USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014"

Transkript

1 USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Usnesení RM č. 7/ přijetí transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1, ve výši ,41 Kč jako podíl ze státního rozpočtu na financování projektu Města v rozletu, MMR neinv. dot. Města v rozletu podíl SR (3.444,15 EUR) I provedení rozpočtového č. 127, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4116 Dotace-NIV-MMR ČR podíl SR, 0, ORJ 0780, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, - ponížení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, 0, ORJ 0800, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka po schválení od počátku roku po příjmy (tis. Kč): ,000 0,000 88,808 88, , ,240-88, ,432 I kanceláři starosty a Usnesení RM č. 8/ navýšení transferu od obcí ve výši 3.645,00 Kč na žáky docházející do škol v Třeboni. I provedení rozpočtového č. 128, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4121 Dotace od obcí za žáky docházející do škol v Třeboni, 0, ORJ 0100, ORG 0, NZUZ 0 o částku 3.645,00 Kč, - ponížení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, 0, ORJ 0800, ORG , NZUZ 0 o částku 3.645,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka po schválení od počátku roku po příjmy (tis. Kč): , ,000 3, , , ,432-3, ,787 I odboru školství a sociálních věcí a

2 Usnesení RM č. 9/ navýšení transferu od obcí ve výši 8.647,00 Kč z veřejnoprávních smluv na přestupky. I provedení rozpočtového č. 129, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4121 Veřejnoprávní smlouvy na přestupky od obcí, 0, ORJ 500, ORG 0, NZUZ 0 o částku 8.647,00 Kč, - ponížení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, 0, ORJ 0800, ORG , NZUZ 0 o částku 8.647,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragr af Položka po schválení od počátku roku po příjmy (tis. Kč): , ,500 8, , , ,787-8, ,140 I odboru živnostenskému a správních činností a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 10/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové č. 130, které spočívá v doplnění rozpočtu u položek krátkodobého financování z tuzemska takto: - zařazení položky financování 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy, 0, ORJ 0, ORG 0, NZUZ 0 v částce ,00 Kč, - zařazení položky financování 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje, 0, ORJ 0, ORG 0, NZUZ 0 v částce ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka po schválení od počátku roku po ,0 0, , , ,0 0, , ,00 odboru finančnímu a majetkovému předložit návrh rozpočtového na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 11/ ponížení dotačních vztahů u dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) z Programu rozvoje venkova ČR celkově o částku ,00 Kč na realizaci projektu Výstavba skladu techniky a oprava požární zbrojnice v Branné. I provedení rozpočtového č. 131, které spočívá v navýšení/ponížení transferu (dotace) v příjmové části rozpočtu a současně navýšení/ponížení položek ve výdajové části rozpočtu a ve financování takto: - navýšení příjmové položky 4113 Dotace-NIV-SZIF-PRV-SR opr. has. zbroj.v Branné, 0, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku 5.725,00 Kč, - navýšení příjmové položky 4113 Dotace-NIV-SZIF-PRV-SR opr. has. zbroj. v Branné, 0, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku 1.432,00 Kč, 2

3 - ponížení příjmové položky 4213 Dotace-IV-SZIF-PRV-EU výst. skl. tech. v Branné, 0, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku ,00 Kč, - ponížení příjmové položky 4213 Dotace-IV-SZIF-PRV-SR výst. skl. tech. v Branné, 0, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku 9.935,00 Kč, - ponížení výdajové položky 6121 Výstavba skladu techniky v Branné dot. SZIF-PRV-EU, 3639, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku 739,00 Kč, - ponížení výdajové položky 6121 Výstavba skladu techniky v Branné dot. SZIF-PRV-SR, 3639, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku 935,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5171 Oprava hasičské zbrojnice v Branné vl. podíl, 3639, ORJ 0750, ORG , NZUZ 0 o částku 4.303,00 Kč, - ponížení výdajové položky 6121 Oprava hasičské zbrojnice v Branné vl. podíl (způs.), 3639, ORJ 0750, ORG , NZUZ o částku 517,00 Kč, - ponížení výdajové položky 6121 Výstavba skladu techniky v Branné vl. podíl, 3639, ORJ 0750, ORG , NZUZ 0 o částku 731,00 Kč, - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, 0, ORJ 0800, ORG , NZUZ 0 o částku ,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka po schválení od počátku roku po příjmy (tis. Kč): ,00 127,914 5, ,639 výdaje (tis. Kč): ,00 31,979 1,432 33, ,00 231,034-39, , ,00 57,758-9,935 47, ,00 192,034-0, , ,00 48,758-0,935 47, ,00 43,282-4,303 38, ,00 27,086-0,517 26, ,00 59,914-0,731 59, , ,140 35, ,432 I odboru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 12/ I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení předložený Klubem zastupitelů ODS ve znění: Usnesení ZM č. Zastupitelstvo města Třeboně č... týkající se změn ve schváleném rozpočtu v příjmové i výdajové části přesuny mezi položkami zařazení nových položek takto: z položky 5139 Dopravní obslužnost Kč z položky 5169 TS smlouva čištění města Kč z položky 5169 Nebytové prostory ostatní služby, revize Kč z položky 6121 Sportovní areál tribuna, travnatá plocha Kč z položky 6121 Administrativní budova TS Kč z položky 5166 Audit přezkum hospodaření Kč z položky 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví Kč z ORJ 900 Odbor kultury a cestovního ruchu běžné výdaje Kč z ORG Městská policie PCO běžné výdaje Kč 3

4 z příjmové položky 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Kč navýšení příjmové položky 2132 Pronájem nebytové prostory Bertiny lázně o Kč navýšení příjmové položky 2131 Pronájem pozemky TLR o Kč do položky 5139 Hubení komárů Kč do položky 5169 Tiskové konference, P.R. + Marketing Kč do položky 5222 Příspěvky do oblasti kultury a cestovního ruchu Kč do položky 5222 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu Kč do položky 5222 Příspěvky v oblasti ostatních činností Kč do položky 6121 Zázemí pro tenisový klub Kč do položky 6121 Bytové prostory technické zhodnocení Kč do položky 6122 Bertiny lázně investice Kč do položky 6121 Venkovní bazén Kč do položky 6121 Oprava ulice B. Němcové Kč do položky 6121 Chodník Sportovní ulice Kč do položky 6121 Veřejné prostranství Palackého nám Kč do položky 6121 Zábradlí u Budějovické brány Kč odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 13/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového č. 2, které spočívá v: - navýšení příjmové položky 4122 Dotace JčK MK Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK, 0, ORJ 0900, ORG 0, UZ 744 o částku ,00 Kč, - ponížení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), 3639, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5336 Zaj. reg. funkcí knihoven v JčK dotace JčK MK, 3314, ORJ 0900, ORG XXX, UZ 744 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče ÚP ČR (ost. neinv. tr. obyv.), 4399, ORJ 0100, ORG , UZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5171 Opravy MK Branná, 2212, ORJ 0750, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6121 Rekonstrukce ulice + vodovod, kanalizace + VO Lidická ul., 2212, ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6121 ZTV k Břilicím, 2219, ORJ 0750, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6121 Břilice chodník ul. Ke Školce, 2219, ORJ 0750, ORG XXXX, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6121 Sportovní areál tribuna, travnatá plocha, 3412, ORJ 0750, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6121 Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. investice, 3526, ORJ 0750, ORG XXX, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5366 Finanční vypořádání min. let, 6402, ORJ 0000, ORG 0, UZ XXXXX o částku ,00 Kč, - navýšení položky financování 8115 Změna stavu finančních prostředků, 0, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč. 4

5 Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka po schválení od počátku roku po příjmy (tis. Kč): XXX ,000 0, , ,000 výdaje (tis. Kč): , , , , XXX , , , XXX 0 0, , , , , ,000 0 XXXX , , , , , ,000 0 XXXX , , , , , , , , ,000 XXXXX XXXXXXXXX 0XXX , , , , , , ,600 odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 14/ I. neschvaluje poskytnutí příspěvku pro sdružení Meta, o. s. na podporu realizace služby v oblasti protidrogové politiky na místní úrovni. odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 15/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře 151 m 2 (v geom. plánu č /2013 označeno jako p. č. KN 2205/8) v k. ú. Třeboň, do vlastnictví společnosti ŠTĚPÁN, s. r. o., IČ (Krčská 33, Praha 4), za cenu 500,00 Kč/m 2. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky zřízení bezúplatného věcného břemene služebnosti spočívající v právu uložení, vedení a oprav kanalizační stoky ve prospěch města Třeboň a každého dalšího vlastníka stoky. Kupní cena bude zaplacena do 90 dnů na účet města od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného břemene zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň k poskytování právnických služeb. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne

6 Usnesení RM č. 16/ informaci, že v době zveřejnění nebyla podána žádná nabídka na prodej pozemků p. č. KN 27/14 o výměře 168 m 2, části p. č. KN 27/15 o výměře 569 m 2, p. č. KN 27/24 o výměře 117 m 2 (v geom. plánu č /2013 označeno jako p. č. KN 27/15 o výměře 854 m 2 ) a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m 2, vše v k. ú. Branná. odboru finančnímu a majetkovému opětovně zveřejnit záměr prodeje. Usnesení RM č. 17/ informaci, že v době zveřejnění nebyla podána žádná nabídka na prodej budovy čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a pozemků p. č. st. KN 49 o výměře 716 m 2 a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m 2, vše v k. ú. Branná. odboru finančnímu a majetkovému opětovně zveřejnit záměr prodeje. Usnesení RM č. 18/ uzavření smlouvy o výpůjčce s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, IČ (Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle). Předmětem výpůjčky bude pozemek p. č. KN 1708/5 o výměře 572 m² v k. ú. Třeboň za účelem úpravy stávající křižovatky. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do za podmínky, že nedojde k poškození vzrostlé zeleně a pozemek bude uveden do původního stavu. Usnesení RM č. 19/ zveřejnění záměru nájmu pozemků p. č. KN 657/5 o výměře 81 m 2, p. č. KN 656 o výměře 87 m 2, vše v k. ú. Třeboň. Nájemné bude hrazeno ve výši 9,00 Kč/m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pozemek bude využívaný jako zahrada. Smlouva bude uzavřena za podmínky, že v případě nutnosti oprav, rekonstrukce, aj. zásahů do kanalizace, která je uložena v pozemcích, které jsou předmětem nájmu, se nájemce zavazuje umožnit pronajímateli vstup a zásah do předmětu nájmu bez nároku na snížení nájmu a bez nároku na náhradu škody způsobené tímto zásahem. Usnesení RM č. 20/ uzavření Nájemní smlouvy s manželi Karlem a Gabrielou Kolmanovými (U Francouzů 1127, Třeboň). Předmětem nájmu bude pozemek p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m² v k. ú. Třeboň. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do Nájemné za dobu nájmu je stanoveno ve výši 115,00 Kč a bude uhrazeno jednorázově na účet pronajímatele nejpozději do 10 dnů od podpisu nájemní smlouvy na základě zaslaného daňového dokladu. Pozemek bude pronajatý za účelem vytvoření zázemí pro budoucí stavbu na sousedním pozemku. I zveřejnění záměru nájmu pozemku p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m² v k. ú. Třeboň, na dobu určitou od do Nájemné bude hrazeno ve výši 9,00 Kč/m²/rok. Pozemek bude pronajatý za účelem vytvoření zázemí pro budoucí stavbu na sousedním pozemku. I 6

7 Usnesení RM č. 21/ zveřejnění záměru nájmu části obvodového zdiva u domu č. p. 37, Palackého náměstí, Třeboň za účelem umístění vývěsní skříňky o velikosti 84 cm na 104 cm, materiál dřevo-sklo, barva hnědá. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínky, že náklady s posunutím současné vývěsní skříňky ponese Pohřební služba MEMORY, s. r. o. Nájemné bude hrazeno ve výši 1.200,00 Kč/rok + DPH dle právně platných předpisů. NEPŘIJATO Protinávrh na usnesení: I. neschvaluje zveřejnění záměru nájmu části obvodového zdiva u domu č. p. 37, Palackého náměstí, Třeboň za účelem umístění vývěsní skříňky o velikosti 84 cm na 104 cm, materiál dřevo-sklo, barva hnědá. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za podmínky, že náklady s posunutím současné vývěsní skříňky ponese Pohřební služba MEMORY, s. r. o. Nájemné bude hrazeno ve výši 1.200,00 Kč/rok + DPH dle právně platných předpisů. PŘIJATO I zveřejnění záměru nájmu části obvodového zdiva pravého sloupu hřbitovní zdi na pozemku p. č. KN 1526/1 v k. ú. Třeboň, za účelem umístění vývěsní skříňky o velikosti 90 cm na 75 cm, materiál dřevosklo, barva hnědá. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude hrazeno ve výši 1.200,00 Kč/rok + DPH dle právně platných předpisů. PŘIJATO III. neschvaluje umístění reklamní cedule na pozemku p. č. KN 1514 v k. ú. Třeboň za účelem propagace pohřební služby MEMORY, s. r. o. IV. neschvaluje zveřejnění záměru nájmu pozemku p. č. KN 1526/2 o výměře 70 m 2 včetně budovy (márnice) bez č. p. na něm stojící v k. ú. Třeboň. V. ukládá PŘIJATO Usnesení RM č. 22/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje budovy bez čp. stojící na p. č. st. KN 84 a pozemku p. č. st. KN 84 o výměře 16 m 2 vše v k. ú. Přeseka, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice) za cenu ,00 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č /13 a za podmínky zřízení předkupního práva pro město Třeboň. I a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje VTL plynovodu DN 80 v délce 28,7 m a DN 50 v délce 2,1 m, STL plynovodu lpe D 63 v délce m a DN 80 v délce 1,5 m, STL plynovodní přípojky lpe D 32 v délce 291 m v počtu 41 ks, v k. ú. Přeseka, společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ (F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice) za cenu ,00 Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem č /13 a za podmínky zřízení předkupního práva pro město Třeboň. I odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 23/ doplnění usnesení rady města č. 935/ ze dne a to bodu č. II, kdy za slovo schvaluje se vkládá a doporučuje zastupitelstvu města schválit, za slova zřízení věcného břemene se vkládá pozemkové služebnosti a bodu č. III, kdy za větu ukládá odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál bod č. I, na jednání zastupitelstva města dne vkládá věta a bod č. II předložit na jednání zastupitelstva města dne

8 Usnesení RM č. 24/ doplnění usnesení rady města č. 960/ ze dne a to bodu č. I, kdy za slovo schvaluje se vkládá a doporučuje zastupitelstvu města schválit, za slova zřízení věcného břemene se vkládá pozemkové služebnosti a bodu č. II, kdy za větu ukládá odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení se vkládá část věty a předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 25/ změnu ceníku v Usnesení rady města č. 329/ ze dne odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 26/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 1229/5 o velikosti 2+0 (67,79 m²) v budově č. p. 1229/II v ulici Lázeňská, Třeboň, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p. č. KN 1087/11 o velikosti 6779/68633, do společného jmění manželů Ing. Petra Nárožného a Ivanky Nárožné (Sečská 16, Praha 10), za cenu ,00 Kč a za podmínky, že kupní smlouva bude ze strany kupujícího podepsána do 20 dnů ode dne schválení prodeje zastupitelstvem města. Kupní cena bude uhrazena kupujícím do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy na účet města. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň k poskytování právnických služeb. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 27/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 0 v domě čp. 87/I na Masarykově nám. v Třeboni o velikosti 4+1 a výměře 125,80 m 2, s nájemným podlahové plochy bytu v částce 4.982,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu bojlerem v částce 68,00 Kč, splatným nejpozději do 30. dne v měsíci, s paní Terezou Maříkovou, bytem Nádražní 341/II, Třeboň za nabídnuté nájemné 40,00 Kč/m 2 měsíčně s omezením doby platnosti nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení. Usnesení RM č. 28/ podání žaloby na vyklizení bytu a zaplacení dlužné částky na nájemném a službách spojených s užíváním bytové jednotky č. 22 v čp. 1101/II v ulici Táboritská v Třeboni. I revokaci části Usnesení č. 606/2010 ze dne , kdy se v bodě II. vypouští poslední věta Poplatek z prodlení z dlužné částky 9.399,00 Kč činí 1.573,00 Kč.. I odboru finančnímu a majetkovému předat podklady právníkovi města k podání žaloby. 8

9 Usnesení RM č. 29/ uzavření dodatku č. 25 nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a společností Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. (smlouva ze dne ). Dodatkem č. 25 se stanovuje výše nájemného pro rok 2014 a zároveň se upravuje počet a výše jednotlivých měsíčních splátek. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení prostřednictvím právníka města. Usnesení RM č. 30/ uzavření dodatku č. 29 k nájemní smlouvě mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora, s. r. o. (smlouva ze dne ). Dodatkem č. 29 se sjednává změna termínu úhrady měsíčních splátek nájemného s účinností od odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení prostřednictvím právníka města. Usnesení RM č. 31/ uzavření Dodatku č.2 k Nájemní smlouvě v úplném znění ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a obchodní společností Třeboňské lesy a rybníky, s. r. o., IČ (U Sv. Víta 246, Třeboň), kterým se stanoví výše nájemného pro rok Nájemné je stanoveno ve výši ,00 Kč. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění. Usnesení RM č. 32/ jako Valná hromada společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o návrhy Dodatků č. 11 ke smlouvám o zajišťování činností a prací pro město Třeboň (Smlouva o svozu pevného domovního odpadu; Smlouva o provozu WC; Smlouva o údržbě veřejné zeleně; Smlouva o dodávce veřejného osvětlení; Smlouva o údržbě dětských hřišť a laviček; Smlouva o čištění města a údržbě komunikací) a Dodatek č. 12 ke Smlouvě o správě a provozu hřbitova. I uzavření Dodatků č. 11 pro rok 2014 ke smlouvám o zajišťování činností a prací uzavřeným se společností Technické služby Třeboň, s. r. o. (Smlouva o svozu pevného domovního odpadu; Smlouva o provozu WC; Smlouva o údržbě veřejné zeleně; Smlouva o dodávce veřejného osvětlení; Smlouva o údržbě dětských hřišť a laviček; Smlouva o čištění města a údržbě komunikací) a Dodatku č. 12 ke Smlouvě o správě a provozu hřbitova. I odboru rozvoje a investic předložit Dodatky č. 11 (resp. Dodatek č. 12 ke Smlouvě o správě a provozu hřbitova) k podpisu starostovi a útvaru tajemníka informovat ředitele Technických služeb Třeboň, s. r. o. formou výpisu z usnesení. Usnesení RM č. 33/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2014 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň. odboru územního plánování a stavebního řádu předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne

10 Usnesení RM č. 34/ uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení pro signalizaci stavu ohrožených osob s paní Annou Šedivou. odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvu o výpůjčce k podpisu. Usnesení RM č. 35/ nabídku společnosti SENIOR DOMY POHODA, a. s. (IČ , Český Těšín, Smetanova 173/2) na zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. odboru finančnímu a majetkovému zaslat společnosti SENIOR DOMY POHODA, a. s. (IČ , Český Těšín, Smetanova 173/2), že město Třeboň nevlastní žádnou volnou nemovitost na zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Usnesení RM č. 36/ nabídku na odkoupení pohledávek města Třeboň, zejména pohledávek za dlužníky z nájemného za užívání městských bytů, společností BULANA spol. s.r.o. útvaru tajemníka vést nabídku v evidenci. Usnesení RM č. 37/ Informaci o veřejné dražbě. odboru finančnímu a majetkovému předložit informaci na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 38/ znění Smlouvy o vzájemné spolupráci na realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. kanceláři starosty zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. v působnosti Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. a společnosti Lázní Aurora, s. r. o. I. ruší Usnesení RM číslo 418/ jednateli společností rozhodovat v obchodních věcech, jejichž předmětem je nákup výrobků a služeb od jiných subjektů vůči třetím subjektům do celkové hodnoty ve výši ,00 Kč bez DPH a rozhodovat obchodních věcech o prodeji výrobků a služeb obou obchodních společností třetím subjektům bez omezení. BOD SE ODKLÁDÁ Usnesení RM č. 39/ v působnosti Valné hromady společnosti Lázně Aurora, s. r. o. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o šíření televizního signálu městského a lázeňského televizního programu uzavřené dne mezi společností Lázně Aurora, s. r. o. a společností Jihočeská telekomunikační, s. r. o. se sídlem Políkno 57, Jindřichův Hradec, IČ

11 I a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč společnosti Lázně Aurora, s. r. o. za účelem podpory pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního programu (Třeboňské lázeňské televize) v kalendářním roce II a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Třeboň a společností Lázně Aurora, s. r. o., se sídlem Lázeňská 1001, Třeboň, IČ , jejímž předmětem je poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč za účelem podpory pokrytí nákladů souvisejících s výrobou a šířením televizního signálu informačního městského a lázeňského televizního programu (Třeboňské lázeňské televize) v kalendářním roce IV. schvaluje rozpočtové č. 3, které spočívá v: - navýšení příjmové položky 3111 Prodej pozemků (ostatní + ZTV K Břilicům), 3639, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5213 Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi, 3341, ORJ 0780, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč od po Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka počátku schválení roku po příjmy (tis. Kč): , , , ,60 výdaje (tis. Kč): ,00 400, ,00 520,00 V. ukládá odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Ing. Jiří Houdek v. r. Mgr. Terezie Jenisová v. r. starosta města místostarostka Zápis z usnesení byl vyhotoven dne Zpracovala: Ing. Lucie Říhová 11

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 Usnesení RM č. 776/2012-60 provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň)

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň) ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.02.2014 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. Místostarosta Zdeněk Mráz zahájil jednání v 17:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

II. Pověřuje. ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence.

II. Pověřuje. ředitele MěÚSS Strakonice podpisem dodatků ke smlouvám o poskytnutí služby sociální prevence. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 147. jednání Rady města

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více