ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISBN 978-80-247-3201-5"

Transkript

1 20 Účetnictví a daně Daňové zákony 2010 úplná znění platná k Hana Marková Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních včetně ekologických (energetických) daní a zákon o správě daní a poplatků. Zařazen je i nový zákon daňový řád. Předností tohoto souboru je vyznačení novelizovaného textu odlišným typem písma. Přehledně jsou zvýrazněny i rozdílné účinnosti zákonů. Významné novely uvozují odborné komentáře pracovníků ministerstva financí, kteří se podílejí na přípravě zákonů cm, 280 stran, 89 Kč, 3,83, ISBN NEJPRODÁVANĚJŠÍ DAŇOVÁ PUBLIKACE V ČR! Převod daňové evidence na vedení účetnictví 6. aktualizované vydání Publikace podává komplexní návod na převod. Autor vysvětluje, kdy je převod povinný, uvádí účetní i daňové předpisy, vyjmenovává jednotlivé kroky a poradí, jak minimalizovat daňový dopad. Upozorněno je i na nejčastější omyly a chyby cm, 128 stran, 149 Kč, 7,20, ISBN Praktické účetní případy 2010 příklady účtování na všech účtech Věra Rubáková Účetní případy jsou seřazeny dle účtových tříd a znázorněny v obchodních společnostech. Zaúčtování účetních případů je vysvětleno v podobě přehledných tabulek i téček cm, 168 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN Manažerské účetnictví Mojmír Hradecký, Jiří Lanča, Ladislav Šiška Účetnictví pro úplné začátečníky 2010 Věra Rubáková Autoři komplexně popisují manažerské účetnictví jako systém sestávající ze tří subsystémů nákladového účetnictví, rozpočetnictví a kalkulací. Rozvedeny jsou i vazby na systém řízení výroby a na informační systémy. Praktici ocení komplexní příklad cm, 264 stran, 349 Kč, ISBN Vysvětleny jsou základní účetní operace, principy a pojmy používané v podvojném účetnictví, a to velmi srozumitelným a jednoduchým způsobem. Zaúčtování jednotlivých účetních případů je graficky znázorněno pomocí téček cm, 192 stran, 199 Kč, 8,56, ISBN DPH 2010 zákon s přehledy 4724 Účetní a daňové odpisy 2010 Petr Valouch 4736 Cestovní náhrady 2010 Jaroslav Sedláček 4740 Účetnictví podle IRFS 2011 v příkladech Jitka Svobodová, Josef Jílek V osvědčené publikaci autor na schématech názorně zobrazuje zákon o DPH. Úplné znění platné k je doplněno schematickým znázorněním nejběžnějších paragrafů zákona. V příloze jsou uvedeny formuláře cm, 224 stran, 239 Kč, 10,28, ISBN Na příkladech jsou provedeny výpočty a účtování účetních odpisů a výpočty, evidence a daňové dopady odpisů daňových, včetně vymezení toho, který majetek odpisovat nelze. Předností knihy jsou tabulky, vzorce a příklady cm, 144 stran, 199 Kč, 8,56, ISBN Zde najdete komplexně vysvětlenou oblast tuzemských i zahraničních pracovních cest dle právního stavu k Autor řeší i příklady s výpočty výše nároku na jednotlivé druhy náhrad, včetně vyúčtování zálohy a zaúčtování nákladů cm, 136 stran, 149 Kč, 6,41, ISBN Praktická publikace o účetnictví podle mezinárodních standardů výkaznictví se věnuje hlavním otázkám účtování, vykazování a interpretace SIC a IFRIC.Tato publikace by na vašem stole neměla chybět cm, asi 432 stran, cca 599 Kč, 25,76, ISBN DPH 2010 výklad s příklady Svatopluk Galočík, Oto Paikert V šestém, aktualizovaném vydání naleznete komentář ke všem paragrafům zákona, včetně jednotlivých odstavců, po zásadní novele k , např. zásadní změna místa plnění u poskytovaných služeb, elektronické vrácení daně v EU, souhrnné hlášení u poskytovaných služeb. Výklad doplňuje cca 300 příkladů z praxe. Součástí publikace jsou i komentované přílohy (sazby zboží, služeb) cm, 288 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby Svatopluk Galočík, František Louša Publikace reaguje na zásadní změny od Na praktických příkladech vysvětluje složitou problematiku přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží dopravci tuzemskými i z jiných členských států EU a zahraničními dopravci cm, 160 stran, ISBN Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním 3. aktualizované vydání František Louša cm, 172 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Leasing v praxi Petr Valouch cm, 128 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN Podvojné účetnictví 2010 TPA Horwath Notia Audit Zaúčtování příkladů je graficky znázorněno pomocí téček. Čtenáři oceňují kapitoly o leasingu, pohledávkách, účetní závěrce, cash flow apod. Publikace je určena zejména začátečníkům v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů a studentům cm, 224 stran, ISBN Podvojné účetnictví v příkladech 2010 Beata Blechová, Jana Janoušková Osvědčená publikace, která vychází z novel účetních a daňových předpisů platných od Obsahuje řadu dílčích úkolů a příkladů a závěrečný souhrnný souvislý příklad. Jde o vynikající učebnici a cvičebnici pro začínající účetní a studenty cm, 200 stran, 199 Kč, 8,56, ISBN INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání S. Galočík, J. Jelínek cm, 112 stran, 199 Kč, 9,89, ISBN Inventarizace v praxi otázky a odpovědi Vladimír Schiffer cm, 292 stran, 269 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Účetnictví pro manažery Jaroslav Sedláček cm, 228 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN Odložená daň z příjmů dle českých i mezinárodních účetních standardů Jana Janoušková cm, 88 stran, 159 Kč, 7,90, ISBN podzim 2010 / zima 2011 BAREVNÉ PUBLIKACE

2 Účetnictví a daně Daň z příjmů právnických osob v účetnictví 2009/2010 Tomáš Jaroš Vysvětlen je princip zdaňování právnických osob, problematika dlouhodobého majetku, leasingu, pohledávek, zásob, finančního majetku, fúzí, převodů podniku apod. Výklad je doplněn příklady cm, 192 stran, 229 Kč, 9,85, ISBN Vnitropodnikové směrnice v účetnictví + CD ROM 5. aktualizované vydání František Louša Součástí knihy je elektronická příloha na CD ROMu se souborem praktických vzorů směrnic (např. odpovědnostního řádu, odpisového řádu), která vám usnadní jejich zpracování v jakémkoliv textovém formátu cm, 120 stran, 369 Kč, 15,87, ISBN Mzdové účetnictví 2010 Václav Vybíhal a kolektiv Publikace je výrazně aktualizována k v souladu s novelami předpisů (nemocenské pojištění, zákoník práce apod.). Odpovídá na základní otázky, se kterými se mzdová účetní každodenně potýká. Předností je široký rozsah poskytnutých informací i přehledné a praktické zpracování s použitím příkladů, tabulek, formulářů a přehledů cm, kroužková vazba, 448 stran, 399 Kč, 17,16, ISBN Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 Václav Vybíhal Autor na příkladech objasňuje novelu zákona. Zahrnuje zdaňování příjmů ze závislé i nezávislé činnosti, zdaňování příjmů ze zahraničí, daňové režimy leasingu apod cm, 224 stran, 329 Kč, 14,15, ISBN Daně z příjmů 2010 přehledy, daňové a účetní tabulky Názorně jsou vysvětleny nejpoužívanější paragrafy zákona po významné novele. Srozumitelnými, stručnými schématy a praktickými daňovými a účetními tabulkami se dotýká dalších souvisejících oblastí nezbytných pro podnikání cm, 200 stran, 229 Kč, 9,85, ISBN Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem k Jan Přib Publikace obsahuje úplné znění zákona k se zapracováním všech dosud přijatých novel. Spoluautor zákona vám na praktických příkladech vyloží všechna jeho ustanovení, vysvětlí změny schválené během roku 2009, upozorní na souvislosti i na rozdíly od minulé právní úpravy se zohledněním zkušeností s ročním prováděním zákona cm, 224 stran, 269 Kč, 11,57, ISBN Kapitálové společnosti daně, účetnictví, právo Dalimila Mirčevská Problematika je vysvětlena komplexně: z úhlu daňového, účetního i právního. Výklad vychází z aktuální úpravy zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a je doplněn příklady cm, 208 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN Účetní operace kapitálových společností 2. aktualizované vydání Viola Šebestíková Zahrnuje změny v obchodním zákoníku a zákoně o daních z příjmů. Účetní případy a operace jsou popsány z obou pohledů (vkladatel-příjemce vkladu, prodávající-kupující, pronajímatel-nájemce) cm, 296 stran, 329 Kč, 16,20, ISBN Zákon o účetnictví v praxi František Louša Úplné znění zákona k zahrnuje i změny platné od Je doplněno obsáhlým výkladem k jednotlivým paragrafům a ustanovením. Autor upozorňuje na různé problémy, které mohou v praxi vznikat cm, 136 stran, 149 Kč, 7,27, ISBN Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Na cca 150 názorných schématech jsou zobrazeny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Autor vychází z praxe a podává praktický návod na odsouhlasení hlavní knihy, pozornost věnuje i auditu a návaznosti na daně cm, 192 stran, 239 Kč, 10,28, ISBN Jak se vyhnout chybám v účetnictví rady, řešení, praktické příklady Přehlednou formou a pomocí příkladů autor podává návod na řešení jednoduchých, ale i zásadních každodenních problémů účetních. Upozorňuje na chyby, jejich následky, navrhuje řešení i jak chyby opravit, upozorňuje na některé podvody cm, asi 112 stran, cca 159 Kč, 6,84, ISBN Účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2011 aplikace v příkladech Obsahuje výklad nových standardů a postupů účtování, cash fl ow územních samosprávných celků, příspěvkových organizací i organizačních složek státu. Zahrnuje i účetní souvztažnosti a názorné příklady účtování cm, asi 352 stran, cca 369 Kč, 15,87, ISBN Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010 V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vám autor pomáhá s aplikací nových pravidel ve vaší každodenní práci. Na mnoha 4734 praktických příkladech vysvětluje novou rozpočtovou skladbu, specifi ka daně z příjmů i zákona o DPH, bilanci i fi nanční analýzu. Publikace slouží i programátorům účetních systémů, studentům a vedoucím pracovníkům cm, 336 stran, 349 Kč, 14,99, ISBN Účetnictví 1 Základní kurz Jana Hinke, Dana Bárková V knížce najdete ke každému tématu základní vysvětlení a řadu příkladů a úkolů aplikujících problém v praxi, plus správná řešení a komentáře. Ocení zejména studenti a začátečníci cm, 144 stran, 179 Kč, 7,70, ISBN Účetnictví 2 Pokročilé aplikace Jana Hinke, Dana Bárková Praktická publikace objasňuje problematiku účetnictví podnikatelů na mnoha příkladech. Osvojíte si účtování o finančním majetku, pohledávkách, závazcích, zásobách, výpočet daně z příjmů atd cm, 232 stran, ISBN Daňová evidence podnikatelů 2010 Jaroslav Sedláček Přináší základní poznatky o tom, jaké povinnosti jsou s touto evidencí spojeny. Vysvětluje podstatu a funkci daňové evidence, požadavky na její vedení, složky majetku a dluhů podnikatele. Závěrem autor předkládá komplexní příklad vedení daňové evidence. Předností je stručný a názorný výklad, proto ji oceňují nejen podnikatelé, účetní, odborní ekonomičtí pracovníci, ale i studenti cm, 128 stran, 149 Kč, 6,41, ISBN Rejstříky ke stažení na podzim 2010 / zima

3 22 Investování Investice Inteligentní investor Benjamin Graham, s dodatky Jasona Zweiga přeložil ing. Radim Laník, M.A. V knize nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století (Warren E. Buffett ji označil za zdaleka nejlepší knihu o investování, která kdy byla napsána ) se dozvíte, jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnete závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování máte uplatnit. Nadčasově platné přístupy Grahamovy investiční filozofi e jsou podány formou vhodnou i pro laiky a jsou doplněny o komentář uznávaného finančního analytika časopisu Money Jasona Zweiga, který aplikuje Grahamovy moudré rady, analytické přístupy a výstražné příběhy na dnešní tržní podmínky Investice = jediná edice na knižním trhu renomovaní odborníci předávají své zkušenosti pro začátečníky i pokročilé nedocenitelné rady, jak se vyvarovat chyb srozumitelný výklad s názornými příklady české investiční prostředí překlady mezinárodních bestsellerů cm, pevná vazba, 504 stran, 699 Kč, 34,19, ISBN PRODÁNO VÍCE NEŽ 1 MILION VÝTISKŮ! Investiční horečka iracionální nadšení na kapitálových trzích Robert J. Shiller přeložil ing. Radim Laník, M.A. Kniha (v originálu Irrational Exuberance) je vyústěním celoživotní práce profesora ekonomie Roberta J. Shillera v oblasti nazývané behavioral finance. Předpověděl v ní vývoj světového hospodářství vznik recese. Uvádí kombinaci faktorů, které vyhnaly cenu akcií tak vysoko, varuje investory před nerozumnou rozjařeností v USA i na ostatních trzích, která předcházela krizi, a nabádá je, aby uvažovali o diverzifikaci. Kapitolu věnuje i vrtkavosti trhu s nemovitostmi. Kniha je napsána velmi čtivým stylem, je určena pro širokou veřejnost. Tento světový bestseller by si měl přečíst každý, kdo vsadil svou budoucnost na úspěch trhu cm, pevná vazba, 296 stran, 499 Kč, 21,46, ISBN PŘEKLAD SVĚTOVÉHO BESTSELLERU! Investování pro začátečníky 2. přepracované vydání Petr Syrový Průvodce spekulanta Victor Niederhoffer Srozumitelnou formou, na praktických příkladech přináší začínajícím investorům fakta, která by měli znát dříve, než začnou investovat. Každý začátečník by se měl s touto knihou seznámit cm, 112 stran, 159 Kč, 6,84, ISBN Pojednává o neuvěřitelném úspěchu na fi nančních trzích, který z autora udělal žijící legendu. Je zdrojem unikátních informací o životě a myšlení jednoho z nejúspěšnějších traderů cm, pevná vazba, 388 stran, 699 Kč, 34,19, ISBN Žhavé komodity Jim Rogers Vysvětlena je pozice komodit ve fi nančním světě i způsoby, jakými lze do komodit investovat. Podrobná pozornost je věnována i Číně. Kniha je psána srozumitelně, autor vychází z praxe cm, 240 stran, 299 Kč, 14,90, ISBN Obchodování na komoditních trzích, průvodce spekulanta 2. rozšířené vydání Tomáš Nesnídal, Petr Podhajský Přináší řadu rad a tipů v oblasti technické analýzy a psychologie obchodování. Dozvíte se, jak obchodovat s trendem, nebo čeho se vyvarovat. Součástí je i přiblížení profesionálních nástrojů Commitment of Traders (COT) a position sizing cm, 200 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN podzim 2010 / zima 2011 Naučte se investovat 2. rozšířené vydání Daniel Gladiš Chcete-li být finančně nezávislí, naučte se investovat. Autor vás naučí rozlišovat mezi investicemi a spekulacemi, odhadovat riziko a vnitřní hodnotu akcie, rozlišovat mezi investičními strategiemi, zvládnout investiční proces i psychologii investování, vyhýbat se strachu a chamtivosti, brát v úvahu daně a inflaci. Investování je vysvětleno srozumitelným způsobem jako zvládnutelné řemeslo, kterému se může naučit každý. INVESTIČNÍ BESTSELLER! cm, 176 stran, 198 Kč, 9,89, ISBN Spořit nebo investovat? Josef Janda Mám spořit, nebo raději investovat či se pojistit? Na tyto otázky vám odpovíme. Publikace podává všem čtenářům základní přehled o fi nančních produktech, a to velmi srozumitelným způsobem cm, asi 176 stran, cca 199 Kč, 8,56, ISBN Dokumentární akreditiv v praxi 4. zcela přepracované vydání Pavel Andrle Ojedinělá publikace na našem trhu komplexně zpracovaná praktická příručka. Dokumentární akreditiv je porovnán s jinými platebními meto - dami, podrobně položku po položce je popsána akreditivní listina a zdůvod něna nutnost kontroly potřebných dokumentů cm, 152 stran, 269 Kč, 13,18, ISBN BAREVNÉ PUBLIKACE

4 Investování Finanční trhy a instituce Mezinárodní kapitálové trhy zdroj financování Romana Nývltová, Mária Režňáková Kniha popisuje možnosti, jak mohou české podniky na mezinárodních kapitálových trzích získat vlastní i cizí kapitál. Autorky nabízejí výklad procesu financování cennými papíry. Kniha tak poslouží českým podnikům jako metodická příručka cm, pevná vazba, 224 stran, 439 Kč, ISBN Finanční a pojistné vzorce Tomáš Cipra Seznámíte se s cca vzorci nutnými pro finanční a pojistné výpočty. Matematická úroveň vzorců a metod se pohybuje od velmi jednoduchých, zvládnutelných pomocí základů středoškolské matematiky, až po oblast vyšší matematiky cm, pevná vazba, 376 stran, 645 Kč, 31,50, ISBN X Finance po krizi důsledky hospodářské recese a co bude dál 2. rozšířené vydání Pavel Kohout Kniha se zabývá kořeny finanční krize a jejími mechanismy, analyzuje ji z teoretického hlediska a z hlediska hospodářské politiky a zabývá se i jejími dopady na chování investic a investorů. Proto bude neocenitelným pramenem informací pro všechny zájemce o svět fi nancí cm, asi 232 stran, cca 259 Kč, 11,10, ISBN Vůdcovství aneb co vás na Harvardu nenaučí Slavomír Steigauf Porovnáte si vlastní zkušenosti s historickými příklady úspěšných vůdců. Dozvíte se, jaké vlastnosti a znalosti mají úspěšní vůdci. Kniha je průvodcem v běžných, ale i v mezních situacích cm, asi 288 stran, cca 359 Kč, 15,44, ISBN Finance po krizi důsledky hospodářské recese a co bude dál Pavel Kohout Finanční krize a následná recese jsou události, které pohnuly světem. Ačkoli nejsou u konce, lze již analyzovat vývoj, který k nim vedl. Kniha se v první části zabývá kořeny fi nanční krize, ve druhé části ji analyzuje z teoretického hlediska a z hlediska hospodářské politiky. V poslední části se zabývá dopady krize na chování investic a investorů. Autor shrnuje, co z krize vyplývá pro investiční chování, které teorie a modely se osvědčily a které nikoli. Publikace je psána srozumitelně a čtivě, nevyžaduje po čtenáři speciální znalosti. Je neocenitelným aktuálním pramenem faktických informací nejen pro studenty a učitele, ale i pro širokou veřejnost cm, 224 stran, ISBN PRVNÍ SOUHRNNÉ ANALÝZY A VÝHLEDY Tradingem k bohatství Alexander Elder Překlad Trading for a Living vám nabízí nahlédnutí pod pokličku burzovních taktik a poodhaluje některá tajemství, s jejichž znalostí může na vysněné bohatství dosáhnout každý, koho svět spekulací osloví. Zaujme začínající i pokročilé obchodníky cm, 312 stran, 620 Kč, 30,17, ISBN Curyšské axiomy investiční tajemství švýcarských bankéřů Max Gunther Autor shrnuje pravidla curyšských axiomů a nabízí je laické veřejnosti. Ve dvanácti zajímavě popsaných axiomech poznáte pravidla, kterými se řídí švýcarští bankéři a investoři cm, 144 stran, 360 Kč, 17,49, ISBN Akciové trhy a investování Josef Jílek cm, pevná vazba, 656 stran, 749 Kč, 36,78, ISBN Finanční trhy a investování Josef Jílek cm, pevná vazba, 648 stran, 749 Kč, 36,78, ISBN Česko anglický slovník pojišťovnictví Kolektiv autorů z ČAP 4304 Anglicko český slovník pojišťovnictví Kolektiv autorů z ČAP Slovník obsahuje více než hesel z oblasti pojištění a zajištění a zastoupeny jsou rovněž termíny vztahující se k ekonomické činnosti pojišťoven, z oblasti pojistného práva i výrazy týkající se pojišťovnictví v Evropské unii cm, pevná vazba, 448 stran, 549 Kč, ISBN Kromě odborných termínů z oblasti pojištění a zajištění jsou zastoupeny rovněž termíny vztahující se k ekonomické činnosti pojišťoven, z oblasti pojistného práva i výrazy týkající se pojišťovnictví v Evropské unii cm, pevná vazba, 516 stran, 499 Kč, 24,50, ISBN Chcete se orientovat ve složitém fi nančním světě? Knihy shrnují stávající vývoj fi nančních trhů ve světě i v České republice. Autor upozorňuje na slabiny moderního fi nančního trhu, uvádí neotřelé, překvapivé pohledy na svět fi nancí. Předností knih je praktický pohled. Poslouží jako dobré vodítko pro orientaci a poskytují užitečné informace pro fi nanční a investiční rozhodování jednotlivců i společností. KOMPLEXNÍ JEDINEČNÉ DÍLO! 4446 Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích David Štýbr Čtenářům je podán základní přehled o finančním trhu a všech jeho částech, a to srozumitelným, laickým způsobem. Autor na základě vlastních zkušeností přináší návod, jak začít investovat a obchodovat, na co si dát pozor, jak dosáhnout cílů s co nejnižšími ztrátami cm, asi 160 stran, cca 199 Kč, 8,56, ISBN Rejstříky ke stažení na Základy financí Jan Černohorský, Petr Teplý Kniha vás uvede do základních problematických okruhů a chápání souvislostí v rámci jednotlivých oblastí financí i jako celku a vytváří tak podklady pro další hlubší studium oblastí financí cm, cca 224 stran, asi 299 Kč, 15,44, ISBN Investiční strategie pro třetí tisíciletí 6. přepracované vydání Pavel Kohout Investiční bestseller odráží zásadní změny vývoje na světových trzích a v globální ekonomice. Přináší praktické informace o investičním managementu, moderní teorii portfolia, chování akcií, dluhopisů, komodit a nemovitostí. Kniha je určena laikům i profesionálům fi nančním a pojišťovacím poradcům, pracovníkům bank a investičních společností cm, 296 stran, 359 Kč, 15,44, ISBN podzim 2010 / zima

5 24 Finance Finanční řízení Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi 3. rozšířené vydání Petra Růčková Autorka názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow), jaké metody použít. Důraz je kladen na analýzu poměrovými ukazateli. V publikaci je uveden praktický komplexní příklad s návodem, jak s daty pracovat. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost malé i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí znát svou skutečnou finanční situaci cm, 144 stran, 269 Kč, 11,57, ISBN Reporting 3. rozšířené a aktualizované vydání Libuše Šoljaková, Jana Fibírová Kniha je praktickým průvodcem tvorbou a využitím účetních informací, které odpovídají požadavkům správy a řízení společností (corporate governance). Na praktických příkladech upozorňuje na nejdůležitější zásady a časté chyby při využití účetních informací. Obsahuje konkrétní instruktážní postupy a návody, jak zlepšit informovanost mezi vlastníky, manažery, zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami cm, 224 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN Knihy jsou určeny především pro odborníky ve světě fi nancí: ekonomy, fi nanční ředitele, podnikatele, manažery, pracovníky bank, investičních a fi nančních společností, investiční a fi nanční poradce i samotné investory. Z našich publikací čerpají cenné informace i studenti VŠ a MBA. Autoři vycházejí z poměrů české ekonomiky a jejich cílem je přispět ke zlepšení informovanosti Finanční analýza obchodních a státních organizací praktické příklady a použití Publikace předpokládá, že smyslem existence firmy je tvorba bohatství. Vychází z jediného kritéria hodnocení bohatství čisté současné hodnoty, jehož aplikace v knize nevyžaduje žádnou úpravu dat účetních výkazů cm, 156 stran, 189 Kč, 99 Kč, 4,26, ISBN Finanční analýza investičních projektů praktické příklady a použití Metody komplexního hodnocení podniku Marek Vochozka Ojedinělá příručka pro výpočet kritérií pro hodnocení investičních projektů. Pojednává o způsobu hodnocení investičních projektů, jehož součástí je i plánování peněžních toků z investic, které je řešeno i z pohledu veřejných investic cm, 80 stran, 149 Kč, 7,20, ISBN Autor analyzuje metody hodnocení podniku. Souhrnné informace načerpají manažeři, podnikatelé, ale i studenti. Najdete zde nejen popis metod, ale i informace o jejich konstrukci a vzniku cm, pevná vazba, asi 336 stran, cca 449 Kč, 19,31, ISBN Klastry a jejich vliv na výkonnost firem Drahomíra Pavelková a kolektiv Komplexně zpracované praktické zkušenosti. Obsahuje výsledky terénních šetření best practices i doporučení pro vyhledávání firem do klastrů a rozvoje existujících klastrů cm, pevná vazba, 272 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Plánování a kontrola klíč k úspěchu Hana Žůrková Publikace odpovídá na otázky, jak vybudovat efektivní systém plánování, reportingu a kontroly, efektivně řídit podnikové aktivity, hodnotit ekonomické výsledky, správně provádět proces rozpočtování a dosáhnout tak zisku cm, 136 stran, 149 Kč, 6,41, ISBN Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe 2. aktualizované a rozšířené vydání Romana Provazníková Nové vydání reaguje na společenské, ekonomické, politické a legislativní změny ve fi nancování územních samospráv. Řeší otázky rozpočtového určení daní, zadluženosti územních samospráv apod cm, 304 stran, 369 Kč, 19,19, ISBN Efektivní financování rozvoje podnikání Mária Režňáková Autorčin souhrnný přehled přispěje vysvětlením možností finančních služeb a metodickým návodem k lepší orientaci v nabízených možnostech. Věnuje se i zhodnocování finančních prostředků (investováním v bankách, resp. na kapitálovém trhu) cm, asi 168 stran, cca 198 Kč, 8,51, ISBN Osobní a rodinné finance Finanční matematika pro každého 7. aktualizované vydání Jarmila Radová, Petr Dvořák, Jiří Málek Sedmé, aktualizované vydání osvědčené publikace srozumitelným způsobem vysvětluje základní matematické postupy využívané v bankovní a finanční praxi. Jde o spolehlivého průvodce při prvních krocích do tajů finančních výpočtů, aniž by čtenář musel mít rozsáhlé matematické či ekonomické znalosti. Výklad je demonstrován na řadě konkrétních příkladů cm, 296 stran, 259 Kč, 11,14, ISBN OBLÍBENÁ UČEBNICE! Financování vlastního bydlení 5. zcela přepracované vydání Petr Syrový Praktická publikace ukazuje financování bydlení z hlediska osobních financí a propojuje oblast úvěrů s pojišťováním a investováním. Na četných příkladech podává přehled o možnostech koupě nebo výstavby nemovitosti cm, 144 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN Jak prodat nemovitost v době krize Štěpán Klein, Petra Kesslerová Máte nemovitost, kterou byste rádi prodali? Pak je tato publikace určena právě pro vás. Poslouží široké veřejnosti, kupujícím i prodávajícím na trhu realit i začínajícím realitním makléřům cm, 112 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN podzim 2010 / zima 2011 Finanční matematika pro každého + CD ROM příklady Jarmila Radová a kolektiv Každý si někdy potřebujeme spočítat např. splátky úvěru. Autoři vám přinášejí nezbytné vzorečky. Můžete si porovnat různé varianty finančních operací a zvolit z nich tu nejvýhodnější, a to jak při finančním rozhodování v podnikání, tak při investování a správě soukromých financí. Kniha je praktickým pomocníkem i studentům při aplikaci zásad finanční matematiky v množství konkrétních výpočtů cm, 232 stran, 299 Kč, 14,90, ISBN Finanční matematika pro každého+cd ROM, příklady 2. přepracované vydání Jarmila Radová a kolektiv Potřebujete si spočítat např. splátky úvěru? Autoři vám přinášejí nezbytné vzorečky. Publikace je praktickým pomocníkem i studentům při aplikaci zásad fi nanční matematiky v množství výpočtů cm, asi 240 stran, cca 299 Kč, 12,86, ISBN Platební styk klasický a elektronický Kniha je úvodem do problematiky platebního styku. Autor si kromě popisu základních nástrojů platebního styku, jejich zajištění, záruk a fi nancování všímá i problematiky předfi nancování projektů z fondů EU. Kniha je určena široké veřejnosti cm, 220 stran, 225 Kč, 11,19, ISBN BAREVNÉ PUBLIKACE

6 Právo Právo pro praxi Právní edice rozdělujeme na Právo pro praxi a Právo pro každého. V edici právo pro praxi naleznete publikace k aktuálním problémům, které často v každodenním životě řešíte. Knihy jsou určeny pro odbornou veřejnost, podnikatele, manažery, personalisty, instituce i firmy. Autoři vám odbornými komentáři a výklady pomáhají řešit problémy, které jsou spojené s podnikáním. Úplná znění vybraných důležitých právních předpisů jsou tak srozumitelně vysvětlena. V edici právo pro každého jsou pak publikace psány srozumitelnou formou tak, aby byly čtivé a snadno pochopitelné široké veřejnosti. Autoři je připravili s cílem pomoci vám vyřešit problém bez právníka, příp. přispět k základní orientaci v problematice, kterou je třeba řešit s advokátem. Najdete zde odpovědi na mnoho otázek, se kterými se potýkáte v denním životě. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků Pavel Uherek Komplexní rozbor aktuální právní úpravy. Zabývá se podrobně výjimkami z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Poradí nejen zdravotnickým pracovníkům, ale i pacientům. Praktickou součástí jsou zpracované vzorové formuláře cm, 184 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN Medicínsko právní terminologie příručka pro právní praxi Jan Vondráček, Vladimíra Dvořáková, Lubomír Vondráček Publikace vysvětluje pojmy z medicíny a práva, se kterými se zástupci obou oborů mohou při své činnosti setkat a které by měly patřit ke vzdělání absolventů obou vysokých škol cm, 104 stran, ISBN Zákoník práce 2010 v praxi komplexní průvodce s řešením problémů Právní stav k Jaroslav Jakubka V jedinečné publikaci vám autor spolutvůrce zákoníku poradí, jak řešit nejčastější problémy, které v praxi přináší nový zákoník práce. Seznámí vás se všemi změnami ty nejvýraznější vyplynuly z rozhodnutí Ústavního soudu v r Díky cenným praktickým radám zvládnete nové přístupy k problematice vzniku, změn a skončení pracovního poměru, problémy týkající se pracovní doby, dohod, dovolené, překážek v práci, mezd, náhrad škod, zvyšování kvalifi kace, agenturního zaměstnávání, práce doma atd. Můžete využít i 65 vzorů pracovněprávních dokumentů s odkazy na zákon. Vyhnout se nedorozuměním a předejít sankcím, neprohrát zbytečně spor, k tomu vám pomůže právě tato publikace cm, 240 stran, 269 Kč, 13,18, ISBN PRO ZAMĚSTNANCE I ZAMĚSTNAVATELE! Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy Vladimír Hruška Podniky i odborové organizace mají možnost využít předpřipravených vzorů kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, ale i pracovního řádu a směrnice pro cestovní náhrady. Návrhy jsou uvedeny ve zvýrazněném rámečku cm, 284 stran, 299 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Obchodní zákoník 2010 úplné znění s úvodním komentářem Právní stav k Lucie Josková, Pavel Pravda Publikace přináší úvodní komentář ke změnám a úplné znění obchodního zákoníku. Změny přijaté novelami jsou přehledně zdůrazněny různým typem písma cm, 112 stran, 149 Kč, 6,41, ISBN Zákoník práce 2010 s výkladem Právní stav k Jaroslav Jakubka Osvědčená praktická publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které přinášejí novely zákoníku práce s účinností od Novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. Výklad spolutvůrce nového zákoníku práce vás upozorňuje na problémy při aplikaci pracovněprávních předpisů v praxi roku cm, 96 stran, 99 Kč, 4,26, ISBN Právo pro každého Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů Milan Taraba Zahrnuje novinky z právních předpisů o bytovém družstevnictví a vlastnictví bytů. Vyjasňuje nejasnosti v rozdílu mezi bytovým družstvem a společenstvím, v právech a povinnostech těchto právnických osob atd cm, asi 276 stran, cca 229 Kč, 9,85, ISBN Rádce nájemníka bytu 6. aktualizované vydání Milan Taraba Získáte základní informace o smlouvě o nájmu bytu, služebním bytu, výpovědi z bytu, výměně a úpravě bytu, bytové náhradě, o ekonomice bydlení apod. Praktické jsou komentované vzory smluv a podání a slovník pojmů cm, 272 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN Nemovitosti vzory smluv a podání + CD ROM 4. přepracované vydání Ladislav Rolný Na CD ROMu jsou vzory a související právní předpisy. Autor popisuje problematiku nemovitostí při vlastnění, převodech, pronájmu, správě atd. Vzory smluv a návrhy na katastr nemovitostí stačí vyplnit a jsou připraveny pro tisk cm, asi 320 stran, cca 349 Kč, 14,99, ISBN Rejstříky ke stažení na Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Jan Přib cm, ISBN Jak úspěšně reklamovat rádce spotřebitele i obchodníka Daniel Houdek cm, 164 stran, 159 Kč, 89 Kč, 4,45, ISBN Kdy do důchodu a za kolik 11. aktualizované vydání Jan Přib 4141 Již 11. vydání této publikace je aktualizováno v souladu s novelami předpisů platnými od Podává názorný výklad, jak si vypočítat důchod, jaké údaje jsou k tomu potřeba, jaké jsou podmínky nároku na jednotlivé druhy starobního důchodu, jak se o něj žádá apod. Tato prakticky zaměřená publikace je doplněna četnými praktickými příklady a vzorci pro výpočty. Její součástí jsou i tabulky, podle kterých je možno si důchod vypočítat cm, 128 stran, 159 Kč, 6,84, ISBN SPOČÍTEJTE SI SVŮJ DŮCHOD! podzim 2010 / zima

Věra Rubáková. Věra Rubáková. Zaúčtování příkladů je graficky znázorněno pomocí téček. Čtenáři oceňují kapitoly o leasingu,

Věra Rubáková. Věra Rubáková. Zaúčtování příkladů je graficky znázorněno pomocí téček. Čtenáři oceňují kapitoly o leasingu, 20 Účetnictví a daně Daňové zákony 2011 úplná znění platná k 1. 1. 2011 Hana Marková Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2011, včetně novely zákona o DPH, s odloženou

Více

Účetnictví a daně. DPH 2011 výklad s příklady Svatopluk Galočík, Oto Paikert NEJPRODÁVANĚJŠÍ DAŇOVÁ PUBLIKACE V ČR!

Účetnictví a daně. DPH 2011 výklad s příklady Svatopluk Galočík, Oto Paikert NEJPRODÁVANĚJŠÍ DAŇOVÁ PUBLIKACE V ČR! 20 Účetnictví a daně Daňové zákony 2011 úplná znění platná k 1. 4. 2011 Hana Marková S aktualizovanou verzí publikace získáte právní stav veškeré daňové legislativy k 1. 4. 2011. Přinášíme úplná znění

Více

Investování 19 INVESTIČNÍ BESTSELLER! Inteligentní investor Benjamin Graham, s dodatky Jasona Zweiga

Investování 19 INVESTIČNÍ BESTSELLER! Inteligentní investor Benjamin Graham, s dodatky Jasona Zweiga Investování 19 Investice Jedinečná edice na knižním trhu! zkušenosti renomovaných odborníků nedocenitelné rady, jak se vyvarovat chyb srozumitelný výklad s názornými příklady české investiční prostředí

Více

Finance Právo 21. Finanční řízení. Právo. Osobní finance řízení financí pro každého Petr Syrový, Tomáš Tyl

Finance Právo 21. Finanční řízení. Právo. Osobní finance řízení financí pro každého Petr Syrový, Tomáš Tyl Finance Právo 21 Finanční řízení Osobní finance řízení financí pro každého Petr Syrový, Tomáš Tyl Kniha vám pomůže zorientovat se ve vlastních financích. Pomůže vám nedělat hloupé začátečnické chyby a

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s.

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s. V. Rubáková Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Ve svém profesním životě se zabývá finančním poradenstvím a problematikou účetnictví. Řadu let působila v podnikové praxi, kde získala praktické zkušenosti z oboru

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Kurzy celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2014/2015 Fakulta managementu. Vysoká škola ekonomická v Praze

Kurzy celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2014/2015 Fakulta managementu. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Kurzy celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola ekonomická v Praze Introduction to Management Cílem je zvýšit teoretické vzdělání v oboru management.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více