Znalecký posudek č. 2806/09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 2806/09"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 2806/09 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 205 Benátky n/j I., včetně příslušenství a pozemku parc.č. st.174 kú. Nové Benátky obec Benátky nad Jizerou kraj Středočeský okres Mladá Boleslav Objednatel posudku: Titl. Mgr.Martin Slavata Ex.Ú. MB Táborská čp.527/iii Mladá Boleslav č. obj.: EX 463/08 Účel posudku: zjištění obvyklé ceny nemovitosti k usnesení čj. Ex.463/08 Dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Marian Uram Kupeckého 736/ Mladá Boleslav Posudek obsahuje 15 stran. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Mladé Boleslavi,

2 2 A. Nález Jedná se o dům čp.205 Benátky n/j I, v zastavěné části města, v původní staré zástavbě, při ulici Podolecká spojující spodní a horní část města. Dům je přízemní, z malé části podsklepený a nemá podkroví ve sklonité střeše, dům je zděný, postaven samostatně, je umístěn na svažitém pozemku v terénním zářezu pod silným svahem. Dům postaven bez odstupu od průjezdní asfaltové komunikace s dlážděným chodníkem, přístup je zpevněný. Dům je napojen na veřejné rozvody elektřiny, vody, kanalizace a zemní plyn (plyn jen na hranici pozemku, skříň na fasádě domu). U domu je dvůr s betonovou plochou, malá terasa a venkovní schody, provedeno uzavření plechovými vrátky a vraty. Vzadu není oplocení, silný svah. Dům je odhadem z roku 1880, stavební úpravy roku 1935 a roku 2000, údržba laická svépomocí. K domu náleží pozemek parc.č. st.174 (zastavěn domem a zůstatek je malý dvůr bez porostů). B. Znalecký úkol Výpočet administrativní ceny podpůrně, pro zjištění obvyklé ceny pro usnesení čj. Ex. 463/ Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Podklady pro vypracování posudku VKN z LV č.666 kú. Nové Benátky a obec Benátky n/j ze dne s č. PÚ 4280/2008, snímek katastrální mapy, mapové podklady, mnou vedená data o kupních smlouvách a ZP k dani z převodu nemovitosti, informace stavebního úřadu (úpravy domu 1935, KR úprav (vestavba dvou zadních pokojů a obnova elektrorozvodů). Dle 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění, se obvyklou cenou pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného popřípadě obdobného majetku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby (stav tísně prodávajícího či kupujícího, důsledky kalamit, osobní poměry jako majetkové, rodinné či jiné osobní vztahy, zvláštní hodnota přikládaná majetku). V daném případě zjištována pro účel exekučního řízení. 3. Vlastnické a evidenční údaje Viz VKN z LV: 666 Durdoň Desisider 4/6 Durdoň Josef 1/6 Durdoňová Iveta 1/6 4. Dokumentace a skutečnost Dům čp.205 v Benátkách n/j I. splňuje ustanovení 2 písm.a), bod 2) vyhl.č.501/2006 o OTP na využívání území, tj. rodinný dům, určen pouze pro bydlení, je přízemní, málo podsklepený, nemá podkroví, obsahuje byt 4+1 s příslušenstvím. Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 3 Město Benátky n/j má 7157 obyvatel (k rozhodnému dni), v místě je asfaltová ulice, je zde možnost napojení na veřejné rozvody elektřiny a vody, možnost napojení zemního plynu a možnost napojení odpadní kanalizace. Do města jezdí autobusová doprava, jsou zde běžné obchody a služby přiměřené malémuměstu, ve městě je městský úřad, hřiště, je zde pošta, školy, je tu zdravotnické zařízení i lekárna a policie, zaměstnanost v místě slabá, obec není sousední města Mladá Boleslav. Životní prostředí v místě není příznivé, ulice Podolecká je silně zatížená, v okolí bydlí sociálně slabší obyvatelstvo. 5. Celkový popis nemovitosti Předmětný dům čp.205 Benátky n/j I, dům je přízemní, málo podsklepený, nemá podkroví, dům je zděný a má sklonitou střechu. Na dům nenavazuje sousední rodinný dům, tzn. dům je samostatný. U domu je dvůr, oplocení velmi krátké plechové u dvora s uzavřením, oplocení zadní není, provedeny přípojky elektřiny, vody, odkanalizování, plyn zaveden jen na hranu domu. Dům je celkově podstandartní konstrukce, dispozičně jednoduchý, malé údržby i zanedbáných oprav. Dům je z roku odhadem 1880, adaptace kolem roku 1935 a roku Obsah posudku a) Rodinný dům čp.205 Benátky n/j I b) Pozemek parc.č. st.174 kú.nové Benátky C. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 456/2008 Sb. o oceňování majetku. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Mladá Boleslav Obec: Benátky nad Jizerou Podle 44 odst. 11 je koeficient K p upraven o 10,0 % Zdůvodnění: Město Benátky n/j s běžnou přiměřenou občanskou vybaveností, je zde pošta, škola a zdravotnické zařízení, je tu policie, základní obchody a služby, sítě elektřiny, vody, kanalizace i zemního plynu. Nemovitost čp.205 Benátky n/j je uvnitř zanedbané údržby, nevhodného resp. zastaralého dispozičního řešení, většího morálně technického opotřebení, podstandartního vybavení, příslušenství též zhoršeného. a) Rodinný dům čp.205 Benátky n/j I 26a Přízemní zčásti podsklepená stavba bez podkroví, z roku odhadem 1880, s malou adaptací roku 2000 s běžnou laickou údržbou, byla postavena samostatně zděným způsobem se sklonitou

4 4 střechou. Obsahuje byt 4+1 s příslušenstvím, starého podstandartního vybavení, vzhledem k uspořádání, dům označen jako jednobytový. Vnitřní členění: 1.PP sklep přístupný zvenčí dveřmi ze dvorka, v 1.NP přízemí obsahuje vstupní verandu a lázeň s WC, dále je v přízemí kuchyně a dva pokoje, další dva pokoje vzadu přístupné zvenčí (jeden jako přístavba), půdní prostor neupravený. Konstrukce a vybavení: popsány u výpočtu K4, koef. vybavení, přičemž vytápění je lokální akumulačními kamny a kamny na tuhá paliva (zadní pokoje bez vybavení a bez vytápění), K4 slouží jako popis konstrukcí a vybavení. Venkovní úpravy v základním popisu. Stáří a opotřebení: dům je z roku 1880, veranda z roku 1935, adaptace sociálního zařízení resp. malé stvební úpravy kolem roku 2000, dům údržby zhoršené, základy propouští vlhkost, fasáda oprýskaná, oplechování a krytina z roku Opotřebení se zohledněním druhu konstrukce, stáří a stavu jednotlivých konstrukcí vyžaduje adaptaci domu (poškozené a na hranici životnosti jsou podlahy, omítky, fasáda, vybavení, vytápění, okna, dveře, krytina, oplechování). Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1.PP sklep 2,00 m 5,60 4,00 = 22,40 m 2 1.NP přízemí 2,75 m 5,60 18,70 = 104,72 m 2 Součet: 4,75 m 127,12 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: 127,12 m 2 Zastavěná plocha 1. NP: 104,72 m 2 Podlažnost: 127,12 / 104,72 = 1,21 Obestavěný prostor (OP): 1.PP sklep 2,00 5,60 4,00 = 44,80 m 3 1.NP přízemí 2,75 5,60 18,70 = 287,98 m 3 zastřešení (2,75/2) 5,60 18,70 = 143,99 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 476,77 m 3 Rodinný dům: typ A Konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podlaží: s jedním nadzemním podlažím Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 1. Základy staré pasové základy s poškozenou izolací proti zemní vlhkosti 8,20 % Podstandardní 2. Zdivo smíšené zdivo na 60cm převážně kámen 21,20 % Podstandardní 3. Stropy v nadzemí dřevěné trámové se záklopy s rovnými podhledy 7,90 % Standardní 4. Střecha sedlový krov dřevěný vázaný 7,30 % Standardní 5. Krytina betonové tašky staré 3,40 % Podstandardní 6. Klempířské konstrukce kompletní pozinkovaným plechem, žlaby, svody, průniky i parapety 0,90 % Standardní 7. Vnitřní omítky štukové omítky 5,80 % Standardní 8. Fasádní omítky hladká fasáda zvětralá se střikem, poškozeno 2,80 % Podstandardní 9. Vnější obklady nejsou 0,50 % Nevyskytuje se

5 5 10. Vnitřní obklady v sociálním zařízení a v kuchyni v přízemí 2,30 % Standardní 50 % nejsou u WC, nejsou u umyvadla Nevyskytuje se 50 % 11. Schody nejsou, vně u venkovních úprav 1,00 % Nevyskytuje se 12. Dveře hladké plné 3,20 % Standardní 13. Okna dřevěná špaletová 5,20 % Standardní 14. Podlahy obytných místností pokoje s podlahami textil, PVC, dlažba 2,20 % Standardní 75 % betonové podlahy v 1 pokoji Podstandardní 25 % 15. Podlahy ostatních místností dlažby poškozené popraskané 1,00 % Podstandardní 16. Vytápění lokální kamna na tuhá paliva a elektroakumulační kamna 5,20 % Podstandardní 60 % dva pokoje bez vytápění Nevyskytuje se 40 % 17. Elektroinstalace zásuvkový i světelný obvod, i motorový proud 4,30 % Standardní 18. Bleskosvod není osazen 0,60 % Nevyskytuje se 19. Rozvod vody studené i teplé vody 3,20 % Standardní 20. Zdroj teplé vody elektrický bojler v koupelně 1,90 % Standardní 21. Instalace plynu není zaveden a rozveden, jen domu 0,50 % Nevyskytuje se 22. Kanalizace odkanalizování sociálního zařízení a kuchyně 3,10 % Standardní 23. Vybavení kuchyně elektrický sporák běžný, vlastní uživatel 0,50 % Nevyskytuje se 24. Vnitřní vybavení vana plechová smaltovaná a umyvadlo v lázni 4,10 % Standardní 25. Záchod splachovací standartní v přízemí u lázně (koupelně) 0,30 % Standardní 26. Ostatní krb, mříže, slaboproudé rozvody, vestavěné skříně, odvětrání, aj. nejsou 3,40 % Nevyskytuje se Určení základní ceny za m 3 dle přílohy č. 20a, tabulky č. 1: Kraj: Středočeský Obec: Benátky nad Jizerou Počet obyvatel: Základní cena (ZC): 4 697, Kč/m 3 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) III. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 trhu s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 spoluvlastnictví) 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) II. Bez vlivu 0,00 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 1,000 i=1

6 6 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 5 Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Úřady v obci I. Obecní úřad, popř. městský úřad se 0,02 stavebním úřadem nebo banka nebo policie nebo pošta 2 Poloha nemovitosti III. V souvisle zastavěném území obce 0,00 3 Okolní zástavba a životní III. Převažující objekty pro bydlení 0,00 prostředí 4 Obchod, služby, kultura v okolí III. Kompletní síť obchodů a služeb, 0,05 nemovitosti pohostinské a kulturní zařízení 5 Školství a sport v okolí III. Základní škola a sportovní zařízení 0,04 nemovitosti 6 Zdravotnické zařízení v okolí III. Dobrá dostupnost zdravotnické péče 0,05 nemovitosti 7 Veřejná doprava III. Zastávka hromadné dopravy od 500 do 0, m s více jak čtyřmi pravidelnými denními spoji 8 Obyvatelstvo I. Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo 0,01 sousedních rodinných domech (RD) nebo v okolí 9 Pracovní příležitosti v obci I. Omezené pracovní možnosti v obci a okolí 0,04 10 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 nemovitosti 11 Vlivy neuvedené I. Vlivy snižující cenu 0,05 11 Index polohy (I P = 1 + P i): 1,060 i=1 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 20a, tabulka č. 2 Popis znaku Hodnocení znaku V i 1 Druh stavby III. Samostatný rodinný dům 0,00 2 Provedení obvodových stěn II. Typ 2 - Železobetonová nezateplená 0,01 3 Tloušťka obvod. stěn III. více jak 45 cm 0,03 4 Podlažnost II. Hodnota více jak 1 do 2 včetně 0,01 5 Napojení na veřejné sítě V. Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn 0,08 (přípojky) nebo propan butan 6 Způsob vytápění stavby I. Lokální na tuhá paliva 0,08 7 Zákl. příslušenství v RD III. Úplné - standardní provedení 0,00 8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00 9 Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00 10 Vedlejší stavby tvořící II. Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 0,00 příslušenství k RD zastavěné ploše nad 25 m 2 11 Pozemky ve funkčním celku se I. Bez pozemku (nebo pouze zast. stavbou) 0,01 stavbou nebo do 300 m 2 12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 13 Stavebně-technický stav IV. Stavba ve špatném stavu - (předpoklad 0,65 * * Kategorie stavby: E - starší než 80 let Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 13 : 0,6 provedení rozsáhlejších stavebních úprav)

7 7 12 Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 13): 0,398 i=1 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 1,000 1,060 0,398 = 0,422 Základní cena upravená (ZCU = ZC I): 4 697, 0,422 = 1 982,13 Kč/m 3 Určení porovnávací hodnoty (OP ZCU): 476, ,13 = ,12 Kč Rodinný dům čp.205 Benátky n/j I zjištěná cena: ,12 Kč b) Pozemek parc.č. st.174 kú.nové Benátky 28 Pozemek pč. st.174 výměry 204 m 2 v zastavěné části města, umístěný při silně zatížené ulici, v původní části města, evidovaný jako zastavěná plocha a nádvoří, zastavěn domem čp.205 Benátky n/j I, tj. objektem k bydlení. Kp řízen dle oceňujícího předpisu, zůstatek je dvůr, možnost napojení veřejných rozvodů elektřiny a vody, je zde možnost napojení na zemní plyn a odpadní kanalizace. Přístupová cesta je zpevněná s chodníkem, pozemek svažitý k Jizeře, pod silným svahem v zářezu, neohrožení záplavami aj. např. sesuvy. Město Benátky n/j má 7157 obyvatel, nemá cenovou mapu stavebních pozemků, nesousedí s městem Mladá Boleslav. Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 80,65 Kč. Cena je určena podle písm. k): [35 + ( ) 0,007414] 1,00, kde je počet obyvatel v obci. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Negativní účinky okolí 5 % Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % Úprava celkem: + 5 % 1,050 Koeficient změny cen staveb K i : 2,142 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinné domy) 1,113 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] zastavěná plocha a st ,65 201, ,95 nádvoří Pozemek parc.č. st.174 kú.nové Benátky zjištěná cena: ,95 Kč

8 8 D. Rekapitulace (administrativní cena) Souhrn výměr všech pozemků 204 m 2 Výsledné ceny: a) Rodinný dům čp.205 Benátky n/j I ,12 Kč b) Pozemek parc.č. st.174 kú.nové Benátky ,95 Kč Výsledná cena činí celkem: ,07 Kč Cena po zaokrouhlení podle 46: , Kč Výsledná cena: , Kč Cena slovy: devětsetosmdesátšesttisícdvěstědeset Kč E. Obvyklá cena (na trhu s nemovitostmi v místě a čase) Dle 2 odst.1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění, se obvyklou cenou pro účely účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného popřípadě obdobného majetku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby (stav tísně prodávajícího či kupujícího, důsledky kalamit, osobní poměry jako majetkové, rodinné či jiné osobní vztahy, zvláštní hodnota přikládaná majetku. Pojem tržní hodnota nastává jako termín označující sjednanou cenu dosaženou na volném trhu. Tzn. tržní cena nastává až po realizaci převodní smlouvy, a pakliže má být vyjádřena předem je odhadnuta tržní hodnota majetku na trhu. Daný pojem je mezinárodně uznáván. Tržní cena je cena sjednaná, na kterou neměly vliv osobní a jiné neobvyklé okolnosti, tzn. cena dosažená a odhadnutá po dostatečném marketingu trhu. Zjednodušeně vyjádřeno, termín obecná tržní cena možno nahradit termínem obvyklá tržní cena. Zásadně pak právní řád stanovuje termín obvyklá cena (tuto nelze vypočíst a je nutno ji zjistit dle výše uvedeného ustanovení). Zjištění obvyklé ceny nemovitosti porovnáním na trhu (pozn. hledány a porovnávány nemovitosti stejného charakteru, konstrukcí a vybavení, obdobného umístění v místě a lokalitě, v čase, zdroj převážně vlastní s provedením korekcí či úprav s ohledem na odlišnosti)?) RD čp.205 Benátky n/j I, 4+1 s příslušenstvím, pozemek 204 m 2 samostatný dům zděný, zčásti podsklepený, přízemní bez podkroví v sedlové střeše ZP 105 m 2, OP 477 m 3, admin.cena 0,986 mil.kč postaven roku 1880, adaptace 1935, dále 2000, podstandartní vybavení, malé údržby, vytápění lokální el.aku.kamny a kamny na tuhá paliva příslušenství dvůr, zpev.plochy a oplocení napojení na sítě elektřiny, vody, kanalizace a plyn, u průjezdní ulice dopravně zatížené

9 9 (tj.oceňovaný dům s ppč. st.174 kú.nové Benátky) foto dále: a) RD čp.482 Vrchbělá Bělá p/b, 3+1 s příslušenstvím, pozemky celkem 1345 m 2 polovina dvojdomku pravá, zděný dům, část.podsklepený, přízemní s podkrovím sklonité střechy ZP 112 m 2, OP 748 m 3, admin.cen 0,773 mil.kč (stav.nesrostlá část města Bělá p/b) starý dům z roku 1910, adaptace roku s ústředním vytápěním na tuhá paliva napojení na sítě elektřiny a vody, kanalizace do spol. žumpy, plyn v místě není příslušenství kolna, cena ovlivněna nájemní smlouvou na dobu neurčitou odprodáno za 0,8mil.Kč v I/2009, pro srovnání korekce x 1,5 (nájemní vztah), do srovnání 0,80*1,50 = 1,20 mil.kč. foto dále: b) RD čp.3 Jemníky u MB, (2+1 příslušenství), pozemky = celkem 840 m 2 izolovaný zděný dům, přízemní bez podkroví, běžně udržovaný, ZP 98 m 2, OP 418 m 3, admin. cena 1,383 mil.kč, (stav.nesrostlá část statut.města MB) dům r.1860, adaptace 1975, vytápění elektro.akumulační, zděný sedlová střecha, u domu studna napojení na sítě elektřiny, vody, kanalizace, zemní plyn, je tu stodůlka, kolna, dílna, chlév, kolna odprodáno za 1,9mil.Kč v 10/2008 (okraj MB, při silnici), pro srovnání korekce (-15% souč.snížení cen, -20% poloha = 1,9*0,85*0,8 = do srovnání 1,292 mil.kč. foto dále:

10 10 c) RD čp.801 Bělá p/b (1+1 s přísl.malým), kolna, pozemky m 2 = 1143 m 2 koncový přízemní dům se sklepem, zděný se sedlovou střechou, bez podkroví ZP 72 m 2, OP 415 m 3, admin.cena 0,575 mil.kč. dům r.1868, údržby 1955,1970, podstandartní vybavení, bez koupelny, vytápění lokální tuhá napojení na sítě elektro, vody a kanalizace, plyn zde není, dům v pod svahem zahrady odprodáno 0,840 mil.kč v 12/2008, do srovnání 0,84x1,40 = 1,176 mil.kč, foto dále.?) získán aritmetický průměr (1,200+1,292+1,176)/3 = 1,22366 mil.kč, se zvážením prodejnosti s ohledem na zejména vlivy na trh s nemovitostmi v daném území a lokalitě jsou dané okolnosti vyrovnány a předpokládaná obvyklá cena zaokrouhlená činí 1,20 mil.kč, tj. cena domu čp. 205 Benátky n/j I. (celé nemovitosti), s příslušenstvím a s pozemkem parc.č. st.174 kú.nové Benátky, přičemž nutno konstatovat, že srovnávané nemovitosti jsou obdobné (takto vybírany z archivu). Cena obvyklá ovlivněna viz. výpočet: poklesem trhu dle sledování o -15% a polohou zohledněnou porovnáním a vybaveností.

11 11 F. Rekapitulace (obvyklá cena) Obvyklá cena domu čp.205 Benátky n/j I., příslušenství a pozemek parc.č. st ,- Kč. Cena práv a závad spojených s nemovitostí: viz. VKN z LV - nejsou věcná břemena. Cena slovy: jedenmilióndvěstětisíc Kč. Podíl 4/6 = Kč Podíl 1/6 = Kč Podíl 1/6 = Kč. V Mladé Boleslavi, Ing. Marian Uram Kupeckého 736/ Mladá Boleslav G. Znalecká doložka Tento posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Ústí n/l dne pod čj. Spr. 2338/91 pro obor ekonomika, odvětví ceny, odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2806/09 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č podle připojené likvidace. H. Seznam příloh VKN z LV, katastrální mapa, foto domu, poloha

12 12 VKN z LV, katastrální mapa, foto domu, poloha

13 13

14 14

15 15

Znalecký posudek č. 4580/15

Znalecký posudek č. 4580/15 Znalecký posudek č. 4580/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp.935 Smržovka, příslušenství a pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka obec Smržovka kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 4024/13

Znalecký posudek č. 4024/13 Znalecký posudek č. 4024/13 O ceně nemovitosti: Pozemek parc.č. 4/6 v Josefově Dole kú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou obec Josefův Důl kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek č. 4518/15

Znalecký posudek č. 4518/15 Znalecký posudek č. 4518/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 298 Žíželice, příslušenství a pozemky parc.č. st.52/2 a 56/1 kú. Žíželice nad Cidlinou obec Žíželice kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 4245/14

Znalecký posudek č. 4245/14 Znalecký posudek č. 4245/14 O ceně nemovitosti: Byt č. 801/2 v budově čp.801 Pečky, s podílem 7469/123525 na společných částech domu a jeho vybavení i s podílem 7469/123525 na pozemcích parc.č. 1960, 1961

Více

Znalecký posudek č. 4035/13

Znalecký posudek č. 4035/13 Znalecký posudek č. 4035/13 O ceně nemovitosti: Pozemky parc.č. 284/37 a 285/22 u Bezděčína kú. Bezděčín u Mladé Boleslavi obec Mladá Boleslav kraj Středočeský okres Mladá Boleslav Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 3124/10

Znalecký posudek č. 3124/10 Znalecký posudek č. 3124/10 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 84 Přišimasy, včetně příslušenství a pozemků parc.č. st.186 a 404/8 kú. Přišimasy obec Přišimasy kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 3125/10

Znalecký posudek č. 3125/10 Znalecký posudek č. 3125/10 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 85 Přistoupim, včetně příslušenství a pozemků parc.č. st.90 a 414/22 kú. Přistoupim obec Přistoupim kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 3790/12

Znalecký posudek č. 3790/12 Znalecký posudek č. 3790/12 O ceně nemovitosti: Byt č.1133/13 v čp.1133 Přelouč s podílem 570/11020 na společnýchčástech domu a jeho vybavení, a s podílem 570/11020 na pozemku parc.č. st.1418/1 kú. Přelouč

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3865/12

Znalecký posudek č. 3865/12 Znalecký posudek č. 3865/12 O ceně nemovitosti: Byt č.144/3 v čp.144 Seletice s podílem 9911/39519 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 9911/39519 na pozemcích parc.č. st.212 a 194/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2996/09

Znalecký posudek č. 2996/09 Znalecký posudek č. 2996/09 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 417 Skalice u České Lípy, včetně příslušenství a pozemků parc.č. st.489 a 560/2 kú. Skalice u České Lípy obec Skalice u České Lípy kraj Liberecký

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

Znalecký posudek č. 4131/14

Znalecký posudek č. 4131/14 Znalecký posudek č. 4131/14 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 205 Benátky n/j I., včetně příslušenství a pozemku parc.č. st.174 kú. Nové Benátky obec Benátky nad Jizerou kraj Středočeský okres Mladá

Více

Znalecký posudek č. 3789/12

Znalecký posudek č. 3789/12 Znalecký posudek č. 3789/12 O ceně nemovitosti: Garáž na pozemku parc. st.3066 v Nymburce, včetně pozemku parc.č. st.3066 kú. Nymburk obec Nymburk kraj Středočeský okres Nymburk Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 273/8003/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 128 s příslušenstvím a pozemky v kat. území Černé Budy, obec Sázava, Středočeský kraj Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

Znalecký posudek č. 2569/08

Znalecký posudek č. 2569/08 Znalecký posudek č. 2569/08 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 121 Dolní Bousov, s příslušenstvím a pozemkem parc.č. st.92 kú. Dolní Bousov obec Dolní Bousov kraj Středočeský okres Mladá Boleslav Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2676/132/2012

Znalecký posudek č. 2676/132/2012 Znalecký posudek č. 2676/132/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.714/9 s podílem na společných částech domu č.p.714 a pozemku parc.č. st.846 v k.ú.chrastava I, obec Chrastava, okres Liberec. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2936/09

Znalecký posudek č. 2936/09 Znalecký posudek č. 2936/09 O ceně nemovitosti: Zahrádkářská chata bez č.e., Drahelice, na pozemku parc.č. 554, příslušenství, bez pozemku (pozemek jiného vlastníka) kú. Drahelice obec Nymburk kraj Středočeský

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 18/17518/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 18/17518/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 18/17518/2010 O ceně nemovitosti - domu čp. 235 spolu s příslušenstvím a pozemky st.p.č. 1023 a p.p.č. 1024, k. ú. a obec Buštěhrad, okres Kladno Objednatel posudku: CZ Dražby a. s.

Více

Znalecký posudek č. 2827/100/2013

Znalecký posudek č. 2827/100/2013 Znalecký posudek č. 2827/100/2013 O ceně rodinného domu č.p.65 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. st. 25/1 v k.ú.bečov u Mostu, obec Bečov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010 O obvyklé ceně podílu 1/4 na nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 327 na pozemku parc.č. 305 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 305, 306, 2685 vše

Více

Znalecký posudek č. 4118/13

Znalecký posudek č. 4118/13 Znalecký posudek č. 4118/13 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 100 Chomutice, příslušenství a pozemek parc.č. st.108 kú. Chomutice obec Chomutice kraj Královéhradecký okres Jičín Objednatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k. 088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.ú a obci Kladno Postup při zpracování posudku : dne 11.12.2013 byla provedena

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13946-386/13 o ceně rodinného domu č.p.828 na parc.č.2341/1, ul.tovární, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně pozemku parc.č.2341/1, příslušenství a ceny obvyklé. (LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Znalecký posudek č. 2929/09

Znalecký posudek č. 2929/09 Znalecký posudek č. 2929/09 O ceně nemovitosti: Byt č. 414/7 v čp. 414 Liberec XII - Staré Pavlovice s podílem na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem na pozemcích parc.č. 465/2 a 465/3

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6593-245/2011 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na rodinném domě č.p.4 včetně příslušenství a pozemku parc.č.st.5/1, v kat.území a obci Máslovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A

Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 3002/09

Znalecký posudek č. 3002/09 Znalecký posudek č. 3002/09 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 766/III Mladá Boleslav, včetně příslušenství a pozemků parc.č. st.1875 a 1193/49 kú. Mladá Boleslav obec Mladá Boleslav kraj Středočeský

Více

Znalecký posudek č. 2941/09

Znalecký posudek č. 2941/09 Znalecký posudek č. 2941/09 O ceně nemovitosti: Byt č. 654/12 v čp. 654 Hrádek nad Nisou s podílem 471/12548 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 471/12548 na pozemcích parc.č. 1236/6

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 17/17517/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 17/17517/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/17517/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 2279/43 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 2277, čp. 2278, čp. 2279, čp. 2280 a čp. 2281, a dále na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 16/17516/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1155/6 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 1155, čp. 1156, čp. 1157 a čp. 1158, a dále na pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 3192/10

Znalecký posudek č. 3192/10 Znalecký posudek č. 3192/10 O ceně nemovitosti: Byt č. 52/27 v čp. 52 Valdice, s podílem 381/10000 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 381/10000 na pozemku parc.č. st. 9/4 v kú. Valdice

Více

Znalecký posudek č. 2997/09

Znalecký posudek č. 2997/09 Znalecký posudek č. 2997/09 O ceně nemovitosti: Pozemky parc.č. st.11/2, st.11/3, st.11/4, 43/3, 1286/1, 1322/1, 1322/4, 1326/2, 1330/1, 1330/11, 1331/2, 1331/4, 1331/5 a 2722/2 Skalice u České Lípy kú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

Znalecký posudek č. 5081-245/13

Znalecký posudek č. 5081-245/13 Znalecký posudek č. 5081-245/13 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 649, v obci Mníšek pod Brdy, na pozemku parc. č. 392 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemků parc. č. 224/4 - orná půda,

Více

Znalecký posudek č. 2998/09

Znalecký posudek č. 2998/09 Znalecký posudek č. 2998/09 O ceně nemovitosti: Pozemky parc.č. 518/4, 519/1, 519/2, 519/3, 520/3, 520/5 a 520/7, dále pozemky č.kat. 1315, 1316, 1317/1 díl.1, 1317/1 díl.2, 1320/1, 1322/3 díl.1, 1322/3

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

Znalecký posudek č. 4070/13

Znalecký posudek č. 4070/13 Znalecký posudek č. 4070/13 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 27 Brozánky, včetně příslušenství a pozemku parc.č. 143 Objednatel posudku: kú. Brozánky obec Hořín okres Mělník Exekutorský úřad Mladá Boleslav

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. O ceně nemovitosti - domu čp. 9 spolu s příslušenstvím a pozemkem st.p.č. 415, k. ú. a obec Broumov, okres Náchod

ZNALECKÝ POSUDEK. O ceně nemovitosti - domu čp. 9 spolu s příslušenstvím a pozemkem st.p.č. 415, k. ú. a obec Broumov, okres Náchod ZNALECKÝ POSUDEK č. 271/18471/2011 O ceně nemovitosti - domu čp. 9 spolu s příslušenstvím a pozemkem st.p.č. 415, k. ú. a obec Broumov, okres Náchod Objednatel posudku: CZ Dražby a. s. IČ 287 01 259 Mírové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 3707/12

Znalecký posudek č. 3707/12 Znalecký posudek č. 3707/12 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 164 Liberec XXXII - Radčice, včetně příslušenství a pozemků parc.č. st.177 a 185/4 kú. Radčice u Krásné Studánky obec Liberec kraj Liberecký

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1694-194/2014 o ceně rodinného domu č.p.133 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.164 v k.ú. Nepolisy, obci Nepolisy, okres Hradec Králové. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 3118/10

Znalecký posudek č. 3118/10 Znalecký posudek č. 3118/10 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 45 Kobylnice, včetně příslušenství a pozemků parc.č. st.83 a 59/6 kú. Kobylnice obec Kobylnice kraj Středočeský okres Mladá Boleslav Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 3493/11

Znalecký posudek č. 3493/11 Znalecký posudek č. 3493/11 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 79 Kbel u Benátek nad Jizerou, včetně příslušenství a pozemku parc.č. st.62/1 kú. Kbel obec Benátky nad Jizerou kraj Středočeský okres Mladá

Více

Znalecký posudek č. 3596/12

Znalecký posudek č. 3596/12 Znalecký posudek č. 3596/12 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 34 Horní Slivno včetně příslušenství a pozemku parc.č. st.61 kú. Horní Slivno obec Horní Slivno kraj Středočeský okres Mladá Boleslav Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š

088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š 088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š O ceně bytové jednotky č. 6/3 ul. Starokošířská č.p.6, parc.č. 1316 v k.ú Košíře, obec Praha 5 Postup při zpracování posudku : Povinný Rao spol. s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1950-19 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1950-19 / 2013 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 989 s příslušenstvím a pozemky p.č. 1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/3 v katastrálním území Lhotka, hl.m.praha Objednatel

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 998-23/09 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu čp. 442 na parcele č. St. 2100 a pozemků parc.č. St. 2100 a 2101, se všemi součástmi a příslušenstvím, v obci a k.ú. Čelákovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4433-232/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4433-232/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4433-232/2015 O ceně podílu o velikosti 1/2 pozemku p.č.st.213/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 327 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.181 a podílu o velikosti 1/2 pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13891-331/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. povinný Pod strání 983/14 743 01 Bílovec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13891-331/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. povinný Pod strání 983/14 743 01 Bílovec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13891-331/13 o ceně rodinného domu č.p.983 na parc.č.895/67, ul. Pod strání 14, katastrální území Bílovec - město, obec Bílovec, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A O ceně bytové jednotky č. 989/11 s podílem na společných částech domu č.p. 988, 989 a pozemků parc.č. 11102/55 a 11102/56 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Znalecký posudek č. 747-19/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 55, obec Radenín, kat. území Radenín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 o ceně zjištěné a obvyklé k bytu č. 17 v domě čp. 2391 včetně spoluvlastnických podílů k pozemku pč. 6268 a společným částem domu - zapsáno v LV č. 7388 obce Brno kú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6149-8/2013 o ceně obvyklé rodinného domku nedokončeného na st.124/4 a přilehlého pozemku č.parc.124/2 a to se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.lužkovice,obec Lužkovice,okr.Zlín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6259-111/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p.66, rodinného domu č.p.351 včetně příslušenství a pozemků v kat.území Milín, obec Milín, okres Příbram kraj Středočeský. Objednatel posudku:

Více