1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5."

Transkript

1

2 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání 9. Poruch trávicího systému 10. Poruchy tvorby a vylučování moče 11. Poruchy nervového systému, poruchy hormonální, malformace

3 TUMOR, NOVOTVAR, NEOPLAZMA, BLASTOM NADMĚRNÉ BUJENÍ TKÁNĚ ORGANISMU, JEHOŽ BUŇKY SE ROZMNOŽUJÍ A ROSTOU NEKOORDINOVANĚ SOUBOR ABNORMÁLNÍCH BUNĚK, KTERÝ ROSTE A CHOVÁ SE POMĚRNĚ SAMOSTATNĚ A KTERÝ ROSTE BEZ REGULACE A KOORDINACE ÚTVAR, KTERÝ SE VYMKL KONTROLE ORGANISMU A ROSTE NA NĚM NEZÁVISLE - MECHANISMUS KONTROLUJÍCÍ RŮST BUNĚK JE ZNIČEN RŮST JE RYCHLEJŠÍ NEŽ RŮST OKOLNÍCH TKÁNÍ VÝSLEDKEM JE RŮST NÁDORU, KTERÝ NIČÍ NORMÁLNÍ TKÁŇ LÉKAŘSKÝ OBOR, ZABÝVAJÍCÍ SE PREVENCÍ, DIAGNOSTIKOU A LÉČBOU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ - ONKOLOGIE

4 DYSPLAZIE - ZMĚNY VE TKÁNÍCH, KTERÉ JEŠTĚ NEJSOU MALIGNÍ, ALE MOHLY BY SE VE ZHOUBNÝ NÁDOR ZMĚNIT - MALIGNIZACE HISTOLOGICKY SE JEDNÁ O TKÁNĚ S VYŠŠÍ RŮSTOVOU AKTIVITOU A ATYPICKOU STRUKTUROU P. JE NUTNÉ PRAVIDELNĚ SLEDOVAT A NEJLÉPE HNED CHIRURGICKY ŘEŠIT (ZMĚNY SLIZNICE DĚLOŽNÍHO ČÍPKU, POLYPÓZA TLUSTÉHO STŘEVA,...)

5 CARCINOMA IN SITU KARCINOM JEN V MÍSTĚ VZNIKU VZNIK SPOJEN S VIROVOU INFEKCÍ (HPV), CHRONICKÝM ZÁNĚTEM (ŽALUDEK, TLUSTÉ STŘEVO), HYPERPLAZIÍ (PROSTATA, PRS, HRTAN), METAPLAZIÍ (DC, ŽALUDEK) I S BENIGNÍMI NÁDORY (ADENOM TLUSTÉHO STŘEVA) PREVENCE - DYSPLASTICKÉ ZMĚNY LZE ODSTRANIT NENÁROČNÝM VÝKONEM, KTERÝ LZE OPAKOVAT

6 DCEŘINÝ NÁDOR, DRUHOTNÉ LOŽISKO PRAVDĚPODOBNĚ VZNIKLO Z JEDNÉ NÁDOROVÉ BUŇKY PŘÍTOMNOST METASTÁZ ZNAMENÁ PRO KLIENTA NEPŘÍZNIVOU PROGNÓZU ŠÍŘENÍ MALIGNÍCH BUNĚK LYMFATICKÝCH SYSTÉMEM KREVNÍM OBĚHEM PRORŮSTÁNÍM DO OKOLÍ ŠÍŘENÍ V OHRANIČENÝCH ANATOMICKÝCH PROSTORECH (ZAŽÍVACÍ TRUBICE, DC,...) PRO NÁDORY URČITÉHO PŮVODU JE TYPICKÁ URČITÁ LOKALIZACE METASTÁZ

7 1) VNITŘNÍ: DĚDIČNOST, GENETICKÉ VLASTNOSTI ASI 10% OPAKOVÁNÍ URČITÉHO NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ U BLÍZKÝCH PŘÍBUZNÝCH - CA PRSU MATKA, DCERA 2) VNĚJŠÍ: FYZIKÁLNÍ - RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ, UV PAPRSKY, RTG PAPRSKY,... CHEMICKÉ (KARCINOGENY) - TABÁK, OLOVO, AZBEST, FENOL, VLIV VÝŽIVY... BIOLOGICKÉ - IMUNOLOGICKÉ FAKTORY, VIRY - HPV, HORMONY, HP DIETETICKÉ FAKTORY ROZDÍLY V KVALITĚ POTRAVY, ZPŮSOBECH ÚPRAVY APOD.

8 nádory benigní maligní ROSTOU POMALU ZŮSTÁVAJÍ OHRANIČENÉ PŮSOBÍ POUZE TLAKEM NEOVLIVŇUJÍ ZHOUBNĚ CELÝ ORGANISMUS NETVOŘÍ METASTÁZY NERECIDIVUJÍ ROSTOU RYCHLE, EXPANZIVNĚ PRORŮSTAJÍ DO OKOLNÍCH TKÁNÍ INFILTRUJÍ OKOLNÍ TKÁNĚ JSOU NEOHRANIČENÉ RŮST JE INVAZIVNÍ, DESTRUKTIVNÍ VYTVÁŘÍ METASTÁZY RECIDIVUJÍ PŘÍTOMNOST NÁDOROVÉ KACHEXIE

9 NEZHOUBNÉ NÁDORY MÍSTNÍ VLIV - TLAKEM NA SVÉ OKOLÍ (NEJVÍCE POCIŤOVANÝ V OBLASTI MOZKU A MÍCHY, NÁSLEDEK ATROFIE, PORUCHY FUNKCE) NĚKTERÉ MOHOU ZMALIGNIZOVAT, PROTO JE ŘADÍME JE MEZI PREKANCERÓZY VĚTŠINOU NEOHROŽUJÍ NA ŽIVOTĚ

10 ZHOUBNÉ NÁDORY ORGANISMUS CELKOVĚ OSLABUJÍ OHROŽUJÍ KOMPLIKACEMI - PERFORACE ŠÍŘÍ SE NEJVÍC LYMFATICKÝMI CESTAMI

11 JSOU: HYPERTROFIE HYPERPLAZIE ZÁNĚTLIVÉ PSEUDOTUMORY SCHLOFFERŮV TUMOR - GRANULOM V OKOLÍ CIZORODÉHO MATERIÁLU, ZPŮSOBENÝ ODLIŠNOU INDIVIDUÁLNÍ REAKTIVITOU NA CIZORODÝ MATERIÁL (např. nevstřebatelné chirurgické stehy) CYSTY CHOROBNĚ VZNIKLÁ DUTINA S VLASTNÍ VÝSTELKOU (pseudocysty nemají výstelku) UKLÁDÁNÍ PATOL. MATERIÁLU (AMYLOIDU, KYS. MOČOVÉ APOD.)

12 PRINCIPEM JE POPIS VELIKOSTI NÁDORU T (TUMOR) POSTIŽENÍ UZLIN - N (NODULI) PŘÍTOMNOST/NEPŘÍTOMNOST VZDÁLENÝCH META - M (METASTÁZY) ROZSAH NÁDOROVÉHO PROCESU JE URČOVÁN PŘIDÁNÍM ČÍSLA ZA PÍSMENO (M0 ŽÁDNÉ VZDÁLENÉ META) ČÍM VYŠŠÍ JE ČÍSLO, TÍM JE ROZSAH NÁDORU ČI JEHO ŠÍŘENÍ V DANÉ KATEGORII VYŠŠÍ JESTLIŽE NENÍ MOŽNÉ KLASIFIKACI STANOVIT, PRO STANOVENÍ KATEGORIE POUŽÍVÁME SYMBOL X (NAPŘ. NX REGIONÁLNÍ UZLINY NELZE POSOUDIT) TYPY TNM PŘEDLÉČEBNÁ KLINICKÁ KLASIFIKACE, PŘED POČÁTKEM LÉČBY POOPERAČNÍ KLASIFIKACE, OZNAČUJEME PTNM

13 staging = odstupňování pokročilosti maligního nádoru podle patologických kritérií, tj. zejm. podle průniku do okolních struktur soubor vyšetření, jejichž konečným cílem je zařazení onemocnění do klinických stadií podle systému TNM zizi.com

14 grading = zhodnocení stupně malignity nádoru, zejm. na základě histologických a cytologických kritérií, odráží stupeň diferenciace (zralosti) buněk posouzení stupně zhoubnosti primárního nádoru podle určitých kritérií (přírůstek či úbytek buněčného dělení v nádoru,...) značení: G1 G3 (málo až velmi diferencovaný) zizi.com

15 nádory benigní BENIGNÍ N. Z POJIVA A PODPŮRNÉ TKÁNĚ LIPOM (Z TKÁNĚ TUKOVÉ) MYOM (Z TKÁNĚ SVALOVÉ) FIBROM (Z VAZIVA) OSTEOM (Z KOSTI) ANGIOM (Z KREVNÍCH CÉV) maligní MALIGNÍ N. Z POJIVA - SARKOMY LIPOSARKOM OSTEOSARKOM MALIGNÍ N. Z EPITELU - KARCINOMY LYMFANGIOM (Z MÍZNÍCH CÉV) GLIOM (Z MOZKU A MÍCHY) CHONDROM (Z CHRUPAVKY) BENIGNÍ N. Z EPITELU PAPILOM (KRYCÍ EPITEL) ADENOM (ŽLÁZOVÝ EPITEL)

16 CHIRURGICKÁ - ZÁKLAD ONKOLOGICKÉ TERAPIE V ČASNÝCH STÁDIÍCH NÁDORŮ, U POKROČILEJŠÍCH ONEMOCNĚNÍ JE CHIR. LÉČBA SOUČÁSTÍ KOMPLEXNÍ LÉČBY SPOLU S RADIOTERAPIÍ, CHEMOTERAPIÍ RADIOTERAPIE - VYUŽÍVÁNA U VŠECH RADIOSENZITIVNÍCH NÁDORŮ, LÉČBA POMOCÍ RADIOAKTIVNÍHO ZÁŘENÍ CHEMOTERAPIE - PODÁVÁNÍ LÉKŮ S PROTINÁDOROVÝM ÚČINKEM (CYTOSTATIK), ZASTAVUJÍ BUNĚČNÉ DĚLENÍ, POŠKOZUJÍ GENETICKOU INFORMACI BUNĚK HORMONÁLNÍ LÉČBA - VHODNÉ PRO TZV. HORMONÁLNĚ DEPENDENTNÍ NÁDORY ZÁVISLÉ NA PRODUKCI HORMONŮ (VAJEČNÍKY, VARLATA, KŮRY NADLEDVIN, HYPOFÝZA) BIOLOGICKÁ/IMUNOLOGICKÁ LÉČBA - LÉČBA ONKO A ZÁNĚTLIVÝCH ONEMOCNĚNÍ VZNIKLÝCH NA AUTOIMUNNÍM PODKLADU, APLIKACE LÁTEK, KTERÉ JSOU CHEMICKY SHODNÉ ČI PODOBNÉ LÁTKÁM PRODUKOVANÝCH BUŇKAMI LIDSKÉHO TĚLA

17 PRIMÁRNÍ: SNÍŽENÍ AŽ ODSTRANĚNÍ NEPŘÍZNIVÝCH FAKTORŮ VYCHÁZÍ ZE ZNALOSTÍ VNĚJŠÍCH FAKTORŮ POŠKOZUJÍCÍCH ZDRAVÍ - VIZ PŘÍČINY NÁDORŮ SEKUNDÁRNÍ: DIAGNÓZA A ZAHÁJENÍ LÉČBY NÁDORU V JEHO POČÁTEČNÍCH STADIÍCH ZAČÍNÁ ZDRAVOTNÍ VÝCHOVOU, AKTIVNÍM VYHLEDÁVÁNÍM (DEPISTÁŽÍ) A DLOUHODOBÝM SLEDOVÁNÍM (DISPENZARIZACÍ) OSOB SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM VZNIKU NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

18 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ (bývají řazeny do mezenchymových nádorů, zde pro přehlednost samostatně) NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

19 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

20 MEZENCHYM = MEZENCHYM JE PŮVODNÍ VÝPLŇ MEZI ZÁRODEČNÝMI LISTY EKTODERMEM A ENTODERMEM ŘÍDKÁ VAZIVOVÁ TKÁŇ V LIDSKÉM ZÁRODKU (VIZ ZÁRODEČNÝ TERČÍK), Z NÍŽ BĚHEM VÝVOJE VZNIKAJÍ DALŠÍ POJIVOVÉ TKÁNĚ, CÉVNÍ SYSTÉM, HLADKÁ SVALOVINA, KRVETVORNÁ TKÁŇ VZNIKÁ PŘEVÁŽNĚ Z MEZODERMU PATŘÍ SEM NÁDORY: Z POJIVOVÝCH TKÁNÍ TUKOVÉ TKÁNĚ SVALOVINY CÉV KRVETVORNÝCH TKÁNÍ

21 benigní maligní JSOU VELMI ČASTÉ SARKOMY VÝSKYT - KDEKOLIV POMĚRNĚ VZÁCNÉ V DŮSLEDKU VŠUDYPŘÍTOMNOSTI MEZENCHYMU SE MOHOU VYSKYTNOUT PRAKTICKY KDEKOLIV FIBROM - Z VAZIVA V KŮŽI A VE SLIZNICÍCH LIPOM - Z TUKOVÉ TKÁNĚ CHONDROM - Z CHRUPAVKY MYXOM - ROSOLOVITÁ PŘEMĚNA VAZIVA KŮŽE ANGIOM - Z DROBNÝCH KREVNÍCH (HEMANGIOM) ČI LYMFATICKÝCH (LYMFANGIOM) CÉV V KŮŽI, PODKOŽÍ, SLIZNICÍCH MYOM ZE SVALOVINY (Z HLADKÉ SVAL. - LEIOMYOM). V DĚLOZE, EVENT. GIT OSTEOM Z KOSTNÍ TKÁNĚ, A DALŠÍ LOKALIZACE OBDOBNÁ JAKO U BENIGNÍCH MEZENCHYM. NÁDORŮ, ČASTO HLOUBĚJI - VE VNITŘNÍCH ORGÁNECH, V KOSTERNÍCH SVALECH MALIGNITA RŮZNÉHO STUPNĚ, NÍZKÁ, STŘEDNÍ AŽ VYSOKÁ (NM, SM, VM) METASTAZUJÍ HEMATOGENNĚ (KREVNÍ CESTOU) DO PLIC, JATER, MOZKU A KOSTÍ PŘÍKLADY FIBROSARKOM (NM AŽ VM) CHONDROSARKOM (NM) OSTEOSARKOM (VM) ANGIOSARKOM, LYMFANGIOSARKOM (VM) LEIOMYOSARKOM (VM) A DALŠÍ

22

23 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ (bývají řazeny do mezenchymových nádorů, zde pro přehlednost samostatně) NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

24 HEMOBLASTÓZY, HEMOBLASTOMY, HEMATOGENNÍ NÁDORY JSOU TVOŘENY ZMĚNĚNÝMI KRVINKAMI A JEJICH VÝVOJOVÝMI PŘEDCHŮDCI - NEZRALÝMI VÝVOJOVÝMI ELEMENTY - NÁDORY VYCHÁZEJÍCÍ Z BUNĚK, KTERÉ TVOŘÍ KREVNÍ ELEMENTY (LEUKO, ERY, MEGAKARYOCTY) NÁDORY KOSTNÍ DŘENĚ A LYMFATICKÝCH UZLIN POSTIHUJÍ ORGÁNY, V NICHŽ V DOSPĚLOSTI NEBO VE VÝVOJI JEDINCE VZNIKAJÍ NORMÁLNÍ KRVINKY - KOSTNÍ DŘEŇ, LYMFATICKÉ UZLINY, BRZLÍK, SLEZINA, JÁTRA, MANDLE, APPENDIX A JINÉ

25 ČASTO SE TYTO ORGÁNY ZVĚTŠUJÍ CELÉ - BEZ PATRNÝCH NÁDOROVÝCH LOŽISEK, MOHOU VŠAK VYTVÁŘET NÁDOROVÉ UZLY, EVENT. RŮST DESTRUKTIVNĚ I JINDE V TĚLE (MOZEK, LEDVINY, SRDCE) DŮSLEDKEM JE VŽDY ÚTLUM NORMÁLNÍ KRVETVORBY S ANÉMIÍ, ZMĚNAMI IMUNITY A ZVÝŠENOU KRVÁCIVOSTÍ, EVENT. PORUCHY FUNKCE JATER ČI JINÝCH ORGÁNŮ MYELODYSPLASTICKÉ, PRELEUKEMICKÉ STAVY (PREKANCERÓZY) - MOHOU VÉST KE VZPLANUTÍ LEUKÉMIE

26 HEMOBLASTOMY, HEMOBLASTÓZY (LEUKEMIE) MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM CHRONICKÁ MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ NÁDORY LYMFATICKÝCH UZLIN A LYMF. TKÁNĚ (LYMFOMY) DALŠÍ

27 HEMOBLASTOMY, HEMOBLASTÓZY (LEUKEMIE) MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM CHRONICKÁ MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ NÁDORY LYMFATICKÝCH UZLIN A LYMF. TKÁNĚ (LYMFOMY) DALŠÍ

28 HEMOBLASTOMY TVORBA NÁDOROVÝCH UZLŮ BEZ CHARAKTERISTICKÝCH ZMĚN KRVE A METASTAZOVÁNÍ HEMOBLASTÓZY (LEUKÉMIE, LEUKÓZY) POSTIHUJÍ ČASTO CELÝ KRVETVORNÝ SYSTÉM (KOSTNÍ DŘEŇ, JÁTRA, SLEZINU A LYMFATICKÉ UZLINY), NÁDOROVÉ BUŇKY SE ZJISTÍ V KRVI

29 ZHOUBNÉ KREVNÍ NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ, KTERÉ VYCHÁZÍ Z KRVETVORNÉ TKÁNĚ A Z LYMFATICKÝCH UZLIN V KOSTNÍ DŘENI DOCHÁZÍ K BUJENÍ A HROMADĚNÍ NĚKTERÝCH BÍLÝCH KRVINEK (LEUKOCYTŮ), ZEJM. JEJICH NEZRALÝCH VÝVOJOVÝCH FÁZÍ, KTERÉ JSOU VYPLAVOVÁNY DO KRVE A MOHOU SE HROMADIT I V NĚKTERÝCH JINÝCH ORGÁNECH

30 LEUKEMIE PODLE PRŮBĚHU AKUTNÍ CHRONICKÁ LEUKEMIE PODLE HISTOGENEZE - PODLE KRVETVORNÝCH BUNĚK, VE KTERÝCH DOŠLO KE ZVRATU V NÁDOR, ROZLIŠUJEME LEUKÉMIE Z: LYMFOCYTŮ (LYMFOCYTÁRNÍ) Z MYELOCYTŮ (MYELOIDNÍ) A JEJICH PODTYPŮ

31 AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÁ (LYMFATICKÁ) LEUKEMIE (ALL - DĚTI, STAŘÍ LIDÉ, BOLESTI KOSTÍ, RYCHLÝ PRŮBĚH) AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIE (AML - MÁLO ČASTÁ, DOSPĚLÍ, ZDUŘELÉ RTY, RYCHLÝ PRŮBĚH, INFEKCE, ANÉMIE, HORŠÍ PROGNÓZA)

32 CHRON. MYELOIDNÍ/MYELOGENNÍ LEUKEMIE (CML - DOSPĚLÍ, PHILADELPHSKÝ CHROMOZOM (DEFEKTNÍ MALÝ LIDSKÝ CHROMOZOM, KTERÝ VZNIKÁ MUTACÍ (KONKRÉTNĚ TZV. CHROMOZOMOVOU TRANSLOKACÍ) DVOU LIDSKÝCH NORMÁLNÍCH CHROMOZOMŮ (9. A 22. CHROMOZOM), JE ONKOGENNÍ, JEHO MUTACE V BÍLÝCH KRVINKÁCH ZPŮSOBUJE V TOMTO PŘÍPADĚ RAKOVINNÉ BUJENÍ. PHILADELPHSKÉ CHROMOZOMY ZAPŘÍČIŇUJÍ AŽ 85% MYELOGENNÍCH A AKUTNÍCH LEUKEMIÍ, JMÉNO TENTO CHROMOZOM DOSTAL PODLE MĚSTA PHILADELPHIA, KDE BYL POPRVÉ OBJEVEN), POMALEJŠÍ PRŮBĚH, BLASTICKÝ ZVRAT - PŘECHOD STABILIZOVANÉ, RELATIVNĚ BENIGNÍ FÁZE CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKEMIE (CML) DO FÁZE AKCELEROVANÉ, CHARAKTERIZOVANÉ ZHORŠENÍM KLINICKÝCH PŘÍZNAKŮ I ODLIŠNÝM CHOVÁNÍM POPULACE NÁDOROVÝCH BUNĚK. NASTÁVÁ OBV. PO NĚKOLIKA LETECH, MÁ ŠPATNOU PROGNÓZU A LÉČÍ SE OBV. JAKO AKUTNÍ LEUKEMIE), VÝRAZNÁ HEPATOSPLENOMEGALIE CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE (CLL - NEJČASTĚJŠÍ, DOSPĚLÍ, POMALÝ PRŮBĚH, VELKÉ UZLINY, VELKÁ SLEZINA)

33 PŘÍČINY: NEJSOU VŽDY ZNÁMÉ GENETIKA (TRANSLOKACE GENŮ) CHEMIKÁLIE (BENZEN) ZÁŘENÍ LÉKY (CYTOSTATIKA) VZÁCNĚ VIRY (T LEUKEMIE, JAPONSKO) PORUCHA REGULACE BUNĚČNÉHO DĚLENÍ RIZIKOVÉ FAKTORY: VĚK NAD 50 LET (ALE LEUKEMIE SAMOZŘEJMĚ POSTIHUJE I DĚTI...) KOUŘENÍ - PŘEDEVŠÍM VINOU BENZENU, KTERÝ JE ZNÁMÝ KARCINOGEN RADIACE VYSTAVENÍ PESTICIDŮM

34 HEMOBLASTOMY, HEMOBLASTÓZY (LEUKEMIE) MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM CHRONICKÁ MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ NÁDORY LYMFATICKÝCH UZLIN A LYMF. TKÁNĚ (LYMFOMY) DALŠÍ

35 SKUPINA CHARAKTERIZOVANÁ ONEMOCNĚNÍ FUNKČNÍM POŠKOZENÍM BUNĚK V KOSTNÍ DŘENI VEDE K ABNORMALITÁM VE SLOŽENÍ PERIFERNÍ KRVE POSTIŽENY JSOU VŠECHNY KRVETVORNÉ ŘADY NEEFEKTIVNÍ KRVETVORBA DYSHEMOPOEZA PRELEUKEMICKÝ STAV VEDE K AML

36 HEMOBLASTOMY, HEMOBLASTÓZY (LEUKEMIE) MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM CHRONICKÁ MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ NÁDORY LYMFATICKÝCH UZLIN A LYMF. TKÁNĚ (LYMFOMY) DALŠÍ

37 ZAHRNUJE NÁDOROVÝCH NĚKOLIK ONEMOCNĚNÍ, KTERÁ VZNIKAJÍ NÁDOROVOU TRANSFORMACÍ JEDNÉ KMENOVÉ BUŇKY PATŘÍ SEM: CML ESENCIÁLNÍ/IDIOPATICKÁ TROMBOCYTEMIE CHRON. NEUTROFILNÍ LEUKEMIE A DALŠÍ

38 HEMOBLASTOMY, HEMOBLASTÓZY (LEUKEMIE) MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM CHRONICKÁ MYELOPROLIFERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ NÁDORY LYMFATICKÝCH UZLIN A LYMF. TKÁNĚ (LYMFOMY) DALŠÍ

39 EXTRANODÁLNÍ NÁDORY NEJČASTĚJI V GIT, NEBO TAKÉ V GT (ŠTÍTNÁ ŽLÁZA) SKUPINY LYMFOMŮ: NON-HODGKIN (NL/NHL) HODGKIN (MB MORBUS HODGKIN) MALT-LYMFOMY

40 EXTRANODÁLNÍ NÁDORY NEJČASTĚJI V GIT, NEBO TAKÉ V GT (ŠTÍTNÁ ŽLÁZA) SKUPINY LYMFOMŮ: NON-HODGKIN (NL/NHL) HODGKIN (MB MORBUS HODGKIN) MALT-LYMFOMY

41 SKUPINA ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBUJÍCÍCH RAKOVINU KRVE, KTERÁ ZAHRNUJE VŠECHNY LYMFOMY KROMĚ HODGKINOVÝCH RŮZNÉ NHL SE VELMI LIŠÍ V NEBEZPEČNOSTI, OD NEBOLESTIVÝCH PO VELMI AGRESIVNÍ MŮŽE VYCHÁZET Z T NEBO ČASTĚJI B-BUNĚK A MALIGNÍ BUŇKOU MŮŽE BÝT LYMFOCYT V RŮZNÉM STADIU VÝVOJE, ČEMUŽ ODPOVÍDÁ I RŮZNÉ BIOLOGICKÉ CHOVÁNÍ MŮŽE SE VYSKYTNOUT VE VŠECH VĚKOVÝCH SKUPINÁCH, PATŘÍ I K ČASTÝM NÁDORŮM DĚTSKÉHO VĚKU, JEHO VÝSKYT SE ZVYŠUJE VE STÁŘÍ

42 EXTRANODÁLNÍ NÁDORY NEJČASTĚJI V GIT, NEBO TAKÉ V GT (ŠTÍTNÁ ŽLÁZA) SKUPINY LYMFOMŮ: NON-HODGKIN (NL/NHL) HODGKIN (MB MORBUS HODGKIN) MALT-LYMFOMY

43 ZHOUBNÉ NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ MÍZNÍCH UZLIN LYMFOM S NEJASNOU ETIOLOGII A PATOGENEZÍ POSTIHUJE PŘEVÁŽNĚ MLADÉ LIDI, 20 30LET DRUHÝ VZESTUP FREKVENCE MEZI LETY Z CELKOVÉHO POČTU LYMFOMŮ PŘEDSTAVUJE ASI 30% NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE VZNIKNOUT V JAKÉKOLI LYMFATICKÉ TKÁNI, NEJČASTĚJI SE TO VŠAK STÁVÁ V NĚKTERÉ MÍZNÍ UZLINĚ

44 EXTRANODÁLNÍ NÁDORY NEJČASTĚJI V GIT, NEBO TAKÉ V GT (ŠTÍTNÁ ŽLÁZA) SKUPINY LYMFOMŮ: NON-HODGKIN (NL/NHL) HODGKIN (MB MORBUS HODGKIN) MALT-LYMFOMY

45 EXTRANODÁLNÍ LYMFOMY, KTERÉ VZNIKAJÍ VE SLIZNICÍCH NEBO V LYMFATICKÉ TKÁNI SLIZNIC (MUCUS ASSOCIATED LYMPHOID TISSUE) VÝSKYT: GIT (PARADOXNĚ NEJVÍCE V ŽALUDKU, KTERÝ JE BEZ LYMFATICKÉ TKÁNĚ, ALE U CHRONICKÝCH ZÁNĚTŮ BÝVÁ VE SLIZNICI PŘÍTOMNA. VYVOLAVATELEM JE HP HELICOBAKTER PYLORI) DC LYMFOIDNÍ TKÁŇ SE HROMADÍ A PŘI NAKUPENÍ CYTOGENETICKÝCH ODCHYLEK MŮŽE DOJÍT K TRANSFORMACI NA LYMFOM OBECNĚ NÍZCE MALIGNÍ LYMFOMY, ROSTOU LOKÁLNĚ, NEŠÍŘÍ SE, ALE POZOR, V ŽALUDKU VYSOCE MALIGNÍ, RYCHLE INFILTRUJÍ, GENERALIZUJÍ DO OKOLNÍCH LYMFATICKÝCH UZLIN A VZDÁLENÝCH ORGÁNŮ

46 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

47 benigní PAPILOM (EPITEL NAPŘ. MOČ. MECHÝŘE) ADENOM (ŽLÁZOVÝ EPITEL, SLINNÉ ŽLÁZY, HYPOFÝZA, NADLEDVINY, VAJEČNÍKY CYSTICKÉ ADENOMY...) EPITELOVÉ NÁDORY VYRŮSTAJÍ Z POVRCHOVÉHO EPITELU NEBO ŽLÁZOVÉHO EPITELU maligní KONCOVKA KARCINOM ČASTÉ NÁDORY PAPILOKARCINOMY METASTAZUJÍ NEJČ. LYMFATICKOU CESTOU, ALE I KREVNÍ SPINOCELULÁRNÍ KARCINOM DLAŽDICOBUNĚČNÝ KARCINOM NA KŮŽI, SLIZNICI ÚST, RTU, PRŮDUŠEK, DĚLOŽNÍ ČÍPEK) BAZOCELULÁRNÍ KARCINOM BAZALIOM (NÁDOR KŮŽE STARŠÍCH OSOB, ROSTE INVAZIVNĚ) PAPILOKARCINOMY (MOČOVÝ MĚCHÝŘ, OVARIA, ŠTÍTNÁ ŽLÁZA) ADENOKARCINOMY

48 NÁDOR ENDOKRINNÍM ODPOVÍDAJÍCÍ BUŇKÁM ROZPTÝLENÝM VE SLIZNICI GIT, ZŘÍDKA I JINDE POTENCIÁLNĚ MALIGNÍ ROSTE INVAZIVNĚ A MŮŽE METASTAZOVAT MŮŽE BÝT VÝZNAMNÝ SVÝMI HORMONÁLNÍMI VLIVY

49 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

50 NÁDORY MOZKU A MÍCHY, PNS + MELANOMY V MOZKOVÉ A MÍŠNÍ TKÁNI JSOU GANGLIOVÉ BUŇKY, ZE KTERÝCH VYCHÁZÍ NERVOVÁ VLÁKNA A BUŇKY PODPŮRNÉ GLIE KOMOROVÝ SYSTÉM VYSTÝLÁ EPENDYM Z PODPŮRNÉ GLIE SE ODVOZUJÍ OLIGODENDROGLIOMY, ASTROCYTOMY Z EPENDYMU EPENDYMOMY

51 JINÉ NEUROEKTODERMOVÉ NÁDORY: MEDULOBLASTOM (VYCHÁZÍ Z MOZEČKU, NEJČASTĚJŠÍ NÁDOR CNS DĚTSKÉHO VĚKU) MENINGIOM Z OBALŮ MOZKU (PAVUČNICE) NEURINOMY/NEUROFIBROMY ZE SCHWANNOVÝCH BUNĚK PERIFERNÍCH NERVŮ

52 meduloblastom

53 ZHOUBNÝ NÁDOR Z MELANOBLASŮ, TJ. NEZRALÝCH MELANOCYTŮ ZRALÉ MELANOCYTY LEŽÍ MEZI BUŇKAMI BAZÁLNÍ VRSTVY POKOŽKY VE ŠKÁŘE, JAKO TZV. MATEŘSKÁ ZNAMÉNKA VYSKYTUJÍ SE U VŠECH LIDÍ, CHARAKTERISTICKOU VLASTNOSTÍ JE PRODUKCE MELANINU VELKÁ VĚTŠINA VZNIKÁ V SOUVISLOSTI SE SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM, PROTO JE ČASTÁ LOKALIZACE OBLIČEJ, KRK, HORNÍ KONČETINY, POD NEHTY, DLANĚ, PLOSKY NOHOU, ALE TAKÉ NAPŘ. V OKU PREKANCERÓZA DYSPLASTICKÉ NÉVY PREVENCE SLEDOVÁNÍ ZMĚN NA KŮŽI, TMAVÝCH SKVRN, PIH, NÉVŮ

54 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

55 SPOLEČNÝ NÁZEV PRO SKUPINU BENIGNÍCH I MALIGNÍCH NÁDORŮ Z VÝSTELKY TĚLNÍCH DUTIN PLEURÁLNÍ (POHRUDNIČNÍ) PERIKARDIUM (OSRDEČNÍK) PERITONEÁLNÍ (BŘIŠNÍ) MALIGNÍ TYPY VRŮSTAJÍ DO TĚLNÍCH STĚN A DO VNITŘNÍCH ORGÁNŮ (PLIC), JEJICHŽ FUNKCI TĚŽCE POŠKOZUJÍ

56 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

57 JSOU SLOŽENY ZE DVOU NEBO VÍCE HISTOLOGICKY ODLIŠNÝCH STRUKTUR NAPŘ. FIBROADENOM PRSU (ČASTÉ NEZHOUBNÉ ONEMOCNĚNÍ VE VĚKU KOLEM 30 LET)

58 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

59 PATOLOGICKÉ LÉZE PLACENTY - TERMÍN ZAHRNUJE NENÁDOROVÉ I NÁDOROVÉ LÉZE CHARAKTERIZOVANÉ PROLIFERACÍ TROFOBLASTU, KTERÝ VZNIKL V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM NAPŘ. CHORIOKARCINOM

60 https://www.eoedeanery.nhs.uk/image_store_public/doctors_hands_stethoscopes compressed_.jpg NÁDORY MEZENCHYMOVÉ NÁDORY KRVETVORNÉ TKÁNĚ NÁDORY EPITELOVÉ KARCINOID NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ MEZOTELIOM SMÍŠENÉ NÁDORY NÁDORY TROFOBLASTU TERATOM

61 NÁDOR VYRŮSTAJÍCÍ ZE ZÁRODEČNÝCH BUNĚK (VAJEČNÍKU, VARLETE) NEBO SE VYTVÁŘÍ NA PODKLADĚ VÝVOJOVÉ ODCHYLKY NÁDOR SLOŽENÝ Z RŮZNÝCH TKÁNÍ, KTERÉ V DANÉM MÍSTĚ NORMÁLNĚ NEBÝVAJÍ A KTERÉ SE VYVÍJEJÍ Z POZŮSTALÝCH DROBNÝCH OKRSKŮ EMBRYONÁLNÍ TKÁNĚ NÁDORY BENIGNÍ I MALIGNÍ MÁ RŮZNÝ STUPEŇ ZRALOSTI A PODLE TOHO I STUPEŇ ZHOUBNOSTI ZHOUBNÁ VARIANTA SE NĚKDY OZNAČUJE JAKO TERATOKARCINOM

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Patologie Napsal uživatel Marie Havlová dne 12. Leden 2010-0:00. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník Obecná

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

HIPE jednotka. ESRI, Dublin, Irsko, červen 2008

HIPE jednotka. ESRI, Dublin, Irsko, červen 2008 Novotvary Přehled novotvarů Novotvary Využívání histologických zpráv Lokalizace a chování novotvarů Primární a sekundární lokalizace Novotvary lymfatického a hemopoetického systému nesolidní orgány Ostatní

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Nádory onkologická patologie

Nádory onkologická patologie Nádory onkologická patologie Nádory onkos řecky nádor (x tumor místní zvětšení objemu, např. zánětem) 2. nejčastější příčina úmrtí (po kardiovaskulárních onemocněních) definice nádoru: trvalý nadměrný

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Onkopatologie Prezentace z patologické anatomie, Ošetřovatelství, 2.ročník

Onkopatologie Prezentace z patologické anatomie, Ošetřovatelství, 2.ročník Onkopatologie Prezentace z patologické anatomie, Ošetřovatelství, 2.ročník Jan Hrudka, Ústav patolgie FNKV a 3.LF UK v Praze jan.hrudka@fnkv.cz Onkologie = nauka o nádorech Nádor (tumor, novotvar, neoplazma,

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Myeloproliferativní tumory Klonální onemocnění hematopoetických stem cells charakterizované proliferací jedné nebo více myeloidních řad. Dospělí peak 5. 7. dekáda,

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Tematické okruhy z patologie k dílčí zkoušce pro III. ročník zubního lékařství Obecná patologie

Tematické okruhy z patologie k dílčí zkoušce pro III. ročník zubního lékařství Obecná patologie Tematické okruhy z patologie k dílčí zkoušce pro III. ročník zubního lékařství Obecná patologie 1. Nekrózy, gangrény, apoptóza 2. Hojení ischemických nekróz (obecně a výklad rozdílů ve výsledku hojení).

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 21 71 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová

Diagnostika maligních nádorů kůže. Ivana Krajsová Diagnostika maligních nádorů kůže Ivana Krajsová Kožní nádory Nemelanomové kožní nádory ( NMSC) - prekancerózy - carcinomy in situ - maligní nádory -- basaliomy, spinaliom Melanom Cornu cutaneum Carcinoma

Více

Úskalí diagnostiky kožních nádorů

Úskalí diagnostiky kožních nádorů Úskalí diagnostiky kožních nádorů Vojáčková Naděžda Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a Nemocnice Na Bulovce, Praha Přednosta: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc Things we knew, things we did Things we

Více

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 1. 212 2 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š.

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š. Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby Kopecký O. Lukešová Š. Ostrava 9.2.2017 Léčebné modality nádorových onemocnění: - chirurgická léčba (radikalita výkonu) - radioterapie - chemoterapie

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová Nádorové léze žlučníku a žlučových cest M. Hazlinger, Z. Heřmanová Anatomie žlučníku a žlučových cest Žlučník - tvar - hruškovitý, válcovitý, frygické čapky, jiný - části žlučníku - fundus, corpus, infundibulum,

Více

C64-C66 srovnání se světem

C64-C66 srovnání se světem Nádory ledvin C64-C66 srovnání se světem Karcinom ledviny incidence celosvětově: - 9 nejčastější nádor u mužů - 14 nejčastější nádor u žen mortalita celosvětově: - 16 nejčastější nádor Zhoubné nádory

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 29 6 Zhoubné nádory v roce 26 Malignant neoplasms in 26 Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených

Více

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie

Biopsie č /2012. Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Biopsie č. 14580/2012 Referuje: MUDr. Beáta Ostárková Odčítající: MUDr. Petr Buzrla FN Ostrava Ústav Patologie Klinické údaje 5-měsíční holčička 22.10.2012 plánovaně přijata k došetření pro těžkou periferní

Více

Histogeneze příklady. 151 Kurs 5: Vývoj buněk a tkání

Histogeneze příklady. 151 Kurs 5: Vývoj buněk a tkání Histogeneze příklady 151 Kurs 5: Vývoj buněk a tkání Kurs 5: Vývoj buněk a tkání 137 Kasuistika: Thalidomide 138 Základní morfogenetické procesy 139 Regenerace a reparace 140 Ženský reprodukční systém

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

5. progresivní změny

5. progresivní změny 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE

SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE MUDr. Dimitar Hadži Nikolov Fingerlandův ústav patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta UK Hradec

Více

Předmět: Patologie Téma: Onkologie Autor: MUDr. Dagmar Dohnalová

Předmět: Patologie Téma: Onkologie Autor: MUDr. Dagmar Dohnalová Předmět: Patologie Téma: Onkologie Autor: MUDr. Dagmar Dohnalová Tento modul je určen studentům FZV UP oboru Ošetřovatelství Je věnován onkologii. Zabývá se příčinami vzniku nádorů, základními typy nádorů,

Více

PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADNÍ EMBRYOLOGICKÉ POJMY 9 2. VÝZNAM EMBRYOLOGIE PRO KLINICKOU MEDICÍNU 13

PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADNÍ EMBRYOLOGICKÉ POJMY 9 2. VÝZNAM EMBRYOLOGIE PRO KLINICKOU MEDICÍNU 13 PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADNÍ EMBRYOLOGICKÉ POJMY 9 2. VÝZNAM EMBRYOLOGIE PRO KLINICKOU MEDICÍNU 13 3. GENETICKÁ KONTROLA VÝVOJE A ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ PROCESY 17 3.1 Základní vývojové procesy 18 3.1.1 Proliferace

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

Poruchy menstruačního cyklu

Poruchy menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu MENSTRUAČNÍ CYKLUS Reprodukční systém u žen vykazuje cyklické změny opakovaná příprava k fertilizaci a těhotenství. Pohlavní cyklus u primátů = menstruační cyklus. Hlavní

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Patologie nervového systému. XI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie nervového systému. XI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie nervového systému XI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Malacie mozková Malacie mozková Hemoragie mozková Hemoragie mozková Subarachnoideální krvácení Hnisavá leptomeningitis

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

EPIDEMIOLOGIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ. Vladimír Horák

EPIDEMIOLOGIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ. Vladimír Horák EPIDEMIOLOGIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ Vladimír Horák ČESKÁ REPUBLIKA A HLAVNÍ PŘÍČINY ÚMRTÍ http://www.demografie.info Struktura zemřelých podle příčin smrti, ČR,2005 Úmrtí v souvislosti s novotvary znázorněna

Více

LEUKÉMIE. Markéta Vojtová

LEUKÉMIE. Markéta Vojtová LEUKÉMIE Markéta Vojtová Trocha patofyziologie 1 Leukémie je zhoubné onemocnění krve Kmenová buňka v kostní dřeni se chromozomálně odchýlí (změní) změněná buňka plodí další již změněné (patologické) buňky

Více

KREVNÍ CHOROBY. 176. krev zizi.com. krev: červená, neprůhledná a vazká tekutina. tekutý orgán skládající se:

KREVNÍ CHOROBY. 176. krev zizi.com. krev: červená, neprůhledná a vazká tekutina. tekutý orgán skládající se: http://stemcellumbilicalcordblood.com/wp-content/uploads/feature-images/recent-blood-cell-news.jpg KREVNÍ CHOROBY 176. krev krev: červená, neprůhledná a vazká tekutina tekutý orgán skládající se: z krevní

Více

Patologie krevního ústrojí. II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie krevního ústrojí. II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie krevního ústrojí II. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru H&E Polycythaemia vera Giemsa Erythroidní proliferace Glycophorin C Polycythaemia vera ABNORMAL MEGAKARYOCYTIC PROLIFERATION

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Zdravotní nauka 1. díl

Zdravotní nauka 1. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost ISBN 978-80-247-3709-6 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

2.9 Léčba HL u dětí a mladistvých 27 Souhrn 32 Literatura 32

2.9 Léčba HL u dětí a mladistvých 27 Souhrn 32 Literatura 32 Obsah Seznam autorů Zkratky XVII XIX Úvod (Viera Bajčiová) 1 Definice adolescentního věku 1 Specifika nádorů u dospívajících a mladých dospělých 2 Problémy diagnostiky a léčby 3 Situace ve světě 3 Situace

Více

Radiofrekvenční záření a nádory hlavy

Radiofrekvenční záření a nádory hlavy Radiofrekvenční záření a nádory hlavy Vítězslav Jiřík Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařská fakulta OU, Ostrava 1 Účel přednášky Současné poznatky o vlivech záření na výskyt nádorových

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Název materiálu: Autor materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,

Více

Tumory střev. Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

Tumory střev. Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Tumory střev Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Potenciál sonografie: Sonografie střev Výhody práce s pacientem real

Více

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Vrozené vývojové vady mléčné žlázy nadpočetná mamma (polymastie) nebo bradavka (polythelie) - v průběhu mléčné lišty (z axily na perineum) - zpravidla rudimentární

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 27 59 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více