ERSTE BANK Banka pro střední a východní Evropu. Výroční zpráva 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ERSTE BANK Banka pro střední a východní Evropu. Výroční zpráva 2005"

Transkript

1 ERSTE BANK Banka pro střední a východní Evropu Výroční zpráva 2005

2 Podíly na čistém zisku podle regionů v % Rizikově vážená aktiva podle regionů v % 61,4 Střední Evropa 38,6 Rakousko (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) 23,7 Střední Evropa 76,3 Rakousko (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) ERSTE BANK ve střední a východní Evropě SLOVENSKO Zaměstnanci: Pobočky: 302 Klienti: 2,5 mil. ČESKÁ REPUBLIKA Zaměstnanci: Pobočky: 646 Klienti: 5,3 mil. RAKOUSKO Zaměstnanci: Pobočky: 276 Klienti: 0,6 mil. Pobočky: 711 Klienti: 2,2 mil. MAĎARSKO Zaměstnanci: Pobočky: 160 Klienti: 0,9 mil. RUMUNSKO Zaměstnanci: Pobočky: 372 Klienti: 2,8 mil. CHORVATSKO Zaměstnanci: Pobočky: 122 Klienti: 0,6 mil. SRBSKO Zaměstnanci: 915 Pobočky: 66 Klienti: 0,3 mil.

3 Klíčové údaje podle IFRS a klíčové informace o akcii Erste Bank v mil. EUR (není-li uvedeno jinak) ) ) 2005 ROZVAHA Aktiva celkem Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Cenné papíry k obchodování, na prodej a jiné finanční investice Ostatní aktiva Pasiva a vlastní kapitál celkem Závazky k bankám Závazky ke klientům Emitované dluhopisy a podřízený dluh Ostatní pasiva, rezervy Vlastní kapitál Menšinové podíly Změny ve vlastním kapitálu Rizikově vážená aktiva podle 22 rakouského zákona o bankách (BWG) Kvalifikovaný konsolidovaný kapitál podle 23 a 24 BWG z toho: základní kapitál Tier z toho: hybridní kapitál Tier Ukazatel solventnosti podle 22 BWG 10,7 % 11,0 % 10,7 % 10,7 % 11,0 % z toho: ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 6,2 % 6,3 % 6,3 % 6,7 % 6,8 % Výkaz zisků a ztrát Čistý úrokový výnos 1 438, , , , ,2 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -203,6-406,4-406,4-406,2-421,6 Čisté příjmy z poplatků a provizí 574,6 944,3 996, , ,8 Čistý zisk z obchodních operací 152,6 167,4 214,6 216,5 241,7 Všeobecné administrativní náklady , , , , ,9 Provozní výsledek 711, , , , ,5 Zisk před zdaněním 405,7 664,6 761,6 996, ,8 Čistý zisk po menšinových podílech 223,3 255,2 353,3 520,8 711,7 Provozní údaje Počet zaměstnanců Počet poboček 3) Počet klientů (v mil.) 9,1 10,6 11,9 11,9 12,4 4) 8) Kurzy a klíčové ukazatele Nejvyšší kurz (EUR) 15,50 21,46 24,55 39,80 47,50 Nejnižší kurz (EUR) 11,75 13,25 14,61 24,78 36,36 Uzavírací kurz (EUR) 14,93 16,04 24,49 39,30 47,05 Ukazatel P/E (Price/Earnings Ratio) 13,4 13,6 16,5 18,0 15,9 Dividenda na akcii 5) (EUR) 0,31 0,31 0,38 0,50 0,55 Podíl čistého zisku určeného na výplatu dividendy 27,7 % 29,1 % 25,4 % 23,2 % 18,8 % Dividendový výnos 2,1 % 1,9 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % Účetní hodnota na akcii 9,5 10,4 11,6 14,3 17,1 Poměr kurzu a účetní hodnoty (PBV ratio) 1,6 1,5 2,1 2,7 2,7 Celkový výnos pro akcionáře 27,0 % 9,5 % 54,6 % 62,0 % 21,0 % Průměrný celkový výnos pro akcionáře (od vstupu na burzu v roce 1997) 9,2 % 9,2 % 15,7 % 21,5 % 21,4 % Počet akcií Počet akcíí v oběhu 6) Průměrný počet akcií v oběhu 7) Tržní kapitalizace (v mld. EUR) 3,0 3,8 5,9 9,5 11,4 Objem obchodů na burze 8) (v mld. EUR) 1,3 2,9 2,0 6,9 8,9 1) První konsolidace členů křížového garančního systému. 2) Od 1. ledna 2005 jsou povinně aplikovány nové Mezinárodní účetní standardy IAS 32 (Finanční nástroje: vykazování a zobrazení) a IAS 39 (Finanční nástroje: účtování a ocenění) vydané Radou pro mezinárodní účetní standardy IASB. V souladu s podmínkami přechodu na nové standardy byly upraveny výsledky předchozího roku. Veškeré uvedené změny se vztahují k těmto srovnatelným údajům. Detailní informace k přechodu na IAS byly oznámeny v tiskových zprávách ze dnů 3. května 2005 a 6. prosince 2005, které jsou zveřejněné na webových stránkách společnosti Erste Bank (www.erstebank.com). 3) Od roku 2004 zdroj pro Rakousko: Rakouská národní banka; dříve: Svaz spořitelen. 4) Hodnota upravena o rozdělení akcií 1:4 ze dne 8. července ) Doporučení na valnou hromadu. 6) Od roku 2002 včetně akcií Erste Bank vlastněných spořitelnami zapojenými do křížového garančního systému. 7) Včetně akcií z menšinových podílů. 8) Zdroj: vídeňská burza; jednoduchý výpočet.

4 Zisk na akcii 1) v EUR Návratnost kapitálu 1) v % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,31 1,45 1,83 2,18 2, ,5 15,3 16,6 17,0 19,0 0, Source: Local central banks, Eurostat Source: Local central banks, Eurostat. Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) Čistá úroková marže 2) v % ,1 67,9 2,5 2,0 2,05 2,30 2,30 2,18 2, ,2 64,1 1,5 1, ,8 0, Source: Local central banks, Eurostat Source: Local central banks, Eurostat. 1) do roku 2003 očištěno o lineární amortizaci goodwillu 2) na základě průměrných úročených aktiv Struktura akcionářů k v % Vývoj kurzu akcie Erste Bank (v EUR) 6,0 Rakouský spolek (Austria Versicherungsverein) 32,2 Soukromá nadace DIE ERSTE Österreichische Spar-Casse Privatstiftung Reuters: ERST.VI Bloomberg: EBS AV 30 45,9 Institucionální klienti 1,8 Zaměstnanci 7,0 Spořitelny 7,1 Soukromí investoři /97 02/2006 VZTAHY K INVESTORŮM Erste Bank, Milchgasse 1, A-1010 Vídeň Telefon: +43 (0) Fax: +43 (0) Internet: Gabriele Werzer Telefon: Thomas Sommerauer Telefon: Josef Kerekes Telefon: Ratingová hodnocení Fitch dlouhodobý krátkodobý individuální A F1 B/C Moody s Investors Service dlouhodobý A1 krátkodobý P-1 finanční síly B- Standard & Poor s krátkodobý A-2

5 Obsah Úvodní slovo představenstva Představenstvo Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada Akcie Strategie Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) 28 Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Erste Bank Výsledky podle segmentů Úvod Rakousko Střední Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum Úvěrová rizika Konsolidovaná účetní závěrka

6 Hlavní události roku 2005 Rekordní zisk _Rekordní zisk poosmé v řadě _Nové ambiciózní růstové cíle Střední Evropa _Silný růst úvěrů na všech trzích _ Zvýšení podílů na trhu především u retailových obchodů Retail Rakousko _Náročné cíle překonány _Návratnost vlastního kapitálu překročila 10 % Nová architektura skupiny (NGA) _Výrazné úspory v nákupu _ Strukturované investiční produkty uvedeny na všechny trhy Akvizice v Rumunsku _ Koupě 62% podílu ve společnosti Banca Comerciala Romana _Okamžité získání vedoucí pozice na rumunském trhu Akvizice v Srbsku _Transformační program v plném proudu _ Zahájeno rozšiřování sítě poboček a zvyšování podílu na trhu

7 Úvodní slovo představenstva Úvodní slovo představenstva Zpráva dozorčí rady Akcie Strategie Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Výsledky podle segmentů Úvěrová rizika Konsolidovaná účetní závěrka Vážené akcionářky, vážení akcionáři, rok 2005 byl pro společnost Erste Bank výjimečně úspěšným rokem. Podařilo se nám zvýšit zisk o téměř 40 % na 712 mil. EUR, a již poosmé za sebou tak dosáhnout rekordního výsledku. Vstupem na trh v Rumunsku a v Srbsku jsme naši skupinu strategicky rozšířili o další dva rostoucí trhy. Udrželi jsme nebo dále zvýšili tržní podíly na našich existujících trzích ve střední Evropě. Retailové bankovnictví v Rakousku dosáhlo stanovených velmi ambiciózních cílů a v celé skupině Erste Bank jsme opět o krok dále posunuli iniciativy v rámci Nové architektury skupiny (New Group Architecture), tj. programu na využití synergických efektů uvnitř skupiny. Získání nových trhů ve střední a východní Evropě V regionu střední a východní Evropy proběhl uplynulý rok ve znamení dalšího posilování naší dominantní pozice na trhu. Vstupem na rumunský a srbský trh jsme rozšířili náš akční rádius na téměř 70 milionů lidí. Počet klientů skupiny vzrostl o celé tři miliony na 15,2 milionů. Kromě toho disponujeme nyní sítí čítající přibližně poboček. Žádná jiná banka není schopna nabídnout svým klientům podobně hustou síť v uceleném regionu, který navíc patří k hospodářsky nejatraktivnějším na světě. Základem tohoto pro nás velmi pozitivního vývoje jsou četné privatizace v bankovním sektoru střední a východní Evropy v roce Vlády v Rumunsku a v Srbsku, jakož i soukromí investoři na Ukrajině pokračovali v prodejních aktivitách podpořeni silným hospodářským vývojem ve svých zemích, rostoucí hodnotou aktiv a opětovným zájmem investorů. Erste Bank se tímto regionem a investičními příležitostmi v něm zabývala velmi dlouho a intenzivně. Jsme si proto jisti, že Banca Comerciala Romana (BCR), kterou jsme koupili v rámci rumunského privatizačního programu, nejlépe zapadá do naší dosavadní bankovní sítě, navíc s potenciálem dlouhodobého růstu. Tato banka zaujímá vedoucí tržní pozici v zemi, která nejpozději v roce 2008 vstoupí do Evropské unie a která je, hned po Polsku, zemí s největším počtem obyvatel ve střední a východní Evropě. BCR zaujímá s 2,8 miliony podnikových a retailových klientů a tržním podílem ve výši cca 25 % již nyní velmi dobrou pozici. Proto nás obzvláště těší Andreas Treichl, předseda představenstva skutečnost, že jsme zvítězili v privatizačním řízení a mohli v prosinci 2005 podepsat kupní smlouvu na 62% podíl v BCR v hodnotě 3,75 mld. EUR. Dále jsme v Srbsku za 84 mil. EUR získali 96% podíl ve spořitelně Novosadska Banka ve Vojvodině, což je malá regionální retailová banka s 2% tržním podílem (měřeno podle celkových aktiv), která v současné době nese název Erste Bank Srbsko. Společnost sídlí v nejsevernější části Srbska, ve strategicky důležitém regionu hraničícím s Maďarskem, Chorvatskem a Rumunskem. V budoucnu bude Erste Bank Srbsko sloužit jako odrazový můstek pro další pečlivě zvažované expanzní kroky na srbském trhu. Úvěrové obchody jako iniciátor růstu Dobrý vývoj obchodů na našich trzích v roce 2005 byl podpořen všeobecně příznivým hospodářským klimatem. Zdravý růst hrubého domácího produktu vedl spolu s historicky nízkými úroky k čilé poptávce po úvěrech v soukromém sektoru. I našim na zdroje bohatým dceřiným společnostem v České republice a na Slovensku se přes určité pochybnosti z počátku roku podařilo vyrovnat zvýšenou poptávkou po úvěrech v soukromém sektoru negativní dopady nízkých úroků. 3

8 Obzvláště potěšující je výsledek České spořitelny, která znovu dosáhla dvouciferného růstu jak u celkových provozních výnosů, tak u čistého zisku. Tento výkon je pozoruhodný také z toho důvodu, že si společnost musela poradit i s dalšími nepříznivými okolnostmi. K tomu patří z historického hlediska nepříznivý i když nyní již podstatně lepší poměr úvěrů ke vkladům, zahájení šetření Antimonopolního úřadu v souvislosti s bankovními poplatky, to vše navíc v porovnání s výsledky za rok 2004, které byly zčásti ovlivněny mimořádnými zisky. Po úspěšném obchodním roce 2005 jsou předpoklady pro rok 2006 rovněž slibné. Zdá se, že úroky již mají krizi za sebou a poptávka po retailových úvěrech, což je oblast, ve které zaujímáme v České republice vedoucí pozici na trhu, je nadále silná. Také Slovenská sporiteľňa zaznamenala solidní nárůst zisku a vykázala největší nárůst soukromých úvěrů ze všech koncernových podniků. Naproti tomu stálo postupné uplynutí lhůty splatnosti vysoce zúročených dluhopisů držených Slovenskou sporiteľňou, jakož i stále ještě nejnižší, i když v celé skupině nejrychleji rostoucí poměr úvěrů ke vkladům. Tyto faktory ovlivní i rok Po tomto období však očekáváme rozvoj nezatížený těmito faktory a silně podpořený pulsujícím slovenským hospodářstvím. Erste Bank Maďarsko se stala nejvýkonnější společností skupiny a výrazně překročila cíle stanovené v obchodním plánu po převzetí společnosti Postabank před dvěma lety. Zisk se více než zdvojnásobil, celkový obchod vykazoval čilé aktivity a pokles úroků byl více než vykompenzován růstem úvěrů a prudkým rozvojem trhu podílových fondů. Pro rok 2006 očekáváme rovněž solidní nárůst výkonnosti. Vývoj společnosti Erste Bank Chorvatsko byl obdobný jako v ostatních našich středoevropských dceřiných společnostech. Také zde byl nárůst úvěrů určujícím prvkem celkového růstu. Erste Bank Chorvatsko získala navíc od chorvatské vlády významný mandát v oblasti správy fondů, díky kterému náš podíl na trhu správy majetku prudce vzrostl na 25 %. Také obchod v Rakousku se v roce 2005 vyvíjel i nadále velmi dobře. V segmentu Retail a nemovitosti se podařilo překonat stanovený cíl návratnosti kapitálu ve výši 10 %, což bylo umožněno silným nárůstem provizí, způsobeným silným akciovým trhem a přetrvávajícím zájmem klientů o soukromé penzijní spoření. Kromě toho jsme zavedli nový, z hlediska výkonu spravedlivější platový systém pro naše zaměstnance, který bude z dlouhodobé perspektivy přínosem pro obě strany. Spolupráce se spořitelnami i když bez podstatného vlivu na celkovou ziskovost skupiny se dále zintenzívnila, což přináší prospěch našim klientům. Nová architektura skupiny (New Group Architecture, NGA) byla i nadále klíčovým prvkem našich snah o zvýšení synergického potenciálu skupiny. Jedním z jejich důležitých cílů je jednotné uspořádání a racionalizace funkcí v oblasti back-office. Lokální banky se tak mohou lépe soustředit na své klíčové kompetence, vývoj a prodej produktů. Tento program je zaměřený obzvláště na udržení typického místního charakteru bank a s tím související konkurenční výhody, kterou je bezprostřední blízkost klientům. Plni důvěry hledíme vstříc budoucnosti Ještě nikdy nebyla naše pozice na počátku nového roku tak dobrá, jako na počátku roku Naše tržní kapitalizace poprvé dosáhla 15 mld. EUR, úspěšně jsme realizovali největší transakci na kapitálovém trhu v historii rakouské kapitálové burzy v objemu téměř 3 mld. EUR, a koupí BCR se právě chystáme uskutečnit největší zahraniční akvizici v historii rakouské ekonomiky. Za nejdůležitější však považujeme skutečnost, že na základě našeho nového růstového profilu, zlepšeného akvizicí BCR, jsme zvýšili rovněž naše ziskové cíle. Nyní očekáváme pro období průměrný roční nárůst zisku o více než 20 %. Usilujeme o snížení poměru nákladů k výnosům do roku 2009 pod hranici 55 % a naším cílem je dosáhnout do roku 2009 návratnosti vlastního kapitálu ve výši minimálně 18 % až 20 %. Obecně vidíme vývoj obchodního prostředí na všech našich trzích pozitivně. Věříme, že úroky dosáhly v roce 2005 již svého dna a v roce 2006 by měly dle našich odhadů růst pouze pozvolna a tudíž bez toho, aby ohrozily poptávku po úvěrech. 4

9 Úvodní slovo představenstva Zpráva dozorčí rady Akcie Strategie Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Výsledky podle segmentů Úvěrová rizika Konsolidovaná účetní závěrka U hrubého domácího produktu očekáváme znovu silný růst. Kvalita úvěrů byla v roce 2005 bezproblémová a pro rok 2006 očekáváme podobně dobrý scénář. Skupina Erste Bank kráčí po cestě růstu, kterou v následujících dvou až třech desetiletích neopustí. Našli jsme přitom správnou míru vyváženosti mezi rizikem a růstem. Tento výkon by nebyl možný bez našich angažovaných zaměstnanců, trvalého zájmu našich akcionářů a bez důvěry našich klientů. Chtěl bych proto poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich angažovanost a podnikatelského ducha. Našim investorům děkuji za jejich zájem o naše akcie a našim klientům za to, že využívají našich služeb ve stále větší míře. Stejně tak bych chtěl přivítat naše nové rumunské a srbské kolegy ve skupině Erste Bank. Jsem si jistý, že velmi brzy půjdou ve šlépějích svých středoevropských sousedů a stanou se integrální součástí skupiny Erste Bank. Andreas Treichl 5

10 Představenstvo Andreas Treichl předseda představenstva (od července 1997) Komunikace skupiny, Řízení lidských zdrojů skupiny, Strategický rozvoj skupiny, Generální sekretariát, Vnitřní audit, Právní služby, Marketing skupiny, Vztahy k investorům, Česká spořitelna Elisabeth Bleyleben-Koren Místopředsedkyně představenstva (od května 1999) Spořitelny, Privátní bankovnictví & správa aktiv, Řízení produktů, Pobočková síť v Rakousku, Malá a střední podniková klientela (SME), Velcí korporátní klienti, Vícekanálové řízení Reinhard Ortner člen představenstva (od července 1984) Účetnictví skupiny, Plánování a kontroling, Mezinárodní obchod, Správa majetkových účastí, Slovenská sporitel ňa, Erste Bank Maďarsko, Erste Bank Chorvatsko, Erste Bank Srbsko, Erste Bank Malta Christian Coreth člen představenstva (od července 2004) Řízení úvěrových rizik skupiny Franz Hochstrasser člen představenstva (od ledna 1999) Velcí korporátní klienti skupiny, Treasury skupiny, Ekonomické analýzy Erwin Erasim člen představenstva (od ledna 2001) Informační technologie skupiny, Centrální nákup skupiny, Platební styk & zpracování, Cenné papíry & treasury 6

11 Úvodní slovo představenstva Zpráva dozorčí rady Akcie Strategie Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Výsledky podle segmentů Úvěrová rizika Konsolidovaná účetní závěrka Zpráva dozorčí rady Vážené akcionářky, vážení akcionáři, úkoly, které nám ze zákona a podle stanov Erste Bank náleží, jsme v uplynulém obchodním roce splnili. Pravidelně jsme představenstvu poskytovali poradenství při vedení podniku a dohlíželi jsme na management společnosti Erste Bank. Představenstvo nám pravidelně podávalo aktuální a obsáhlé zprávy ústně a písemně. Členové představenstva referovali při zasedáních dozorčí rady o vývoji v příslušných obchodních oblastech. K jednotlivým bodům jednání byli přizváni odborníci, kteří poskytli detailní informace. Jednotlivá aktuální témata a rozhodnutí byla projednávána v rozhovorech mezi předsedou představenstva a dozorčí radou. Kromě toho jsme se nechali nepřetržitě informovat o stavu akvizičních snah v Srbsku a v Rumunsku. Zasedání dozorčí rady Ve finančním roce 2005 se uskutečnilo celkem devět zasedání dozorčí rady. Všichni členové byli přítomni na více než polovině těchto zasedání. Projednávány byly následující podstatné události: Při prvním zasedání v roce, dne 31. března 2005, jsme se souhlasem vzali na vědomí zprávy o auditu, zprávu o činnosti a finančních výsledcích za rok 2004, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2004 a zprávu o činnosti a finančních výsledcích skupiny Erste Bank za rok 2004 a v souladu s doporučením Účetního výboru jsme schválili účetní závěrku společnosti Erste Bank za rok Dále jsme se souhlasem vzali na vědomí návrh na výplatu dividend za rok 2004 a diskutovali jsme o budoucí dividendové politice. Kromě toho byla projednána zpráva o správě a řízení společnosti a schválena agenda výroční valné hromady v roce Počínaje výše uvedeným zasedáním dozorčí rady dne 25. července 2005 nám byla v rámci několika zasedání předložena obsáhlá analýza hospodářské situace, vývoje a potenciálu rumunské společnosti Banca Comerciala Romana (BCR) v jejím politickém a hospodářském prostředí. Byly projednávány dopady případného vítězství ve výběrovém řízení na skupinu Erste Bank zejména z hlediska kapitálové Heinz Kessler, předseda dozorčí rady přiměřenosti a dopady na ukazatele rozvahy. Po zevrubných konzultacích jsme souhlasili s účastí v privatizačním řízení týkajícím se společnosti Banca Comerciala Romana a rovněž jsme schválili nabídkovou cenu navrženou představenstvem. V rámci zasedání dne 14. září 2005 jsme se informovali o změnách vyplývajících ze zákona o změně rakouského práva obchodních společností (GesRÄG). Poslední řádné zasedání v uplynulém obchodním roce se konalo dne 14. prosince Představenstvo poskytlo obsáhlé informace o aktuálním stavu privatizačního řízení ve společnosti Banca Comerciala Romana. Na tomto zasedání se diskutovalo o plánovaném rozpočtu na období od roku 2006 do roku 2008 a byly schváleny souhrnné investiční plány. Správa a řízení společnosti Dozorčí rada společnosti Erste Bank se od února 2003 důrazně hlásí k dodržování rakouského kodexu Corporate Governance a tím k zodpovědnému řízení a kontrole podniku, zaměřeným na dlouhodobou tvorbu přidané hodnoty. Souhrnné vysvětlení k rakouskému kodexu Corporate Governance společnosti Erste Bank je zveřejněno v kapitole Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) v této výroční zprávě a na webové stránce společnosti Erste Bank. 7

12 Výbory dozorčí rady Dozorčí rada vytvořila ze svého středu čtyři výbory. Složení těchto výborů je zveřejněno na webové stránce společnosti Erste Bank (www.erstebank.com). Výbor pro záležitosti představenstva se zabývá vztahy mezi společností a členy představenstva. V obchodním roce 2005 proběhlo jedno zasedání tohoto výboru. Auditorský výbor, dříve Účetní výbor, byl s účinností od 1. ledna 2006 vybaven novými kompetencemi. Výbor se zabývá auditem a přípravou schválení účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o činnosti a finančních výsledcích, jakož i konsolidovanou účetní závěrkou a zprávou o činnosti a finančních výsledcích skupiny. Dále výbor připravuje návrh pro výběr statutárního auditora. V obchodním roce 2005 se konalo jedno zasedání tohoto výboru. Výbor pro řízení rizik se zabývá stavem a řízením rizik společnosti Erste Bank, především tržními, úvěrovými a operačními riziky. Zodpovídá za schvalování investic a velkých investic v rozsahu pravomocí přidělených mu dozorčí radou. V obchodním roce 2005 se konalo 23 zasedání Výboru pro řízení rizik. Výbor pro strategii je zapojen do strategického plánování společnosti a je zodpovědný především za kontrolu rozpočtu, zprávy o vývoji obchodů, stanovení investiční politiky a za stanovení strategických stěžejních cílů společnosti. Dále výboru přísluší kontrola majetkových účastí společnosti. V obchodním roce 2005 se konala čtyři zasedání Výboru pro strategii. Účetní závěrka společnosti Audit účetní závěrky společnosti a zprávy o činnosti a finančních výsledcích, jakož i konsolidované účetní závěrky a zprávy o činnosti a finančních výsledcích skupiny za rok 2005 provedl Svaz kontroly spořitelen jako zákonem stanovený auditor a společnost Deloitte Wirtschaftsprüfungs GmbH jako další auditor účetní závěrky zvolený valnou hromadou a byl vydán výrok bez výhrad. Zástupci obou auditorů se zúčastnili zasedání dozorčí rady věnovaného účetní rozvaze a podali příslušná vysvětlení. Souhlasili jsme s výsledkem auditu a schválili jsme návrh na rozdělení zisku. Účetní závěrka vypracovaná představenstvem byla z naší strany potvrzena, takže je tímto podle 125 odst. 2 rakouského zákona o akciových společnostech schválena. Se souhlasem jsme vzali na vědomí konsolidovanou účetní závěrku a zprávu o činnosti a finančních výsledcích skupiny Erste Bank. Personální změny Klaus Braunegg, který byl členem dozorčí rady od roku 1993, se ke dni konání dvanácté řádné valné hromady dne 11. května 2005 vzdal své funkce. Dvanáctá řádná valná hromada zvolila do dozorčí rady jako nového nezávislého zástupce soukromých akcionářů Wilhelma Rasingera. Elisabeth Gürtlerová (zástupkyně soukromých akcionářů), Theresa Jordisová, Hubert Singer a Georg Winckler byli znovu zvoleni do dozorčí rady. Dozorčí rada děkuje představenstvu i zaměstnankyním a zaměstnancům společnosti Erste Bank za jejich příkladné osobní nasazení v uplynulém obchodním roce. Za dozorčí radu Heinz Kessler předseda dozorčí rady Vídeň, v březnu

13 Úvodní slovo představenstva Zpráva dozorčí rady Akcie Strategie Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Výsledky podle segmentů Úvěrová rizika Konsolidovaná účetní závěrka Dozorčí rada HEINZ KESSLER předseda dozorčí rady penzionovaný bývalý generální ředitel mandáty v dalších dozorčích radách: místopředseda Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung člen DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung místopředseda Duropack Aktiengesellschaft předseda Nettingsdorfer Papierfabrik Management AG člen Rath Aktiengesellschaft předseda Reform-Werke Bauer & Co Gesellschaft m.b.h. předseda Reform-Werke Bauer & Co Holding Aktiengesellschaft místopředseda UNIQA Versicherungen AG další funkce v podnicích skupiny spořitelen KLAUS BRAUNEGG 1. místopředseda dozorčí rady (do 11. května 2005) advokát GEORG WINCKLER 1. místopředseda dozorčí rady (od 11. května 2005) rektor Vídeňské univerzity profesor ekonomických věd na Vídeňské univerzitě mandáty v dalších dozorčích radách: člen Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung místopředseda INiTS Universitäres Gründerservice Wien GmbH člen Innovationszentrum Universität Wien GmbH člen UNIQA Versicherungen AG další funkce v podnicích skupiny spořitelen THERESA JORDIS 2. místopředsedkyně dozorčí rady advokátka mandáty v dalších dozorčích radách: členka Generali Holding Vienna AG předsedkyně Miba Aktiengesellschaft předsedkyně Mitterbauer Beteiligungs-Aktiengesellschaft předsedkyně Wolford Aktiengesellschaft BETTINA BREITENEDER podnikatelka mandáty v dalších dozorčích radách: místopředsedkyně Drina Neretva Kraftwerke Aktiengesellschaft členka ZS Einkaufszentren Errichtungs- und Vermietungs- Aktiengesellschaft ELISABETH GÜRTLER podnikatelka členka představenstva Rakouského hotelového svazu JAN HOMAN generální ředitel společnosti Teich AG mandáty v dalších dozorčích radách: člen Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft WERNER HUTSCHINSKI penzionovaný bývalý výkonný ředitel mandáty v dalších dozorčích radách: místopředseda VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft další funkce v podnicích skupiny spořitelen JOSEF KASSLER penzionovaný bývalý generální ředitel mandáty v dalších dozorčích radách: člen Donau Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft člen Messe Center Graz Betriebsgesellschaft m.b.h. člen ÖWGES Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft m.b.h. další funkce v podnicích skupiny spořitelen

14 LARS-OLOF ÖDLUND poradce mandáty v dalších dozorčích radách: předseda EntreprenadMaskinSpecialisten i Sthlm AB předseda Litorina Capital Management AB předseda Baltic Rim Fund předseda Eurotema AB Zástupci odborové rady: GÜNTER BENISCHEK předseda Ústřední odborové rady mandáty v dalších dozorčích radách: člen Die ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung WILHELM G. RASINGER (od 11. května 2005) podnikový ekonom mandáty v dalších dozorčích radách: člen BÖHLER-UDDEHOLM Aktiengesellschaft člen Steirerobst Aktiengesellschaft FRIEDRICH RÖDLER auditor a daňový poradce HUBERT SINGER generální ředitel společnosti Dornbirner Sparkasse Bank AG mandáty v dalších dozorčích radách: místopředseda Dornbirner Seilbahn Gesellschaft m.b.h. další funkce v podnicích skupiny spořitelen ERIKA HEGMALA místopředsedkyně Ústřední odborové rady mandáty v dalších dozorčích radách: členka BVP-Pensionskasse ILSE FETIK členka Ústřední odborové rady JOACHIM HÄRTEL člen Ústřední odborové rady CHRISTIAN HAVELKA člen Ústřední odborové rady ANTON JANKU člen Ústřední odborové rady 10

15 Úvodní slovo představenstva Zpráva dozorčí rady Akcie Strategie Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Výsledky podle segmentů Úvěrová rizika Konsolidovaná účetní závěrka Akcie Erste Bank Kurz akcie Erste Bank navázal na pozitivní trend předchozích let a dosáhl v roce 2005 nových nejvyšších hodnot. Vedle pokračujícího dvouciferného růstu hospodářského výsledku přispěl k nárůstu kurzu velkou měrou další zásadní vývoj ve strategii expanze skupiny Erste Bank, a to akvizice většinového podílu v rumunské společnosti Banca Comerciala Romana. Tato akvizice přispěla k dalšímu posílení již beztak vynikající pozice skupiny na rostoucích trzích ve střední a východní Evropě. VÝVOJ AKCIOVÝCH INDEXŮ Cena ropy a úroková politika určují vývoj akciových trhů S výjimkou amerického Dow Jones Industrial Index zaznamenaly všechny důležité mezinárodní akciové trhy stejně jako v předchozích dvou letech pozitivní vývoj. Rekordní nárůst hlásily v roce 2005 evropské akciové trhy a tokijská burza. Japonský Nikkei 225 Index a některé evropské indexy dosáhly ke konci dvanáctiměsíčního období nových nejvyšších hodnot od roku Výkonnost amerických akciových trhů byla oproti tomu zklamáním. Hodnota hlavního amerického indexu Dow Jones Industrial Index byla ke konci roku 2005 o 0,6 % nižší než v předchozím roce. Nasdaq a S&P500 Index, dva další významné americké burzovní indexy, ukončily rok 2005 jen s mírným nárůstem o 1,4 %, resp. o 3,0 %. Ve srovnání s těmito výsledky dosáhl FTSE Eurotop 300 Index v roce 2005 vynikajícího nárůstu o 22,4 %. Dění na světových akciových trzích bylo v průběhu roku zcela ve znamení vývoje cen ropy a jeho dopadu na ekonomickou aktivitu, inflaci a politiku úrokových sazeb. Proti negativnímu dopadu vyšších cen ropy, které ve třetím čtvrtletí dosáhly rekordní hodnoty, stály na druhé straně ekonomický růst a rostoucí zisky podniků. Toto střídání dobrých a špatných zpráv se odrazilo v chování investorů a vedlo ke zvýšené volatilitě na akciových trzích. Obavy z inflačních tlaků v souvislosti s vývojem cen ropy a jejich možných dopadů na hospodářský růst a podnikové zisky v USA se odrazily v restriktivní měnové politice americké centrální banky (Fed), která zvýšila klíčovou úrokovou sazbu celkem v osmi krocích z 2,25 % ke konci roku 2004 na nynějších 4,25 %. Tento vývoj negativně ovlivnil výkonnost amerických akciových trhů ke konci třetího čtvrtletí, zatímco evropské akciové trhy již zaznamenávaly dvouciferný nárůst. V posledním čtvrtletí 2005 vedly četné nad očekávání dobré podnikové výsledky, pozitivní makroekonomické údaje, klesající ceny ropy a signály americké centrální banky poukazující na možný konec zvyšování úrokových sazeb k nárůstu kurzů. Evropská centrální banka zvýšila začátkem prosince poprvé za posledních pět let klíčovou úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 2,25 %. Toto opatření ale nemělo žádný vliv na pohyby kurzů v Evropě. Bankovní sektor těží z pozitivních finančních výsledků a fúzí Po nárůstu o 10,9 % v předchozím roce pokračoval pozitivní trend DJ Euro Stoxx Bank indexu v zesílené formě i v roce Dosažením 364,79 bodů zaznamenal tento evropský bankovní index ke konci roku nárůst o 26,5 %. Krátkodobý negativní dopad restriktivní měnové politiky americké centrální banky byl více než vyrovnán dalšími faktory. Důležitým důvodem tohoto vývoje bylo zveřejnění nad očekávání dobrých výsledků bankovního sektoru za první tři čtvrtletí roku 2005, ale také především ve druhém pololetí díky fúzím a nabídkám na převzetí v evropském bankovním sektoru. V centru pozornosti stálo v první řadě převzetí společnosti HypoVereinsbank společností UniCredit a z toho vyplývající nabídka akcionářům společností HypoVereinsbank, Bank Austria a BPH. Rakouský index ATX vzrostl na rekordní hodnotu Nárůstem o 50,8 % na 3 667,03 bodů se rakouskému indexu Austrian Traded Index (ATX) podařilo nejen uzavřít rok 2005 s novým historickým maximem, ale také profilovat se jako jeden z nejúspěšnějších akciových indexů na světě. Hnacím motorem nadprůměrného vývoje vídeňské burzy byl mimo jiné nárůst zisků podniků úspěšně umístěných na rostoucích trzích ve střední a východní Evropě. Silným impulzem byl také výrazný nárůst kurzů akcií těžebních a zásobovacích společností vážených v tomto indexu, které profitovaly z nárůstu cen ropy a ostatních surovin. 11

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 %

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze)

Výroční zpráva koncernu 2009. (zkrácená verze) UMĚNÍ TRVALÉHO RŮSTU. Výroční zpráva koncernu 2009 VIENNA INSURANCE GROUP (zkrácená verze) VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2009 VIENNA INSURANCE GROUP MYSLÍ NA BUDOUCNOST Vedoucí postavení na svých klíčových trzích:

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Rakousko Bosna-Hercegovina Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Srbsko Slovensko Slovinsko Ukrajina Lazarská 8 120

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 03 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 04 MEZINÁRODNÍ SÍŤ 05 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 09 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko V ÝROČNÍ ZPR ÁVA Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESK Á REPUBLIK A Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Heršpická 5 658 26 Brno Tel.: + 420 543 525 111 Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Profil společnosti a akcionáři 11 Základní údaje 12 Historie a vývojové mezníky společnosti 12

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Důvěra spojuje V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 04 Rakousko ČESKÁ REPUBLIKA Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Petra Voglová Kouzelný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese...

Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je. Obsah. Nevíme, co nám život přinese... Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je 2 3 Obsah Nevíme, co nám život přinese... Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Hlavní

Více

Výroční zpráva 2013. VZ Czech E189023. www.domena.cz

Výroční zpráva 2013. VZ Czech E189023. www.domena.cz Výroční zpráva 2013 VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nan ční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2011 2010 2009 Bilanční

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 0 9 1 0 1 11213 14 15 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více