Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011"

Transkript

1 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1

2 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty pr tvrbu JZZZ 9 II. Kncepce a náležitsti jedntnéh zadání 1. První schůzka autrskéh týmu Pdba jedntnéh zadání a sulad s kncepcí NZZ 13 III. Zpracvání jedntnéh zadání v prgramu Tvůrce JZZZ 1. Příprava na tvrbu JZZZ a krdinace prací Tvrba databáze témat jedntlivých zkušek Dknčení JZZZ, editace d pdby pr škly Závěrečná kntrla jedntnéh zadání 24 Přílha Obecný přehled ze světa práce 2

3 Úvd Vážená paní editrk, vážený pane editre, děkujeme Vám za Vaši chtu být editrku/editrem jedntnéh zadání závěrečné zkušky. Stáváte se veducím pracvníkem autrskéh týmu pr tvrbu JZZZ. Těžištěm Vaší práce bude zajištění zpracvání jedntnéh zadání tímt autrským týmem včetně rganizačních a administrativních záležitstí. Činnsti spjené se zpracváním jedntnéh zadání budu prbíhat pdle metdických pkynů stanvených v tmt materiálu, který se zaměřuje na rganizační, kncepční i technické záležitsti tvrby JZZZ. Při tvrbě JZZZ budete rvněž využívat: Vzdělávání tvůrců jedntných zadání, pdklady (bry E) metdický materiál v tištěné pdbě. Speciální prgram Tvůrce JZZZ, který je určen pr zpracvání jedntnéh zadání a pskytne Vám šablnu JZZZ v elektrnické pdbě. Přístup d webvéh prtálu infrmačníh systému nvé závěrečné zkušky, ve kterém si můžete Vámi utvářené jedntné zadání vygenervat ve frmátu PDF na adrese Přístup k JZZZ mdelvéh bru vzdělání xx-xx-e/xx Mlynářské práce v infrmačním systému nvé závěrečné zkušky (dále IS NZZ). Kvalifikační standard úplné, příp. dílčí kvalifikace Vašeh bru vzdělání v tištěné i elektrnické pdbě (pkud existuje). Centrální adresa pr kmunikaci s řešitelským týmem prjektu v NÚOV je Aktuální pžadavky spjené s rganizací a administrativu prjektu i případné dplňující infrmace k tvrbě JZZZ Vám budu zasílány elektrnicky. Prsíme Vás prt pravidelnu a častu kntrlu Vaší elektrnické pšty. Ptřebné dplňující infrmace vývji prjektu budu rvněž zveřejňvány prstřednictvím webvých stránek prjektu které je třeba pravidelně sledvat. Přejeme Vám mnh úspěchů při tvrbě JZZZ. Řešitelský tým prjektu NZZ 3

4 I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ Tvrba JZZZ začíná zpravidla v září příslušnéh šklníh rku a musí být dknčena nejpzději v únru. Jedntlivé rganizační záležitsti a výstupy se řídí pevným harmngramem, který je nutné ddržvat. Věnujte prt plnění stanvených termínů zvláštní pzrnst a zhledněte je při stanvení termínů práce ve Vašem autrském týmu. Harmngram tvrby JZZZ SRPEN - ZÁŘÍ 2010 PŘÍPRAVA Činnst Výstupy Termíny Odpvídá přihlášení na šklení editrů k tvrbě JZZZ účast na šklení editrů vyplnění přihlášky na d knec srpna/ pčátek září editr editr sestavení autrskéh týmu deslání jmennéh seznamu autrů s platnými y na d editr rganizace 1. schůzky autrskéh týmu ZÁŘÍ LISTOPAD 2010 ZAHÁJENÍ TVORBY JZZZ známení termínu a místa schůzky na adresu rezervace PC učebny NÚOV na editr editr uskutečnění schůzky nejpzději d všichni členvé autrskéh týmu zpracvání zápisu z 1. schůzky autrskéh týmu úprava struktury JZZZ 2010/2011 pr br, přidělení práv autrům deslání zápisu z 1. schůzky na upravená struktura JZZZ rzkpírvání témat ústní zkušky d 14 dní d uskutečnění schůzky editr editr editr přidělení práv autrům editr přiřazení tázek ze světa práce k tématům ústní zkušky nejpzději d editr/autr 4

5 ŘÍJEN LEDEN ETAPA TVORBY JZZZ prbíhající tvrba témat d databáze IS NZZ zpracvání zprávy stavu rzpracvansti JZZZ ptvrzení připravensti JZZZ ke kntrle p uknčení 1. etapy tvrby práce jedntlivců, kmunikace autrskéh týmu, průběžná kntrla stavu tvrby témat, mžnst uskutečnění další schůzky autrskéh týmu na deslání zprávy stavu rzpracvansti JZZZ na deslání zprávy připravensti JZZZ ke kntrle p uknčení 1. etapy tvrby na nejpzději d nejpzději d editr/autři editr editr vypřádání připmínek NÚOV ke kntrle JZZZ dčasné zablkvání přístupu autrů k JZZZ zapracvání připmínek z kntrly d JZZZ (bnvení přístupu autrů k JZZZ) editr/autři ptvrzení ulžení témat d databáze deslání ptvrzení připravensti témat k ulžení d databáze na definitivní zablkvání JZZZ autrům nejpzději d 14 dnů d bdržení připmínek z NÚOV editr 15. LEDEN ÚNOR ETAPA TVORBY JZZZ dknčení editace JZZZ pr škly dplnění infrmací jedntném zadání d JZZZ editr závěrečná kntrla JZZZ ptvrzení zpřístupnění JZZZ šklám zpracvání/ editace splečných částí JZZZ prvedení závěrečné kntrly JZZZ na (2 verze: pr učitele, pr žáky) deslání zprávy zpřístupnění na nejpzději d 14 dnů d pkynu z NÚOV k dknčení JZZZ nejpzději d editr editr březen - duben 2011 v případě ptřeby prezentace JZZZ na metdických seminářích pr škly 5

6 2. Činnst autrskéh týmu Jedntné zadání příslušnéh bru zpracvává tzv. autrský tým JZZZ pvěřený vlastní tvrbu jedntnéh zadání. Veducí týmu (1 pracvník) zastává rli editra, statní jsu v rlích autrů. Členem týmu je rvněž dbrník z praxe (1 sba). Organizace práce mezi editrem, jeh splupracvníky z autrskéh týmu a řešiteli prjektu z NÚOV je nárčná. Jedntlivci mají přesně vymezené pracvní pvinnsti, dpvědnst a právnění. Činnst editra: Sestavuje autrský tým, řídí, krdinuje a kntrluje práci jedntlivých autrů, zdpvídá za plynulý průběh tvrby jedntnéh zadání a za celé výsledné JZZZ. Pracuje v prgramu Tvůrce JZZZ, který je určen pr tvrbu jedntnéh zadání a je právněn prvádět úpravy/editaci všech částí jedntnéh zadání. Zavazuje se chránit JZZZ před únikem infrmací. Editr může být interní či externí. Interní editr je pracvník NÚOV, externí editr je vybraný pracvník škly, která vyučuje daný br vzdělání. Externí editr může být ppř. i autrem některé části JZZZ (viz činnsti autra). Před zahájením tvrby JZZZ srpen až září Zúčastní se šklení editrů pr zpracvání JZZZ (srpen - září 2010). Přihlášku na šklení vyplní na adrese d Získá přístupvé údaje d prgramu Tvůrce JZZZ a seznámí se s prací v tmt prgramu. Při práci v Tvůrci pstupuje pdle materiálu Vzdělávání tvůrců jedntných zadání, pdklady (bry E). 2. Sestaví autrský tým JZZZ, d kteréh vybere autry. Pčet autrů se dvíjí především d ptřeb tvrby knkrétníh jedntnéh zadání. Zpravidla jde 2 až 3 sby, které jsu zaměstnanci dbrných škl. Pkud editr vyžaduje více autrů, knzultuje tut mžnst s pracvníkem NÚOV Je třeba, aby každý autr byl z jiné škly, v případě externíh editra může být jeden autr z jeh škly, další autři z jiných škl. 3. Nejpzději d dešle d NÚOV na jmenný seznam autrů s elektrnickými adresami (platný ) pr přidělení uživatelských práv k práci v Tvůrci JZZZ. Seznam autrů s kntakty vyplní d elektrnickéh frmuláře, který mu bude zaslán z NÚOV. Při zahájení tvrby JZZZ září až 15. listpad Nejpzději d zrganizuje 1. schůzku autrskéh týmu, tzn.: stanví termín a míst schůzky a známí je s příp. dalšími pžadavky d NÚOV (elektrnicky na z technických důvdů se dpručuje schůzku uskutečnit v prstrách NÚOV a v rámci schůzky seznámit autry s prací v Tvůrci JZZZ. Rezervaci pčítačvé učebny NÚOV zajistí na zajistí pzvání na tut schůzku pr jedntlivé autry. 5. Na 1. schůzce autrskéh týmu: v suladu s metdickými pkyny pr tvrbu JZZZ prjedná a dhdne s autry kncepci i strukturu jedntnéh zadání příslušnéh bru, djedná v autrském týmu rganizaci a pstup tvrby jedntnéh zadání, rzdělí úkly mezi jedntlivé autry, v suladu s termíny řešení prjektu prjedná s autry harmngram tvrby JZZZ, předá autrům přístupvé údaje d prgramu Tvůrce JZZZ (které bdrží d pracvníka NÚOV), 6

7 seznámí autry s principy práce v Tvůrci JZZZ (pkud se schůzka uskuteční v pčítačvé učebně NÚOV, je zde mžné využít splupráci pracvníků NÚOV; pkud se schůzka uskuteční mim NÚOV, např. ve škle, je třeba zajistit pr tyt účely pčítačvu učebnu). 6. Nejpzději d 14 dnů d uskutečnění schůzky zpracuje zápis z 1. schůzky autrskéh týmu a dešle jej elektrnicky na 7. Upraví v Tvůrci JZZZ připravenu becnu šablnu (strukturu) jedntnéh zadání pr ptřeby bru, přidělí autrům přístupvá práva k dhdnutým částem jedntnéh zadání, které budu zpracvávat. 8. Rzkpíruje strukturu témat ústní zkušky (celkvý pčet 30 témat) a zajistí přiřazení tázek z Obecnéh přehledu ze světa práce k jedntlivým tématům (pkud jsu sučástí ústní zkušky). V průběhu 1. etapy tvrby JZZZ říjen 2010 až 15. leden Zajišťuje zpracvání všech náležitstí JZZZ ptřebných pr tvrbu databáze témat v infrmačním systému nvé závěrečné zkušky (IS NZZ). Průběžně kmunikuje (elektrnicky, telefnicky) s jedntlivými autry. Dle ptřeby je mžné sjednat s pracvnicí NÚOV na i další schůzku autrskéh týmu. 10. Pravidelně kntrluje práci autrů v Tvůrci JZZZ. Upzrňuje autry na příp. nedstatky a dbá na t, aby ddržvali stanvené termíny. Kntrluje JZZZ také na webvém prtálu IS NZZ ve frmátu PDF. O stavu rzpracvansti JZZZ zašle d NÚOV elektrnicky zprávu d na Ve zprávě uvede k jedntlivým zkuškám: celkvé pčty témat, pčty a čísla témat, na kterých dsud nebyla práce zapčata, pčty a čísla témat, která dsud nejsu z plviny rzsahu zpracvána, čísla a pčty témat, která jsu již více než z plviny rzsahu zpracvána. 11. D zajistí vypracvání jedntnéh zadání pr účely ulžení témat d databáze IS NZZ. Elektrnicky d NÚOV dešle infrmaci tm, že JZZZ je připraven ke kntrle pr uknčení 1. etapy tvrby na 12. P bdržení vyjádření k úpravám jedntnéh zadání z NÚOV zapracuje nejpzději d 14 dnů veškeré připmínky řešitelů prjektu d JZZZ. Infrmaci zapracvání připmínek d JZZZ pět zašle elektrnicky na 13. Účastní se setkání editrů JZZZ přádaných řešiteli prjektu NZZ. V průběhu 2. etapy tvrby JZZZ 15. leden až 15. únr Zajistí dknčení tvrby JZZZ. Nejpzději d 14 dnů p bdržení infrmace z NÚOV tm, že JZZZ je připraven k dknčení, dpracuje JZZZ d pdby určené k jeh zveřejnění pr škly. 15. Zkntrluje celé JZZZ ve frmátu PDF na adrese a t v bu variantách variantu pr učitele i variantu pr žáky. Případné nedstatky dstraní či zajistí jejich dstranění ve splupráci s pracvníky NÚOV. Elektrnicky známí na že JZZZ je dknčen. Splupráce při prezentaci JZZZ březen až duben V případě knání metdických seminářů k jedntnému zadání bru prezentuje ve splupráci s dalšími členy autrskéh týmu vytvřené JZZZ. O rganizaci seminářů bude pdrbně elektrnicky infrmván z NÚOV 7

8 Činnsti autra: Autr je pracvník vybrané škly s ptřebnými pedaggickými a dbrnými zkušenstmi. Aktivně se pdílí na tvrbě jedntnéh zadání, zpracvává ty části jedntnéh zadání, pr něž je určen jak autr a nese za ně dpvědnst. Zavazuje se chránit JZZZ před únikem infrmací. 1. Pskytuje editrvi svji aktuální elektrnicku i pštvní adresu a telefnický kntakt. Průběžně s ním kmunikuje a účastní se sjednaných schůzek autrskéh týmu k tvrbě JZZZ. 2. Získává přístupvá práva pr práci v prgramu Tvůrce JZZZ, pracuje v tmt prgramu a vytváří v něm přidělené části JZZZ. Seznámení autrů s prgramem Tvůrce JZZZ zajišťuje editr. 3. Pdle charakteru přidělených úklů zpracvává např. témata jedntlivých zkušek, tvří kritéria hdncení, zpracvává správná řešení apd. 4. Pstupuje pdle pkynů editra, plní úkly v rzsahu dhdnutém s editrem, ddržuje termíny stanvené v harmngramu prací, přejímá dpvědnst za výsledky své práce. 5 Kntrluje svěřené části JZZZ ve frmátu PDF na adrese prvádí pravy zjištěných chyb a nedstatků. 6. Je právněn číst/prhlížet celé JZZZ jak čtenář, má mžnst připmínkvat a prjednávat části jedntnéh zadání zpracvané statními členy autrskéh týmu. 7. V případě knání metdických seminářů pr piltní škly splupracuje (p dhdě s editrem) při prezentaci JZZZ. Činnsti dbrníka z praxe: Je zástupcem zaměstnavatelské sféry z blasti výknu pvlání bru vzdělání, pr který je JZZZ vytvářen. Orientuje se v prblematice učňvskéh šklství. Při tvrbě JZZZ má knzultační a pradensku funkci. D autrskéh týmu JZZZ je vybrán (dpručen) relevantní prfesní rganizací. Zavazuje se chránit JZZZ před únikem infrmací. 1. Průběžně kmunikuje s editrem (elektrnicky, telefnicky). Účastní se sjednaných schůzek autrskéh týmu k tvrbě JZZZ. 2. Seznámí se s učebními dkumenty (RVP) příslušnéh bru vzdělání, kvalifikačním standardem úplné, příp. dílčí kvalifikace, ke které vzdělávání v bru směřuje, a s právními předpisy k uknčvání vzdělání v brech středníh vzdělání s výučním listem (vyhláška č. 47/20905 Sb.). 3. Seznámí se s cíli a vývjem prjektu Nvá závěrečná zkuška a s metdickými materiály určenými k tvrbě JZZZ (Kncepce NZZ, Tvrba jedntnéh zadání ve šklním rce 2010/2011). 4. Je právněn číst/prhlížet celé JZZZ jak čtenář. Psuzuje, zda vytvářené JZZZ dpvídá ptřebám praxe, navrhuje řešení zaměřená na jeh přizpůsbení pžadavkům výknu pvlání a knzultuje je v rámci autrskéh týmu. 5. Při psuzvání JZZZ vychází nejen z ptřeb prfese, ale i ze znalsti reálných mžnstí dbrných škl a schpnstí žáků učebních brů. 6. P uknčení tvrby JZZZ (březen 2011) zpracuje expertní psuzení jedntnéh zadání (rganizuje Hspdářská kmra ČR). 8

9 3. Kntakty pr tvrbu JZZZ Vedení prjektu Dana Kčkvá Jedntlivé záležitsti tvrby JZZZ zajišťuje realizační tým prjektu pracvníci NÚOV: Organizace tvrby jedntných zadání Renáta Drábvá Splupracuje s editry při sestavvání autrských týmů, vede evidenci autrských týmů a zajišťuje pdmínky pr jejich práci. Dle ptřeby kmunikuje s editry. Kntrluje ddržvání termínů tvrby a kvalitu zpracvání JZZZ. Pskytuje metdicku pmc hledně frmálních úprav JZZZ. Pradenství k frmálním úpravám JZZZ pskytuje také Jiří Vetýška Správa infrmačníh systému nvé závěrečné zkušky Libr Berný Petr Ks Spravuje celý IS NZZ. Přiděluje editrvi i jedntlivým autrům uživatelská práva a přístupvé údaje d prgramu Tvůrce JZZZ a d webvéh prtálu systému. Pskytuje metdicku pmc při řešení technicky nárčných tázek tvrby JZZZ - fungvání Tvůrce JZZZ, zpracvání slžitých grafických částí JZZZ, užívání elektrnických testů apd.). Zajišťuje rvněž prvz infrmačníh systému ve vztahu ke šklám. Metdické tázky tvrby JZZZ Rmana Jezbervá Navrhuje kncepci jedntnéh zadání a metdiku jeh tvrby. Pskytuje metdicku pmc editrům hledně becných pžadavků na pdbu a bsah JZZZ - ddržvání struktury JZZZ, zpracvání pdkladů k jedntlivým zkuškám i tématům, zařazvání nvých prvků d JZZZ (tázky ze světa práce apd.). Metdicku pmc pskytuje také Věra Vašákvá Administrativa a financvání tvrby JZZZ Hana Hušákvá Prjednává s editry persnální a eknmické záležitsti spjené s tvrbu JZZZ: uzavírání pracvně právních vztahů (DPČ, DPP), pčty autrů, výše úvazků, výkazy práce, dměny, pracvní cesty, rganizaci a zajištění schůzek autrských týmů, fakturace nákladů apd. Eknmické záležitsti prjektu zařizuje rvněž Zdeňka Baracvá Vzdělávání Vít Valeš Prjednává s editry jejich účast na vzdělávacích akcích určených pr editry a autry JZZZ i akcích pr škly (šklení editrů k tvrbě JZZZ, zabezpečení prstr NÚOV při seznamvaní autrů s prací v Tvůrci JZZZ, účast editrů na metdických seminářích pr škly k realizaci závěrečné zkušky pdle JZZZ). Asistentky prjektu Eva Davidvá Brnislava Vříškvá Pavla Tpičvá 9

10 II. Kncepce a náležitsti jedntnéh zadání 1. První schůzka autrskéh týmu Před zahájením práce na tvrbě JZZZ seznamte jak editr statní členy týmu s becnými pžadavky na bsah a pdbu JZZZ. Odvíjejí se d návrhu kncepce nvé závěrečné zkušky. Autrům je můžete bjasnit např. při první schůzce autrskéh týmu, příp. je při přípravě tét schůzky upzrnit na t, aby si je prstudvali na Jedná se : práci s kvalifikačním standardem úplné, příp. dílčí kvalifikace (KS), ke které vzdělávání v bru směřuje (pkud existuje), máte jej k dispzici v tištěné i v elektrnické pdbě), pkyny pr vytváření témat jedntlivých zkušek, blk tázek Obecný přehled ze světa práce, jeh pjetí a zařazení d JZZZ, pravidla pr stanvení prstru pr šklní část závěrečné zkušky. V suladu s těmit pžadavky rzhdněte na 1. schůzce autrskéh týmu pdbě JZZZ ve Vašem bru vzdělání. Průběh 1. schůzky (září říjen 2010) Nejprve prjednejte celkvu pdbu jedntnéh zadání Vašeh bru vzdělání, která musí dpvídat pžadavkům na becnu pdbu JZZZ, tj. stanvte: a) základní bsah jedntnéh zadání v suladu s dbrnými způsbilstmi stanvenými v kvalifikačním standardu (existuje-li), b) pčet témat jedntlivých zkušek, jejich základní bsah, strukturu a pžadavky na jedntný způsb vypracvání, c) ke které zkušce (ústní výjimečně praktické) budu zařazeny tázky z Obecnéh přehledu ze světa práce, d) jak vyřešíte pskytnutí prstru pr šklní část závěrečné zkušky. Ukažte autrům becnu strukturu JZZZ připravenu v prgramu Tvůrce JZZZ a prberte náležitsti zpracvání témat jedntlivých zkušek, tj.: e) u písemné zkušky rzhdněte zařazení testu/testů d témat, způsbu vypracvání správných řešení, ptřebě zpracvání antací témat, příp. způsbu zpracvání technické a výkresvé dkumentace k tématům, f) u praktické zkušky rzhdněte jedntné délce řešení témat pdle jedntnéh zadání, způsbu zpracvání pdkladů k vybavení pracviště, ptřebě zařazení správných řešení a způsbu jejich zpracvání, příp. způsbu zpracvání technické a výkresvé dkumentace k tématům, g) u ústní zkušky rzhdněte jedntném zpracvání způsbu témat (srvnatelný pčet tázek k tématu, srvnatelná úrveň jejich knkretizace, jedntná frmální úprava zpracvání), h) u jedntlivých zkušek (především písemné, praktické, příp. ústní) stanvte jedntný způsb zpracvání kritérií a pravidel hdncení témat, i) rzdělte práci mezi jedntlivé členy týmu, předejte autrům přístupvé údaje d prgramu tvůrce JZZZ a sdělte jim termín, d kteréh strukturu JZZZ v prgramu Tvůrce upravíte pdle th, na čem jste se dhdli. Od tht data mhu začít přidělené části zadání zpracvávat, 10

11 j) seznamte členy autrskéh týmu s principy práce v Tvůrci JZZZ, k) na základě harmngramu tvrby JZZZ splečně vypracujte harmngram tvrby JZZZ 2010/2011 Vašeh bru vzdělání. Zápis z 1. schůzky autrskéh týmu Výstupem z 1. schůzky autrskéh týmu je zápis, který zpracujete d 14 dnů p uknčení schůzky. Šablnu bdržíte elektrnicky z NÚOV. Zápis zašlete na Předpkládaná struktura zápisu z 1. schůzky autrskéh týmu ZÁPIS 1. pracvní schůzka autrskéh týmu bru vzdělání: Kód a název bru vzdělání Datum: Míst: pčítačvá a jazykvá učebna v NÚOV, případně jiné dplní editr Čas:.. 1. Autři byli seznámeni s kvalifikačním standardem úplné, příp. dílčí kvalifikace dplní editr 2. Autři byli seznámeni s Tvůrcem JZZZ v PC učebně NÚOV Autři byli seznámeni s Tvůrcem JZZZ v PC učebně škly 3. Prjednání pdby JZZZ bru vzdělání 3.1 Písemná zkuška pčet témat celkem 3.2 Praktická zkuška pčet témat celkem, délka praktické zkušky pdle JZZZ 3.3 Otázky ze světa práce budu přiřazeny k ústní/praktické zkušce 3.4.Způsb řešení šklní části závěrečné zkušky 4. Rzdělení prací 4.1 Písemná zkuška: Téma/ témata č.. Autr/autři 4.2 Praktická zkuška: Téma/ témata č.. Autr/autři 4.3 Ústní zkuška: Téma/ témata č.. Autr/autři 5. Členvé AT bdrželi kntakty na všechny členy AT a byl prjednán harmngram pstupu prací: (viz přílhu) Zápis zpracval/a: Datum: Přílha: Harmngram prací AT 11

12 2. Pdba jedntnéh zadání a sulad s kncepcí NZZ Při tvrbě JZZZ je třeba pstupvat v suladu s vývjem kncepce nvé závěrečné zkušky, která se pstupně a s hledem na specifické ptřeby jedntlivých brů vzdělání prmítá d becně platné pdby jedntnéh zadání. 2.1 Využívání kvalifikačníh standardu při tvrbě a úpravách JZZZ Kvalifikační standardy (KS) vytvářené v rámci prjektů NSK 1 ( ) a NSK 2 ( ) stanvují dbrné způsbilsti pžadvané pr kvalifikvaný výkn dbrných činnstí v příslušné prfesi (KS úplné kvalifikace), neb v určité blasti dbrných činnstí uplatnitelných na trhu práce (KS dílčí kvalifikace). Jejich využívání při tvrbě JZZZ bru vzdělání umžňuje psílit prvázanst bsahu ZZ s pžadavky praxe. Pkud máte k dispzici KS úplné kvalifikace, případně KS dílčí kvalifikace, ke které směřuje Váš br vzdělání, seznamte se s ním před zpracváním návrhu JZZZ. Psuďte, které dbrné způsbilsti lze věřvat v pdmínkách ZZ (některé je mžné z časvých či technických důvdů věřvat puze v průběhu studia). Při návrzích na zpracvání témat jedntlivých zkušek (písemné, praktické, ústní) pak usilujte t, aby témata bsahvala tázky a úkly zaměřené na věřvání c nejvíce dbrných způsbilstí stanvených v KS. Pslední verzi kvalifikačníh standardu úplné, příp. dílčí kvalifikace, ke které směřuje br vzdělání, máte k dispzici v tištěné i v elektrnické pdbě. Veďte autry k tmu, aby při tvrbě nvých témat písemné, praktické i ústní, příp. při invaci témat ze stávajícíh JZZZ dbali jejich prvázanst s dbrnými způsbilstmi stanvenými v KS; v průběhu tvrby JZZZ značujte v kvalifikačním standardu dbrné způsbilsti uplatněné v JZZZ v tématech jedntlivých zkušek; v závěru tvrby JZZZ tyt záznamy využijte jak pdklad pr vyplnění tabulky suladu jedntnéh zadání s dbrnými způsbilstmi stanvenými v KS, která je sučástí struktury JZZZ každéh bru vzdělání v prgramu Tvůrce JZZZ. 2.2 Tvrba témat jedntlivých zkušek V autrském týmu psuďte mžnsti psilvání praktickéh charakteru závěrečné zkušky. Témata jedntlivých zkušek tvřte tak, aby byla prakticky zaměřená. S hledem na ptřeby bru vzdělání usilujte prvázanst témat jedntlivých zkušek. Pkud jde pjetí a kncepci témat, z právníh hlediska zde neexistuje žádné mezení. Vzhledem ke kncepci NZZ však dpručujeme navrhvat témata tak, aby byla kmplexní. O kmplexní téma se jedná tehdy, když se dílčí tázky a úkly, na kterých je téma zalžen, vztahují z různých hledisek k vybrané dbrné blasti (blastem). Žáci při jeh řešení prkazují, že danu prblematiku jsu schpni vnímat v praktických suvislstech. Při tvrbě JZZZ i témat jedntlivých zkušek je třeba ddržvat základní pdmínky pr strukturu i rganizaci závěrečné zkušky, které jsu stanveny vyhlášku č. 47/2005 Sb., uknčvání vzdělávání ve středních šklách závěrečnu zkušku a uknčvání vzdělávání v knzervatři abslutriem. Samtná témata a pdklady pr jejich řešení (ppis, dkumentace) se vyvářejí v suladu se strukturu tématu v prgramu tvůrce JZZZ. Při zpracvání témat jedntlivých zkušek respektujte tyt pžadavky Písemná zkuška d JZZZ vypracujte nejméně 5 témat, ze kterých si ředitel škly z jedntnéh zadání vybere pr ZZ nejméně 3 témata a žák si z nich jedn téma zvlí. Minimální pčet témat je stanven tak, aby zbývající 2 témata mhla být využita pr účely pravné zkušky a knání zkušky v náhradním termínu. 12

13 Jedntlivá témata bsahují libvlný pčet úlh, úklů, tázek či bdů. Svým rzsahem, nárčnstí bsahu i p frmální stránce musí být zpracvána srvnatelným způsbem. Pkud témata bude zpracvávat více autrů, je třeba, aby se dpředu vzájemně dhdli na pčtu a rzsahu jedntlivých částí tématu i na jejich frmální úpravě (např. nelze stanvit u jednh tématu 3 becně zadané bdy a u jinéh 15 velmi knkrétně zadaných bdů). Témata vytvářejte s hledem na t, že zkuška trvá nejdéle 240 minut. Ředitel škly určí čas, ve kterém si žáci vlí jedn ze stanvených témat. Vlba tématu žákem se musí uskutečnit bezprstředně před zahájením písemné zkušky. Při frmulaci jedntlivých tázek a úklů v rámci tématu dbejte jejich srzumitelnst a jednznačnst, aby jejich pchpení nečinil žákům ptíže. V případě, že tázky/úkly vyžadují vlné dpvědi, je třeba zhlednit, že mnzí žáci se btížněji písemně vyjadřují. Měly by být prt frmulvány tak, aby umžňvaly stručné dpvědi. Pkud se rzhdnete, že sučástí řešení témat bude test (testy), musíte k němu vypracvat i pkyny pr žáky se specifikací záznamu dpvědí, správná řešení a pravidla a kritéria hdncení pr učitele. Pkud budete k tématům zpracvávat technicku či výkresvu dkumentaci (např. technické výkresy, schémata, grafy, brázky) věnujte zvýšenu pzrnst kvalitě jejich prvedení a kntrlujte její zbrazení v PDF frmátu. Bude-li dkumentace vytvářena více autry, dhdněte se rvněž na shdném způsbu jejíh zpracvání u jedntlivých témat. Prmyslete i t, jak ji budu využívat škly. Ke každému tématu písemné zkušky je nezbytné vytvřit rvněž správná řešení zadaných úlh, úklů, tázek či bdů. Prjednejte v autrském týmu srvnatelný způsb a rzsah jejich zpracvání u jedntlivých témat. Je třeba, aby vždy bsahvala knkrétní údaje vztahující se k zadané tázce, příp. k řešení úklu. U tázek zalžených na vypracvání vlných dpvědí žákem mhu být tyt údaje vyjádřeny i heslvitě, v případě matematických či jiných výpčtů musí být uvedeny jejich výsledky. Zpracvání správných řešení velmi vlivňuje kvalitu jedntnéh zadání, věnujte jim prt patřičnu pzrnst. Ke každému tématu musí být vypracvána kritéria a pravidla hdncení. Budu-li témata vytvářena více autry, stanvte si jedntný způsb jejich zpracvání. Pkud navrhnete pr hdncení bdvý systém, je třeba, aby pčet přidělvaných bdů dpvídal nárčnsti úklů a tázek stanvených v tématu. Prjednejte rzptyl bdvéh hdncení a jeh převd na klasifikační stupně. Žák by měl být klasifikván nedstatečně, pkud nedsáhne 25 % prcentních bdů. Jestliže je sučástí tématu řešení testu, musí být v rámci hdncení uveden i t, jak se výsledek testu pdílí na celkvé klasifikaci písemné zkušky. Dbejte také na kvalitu a jedntné zpracvání hdnticích tabulek. Zhlednění kncepce NZZ ve zpracvání témat písemné zkušky dsáhnete tehdy, jestliže témata (neb jejich části) nebudu zaměřena encyklpedicky, ale sustředí se na věření kmpetencí (vědmstí a dvednstí), které suvisejí s výknem praktických dbrných činnstí. Zadané úkly a tázky je vhdné zaměřvat také např. na stanvené pracvní pstupy, předpisy BOZP, základní výpčty (technické, eknmické) apd., tj. na kmpetence, které jsu významnu sučástí výknu pvlání. Nebrání-li tmu specifika bru, je žáducí navrhvat témata ve vztahu k praktické zkušce - např. část tématu zaměřit na zpracvání písemných pdkladů ptřebných pr realizaci tématu (případně dílčíh úklu) praktické zkušky. Pkud je sučástí řešení tématu test, měl by být zalžen na aplikaci teretických vědmstí při řešení knkrétních praktických úklů (např. vlba příčiny vzniku vady výrbku, výběr správných pstupů při nakládání se survinami či materiály, určvání funkcí jedntlivých sučástí strjů a zařízení apd.). Praktická zkuška D JZZZ zpracujte nejméně 3 témata. 1 Ředitel škly si ze zadání vybere nejméně jedn téma, které v suladu s vyhlášku využije pr ZZ. V případě, že vybere více témat, žáci si 1 V případě, že t kncepce tématu neumžní, knzultujte pčet témat s metdiky tvrby JZZZ. 13

14 téma lsují. Pkud se v autrském týmu rzhdnete zpracvat více než tři témata, nejste nijak mezeni jejich pčtem, ale zvažte přitm přiměřenst celkvéh rzsahu jedntnéh zadání a nárčnst tvrby jedntlivých témat. Obsah témat by měl být navrhván tak, aby při řešení témat žáci prkazvali, že zvládají úkny pdstatné pr výkn prfese, ke které směřval vzdělávání v bru. Pdle platné vyhlášky kná žák prakticku zkušku nejdéle 3 dny (u brů skupiny 82 Umění, užité umění 2 až 4 týdny). V jednm dni trvá zkuška nejvýše 7 hdin. V autrském týmu dhdněte a stanvte časvý limit, ve kterém budu škly realizvat jedntné zadání praktické zkušky v rámci bru. Je nezbytné, aby délka praktické zkušky pdle jedntnéh zadání byla stejná pr všechna témata praktické zkušky. Minimální délka trvání praktické zkušky pdle jedntnéh zadání je 5 hdin. Dpručujeme kncipvat témata praktické zkušky tak, aby zde zbyl časvý prstr, který škla může využít pr případné zařazení svých specifik vyplývajících ze ŠVP, tj. pr tzv. šklní část závěrečné zkušky, zaměřenu např. na prfilaci příslušné škly, reginální specifika atd. Sučástí každéh tématu je stanvení pžadavků na materiální a technické zabezpečení zkušky (vybavení pracviště, materiál, zařízení, nářadí, nástrje, strje, pmůcky, měřidla). Tyt pžadavky by měly dpvídat běžným pžadavkům na standardní technické a materiální vybavení škl, které příslušný br vyučují, a také tmu, že zkuška může prbíhat na dbrném pracvišti škly neb v reálných pracvních pdmínkách (např. ve firmě). Dhdněte si jedntný frmální způsb jejich zpracvání v jedntlivých tématech. Nezbytnu sučástí řešení každéh tématu by měl být věření schpnstí žáků ddržvat předpisy BOZP při praktických činnstech a důsledné pužívání chranných pracvních prstředků. Ke každému tématu musí být vypracvána kritéria a pravidla pr hdncení. Dhdněte se na jedntném způsbu jejich zpracvání. Např. u systému bdvéh hdncení by v ptimální pdbě měl být pr všechna témata stanven stejný pčet dsažitelných bdů, jedntně by měl být stanven také rzptyl bdů ve vztahu k jedntlivým klasifikačním stupňům. Žák by měl být klasifikván nedstatečně, pkud nedsáhne 25 % prcentních bdů. Pčty bdů přidělvané jedntlivým úklům (příp. pracvním peracím) by měly být přiměřené jejich nárčnsti a důležitsti pr výkn prfese. Zhlednění kncepce NZZ ve zpracvání témat praktické zkušky dsáhnete tehdy, jestliže témata budu bsahvě zaměřena na blasti pdstatné pr výkn prfese, budu vztažena z různých hledisek k vybrané dbrné blasti a umžní věřit více dbrných způsbilstí z KS (pkud je pr příslušný br k dispzici). Téma by měl spčívat v řešení knkrétních pracvních prblémů (situací) v reálném neb simulvaném pracvním prstředí a věřvat připravenst žáků pr praxi. Umžní-li t specifika bru, je vhdné prvázat témata praktické zkušky s tématy (neb částmi témat) písemné, příp. ústní zkušky. Ústní zkuška Pr ústní zkušku zpracujte d jedntnéh zadání 30 témat, ze kterých ředitel škly vybere pr ZZ nejméně 25 a žák si jedn téma vylsuje. Při tvrbě témat ústní zkušky zhledněte t, že vlastní zkuška trvá nejdéle 15 minut (příprava ke zkušce trvá nejméně 15 minut, je-li sučástí tématu grafické neb písemné řešení, může předseda zkušební kmise prdlužit dbu přípravy až 15 minut). Tent časvý limit v převážné většině brů zahrnuje i věřvání tázky ze světa práce. Témata kncipujte tak, aby úkly a tázky v nich frmulvané pskytvaly žákům snvu (bdy) pr frmulaci dpvědí. Vhdné je zařadit d zadání tématu i pdklady pr žáky (brázky, schémata apd.), které jim usnadní dané prblematice hvřit. Zhlednění kncepce NZZ ve zpracvání témat ústní zkušky dsáhnete tehdy, jestliže témata bsahují úkly a tázky zaměřené na navrhvání pstupu řešení praktických úklů, jejich zdůvdnění, příp. bhajbu zvlených řešení. Nebrání- li tmu specifika bru, je vhdná rvněž návaznst témat či jejich částí na témata praktické zkušky. 14

15 2.3 Uplatnění tázek Obecný přehled ze světa práce Blk tázek Obecný přehled ze světa práce bsahuje 30 stručných tázek zaměřených na t, aby žáci prkázali základní praktický přehled běžných prblémech pracvníh i bčanskéh živta dspělých. Jejich zařazení d jedntnéh zadání každéh bru vzdělání je pvinné. V becné struktuře jedntnéh zadání v Tvůrci JZZZ máte tyt tázky i rganizační pkyny k jejich věřvání uvedeny jak u ústní zkušky, tak i u praktické zkušky. V autrském týmu rzhdujete tm, ve které zkušce ústní, výjimečně praktické je budu škly u závěrečné zkušky věřvat. Zařazení tázek ze světa práce k ústní zkušce Jestliže se rzhdnete zařadit tyt tázky k ústní zkušce, získají škly tyt tázky zakmpnvané již přím d zadání každéh ze 30 témat ústní zkušky (tj. při tvrbě jedntlivých témat přiřadíte ke každému z nich jednu tázku ze světa práce). Časvý limit věnvaný na jejich zdpvězení je u ústní zkušky minimálně 3 minuty, maximálně 5 minut. Zkušební kmise rzhduje tm, zda žák bude zdpvídat tut tázku na pčátku, v průběhu, neb na knci ústní zkušky. Zařazení tázek ze světa práce k praktické zkušce Výjimečně lze zařadit tázky ze světa práce d praktické zkušky. V takvém případě škly získají celý blk 30 tázek v jedntném zadání phrmadě a přiřazení tázek k tématu/tématům praktické zkušky zajišťují samy. Časvý limit věnvaný na jejich zdpvězení je u praktické zkušky minimálně 3 minuty, maximálně 10 minut. Sučasně s tématem praktické zkušky žák vylsuje jednu tázku z tht blku. Škla zajistí její zkušení při zahájení, v průběhu, či na knci praktické zkušky. Z dsavadních zkušenstí z věřvání jedntnéh zadání vyplývá, že v naprsté většině brů jsu tázky ze světa práce uplatňvány u ústní zkušky a škly s tím nemívají prblémy. V rámci praktické zkušky je pměrně prblematické jak samtné lsvání tázky, tak i zajišťvání rganizačních pdmínek jejich věřvání (prstry, přítmnst vyučujících teretických předmětů). Dpručujeme tedy prefervat jejich zařazení k ústní zkušce. Pdrbnsti k Obecnému přehledu ze světa práce jsu uvedeny v přílze. 2.4 Prstr pr vytvření šklní části závěrečné zkušky V průběhu utváření kncepce nvé závěrečné zkušky se stále více ukazuje ptřeba zajistit, aby pžadavek na srvnatelnst výsledků vzdělávání žáků v daném bru nebyl v rzpru s psilváním autnmie, kteru šklám umžňuje tvrba ŠVP na základě RVP. Prt je nezbytné stanvit, jak budu škly realizující závěrečnu zkušku pdle jedntnéh zadání pstupvat, pkud se rzhdnu uplatňvat u ZZ specifika vyjadřvaná v ŠVP. Pr škly, které nebudu zařazení svých specifik d závěrečné zkušky usilvat, přitm musí být jedntné zadání nadále kncipván tak, aby je mhly plně využívat bez jakýchkliv změn. V autrském týmu tedy prjednejte, jak vytvříte prstr pr realizaci tzv. šklní části závěrečné zkušky, ve které by škla v případě zájmu mhla věřvat i výsledky žáků vyplývající ze ŠVP. Zařazení tét šklní části d ZZ však nesmí mezit funkčnst jedntnéh zadání jak standardu směřujícíh ke srvnatelnsti výsledků žáků příslušnéh bru. Pr realizaci šklní části závěrečné zkušky prt platí, že: rzhdnutí zařazení či nezařazení šklní části d ZZ je v kmpetenci škly, která vytvří její bsah, plně za něj dpvídá a zajišťuje jeh dplnění k jedntnému zadání; hdncení šklní části, pkud je šklu zařazena, vlivňuje celkvé hdncení výknu žáka u vybrané zkušky (praktické, písemné či ústní) maximálně v rzmezí jednh klasifikačníh stupně; jestliže žák neuspěje při řešení tématu jedntnéh zadání příslušné zkušky, pak je klasifikván stupněm 5 - nedstatečný, i když při řešení šklní části ZZ bude úspěšný. Prstr pr šklní část ZZ můžete zajistit jedním ze dvu uvedených způsbů, případně jejich kmbinací: 1. Pr témata jedntnéh zadání praktické zkušky nevyčerpáte celu dbu stanvenu vyhlášku 15

16 Pdle vyhlášky č. 47/2005 Sb. trvá praktická zkušky nejdéle 3 dny p 7 hdinách (tj. 21 hdin). Nebrání-li tmu specifika Vašeh bru, stanvte délku praktické zkušky pdle jedntnéh zadání tak, aby tut dbu nepkrývala (např. 2 dny p 7 hdinách). Stanvená délka praktické zkušky se uvádí d rganizačních pkynů k praktické zkušce. Uvádí se rvněž ke každému tématu praktické zkušky. Je nutné, aby u všech témat byla stanvena jedntně. V rganizačních pkynech bude rvněž uvedena infrmace tm, že zbývající časvý prstr může škla využít pr zařazení tzv. šklní části závěrečné zkušky, infrmace tvrbě jejíh bsahu a pkyny k jejímu hdncení. 2. Pskytnete šklám mžnst nahradit některé části jedntnéh zadání jejich specifiky Tét mžnsti musí být přizpůsbena kncepce témat. Témata jedné ze zkušek musí být navržena tak, že budu bsahvat pvinné tázky/úkly, které škla musí bezpdmínečně respektvat a nepvinné tázky/úkly, které může nahradit svými. Nepvinné části tématu značíte v jedntném zadání písmenem Š. Měl by se vždy jednat tázky a úkly, které nejsu pr řešení tématu jedntnéh zadání stěžejní a pkrývají nanejvýš jednu pětinu bsahu tématu příslušné zkušky. Tzn.: např. téma písemné zkušky bude bsahvat 10 tázek/úklů, sm pvinných a dvě/dva nahraditelné šklu. Téma ústní zkušky bude bsahvat celkem 5 tázek (včetně tázky ze světa práce). Jedna ze čtyř dbrných tázek bude nahraditelná šklu. V rganizačních pkynech k řešení takt kncipvaných témat bude uveden, že škla může d JZZZ zasáhnut puze tím, že nahradí nepvinné tázky/úkly (značené písmenem Š ) svými vlastními, jinak realizuje celé téma ve stanvené pdbě. Vypracvání a nahrazení nepvinných částí tématu v JZZZ musí zajistit škla sama. Hdncení nepvinných částí tématu vlivní celkvé hdncení příslušné zkušky stejně jak hdncení šklní části ZZ. 16

17 III. Zpracvání jedntnéh zadání v prgramu Tvůrce JZZZ Tvrba JZZZ prbíhá v infrmačním systému nvé závěrečné zkušky (IS NZZ). 1. Příprava na tvrbu JZZZ a krdinace prací JZZZ budete vytvářet ve speciálním prgramu Tvůrce JZZZ, který umžňuje editrvi i všem autrům na základě přidělených práv kamžitý přístup k nejaktuálnější verzi zadání. Před zahájením prací se pečlivě seznamte s pkyny pr práci ve Tvůrci JZZZ, které jsu bsaženy v materiálu Vzdělávání tvůrců jedntných zadání, pdklady (bry E). Seznamte autry s tímt prgramem (při první schůzce autrskéh týmu, kdy s nimi budete prjednávat, jaku část JZZZ budu zpracvávat). Ukažte jim zde připravenu becnu strukturu jedntnéh zadání značenu kódem a názvem Vašeh bru vzdělání a vysvětlete jim, že je využitelná pr všechny bry vzdělání. U jedntlivých zkušek dhdněte s autrem/autry témat, jakým způsbem strukturu témat upravíte v suladu se stanvenými pžadavky na strukturu jedntnéh zadání pr ptřebu Vašeh bru vzdělání (v becné struktuře témat jedntlivých zkušek jsu určité části závazné pr JZZZ všech brů vzdělání, puze některé lze vypustit, příp. dplnit další). Strukturu témat v rámci příslušné zkušky je třeba stanvit jedntně, cž je nutné dhdnut zejména tehdy, pkud témata téže zkušky zpracvávají autři z různých škl. V případě jakýchkliv nejasnstí se braťte na pvěřené pracvníky NÚOV. 1.1 Rzkpírvání témat ústní zkušky v Tvůrci JZZZ V Tvůrci JZZZ jsu v becné struktuře jedntnéh zadání připravena puze 2 témata pr ústní zkušku. Je t z th důvdu, že celkvý pčet (30) témat je vyský a je zbytečné, abyste u těcht všech témat museli jejich strukturu pr ptřebu Vašeh bru upravvat mechanicky sami. Prt s autrem/autry ústní zkušky nejprve dhdněte, jaká bude jedntná struktura tématu tét zkušky. Následně u bu připravených témat dstraňte části/ ddíly, které nebudete při zpracvání témat využívat. Pté témata rzkpírujte na celkvý pčet 30 témat. Autr/autři ústní zkušky budu mci zpracvávat témata teprve pté, až se jich v Tvůrci JZZZ bjeví všech 30 ve Vámi upravené struktuře. 1.2 Rzpracvání blku tázek Obecný přehled ze světa práce k tématům ústní zkušky Ve stanvené becné struktuře JZZZ je připraven celý blk 30 tázek z Obecnéh přehledu ze světa práce zpracvaný ve dvu ddílech na dvu místech. Jednu je umístěn za tématy praktické zkušky a jednu za tématy ústní zkušky. Krmě tázek samtných bsahuje i rganizační pkyny pr učitele, které se vztahují ke způsbu využití tázek v rámci příslušné zkušky a jejich zkušení a hdncení. V knečné pdbě JZZZ Vašeh bru bude však využit puze u jedné z bu zkušek. Pkud jste tyt tázky zařadili k praktické zkušce, dstraňte v Tvůrci JZZZ ddíl Obecný přehled ze světa práce umístěný za tématy ústní zkušky (tj. pnechejte jej puze za tématy praktické zkušky). Pkud jste tyt tázky zařadili k ústní zkušce, přiřaďte jedntlivé tázky přím k tématům. Z ddílu Obecný přehled ze světa práce zkpírujte d ddílu Zadání ke každému tématu ústní zkušky jednu tázku ze světa práce (tj. ke 30 tématům bude přiřazen 30 různých tázek). P vlžení jedntlivých tázek k tématům ústní zkušky ba ddíly bsahující Obecný přehled ze světa práce z JZZZ dstraňte. T vše udělejte ještě předtím, než začnu autři jedntné zadání zpracvávat. Vyhnete se tak nejedntnému zpracvání témat jedntnéh zadání, cž byste museli v průběhu práce djednávat mnhem btížněji. Jedntliví autři mhu mít různé prblémy se zvládáním práce v Tvůrci JZZZ (tvrba a frmální úpravy textů, tvrba grafických částí témat apd.), prt průběžně kntrlujte jejich práci v tmt prgramu. Kntrlu tvrby JZZZ prvádějte také na webvém prtálu IS NZZ, kde si Vy i jedntliví autři můžete JZZZ prhlížet v PDF dkumentu v takvé pdbě, jak je uvidí škly. 17

18 1.3 Etapy tvrby jedntnéh zadání Vlastní tvrba JZZZ je rzdělena d dvu základních etap, z nichž 1. etapa je zaměřena na vytváření témat pr databázi témat závěrečné zkušky v IS NZZ, 2. etapa je zaměřena na dknčení JZZZ jeh editaci jak kmpletníh dkumentu, který bude zpřístupněn šklám ve dvu subrech frmátu PDF, a t jak verze pr učitele a verze pr žáky. V 1. etapě tvrby JZZZ (říjen leden 2011) vytvříte témata pr ulžení d databáze autři zpracují d vámi připravené struktury pracvní verze témat jedntlivých zkušek; předlžte je ke vzájemnému psuzení a připmínkám všem členům týmu; prjednejte s autry zapracvání připmínek a vyžádejte si d nich ptvrzení, že již dknčili tvrbu témat; d 15. ledna 2011 zašlete na zprávu tm, že JZZZ je připraven ke kntrle p uknčení prací v 1. etapě tvrby; d tét chvíle až d bdržení připmínek již d JZZZ nezasahujte a zablkujte jedntlivým autrům k němu přístup; z NÚOV bdržíte připmínky k ptřebným úpravám témat JZZZ pr ulžení d databáze; d 14 dní zajistěte, aby autři témata na základě připmínek upravili (pskytněte jim znvu přístup k JZZZ) a zašlete na zprávu tm, že témata je mžné ulžit d databáze; definitivně zablkujte autrům přístup k JZZZ, mhu zadání prhlížet puze jak čtenáři. Ve 2. etapě tvrby JZZZ (15. leden únr 2011) zajistíte dknčení tvrby JZZZ v NÚOV bude prvedena pakvaná kntrla JZZZ a Renáta Drábvá Vám zašle vyjádření k úpravám; v případě, že vše bude v přádku, ptvrdí, že JZZZ je připraven k dknčení, tj. ke zpracvání d pdby pr škly; nejpzději d 14 dnů p bdržení infrmace, že JZZZ je připraven k dknčení, dpracujte (zeditujte) JZZZ d kmpletníh dkumentu určenéh pr škly; vyplňte ptřebné infrmace jedntném zadání d příslušné části JZZZ a tabulku suladu jedntnéh zadání s kvalifikačním standardem (v případě, že KS pr Váš br nebyl k dispzici, tabulku dstraňte); zkntrlujte pdbu JZZZ na webvém prtálu IS NZZ ve frmátu PDF, ve dvu subrech verzi pr učitele i verzi pr žáky; zašlete na zprávu, že JZZZ může být zpřístupněn šklám. 2. Tvrba databáze témat jedntlivých zkušek (1. etapa říjen 2010 až 15. leden 2011) Tat etapa je zaměřena na tvrbu databáze témat závěrečné zkušky pr IS NZZ. Jejím cílem je shrmáždit témata, která budu využívána při tvrbě JZZZ v dalších letech. Každé téma ukládané v databázi musí být zpracván jak ucelená kapitla. Pr jedntlivé zkušky je struktura každéh tématu navržena tak, aby mhla být využívána ve všech brech vzdělání. Prt bsahuje c nejširší výčet částí/ddílů, které budete zpracvávat, resp. naplňvat v suladu s ptřebami bru. Jak již byl výše uveden, nejdříve prjednejte s autry, jak máte strukturu tématu písemné, praktické i ústní zkušky upravit a připravit ji pr jejich práci. Zárveň s nimi dhdněte, klik témat jim máte připravit pr písemnu a prakticku zkušku. Přitm je nezbytné ddržet pžadavky na becnu strukturu jedntnéh zadání, v níž je zařazení některých částí/ddílů d struktury tématu a jejich zpracvání pvinné. O zařazení a zpracvání nepvinných částí/ddílů rzhdujete sami pdle ptřeb jedntnéh zadání Vašeh bru. V případě, že některu z těcht nepvinných částí/ddílů nevyužijete, dstraníte ji ze struktury tématu. Při naplňvání jedntlivých ddílů ve struktuře tématu se v Tvůrci JZZZ řiďte pkyny uvedenými v pznámkách pd čaru, které p zpracvání tématu dstraňte. 18

19 C nejvíce využívejte splečných textů vytvřených v NÚOV, které jsu uvedeny v některých ddílech (např. rganizační pkyny, pkyny pr žáky apd.). Tyt texty můžete dplňvat/upravvat pdle ptřeb bru. Pkud v jedntném zadání budete vytvářet vlastní texty, ddržujte terminlgii užívanu v platných právních předpisech. Pr značení závěrečné zkušky i jedntlivých zkušek platí: Závěrečná zkuška ZZ - nikliv např. závěrečná učňvská zkuška, ZUZ apd. Písemná zkuška nikliv např. písemná část závěrečné zkušky, písemná část apd. Praktická zkuška nikliv např. praktická část závěrečné zkušky, praktická část apd. Ústní zkuška nikliv např. ústní část závěrečné zkušky, ústní část apd. Při přímém slvvání žáků je žákům zaptřebí vždy vykat. Témata všech zkušek je nutn číslvat arabsku číslicí 1, 2, 3, nikliv římskými číslicemi. Při zpracvání JZZZ ddržujte pkyny k frmálním úpravám stanvené v materiálu Vzdělávání tvůrců jedntných zadání, pdklady (bry E), ddržujte předepsané frmátvání pmcí stylů, dbejte na typgrafická pravidla a pravpisné nrmy. S přadím jedntlivých ddílů v rámci danéh tématu ani celéh jedntnéh zadání nelze manipulvat (tj. přeskupvat je, zařazvat na jiné míst apd.). Tzv. pvinné ddíly nelze dstraňvat. Názvy ddílů, které jsu určeny pr učitele, se ve struktuře JZZZ zbrazují v kurzívě. Dbejte na t, abyste je mylem neznačili jinak, prtže by se v pdbě pr škly (tj. v subrech PDF) zbrazily d té verze jedntnéh zadání, která je určena žákům. Každý ddíl, který má být uveden v bsahu, nezapmeňte značit v Tvůrci JZZZ. Obsah kntrlujte ve frmátu PDF. U grafických částí (technické dkumentace, výkresů, brázků, schémat, tabulek, grafů) vždy zkntrlujte jejich zbrazení v subrech PDF (některé z nich se v Tvůrci JZZZ zbrazují jinak). Dbejte na vkládání pevnéh knce stran; ve frmátu PDF průběžně kntrlujte, zda se vytvřený text nerzběhl. Důležité je, aby zejména u testů byla vždy na knci stránky kmpletní tázka, tj. aby nepkračvala na další straně. Hdnticí tabulky u témat jedntlivých zkušek zpracujte d jedntné frmální úpravy. Písemná zkuška struktura tématu Téma č. 1 až x 1. Identifikační údaje. Pvinný ddíl. Uvádějí se d šablny jedntnéh zadání u každéh tématu. V šablně neměňte ani styl ani velikst písma. Vyplňte zde čísl tématu, šklní rk využití tématu, název tématu a ppis tématu. Pkud pr téma nelze jednznačně frmulvat název, pak název tématu nevyplňujte, ale klnku nedstraňujte (nechte ji prázdnu). Vždy však musíte zpracvat ppis tématu, a t v rzsahu max. 240 znaků. V případě, že téma se skládá z řady rzdílných tázek/úklů, uveďte k nim v ppisu tématu heslvité údaje. (Identifikační údaje budu využity pr účely databáze témat, nikliv pr škly). 2. Organizační pkyny. Pvinný ddíl. Je určen pr učitele. 19

20 Využijte text NÚOV, v případě ptřeby jej dplňte knkrétní pkyny nezbytné pr řešení danéh tématu. Pznámku testu a antacích pnechejte či dstraňte (pdle th, zda téma bsahuje i řešení testu, jsu zpracvány antace témat, neb ne). 3. Pkyny pr žáka. Pvinný ddíl. Využijte text NÚOV, v případě ptřeby jej dplňte další pkyny nezbytné pr řešení tématu (např. jak má žák při řešení pstupvat, jaké pmůcky a pdklady může využívat apd.). Nehdící se části textu dstraňte. Je-li sučástí řešení tématu test, uveďte becnější pkyny pr jeh zpracvání. V případě tvrby vlastních textů dbejte na jejich jednznačnst, srzumitelnst a přiměřený rzsah. 4. Zadání. Pvinný ddíl. Vypracujte úkly/tázky, které žák v rámci tématu řeší. Je-li t mžné, zařaďte d zadání i ptřebnu technicku, výkresvu neb brázkvu dkumentaci. 5. Technická/výkresvá/brázkvá dkumentace. Oddíl se zpracvává dle ptřeb bru. Vypracujte jej v případě, že práce/manipulace se schématy, výkresy, brázky apd. ptřebnými k řešení tématu vyžaduje jejich zpracvání d samstatné slžky. Neptřebujete-li dkumentaci takt zpracvat, tent ddíl dstraňte. 6. Zadání správná řešení. Pvinný ddíl. Je určen pr učitele. Zpracujte knkrétní údaje vztahující se k tázkám a úklům řešeným v tématu. U tázek zalžených na vypracvání vlných dpvědí žákem můžete tyt údaje vyjádřit i heslvitě, v případě matematických či jiných výpčtů musí být uvedeny jejich výsledky. Zpracvání správných řešení věnujte patřičnu pzrnst. Pdprují jedntný přístup učitelů k hdncení zpracvání tématu. V případě, že je sučástí témat písemné zkušky test, zpracujte k němu následující 3 ddíly, jinak tyt ddíly dstraňte. 7. Test pkyny pr žáky. Stanvte pkyny, kterými se žáci řídí při zpracvání testu, upřesněte způsb záznamu dpvědí (např. přím d testu, d tabulky apd.) a mžnsti prvádění prav. 8. Test zadání. Vypracujte/zařaďte samtný test. 9. Test správná řešení. Oddíl ve vztahu k testu vypracujte vždy. Je určen pr učitele. Obsahuje správné dpvědi na testvé tázky. 10. Hdncení, kritéria a pravidla. Pvinný ddíl. Je určen pr učitele. Stanvuje jedntný způsb hdncení řešení tématu žákem (např. bdvé hdncení jedntlivých částí tématu a jeh převd na klasifikaci). Je vhdné vypracvat jej frmu tabulek, které by měly mít jedntnu frmální úpravu. Je-li sučástí písemné zkušky test, musí zde být uveden, jak se jeh hdncení prmítne d celkvéh hdncení řešení tématu. Praktická zkuška struktura tématu Téma č. 1 až x 1. Identifikační údaje. Zpracvávají se tak, jak je uveden u písemné zkušky. 2. Organizační pkyny. 20

21 Pvinný ddíl. Je určen pr učitele. Využijte text NÚOV. Upřesněte délku trvání zkušky dle vyhlášky č. 47/2005 Sb. a jejíh trvání pdle jedntnéh zadání. Délka trvání praktické zkušky pdle JZZZ musí být stejná u všech témat, a t minimálně 5 hdin. Jestliže pkrývá JZZZ celu délku praktické zkušky stanvenu vyhlášku, dstraňte text týkající se zbývajícíh časvéh prstru pr zařazení šklní části ZZ. Pznámku zařazení pdtázek z Obecnéh přehledu ze světa práce pnechejte puze v případě, že jste se rzhdli tent blk pdtázek přiřadit k praktické zkušce, jinak ji dstraňte. V případě ptřeby dplňte specifické pkyny pr řešení danéh tématu (např. časvé rzvržení řešení tématu a infrmace, které musí žákům učitelé k řešení sdělit, apd.). 3. Vybavení pracviště. Pvinný ddíl. Je určen pr učitele. Zpracujte ppis/výčet pmůcek nářadí, strjů, zařízení, materiálu apd., které musí mít žák při řešení tématu k dispzici. 4. Pkyny pr žáka. Pvinný ddíl. Využijte text NÚOV. V případě ptřeby dplňte infrmace např. k pstupu, který musí žák ddržet při řešení tématu, k vlbě pmůcek, využívání nástrjů, strjů, zařízení, ddržvání předpisů BOZP apd. U vlastních textů dbejte na jejich jednznačnst, srzumitelnst a přiměřený rzsah. 5. Zadání. Pvinný ddíl. Zpracvává se bdbně jak u písemné zkušky. 6. Technická/výkresvá/brázkvá dkumentace. Oddíl se zpracvává dle ptřeb bru. Pstupuje se bdbně jak u písemné zkušky. 7. Zadání správná řešení. Oddíl se zpracvává dle ptřeb bru. Je určen pr učitele. Zpracujte jej, pkud správná řešení pvažujete za důležitá pr psuzvání výknů žáků. Jinak ddíl dstraňte. 8. Hdncení, kritéria a pravidla. Pvinný ddíl. Je určen pr učitele. Zpracvává se bdbně jak u písemné zkušky (s výjimku pznámky testu). Ústní zkuška struktura tématu Téma č. 1 až Identifikační údaje. Pvinný ddíl. Zpracvávají se tak, jak je uveden u písemné zkušky. Jedinu výjimku je t, že d ppisu tématu musíte přiřadit i heslvitý údaj tázce ze světa práce, který je v blku Otázek ze světa práce za každu tázku uveden v závrce. Pr bry, ve kterých je blk Otázek ze světa práce zařazen u praktické zkušky, tt neplatí. 2. Organizační pkyny. Pvinný ddíl. Je určen pr učitele. Využijte text NÚOV. Pznámku zařazení pdtázek z Obecnéh přehledu ze světa práce dstraňte puze v případě, že jste zařadili tyt tázky k tématům praktické zkušky, jinak ji pnechejte. Text lze dplnit další infrmace ústní zkušce, např. becný ppis struktury tématu, výčet pmůcek, které žák může pužívat při přípravě na zkušku, zabezpečení ptřebných pdkladů pr žáky apd. 21

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO OTEVŘENÁ MISTROVSTVÍ ČR V MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍCH 2009 Vydala Sprtvně technická kmise ČSA STK ČSA 1 SŘ OMČR mládeže 2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Otevřená

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dpady spuštění základních registrů na subjekty územní samsprávy Vydavatel: Ministerstv vnitra ČR, ve splupráci s kraji Zpracvatel: CORTIS Cnsulting s.r.. Datum vydání: 11. 4. 2012 Verze dkumentu: 1.00

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více