PEPS CAD/CAM SYSTEM. česky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEPS CAD/CAM SYSTEM. česky"

Transkript

1 PEPS CAD/CAM SYSTEM česky

2 2

3 Obsah SolidCut CAD 5 2,5D Frézování 6 MILL-Expert 9 SolidCut Frézování 3D 10 Databáze nástrojů 12 SolidElectrode 13 3D Drátové řezání 14 PentaCut 16 TubeCut 16 Děrování/stříhání osé soustružení 18 Přídavné moduly 20 Zvláštní makra 21 DNC-Systém 21 CAMMAN JOBMAN Servis/podpora 23 Služby 23 Dílensky zaměřená tvorba NC programů PEPS CAD/CAM SYSTEM S více než instalacemi a 25 roky přítomnosti na celosvětovém trhu je PEPS jedním z předních CAD/CAM systémů. Nepřetržitý vývoj systému pokračuje v úzké spolupráci se známými výrobci strojů a řídících systémů. WINDOWS 2000 WINDOWS XP WINDOWS VISTA PEPS je objektově orientovaný CAD/CAM systém pro externí programování obráběcích strojů. Pro jeho běh stačí standardní PC s operačním systémem Windows 2000, XP nebo Vista. CAD/CAM systém založený na jádru Parasolid se úspěšně používá při výrobě nástrojů, forem, ve strojírenství, zpracování plechů a obrábění dřeva. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní založenému na systému Windows a intuitivnímu ovládání umožňuje PEPS svému uživateli produktivní a úspěšnou práci již po extrémně krátkém zapracování. CAD data importuje PEPS ze všech 2D a 3D CAD systémů v mnoha rozdílných formátech. Užitím inteligentních postprocesorů je převádí do strojních příkazů včetně zohlednění specifických strojních cyklů a generuje bezchybné NC programy. K racionalizaci v oblasti tvorby NC Programů nabízí PEPS řadu modulů. Díky své schopnosti přebírání 3D informace (Feature) z CAD systémů a díky vysokému stupni automatizace umožňuje ve velmi krátké době řešit komplexní úlohy. 3

4 CAD rozhraní Výpočet řezů a projekcí Projekce do referenční a pomocné roviny PEPS CAD rozhraní NURBS plochy DXF, DWG, IGES, HP-MI, VDAFS, STEP, XMT, SAT, STL, ProE, Catia Version 4, Catia Version 5, Unigraphics, VISI, Solid Works, Inventor, IronCAD, HiCAD, Solid Edge, Rino, Gerber a Daveg Sheet Body CAD modul PEPS CAD modul je základ pro všechny ostatní spolupracující moduly. Nabízí na základě 2D dat rozsáhlé CAD funkce k tvorbě geometrie, ke konverzi geometrie, k manipulaci s geometrií, k úpravě geometrie a k výpočtu geometrie. Obzvlášť pozoruhodnou předností PEPSu je jeho makrojazyk, který uživateli umožňuje realizaci specifických dodatkových funkcí jako je tvorba vlastních parametrizovaných programů. Využití Open GL Technika vrstev Manipulace se sestavami Rendering Kótování/Texty Makrojazyk Kontextová nápověda včetně videa Pos./Neg. Forma jako těleso Tečné prodloužení 4

5 SolidCut CAD 3D analýza obrobku PEPS SolidCut CAD PEPS CAD/CAM SYSTEM Budoucnost patří tvorbě NC programů na základě 3D objemových dat. Camtek speciálně pro tuto oblast vyvinul PEPS Modul SolidCut CAD založený na jádru Parasolid. SolidCut CAD je 3D CAD báze pro všechny moduly. PEPS SolidCut CAD je hybridní modelář. Geometrii ploch a těles lze v SolidCut CAD tvořit, načíst, modifikovat, vzájemně kombinovat a odvozovat. Konstrukce těles Tvorba základních těles jako kvádr, válec, koule, hranol a prstenec Tvorba těles libovolné geometrie tažením, rotací a tažením podél vodících křivek Booleovské operace jako sjednocení, rozdíl a průnik Výpočet stěn, posunutých ploch, pozitivů/negativů, zvětšení/zmenšení Výpočet dělících ploch forem, zkosení a vystupujících ploch s automatickým prodloužením Konstantní a proměnné zaoblení a sražení hran, rohů, koutů Transformace, zrcadlení, kopírování a změna měřítka Konvertování ploch do těles a těles do ploch Oprava a automatické uzavření otvorů Prodloužení těles Výpočet hraničních křivek, 2D a 3D projekce jakož i odvození drátových modelů Výpočet křivek řezu a geometrií vzniklých rotací Výpočet vlastností těles (délka, poloměr, těžiště, hmota) Konstrukce NURBS ploch Tvorba volných ploch jako např. rotačních ploch, sítí křivek Vnitřní/vnější ořezávání (projekce) Zaoblení ploch Posunuté plochy Prodloužení, ořezání a proměny ploch a křivek 5

6 2,5D Frézování Vícenásobné obrábění 2.5D hrubování zbytkového materiálu PEPS 2,5D Frézování Velkou částí výrobních úloh v oblasti frézování, vrtání a souřadnicového broušení jsou 2,5D úlohy. PEPS dává k dispozici speciálně pro tuto oblast použití modul 2,5D frézování. Ve spojení s 3D CAD modulem PEPS SolidCut CAD může být prováděno 2,5D obrábění také přímo na základě 3D dat jako jsou plochy a tělesa. Modulární struktura modulu Frézování (2,5D frézování, frézování založené na vlastnostech objektů (Feature), obrábění z více stran a 3D frézování) umožňuje plynulé přizpůsobení spektru obráběných dílů. Komfortní pracovní rutiny, přehledný výběr strojních cyklů jakož i integrovaná simulace s aktualizací polotovaru a kontrolou kolizí zaručují krátký čas programování a vysokou provozní jistotu. Díky přizpůsobení schopnostem řídícího systému každého obráběcího stroje produkuje krátké, přehledné a okamžitě spustitelné NC programy. Přebírání vlastností (Feature) z CAD systémů Analýza vlastností (Feature) vrtání na Solid modelech (ve spojení se SolidCut CAD) Analýza vlastností (Feature) kapes na Solid modelech (volitelně ve spojení se SolidCut CAD) Analýza přebírání vlastností (Feature) z CAD systémů Obrábění na 3D plochách a tělesech (volitelné) Zaoblení dráhy frézy (HSC obrábění) Realistická simulace včetně nástroje, držáku a upínačů Vícenásobné obrábění Opakování kompletní programové sekvence Automatická tvorba podprogramů Automatická tvorba grafického seřizovacího listu Řízení manipulátorů Automatický výpočet času Databáze nástrojů s možností uložení osazení zásobníku nástrojů a seznamu nástrojů Simulace pracovního prostoru včetně kontroly kolizí (volitelně ve spojení se SolidCut CAD) 2,5D Frézování strategie hrubování Optimalizované frézování rovin Frézování kapes, otevřených nebo uzavřených s libovolným počtem ostrovů a radiálním přísuvem přes 90 % Výpočet úkosu, případně libovolného profilu, se zaoblením nahoře i na dně, na kapsách i ostrovech Zavrtání speciálních fréz Najetí do materiálu po spirále nebo po rampě Hrubování zbytků materiálu také na základě 2D dat HSC trochoidní frézování Přísuv vně materiálu (otevřené kapsy) Překrytí při najetí a vyjetí 6

7 2,5D Frézování 2,5D frézování navinutí 2,5D frézování navinutí PEPS 2,5D Frézování PEPS CAD/CAM SYSTEM 2,5D frézování strategie dokončování HSC obrábění (permanentní přistavení v ose Z) Dokončování kontury s optimalizovaným najetím a vyjetím, s nebo bez korekce poloměru nástroje Výpočet úkosu, poloměru nahoře a na dně, případně libovolného profilu Automatické obrobení zbytků (hrubování a dokončování) Frézování zkosení hran Frézování s projekcí na kouli, válec nebo na šikmou rovinu Volné frézování a najíždění Frézování pravidelných ploch Gravírování různých druhů písma (TrueType fonty) lineární, kruhové, vystouplé nebo utopené, včetně vybrání rohů Změna technologie během obrábění kontury Obousměrné obrábění (sousledné, nesousledné) Pro HSC správně zaoblené dráhy nástroje Pro HSC správně zaoblené dráhy nástroje 7

8 2,5D Frézování Simultánní frézování ploch Obrábění z více stran PEPS 2,5D Frézování 2,5D frézování a vrtání se strojními cykly Cyklus kruhová kapsa Cyklus obdélníková kapsa Cyklus frézování drážek Cyklus vrtání a vrtání hlubokých děr Cyklus vrtání sražení Cyklus řezání závitů Cyklus frézování vnitřních závitů Cyklus frézování vnějších závitů Cyklus frézování díry Cyklus vystružování Cyklus pro vyvrtávací tyč Technika podprogramů Posunutí nulového bodu Zvláštní cykly specifické pro konkrétní stroje (volitelné) 2,5D frézování obrábění z více stran Jednoduché programování pro obráběcí stroje se 4. a 5. osou Věžové upínání Výpočet posunutí nulového bodu Výstup jako strojní cyklus (závislé na řídícím systému) Tvorba navinutí na základě 3D dat (ve spojení se SolidCut CAD) Obrábění a simulace rotující osy Přídavný modul pro simultánní 5-osé obrábění ploch (volitelně) 8 Frézování spirálové drážky Dialogové okno vrtání

9 MILL-Expert Simulace pracovního prostoru stroje Automatické rozpoznávání (Feature) MILL-Expert rozpoznávání (Feature) PEPS MILL-Expert a Souřadnicové broušení PEPS CAD/CAM SYSTEM 2,5D frézování - MILL-Expert Obrábění s automatickou optimalizací dráhy nástroje založené na vlastnostech (Feature) Uživatelem volně definovatelné vlastnosti frézování a vrtání (Feature) Optimalizace výměny nástroje zohledňující nulový bod (ve spojení s obráběním z více stran a MILL-Expert) Přebírání vlastností (Feature) z CAD systémů Automatické rozpoznání vlastností (Feature) vrtání, kontur, otevřených a uzavřených kapes Souřadnicové broušení a broušení profilů MILL-Expert Feature Souřadnicové broušení Cykly souřadnicového broušení vyvrtaných otvorů Strategie hrubování a dokončování Cyklus hrubování zapichováním Cyklus pro podélné hrubování Broušení kontur s automatickým výpočtem pozic C osy Broušení kontur s automatickým výpočtem velikosti posuvu Automatický výpočet bezkolizního najíždění v C ose a 3D simulace (volitelně ve spojení se SolidCut CAD) Posunutí nulového bodu Vícenásobné upnutí 9

10 SolidCut Frézování 3D 3D spirálové dokončování 3D dokončování dle profiilu 3D HSC hrubování zbytkového materiálu PEPS SolidCut Frézování 3D Modul PEPS SolidCut Frézování 3D nabízí rozsáhlé strategie obrábění. Nezávisle na komplexnosti obráběných dílů vypočítá SolidCut Frézování 3D optimální HSC dráhy nástroje a vyhýbá se zbytečným dráhám naprázdno. Uživatelské prostředí Komfortní ovládání systému a rychlý přístup ke všem pro obrábění důležitým datům Jednotné pracovní dialogy zaručují bezproblémové a rychlé ovládání systému Výpočet pracovních drah následuje volitelně pro sekvenci (pro aktivní vstupní masku) nebo kombinovaně (pro definici více operací) Automatické uzavření otvorů bez změny součásti Hrubování Osově paralelní hrubování se zcela automaticky vypočítaným úhlem frézovací dráhy k obráběné rovině, vztaženým na délku obráběné dráhy, nebo s ruční definicí úhlu Hrubování s posunutím s optimalizovanou tvorbou posunutí a zcela automatickou minimalizací drah naprázdno Hrubování paralelně s konturou s vyloučením plného řezu Optimalizované hrubování s trochoidními pohyby k vyloučení plného řezu Urovnání frézovací dráhy při stranovém přísuvu větším než 50 % HSC rutiny s vyhlazenými obráběcími a spojovacími dráhami HSC zavrtávací rutiny Hrubování zbytkového materiálu Automatický výpočet a obrobení všech oblastí se zbytkovým materiálem na základě referenční operace, nebo na základě zbytkového materiálu Redukce schodů po hrubovacích operacích a kompletní obrobení všech předtím nedosažených oblastí Dokončování Osově paralelní dokončování jedno- a obousměrně s předdefinovaným úhlem frézovací dráhy a omezením hloubky Dokončování rovin s přísuvem na hloubku omezeným oblastmi závislými na sklonu Kombinované dokončování pro automatické obrobení strmých a plochých oblastí jediným obráběním Spirálové dokončování k obrábění strmých oblastí s kontinuálním přistavením a pouze jedním najetím a vyjetím Morphing-dokončování souběžně nebo příčně k vodící křivce Spirálové a radiální dokončování uvnitř předdefinovaných kontur Dokončení kontur vzniklých projekcí kontur a nápisů na volné plochy 10

11 Kombinované 3D dokončování SolidCut Frézování 3D 3D dokončování obrobení zbytkového materiálu Vyhlazení drah nástroje pro HSC Optimalizované 3D hrubování PEPS SolidCut Frézování 3D PEPS CAD/CAM SYSTEM Automatický výpočet ohraničení obráběných oblastí k frézování styčných bodů HSC strategie pro nájezdy a výjezdy a pro spojovací dráhy Automatické rozpoznání plochých a strmých oblastí Dokončování zbytkového materiálu Rychlé a úplné rozpoznání všech oblastí se zbytkovým materiálem Obrobení oblastí se zbytkovým materiálem plně automatickými obráběcími rutinami Obrobení vnitřních zaoblení Obrobení podélně nebo příčně ke geometrii zbytku materiálu Kombinované obrábění plochých a strmých oblastí s rozdílnou nebo jednotnou strategií obrábění Rozlišování plochých a strmých oblastí se zbytkovým materiálem Diferenciace nebo přesah obráběných oblastí Simulace Plně integrovaná 3D simulace objemových těles s indikací zbytkového materiálu a porovnáním požadovaných a skutečných hodnot Kontrola kolizí komponent stroje, nástroje, držáku, polotovaru a upínek Definice libovolné roviny řezu Rychlá simulace Rapid Cut, zobrazení obrobeného polotovaru během několika málo sekund Simulace pracovního prostoru stroje Nájezdy/výjezdy a spojovací dráhy Obecné řízení všech nájezdů a výjezdů a spojovacích drah vně a uvnitř materiálu Redukce všech zbytečných drah a zpětných pohybů pro minimalizaci drah rychloposuvem Obecné HSC dráhy nástroje zaručují optimální povrchy na obrobku při maximální rychlosti posuvu 11

12 Databáze nástrojů Databáze nástrojů soustružení Databáze nástrojů frézování Databáze nástrojů Databáze nástrojů PEPS je standardně obsažena v modulech Frézování 2,5D, SolidCut Frézování 3D a Soustružení. Nabízí nejen možnost spravovat všechna podstatná data nástrojů, ale i pružná rozhraní k existujícím databázím (např. Walter-TDM, WINTOOL atd.). Databáze nástrojů PEPS může být také použita ke správě nástrojů nezávisle na PEPSu. Frézování: Soustružení: ISO nástroje s automatickým vytvořením Vrtáky, frézy Zvláštní nástroje ID číslo Výpočet parametrů řezu závislý na materiálu Automatická aktualizace při změně nástroje Uložitelné osazení revolverové hlavy Geometrie nástroje: frézy válcové, prstencové, kulové a kuželové; frézy pro T-drážky, soudečkové frézy a úhlové frézy, zvláštní nástroje a vrtáky Geometrie držáku: upínací kleště velké a malé, upínací trny, vrtací pouzdra, morse kužele, volně definované ID číslo Výpočet parametrů řezu závislý na materiálu Automatická aktualizace při změně nástroje Uložitelné osazení zásobníku 12

13 SolidElectrode 3D Obrobení elektrody v SolidCut Frézování 3D SolidElectrode Odvození a modifikování elektrody PEPS CAD/CAM SYSTEM Odvození a archivování 3D geometrií elektrod Modifikace geometrie elektrod Přiřazení geometrie tělesa držáku elektrody Archivace polotovarů elektrod Automatická tvorba měřicího rámce se zaměřovací plochou Uložení elektrody do databáze CAMMAN včetně přídavných informací jako pozice, hloubka, identifikační číslo elektrody, zmenšení, míry, jméno programu, označení hrubovací/ dokončovací elektroda, jakož i libovolných přídavných informací Simulace hloubícího procesu včetně kontroly kolizí Tvorba NC programů pro elektroerozivní stroje (volitelně) Automatická tvorba grafického seřizovacího listu Seřizovací list Správa Simulace elektroerozivního hloubení a tvorba NC programu 13

14 Drátové řezání Průvodce projekcí Automatické rozpoznání obrobitelných geometrií PEPS Drátové řezání V úzké spolupráci s významnými výrobci strojů byl vyvinut modul PEPS Drátové řezání, který je stále přizpůsobován nejnovějším funkcím strojů. Pro všechny produkty a typy strojů jsou k dispozici kvalitní postprocesory. Díky své rozsáhlé funkčnosti je PEPS i v tomto oboru vedoucím produktem na trhu a je doporučován mnoha výrobci. Komfortní ovládání systému a rychlý přístup ke všem podstatným parametrům obrábění Obrábění na 3D plochách a Solid modelech (Solid modely volitelně) Automatické rozpoznání drátem obrobitelných ploch a jejich obrobení Průvodce projekcí k automatickému vytváření projekční geometrie s konstantním Z Ovládání rotačních os k pozicování a k současnému obrábění (volitelně) 3D simulace pracovního prostoru včetně upínek a rotační osy Simulace včetně posunutí dráhy, kontroly kolizí a kontroly vyjmutí 4-osý bezodpadový řez (volitelně) Automatický výpočet dráhy nájezdu a výjezdu Automatické navlečení a přestřižení drátku Automatické najetí na pozici Automatický výpočet výchozího bodu Konstantní a proměnný úkos 4-osý bezodpadový řez Obrábění tvarových soustružnických nožů 14

15 Drátové řezání PEPS Drátové řezání Programování rotační osy PEPS CAD/CAM SYSTEM 4 osé řezání Kontrola za řezem Šikmé řezání včetně projekce do referenční roviny Řezání válcových kapes a kapes s úkosem s libovolnou geometrií výjezdu Obousměrný řez (dokončování ve štěrbině řezu) Automatické oddělení vypadávajících částí Trojúhelníkový můstek Vícebodový můstek Změna střižné vůle Posunutí části kontury Proměnná referenční výška Databáze technologií pro všechny běžné typy strojů (volitelně) Generování podprogramů Změna registrů Technologie najetí a vyjetí Objektově orientovaná definice obrábění Komfortní změna geometrie a obrábění Obráběcí strategie jsou kompletně uložitelné Generování JOB, Script, CMD a podprogramů Řízení manipulačních systémů Automatická tvorba grafického seřizovacího listu Projekce obrysu Proměnná referenční výška 15

16 PentaCut/TubeCut 5-osé řezání laserem a vodním paprskem PEPS PentaCut 6-osé obrábění trubek PEPS TubeCut 5-osé simultánní řezání laserem a vodním paprskem SolidCut CAD hybridní modelář obsažený v dodávce (popis na straně 5) Automatický výpočet pozic včetně možností transformace a rotace pro přesné umístění obrobku na stůl stroje Plně automatický výpočet rastrových upínacích přípravků Plně automatické rozvržení upínacích přípravků Automatické generování NC dat pro zhotovení upínacích přípravků řezáním laserem nebo vodním paprskem Plně automatické rozpoznání a obrobení vnitřních a vnějších okrajových křivek Manuální definice řezu, prodloužení řezů Plně automatické a interaktivní ovlivnění úhlu trysky pro zamezení kolizí Automatická optimalizace obrábění včetně vyhlazení drah nástroje Automatický výběr technologie z integrované databáze technologií Definice libovolného bodu změny během obrábění pro ovlivnění úhlu trysky, technologie řezu a můstků 3D interpolace oblouků (CIP, G12) a výstup ve formě spline křivek Generování zvláštních funkcí a cyklů specifických pro dané stroje Automatické přizpůsobení technologie řezu v kritických oblastech Plně automatické přepočítání drah nástroje při změně obráběné součásti 6-osé simultánní řezání laserem a vodním paprskem (Obrábění trubek na rotační ose) Plně automatické přizpůsobení dat importovaných z CAD na obráběcí stroj Plně automatická tvorba obrábění Automatické rozpoznání a obrobení kuželových a válcových řezů Tvorba pravidelných a libovolných profilů trubek Manipulace s geometrií průchodů trubek a geometrií zakončení trubek Rozvržení geometrií trubek Plně automatické rozpoznání a obrobení vnitřních a vnějších okrajových křivek včetně nastavení rotační osy Plně automatické přepočítání drah nástroje při změně obráběné součásti Simulace Zcela integrovaná fotorealistická simulace objemových těles se zohledněním kinematiky stroje Plně automatické hlídání kolizí a eliminace kolizí během obrábění a najíždění 16

17 Děrování/stříhání/2-osé řezání laserem, Simulace řezání laserem Děrování/stříhání a 2-osé řezání laserem, plazmou, a vodním paprskem PEPS CAD/CAM SYSTEM Malé počty kusů, složitá geometrie dílů a krátké dodací lhůty vyžadují rychlou a efektivní tvorbu NC programů. Expertní systém PEPS umožňuje automatickou tvorbu NC programů pro obráběcí stroje různých výrobců. Cluster Nesting: poloautomatické rozvržení s automatickou kontrolou odstupu, párování dílů a uspořádání v optimálním natočení (volitelné) Random Shape Nesting: plně automatické rozvržení se zadáním parametrů rozvržení jako je počet kusů, odstup částí, přípustný úhel natočení a přesnost (volitelné) Expertní systém včetně plně automatického výpočtu obrábění Automatické nastavení můstků a přesahů Automatické řazení zvláštních nástrojů Automatická tvorba geometrie nájezdu a výjezdu Volba různých módů rohů Automatické přiřazení barev elementů typu obrábění (řezání laserem, ražení, stříhání) Automatické posunování plechu Simulace reálného průběhu obrábění v libovolné rychlosti Řízení odebírání dílce a odpadu Podpora přípravků pro zakládání plechů a ukládání dílců (volitelně) Automatické osazení zásobníku nástrojů Správa různých zásobníků nástrojů Podpora kombinovaných strojů Objektově orientovaná architektura systému, jakákoli změna geometrie nebo obrábění je automaticky přenesena na stejné díly Tvorba NC programu volitelně s nebo bez podprogramů Rozsáhlá databáze technologií a nástrojů Správa programů a zbytků plechu (volitelně) Správa zakázek (volitelně) Napojení na PPS systémy (volitelně) Automatická tvorba seřizovacího listu Simulace děrování/stříhání Plně automatické děrování/stříhání 17

18 2-50 osé soustružení 3D simulace pracovního prostoru stroje Obrábění vačkové hřídele PEPS 2-50 osé soustružení Způsob obrábění soustružením se s nástupem naháněných nástrojů a přídavných os vyvinul do kompletního obráběcího postupu. Modul PEPS Soustružení nabízí optimální řešení díky kombinaci modulů Soustružení a Frézování jakož i plně integrované simulaci pracovního prostoru pro komplexní stroje. Díky zobrazení kompletního pracovního prostoru mohou být obráběcí procesy na PC věrně simulovány, testovány proti kolizím a optimalizovány. Tak lze zvýšit dobu, kdy stroj pracuje a vyhnout se nákladným kolizím. Vícekanálové programování s 10 kanály a 50 osami 3D simulace pracovního prostoru s kontrolou kolizí Obrábění v C, B a Y osách na plášti, čele nebo na kuželových plochách. Vrtání, frézování kapes, frézování kontur, gravírování různých druhů písma, frézování spirálových a podélných drážek Obrábění v protivřeteni a obrábění s lunetou a s koníkem Dialogové okno se skicou upnutí včetně automatického generování sklíčidla, čelistí, kleštin, unašeče, upínacího trnu, hlavního vřetene a protivřetene jakož i koníku a pinole podélné, příčné a volné soustružení Obecné zápichy a různé druhy závitů Zápichy radiální, axiální a upichování Hrubovací cyklus vnější, vnitřní, k vřetenu a od vřetene Obrábění kontur vnější, vnitřní, k vřetenu a od vřetene Obrábění kontur se zadáním rozdílných posuvů, otáček, tolerancí a úhlů Vnitřní obrábění Hrubování dvěma nástroji 18 Obrábění druhé strany

19 2-50 osé soustružení Obrábění v B ose Obrábění v B ose PEPS 2-50 osé soustružení PEPS CAD/CAM SYSTEM Příčný hrubovací cyklus Strojní cykly, navrtávání, vrtání, vystružování, vrtání a řezání závitů Strojní cykly mohou být použity podle řídícího systému jako cykly nebo jako jednotlivé dráhy Rozsáhlá, integrovaná databáze nástrojů včetně grafického prohlížeče Řízení manipulátoru Variantní programování pro příbuzné díly Automatická tvorba grafického seřizovacího listu Odměřování skutečného stavu obrobku Výstup obráběcích časů pro nástroj ve formátu Excel (volitelně) Zvláštní makro pro obrábění vačkové hřídele (volitelně) Přídavný modul k simultánnímu 5-osému obrábění 3D ploch (volitelně) ISO toleranční soustava Odměřování skutečného stavu obrobku Dialogové okno pro závitovací cyklus 19

20 přídavné moduly Evolventní ozubení PEPS přídavné moduly Modul pro soustružnické nože PEPS modul pro ozubená kola Data potřebná pro výpočet evolventy se zadávají v dialogovém okně. Vložením posunutí profilu, míry přes válečky nebo míry přes zuby, jakož i poloměru hlavové a patní kružnice, může být evolventa kdykoli změněna. Modul ozubení poskytuje všechny důležité míry pro výrobu a měření ozubeného kola. PEPS QUICK-SCAN QUICK-SCAN je softwarový modul pro skenování neokótovaných výkresů, skic nebo vzorků stolním skenerem, fotoskenerem nebo videokamerou. Automatické zřetězení kontur Definice přímek a kružnic závislá na toleranci Automatická tvorba tečných přechodů Výstup ve formátu DXF k dalšímu zpracování v PEPSu PEPS Soustružnické tvarové nože Modul Soustružnické tvarové nože vypočítá pro drátové řezání potřebnou geometrii tvarových soustružnických nožů v závislosti na úhlu čela jakož i bočního úhlu hřbetu soustružnického nože. Vstupy se zadávají ve vysvětlujícím dialogovém okně. PEPS modul Vačky Modul PEPS Vačky nabízí obsáhlé výpočty geometrie vaček k vytvoření pracovních křivek pro drátové řezání, frézování nebo souřadnicové broušení. 20

21 zvláštní makra/dnc systém Frézování Soustružení Drátové řezání Děrování Rezání laserem PEPS zvláštní makra DNC systém PEPS CAD/CAM SYSTEM PEPS zvláštní makra Zabezpečení vypadávajících částí válcových a úkosových matric pro drátové řezání Manipulace s poloměry pro drátové řezání Obrábění částí kontur pro drátové řezání Obrábění kontur bez korekce pro drátové řezání Výpočet bodů křivky Obrábění 3D spirálových drážek pro modul soustružení 3D talířová pera pro Modul SolidCut 3D Frézování Korekce úbytku hmoty Navinutí geometrie na kužel Obrábění vačkových hřídelů pro soustružení DNC systém pro Windows Bezpečný přenos dat včetně režimu doplňování dat mezi serverem a obráběcím strojem. Přenos NC programů přes intranet Sériový přenos NC programů optickým kabelem Bezdrátový přenos NC programů Integrace do libovolných sítí Simulace děrné pásky Protokoly ke komfortnímu spojení (např. Heidenhain, Deckel, Maho, Mazak, AGIE, CHARMILLES) Přímé vyvolání NC programu z CNC řízení Podpora standardních a inteligentních rozhraní Přeposlání hlášení stroje pomocí SMS nebo mailem (volitelně) Zabezpečení vypadávajících částí Typ I - Typ V 21

22 CAMMAN/JOBMAN CAMMAN 4.1 JOBMAN 4.1 Správa NC programů a výkresů Správa zakázek ve spojení s automatickým rozmisťováním Komfortní systém na správu NC programů a CAD dat včetně SAP a ERP rozhraní. Správa NC programů CAMMAN usnadňuje přístup k existujícím datům a umožňuje zadávání velkého množství dodatkových informací jako například číslo výkresu, číslo zakázky, číslo projektu, číslo verze, zákazník, komentář, datum, programátor, stroj a uvolnění programu do DNC systému. Výběr souborů je podporován integrovaným grafickým prohlížečem. Díky správě programů sdílí centrální databázi jak konstrukce, programátor tak i obsluha stroje. Vyloučí se tak možnost záměny a zdroje chyb. CAMMAN zaručuje uživateli dlouhodobou bezpečnost, know-how. Správa zakázek JOBMAN vytváří plně automaticky rozmístěné zakázky. Díly ze stejného materiálu a stejné síly JOBMAN vybírá a předává modulu Random Shape Nesting. Díly ke zpracování jsou automaticky vybírány z různých zakázek a optimálně umísťovány na plechovou tabuli. Správa zakázek JOBMAN zajišťuje, že všechny díly jedné zakázky budou vyrobeny ze správného materiálu a že žádný díl nebude opomenut. Rozhraní k PPS systémům Pro CAMMAN a JOBMAN jsou volitelně k dispozici rozhraní ke všem ERP/PPS systémům jako SAP, 3R Sigma, Zwicker, Schubert, atd.. Individuální přizpůsobení a napojení na již existující databáze lze pomocí CAMMAN realizovat s nízkými náklady. 22

23 Servis/Podpora/Školení Servis/Podpora Školení/Služby PEPS CAD/CAM SYSTEM Internetová podpora a předvádění systému Zvláštní důraz klademe na vzdělání uživatelů systému Naši pracovníci podpory se mohou přes bezpečné internetové spojení připojit na PC uživatele a prodiskutovat přímo s ním řešení. Přes internetové spojení (Netviewer) je také možné systém předvádět. Rádi s Vámi dohodneme termín prezentace. V našich školicích střediscích nebo na místě školitelé s praktickými zkušenostmi vypracovávají podklady pro školení jednotlivých PEPS modulů na základě prakticky orientovaných příkladů použití. Uvolněná atmosféra školení, cvičné příklady orientované na praxi a individuální přístup ke každému jednotlivému účastníkovi školení přispějí k tomu, že PEPS může být produktivně nasazen po jednom týdnu školení. Termíny školení lze individuálně domluvit na telefonním čísle Zvláštní služby Obeznámení se systémem na místě Bezplatná telefonní podpora Bezplatná ová a internetová podpora Bezplatný servis (stahování) Bezplatné systémové konzultace Síťové instalace DNC instalace Skenování obrázků 23

24 Peska & Brtna Computer Service spol. s r. o Kotnovská 173 CZ Tábor Telefon: Fax: Internet: V 7.0 CZ 01/2009

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Funkce systému TNC 640. Porovnání s itnc 530

Funkce systému TNC 640. Porovnání s itnc 530 Funkce systému TNC 640 Porovnání s itnc 530 Prosinec 2014 Přednosti systému TNC 640 Nová 3D simulační grafika Zaměření na prai a orientace na uživatele Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

Frézovací HSC centrum HSC 300

Frézovací HSC centrum HSC 300 fakta Firma Firma Firma byla založena konstruktérem forem a bývalým pracovníkem firmy Deckel s dlouholetými zkušenostmi v oblasti výroby nástrojů a forem Více než patnáctileté zkušenosti s technologií

Více

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05

Příručka uživatele Programování cyklů. itnc 530. NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Příručka uživatele Programování cyklů itnc 530 NC-software 340 490-05 340 491-05 340 492-05 340 493-05 340 494-05 Česky (cs) 2/2009 O této příručce Dále najdete seznam symbolů, které se v této příručce

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING

FUNKCE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 PRO OBRÁBĚNÍ THE FUNCTION OF CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN ITNC 530 FOR CUTTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT OF MACHINING TECHNOLOGY FUNKCE ŘÍDICÍHO

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Journal. pro zdravotnické technice. www.dmgczech.com. _ 10 11 CTX Turn & Mill Přední technologie. 16 21 Medical Hightech kompetence pro

Journal. pro zdravotnické technice. www.dmgczech.com. _ 10 11 CTX Turn & Mill Přední technologie. 16 21 Medical Hightech kompetence pro 04 09 Energy Hightech kompetence pro komponenty a zařízení v energetice 10 11 CTX Turn & Mill Přední technologie v oblasti kompletního obrábění 16 21 Medical Hightech kompetence pro komponenty ve zdravotnické

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

itnc 530 NC-software 340 494-xx

itnc 530 NC-software 340 494-xx Průvodce Popisný dialog itnc 530 NC-software 340 490-xx 340 491-xx 340 492-xx 340 493-xx 340 494-xx Česky (cs) 1/2005 Průvodce... je pomůcka programátora ř dic ho systému itnc 530, ve zkráceném podán.

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum SOFT WARE PRO STROJAŘE Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum Když jsme před několika lety poprvé přišli s přílohou Software pro strojaře, byl internet ještě luxusem, ke kterému jsme z tepla

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011

LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 LT COMBO Nabídka 100966 Datum 21/10/2011 Zákazník: K laskavé pozornosti: AGRICO Rybářská 671 379 01 Třeboň pana Františka Šedivého a pana Karla Pěšíčka Vážení pánové, Navazujeme na naše jednání a děkujeme

Více

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290. NC-Software 340 460-xx. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-Software 340 460-xx Př ručka pro uživatele Český (cs) 8/2001 CNC PILOT 4290, software a funkce Tato př ručka popisuje funkce, které jsou k dispozici v CNC PILOT 4290 s č slem softwaru

Více

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Př ručka pro uživatele CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Př ručka pro uživatele Česky (cs) 8/2004 Zadávac klávesnice Provozn režim Ručn ř zen Provozn režim Automatika Programovac režimy (DIN PLUS, Simulace, TURN PLUS)

Více

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK

ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ODBORNÝ VÝCVIK PROGRAMOVÁNÍ V ŘÍDICÍM SYSTÉMU HEIDENHAIN ITNC 530 JOSEF VITISKA ALEŠ JANÁK Vytvořeno v rámci projektu: Implementace

Více

Journal. DMG a MORI SEIKI spojují aktivity v Evropě. kooperace posiluje inovaci. www.dmgmoriseiki.com. Novinky na:

Journal. DMG a MORI SEIKI spojují aktivity v Evropě. kooperace posiluje inovaci. www.dmgmoriseiki.com. Novinky na: Journal kooperace posiluje inovaci DMG a MORI SEIKI spojují aktivity v Evropě Začátek spolupráce DMG / MORI SEIKI v Evropě. Novinky na: www.dmgmoriseiki.com 02 03 DMG / MORI SEIKI kooperace posiluje inovaci

Více

CONSORTA VMC. CNC vertikální frézovací centra. s univerzálním využitím v kusové i sériové výrobě. výkon a kvalita / cena.

CONSORTA VMC. CNC vertikální frézovací centra. s univerzálním využitím v kusové i sériové výrobě. výkon a kvalita / cena. OBRÁBĚCÍ STROJE CNC vertikální frézovací centra CONSORTA VMC s univerzálním využitím v kusové i sériové výrobě Nejlépe hodnocená centra na současném trhu díky velmi dobrému poměru: výkon a kvalita / cena.

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky Část č. 1 3D tiskárny POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části

Více

MIKRON HPM 600U HPM 800U

MIKRON HPM 600U HPM 800U MIKRON HPM 600U HPM 800U 2 Obsah Aplikace 4-5 Přednosti stroje 6-7 Automatizace 8-11 Varianty stolů 14-15 Odvod třísek 16 High-tech vřetena 17 Zásobník nástrojů 18-19 Volitelné vybavení 20 smart machine

Více

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MOŽNOSTI

Více

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs)

Průvodce TNC 426 TNC 430. 4/2002 Český (cs) Průvodce TNC 426 TNC 430 NC-Software 280 476-xx 280 477-xx 4/2002 Český (cs) Průvodce Obsah... je stručná programovac pomůcka pro ř dic sytémy TNC 426 a TNC 430 firmy HEIDENHAIN. Kompletn návod k programován

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více