SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov M/01 Dopravní prostředky H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel"

Transkript

1 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, má více jak padesátiletou tradici v oblasti odborného vzdělávání. Na škole se v denní formě studia vyučují autoopravárenské učební obory se zaměřením na silniční motorová vozidla a na zemědělskou techniku. Dále studijní 4 letý obor Dopravní prostředky se zaměřením na problematiku štíhlé výroby a výrobní logistiky. Škola dlouhodobě spolupracuje s firmami z regionu hlavně v oblasti odborného výcviku a odborných praxí s cílem zvyšování konkurenceschopnosti uplatnitelnosti svých absolventů na trhu práce H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů Charakteristika daného oboru ve škole Název ŠVP Doprava a podniková logistika, čtyřletý studijní obor s maturitou. Absolventi studijního oboru jsou připravováni pro provoz, údržbu, diagnostiku a opravy silničních motorových vozidel se znalostí platné legislativy vnitrostátní a mezinárodní dopravy. Během studia získají studijní průkaz skupin B, C a znalosti například konstrukce a diagnostiky automobilu, logistiky, z výrobních procesů, mechaniky, práce s počítačem a cizího jazyka s cílem získání středoškolského i odborného. Najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v oblasti silniční dopravy, podnikové logistiky a řízení výroby. Odborná praxe je zajišťována v odborných učebnách a na smluvních podnicích H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Název ŠVP - Automechanik - příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl provádět i složitější opravy silničních motorových vozidel. Součástí přípravy je kurz pro získání řidičského průkazu skupiny B a C. Odborný výcvik probíhá v prostorách školních dílen a na smluvních podnicích. Naučí se

2 základním dovednostem ve strojním obrábění a mají možnost získat svářečský průkaz ve svařování v ochranné atmosféře. Najdou uplatnění v autoservisní praxi v autodopravě a ve strojírenství. Nejlepší absolventi mohou pokračovat ve studiu s maturitou H/01 Opravář zemědělských strojů Název ŠVP Opravář zemědělských strojů Obor zaměřený na výuku oprav motorových vozidel, zemědělských strojů a zařízení a jejich funkčních celků. Absolvent se naučí provádět i jednoduché renovace strojních součástí. Naučí se základním dovednostem v kování a soustružení. Získá svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem a plamenem. Absolvuje kurz pro získání řidičského průkazu skupiny B, C, T. Nejlepší absolventi mohou pokračovat ve studiu s maturitou nebo mohou nastoupit na zkrácené 1,5 leté studium oboru Automechanik-řidič profesionál. Najdou široké uplatnění v dělnických profesích. Název firmy PRO NORTH CZECH a.s., Třinec (Ve firmě probíhá praxe učebních oborů a dvoutýdenní odborná praxe studijního oboru se zaměřením na výrobu a logistiku). BRANO a.s., Hradec nad Moravicí (Ve firmě probíhá dvoutýdenní odborná praxe studijního oboru se zaměřením na výrobu a logistiku). Brose CZ spol. s.r.o., Kopřivnice (Ve firmě probíhá dvoutýdenní odborná praxe studijního oboru se zaměřením na výrobu a logistiku). Historie spolupráce mezi školou a firmou PRO NORTH CZECH a.s., Třinec. Škola spolupracuje s firmou v oblasti odborného výcviku a odborných praxí od roku BRANO a.s., Hradec nad Moravicí. Škola spolupracuje s firmou v oblasti odborných praxí od roku Brose CZ spol. s.r.o., Kopřivnice. Škola spolupracuje s firmou v oblasti odborných praxí od roku Klady spolupráce Škola spatřuje ve vzdělávání žáků ve firemním prostředí výše uvedených firem tyto kladné stránky: - Firmy mají zájem na odborném vzdělávání žáků, předávání znalostí a dovedností, kdy základním motivem pro firmy je společenská odpovědnost za odborné vzdělávání v regionu - Žáci jsou firemním prostředím motivováni pro svůj kariérní růst a přistupují zodpovědně k plnění úkolů odborného výcviku nebo odborné praxe, toto vede ke změně postojů žáků - Spolupráce s firmami vede ke zvyšování kvality vzdělávání ve

3 škole a tím se zvyšuje prestiž školy v regionu - Konstruktivní řešení problémů odborného výcviku a odborných praxí Zápory spolupráce Plánování spolupráce Ve vzájemné spolupráci mezi školami a firmami nelze definovat zápory ze strany školy. Firmy se na tvorbě ŠVP přímo nepodílely, tím že vedení školy vnímá problematiku vzdělávání ve firemním prostředí, byly školou do ŠVP některé aktivity a inovace zařazeny. V rámci projektu POSPOLU je plánovaná inovace ŠVP u výše jmenovaných oborů ve spolupráci s firmami. Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce Smluvní vztah Výsledky učení Výběr žáků pro pracoviště Kontrola Hodnocení spolupráce Ideální průběh spolupráce Organizace osobních schůzek pověřených pracovníků firem a školy. Smlouva uzavíraná mezi školou a firmou na školní rok. Výuka žáků probíhá v souladu s ŠVP. Žáci jsou na pracoviště přiřazováni na základě požadavků firem, podle doporučení školy a také je zohledněn zájem žáků o konkrétní firmu. Průběžná kontrola vedení školy na pracovištích, přezkušování ve škole v rámci pololetní klasifikace. Hodnocení spolupráce probíhá měsíčně u odborného výcviku a ročně u odborné praxe. Tato aktivita je naplánována na období školního roku 2014/2015 Opatření Tato aktivita je naplánována na období školního roku 2014/2015 Prostor pro vlastní sdělení a názory - 2. Odborný výcvik Pokud jsou ve firmě vyučovány obory H i L, zpracují se šablony pro každý z vyučovaných oborů. Odborný výcvik (H,L)

4 Škola, název, adresa Místo výkonu praxe Cíle odborného výcviku v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Očekávané kompetence žáka Organizační zajištění: H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Ověření teoretických znalostí daného oboru v praxi a prohloubení praktických dovedností v oboru s cílem zaměření se na zkrácení adaptačního procesu ve firmním prostředí a na uplatnitelnost. Žáci na smluvním pracovišti pracují pod vedením instruktora a jsou začleněni do kolektivu ostatních zaměstnanců. Žáci vykonávají činnosti popsané v ŠVP pro odborný výcvik. Po zapracování vykonávají úkoly od méně náročnějších k náročnějším s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti konkrétního žáka. Tato diferenciace se projevuje v hodnocení. Dosud se škola konkretizací odborných kompetencí dle ECVET nezabývala. Tato aktivita je naplánována na období školního roku 2014/2015. Odborný výcvik je realizován smluvně mezi školou a firmou. žáků časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení V průměru se odborného výcviku ve firmě PRO NORTH CZECH a.s. Třinec účastní 8-12 žáků, v cyklech sudých a lichých týdnů. Praxe probíhá v sudých a lichých týdnech, minimální délka praxe je jedno pololetí. První ročníky - 2 pololetí, druhý ročník - školní rok, třetí ročník - první pololetí. - pracoviště servisu pro osobní a nákladní automobily - 6 stání - pracoviště protektorování pneumatik - školící středisko Výše uvedená pracoviště žáci procházejí dle harmonogramu odborného výcviku. personální zajištění - Instruktoři jsou kvalifikováni ve svém oboru, počet žáků na jednoho instruktora je stanoven 1-2 žáky - Vedoucí učitel OV provádí kontrolu pracoviště a plnění ŠVP, kdy řeší případné problémy (s docházkou a s průběhem OV) legislativní a finanční zajištění Přítomnost žáků ve firmě je na základě smluvního vztahu mezi školou a firmou. Žáci jsou proškoleni o BOZP a PO před nástupem na pracoviště. Za produktivní práci žákům náleží odměna stanovená ve smlouvě. Hodnocení Žáci jsou hodnoceni v průběhu odborného výcviku měsíčně instruktorem a učitelem OV a čtvrtletním nebo pololetním prozkoušením ve škole. Hodnocení

5 ve firmě probíhá na konci pracovního týdne instruktorem, součástí hodnocení je sebehodnocení žáka. Škola dosud ve spolupráci s firmou nevydávala potvrzení o absolvování odborného výcviku a o získání dílčích kompetencí na smluvním pracovišti. Touto aktivitou se škola a firma začala zabývat až v rámci projektu POSPOLU. minulých školních roků) plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Škola má s firmou pozitivní zkušenosti v rámci realizace OV od roku Došlo k určení oblastí odborné přípravy v rámci odborného výcviku výše uvedených oborů. Hlavním přínosem pro žáky je získávání zkušeností a dovedností na reálném pracovišti, což jim rozšiřuje odborný rozhled a tím uplatnitelnost na trhu práce. Prohlubování spolupráce mezi školou a firmou na úrovni učitelů odborných předmětů a odborného výcviku a zaměstnanců firmy instruktorů. fungování spolupráce v dané oblasti Výborně 3. Odborná praxe Odborná praxe (M,L) Název a adresa školy Místo výkonu praxe PRO NORTH CZECH a.s., Třinec - pracoviště servisu pro osobní a nákladní automobily - 6 stání - pracoviště protektorování pneumatik - školící středisko BRANO a.s., Hradec nad Moravicí - SBU ZZ technologie, výroba, kontrola - školící středisko Brose CZ spol. s.r.o., Kopřivnice

6 - výrobní závody Kopřivnice a Rožnov pod Radhoštěm - školící střediska Cíle odborné praxe v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Kompetence: - Popis výrobního programu firmy nebo výrobní jednotky - Sledovat a popsat hodnotový tok - Popsat minimálně dva prvky štíhlé výroby a logistiky realizované ve firmě - Prezentovat týmově zpracované výstupy ve firmě a ve škole Žáci pod vedením instruktorů plní cíle odborné praxe a průběžně zpracovávají výstupní prezentaci v Power Pointu. Výstupy odborné praxe jsou prezentovány na závěr praxe ve firmě a následně ve škole. Tyto výstupy jsou firmou i školou hodnoceny známkou z maturitního předmětu Výroba a logistika. Dosud se škola konkretizací odborných kompetencí dle ECVET nezabývala. Tato aktivita je naplánována na období školního roku 2014/2015. Organizační zajištění: Odborná praxe je realizována smluvně mezi školou a firmou. Žáci plní úkoly zadané školou z oblasti štíhlé výroby a logistiky na reálných pracovištích firem. Na žáky jsou kladeny požadavky na samostatnost, zapojení se do týmové práce. Ve firmách jsou určeni odpovědní pracovníci a instruktoři podle jednotlivých oblastí zadání odborné praxe. Ve výše uvedených firmách absolvovalo odbornou dvoutýdenní praxi 11 žáků (2 žáci nesplnili celkovou dotaci 70 hodin, bude doplněno). Škola spolupracuje s firmami při zadání okruhů odborné praxe a při vyhodnocení odborné praxe. žáků časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení 11 žáků ve třech firmách v rámci projektu POSPOLU. Dvoutýdenní odborná praxe probíhá ve třetím ročníku, zpravidla v květnu v rozsahu dvou týdnů 70 hodin. Odborná praxe je realizována na výrobních a logistických pracovištích firem a ve školících střediscích. V průběhu praxe studenti sledují a popisují prvky štíhlé výroby a logistiky. Popřípadě plní další úkoly z této oblasti (mini-projekty odborné praxe). personální zajištění V průběhu odborné praxe se žákům věnovalo 3-5 instruktorů a další odborníci při řešení dílčích otázek dle zadání praxe. legislativní a finanční zajištění Odborná praxe je zajištěna smluvně, žáci jsou proškoleni z BOZP před nástupem na pracoviště. Pověřená osoba z firmy spolupracuje s vedením školy v komplexním zajištění odborné praxe. V rámci projektu POSPOLU škola přispívá finančně žákům na zajištění potřeb plynoucích z dopravy a stravování. Firmy podporují studenty v poskytnutí

7 ubytování, osobních ochranných pomůcek, stravování a v případě firmy BROSE a.s. Kopřivnice byli žáci za odbornou praxi odměněni. Hodnocení minulých školních roků) Poslední den praxe žáci prezentují výstupy odborné praxe před svými instruktory, popřípadě za účasti vedení firmy a školy. Jejich praxe je ze strany firmy závěrečně ústně zhodnocena a firmy dále zašlou škole hodnotící listy. Ve škole v rámci předmětu Výroba a logistika žáci týmově prezentují výstupy odborné praxe a škola zhodnotí splnění cílů známkou. Tato praxe má vazbu na přípravu k ústní maturitní zkoušce z předmětu Výroba a logistika. Škola realizuje odborné praxe ve vybraných firmách čtvrtým rokem. Osvědčila se příprava cílů-úkolů odborné praxe, které byly připraveny a předjednány s firemním prostředím. Žáci jsou dostatečně motivováni k tomu, aby odbornou praxi vykonali jak co nejlépe. Odborná praxe je v ŠVP povinná. V případě nesplnění praxe v třetím ročníku je nutná náhrada praxe ve čtvrtém ročníku. V rámci projektu POSPOLU škola vyhodnotila potřebu inovace-konkretizace kompetencí žáků v ŠVP získaných v průběhu studia a odborné praxe. Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce v dané oblasti Ve školním roce 2014/2015 bude zahájena práce na inovaci ŠVP ve spolupráci s výše uvedenými firmami. Výborně 4. Závěrečná zkouška. Škola realizuje závěrečné učňovské zkoušky podle jednotného zadání závěrečné zkoušky u všech oborů. Nová závěrečná zkouška Název a adresa školy Místo konání ZZ Způsob konání ZZ H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů JZZZ je realizována na pracovištích školy dílny OV a odborné učebny praktická zkouška a samostatná odborná práce je realizována na pracovištích školy díly OV a odborné učebny

8 Organizační zajištění: JZZZ je realizována ve škole, z firemního prostředí je delegován odborník z praxe do zkušební komise. žáků Škola neorganizuje praktickou ZZ na pracovištích firem z organizačních důvodů. časové rozmezí Praktická ZZ trvá max. tři dny. materiálně technické zabezpečení Škola je plně vybavena pro organizaci JZZZ. personální zajištění Kvalifikovaný pracovník-odborník z praxe je jako člen zkušební komise delegován firmou na základě žádosti školy, tak aby splňoval požadavky na člena zkušební komise dané vyhláškou. legislativní a finanční zajištění Hodnocení minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce v dané oblasti Člen zkušební komise je delegován firmou na základě žádosti školy. Firmy se na přípravě ZZ přímo nepodílejí, člen zkušební komise pracuje bez nároků na odměnu. Pracovník firmy-člen zkušební komise má na konkrétní hodnocení žáků pouze poradní hlas, přispívá k nezávislému celkovému hodnocení žáků. Po ukončení ZZ se účastní celkového vyhodnocení JZZZ s vedením školy. Přítomnost oborníka z praxe u JZZZ má pozitivní vliv na celkovou úroveň zkoušek. Škola na organizaci JZZZ dosud s firmami spolupracovala nepřímo (neformální jednání, zpětné vazby z odborného výcviku ve firmách). Od školního roku 2014/2015 má škola v záměru tuto oblast prohlubovat. Velmi dobře 5. Profilová maturitní zkouška Cílem této šablony je zjistit, zda je realizována profilová maturitní zkouška ve spolupráci se zaměstnavateli a jakým způsobem. Zajímavé jsou možnosti zapojení firem do praktické zkoušky, nebo při maturitní práci s obhajobou. Vyplňte v případě, že tato spolupráce probíhá nebo alespoň byla zahájena v letošním roce. Profilová maturitní zkouška (praktická zkouška, maturitní práce s obhajobou) Název a adresa školy

9 Zapojená firma Obsahová charakteristika Organizační zajištění: PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Firma se dosud na přípravě maturitní zkoušky nepodílela, ve školním roce 2014/2015 je plánována spolupráce školy a firmy na tématech písemných maturitních prací. Firma se bude podílet na přípravě žáků a konzultacích k pěti tématům písemné maturitní práce z předmětů Odborná praxe a Diagnostika. Ve firmě jsou určeni instruktoři, kteří se budou podílet na přípravě a konzultacích k písemné maturitní zkoušce z předmětu Odborná praxe a diagnostika. žáků Písemná maturitní práce s obhajobou z předmětu Odborná praxe a diagnostika je povinná pro všechny žáky. Ve spolupráci s firmou bude maturitní práci zpracovávat 5 žáků. časové rozmezí Tato aktivita bude probíhat v období listopad leden 2015, pro přípravu v rámci předmětu Odborná praxe v délce 20 hodin na žáka. Odborník z praxe věnuje 20 hodin na přípravu a konzultace k jednomu tématu písemné maturitní práce. materiálně technické zabezpečení MTZ firmy je u vybraných témat dostačující, toto vybavení bude využíváno při přípravě a zpracování písemné maturitní práce. personální zajištění Příprava na písemnou maturitní práci je pod vedením instruktora, který je žákovi konzultantem a taktéž je nápomocný při praktické části maturitní práce diagnostická měření. legislativní a finanční zajištění Legislativní zajištění MZ probíhá podle platných vyhlášek. Firma zajišťuje roli instruktora v rámci pracovní náplně pracovníka, pro školu bezúplatně. Hodnocení minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce v dané oblasti Zástupce firmy se na hodnocení písemné maturitní práce nepodílí. Vedení školy zajistí vyhodnocení přípravy žáků k písemné maturitní zkoušce. Dosud škola realizaci v žádné podobě s firmou nevykonávala. Výborně

10 6. Stáže učitelů ve firmách Další vzdělávání učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů ve firmě Název a adresa školy Cíl vzdělávání Zaměření a obsah vzdělávání Název a adresa firmy Aprobace učitele/ů zvyšování odborné kompetence učitelů odborného praxe a učitelů odborných předmětů Na pracovištích firmy proběhnou tyto formy praxe učitelů: - Celodenní podrobná exkurze - Konzultace k vybraným oblastem štíhlé výroby a logistiky-poskytnutí know how pro účely výuky PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Učitelé teoretického vyučování, OV a OP se zaměřením na výrobu a logistiku, odborný výcvik a odbornou praxi. Obsahová charakteristika Stáž bude probíhat formou podrobné exkurze a osobních konzultací s odborníky z praxe. Organizační zajištění: DV bude realizováno formou podrobné exkurze na pracovištích firmy a přednáškami s osobními konzultacemi na téma štíhlé výroby a logistiky. učitelů DV se zúčastní 3 učitelé. časové rozmezí Celková dotace 144 hodin, v období srpen-prosinec materiálně technické zabezpečení Učitelé budou seznámeni s technologickým vybavením firmy formou podrobné exkurze, přednášky a konzultace budou probíhat ve školícím středisku. personální zajištění Za vzdělávání učitelů ve firmě je zodpovědný mentor-ředitel firmy. legislativní a finanční zajištění Smlouva bude realizována před zahájením stáže. Hodnocení Vzdělávání bude hodnoceno zpětnovazebním dotazníkem a dále vyhodnoceno. Nové poznatky budou zapracovány do ŠVP a předány dalším učitelům. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Tato aktivita nebyla ve výše uvedené firmě dosud realizována. Výborně

11 fungování spolupráce v dané oblasti 7. Odborník z praxe Odborník z praxe hraje důležitou roli při vstupu do výuky. Uveďte, zda se odborník z praxe účastní výuky a jakým způsobem. Využití odborníků z praxe při plánování a realizaci výuky Název a adresa školy Charakteristika odborníka/ů z praxe: Název a adresa firmy Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Obsahová charakteristika Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Organizační zajištění: Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 odborníků z praxe žáků Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Min. 10 žáků časové rozmezí V období září 2014-leden 2015 bude účast odborníků z praxe, v rozsahu 20 hodin popis spolupráce s příslušným učitelem legislativní a finanční zajištění Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Smlouva bude realizována před zahájením této aktivity Hodnocení Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 minulých školních roků) Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015 Tato aktivita je připravována na období září 2014-leden 2015

12 v dané oblasti 8. Volný čas žáků Uveďte, zda jsou nabízeny aktivity související s vyučovanou odborností i ve volném čase žáků, o jaké aktivity se jedná a jakým způsobem jsou zajišťovány. Volnočasové aktivity navazující na odborný výcvik/odbornou praxi Název a adresa školy H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů Obsahová charakteristika Název a adresa firmy Žádné volnočasové aktivity nebyly firmou organizovány. PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Organizační zajištění: žáků časové rozmezí materiálně technické zabezpečení personální zajištění legislativní a finanční zajištění Hodnocení minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce

13 v dané oblasti 9. Nábor žáků Uveďte, zda se firma podílí na náboru nových žáků a jakým způsobem v této oblasti školu podporuje. Nábor nových žáků Název a adresa školy H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Opravář zemědělských strojů Název a adresa firmy Organizační zajištění: PRO NORTH CZECH a.s., Třinec Firma přispívá k náborovým akcím školy tak, že umožňuje návštěvy ve firmě, účastní se konferencí za účasti zástupců ZŠ a odborné veřejnosti v rámci dnů otevřených dveří. časový rozsah Jedná se o dlouhodobou spolupráci, od roku 2005 materiálně technické zabezpečení Individuální prohlídka pracovišť firmy probíhá v průběhu roku dle požadavků, účast na dni otevřených dveří pravidelně v listopadu. personální zajištění Ve firmě za tyto akce zodpovídá personalista firmy. legislativní a finanční zajištění Hodnocení minulých školních roků), Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce fungování spolupráce v dané oblasti Pro zajištění těchto akcí není smluvní vztah. Tyto akce jsou hodnoceny po ukončení a dále 1x ročně při komplexním hodnocení školy a firmy. Přínos spolupráce s firmou s prestižní úrovni v oblasti náborů škola spatřuje v možnosti nabídnutí kvalitní odborné praxe a odborného výcviku žákům. Zvýšení úrovně spolupráce, aktivnější účast na náborových akcích a reklamě. Velmi dobře.

14 10. Závěr Pro odborné školství je spolupráce s firemním prostředím naprosto klíčovou záležitostí, která hraje významnou roli v motivaci a přípravě mladé generace na budoucí povolání. Zkušenosti a dovednosti, které žáci na smluvních pracovištích získají, rozšiřují jejich obzory osobního a profesního růstu. Komplexnost odborné přípravy žáků, jak po stránce teoretické tak po stránce praktické, nelze zcela zajistit školou nebo zcela suplovat firmou. Ing. Roman Szotkowski, ředitel školy

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Naše škola /středisko TUO, K.Světlé 2703/ zajišťuje výuku auto, dřevo, elektro a hlavně strojírenských oborů

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Vyšší odborná

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, 739 61 Třinec-Kanada Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Současná soukromá

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Are you auto-motivated? Welcome!

Are you auto-motivated? Welcome! Are you auto-motivated? Welcome! www.careers-continental.com http://careerbook.cz Spolupráce Barum Continental s regionálními školami Barum Continental spol. s r.o. Jsme jednou z největších továren koncernu.

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU -

Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU - Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU - Olga Kofroňová 14.5. 2015 Víme o sobě a spolupracujeme Metodická, finanční

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

ZÁVĚRY KONCEPČNÍ STUDIE

ZÁVĚRY KONCEPČNÍ STUDIE ZÁVĚRY KONCEPČNÍ STUDIE Koncepční studie je analytický dokument, který zkoumá možnosti uplatnění prvků duálního systému v českém prostředí popisuje současný stav a možnosti, jak jej změnit. Podkladem studie

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PRŮBĚŽNÉ VÝSTUPY PROJEKTU Hrajeme si s řemesly II. CZ.1.07/1.1.32/02.0059

PRŮBĚŽNÉ VÝSTUPY PROJEKTU Hrajeme si s řemesly II. CZ.1.07/1.1.32/02.0059 PRŮBĚŽNÉ VÝSTUPY PROJEKTU Hrajeme si s řemesly II. CZ.1.07/1.1.32/02.0059 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Příjemce: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ICT plán školy na období 2013-2015 Blatná, září 2013 SOU Blatná ICT plán na období 2013/2015 strana 1 /12 Obsah: 1. Základní údaje školy...

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Dlouhodobá KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín příspěvková organizace Ing. Vanda Palowská Září 2011 Motto: Ten, kdo neplánuje, plánuje svůj úpadek.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

AUTOMOTIVE LANGUAGE TRAINING

AUTOMOTIVE LANGUAGE TRAINING NEEDS ANALYSIS AUTOMOTIVE LANGUAGE TRAINING tel.: +420 234 705 525, e-mail: info@cfme.net Strana 1 / 20 Seznam použitých zkratek: MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR SOŠ Střední odborná

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01Karlovy Vary

Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01Karlovy Vary Úvod do školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01Karlovy Vary Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele

Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele oblast vzdělávání Dotazník pro zjištění potřeb zaměstnavatele OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ Účel průzkumu Zjištění názoru a potřeb zaměstnavatelů související s připraveností absolventů škol Názor nebo připomínky na

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech TRAWI dotazník pro zaměstnavatele Cílem dotazníku prováděného v rámci mezinárodního projektu TRAWI je zmapovat požadavky zaměstnavatelů na kompetence zaměstnanců působících v chemickém sektoru. Je určen

Více

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Organizace přijímacího řízení do prvních ročníků vzdělávání ve střední škole a vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Pokyn ředitele č. 2/2015 V Blatné dne: 19. 1. 2015 Čj.

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Školní vzdělávací program pro obor AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice Zřizovatel : Pardubický

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více