USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014"

Transkript

1 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/ č. 53 finanční dar ČEZ, a.s. na obnovu výklenkové kapličky sv. Víta u sv. Víta a obnovu kovového kříže s ohrazením v Branné u rybníka Jamský Usnesení RM č. 446/ č. 54 Chník Břilice Usnesení RM č. 447/ č. 55 AP PRK GP Prukty a služby v cestovním ruchu Průvce Třeboní pro děti Usnesení RM č. 448/ č. 56 AP PRK GP Prukty a služby v cestovním ruchu Turistická mobilní aplikace Třeboň Usnesení RM č. 449/ č. 57 AP PRK GP Pra kultury Rozsévání TP Usnesení RM č. 450/ Datek č. 1 smlouva o nájmu NP číslo 5/2014 (Teplosl, a. s.), rozčtové č. 58 nájem kotelny Teplosl, a. s., nákup vovu Gigant Třeboň Usnesení RM č. 451/ č. 60 Stará Hlína - kanalizace a ČOV projektová dokumentace pro stavební volení Usnesení RM č. 452/ č. 61 přijetí finančního příspěvku Jihočeského kraje z grantového programu Kulturní památky, Opatření II. Nemovité kulturní památky na akci Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách Usnesení RM č. 453/ č. 62 prezentace informací města Třeboně, Městských slatinných lázní Třeboň, kulturní nabídky, srtovního a slečenského dění v Jihočeské televizi Usnesení RM č. 454/ Záměr nájmu části zemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9 m 2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 455/ Bezúplatný přev zemků p. č. KN 2278, p. č. KN 2279, p. č. KN 2191 a p. č. KN 2192, vše v k. ú. Břilice Státního zemkového úřadu do vlastnictví města Třeboně Usnesení RM č. 456/ Zřízení služebnosti na zemku p. č. KN 2502/1 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 457/ Zřízení služebnosti na zemcích p. č. KN 521/31, p. č. KN 521/30, p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/16 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 458/ Uzavření nájemní smlouvy p. č. KN 1610/3 o výměře 179 m2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 459/ Nájemné U Francouzů bydlení v roce 2015 doplnění usnesení Usnesení RM č. 460/ Datek č. 5 smlouva o nájmu NP Kulturně slečenské centrum Beseda Usnesení RM č. 461/ Usnesení RM č. 462/ Datek č. 26 Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. Usnesení RM č. 463/

2 20. Datek č. 30 Lázně Aurora, s. r. o. Usnesení RM č. 464/ Byt č. 1 v čp. 87/I Usnesení RM č. 465/ Prloužení NS pí Heřmanová Usnesení RM č. 466/ Prloužení NS pí Benešová Usnesení RM č. 467/ Prloužení NS pí Dubravská Usnesení RM č. 468/ Nebytový prostor čp. 1127/II, Třeboň Usnesení RM č. 469/ Pání žaloby na vyklizení bytu a zaplacení dlužné částky Usnesení RM č. 470/ Srtovní areál Třeboň smlouva o správě cizího majetku mezi městem Třeboň a sl. Technické služby Třeboň, s. r. o. Usnesení RM č. 471/ Změny zakladatelských listin slečností města Třeboně v souladu se zákonem o obchních korracích Usnesení RM č. 472/ Usnesení RM č. 473/ Usnesení RM č. 474/ Usnesení RM č. 475/ Usnesení RM č. 476/ Usnesení RM č. 477/ Veřejná zakázka Fotbalové hřiště Břilice regenerační práce Usnesení RM č. 478/ Areál Technické služby Třeboň datků smluv Usnesení RM č. 479/ Usnesení RM č. 480/ Aktualizace pasrtu místních komunikací v Třeboni Usnesení RM č. 481/ Schválení datku systému motivace a výplaty loletních měn v Lázních Aurora, s. r. o. Usnesení RM č. 482/ Schválení datku systému motivace a výplaty loletních měn v Bertiných lázních Třeboň, s. r. o. Usnesení RM č. 483/ Pronájem pia v roce 2014 výjimka ze směrnice o zadávání veřejných zakázek Usnesení RM č. 484/ Uzavření smlouvy o předpreji vstupenek Václav Hudeček Usnesení RM č. 485/ Návrh měn pro ředitele škol Usnesení RM č. 486/ Umístění reklamního utače na mříž do Livky akce Třeboňský divadelní festival Usnesení RM č. 487/ Výpůjčka loutek Slek přátel Třeboně Usnesení RM č. 488/ Břilická alej Usnesení RM č. 489/ Zápis z jednání bytové komise ze dne Usnesení RM č. 41. Hudební prukce Usnesení RM č. 490/ Snížení základního kapitálu slečnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o. Usnesení RM č. 491/ Zřízení služebnosti na zemcích p. č. KN 1621/1, p. č. KN 1643/1, p. č. KN 1643/18, p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/3, p. č. KN 1908/3 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 492/ č. 63 Stavební úpravy přechů pro chce v Táboritské ulici Usnesení RM č. 493/

3 45. Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor Jan Rückl Usnesení RM č. 494/ Rozsudek nejvyššího soudu ve věci smlouvy o nájmu nemovitosti (zemky pro parkoviště) mezi městem Třeboň a sl. INDES INVEST s.r.o. Usnesení RM č. 495/ Záměr nájmu zemku p. č. KN 288/2 o výměře 535 m 2 v k. ú. Majdalena Usnesení RM č. 496/ Změna organizační struktury Usnesení RM č. 497/ Různé Usnesení RM č. 445/ přijetí transferu (neinvestičního grantu) Jihočeského kraje ve výši ,00 Kč na realizaci akce: Pořízení přetlakového ventilátoru pro JSDH obce Třeboň Branná. I provedení rozčtového č. 52, které sčívá v přijetí transferu (neinvestičního grantu) do příjmové části rozčtu a současné jeho užití ve výdajové části rozčtu takto: - navýšení příjmové ložky 4122 Grant NIV JK řízení DHDM, 0, ORJ 0770, ORG 0, NZUZ 427 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5137 Požární ochrana DHDM grant-jk, 5512, ORJ 0770, ORG , NZUZ 427 o částku ,00 Kč, Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (tis. Kč): ,00 0,00 11,00 11, ,00 0,00 11,00 11,00 II uzavření smlouvy o skytnutí grantu SD/OEZI/1614/14, reg. č /14, jehož účelem je realizace projektu Pořízení přetlakového ventilátoru pro JSDH obce Třeboň Branná, mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: IV. ukládá útvaru tajemníka a boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu k ppisu. Usnesení RM č. 446/ přijetí finančního daru slečnosti ČEZ, a. s., Praha, ve výši ,00 Kč na realizaci projektu Obnova drobné sakrální architektury v krajině: Obnova výklenkové kapličky sv. Víta na p. č. 2323/3 v k. ú. Třeboň a Obnova kovového kříže s ohrazením v Branné, u rybníka Jamský na p. č v k. ú. Branná. I provedení rozčtového č. 53, které sčívá v: - navýšení příjmové ložky 2321 Obnova výklenkové kapličky sv. Víta u sv. Víta a obnovu kovového kříže s ohrazením v Branné u rybníka Jamský dar ČEZ, a. s., 3326, ORJ 0750, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5171 Obnova výklenkové kapličky sv. Víta u sv. Víta a obnovu kovového kříže s ohrazením v Branné u rybníka Jamský dar ČEZ, a. s., 3326, ORJ 0750, ORG 9750XXXXXX, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5171 Obnova výklenkové kapličky sv. Víta u sv. Víta a obnovu kovového kříže s ohrazením v Branné u rybníka Jamský vl. píl, 3326, ORJ 0750, ORG 9750XXXXXX, UZ 0 o částku ,00 Kč, - nížení výdajové ložky 5171 Opravy kapliček, drobné sakr. arch. plastik, památ. míst, 3326, ORJ 0750, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, 3

4 - nížení výdajové ložky 6127 Výzdoba a vybavení kapliček, 3326, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce 4.600,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (tis. Kč): ,00 0,00 32,00 32, XXXXXX ,00 0,00 32,00 32, XXXXXX ,00 0,00 32,60 32, ,00 30,00-28,00 2, ,00 10,00-4,60 5,40 II uzavření smlouvy o skytnutí finančního daru, jehož účelem je realizace projektu Obnova drobné sakrální architektury v krajině: Obnova výklenkové kapličky sv. Víta na p. č. 2323/3 v k. ú. Třeboň a Obnova kovového kříže s ohrazením v Branné, u rybníka Jamský na p. č v k. ú. Branná, mezi městem Třeboň a slečností ČEZ, a. s., Praha, IČ: IV. ukládá boru rozvoje a investic a boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu k ppisu. Usnesení RM č. 447/ provedení rozčtového č. 54, které sčívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozčtu takto: - z ložky 6121 ZTV K Břilicům, 2219, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do ložky 6121 Břilice chník ul. Ke Školce, 2219, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka , ,00-141, , ,00 900,00 141, ,00 boru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 448/ přijetí transferu (neinvestičního grantu) v rámci AP PRK GP Prukty a služby v cestovním ruchu Jihočeského kraje v celkové výši ,00 Kč na zajištění realizace projektu Průvce Třeboní pro děti. I provedení rozčtového č. 55, které sčívá v přijetí transferu (grantu) do příjmové části rozčtu a současné jeho užití ve výdajové části včetně převu vlastního pílu rozčtu takto: - navýšení příjmové ložky 4122 Grant JK Průvce Třeboní pro děti, 0, ORJ 0900, ORG 0, NZUZ 433 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5XXX Průvce Třeboní pro děti grant JK, 2143, ORJ 0900, ORG , NZUZ 433 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5XXX Průvce Třeboní pro děti vl. píl, 2143, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku 7.500,00 Kč, 4

5 - nížení výdajové ložky 5169 Ostatní služby slavnosti, akce, představení, 3392, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku 7.500,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (tis. Kč): ,000 0,000 30,000 30, XXX 0,000 0,000 30,000 30, XXX 0,000 0,000 7,500 7, , ,326-7, ,826 II uzavření Smlouvy o skytnutí grantu SD/OEZI/1329/14 reg. č mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: IV. ukládá boru kultury a cestovního ruchu a boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce k ppisu. Usnesení RM č. 449/ přijetí transferu (neinvestičního grantu) v rámci AP PRK GP Prukty a služby v cestovním ruchu Jihočeského kraje v celkové výši ,00 Kč na zajištění realizace projektu Turistická mobilní aplikace Třeboň. I provedení rozčtového č. 56, které sčívá v přijetí transferu (grantu) do příjmové části rozčtu a současné jeho užití ve výdajové části včetně převu vlastního pílu rozčtu takto: - navýšení příjmové ložky 4122 Grant JK Turistická mobilní aplikace Třeboň, 0, ORJ 0900, ORG 0, NZUZ 433 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5XXX Turistická mobilní aplikace Třeboň grant JK, 2143, ORJ 0900, ORG , NZUZ 433 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5XXX Turistická mobilní aplikace Třeboň vl. píl, 2143, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč, - nížení výdajové ložky 5169 Ostatní služby slavnosti, akce, představení, 3392, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (tis. Kč): ,00 0,000 55,000 55, XXX 0,000 0,000 55,000 55, XXX 0,000 0,000 13,750 13, , ,826-13, ,076 II uzavření Smlouvy o skytnutí grantu SD/OEZI/1331/14 reg. č mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: , IV. ukládá boru kultury a cestovního ruchu a boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce k ppisu. 5

6 Usnesení RM č. 450/ přijetí transferu (neinvestičního grantu) v rámci AP PRK GP Pra kultury Jihočeského kraje v celkové výši ,00 Kč na zajištění realizace projektu Rozsévání TP. I provedení rozčtového č. 57, které sčívá v přijetí transferu (grantu) do příjmové části rozčtu a současné jeho užití ve výdajové části včetně převu vlastního pílu rozčtu takto: - navýšení příjmové ložky 4122 Grant JK Rozsévání TP, 0, ORJ 0900, ORG 0, NZUZ 428 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5XXX Rozsévání TP grant JK, 3319, ORJ 0900, ORG , NZUZ 428 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5XXX Rozsévání TP vl. píl, 3319, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku 8.695,00 Kč, - nížení výdajové ložky 5169 Ostatní služby slavnosti, akce, představení, 3392, ORJ 0900, ORG , NZUZ 0 o částku 8.695,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (tis. Kč): ,000 0,000 20,000 20, XXX 0,000 0,000 20,000 20, XXX 0,000 0,000 8,695 8, , ,076-8, ,381 II uzavření Smlouvy o skytnutí grantu SD/OEZI/995/14 reg. č /14 mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: , IV. ukládá boru kultury a cestovního ruchu a boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu starostce k ppisu. Usnesení RM č. 451/ uzavření datku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor číslo 5/2014 mezi slečností Teplosl, a. s. (Vajgar 585/III, J. Hradec) a městem Třeboň na pronájem nebytových skladových prostor v budově čp. 1116/II, která je součástí zemku p. č. KN 886/10 a 886/20 k. ú. Třeboň. Datek č. 1 bude řešit navýšení nájemného včetně paušální úhrady za el. energii o daň z přidané hnoty dle právně platných předpisů. I provedení rozčtového č. 58, které sčívá v: - vytvoření příjmové ložky 2322 Přijaté jistné náhrady, 3639, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 na částku 4301,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5164 Nájem kotelna Teplosl, 3613, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku 4000,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5154 Nebytové prostory záloha na el. energii (kotelna), 3613, ORJ 0800, ORG , ÚZ 0 o částku 300,00 Kč, - vytvoření výdajové ložky 6121 Vov Gigant Třeboň - nákup, 2310, ORJ 0800, ORG XXXX000000,ÚZ 0 na částku 1,00 Kč. 6

7 Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (tis. Kč): ,00 0,00 4,301 4, ,00 17,50 4,00 21, ,00 1,40 0,30 1,70 XXXX ,00 0,00 0,001 0,001 I Usnesení RM č. 452/ výjimku ze směrnice města Třeboně o zadávání veřejných zakázek na výběr projekční firmy EKOEKO, s. r. o., Senovážné nám. 1, České Budějovice pro úpravu projektové dokumentace pro stavební volení na stavbu Třeboň, Stará Hlína kanalizace a ČOV do souladu se současně platným stavebním zákonem. I provedení rozčtového č. 60, které sčívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozčtu takto: - z ložky 6112 Pasrt vovů a kanalizací, 2310, ORJ 0750, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do ložky 6121 Stará Hlína kanalizace a ČOV, 2321, ORJ 0750, ORG XXXX000000, UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka ,00 300,00-155,00 145,00 0 XXXX ,00 0,00 155,00 155,00 I boru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 453/ přijetí transferu Jihočeského kraje z grantového programu Kulturní památky, Opatření II. Nemovité kulturní památky ve výši ,00 Kč na akci Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách, I provedení rozčtového č. 61, které sčívá v přijetí transferu do příjmové části rozčtu a současné jeho užití ve výdajové části rozčtu včetně převu vlastního pílu takto: - navýšení příjmové ložky 4122 Grant JčK Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách, 0, ORJ 0750, ORG 0, NZUZ 432 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5171 Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách grant JčK, 3322, ORJ 0750, ORG 9750XXXXXX, NZUZ 432 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové ložky 5171 Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách vl. píl, 3322, ORJ 0750, ORG 9750XXXXXX, NZUZ 0 o částku ,00 Kč, - nížení výdajové ložky 6112 Pasrt vovů a kanalizací, 2310, ORJ 0750, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč - nížení výdajové ložky 6121 ZTV k Břilicům, 2219, ORJ 0750, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč. 7

8 Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka příjmy (tis. Kč): ,00 0,00 55,00 55, XXXXXX ,00 0,00 55,00 55, XXXXXX ,00 0,00 215,00 215, ,00 145,00-145,00 0, , ,00-70, ,00 II uzavření smlouvy o skytnutí grantu SD/OEZI/1233/14, reg. č /14, jehož účelem je realizace projektu Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách, mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: IV. ukládá boru rozvoje a investic a boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu k ppisu. Usnesení RM č. 454/ provedení rozčtového č. 62, které sčívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozčtu takto: - z ložky 5901 Předfinancování projektů, 6171, ORJ 0780, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do ložky 5169 Prezentace informací města v JTV, 6171, ORJ 0780, ORG XXXX, UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka ,00 79,79-36,00 43, XXXX ,00 0,00 36,00 36,00 kanceláři starosty a Usnesení RM č. 455/ I. neschvaluje zveřejnění záměru nájmu části zemku p. č. KN 1677/1 o výměře cca 9 m² v k. ú. Třeboň, za účelem vybudování dřevěné pergoly na náklady žadatele. Usnesení RM č. 456/ a doručuje zastupitelstvu města schválit pání žádosti o bezúplatný přev zemků p. č. KN 2278 o výměře 68 m 2, p. č. KN 2279 o výměře 76 m 2, p. č. KN 2191 o výměře 123 m 2 a p. č. KN 2192 o výměře 133 m 2, vše v k. ú. Břilice Státního zemkového úřadu, IČ: (Husinecká 1024/11a, Praha 3) do vlastnictví města Třeboně. boru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne

9 Usnesení RM č. 457/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na zemku p. č. KN 2502/1 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (vinného), která bude sčívat v právu najení, uložení, vedení, údržby a oprav kanalizační příjky. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění pzemních inženýrských sítí do místních komunikací a zemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka zemku p. č. KN 374/2 v k. ú. Třeboň (oprávněného) a každého dalšího vlastníka zemku p. č. KN 374/2 v k. ú. Třeboň, za držení těchto pmínek: a) kanalizační příjka bude provedena provozovatelem kanalizace ČEVAK, a. s. b) dotčené vrchy budou uvedeny do půvního stavu. c) před samotnou realizací stavby bude žádáno o volení ke zvláštnímu užívání místní komunikace. Pokuta za rušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 458/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na zemcích p. č. KN 521/31, p. č. KN 521/30, p. č. KN 521/34, p. č. KN 521/16 v k. ú. Břilice, ve vlastnictví města Třeboně (vinného), které bude sčívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelu NN a kabelového pilíře. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění pzemních inženýrských sítí do místních komunikací a zemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch slečnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného), a za držení těchto pmínek: - uvedení dotčených vrchů do půvního stavu, - před zahájení výkových prací provede investor stavby s borem rozvoje a investic detailní chůzku trasy uložení NN z důvu dopřesnění trasy s ohledem na vzrostlou zeleň, kdy určité úseky bude nutno řešit pvrtem, - bor životního prostředí vydá závazné stanovisko ke stavbě. Právo služebnosti bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká uze v případech stanovených zákonem. Pokuta za rušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 459/ uzavření Nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Předmětem nájmu bude zemek p. č. KN 1610/3 o výměře 179 m 2 v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční vývědní lhůtou, s účinností Zájmový zemek bude užíván jako zahrada. Nájemné je stanoveno ve výši 9,00 Kč/m 2 /rok a bude hrazeno jednorázově k kalendářního roku. Nájemné za období ve výši 805,00 Kč bude zaplacena na účet pronajímatele do I Usnesení RM č. 460/ doplnění usnesení č. 336/ v části bu IV. ze dne o čp

10 Usnesení RM č. 461/ uzavření datku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Třeboň a slečností Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. (Tylova 171, Třeboň) na pronájem Kulturně slečenského centra Beseda, dům čp. 2/I, Masarykovo nám., Třeboň, který je součástí zemku p. č. KN 57 k. ú. Třeboň. Datkem č. 5 se ze smlouvy o nájmu vyjímá část zemku p. č. KN 57 (nádvoří) o výměře cca 450 m 2 k. ú. Třeboň. Elektrická energie, týkající se osvětlení nádvoří bude vlastníku objektu přefakturována slečnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., a to na základě čtového elektroměru. boru rozvoje a investic uzavřít příslušné datky ke smlouvám se slečností Technické služby Třeboň, s. r. o. údržba zeleně a údržba dětských hřišť a laviček a dále boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 462/ v působnosti Valné hromady Bertiných lázní Třeboň, s. r. o. uzavření datku ke smlouvě o nájmu a pnájmu nebytových prostor a movitého majetku mezi slečností Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx týkající se vyjmutí části zemku p. č. KN 57 (nádvoří) o výměře cca 450 m 2 k. ú. Třeboň. boru finančnímu a majetkovému zaslat slečnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. výpis usnesení. Usnesení RM č. 463/ uzavření datku č. 26 k nájemní smlouvě mezi městem Třeboň a slečností Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. (Tylova čp. 171, Třeboň), kdy předmětem datku bude navýšení hnoty pronajatého majetku, a to na částku ,79 Kč. Usnesení RM č. 464/ uzavření datku č. 30 k nájemní smlouvě mezi městem Třeboň a slečností Lázně Aurora, s. r. o. (Lázeňská 1001, Třeboň), kdy předmětem datku bude navýšení hnoty pronajatého majetku, a to na částku ,86 Kč. Usnesení RM č. 465/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě čp. 87/I na Masarykově nám. o velikosti 2+1 a výměře 99,80 m², s nájemným plahové plochy bytu v částce 3.347,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu srákem, kuchyňskou linkou, vestavěnou skříní, el. bojlerem a akumulačními kamny v částce 473,00 Kč, splatným měsíčně předem nejzději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou šest měsíců s možností prloužení dle návrhu bytové komise a platné Směrnice pro využívání městského bytového fondu č. 7. I Usnesení RM č. 466/ uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 935/9 v domě čp. 935/II v ulici Vrchlického o velikosti 1+1 a výměře 37,60 m 2, s nájemným plahové plochy bytu v částce 1.234,00 Kč 10

11 a s úhradou za vybavení bytu srákem v částce 47,00 Kč, splatným měsíčně předem nejzději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou jeden rok s možností prloužení. Usnesení RM č. 467/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v domě čp. 73/II v ulici Daskabát o velikosti 1+1 a výměře 51,47 m², s nájemným plahové plochy bytu v částce 2.561,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu srákem, kuchyňskou linkou, el. bojlerem, měřícím zařízením, digestoří, infrazářičem a toaletní skříňkou v částce 180,00 Kč, splatným měsíčně předem nejzději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou 6 měsíců s možností prloužení. Usnesení RM č. 468/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě čp. 12/I v ulici Husova o velikosti 1+1 a výměře 45,70 m², s nájemným plahové plochy bytu v částce 2.862,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu srákem, el. bojlerem a akumulačními kamny v částce 254,00 Kč, splatným měsíčně předem nejzději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou jeden rok s možností prloužení. Usnesení RM č. 469/ uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k pnikání mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na nebytové prostory v budově čp. 1127/II, ul. U Francouzů, Třeboň, která je součástí zemku p. č. KN 1910/37 k. ú. Třeboň. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s šestiměsíční vývědní lhůtou s účinnosti za účelem zřízení obchu. Celková výměra nebytových prostor činí 33,10 m 2. Nájemné se sjednává ve výši ,00 Kč/rok a bude každoročně valorizováno čínaje dubnem 2015 o míru inflace za předcházející rok. Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce. V případě, že je nájemce plátcem DPH, nebo se stane plátcem DPH, bude k nájemnému účtována DPH dle platných právních předpisů. Usnesení RM č. 470/ I. bere na vědomí informaci o nedržení splátkového kalendáře nájemcem bytu č. 5 v čp. 27 ve Staré Hlíně. I pání žaloby na vyklizení bytu a zaplacení dlužné částky na nájemném a službách sjených s užíváním bytu č. 5 v čp. 27 ve Staré Hlíně. II vymáhání platku z prlení z dlužné částky na nájemném a službách sjených s užíváním bytu č. 5 v čp. 27 ve Staré Hlíně. IV. ukládá boru finančnímu a majetkovému předat pklady právníkovi města JUDr. Hájkovi k pání žaloby. 11

12 Usnesení RM č. 471/ uzavření Smlouvy o správě cizího majetku mezi městem Třeboň a slečností Technické služby Třeboň, s. r. o. (Novohradská 225/II, Třeboň), kdy předmětem smlouvy bude spravování majetku města Třeboně Srtovního areálu Třeboň travnatého fotbalového hřiště vč. staveb a zařízení na zemcích p. č. KN 1087/3, p. č. KN 1087/17, p. č. KN 1087/4, p. č. KN 1085/15 a 1085/1 vše v obci a k. ú. Třeboň slečností Technické služby Třeboň, s. r. o. (Novohradská 225/II, Třeboň). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností e dne fyzického předání předmětného majetku do boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a slečnosti Technické služby Třeboň, s. r. o. vypracovat cenový sazebník za užívání předmětu správy a předložit jej k souhlasení radě města v termínu do Usnesení RM č. 472/ Rada města, rozhující ve věcech obce jako jediného slečníka obchní slečnosti Technické služby Třeboň, s. r. o., v působnosti valné hromady I. rozhuje o změně zakladatelské listiny tak, že dosavadní znění nahrazuje zněním novým dle přílohy č. 1 pkladového materiálu. právníkovi města JUDr. Hájkovi zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 473/ Rada města, rozhující ve věcech obce jako jediného slečníka obchní slečnosti Lázně Aurora, s. r. o, v působnosti valné hromady I. rozhuje o změně zakladatelské listiny tak, že dosavadní znění nahrazuje zněním novým dle přílohy č. 2 pkladového materiálu. právníkovi města JUDr. Hájkovi zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 474/ Rada města, rozhující ve věcech obce jako jediného slečníka obchní slečnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o., v působnosti valné hromady I. rozhuje o změně zakladatelské listiny tak, že dosavadní znění nahrazuje zněním novým dle přílohy č. 3 pkladového materiálu. právníkovi města JUDr. Hájkovi zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 475/ Rada města, rozhující ve věcech obce jako jediného slečníka obchní slečnosti Třeboňské lesy a rybníky, s. r. o., v působnosti valné hromady I. rozhuje o změně zakladatelské listiny tak, že dosavadní znění nahrazuje zněním novým dle přílohy č. 4 pkladového materiálu. právníkovi města JUDr. Hájkovi zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 476/ Rada města, rozhující ve věcech obce jako jediného slečníka obchní slečnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o., v působnosti valné hromady I. rozhuje o změně zakladatelské listiny tak, že dosavadní znění nahrazuje zněním novým dle přílohy č. 5 pkladového materiálu právníkovi města JUDr. Hájkovi zajistit plnění usnesení. 12

13 Usnesení RM č. 477/ Rada města, rozhující ve věcech obce jako jediného slečníka obchní slečnosti Městská vohospářská, s. r. o., v působnosti valné hromady I. rozhuje o změně zakladatelské listiny tak, že dosavadní znění nahrazuje zněním novým dle přílohy č. 6 pkladového materiálu právníkovi města JUDr. Hájkovi zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 478/ jako zadavatel veřejné zakázky Fotbalové hřiště Břilice regenerační práce výjimku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek ple čl. XII, st. 6 sčívající v omezení čtu davatelů a st. 7 sčívající ve způsobu zveřejnění na internetových stránkách města. boru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 479/ jako zadavatel plimitní veřejné zakázky na stavební práce AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ uzavření datku ke smlouvě o dílo mezi slečností Porr, a. s., Václavské náměstí 837/11, Praha 1 Nové Město, IČ: a městem Třeboň na zhotovení stavby AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ sčívající v navýšení ceny ,00 Kč vč. DPH na ,00 Kč vč. DPH a sunutí termínu dokončení části B Technické služby Třeboň 1. etapa z na I úpravu přílohy č. 1 Dohy o přistoupení k části závazku slečností Technické služby Třeboň, s. r. o. ke smlouvě o dílo mezi městem Třeboň a slečností Porr, a. s. na stavbu AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ, Část B Technické služby Třeboň 1. etapa a Část C Správní budova 1. etapa dle předloženého návrhu pkladového materiálu. I boru rozvoje a investic předložit datek smlouvy a datek dohy o přistoupení k části závazku starostce k ppisu. Usnesení RM č. 480/ Rada města v působnosti valné hromady slečnosti Technické služby Třeboň s.r.o., úpravu přílohy č. 1 Dohy o přistoupení k části závazku slečností Technické služby Třeboň s.r.o. ke smlouvě o dílo mezi městem Třeboň a slečností Porr, a. s. na stavbu AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ, Část B Technické služby Třeboň 1. etapa a Část C Správní budova 1. etapa dle předloženého návrhu. útvaru tajemníka zaslat výpis usnesení vedení slečnosti Technické služby Třeboň s.r.o. Usnesení RM č. 481/ zařazení komunikací v ulici Luční, Nová, Větrná a stezky Třeboň Nová Hlína (úsek v délce 605 m) do pasrtu místních komunikací v Třeboni. boru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. 13

14 Usnesení RM č. 482/ v působnosti Valné hromady slečnosti Lázní Aurora, s. r. o. datek motivačního systému pro rok I výplatu loletních měn v plné výši. útvaru tajemníka zaslat vedení slečnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 483/ v působnosti Valné hromady slečnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. datek motivačního systému pro rok I výplatu loletních měn v plné výši. útvaru tajemníka zaslat vedení slečnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 484/ v souladu s článkem XII. st. 6 Směrnice o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití této směrnice sčívající v oslovení omezeného čtu uchazečů na veřejnou zakázku pronájem pia v roce I v souladu s článkem XII. st. 7 Směrnice o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití této směrnice sčívající ve způsobu zveřejnění na internetových stránkách města na veřejnou zakázku pronájem pia v roce I boru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění. Usnesení RM č. 485/ uzavření smlouvy o preji vstupenek mezi městem Třeboň a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Město Třeboň bude vstupenky na koncert Václava Hudečka právat bez nároku na provizi. boru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 486/ měny ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol (dle neveřejné přílohy) pkladového materiálu. boru školství a sociálních věcí předložit starostce měny jednotlivých ředitelů a ředitelek k ppisu. Usnesení RM č. 487/ uzavření Smlouvy o výpůjčce s obchní slečností Třeboňská rozvojová, o. p. s., IČ: (Riegrova 1756/51, České Budějovice). Předmětem výpůjčky bude část mříže vedoucí z Masarykova náměstí do Livky na p. č. KN 2/2 v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do za účelem umístění 1 ks reklamního utače na akci Třeboňský divadelní festival a za pmínek: 1) skončení akce bude reklamní utač neprleně straněn, 14

15 2) umístění utače bude provedeno cca 30 cm zdi budovy čp. 118 v souladu s Rozhnutím boru územního plánování a stavebního řádu METR 3211/2007 DvKl. Veškeré náklady s jeho instalací bude hradit vypůjčitel. Usnesení RM č. 488/ uzavření smlouvy o výpůjčce 10 ks loutek (inventární číslo ) mezi městem Třeboň a Slkem přátel Třeboně (Masarykovo nám. 103/I, Třeboň) v celkové účetní hnotě ,00 Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční vývědní lhůtou za účelem zřízení stálé exzice umístěné v muzeu v Třeboni a za pmínky, že exnáty budou vystaveny v prosklených vitrínách. Usnesení RM č. 489/ akci Břilická alej obnovení významného krajinného prvku aleje. Město Třeboň akci samo realizovat nebude, ale uděluje souhlas s provedením této akce orgánem ochrany příry (Správa CHKO Třeboňsko) či jím vybraným zhotovitelem. boru životního prostředí zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. I. bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne Usnesení RM č. 490/ udělení výjimky z vyhlášky města č. 8/2006 na provozní dobu hudebních prukcí ve slečenském sále Besedy, Masarykovo náměstí 2, Třeboň na dobu 1. července 2014 do 10. srpna 2014, a to každý pátek a sobotu v čase 22:00 h. do 04:00 h. městské licii zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 491/ jako jediný slečník slečnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o. v působnosti valné hromady snížení základního kapitálu slečnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o. o částku ,00 Kč. Výše vkladu snížení bude činit ,00 Kč. Částka vídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena jedinému slečníku, městu Třeboň. vedení slečnosti ve slupráci s právníkem města zajistit plnění usnesení v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. Zákona o obchních slečnostech a družstvech (zákon o obchních korracích) v platném znění. Usnesení RM č. 492/ I. ruší usnesení RM č. 409/ ze dne b I) I zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na zemcích p. č. KN 1621/1, p. č. KN 1643/1, p. č. KN 1643/18, p. č. KN 1643/19, p. č. KN 1643/3, p. č. KN 1908/3 v k. ú. Břilice, ve vlastnictví města Třeboně (vinného), které bude sčívat v právu uložení, vedení, 15

16 údržby a oprav kabelu NN a kabelových pilířů ve prospěch slečnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice (oprávněného), a za držení těchto pmínek: - uvedení dotčených vrchů do půvního stavu. Právo služebnosti bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká uze v případech stanovených zákonem. Pokuta za rušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. I boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a boru rozvoje a investic předložit ke radě města datek č. 1 Smlouvy o přijení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č Usnesení RM č. 493/ provedení rozčtového č. 63, které sčívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozčtu - z ložky 6121 Srtovní areál travnatá plocha, tribuna, 3412, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do ložky 6121 Stavební úpravy přechů pro chce v Táboritské ulici vl. píl, 2223, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka , ,00-308, , ,00 100,00 308,00 408,00 boru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 494/ uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a městem Třeboň týkající se prostoru zrcadlového sálu v objektu KKC Roháč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do Cena za nájem nebytových prostor bude dle platného ceníku. boru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 495/ I. bere na vědomí rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č. j. 29 Cdo 60/ ze dne I pání ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky č. j. 29 Cdo 60/ ze dne ve věci vývědi smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Třeboň a sl. INDES INVEST, s. r. o. III. uděluje plnou moc JUDr. Vladimíru Peškovi, advokátovi, zastuváním města Třeboně před Ústavním soudem ČR ve věci ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne , č.j. 29 Cdo 60/ IV. ukládá boru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení, předložit plnou moc starostce města k ppisu. 16

17 Usnesení RM č. 496/ zveřejnění záměru nájmu zemku p. č. KN 288/2 o výměře 535 m 2 v k. ú. Majdalena, vlastníku sousedního zemku p. č. KN 542/2 v k. ú. Majdalena, na dobu neurčitou, s tříměsíční vývědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 14,00 Kč/m 2 /rok. Nájemné bude každoročně valorizováno o míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za předchozí rok. Pozemek bude využíván jako zázemí kempu. Usnesení RM č. 497/ změnu organizační struktury Městského úřadu Třeboň sčívající v přesunutí neobsazeného pracovního místa z útvaru interního auditu do útvaru tajemníka, kde vznikne zice referenta pro vymáhání hledávek. Tato zice bude obsazena zaměstnankyní vracející se z ričovské dovolené. Počet pracovních míst schválený v Organizačním řádu Městského úřadu Třeboň se nezmění. útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Zdeněk Mráz v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Bylo vyhotoveno dne

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 Usnesení RM č. 776/2012-60 provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 10. listopadu 2011 R M 1 / 3 0 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň)

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň) ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.02.2014 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. Místostarosta Zdeněk Mráz zahájil jednání v 17:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.13/2014. ze dne 19.května 2014

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.13/2014. ze dne 19.května 2014 U S N E S E N Í Zastupitelstva obce Malenice č.13/2014 ze dne 19.května 2014 V souladu s ustanovením 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : I. S C

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Jaroslav Nechanický, Jan Nosek,

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 7.12.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně.

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 7.12.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Obec Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 7.12.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO schválilo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více