USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 36 dotace JK regionální funkce knihoven v roce 2015 Usnesení RM č. 496/ Rozpočtové opatření č. 37 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení RM č. 497/ Rozpočtové opatření č. 38 dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví Usnesení RM č. 498/ Rozpočtové opatření č. 39 přijetí finančního příspěvku Jihočeského kraje z grantového programu Kulturní památky, Opatření II. nemovité kulturní památky na akci Obnova seníku č. 18 na Mokrých lukách Usnesení RM č. 499/ Rozpočtové opatření č. 40 přijetí finančního příspěvku Jihočeského kraje z grantového programu Kulturní památky, Opatření II. nemovité kulturní památky na akci Restaurování sochy Odpočívajícího Krista Usnesení RM č. 500/ Rozpočtové opatření č. 41 uzavření Smlouvy o správě www stránek servisní smlouvy itrebon.cz Usnesení RM č. 501/ Záměr nájmu části pozemku p. č. KN 2323/2 o výměře cca m 2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 502/ Nájem části pozemku p. č. KN 2168/8 v k. ú. Třeboň pro účely parkování výsledek obálkové soutěže Usnesení RM č. 503/ Výpůjčka části pozemku p. č. KN 2489 o výměře cca 30 m 2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 504/ Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 2179, p. č. KN 2529/1 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 505/ Zřízení služebnosti pro uložení STL plynovodu v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 506/ Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1903/34 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 507/ Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 495, p. č. KN 574, p. č. KN 575, p. č. KN 579, p. č. KN 581, p. č. KN 607/1, p. č. KN 2521, p. č. KN 2522 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 508/ Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 2500/5 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 509/ Splátkový kalendář pí Pavlíková Usnesení RM č. 510/ Splátkový kalendář pí Kreníková Usnesení RM č. 511/ Výpůjčka nebytových prostor čp. 20/II, Třeboň (Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.) Usnesení RM č. 512/ Nebytový prostor čp. 106/II DSO Vodovod Hamr Usnesení RM č. 513/ Nebytové prostory čp. 106/II, Třeboň

2 Usnesení RM č. 514/ Revokace části usnesení RM č. 337/ Usnesení RM č. 515/ Uzavření smlouvy o nájmu Národní památkový ústav Usnesení RM č. 516/ Uzavření smlouvy o prodeji poštovních cenin Česká pošta, s.p. Usnesení RM č. 517/ Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor kino Světozor Usnesení RM č. 518/ Dodatek č. 28 Bertiny lázně Třeboň s.r.o. Usnesení RM č. 519/ Hlavní inventarizační komise Usnesení RM č. 520/ Zvláštní užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování Usnesení RM č. 521/ Předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 Usnesení RM č. 522/ Prominutí platby za užívání TJ Jiskra Třeboň Usnesení RM č. 523/ Návrh odměny ředitelce městské knihovny Usnesení RM č. 524/ Vyhodnocení motivačních ukazatelů za rok 2014 spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. Usnesení RM č. 525/ Naplnění rezervního fondu společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. Usnesení RM č. 526/ Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Plán dílčího povodí Horní Vltavy připomínky Usnesení RM č. 527/ Volba přísedících Okresního soudu v Jindřichově Hradci Usnesení RM č. 528/ Provozní smlouva mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. Usnesení RM č. 529/ Souhlas s odstraněním staveb Usnesení RM č. 530/ Návrh na jmenování jednatele obchodních společností Lázně Aurora s.r.o. a Bertiny lázně Třeboň s.r.o. Usnesení RM č. 531/ Usnesení RM č. 532/ Různé Usnesení RM č. 496/ přijetí transferu (dotace) od Jihočeského kraje České Budějovice ve výši ,00 Kč na Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2015 pro Městskou knihovnu Třeboň. I provedení rozpočtového opatření č. 36, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4122 Dotace JK Reg. funkce knihoven v roce 2015, 0000, ORJ 0900, ORG 0, NZUZ 744 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5336 Reg. funkce knihoven v roce 2015 dotace JK, 3314, ORJ 0900, ORG , NZUZ 744 o částku ,00 Kč. 2

3 Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po Rozpočtové výdaje (Kč): I odboru kultury a cestovního ruchu a Usnesení RM č. 497/ přijetí transferu od Úřadu práce České republiky krajské pobočky v Českých Budějovicích ve výši ,00 Kč na státní příspěvek na výkon pěstounské péče. I provedení rozpočtového opatření č. 37, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4116 Výkon pěstounské péče státní příspěvek ÚP ČR, 0, ORJ 0100, ORG 0, NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajových položek 5XXX Výkon pěstounské péče hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR (běžné výdaje dle druhů), 4339, ORJ 0100, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5011 Výkon pěstounské péče hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR-(platy), 4339, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5031 Výkon pěstounské péče hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR (pov. poj. na SZ), 4339, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku 3.750,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5032 Výkon pěstounské péče hrazeno ze st. příspěvku ÚP ČR (pov. poj. na ZP), 4339, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku 1.350,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po Rozpočtové výdaje (Kč): XXX I odboru školství a sociálních věcí, útvaru tajemníka a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 498/ provedení rozpočtového opatření č. 38, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, 4341, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, 3

4 - do položky 5221 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, 3525, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5339 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, 3545, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5222 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, 3549, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5229 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, 4349, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5221 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, 4351, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5222 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, 4371, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč, - do položky 5221 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, 4379, ORJ 0800, ORG , UZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po Usnesení RM č. 499/ přijetí transferu od Jihočeského kraje z grantového programu Kulturní památky, Opatření II. Nemovité kulturní památky ve výši ,00 Kč na akci Obnova seníku č. 18 na Mokrých lukách. I provedení rozpočtového opatření č. 39, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4122 Dotace JčK Obnova seníku č. 18 na Mokrých lukách, 0, ORJ 0750, ORG 0, NZUZ 432 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5171 Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách dotace JčK, 3322, ORJ 0750, ORG , NZUZ 432 o částku ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (tis. Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po Rozpočtové výdaje (tis. Kč):

5 II uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/289/2015, reg. č /15, jejíž účelem je realizace projektu Obnova seníku č. 18 na Mokrých lukách, mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: IV. ukládá odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu k podpisu. Usnesení RM č. 500/ přijetí transferu od Jihočeského kraje z grantového programu Kulturní památky, Opatření II. Nemovité kulturní památky ve výši ,00 Kč na akci Restaurování sochy Odpočívajícího Krista. I provedení rozpočtového opatření č. 40, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu včetně převodu vlastního podílu takto: - navýšení příjmové položky 4122 Dotace JčK Restaurování sochy Odpočívajícího Krista, 0, ORJ 0750, ORG 0, NZUZ 432 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5171 Restaurování sochy Odpočívajícího Krista dotace JčK, 3322, ORJ 0750, ORG , NZUZ 432 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5171 Restaurování sochy Odpočívajícího Krista vl. podíl, 3322, ORJ 0750, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5171 Seník č. 18 vl. podíl, 3322, ORJ 0750, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (tis. Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po Rozpočtové výdaje (tis. Kč): II uzavření smlouvy o poskytnutí grantu SDO/OEZI/288/15, reg. č /15, jehož účelem je realizace projektu Restaurování sochy Odpočívajícího Krista, mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: IV. ukládá odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu k podpisu. Usnesení RM č. 501/ uzavření Smlouvy o správě www stránek servisní smlouvy webu itrebon.cz mezi městem Třeboň a CRnet, s.r.o., Fráni Šrámka 22, České Budějovice, IČ: I provedení rozpočtového opatření č. 41, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5169 Ostatní služby slavnosti, akce, představení, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč. 5

6 Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (Kč): Schválený rozpočet po schválení Rozpočtové opatření od počátku roku po I odboru kultury a cestovního ruchu a Usnesení RM č. 502/ záměr nájmu části pozemku p. č. KN 2323/2 o výměře cca m 2 v k. ú. Třeboň, Ing. Janu Kačerovskému, K+K Břilice-Gigant, IČ: (Přesecká 164, Břilice, Třeboň). Nájemné je stanoveno ve výši 1.000,00 Kč/ha/rok. Pozemky budou pronajaty za účelem provozování zemědělské výroby a za stejných podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy ze dne Usnesení RM č. 503/ uzavření nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a spol. ADRIA NEPTUN, spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí 784/26, Nové Město, Praha 1, provozovna Hotel Zlatá Hvězda, Masarykovo nám. 107, Třeboň. Předmětem smlouvy bude 12 parkovacích stání pro osobní vozidla na části pozemku p. č. KN 2168/8 k. ú. Třeboň, v řadě vedle sebe, na dobu určitou od do , kdy výše nájemného za jedno parkovací stání bude činit 9.000,00 Kč vč. DPH/doba nájmu. Usnesení RM č. 504/ uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, IČ: Předmětem výpůjčky bude část pozemku p. č. KN 2489 o výměře cca 30 m 2 v k. ú. Třeboň. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do a za dodržení podmínky uvedení dotčeného pozemku po skončení výpůjčky do původního stavu. Usnesení RM č. 505/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 2173 k.ú. Břilice, p. č. KN 2529/1 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav plynovodní přípojky. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 5/11 k. ú. Břilice a každého dalšího vlastníka pozemků p. č. KN 5/11 k. ú. Břilice, a za dodržení podmínek: a) plynovodní přípojka nebude v kolizi s navrhovanou komunikací propojující stávající komunikace ul. Na Hrázi a komunikaci nové zástavby v Břilicích, b) před samotnou realizací bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace a stanovení přechodné úpravy provozu, c) dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. 6

7 Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 506/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 2500/1, p. č. KN 2500/5, p. č. KN 2502/1 v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně (povinného), které bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav STL plynovodu. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti RWE Energo, s. r.o., Prosecká 855/68, Praha 9 (oprávněného), a za dodržení podmínek: a) provedení protlaku pod asfaltovými vozovkami, b) dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu, c) před samotnou realizací stavby bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace a stanovení přechodné úpravy provozu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 507/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný) na pozemku p. č. KN 1903/34 v k. ú. Břilice, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č /2015. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelového vedení NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice). Usnesení RM č. 508/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný) na pozemcích p. č. KN 495, p. č. KN 574, p. č. KN 575, p. č. KN 579, p. č. KN 581, p. č. KN 607/1, p. č. KN 2521, p. č. KN 2522 v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č /2015. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelového vedení NN, kabelové skříně. Služebnost bude zřízena úplatně za cenu dle platného znaleckého posudku k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice). Usnesení RM č. 509/ zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Třeboň (povinný) a společností E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný) na pozemku p. č. KN 2500/5 v k. ú. Třeboň, když rozsah služebnosti je zpřesněn dle geom. plánu č /2015. Služebnost bude spočívat v právu uložení, vedení, údržby a oprav kabelového vedení NN. Služebnost bude zřízena úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického 7

8 práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice). Usnesení RM č. 510/ uzavření Dohody o splátkách dlužné částky za vyúčtování nákladů za užívání bytu č. 17 v čp. 1/II v ulici Chelčického v Třeboni ve výši 9.408,00 Kč pravidelnými splátkami ve výši 3.136,00 Kč na období 3. měsíců. Usnesení RM č. 511/ uzavření Dohody o splátkách dlužné částky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 7 v čp. 73/II v ulici Daskabát v Třeboni ve výši 3.202,00 Kč pravidelnými splátkami ve výši 1.068,00 Kč na období 2. měsíců a poslední 3. měsíc ve výši 1.066,00 Kč. Usnesení RM č. 512/ zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor mezi městem Třeboň a Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. (IČ: ). Předmětem dodatku č. 2 bude prodloužení doby výpůjčky nebytových prostor, a to do Usnesení RM č. 513/ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Třeboň a DSO Vodovod Hamr (Palackého nám. 46/II, Třeboň, IČ: ) nebytových prostor v budově čp. 106/II, která je součástí pozemku p. č. KN 862/9 k. ú. Třeboň. Jedná se o nebytový prostor č. 1.55a o výměře podlahové plochy 20,14 m 2 v 1. NP. Smlouva se uzavírá od na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za účelem zřízení kanceláře pro DSO Vodovod Hamr. Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit vypůjčitel. II. uděluje souhlas DSO Vodovod Hamr s umístěním informační tabule na fasádu objektu čp. 106/II, Palackého nám., Třeboň a informační cedulky u vchodu do kanceláře číslo 1.55a v 1. NP s označením názvu svazku. I k bodu 20 Usnesení RM č. 514/ I. bere na vědomí informaci, že v době zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor v budově čp. 106/II, která je součástí pozemku p. č. KN 862/9 k. ú. Třeboň nikdo neprojevil o uvedené prostory zájem. 8

9 Usnesení RM č. 515/ I. revokuje usnesení RM č. 377/ ze dne bod I. I vyřazení majetku pod inventárním číslem z majetkové a účetní evidence z důvodu jeho nevyužitelnosti. Majetek bude zlikvidován odbornou firmou. I Usnesení RM č. 516/ uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Třeboň a Národním památkovým ústavem, Valdštejnské nám. 3, Praha 1, IČ: týkající se prostor kaple Schwarzenberské hrobky na parc. č. 73 zapsaných na listu vlastnictví č. 37 pro katastrální území Domanín v termínu I uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Třeboň a Národním památkovým ústavem, Valdštejnské nám. 3, Praha 1, IČ: týkající se pozemku parc. č. 21 zapsaného na listu vlastnictví č. 295 pro katastrální území Třeboň (zámecký park) v termínu I odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 517/ uzavření Smlouvy o prodeji poštovních cenin mezi městem Třeboň a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, , Praha 1, IČ: odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 518/ zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Třeboň a společností Bertiny lázně Třeboň s.r.o. (smlouva ze dne ). Dodatkem č. 4 se upravuje hodnota pronajatých movitých věcí umístěných v kině Světozor na částku ,63 Kč. Zároveň uděluje souhlas společnosti Bertiny lázně Třeboň, že nájemce je oprávněn movité věci dle přílohy dodatku č. 4 (smlouva o nájmu nebytových prostor kino Světozor ze dne ve znění pozdějších dodatků) poskytnout do užívání třetím osobám, a to pouze společnostem ve 100 % vlastnictví města Třeboně a za podmínky, že dojde k předání kopie předávacího protokolu na odbor finanční a majetkový. Dále se uděluje souhlas společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. s případným přemístěním movitých věcí v rámci společnosti, a to za podmínky, že případné přemístění bude nájemcem písemně nahlášeno pronajímateli. Nájemce v tomto případě odpovídá za veškeré škody, které na předmětu nájmu specifikovaném dle přílohy vzniknou. Usnesení RM č. 519/ zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 28 k nájemní smlouvě mezi městem Třeboň a společností Bertiny lázně Třeboň s.r.o. (Tylova čp. 171, Třeboň). Předmětem dodatku bude aktualizace pronajatých pozemků, kdy se vyjímá část pozemku p. č. KN 589/1 (dle GP č /2013 pozemek p. č. KN 589/10) o výměře 18 m 2 a část pozemku p. č. KN 2323/2 o výměře cca m 2 vše k. ú. Třeboň. Součástí dodatku je také aktualizace účetní hodnoty pronajatých 9

10 pozemků a budov společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. (Tylova čp. 171, Třeboň). Celková hodnota předmětu nájmu se zvyšuje z částky ,62 Kč na částku ,62 Kč. Usnesení RM č. 520/ vyřazení majetku pod pořadovým číslem 1 8 z majetkové a účetní evidence dle důvodové zprávy podkladového materiálu. I prodej majetku pod pořadovým číslem 9 10 licencovanému prodejci zbraní. Prodej bude uskutečněn formou komisního prodeje, a to prodejcem, který z minimálně tří oslovených nabídne nejvýhodnější nabídku. II vyřazení majetku pod pořadovým číslem 11 z majetkové a účetní evidence dle důvodové zprávy podkladového materiálu, kdy likvidaci provede společnost Technické služby Třeboň s.r.o. na své náklady. IV. ukládá odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a MěP zajistit prodej majetku pod pořadovým číslem 9 10 dle usnesení bodu II. Usnesení RM č. 521/ I. neschvaluje vydání souhlasu k žádosti o zvláštní užívání místní komunikace pro vyhrazené parkovací stání dle 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, na základě žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. odboru rozvoje a investic vydat písemné stanovisko ke zvláštnímu užívání místní komunikace. Usnesení RM č. 522/ přijetí účelově určeného peněžního daru Základní školou Třeboň, Na Sadech 375 od společnosti Limonie, Komplexní poradenství, Vinohradská 343/6, Praha 2, a to ve výši ,00 Kč na pořízení počítačů pro žáky. odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 523/ I. neschvaluje prominutí platby za užívání velkého sálu KKC Roháč dne ve výši 2800,00 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Třeboň, Jiráskova 444/II, Třeboň, oddíl stolního tenisu. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 524/ odměnu ředitelce knihovny dle neveřejné přílohy podkladového materiálu. odboru kultury a cestovního ruchu předložit starostce města odměnu k podpisu. Usnesení RM č. 525/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. 10

11 vyhodnocení motivačních ukazatelů za rok 2014 a stanovuje výši odměny dvou měsíčních platů řediteli společnosti dle důvodové zprávy podkladového materiálu. útvaru tajemníka zaslat společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 526/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň s.r.o. příděl do rezervního fondu ve výši ,13 Kč z nerozděleného zisku roku útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 527/ Připomínky k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a Plánu dílčího povodí Horní Vltavy dle předloženého návrhu podkladového materiálu spočívající v odstranění opatření Rožmberk Lužnice, protipovodňová opatření z těchto plánů. odboru životního prostředí zaslat připomínky k těmto plánům. Usnesení RM č. 528/ I. bere na vědomí vyjádření předsedy Okresního soudu v Jindřichově Hradci, JUDr. Lubomíra Michálka, učiněné ve vztahu k navrhovaným kandidátům na funkci přísedících Okresního soudu v Jindřichově Hradci, ve kterém uvedl, že proti navrhovaným kandidátům: 1. Bc. Petru Michalovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 2. Bc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 3. paní Jaroslavě Štěrbové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nemá žádné námitky. II. doporučuje zastupitelstvu města provést volbu všech kandidátů na funkci přísedících Okresního soudu v Jindřichově Hradci uvedených v bodě I. tohoto usnesení. I útvaru tajemníka předložit podkladový materiál na jednání zastupitelstva města konaného dne Usnesení RM č. 529/ I. bere na vědomí Informaci o přípravě provozní smlouvy mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. v souladu s usnesením ZM č. 79/2015 ze dne odboru finančnímu a majetkovému: - informovat advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners s.r.o., zpracovatele návrhu provozní smlouvy, o době trvání provozního vztahu mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o., a to o době určité 15 let s účinností od , - ve spolupráci s právníkem města a ORI informovat Státní fond životního prostředí ČR o přípravě změny nájemního vztahu mezi městem Třeboň a spol. Městská Vodohospodářská s.r.o. od , kdy z důvodu přehlednosti právních vztahů bude dosavadní smlouva na provoz ČOV ukončena dohodou a nahrazena novou smlouvou, která jednotně upraví smluvní vztahy mezi městem a provozní společností. 11

12 Usnesení RM č. 530/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. podání žádosti o odstranění staveb na pozemku pč. 88/7, 88/3, 88/5 v Novohradské ulici útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 531/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společností Lázně Aurora s.r.o. a Bertiných lázní Třeboň s.r.o. návrh na jmenování jednatele PhDr. Milana Kramárika do obchodních společností Lázně Aurora s.r.o. a Bertiny lázně Třeboň Usnesení RM č. 532/ Rada města, vykonávající podle 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, působnost Valné hromady společností Lázně Aurora s.r.o. a Bertiných lázní Třeboň v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady těchto obchodních společností: Lázně Aurora s.r.o. a Bertiny lázně Třeboň s.r.o. I. bere na vědomí a) oznámení Mgr. Terezie Jenisové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odstoupení z funkce jednatele obchodní společnosti Lázní Aurora s.r.o., a to ke dni b) oznámení Mgr. Terezie Jenisové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odstoupení z funkce jednatele obchodní společnosti Bertiných lázní Třeboň s.r.o., a to ke dni II. jmenuje a) PhDr. Milana Kramárika, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od , jednatelem obchodní společnosti Lázní Aurora s.r.o., za podmínky, že nedojde jedním z účastníků pracovněprávního vztahu ke skončení pracovního poměru ve zkušební době. b) PhDr. Milana Kramárika, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od , jednatelem obchodní společnosti Bertiných lázní Třeboň s.r.o. za podmínky, že nedojde jedním z účastníků pracovněprávního vztahu ke skončení pracovního poměru ve zkušební době. III. zmocňuje starostku města Mgr. Terezii Jenisovou, aby tato rozhodnutí rady města učiněné v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady potvrdila před notářem. Mgr. Terezie Jenisová v.r. Ing. Josef Pindroch v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Bylo vyhotoveno dne

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 86 navýšení a ponížení výdajové části 638/2014-123 3. Rozpočtové opatření č. 87 havarijní ořezy

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 2379/2016 USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 20.06.2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 49/2016-14 2.

Více

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3358/2016 Program: 1. Zahájení 2. Turistická oblast Třeboňsko Usnesení RM

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na

Více

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3340/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1 USNESENÍ Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 22.06.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 118/2015-7 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 Usnesení RM č. 776/2012-60 provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.12.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.01.2013 Usnesení RM č. 33/2013-69 provedení rozpočtového opatření č. 5, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu: -

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.11.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, MUDr. Antonín

Více

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 03.08.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2972/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Ing. Jiří

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 Usnesení RM č. 7/2014-100 přijetí transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ve výši 88.807,41

Více

USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 15.03.2017 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 517/2017 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na

Více

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 23.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4668/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A42H8 ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.01.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 61. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 21.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4671/2016 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření nájemní smlouvy Slatinné lázně

Více

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1359/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 26.05.2010 Usnesení RM č. 347/2010 - Smlouvu č. 09024426 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

USNESENÍ Z 47. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 47. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2305/2016 USNESENÍ Z 47. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 08.06.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Panelové parkoviště v ul. Dukelská v Třeboni

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 11. 3. 2019 Zápis Komise na ochranu životního prostředí RM Sezimovo Ústí ze dne 20. 2. 2019 (mat. č. 71/2019) Usnesení č. 72/2019 předložený zápis

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 USNESENÍ Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Partnerství v rámci projektu Vital Watersheds

Více

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 10.04.2017 (schváleno usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017) Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 05.12.2018 Usnesení číslo: 1096/35R/2018 Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 93/2018 V Jindřichově Hradci dne 6.12.2018 Provedení rozpočtového

Více

Zápis z 135. zasedání rady města

Zápis z 135. zasedání rady města Zápis z 135. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 14.11.2017 od 08.00 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelu

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 4126/2016 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.10.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 81/2016-16 2. Zpráva o

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.12.2009 Usnesení č. 1198 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 7. 12. 2009. Usnesení č. 1199 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle

Více

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.06.2009 Usnesení č. 575 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.06.2009. Usnesení č. 576 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018

Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018 Usnesení z 3. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. prosince 2018 Usnesení č. 373/18 k žádosti o souhlas s umístěním sídla. s umístěním sídla pro SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského Blatná, z. s.,

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014

USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 123 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 120/2014-6 3. Rozpočtové opatření č. 124 úprava dotačních

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu

Více

USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A6K89 USNESENÍ Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 10.02.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1 Zahájení 2 Rozpočtové opatření č. 3 sociální fond zapojení zůstatku

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 30.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing.

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2779/2016 ZÁPIS Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.07.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1. 10. 2018 Poskytnutí finančního daru pí Benáková (mat. č. 306/2018) Usnesení č. 314/2018 poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč za spolupráci

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne 31. 10. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.12.2010 Usnesení č. 1266 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.12.2010. Usnesení č. 1267 Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení

Více

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 11. září 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 213/2018 rozpočtové opatření č. 4/2018/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM Usnesení z 92. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 13.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne 26.10.2015 358/20/RM/2015 Zahájení a schválení programu 20. schůze Rady města Uherské Hradiště program 20. schůze rady města. 359/20/RM/2015 Zpráva o činnosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.03.2017 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan Tůma, vedoucí FO

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 82. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. října 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 19. 12. 2016 Dům s pečovatelskou službou a denním stacionářem podání žádosti o dotaci z MMR (mat. č. 464/2016) Usnesení č. 466/2016 I. Předkládá

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně

Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně Z Á P I S z 12. jednání Rady města Volyně, které se konalo dne 7. května 2019 v 15,30 hod. v kanceláři starosty města Volyně P ř í t o m n i : předsedající: členové: omluven: tajemnice: ověřovatelé zápisu:

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.06.2009 Usnesení č. 628 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 22.06.2009 Usnesení č. 629 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o přístupu do nálezové

Více

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Program: 1. Zahájení 2. Záměr prodeje, příp. směny, části pozemku

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 4/2015/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více