ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISBN 978-80-247-3201-5"

Transkript

1 20 Účetnictví a daně Daňové zákony 2010 úplná znění platná k Hana Marková Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních včetně ekologických (energetických) daní a zákon o správě daní a poplatků. Zařazen je i nový zákon daňový řád. Předností tohoto souboru je vyznačení novelizovaného textu odlišným typem písma. Přehledně jsou zvýrazněny i rozdílné účinnosti zákonů. Významné novely uvozují odborné komentáře pracovníků ministerstva financí, kteří se podílejí na přípravě zákonů cm, 280 stran, 89 Kč, 3,83, ISBN NEJPRODÁVANĚJŠÍ DAŇOVÁ PUBLIKACE V ČR! Převod daňové evidence na vedení účetnictví 6. aktualizované vydání Publikace podává komplexní návod na převod. Autor vysvětluje, kdy je převod povinný, uvádí účetní i daňové předpisy, vyjmenovává jednotlivé kroky a poradí, jak minimalizovat daňový dopad. Upozorněno je i na nejčastější omyly a chyby cm, 128 stran, 149 Kč, 7,20, ISBN Praktické účetní případy 2010 příklady účtování na všech účtech Věra Rubáková Účetní případy jsou seřazeny dle účtových tříd a znázorněny v obchodních společnostech. Zaúčtování účetních případů je vysvětleno v podobě přehledných tabulek i téček cm, 168 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN Manažerské účetnictví Mojmír Hradecký, Jiří Lanča, Ladislav Šiška Účetnictví pro úplné začátečníky 2010 Věra Rubáková Autoři komplexně popisují manažerské účetnictví jako systém sestávající ze tří subsystémů nákladového účetnictví, rozpočetnictví a kalkulací. Rozvedeny jsou i vazby na systém řízení výroby a na informační systémy. Praktici ocení komplexní příklad cm, 264 stran, 349 Kč, ISBN Vysvětleny jsou základní účetní operace, principy a pojmy používané v podvojném účetnictví, a to velmi srozumitelným a jednoduchým způsobem. Zaúčtování jednotlivých účetních případů je graficky znázorněno pomocí téček cm, 192 stran, 199 Kč, 8,56, ISBN DPH 2010 zákon s přehledy 4724 Účetní a daňové odpisy 2010 Petr Valouch 4736 Cestovní náhrady 2010 Jaroslav Sedláček 4740 Účetnictví podle IRFS 2011 v příkladech Jitka Svobodová, Josef Jílek V osvědčené publikaci autor na schématech názorně zobrazuje zákon o DPH. Úplné znění platné k je doplněno schematickým znázorněním nejběžnějších paragrafů zákona. V příloze jsou uvedeny formuláře cm, 224 stran, 239 Kč, 10,28, ISBN Na příkladech jsou provedeny výpočty a účtování účetních odpisů a výpočty, evidence a daňové dopady odpisů daňových, včetně vymezení toho, který majetek odpisovat nelze. Předností knihy jsou tabulky, vzorce a příklady cm, 144 stran, 199 Kč, 8,56, ISBN Zde najdete komplexně vysvětlenou oblast tuzemských i zahraničních pracovních cest dle právního stavu k Autor řeší i příklady s výpočty výše nároku na jednotlivé druhy náhrad, včetně vyúčtování zálohy a zaúčtování nákladů cm, 136 stran, 149 Kč, 6,41, ISBN Praktická publikace o účetnictví podle mezinárodních standardů výkaznictví se věnuje hlavním otázkám účtování, vykazování a interpretace SIC a IFRIC.Tato publikace by na vašem stole neměla chybět cm, asi 432 stran, cca 599 Kč, 25,76, ISBN DPH 2010 výklad s příklady Svatopluk Galočík, Oto Paikert V šestém, aktualizovaném vydání naleznete komentář ke všem paragrafům zákona, včetně jednotlivých odstavců, po zásadní novele k , např. zásadní změna místa plnění u poskytovaných služeb, elektronické vrácení daně v EU, souhrnné hlášení u poskytovaných služeb. Výklad doplňuje cca 300 příkladů z praxe. Součástí publikace jsou i komentované přílohy (sazby zboží, služeb) cm, 288 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby Svatopluk Galočík, František Louša Publikace reaguje na zásadní změny od Na praktických příkladech vysvětluje složitou problematiku přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží dopravci tuzemskými i z jiných členských států EU a zahraničními dopravci cm, 160 stran, ISBN Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním 3. aktualizované vydání František Louša cm, 172 stran, 259 Kč, 12,88, ISBN Leasing v praxi Petr Valouch cm, 128 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN Podvojné účetnictví 2010 TPA Horwath Notia Audit Zaúčtování příkladů je graficky znázorněno pomocí téček. Čtenáři oceňují kapitoly o leasingu, pohledávkách, účetní závěrce, cash flow apod. Publikace je určena zejména začátečníkům v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů a studentům cm, 224 stran, ISBN Podvojné účetnictví v příkladech 2010 Beata Blechová, Jana Janoušková Osvědčená publikace, která vychází z novel účetních a daňových předpisů platných od Obsahuje řadu dílčích úkolů a příkladů a závěrečný souhrnný souvislý příklad. Jde o vynikající učebnici a cvičebnici pro začínající účetní a studenty cm, 200 stran, 199 Kč, 8,56, ISBN INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání S. Galočík, J. Jelínek cm, 112 stran, 199 Kč, 9,89, ISBN Inventarizace v praxi otázky a odpovědi Vladimír Schiffer cm, 292 stran, 269 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Účetnictví pro manažery Jaroslav Sedláček cm, 228 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN Odložená daň z příjmů dle českých i mezinárodních účetních standardů Jana Janoušková cm, 88 stran, 159 Kč, 7,90, ISBN podzim 2010 / zima 2011 BAREVNÉ PUBLIKACE

2 Účetnictví a daně Daň z příjmů právnických osob v účetnictví 2009/2010 Tomáš Jaroš Vysvětlen je princip zdaňování právnických osob, problematika dlouhodobého majetku, leasingu, pohledávek, zásob, finančního majetku, fúzí, převodů podniku apod. Výklad je doplněn příklady cm, 192 stran, 229 Kč, 9,85, ISBN Vnitropodnikové směrnice v účetnictví + CD ROM 5. aktualizované vydání František Louša Součástí knihy je elektronická příloha na CD ROMu se souborem praktických vzorů směrnic (např. odpovědnostního řádu, odpisového řádu), která vám usnadní jejich zpracování v jakémkoliv textovém formátu cm, 120 stran, 369 Kč, 15,87, ISBN Mzdové účetnictví 2010 Václav Vybíhal a kolektiv Publikace je výrazně aktualizována k v souladu s novelami předpisů (nemocenské pojištění, zákoník práce apod.). Odpovídá na základní otázky, se kterými se mzdová účetní každodenně potýká. Předností je široký rozsah poskytnutých informací i přehledné a praktické zpracování s použitím příkladů, tabulek, formulářů a přehledů cm, kroužková vazba, 448 stran, 399 Kč, 17,16, ISBN Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 Václav Vybíhal Autor na příkladech objasňuje novelu zákona. Zahrnuje zdaňování příjmů ze závislé i nezávislé činnosti, zdaňování příjmů ze zahraničí, daňové režimy leasingu apod cm, 224 stran, 329 Kč, 14,15, ISBN Daně z příjmů 2010 přehledy, daňové a účetní tabulky Názorně jsou vysvětleny nejpoužívanější paragrafy zákona po významné novele. Srozumitelnými, stručnými schématy a praktickými daňovými a účetními tabulkami se dotýká dalších souvisejících oblastí nezbytných pro podnikání cm, 200 stran, 229 Kč, 9,85, ISBN Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem k Jan Přib Publikace obsahuje úplné znění zákona k se zapracováním všech dosud přijatých novel. Spoluautor zákona vám na praktických příkladech vyloží všechna jeho ustanovení, vysvětlí změny schválené během roku 2009, upozorní na souvislosti i na rozdíly od minulé právní úpravy se zohledněním zkušeností s ročním prováděním zákona cm, 224 stran, 269 Kč, 11,57, ISBN Kapitálové společnosti daně, účetnictví, právo Dalimila Mirčevská Problematika je vysvětlena komplexně: z úhlu daňového, účetního i právního. Výklad vychází z aktuální úpravy zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a je doplněn příklady cm, 208 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN Účetní operace kapitálových společností 2. aktualizované vydání Viola Šebestíková Zahrnuje změny v obchodním zákoníku a zákoně o daních z příjmů. Účetní případy a operace jsou popsány z obou pohledů (vkladatel-příjemce vkladu, prodávající-kupující, pronajímatel-nájemce) cm, 296 stran, 329 Kč, 16,20, ISBN Zákon o účetnictví v praxi František Louša Úplné znění zákona k zahrnuje i změny platné od Je doplněno obsáhlým výkladem k jednotlivým paragrafům a ustanovením. Autor upozorňuje na různé problémy, které mohou v praxi vznikat cm, 136 stran, 149 Kč, 7,27, ISBN Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Na cca 150 názorných schématech jsou zobrazeny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Autor vychází z praxe a podává praktický návod na odsouhlasení hlavní knihy, pozornost věnuje i auditu a návaznosti na daně cm, 192 stran, 239 Kč, 10,28, ISBN Jak se vyhnout chybám v účetnictví rady, řešení, praktické příklady Přehlednou formou a pomocí příkladů autor podává návod na řešení jednoduchých, ale i zásadních každodenních problémů účetních. Upozorňuje na chyby, jejich následky, navrhuje řešení i jak chyby opravit, upozorňuje na některé podvody cm, asi 112 stran, cca 159 Kč, 6,84, ISBN Účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2011 aplikace v příkladech Obsahuje výklad nových standardů a postupů účtování, cash fl ow územních samosprávných celků, příspěvkových organizací i organizačních složek státu. Zahrnuje i účetní souvztažnosti a názorné příklady účtování cm, asi 352 stran, cca 369 Kč, 15,87, ISBN Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu 2010 V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vám autor pomáhá s aplikací nových pravidel ve vaší každodenní práci. Na mnoha 4734 praktických příkladech vysvětluje novou rozpočtovou skladbu, specifi ka daně z příjmů i zákona o DPH, bilanci i fi nanční analýzu. Publikace slouží i programátorům účetních systémů, studentům a vedoucím pracovníkům cm, 336 stran, 349 Kč, 14,99, ISBN Účetnictví 1 Základní kurz Jana Hinke, Dana Bárková V knížce najdete ke každému tématu základní vysvětlení a řadu příkladů a úkolů aplikujících problém v praxi, plus správná řešení a komentáře. Ocení zejména studenti a začátečníci cm, 144 stran, 179 Kč, 7,70, ISBN Účetnictví 2 Pokročilé aplikace Jana Hinke, Dana Bárková Praktická publikace objasňuje problematiku účetnictví podnikatelů na mnoha příkladech. Osvojíte si účtování o finančním majetku, pohledávkách, závazcích, zásobách, výpočet daně z příjmů atd cm, 232 stran, ISBN Daňová evidence podnikatelů 2010 Jaroslav Sedláček Přináší základní poznatky o tom, jaké povinnosti jsou s touto evidencí spojeny. Vysvětluje podstatu a funkci daňové evidence, požadavky na její vedení, složky majetku a dluhů podnikatele. Závěrem autor předkládá komplexní příklad vedení daňové evidence. Předností je stručný a názorný výklad, proto ji oceňují nejen podnikatelé, účetní, odborní ekonomičtí pracovníci, ale i studenti cm, 128 stran, 149 Kč, 6,41, ISBN Rejstříky ke stažení na podzim 2010 / zima

3 22 Investování Investice Inteligentní investor Benjamin Graham, s dodatky Jasona Zweiga přeložil ing. Radim Laník, M.A. V knize nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století (Warren E. Buffett ji označil za zdaleka nejlepší knihu o investování, která kdy byla napsána ) se dozvíte, jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnete závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování máte uplatnit. Nadčasově platné přístupy Grahamovy investiční filozofi e jsou podány formou vhodnou i pro laiky a jsou doplněny o komentář uznávaného finančního analytika časopisu Money Jasona Zweiga, který aplikuje Grahamovy moudré rady, analytické přístupy a výstražné příběhy na dnešní tržní podmínky Investice = jediná edice na knižním trhu renomovaní odborníci předávají své zkušenosti pro začátečníky i pokročilé nedocenitelné rady, jak se vyvarovat chyb srozumitelný výklad s názornými příklady české investiční prostředí překlady mezinárodních bestsellerů cm, pevná vazba, 504 stran, 699 Kč, 34,19, ISBN PRODÁNO VÍCE NEŽ 1 MILION VÝTISKŮ! Investiční horečka iracionální nadšení na kapitálových trzích Robert J. Shiller přeložil ing. Radim Laník, M.A. Kniha (v originálu Irrational Exuberance) je vyústěním celoživotní práce profesora ekonomie Roberta J. Shillera v oblasti nazývané behavioral finance. Předpověděl v ní vývoj světového hospodářství vznik recese. Uvádí kombinaci faktorů, které vyhnaly cenu akcií tak vysoko, varuje investory před nerozumnou rozjařeností v USA i na ostatních trzích, která předcházela krizi, a nabádá je, aby uvažovali o diverzifikaci. Kapitolu věnuje i vrtkavosti trhu s nemovitostmi. Kniha je napsána velmi čtivým stylem, je určena pro širokou veřejnost. Tento světový bestseller by si měl přečíst každý, kdo vsadil svou budoucnost na úspěch trhu cm, pevná vazba, 296 stran, 499 Kč, 21,46, ISBN PŘEKLAD SVĚTOVÉHO BESTSELLERU! Investování pro začátečníky 2. přepracované vydání Petr Syrový Průvodce spekulanta Victor Niederhoffer Srozumitelnou formou, na praktických příkladech přináší začínajícím investorům fakta, která by měli znát dříve, než začnou investovat. Každý začátečník by se měl s touto knihou seznámit cm, 112 stran, 159 Kč, 6,84, ISBN Pojednává o neuvěřitelném úspěchu na fi nančních trzích, který z autora udělal žijící legendu. Je zdrojem unikátních informací o životě a myšlení jednoho z nejúspěšnějších traderů cm, pevná vazba, 388 stran, 699 Kč, 34,19, ISBN Žhavé komodity Jim Rogers Vysvětlena je pozice komodit ve fi nančním světě i způsoby, jakými lze do komodit investovat. Podrobná pozornost je věnována i Číně. Kniha je psána srozumitelně, autor vychází z praxe cm, 240 stran, 299 Kč, 14,90, ISBN Obchodování na komoditních trzích, průvodce spekulanta 2. rozšířené vydání Tomáš Nesnídal, Petr Podhajský Přináší řadu rad a tipů v oblasti technické analýzy a psychologie obchodování. Dozvíte se, jak obchodovat s trendem, nebo čeho se vyvarovat. Součástí je i přiblížení profesionálních nástrojů Commitment of Traders (COT) a position sizing cm, 200 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN podzim 2010 / zima 2011 Naučte se investovat 2. rozšířené vydání Daniel Gladiš Chcete-li být finančně nezávislí, naučte se investovat. Autor vás naučí rozlišovat mezi investicemi a spekulacemi, odhadovat riziko a vnitřní hodnotu akcie, rozlišovat mezi investičními strategiemi, zvládnout investiční proces i psychologii investování, vyhýbat se strachu a chamtivosti, brát v úvahu daně a inflaci. Investování je vysvětleno srozumitelným způsobem jako zvládnutelné řemeslo, kterému se může naučit každý. INVESTIČNÍ BESTSELLER! cm, 176 stran, 198 Kč, 9,89, ISBN Spořit nebo investovat? Josef Janda Mám spořit, nebo raději investovat či se pojistit? Na tyto otázky vám odpovíme. Publikace podává všem čtenářům základní přehled o fi nančních produktech, a to velmi srozumitelným způsobem cm, asi 176 stran, cca 199 Kč, 8,56, ISBN Dokumentární akreditiv v praxi 4. zcela přepracované vydání Pavel Andrle Ojedinělá publikace na našem trhu komplexně zpracovaná praktická příručka. Dokumentární akreditiv je porovnán s jinými platebními meto - dami, podrobně položku po položce je popsána akreditivní listina a zdůvod něna nutnost kontroly potřebných dokumentů cm, 152 stran, 269 Kč, 13,18, ISBN BAREVNÉ PUBLIKACE

4 Investování Finanční trhy a instituce Mezinárodní kapitálové trhy zdroj financování Romana Nývltová, Mária Režňáková Kniha popisuje možnosti, jak mohou české podniky na mezinárodních kapitálových trzích získat vlastní i cizí kapitál. Autorky nabízejí výklad procesu financování cennými papíry. Kniha tak poslouží českým podnikům jako metodická příručka cm, pevná vazba, 224 stran, 439 Kč, ISBN Finanční a pojistné vzorce Tomáš Cipra Seznámíte se s cca vzorci nutnými pro finanční a pojistné výpočty. Matematická úroveň vzorců a metod se pohybuje od velmi jednoduchých, zvládnutelných pomocí základů středoškolské matematiky, až po oblast vyšší matematiky cm, pevná vazba, 376 stran, 645 Kč, 31,50, ISBN X Finance po krizi důsledky hospodářské recese a co bude dál 2. rozšířené vydání Pavel Kohout Kniha se zabývá kořeny finanční krize a jejími mechanismy, analyzuje ji z teoretického hlediska a z hlediska hospodářské politiky a zabývá se i jejími dopady na chování investic a investorů. Proto bude neocenitelným pramenem informací pro všechny zájemce o svět fi nancí cm, asi 232 stran, cca 259 Kč, 11,10, ISBN Vůdcovství aneb co vás na Harvardu nenaučí Slavomír Steigauf Porovnáte si vlastní zkušenosti s historickými příklady úspěšných vůdců. Dozvíte se, jaké vlastnosti a znalosti mají úspěšní vůdci. Kniha je průvodcem v běžných, ale i v mezních situacích cm, asi 288 stran, cca 359 Kč, 15,44, ISBN Finance po krizi důsledky hospodářské recese a co bude dál Pavel Kohout Finanční krize a následná recese jsou události, které pohnuly světem. Ačkoli nejsou u konce, lze již analyzovat vývoj, který k nim vedl. Kniha se v první části zabývá kořeny fi nanční krize, ve druhé části ji analyzuje z teoretického hlediska a z hlediska hospodářské politiky. V poslední části se zabývá dopady krize na chování investic a investorů. Autor shrnuje, co z krize vyplývá pro investiční chování, které teorie a modely se osvědčily a které nikoli. Publikace je psána srozumitelně a čtivě, nevyžaduje po čtenáři speciální znalosti. Je neocenitelným aktuálním pramenem faktických informací nejen pro studenty a učitele, ale i pro širokou veřejnost cm, 224 stran, ISBN PRVNÍ SOUHRNNÉ ANALÝZY A VÝHLEDY Tradingem k bohatství Alexander Elder Překlad Trading for a Living vám nabízí nahlédnutí pod pokličku burzovních taktik a poodhaluje některá tajemství, s jejichž znalostí může na vysněné bohatství dosáhnout každý, koho svět spekulací osloví. Zaujme začínající i pokročilé obchodníky cm, 312 stran, 620 Kč, 30,17, ISBN Curyšské axiomy investiční tajemství švýcarských bankéřů Max Gunther Autor shrnuje pravidla curyšských axiomů a nabízí je laické veřejnosti. Ve dvanácti zajímavě popsaných axiomech poznáte pravidla, kterými se řídí švýcarští bankéři a investoři cm, 144 stran, 360 Kč, 17,49, ISBN Akciové trhy a investování Josef Jílek cm, pevná vazba, 656 stran, 749 Kč, 36,78, ISBN Finanční trhy a investování Josef Jílek cm, pevná vazba, 648 stran, 749 Kč, 36,78, ISBN Česko anglický slovník pojišťovnictví Kolektiv autorů z ČAP 4304 Anglicko český slovník pojišťovnictví Kolektiv autorů z ČAP Slovník obsahuje více než hesel z oblasti pojištění a zajištění a zastoupeny jsou rovněž termíny vztahující se k ekonomické činnosti pojišťoven, z oblasti pojistného práva i výrazy týkající se pojišťovnictví v Evropské unii cm, pevná vazba, 448 stran, 549 Kč, ISBN Kromě odborných termínů z oblasti pojištění a zajištění jsou zastoupeny rovněž termíny vztahující se k ekonomické činnosti pojišťoven, z oblasti pojistného práva i výrazy týkající se pojišťovnictví v Evropské unii cm, pevná vazba, 516 stran, 499 Kč, 24,50, ISBN Chcete se orientovat ve složitém fi nančním světě? Knihy shrnují stávající vývoj fi nančních trhů ve světě i v České republice. Autor upozorňuje na slabiny moderního fi nančního trhu, uvádí neotřelé, překvapivé pohledy na svět fi nancí. Předností knih je praktický pohled. Poslouží jako dobré vodítko pro orientaci a poskytují užitečné informace pro fi nanční a investiční rozhodování jednotlivců i společností. KOMPLEXNÍ JEDINEČNÉ DÍLO! 4446 Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích David Štýbr Čtenářům je podán základní přehled o finančním trhu a všech jeho částech, a to srozumitelným, laickým způsobem. Autor na základě vlastních zkušeností přináší návod, jak začít investovat a obchodovat, na co si dát pozor, jak dosáhnout cílů s co nejnižšími ztrátami cm, asi 160 stran, cca 199 Kč, 8,56, ISBN Rejstříky ke stažení na Základy financí Jan Černohorský, Petr Teplý Kniha vás uvede do základních problematických okruhů a chápání souvislostí v rámci jednotlivých oblastí financí i jako celku a vytváří tak podklady pro další hlubší studium oblastí financí cm, cca 224 stran, asi 299 Kč, 15,44, ISBN Investiční strategie pro třetí tisíciletí 6. přepracované vydání Pavel Kohout Investiční bestseller odráží zásadní změny vývoje na světových trzích a v globální ekonomice. Přináší praktické informace o investičním managementu, moderní teorii portfolia, chování akcií, dluhopisů, komodit a nemovitostí. Kniha je určena laikům i profesionálům fi nančním a pojišťovacím poradcům, pracovníkům bank a investičních společností cm, 296 stran, 359 Kč, 15,44, ISBN podzim 2010 / zima

5 24 Finance Finanční řízení Finanční analýza metody, ukazatele, využití v praxi 3. rozšířené vydání Petra Růčková Autorka názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow), jaké metody použít. Důraz je kladen na analýzu poměrovými ukazateli. V publikaci je uveden praktický komplexní příklad s návodem, jak s daty pracovat. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost malé i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí znát svou skutečnou finanční situaci cm, 144 stran, 269 Kč, 11,57, ISBN Reporting 3. rozšířené a aktualizované vydání Libuše Šoljaková, Jana Fibírová Kniha je praktickým průvodcem tvorbou a využitím účetních informací, které odpovídají požadavkům správy a řízení společností (corporate governance). Na praktických příkladech upozorňuje na nejdůležitější zásady a časté chyby při využití účetních informací. Obsahuje konkrétní instruktážní postupy a návody, jak zlepšit informovanost mezi vlastníky, manažery, zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami cm, 224 stran, 299 Kč, 12,86, ISBN Knihy jsou určeny především pro odborníky ve světě fi nancí: ekonomy, fi nanční ředitele, podnikatele, manažery, pracovníky bank, investičních a fi nančních společností, investiční a fi nanční poradce i samotné investory. Z našich publikací čerpají cenné informace i studenti VŠ a MBA. Autoři vycházejí z poměrů české ekonomiky a jejich cílem je přispět ke zlepšení informovanosti Finanční analýza obchodních a státních organizací praktické příklady a použití Publikace předpokládá, že smyslem existence firmy je tvorba bohatství. Vychází z jediného kritéria hodnocení bohatství čisté současné hodnoty, jehož aplikace v knize nevyžaduje žádnou úpravu dat účetních výkazů cm, 156 stran, 189 Kč, 99 Kč, 4,26, ISBN Finanční analýza investičních projektů praktické příklady a použití Metody komplexního hodnocení podniku Marek Vochozka Ojedinělá příručka pro výpočet kritérií pro hodnocení investičních projektů. Pojednává o způsobu hodnocení investičních projektů, jehož součástí je i plánování peněžních toků z investic, které je řešeno i z pohledu veřejných investic cm, 80 stran, 149 Kč, 7,20, ISBN Autor analyzuje metody hodnocení podniku. Souhrnné informace načerpají manažeři, podnikatelé, ale i studenti. Najdete zde nejen popis metod, ale i informace o jejich konstrukci a vzniku cm, pevná vazba, asi 336 stran, cca 449 Kč, 19,31, ISBN Klastry a jejich vliv na výkonnost firem Drahomíra Pavelková a kolektiv Komplexně zpracované praktické zkušenosti. Obsahuje výsledky terénních šetření best practices i doporučení pro vyhledávání firem do klastrů a rozvoje existujících klastrů cm, pevná vazba, 272 stran, 399 Kč, 19,48, ISBN Plánování a kontrola klíč k úspěchu Hana Žůrková Publikace odpovídá na otázky, jak vybudovat efektivní systém plánování, reportingu a kontroly, efektivně řídit podnikové aktivity, hodnotit ekonomické výsledky, správně provádět proces rozpočtování a dosáhnout tak zisku cm, 136 stran, 149 Kč, 6,41, ISBN Financování měst, obcí a regionů teorie a praxe 2. aktualizované a rozšířené vydání Romana Provazníková Nové vydání reaguje na společenské, ekonomické, politické a legislativní změny ve fi nancování územních samospráv. Řeší otázky rozpočtového určení daní, zadluženosti územních samospráv apod cm, 304 stran, 369 Kč, 19,19, ISBN Efektivní financování rozvoje podnikání Mária Režňáková Autorčin souhrnný přehled přispěje vysvětlením možností finančních služeb a metodickým návodem k lepší orientaci v nabízených možnostech. Věnuje se i zhodnocování finančních prostředků (investováním v bankách, resp. na kapitálovém trhu) cm, asi 168 stran, cca 198 Kč, 8,51, ISBN Osobní a rodinné finance Finanční matematika pro každého 7. aktualizované vydání Jarmila Radová, Petr Dvořák, Jiří Málek Sedmé, aktualizované vydání osvědčené publikace srozumitelným způsobem vysvětluje základní matematické postupy využívané v bankovní a finanční praxi. Jde o spolehlivého průvodce při prvních krocích do tajů finančních výpočtů, aniž by čtenář musel mít rozsáhlé matematické či ekonomické znalosti. Výklad je demonstrován na řadě konkrétních příkladů cm, 296 stran, 259 Kč, 11,14, ISBN OBLÍBENÁ UČEBNICE! Financování vlastního bydlení 5. zcela přepracované vydání Petr Syrový Praktická publikace ukazuje financování bydlení z hlediska osobních financí a propojuje oblast úvěrů s pojišťováním a investováním. Na četných příkladech podává přehled o možnostech koupě nebo výstavby nemovitosti cm, 144 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN Jak prodat nemovitost v době krize Štěpán Klein, Petra Kesslerová Máte nemovitost, kterou byste rádi prodali? Pak je tato publikace určena právě pro vás. Poslouží široké veřejnosti, kupujícím i prodávajícím na trhu realit i začínajícím realitním makléřům cm, 112 stran, 189 Kč, 9,26, ISBN podzim 2010 / zima 2011 Finanční matematika pro každého + CD ROM příklady Jarmila Radová a kolektiv Každý si někdy potřebujeme spočítat např. splátky úvěru. Autoři vám přinášejí nezbytné vzorečky. Můžete si porovnat různé varianty finančních operací a zvolit z nich tu nejvýhodnější, a to jak při finančním rozhodování v podnikání, tak při investování a správě soukromých financí. Kniha je praktickým pomocníkem i studentům při aplikaci zásad finanční matematiky v množství konkrétních výpočtů cm, 232 stran, 299 Kč, 14,90, ISBN Finanční matematika pro každého+cd ROM, příklady 2. přepracované vydání Jarmila Radová a kolektiv Potřebujete si spočítat např. splátky úvěru? Autoři vám přinášejí nezbytné vzorečky. Publikace je praktickým pomocníkem i studentům při aplikaci zásad fi nanční matematiky v množství výpočtů cm, asi 240 stran, cca 299 Kč, 12,86, ISBN Platební styk klasický a elektronický Kniha je úvodem do problematiky platebního styku. Autor si kromě popisu základních nástrojů platebního styku, jejich zajištění, záruk a fi nancování všímá i problematiky předfi nancování projektů z fondů EU. Kniha je určena široké veřejnosti cm, 220 stran, 225 Kč, 11,19, ISBN BAREVNÉ PUBLIKACE

6 Právo Právo pro praxi Právní edice rozdělujeme na Právo pro praxi a Právo pro každého. V edici právo pro praxi naleznete publikace k aktuálním problémům, které často v každodenním životě řešíte. Knihy jsou určeny pro odbornou veřejnost, podnikatele, manažery, personalisty, instituce i firmy. Autoři vám odbornými komentáři a výklady pomáhají řešit problémy, které jsou spojené s podnikáním. Úplná znění vybraných důležitých právních předpisů jsou tak srozumitelně vysvětlena. V edici právo pro každého jsou pak publikace psány srozumitelnou formou tak, aby byly čtivé a snadno pochopitelné široké veřejnosti. Autoři je připravili s cílem pomoci vám vyřešit problém bez právníka, příp. přispět k základní orientaci v problematice, kterou je třeba řešit s advokátem. Najdete zde odpovědi na mnoho otázek, se kterými se potýkáte v denním životě. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků Pavel Uherek Komplexní rozbor aktuální právní úpravy. Zabývá se podrobně výjimkami z povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. Poradí nejen zdravotnickým pracovníkům, ale i pacientům. Praktickou součástí jsou zpracované vzorové formuláře cm, 184 stran, 349 Kč, 17,19, ISBN Medicínsko právní terminologie příručka pro právní praxi Jan Vondráček, Vladimíra Dvořáková, Lubomír Vondráček Publikace vysvětluje pojmy z medicíny a práva, se kterými se zástupci obou oborů mohou při své činnosti setkat a které by měly patřit ke vzdělání absolventů obou vysokých škol cm, 104 stran, ISBN Zákoník práce 2010 v praxi komplexní průvodce s řešením problémů Právní stav k Jaroslav Jakubka V jedinečné publikaci vám autor spolutvůrce zákoníku poradí, jak řešit nejčastější problémy, které v praxi přináší nový zákoník práce. Seznámí vás se všemi změnami ty nejvýraznější vyplynuly z rozhodnutí Ústavního soudu v r Díky cenným praktickým radám zvládnete nové přístupy k problematice vzniku, změn a skončení pracovního poměru, problémy týkající se pracovní doby, dohod, dovolené, překážek v práci, mezd, náhrad škod, zvyšování kvalifi kace, agenturního zaměstnávání, práce doma atd. Můžete využít i 65 vzorů pracovněprávních dokumentů s odkazy na zákon. Vyhnout se nedorozuměním a předejít sankcím, neprohrát zbytečně spor, k tomu vám pomůže právě tato publikace cm, 240 stran, 269 Kč, 13,18, ISBN PRO ZAMĚSTNANCE I ZAMĚSTNAVATELE! Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy Vladimír Hruška Podniky i odborové organizace mají možnost využít předpřipravených vzorů kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, ale i pracovního řádu a směrnice pro cestovní náhrady. Návrhy jsou uvedeny ve zvýrazněném rámečku cm, 284 stran, 299 Kč, 149 Kč, 7,20, ISBN Obchodní zákoník 2010 úplné znění s úvodním komentářem Právní stav k Lucie Josková, Pavel Pravda Publikace přináší úvodní komentář ke změnám a úplné znění obchodního zákoníku. Změny přijaté novelami jsou přehledně zdůrazněny různým typem písma cm, 112 stran, 149 Kč, 6,41, ISBN Zákoník práce 2010 s výkladem Právní stav k Jaroslav Jakubka Osvědčená praktická publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které přinášejí novely zákoníku práce s účinností od Novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. Výklad spolutvůrce nového zákoníku práce vás upozorňuje na problémy při aplikaci pracovněprávních předpisů v praxi roku cm, 96 stran, 99 Kč, 4,26, ISBN Právo pro každého Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů Milan Taraba Zahrnuje novinky z právních předpisů o bytovém družstevnictví a vlastnictví bytů. Vyjasňuje nejasnosti v rozdílu mezi bytovým družstvem a společenstvím, v právech a povinnostech těchto právnických osob atd cm, asi 276 stran, cca 229 Kč, 9,85, ISBN Rádce nájemníka bytu 6. aktualizované vydání Milan Taraba Získáte základní informace o smlouvě o nájmu bytu, služebním bytu, výpovědi z bytu, výměně a úpravě bytu, bytové náhradě, o ekonomice bydlení apod. Praktické jsou komentované vzory smluv a podání a slovník pojmů cm, 272 stran, 229 Kč, 11,19, ISBN Nemovitosti vzory smluv a podání + CD ROM 4. přepracované vydání Ladislav Rolný Na CD ROMu jsou vzory a související právní předpisy. Autor popisuje problematiku nemovitostí při vlastnění, převodech, pronájmu, správě atd. Vzory smluv a návrhy na katastr nemovitostí stačí vyplnit a jsou připraveny pro tisk cm, asi 320 stran, cca 349 Kč, 14,99, ISBN Rejstříky ke stažení na Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Jan Přib cm, ISBN Jak úspěšně reklamovat rádce spotřebitele i obchodníka Daniel Houdek cm, 164 stran, 159 Kč, 89 Kč, 4,45, ISBN Kdy do důchodu a za kolik 11. aktualizované vydání Jan Přib 4141 Již 11. vydání této publikace je aktualizováno v souladu s novelami předpisů platnými od Podává názorný výklad, jak si vypočítat důchod, jaké údaje jsou k tomu potřeba, jaké jsou podmínky nároku na jednotlivé druhy starobního důchodu, jak se o něj žádá apod. Tato prakticky zaměřená publikace je doplněna četnými praktickými příklady a vzorci pro výpočty. Její součástí jsou i tabulky, podle kterých je možno si důchod vypočítat cm, 128 stran, 159 Kč, 6,84, ISBN SPOČÍTEJTE SI SVŮJ DŮCHOD! podzim 2010 / zima

Věra Rubáková. Věra Rubáková. Zaúčtování příkladů je graficky znázorněno pomocí téček. Čtenáři oceňují kapitoly o leasingu,

Věra Rubáková. Věra Rubáková. Zaúčtování příkladů je graficky znázorněno pomocí téček. Čtenáři oceňují kapitoly o leasingu, 20 Účetnictví a daně Daňové zákony 2011 úplná znění platná k 1. 1. 2011 Hana Marková Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2011, včetně novely zákona o DPH, s odloženou

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Ekonomie a podnikání 13

Ekonomie a podnikání 13 Ekonomie a podnikání 13 3558 Ekonomie a související obory Mezinárodní obchod v 21. století Emilie Kalínská a kolektiv Moderní publikace pojednává o trendech vývoje ekonomických vztahů, analyzuje teorie

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih.

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání Petra Růčková Novinky nakladatelství GRADA Publishing Ve čtvrtém, aktualizovaném vydání autorka velmi názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw

Ekonomie a podnikání. Ekonomie. Management v informační společnosti. Podnikání a management. Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw 12 Ekonomie Zásady ekonomie Gregory N. Mankiw Uznávaná učebnice obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Výklad zahrnuje jak vysvětlení výchozích pojmů a metodologie, tak otázky mikro

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více