Dokončení strategie exitu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokončení strategie exitu"

Transkript

1 KAPITOLA 8 Dokončení strategie exitu Když jsem v byznysu začínal, věnoval jsem velké množství času průzkumu každého detailu, který by mohl nějak souviset s obchodem, o nějž jsem měl zájem. Dělám to tak i dnes. Lidé často mluví o tom, jak rychle jednám, ale tím pravým důvodem, proč se dokážu tak rychle rozhodovat, je to, že jsem se nejdříve pořádně připravil, což ale obvykle nikdo nevidí. Připravuji se opravdu důkladně, takže jakmile je třeba začít jednat, jsem schopen okamžitě vyrazit. Donald Trump (*1946) americký obchodní magnát Cílem této kapitoly je shrnout problematiku plánování exitu a posloužit jako jakýsi přechod k tématu řízení transakce. S ohledem na tyto cíle je kapitola rozdělena do těchto částí: Identifikace investorů, popř. alespoň typů investorů, pro vaši firmu. Je vhodné za firmu požadovat konkrétní cenu? Je vhodné při prodeji firmy využít konkurenční proces? Alternativní plán (v případě smrti či invalidity před samotnou transakcí). Komunikace s ostatními akcionáři. Zpráva o plánování exitu. První tři body je potřeba zvážit již ve fázi plánování exitu, a to i přesto, že jsou spojeny až s realizací samotné transakce.

2 128 PRVNÍ ČÁST: PLÁNOVÁNÍ EXITU Vypracování podrobné zprávy o plánování exitu pak umožňuje rychlejší jednání, když dojde na realizaci transakce. Tato forma přípravy vám tak pomůže zkrátit dobu, kdy je firma na trhu nabízena k prodeji, a zároveň zvýšit šanci na úspěch. NA JAKÝ TYP INVESTORŮ JE TŘEBA SE ZAMĚŘIT? Při prodeji firmy se můžete zaměřit na několik různých typů investorů: Finanční investoři: Mezi finanční investory patří obecně fondy rizikového kapitálu (pro začínající firmy, tzv. startupy, či firmy, které zatím na trhu nepůsobí dlouho), andělští investoři * (u menších firem) a private equity fondy. U středně velkých firem jsou pak nejaktivnější právě private equity fondy. Jak již označení tohoto typu investorů napovídá, tito jedinci či subjekty zpravidla firmám poskytují základní kapitál a odbornost, zejména finanční povahy, ovšem mnozí z těchto investorů se také chlubí tím, že do firem přinášejí další přidanou hodnotu ve formě znalostí z jiných oblastí, např. strategické myšlení, corporate governance, restrukturalizace, a někdy dokonce ze specializovaných sektorů, např. z logistiky či potravinářství. Každý finanční investor disponuje jasně stanovenými kritérii, kterými se jeho investice řídí, např. geografická oblast, minimální a maximální objem investice či preferované odvětví. Private equity společnosti jen zřídkakdy chtějí rovnou kupovat firmy, častější praxí je investice do akcií a prioritních akcií, popř. mezaninové financování, díky čemuž jsou využívány možnosti růstu, obvykle ve spolupráci se stávajícím managementem, který si ponechává vlastnický podíl ve společnosti. Private equity společnosti mají v oblibě tzv. rekapitalizaci: pokud vaše firma roste rychle a potřebuje vysoký objem kapitálu, budou mít enormní zájem o nákup většinového podílu a navíc firmě dodají nový růstový kapitál, takže nakonec budou vlastnit podíl ve výši procent. Budou dále požadovat vaše plné zapojení až do jejich exitu; je možné, že při prodeji svých procent pak vyděláte více, než kdybyste byli prodali svůj původní majoritní podíl. Toto řešení je výhodné pro majitele, kteří chtějí provést víceméně finanční exit, ale kteří chtějí i nadále ve firmě aktivně působit. Klíčová otázka však zní: jste ochotni pracovat pro někoho jiného? * V češtině se také vyskytuje označení byznys anděl podle anglických označení business angel a angel investor. (pozn. překl.)

3 KAPITOLA 8: DOKONČENÍ STRATEGIE EXITU 129 Klíčová otázka zní: jste ochotni pracovat pro někoho jiného? Některé private equity společnosti mohou být také ochotny firmu rovnou koupit čímž stávajícímu managementu zajistí větší flexibilitu ohledně odchodu a to v případě, že již v daném odvětví nějakou firmu vlastní, takže na nově zakoupenou společnost pak nahlížejí jako na doplňkovou investici. Strategičtí investoři: Strategičtí investoři mívají jednu či více sektorových specializací a patří mezi ně i nadnárodní korporace. Strategický investor může mít zájem o vertikální diverzifikaci (např. výrobce oceli může chtít získat distributora oceli či důl na těžbu železné rudy, aby tak dosáhl větší kontroly nad hodnotovým řetězcem) nebo o horizontální diverzifikaci (např. výrobce arašídů může chtít získat výrobce oříšků kešú, aby svým zákazníkům mohl nabízet širší škálu produktů). Soukromé osoby: Firmy mohou také kupovat bohatí jedinci. To platí zejména u menších společností. PŘÍKLAD 8.1 IT SPOLEČNOST IT společnost nabízela soubor služeb zaměřený na telekomunikační operátory, které spočívaly v zajišťování veškerého vybavení sítě firmy a monitoringu a reportingu o jeho stavu. Společnost realizovala velkou většinu svého obratu v jediné zemi. Majitel této IT společnosti věřil, že pokud se stane součástí mezinárodní či regionální skupiny, zajistí si tak dvě strategické výhody. Zaprvé získá nástroj pro marketing svých produktů v širším mezinárodním či regionálním kontextu. A zadruhé mu vznikne možnost propagovat a prodávat služby z oblasti IT, které nabízí jeho strategický partner, na lokálním trhu, čímž by mohl výrazně diverzifikovat svou produktovou řadu. V neposlední řadě pak majitel nahlížel na možnost spojení se strategickým partnerem jako na způsob, jak provést postupný exit ze své firmy (v průběhu tří až sedmi let), který by doprovázel earn-out, takže by z tohoto vývoje získal ještě více prostředků. Výběr finančního či strategického investora závisí na vašich cílech. Strategický investor může být vhodnější například v případě, že chce majitel/manažer provést exit co nejdříve a nemá zájem zůstávat ve firmě několik let, což bude finanční investor zpravidla požadovat, nebo v případě, kdy se strategickým spojením souvisejí určité synergie (viz příklad 8.1). Jeden z našich klientů trval na finančním

4 130 PRVNÍ ČÁST: PLÁNOVÁNÍ EXITU investorovi, protože disponoval duševním vlastnictvím, k němuž nechtěl umožnit přístup potenciální konkurenci (např. strategickému investorovi). TABULKA 8.1 Řízení Odbornost Časový horizont Motivace Hlavní rozdíly mezi finančními a strategickými investory Finanční investor Zpravidla umožňuje lokálnímu majiteli každodenní řízení provozu. Někteří finanční investoři požadují 51 procent, jiní se spokojí i s minoritním podílem. Pokud není podnikatelský plán systematicky plněn, bude chtít většina finančních investorů převzít plnou kontrolu nad managementem. Podnikatelský plán bývá tvořen společně s majitelem firmy. Zpravidla přináší větší finanční a často také strategickou odbornost, někdy také provozní zkušenosti v určitých sektorech a téměř vždy značné odborné znalosti v oblasti corporate governance. Zpravidla investiční horizont v délce tří až pěti let. Bude chtít znát strategii exitu ještě předtím, než se začne investicí vážně zabývat. Výrazně zaměřen na finanční výnosy ve výše uvedeném časovém rámci (zpravidla např. vnitřní výnosové procento [IRR] v rozmezí procent ročně). Obvykle bude požadovat podrobný podnikatelský plán obsahující výnosy. Podnikatelský plán zpravidla nejdříve vytváří majitel firmy, na konečné verzi pak již pracuje spolu s investorem a obě strany také k plánu vyjadřují souhlas. Strategický investor Zpravidla vyžaduje celkovou kontrolu, neboť má obvykle zájem o začlenění firmy do globálních či regionálních operací s cílem zajistit si synergie. Zpravidla přináší know-how, technologie, systémy, přístup na trhy a provozní zkušenosti v rámci daného sektoru. Dále může přinést zkušenosti z oblasti financí a corporate governance. Dlouhodobý horizont. Zpravidla se exitem nezabývá. Vnitřní výnosové procento (IRR) pro něj není tak podstatné. Spíše se zaměřuje na provozní synergie se svými stávajícími operacemi. Podnikatelský plán může vyžadovat, ale nebývá to pravidlem.

5 KAPITOLA 8: DOKONČENÍ STRATEGIE EXITU 131 Management Finanční investor Na úspěch transakce má zpravidla klíčový vliv kvalita stávajícího managementu, neboť finanční investor chce obvykle daný management až na několik let spojit s vlastnickou účastí ve firmě. Strategický investor Kvalita managementu je pro mnohé strategické investory důležitá, zejména v případě nedostatku schopných manažerů, to však neplatí u strategických investorů, kteří disponují vlastním managementem, který lze do firmy dosadit. Většina majitelů/manažerů ovšem zpravidla usiluje o zájem jak strategických a finančních investorů, tak bohatých jedinců, neboť se může zaměřit na širší trh potenciálních zájemců a vytvořit tak zdravý konkurenční tlak. Investiční kritéria bohatých jedinců se velmi liší, tabulka 8.1 tak shrnuje pouze některé z hlavních rozdílů mezi finančními a strategickými investory. JE VHODNÉ ZA FIRMU POŽADOVAT URČITOU KONKRÉTNÍ CENU? Konkrétní prodejní cenu zpravidla užívají realitní agenti či prodejci firem (např. při prodeji malých firem v hodnotě několika milionů eur), popř. různí obchodní zprostředkovatelé. Určitá konkrétní cena by se však obecně u prodeje středních až větších společností používat neměla. Jaké jsou pro to důvody? Hodnota, podobně jako krása, závisí na subjektivním názoru pozorovatele. Hodnota, podobně jako krása, závisí na subjektivním názoru pozorovatele. Nikdy nevíte, jakou překvapivě atraktivní nabídku můžete dostat, zejména pak v konkurenčním prostředí. Již jsme hovořili o možnostech synergií pro investory: ty jsou často nepředvídatelné a mohou přinést nabídku, která svou výší výrazně přesahuje hodnotu samotné firmy. Společnost Euro-Phoenix jednou pracovala pro jistého majitele firmy, který si myslel, že hodnota jeho podniku činí 15 milionů eur, a to také dokládalo ocenění od jeho účetního. Díky tomu, že jsme při prodeji nepřišli s žádnou konkrétní cenou, se nám podařilo firmu prodat za 25 milionů eur, a to jednoduše proto, že k takové částce zájemci nakonec dospěli.

6 132 PRVNÍ ČÁST: PLÁNOVÁNÍ EXITU JE VHODNÉ PŘI PRODEJI FIRMY VYUŽÍVAT KONKURENČNÍ PROCES? Konkurenční proces je jako řízená aukce. Existuje mnoho typů, přičemž některé jsou formálnější, jiné spíše neformální. Lze využít proces o jednom kroku či o dvou, třech i více krocích (kdy je například u každého kroku předložena nezávazná, nebo naopak závazná nabídka). Představte si trychtýř s různými úrovněmi: můžete oslovit desítky či stovky potenciálních investorů s upoutávkou (teaserem) nebo je kontaktovat telefonicky a ověřit si tak jejich zájem. Zhruba 10 až 15 investorů od vás obdrží informační memorandum (IM) a pouze několik z nich pak získá přístup do zabezpečené místnosti se všemi daty firmy (data roomu). Přestože by bylo teoreticky možné vyjednávat o smlouvě o koupi a prodeji (SPA) zároveň se dvěma či více stranami, zejména v době, kdy jste již do tohoto stádia dospěli, nakonec je nutné dojednat podmínky smlouvy pouze s jednou stranou (prvek konkurence zde ovšem může být i nadále výrazně přítomný, pokud tento investor ví, že v případě, že by se jednání dostalo do slepé uličky, čekají za ním ve frontě další investoři). V případě opravdu silného zájmu o prodávanou společnost nejde v konkurenci jen o to, kdo bude konečným investorem, konkurence funguje také u každého kroku v rámci procesu a určuje, kdo projde do další fáze (např. kteří investoři obdrží IM či získají přístup do data roomu). PROČ PŘI PRODEJI FIRMY VYUŽÍVAT KONKURENČNÍ PROCES? Z mých zkušeností jasně vyplývá, že v rámci konkurenčního procesu je nejvyšší nabídka za určitou firmu v průměru dvakrát až dvaapůlkrát vyšší než nabídka nejnižší. Konkurenční proces může mnohým firmám přinést nejrůznější výhody: Vyšší cena: Aukční proces obvykle spouští soutěživost účastníků a někdy dokáže vyhnat cenu až do závratných výšin; nejinak je tomu v případě, kdy se konkurenční proces (tzn. řízená aukce) aplikuje na prodej firmy. Z mých zkušeností s prodejem více než 200 firem jasně vyplývá, že v rámci

7 KAPITOLA 8: DOKONČENÍ STRATEGIE EXITU 133 konkurenčního procesu je nejvyšší nabídka za určitou firmu v průměru dvakrát až dvaapůlkrát vyšší než nabídka nejnižší. Proč tomu tak je? Různé investory žene k nákupu firmy různá úroveň motivace. Někteří mohou cílovou společnost považovat za velmi výhodnou investici se strategickými synergiemi. Jiní mají zájem o výhodné koupě a pátrají po nich mezi akciemi, které nedávno zaznamenaly výrazný pokles (viz příklad 8.2). PŘÍKLAD 8.2 SPOLEČNOST ZABÝVAJÍCÍ SE VÝROBOU A MONTÁŽÍ OCELOVÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Společnost zabývající se výrobou a montáží ocelových stavebních konstrukcí obdržela tři nezávazné nabídky. Jedna zněla na 10 milionů eur, druhá téměř dosahovala 30 milionů eur a třetí dokonce 30 milionů eur přesahovala. Firma byla nakonec prodána investorovi, který za ni původně nabízel zmíněných 10 milionů, za 25 milionů eur. Když totiž došlo na závazné nabídky, zájemce výrazně zvýšil svoji původní nabídku, neboť si uvědomil, že v nezávazné fázi zazněly lepší nabídky. Taková je tedy moc konkurenčního procesu. Lepší podmínky: Podmínky transakce jsou minimálně tak důležité jako cena. Konkurenční proces totiž investorovi obyčejně umožňuje vyjednat výrazně lepší podmínky a investor je pak jednoduše motivovanější k přijetí podmínek kupujícího, pokud jej mohou nahradit jiní investoři. Kompatibilnější investor: Výhody se netýkají jen ceny a podmínek. Jakmile prodávající pozná více investorů, je pravděpodobnější, že nalezne někoho, kdo mu bude více vyhovovat, tedy někoho, s nímž osobně dobře vychází a k němuž má důvěru, pokud jde o řešení nejrůznějších obav či dosažení cílů prodávajícího (např. růst a zlepšení fungování firmy, kvalitní péče o zaměstnance či dodržování smluvních závazků ve vztahu k prodávajícímu). Vyšší pravděpodobnost úspěšného uzavření transakce: Čím více investorů se o společnost uchází, tím větší je pravděpodobnost, že s jedním z nich bude nakonec transakce úspěšně uzavřena. Možnost urychlení procesu: Pokud v rámci konkurenčního procesu jeden zájemce odpadne, není třeba celý proces začínat znovu a opakovat je tak nutné mnohem méně kroků (viz příklad 8.3).

8 134 PRVNÍ ČÁST: PLÁNOVÁNÍ EXITU PŘÍKLAD 8.3 ENERGETICKÁ SPOLEČNOST Společnost Euro-Phoenix dokončila u energetické společnosti, o niž se ucházeli tři investoři, fázi transakce, kdy byl umožněn přístup do data roomu, a přistoupila k jednání o smlouvě o koupi a prodeji s investorem, který předložil nejlákavější závaznou nabídku. Tento investor ovšem z důvodu regulační nejistoty náhle z procesu odstoupil. To však nepředstavovalo výrazný problém. Během několika dnů na jeho místo nastoupil druhý investor v pořadí, který již dokončil fázi data roomu a za další dva či tři týdny byla transakce uzavřena. Pokud bychom nevyužili konkurenční proces, trvala by jednání s dalším investorem, fáze due diligence a možné uzavření transakce minimálně šest měsíců. Investoři jednají rychleji, pokud vědí, že o cílovou firmu probíhá regulérní soutěž. Rovněž z psychologického pohledu mi zkušenost říká, že investoři jednají rychleji, pokud vědí, že o cílovou firmu probíhá regulérní soutěž. V zásadě všechny private equity společnosti a mnozí strategičtí investoři budou pečlivě zkoumat obrovské množství investičních příležitostí, které mají k dispozici. Jeden zkušený odborník z private equity společnosti se mi svěřil, že due diligence provedou pouze u pěti až osmi příležitostí k obchodu, které zkoumají, a obchod nakonec uzavřou pouze u jedné z nich. Za těchto okolností byste i vy měli umožnit fungování přirozeného procesu odpadání nejslabších (bez ohledu na důvody) během jednání a fáze due diligence. JAKÉ JSOU MOŽNÉ NEVÝHODY KONKURENČNÍHO PROCESU? Lze říci, že nevýhod je málo a bývají dobře zvladatelné: Zachování mlčenlivosti: Jestliže poskytnete informace (IM, data room atd.) více stranám, pravděpodobnost, že informace, které by mohla zneužít konkurence, uniknou na trh, se tím logicky zvýší. Existují však způsoby, jak zveřejnění skutečně citlivých informací zpozdit, a tyto způsoby vám také mohou pomoci řídit riziko. Dodatečně vynaložené prostředky a větší příprava: Konkurenční proces bude zpravidla vyžadovat větší přípravu a více vynaložených prostředků.

9 KAPITOLA 8: DOKONČENÍ STRATEGIE EXITU 135 Někde budete například muset kontaktovat desítky či dokonce stovky investorů, připravit je na nadcházející proces, odpovědět na jejich dotazy, dohodnout podpisy dohod o mlčenlivosti, získat a zhodnotit jejich nabídky atd. Ve fázi data roomu pak bude nutné zkoordinovat přístup mnoha zájemců, odpovědět na množství podrobných dotazů, dohodnout setkání s managementem, zorganizovat návštěvu objektů atd. Mnozí majitelé firem se mylně domnívají, že větší příprava na konkurenční proces znamená, že proces trvá déle. Obvykle však bývá pravdou pravý opak: úvodní příprava totiž obyčejně umožňuje, aby závěrečná fáze procesu proběhla mnohem rychleji. Z tohoto důvodu je doba, kdy firma čeká na trhu na prodej, kratší, čímž se minimalizuje pravděpodobnost ztráty klientů či zaměstnanců, která z důvodu prodeje firmy hrozí. Konkurenční proces je téměř vždy preferovaným způsobem, jak upoutat pozornost investora. Pokud jste například dojednali a uzavřeli obchod s jediným investorem (např. prostřednictvím nekonkurenčního procesu), aniž byste provedli systematický průzkum trhu, jak víte, že tento obchod je ten nejlepší možný, a to nejen z hlediska ceny, ale také z hlediska splnění všech vašich cílů? NAČASOVÁNÍ EXITU Realitní profesionálové hovoří o realitních rozhodnutích, která jsou založena na třech faktorech: lokalita, lokalita a lokalita. Rovněž při rozhodování, zda provést exit, hrají hlavní roli tři faktory: načasování, načasování a načasování. Při rozhodování, zda provést exit, hrají hlavní roli tři faktory: načasování, načasování a načasování. Načasování procesu prodeje pak má tři hlavní aspekty (na jejich pořadí nezáleží): 1. Tržní podmínky: Pokud jde o provedení exitu, v každém desetiletém cyklu se zpravidla vyskytují dva až tři vynikající roky, kdy jsou ceny akcií vysoké a podmínky k exitu jsou skvělé, ale také dva až tři průměrné roky, kdy je ocenění dobré, ale ne výborné. Ve zbývajících čtyřech či pěti letech jsou pak ocenění u většiny firem (ovšem ne u všech!) špatná a exit buďto není vůbec možný,

10 136 PRVNÍ ČÁST: PLÁNOVÁNÍ EXITU nebo by pro většinu firem znamenal nízké ocenění. Exit je samozřejmě snazší, rychlejší a zpravidla s sebou nese největší možná ocenění v době, kdy jsou akciové trhy na vrcholu. 2. Životní cyklus vaší firmy: Kolik času potřebujete k provedení své strategie a k realizaci podnikatelského plánu? Každá firma vykazuje přirozený růstový cyklus: počátek, růst a zralost. Některé firmy dosáhnou fáze zralosti, pak se ovšem na trhu objeví nový nápad nebo nová mezera a ony získají příležitost k dalšímu prudkému růstu. Každá firma musí investovat, ale může trvat celé roky, než tyto investice začnou nést ovoce. Nejlepšího ocenění lze obvykle dosáhnout v době, kdy se firma blíží zralosti (ještě jí však plně nedosáhla): nejsou již potřeba další výrazné investice a investice z minulosti přinášejí bezpečné a rostoucí cash flow. 3. Osobní cíle: Jaké máte osobní cíle a jak k firmě přistupujete? Baví vás, nebo vás nudí? Jste ochotni věnovat jejímu vlastnictví a řízení další úsilí a čas? Umožní vám to vaše zdraví, a pokud ano, jak dlouho ještě? Jedním z důvodů, proč majitelé firem někdy své rozhodnutí odkládají, je skutečnost, že vědomě či podvědomě čekají na spojení všech tří zmíněných aspektů. Tato spojení se však, stejně jako zatmění slunce, vyskytují jen zřídka. Můžete tak čekat velmi dlouho. Jedna ze strategií ale říká, abyste svou firmu udržovali ve stavu připravenosti na zahájení procesu prodeje. Takto pak můžete zahájit primární emisi akcí (IPO) nebo spustit konkurenční prodejní proces s účastní strategických a finančních investorů ve chvíli, kdy jsou tržní podmínky příznivé. KOMUNIKACE S OSTATNÍMI AKCIONÁŘI Pokud jsou ve firmě další spoluvlastníci, může proces plánování exitu komplikovat potřeba uspokojit ostatní zainteresované osoby. Je možné, že budete muset požádat o souhlas ostatní, konkrétně pak záleží na tom, zda jste majoritní, či minoritní akcionář ve veřejně obchodované, nebo naopak soukromé společnosti. Konsensuální přístup bývá úspěšnější (a také příjemnější) než přístup konfliktní. Pokud je ve firmě pouze jeden další spoluvlastník nebo jen několik spoluvlastníků či minoritních akcionářů, vaším cílem by mělo být dohodnout se na průběhu činností, který by byl pro všechny přijatelný. V mnoha situacích jsou například spoluvlastníci či minoritní akcionáři ve stejnou dobu jako majoritní akcionář k exitu svolní a často po exitu dokonce touží. V takových případech bývá

11 KAPITOLA 8: DOKONČENÍ STRATEGIE EXITU 137 zpravidla vhodné, aby mandát na výběr právních, účetních, daňových, finančních a dalších poradců udělili všichni akcionáři, tedy nikoli jen jedinec s kontrolním podílem, přičemž výdaje se dělí podle výše vlastnického podílu. Pokud některý minoritní akcionář exit provést nechce, může se proces zkomplikovat. Má tento minoritní akcionář zájem koupit vaše akcie? Pokud ano, bude za ně také schopen nabídnout odpovídající hodnotu? Nebo bude tento minoritní akcionář naopak ochoten vám svůj podíl na základě příznivého ohodnocení prodat? Mají různí akcionáři předkupní právo, popř. prodejní opce (put opce) či nákupní opce (call opce)? V takovýchto situacích je vhodné se poradit s právním, popř. také s finančním poradcem. Firma s mnoha akcionáři může některé investory odradit, neboť nechtějí řešit vztahy s tolika osobami, zejména pak tehdy, když nejsou tito akcionáři jednotní či nemají shodný názor. V případě veřejně obchodované společnosti může kupující také čelit možnosti hromadné žaloby ze strany minoritních akcionářů. Zde je opět vhodné vše konzultovat s příslušnými poradci. Možnou strategií jednoho či více větších akcionářů v tomto případě může být skoupení podílů akcionářů menších. Toho lze opět dosáhnout za poměrně příznivých podmínek. Pokud poskytujete mandát korporátnímu finančnímu poradci v souvislosti s plánováním exitu, může být vhodné předat mu přehled situace v oblasti minoritních akcionářů a strategii, jak se touto problematikou zabývat. ALTERNATIVNÍ PLÁN Plánování exitu nelze považovat za dokončené, pokud není hotový také alternativní plán pro případ smrti či invalidity majitele/manažera, popř. také seniorních členů managementu. Problém může být ještě palčivější, pokud je majitel firmy a výkonný ředitel jedna a tatáž osoba. Jaké změny v oblasti řízení byste v případě smrti či invalidity ve vaší firmě požadovali? Byly by to změny ohledně představenstva, výkonného ředitele či jiných seniorních manažerů? Byly by to změny týkající se osob s podpisovým právem? Jak byste naložili se svým majetkem? Kdo by měl podle vás řídit proces dědictví v případě prodeje firmy? Jaké pokyny (ohledně ceny, investorů atd.) byste této osobě dali?

12 138 PRVNÍ ČÁST: PLÁNOVÁNÍ EXITU Absence alternativního plánu a závěti již způsobila nejeden rodinný spor, kterému se bylo možné díky náležitému plánování vyhnout. Alternativní plán byste měli zdokumentovat a podepsat vy, tedy majitel, dále pak nutní svědkové, přičemž jeho kopii by měl uschovat příslušný právní poradce. Absence alternativního plánu a závěti již způsobila nejeden rodinný spor, kterému se bylo možné díky náležitému plánování vyhnout. ZPRÁVA O PLÁNOVÁNÍ EXITU Napoleon Hill jednou napsal: Plán je nutné zachytit na papír. Teprve po jeho zapsání získává neurčité přání konečnou formu. Totéž platí o plánu exitu. Pokud spolupracujete s finančním poradcem, je vhodné jej požádat, aby vyhotovil zprávu o plánování exitu po dokončení fáze úvodní analýzy či procesu plánování exitu. Tato zpráva pak bude shrnovat následující body, popř. přinejmenším jejich část: Shrnutí cílů akcionářů. Jaká je vaše motivace pro provedení exitu? Shrnutí cílů firmy (neboť tyto cíle se mohou od cílů akcionářů lišit). Jakou má vaše firma hodnotu (za předpokladu, že byly řádně použity patřičné oceňovací metody)? Odpovídá tato hodnota vašim očekáváním a osobním cílům? Ocenění (dle patřičných oceňovacích metod). Jakým možným překážkám (kostlivcům ve skříni) musí transakce čelit, popř. co může zvýšit hodnotu firmy a co tedy můžete ještě před převodem vlastnictví podniknout? Jaké možnosti strategie exitu, které by odpovídaly vaším cílům, můžete zvážit (manažerský odkup [MBO], fúze, prodej minoritního či majoritního podílu atd.)? Zde je také třeba vyžádat si názory poradců na výhody a nevýhody každé možnosti, dále pak jejich pohled na pravděpodobnost úspěchu. Jaké jsou aktuální tržní podmínky pro exit? Marketingová strategie (typy investorů, kteří budou mít pravděpodobně zájem). Jaké šance na prodej vaše firma má? Bude firma profilově odpovídat strategii investorů (není například příliš roztříštěná, popř. nepůsobí v různých nesouvisejících odvětvích)? O jakých procesech lze v rámci exitu uvažovat?

13 KAPITOLA 8: DOKONČENÍ STRATEGIE EXITU 139 Jakými způsoby lze před samotným exitem zvýšit hodnotu firmy? Jak jich lze dosáhnout? Daňové plánování. Plánování dědictví. Uspokojení spoluvlastníků a minoritních akcionářů. Alternativní plán. Typy procesů, které nejlépe odpovídají cílům akcionářů i cílům firmy, a návrh časového harmonogramu, který je s těmito cíli v souladu. Povšimněte si, že uvedené nadpisy pokrývají zhruba vše z oblasti plánování exitu, o čemž pojednávala první část knihy. Jakmile od svého poradce obdržíte zprávu o plánování exitu, je vhodné se k ní každoročně vrátit a aktualizovat ji (samozřejmě v případě, že ihned nezahájíte proces samotné transakce).

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra Jaké existují varianty prodejního procesu firmy klady a zápory Pavlišová Petra Proces prodeje vyžaduje Proces prodeje firmy je dlouhodobější záležitost v rozmezí cca šest měsíců až několik roků, prodej

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Postakviziční integrace

Postakviziční integrace ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Postakviziční integrace jaké kroky se mají učinit po podpisu kupní smlouvy Marek Stoklasa Praha, 26.11.2014 Obsah prezentace: 1.

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Petr Kříž 1. října 2014 EY ve světě V 95 zemích světa máme k dispozici síť více než 10 000 odborníků na transakční poradenství, kteří mají zkušenosti s transakcemi

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011 Návrh IPO předpoklady k úspěšně zvládnutému procesu Praha - Bratislava, Červen 2011 Patria Corporate Finance, a.s. and Patria Finance Slovakia, a.s. are members of KBC Securities Group. Patria Corporate

Více

Milníky ve vývoji rodinné firmy

Milníky ve vývoji rodinné firmy Milníky ve vývoji rodinné firmy Mgr. Jiří Černý 10. září 2015 Obsah 1. Rodinná firma 2. Start up 3. Milníky v životě firmy 4. Zahájení podnikání 5. Založení obchodní společnosti 6. Institucionalizace fungování

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Akvizice a akviziční financování

Akvizice a akviziční financování Akvizice a akviziční financování Petr Kříž Head of M&A Czech Republic 17. června 2014 Počet a objem transakcí - svět Strana 2 Zdroje jsou!, říká premiér. Zdroj: Acquisition Daily Strana 3 Počet a objem

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Akciové společnosti (a. s.)

Akciové společnosti (a. s.) AKCIE Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější společnosti Mohou získat kapitál od investorské veřejnosti

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Co je strategie firmy?

Co je strategie firmy? Co je strategie firmy? Strategie firmy: stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3-5 let) a definuje způsob, jak efektivně těchto cílů dosáhnout je klíčová pro úspěch podniku a jeho dlouhodobé

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Patria Finance, a.s.,

Patria Finance, a.s., FIREMNÍ FINANCE Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: corpfin@patria.cz, http://www.patria.cz PATRIA PŘEDNÍ ČESKÁ

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

Business Angels v České republice

Business Angels v České republice Business Angels v České republice 1 Business Angels v České republice Předmluva Tato infografika shrnuje výstupy kombinovaného výzkumu zaměřeného na investiční činnost Business Angels v České republice.

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ AKCIOVÉ TRHY ČERVENEC 2003 ČEZ ZVÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG CEZ CP (+420) 261 319 081 CENA (30. 6. 2003) 105,64 Kč

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz

Poradce Portfolia. Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce. www.vhi.cz Poradce Portfolia Dlouhodobé cíle, dlouhodobá spolupráce www.vhi.cz Čím se ve Viktor Hostinský Investments odlišujeme: Upřednostňuj zájmy ostatních nad zájmy své vlastní, a to i v případě, že to pro tebe

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Jan Dvořák, ČR Jan Hladký, Legal Co dál s úspěšnou rodinnou firmou? Odborná konference, 14. listopadu 2012, Brno Agenda Nálada na M&A

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG, TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5AGG VYUZIJTE ŠANCE NA 40 % BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

Nezůstávejte stranou a zapojte se. Nemovitostní portál pro profesionály

Nezůstávejte stranou a zapojte se. Nemovitostní portál pro profesionály Nezůstávejte stranou a zapojte se Nemovitostní portál pro profesionály Sdílení informací Záruka úspěchu IMMO 2 je internetový portál pro profesionály se zaměřením na nemovitosti. Prostřednictvím tohoto

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE SPOLECNOSTÍ Ž ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG ZENTIVA A.S., KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5ACZ VYUZIJTE ŠANCE NA 15 18 %* BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

RODINNÉ FIRMYprofil. 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České a Slovenské republice a ve střední a východní Evropě

RODINNÉ FIRMYprofil. 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České a Slovenské republice a ve střední a východní Evropě Korporátní RODINNÉ FIRMYprofil Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice. 1. místo

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Vítejte u společnosti Paul Putz & Partner

Vítejte u společnosti Paul Putz & Partner Profil Firmy Vítejte u společnosti Paul Putz & Partner Jsme specializovaná poradenská firma a síť zaměřená na na trhy trhy střední střední a východní a východní Evropy Evropy a Rus- a Ruska. Našimi Našimi

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více