Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014"

Transkript

1 Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014 Jízda vozidel po chodníku a stání vozidel na trávě, O.-Výškovice Poškozování majetku, O.-Moravská Ostrava Poškozování majetku, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava, O.-Dubina Rušení hlukem, O.-Poruba

2 Jízda vozidel po chodníku a stání vozidel na trávě, O.-Výškovice Doručeno: Dobrý den. Tak jsem se už vážně nasral. Kdy uděláte pořádek před ZŠ. Každý den tam jezdí auta po chodnících až před dveře školy. Je to nehorázdnost co se tady děje parkují na trávnicích.když jdete po chodníku tak si ještě zahoukají at jím uhnete nebo vás tam přejedou.stromky jsou už zničené a o trávě už ani nemluvím.jedno oranisko. Na co se vlastně čeká až se stane neštěsti a někoho na chodníku srazí auto. Proč se tam nezajdete podívat co se tam ráno děje jak jdou děcka do školy. A to ještě jak je nějaká akce v tělocvičně tak to je teprveprůser parkuje se všude i na trávniku. Odpověď ředitele: Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih mi byl dle věcné příslušnosti postoupen k vyřízení anonymní podnět týkající se pojíždění vozidel po chodníku a stání na trávě před základní školou v Ostravě-Výškovicích. V dané věci jsem uložil vedoucímu místně příslušné oblasti městské policie Hrabůvka přijmout náležitá opatření ke zjištění skutečného stavu věci a zjednání nápravy v případě protiprávního jednání. Problém se týká zejména rodičů, kteří přivážejí své děti do mateřské školy, která je součástí základní školy. V lokalitě nebyla vybudována příjezdová komunikace ke škole a tak rodiče najíždějí svými vozidly na chodník vedoucí k budově školy. Místně odpovědný strážníkokrskář v dané věci oslovil rovněž ředitelku mateřské školy, která situaci již řeší se zastupitelstvem místního obvodu a současně upozorňuje rodiče dětí, aby využívali přilehlé parkoviště a odtud děti doprovázeli. Po obdržení podnětu byl v lokalitě posílen výkon služby, strážníci zde v rámci výkonu služby prováděli četnější kontroly zaměřené právě na špatné parkování a jízdu i stání vozidel na chodníku. Díky přítomnosti strážníků se situace na místě výrazně zlepšila. Do vyřešení záležitosti s příjezdovou komunikací zde budou strážníci i nadále dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu v mezích zákonných oprávnění a budou přispívat k větší bezpečnosti zejména dětí, které do školy dochází.

3 Poškozování majetku, O.-Moravská Ostrava Doručeno: Odpověď ředitele: v souvislosti s Vaší žádostí o zintenzivnění výkonu služby z důvodu opakujících se případů ničení skleněných výplní protihlukových stěn v úseku mimoúrovňové křižovatky sděluji, že této problematice je ze strany Městské policie Ostrava již dlouhodobě věnována v rámci výkonu služby zvýšená pozornost. Již v měsíci říjnu zde strážníci zadrželi a následně předali Policii ČR osobu podezřelou z poškození skleněných výplní a odcizení hliníkových profilů, mezi kterými jsou výplně v protihlukové stěně umístěny. I nadále je v lokalitě posílen výkon služby, strážníci věnují zvýšenou pozornost podezřelým osobám a působí zde svou přítomností i preventivně. Problematice bude i do budoucna věnována maximální možná pozornost.

4 Poškozování majetku, O.-Moravská Ostrava Doručeno: Dobrý den, obracím se na Vás jakožto obyvatel domu na adrese Moravská Ostrava. V posledních několika týdnech jsou opakovaně ničeny neznámým pachatelem vstupní dveře do domu (zničení zarážek pevného křídla dveří, zničení krycího štítku zámku s koulí, rozbití tabla se zvonky atd.), takže dveře nelze řádně uzamknout a do domu mohou vnikat cizí osoby. Rozbití dveří jsem nahlásil naposledy v pondělí dne bytovému, který mi sdělil, že vzhledem ke svátkům bude možné provést opravu dveří až po Novém roce. Proto jsem dne alespoň provizorně zabezpečil křídlo dveří, aby dveře nešly otevřít bez klíče pouhým tahem. Dnes večer jsem však zjistil, že klíny kterými jsem křídlo upevnil někdo vykopnul, takže do domu může opět vcházet kdokoliv. Znovu jsem proto běžně nepohyblivé křídlo dveří provizorně zaklínil. Poněvadž z pracovních důvodů nemohu stále sedět doma, mám obavy o svou domovní svobodu, když dům je zcela volně přístupný. Vzhledem k tomu, že jsem nikdy kolem našeho domu neviděl procházet hlídku MP, Vás žádám, aby příslušná hlídka na tento dům zaměřila především v denních hodinách svou pozornost a pomohla zabránit opakovanému páchání přestupků spočívajících v ničení městského majetku a zároveň pomohla zabránit případnému ohrožení soukromého majetku zdejších nájemníků. Děkuji za pochopení. Řešení MP: Pisatel byl telefonicky kontaktován místně příslušným strážníkem-okrskářem a byl seznámen s přijatým opatřením ze strany městské policie. To spočívá ve zvýšeném výkonu služby se zaměřením na pohyb podezřelých osob a poškozování majetku.

5 Stacionární doprava, O.-Dubina Doručeno: Dobrý večer,tímto chci upozornit na špatné - neohlepuplné parkovaní ve společných dvorech v OV - dubině.máme problém vyjet s kočárkem z domu,auta bez povolení parkuji na místech pro invalidy,braní průchodu pěším apod. situace je obdobná ve všech 3 dvorech.budu moc rád,když řidiče pokutujete a situaci budete řešit co nejdříve.stav dokumentuji i fotem je-li potřeba doložit. Odpověď ředitele: ve věci Vašeho podnětu parkování vozidel v Ostravě-Dubině, uvádím následující. Situace v oblasti stacionární dopravy je v této oblasti složitá, jelikož počet parkujících vozidel výrazně převyšuje počet parkovacích míst. V nedávné době proběhla kompletní rekonstrukce ve dvorech domů, kdy došlo k navýšení počtu parkovacích míst a v současné době je připravováno jejich další rozšíření. Na dopravní situaci v této oblasti se zaměřuje místně příslušný strážník-okrskář městské policie, který úzce spolupracuje se zaměstnanci úřadu, i ostatní strážníci oblasti. Při zabezpečování veřejného pořádku se hlídky městské policie podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu a to v této oblasti zejména zajištěním průjezdnosti komunikace pro vozidla složek IZS a vozidla OZO Ostrava. Problematice parkování zde bude i nadále věnována maximální pozornost jak ze strany místně příslušného okrskáře, tak ostatních strážníků oblasti.

6 Rušení hlukem, O.-Poruba Doručeno: Chci se zeptat je možný nějaký postich při neustálem rušení klidu v baraku. Policie už tu jednou byla i byl kontatkovan majitel bytu ale jak jde vidět nic nepomohlo. dneska je to už třetí den za sebou co je od rána do večera hlasitá hudba. Všichni najemnici už si stěžují a když je upozorní nic se neděje. Děkují Odpověď ředitele: Strážník kontaktoval předmětné nájemníky domu, původce hluku, které poučil o povinnosti zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou obvyklému užívání bytu omezovali ostatní nájemníky a poučil je rovněž o následcích plynoucích z porušování obecně závazných právních předpisů. Následně byly strážníky na místě prováděny namátkové kontroly, kdy protiprávní jednání předmětných nájemníků nebylo zjištěno. Dne strážník-okrskář kontaktoval správkyni domu, kterou informoval o zjištěných skutečnostech a prováděných opatřeních ze strany městské policie, kdy bylo konstatováno zlepšení stavu. Bude-li k protiprávnímu jednání v budoucnu docházet, kontaktujte městskou policii buď prostřednictvím linky stálé služby oblasti Martinovská (tel. č ) nebo telefonní linky 156. Na místo bude vyslána hlídka zjednat nápravu.

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové v roce 2009 Městská policie Hradec Králové (dále jen MPHK), jako orgán města, zabezpečovala v roce 2009 místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti

Více

Meze použití kamery pro osobní potřebu

Meze použití kamery pro osobní potřebu Meze použití kamery pro osobní potřebu od 1. 11. 2011 08:00 do 30. 11. 2011 16:15 hod. dotazy bylo možné pokládat do 29.11.2011 23:59:00 hod. Popis fóra: Máte ve své domácnosti, na zahradě nebo v autě

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Bezpečnost školních zón a provozní problémy u současných základních škol

Bezpečnost školních zón a provozní problémy u současných základních škol Bezpečnost školních zón a provozní problémy u současných základních škol DYNAMIKA ZMĚN VE VYUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ DOPRAVY U ŠKOL VEDLA KE ZVÝŠENÍ OBAV O BEZPEČNOST DOPRAVY VE ŠKOLNÍCH ZÓNÁCH A ZNAMENALA,

Více

MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013. Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013

MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013. Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013 MĚSTSKÁ POLICIE V ÚVALECH NÁVRH NA JEJÍ VZNIK OD 1. ledna 2013 Zpracoval: MUDr. Jan Šťastný listopad 2013 Ú V O D Rada města na svém zasedání dne 30. října jednomyslně schválila vznik městské policie v

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Prostor mezi starou a novou budovou čeká na dostavbu tělocvičny. 1. Finančně nevýhodné - zbytečný mezičlánek

Prostor mezi starou a novou budovou čeká na dostavbu tělocvičny. 1. Finančně nevýhodné - zbytečný mezičlánek březen 2009 www.veciverejnecernosice.cz ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Chceme pro naše děti to nejlepší. Děti tráví ve škole značnou část svého dne. Škola je jednou z vizitek města. Prostředí, v němž se pohybujeme,

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Tematická zpráva. Bezpečnost ve školách a školských zařízeních

Tematická zpráva. Bezpečnost ve školách a školských zařízeních Praha, listopad 2014 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 3 2.1 Technické zabezpečení škol a školských zařízení... 3 2.2 Personální zabezpečení škol a školských zařízení... 5 2.3 Technické a personální

Více

s policistou a strážníkem

s policistou a strážníkem Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem P o l i c e j n í p r á v o v o t á z k á c h a o d p o v ě d í c h E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K r i s t ý n a F o u k

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 10 Pohřebnictví STANOVISKA 10 POHŘEBNICTVÍ STANOVISKA 10 Pohřebnictví Sborník stanovisek veřejného ochránce práv POHŘEBNICTVÍ Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský

Více

Jak se vyhnout placení pokut aneb žádný konec výmluv na osobu blízkou!

Jak se vyhnout placení pokut aneb žádný konec výmluv na osobu blízkou! Jak se vyhnout placení pokut aneb žádný konec výmluv na osobu blízkou! Jak se vyhnout placení pokut aneb žádný konec výmluv na osobu blízkou! Vypracováno podle zákonů a poznatků platných v červenci 2013.

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů V Informačním servisu prevence kriminality za duben 2008, který vydává Ministerstvo vnitra

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

1 Právo a volný čas. 1. 1 Vybrané právní pojmy

1 Právo a volný čas. 1. 1 Vybrané právní pojmy 1 Právo a volný čas V současné době neexistuje sjednocující závazný předpis, který pokrývá oblast trávení volného času, a to jak u dětí a mládeže, tak i u dospělých. V praxi se mimo aktivit, které souvisejí

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více