Obecná onkologie: Mezenchymové nádory. Z. Kolář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná onkologie: Mezenchymové nádory. Z. Kolář"

Transkript

1 Obecná onkologie: Mezenchymové nádory Z. Kolář

2 Mezenchymové tkáně: Vyvíjí se z mezodermu (střední zárodečný list), jen některé vazivové tkáně hlavy se odvozují z neurální lišty, která je derivátem ektodermu.

3 Mezenchymové nádory Vznikají ze všech druhů pojivových tkání tvořené kromě extracelulární hmoty: 1. fibroblasty/fibrocyty, retikulárními (myxoidními) buňkami, tukovými buňkami (lipocyty/adipocyty) 2. chondroblasty/chondrocyty, synoviálními buňkami, osteoblasty/osteocyty/osteoklasty 3. endotelovými buňkami, pericyty 4. hladkosvalovými myocyty, kosterními myocyty, kardiomyocyty) 5. makrofágy/histiocyty, žírnými buňkami (mastocyty), lymfocyty/plasmocyty, leukocyty (granulocyty), erytroblasty/erytrocyty, megakaryocyty

4 Mezenchymové elementy

5 Mezenchymové nádory Z hlediska diferenciace mezenchymových elementů se formálně dělí mezenchymové nádory na: 1. nádory vaziva (fibrilárního, retikulárního) 2. nádory fibrohistiocytární 3. nádory tukových buněk 4. nádory chrupavky, synovie a kostí 5. nádory cév 6. nádory svalových buněk 7. nádory chorda dorsalis Tyto nádory se někdy dělí na nádory: a) měkkých tkání, b) tvrdých tkání Buňky, od kterých se odvozují mají svůj původ v nediferencovaných mezenchymových buňkách.

6 Mezenchymové nádory 8. Nádory krevních buněk (hemoblastomy/hemoblastózy) Stojí poněkud samostatně vzhledem k ostatním mezenchymovým nádorům, protože mají jiný buněčný prekurzor hemopoetickou kmenovou buňku

7 Názvosloví mezenchymových nádorů Název buněčné komponenty + -om (benigní nádory) nebo + -sarkom (maligní nádory) Z tohoto obecného schématu však vybočuje řada výjimek.

8 Molekulární markery jednotlivých skupin nádorů Vimentin (všechny mezenchymové buňky) CD68 (makrofágy/histiocyty) CD1a (Langerhansovy buňky) CD34, CD31 (endotel) Hladkosvalový aktin (hladkosvalové myocyty) Desmin (všechny typy myocytů) CD45/LCA (krevní elementy) a další

9

10 WHO cassification of soft tissue tumours

11 Nádory a pseudonádory vaziva Fibrom (tvorba kolagenních vláken, při jejich převaze se označuje jako tvrdý fibrom, jinak měkký fibrom) Fibrosarkom (vřetenité buňky, makroskopicky podoba s rybím masem, mitózy, někdy výraznější atypie, nekrotizace) Myxom (tvořen retikulárními hvězdicovitými buňkami, extracelulární prostory vyplněny nekolagenní hmotou, často s heterologní složkou, například myxolipom) Myxosarkom (v čisté formě asi neexistuje, častěji tvoří složku jiných sarkomů, například liposarkomu nebo rabdosarkomu) Fibromatózy (nenádorové léze s velmi rychlou proliferací imitující sarkom, například při postižení podkožní fascie po úrazu u mladých osob fascitis nodularis, při postižení fascie přímých břišních svalů desmoid, nová jednotka agresivní fibromatóza řadící se k nádorům) Myofibrom/myofibromatóza, (solitární nebo mnohočetné benigní nádory složené z kontratilních myoidních buněk soustředěných kolem silnostěnných cév) Myofibroblastom (benigní nádor prsu složený z vřetenitých buněk s příměsí tukové tkáně)

12 Fibrom

13 Fibrosarkom

14 Myxom

15 Fibromatóza nodulární fascitida

16 WHO cassification of soft tissue tumours

17 Nádory fibrohistiocytární Z buněk, které mají schopnost fagocytózy a zároveň tvoří kolagenní vlákna. Fibrózní histiocytom/dermatofibrom (neohraničený nádor v podkoží tvořený propletenými snopci buněk = tzv. rohožkovitá/storiformní struktura, kapilárami, depozity hemosiderinu a tuků, někdy i obrovskými buňkami. Maligní fibrózní histiocytom (neohraničený nádor měkkých tkání končetin a retroperitonea u starších osob. Mikroskopicky tvořen propletenými snopci atypických vřetenitých buněk s příměsí obrovských buněk. Často recidivuje, avšak metastazuje málo. Dermatofibrosarcoma protuberans (nádor kůže, podobá se fibróznímu histiocytomu, ale neustále pomalu roste a recidivuje).

18 Maligní fibrózní histiocytom

19 WHO cassification of soft tissue tumours

20 Nádory tukových buněk Lipom (nádor podkoží, retroperitonea, střeva, atd., podobá se normální tukové tkáni, ale má pouzdro, často smíšený angiolipom, lipomatózní neurofibrom) Lipoblastom (složen z menších buněk, které proliferují, časté recidivy) Hibernom/hnědý lipom (nádor ramen, krku u mladších osob, je benigní, složen z pěnitých, eosinofilních a na mitochondrie bohatých buněk střádajících fosfolipidy) Liposarkom (nejčastěji nádor retroperitonea a mediastina u starších osob, mikroskopicky rozlišujeme několik typů dediferencovaný, myxoidní, kulatobuněčný, pleomorfní, smíšený) Xantom (nejde o nádor z tukových buněk, nýbrž o nádor z histiocytů střádajících cholesterol, xantelasma nepravý nádor vznikající nakupením střádajících histiocytů na očních víčkách)

21 Lipom/hybernom

22 Lipomyxosarkom

23 Xantelasma

24 WHO cassification of bone tumours

25 Nádory chrupavky Chondrom (benigní ohraničený nádor připomínající hyalinní chrupavku, enchondrom uvnitř krátkých kostí, mnohočetný výskyt včetně dlouhých kostí = Olierova nemoc) Osteochondrom (kartilaginózní exostóza výrůstek s enchodrální osifikací) Chondroblastom (benigní chrupavčitý nádor s příměsí obrovských buněk vyskytující se nejčastěji v epifýzách mladých osob s nedokončeným vývojem skeletu) Chondrosarkom (vzácný)

26 WHO cassification of soft tissue tumours

27 Nádory napodobující synovii Synoviální sarkom (může se vyskytovat v kterékoliv lokalizaci, v současné době se nepředpokládá jeho vznik z diferencované synovie, je charakteristický tím, že část buněk diferencuje směrem k buňkám epitelovým, současná exprese vimentinu a cytokeratinu, vyskytuje se ve formě monofazické vřetenobuněčné a bifazické buňky vřetenité i epitelové včetně glandulárních formací)

28 Synoviální sarkom

29 Nádory kostí Osteom (často není pravý nádor, jde o reaktivní lézi vznikající po traumatu nebo zánětu, dělí se na osteoma durum a osteoma spongiosum, osteoidní osteom pravý benigní nádor produkující kost) Velkobuněčný kostní nádor (benigní, lokálně agresivní nádor tvořený mononukleárními i obrovskými vícejadernými buňkami podobnými osteoklastům) Osteoblastom (vzácný benigní nádor formovaný sítí kostních výběžků ohraničených osteoblasty, synonymum: osifikující obrovskobuněčný nádor) Osteosarkom (vysoce maligní nádor, jehož buňky produkují osteoid, i když poměrně často v minimálním množství, dělíme na konvenční - chondroblastický, fibroblastický, nebo centrální a intrakortikální, další varianty teleangiektatický, malobuněčný, parosteální, periosteální, povrchový)

30 Velkobuněčný kostní nádor

31 Osteoidní osteom

32 Osteoblastom

33 Osteosarkom

34 WHO cassification of soft tissue tumours

35 Nádory cév Hemangiom (kapilární, kavernózní, arteriovenózní) Glomus tumor (na prstech, bolestivý, benigní) Hemangiopericytom (příbuzný tzv. solitárnímu fibróznímu tumoru, tvořený buňkami podobnými fibroblastům, jde o pomalu rostoucí útvar, často v břišní dutině, 70% benigních, 30% maligních, varianta - myopericytom) Hemangioendoteliom (většinou lokálně agresivní, vyjímečně metastazující nádor, endotelie četných cév mají vetšinou prominující charakter do lumen, dělí se na epiteloidní, Kaposiformní, retiformní, papilární intralymfatický, smíšený) Kaposiho sarkom (lokálně agresivní, zhoubný, nejčastěji podkožní nádor, projevující se na kůži tvorbou papul až plátů, postihuje imunodeficientní pacienty) Angiosarkom (maligní nádor více méně napodobující endotel) Lymfangiom (jednoduchý-simplex, kavernózní, cystický, hydroma coli cysticum vrozený, obrovský)

36 Hemangiom

37 Glomus tumor

38 Hemangiopericytom

39 Hemangiosarkom

40 Kaposiho sarkom

41 WHO cassification of soft tissue tumours

42 Nádory svalových buněk Leiomyom (benigní, GIT, děloha, kůže, často příměs hladkosvalové složky v jiných typech nádorů např. angioleiomyom) Bizarní leiomyom (přítomnost bizarních obrovských buněk) Leiomyosarkom (maligní, plynulé morfologické přechody z leiomyomu, proto občas těžko diagnostikovatelný, rozhodující mitotická aktivita) Rabdomyom (benigní, dělí se na typ kardiální a extrakardiální, druhý jmenovaný dále na typ dospělých a fetální, část kardiálních rabdomyomů má současně tuberózní sklerózu) Rabdomyosarkom (jde o nejčastější nádor měkkých tkání, postihuje nejčastěji děti a mladší osoby a) embryonální močový měchýř, vagina, žlučové cesty, očnice, paranasální dutiny, ucho, hltan, končetina perineum, sestává z kulatých nebo vřetenitých buněk, s přítomností tzv. pentlicových buněk = buňky s příčným pruhováním nebo pulcovitých buněk = eosinofilní buňky obsahující myoglobin, často i glykogen, variantou je tzv. sarcoma botryoides vyskytující se pod sliznicí nebo epitelem, má dvě zóny = kambiovou a myxoidní b) alveolární hnízda oválných buněk separovaných fibrovaskulárním stromatem, na periferii šikování buněk, přítomnost obrovských buněk, vzácně i pentlicových buněk c) pleomorfní nádor dospělých, buňky s příčným pruhováním obvykle nezjistitelné, exprese některých ze svalových markerů myoglobin, desmin, aktin

43 Leiomyom

44 Leiomyosarkom

45 Nádory chordy dorsalis Chordom (ze zbytků chorda dorsalis) Ekchordóza klivu (nejde o nádor) Destruující chordom (spodina lební nebo křížová krajina, jeho buňky jsou obvykle vakuolizované)

46 Chordom

47

Onkopatologie Prezentace z patologické anatomie, Ošetřovatelství, 2.ročník

Onkopatologie Prezentace z patologické anatomie, Ošetřovatelství, 2.ročník Onkopatologie Prezentace z patologické anatomie, Ošetřovatelství, 2.ročník Jan Hrudka, Ústav patolgie FNKV a 3.LF UK v Praze jan.hrudka@fnkv.cz Onkologie = nauka o nádorech Nádor (tumor, novotvar, neoplazma,

Více

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5.

1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

Nádory onkologická patologie

Nádory onkologická patologie Nádory onkologická patologie Nádory onkos řecky nádor (x tumor místní zvětšení objemu, např. zánětem) 2. nejčastější příčina úmrtí (po kardiovaskulárních onemocněních) definice nádoru: trvalý nadměrný

Více

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

PATOLOGIE NÁDORŮ PRSU

PATOLOGIE NÁDORŮ PRSU MUDr. Zdeněk KINKOR, PhD Prof. MUDr. Alena SKÁLOVÁ, CSc. PATOLOGIE NÁDORŮ PRSU Výukový materiál pro pregraduální a bakalářské studium Šiklův patologicko-anatomický ústav LF UK Plzeň 2008 ISBN 978-80-254-3220-4

Více

Vypracované otázky z patologie - část speciální

Vypracované otázky z patologie - část speciální Vypracované otázky z patologie - část speciální 0 Kuba Holešovský, část speciální 1.Vaskulitis Obecné symptomy: horečka, myalgie, artralgie, malátnost Terminologie: aortitis, arteriitis střední a malé

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Klinika dětské onkologie 2. LF UK v Praze a FN Motol Přehledný článek shrnuje problematiku nádorů ledvin u dětí. Nádory dětí představují pouze

Více

Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ

Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ Tkáně lidského těla Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ buněčná složka mezibuněčná složka 1typ buněk nositel funkce extracelulární matrix Tkáně Složené ze souborů (populací) buněk, které mají

Více

1 EPIDEMIOLOGIE KARCINOIDŮ

1 EPIDEMIOLOGIE KARCINOIDŮ Karcinoid MAXDORF Obsah Slovo úvodem... 2 1 EPIDEMIOLOGIE KARCINOIDŮ... 3 1.1 Statistika karcinoidů světové údaje... 3 1.2 Statistika karcinoidů Česká republika (1994 99)... 4 1.3 Hlášení novotvarů, registrace

Více

Mechanismy oplodnění

Mechanismy oplodnění Fertilizace Vývoj embrya a plodu Příprava gamet Mechanismy oplodnění 1 Příprava oocytu Oocyt musí projít řadou změn, než je schopen oplodnění = maturace oocytu (ovariální cyklus) 1. Folikulární fáze vyzrávání

Více

Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu

Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Valéria Procházková Informovanost žen o nádorovém onemocnění prsu Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Marie Marková, Ph.D. Brno 2012 Prohlášení:

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

3. KLINICKÉ PROJEVY AKUTNÍ NEMOCI Z OZÁŘENÍ (ANO) (Leoš Navrátil, Jan Östrerreicher)

3. KLINICKÉ PROJEVY AKUTNÍ NEMOCI Z OZÁŘENÍ (ANO) (Leoš Navrátil, Jan Östrerreicher) KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE 35 3. KLINICKÉ PROJEVY AKUTNÍ NEMOCI Z OZÁŘENÍ (ANO) (Leoš Navrátil, Jan Östrerreicher) 3.1 Klinické projevy Klinické projevy akutní nemoci z ozáření jsou závislé na geometrii, dávce

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

20.-21.6.2013, Hotel SENEC, Senecké jazerá

20.-21.6.2013, Hotel SENEC, Senecké jazerá Cytopathos, s.r.o. Bratislava, Ústav patológie SZU Bratislava a Oddelenie patológie UN L. Pasteura Košice pod záštitou Slovenskej spoločnosti patológov SLS, Slovenskej divízie IAP, Společnosti českých

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

EXPERIMENTÁLNÍ ZDŮVODNĚNÍ ZVÝŠENÉ OPERAČNÍ RADIKALITY U NÁDORŮ LEDVIN

EXPERIMENTÁLNÍ ZDŮVODNĚNÍ ZVÝŠENÉ OPERAČNÍ RADIKALITY U NÁDORŮ LEDVIN MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA I. CHIRURGICKÁ KLINIKA FN U SV. ANNY V BRNĚ EXPERIMENTÁLNÍ ZDŮVODNĚNÍ ZVÝŠENÉ OPERAČNÍ RADIKALITY U NÁDORŮ LEDVIN DISERTAČNÍ PRÁCE MUDr. Vladimír K o t e k

Více

Doporučené postupy v uroonkologii

Doporučené postupy v uroonkologii Doporučené postupy v uroonkologii Uroonkologická sekce ČUS ve spolupráci s ČOS připravila Doporučené postupy v uroonkologii, které všichni urologové a onkologové v nejbližší době obdrží poštou. Zhoubné

Více

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Marie Kuciánová Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Soňa Vasmanská Brno 2014

Více

Rakovina prsu. Šárka Pekárková

Rakovina prsu. Šárka Pekárková Rakovina prsu Šárka Pekárková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Rakovina prsu je zjistit do jaké míry ženy dbají na prevenci karcinomu prsu. Práce se skládá ze dvou částí teoretické

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

Nejčastější solidní nádory učeských žen

Nejčastější solidní nádory učeských žen Patobiochemie rakoviny Nádorové markery Drahomíra Springer ÚKBLD VFN a 1.LF UK Praha 2 Rakovina Výsledek genetické mutace série náhodných událostí Zárodečná mutace vzniká při vývoji voji v zárode rodečné

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Masarykova univerzita Lékařská fakulta Imunohistochemická diagnostika nemalobuněčných karcinomů plic v bronchiální mikroexcizi Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Vedoucí diplomové práce: MUDr.

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý) MUDr. Jan Šťastný ZDRAVÍ a NEMOC (díl druhý) Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální práce a sociální politiky Vedoucí: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Použitá literatura: Repetitorium

Více

Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů

Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů Agrekan Vysokomolekulární proteoglykan, obsažený v mezibuněčné hmotě kloubní chrupavky. Jeho molekula je složena z centrálního bílkovinného řetězce, na který

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více