USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014"

Transkript

1 USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Usnesení RM č. 7/ přijetí transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1, ve výši ,41 Kč jako podíl ze státního rozpočtu na financování projektu Města v rozletu, MMR neinv. dot. Města v rozletu podíl SR (3.444,15 EUR) I provedení rozpočtového č. 127, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4116 Dotace-NIV-MMR ČR podíl SR, 0, ORJ 0780, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, - ponížení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, 0, ORJ 0800, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka po schválení od počátku roku po příjmy (tis. Kč): ,000 0,000 88,808 88, , ,240-88, ,432 I kanceláři starosty a Usnesení RM č. 8/ navýšení transferu od obcí ve výši 3.645,00 Kč na žáky docházející do škol v Třeboni. I provedení rozpočtového č. 128, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4121 Dotace od obcí za žáky docházející do škol v Třeboni, 0, ORJ 0100, ORG 0, NZUZ 0 o částku 3.645,00 Kč, - ponížení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, 0, ORJ 0800, ORG , NZUZ 0 o částku 3.645,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka po schválení od počátku roku po příjmy (tis. Kč): , ,000 3, , , ,432-3, ,787 I odboru školství a sociálních věcí a

2 Usnesení RM č. 9/ navýšení transferu od obcí ve výši 8.647,00 Kč z veřejnoprávních smluv na přestupky. I provedení rozpočtového č. 129, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4121 Veřejnoprávní smlouvy na přestupky od obcí, 0, ORJ 500, ORG 0, NZUZ 0 o částku 8.647,00 Kč, - ponížení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, 0, ORJ 0800, ORG , NZUZ 0 o částku 8.647,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragr af Položka po schválení od počátku roku po příjmy (tis. Kč): , ,500 8, , , ,787-8, ,140 I odboru živnostenskému a správních činností a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 10/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové č. 130, které spočívá v doplnění rozpočtu u položek krátkodobého financování z tuzemska takto: - zařazení položky financování 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy, 0, ORJ 0, ORG 0, NZUZ 0 v částce ,00 Kč, - zařazení položky financování 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje, 0, ORJ 0, ORG 0, NZUZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka po schválení od počátku roku po ,0 0, , , ,0 0, , ,00 odboru finančnímu a majetkovému předložit návrh rozpočtového na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 11/ ponížení dotačních vztahů u dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z Programu rozvoje venkova ČR celkově o částku ,00 Kč na realizaci projektu Výstavba skladu techniky a oprava požární zbrojnice v Branné. I provedení rozpočtového č. 131, které spočívá v navýšení/ponížení transferu (dotace) v příjmové části rozpočtu a současně navýšení/ponížení položek ve výdajové části rozpočtu a ve financování takto: - navýšení příjmové položky 4113 Dotace-NIV-SZIF-PRV-SR opr. has. zbroj.v Branné, 0, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku 5.725,00 Kč, - navýšení příjmové položky 4113 Dotace-NIV-SZIF-PRV-SR opr. has. zbroj. v Branné, 0, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku 1.432,00 Kč, 2

3 - ponížení příjmové položky 4213 Dotace-IV-SZIF-PRV-EU výst. skl. tech. v Branné, 0, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, - ponížení příjmové položky 4213 Dotace-IV-SZIF-PRV-SR výst. skl. tech. v Branné, 0, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku 9.935,00 Kč, - ponížení výdajové položky 6121 Výstavba skladu techniky v Branné dot. SZIF-PRV-EU, 3639, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku 739,00 Kč, - ponížení výdajové položky 6121 Výstavba skladu techniky v Branné dot. SZIF-PRV-SR, 3639, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku 935,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5171 Oprava hasičské zbrojnice v Branné vl. podíl, 3639, ORJ 0750, ORG , NZUZ 0 o částku 4.303,00 Kč, - ponížení výdajové položky 6121 Oprava hasičské zbrojnice v Branné vl. podíl (způs.), 3639, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku 517,00 Kč, - ponížení výdajové položky 6121 Výstavba skladu techniky v Branné vl. podíl, 3639, ORJ 0750, ORG , NZUZ 0 o částku 731,00 Kč, - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, 0, ORJ 0800, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka po schválení od počátku roku po příjmy (tis. Kč): ,00 127,914 5, ,639 výdaje (tis. Kč): ,00 31,979 1,432 33, ,00 231,034-39, , ,00 57,758-9,935 47, ,00 192,034-0, , ,00 48,758-0,935 47, ,00 43,282-4,303 38, ,00 27,086-0,517 26, ,00 59,914-0,731 59, , ,140 35, ,432 I odboru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 12/ I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení předložený Klubem zastupitelů ODS ve znění: Usnesení ZM č. Zastupitelstvo města Třeboně č... týkající se změn ve schváleném rozpočtu v příjmové i výdajové části přesuny mezi položkami zařazení nových položek takto: z položky 5139 Dopravní obslužnost Kč z položky 5169 TS smlouva čištění města Kč z položky 5169 Nebytové prostory ostatní služby, revize Kč z položky 6121 Sportovní areál tribuna, travnatá plocha Kč z položky 6121 Administrativní budova TS Kč z položky 5166 Audit přezkum hospodaření Kč z položky 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví Kč z ORJ 900 Odbor kultury a cestovního ruchu běžné výdaje Kč z ORG Městská policie PCO běžné výdaje Kč 3

4 z příjmové položky 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Kč navýšení příjmové položky 2132 Pronájem nebytové prostory Bertiny lázně o Kč navýšení příjmové položky 2131 Pronájem pozemky TLR o Kč do položky 5139 Hubení komárů Kč do položky 5169 Tiskové konference, P.R. + Marketing Kč do položky 5222 Příspěvky do oblasti kultury a cestovního ruchu Kč do položky 5222 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu Kč do položky 5222 Příspěvky v oblasti ostatních činností Kč do položky 6121 Zázemí pro tenisový klub Kč do položky 6121 Bytové prostory technické zhodnocení Kč do položky 6122 Bertiny lázně investice Kč do položky 6121 Venkovní bazén Kč do položky 6121 Oprava ulice B. Němcové Kč do položky 6121 Chodník Sportovní ulice Kč do položky 6121 Veřejné prostranství Palackého nám Kč do položky 6121 Zábradlí u Budějovické brány Kč odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 13/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového č. 2, které spočívá v: - navýšení příjmové položky 4122 Dotace JčK MK Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, 0, ORJ 0900, ORG 0, UZ 744 o částku ,00 Kč, - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), 3639, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK dotace JčK MK, 3314, ORJ 0900, ORG XXX, UZ 744 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče ÚP ČR (ost. neinv. tr. obyv.), 4399, ORJ 0100, ORG , UZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO Lidická ul., 2212, ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6121 ZTV k Břilicím, 2219, ORJ 0750, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6121 Břilice chodník ul. Ke Školce, 2219, ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál tribuna, travnatá plocha, 3412, ORJ 0750, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. investice, 3526, ORJ 0750, ORG XXX, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ XXXXX o částku ,00 Kč, - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, 0, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč. 4

5 Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka po schválení od počátku roku po příjmy (tis. Kč): XXX ,000 0, , ,000 výdaje (tis. Kč): , , , , XXX , , , XXX 0 0, , , , , ,000 0 XXXX , , , , , ,000 0 XXXX , , , , , , , , ,000 XXXXX XXXXXXXXX 0XXX , , , , , , ,600 odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 14/ I. neschvaluje poskytnutí příspěvku pro sdružení Meta, o. s. na podporu realizace služby v oblasti protidrogové politiky na místní úrovni. odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 15/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře 151 m 2 (v geom. plánu č /2013 označeno jako p. č. KN 2205/8) v k. ú. Třeboň, do vlastnictví společnosti ŠTĚPÁN, s. r. o., IČ (Krčská 33, Praha 4), za cenu 500,00 Kč/m 2. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky zřízení bezúplatného věcného břemene služebnosti spočívající v právu uložení, vedení a oprav kanalizační stoky ve prospěch města Třeboň a každého dalšího vlastníka stoky. Kupní cena bude zaplacena do 90 dnů na účet města od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného břemene zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň k poskytování právnických služeb. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne

6 Usnesení RM č. 16/ informaci, že v době zveřejnění nebyla podána žádná nabídka na prodej pozemků p. č. KN 27/14 o výměře 168 m 2, části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m 2, p. č. KN 27/24 o výměře 117 m 2 (v geom. plánu č /2013 označeno jako p. č. KN 27/15 o výměře 854 m 2 ) a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m 2, vše v k. ú. Branná. odboru finančnímu a majetkovému opětovně zveřejnit záměr prodeje. Usnesení RM č. 17/ informaci, že v době zveřejnění nebyla podána žádná nabídka na prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pozemků p. č. st. KN 49 o výměře 716 m 2 a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m 2, vše v k. ú. Branná. odboru finančnímu a majetkovému opětovně zveřejnit záměr prodeje. Usnesení RM č. 18/ uzavření smlouvy o výpůjčce s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, IČ (Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle). Předmětem výpůjčky bude pozemek p. č. KN 1708/5 o výměře 572 m² v k. ú. Třeboň za účelem úpravy stávající křižovatky. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do za podmínky, že nedojde k poškození vzrostlé zeleně a pozemek bude uveden do původního stavu. Usnesení RM č. 19/ zveřejnění záměru nájmu pozemků p. č. KN 657/5 o výměře 81 m 2, p. č. KN 656 o výměře 87 m 2, vše v k. ú. Třeboň. Nájemné bude hrazeno ve výši 9,00 Kč/m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pozemek bude využívaný jako zahrada. Smlouva bude uzavřena za podmínky, že v případě nutnosti oprav, rekonstrukce, aj. zásahů do kanalizace, která je uložena v pozemcích, které jsou předmětem nájmu, se nájemce zavazuje umožnit pronajímateli vstup a zásah do předmětu nájmu bez nároku na snížení nájmu a bez nároku na náhradu škody způsobené tímto zásahem. Usnesení RM č. 20/ uzavření Nájemní smlouvy s manželi Karlem a Gabrielou Kolmanovými (U Francouzů 1127, Třeboň). Předmětem nájmu bude pozemek p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m² v k. ú. Třeboň. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do Nájemné za dobu nájmu je stanoveno ve výši 115,00 Kč a bude uhrazeno jednorázově na účet pronajímatele nejpozději do 10 dnů od podpisu nájemní smlouvy na základě zaslaného daňového dokladu. Pozemek bude pronajatý za účelem vytvoření zázemí pro budoucí stavbu na sousedním pozemku. I zveřejnění záměru nájmu pozemku p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m² v k. ú. Třeboň, na dobu určitou od do Nájemné bude hrazeno ve výši 9,00 Kč/m²/rok. Pozemek bude pronajatý za účelem vytvoření zázemí pro budoucí stavbu na sousedním pozemku. I 6

7 Usnesení RM č. 21/ zveřejnění záměru nájmu části obvodového zdiva u domu č. p. 37, Palackého náměstí, Třeboň za účelem umístění vývěsní skříňky o velikosti 84 cm na 104 cm, materiál dřevo-sklo, barva hnědá. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínky, že náklady s posunutím současné vývěsní skříňky ponese Pohřební služba MEMORY, s. r. o. Nájemné bude hrazeno ve výši 1.200,00 Kč/rok + DPH dle právně platných předpisů. NEPŘIJATO Protinávrh na usnesení: I. neschvaluje zveřejnění záměru nájmu části obvodového zdiva u domu č. p. 37, Palackého náměstí, Třeboň za účelem umístění vývěsní skříňky o velikosti 84 cm na 104 cm, materiál dřevo-sklo, barva hnědá. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínky, že náklady s posunutím současné vývěsní skříňky ponese Pohřební služba MEMORY, s. r. o. Nájemné bude hrazeno ve výši 1.200,00 Kč/rok + DPH dle právně platných předpisů. PŘIJATO I zveřejnění záměru nájmu části obvodového zdiva pravého sloupu hřbitovní zdi na pozemku p. č. KN 1526/1 v k. ú. Třeboň, za účelem umístění vývěsní skříňky o velikosti 90 cm na 75 cm, materiál dřevosklo, barva hnědá. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude hrazeno ve výši 1.200,00 Kč/rok + DPH dle právně platných předpisů. PŘIJATO III. neschvaluje umístění reklamní cedule na pozemku p. č. KN 1514 v k. ú. Třeboň za účelem propagace pohřební služby MEMORY, s. r. o. IV. neschvaluje zveřejnění záměru nájmu pozemku p. č. KN 1526/2 o výměře 70 m 2 včetně budovy (márnice) bez č. p. na něm stojící v k. ú. Třeboň. V. ukládá PŘIJATO Usnesení RM č. 22/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje budovy bez čp. stojící na p. č. st. KN 84 a pozemku p. č. st. KN 84 o výměře 16 m 2 vše v k. ú. Přeseka, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice) za cenu ,00 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č /13 a za podmínky zřízení předkupního práva pro město Třeboň. I a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje VTL plynovodu DN 80 v délce 28,7 m a DN 50 v délce 2,1 m, STL plynovodu lpe D 63 v délce m a DN 80 v délce 1,5 m, STL plynovodní přípojky lpe D 32 v délce 291 m v počtu 41 ks, v k. ú. Přeseka, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice) za cenu ,00 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č /13 a za podmínky zřízení předkupního práva pro město Třeboň. I odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 23/ doplnění usnesení rady města č. 935/ ze dne a to bodu č. II, kdy za slovo schvaluje se vkládá a doporučuje zastupitelstvu města schválit, za slova zřízení věcného břemene se vkládá pozemkové služebnosti a bodu č. III, kdy za větu ukládá odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál bod č. I, na jednání zastupitelstva města dne vkládá věta a bod č. II předložit na jednání zastupitelstva města dne

8 Usnesení RM č. 24/ doplnění usnesení rady města č. 960/ ze dne a to bodu č. I, kdy za slovo schvaluje se vkládá a doporučuje zastupitelstvu města schválit, za slova zřízení věcného břemene se vkládá pozemkové služebnosti a bodu č. II, kdy za větu ukládá odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení se vkládá část věty a předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 25/ změnu ceníku v Usnesení rady města č. 329/ ze dne odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 26/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1229/5 o velikosti 2+0 (67,79 m²) v budově č. p. 1229/II v ulici Lázeňská, Třeboň, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 1087/11 o velikosti 6779/68633, do společného jmění manželů Ing. Petra Nárožného a Ivanky Nárožné (Sečská 16, Praha 10), za cenu ,00 Kč a za podmínky, že kupní smlouva bude ze strany kupujícího podepsána do 20 dnů ode dne schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupní cena bude uhrazena kupujícím do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy na účet města. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň k poskytování právnických služeb. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 27/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 0 v domě čp. 87/I na Masarykově nám. v Třeboni o velikosti 4+1 a výměře 125,80 m 2, s nájemným podlahové plochy bytu v částce 4.982,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu bojlerem v částce 68,00 Kč, splatným nejpozději do 30. dne v měsíci, s paní Terezou Maříkovou, bytem Nádražní 341/II, Třeboň za nabídnuté nájemné 40,00 Kč/m 2 měsíčně s omezením doby platnosti nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení. Usnesení RM č. 28/ podání žaloby na vyklizení bytu a zaplacení dlužné částky na nájemném a službách spojených s užíváním bytové jednotky č. 22 v čp. 1101/II v ulici Táboritská v Třeboni. I revokaci části Usnesení č. 606/2010 ze dne , kdy se v bodě II. vypouští poslední věta Poplatek z prodlení z dlužné částky 9.399,00 Kč činí 1.573,00 Kč.. I odboru finančnímu a majetkovému předat podklady právníkovi města k podání žaloby. 8

9 Usnesení RM č. 29/ uzavření dodatku č. 25 nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a společností Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. (smlouva ze dne ). Dodatkem č. 25 se stanovuje výše nájemného pro rok 2014 a zároveň se upravuje počet a výše jednotlivých měsíčních splátek. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení prostřednictvím právníka města. Usnesení RM č. 30/ uzavření dodatku č. 29 k nájemní smlouvě mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora, s. r. o. (smlouva ze dne ). Dodatkem č. 29 se sjednává změna termínu úhrady měsíčních splátek nájemného s účinností od odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení prostřednictvím právníka města. Usnesení RM č. 31/ uzavření Dodatku č.2 k Nájemní smlouvě v úplném znění ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a obchodní společností Třeboňské lesy a rybníky, s. r. o., IČ (U Sv. Víta 246, Třeboň), kterým se stanoví výše nájemného pro rok Nájemné je stanoveno ve výši ,00 Kč. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění. Usnesení RM č. 32/ jako Valná hromada společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o návrhy Dodatků č. 11 ke smlouvám o zajišťování činností a prací pro město Třeboň (Smlouva o svozu pevného domovního odpadu; Smlouva o provozu WC; Smlouva o údržbě veřejné zeleně; Smlouva o dodávce veřejného osvětlení; Smlouva o údržbě dětských hřišť a laviček; Smlouva o čištění města a údržbě komunikací) a Dodatek č. 12 ke Smlouvě o správě a provozu hřbitova. I uzavření Dodatků č. 11 pro rok 2014 ke smlouvám o zajišťování činností a prací uzavřeným se společností Technické služby Třeboň, s. r. o. (Smlouva o svozu pevného domovního odpadu; Smlouva o provozu WC; Smlouva o údržbě veřejné zeleně; Smlouva o dodávce veřejného osvětlení; Smlouva o údržbě dětských hřišť a laviček; Smlouva o čištění města a údržbě komunikací) a Dodatku č. 12 ke Smlouvě o správě a provozu hřbitova. I odboru rozvoje a investic předložit Dodatky č. 11 (resp. Dodatek č. 12 ke Smlouvě o správě a provozu hřbitova) k podpisu starostovi a útvaru tajemníka informovat ředitele Technických služeb Třeboň, s. r. o. formou výpisu z usnesení. Usnesení RM č. 33/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2014 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň. odboru územního plánování a stavebního řádu předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne

10 Usnesení RM č. 34/ uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení pro signalizaci stavu ohrožených osob s paní Annou Šedivou. odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvu o výpůjčce k podpisu. Usnesení RM č. 35/ nabídku společnosti SENIOR DOMY POHODA, a. s. (IČ , Český Těšín, Smetanova 173/2) na zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. odboru finančnímu a majetkovému zaslat společnosti SENIOR DOMY POHODA, a. s. (IČ , Český Těšín, Smetanova 173/2), že město Třeboň nevlastní žádnou volnou nemovitost na zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Usnesení RM č. 36/ nabídku na odkoupení pohledávek města Třeboň, zejména pohledávek za dlužníky z nájemného za užívání městských bytů, společností BULANA spol. s.r.o. útvaru tajemníka vést nabídku v evidenci. Usnesení RM č. 37/ Informaci o veřejné dražbě. odboru finančnímu a majetkovému předložit informaci na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 38/ znění Smlouvy o vzájemné spolupráci na realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. kanceláři starosty zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. v působnosti Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. a společnosti Lázní Aurora, s. r. o. I. ruší Usnesení RM číslo 418/ jednateli společností rozhodovat v obchodních věcech, jejichž předmětem je nákup výrobků a služeb od jiných subjektů vůči třetím subjektům do celkové hodnoty ve výši ,00 Kč bez DPH a rozhodovat obchodních věcech o prodeji výrobků a služeb obou obchodních společností třetím subjektům bez omezení. BOD SE ODKLÁDÁ Usnesení RM č. 39/ v působnosti Valné hromady společnosti Lázně Aurora, s. r. o. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o šíření televizního signálu městského a lázeňského televizního programu uzavřené dne mezi společností Lázně Aurora, s. r. o. a společností Jihočeská telekomunikační, s. r. o. se sídlem Políkno 57, Jindřichův Hradec, IČ

11 I a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč společnosti Lázně Aurora, s. r. o. za účelem podpory pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního programu (Třeboňské lázeňské televize) v kalendářním roce II a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora, s. r. o., se sídlem Lázeňská 1001, Třeboň, IČ , jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč za účelem podpory pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního programu (Třeboňské lázeňské televize) v kalendářním roce IV. schvaluje rozpočtové č. 3, které spočívá v: - navýšení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), 3639, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5213 Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi, 3341, ORJ 0780, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč od po Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka počátku schválení roku po příjmy (tis. Kč): , , , ,60 výdaje (tis. Kč): ,00 400, ,00 520,00 V. ukládá odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Ing. Jiří Houdek v. r. Mgr. Terezie Jenisová v. r. starosta města místostarostka Zápis z usnesení byl vyhotoven dne Zpracovala: Ing. Lucie Říhová 11

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 2379/2016 USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 20.06.2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 49/2016-14 2.

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1 USNESENÍ Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 22.06.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 118/2015-7 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 4126/2016 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.10.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 81/2016-16 2. Zpráva o

Více

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 86 navýšení a ponížení výdajové části 638/2014-123 3. Rozpočtové opatření č. 87 havarijní ořezy

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Usnesení z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 1

Usnesení z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 1 USNESENÍ Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 23.06.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 73/2014-34 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.01.2013 Usnesení RM č. 33/2013-69 provedení rozpočtového opatření č. 5, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu: -

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 20.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 36 dotace JK regionální funkce knihoven v roce 2015

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 48/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 Usnesení číslo : 316/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 26.05.2010 Usnesení RM č. 347/2010 - Smlouvu č. 09024426 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO:

Město Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: a usnesením č. 698 Rady města Vimperk ze dne 17.7.2017 záměr č. 43/21/2017 změny nájemní smlouvy č. 40-130/13 uzavřené dne 17.03.2017 mezi městem Vimperk a Městskými službami Vimperk, s. r. o. jejímž předmětem

Více

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3358/2016 Program: 1. Zahájení 2. Turistická oblast Třeboňsko Usnesení RM

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 22/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 10. 2004 1. Zastupitelstvo města schválilo: - program jednání podle návrhu doplněného o body 5b) a 9b). - návrhovou komisi

Více

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.10.2012 Usnesení RM č. 737/2012-58 uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem I přijetí finančního daru od Jihočeského kraje, ve výši 5.000,00 Kč na

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 26.11. 2018 53/4/RM/2018 Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 Usnesení RM č. 776/2012-60 provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.12.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A42H8 ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.01.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení z 6. jednání ZM dne

Usnesení z 6. jednání ZM dne USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 18.05.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Usnesení ZM č. 92/2015-6 2. Zpráva o plnění usnesení

Více

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005

Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005 498/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. KN 1621/12 o výměře 22 m 2 v k.ú. Břilice, do

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 96/2002 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. 02. 2002 Usnesení číslo : 57/2002 - Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 30.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing.

Více

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1359/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 103. schůze Rady m ěsta Mohelnice, která se konala dne 20.11.2017 o d 15:15 hodin v kanceláři starosty 2026/103/RM/2017 Schválení programu 103. zasedání

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 52/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004 Usnesení číslo : 394/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. KN 2476/1 o výměře

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 73 navýšení příjmů a výdajů Usnesení RM č. 703/2015-25

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 4. 2014 (usnesení č. 103-123) USNESENÍ č. 103/10-14 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 6 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 22.09.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Z 77. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z 77. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 77. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 8. 2005 429/2005 Rada města souhlasí se zveřejněním záměru dlouhodobého pronájmu objektu - Vodárenské věže Na Kopečku a pozemků p.č. 369,

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 05. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 05. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 43/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 05. 2004 Usnesení číslo : 221/2004 a) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru preje části pozemku

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.02.2007 Usnesení č. 129 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.02.2007. Usnesení č. 130 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.11.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, MUDr. Antonín

Více

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 10.04.2017 (schváleno usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017) Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 6. jednání datum konání: 16.11.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0085/ZM6/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2017 1317/61/RM/2017 OSV 01 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů. USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 4/2015/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

KONANÉHO DNE 13. 6. 2005

KONANÉHO DNE 13. 6. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 6. 2005 Usnesení číslo: 316/2005 Rada města souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy s paní Martinou Worthingtonovou, bytem 184 Sutherland Drieve,

Více