Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO"

Transkript

1 Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off 5,0 μg/l Tento onkofetální protein patří k nejdéle stanovovaným. Hraje pravděpodobně roli v buněčné adhezi. V průběhu maligního procesu je CEA produkován nádorovou tkání, jeho hladiny se zvyšují především ve vztahu k celkové hmotě nádoru. Vzhledem k odbourávání játry a vylučování ledvinami je jeho hladina zvýšena také u nemaligních postižení těchto orgánů (hepatitida, selhání ledvin atd.). Není vhodný pro stanovení diagnózy, ale je vhodný pro potvrzení stadia choroby a průběhu terapie. CA 15-3 marker diferenciačního typu cut-off 22,0 U/ml Je to glykoprotein, který je produkován především karcinomy mammy. Pravděpodobně se účastní vazby na adhesivní molekuly typu ICAM-1 (intercelulární adhesivní molekula-1). Tento marker patří k základní technice pro monitorování nemocných s karcinomem prsu. Dynamika změn jeho koncentrací umožňuje sledovat a matematicky zhodnotit vývoj onemocnění, což často předchází diagnostické zobrazovací metody. Koncentrace obvykle koreluje s hmotou nádoru. CA 19-9 patří k antigenům asociovaným s tumory cut-off 39 U/ml Ty byly definované na podkladě monoklonálních protilátek. Jeho výskyt je charakteristický pro adenokarcinomy tlustého střeva, konečníku, žaludku, jater a pankreatu. Důležitý je především pro monitorování choroby, koreluje dobře s hodnocením efektu terapie. Výrazně zvýšené hladiny (nad U/ml) jsou průkazem vzdálených metastáz. CA patří k diferenciačním antigenům cut-off 35 U/ml Jsou produkované fetálními epiteliálními tkáněmi coelomového původu. V dospělém věku je v omezené míře syntetizován v epitelu normální tkáně vejcovodů, bronchů, endometriu, cervixu. Není prokazatelný v epitelu normálních ovarií. CA 125 je syntetizován především v epiteliálních buňkách karcinomů ovarií, a to u 80% serózních (nemucinózních) cysadenokarcinomů.je vyšetřován u onemocnění ovarií a dalších gynekologických tumorů, nádorů plic a prsu. CA 72-4 antigen glykoproteinového typu cut-off 6,9 U/ml Jde o antigen determinovaný také monoklonálními protilátkami. Jeho produkce u plodu je typická pro epiteliální buňky žaludku a pankreatu. V dospělosti je prokazatelný především u nádorů žaludku, střeva, pankreatu a některých nádorů ovaria. Je důležitý především pro monitoring. Koreluje s přítomností vzdálených metastáz. Senzitivita záchytu rozsevu onemocnění se zvýší v kombinaci s CEA nebo CA19-9. AFP alfa fetoprotein cut-off 7,0 IU/ml Je to sérový onkofetální protein, syntézovaný již během vývoje plodu. Nádory germinativního charakteru (ovaria, testes) syntézují AFP především ve strukturách žloutkového vaku. Základním využitím je monitorování průběhu hepatocelulárního karcinomu a karcinomů testis (neseminomů). HCG lidský choriový gonadotropin cut-off 5,0 μg/l Je to glykoprotein tvořený dvěma podjednotkami, alfa a beta. Patří do skupiny hormonů, které mají vztah k nádorům germinativního původu a trofoblastickým chorobám. Tento marker lze použít pro screening při podezření na germinativní nádory varlat. Koncentrace hcg mají význam pro zhodnocení stadia onemocnění nebo postižení mízních uzlin před terapií. Velký význam při monitorování,průkaz relapsu a účinnost léčby. Senzitivita pro neseminomy kolem 50 % (seminomy jen 20 %), pro choriokarcinomy 100 %. V laboratoři se vyšetřuje beta podjednotka (beta HCG).

2 TPA tkáňový polypeptidový antigen cut-off 1,0 μg/l Jde o proliferační nádorový marker (detekce fragmentů cytokeratinu 8.18, jedná se o polypeptidy). TPA je vhodný univerzální nádorový marker pro dlouhodobé sledování a monitoring nemocných s karcinomy plic, močového měchýře, cervixu, hlavy a krku, ale i dalších. PSA prostatický specifický antigen cut-off 2,5-4,0 μg/l Jde o glykoprotein kódovaný genem z rodiny kallikreinu. Je produkován především prostatou. Produkce PSA provází benigní hyperplazii a záněty prostaty. K rozlišení od maligního onemocnění prostaty se využívá stanovení volného PSA, freepsa. Tento marker je vhodný pro screening maligního onemocnění prostaty. NSE neuron specifická enoláza cut-off 17,0 μg/l Je to glykolytický enzym přítomný ve tkáních neuroektodermálního původu, v seminomech a adenokarcinomech ledvin. Jde o solubilní protein obsažený v cytoplasmě buněk. Hemolýza vzorku výrazně interferuje stanovení. SCCA antigen skvamozních buněk cut-off 1,7 μg/l Patří k tumor-asociovaným nádorovým antigenům. Je vhodný především pro monitoring nemocných s karcinomem plic, cervixu, hlavy a krku. Pozor na kontaminaci potem a slinami. CYFRA 21-1 fragment cytokeratinu 19 cut-off 3,3 μg/l Je to polypeptid produkovaný podobně jako TPA tkáněmi některých nádorů, především plic, hlavy a krku a močového měchýře. Je degradován játry a vylučován ledvinami. B2M beta-2-mikroglobulin referenční rozmezí 2,4-3,0 mg/l Je to sérový protein. Tvoří lehký řetězec lidského leukocytárního antigenu I.třídy- extraceluární doménu. Je přítomen téměř ve všech buňkách kromě erytrocytů a trofoblastických buněk. Zvýšené hodnoty se vyskytují především u hematologických maligních nádorů. Stanovení lze provést i v moči. FERRITIN tkáňový protein vážící železo referenční rozmezí ug/l Hlavní funkcí ferritinu je skladování zásobního železa. Z maligních onemocnění je zvýšen u lymfomů, leukemií a některých solidních nádorů. MIA melanomová inhibiční aktivita cut-off 10 μg/l Rozpustný protein MIA je uvolňován z buněk maligního melanomu. Exprese MIA je omezena ve velké míře typem buněk. V nenádorové tkáni se vyskytuje jen ve vyvíjející se a ve zralé chrupavce. Senzitivita tohoto markeru je udávána na více než 80 %. Téměř ve 100 % onemocnění jsou přítomny také vysoké hladiny příslušné mrna. Významně a specificky zvýšené sérové hladiny MIA umožňují sledovat průběh onemocnění a léčbu pacientů s maligním melanomem. LSA lipidově vázaná kyselina sialová referenční rozmezí do 260 mg/l Využívá se pro dlouhodobé sledování nemocných s melanomem, karcinomem pankreatu, GIT, prostaty, ledvin i dalších lokalizací. M2PK izoenzym pyruvátkinázy typu M2 cut-off 30 U/ml V lidských nádorech je tento izoenzym obsažen ve velké koncentraci. Mezi obsahem M2PK a stupněm malignity je přímá úměra. Využívá se především u nádorů ledvin a testes.

3 ODBĚRY a ZASÍLÁNÍ VZORKŮ Žádanka: biochemická žádanka pro speciální vyšetření. Zkumavky Greiner s červeným víčkem, 6-9 ml krve, podle požadovaného počtu markerů. Krev nutno ještě týž den dopravit do centrální laboratoře OKB. Stabilita analytů: po oddělení séra jsou analyty ve vzorku stálé 1-5 dnů při teplotě 4-8 o C, při -20 o C je stabilita 3-6 měsíců. Vyšetření markerů je prováděno denně kromě TPA, B2M, M2PK, LSA a SCC, které stanovujeme 1-2x týdně. VÝSLEDKY Výsledky jsou po kontrole a uvolnění exportovány nemocničním informačním systémem lékaři podepsanému na žádance. Dotazy na tel. č. 4589, V Olomouci Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc. Příloha 1 - Doporučené nádorové markery vhodné k monitorování průběhu choroby Příloha 2 - Zvýšené hladiny nádorových markerů u jiných onemocnění

4 Příloha 1 DOPORUČENÉ NÁDOROVÉ MARKERY VHODNÉ PRO MONITOROVÁNÍ PRŮBĚHU CHOROBY NÁDOR /LOKALIZACE hlavní MARKERY 1. doplňkový 2. doplňkový CNS NSE, CEA (S100) HLAVA, KRK CEA, SCC CYFRA21-1, TPA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA medulární CEA NSE anaplastický TPA PLÍCE SCLC CEA,CA 125 NSE TPA NSCLC CYFRA 21-1, SCC CEA CA125 MLÉČNÁ ŽLÁZA CA 15-3, CEA, TPA CA 125 JÍCEN/DOLNÍ TŘETINA CA 72-4, SCC CEA,TPA CYFRA 21-1 ŽALUDEK CA 72-4, CEA CA 19-9 TPA PANKREAS CA 19-9, CEA TPA CA72-4 JÁTRA AFP, CEA Cholangiocelulární CA 19-9 COLON/RECTUM CEA, CA 19-9 (ca242) CA 72-4 TPA LEDVINY TPA, M2PK (plasma) CEA, NSE MOČOVÝ MĚCHÝŘ TPA, v moči CYFRA-21-1 TESTES seminom HCG, AFP NSE neseminom HCG, AFP OVARIUM nemucinozní CA 125 CEA TPA muciozní CEA, CA 19-9, CA 72-4 germinativní AFP, HCG CERVIX UTERI epidermoidní SCC TPA, CEA, CYFRA 21-1 adenokarcinomy CA 125 CEA CORPUS UTERI CA 125 CEA KARCINOID NSE MELANOM MIA (S 100) LEUKEMIE FERRITIN LYMFOM FERRITIN, B2M MNOHOČETNÝ MYELOM B2M

5 Příloha 2 ZVÝŠENÉ HLADINY NÁDOROVÝCH MARKERŮ U JINÝCH ONEMOCNĚNÍ MARKER ONEMOCNĚNÍ JINÁ PŘÍČINA CEA zánětlivé choroby jater, ledvin, kouření cirhóza, pankreatitida AFP TPA CA 15-3 jaterní cirhóza, akutní i chron. hepatitida, zánětlivé procesy plic, ledvin, GIT infekční procesy obecně, cirhóza, pankreatitida jaterní cirhóza, akutní hepatitida, postižení ledvinových glomerulů CA 125 ovariální cysty, záněty adnex, těhotenství choroby jater, pankreatu, žlučníku CA 19-9 CA 72-4 cirhóza jater, cholelitiáza, chronická hepatitida, pankreatitida, choroby žlučových cest, diabetes benigní mammární nádory, choroby GIT PSA benigní hyperplasie, záněty prostaty manipulace HCG mola hydatidóza těhotenství B2M SCC FERR CYFRA 21-1 postižení ledvin, chronické záněty, poruchy imunity záněty plic, poruchy jater, ledvin záněty obecně, poruchy metabolismu železa chronické selhání ledvin, myomy, ovariální cysty, cirhóza jater, infekční onemocnění

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

Nejčastější solidní nádory učeských žen

Nejčastější solidní nádory učeských žen Patobiochemie rakoviny Nádorové markery Drahomíra Springer ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha 2 Rakovina Výsledek genetické mutace série náhodných událostí Zárodečná mutace vzniká při vývoji voji v zárode rodečné

Více

Kreditní kurz: Biomarkery

Kreditní kurz: Biomarkery BIOMARKERY Na patologické procesy v organismu lze mnohdy usuzovat z přítomnosti látek obecně zvaných markery. Česky bychom asi řekli ukazatelé. Ne vţdy však mají biomarkery pouze tento význam mohou slouţit

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Trutnov

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Trutnov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Trutnov 2014 O b s a h A Předmluva...5 B Informace o laboratoři...6 B-1 Identifikace laboratoře...6 B-2 Kontakty...6 B-3 Úroveň

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření Strana č.: 1 OBSAH Alfa-1-antitrypsin (AAT)... 4 Acidobazická rovnováha (ABR)... 4 Albumin v moči (albuminurie, ACR)... 6 Albumin v séru... 7 ALP, alkalická fosfatáza v séru... 8 ALT, alaninaminotransferáza...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb

DIA-GON MP spol s r.o., Goethova 25,35002 Cheb POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření

Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření Diagnostika neuroendokrinních nádorů - laboratorní vyšetření Oldřich Louthan, IV. interní klinika, VFN, 1. LF UK Praha Úvod Negativní laboratorní výsledky neznamenají nutně nepřítomnost nádoru, neboť se

Více

Klinická biochemie a hematologie

Klinická biochemie a hematologie Klinická biochemie a hematologie Poznámky: 1) : S = Sérum P = Plasma PK = plná (nesrážlivá) krev = moč S = sbíraná moč 2) : Údaje o stabilitě analytu jsou převzaty z Encyklopedie laboratorní medicíny pro

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

Laboratorní příručka RIA laboratoře

Laboratorní příručka RIA laboratoře strana : 1 z 37 RIA laboratoř Nemocnice Pelhřimov p.o. lovanského bratrství 710 393 38 Pelhřimov Název dokumentu Laboratorní příručka RIA laboratoře Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři : Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za ČES JEP MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - za ČSKB JEP Ing. Drahomíra Springer,

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Kollátorová MIKROBIOLOGIE

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza v séru (ALP) Amyláza v séru

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 26) CGB laboratoř a.s. Referenční laboratoř firmy OLYMPUS Vydáno dne: 12.5.2011 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře klinické patologie a cytologie A Úvod B Identifikace laboratoře B-1 Základní

Více

Doporučené postupy v uroonkologii

Doporučené postupy v uroonkologii Doporučené postupy v uroonkologii Uroonkologická sekce ČUS ve spolupráci s ČOS připravila Doporučené postupy v uroonkologii, které všichni urologové a onkologové v nejbližší době obdrží poštou. Zhoubné

Více

Nádory onkologická patologie

Nádory onkologická patologie Nádory onkologická patologie Nádory onkos řecky nádor (x tumor místní zvětšení objemu, např. zánětem) 2. nejčastější příčina úmrtí (po kardiovaskulárních onemocněních) definice nádoru: trvalý nadměrný

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Ing. Pobudová Jana Dne: 01. 12. 2014 Schválil: RNDr. Pokorná Olga Dne: Platnost od: 0101. 2015 Vydání: 2 Řízený výtisk č.: 2 - elektronický Počet stran: 65 Nahrazuje vydání:

Více