Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014"

Transkript

1 Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014 Jízda vozidel po chodníku a stání vozidel na trávě, O.-Výškovice Poškozování majetku, O.-Moravská Ostrava Poškozování majetku, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava, O.-Dubina Rušení hlukem, O.-Poruba

2 Jízda vozidel po chodníku a stání vozidel na trávě, O.-Výškovice Doručeno: Dobrý den. Tak jsem se už vážně nasral. Kdy uděláte pořádek před ZŠ. Každý den tam jezdí auta po chodnících až před dveře školy. Je to nehorázdnost co se tady děje parkují na trávnicích.když jdete po chodníku tak si ještě zahoukají at jím uhnete nebo vás tam přejedou.stromky jsou už zničené a o trávě už ani nemluvím.jedno oranisko. Na co se vlastně čeká až se stane neštěsti a někoho na chodníku srazí auto. Proč se tam nezajdete podívat co se tam ráno děje jak jdou děcka do školy. A to ještě jak je nějaká akce v tělocvičně tak to je teprveprůser parkuje se všude i na trávniku. Odpověď ředitele: Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih mi byl dle věcné příslušnosti postoupen k vyřízení anonymní podnět týkající se pojíždění vozidel po chodníku a stání na trávě před základní školou v Ostravě-Výškovicích. V dané věci jsem uložil vedoucímu místně příslušné oblasti městské policie Hrabůvka přijmout náležitá opatření ke zjištění skutečného stavu věci a zjednání nápravy v případě protiprávního jednání. Problém se týká zejména rodičů, kteří přivážejí své děti do mateřské školy, která je součástí základní školy. V lokalitě nebyla vybudována příjezdová komunikace ke škole a tak rodiče najíždějí svými vozidly na chodník vedoucí k budově školy. Místně odpovědný strážníkokrskář v dané věci oslovil rovněž ředitelku mateřské školy, která situaci již řeší se zastupitelstvem místního obvodu a současně upozorňuje rodiče dětí, aby využívali přilehlé parkoviště a odtud děti doprovázeli. Po obdržení podnětu byl v lokalitě posílen výkon služby, strážníci zde v rámci výkonu služby prováděli četnější kontroly zaměřené právě na špatné parkování a jízdu i stání vozidel na chodníku. Díky přítomnosti strážníků se situace na místě výrazně zlepšila. Do vyřešení záležitosti s příjezdovou komunikací zde budou strážníci i nadále dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu v mezích zákonných oprávnění a budou přispívat k větší bezpečnosti zejména dětí, které do školy dochází.

3 Poškozování majetku, O.-Moravská Ostrava Doručeno: Odpověď ředitele: v souvislosti s Vaší žádostí o zintenzivnění výkonu služby z důvodu opakujících se případů ničení skleněných výplní protihlukových stěn v úseku mimoúrovňové křižovatky sděluji, že této problematice je ze strany Městské policie Ostrava již dlouhodobě věnována v rámci výkonu služby zvýšená pozornost. Již v měsíci říjnu zde strážníci zadrželi a následně předali Policii ČR osobu podezřelou z poškození skleněných výplní a odcizení hliníkových profilů, mezi kterými jsou výplně v protihlukové stěně umístěny. I nadále je v lokalitě posílen výkon služby, strážníci věnují zvýšenou pozornost podezřelým osobám a působí zde svou přítomností i preventivně. Problematice bude i do budoucna věnována maximální možná pozornost.

4 Poškozování majetku, O.-Moravská Ostrava Doručeno: Dobrý den, obracím se na Vás jakožto obyvatel domu na adrese Moravská Ostrava. V posledních několika týdnech jsou opakovaně ničeny neznámým pachatelem vstupní dveře do domu (zničení zarážek pevného křídla dveří, zničení krycího štítku zámku s koulí, rozbití tabla se zvonky atd.), takže dveře nelze řádně uzamknout a do domu mohou vnikat cizí osoby. Rozbití dveří jsem nahlásil naposledy v pondělí dne bytovému, který mi sdělil, že vzhledem ke svátkům bude možné provést opravu dveří až po Novém roce. Proto jsem dne alespoň provizorně zabezpečil křídlo dveří, aby dveře nešly otevřít bez klíče pouhým tahem. Dnes večer jsem však zjistil, že klíny kterými jsem křídlo upevnil někdo vykopnul, takže do domu může opět vcházet kdokoliv. Znovu jsem proto běžně nepohyblivé křídlo dveří provizorně zaklínil. Poněvadž z pracovních důvodů nemohu stále sedět doma, mám obavy o svou domovní svobodu, když dům je zcela volně přístupný. Vzhledem k tomu, že jsem nikdy kolem našeho domu neviděl procházet hlídku MP, Vás žádám, aby příslušná hlídka na tento dům zaměřila především v denních hodinách svou pozornost a pomohla zabránit opakovanému páchání přestupků spočívajících v ničení městského majetku a zároveň pomohla zabránit případnému ohrožení soukromého majetku zdejších nájemníků. Děkuji za pochopení. Řešení MP: Pisatel byl telefonicky kontaktován místně příslušným strážníkem-okrskářem a byl seznámen s přijatým opatřením ze strany městské policie. To spočívá ve zvýšeném výkonu služby se zaměřením na pohyb podezřelých osob a poškozování majetku.

5 Stacionární doprava, O.-Dubina Doručeno: Dobrý večer,tímto chci upozornit na špatné - neohlepuplné parkovaní ve společných dvorech v OV - dubině.máme problém vyjet s kočárkem z domu,auta bez povolení parkuji na místech pro invalidy,braní průchodu pěším apod. situace je obdobná ve všech 3 dvorech.budu moc rád,když řidiče pokutujete a situaci budete řešit co nejdříve.stav dokumentuji i fotem je-li potřeba doložit. Odpověď ředitele: ve věci Vašeho podnětu parkování vozidel v Ostravě-Dubině, uvádím následující. Situace v oblasti stacionární dopravy je v této oblasti složitá, jelikož počet parkujících vozidel výrazně převyšuje počet parkovacích míst. V nedávné době proběhla kompletní rekonstrukce ve dvorech domů, kdy došlo k navýšení počtu parkovacích míst a v současné době je připravováno jejich další rozšíření. Na dopravní situaci v této oblasti se zaměřuje místně příslušný strážník-okrskář městské policie, který úzce spolupracuje se zaměstnanci úřadu, i ostatní strážníci oblasti. Při zabezpečování veřejného pořádku se hlídky městské policie podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu a to v této oblasti zejména zajištěním průjezdnosti komunikace pro vozidla složek IZS a vozidla OZO Ostrava. Problematice parkování zde bude i nadále věnována maximální pozornost jak ze strany místně příslušného okrskáře, tak ostatních strážníků oblasti.

6 Rušení hlukem, O.-Poruba Doručeno: Chci se zeptat je možný nějaký postich při neustálem rušení klidu v baraku. Policie už tu jednou byla i byl kontatkovan majitel bytu ale jak jde vidět nic nepomohlo. dneska je to už třetí den za sebou co je od rána do večera hlasitá hudba. Všichni najemnici už si stěžují a když je upozorní nic se neděje. Děkují Odpověď ředitele: Strážník kontaktoval předmětné nájemníky domu, původce hluku, které poučil o povinnosti zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou obvyklému užívání bytu omezovali ostatní nájemníky a poučil je rovněž o následcích plynoucích z porušování obecně závazných právních předpisů. Následně byly strážníky na místě prováděny namátkové kontroly, kdy protiprávní jednání předmětných nájemníků nebylo zjištěno. Dne strážník-okrskář kontaktoval správkyni domu, kterou informoval o zjištěných skutečnostech a prováděných opatřeních ze strany městské policie, kdy bylo konstatováno zlepšení stavu. Bude-li k protiprávnímu jednání v budoucnu docházet, kontaktujte městskou policii buď prostřednictvím linky stálé služby oblasti Martinovská (tel. č ) nebo telefonní linky 156. Na místo bude vyslána hlídka zjednat nápravu.

Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2015

Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2015 Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2015 Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava, O.-Muglinov Narušování veřejného pořádku osobami bez přístřeší, O.-Moravská Ostrava Stacionární

Více

Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2016

Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2016 Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2016 Stacionární doprava, O.-Poruba Bezpečnostní situace, O.-Zábřeh Narušování veřejného pořádku osobami bez přístřeší, O.-Hrabůvka Stacionární doprava, O.-Moravská

Více

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2016

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2016 Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2016 Stacionární doprava, O.-Bělský Les Parkování motorových vozidel na chodníku, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava a narušování veřejného pořádku, O.-Zábřeh

Více

Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2015

Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2015 Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2015 Stacionární doprava, O.-Hrabová Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava, O.-Jih Znečišťování veřejného prostranství a narušování veřejného

Více

Podněty občanů doručené v měsíci červenci 2015

Podněty občanů doručené v měsíci červenci 2015 Podněty občanů doručené v měsíci červenci 2015 Volně pobíhající psi, O.-Moravská Ostrava Rušení nočního klidu, O.-Vítkovice Bezpečnostní situace, O.-Hrušov, Koblov Stacionární doprava, O.-Dubina Rušení

Více

Podněty občanů doručené v měsíci srpnu 2015

Podněty občanů doručené v měsíci srpnu 2015 Podněty občanů doručené v měsíci srpnu 2015 Volně pobíhající psi, podezřelé osoby, O.-Hrušov, Koblov Občanské soužití, veřejný pořádek, O.-Slezská Ostrava Jízda cyklistů mimo cyklostezky, O.-Zábřeh Rušení

Více

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2014

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2014 Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2014 Znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy, O.-Moravská Ostrava a Přívoz Pohyb podezřelých osoba, O.-Mariánské Hory Stacionární doprava a způsob řešení

Více

Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2015

Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2015 Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2015 Narušování veřejného pořádku, O.-Zábřeh Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Jízda přes zastávku městské hromadné dopravy bez nástupního ostrůvku, O.-Vítkovice

Více

Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2014

Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2014 Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2014 Stacionární doprava, O.-Svinov Stacionární doprava, O.-Zábřeh Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Volný pohyb psů, O.-Poruba Stacionární doprava, O.-Stará

Více

Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2014

Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2014 Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2014 Stacionární doprava, O.-Dubina Stacionární doprava, O.-Výškovice Znečišťování veřejného prostranství, O.-Hrabůvka Volné pobíhání psů, O.-Martinov Bezpečnostní

Více

Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2016

Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2016 Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2016 Rušení nočního klidu z provozovny, O.-Muglinov Neoprávněné parkování před komplexem garáží, O.-Poruba Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Vraky vozidel

Více

Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2016

Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2016 Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2016 Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Neoprávněné parkování motorových vozidel, O.-Dubina Kouření na vlakových nástupištích a zastávkách MHD, O.-Moravská

Více

Podněty občanů doručené v měsíci červenci 2014

Podněty občanů doručené v měsíci červenci 2014 Podněty občanů doručené v měsíci červenci 2014 Konzumace alkoholu na veřejnosti a narušování veřejného pořádku, O.-Hrabůvka Bezpečnostní situace a veřejný pořádek, O.-Moravská Ostrava Narušování veřejného

Více

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2015

Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2015 Podněty občanů doručené v měsíci lednu 2015 Neukázněnost chodců a cyklistů, Ostrava Rušení hlukem, O.-Hrabůvka Rušení nočního klidu, O.-Moravská Ostrava Parkování vozidel na chodníku, O.-Moravská Ostrava

Více

Podněty občanů doručené v měsíci srpnu 2016

Podněty občanů doručené v měsíci srpnu 2016 Podněty občanů doručené v měsíci srpnu 2016 Znečišťování veřejného prostranství osobami bez přístřeší, O.-Přívoz Bezpečnostní situace, O.-Zábřeh Neoprávněné parkovaní motorových vozidel, O.-Mariánské Hory

Více

Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2013

Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2013 Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2013 Narušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti, O.-Poruba Majetková trestná činnost a přestupky, O.- Moravská Ostrava a Přívoz Stacionární doprava,

Více

Podněty občanů doručené v měsíci září 2014

Podněty občanů doručené v měsíci září 2014 Podněty občanů doručené v měsíci září 2014 Poškozování majetku, O.-Dubina Rušení nočního klidu štěkotem psů, O.-Dubina Bezpečnostní situace, O.-Muglinov Stacionární doprava, O.-Hrabůvka Volné pobíhání

Více

Podněty občanů doručené v měsíci říjnu 2014

Podněty občanů doručené v měsíci říjnu 2014 Podněty občanů doručené v měsíci říjnu 2014 Překračování nejvyšší dovolené rychlosti, O.-Polanka nad Odrou Stacionární doprava, O.-Dubina Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Nerespektování dopravních

Více

Podněty občanů doručené v měsíci září 2015

Podněty občanů doručené v měsíci září 2015 Podněty občanů doručené v měsíci září 2015 Bezpečnostní situace, O.-Vítkovice Dohled městské policie v okolí školských zařízení, O.-Zábřeh Usměrňování provozu na křižovatkách, O.-Poruba Bezpečnost dětí

Více

Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2015

Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2015 Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2015 Majetková trestná činnost, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Přepadávání žen, O.-Zábřeh Bezpečnostní situace, O.-Přívoz Cyklisté

Více

Podněty občanů doručené v měsíci září 2013

Podněty občanů doručené v měsíci září 2013 Podněty občanů doručené v měsíci září 2013 Problematické dětské hřiště, O.-Poruba Neprůchodnost chodníků, O.-Dubina Rušení hlukem, O.-Zábřeh Hlučné motocykly 1, O.-Dubina Hlučné motocykly 2, O.-Dubina

Více

Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2013

Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2013 Podněty občanů doručené v měsíci listopadu 2013 Krádež peněz, O.-Moravská Ostrava a Přívoz Parkování vozidel v rozporu se zákonem, O.-Vítkovice Odstavení vozidel na veřejné zeleni. O.-Muglinov Pohyb osob

Více

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DOKUMENTY ( Tisk dokumentu ) VYHLÁŠKA. Městské zastupitelstvo v Brandýse. nad Labem - Staré Boleslavi

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DOKUMENTY ( Tisk dokumentu ) VYHLÁŠKA. Městské zastupitelstvo v Brandýse. nad Labem - Staré Boleslavi Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DOKUMENTY ( Tisk dokumentu ) Městské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi -----------------------------------------------------------------

Více

Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2014

Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2014 Podněty občanů doručené v měsíci březnu 2014 Veřejný pořádek, O.-Dubina Konzumace alkoholu na veřejnosti, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava, O.-Výškovice Nerespektování dopravního značení, O.-Kunčičky

Více

Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2014

Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2014 Podněty občanů doručené v měsíci červnu 2014 Stezky pro chodce a cyklisty, Ostrava Veřejný pořádek a bezpečnostní situace, O.-Moravská Ostrava Neoprávněné parkování na místech určených pro držitele parkovacích

Více

Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2014

Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2014 Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2014 Volný pohyb psů, O.-Zábřeh Stacionární doprava, O.-Poruba Prodej a konzumace alkoholických nápojů, O.-Výškovice Rušení nočního klidu hudební produkcí, O.-Moravská

Více

Podněty občanů doručené v měsíci říjnu 2015

Podněty občanů doručené v měsíci říjnu 2015 Podněty občanů doručené v měsíci říjnu 2015 Stacionární doprava, O.-Poruba Neukáznění chodci na přechodu, O.-Poruba Osoby bez přístřeší, O.-Poruba Bezpečnostní situace, O.-Dubina Stacionární doprava, O.-Moravská

Více

Podněty občanů doručené v měsíci září 2016

Podněty občanů doručené v měsíci září 2016 Podněty občanů doručené v měsíci září 2016 Zhoršená bezpečnostní situace v okolí ubytovny, O.-Zábřeh Narušování veřejného pořádku, O.-Dubina Dynamická doprava, O.-Moravská Ostrava Problematika stacionární

Více

Podněty občanů doručené v měsíci říjnu 2013

Podněty občanů doručené v měsíci říjnu 2013 Podněty občanů doručené v měsíci říjnu 2013 Žádost o zvýšenou kontrolu objektu základní školy, O.-Michálkovice Žebrající žena v podchodu zastávky, O.-Hrabůvka Neukáznění pejskaři, O.-Moravská Ostrava a

Více

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji ponechat, používat

Více

Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2015

Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2015 Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2015 Dopravní situace, O.-Poruba Stacionární doprava, O.-Mariánské Hory Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava, O.-Poruba Vraky vozidel,

Více

Celkem 12 774 (12 222) událostí.

Celkem 12 774 (12 222) událostí. Červenec září 2014 Celkem 12 774 (12 222) událostí. Přestupků: 5 132 (4 916) Trestných činů: 28 (36) Trestné činy postupuje městská policie k dořešení Policii ČR. Řízení v opilosti nebo pod vlivem drog:

Více

Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Aktuální poznatky z dozorové a kontrolní činnosti MVČR Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Obsah: 1. Náplň činnosti odboru 2. Některá z nejčastějších pochybení zjišťovaných při provádění

Více

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM KAMEROVÝ SYSTÉM Kamerový systém hl. m. Prahy ve spojení s Multifunkčním dohledovým centrem patří k nejdůležitějším podpůrným nástrojům prevence kriminality a poskytuje důkazní materiály pro potřeby Městské

Více

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.02.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2008 Městská policie Zábřeh Počet stran: 12. Zpracovatel: Václav Doubrava Datum: 19.1.2008 Obsah: 1. Předmět činnosti 1.1. Přestupky 1.1.1. Dopravní přestupky

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 27. 9. 2012 Petice - nezavádění parkovací zóny ve vnitrobloku Rumjancevova Předkládá: Lukáš Martin, náměstek

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz

Praha, červen 2009. Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Praha, červen 2009 Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle projektu Klidné město-obec Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku KOORDINAČNÍ DOHODA o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.13. z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne

Městská část Praha 11. Zápis č.13. z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne Městská část Praha 11 Zápis č.13 z jednání dopravní a bezpečnostní komise, konaného dne 07.06.2016 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: Usnášeníschopnost: Datum příštího jednání: Místo

Více

I. Celostátní konference o bezpečnosti dopravy a infrastruktuře v České republice Brno 20. 2. 2007 Prezentace plk. JUDr. Jaroslav VANĚK ředitel MŘ PČR Brno Opatření Policie ČR - dopravně-bezpečností akce

Více

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: ,

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: , MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého 9 277 46 Veltrusy Tel: 777 919 156, 777 919 157 e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE VELTRUSY ZA ROK 2016. Statistiky událostí

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním "Rekonstrukce komunikace číslo 3041 a navazujících komunikací" My, níže podepsaní občané a obyvatelé Libňatova,

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: D-28082006-114939-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci

Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci Pozorný svědek zabránil vykradení trafiky v Pekárenské ulici. Zároveň pomohl strážníkům dopadnout pachatele. Tím je muž (46) z Jihlavska. Mluvčí

Více

Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2016

Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2016 Podněty občanů doručené v měsíci dubnu 2016 Volný pohyb psů, O.-Jih Stacionární doprava parkování na chodníku, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Parkování motorových vozidel

Více

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku.

FOTO: Městská policie Nymburk slaví 10.výročí svého vzniku. Městská policie v Nymburce oslavila v roce 2006 desáté výročí své činnosti. Z tohoto důvodu připravili strážníci pro občany akce, které by činnost městské policie přiblížili veřejnosti. Nejvíce zájemců

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z náhradního 3. zasedání zastupitelstva města, které

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok tel: mobil

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok tel: mobil Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2016 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 2. 1. 2017 Obsah 1. Úvod do problematiky obecní

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany Čelákovice

Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany Čelákovice Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany 1599 250 88 Čelákovice www.gemos.cz sedlak@gemos.cz Hlavní cíle projektu Klidné město-obec Komplexní řešení dopravy v lokalitách měst a obcí Zvýšení

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Vývoj dopravní nehodovosti za

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 18532/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.04.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2010. Činnost Městské policie je velice různorodá

Více

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města

MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ P. O. BOX 33 Rada města MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Rada města Nařízení města Uherský Brod č. 9/2005, kterým se vymezují oblasti a úseky místních komunikací na území města Uherského Brodu

Více

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner a kolektiv 1 Obsah 1. Úvod... 3 1. Oblast organizační a personální... 3 2. Plán činnosti na úseku veřejného pořádku...

Více

*MVCRX03EVFJ9* MVCRX03EVFJ9 prvotní identifikátor. odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha

*MVCRX03EVFJ9* MVCRX03EVFJ9 prvotní identifikátor. odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha *MVCRX03EVFJ9* MVCRX03EVFJ9 prvotní identifikátor odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV- 42202-2/OBP-2017 Praha 28. března 2017 Počet listů: Přílohy: /

Více

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016

Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2016 Provozní řád městských parkovišť v Rokycanech účinnost od 1. prosince 2016 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Základní ustanovení Parkování

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : 1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Odůvodnění stavby a jejího umístění 3. Základní údaje o stavbě 4. Závěr......... 3 3 7 Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář 11 / 2006 strana

Více

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané

Když činy váží víc než slova. Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Když činy váží víc než slova Tento program, je vlastním programem nezávislého kandidáta Miloše Plechatého, vedeného pod hlavičkou hnutí Ústečané Bezpečnostní program: Politika vnitřní bezpečnosti a veřejného

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku za rok 2014 tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 4. 1. 2015 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Ú j e zdní úřad B ř e zina V í t a N e j e d l é h o 6 9 2, V y š k o v, I D 7 q 2 b 3 k a NAŘÍZENÍ

Ú j e zdní úřad B ř e zina V í t a N e j e d l é h o 6 9 2, V y š k o v, I D 7 q 2 b 3 k a NAŘÍZENÍ Ú j e zdní úřad B ř e zina V í t a N e j e d l é h o 6 9 2, 6 8 2 0 1 V y š k o v, I D 7 q 2 b 3 k a NAŘÍZENÍ Újezdního úřadu Březina č. 11/2016 ze dne 30. září 2016, kterým se dočasně stanoví režim vstupu

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

MĚSTO ŠUMPERK NAŘÍZENÍ č. 2/2007

MĚSTO ŠUMPERK NAŘÍZENÍ č. 2/2007 MĚSTO ŠUMPERK NAŘÍZENÍ č. 2/2007 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ ŠUMPERKU Rada města Šumperka se na svém zasedání dne 10. 5. 2007 usnesením č. 705/07 usnesla vydat v souladu s ustanoveními 11 a 102 odst.

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Asistent prevence kriminality Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Systém technické ochrany společných prostor a bytových jednotek v sytému nájemního bydlení, prevence škod. DEFENDIT, s.r.o. Poděbradova 1833/99 702 00 Moravská Ostrava Ing. Petra Václavíková Petr König

Více

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů

Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh. Věk respondentů Vyhodnocení dotazníku Prevence kriminality ve městě Zábřeh Na jaře 2015 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel v oblasti kriminality a prevence kriminality

Více

8P města Moravská Třebová 2014

8P města Moravská Třebová 2014 8P města Moravská Třebová 2014 Moravská Třebová, 21.1.2015 8P města Moravská Třebová 2014 Problémy ověřené anketou Nový krytý bazén a wellness Stav chodníků Rušení nočního klidu Vyřešit parkování vozidel

Více

Nulová tolerance. Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 2009. Důvody vzniku:

Nulová tolerance. Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 2009. Důvody vzniku: Nulová tolerance Program Nulová tolerance vznikl v říjnu roku 29. Důvody vzniku: vysoká míra kriminality páchané na osobách soustavné narušování veřejného pořádku údajná fáma o migraci nepřizpůsobivých

Více

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016

Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka. na rok 2016 Bezpečnostní analýza podklad Programu prevence kriminality města Mělníka na rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 01. února 2016 Prevence kriminality z pohledu

Více

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11.

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 21.9.2015 spis.zn.:mero/10657/od/15

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015 Městská policie Desná, Krkonošská 500, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2015 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2016 Obsah: 1. Obecná

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR DOPRAVY A MAJETKU. Velká Hradební 8 PSČ , schránka 100 R O Z H O D N U T Í

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR DOPRAVY A MAJETKU. Velká Hradební 8 PSČ , schránka 100 R O Z H O D N U T Í MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR DOPRAVY A MAJETKU Velká Hradební 8 PSČ 401 00, schránka 100 Vyřizuje: Bc. Radka Kočová Tel. č.: 475 271 855 E-mail: radka.kocova@mag-ul.cz R O Z H O D N U T Í Č.j.:

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 17 zákona

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.10.2014 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3368/R106/14 ze dne 18.08.2014 schvaluje v

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.3.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc březen Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

Město Broumov - Evidence právních předpisů

Město Broumov - Evidence právních předpisů Město Broumov - Evidence právních předpisů Číslo Název předpisu (s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) ROK 2012 schválení nabytí platnosti Datum nabytí účinnosti

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp.Zn.: KÚOK/41732/2013/ODSH-SH/490 Č.j.: KUOK 2093/2014 Vyřizuje: Jitka Macháčková tel.: 585 508

Více

JUDr. Lucií Kýčkovou, advokátkou AK Teplice, Masarykovať5S'rt'rj. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

JUDr. Lucií Kýčkovou, advokátkou AK Teplice, Masarykovať5S'rt'rj. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím JUDr. Lucie KÝČKOVÁ advokát 415 01 Teplice, Masarykova čp. 537/7 tf / Fax: 417 537 437 E-mail: KyckovaLucie@seznam.cz IČ: 662 54 680, DIČ CZ 736 223 2779 V Teplicích, dne 17.08.2016 \'Jlagistrát města

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 11852/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.03.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - PARKOVACÍ/ODSTAVNÉ PLOCHY OBCE POSTŘEKOV PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav

Více

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014

Z p r á v a. o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území OOP ČR Moravský Beroun za rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE územní odbor Olomouc obvodní oddělení Moravský Beroun Č.j.: Moravský Beroun 2. února 2016 Počet listů: 7 Z p r á v a o situaci v oblasti veřejného pořádku

Více