USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014"

Transkript

1 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/ č. 53 finanční dar ČEZ, a.s. na obnovu výklenkové kapličky sv. Víta u sv. Víta a obnovu kovového kříže s ohrazením v Branné u rybníka Jamský Usnesení RM č. 446/ č. 54 Chník Břilice Usnesení RM č. 447/ č. 55 AP PRK GP Prukty a služby v cestovním ruchu Průvce Třeboní pro děti Usnesení RM č. 448/ č. 56 AP PRK GP Prukty a služby v cestovním ruchu Turistická mobilní aplikace Třeboň Usnesení RM č. 449/ č. 57 AP PRK GP Pra kultury Rozsévání TP Usnesení RM č. 450/ Datek č. 1 smlouva o nájmu NP číslo 5/2014 (Teplosl, a. s.), rozčtové č. 58 nájem kotelny Teplosl, a. s., nákup vovu Gigant Třeboň Usnesení RM č. 451/ č. 60 Stará Hlína - kanalizace a ČOV projektová dokumentace pro stavební volení Usnesení RM č. 452/ č. 61 přijetí finančního příspěvku Jihočeského kraje z grantového programu Kulturní památky, Opatření II. Nemovité kulturní památky na akci Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách Usnesení RM č. 453/ č. 62 prezentace informací města Třeboně, Městských slatinných lázní Třeboň, kulturní nabídky, srtovního a slečenského dění v Jihočeské televizi Usnesení RM č. 454/ Záměr nájmu části zemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9 m 2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 455/ Bezúplatný přev zemků p. č. KN 2278, p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. KN 2192, vše v k. ú. Břilice Státního zemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně Usnesení RM č. 456/ Zřízení služebnosti na zemku p. č. KN 2502/1 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 457/ Zřízení služebnosti na zemcích p. č. KN 521/31, p. č. KN 521/30, p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/16 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 458/ Uzavření nájemní smlouvy p. č. KN 1610/3 o výměře 179 m2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 459/ Nájemné U Francouzů bydlení v roce 2015 doplnění usnesení Usnesení RM č. 460/ Datek č. 5 smlouva o nájmu NP Kulturně slečenské centrum Beseda Usnesení RM č. 461/ Usnesení RM č. 462/ Datek č. 26 Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. Usnesení RM č. 463/

2 20. Datek č. 30 Lázně Aurora, s. r. o. Usnesení RM č. 464/ Byt č. 1 v čp. 87/I Usnesení RM č. 465/ Prloužení NS pí Heřmanová Usnesení RM č. 466/ Prloužení NS pí Benešová Usnesení RM č. 467/ Prloužení NS pí Dubravská Usnesení RM č. 468/ Nebytový prostor čp. 1127/II, Třeboň Usnesení RM č. 469/ Pání žaloby na vyklizení bytu a zaplacení dlužné částky Usnesení RM č. 470/ Srtovní areál Třeboň smlouva o správě cizího majetku mezi městem Třeboň a sl. Technické služby Třeboň, s. r. o. Usnesení RM č. 471/ Změny zakladatelských listin slečností města Třeboně v souladu se zákonem o obchních korracích Usnesení RM č. 472/ Usnesení RM č. 473/ Usnesení RM č. 474/ Usnesení RM č. 475/ Usnesení RM č. 476/ Usnesení RM č. 477/ Veřejná zakázka Fotbalové hřiště Břilice regenerační práce Usnesení RM č. 478/ Areál Technické služby Třeboň datků smluv Usnesení RM č. 479/ Usnesení RM č. 480/ Aktualizace pasrtu místních komunikací v Třeboni Usnesení RM č. 481/ Schválení datku systému motivace a výplaty loletních měn v Lázních Aurora, s. r. o. Usnesení RM č. 482/ Schválení datku systému motivace a výplaty loletních měn v Bertiných lázních Třeboň, s. r. o. Usnesení RM č. 483/ Pronájem pia v roce 2014 výjimka ze směrnice o zadávání veřejných zakázek Usnesení RM č. 484/ Uzavření smlouvy o předpreji vstupenek Václav Hudeček Usnesení RM č. 485/ Návrh měn pro ředitele škol Usnesení RM č. 486/ Umístění reklamního utače na mříž do Livky akce Třeboňský divadelní festival Usnesení RM č. 487/ Výpůjčka loutek Slek přátel Třeboně Usnesení RM č. 488/ Břilická alej Usnesení RM č. 489/ Zápis z jednání bytové komise ze dne Usnesení RM č. 41. Hudební prukce Usnesení RM č. 490/ Snížení základního kapitálu slečnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o. Usnesení RM č. 491/ Zřízení služebnosti na zemcích p. č. KN 1621/1, p. č. KN 1643/1, p. č. KN 1643/18, p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/3, p. č. KN 1908/3 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 492/ č. 63 Stavební úpravy přechů pro chce v Táboritské ulici Usnesení RM č. 493/

3 45. Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor Jan Rückl Usnesení RM č. 494/ Rozsudek nejvyššího soudu ve věci smlouvy o nájmu nemovitosti (zemky pro parkoviště) mezi městem Třeboň a sl. INDES INVEST s.r.o. Usnesení RM č. 495/ Záměr nájmu zemku p. č. KN 288/2 o výměře 535 m 2 v k. ú. Majdalena Usnesení RM č. 496/ Změna organizační struktury Usnesení RM č. 497/ Různé Usnesení RM č. 445/ přijetí transferu (neinvestičního grantu) Jihočeského kraje ve výši ,00 Kč na realizaci akce: Pořízení přetlakového ventilátoru pro JSDH obce Třeboň Branná. I provedení rozčtového č. 52, které sčívá v přijetí transferu (neinvestičního grantu) do příjmové části rozčtu a současné jeho užití ve výdajové části rozčtu takto: - navýšení příjmové ložky 4122 Grant NIV JK řízení DHDM, 0, ORJ 0770, ORG 0, NZUZ 427 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5137 Požární ochrana DHDM grant-jk, 5512, ORJ 0770, ORG , NZUZ 427 o částku ,00 Kč, Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (tis. Kč): ,00 0,00 11,00 11, ,00 0,00 11,00 11,00 II uzavření smlouvy o skytnutí grantu SD/OEZI/1614/14, reg. č /14, jehož účelem je realizace projektu Pořízení přetlakového ventilátoru pro JSDH obce Třeboň Branná, mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: IV. ukládá útvaru tajemníka a boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu k ppisu. Usnesení RM č. 446/ přijetí finančního daru slečnosti ČEZ, a. s., Praha, ve výši ,00 Kč na realizaci projektu Obnova drobné sakrální architektury v krajině: Obnova výklenkové kapličky sv. Víta na p. č. 2323/3 v k. ú. Třeboň a Obnova kovového kříže s ohrazením v Branné, u rybníka Jamský na p. č v k. ú. Branná. I provedení rozčtového č. 53, které sčívá v: - navýšení příjmové ložky 2321 Obnova výklenkové kapličky sv. Víta u sv. Víta a obnovu kovového kříže s ohrazením v Branné u rybníka Jamský dar ČEZ, a. s., 3326, ORJ 0750, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5171 Obnova výklenkové kapličky sv. Víta u sv. Víta a obnovu kovového kříže s ohrazením v Branné u rybníka Jamský dar ČEZ, a. s., 3326, ORJ 0750, ORG 9750XXXXXX, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5171 Obnova výklenkové kapličky sv. Víta u sv. Víta a obnovu kovového kříže s ohrazením v Branné u rybníka Jamský vl. píl, 3326, ORJ 0750, ORG 9750XXXXXX, UZ 0 o částku ,00 Kč, - nížení výdajové ložky 5171 Opravy kapliček, drobné sakr. arch. plastik, památ. míst, 3326, ORJ 0750, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, 3

4 - nížení výdajové ložky 6127 Výzdoba a vybavení kapliček, 3326, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce 4.600,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (tis. Kč): ,00 0,00 32,00 32, XXXXXX ,00 0,00 32,00 32, XXXXXX ,00 0,00 32,60 32, ,00 30,00-28,00 2, ,00 10,00-4,60 5,40 II uzavření smlouvy o skytnutí finančního daru, jehož účelem je realizace projektu Obnova drobné sakrální architektury v krajině: Obnova výklenkové kapličky sv. Víta na p. č. 2323/3 v k. ú. Třeboň a Obnova kovového kříže s ohrazením v Branné, u rybníka Jamský na p. č v k. ú. Branná, mezi městem Třeboň a slečností ČEZ, a. s., Praha, IČ: IV. ukládá boru rozvoje a investic a boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu k ppisu. Usnesení RM č. 447/ provedení rozčtového č. 54, které sčívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozčtu takto: - z ložky 6121 ZTV K Břilicům, 2219, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do ložky 6121 Břilice chník ul. Ke Školce, 2219, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka , ,00-141, , ,00 900,00 141, ,00 boru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 448/ přijetí transferu (neinvestičního grantu) v rámci AP PRK GP Prukty a služby v cestovním ruchu Jihočeského kraje v celkové výši ,00 Kč na zajištění realizace projektu Průvce Třeboní pro děti. I provedení rozčtového č. 55, které sčívá v přijetí transferu (grantu) do příjmové části rozčtu a současné jeho užití ve výdajové části včetně převu vlastního pílu rozčtu takto: - navýšení příjmové ložky 4122 Grant JK Průvce Třeboní pro děti, 0, ORJ 0900, ORG 0, NZUZ 433 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5XXX Průvce Třeboní pro děti grant JK, 2143, ORJ 0900, ORG , NZUZ 433 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5XXX Průvce Třeboní pro děti vl. píl, 2143, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku 7.500,00 Kč, 4

5 - nížení výdajové ložky 5169 Ostatní služby slavnosti, akce, představení, 3392, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku 7.500,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (tis. Kč): ,000 0,000 30,000 30, XXX 0,000 0,000 30,000 30, XXX 0,000 0,000 7,500 7, , ,326-7, ,826 II uzavření Smlouvy o skytnutí grantu SD/OEZI/1329/14 reg. č mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: IV. ukládá boru kultury a cestovního ruchu a boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce k ppisu. Usnesení RM č. 449/ přijetí transferu (neinvestičního grantu) v rámci AP PRK GP Prukty a služby v cestovním ruchu Jihočeského kraje v celkové výši ,00 Kč na zajištění realizace projektu Turistická mobilní aplikace Třeboň. I provedení rozčtového č. 56, které sčívá v přijetí transferu (grantu) do příjmové části rozčtu a současné jeho užití ve výdajové části včetně převu vlastního pílu rozčtu takto: - navýšení příjmové ložky 4122 Grant JK Turistická mobilní aplikace Třeboň, 0, ORJ 0900, ORG 0, NZUZ 433 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5XXX Turistická mobilní aplikace Třeboň grant JK, 2143, ORJ 0900, ORG , NZUZ 433 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5XXX Turistická mobilní aplikace Třeboň vl. píl, 2143, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč, - nížení výdajové ložky 5169 Ostatní služby slavnosti, akce, představení, 3392, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (tis. Kč): ,00 0,000 55,000 55, XXX 0,000 0,000 55,000 55, XXX 0,000 0,000 13,750 13, , ,826-13, ,076 II uzavření Smlouvy o skytnutí grantu SD/OEZI/1331/14 reg. č mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: , IV. ukládá boru kultury a cestovního ruchu a boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce k ppisu. 5

6 Usnesení RM č. 450/ přijetí transferu (neinvestičního grantu) v rámci AP PRK GP Pra kultury Jihočeského kraje v celkové výši ,00 Kč na zajištění realizace projektu Rozsévání TP. I provedení rozčtového č. 57, které sčívá v přijetí transferu (grantu) do příjmové části rozčtu a současné jeho užití ve výdajové části včetně převu vlastního pílu rozčtu takto: - navýšení příjmové ložky 4122 Grant JK Rozsévání TP, 0, ORJ 0900, ORG 0, NZUZ 428 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5XXX Rozsévání TP grant JK, 3319, ORJ 0900, ORG , NZUZ 428 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5XXX Rozsévání TP vl. píl, 3319, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku 8.695,00 Kč, - nížení výdajové ložky 5169 Ostatní služby slavnosti, akce, představení, 3392, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku 8.695,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (tis. Kč): ,000 0,000 20,000 20, XXX 0,000 0,000 20,000 20, XXX 0,000 0,000 8,695 8, , ,076-8, ,381 II uzavření Smlouvy o skytnutí grantu SD/OEZI/995/14 reg. č /14 mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: , IV. ukládá boru kultury a cestovního ruchu a boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce k ppisu. Usnesení RM č. 451/ uzavření datku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor číslo 5/2014 mezi slečností Teplosl, a. s. (Vajgar 585/III, J. Hradec) a městem Třeboň na pronájem nebytových skladových prostor v budově čp. 1116/II, která je součástí zemku p. č. KN 886/10 a 886/20 k. ú. Třeboň. Datek č. 1 bude řešit navýšení nájemného včetně paušální úhrady za el. energii o daň z přidané hnoty dle právně platných předpisů. I provedení rozčtového č. 58, které sčívá v: - vytvoření příjmové ložky 2322 Přijaté jistné náhrady, 3639, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 na částku 4301,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5164 Nájem kotelna Teplosl, 3613, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku 4000,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5154 Nebytové prostory záloha na el. energii (kotelna), 3613, ORJ 0800, ORG , ÚZ 0 o částku 300,00 Kč, - vytvoření výdajové ložky 6121 Vov Gigant Třeboň - nákup, 2310, ORJ 0800, ORG XXXX000000,ÚZ 0 na částku 1,00 Kč. 6

7 Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (tis. Kč): ,00 0,00 4,301 4, ,00 17,50 4,00 21, ,00 1,40 0,30 1,70 XXXX ,00 0,00 0,001 0,001 I Usnesení RM č. 452/ výjimku ze směrnice města Třeboně o zadávání veřejných zakázek na výběr projekční firmy EKOEKO, s. r. o., Senovážné nám. 1, České Budějovice pro úpravu projektové dokumentace pro stavební volení na stavbu Třeboň, Stará Hlína kanalizace a ČOV do souladu se současně platným stavebním zákonem. I provedení rozčtového č. 60, které sčívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozčtu takto: - z ložky 6112 Pasrt vovů a kanalizací, 2310, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do ložky 6121 Stará Hlína kanalizace a ČOV, 2321, ORJ 0750, ORG XXXX000000, UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka ,00 300,00-155,00 145,00 0 XXXX ,00 0,00 155,00 155,00 I boru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 453/ přijetí transferu Jihočeského kraje z grantového programu Kulturní památky, Opatření II. Nemovité kulturní památky ve výši ,00 Kč na akci Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách, I provedení rozčtového č. 61, které sčívá v přijetí transferu do příjmové části rozčtu a současné jeho užití ve výdajové části rozčtu včetně převu vlastního pílu takto: - navýšení příjmové ložky 4122 Grant JčK Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách, 0, ORJ 0750, ORG 0, NZUZ 432 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5171 Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách grant JčK, 3322, ORJ 0750, ORG 9750XXXXXX, NZUZ 432 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5171 Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách vl. píl, 3322, ORJ 0750, ORG 9750XXXXXX, NZUZ 0 o částku ,00 Kč, - nížení výdajové ložky 6112 Pasrt vovů a kanalizací, 2310, ORJ 0750, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč - nížení výdajové ložky 6121 ZTV k Břilicům, 2219, ORJ 0750, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč. 7

8 Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (tis. Kč): ,00 0,00 55,00 55, XXXXXX ,00 0,00 55,00 55, XXXXXX ,00 0,00 215,00 215, ,00 145,00-145,00 0, , ,00-70, ,00 II uzavření smlouvy o skytnutí grantu SD/OEZI/1233/14, reg. č /14, jehož účelem je realizace projektu Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách, mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: IV. ukládá boru rozvoje a investic a boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu k ppisu. Usnesení RM č. 454/ provedení rozčtového č. 62, které sčívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozčtu takto: - z ložky 5901 Předfinancování projektů, 6171, ORJ 0780, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do ložky 5169 Prezentace informací města v JTV, 6171, ORJ 0780, ORG XXXX, UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka ,00 79,79-36,00 43, XXXX ,00 0,00 36,00 36,00 kanceláři starosty a Usnesení RM č. 455/ I. neschvaluje zveřejnění záměru nájmu části zemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9 m² v k. ú. Třeboň, za účelem vybudování dřevěné pergoly na náklady žadatele. Usnesení RM č. 456/ a doručuje zastupitelstvu města schválit pání žádosti o bezúplatný přev zemků p. č. KN 2278 o výměře 68 m 2, p. č. KN 2279 o výměře 76 m 2, p. č. KN 2191 o výměře 123 m 2 a p. č. KN 2192 o výměře 133 m 2, vše v k. ú. Břilice Státního zemkového úřadu, IČ: (Husinecká 1024/11a, Praha 3) do vlastnictví města Třeboně. boru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne

9 Usnesení RM č. 457/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na zemku p. č. KN 2502/1 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (vinného), která bude sčívat v právu najení, uložení, vedení, údržby a oprav kanalizační příjky. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění pzemních inženýrských sítí do místních komunikací a zemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka zemku p. č. KN 374/2 v k. ú. Třeboň (oprávněného) a každého dalšího vlastníka zemku p. č. KN 374/2 v k. ú. Třeboň, za držení těchto pmínek: a) kanalizační příjka bude provedena provozovatelem kanalizace ČEVAK, a. s. b) dotčené vrchy budou uvedeny do půvního stavu. c) před samotnou realizací stavby bude žádáno o volení ke zvláštnímu užívání místní komunikace. Pokuta za rušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 458/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na zemcích p. č. KN 521/31, p. č. KN 521/30, p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/16 v k. ú. Břilice, ve vlastnictví města Třeboně (vinného), které bude sčívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelu NN a kabelového pilíře. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění pzemních inženýrských sítí do místních komunikací a zemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch slečnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného), a za držení těchto pmínek: - uvedení dotčených vrchů do půvního stavu, - před zahájení výkových prací provede investor stavby s borem rozvoje a investic detailní chůzku trasy uložení NN z důvu dopřesnění trasy s ohledem na vzrostlou zeleň, kdy určité úseky bude nutno řešit pvrtem, - bor životního prostředí vydá závazné stanovisko ke stavbě. Právo služebnosti bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká uze v případech stanovených zákonem. Pokuta za rušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 459/ uzavření Nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem nájmu bude zemek p. č. KN 1610/3 o výměře 179 m 2 v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční vývědní lhůtou, s účinností Zájmový zemek bude užíván jako zahrada. Nájemné je stanoveno ve výši 9,00 Kč/m 2 /rok a bude hrazeno jednorázově k kalendářního roku. Nájemné za období ve výši 805,00 Kč bude zaplacena na účet pronajímatele do I Usnesení RM č. 460/ doplnění usnesení č. 336/ v části bu IV. ze dne o čp

10 Usnesení RM č. 461/ uzavření datku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Třeboň a slečností Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. (Tylova 171, Třeboň) na pronájem Kulturně slečenského centra Beseda, dům čp. 2/I, Masarykovo nám., Třeboň, který je součástí zemku p. č. KN 57 k. ú. Třeboň. Datkem č. 5 se ze smlouvy o nájmu vyjímá část zemku p. č. KN 57 (nádvoří) o výměře cca 450 m 2 k. ú. Třeboň. Elektrická energie, týkající se osvětlení nádvoří bude vlastníku objektu přefakturována slečnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., a to na základě čtového elektroměru. boru rozvoje a investic uzavřít příslušné datky ke smlouvám se slečností Technické služby Třeboň, s. r. o. údržba zeleně a údržba dětských hřišť a laviček a dále boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 462/ v působnosti Valné hromady Bertiných lázní Třeboň, s. r. o. uzavření datku ke smlouvě o nájmu a pnájmu nebytových prostor a movitého majetku mezi slečností Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx týkající se vyjmutí části zemku p. č. KN 57 (nádvoří) o výměře cca 450 m 2 k. ú. Třeboň. boru finančnímu a majetkovému zaslat slečnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. výpis usnesení. Usnesení RM č. 463/ uzavření datku č. 26 k nájemní smlouvě mezi městem Třeboň a slečností Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. (Tylova čp. 171, Třeboň), kdy předmětem datku bude navýšení hnoty pronajatého majetku, a to na částku ,79 Kč. Usnesení RM č. 464/ uzavření datku č. 30 k nájemní smlouvě mezi městem Třeboň a slečností Lázně Aurora, s. r. o. (Lázeňská 1001, Třeboň), kdy předmětem datku bude navýšení hnoty pronajatého majetku, a to na částku ,86 Kč. Usnesení RM č. 465/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě čp. 87/I na Masarykově nám. o velikosti 2+1 a výměře 99,80 m², s nájemným plahové plochy bytu v částce 3.347,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu srákem, kuchyňskou linkou, vestavěnou skříní, el. bojlerem a akumulačními kamny v částce 473,00 Kč, splatným měsíčně předem nejzději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou šest měsíců s možností prloužení dle návrhu bytové komise a platné Směrnice pro využívání městského bytového fondu č. 7. I Usnesení RM č. 466/ uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 935/9 v domě čp. 935/II v ulici Vrchlického o velikosti 1+1 a výměře 37,60 m 2, s nájemným plahové plochy bytu v částce 1.234,00 Kč 10

11 a s úhradou za vybavení bytu srákem v částce 47,00 Kč, splatným měsíčně předem nejzději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou jeden rok s možností prloužení. Usnesení RM č. 467/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v domě čp. 73/II v ulici Daskabát o velikosti 1+1 a výměře 51,47 m², s nájemným plahové plochy bytu v částce 2.561,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu srákem, kuchyňskou linkou, el. bojlerem, měřícím zařízením, digestoří, infrazářičem a toaletní skříňkou v částce 180,00 Kč, splatným měsíčně předem nejzději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou 6 měsíců s možností prloužení. Usnesení RM č. 468/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě čp. 12/I v ulici Husova o velikosti 1+1 a výměře 45,70 m², s nájemným plahové plochy bytu v částce 2.862,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu srákem, el. bojlerem a akumulačními kamny v částce 254,00 Kč, splatným měsíčně předem nejzději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou jeden rok s možností prloužení. Usnesení RM č. 469/ uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k pnikání mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na nebytové prostory v budově čp. 1127/II, ul. U Francouzů, Třeboň, která je součástí zemku p. č. KN 1910/37 k. ú. Třeboň. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s šestiměsíční vývědní lhůtou s účinnosti za účelem zřízení obchu. Celková výměra nebytových prostor činí 33,10 m 2. Nájemné se sjednává ve výši ,00 Kč/rok a bude každoročně valorizováno čínaje dubnem 2015 o míru inflace za předcházející rok. Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce. V případě, že je nájemce plátcem DPH, nebo se stane plátcem DPH, bude k nájemnému účtována DPH dle platných právních předpisů. Usnesení RM č. 470/ I. bere na vědomí informaci o nedržení splátkového kalendáře nájemcem bytu č. 5 v čp. 27 ve Staré Hlíně. I pání žaloby na vyklizení bytu a zaplacení dlužné částky na nájemném a službách sjených s užíváním bytu č. 5 v čp. 27 ve Staré Hlíně. II vymáhání platku z prlení z dlužné částky na nájemném a službách sjených s užíváním bytu č. 5 v čp. 27 ve Staré Hlíně. IV. ukládá boru finančnímu a majetkovému předat pklady právníkovi města JUDr. Hájkovi k pání žaloby. 11

12 Usnesení RM č. 471/ uzavření Smlouvy o správě cizího majetku mezi městem Třeboň a slečností Technické služby Třeboň, s. r. o. (Novohradská 225/II, Třeboň), kdy předmětem smlouvy bude spravování majetku města Třeboně Srtovního areálu Třeboň travnatého fotbalového hřiště vč. staveb a zařízení na zemcích p. č. KN 1087/3, p. č. KN 1087/17, p. č. KN 1087/4, p. č. KN 1085/15 a 1085/1 vše v obci a k. ú. Třeboň slečností Technické služby Třeboň, s. r. o. (Novohradská 225/II, Třeboň). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností e dne fyzického předání předmětného majetku do boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a slečnosti Technické služby Třeboň, s. r. o. vypracovat cenový sazebník za užívání předmětu správy a předložit jej k souhlasení radě města v termínu do Usnesení RM č. 472/ Rada města, rozhující ve věcech obce jako jediného slečníka obchní slečnosti Technické služby Třeboň, s. r. o., v působnosti valné hromady I. rozhuje o změně zakladatelské listiny tak, že dosavadní znění nahrazuje zněním novým dle přílohy č. 1 pkladového materiálu. právníkovi města JUDr. Hájkovi zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 473/ Rada města, rozhující ve věcech obce jako jediného slečníka obchní slečnosti Lázně Aurora, s. r. o, v působnosti valné hromady I. rozhuje o změně zakladatelské listiny tak, že dosavadní znění nahrazuje zněním novým dle přílohy č. 2 pkladového materiálu. právníkovi města JUDr. Hájkovi zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 474/ Rada města, rozhující ve věcech obce jako jediného slečníka obchní slečnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., v působnosti valné hromady I. rozhuje o změně zakladatelské listiny tak, že dosavadní znění nahrazuje zněním novým dle přílohy č. 3 pkladového materiálu. právníkovi města JUDr. Hájkovi zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 475/ Rada města, rozhující ve věcech obce jako jediného slečníka obchní slečnosti Třeboňské lesy a rybníky, s. r. o., v působnosti valné hromady I. rozhuje o změně zakladatelské listiny tak, že dosavadní znění nahrazuje zněním novým dle přílohy č. 4 pkladového materiálu. právníkovi města JUDr. Hájkovi zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 476/ Rada města, rozhující ve věcech obce jako jediného slečníka obchní slečnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o., v působnosti valné hromady I. rozhuje o změně zakladatelské listiny tak, že dosavadní znění nahrazuje zněním novým dle přílohy č. 5 pkladového materiálu právníkovi města JUDr. Hájkovi zajistit plnění usnesení. 12

13 Usnesení RM č. 477/ Rada města, rozhující ve věcech obce jako jediného slečníka obchní slečnosti Městská vohospářská, s. r. o., v působnosti valné hromady I. rozhuje o změně zakladatelské listiny tak, že dosavadní znění nahrazuje zněním novým dle přílohy č. 6 pkladového materiálu právníkovi města JUDr. Hájkovi zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 478/ jako zadavatel veřejné zakázky Fotbalové hřiště Břilice regenerační práce výjimku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek ple čl. XII, st. 6 sčívající v omezení čtu davatelů a st. 7 sčívající ve způsobu zveřejnění na internetových stránkách města. boru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 479/ jako zadavatel plimitní veřejné zakázky na stavební práce AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ uzavření datku ke smlouvě o dílo mezi slečností Porr, a. s., Václavské náměstí 837/11, Praha 1 Nové Město, IČ: a městem Třeboň na zhotovení stavby AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ sčívající v navýšení ceny ,00 Kč vč. DPH na ,00 Kč vč. DPH a sunutí termínu dokončení části B Technické služby Třeboň 1. etapa z na I úpravu přílohy č. 1 Dohy o přistoupení k části závazku slečností Technické služby Třeboň, s. r. o. ke smlouvě o dílo mezi městem Třeboň a slečností Porr, a. s. na stavbu AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ, Část B Technické služby Třeboň 1. etapa a Část C Správní budova 1. etapa dle předloženého návrhu pkladového materiálu. I boru rozvoje a investic předložit datek smlouvy a datek dohy o přistoupení k části závazku starostce k ppisu. Usnesení RM č. 480/ Rada města v působnosti valné hromady slečnosti Technické služby Třeboň s.r.o., úpravu přílohy č. 1 Dohy o přistoupení k části závazku slečností Technické služby Třeboň s.r.o. ke smlouvě o dílo mezi městem Třeboň a slečností Porr, a. s. na stavbu AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ, Část B Technické služby Třeboň 1. etapa a Část C Správní budova 1. etapa dle předloženého návrhu. útvaru tajemníka zaslat výpis usnesení vedení slečnosti Technické služby Třeboň s.r.o. Usnesení RM č. 481/ zařazení komunikací v ulici Luční, Nová, Větrná a stezky Třeboň Nová Hlína (úsek v délce 605 m) do pasrtu místních komunikací v Třeboni. boru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. 13

14 Usnesení RM č. 482/ v působnosti Valné hromady slečnosti Lázní Aurora, s. r. o. datek motivačního systému pro rok I výplatu loletních měn v plné výši. útvaru tajemníka zaslat vedení slečnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 483/ v působnosti Valné hromady slečnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. datek motivačního systému pro rok I výplatu loletních měn v plné výši. útvaru tajemníka zaslat vedení slečnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 484/ v souladu s článkem XII. st. 6 Směrnice o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití této směrnice sčívající v oslovení omezeného čtu uchazečů na veřejnou zakázku pronájem pia v roce I v souladu s článkem XII. st. 7 Směrnice o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití této směrnice sčívající ve způsobu zveřejnění na internetových stránkách města na veřejnou zakázku pronájem pia v roce I boru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění. Usnesení RM č. 485/ uzavření smlouvy o preji vstupenek mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Město Třeboň bude vstupenky na koncert Václava Hudečka právat bez nároku na provizi. boru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 486/ měny ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol (dle neveřejné přílohy) pkladového materiálu. boru školství a sociálních věcí předložit starostce měny jednotlivých ředitelů a ředitelek k ppisu. Usnesení RM č. 487/ uzavření Smlouvy o výpůjčce s obchní slečností Třeboňská rozvojová, o. p. s., IČ: (Riegrova 1756/51, České Budějovice). Předmětem výpůjčky bude část mříže vedoucí z Masarykova náměstí do Livky na p. č. KN 2/2 v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do za účelem umístění 1 ks reklamního utače na akci Třeboňský divadelní festival a za pmínek: 1) skončení akce bude reklamní utač neprleně straněn, 14

15 2) umístění utače bude provedeno cca 30 cm zdi budovy čp. 118 v souladu s Rozhnutím boru územního plánování a stavebního řádu METR 3211/2007 DvKl. Veškeré náklady s jeho instalací bude hradit vypůjčitel. Usnesení RM č. 488/ uzavření smlouvy o výpůjčce 10 ks loutek (inventární číslo ) mezi městem Třeboň a Slkem přátel Třeboně (Masarykovo nám. 103/I, Třeboň) v celkové účetní hnotě ,00 Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční vývědní lhůtou za účelem zřízení stálé exzice umístěné v muzeu v Třeboni a za pmínky, že exnáty budou vystaveny v prosklených vitrínách. Usnesení RM č. 489/ akci Břilická alej obnovení významného krajinného prvku aleje. Město Třeboň akci samo realizovat nebude, ale uděluje souhlas s provedením této akce orgánem ochrany příry (Správa CHKO Třeboňsko) či jím vybraným zhotovitelem. boru životního prostředí zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. I. bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne Usnesení RM č. 490/ udělení výjimky z vyhlášky města č. 8/2006 na provozní dobu hudebních prukcí ve slečenském sále Besedy, Masarykovo náměstí 2, Třeboň na dobu 1. července 2014 do 10. srpna 2014, a to každý pátek a sobotu v čase 22:00 h. do 04:00 h. městské licii zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 491/ jako jediný slečník slečnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o. v působnosti valné hromady snížení základního kapitálu slečnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o. o částku ,00 Kč. Výše vkladu snížení bude činit ,00 Kč. Částka vídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena jedinému slečníku, městu Třeboň. vedení slečnosti ve slupráci s právníkem města zajistit plnění usnesení v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. Zákona o obchních slečnostech a družstvech (zákon o obchních korracích) v platném znění. Usnesení RM č. 492/ I. ruší usnesení RM č. 409/ ze dne b I) I zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na zemcích p. č. KN 1621/1, p. č. KN 1643/1, p. č. KN 1643/18, p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/3, p. č. KN 1908/3 v k. ú. Břilice, ve vlastnictví města Třeboně (vinného), které bude sčívat v právu uložení, vedení, 15

16 údržby a oprav kabelu NN a kabelových pilířů ve prospěch slečnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného), a za držení těchto pmínek: - uvedení dotčených vrchů do půvního stavu. Právo služebnosti bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká uze v případech stanovených zákonem. Pokuta za rušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. I boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a boru rozvoje a investic předložit ke radě města datek č. 1 Smlouvy o přijení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č Usnesení RM č. 493/ provedení rozčtového č. 63, které sčívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozčtu - z ložky 6121 Srtovní areál travnatá plocha, tribuna, 3412, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do ložky 6121 Stavební úpravy přechů pro chce v Táboritské ulici vl. píl, 2223, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka , ,00-308, , ,00 100,00 308,00 408,00 boru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 494/ uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a městem Třeboň týkající se prostoru zrcadlového sálu v objektu KKC Roháč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do Cena za nájem nebytových prostor bude dle platného ceníku. boru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 495/ I. bere na vědomí rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č. j. 29 Cdo 60/ ze dne I pání ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky č. j. 29 Cdo 60/ ze dne ve věci vývědi smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Třeboň a sl. INDES INVEST, s. r. o. III. uděluje plnou moc JUDr. Vladimíru Peškovi, advokátovi, zastuváním města Třeboně před Ústavním soudem ČR ve věci ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne , č.j. 29 Cdo 60/ IV. ukládá boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení, předložit plnou moc starostce města k ppisu. 16

17 Usnesení RM č. 496/ zveřejnění záměru nájmu zemku p. č. KN 288/2 o výměře 535 m 2 v k. ú. Majdalena, vlastníku sousedního zemku p. č. KN 542/2 v k. ú. Majdalena, na dobu neurčitou, s tříměsíční vývědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 14,00 Kč/m 2 /rok. Nájemné bude každoročně valorizováno o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za předchozí rok. Pozemek bude využíván jako zázemí kempu. Usnesení RM č. 497/ změnu organizační struktury Městského úřadu Třeboň sčívající v přesunutí neobsazeného pracovního místa z útvaru interního auditu do útvaru tajemníka, kde vznikne zice referenta pro vymáhání hledávek. Tato zice bude obsazena zaměstnankyní vracející se z ričovské dovolené. Počet pracovních míst schválený v Organizačním řádu Městského úřadu Třeboň se nezmění. útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Zdeněk Mráz v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Bylo vyhotoveno dne

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

ZÁPIS ZE 110. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 30.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 110. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 30.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 110. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 30.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 67/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 Usnesení číslo: 226/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 125. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.10.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Vladimír Janíček, MUDr. Antonín

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533 čj. MCH 2496/2013 spisová značka 2490/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 75. zasedání dne 22. května 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 5 / 1 3 program

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

ZÁPIS Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.09.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.09.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.09.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. A. Doležal, Josef Neužil, Ing.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 86 navýšení a ponížení výdajové části 638/2014-123 3. Rozpočtové opatření č. 87 havarijní ořezy

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.10.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 33. zasedání dne 12.11.2007 RM 1/33/07 RM 2/33/07 RM 3/33/07 RM 4/33/07 1. snížení částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 14.768,- Kč předchozím

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 Usnesení RM č. 7/2014-100 přijetí transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ve výši 88.807,41

Více

USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 12.06.2013

USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 12.06.2013 USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 12.06.2013 Usnesení RM č. 420/2013-81 v působnosti Valné hromady společnosti Lázně Aurora, s. r. o. výsledek hospaření společnosti za rok 2012 ve výši: -

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

V Ý P I S 15. 2011 (RM

V Ý P I S 15. 2011 (RM V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2011 (RM č. 29) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 73 navýšení příjmů a výdajů Usnesení RM č. 703/2015-25

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko.

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko. Rada města Konice dne 25.5.2015: Usnesení č.11/2015 1. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit smlouvu na vzájemný prodej pozemků p.č. 1583/2 a 2065/2 v k.ú, Čunín mezi městem Konice

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 22. března 2011 (RM č. 6) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385)

Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385) Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385) USNESENÍ č. 363/29-13 R I. s o u h l a s í s dohodou o výměně bytů, kterou uzavřeli dne 27. 11. 2013 manželé xxxxxxxxxxxx,

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 6/2015 konaného dne 5. 3. 2015

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 5180/2013 spisová značka 5178/2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 20. listopadu 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/89/13 program

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 24. 6. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 32/2015/RM Ing. Pavel Zálom, pan Jiří Hůla, RNDr. Ladislav

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 914/2015/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 7. října 2015 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.

Informace je upravena dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8. Informace č. 18 ze zasedání rady města ze dne 1.8.2011 1. Zahájení Jednání rady města zahájil a řídil starosta pan PhDr. Ladislav Langr. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli jmenováni Mgr.Uhlíř a

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM. ZÁPIS Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 06.05.2013 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 17:03 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009

U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009 U s n e s e n í ze 73. schůze rady města Hustopeče dne 26.05.2009 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Jmenování skupiny, která se bude zabývat problematikou výstavby kompostárny

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 735/2016-OÚPaSŘ Ze dne: 16.02.2016 Naše čj.: 1697/2016-FrPa

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/19/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Benešov, IČ 00296007 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Horní Benešov, IČ 00296007 za rok 2014 Elektronický podpis - 27.4.2015 KUMSX01HGC3K Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Č. 132/08 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávní operací pod bodem: I. Výkup souhlasí s výkupem

Více

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1

Usnesení z 4. jednání ZM dne 26.01.2015 1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.01.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 62/2015-4 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

RO 92. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 92. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Pavel Lokaj, p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský,

Více

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 přijaté usnesení č. 321/2014 - N 3542 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více