USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení RM č. 208/ Rozpočtové opatření č. 3 Sociální fond zapojení zůstatku do rozpočtu Usnesení RM č. 209/ Sociálního fondu na rok 2015 Usnesení RM č. 210/ Rozpočtové opatření č. 4 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 211/ Rozpočtové opatření č. 5 navýšení výdajové položky Soudní poplatky Usnesení RM č. 212/ Rozpočtové opatření č. 6 Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Třeboň Usnesení RM č. 213/ Prodej části pozemku p. č. KN 357/14 o výměře 31 m 2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 214/ Záměr výpůjčky části pozemku p. č. KN 1756/1 o výměře cca 60 m 2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 215/ Pořádání řemeslných a farmářských trhů v termínech , , , , , , , , , , , , , , , , a roku 2015 na pozemcích parcel č. 2484, 2487, 2488, 2489, 2490 a 2491, vše v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 216/ Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2485 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 217/ Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 418, p. č. KN 2499/1 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 218/ Uzavření nájemní smlouvy po výpovědi z nájmu pí Pilarčíková Usnesení RM č. 219/ Nájemní smlouva po úmrtí jednoho z nájemců pí Kandlová Usnesení RM č. 220/ Přechod nájemní smlouvy na dceru nájemce pí Lazarová Usnesení RM č. 221/ Podání výpovědi z nájmu Maxovi Usnesení RM č. 222/ Uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o zřízení služebnosti v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 223/ Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě č ze dne mezi městem Třeboň a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Usnesení RM č. 224/ Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č Usnesení RM č. 225/ Vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku p. č. KN 1943/2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 226/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a Smlouvy o právu k provedení stavby týká se stavby I/24 Třeboň, okružní křižovatka Usnesení RM č. 227/ Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

2 Usnesení RM č. 228/ Smlouva o výpůjčce Pavel Barnáš Bárny Usnesení RM č. 229/ Rekonstrukce sociálního zařízení v areálu Autokempu Třeboňský ráj, s.r.o. Usnesení RM č. 230/ Hostování na pouti v Břilicích v roce 2015 žádost Alois Dubský Usnesení RM č. 231/ Stanovení maximální hranice (stropu) pro vydávání parkovacích karet ve městě Třeboň Usnesení RM č. 232/ Revokace části usnesení RM č. 150/ ze dne Cestovní pojištění na krátkodobé cesty Usnesení RM č. 233/ Žádost o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje v rámci Grantového programu Podpora kultury 1. výzva pro rok 2015 na akci Jihočeský festival zdraví 2015 Usnesení RM č. 234/ Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu prevence kriminality 2015 Usnesení RM č. 235/ Žádost o grant zřízení kolumbária v areálu hřbitova v Třeboni Usnesení RM č. 236/ Žádost o grant obnova vybavení antukových dvorců Na Kopečku Usnesení RM č. 237/ Žádost o grant výměna sportovního povrchu v tělocvičně ZŠ Praktická Usnesení RM č. 238/ Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za kalendářní rok 2014 Usnesení RM č. 239/ Složení komise Zdravého města pro volební období Usnesení RM č. 240/ Zápis z jednání komise Zdravého města ze dne Usnesení RM č. 36. Odpisové plány škol na rok 2015 Usnesení RM č. 241/ Různé k bodu 1 Zahájení Jednání rady zahájila starostka města v 15:00 hodin. V úvodu jednání bylo přítomno 6 členů rady města. Program jednání byl jednomyslně schválen. Usnesení RM č. 208/ přijetí transferu od Úřadu práce České republiky krajské pobočky v Českých Budějovicích ve výši ,00 Kč na státní příspěvek na výkon pěstounské péče. I provedení rozpočtového opatření č. 2, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4116 Výkon pěstounské péče státní příspěvek ÚP ČR, 0, ORJ 0100, ORG 0, NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajových položek 5XXX Výkon pěstounské péče hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR běžné výdaje dle druhů), 4339, ORJ 0100, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5011 Výkon pěstounské péče hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR-(platy), 4339, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5031 Výkon pěstounské péče hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR-(pov. poj. na SZ), 4339, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, 2

3 - navýšení výdajové položky 5032 Výkon pěstounské péče hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR-(pov. poj. na ZP), 4339, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po Rozpočtové výdaje (Kč): XXX I odboru školství a sociálních věcí, útvaru tajemníka a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 209/ provedení rozpočtového opatření č. 3, které spočívá v: - navýšení výdajových položek 5XXX SF výdaje, 6171, ORJ 0770, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení položky financování 8115 Zapojení vlastních prostředků změna stavu na BÚ SF, 0, ORJ 0770, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po XXX Financování (Kč): útvaru tajemníka a Usnesení RM č. 210/ Sociálního fondu na rok útvaru tajemníka a Usnesení RM č. 211/ provedení rozpočtového opatření č. 4, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, 4341, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5493 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, 4379, ORJ 0100, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. 3

4 Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po ,00 0, odboru školství a sociálních věcí a Usnesení RM č. 212/ provedení rozpočtového opatření č. 5, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5901 Nespecifikované rezervy, 6409, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5192 Soudní výlohy, 6171, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. od Schválený po Rozpočtové Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka počátku rozpočet schválení opatření roku po Rozpočtové výdaje (Kč): I Usnesení RM č. 213/ přijetí dotace na projekt Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Třeboň poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj ze strukturálního fondu ERDF ve výši ,00 Kč včetně podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. I provedení rozpočtového opatření č. 6, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu (navýšení schváleného rozpočtu) a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu a dále přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4216 IT investice dotace IOP, 0, ORJ 0770, ORG XXXX, NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6XXX IT investice dotace, 6171, ORJ 0770, ORG XXXX, NZUZ o částku ,00 Kč - navýšení výdajové položky 6XXX IT investice nár. veř. zdroje, 6171, ORJ 0770, ORG XXXX, NZUZ o částku ,00 Kč - ponížení výdajové položky 6121 Stavební práce pro konsolicaci IT, 6171, ORJ 0750, ORG 6XXXXXXXXX, NZUZ 0 o částku ,00 Kč. 4

5 Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po Rozpočtové příjmy (Kč): XXXX Rozpočtové výdaje (Kč): XXXX XXX XXXX XXX XXXXXXXXX II externí zadání veřejné zakázky Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Třeboň a výjimku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek podle čl. XIV, odst. 3 spočívající v omezení počtu dodavatelů a ve způsobu zveřejnění na internetových stránkách města na výběr firmy, která bude zajišťovat zadání veřejné zakázky otevřeným řízením podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. IV. ukládá útvaru tajemníka, odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 214/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. KN 357/14 o výměře 31 m 2 (v geometrickém plánu č /2014 díl a) v k. ú. Třeboň, do vlastnictví paní Kateřiny Winklerové (Krčínova 18, České Budějovice) za cenu 250,00 Kč/m 2. Kupní cena bude zaplacena na účet města do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 215/ I. neschvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p. č. KN 1756/1 o výměře cca 60 m 2 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 216/ pořádání řemeslných a farmářských trhů v termínech , , , , , , , , , , , , , , , , a roku 2015 na pozemcích parcel č. 2484, 2487, 2488, 2489, 2490 a 2491, vše v k. ú. Třeboň. Předmětem prodeje bude sortiment blíže specifikovaný v příloze tohoto podkladu. Cena za tržní místo se bude řídit ceníkem, který byl schválen usnesením rady města č. 25/ ze dne odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 217/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2485 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v 5

6 právu uložení, vedení, údržby a oprav optického kabelu. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. (Za Brumlovkou 266/2, Praha 4), a za dodržení podmínek: a) před samotnou realizací bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace, b) dle vyjádření MěÚ Třeboň, odboru úz. plán. a st. řádu č.j. METR 5637/2014/HaVe, c) dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 218/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a společností O2 Czech Republic, a.s. (oprávněný) na pozemcích p. č. KN 418, p. č. KN 2499/1 v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č /2014. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav optického kabelu. Služebnost bude zřízena bezúplatně. Usnesení RM č. 219/ uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě čp. 73/II v ulici Daskabát o velikosti 1+1 a výměře 46,68 m², s nájemným podlahové plochy bytu v částce 2.311,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou, sporákem, bojlerem, měřícím zařízením a infrazářičem v částce 172,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s paní Lenkou Pilarčíkovou po ukončení platnosti nájemní smlouvy na předmětný byt výpovědí z nájmu bez přivolení soudu z důvodu hrubého porušení povinností ze strany nájemce vyplývající z nájmu bytu. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do Usnesení RM č. 220/ I. bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 1055/19 v domě čp. 1055/II v ulici Boženy Němcové o velikosti 3+1 a výměře 67,10 m², s nájemným podlahové plochy bytu v částce 2.312,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu sporákem a vestavěnou skříní v částce 48,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s paní Janou Kandlovou, bytem Boženy Němcové 1055/II, Třeboň z důvodu úmrtí jednoho z nájemců bytu. : odboru finančnímu a majetkovému předložit nájemní smlouvu k podpisu starostovi města. Usnesení RM č. 221/ ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 1046/22 v domě čp. 1046/II v ulici Táboritská, Třeboň o velikosti 2+1 a výměře 45,39 m 2 s nájemcem Ing. Alenou Březkovou dříve Lazarovovou. I uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 1046/22 v domě čp. 1046/II v ulici Táboritská, Třeboň o velikosti 2+1 a výměře 45,39 m 2, s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1.376,00 Kč, a s úhradou za vybavení bytu sporákem, kuchyňskou linkou, plynovým kotlem, šatní skříní, odsávačem 6

7 a ventilátorem v částce 297,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s paní Alenou Lazarovovou, bytem Táboritská 1046/II, Třeboň. I odboru finančnímu a majetkovému předložit nájemní smlouvu k podpisu starostce města. Usnesení RM č. 222/ podání výpovědi z nájmu bez přivolení soudu nájemci bytu č. 2 v čp. 9 v ulici Dunajovická, Břilice důvodu hrubého porušování povinnosti. odboru finančnímu a majetkovému předat podklady právníkovi města k podání výpovědi bez přivolení soudu. Usnesení RM č. 223/ revokaci části usnesení RM č. 47/ bod I. ze dne , kdy se pozemek p. č. KN 1915/569 nahrazuje pozemkem p. č. KN 1915/39. Zároveň schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti č /001 mezi městem Třeboň (povinný) a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněný), kdy předmětem bude změna pozemků, z pozemku p. č. KN 1915/569 na pozemek p. č. KN 1915/39 vše v k. ú. Třeboň. I revokaci části usnesení RM č. 47/ bod II. ze dne , kdy se pozemek p. č. KN 1915/569 nahrazuje pozemkem p. č. KN 1915/39. Zároveň schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti č /001 mezi městem Třeboň (povinný) a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněný), kdy předmětem bude změna pozemků, z pozemku p. č. KN 1915/569 na pozemek p. č. KN 1915/39 vše v k. ú. Třeboň. I odboru finančnímu a majetkovému a právníkovi města zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 224/ uzavření Dodatku č. 14 k pojistné smlouvě č ze dne mezi pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a městem Třeboň. Předmětem dodatku je pojištění Bezdrátového místního informačního systému Třeboň, Stará a Nová Hlína, Holičky, Hlásných profilů kategorie C hladinoměrů, Sportovního areálu (fotbalového hřiště) v Třeboni a rozšíření pojištění o malby, nástřiky nebo polepení. odboru finančnímu a majetkovému předložit dodatek k podpisu starostce města. Usnesení RM č. 225/ uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č mezi pojišťovnou UNIQA pojišťovna, a.s. a městem Třeboň ve věci pojištění děl umělecké a sběratelské hodnoty v celkové pojistné hodnotě ,00 Kč vč. příslušenství v hodnotě ,00 Kč, které jsou vystaveny v prostorách Státního zámku Třeboň v rámci expozice Třeboňsko krajina a lidé. Předmětem dodatku č. 2 je poskytnutí obchodní slevy na pojistné období ve výši 7 % z pojistného stanového dodatkem č. 1. Pojistné bude činit ,00 Kč. odboru finančnímu a majetkovému předložit Dodatek č. 2 k podpisu starostce města. Usnesení RM č. 226/ vydání bezdůvodného obohacení za období od do manželům Danielu a Kateřině Tlačilovým (Budějovická 1145, Třeboň) za užívání pozemku p. č. KN 1943/2 o výměře 7

8 2 433 m 2 v k. ú. Třeboň městem Třeboň. Bezdůvodné obohacení za uvedené období bylo vyčísleno po zaokrouhlení v částce 1.443,00 Kč. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a vejít v jednání s manž. Tlačilovými ohledně uzavření pachtovní smlouvy na p. č. KN 1943/2 v k. ú. Třeboň. Usnesení RM č. 227/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. KN 2469/3, k.ú. Třeboň, ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, spočívající v právu oprávněného umístit, provozovat, udržovat a opravovat kabelové vedení a stožáry se svítidly osvětlení komunikace, přípojku elektro, přípojky vodovodu a kanalizace a vstupovat za tímto účelem na pozemek parc. č. KN 2469/3 v obci a k.ú. Třeboň, vše ve prospěch města Třeboně. Služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu neurčitou. Rozsah služebnosti bude zaměřen geometrickým plánem. I a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby stavebního objektu SO 101 Okružní křižovatka na části p.p.č. KN 1756/1, k.ú. Třeboň, o výměře cca 183 m 2, ve vlastnictví města Třeboně, ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR. Po dokončení stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání na základě geometrického plánu pro oddělení pozemku trvale dotčeného stavbou. II a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby stavebního objektu SO 102 Chodníky na části p.p.č. KN 2469/3, k.ú. Třeboň, o výměře cca 44 m 2, ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve prospěch města Třeboně. Po dokončení stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání na základě geometrického plánu pro oddělení pozemku trvale dotčeného stavbou. IV. ukládá odboru rozvoje a investic předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 228/ uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS ze dne se společností EKO-KOM, a.s. dle předloženého návrhu. I uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a. s., kterým město Třeboň pověřuje plněním některých povinností Technické služby Třeboň, s. r. o., dle předloženého návrhu podkladového materiálu. III. zmocňuje Technické služby Třeboň, s. r. o. k výkonu závazků obce vyplývajících ze smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS se společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha. IV. ukládá odboru životního prostředí předložit smlouvu k podpisu starostce. Usnesení RM č. 229/ uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi městem Třeboň a Pavlem Barnášem Bárny, IČ: , Heřmanova 846/51, Praha 7 - Holešovice, Předmětem výpůjčky budou prostory divadla J. K. Tyla využívané 12. února 2015 na koncert Anety Langerové. Personální náklady spojené s užíváním nebytových prostor bude hradit pořadatel. I uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi městem Třeboň a Pavlem Barnášem Bárny, IČ: , Heřmanova 846/51, Praha 7 - Holešovice, Předmětem výpůjčky budou prostory divadla J. K. Tyla využívané 26. června 2015 na vystoupení Divadla Járy Cimrmana. Personální náklady spojené s užíváním nebytových prostor bude hradit pořadatel. 8

9 II uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi městem Třeboň a Pavlem Barnášem Bárny, IČ: , Heřmanova 846/51, Praha 7 - Holešovice, Předmětem výpůjčky budou prostory divadla J. K. Tyla využívané 11. září 2015 na koncert Radůzy. Personální náklady spojené s užíváním nebytových prostor bude hradit pořadatel. IV. ukládá odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění. Usnesení RM č. 230/ v působnosti Valné hromady společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o I. souhlasí s provedením investice Stavební úpravy sociálního zařízení v Autokempu Třeboňský ráj, Domanín 285, Třeboň II. rozhodla že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Třeboňské stavby s.r.o., Pražská 884, Třeboň, IČ , za celkovou cenu ,00 Kč včetně DPH. I jednateli společnosti uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. Usnesení RM č. 231/ I. bere na vědomí žádost pana Aloise Dubského (trv. bydliště: Pražská 570/113, České Budějovice) o umístění pojízdného občerstvení v obci Břilice v rámci konání tradiční pouti v roce I revokaci části usnesení Rady města Třeboně č. 108/ bod I. ze dne , kdy se ruší text uvedený v odst. 2/ a nahrazuje se novým textem: provozovatelům atrakcí je povoleno instalovat a provozovat na užívaném prostoru a prostorách na břilické návsi mobilní restaurační zařízení a to v době od 8:00 hod. do 22:00 hod. a od 8:00 hod. do 18:00 hod. Mimo stanovenou dobu je provozování mobilního restauračního zařízení zakázáno. II doplnění usnesení Rady města Třeboně č. 108/ bod I. ze dne bod I., kdy se doplňuje odst. 3/: žadatelé jsou povinni si zajistit pro svoji podnikatelskou činnost příslušná živnostenská oprávnění. IV. ukládá Usnesení RM č. 232/ stanovení maximální hranice (stropu) pro vydávání parkovacích karet v městě Třeboň v lokalitě Žižkovo nám., Krčínova ul., Rožmberská ul., Husova ul., Březanova ul., Přemyslova ul., Havlíčkova ul. a Chelčického ul., ve výši 30% nad rámec počtu zřízených parkovacích stání pro každou lokalitu samostatně. odboru dopravy zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 233/ revokaci části usnesení RM č. 150/ ze dne , kdy se věta Pojistná smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od , pojistné období se stanovuje na jeden rok od do nahrazuje větou Pojistná smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od , pojistné období se stanovuje na jeden rok od do Věta Pojistné na osobu a měsíc bude činit 95,00 Kč. se nahrazuje větou Pojistné u cestovního pojištění na krátkodobé cesty činí za osobu a den: Slovensko 25,00 Kč, Evropa 37,00 Kč a svět 57,00 Kč. 9

10 Usnesení RM č. 234/ podání Žádosti o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje v rámci Grantového programu Podpora kultury 1. výzva pro rok 2015 na akci Jihočeský festival zdraví kanceláři starosty předložit žádost k podpisu starostce města. Usnesení RM č. 235/ podání Žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu prevence kriminality kanceláři starosty připravit žádost k podpisu starostce města. Usnesení RM č. 236/ podání žádosti o grant na projekt Zřízení kolumbária v areálu hřbitova v Třeboni z grantového programu Jihočeského kraje GP Úcta k předkům. odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení. Usnesení RM č. 237/ podání žádosti o grant na projekt Obnova vybavení antukových dvorců Na Kopečku z grantového programu Jihočeského kraje GP Podpora sportu, Opatření č. 3 Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí. odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení. Usnesení RM č. 238/ podání žádosti o grant na projekt Výměna sportovního povrchu v tělocvičně ZŠ Praktická z grantového programu Jihočeského kraje Podpora sportu, Opatření č. 1 Rekonstrukce a opravy sportovišť. odboru rozvoje a investic zajistit plnění tohoto usnesení. Usnesení RM č. 239/ Výroční zprávu města Třeboně o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za kalendářní rok 2014 útvaru tajemníka zveřejnit zprávu na webových stránkách města. Usnesení RM č. 240/ komisi Zdravého města pro volební ve složení: členové komise Mgr. Terezie Jenisová, Mgr. Jitka Bednářová, Jana Vítková, Jana Kočová, Dana Polenová, Ing. Václava Fliegelová, Květuše Lišková, Miroslava Sadilová + tajemník komise Mgr. Alena Zárubová 10

11 kanceláři starosty zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. I. bere na vědomí zápis z jednání komise Zdravého města ze dne Usnesení RM č. 241/ výši odpisových plánů příspěvkových organizací ve školství na rok 2015 takto: 3. mateřská škola Třeboň Jeronýmova 183: ,00 Kč Mateřská škola Sluníčko Třeboň: ,00 Kč Základní škola Třeboň, Sokolská 296: 4.171,74 Kč Základní škola Třeboň, Na Sadech 375: ,50 Kč - z toho připadá na školu: ,50 Kč - školní jídelnu: ,00 Kč I finanční krytí odpisů z příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkových organizací. I odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Ing. Josef Pindroch v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Bylo vyhotoveno dne

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více