1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5."

Transkript

1

2 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání 9. Poruch trávicího systému 10. Poruchy tvorby a vylučování moče 11. Poruchy nervového systému, poruchy hormonální, malformace

3 TUMOR, NOVOTVAR, NEOPLAZMA, BLASTOM NADMĚRNÉ BUJENÍ TKÁNĚ ORGANISMU, JEHOŽ BUŇKY SE ROZMNOŽUJÍ A ROSTOU NEKOORDINOVANĚ SOUBOR ABNORMÁLNÍCH BUNĚK, KTERÝ ROSTE A CHOVÁ SE POMĚRNĚ SAMOSTATNĚ A KTERÝ ROSTE BEZ REGULACE A KOORDINACE ÚTVAR, KTERÝ SE VYMKL KONTROLE ORGANISMU A ROSTE NA NĚM NEZÁVISLE - MECHANISMUS KONTROLUJÍCÍ RŮST BUNĚK JE ZNIČEN RŮST JE RYCHLEJŠÍ NEŽ RŮST OKOLNÍCH TKÁNÍ VÝSLEDKEM JE RŮST NÁDORU, KTERÝ NIČÍ NORMÁLNÍ TKÁŇ LÉKAŘSKÝ OBOR, ZABÝVAJÍCÍ SE PREVENCÍ, DIAGNOSTIKOU A LÉČBOU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ - ONKOLOGIE

4 DYSPLAZIE - ZMĚNY VE TKÁNÍCH, KTERÉ JEŠTĚ NEJSOU MALIGNÍ, ALE MOHLY BY SE VE ZHOUBNÝ NÁDOR ZMĚNIT - MALIGNIZACE HISTOLOGICKY SE JEDNÁ O TKÁNĚ S VYŠŠÍ RŮSTOVOU AKTIVITOU A ATYPICKOU STRUKTUROU P. JE NUTNÉ PRAVIDELNĚ SLEDOVAT A NEJLÉPE HNED CHIRURGICKY ŘEŠIT (ZMĚNY SLIZNICE DĚLOŽNÍHO ČÍPKU, POLYPÓZA TLUSTÉHO STŘEVA,...)

5 CARCINOMA IN SITU KARCINOM JEN V MÍSTĚ VZNIKU VZNIK SPOJEN S VIROVOU INFEKCÍ (HPV), CHRONICKÝM ZÁNĚTEM (ŽALUDEK, TLUSTÉ STŘEVO), HYPERPLAZIÍ (PROSTATA, PRS, HRTAN), METAPLAZIÍ (DC, ŽALUDEK) I S BENIGNÍMI NÁDORY (ADENOM TLUSTÉHO STŘEVA) PREVENCE - DYSPLASTICKÉ ZMĚNY LZE ODSTRANIT NENÁROČNÝM VÝKONEM, KTERÝ LZE OPAKOVAT

6 DCEŘINÝ NÁDOR, DRUHOTNÉ LOŽISKO PRAVDĚPODOBNĚ VZNIKLO Z JEDNÉ NÁDOROVÉ BUŇKY PŘÍTOMNOST METASTÁZ ZNAMENÁ PRO KLIENTA NEPŘÍZNIVOU PROGNÓZU ŠÍŘENÍ MALIGNÍCH BUNĚK LYMFATICKÝCH SYSTÉMEM KREVNÍM OBĚHEM PRORŮSTÁNÍM DO OKOLÍ ŠÍŘENÍ V OHRANIČENÝCH ANATOMICKÝCH PROSTORECH (ZAŽÍVACÍ TRUBICE, DC,...) PRO NÁDORY URČITÉHO PŮVODU JE TYPICKÁ URČITÁ LOKALIZACE METASTÁZ

7 1) VNITŘNÍ: DĚDIČNOST, GENETICKÉ VLASTNOSTI ASI 10% OPAKOVÁNÍ URČITÉHO NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ U BLÍZKÝCH PŘÍBUZNÝCH - CA PRSU MATKA, DCERA 2) VNĚJŠÍ: FYZIKÁLNÍ - RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ, UV PAPRSKY, RTG PAPRSKY,... CHEMICKÉ (KARCINOGENY) - TABÁK, OLOVO, AZBEST, FENOL, VLIV VÝŽIVY... BIOLOGICKÉ - IMUNOLOGICKÉ FAKTORY, VIRY - HPV, HORMONY, HP DIETETICKÉ FAKTORY ROZDÍLY V KVALITĚ POTRAVY, ZPŮSOBECH ÚPRAVY APOD.

8 nádory benigní maligní ROSTOU POMALU ZŮSTÁVAJÍ OHRANIČENÉ PŮSOBÍ POUZE TLAKEM NEOVLIVŇUJÍ ZHOUBNĚ CELÝ ORGANISMUS NETVOŘÍ METASTÁZY NERECIDIVUJÍ ROSTOU RYCHLE, EXPANZIVNĚ PRORŮSTAJÍ DO OKOLNÍCH TKÁNÍ INFILTRUJÍ OKOLNÍ TKÁNĚ JSOU NEOHRANIČENÉ RŮST JE INVAZIVNÍ, DESTRUKTIVNÍ VYTVÁŘÍ METASTÁZY RECIDIVUJÍ PŘÍTOMNOST NÁDOROVÉ KACHEXIE

9 NEZHOUBNÉ NÁDORY MÍSTNÍ VLIV - TLAKEM NA SVÉ OKOLÍ (NEJVÍCE POCIŤOVANÝ V OBLASTI MOZKU A MÍCHY, NÁSLEDEK ATROFIE, PORUCHY FUNKCE) NĚKTERÉ MOHOU ZMALIGNIZOVAT, PROTO JE ŘADÍME JE MEZI PREKANCERÓZY VĚTŠINOU NEOHROŽUJÍ NA ŽIVOTĚ

10 ZHOUBNÉ NÁDORY ORGANISMUS CELKOVĚ OSLABUJÍ OHROŽUJÍ KOMPLIKACEMI - PERFORACE ŠÍŘÍ SE NEJVÍC LYMFATICKÝMI CESTAMI

11 JSOU: HYPERTROFIE HYPERPLAZIE ZÁNĚTLIVÉ PSEUDOTUMORY SCHLOFFERŮV TUMOR - GRANULOM V OKOLÍ CIZORODÉHO MATERIÁLU, ZPŮSOBENÝ ODLIŠNOU INDIVIDUÁLNÍ REAKTIVITOU NA CIZORODÝ MATERIÁL (např. nevstřebatelné chirurgické stehy) CYSTY CHOROBNĚ VZNIKLÁ DUTINA S VLASTNÍ VÝSTELKOU (pseudocysty nemají výstelku) UKLÁDÁNÍ PATOL. MATERIÁLU (AMYLOIDU, KYS. MOČOVÉ APOD.)

12 PRINCIPEM JE POPIS VELIKOSTI NÁDORU T (TUMOR) POSTIŽENÍ UZLIN - N (NODULI) PŘÍTOMNOST/NEPŘÍTOMNOST VZDÁLENÝCH META - M (METASTÁZY) ROZSAH NÁDOROVÉHO PROCESU JE URČOVÁN PŘIDÁNÍM ČÍSLA ZA PÍSMENO (M0 ŽÁDNÉ VZDÁLENÉ META) ČÍM VYŠŠÍ JE ČÍSLO, TÍM JE ROZSAH NÁDORU ČI JEHO ŠÍŘENÍ V DANÉ KATEGORII VYŠŠÍ JESTLIŽE NENÍ MOŽNÉ KLASIFIKACI STANOVIT, PRO STANOVENÍ KATEGORIE POUŽÍVÁME SYMBOL X (NAPŘ. NX REGIONÁLNÍ UZLINY NELZE POSOUDIT) TYPY TNM PŘEDLÉČEBNÁ KLINICKÁ KLASIFIKACE, PŘED POČÁTKEM LÉČBY POOPERAČNÍ KLASIFIKACE, OZNAČUJEME PTNM

13 staging = odstupňování pokročilosti maligního nádoru podle patologických kritérií, tj. zejm. podle průniku do okolních struktur soubor vyšetření, jejichž konečným cílem je zařazení onemocnění do klinických stadií podle systému TNM zizi.com

14 grading = zhodnocení stupně malignity nádoru, zejm. na základě histologických a cytologických kritérií, odráží stupeň diferenciace (zralosti) buněk posouzení stupně zhoubnosti primárního nádoru podle určitých kritérií (přírůstek či úbytek buněčného dělení v nádoru,...) značení: G1 G3 (málo až velmi diferencovaný) zizi.com

15 nádory benigní BENIGNÍ N. Z POJIVA A PODPŮRNÉ TKÁNĚ LIPOM (Z TKÁNĚ TUKOVÉ) MYOM (Z TKÁNĚ SVALOVÉ) FIBROM (Z VAZIVA) OSTEOM (Z KOSTI) ANGIOM (Z KREVNÍCH CÉV) maligní MALIGNÍ N. Z POJIVA - SARKOMY LIPOSARKOM OSTEOSARKOM MALIGNÍ N. Z EPITELU - KARCINOMY LYMFANGIOM (Z MÍZNÍCH CÉV) GLIOM (Z MOZKU A MÍCHY) CHONDROM (Z CHRUPAVKY) BENIGNÍ N. Z EPITELU PAPILOM (KRYCÍ EPITEL) ADENOM (ŽLÁZOVÝ EPITEL)

16 CHIRURGICKÁ - ZÁKLAD ONKOLOGICKÉ TERAPIE V ČASNÝCH STÁDIÍCH NÁDORŮ, U POKROČILEJŠÍCH ONEMOCNĚNÍ JE CHIR. LÉČBA SOUČÁSTÍ KOMPLEXNÍ LÉČBY SPOLU S RADIOTERAPIÍ, CHEMOTERAPIÍ RADIOTERAPIE - VYUŽÍVÁNA U VŠECH RADIOSENZITIVNÍCH NÁDORŮ, LÉČBA POMOCÍ RADIOAKTIVNÍHO ZÁŘENÍ CHEMOTERAPIE - PODÁVÁNÍ LÉKŮ S PROTINÁDOROVÝM ÚČINKEM (CYTOSTATIK), ZASTAVUJÍ BUNĚČNÉ DĚLENÍ, POŠKOZUJÍ GENETICKOU INFORMACI BUNĚK HORMONÁLNÍ LÉČBA - VHODNÉ PRO TZV. HORMONÁLNĚ DEPENDENTNÍ NÁDORY ZÁVISLÉ NA PRODUKCI HORMONŮ (VAJEČNÍKY, VARLATA, KŮRY NADLEDVIN, HYPOFÝZA) BIOLOGICKÁ/IMUNOLOGICKÁ LÉČBA - LÉČBA ONKO A ZÁNĚTLIVÝCH ONEMOCNĚNÍ VZNIKLÝCH NA AUTOIMUNNÍM PODKLADU, APLIKACE LÁTEK, KTERÉ JSOU CHEMICKY SHODNÉ ČI PODOBNÉ LÁTKÁM PRODUKOVANÝCH BUŇKAMI LIDSKÉHO TĚLA

17 PRIMÁRNÍ: SNÍŽENÍ AŽ ODSTRANĚNÍ NEPŘÍZNIVÝCH FAKTORŮ VYCHÁZÍ ZE ZNALOSTÍ VNĚJŠÍCH FAKTORŮ POŠKOZUJÍCÍCH ZDRAVÍ - VIZ PŘÍČINY NÁDORŮ SEKUNDÁRNÍ: DIAGNÓZA A ZAHÁJENÍ LÉČBY NÁDORU V JEHO POČÁTEČNÍCH STADIÍCH ZAČÍNÁ ZDRAVOTNÍ VÝCHOVOU, AKTIVNÍM VYHLEDÁVÁNÍM (DEPISTÁŽÍ) A DLOUHODOBÝM SLEDOVÁNÍM (DISPENZARIZACÍ) OSOB SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM VZNIKU NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

18 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ (bývají řazeny do mezenchymových nádorů, zde pro přehlednost samostatně) NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

19 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

20 MEZENCHYM = MEZENCHYM JE PŮVODNÍ VÝPLŇ MEZI ZÁRODEČNÝMI LISTY EKTODERMEM A ENTODERMEM ŘÍDKÁ VAZIVOVÁ TKÁŇ V LIDSKÉM ZÁRODKU (VIZ ZÁRODEČNÝ TERČÍK), Z NÍŽ BĚHEM VÝVOJE VZNIKAJÍ DALŠÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ, CÉVNÍ SYSTÉM, HLADKÁ SVALOVINA, KRVETVORNÁ TKÁŇ VZNIKÁ PŘEVÁŽNĚ Z MEZODERMU PATŘÍ SEM NÁDORY: Z POJIVOVÝCH TKÁNÍ TUKOVÉ TKÁNĚ SVALOVINY CÉV KRVETVORNÝCH TKÁNÍ

21 benigní maligní JSOU VELMI ČASTÉ SARKOMY VÝSKYT - KDEKOLIV POMĚRNĚ VZÁCNÉ V DŮSLEDKU VŠUDYPŘÍTOMNOSTI MEZENCHYMU SE MOHOU VYSKYTNOUT PRAKTICKY KDEKOLIV FIBROM - Z VAZIVA V KŮŽI A VE SLIZNICÍCH LIPOM - Z TUKOVÉ TKÁNĚ CHONDROM - Z CHRUPAVKY MYXOM - ROSOLOVITÁ PŘEMĚNA VAZIVA KŮŽE ANGIOM - Z DROBNÝCH KREVNÍCH (HEMANGIOM) ČI LYMFATICKÝCH (LYMFANGIOM) CÉV V KŮŽI, PODKOŽÍ, SLIZNICÍCH MYOM ZE SVALOVINY (Z HLADKÉ SVAL. - LEIOMYOM). V DĚLOZE, EVENT. GIT OSTEOM Z KOSTNÍ TKÁNĚ, A DALŠÍ LOKALIZACE OBDOBNÁ JAKO U BENIGNÍCH MEZENCHYM. NÁDORŮ, ČASTO HLOUBĚJI - VE VNITŘNÍCH ORGÁNECH, V KOSTERNÍCH SVALECH MALIGNITA RŮZNÉHO STUPNĚ, NÍZKÁ, STŘEDNÍ AŽ VYSOKÁ (NM, SM, VM) METASTAZUJÍ HEMATOGENNĚ (KREVNÍ CESTOU) DO PLIC, JATER, MOZKU A KOSTÍ PŘÍKLADY FIBROSARKOM (NM AŽ VM) CHONDROSARKOM (NM) OSTEOSARKOM (VM) ANGIOSARKOM, LYMFANGIOSARKOM (VM) LEIOMYOSARKOM (VM) A DALŠÍ

22

23 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ (bývají řazeny do mezenchymových nádorů, zde pro přehlednost samostatně) NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

24 HEMOBLASTÓZY, HEMOBLASTOMY, HEMATOGENNÍ NÁDORY JSOU TVOŘENY ZMĚNĚNÝMI KRVINKAMI A JEJICH VÝVOJOVÝMI PŘEDCHŮDCI - NEZRALÝMI VÝVOJOVÝMI ELEMENTY - NÁDORY VYCHÁZEJÍCÍ Z BUNĚK, KTERÉ TVOŘÍ KREVNÍ ELEMENTY (LEUKO, ERY, MEGAKARYOCTY) NÁDORY KOSTNÍ DŘENĚ A LYMFATICKÝCH UZLIN POSTIHUJÍ ORGÁNY, V NICHŽ V DOSPĚLOSTI NEBO VE VÝVOJI JEDINCE VZNIKAJÍ NORMÁLNÍ KRVINKY - KOSTNÍ DŘEŇ, LYMFATICKÉ UZLINY, BRZLÍK, SLEZINA, JÁTRA, MANDLE, APPENDIX A JINÉ

25 ČASTO SE TYTO ORGÁNY ZVĚTŠUJÍ CELÉ - BEZ PATRNÝCH NÁDOROVÝCH LOŽISEK, MOHOU VŠAK VYTVÁŘET NÁDOROVÉ UZLY, EVENT. RŮST DESTRUKTIVNĚ I JINDE V TĚLE (MOZEK, LEDVINY, SRDCE) DŮSLEDKEM JE VŽDY ÚTLUM NORMÁLNÍ KRVETVORBY S ANÉMIÍ, ZMĚNAMI IMUNITY A ZVÝŠENOU KRVÁCIVOSTÍ, EVENT. PORUCHY FUNKCE JATER ČI JINÝCH ORGÁNŮ MYELODYSPLASTICKÉ, PRELEUKEMICKÉ STAVY (PREKANCERÓZY) - MOHOU VÉST KE VZPLANUTÍ LEUKÉMIE

26 HEMOBLASTOMY, HEMOBLASTÓZY (LEUKEMIE) MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM CHRONICKÁ MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ NÁDORY LYMFATICKÝCH UZLIN A LYMF. TKÁNĚ (LYMFOMY) DALŠÍ

27 HEMOBLASTOMY, HEMOBLASTÓZY (LEUKEMIE) MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM CHRONICKÁ MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ NÁDORY LYMFATICKÝCH UZLIN A LYMF. TKÁNĚ (LYMFOMY) DALŠÍ

28 HEMOBLASTOMY TVORBA NÁDOROVÝCH UZLŮ BEZ CHARAKTERISTICKÝCH ZMĚN KRVE A METASTAZOVÁNÍ HEMOBLASTÓZY (LEUKÉMIE, LEUKÓZY) POSTIHUJÍ ČASTO CELÝ KRVETVORNÝ SYSTÉM (KOSTNÍ DŘEŇ, JÁTRA, SLEZINU A LYMFATICKÉ UZLINY), NÁDOROVÉ BUŇKY SE ZJISTÍ V KRVI

29 ZHOUBNÉ KREVNÍ NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ, KTERÉ VYCHÁZÍ Z KRVETVORNÉ TKÁNĚ A Z LYMFATICKÝCH UZLIN V KOSTNÍ DŘENI DOCHÁZÍ K BUJENÍ A HROMADĚNÍ NĚKTERÝCH BÍLÝCH KRVINEK (LEUKOCYTŮ), ZEJM. JEJICH NEZRALÝCH VÝVOJOVÝCH FÁZÍ, KTERÉ JSOU VYPLAVOVÁNY DO KRVE A MOHOU SE HROMADIT I V NĚKTERÝCH JINÝCH ORGÁNECH

30 LEUKEMIE PODLE PRŮBĚHU AKUTNÍ CHRONICKÁ LEUKEMIE PODLE HISTOGENEZE - PODLE KRVETVORNÝCH BUNĚK, VE KTERÝCH DOŠLO KE ZVRATU V NÁDOR, ROZLIŠUJEME LEUKÉMIE Z: LYMFOCYTŮ (LYMFOCYTÁRNÍ) Z MYELOCYTŮ (MYELOIDNÍ) A JEJICH PODTYPŮ

31 AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÁ (LYMFATICKÁ) LEUKEMIE (ALL - DĚTI, STAŘÍ LIDÉ, BOLESTI KOSTÍ, RYCHLÝ PRŮBĚH) AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIE (AML - MÁLO ČASTÁ, DOSPĚLÍ, ZDUŘELÉ RTY, RYCHLÝ PRŮBĚH, INFEKCE, ANÉMIE, HORŠÍ PROGNÓZA)

32 CHRON. MYELOIDNÍ/MYELOGENNÍ LEUKEMIE (CML - DOSPĚLÍ, PHILADELPHSKÝ CHROMOZOM (DEFEKTNÍ MALÝ LIDSKÝ CHROMOZOM, KTERÝ VZNIKÁ MUTACÍ (KONKRÉTNĚ TZV. CHROMOZOMOVOU TRANSLOKACÍ) DVOU LIDSKÝCH NORMÁLNÍCH CHROMOZOMŮ (9. A 22. CHROMOZOM), JE ONKOGENNÍ, JEHO MUTACE V BÍLÝCH KRVINKÁCH ZPŮSOBUJE V TOMTO PŘÍPADĚ RAKOVINNÉ BUJENÍ. PHILADELPHSKÉ CHROMOZOMY ZAPŘÍČIŇUJÍ AŽ 85% MYELOGENNÍCH A AKUTNÍCH LEUKEMIÍ, JMÉNO TENTO CHROMOZOM DOSTAL PODLE MĚSTA PHILADELPHIA, KDE BYL POPRVÉ OBJEVEN), POMALEJŠÍ PRŮBĚH, BLASTICKÝ ZVRAT - PŘECHOD STABILIZOVANÉ, RELATIVNĚ BENIGNÍ FÁZE CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE (CML) DO FÁZE AKCELEROVANÉ, CHARAKTERIZOVANÉ ZHORŠENÍM KLINICKÝCH PŘÍZNAKŮ I ODLIŠNÝM CHOVÁNÍM POPULACE NÁDOROVÝCH BUNĚK. NASTÁVÁ OBV. PO NĚKOLIKA LETECH, MÁ ŠPATNOU PROGNÓZU A LÉČÍ SE OBV. JAKO AKUTNÍ LEUKEMIE), VÝRAZNÁ HEPATOSPLENOMEGALIE CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE (CLL - NEJČASTĚJŠÍ, DOSPĚLÍ, POMALÝ PRŮBĚH, VELKÉ UZLINY, VELKÁ SLEZINA)

33 PŘÍČINY: NEJSOU VŽDY ZNÁMÉ GENETIKA (TRANSLOKACE GENŮ) CHEMIKÁLIE (BENZEN) ZÁŘENÍ LÉKY (CYTOSTATIKA) VZÁCNĚ VIRY (T LEUKEMIE, JAPONSKO) PORUCHA REGULACE BUNĚČNÉHO DĚLENÍ RIZIKOVÉ FAKTORY: VĚK NAD 50 LET (ALE LEUKEMIE SAMOZŘEJMĚ POSTIHUJE I DĚTI...) KOUŘENÍ - PŘEDEVŠÍM VINOU BENZENU, KTERÝ JE ZNÁMÝ KARCINOGEN RADIACE VYSTAVENÍ PESTICIDŮM

34 HEMOBLASTOMY, HEMOBLASTÓZY (LEUKEMIE) MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM CHRONICKÁ MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ NÁDORY LYMFATICKÝCH UZLIN A LYMF. TKÁNĚ (LYMFOMY) DALŠÍ

35 SKUPINA CHARAKTERIZOVANÁ ONEMOCNĚNÍ FUNKČNÍM POŠKOZENÍM BUNĚK V KOSTNÍ DŘENI VEDE K ABNORMALITÁM VE SLOŽENÍ PERIFERNÍ KRVE POSTIŽENY JSOU VŠECHNY KRVETVORNÉ ŘADY NEEFEKTIVNÍ KRVETVORBA DYSHEMOPOEZA PRELEUKEMICKÝ STAV VEDE K AML

36 HEMOBLASTOMY, HEMOBLASTÓZY (LEUKEMIE) MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM CHRONICKÁ MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ NÁDORY LYMFATICKÝCH UZLIN A LYMF. TKÁNĚ (LYMFOMY) DALŠÍ

37 ZAHRNUJE NÁDOROVÝCH NĚKOLIK ONEMOCNĚNÍ, KTERÁ VZNIKAJÍ NÁDOROVOU TRANSFORMACÍ JEDNÉ KMENOVÉ BUŇKY PATŘÍ SEM: CML ESENCIÁLNÍ/IDIOPATICKÁ TROMBOCYTEMIE CHRON. NEUTROFILNÍ LEUKEMIE A DALŠÍ

38 HEMOBLASTOMY, HEMOBLASTÓZY (LEUKEMIE) MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM CHRONICKÁ MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ NÁDORY LYMFATICKÝCH UZLIN A LYMF. TKÁNĚ (LYMFOMY) DALŠÍ

39 EXTRANODÁLNÍ NÁDORY NEJČASTĚJI V GIT, NEBO TAKÉ V GT (ŠTÍTNÁ ŽLÁZA) SKUPINY LYMFOMŮ: NON-HODGKIN (NL/NHL) HODGKIN (MB MORBUS HODGKIN) MALT-LYMFOMY

40 EXTRANODÁLNÍ NÁDORY NEJČASTĚJI V GIT, NEBO TAKÉ V GT (ŠTÍTNÁ ŽLÁZA) SKUPINY LYMFOMŮ: NON-HODGKIN (NL/NHL) HODGKIN (MB MORBUS HODGKIN) MALT-LYMFOMY

41 SKUPINA ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBUJÍCÍCH RAKOVINU KRVE, KTERÁ ZAHRNUJE VŠECHNY LYMFOMY KROMĚ HODGKINOVÝCH RŮZNÉ NHL SE VELMI LIŠÍ V NEBEZPEČNOSTI, OD NEBOLESTIVÝCH PO VELMI AGRESIVNÍ MŮŽE VYCHÁZET Z T NEBO ČASTĚJI B-BUNĚK A MALIGNÍ BUŇKOU MŮŽE BÝT LYMFOCYT V RŮZNÉM STADIU VÝVOJE, ČEMUŽ ODPOVÍDÁ I RŮZNÉ BIOLOGICKÉ CHOVÁNÍ MŮŽE SE VYSKYTNOUT VE VŠECH VĚKOVÝCH SKUPINÁCH, PATŘÍ I K ČASTÝM NÁDORŮM DĚTSKÉHO VĚKU, JEHO VÝSKYT SE ZVYŠUJE VE STÁŘÍ

42 EXTRANODÁLNÍ NÁDORY NEJČASTĚJI V GIT, NEBO TAKÉ V GT (ŠTÍTNÁ ŽLÁZA) SKUPINY LYMFOMŮ: NON-HODGKIN (NL/NHL) HODGKIN (MB MORBUS HODGKIN) MALT-LYMFOMY

43 ZHOUBNÉ NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ MÍZNÍCH UZLIN LYMFOM S NEJASNOU ETIOLOGII A PATOGENEZÍ POSTIHUJE PŘEVÁŽNĚ MLADÉ LIDI, 20 30LET DRUHÝ VZESTUP FREKVENCE MEZI LETY Z CELKOVÉHO POČTU LYMFOMŮ PŘEDSTAVUJE ASI 30% NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE VZNIKNOUT V JAKÉKOLI LYMFATICKÉ TKÁNI, NEJČASTĚJI SE TO VŠAK STÁVÁ V NĚKTERÉ MÍZNÍ UZLINĚ

44 EXTRANODÁLNÍ NÁDORY NEJČASTĚJI V GIT, NEBO TAKÉ V GT (ŠTÍTNÁ ŽLÁZA) SKUPINY LYMFOMŮ: NON-HODGKIN (NL/NHL) HODGKIN (MB MORBUS HODGKIN) MALT-LYMFOMY

45 EXTRANODÁLNÍ LYMFOMY, KTERÉ VZNIKAJÍ VE SLIZNICÍCH NEBO V LYMFATICKÉ TKÁNI SLIZNIC (MUCUS ASSOCIATED LYMPHOID TISSUE) VÝSKYT: GIT (PARADOXNĚ NEJVÍCE V ŽALUDKU, KTERÝ JE BEZ LYMFATICKÉ TKÁNĚ, ALE U CHRONICKÝCH ZÁNĚTŮ BÝVÁ VE SLIZNICI PŘÍTOMNA. VYVOLAVATELEM JE HP HELICOBAKTER PYLORI) DC LYMFOIDNÍ TKÁŇ SE HROMADÍ A PŘI NAKUPENÍ CYTOGENETICKÝCH ODCHYLEK MŮŽE DOJÍT K TRANSFORMACI NA LYMFOM OBECNĚ NÍZCE MALIGNÍ LYMFOMY, ROSTOU LOKÁLNĚ, NEŠÍŘÍ SE, ALE POZOR, V ŽALUDKU VYSOCE MALIGNÍ, RYCHLE INFILTRUJÍ, GENERALIZUJÍ DO OKOLNÍCH LYMFATICKÝCH UZLIN A VZDÁLENÝCH ORGÁNŮ

46 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

47 benigní PAPILOM (EPITEL NAPŘ. MOČ. MECHÝŘE) ADENOM (ŽLÁZOVÝ EPITEL, SLINNÉ ŽLÁZY, HYPOFÝZA, NADLEDVINY, VAJEČNÍKY CYSTICKÉ ADENOMY...) EPITELOVÉ NÁDORY VYRŮSTAJÍ Z POVRCHOVÉHO EPITELU NEBO ŽLÁZOVÉHO EPITELU maligní KONCOVKA KARCINOM ČASTÉ NÁDORY PAPILOKARCINOMY METASTAZUJÍ NEJČ. LYMFATICKOU CESTOU, ALE I KREVNÍ SPINOCELULÁRNÍ KARCINOM DLAŽDICOBUNĚČNÝ KARCINOM NA KŮŽI, SLIZNICI ÚST, RTU, PRŮDUŠEK, DĚLOŽNÍ ČÍPEK) BAZOCELULÁRNÍ KARCINOM BAZALIOM (NÁDOR KŮŽE STARŠÍCH OSOB, ROSTE INVAZIVNĚ) PAPILOKARCINOMY (MOČOVÝ MĚCHÝŘ, OVARIA, ŠTÍTNÁ ŽLÁZA) ADENOKARCINOMY

48 NÁDOR ENDOKRINNÍM ODPOVÍDAJÍCÍ BUŇKÁM ROZPTÝLENÝM VE SLIZNICI GIT, ZŘÍDKA I JINDE POTENCIÁLNĚ MALIGNÍ ROSTE INVAZIVNĚ A MŮŽE METASTAZOVAT MŮŽE BÝT VÝZNAMNÝ SVÝMI HORMONÁLNÍMI VLIVY

49 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

50 NÁDORY MOZKU A MÍCHY, PNS + MELANOMY V MOZKOVÉ A MÍŠNÍ TKÁNI JSOU GANGLIOVÉ BUŇKY, ZE KTERÝCH VYCHÁZÍ NERVOVÁ VLÁKNA A BUŇKY PODPŮRNÉ GLIE KOMOROVÝ SYSTÉM VYSTÝLÁ EPENDYM Z PODPŮRNÉ GLIE SE ODVOZUJÍ OLIGODENDROGLIOMY, ASTROCYTOMY Z EPENDYMU EPENDYMOMY

51 JINÉ NEUROEKTODERMOVÉ NÁDORY: MEDULOBLASTOM (VYCHÁZÍ Z MOZEČKU, NEJČASTĚJŠÍ NÁDOR CNS DĚTSKÉHO VĚKU) MENINGIOM Z OBALŮ MOZKU (PAVUČNICE) NEURINOMY/NEUROFIBROMY ZE SCHWANNOVÝCH BUNĚK PERIFERNÍCH NERVŮ

52 meduloblastom

53 ZHOUBNÝ NÁDOR Z MELANOBLASŮ, TJ. NEZRALÝCH MELANOCYTŮ ZRALÉ MELANOCYTY LEŽÍ MEZI BUŇKAMI BAZÁLNÍ VRSTVY POKOŽKY VE ŠKÁŘE, JAKO TZV. MATEŘSKÁ ZNAMÉNKA VYSKYTUJÍ SE U VŠECH LIDÍ, CHARAKTERISTICKOU VLASTNOSTÍ JE PRODUKCE MELANINU VELKÁ VĚTŠINA VZNIKÁ V SOUVISLOSTI SE SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM, PROTO JE ČASTÁ LOKALIZACE OBLIČEJ, KRK, HORNÍ KONČETINY, POD NEHTY, DLANĚ, PLOSKY NOHOU, ALE TAKÉ NAPŘ. V OKU PREKANCERÓZA DYSPLASTICKÉ NÉVY PREVENCE SLEDOVÁNÍ ZMĚN NA KŮŽI, TMAVÝCH SKVRN, PIH, NÉVŮ

54 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

55 SPOLEČNÝ NÁZEV PRO SKUPINU BENIGNÍCH I MALIGNÍCH NÁDORŮ Z VÝSTELKY TĚLNÍCH DUTIN PLEURÁLNÍ (POHRUDNIČNÍ) PERIKARDIUM (OSRDEČNÍK) PERITONEÁLNÍ (BŘIŠNÍ) MALIGNÍ TYPY VRŮSTAJÍ DO TĚLNÍCH STĚN A DO VNITŘNÍCH ORGÁNŮ (PLIC), JEJICHŽ FUNKCI TĚŽCE POŠKOZUJÍ

56 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

57 JSOU SLOŽENY ZE DVOU NEBO VÍCE HISTOLOGICKY ODLIŠNÝCH STRUKTUR NAPŘ. FIBROADENOM PRSU (ČASTÉ NEZHOUBNÉ ONEMOCNĚNÍ VE VĚKU KOLEM 30 LET)

58 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

59 PATOLOGICKÉ LÉZE PLACENTY - TERMÍN ZAHRNUJE NENÁDOROVÉ I NÁDOROVÉ LÉZE CHARAKTERIZOVANÉ PROLIFERACÍ TROFOBLASTU, KTERÝ VZNIKL V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM NAPŘ. CHORIOKARCINOM

60 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

61 NÁDOR VYRŮSTAJÍCÍ ZE ZÁRODEČNÝCH BUNĚK (VAJEČNÍKU, VARLETE) NEBO SE VYTVÁŘÍ NA PODKLADĚ VÝVOJOVÉ ODCHYLKY NÁDOR SLOŽENÝ Z RŮZNÝCH TKÁNÍ, KTERÉ V DANÉM MÍSTĚ NORMÁLNĚ NEBÝVAJÍ A KTERÉ SE VYVÍJEJÍ Z POZŮSTALÝCH DROBNÝCH OKRSKŮ EMBRYONÁLNÍ TKÁNĚ NÁDORY BENIGNÍ I MALIGNÍ MÁ RŮZNÝ STUPEŇ ZRALOSTI A PODLE TOHO I STUPEŇ ZHOUBNOSTI ZHOUBNÁ VARIANTA SE NĚKDY OZNAČUJE JAKO TERATOKARCINOM

Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce

Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom. Absolventská práce Dětská onkologická onemocnění, meduloblastom Absolventská práce Eva Švarcpiková Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Studijní obor: Diplomovaný radiologický

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU

NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU NÁDORY LEDVIN DĚTSKÉHO VĚKU prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. Klinika dětské onkologie 2. LF UK v Praze a FN Motol Přehledný článek shrnuje problematiku nádorů ledvin u dětí. Nádory dětí představují pouze

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Co víme o onemocněních pohrudnice

Co víme o onemocněních pohrudnice jak léčit nemoci pohrudnice? Co víme o onemocněních pohrudnice pleurální výpotek, pneumotorax a nádory pohrudnice prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. jak léčit nemoci pohrudnice?

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby)

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby) (Komplikace a následky onkologické léčby) Vyléčit nádorové onemocnění dítěte není jen tak. Předpokládá to likvidovat všechny nádorové buňky v těle pacienta, jinými slovy zabít všechny buňky primárního

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

Kdy začíná lidský život?

Kdy začíná lidský život? MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Simona Kudláčová Kdy začíná lidský život? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. Brno 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předkládanou

Více

PACIENT S NEUROBLASTOMEM (Rozbor kazuistiky s klinicko-biochemickým komentářem) J.Masopust, J. Koutecký

PACIENT S NEUROBLASTOMEM (Rozbor kazuistiky s klinicko-biochemickým komentářem) J.Masopust, J. Koutecký PACIENT S NEUROBLASTOMEM (Rozbor kazuistiky s klinicko-biochemickým komentářem) J.Masopust, J. Koutecký Popis případu Pacient K.J., chlapec 2 a 1/2 měsíce starý, z třetí fyziologické gravidity, porozen

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr.Irena Vlčková KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE ŠKOLITEL: prof.phdr.marek Blatný,

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL doc. MUDr. Miloš Pešek 1, CSc., MUDr. Jindřich Fínek 2, MUDr. Petr Mukenšnabl 3 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň 2 Radioterapeutické

Více

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU Vývoj jedince je komplexní proces, na kterém se podílejí genetické faktory a vliv vnějho prostředí. Zahrnuje oplodnění, prenatální a postnatální období. Celé postnatální

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Kdy budu moci opět jíst?

Kdy budu moci opět jíst? Kdy budu moci opět jíst? Informace pro pacienty po transplantaci střeva MUDr. Oliverius Martin Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 1. Úvod Tenké střevo je hlavním orgánem, který zajišťuje výživu

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více