O Mr ZnO Zn P O ,37 0, , ,37 0, ,68 A sraž Příklady výpočtu gravimetrického faktoru 3. stanovení síranu hlinitého po vysrážení jako síran barnatý sm A f r a sraž Mr Al(SO 4) 3 342,15 f 0, BaSO 3233,40 4 klíčový prvek S (SO 4 2- ), s=1, a=3 klíčový prvek Zn, s=2, a=1 8

9 Příklad 5 Ve vzorku 1,5638 g fosforečnanového hnojiva byl fosforečnanový anion vysrážen hořečnatou solucí (roztok chloridu hořečnatého a amonného). Žíháním sraženiny bylo získáno 0,2687 g Mg 2 P 2 O 7. Vyjádřete obsah fosforu v hnojivu v hmotn. % P, P 2 O 5 a H 3 PO 4. sm r A 2A f r P f (P) , a sraž Mr Mg2P2 O7 vyvážka w (A) % f Mr P2 O5 navážka f (P2 O 5) 0,6378 Mg P O f (H PO ) 2 2 r 7 2M H PO Mg2P2 O7 0, w (P)=4,78% w (P 2 O 5 )=10,96% w (H 3 PO 4 )=15,13% Gravimetrické stanovení železa srážení železitých solí amoniakem Fe OH - Fe(OH) 3 nutnost oxidace Fe 2+ pomocí HO 3 nebo H 2 O 2 odpipetování vzorku (10 ml), zředění H 2 O na ml přídavek 2 ml H 4 l (úprava ph) přídavek 1 ml konc. HO 3 nebo 0,5 ml 30% H 2 O 2 srážení zředěným H 3, mírný nadbytek usazení sraženiny, slití čiré tekutiny na filtr promývání sraženiny horkou vodou dekantace kvantitativní přenesení sraženiny na filtr, promývání horkou vodou do negativní reakce filtrátu na chloridy vložení filtru do kelímku, vysušení a spálení filtru vyžíhání kelímku (plamen, pícka-30 minut) po vychladnutí zvážení Fe 2 O 3 Gravimetrické stanovení hliníku srážení hlinitých solí amoniakem Al OH - Al(OH) 3 Al(OH) 3 rozpustný v nadbytku H 3 nepřekročit ph 6,2 přídavek 0,001M H 4 l roztok má ph 6,2 v důsledku hydrolýzy Al 3+ solí přídavek methylové červeně červené zabarvení první nadbytečné množství H 3 způsobí překročení ph 6,2 žluté zabarvení indikátoru odpipetování vzorku, zředění vodou, přídavek H 4 l + MČ zahřátí k varu, přikapávání H 3 do žlutého zabarvení usazení sraženiny, promývání horkým H 4 O 3 přenesení sraženiny na filtr, promývání do neg. rce na l - vysušení filtru, spálení v kelímku a silné vyžíhání (min ) po vychladnutí zvážení Al 2 O 3 Gravimetrické stanovení zinku srážení zinečnatých solí z neutrálních roztoků hydrogenfosforečnanem amonným Zn + (H 4 ) 2 HPO 4 ZnH 4 PO 4 ZnH 4 PO 4 má definované složení-lze ho po vysušení použít k vážkovému stanovení vyžíháním se převede na difosforečnan zinečnatý, který lze také vážit 2 ZnH 4 PO 4 Zn 2 P 2 O H 3 + H 2 O odpipetování vzorku, přídavek H 4 l, zředění na 150 ml úprava ph amoniakem-mč se právě zbarví žlutě zahřátí k varu, přídavek srážecího činidla po kapkách zahřátí (15 min), chladnutí přes noc filtrace kelímkem, promývání zředěným srážecím činidlem, poté studenou vodou a nakonec EtOH vysušení v sušárně při vážení ZnH 4 PO 4 poté žíhání v elektr. peci při 850 vážení Zn 2 P 2 O 7 9

10 Gravimetrické stanovení hořčíku podobné jako pro Zn: srážení z neutrálních roztoků pomocí (H 4 ) 2 HPO 4 sraženina MgH 4 PO 4 není stálá žíhání na Mg 2 P 2 O 7 odpipetování vzorku, zředění, úprava ph (Hl) přídavek H 4 l, přídavek 20 ml (H 4 ) 2 HPO 4, několik kapek FFT zahřátí k varu, za míchání se přidává 10% H 3 do fialového zabarvení, přídavek nadbytku H 3 (ca o 20 %) chladnutí, zrání sraženiny minimálně 4 hodiny filtrace filtr. kelímkem, promývání dekantací 2,5% H 3 žíhání v elektrické peci (postupné zvyšování teploty) vážení Mg 2 P 2 O 7 Gravimetrické stanovení fosforečnanů srážení hořečnatou solucí (Mgl 2 +H 4 l) odpipetování vzorku, zředění, úprava ph (Hl) přídavek hořečnaté soluce a nasyc. roztoku H 4 l, několik kapek FFT zahřátí k varu, za míchání se přidává zřeď. H 3 do slabě červeného zabarvení (tvoří se i zákal) po vychladnutí přídavek nadbytku konc. H 3 zrání sraženiny (1-12 hodin) filtrace filtr. kelímkem, promývání dekantací 2,5% H 3 žíhání v elektrické peci (postupné zvyšování teploty) vážení Mg 2 P 2 O 7 srážení fosforečnanů molybdenanem amonným Gravimetrické stanovení niklu srážení diacetyldioximem (2,3-butandiondioxim) ze slabě amoniakálního roztoku červená krystalická sraženina H 3 H 3 OH OH H 3 H 3 O - O H i H O - O H 3 H 3 odpipetování vzorku, zředění, úprava ph (Hl) a přídavek bromthymolové modře přídavek H 3 do modrého zabarvení, okyselení Hl do slabě žluté barvy indikátoru zahřátí na 60-70, přídavek 2,3-butandiondioximu a hned neutralizace zřeď. H 3 do modré barvy mírné zahřívání, ochlazení a filtrace filtračním kelímkem promytí teplou vodou (asi 50 ) sušení při 110 až 120 (asi 1 hod) vychladnutí vážení sraženiny Gravimetrické stanovení niklu 10

11 Gravimetrické stanovení hliníku srážení 8-hydroxychinolinolem (oxinem) z prostředí octanového pufru (ph~5) kvantitativní průběh tvorba málo rozpustné vnitřně komplexní soli, kterou lze vysušením převést na formu vhodnou k vážení OH sraženina oxinu je krystalická, snadno filtrovatelná, suší se při nízké teplotě, není hydroskopická, malý f O 3 Al Gravimetrické stanovení hliníku v prostředí octanového pufru oddělení Al od Mg, a a Be, v neutrální prostředí od PO 4 3-, F -, As a B srážení Al jako Al(OH) 3, vážení jako Al 2 O 3 méně výhodný postup odpipetování vzorku, zředění, přídavek MO, úprava ph zřeď. H 3 do žlutého zabarvení přídavek 8-chinolinolu a H 4 Ac do trvalého zákalu, přídavek nadbytku obou činidel zahřátí na 70, 15 minut zrání sraženiny, filtrace za horka kelímkem promytí sraženiny horkou vodou (min. 3x) sušení do konst. hmotnosti při 130 vážení 11

Materiály k přednášce MC230P35 Analytická chemie I (kata) ke stažení v SIS nebo na webovské stránce

Materiály k přednášce MC230P35 Analytická chemie I (kata) ke stažení v SIS nebo na webovské stránce Materiály k přednášce MC230P35 Analytická chemie I (kata) ke stažení v SIS nebo na webovské stránce www.natur.cuni.cz/~suchan Jana Sobotníková Katedra analytické chemie, č. dv. 118 jana.sobotnikova@natur.cuni.cz

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Metody gravimetrické

Metody gravimetrické Klíčový požadavek - kvantitativní vyloučení stanovované složky z roztoku - málorozpustná sloučenina - SRÁŽECÍ ROVNOVÁHY VYLUČOVACÍ FORMA se převede na (sušení, žíhání) CHEMICKY DEFINOVANÝ PRODUKT - vážitelný

Více

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku.

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. Rozpustnost 1 Rozpustnost s Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. NASYCENÝ = při určité t a p se již více látky

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Základní stavební částice

Základní stavební částice Základní stavební částice ATOMY Au O H Elektroneutrální 2 H 2 atomy vodíku 8 Fe Ř atom železa IONTY Na + Cl - H 3 O + P idávat nebo odebírat se mohou jenom elektrony Kationty Kladn nabité Odevzdání elektron

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák

Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Sbírka příkladů z teoretických základů analytické chemie Tomáš Křížek Karel Nesměrák Praha 2016 1 Protolytické rovnováhy 1.1 Vypočítejte

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

STANOVENÍ NIKLU V PEVNÉM VZORKU

STANOVENÍ NIKLU V PEVNÉM VZORKU STANOVENÍ NIKLU V PEVNÉM VZORKU J. Komínková, M. Vosmanská (aktualizace textu Obecné základy práce v analytické laboratoři; Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie I, J. FOGL a kol., VŠCHT Praha,

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 14 SRÁŽECÍ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 14 SRÁŽECÍ REAKCE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 14 SRÁŽECÍ REAKCE PRINCIP Srážecí reakce je reakce, při níž se alespoň jeden z produktů vylučuje z reakční směsi ve formě tuhé fáze (sraženiny). A + (aq) + B - (aq) AB (s) (Reakce

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume XLVIII (2002), No.2, p. 49-56, ISSN 0474-8476 Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Analytické třídy kationtů

Analytické třídy kationtů Analytické třídy kationtů 1. sráží se HCl AgCl, Hg 2 Cl 2, PbCl 2 2. sráží se H 2 S v HCl a) (PbS ), Bi 2 S 3, CuS, CdS b) HgS, As 2 S 5, Sb 2 S 5, SnS 2 působením Na 2 S s NaOH HgS 2, AsS 4 3-, SbS 4

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Přehled užitečných informací z chemie (kompilace: Martin Slavík, TUL 2005)

Přehled užitečných informací z chemie (kompilace: Martin Slavík, TUL 2005) Tabulka 1 Přehled užitečných informací z chemie (kompilace: Martin Slavík, TUL 2005) Zabarvení iontů ve vodném roztoku Prvek Ion Zabarvení Fe II [Fe(H 2 O) 6 ] 2+ světle zelené Fe III [Fe(H 2 O) 5 OH]

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy, sulfidy, halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny, redoxní reakce

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY

HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY Společnost Hach má více než 60 letou historii věnovanou vyvíjení a balení vysoce kvalitních reagencií pro analýzu vody. Rozumíme vašim aplikacím a vyvíjíme naše reagencie

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

Agrochemie - cvičení 05

Agrochemie - cvičení 05 Agrochemie - cvičení 05 Hmotnostní zlomky a procenta Relativní atomová hmotnost (Ar) bezrozměrná veličina veličina Relativní atomová hmotnost (též poměrná atomová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti Relativní

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_CHK4_5860 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Důkazové reakce kationtů a aniontů Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Obsah Kationty Stříbro 9 Olovo 10 Rtuťný iont 11 Měď 11

Více

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG. Strana : 1 1) Význam a použití: Metoda je používána pro stanovení prvků v půdách volných hracích ploch. 2) Princip: Vzorek je po odběru homogenizován, je stanovena sušina, ztráta žíháním. Suchý vzorek

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 26 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.010

Více

volumetrie (odměrná analýza)

volumetrie (odměrná analýza) volumetrie (odměrná analýza) Metody odměrné analýzy jsou založeny na stanovení obsahu látky ve vzorku vypočteného z objemu odměrného roztoku titračního činidla potřebného ke kvantitativnímu zreagování

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

T É M A: SRÁŽENÍ, GRAVIMETRIE. Spolupracoval/a: ANOTACE: TEORIE: VÁŽKOVÁ ANALÝZA (GRAVIMETRIE)

T É M A: SRÁŽENÍ, GRAVIMETRIE. Spolupracoval/a: ANOTACE: TEORIE: VÁŽKOVÁ ANALÝZA (GRAVIMETRIE) SEMINÁŘ STUDENT CHEMIE T É M A: Vypracoval/a: Spolupracoval/a: SRÁŽENÍ, GRAVIMETRIE Třída: Datum: ANOTACE: V této laboratorní práci se žáci seznámí s využití metody srážení v kvantitativní analýze tzv.

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 United Energy, a.s. Teplárenská č.p.2 434 03 Komořany u Mostu IČO: 273 09 959 DIČ: CZ27309959 AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC

Více

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Oddělování složek směsí autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 49. ročník 2012/2013 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) ANORGANICKÁ CHEMIE 30 BODŮ Úloha 1 Titrační

Více

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+ Sloučeniny dusíku Dusík patří mezi nejdůležitější biogenní prvky ve vodách Sloučeniny dusíku se uplatňují při všech biologických procesech probíhajících v povrchových, podzemních i odpadních vodách Dusík

Více

Chemické rovnováhy v roztocích

Chemické rovnováhy v roztocích Chemické rovnováhy v roztocích iontové reakce - reakce vratné produkty reakcí, pokud nejsou z reakčního prostředí odstraněny, přechází na výchozí látky chemické reakce zpravidla neproběhnou kvantitativně

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ŘEŠENÍ

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA. Kategorie E ŘEŠENÍ Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 TEST ŠKOLNÍHO KOLA Kategorie E ŘEŠENÍ ANORGANICKÁ CHEMIE 16 BODŮ Úloha 1 Vlastnosti sloučenin manganu a chromu 8 bodů 1) Elektronová konfigurace:

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Odměrná analýza, volumetrie

Odměrná analýza, volumetrie Odměrná analýza, volumetrie metoda založená na měření objemu metoda absolutní: stanovení analytu ze změřeného objemu roztoku činidla o přesně známé koncentraci, který je zapotřebí k úplné a stechiometricky

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 56. ročník 2019/2020 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie A. Praktická část Zadání 40 bodů

Ústřední komise Chemické olympiády. 56. ročník 2019/2020 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie A. Praktická část Zadání 40 bodů Ústřední komise Chemické olympiády 56. ročník 2019/2020 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie A Praktická část Zadání 40 bodů PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor Doc. Ing. Petr Exnar, CSc. Technická univerzita v Liberci Recenze

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

NEUTRALIZACE. (18,39 ml)

NEUTRALIZACE. (18,39 ml) NEUTRALIZACE 1. Vypočtěte hmotnostní koncentraci roztoku H 2 SO 4, bylo-li při titraci 25 ml spotřebováno 17,45 ml odměrného roztoku NaOH o koncentraci c(naoh) = 0,5014 mol/l. M (H 2 SO 4 ) = 98,08 g/mol

Více

Redoxní reakce - rozdělení

Redoxní reakce - rozdělení zdroj: http://xantina.hyperlink.cz/ Redoxní reakce - rozdělení Redoxní reakce můžeme rozdělit podle počtu atomů, které během reakce mění svá oxidační čísla. 1. Atomy dvou prvků mění svá oxidační čísla

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí. Např. NaCl je sůl vzniklá reakcí kyseliny HCl a zásady NaOH. Př.: Napište neutralizační reakce jejichž produktem jsou CH 3 COONa, NaCN, NH

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

Kvalitativní analýza - prvková. - organické

Kvalitativní analýza - prvková. - organické METODY - chemické MATERIÁLY - anorganické - organické CHEMICKÁ ANALÝZA ANORGANICKÉHO - iontové reakce ve vodných roztocích rychlý, jednoznačný a často kvantitativní průběh kationty, anionty CHEMICKÁ ANALÝZA

Více

Elektrická dvojvrstva

Elektrická dvojvrstva 1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Návody k praktickým úlohám Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie OBSAH Hodnocení praktických úloh a písemný test 1 Statistické

Více

Reakce jednotlivých kationtů

Reakce jednotlivých kationtů Analýza kationtů Při důkazu kationtů se používají nejprve skupinová činidla. Ta srážejí celou skupinu kationtů. Kationty se tak mohou dělit do jednotlivých tříd. Například kationty I. třídy se srážejí

Více

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů

a) pevná fáze půdy jíl, humusové částice vážou na svém povrchu živiny v podobě iontů Otázka: Minerální výživa rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): teriiiiis MINERÁLNÍ VÝŽIVA ROSTLIN - zahrnuje procesy příjmu, vedení a využití minerálních živin - nezbytná pro život rostlin Jednobuněčné

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor RNDr. Jan Břížďala Gymnázium Třebíč RNDr. Jan Havlík, Ph.D.

Více

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Vitamíny Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika Ročník: 5. Tématický celek: Biochemie

Více

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ 5.1. Úvod V malých koncentrací je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Směsi VY_32_INOVACE_03_3_01_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SMĚSI Směsi jsou složitější látky, které

Více