Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis"

Transkript

1 Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d Zpracval: Zrevidval: Schválil: Jmén Pdpis Jmén Pdpis Jmén Pdpis Kaprhálvá Böhmvá JUDr. Trnka Rev. č. Předmět revize Strana prveden prvedl zrevidval 1 Část první becné pkyny: dstavec Ostatní žadatelé Kaprhálvá Zemanvá

2 Tabulka 2 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d Zpracval: Zrevidval: Schválil: Jmén Pdpis Jmén Pdpis Jmén Pdpis Kaprhálvá Böhmvá JUDr. Trnka Rev. č. Předmět revize Strana prveden prvedl zrevidval 1 Část první becné pkyny: dstavec Ostatní žadatelé Tabulka Výpčet ukazatele zadlužensti v tis. Kč V 1 : vlžen řádek 10 Ukazatel zadlužensti v % (ř. 9/7 * 100) Kaprhálvá Zemanvá Zemanvá Miluše Šímvá Strana 2 (celkem 12)

3 OBSAH Část první becné pkyny... 4 Část druhá přílhy (frmuláře)... 7 Strana 3 (celkem 12)

4 Část první becné pkyny 1. Finanční zdraví žadatele je psuzván především za účelem zjištění, zda je žadatel schpen dstát svým závazkům a z finančníh hlediska udržet realizaci prjektu. 2. Pvěřený zaměstnanec ÚRR JZ bude psuzvat finanční zdraví žadatele v závislsti na knkrétním typu subjektu. 3. Pr psuzení finančníh zdraví předkládají dklady pr psuzení finančníh zdraví žadatele dle typu subjektu: Kraje, bce a dbrvlné svazky bcí ukazatele zadlužensti ukazatele pdílu phledávek na rzpčtu ukazatele pdílu závazků na rzpčtu ukazatele pdílu zastavenéh majetku na celkvém majetku ukazatele dluhvé služby rzvaha OSS, ÚSC, PO výkaz pr hdncení plnění rzpčtu ÚSC a dbrvlných svazků bcí (FIN 2-12) Ostatní žadatelé Pdnikatelské subjekty, sdružení, rganizace zalžené neb zřizvané kraji a bcemi, NNO včetně HK - pdle Zákna 563/1991 Sb., účetnictví - dklady žadatel předlží za předcházející dvě uzavřená účetní bdbí, pkud je relevantní daňvá přiznání ptvrzená finančním úřadem včetně přílh a zprávy auditra (pkud existuje) účetní závěrky (rzvaha, výkaz zisků a ztrát) výkaz majetku a závazcích, pkud je relevantní výkaz příjmů a výdajů pr účetnictví ve zjedndušeném rzsahu, pkud je relevantní Pdnikatelské subjekty, které vedu daňvu evidenci, dle Zákna 586/1992 Sb., daních z příjmů - dklady žadatel předlží za předcházející dvě uzavřená účetní bdbí daňvá přiznání ptvrzená finančním úřadem přílhy k daňvému přiznání rzvaha sestavvaná ve zjedndušeném rzsahu výkaz majetku a závazcích výkaz příjmů a výdajů dle daňvé evidence 4. Pžadvané ukazatele budu žadateli vyplňvány d Frmuláře pr výpčet finančních ukazatelů pr hdncení žadatele v rámci ROP JZ, který je přílhu č. 1, neb d Výpčtů finančních ukazatelů pr hdncení žadatele v rámci ROP JZ, které jsu uvedeny v přílze č. 2. Strana 4 (celkem 12)

5 5. Pr kraje, bce a dbrvlné svazky bcí (v jedntlivých blastech pdpry bdy a)) jsu určeny frmuláře v přílze č. 1 tht metdickéh pkynu. Tyt frmuláře vyplňují žadatelé uvedení v tmt bdě. 6. Ostatní žadatelé, uvedení v bdu 3, vycházejí při přípravě pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele z pžadavků uvedených v přílze č. 2 tht metdickéh pkynu. 7. Vyplněné pdklady dkládá žadatel jak jednu z pvinných přílh Žádsti pdpru prjektu v rámci ROP JZ. 8. Žadatelé jsu v rámci jedntlivých blastí pdpry ROP JZ rzdělváni následvně: Oblast pdpry 1.1. Mdernizace reginální silniční sítě a) kraje b) rganizace zřizvané neb zakládané krajem Oblast pdpry 1.2. Rzvj infrastruktury pr veřejnu dpravu a) bce, kraje, dbrvlné svazky bcí b) rganizace zřizvané neb zakládané kraji a bcemi, prvzvatelé dráhy neb drážní dpravy, dpravci ve veřejné linkvé dpravě Oblast pdpry 1.3. Mdernizace vzvéh parku veřejné dpravy: a) bce, kraje, dbrvlné svazky bcí b) rganizace zřizvané neb zakládané kraji a bcemi, prvzvatelé dráhy neb drážní dpravy, dpravci ve veřejné linkvé dpravě Oblast pdpry 1.4. Rzvj reginálních letišť: a) kraje b) rganizace zřizvané neb zakládané kraji a bcemi Oblast pdpry 1.5. Rzvj místních kmunikací: a) bce, dbrvlné svazky bcí b) rganizace zřizvané neb zakládané bcemi Oblast pdpry 2.1. Integrvané prjekty rzvjvých center: a) kraje, měst České Budějvice a měst Plzeň b) NNO, fyzické sby pdnikající min. 2 rky, bchdní splečnsti zalžené dle zákna 513/1991 Sb., škly a šklská zařízení zakládaná neb zřizvaná kraji a bcemi, církevní škly a šklská zařízení, sukrmé škly a šklská zařízení, šklské právnické sby Oblast pdpry 2.2. Rzvjvé prjekty spádvých center: a) bce b) rganizace zakládané neb zřizvané právněnými bcemi ( byvatel) Oblast pdpry 2.3. Revitalizace částí měst a bcí: a) bce b) rganizace zakládané neb zřizvané právněnými bcemi ( byvatel) Strana 5 (celkem 12)

6 Oblast pdpry 2.4. Rzvj infrastruktury základníh, středníh a vyššíh dbrnéh šklství: a) bce, kraje b) škly a šklská zařízení zakládaná neb zřizvaná kraji a bcemi, církevní škly a šklská zařízení, sukrmé škly a šklská zařízení, šklské právnické sby Oblast pdpry 2.5. Rzvj infrastruktury pr sciální integraci: a) bce, kraje, dbrvlné svazky bcí b) rganizace zřizvané neb zakládané kraji a bcemi, šklská zařízení zakládaná neb zřizvaná kraji a bcemi, církevní šklská zařízení, sukrmá šklská zařízení, šklské právnické sby, pskytvatelé sciálních služeb uvedení v registru pdle zákna č. 108/2006 Sb., jejichž zřizvatelem není stát Oblast pdpry 2.6. Rzvj zdravtnické péče: a) bce, kraje, dbrvlné svazky bcí b) rganizace zřizvané neb zakládané kraji a bcemi, prvzvatelé nestátních zdravtnických zařízení Oblast pdpry 3.1. Rzvj infrastruktury cestvníh ruchu: a) bce, kraje, dbrvlné svazky bcí b) statní žadatelé (rganizace zřizvané neb zakládané bcemi a kraji, NNO, MSP pdnikající min. 2 rky, zájmvá sdružení právnických sb pdnikající min. 2 rky) Oblast pdpry 3.2. Revitalizace památek a využití kulturníh dědictví v rzvji cestvníh ruchu: a) bce, kraje, dbrvlné svazky bcí b) statní žadatelé (rganizace zřizvané neb zakládané bcemi a kraji, NNO, MSP pdnikající min. 2 rky, zájmvá sdružení právnických sb pdnikající min. 2 rky) Oblast pdpry 3.3. Rzvj služeb cestvníh ruchu, marketingu a prduktů cestvníh ruchu: a) bce, kraje, dbrvlné svazky bcí b) statní žadatelé (rganizace zřizvané neb zakládané bcemi či kraji, NNO, MSP pdnikající min. 2 rky, zájmvá sdružení právnických sb pdnikající min. 2 rky, Hspdářská kmra ČR) Strana 6 (celkem 12)

7 Část druhá přílhy (frmuláře) Přílha č. 1 : Frmuláře pr výpčet finančních ukazatelů pr hdncení žadatele v rámci ROP JZ Instituce: - bce, svazky bcí - kraje Uvedené ukazatele: - ukazatel zadlužensti V 1 - ukazatel pdílu phledávek na rzpčtu V 2 - ukazatel pdílu závazků na rzpčtu V 3 - ukazatel pdílu zastavenéh majetku na celkvém majetku V 4 - ukazatel dluhvé služby - V 5 Výpčet ukazatele zadlužensti v tis. Kč V 1 Čísl řádku Název 1 Pčet byvatel k 1.1. * 2 Dluhdbé úvěry (účet 951) 3 Krátkdbé úvěry (účty 281,282) 4 Obligace (účet 953) 5 Přijaté finanční výpmci a statní krátkdbé dluhy a závazky (účty 272, 283, 289) 6 Ostatní dluhdbé dluhy a závazky (účty 958, 959) 7 Zadluženst celkem v tis. Kč (ř. 2+ ř. 3+ ř. 4+ ř.5+ ř.6) 8 Zadluženst na 1 byvatele k v tis. Kč (řádek 7/řádek 1) 9 ZADLUŽENOST NA 1 OBYVATELE K v tis. KČ (řádek 8) 10 UKAZATEL ZADLUŽENOSTI v % (ř. 9/7 * 100) * pčet byvatel se uvede k 1.1. danéh rku, ke kterému se výpčet ukazatele zadlužensti pčítá (př. ukazatel zadlužensti k , pčet byvatel k ) Strana 7 (celkem 12)

8 Výpčet ukazatele pdílu phledávek na rzpčtu v tis. Kč V 2 Čísl řádku Název 1 Phledávky celkem (plžka 75 ** ) + depsané phledávky na pdrzvahvém účtu 2 Příjmy celkem p knslidaci + výnsy z hspdářské činnsti 3 Phledávky celkem (plžka 75**) + depsané phledávky na pdrzvahvém účtu x Pdíl phledávek na rzpčtu v % (řádek 3/řádkem 2) 5 PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU v % (řádek 4) ** Uvedené plžky jsu plžkami rzvahy Výpčet ukazatele pdílu závazků na rzpčtu v tis. Kč V 3 Čísl řádku Název 1 Závazky dluhdbé (plžka 166**) +závazky krátkdbé (plžka 189**) závazky za zaměstnanci (plžka 178**) závazky ze sciálníh zabezpečení a zdravtní pjištění (plžka 179**) + závazky z titulu finančníh vypřádávání 2 Příjmy celkem p knslidaci + výnsy z hspdářské činnsti 3 Závazky dluhdbé (plžka 166**) +závazky krátkdbé (plžka 189**) závazky za zaměstnanci (plžka 178**) závazky ze sciálníh zabezpečení a zdravtní pjištění (plžka 179**) + závazky z titulu finančníh vypřádávání x Pdíl závazků na rzpčtu v % (řádek 3/řádkem 2) 5 PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU v % (řádek 4) ** Uvedené plžky jsu plžkami rzvahy Výpčet ukazatele pdílu zastavenéh majetku na celkvém majetku v tis. Kč V 4 Čísl řádku Název 1 Zastavený mvitý a nemvitý majetek dle inventurních supisů a analytických účtů, případně perativní evidence, dlžený výpisem z LV a úvěrvými smluvami 2 Stálá aktiva (plžka 1 ** ) 3 Zastavený mvitý a nemvitý majetek dle inventurních supisů a analytických účtů, případně perativní evidence, dlžený výpisem z LV a úvěrvými smluvami x Pdíl zastavenéh majetku na celkvém majetku v % (řádek 3/řádkem 2) 5 PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU v % (řádek 4) ** Uvedené plžky jsu plžkami rzvahy Strana 8 (celkem 12)

9 Výpčet ukazatele dluhvé služby v tis. Kč V 5 Čísl řádku Název plžky Odkaz na rzpčtvu skladbu 1 daňvé příjmy (p knslidaci) třída 1 2 nedaňvé příjmy (p třída 2 knslidaci) 3 přijaté dtace finanční vztah plžka dluhvá základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 5 Úrky plžka splátky jistin a dluhpisů plžky 8xx2 a 8xx4 7 splátky leasingu plžka dluhvá služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 dělen ř. 4 Usnesením vlády č. 346/2004 byl schválen pstup Ministerstva financí pr hdncení zadlužensti bcí a krajů, přičemž hranice ukazatele dluhvé služby byla stanvena ve výši 30 %. V případě jejíh překrčení uveďte důvdy d kmentáře. Kmentář: Strana 9 (celkem 12)

10 Přílha č. 2 : Výpčty finančních ukazatelů pr hdncení žadatele v rámci ROP JZ Instituce: - pdnikatelské subjekty, sdružení - rganizace zalžené krajem neb bcí - NNO (vč. HK ČR), sdružení - rganizace zřizvané bcí, krajem, státem neb svazkem bcí Uvedené ukazatele: - celkvá rentabilita - zadluženst - běžná likvidita - pdíl výdajů na 1 Kč příjmů Obsah výkazů při vedení účetnictví pdle 563/1991 Sb. Celkvá rentabilita čistý zisk celkvá rentabilita = celkvý vlžený kapitál Zadluženst cizí kapitál zadluženst = celkvá aktiva Běžná likvidita běžná aktiva běžná likvidita = krátkdbé závazky Strana 10 (celkem 12)

11 Obsah výkazů při vedení daňvé evidence pdle 586/1992 Sb. Celkvá rentabilita čistý zisk celkvá rentabilita = celkvý vlžený kapitál Zadluženst cizí kapitál zadluženst = celkvá aktiva Pdíl výdajů na 1 Kč příjmů výdaje celkem Pdíl výdajů na 1 Kč příjmů = příjmy celkem Strana 11 (celkem 12)

12 Strana 12 (celkem 12)

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více