Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014"

Transkript

1 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO Zahájení, přivítání hstů Vlba předsednictva, návrhvé, mandátní a vlební kmise, zapisvatele a věřvatele zápisu Prgram valné hrmady - schválení Zpráva činnsti jednty za rk 2013 a návrh činnsti na rk Zpráva hspdaření a návrh rzpčtu na rk Zpráva kntrlní kmise Výměna rlí členů výbru Diskuse Návrh usnesení ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL MOHELNO ZA ROK 2013 A NÁVRH ČINNOSTI NA ROK Zpráva za rk Činnst výbru Finance Činnst jednty v rce 2013 (d valné hrmady) Sprtvní činnsti v rámci všestrannsti Plán činnsti na rk Sprt Kultura Plánvané sprtvní a kulturní akce Ostatní témata Účast na akcích ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Přehled příjmů a výdajů za rk Návrh rzpčtu na rk ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE PREZENČNÍ LISTINA... 15

2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014 Zápis z valné hrmady Tělcvičné jednty Skl Mheln knané dne v 16:00 hd. v sklvně. Pčet členů jednty ke dni knání valné hrmady je 34, z th zletilých 33. Valné hrmadě je v kamžiku zahájení, psunutéh 30 minut, přítmn celkem 9 zletilých členů z celkvéh pčtu 33 zletilých členů, tj. 27 %, tedy více než 25 %, valná hrmada je schpna usnášení. 1.1 Zahájení, přivítání hstů Valnu hrmadu zahájil starsta David Hlaváč, žádní hsté nebyli valné hrmady účastni. 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé, mandátní a vlební kmise, zapisvatele a věřvatele zápisu Valná hrmada zvlila návrhvu kmisi ve slžení: Tmáš Káfuněk, David Hlaváč, Rman Budín. Valná hrmada rzhdla, že návrhvá kmise bude též vyknávat funkci mandátvé kmise a její členvé též plní funkci věřvatelů zápisu. Návrhvá kmise určila za svéh předsedu: Tmáš Káfuněk. Hlasván: (pr-prti-zdržel se). Valná hrmada zvlila vlební kmisi ve slžení: Vladimír Hrký, Jiří Káfuněk st., Jiří Káfuněk mld.. Vlební kmise zvlila za svéh předsedu: Vladimír Hrký. Hlasván: Zapisvatel byl zvlen: Ivana Hlaváčvá Gembalvá. Hlasván: Prgram valné hrmady - schválení Valná hrmada schválila prgram jednání dle návrhu předlženéh výbrem jednty takt: 1) Zahájení, přivítání hstů 2) Vlba předsednictva, návrhvé, mandátní a vlební kmise, zapisvatele a věřvatele zápisu 3) Schválení prgramu jednání VH a případných změn 4) Zpráva činnsti jednty za rk 2013 a návrh činnsti na rk ) Zpráva hspdaření a návrh rzpčtu na rk ) Zpráva činnsti kntrlní kmise 7) Odstupení člena výbru, vlba nvých členů 8) Diskuse, vystupení hstů 9) Přednesení návrhu usnesení 10) Schválení usnesení valné hrmady 11) Závěr Hlasván: Zpráva činnsti jednty za rk 2013 a návrh činnsti na rk 2014 Zprávu činnsti za rk 2013 a výhled na další bdbí 2014 přednesl starsta TJ David Hlaváč. Jiří Káfuněk starší pžádal schválení zprávy za rk 2013 a návrhu činnsti na rk 2014 až p diskuzi, v rámci které byly diskutvány další náměty. P diskuzi byla zpráva činnsti jednty a návrh činnsti schváleny. Hlasván: Zpráva hspdaření a návrh rzpčtu na rk 2014 Zprávu hspdaření za rk 2013 a návrh rzpčtu na rk 2014 přednesla hspdářka TJ Ivana Hlaváčvá Gembalvá. 2

3 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO K přednesené zprávě nebyly pdány žádné připmínky a dtazy. Zpráva hspdaření a návrh rzpčtu byly schváleny. Hlasván: Zpráva kntrlní kmise Předseda kntrlní kmise Tmáš Prášil přednesl zprávu za kntrlní kmisi za rk K přednesené zprávě nebyly pdány žádné připmínky a dtazy. Zpráva kntrlní činnsti byla schválena. Hlasván: Výměna rlí členů výbru Vladimír Hrký dstupil z funkce jednatele a nvu funkci ve výbru jednty zájem neprjevil. Byly tedy navrženy následující změny ve výbru jednty: Tmáše Káfuňka nahradit funkci míststarsta funkcí jednatel, Rmana Budína rzšířit sučasnu funkci náčelníka funkci míststarsty, K přednesenému návrhu nebyly pdány žádné připmínky a dtazy, jedntlivých návrzích byl hlasván samstatně. Prhzení rlí byl schválen. Hlasván: Tmáš Káfuněk Rman Budín Diskuse Diskuse v diskusi vystupili: David Hlaváč na téma "Odkup vybavení prstr předsálí d pana Hška". Panu Hškvi knčí k nájem předsálí sklvny a nabídl část svéh vybavení TJ k dkupu. Valná hrmada v hlasvání dkup vybavení zamítla. Hlasván: Tmáš Káfuněk na téma "Brigáda (úklid) v sklvně." Zmínil, že je škda, že se v rce 2013 nepdařil zrganizvat úklid části sklvny. Brigády v rce 2014 budu pdpřeny. Petr Drápela k tématu "Dětskéh sprtvníh dne" Zmínil, že by mhl dmluvit na sprtvní den "stánek" s keramicku dílnu, ve kterém by si děti mhly vyzkušet výrbu keramických nádb. Bude pdpřen Jiří Káfuněk mladší na téma: Sklský běžník pvažuje za přínsný, v rce 2014 navrhuje vydat další (v menším rzsahu) bude pdpřen. Jiří Káfuněk starší ddal: Chyběly v něm příspěvky dalších členů bude pdpřen. Je vhdné uvádět články i ve zpravdaji bce bude pdpřen. Facebk stránka TJ - navrhuje vytvřit a udržvat FB stránku TJ Skl Mheln. Bude zvážen. Brigády na úklid - pprsil vždy vyhlášení termínu s dstatečným předstihem. Bude pdpřen. Psilvna - dpručuje ke zvážení zřídit v sklvně psilvnu. Bude zvážen. Jiří Káfuněk starší na téma: Na župě je k dispzici investiční fnd - dpručuje jeh pužití pr ptřeby dfinancvání různých prjektů. V případě ptřeby bude využit (bava schpnst splacení půjčky). Nástěnka TJ Skl Mheln - dpručuje zřízení fyzické nástěnky u sklvny. Bude pdpřen Cyklvýlet - navrhuje zrganizvat cyklvýlet. Bude zvážen. Přesplní běh - navrhuje uspřádat v Mhelně župní přesplní běh pr děti (vymyslet trasu). Bude zvážen. Bere vypvězení uknčení prvzu hspdy v prstrách předsálí jak pzitivní. Navrhuje přidat d nájmu částku na údržbu budvy. Bude zvážen. 3

4 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO Finance z bce Mheln - navrhuje vytvřit 2-3 prjekty a předlžit zastupitelstvu bce se žádstí pdpru. Bude pdpřen. Hřiště před sklvnu - navrhuje upravit a zamezit vjezdu aut. Bude zvážen. Úprava pekla - navrhuje zateplit strp a více využívat na akce. Bude zvážen. Ftvltaika - zvážit mžnst instalace ftvltaických panelů. Bude zvážen. Chybí starší členky - členské základně chybí citelně členky ve věku 40+, navrhuje zacílit na tut generaci a mtivvat je d skla. Bude pdpřen. Prmítačky - v Dukvanech by mhl být dkup prmítaček zájem, zeptat se pana Rapucha. Bude pdpřen. Prstr nad jevištěm - není zateplený, zvážit zateplení. Bude zvážen. 1.9 Návrh usnesení Valná hrmada Schvaluje: zprávu výbru činnsti a hspdaření jednty za rk plán činnsti a rzpčet na rk Ukládá: vyknávat činnsti směřující k naplnění návrhu činnsti na rk 2014 Valná hrmada v rámci vlby prvedla následující změny ve výbru jednty: Míststarsta Rman Budín Jednatel Ing. Tmáš Káfuněk Sučasně si Rman Budín pnechal funkci náčelníka, statní funkce zůstaly beze změny. Návrh usnesení byl Valnu hrmadu schválen. V Mhelně dne Zapisvatel: MUDr. Ivana Hlaváčvá Gembalvá Starsta: Ing. David Hlaváč Předseda návrhvé kmise: Ing. Tmáš Káfuněk Předseda kntrlní kmise: Ing. Tmáš Prášil Předseda vlební kmise: Ing. Vladimír Hrký Přílhy Zpráva činnsti TJ Skl Mheln za rk 2013 a návrh činnsti na rk 2014 Zpráva hspdaření a návrh rzpčtu na rk 2014 Zpráva kntrlní kmise Prezenční listina z Valné hrmady 4

5 Zpráva činnsti TJ Skl Mheln za rk 2013 a návrh činnsti na rk ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL MOHELNO ZA ROK 2013 A NÁVRH ČINNOSTI NA ROK Zpráva za rk Činnst výbru Rk 2013 bych značil za rk přebírání činnstí p psledním výbru, snahu stabilizaci pstavení skla v bci a vyvíjení aktivit pr zlepšvání vztahů. Dmnívám se, že jsme byli úspěšní. Že jsme dkázali p půvdním výbru převzít činnsti náležející d kmpetence výbru, že jsme dkázali přinést i něc mál navíc a že jsme tak úspěšně prkázali schpnst samstatnéh jednání za TJ Skl Mheln. Za neúspěch pvažuji výsledek splupráce s Hškvými nedkázali jsme se s nimi dhdnut na pdmínkách, které by vyhvvaly běma stranám byť jsem si vědm th, že dhda je výsledek kmunikace dvu stran. Za další úskalí pvažuji bčas pněkud kstrbatu kmunikaci a aktivity v rámci výbru. Celkvě ale hdntím rk 2013 jak úspěšný. V rce 2014 bychm měli v tmt trendu pkračvat a jít ještě velký kus dál. Jak priritu pr rk 2014 za sebe vidím zapjení většíh pčtu členů d aktivit jednty. Je důležité si uvědmit, že tím, že jsme přebrali vedení jednty p bývalém výbru, převzali jsme za sebe rvněž zdpvědnst za buducnst jednty v bci Finance Zásadní pdíl na příjmech představvaly prdeje. T je sice z jedné strany pzitivní zájem prdeje byl nicméně jedná se příjem, který nejsme schpni žádným způsbem vlivnit. Pkud prdeje přestane být zájem (cž nevlivníme), přestane být zájem prdejců prnájem (cž rvněž nevlivníme) a tent příjem vypadne. Cž by byl se dmnívám při sučasném rzlžení cash-flw pr financvání jednty zásadní prblém. Pr zabezpečení chdu jednty a pr mžnst rzšíření činnstí jednty další aktivity a lepší pdpry členů je nutné příjmy diverzifikvat a zásadněji rzšířit dtacemi, brigádnicku činnstí, aktivním nabízením prstrů sklvny různým subjektům atp. Tt jde ruku v ruce s hlavním tématem na letšní rk zvýšení aktivity členů. Čím více lidí bude zapjen, tím více mžnstí a pmcných ruku bude a tím lépe se nám pvede Činnst jednty v rce 2013 (d valné hrmady) Od pslední valné hrmady dšl ke snížení členské základny z 36 členů na 34 (stav k ). V létě jsme navázali již na úspěšnu letní akci Se Sklem na rzhledny a zrganizvali jsme třetí rčník letníh výletu na Babyln, pět za dprvdu hudební skupiny Meandr a nádhernéh slunnéh pčasí. Akce se zúčastnil přibližně 50 sb včetně muzikantů. K dispzici byl studené piv, lim, káva a čaj, klbásky byl mžné péci na hýnku. 5

6 Zpráva činnsti TJ Skl Mheln za rk 2013 a návrh činnsti na rk Obrázek 1: Se Sklem na rzhledny III. 8. září jsme zrganizvali první rčník tenisvéh turnaje - n sešli jsme se puze čtyři, ale lets t bude určitě úspěšnější :-) Obrázek 2: Tenisvý turnaj - rčník I. 6

7 Zpráva činnsti TJ Skl Mheln za rk 2013 a návrh činnsti na rk Vlejbalvý tým se 28. září zúčastnil tradičníh pdzimníh vlejbalvéh turnaje v Brtnici. Obrázek 3: Vlejbalvý turnaj Brtnice 28. října jsme se pprvé zúčastnili výstupu na Blaník, akci rganizvala sklská župa Blanická. Obrázek 4: Výstup na Blaník 7

8 Zpráva činnsti TJ Skl Mheln za rk 2013 a návrh činnsti na rk prsince jsme zrganizvali vlejbalvý turnaj - zúčastnili se týmy z Mhelna, Dukvan a Brna. Obrázek 5: Vlejbalvý turnaj 22. prsince jsme se zúčastnili turnaje v ping-pngu - Memriál Davida Januška Obrázek 6: Memriál Davida Januška 8

9 Zpráva činnsti TJ Skl Mheln za rk 2013 a návrh činnsti na rk ledna 2014 jsme se v duchu sklské tradice Výstup na nejvyšší vrchly zúčastnili ve 3 sbách výstupu na rzhledu Mařenka (jednal se 44. rčník). Obrázek 7: Nvrční výstup na Mařenku 12. ledna 2014 jsme pak zrganizvali vlastní výstup na rzhlednu Babyln - již třetí rčník. Obrázek 8: Nvrční výstup na Babyln II. 9

10 Zpráva činnsti TJ Skl Mheln za rk 2013 a návrh činnsti na rk Tht rčníku se zúčastnil rekrdní pčet sb (přibližně 50 sb a 11 psů), pět byl k dispzici hrký čaj a heň pr pečení buřtů. Pr zájemce phled na zimní krajinu (bhužel bez sněhu) byla tevřena rzhledna. 21. únra 2014 jsme ve splupráci s mhelensku chasu zrganizvali splečenský ples Sprtvní činnsti v rámci všestrannsti Vlejbal Sbtní vlejbal patří již k tradičním sprtům TJ Skl Mheln. Bhužel stále se nám nedaří zvýšit člensku základnu a čast se tak stává, že se nesejdeme v dstatečném pčtu pr hru. Účastníme se pravidelně turnajů v Brtnici, v rce 2013 se nám pdařil zrganizvat turnaj vlastní. Basketbal Jak každým rkem tak i lets páteční večery patří v tělcvičně ZŠ Mheln basketbalu, kde je většina účastníků členem Skla Mheln. Pr větší ptěšení ze hry nás jezdí pdprvat i basketbalisti z klních vesnic (Dukvany, Řeznvice,...), se kterými je naše hra jistě kvalitnější. Pr zjištění naší kvality přádáme i přátelské utkání - lets s Řeznvicemi. Flrbal Flrbalisté hrají župní flrbalvu ligu, przatím t vypadá na knečné 2. míst. Pčet pravidelně hrajících hráčů se phybuje klem 9 sb. Ostatní Mezi další sprty aktivně prvzvané členy jednty patří tenis, badmintn a ping-png. 2.2 Plán činnsti na rk Sprt V rámci sprtvních aktivit bude nadále pkračvat vlejbal, basketbal, flrbal, tenis, stlní tenis a turistika, budeme pdprvat vznik nvých. Tyt aktivity pak mhu být dle finanční situace pr svji činnst finančně pdprvány v blasti startvnéh na turnajích, sprtvníh vybavení (v rce 2014 jsme na dtacích získali prstředky pr nákup flrbalvých branek) Kultura V kulturně splečenské blasti se budeme tradičně pdílet na zabezpečení plesů, klubvé činnsti a dalších akcí v sklvně. Rádi bychm v sklvně inicivali pravidelné hraní deskvých her Plánvané sprtvní a kulturní akce Akce Zdpvídá Termín Kmentář Letní turnaj ve vlejbale Rman Budín knec května Mikulášský turnaj ve vlejbale Turnaj v tenise / sutěž v tenise Rman Budín Vláďa Hrký bude upřesněn bude upřesněn Turnaj v ping-pngu Vláďa Hrký květen/červen sehnat stly Sprtvní den - ve splupráci s hasiči / farníky David Hlaváč bude upřesněn Exhibice Taekwnd / Wushu Petr Drápela, David Hlaváč bude upřesněn Paintball Petr Drápela bude upřesněn Splečenský ples David Hlaváč únr 2015 Se Sklem na rzhledny IV. Výbr bude upřesněn Pravděpdbně v rámci sprtvníh dne 10

11 Zpráva činnsti TJ Skl Mheln za rk 2013 a návrh činnsti na rk Prmítání ftek Nrsk, Nvý Zéland David Hlaváč bude upřesněn Výstava umělců z Mhelna David Hlaváč bude upřesněn Ve splupráci s bcí Divadl Kněšín Tmáš Káfuněk bude upřesněn Na přelmu března/dubna bude rganizvána přehlídka chtnických subrů - inf viz župa. Deskvé hry David Hlaváč, Vláďa Hrký bude upřesněn Pznávací výlet p stepi David Hlaváč bude upřesněn Ve splupráci se šklu Nvrční výstup Babyln IV. výbr leden Ostatní témata Tabulka 1: Plánvané sprtvní a kulturní akce Akce Zdpvídá Termín Kmentář Údržba zeleně u sklvny křví, tráva David Hlaváč Dle ptřeby Úklid kulisárny David Hlaváč bude upřesněn Úklid pekla u vdměru David Hlaváč bude upřesněn Příležitstné pravy Petr Drápela bude upřesněn Pdlaha v prmítárně výbr bude upřesněn Úklid půdy výbr bude upřesněn Účast na akcích Tabulka 2: Ostatní témata Předpkládáme účast na těcht známých akcích přádaných jinými sklskými jedntami/župu: Akce Zdpvídá Kmentář O phár starstky TJ Skl Brtnice - letní O phár starstky TJ Skl Brtnice - zimní Župní flrbalvá liga + příležitstné turnaje Nvrční výstup Mařenka 2015 Výstup na Blaník Tabulka 3: Účast na akcích Dalších akcí se budeme účastnit příležitstně. Rman Budín Rman Budín Vladimír Hrký David Hlaváč David Hlaváč Výbr TJ děkuje přítmným za účast na valné hrmadě. Chtěli bychm, aby aktivita naší jednty vzrůstala přádáním kulturních a sprtvních akcí, cž předpkládá c největší účast a zapjení členů Skla, ale i veřejnsti. Prt všechny vyzýváme k zapjení d těcht aktivit, ať už frmu vlastní účasti, tak i návrhy a náměty na akce jiné. Všechny připmínky, snahy a nápady jsu vítány. Děkujeme za pzrnst. Výbr TJ Skl Mheln. 11

12 Zpráva hspdaření a návrh rzpčtu na rk ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Přehled příjmů a výdajů za rk 2013 Příjmy: Prnájem na hdy Hškvi Prnájem Arcus Prnájem prdeje Prnájem sukrmé akce Členské známky Zisk z akcí (ples, Babyln ) Úrky Dtace z Župy Celkem příjmy: Výdaje: 6 500,00 Kč 9 200,00 Kč 3 350,00 Kč ,00 Kč 1 460,00 Kč ,00 Kč 4 892,00 Kč 1,43 Kč ,00 Kč ,43 Kč Elektřina Dřev+uhlí Vdné+stčné Daň z nemvitsti Župa Hasicí přístrje Flrbal. branky Startvné+cestvné Vlajka ČR Oběžník Drbné zbží ,00 Kč ,00 Kč 5 316,00 Kč 2 929,00 Kč 3 520,00 Kč 1 821,00 Kč 5 370,00 Kč 9 554,00 Kč 380,00 Kč 1 800,00 Kč 5 378,00 Kč Občerstvení na akce 2 701,00 Kč ,00 Kč Pštvné Pplatky bance 276,00 Kč 346,00 Kč Celkem výdaje: ,00 Kč účet pkladna celkem Stav k : ,73 Kč 8 508,00 Kč ,73 Kč Stav k : ,76 Kč ,00 Kč ,76 Kč Stav k : ,77 Kč 9 256,00 Kč ,77 Kč 12

13 Zpráva hspdaření a návrh rzpčtu na rk Návrh rzpčtu na rk 2014 Příjmy: Hškvi 2 400,00 Kč Hškvi el.+vda 1 600,00 Kč * (+6000,-) Hdy Prnájem Arcus Prnájem statní Členské známky 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 9 000,00 Kč Zisk z akcí (ples, Babyln ) 6 000,00 Kč * Dtace z Župy Celkem příjmy: Výdaje: ,00 Kč ,00 Kč Elektřina ,00 Kč * Dřev+uhlí Vdné+stčné Daň z nemvitsti Župa Hasicí přístrje Kminík Startvné+cestvné Oběžník statní Celkem výdaje: ,00 Kč 4 600,00 Kč 3 000,00 Kč 3 800,00 Kč 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč ,00 Kč 1 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 13

14 Zpráva kntrlní kmise 14 4 ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE Kntrlní kmise neshledala žádné závady na hspdaření a činnsti výbru. Výbr hspdaří s prstředky jemu svěřenému zdpvědně a hspdárně. 14

15 Prezenční listina 5 PREZENČNÍ LISTINA 15 15

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín 2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, prfesry a abslventy Gymnázia Olmuc-Hejčín Datum: 23.6.2012 Čas: 14:30 16:30 Míst: BUHV1, Gymnázium Olmuc-Hejčín, Tmkva 45 Prgram: 1. Úvdní slv

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011 Zápis č. 2/2011 (celkvě 51) ze schůze VV ČSRU knané 1.2.2011 Přítmni: P.Telička(PT), K.Blažek(KBl), P.Mrázek(PM), R.Rygl(RR), P.Chalupka(PCh), M.Kafka(MK), I.Skčdplvá(IS), P.Pala(PP) Omluveni: T.Tůma(TT)

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 Základní škla a M ateřská škla Rakvice, Hrní 566, kres Břeclav Výrční zpráva za šklní rk 2014/2015 zpracvaná dle 10 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kteru se stanví náležitsti

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO OTEVŘENÁ MISTROVSTVÍ ČR V MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍCH 2009 Vydala Sprtvně technická kmise ČSA STK ČSA 1 SŘ OMČR mládeže 2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Otevřená

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy Editrial Vážení čtenáři, tevíráte výrční zprávu naší základní škly za uplynulý šklní rk 2014/2015. Krmě základních infrmací škle Vás seznámíme s pestru paletu našich aktivit zahrnující výsledky vzdělávání

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s.

Výroční zpráva 2015 MAS Staroměstsko, z.s. Výrční zpráva 2015 MAS Starměstsk, z.s. Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Měst IČO: 227 07 441 Základní údaje území MAS MAS Starměstsk je bčanské sdružení, které byl zaregistrván Ministerstvem vnitra ČR

Více

2014/2015. Zpráva o činnosti Domu dětí a mládeže Karlovy Vary

2014/2015. Zpráva o činnosti Domu dětí a mládeže Karlovy Vary 2014/2015 Zpráva činnsti Dmu dětí a mládeže Karlvy Vary Obsah Obsah... 1 a) Základní údaje ŠZ... 2 b) Přehled činnstí... 2 c) Rámcvý ppis persnálníh zabezpečení činnsti... 3 Stálí zaměstnanci... 3 Externí

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

Název: Návrh postupu města při prodeji bytového fondu Návrh seznamu bytových domů k prodeji

Název: Návrh postupu města při prodeji bytového fondu Návrh seznamu bytových domů k prodeji IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MMB2016000000198 # Rada města Brna Z7/16. zadání Zastupitelstva města Brna knané d 15.3.2016 ZM7/ 44Z4 Název: Návrh pstupu města při deji bytvéh

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 31.8. 2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 31.8. 2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 31.8. 2006 v Praze Přítmni: Omluveni: Jančálek, Dbeš,Kblížek Jakubek,Kupvá, Vaňura, Matyášvá, Palánvá, Pluhařvá. Jhn, Slavík, Němec (pracvní důvdy) 1.

Více

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016 JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS - 6. 10. 4. 2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE UBYTOVÁNÍ Kmplex MenDan Magic Spa & Wellness **** se nachází uprstřed malebné bce Zalakars a nabízí

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015:

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015: Financvání veřejných vyských škl v letech 2012-2015: Pdklady pr analýzy citlivsti ukazatelů kvality a výknu v rámci rzpčtvéh kruhu I Subr pdkladů zpracvaných pr diskusi v rámci tematické aktivity TA 04

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

na objekty vydáno "Rozhodnutí nařízení nezbytných 602 - Antala Staška č.p. 1720-1721 předpisů, resp. dle 49 na výběr dodavatele stavebních prací.

na objekty vydáno Rozhodnutí nařízení nezbytných 602 - Antala Staška č.p. 1720-1721 předpisů, resp. dle 49 na výběr dodavatele stavebních prací. ItJ RA ODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 36.Čísl - říjen 2002 Kmplexní pravy bjektů - výběrvé řízení Technický úsek SBD Mír zajišt'uje každým rkem kntrlu všech bjektů a sestavuje plán a rzsah

Více

Zpravodaj občanů Paskova a Oprechtic leden 2013 číslo: 1/6 Zámek Paskov

Zpravodaj občanů Paskova a Oprechtic leden 2013 číslo: 1/6 Zámek Paskov Zpravdaj bčanů Paskva a Oprechtic leden 2013 čísl: 1/6 Zámek Paskv Milník v histrii Paskva aneb jsu rzhdnutí, která můžete udělat jen jednu za živt zpravdajpaskv@email.cz www.mest-paskv.cz Klem Paskvskéh

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více