ERSTE BANK Banka pro střední a východní Evropu. Výroční zpráva 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ERSTE BANK Banka pro střední a východní Evropu. Výroční zpráva 2005"

Transkript

1 ERSTE BANK Banka pro střední a východní Evropu Výroční zpráva 2005

2 Podíly na čistém zisku podle regionů v % Rizikově vážená aktiva podle regionů v % 61,4 Střední Evropa 38,6 Rakousko (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) 23,7 Střední Evropa 76,3 Rakousko (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) ERSTE BANK ve střední a východní Evropě SLOVENSKO Zaměstnanci: Pobočky: 302 Klienti: 2,5 mil. ČESKÁ REPUBLIKA Zaměstnanci: Pobočky: 646 Klienti: 5,3 mil. RAKOUSKO Zaměstnanci: Pobočky: 276 Klienti: 0,6 mil. Pobočky: 711 Klienti: 2,2 mil. MAĎARSKO Zaměstnanci: Pobočky: 160 Klienti: 0,9 mil. RUMUNSKO Zaměstnanci: Pobočky: 372 Klienti: 2,8 mil. CHORVATSKO Zaměstnanci: Pobočky: 122 Klienti: 0,6 mil. SRBSKO Zaměstnanci: 915 Pobočky: 66 Klienti: 0,3 mil.

3 Klíčové údaje podle IFRS a klíčové informace o akcii Erste Bank v mil. EUR (není-li uvedeno jinak) ) ) 2005 ROZVAHA Aktiva celkem Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Cenné papíry k obchodování, na prodej a jiné finanční investice Ostatní aktiva Pasiva a vlastní kapitál celkem Závazky k bankám Závazky ke klientům Emitované dluhopisy a podřízený dluh Ostatní pasiva, rezervy Vlastní kapitál Menšinové podíly Změny ve vlastním kapitálu Rizikově vážená aktiva podle 22 rakouského zákona o bankách (BWG) Kvalifikovaný konsolidovaný kapitál podle 23 a 24 BWG z toho: základní kapitál Tier z toho: hybridní kapitál Tier Ukazatel solventnosti podle 22 BWG 10,7 % 11,0 % 10,7 % 10,7 % 11,0 % z toho: ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 6,2 % 6,3 % 6,3 % 6,7 % 6,8 % Výkaz zisků a ztrát Čistý úrokový výnos 1 438, , , , ,2 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -203,6-406,4-406,4-406,2-421,6 Čisté příjmy z poplatků a provizí 574,6 944,3 996, , ,8 Čistý zisk z obchodních operací 152,6 167,4 214,6 216,5 241,7 Všeobecné administrativní náklady , , , , ,9 Provozní výsledek 711, , , , ,5 Zisk před zdaněním 405,7 664,6 761,6 996, ,8 Čistý zisk po menšinových podílech 223,3 255,2 353,3 520,8 711,7 Provozní údaje Počet zaměstnanců Počet poboček 3) Počet klientů (v mil.) 9,1 10,6 11,9 11,9 12,4 4) 8) Kurzy a klíčové ukazatele Nejvyšší kurz (EUR) 15,50 21,46 24,55 39,80 47,50 Nejnižší kurz (EUR) 11,75 13,25 14,61 24,78 36,36 Uzavírací kurz (EUR) 14,93 16,04 24,49 39,30 47,05 Ukazatel P/E (Price/Earnings Ratio) 13,4 13,6 16,5 18,0 15,9 Dividenda na akcii 5) (EUR) 0,31 0,31 0,38 0,50 0,55 Podíl čistého zisku určeného na výplatu dividendy 27,7 % 29,1 % 25,4 % 23,2 % 18,8 % Dividendový výnos 2,1 % 1,9 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % Účetní hodnota na akcii 9,5 10,4 11,6 14,3 17,1 Poměr kurzu a účetní hodnoty (PBV ratio) 1,6 1,5 2,1 2,7 2,7 Celkový výnos pro akcionáře 27,0 % 9,5 % 54,6 % 62,0 % 21,0 % Průměrný celkový výnos pro akcionáře (od vstupu na burzu v roce 1997) 9,2 % 9,2 % 15,7 % 21,5 % 21,4 % Počet akcií Počet akcíí v oběhu 6) Průměrný počet akcií v oběhu 7) Tržní kapitalizace (v mld. EUR) 3,0 3,8 5,9 9,5 11,4 Objem obchodů na burze 8) (v mld. EUR) 1,3 2,9 2,0 6,9 8,9 1) První konsolidace členů křížového garančního systému. 2) Od 1. ledna 2005 jsou povinně aplikovány nové Mezinárodní účetní standardy IAS 32 (Finanční nástroje: vykazování a zobrazení) a IAS 39 (Finanční nástroje: účtování a ocenění) vydané Radou pro mezinárodní účetní standardy IASB. V souladu s podmínkami přechodu na nové standardy byly upraveny výsledky předchozího roku. Veškeré uvedené změny se vztahují k těmto srovnatelným údajům. Detailní informace k přechodu na IAS byly oznámeny v tiskových zprávách ze dnů 3. května 2005 a 6. prosince 2005, které jsou zveřejněné na webových stránkách společnosti Erste Bank (www.erstebank.com). 3) Od roku 2004 zdroj pro Rakousko: Rakouská národní banka; dříve: Svaz spořitelen. 4) Hodnota upravena o rozdělení akcií 1:4 ze dne 8. července ) Doporučení na valnou hromadu. 6) Od roku 2002 včetně akcií Erste Bank vlastněných spořitelnami zapojenými do křížového garančního systému. 7) Včetně akcií z menšinových podílů. 8) Zdroj: vídeňská burza; jednoduchý výpočet.

4 Zisk na akcii 1) v EUR Návratnost kapitálu 1) v % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,31 1,45 1,83 2,18 2, ,5 15,3 16,6 17,0 19,0 0, Source: Local central banks, Eurostat Source: Local central banks, Eurostat. Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) Čistá úroková marže 2) v % ,1 67,9 2,5 2,0 2,05 2,30 2,30 2,18 2, ,2 64,1 1,5 1, ,8 0, Source: Local central banks, Eurostat Source: Local central banks, Eurostat. 1) do roku 2003 očištěno o lineární amortizaci goodwillu 2) na základě průměrných úročených aktiv Struktura akcionářů k v % Vývoj kurzu akcie Erste Bank (v EUR) 6,0 Rakouský spolek (Austria Versicherungsverein) 32,2 Soukromá nadace DIE ERSTE Österreichische Spar-Casse Privatstiftung Reuters: ERST.VI Bloomberg: EBS AV 30 45,9 Institucionální klienti 1,8 Zaměstnanci 7,0 Spořitelny 7,1 Soukromí investoři /97 02/2006 VZTAHY K INVESTORŮM Erste Bank, Milchgasse 1, A-1010 Vídeň Telefon: +43 (0) Fax: +43 (0) Internet: Gabriele Werzer Telefon: Thomas Sommerauer Telefon: Josef Kerekes Telefon: Ratingová hodnocení Fitch dlouhodobý krátkodobý individuální A F1 B/C Moody s Investors Service dlouhodobý A1 krátkodobý P-1 finanční síly B- Standard & Poor s krátkodobý A-2

5 Obsah Úvodní slovo představenstva Představenstvo Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada Akcie Strategie Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) 28 Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Erste Bank Výsledky podle segmentů Úvod Rakousko Střední Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum Úvěrová rizika Konsolidovaná účetní závěrka

6 Hlavní události roku 2005 Rekordní zisk _Rekordní zisk poosmé v řadě _Nové ambiciózní růstové cíle Střední Evropa _Silný růst úvěrů na všech trzích _ Zvýšení podílů na trhu především u retailových obchodů Retail Rakousko _Náročné cíle překonány _Návratnost vlastního kapitálu překročila 10 % Nová architektura skupiny (NGA) _Výrazné úspory v nákupu _ Strukturované investiční produkty uvedeny na všechny trhy Akvizice v Rumunsku _ Koupě 62% podílu ve společnosti Banca Comerciala Romana _Okamžité získání vedoucí pozice na rumunském trhu Akvizice v Srbsku _Transformační program v plném proudu _ Zahájeno rozšiřování sítě poboček a zvyšování podílu na trhu

7 Úvodní slovo představenstva Úvodní slovo představenstva Zpráva dozorčí rady Akcie Strategie Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Výsledky podle segmentů Úvěrová rizika Konsolidovaná účetní závěrka Vážené akcionářky, vážení akcionáři, rok 2005 byl pro společnost Erste Bank výjimečně úspěšným rokem. Podařilo se nám zvýšit zisk o téměř 40 % na 712 mil. EUR, a již poosmé za sebou tak dosáhnout rekordního výsledku. Vstupem na trh v Rumunsku a v Srbsku jsme naši skupinu strategicky rozšířili o další dva rostoucí trhy. Udrželi jsme nebo dále zvýšili tržní podíly na našich existujících trzích ve střední Evropě. Retailové bankovnictví v Rakousku dosáhlo stanovených velmi ambiciózních cílů a v celé skupině Erste Bank jsme opět o krok dále posunuli iniciativy v rámci Nové architektury skupiny (New Group Architecture), tj. programu na využití synergických efektů uvnitř skupiny. Získání nových trhů ve střední a východní Evropě V regionu střední a východní Evropy proběhl uplynulý rok ve znamení dalšího posilování naší dominantní pozice na trhu. Vstupem na rumunský a srbský trh jsme rozšířili náš akční rádius na téměř 70 milionů lidí. Počet klientů skupiny vzrostl o celé tři miliony na 15,2 milionů. Kromě toho disponujeme nyní sítí čítající přibližně poboček. Žádná jiná banka není schopna nabídnout svým klientům podobně hustou síť v uceleném regionu, který navíc patří k hospodářsky nejatraktivnějším na světě. Základem tohoto pro nás velmi pozitivního vývoje jsou četné privatizace v bankovním sektoru střední a východní Evropy v roce Vlády v Rumunsku a v Srbsku, jakož i soukromí investoři na Ukrajině pokračovali v prodejních aktivitách podpořeni silným hospodářským vývojem ve svých zemích, rostoucí hodnotou aktiv a opětovným zájmem investorů. Erste Bank se tímto regionem a investičními příležitostmi v něm zabývala velmi dlouho a intenzivně. Jsme si proto jisti, že Banca Comerciala Romana (BCR), kterou jsme koupili v rámci rumunského privatizačního programu, nejlépe zapadá do naší dosavadní bankovní sítě, navíc s potenciálem dlouhodobého růstu. Tato banka zaujímá vedoucí tržní pozici v zemi, která nejpozději v roce 2008 vstoupí do Evropské unie a která je, hned po Polsku, zemí s největším počtem obyvatel ve střední a východní Evropě. BCR zaujímá s 2,8 miliony podnikových a retailových klientů a tržním podílem ve výši cca 25 % již nyní velmi dobrou pozici. Proto nás obzvláště těší Andreas Treichl, předseda představenstva skutečnost, že jsme zvítězili v privatizačním řízení a mohli v prosinci 2005 podepsat kupní smlouvu na 62% podíl v BCR v hodnotě 3,75 mld. EUR. Dále jsme v Srbsku za 84 mil. EUR získali 96% podíl ve spořitelně Novosadska Banka ve Vojvodině, což je malá regionální retailová banka s 2% tržním podílem (měřeno podle celkových aktiv), která v současné době nese název Erste Bank Srbsko. Společnost sídlí v nejsevernější části Srbska, ve strategicky důležitém regionu hraničícím s Maďarskem, Chorvatskem a Rumunskem. V budoucnu bude Erste Bank Srbsko sloužit jako odrazový můstek pro další pečlivě zvažované expanzní kroky na srbském trhu. Úvěrové obchody jako iniciátor růstu Dobrý vývoj obchodů na našich trzích v roce 2005 byl podpořen všeobecně příznivým hospodářským klimatem. Zdravý růst hrubého domácího produktu vedl spolu s historicky nízkými úroky k čilé poptávce po úvěrech v soukromém sektoru. I našim na zdroje bohatým dceřiným společnostem v České republice a na Slovensku se přes určité pochybnosti z počátku roku podařilo vyrovnat zvýšenou poptávkou po úvěrech v soukromém sektoru negativní dopady nízkých úroků. 3

8 Obzvláště potěšující je výsledek České spořitelny, která znovu dosáhla dvouciferného růstu jak u celkových provozních výnosů, tak u čistého zisku. Tento výkon je pozoruhodný také z toho důvodu, že si společnost musela poradit i s dalšími nepříznivými okolnostmi. K tomu patří z historického hlediska nepříznivý i když nyní již podstatně lepší poměr úvěrů ke vkladům, zahájení šetření Antimonopolního úřadu v souvislosti s bankovními poplatky, to vše navíc v porovnání s výsledky za rok 2004, které byly zčásti ovlivněny mimořádnými zisky. Po úspěšném obchodním roce 2005 jsou předpoklady pro rok 2006 rovněž slibné. Zdá se, že úroky již mají krizi za sebou a poptávka po retailových úvěrech, což je oblast, ve které zaujímáme v České republice vedoucí pozici na trhu, je nadále silná. Také Slovenská sporiteľňa zaznamenala solidní nárůst zisku a vykázala největší nárůst soukromých úvěrů ze všech koncernových podniků. Naproti tomu stálo postupné uplynutí lhůty splatnosti vysoce zúročených dluhopisů držených Slovenskou sporiteľňou, jakož i stále ještě nejnižší, i když v celé skupině nejrychleji rostoucí poměr úvěrů ke vkladům. Tyto faktory ovlivní i rok Po tomto období však očekáváme rozvoj nezatížený těmito faktory a silně podpořený pulsujícím slovenským hospodářstvím. Erste Bank Maďarsko se stala nejvýkonnější společností skupiny a výrazně překročila cíle stanovené v obchodním plánu po převzetí společnosti Postabank před dvěma lety. Zisk se více než zdvojnásobil, celkový obchod vykazoval čilé aktivity a pokles úroků byl více než vykompenzován růstem úvěrů a prudkým rozvojem trhu podílových fondů. Pro rok 2006 očekáváme rovněž solidní nárůst výkonnosti. Vývoj společnosti Erste Bank Chorvatsko byl obdobný jako v ostatních našich středoevropských dceřiných společnostech. Také zde byl nárůst úvěrů určujícím prvkem celkového růstu. Erste Bank Chorvatsko získala navíc od chorvatské vlády významný mandát v oblasti správy fondů, díky kterému náš podíl na trhu správy majetku prudce vzrostl na 25 %. Také obchod v Rakousku se v roce 2005 vyvíjel i nadále velmi dobře. V segmentu Retail a nemovitosti se podařilo překonat stanovený cíl návratnosti kapitálu ve výši 10 %, což bylo umožněno silným nárůstem provizí, způsobeným silným akciovým trhem a přetrvávajícím zájmem klientů o soukromé penzijní spoření. Kromě toho jsme zavedli nový, z hlediska výkonu spravedlivější platový systém pro naše zaměstnance, který bude z dlouhodobé perspektivy přínosem pro obě strany. Spolupráce se spořitelnami i když bez podstatného vlivu na celkovou ziskovost skupiny se dále zintenzívnila, což přináší prospěch našim klientům. Nová architektura skupiny (New Group Architecture, NGA) byla i nadále klíčovým prvkem našich snah o zvýšení synergického potenciálu skupiny. Jedním z jejich důležitých cílů je jednotné uspořádání a racionalizace funkcí v oblasti back-office. Lokální banky se tak mohou lépe soustředit na své klíčové kompetence, vývoj a prodej produktů. Tento program je zaměřený obzvláště na udržení typického místního charakteru bank a s tím související konkurenční výhody, kterou je bezprostřední blízkost klientům. Plni důvěry hledíme vstříc budoucnosti Ještě nikdy nebyla naše pozice na počátku nového roku tak dobrá, jako na počátku roku Naše tržní kapitalizace poprvé dosáhla 15 mld. EUR, úspěšně jsme realizovali největší transakci na kapitálovém trhu v historii rakouské kapitálové burzy v objemu téměř 3 mld. EUR, a koupí BCR se právě chystáme uskutečnit největší zahraniční akvizici v historii rakouské ekonomiky. Za nejdůležitější však považujeme skutečnost, že na základě našeho nového růstového profilu, zlepšeného akvizicí BCR, jsme zvýšili rovněž naše ziskové cíle. Nyní očekáváme pro období průměrný roční nárůst zisku o více než 20 %. Usilujeme o snížení poměru nákladů k výnosům do roku 2009 pod hranici 55 % a naším cílem je dosáhnout do roku 2009 návratnosti vlastního kapitálu ve výši minimálně 18 % až 20 %. Obecně vidíme vývoj obchodního prostředí na všech našich trzích pozitivně. Věříme, že úroky dosáhly v roce 2005 již svého dna a v roce 2006 by měly dle našich odhadů růst pouze pozvolna a tudíž bez toho, aby ohrozily poptávku po úvěrech. 4

9 Úvodní slovo představenstva Zpráva dozorčí rady Akcie Strategie Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Výsledky podle segmentů Úvěrová rizika Konsolidovaná účetní závěrka U hrubého domácího produktu očekáváme znovu silný růst. Kvalita úvěrů byla v roce 2005 bezproblémová a pro rok 2006 očekáváme podobně dobrý scénář. Skupina Erste Bank kráčí po cestě růstu, kterou v následujících dvou až třech desetiletích neopustí. Našli jsme přitom správnou míru vyváženosti mezi rizikem a růstem. Tento výkon by nebyl možný bez našich angažovaných zaměstnanců, trvalého zájmu našich akcionářů a bez důvěry našich klientů. Chtěl bych proto poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich angažovanost a podnikatelského ducha. Našim investorům děkuji za jejich zájem o naše akcie a našim klientům za to, že využívají našich služeb ve stále větší míře. Stejně tak bych chtěl přivítat naše nové rumunské a srbské kolegy ve skupině Erste Bank. Jsem si jistý, že velmi brzy půjdou ve šlépějích svých středoevropských sousedů a stanou se integrální součástí skupiny Erste Bank. Andreas Treichl 5

10 Představenstvo Andreas Treichl předseda představenstva (od července 1997) Komunikace skupiny, Řízení lidských zdrojů skupiny, Strategický rozvoj skupiny, Generální sekretariát, Vnitřní audit, Právní služby, Marketing skupiny, Vztahy k investorům, Česká spořitelna Elisabeth Bleyleben-Koren Místopředsedkyně představenstva (od května 1999) Spořitelny, Privátní bankovnictví & správa aktiv, Řízení produktů, Pobočková síť v Rakousku, Malá a střední podniková klientela (SME), Velcí korporátní klienti, Vícekanálové řízení Reinhard Ortner člen představenstva (od července 1984) Účetnictví skupiny, Plánování a kontroling, Mezinárodní obchod, Správa majetkových účastí, Slovenská sporitel ňa, Erste Bank Maďarsko, Erste Bank Chorvatsko, Erste Bank Srbsko, Erste Bank Malta Christian Coreth člen představenstva (od července 2004) Řízení úvěrových rizik skupiny Franz Hochstrasser člen představenstva (od ledna 1999) Velcí korporátní klienti skupiny, Treasury skupiny, Ekonomické analýzy Erwin Erasim člen představenstva (od ledna 2001) Informační technologie skupiny, Centrální nákup skupiny, Platební styk & zpracování, Cenné papíry & treasury 6

11 Úvodní slovo představenstva Zpráva dozorčí rady Akcie Strategie Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Výsledky podle segmentů Úvěrová rizika Konsolidovaná účetní závěrka Zpráva dozorčí rady Vážené akcionářky, vážení akcionáři, úkoly, které nám ze zákona a podle stanov Erste Bank náleží, jsme v uplynulém obchodním roce splnili. Pravidelně jsme představenstvu poskytovali poradenství při vedení podniku a dohlíželi jsme na management společnosti Erste Bank. Představenstvo nám pravidelně podávalo aktuální a obsáhlé zprávy ústně a písemně. Členové představenstva referovali při zasedáních dozorčí rady o vývoji v příslušných obchodních oblastech. K jednotlivým bodům jednání byli přizváni odborníci, kteří poskytli detailní informace. Jednotlivá aktuální témata a rozhodnutí byla projednávána v rozhovorech mezi předsedou představenstva a dozorčí radou. Kromě toho jsme se nechali nepřetržitě informovat o stavu akvizičních snah v Srbsku a v Rumunsku. Zasedání dozorčí rady Ve finančním roce 2005 se uskutečnilo celkem devět zasedání dozorčí rady. Všichni členové byli přítomni na více než polovině těchto zasedání. Projednávány byly následující podstatné události: Při prvním zasedání v roce, dne 31. března 2005, jsme se souhlasem vzali na vědomí zprávy o auditu, zprávu o činnosti a finančních výsledcích za rok 2004, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2004 a zprávu o činnosti a finančních výsledcích skupiny Erste Bank za rok 2004 a v souladu s doporučením Účetního výboru jsme schválili účetní závěrku společnosti Erste Bank za rok Dále jsme se souhlasem vzali na vědomí návrh na výplatu dividend za rok 2004 a diskutovali jsme o budoucí dividendové politice. Kromě toho byla projednána zpráva o správě a řízení společnosti a schválena agenda výroční valné hromady v roce Počínaje výše uvedeným zasedáním dozorčí rady dne 25. července 2005 nám byla v rámci několika zasedání předložena obsáhlá analýza hospodářské situace, vývoje a potenciálu rumunské společnosti Banca Comerciala Romana (BCR) v jejím politickém a hospodářském prostředí. Byly projednávány dopady případného vítězství ve výběrovém řízení na skupinu Erste Bank zejména z hlediska kapitálové Heinz Kessler, předseda dozorčí rady přiměřenosti a dopady na ukazatele rozvahy. Po zevrubných konzultacích jsme souhlasili s účastí v privatizačním řízení týkajícím se společnosti Banca Comerciala Romana a rovněž jsme schválili nabídkovou cenu navrženou představenstvem. V rámci zasedání dne 14. září 2005 jsme se informovali o změnách vyplývajících ze zákona o změně rakouského práva obchodních společností (GesRÄG). Poslední řádné zasedání v uplynulém obchodním roce se konalo dne 14. prosince Představenstvo poskytlo obsáhlé informace o aktuálním stavu privatizačního řízení ve společnosti Banca Comerciala Romana. Na tomto zasedání se diskutovalo o plánovaném rozpočtu na období od roku 2006 do roku 2008 a byly schváleny souhrnné investiční plány. Správa a řízení společnosti Dozorčí rada společnosti Erste Bank se od února 2003 důrazně hlásí k dodržování rakouského kodexu Corporate Governance a tím k zodpovědnému řízení a kontrole podniku, zaměřeným na dlouhodobou tvorbu přidané hodnoty. Souhrnné vysvětlení k rakouskému kodexu Corporate Governance společnosti Erste Bank je zveřejněno v kapitole Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) v této výroční zprávě a na webové stránce společnosti Erste Bank. 7

12 Výbory dozorčí rady Dozorčí rada vytvořila ze svého středu čtyři výbory. Složení těchto výborů je zveřejněno na webové stránce společnosti Erste Bank (www.erstebank.com). Výbor pro záležitosti představenstva se zabývá vztahy mezi společností a členy představenstva. V obchodním roce 2005 proběhlo jedno zasedání tohoto výboru. Auditorský výbor, dříve Účetní výbor, byl s účinností od 1. ledna 2006 vybaven novými kompetencemi. Výbor se zabývá auditem a přípravou schválení účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o činnosti a finančních výsledcích, jakož i konsolidovanou účetní závěrkou a zprávou o činnosti a finančních výsledcích skupiny. Dále výbor připravuje návrh pro výběr statutárního auditora. V obchodním roce 2005 se konalo jedno zasedání tohoto výboru. Výbor pro řízení rizik se zabývá stavem a řízením rizik společnosti Erste Bank, především tržními, úvěrovými a operačními riziky. Zodpovídá za schvalování investic a velkých investic v rozsahu pravomocí přidělených mu dozorčí radou. V obchodním roce 2005 se konalo 23 zasedání Výboru pro řízení rizik. Výbor pro strategii je zapojen do strategického plánování společnosti a je zodpovědný především za kontrolu rozpočtu, zprávy o vývoji obchodů, stanovení investiční politiky a za stanovení strategických stěžejních cílů společnosti. Dále výboru přísluší kontrola majetkových účastí společnosti. V obchodním roce 2005 se konala čtyři zasedání Výboru pro strategii. Účetní závěrka společnosti Audit účetní závěrky společnosti a zprávy o činnosti a finančních výsledcích, jakož i konsolidované účetní závěrky a zprávy o činnosti a finančních výsledcích skupiny za rok 2005 provedl Svaz kontroly spořitelen jako zákonem stanovený auditor a společnost Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH jako další auditor účetní závěrky zvolený valnou hromadou a byl vydán výrok bez výhrad. Zástupci obou auditorů se zúčastnili zasedání dozorčí rady věnovaného účetní rozvaze a podali příslušná vysvětlení. Souhlasili jsme s výsledkem auditu a schválili jsme návrh na rozdělení zisku. Účetní závěrka vypracovaná představenstvem byla z naší strany potvrzena, takže je tímto podle 125 odst. 2 rakouského zákona o akciových společnostech schválena. Se souhlasem jsme vzali na vědomí konsolidovanou účetní závěrku a zprávu o činnosti a finančních výsledcích skupiny Erste Bank. Personální změny Klaus Braunegg, který byl členem dozorčí rady od roku 1993, se ke dni konání dvanácté řádné valné hromady dne 11. května 2005 vzdal své funkce. Dvanáctá řádná valná hromada zvolila do dozorčí rady jako nového nezávislého zástupce soukromých akcionářů Wilhelma Rasingera. Elisabeth Gürtlerová (zástupkyně soukromých akcionářů), Theresa Jordisová, Hubert Singer a Georg Winckler byli znovu zvoleni do dozorčí rady. Dozorčí rada děkuje představenstvu i zaměstnankyním a zaměstnancům společnosti Erste Bank za jejich příkladné osobní nasazení v uplynulém obchodním roce. Za dozorčí radu Heinz Kessler předseda dozorčí rady Vídeň, v březnu

13 Úvodní slovo představenstva Zpráva dozorčí rady Akcie Strategie Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Výsledky podle segmentů Úvěrová rizika Konsolidovaná účetní závěrka Dozorčí rada HEINZ KESSLER předseda dozorčí rady penzionovaný bývalý generální ředitel mandáty v dalších dozorčích radách: místopředseda Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung člen DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung místopředseda Duropack Aktiengesellschaft předseda Nettingsdorfer Papierfabrik Management AG člen Rath Aktiengesellschaft předseda Reform-Werke Bauer & Co Gesellschaft m.b.h. předseda Reform-Werke Bauer & Co Holding Aktiengesellschaft místopředseda UNIQA Versicherungen AG další funkce v podnicích skupiny spořitelen KLAUS BRAUNEGG 1. místopředseda dozorčí rady (do 11. května 2005) advokát GEORG WINCKLER 1. místopředseda dozorčí rady (od 11. května 2005) rektor Vídeňské univerzity profesor ekonomických věd na Vídeňské univerzitě mandáty v dalších dozorčích radách: člen Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung místopředseda INiTS Universitäres Gründerservice Wien GmbH člen Innovationszentrum Universität Wien GmbH člen UNIQA Versicherungen AG další funkce v podnicích skupiny spořitelen THERESA JORDIS 2. místopředsedkyně dozorčí rady advokátka mandáty v dalších dozorčích radách: členka Generali Holding Vienna AG předsedkyně Miba Aktiengesellschaft předsedkyně Mitterbauer Beteiligungs-Aktiengesellschaft předsedkyně Wolford Aktiengesellschaft BETTINA BREITENEDER podnikatelka mandáty v dalších dozorčích radách: místopředsedkyně Drina Neretva Kraftwerke Aktiengesellschaft členka ZS Einkaufszentren Errichtungs- und Vermietungs- Aktiengesellschaft ELISABETH GÜRTLER podnikatelka členka představenstva Rakouského hotelového svazu JAN HOMAN generální ředitel společnosti Teich AG mandáty v dalších dozorčích radách: člen Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft WERNER HUTSCHINSKI penzionovaný bývalý výkonný ředitel mandáty v dalších dozorčích radách: místopředseda VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft další funkce v podnicích skupiny spořitelen JOSEF KASSLER penzionovaný bývalý generální ředitel mandáty v dalších dozorčích radách: člen Donau Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft člen Messe Center Graz Betriebsgesellschaft m.b.h. člen ÖWGES Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.h. další funkce v podnicích skupiny spořitelen

14 LARS-OLOF ÖDLUND poradce mandáty v dalších dozorčích radách: předseda EntreprenadMaskinSpecialisten i Sthlm AB předseda Litorina Capital Management AB předseda Baltic Rim Fund předseda Eurotema AB Zástupci odborové rady: GÜNTER BENISCHEK předseda Ústřední odborové rady mandáty v dalších dozorčích radách: člen Die ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung WILHELM G. RASINGER (od 11. května 2005) podnikový ekonom mandáty v dalších dozorčích radách: člen BÖHLER-UDDEHOLM Aktiengesellschaft člen Steirerobst Aktiengesellschaft FRIEDRICH RÖDLER auditor a daňový poradce HUBERT SINGER generální ředitel společnosti Dornbirner Sparkasse Bank AG mandáty v dalších dozorčích radách: místopředseda Dornbirner Seilbahn Gesellschaft m.b.h. další funkce v podnicích skupiny spořitelen ERIKA HEGMALA místopředsedkyně Ústřední odborové rady mandáty v dalších dozorčích radách: členka BVP-Pensionskasse ILSE FETIK členka Ústřední odborové rady JOACHIM HÄRTEL člen Ústřední odborové rady CHRISTIAN HAVELKA člen Ústřední odborové rady ANTON JANKU člen Ústřední odborové rady 10

15 Úvodní slovo představenstva Zpráva dozorčí rady Akcie Strategie Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Výsledky podle segmentů Úvěrová rizika Konsolidovaná účetní závěrka Akcie Erste Bank Kurz akcie Erste Bank navázal na pozitivní trend předchozích let a dosáhl v roce 2005 nových nejvyšších hodnot. Vedle pokračujícího dvouciferného růstu hospodářského výsledku přispěl k nárůstu kurzu velkou měrou další zásadní vývoj ve strategii expanze skupiny Erste Bank, a to akvizice většinového podílu v rumunské společnosti Banca Comerciala Romana. Tato akvizice přispěla k dalšímu posílení již beztak vynikající pozice skupiny na rostoucích trzích ve střední a východní Evropě. VÝVOJ AKCIOVÝCH INDEXŮ Cena ropy a úroková politika určují vývoj akciových trhů S výjimkou amerického Dow Jones Industrial Index zaznamenaly všechny důležité mezinárodní akciové trhy stejně jako v předchozích dvou letech pozitivní vývoj. Rekordní nárůst hlásily v roce 2005 evropské akciové trhy a tokijská burza. Japonský Nikkei 225 Index a některé evropské indexy dosáhly ke konci dvanáctiměsíčního období nových nejvyšších hodnot od roku Výkonnost amerických akciových trhů byla oproti tomu zklamáním. Hodnota hlavního amerického indexu Dow Jones Industrial Index byla ke konci roku 2005 o 0,6 % nižší než v předchozím roce. Nasdaq a S&P500 Index, dva další významné americké burzovní indexy, ukončily rok 2005 jen s mírným nárůstem o 1,4 %, resp. o 3,0 %. Ve srovnání s těmito výsledky dosáhl FTSE Eurotop 300 Index v roce 2005 vynikajícího nárůstu o 22,4 %. Dění na světových akciových trzích bylo v průběhu roku zcela ve znamení vývoje cen ropy a jeho dopadu na ekonomickou aktivitu, inflaci a politiku úrokových sazeb. Proti negativnímu dopadu vyšších cen ropy, které ve třetím čtvrtletí dosáhly rekordní hodnoty, stály na druhé straně ekonomický růst a rostoucí zisky podniků. Toto střídání dobrých a špatných zpráv se odrazilo v chování investorů a vedlo ke zvýšené volatilitě na akciových trzích. Obavy z inflačních tlaků v souvislosti s vývojem cen ropy a jejich možných dopadů na hospodářský růst a podnikové zisky v USA se odrazily v restriktivní měnové politice americké centrální banky (Fed), která zvýšila klíčovou úrokovou sazbu celkem v osmi krocích z 2,25 % ke konci roku 2004 na nynějších 4,25 %. Tento vývoj negativně ovlivnil výkonnost amerických akciových trhů ke konci třetího čtvrtletí, zatímco evropské akciové trhy již zaznamenávaly dvouciferný nárůst. V posledním čtvrtletí 2005 vedly četné nad očekávání dobré podnikové výsledky, pozitivní makroekonomické údaje, klesající ceny ropy a signály americké centrální banky poukazující na možný konec zvyšování úrokových sazeb k nárůstu kurzů. Evropská centrální banka zvýšila začátkem prosince poprvé za posledních pět let klíčovou úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 2,25 %. Toto opatření ale nemělo žádný vliv na pohyby kurzů v Evropě. Bankovní sektor těží z pozitivních finančních výsledků a fúzí Po nárůstu o 10,9 % v předchozím roce pokračoval pozitivní trend DJ Euro Stoxx Bank indexu v zesílené formě i v roce Dosažením 364,79 bodů zaznamenal tento evropský bankovní index ke konci roku nárůst o 26,5 %. Krátkodobý negativní dopad restriktivní měnové politiky americké centrální banky byl více než vyrovnán dalšími faktory. Důležitým důvodem tohoto vývoje bylo zveřejnění nad očekávání dobrých výsledků bankovního sektoru za první tři čtvrtletí roku 2005, ale také především ve druhém pololetí díky fúzím a nabídkám na převzetí v evropském bankovním sektoru. V centru pozornosti stálo v první řadě převzetí společnosti HypoVereinsbank společností UniCredit a z toho vyplývající nabídka akcionářům společností HypoVereinsbank, Bank Austria a BPH. Rakouský index ATX vzrostl na rekordní hodnotu Nárůstem o 50,8 % na 3 667,03 bodů se rakouskému indexu Austrian Traded Index (ATX) podařilo nejen uzavřít rok 2005 s novým historickým maximem, ale také profilovat se jako jeden z nejúspěšnějších akciových indexů na světě. Hnacím motorem nadprůměrného vývoje vídeňské burzy byl mimo jiné nárůst zisků podniků úspěšně umístěných na rostoucích trzích ve střední a východní Evropě. Silným impulzem byl také výrazný nárůst kurzů akcií těžebních a zásobovacích společností vážených v tomto indexu, které profitovaly z nárůstu cen ropy a ostatních surovin. 11

16 VÝKONNOST AKCIE ERSTE BANK Nové historické maximum před navýšením kapitálu Akcie Erste Bank pokračovala v minulém roce ve svém růstu. Dosažením kurzu 47,05 EUR na konci roku 2005 zaznamenala akcie Erste Bank v průběhu roku nárůst o 19,7 %, přičemž k výraznému růstu došlo především v druhé polovině roku. Rozhodujícím faktorem byl mimo jiné pokračující pozitivní trend růstu zisku společnosti Erste Bank odrážející výbornou pozici skupiny na rostoucích trzích střední Evropy a úspěšnou restrukturalizaci obchodních aktivit v Rakousku. Oznámení o koupi přibližně 62% podílu ve společnosti Banca Comerciala Romana (BCR) týden před koncem roku 2005 přispělo k dalšímu zvýšení kurzu akcie. Akvizici této největší rumunské banky a s tím související navýšení kapitálu přijali analytici i investoři pozitivně. Akcie Erste Bank tak předposlední obchodní den v roce 2005 dosáhla nového historického maxima ve výši 47,50 EUR. Navýšení kapitálu, které následovalo v lednu 2006 bylo největší transakcí, jaká kdy byla na vídeňské burze provedena - celkem 64,8 mil. akcií v objemu 2,9 mld. EUR bylo úspěšně umístěno u institucionálních a soukromých investorů. Nabídková cena za jednu akcii byla stanovena na 45,00 EUR. Objem obchodů a tržní kapitalizace V roce 2005 bylo na vídeňské burze v průměru obchodováno zhruba akcií Erste Bank denně. To odpovídá nárůstu průměrně obchodovaného denního objemu o více než 26 %. Objem obchodů na pražské burze, na které jsou akcie Erste Bank kótovány od října 2002, vzrostl ve srovnání s předešlým rokem o 25 % a dosáhl objemu přibližně akcií denně. S nárůstem hodnoty akcie dosáhla tržní kapitalizace Erste Bank ke konci roku 2005 rekordní hodnoty 11,4 mld. EUR po 9,5 mld. EUR k 31. prosinci Přehled výkonnosti akcie 1) Od IPO Od SPO Od SPO Vývoj 12/ / / v % 2) 3) Akcie Erste Bank 324,5 300,4 170,0 19,7 ATX 81,0 213,8 200,7 50,8 DJ Euro Stoxx Bank Index 4) 3,8 45,2 26,5 1) na bázi uzavíracího kurzu ke konci roku ) Initial Public Offering primární emise 3) Secondary Public Offering navýšení kapitálu 4) srovnání od IPO není možné z důvodu začlenění Erste Bank do indexu teprve od 16. ledna 1998 DIVIDENDOVÁ POLITIKA Dynamicky rostoucí společnost Erste Bank uskutečnila v několika předešlých letech četné úspěšné akvizice v regionu střední a východní Evropy. Za účelem zajištění dostatečné základny pro další expanzi v tomto regionu v následujících letech se představenstvo Erste Bank rozhodlo, že nebude stanoven pevný podíl čistého zisku určeného na výplatu dividend, nýbrž že se při dosažení stanovených hospodářských cílů podniku každoroční dividenda zvýší nejméně o 10 % ve srovnání s předchozím rokem, a tak bude zajištěna výše ukazatele kapitálové přiměřenosti Tier 1 mezi 6,5 % a 7 %. V případě nárůstu ukazatele kapitálové přiměřenosti Tier 1 nad 7 % může dojít k úpravě dividendy, a hodnota vyplacené dividendy tak může být daleko vyšší než o 10 % ve srovnání s hodnotou z předešlého roku. Návrh na rozdělení zisku Řádné valné hromadě, která se bude konat 19. května 2006, bude navržena výplata dividendy ve výši 0,55 EUR na akcii. Nové zvýšení dividendy o 10 % oproti předešlému roku je výsledkem úspěšného vývoje společnosti Erste Bank, který se odráží v nárůstu čistého zisku v roce 2005 o 36,6 %. Podíl čistého zisku určeného na výplatu dividend (Pay-out Ratio) činí 18,8 %. 12

17 Úvodní slovo představenstva Zpráva dozorčí rady Akcie Strategie Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Výsledky podle segmentů Úvěrová rizika Konsolidovaná účetní závěrka VZTAHY K INVESTORŮM Vývoj kurzu akcie Erste Bank v EUR Management Erste Bank absolvoval v uplynulém roce celou řadu setkání s investory v rámci více než deseti bankovních konferencí pořádaných velkými investičními bankami (společnosti UBS, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ING, Deutsche Bank, Merrill Lynch, Société Générale, HSBC atd.). Stejně tak byla před celou řadou zahraničních investorů v rámci roadshow pořádané vídeňskou burzou spolu se společností Erste Bank a jinými evropskými bankami v Londýně, ve Varšavě, v Miláně a v New Yorku prezentována strategie a zaměření skupiny Erste Bank a bylo vedeno mnoho osobních rozhovorů s vedením společnosti Austrian Traded Index (ATX) DJ Euro Stoxx Banks akcie Erste Bank Dne 16. září 2005 se v Praze uskutečnil třetí Den kapitálových trhů Erste Bank. Management Erste Bank a jejích středoevropských dceřiných společností přitom poskytl přibližně 40 přítomným institucionálním investorům a analytikům ucelený přehled o vývoji obchodů skupiny Erste Bank a možnostech na trzích střední a východní Evropy a rovněž o vývoji a další realizaci právě probíhajícího programu na zvýšení efektivity Nová architektura skupiny (New Group Architecture). Velký zájem byl také o živý přenos Dne kapitálových trhů prostřednictvím internetu. Dne 18. dubna 2005 uspořádala společnost Erste Bank již po šesté za sebou internetový chat s předsedou představenstva Andreasem Treichlem. Tato možnost přímé komunikace s představenstvem skupiny Erste Bank byla využita řadou soukromých investorů a ostatních zájemců, jejichž účast dosáhla rekordního počtu. V průběhu více než dvouhodinového chatu bylo položeno 200 otázek k aktuálnímu vývoji skupiny Erste Bank. Účastnili se obyvatelé všech zemí rozšířeného domácího trhu a také Rumunska. Rostoucí zájem o akcii Erste Bank byl v minulém roce potvrzen rozhodnutími několika renomovaných investičních bank Bear Stearns, Goldman Sachs, Redburn Partners a Cazenove provádět analýzu této akcie. V roce 2005 publikovalo analýzu akcie Erste Bank celkem 21 investičních bank. 50 leden 2005 únor 2006 akcie Erste Bank Austrian Traded Index (ATX) DJ Euro Stoxx Banks Analýzy akcie Erste Bank _Bear Stearns _Bank Austria Creditanstalt _Cazenove _Citigroup _CSFB _Deutsche Bank _Dresdner Kleinwort Wasserstein _Fox-Pitt, Kelton _Goldman Sachs _ING _JP Morgan _KBC Securities _KBW Keefe, Bruyette & Woods _Merrill Lynch _Morgan Stanley _Raiffeisen Centrobank _Redburn _Sal. Oppenheim _Société Générale _UBS _WestLB 13

18 Vyplatilo se to. Sanja a Christian Nikolacovi žijí se svými dvěma dětmi Kelli a Paolou v jedné z nejhezčích oblastí dalmatského pobřeží v Chorvatsku, v městečku Lovranska Draga nacházejícím se v těsné blízkosti měst Opatija a Rijeka. Již tradičně je tato oblast turisticky velmi vyhledávaná, v dobách monarchie patřila díky své blízkosti k Rakousku a Itálii k vyhlášeným turistickým cílům. Právě na tuto dobu chtěla rodina Nikolacova navázat originální rekonstrukcí po mnoha letech zchátralého hotelu Draga di Lovrana. Koncem 19. století zde byl vítaným hostem rakouský císař František Josef, který se zde mohl kochat jedinečným výhledem. Posílené vazby Chorvatska s Evropskou unií a dobrá dostupnost regionu z Itálie jsou dobrými předpoklady pro budoucí silný rozvoj turistiky. Proto bylo v posledních letech zrestaurováno mnoho historických hotelů a domů, které nyní nabízejí vynikající podmínky pro přivítání nových hostů. Erste Bank: Pane Nikolaci, jak jste přišel na myšlenku vrátit hotelu Draga di Lovrana jeho původní podobu? Christian Nikolac: Podívejte se, tohle místo je tak jedinečné a ten výhled tak nádherný, že si pro exkluzivní hotel na venkově s prvotřídní kuchyní neumím představit lepší místo. Jistěže si o nás někteří lidé mysleli, že jsme se zbláznili, ale řekněte sám: Nevyplatilo se to? Erste Bank: Pro Vás to musel být riskantní podnik! Vždyť nepracujete v hotelové branži. Christian Nikolac: To je pravda, pracuji v rybném průmyslu. Ale jednak jsem chtěl podnikat také na souši a jednak zrekonstruovat tuto stavbu s bohatou historií bylo již dlouho mým snem. Věříme v budoucnost kvalitní turistiky v našem regionu. Již dnes zde máme mnoho italských hostů, kteří jsou ochotni zaplatit za dobrou kvalitu odpovídající cenu. Je mezi nimi hodně jachtařů! Sanja Nikolacová: Mimochodem nárůst hostů očekáváme i z Rakouska a Německa. Díky mým kurzům hotelového managementu, které jsem absolvovala v USA, jsme se do tohoto projektu nepustili zcela bez zkušeností. Na investici takového rozsahu nutně musíte mít odpovídající zkušenosti! Erste Bank: Při rekonstrukci hotelu jste kladli maximální důraz na zachování původní podoby. Jak se Vám to podařilo? Sanja Nikolacová: Máte naprostou pravdu. Každé okno, každé dveře a veškeré dřevěné prvky byly zhotoveny podle historických předloh. Naštěstí se tyto předlohy zachovaly! Všechny dekorativní skleněné prvky a světla pocházejí z italské ruční výroby. Jinak by se nám v žádném případě nepodařilo znovu vytvořit původní charakter tohoto krásného domu! Christian Nikolac: Mohli jsme investici snížit určitě až o třetinu a hotel by přesto byl hezký, ale nebyl by věrný originálu! Máme dobrý koncept a ten je založen na dokonalé kvalitě! V první etapě jsme vybudovali hotel a restauraci, ve druhé etapě chceme v blízkosti postavit vedlejší budovu, abychom zvýšili ubytovací kapacitu. Sanja Nikolacová: Chtěli bychom, aby se u nás hosté cítili jako doma! Mají mít možnost v klidu vychutnat nádhernou krajinu a samozřejmě naše čerstvé ryby. O to se snaží celý náš tým! Erste Bank: Pane Nikolaci, paní Nikolacová, přejeme Vám do budoucna hodně úspěchů!

19 Rodina Nikolacova, klienti společnosti ERSTE BANK Chorvatsko, Chorvatsko

20 Strategie Cílený růst ve střední a východní Evropě Od našeho vstupu na burzu v roce 1997 jsme důsledně realizovali strategii růstu. Tato strategie vedla ke značnému nárůstu hodnoty jak pro akcionáře a klienty, tak i pro zaměstnance. Společnost Erste Bank tehdy formulovala čtyři základní strategie: 1. Zaměření pozornosti na klíčový obchodní potenciál především v retailovém bankovnictví 2. Vytvoření silné retailové značky spolu s rakouskými spořitelnami 3. Zaměření pozornosti na domácí trh 40 milionů lidí ve střední Evropě 4. Rozšíření vícekanálového distribučního modelu do střední Evropy Po jejich úspěšné realizaci a vybudování silné pozice jsme se zaměřili na přizpůsobení naší základní strategie vývoji společnosti Erste Bank a jejím cílům stejně tak jako i přizpůsobení měnícím se podmínkám pro naše fungování. Výsledkem jsou tři strategické pilíře, které definují historický a budoucí obchodní úspěch společnosti Erste Bank následovně: JEDNOTNÁ STRATEGIE od vstupu na burzu v roce 1997 Obchodní zaměření: Retailové bankovnictví Geografické zaměření: Střední a východní Evropa Zaměření na efektivnost: Nová architektura skupiny VYTVÁŘENÍ HODNOTY PRO AKCIONÁŘE, KLIENTY A ZAMĚSTNANCE Pilíř Obchodní zaměření Retailové bankovnictví zahrnuje jednak naši původní strategii retailového bankovnictví a vícekanálového distribučního modelu, ale současně reaguje na fakt, že elektronické distribuční kanály dnes tvoří nedílnou součást každé úspěšné retailové strategie. Pokud jde o všechny ostatní aspekty, naše zaměření na obchod se soukromou klientelou zůstává neměnné. Totéž platí pro naše geografické zaměření. Název Střední a východní Evropa zde odráží naše široké regionální pokrytí a integruje naši rakouskou strategii užší spolupráce se sektorem spořitelen. Náš třetí strategický směr, ač zdánlivě nový, má pevné kořeny v naší původní strategii týkající se retailového bankovnictví. Také tato strategie byla velmi silně zaměřena na co nejefektivnější využití našeho klíčového obchodního potenciálu. Nová architektura skupiny (New Group Architecture, NGA) pokračuje v tomto zaměření na efektivnost na celoskupinové bázi. Následující odstavce detailně popisují naše tři strategické pilíře. Obchodní zaměření: Retailové bankovnictví Jasně definované obchodní zaměření tvoří jádro veškerých aktivit společnosti Erste Bank. Pečujeme celkem o 15,2 mil. retailových klientů v sedmi zemích a pobočkách. Současně využíváme nejmodernější alternativní distribuční kanály jako internetové a telefonní bankovnictví. I když kromě retailového bankovnictví provozujeme ještě mnoho dalších obchodních aktivit, obchod se soukromými klienty zůstává naším klíčovým zaměřením. Z určitého hlediska je silné zaměření na retailový obchod rovněž podmíněno historickým vývojem. V roce 1819 zřídili majetní občané Vídně fond pro založení spořitelny, která byla naším předchůdcem. Jejich snahou bylo umožnit širokému okruhu obyvatel přístup k základním bankovním službám. Tento cíl má dnes stejnou platnost jako před téměř sto devadesáti lety, především na pozadí našich aktivit ve střední a východní Evropě. V dnešních podmínkách je atraktivita retailového obchodu pro společnost Erste Bank dána skutečností, že se můžeme opřít o výhodný obchodní model s rozsáhlým širokým portfoliem produktů a současně máme možnost operovat na rozličně rozvinutých trzích. Náš obchodní model vykazuje celou řadu výhodných parametrů, ke kterým patří například nižší volatilita než v obchodu s korporátní klientelou nebo u investičního bankovnictví. Důsledkem je silný a stabilní růst zisku, po několik let téměř nezměněná úroveň rizikových nákladů a nižší potřeba kapitálu. 16

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 %

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

T I S K O V Á Z P R Á V A

T I S K O V Á Z P R Á V A Praha, 26. února 2015 Společnost Coface zveřejnila výsledky za rok 2014, které jsou v souladu s jejími cíli, a navrhuje vyplatit 0,48 eur na akcii 1 Nárůst obratu o 1,6 % při konstantním rozsahu konsolidace

Více

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Č. 15/2014 26. srpna 2014 ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. POLOLETÍ 2014 POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Zvýšení zisku o 41,4% na 290,9 mil. EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 5,0 mld. EUR

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1 % Fúze: Erste Bank Maďarsko druhou největší retailovou bankou v Maďarsku Cena akcie:

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012 MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012 Ve Vídni 23. května 2012 1 Rating agentury Standard & Poor s Rating VIG Agentura Standard & Poor s potvrdila rating VIG

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy Stránka č. 1 z 8 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 31. 3. 2009 Vienna Insurance Group v roce podle IFRS: Potvrzen dobrý výsledek za

Více

Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011. Kde zveřejněno/k dispozici

Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011. Kde zveřejněno/k dispozici Erste Group Bank AG Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011 1. leden 2011 31. prosinec 2011 Druh informace Finanční zprávy Datum zveřejnění Kde zveřejněno/k

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace

Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace Česká spořitelna Partner pro inovace Program TOP Inovace Obsah Česká spořitelna Současná pozice na trhu Skupina Erste Inovace v České spořitelně Koncept Inovačního Centra Program TOP INOVACE Case Study

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

STAV K 30. 06. 2003. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

STAV K 30. 06. 2003. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 30. 06. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. MP. 0004.01.01.03 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Provozní výsledek KB za 1. čtvrtletí 2015 zůstal stabilní díky nárůstu objemu obchodů s klienty Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,9 % na 513,7 miliardy Kč Konsolidovaná aktiva stoupla

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební spořitelna a. s.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více