Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie"

Transkript

1 Oddělení lékařské mikrobiologie Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, Kolín SM_OLM_001 Počet stran: 25 Verze č.: 5 Výtisk č.: 1 oddělení lékařské mikrobiologie Zpracoval RNDr. Jan Pomykal Schválil RNDr. Jan Pomykal Jméno Datum Podpis Nahrazuje dokument: SM_OLM_001 oddělení lékařské mikrobiologie V4 ze dne Obsah 1. Všeobecné ustanovení Cíl a účel směrnice Oblast platnosti Informace o laboratoři Základní informace o laboratoři Odpovědní pracovníci a kontakty Organizace oddělení Zaměření laboratoře, popis nabízených služeb Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Žádanky Požadavky na urgentní vyšetření Používaný odběrový systém Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Odběr vzorků Dýchací systém Kůže, Podkoží Gastrointestinální systém Urogenitální systém Ostatní klinický materiál Sérologie PCR vyšetření Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Doprava vzorků Preanalytické postupy Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Dokument je duševním vlastnictvím Oblastní nemocnice Kolín. Šíření tohoto typu dokumentu lze pouze se schválením vedoucího Centrálních laboratoří ONK. Po vytištění z intranetu se stává dokument neřízeným!!!

2 Strana č.: 2 (celkem: 25) 4.3 Postupy u kolizních vzorků/žádanek Smluvní laboratoře Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Hlášení obzvlášť závažných výsledků Způsob vydávání výsledků Změny ve výsledcích vyšetření Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Konzultační činnost Stížnosti Použité zkratky... 25

3 1. Všeobecné ustanovení SM_OLM_001 Strana č.: 3 (celkem: 25) 1.1 Cíl a účel směrnice je vydána jako základní dokument systému zabezpečování kvality na Oddělení lékařské mikrobiologie. Je členěna dle požadavků ČSN EN ISO a navazuje na další dokumenty. V laboratoři je nastaven systém jakosti dle požadavků normy 15189:2013. Tato příručka má sloužit jako podklad spolupráce mezi Oddělením lékařské mikrobiologie (OLM) ONK, a.s. a uživateli laboratorních služeb. Je určena především lékařům a sestrám; jejím úkolem je informovat o službách poskytovaných OLM ONK, a.s. Příručka byla zpracována v souladu s doporučeními normy ISO Oblast platnosti Dokument je závazný pro pracovníky OLM Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. 2 Informace o laboratoři 2.1 Základní informace o laboratoři Název organizace: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Adresa: Žižkova 146, Kolín III, IČO: DIČ: CZ Název oddělení: Umístění: Oddělení lékařské mikrobiologie Oblastní nemocnice Kolín, a.s., budova Z Provozní doba: Po Pá So Ne Odpovědní pracovníci a kontakty Vedoucí pracoviště: RNDr. Jan Pomykal Tel. číslo: (195) Zástupce vedoucího: MUDr. Antonín Horák Tel. číslo: (195) Zmocněnec pro kvalitu: Ing. Lenka Unucková Tel. číslo: (195)

4 Vedoucí laborantka: Mirjam Šeniglová Tel. číslo: (195) Strana č.: 4 (celkem: 25) Telefonní číslo do laboratoře: Organizace oddělení MK CL VEDOUCÍ OLM METROLOG ONK ZMOCNĚNEC PRO KVALITU SPRÁVCE MĚŘIDEL INTERNÍ AUDITOR ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ ODBORNÝ VŠ PRACOVNÍK VEDOUCÍ LABORANT ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO LABORANTA LABORANT A JOP Legenda: Metodické řízení SANITÁŘ/DĚLNÍK V provozu OLM pracují 2 lékaři a 2 odborní VŠ pracovníci, 7 laborantů, 2 JOP (jiný odborný pracovník) a 1 sanitář a 1 dělník ve zdravotnickém zařízení. Zaměstnanci splňují svým vzděláním podmínky odborné způsobilosti.

5 2.4 Zaměření laboratoře, popis nabízených služeb Strana č.: 5 (celkem: 25) Oddělení lékařské mikrobiologie je součástí Centrálních laboratoří ONK, a.s. a součástí laboratorního komplementu ONK, a.s. Hlavní náplní činnosti je laboratorní diagnostika infekčních nemocí (včetně tuberkulózy a sexuálně přenosných chorob) a infekčních komplikací. K tomuto účelu pracoviště využívá metod mikroskopických, sérologických a zejména kultivačních (kultivace mikroorganismů na široké škále kultivačních médií). Nedílnou součástí vyšetření je stanovení citlivosti či odolnosti (rezistence) izolovaných mikrobiálních infekčních agens k účinku antimikrobiálních látek, které má bezprostřední dopad na volbu nejvhodnějšího preparátu pro cílenou léčbu konkrétního infekčního onemocnění. Na oddělení se provádějí vyšetření na přítomnost střevních parazitů a nejvýznamnějších patogenních hub, dále vybraná vyšetření sérologická a některá speciální vyšetření (detekce Helicobacter pylori v bioptických vzorcích, přímý průkaz mikrobiálních patogenů v biologickém materiálu, anaerobní kultivace, genová analýza u vybraných patogenů aj.). Oddělení poskytuje klinickým pracovištím nemocnice i praktickým lékařům v terénu konzultační servis v oblasti racionální léčby antibiotiky. Sleduje aktuální situaci v bakteriální rezistenci problémových bakteriálních agens na nemocničních odděleních a má přehled o stavu rezistence invazivních agens v rámci celé ČR. Při monitorování bakteriální rezistence intenzívně spolupracuje se Státním zdravotním ústavem a od roku 2000 se aktivně účastní dlouhodobého projektu sledování rezistence v Evropě (EARS-Net). Rozsah poskytovaných služeb a prováděných vyšetření Běžná bakteriologická diagnostika = přímý kultivační a mikroskopický průkaz (izolace a determinace, ev. typizace agens, antibiogram, mikroskopický obraz materiálu); u vzorků moči stanovení kvantitativní bakteriurie Cílené vyšetření na přítomnost patogenních mikromycet (Candida, Aspergillus), vč. stanovení citlivosti na antimykotika Vyšetření na přítomnost anaerobních agens: anaerobní kultivační a mikroskopická diagnostika s určením agens min. do úrovně rodu, orientační sumární antibiogram, v indikovaných případech druhová determinace a stanovení citlivosti na jednotlivá agens Vyšetření bakteriálních izolátů na citlivost k základním a rozšířeným řadám antimikrobiálních látek, vč. stanovení MIC, produkce betalaktamázy a detekce závažných fenoménů bakteriální rezistence (MRSA, širokospektré betalaktamázy, polyrezistence aj.) Přímý průkaz původců STD (sexuálně přenosných onemocnění): Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Candida, Trichomonas Kultivační vyšetření rektálních výtěrů na střevní patogeny: Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, EPEC, STEC O157, Aeromonas Vyšetření stolice na přítomnost antigenu rotavirů, adenovirů, norovirů a Ag Helicobacter pylori Vyšetření stolice na přítomnost antigenu a exotoxinů Cl. difficile Vyšetření moči na přítomnost antigenů S. pneumoniae a L. pneumophila 1 Vyšetření bioptických vzorků na přítomnost Helicobacter pylori (ureázový test, mikroskopie tkáně, kultivace) Parazitologické vyšetření stolice na přítomnost střevních protozoí a helmintů, vyšetření perianálních otisků na enterobiózu. Určování helmintů a ektoparazitů Sérologická vyšetření: ASO, heterofilní protilátky u inf. mononukleózy, reumatoidní faktor, lues (specif. a nespecif. reakce) PCR vyšetření na přítomnost cílových nukleových kyselin: influenza, M. tuberculosis cpx., Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae, toxiny Clostridium difficile, high risk genotypy HPV Konzultační činnost: metodika odběrů, interpretace výsledků, ATB terapie, trendy rezistence.

6 3 Manuál pro odběry primárních vzorků Strana č.: 6 (celkem: 25) 3.1 Základní informace Odběr biologického materiálu se obecně provádí tak, aby byla maximalizována pravděpodobnost záchytu infekčního agens a minimalizována kontaminace vzorku fyziologickou flórou. V procesu mikrobiologického vyšetření je správný odběr primárního vzorku a dodržení podmínek jeho skladování a transportu naprosto klíčovým krokem a nezbytným předpokladem pro úspěšný záchyt mikrobiálního patogena. Chyby, k nimž dojde v tomto prvním kroku, nemá laboratoř obvykle možnost kompenzovat, a hrozí tak nebezpečí nezachycení některých závažných patogenů stejně jako nebezpečí falešné pozitivity výsledků. 3.2 Žádanky Ke každému vzorku biologického materiálu musí být přiložena řádně vyplněná žádanka. Přijatá žádanka je považována za smlouvu mezi lékařem, vyžadujícím vyšetření, a laboratoří, která vyšetření provádí. Je základním dokumentem pro prokázání provedených výkonů zdravotním pojišťovnám. Žádanky jsou archivovány po dobu 5 let nebo podle platné legislativy. Žádáme proto o pečlivé a čitelné vyplňování žádanek!! Formuláře žádanky lze obdržet na OLM, nebo jsou dostupné k tisku na internetových stránkách nemocnice Kolín a.s. ( Laboratoř nicméně přijme i jiné druhy žádanek za předpokladu, že obsahují minimálně následující údaje: 1. Jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení, jméno, rodné číslo/číslo pojištěnce) V případě novorozených dětí a pacientů neznámé identity lze zadat rodné číslo dočasné, zkonzultované s odborem zdravotního pojištění ONK a zároveň zadané do NIS. 2. Datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce (novorozenci, cizinci) 3. Kód pojišťovny pacienta 4. Kód základní diagnózy 5. Jednoznačná identifikace žadatele ústav/ oddělení, razítko, IČP, IČZ, odbornost, identifikace a podpis lékaře 6. Datum a čas odběru primárního vzorku, Identifikace osoby provádějící odběr 7. Druh materiálu / primární vzorek, lokalizace odběru, seznam požadovaných vyšetření Kromě těchto minimálních údajů by žádanka měla obsahovat ještě následující doplňkové údaje, pokud jsou relevantní: 1. Diagnózu vztahující se k požadovanému vyšetření a bližší specifikaci patologického procesu souvisejícího s odebraným materiálem. 2. Významné skutečnosti, které mohou vést k podezření na méně běžnou etiologii (pobyt v tropech, rány způsobené kousnutím či vzniklé ve vodním prostředí, rány znečištěné, cizí tělesa v ranách, práce v zemědělství, práce se zvířaty, apod.). 3. Antibiotika, které pacient užívá, právě doužíval, nebo která ošetřující lékař plánuje nasadit. 4. Alergie na antibiotika, je-li známa Laboratoř neakceptuje ústní požadavky na vyšetření bez žádanky. Lze ale takto dodatečně dohodnout rozšíření nebo cílené zaměření původního, na žádance požadovaného vyšetření. V tomto případě je ale vždy nutné vystavit novou žádanku s dodatečným požadavkem. 3.3 Požadavky na urgentní vyšetření V laboratoři nejsou prováděna statimová vyšetření ve smyslu úhrady zdravotními pojišťovnami, ale jedná se pouze o zdůraznění časové urgence dostupnosti dílčího výsledku.,,statimové,, vyšetření znamená především fakt, že indikujícímu lékaři bude neprodleně poskytnuta každá relevantní informace, která v průběhu vyšetření vyplyne, a to bez ohledu na nekompletnost výsledků, tedy i pouhý odhad nebo podezření na určitého patogena.,,statimová,, vyšetření jsou dostupná v průběhu pracovní doby

7 Strana č.: 7 (celkem: 25) laboratoře. Biologický materiál zpracovávaný ve,,statimovém,, režimu musí být na OLM dopraven neprodleně po odběru. Laboratoř akceptuje i dodatečný telefonický požadavek na,,statimové,, vyšetření. Ve,,statimovém,, režimu se automaticky zpracovávají následující vzorky: 1) Likvor 2) Krev na hemokultivaci 3) Stolice na průkaz toxinů C. difficile 4) Stolice na průkaz rotavirů, norovirů, adenovirů, H. pylori 5) Moč na průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae a Legionella pneumophila 6) Biol. materiál pro PCR vyšetření na přítomnost M. tuberculosis cpx., toxinů C. difficile a chřipkového genomu Na vyžádání je možno ve,,statimovém,, režimu provést: a) pokus o předběžné orientační stanovení antibiotické citlivosti klinicky významného bakteriálního izolátu týž den b) mikroskopické vyšetření tekutého materiálu s pokusem o přímé orientační stanovení sumárního antibiogramu c) mikroskopické vyšetření tekutého materiálu s pokusem o kvalifikovaný odhad typu přítomných mikroorganismů d) mikroskopický průkaz acidorezistentních tyček v materiálu z dolních cest dýchacích e) pokus o mikroskopické zhodnocení výtěrů z infekčních procesů (u výtěrů se mikroskopie standardně neprovádí) 3.4 Používaný odběrový systém Doporučené odběrové soupravy jsou uvedeny v kapitole 3.6. Laboratoř poskytuje spolupracujícím mimonemocničním ambulantním zařízením odběrové soupravy zdarma. Nemocniční oddělení si odběrové soupravy objednávají ve Skladu zdravotnického zásobování, není-li níže pro konkrétní odběry uvedeno jinak. 3.5 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Identifikace pacienta na žádance. viz 3.2 Na etiketě vzorku musí být uvedeno minimálně příjmení a rodné číslo/číslo pojištěnce (v případě cizinců datem narození) a identifikace materiálu (lokalita odběru). Štítky na odběrových soupravách nesmí být přelepeny či jiným způsobem poškozeny (potřísněny, roztrženy apod.). 3.6 Odběr vzorků Obecná pravidla pro uchování a transport vzorků biologického materiálu Obecně platí, že v pracovní době laboratoře má být každý vzorek doručen co možná nejdříve po odběru. Tento požadavek je akcentován nejen u závažných a choulostivých materiálů, jako např. likvor, hnis a punktáty z hlubokých infektů, u cíleného vyšetření na anaeroby, apod., ale také u vzorků moči. Naopak výtěry odebrané do Amiesovy transportní půdy (černý rosol ) uchovají infekční agens ve viabilním stavu až 24 hod. Mimo pracovní dobu laboratoře je třeba dbát na to, aby byl vzorek, dočasně uložený podle níže uvedených pravidel, dopraven do laboratoře neprodleně po nejbližším začátku její pracovní doby. Níže uvedená pravidla pro uchovávání vzorků biologického materiálu jsou kompromisem mezi nebezpečím, že přítomné bakterie v důsledku utrpěného chladového šoku podlehnou autolýze nebo se stanou nezpůsobilými kultivace (uložení v lednici), a nebezpečím, že balastní flóra přítomná ve vzorku přeroste (potlačí) hledané signifikantní patogeny (uložení při pokojové teplotě).

8 Strana č.: 8 (celkem: 25) Chladničková teplota (2-8 st. C): separované krevní sérum moč stolice na parazity a na přímý průkaz virových antigenů; krev pro sérologii; cervikální a uretrální výtěry pro průkaz chlamydií, transportní médium pro mykoplazmy Pokojová teplota ( st. C): a) co nejblíže dolní hranici výše uvedeného rozpětí : tekuté materiály kromě moči a krve, tj. např. hnis, punktát, exsudát, sputum, BAL; tkáň; katetry, kanyly, drény; vzorky k vyšetření na anaeroby; výtěry v transportní půdě; b) co nejblíže horní hranici výše uvedeného rozpětí, nelze-li při 37 st. C: hemokultura a jiné tekuté materiály v hemokultivační lahvičce (likvor, punktáty aj.), dip-slide systémy pro vyšetření moči (Uritest apod.), médium pro trichomonády Dýchací systém Výtěr z tonsil Odběr: Ráno, nalačno a před hygienou dutiny ústní (čištění zubů, výplach ústní vodou, kloktání apod.). Při výtěru z tonsil se tampón nasadí na dolním pólu tonsily a valivým pohybem (otáčení tyčinky v prstech) se posunuje po ploše dostupného povrchu mandle k jejímu hornímu pólu, odkud se tampón přemístí na horní pól druhé tonsily, která se stejným způsobem stírá směrem k dolnímu pólu. Setřít zejména hnis (čepy), pokud jsou přítomny. Při odběru se vyhýbáme kontaktu s kořenem jazyka (stlačení jazyka špátlí). Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou Uchovávání před transportem: Max. 24 hod. při pokojové teplotě. Dostupnost vyšetření: viz pracovní doba OLM Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Poznámka: relevantní pro průkaz infekce v dolních cestách dýchacích. Tento způsob odběru není Výtěr z dutiny ústní Odběr: Ráno, nalačno a před hygienou dutiny ústní (čištění zubů, výplach ústní vodou, kloktání apod.). Tamponem se setře sliznice dutiny ústní. Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou Uchovávání před transportem: Max. 24 hod. při pokojové teplotě. Dostupnost vyšetření: viz pracovní doba OLM Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny

9 Strana č.: 9 (celkem: 25) Stěr z jazyka Odběr: Ráno, nalačno a před hygienou dutiny ústní (čištění zubů, výplach ústní vodou, kloktání apod.). Tamponem se setře povrch jazyka. Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou Uchovávání před transportem: Max. 24 hod. při pokojové teplotě. Dostupnost vyšetření: viz pracovní doba OLM Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Výtěr z nosu Odběr: Tampón se zavede šroubovitým pohybem do obou nosních průduchů. Odběr pro genovou analýzu (influenza) viz PCR vyšetření Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou Uchovávání před transportem: Max. 24 hod. při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Poznámka: Tento způsob odběru není relevantní pro průkaz bakteriálních původců sinusitidy. Výtěr z nosohltanu Odběr: Ráno, nalačno a před hygienou dutiny ústní (čištění zubů, výplach ústní vodou, kloktání apod.). Tampon na kovovém drátku se na konci ohne do úhlu cca 100 stupňů o hranu zkumavky. Po stlačení jazyka špachtlí zavést tampon (nedotýkat se ústních sliznic) za zadní okraj měkkého patra a koncem otočeným vzhůru setřít povrch sliznice v klenbě nosohltanu. Tampon opatrně vyjmout (bez doteku sliznic), sterilní pinzetou narovnat drátek a zasunout zpět do zkumavky. Odběr pro genovou analýzu (influenza) viz PCR vyšetření ) Odběrový materiál: Sterilní tampon na kovovém drátku ve zkumavce. Uchovávání před transportem: Nevhodné. Podmínky transportu: Ihned po odběru a při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Poznámka: Tento způsob odběru není relevantní pro průkaz infekce v dolních cestách dýchacích ev. požadavek na kultivační vyšetření na přítomnost bordetel avizovat aspoň 3 dny předem. Výtěr z laryngu Odběr: Ráno, nalačno a před hygienou dutiny ústní (čištění zubů, výplach ústní vodou, kloktání apod.). Tampon na kovovém drátku se na konci ohne do úhlu cca 120 stupňů o hranu zkumavky. Pacient vyplázne jazyk, který se přidrží špachtlí. Tampon se zavede za kořen jazyka (nedotýkat se ústních sliznic) a pacient se vyzve, aby zakašlal. Tampon se opatrně vyjme (bez doteku sliznic), sterilní pinzetou se narovná drátek a zasune se do zkumavky Odběrový materiál: Sterilní tampon na kovovém drátku ve zkumavce. Uchovávání před transportem: Nevhodné. Podmínky transportu: Ihned po odběru a při pokojové teplotě.

10 Strana č.: 10 (celkem: 25) Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny, při požadavku na kultivaci bordetel 5-6 dní Poznámka: požadavek na kultivační vyšetření na přítomnost bordetel avizovat aspoň 3 dny předem. Odsátý hlen Odběr: Hlen odsátý z dutiny ústní, nosohltanu, dolních cest dýchacích Odběrový materiál: Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem. Uchovávání před transportem: Max. 6 h při pokojové teplotě, poté max. 24 hod. při chladničkové teplotě Podmínky transportu: Při dolní hranici pokojové teploty Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Výtěr (tekutina) ze středouší, výtěr (tekutina) z paranazálních dutin Odběr: Tekutinu po paracentéze (provádí specialista) zachytit na sterilní tampon. Předcházet by měla dezinfekce zevního zvukovodu. Tekutinu z punkce paranazálních dutin (provádí specialista) zachytit na sterilní tampón. V obou případech je mnohem cennějším materiálem přímo aspirovaná tekutina. Odběrový materiál): Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou; sterilní zkumavka Uchovávání před transportem: Max. 24 hod. při pokojové teplotě v případě tampónu v transportním médiu. Případný vzorek volné tekutiny ve zkumavce nutno doručit do laboratoře ihned, jinak uchovávat při dolní hranici pokojové teploty. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Výtěr ze zevního zvukovodu Odběr: Tampon se zvlhčí sterilním fyziologickým roztokem (destilovanou vodou) a stírá se povrch zvukovodu. Odběrový materiál): Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou. Uchovávání před transportem: Max. 24 h. při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Výtěr ze spojivkového vaku Odběr: Tamponem zvlhčeným sterilním fyziologickým roztokem se po oddálení očního víčka kruhovitým pohybem setře sekret ze spojivkového vaku (provádí specialista). Odběrový materiál: Sterilní tampon na drátku nebo tampón na tyčince ve zkumavce s transportní půdou. Uchovávání před transportem: Nevhodné (tampón na drátku); max. 24 h. při pokojové teplotě (tampón s transportní půdou) Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny

11 Tekutina z nitroočního prostoru, stěr z rohovky SM_OLM_001 Strana č.: 11 (celkem: 25) Odběr: Tekutina z nitroočního prostoru získaná punkcí nebo peroperačně; stěr z rohovky (provádí specialista) Odběrový materiál: Sterilní injekční stříkačka, sterilní zkumavka, sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou. Uchovávání před transportem: Max. 24 hod. při pokojové teplotě v případě tampónu; v případě tekutiny doručení ihned po odběru. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-5 dní Sputum Odběr: Ráno, nalačno, po vypláchnutí dutiny ústní vlažnou pitnou vodou se pacient zhluboka nadechne a vykašle sekret z dolních cest dýchacích (první ranní sputum) do sterilního kontejneru. Vhodný je dohled zdravotníka, pacienta je třeba náležitě poučit. Pouhý obsah dutiny ústní je zcela nevhodný materiál. Popsaný způsob odběru se použije i pro genovou analýzu (M. tuberculosis) Odběrový materiál: Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem Uchovávání před transportem: Max. 4 hod. při dolní hranici pokojové teploty, v nouzi do 24 hod. při chladničkové teplotě. Podmínky transportu: Při dolní hranici pokojové teploty. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-5 dní u běžné kultivace; obvykle 6 týdnů v případě kultivace na BK. Mikroskopie: do 24 hodin u Grama, hodin u Ziehl-Neelsena. Tekutina z bronchoskopie, endotracheální aspirát (včetně TBC) Odběr: Při bronchoskopii (provádí specialista); odsátí hlenu z dolních cest dýchacích Odběrový materiál: Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem. Uchovávání před transportem: Max. 6 hod. při dolní hranici pokojové teploty; v nouzi do 24 hod. při chladničkové teplotě Podmínky transportu: Při dolní hranici pokojové teploty. Dostupnost výsledku: negativní 2-3 dny, pozitivní 3-5 dní u běžné kultivace; obvykle 6 týdnů v případě kultivace na BK. Mikroskopie: do 24 hodin u Grama, hodin u Ziehl-Neelsena. Endotracheální cévka Odběr: Odsávací cévka (ARO, JIP) obsahující hlen z dolních cest dýchacích (obvykle součást pravidelného monitoringu pacientů v intenzivní péči) Odběrový materiál: Sterilní zkumavka Uchování před transportem: Nevhodné; v nouzi max. 12 hod. při chladničkové teplotě Podmínky transportu: Při spodní hranici pokojové teploty Dostupnost výsledku: : negativní 2-3 dny, pozitivní 3-5 dní

12 Strana č.: 12 (celkem: 25) Kůže, Podkoží Stěr z kožních lézí (pyodermie, defekt, ulcerace, flegmóna, rána ) Odběr: Pokud se odběr provádí tampónem, je třeba odstranit vrchní nekrotickou tkáň (krustu) a provést výtěr pokud možno z rozhraní patologického procesu a zdravé tkáně (z periferie procesu). Cennějším materiálem je tekutina nebo tkáň (viz níže). Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou. Uchovávání před transportem: Max. 24 h při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny, při požadavku na anaerobní vyšetření 5-6 dní Poznámka: Z mikrobiologického hlediska je cennější tekutý materiál (stačí 0,5 ml) než stěr tampónem. Žádá-li klinik i vyšetření na anaeroby, je validním materiálem patologická tekutina aspirovaná bez vzduchové bubliny ve stříkačce, s jehlou chráněnou plastovým uzávěrem nebo zabodnutou do sterilní gumové zátky. Další možností je poslat vzorek tkáně, nejlépe v delší zkumavce naplněné CO2. Nejméně vhodný, ale přijatelný je odběr na tampón v transportní půdě Gastrointestinální systém Výtěr z rekta Odběr: Pacient stojí při odběru v hlubokém předklonu a rukama si roztahuje hýždě nebo klečí na lůžku v poloze na čtyřech. Odběr lze provést i u pacienta, který leží na zádech s roztaženými a pokrčenými dolními končetinami. Tampón se zavádí do konečníku šroubovitým pohybem bez násilí za anální svěrač, až se jeho povrch zbarví stolicí. Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou Uchovávání před transportem: Max. 24 h při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny Průkaz toxinů Clostridium difficile Odběr: Stolice velikosti lískového ořechu nebo adekvátní množství tekuté stolice. Tento způsob odběru se použije také pro genovou analýzu. Odběrový materiál: Kontejner se šroubovacím uzávěrem a lopatkou. Uchovávání před transportem: Při chladničkové teplotě, max. 24 hodin. Dostupnost výsledku: Do 2 hod.

13 Strana č.: 13 (celkem: 25) Průkaz antigenu rotavirů, adenovirů,norovirů a antigenu Helicobacter pylori Odběr: Stolice velikosti lískového ořechu, nebo adekvátní množství tekuté stolice Odběrový materiál: Kontejner se šroubovacím uzávěrem a lopatkou. Uchovávání před transportem: Při chladničkové teplotě max. 24 hodin Dostupnost výsledku: Do 2 hod. Vyšetření bioptického vzorku na přítomnost Helicobacter pylori Odběr: Endoskopická biopsie žaludeční sliznice - vhodné zaslat 3 částečky sliznice (provádí specialista). Odběrový materiál: Sterilní nádobka s transportním médiem BHI (vydává laboratoř). Uchovávání před transportem: Nevhodné, dodat co nejdříve po odběru; jinak při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: Mikroskopie a ureázový test na vyžádání do 24 hodin, kultivace min. 4 dny. Vyšetření stolice na střevní parazity a perianální otisk dle Grahama Kompletní vyšetření na střevní parazity zahrnuje vyšetření tří vzorků stolice, odebraných v různých dnech jednoho týdne, a tří perianálních otisků (jednorázové vyšetření je nedostatečné!). Ze stolice mohou být diagnostikováni střevní prvoci a červi, perianální otisk slouží k detekci vajíček roupů, příp. tasemnice. Stolice: Odebírají se tři vzorky velikosti lískového ořechu (každý vzorek v jiný den). Vzorek odebraný na tampón nelze akceptovat!. Při průjmu se odebere adekvátní množství tekuté stolice. Odběrový materiál: Kontejner se šroubovacím uzávěrem a lopatkou Uchovávání před transportem: 1-2 dny při chladničkové teplotě Perianální otisk dle Grahama: Odebírá se u předkloněného nebo klečícího pacienta ráno po probuzení, před ranní defekací a hygienou a před případnou aplikací pudrů, mastí apod., třikrát v průběhu cca 1 týdne. Odstřihne se proužek průhledné lepicí pásky stejně dlouhý jako mikroskopické podložní sklíčko (cca 7,5 cm). Lepicí páska se přitiskne lepivou stranou přes anální otvor kolmo na intergluteální rýhu tak, aby kopírovala kožní řasy v okolí konečníku a zadní části perinea. Předkloněný pacient může pomoci tím, že si oběma rukama odtáhne hýždě. Hned poté se páska odtrhne a nalepí podélně na podložní sklo tak, aby její povrch zůstal hladký, nezvlněný. Preparát se vyšetřuje mikroskopicky, proto štítek se jménem a rodným číslem pacienta musí být nalepen na samém okraji sklíčka, nikdy ne uprostřed přes lepicí pásku. Pokud si provádí odběr sám pacient nebo matka dítěti, je vždy třeba je dokonale instruovat v metodice odběru. Odběrový materiál: Mikroskopické podložní sklíčko, průhledná lepicí páska. Uchovávání před transportem: 1-2 dny při pokojové teplotě. Podmínky transportu (stolice + perianální otisk): Při pokojové teplotě. Dostupnost vyšetření (stolice + perianální otisk): cca 1x týdně; perianální otisk na vyžádání do 2 hodin Dostupnost výsledku (stolice + perianální otisk): 2-7 dní

14 3.6.4 Urogenitální systém SM_OLM_001 Strana č.: 14 (celkem: 25) Moč pro semikvantitativní bakteriurii a pro průkaz antigenů L. pneumophila a S. pneumoniae Odběr: První ranní moč, střední proud; u mužů předchází omytí zevního ústí uretry, u žen okolí zevního ústí uretry a vaginálního introitu mýdlovou vodou. Další možností je odběr moči jednorázovým cévkováním močového měchýře. Pro průkaz antigenů lze moč odebrat kdykoliv v průběhu dne. Odběr z permanentního katetru: v žádném případě neodebírat moč ze sběrného vaku. Odběr optimálně provést z nově vyměněného katetru a u symptomatických pacientů. Odběr z adhezivních dětských sáčků. Odběr z arteficiálních vývodů. Odběr pro genovou analýzu (Ch. trachomatis, N. gonorhoeae) viz PCR vyšetření Odběrový materiál: Sterilní zkumavka s uzávěrem. Uchovávání před transportem: Do 2 h při pokojové teplotě, 2-24 hod. při chladničkové teplotě Podmínky transportu: Do 2 h při pokojové teplotě, 2-24 hod. při chladničkové teplotě Dostupnost výsledku: Mikroskopie na vyžádání do 2 hodin, kultivační vyšetření při negativním výsledku hodin, při pozitivním 2-4 dny; průkaz antigenů do 2 hodin Moč pro semikvantitativní bakteriurii v soupravách typu dip slide (Uricult aj.) Odběr: První ranní moč, střední proud; u mužů předchází omytí zevního ústí uretry, u žen okolí zevního ústí uretry a vaginálního introitu mýdlovou vodou. Další možností je odběr moči jednorázovým cévkováním močového měchýře. Postupovat dle návodu výrobce. Obecně se jedná o zachycení středního proudu moči do nádobky (součást soupravy) a smočení kultivačních plošek (součást soupravy) v tomto vzorku. Odběrový materiál: Komerční souprava sterilní kontejner se šroubovacím víčkem a kultivačními médii Uchovávání před transportem: max. 24 hodin při 37 st. C nebo při pokojové teplotě této hodnotě co možná nejbližší. Podmínky transportu: Při pokojové teplotě Dostupnost výsledku: při negativním výsledku hodin, při pozitivním 2-4 dny Výtěr z uretry (včetně GO) Odběr: Výtěr z uretry (provádí specialista), příp. zachycení kapky hnisu v ústí uretry na tampón, podle možnosti i nátěr sekretu na podložní mikroskopické sklo. Požadavek na odběr co největšího množství sekretu (co nejvíc nasáklý tampón). Před výtěrem 3 hodiny nemočit. Odběr pro genovou analýzu (Ch. trachomatis, Neisseria gonorrhoeae): viz PCR vyšetření Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou Uchovávání před transportem: Při žádosti o cílenou kultivaci gonokoků uchovávání nevhodné, jinak max. 24 hodin při pokojové teplotě. Podmínky transportu: Ihned (cílená kultivace gonokoků); při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: při negativním výsledku 48 hodin, při pozitivním 2-4 dny

15 Strana č.: 15 (celkem: 25) Výtěr z ženského genitálu Odběr: Výtěry ze zadní klenby poševní, z vulvy, z cervikálního kanálu (po odstranění hlenové zátky jiným tampónem) a z různých lokálních fokusů. Požadavek na odběr co největšího množství sekretu (co nejvíc nasáklý tampón). Ojediněle se jedná o tekutý materiál (hnis, sekret) odebraný aspirací pastérkou nebo stříkačkou. Odběr pro genovou analýzu (C. trachomatis, N. gonorrhoeae, HPV): viz PCR vyšetření Odběrový materiál: Sterilní tampon ve zkumavce s transportní půdou, stříkačka, sterilní pastérka, plastová sterilní zkumavka. Uchovávání před transportem: Při žádosti o cílenou kultivaci gonokoků a v případě tekutého materiálu uchovávání nevhodné, nutno neprodleně dopravit do laboratoře; jinak max. 24 hod. při pokojové teplotě Dostupnost výsledku: při negativním výsledku 48 hodin, při pozitivním 2-4 dny Ostatní gynekologický materiál Odběr: Lochie, plodová voda, stěr z placenty, tekutina z Douglasova prostoru Odběrový materiál: transportní půdou Sterilní zkumavka nebo injekční stříkačka; sterilní tampon ve zkumavce s Uchovávání před transportem: U tekutého materiálu uchovávání nevhodné, tampón max. 24 hod. při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: při negativním výsledku 48 hodin, při pozitivním 2-4 dny, mikroskopie na vyžádání do dvou hodin Sekret z Bartholinské žlázy Odběr: Sekret z Bartholinské žlázy získaný aspirací nebo tampónem. Odběrový materiál: Do stříkačky, z níž byl vypuzen vzduch a jejíž jehla je překryta plastovým uzávěrem nebo zabodnuta do sterilní gumové zátky, sterilní plastová zkumavka, sterilní tampón ve zkumavce s transportní půdou. Uchovávání před transportem: U tekutiny požadavek na neprodlené dodání do laboratoře; tampón max. 24 hodin při pokojové teplotě. Podmínky transportu: při pokojové teplotě.. Dostupnost výsledku: při negativním výsledku 48 hodin, při pozitivním 2-4 dny, při požadavku na anaerobní kultivaci 5-6 dní, mikroskopie na vyžádání do 2 hodin. IUD Odběr: Vyjmuté nitroděložní tělísko. Odběrový materiál: Sterilní plastový kontejner, příp. naplněný CO2. Uchovávání před transportem: Nevhodné. Podmínky transportu: Do 2 hod. při pokojové teplotě

16 Strana č.: 16 (celkem: 25) Dostupnost výsledku: 5-7 dní, mikroskopie na vyžádání do 2 hodin. Poznámka: Vždy se provádí cílená anaerobní kultivace na přítomnost aktinomycet. Kultivační vyšetření na Trichomonas vaginalis Odběr: Sterilním tamponem provést výtěr ze zadní klenby poševní, a/nebo z uretry. Poté tampon vytřepat do kultivační půdy (soupravu tamponu s kultivační půdou na vyžádání poskytne laboratoř). Odběrový materiál: Transportní soupravy obsahující kultivační médium a odběrový tampón Uchovávání před transportem: Nevhodné; v krajním případě uchovávání při teplotě co nejbližší 37 C. Podmínky transportu: Ihned, pokojová teplota. Dostupnost výsledku: 4-5 dní Kultivační vyšetření na Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum Odběr: Sterilním tamponem provést výtěr z cervixu (po odstranění hlenu jiným tampónem) a/nebo uretry (2 hodiny před odběrem nemočit). Výtěr má obsahovat epiteliální buňky. Poté tampon vytřepat do kultivační půdy (soupravu tamponu s transportním médiem na vyžádání poskytne laboratoř). Odběrový materiál: Lahvička s transportním médiem, suchý sterilní tampon Uchovávání před transportem: Nevhodné; chladničkové teplotě Podmínky transportu: Při pokojové teplotě Dostupnost výsledku: 48 hod. max. 6 hod. při pokojové teplotě, max. 48 hodin při Průkaz antigenu Chlamydia Odběr: Speciální odběrové tampóny dodává laboratoř. Sterilním tamponem provést výtěr z cervixu (po předchozím odstranění hlenu jiným tampónem), uretry (před odběrem min. 2 hodiny nemočit). Materiál musí obsahovat abradované epiteliální buňky. Příp. odebrat vzorek první ranní moči (pouze u mužů). Odběrový materiál: Sterilní suchý tampon (speciální), sterilní plastová zkumavka Uchovávání před transportem: Nevhodné Podmínky transportu: Ihned, při pokojové teplotě Dostupnost výsledku: Do 5 hod.

17 3.6.5 Ostatní klinický materiál SM_OLM_001 Strana č.: 17 (celkem: 25) Krev - hemokultura Odběr: Úspěšnou izolaci patogenů z krve významně ovlivňuje správné načasování odběru hemokultur, tj. těsně před předpokládaným vzestupem, na začátku a v průběhu vzestupu teploty a pokud možno ještě před aplikací první dávky antibiotika (i jediná dávka ATB prudce sníží šanci na kultivační průkaz infekčního agens). Je-li již pacient antibiotiky léčen, pak se doporučuje načasovat odběr pokud možno těsně před aplikací další dávky. Zkušenost ukazuje, že se vyplatí odebrat hemokultury i u pacientů sice afebrilních, ale s významnou elevací zánětlivých parametrů. Kromě horečnatých a septických stavů by odběr hemokultur měl být indikován vždy při podezření na pneumonii, pyelonefritidu, hnisavou meningitidu, septickou artritidu a tromboflebitidu, endokarditidu, hluboké hnisavé procesy. Optimální množství krve aplikované do jedné hemokultivační lahvičky Oxoid Signal je 10 ml u dospělého pacienta. Optimální hemokultivační set zahrnuje 3 lahvičky pro jednoho pacienta, intervaly mezi jednotlivými odběry obvykle min., jinak dle klinického obrazu a charakteru teplotní křivky. Odběr se provádí přísně asepticky, přednostně venepunkcí periferní žíly, a to pokud možno minimálně ze dvou různých míst (vpichů); odběr z cévního katetru pouze při suspekci na katetrovou infekci nebo není-li možná periferní venepunkce (na žádance nutno uvést, že se jedná o odběr z katetru). Zároveň se doporučuje zaslat také stěr z kůže (místo vpichu) před odběrem vzorku hemokultury. (Hemokultivační lahvičky lze s výhodou použít i pro vyšetření jiných tělních tekutin (likvor, ascites, punktáty, výpotky ). Je ale vhodné zároveň zaslat týž materiál i ve zkumavce nebo ve stříkačce.) Odběrový materiál: Hemokultivační lahvičky Oxoid Signal Blood Culture System Uchovávání před transportem: Při teplotě co nejbližší 37 C, max. 24 hod. Dostupnost výsledku: při negativním výsledku 5 dní, při pozitivním 3-7 dní. Pozitivní mikroskopie se hlásí ošetřujícímu lékaři neprodleně. Předběžné určení a předběžná citlivost patogena je obvykle k dispozici následující den po zjištění mikroskopické pozitivity. Likvor Odběr: Lumbální punkce, přísně aseptický odběr. Okamžitá doprava do laboratoře. Telefonické upozornění laboratorního pracoviště. Odběrový materiál: Sterilní zkumavka s víčkem (zároveň možno použít i hemokultivační lahvičku). Uchovávání před transportem: Nevhodné; max. 2 hod. při pokojové teplotě, hemokultivační lahvičky max. 24 hod. při teplotě co nejbližší 37 st.c Podmínky transportu: Ihned při pokojové teplotě v případě použití Dostupnost výsledku: při negativním výsledku 48 hodin, při pozitivním 2-4 dny, mikroskopie do 3 hod od doručení do laboratoře. Tekutý klinický materiál Odběr: Hnis, obsah abscesu, výpotek, punktát, exsudát, empyém a jiný tekutý materiál. Odběrový materiál: Po předchozí dezinfekci povrchu místa vpichu aspirovat tekutinu z co největší hloubky patologického procesu do stříkačky, z níž byl poté vypuzen vzduch a jejíž jehla je překryta plastovým uzávěrem nebo zabodnuta do sterilní gumové zátky. Alternativou je odběr tekutiny do zkumavky. Lze také použít hemokultivační lahvičku, a to hlavně v případě materiálů, u nichž bývá

18 Strana č.: 18 (celkem: 25) infekční agens přítomno v nízké kvantitě (pleurální výpotky, kloubní tekutina, ascites apod.) a v případě, že se odběr provádí mimo pracovní dobu laboratoře. Striktní požadavek na neprodlené doručení do laboratoře. Uchovávání před transportem: Nevhodné; v krajním případě max. 3 hod. při pokojové teplotě; v případě použití hemokultivační lahvičky při teplotě co nejbližší 37 st. C max. 24 hodin. Podmínky transportu: Ihned při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny, při požadavku na anaerobní vyšetření 5-6 dní mikroskopie na vyžádání do 2 hod. Tkáň Odběr: Vzorek tkáně odebraný obvykle peroperačně; přednostně z periferie infekčního procesu. Odběrový materiál: Sterilní kontejner (zkumavka) se šroubovacím víčkem, ev. s CO2 Uchovávání před transportem: Nevhodné, v krajním případě max. 3 hodiny při pokojové teplotě. Podmínky transportu: Ihned při pokojové teplotě. Dostupnost výsledku: negativní 48 hod., pozitivní 3-4 dny, při požadavku na anaerobní vyšetření 5-6 dní mikroskopie na vyžádání do 2 hod od doručení do laboratoře. Cizorodý klinický materiál Odběr: Asepticky odstřižená špička katetru, drénu, implantát. Odběrový materiál: Sterilní kontejner (zkumavka) se šroubovacím víčkem. Uchovávání před transportem: Nevhodné; max. 3 hod. při pokojové teplotě Dostupnost výsledku: : při negativním výsledku 48 hodin, při pozitivním 2-4 dny Sérologie ASLO Odběr: Srážlivá krev, standardní odběr ze žíly na paži, nalačno Odběrový materiál: Plastová zkumavka (typu DispoLab, Vacutainer bez aditiv ) Uchovávání před transportem: Maximálně 48 hod při chladničkové teplotě (2-8 C) Podmínky transportu: Při pokojové teplotě Dostupnost vyšetření: 1 x týdně. Dostupnost výsledku: V den vyšetření. Průkaz revmatoidního faktoru (latex) Odběr: Srážlivá krev, standardní odběr ze žíly na paži, nalačno Odběrový materiál: Plastová zkumavka (typu DispoLab, Vacutainer bez aditiv )

19 Strana č.: 19 (celkem: 25) Uchovávání před transportem: Maximálně 48 hod při chladničkové teplotě (2-8 C) Podmínky transportu: Při pokojové teplotě Dostupnost vyšetření: Denně Dostupnost výsledku: Do 6 hod. Průkaz heterofilních protilátek (IM) Odběr Srážlivá krev, standardní odběr ze žíly na paži, nalačno Odběrový materiál: Plastová zkumavka (typu DispoLab, Vacutainer bez aditiv ) Uchovávání před transportem: Maximálně 48 hod při chladničkové teplotě (2-8 C) Dostupnost vyšetření: Denně. Dostupnost výsledku: Do 6 hod. Sérologie lues (RPR, TPHA) Odběr: Srážlivá krev, standardní odběr ze žíly na paži, nalačno Odběrový materiál: Plastová zkumavka (typu DispoLab, Vacutainer bez aditiv ) Uchovávání před transportem: Maximálně 48 hod při chladničkové teplotě (2-8 C) Dostupnost vyšetření: 2x týdně úterý a čtvrtek. Dostupnost výsledku: V den vyšetření PCR vyšetření Detekce genů pro produkci cytotoxinu B a binárního toxinu Clostridium difficile (průkaz přítomnosti toxigenního kmene) Odběr: Stolice velikosti lískového ořechu nebo adekvátní množství tekuté stolice Odběrový materiál: Kontejner se šroubovacím uzávěrem a lopatkou. Uchovávání před transportem: Při chladničkové teplotě max. 24 hodin., v zamraženém stavu (-20 C) max. 5 dní Dostupnost vyšetření: pracovní dny 7 11 hod. Dostupnost výsledku: Do 4 hodin Detekce cílové RNA viru influenzy typu A (včetně subtypu H1N1) a typu B Odběr: nazofaryngeální a/nebo nosní výtěr v tekuté transportní půdě Odběrový materiál: odběrové soupravy na vyžádání dodá OLM Uchovávání před transportem: při chladničkové teplotě max. 72 hodin Podmínky transportu: při 2-8 st. C Dostupnost vyšetření: pracovní dny 7 11 hod. Dostupnost výsledku: Do 4 hodin

20 Strana č.: 20 (celkem: 25) Detekce DNA Mycobacterium tuberculosis complex u dosud neléčených pacientů ve sputu (včetně průkazu genů rezistence k rifampicinu ) Odběr: Ráno, nalačno, po vypláchnutí dutiny ústní vlažnou pitnou vodou se pacient zhluboka nadechne a vykašle sekret z dolních cest dýchacích (první ranní sputum) do sterilního kontejneru. Vhodný je dohled zdravotníka, pacienta je třeba náležitě poučit. Pouhý obsah dutiny ústní je zcela nevhodným materiálem stejně jako vzorky obsahující částice potravy nebo jiné pevné částice. Odběrový materiál: Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem Uchovávání před transportem: Max. 48 hod. při dolní hranici pokojové teploty, max. 5 dní při chladničkové teplotě. Podmínky transportu: Při pokojové teplotě Dostupnost vyšetření: pracovní dny 7 11 hod. Dostupnost výsledku: Do 4 hodin Detekce cílové DNA high risk genotypů lidských papillomavirů ve stěrech z děložního hrdla Odběr: výtěr z cervikálního kanálu v tekutém transportním médiu. Odběrovka se po provedení výtěru zalomí do tekutého transportního média. Odběrový materiál: odběrové soupravy na vyžádání dodá OLM Uchovávání před transportem: při 2 30 C max. 3 dny Podmínky transportu: při pokojové teplotě Dostupnost vyšetření: pracovní dny 7 11 hod. Dostupnost výsledku: Do 4 hodin Detekce cílové DNA původců genitálních infekcí Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae Odběr: výtěr z cervikálního kanálu po odstranění hlenové zátky, výtěr z uretry, počáteční porce první ranní moči Pokyny k odběru: odběrová souprava pro výtěry obsahuje větší tampón, který se použije pro odstranění hlenu, a menší tampón pro vlastní odběr, dále zkumavku s transportním médiem (růžová zátka). Po odstranění hlenu vsuňte menší odběrový tampón do endocervikálního kanálu a otáčejte ve směru hodinových ručiček sekund. Po odběru tampón zalomte do tekutiny v transportní zkumavce. Uzavřete zkumavku a 3-4x ji převraťte a protřepejte. Výtěr z uretry se provede odběrovým tampónkem standardním způsobem tak, aby obsahoval co nejvíc abradovaných buněk sliznice, a poté se pokračuje, jak uvedeno výše. Min. 2 hodiny před odběrem výtěru z uretry pacient nemočí. Odběr moči: dvě hodiny před odběrem nemočit. Odběrová souprava obsahuje sterilní plastovou pipetu a zkumavku s transportní půdou (žlutá zátka). Pacient naplní první porci ranní moči sterilní odběrovou nádobku - sputovku (30 ml). Moč v odběrové nádobce se promíchá a poté se přiloženou pipetou odebere ze dna nádobky cca 7 ml moči do transportní zkumavky tak, aby hladina vzorku dosahovala po přerušovanou rysku vyznačenou na etiketě. Poté se transportní zkumavka zazátkuje a několikrát převrátí, aby se vzorek moči zcela smísil s transportní tekutinou. Zbytek moči se zlikviduje. Odběrový materiál: odběrové soupravy na vyžádání dodá OLM Uchovávání před transportem: výtěry v transportním médiu: při pokojové teplotě až 60 dní moč: primární vzorek může být uchováván v odběrové nádobce před přenesením do transportního média až 6 dní při teplotě 4 C, vzorek přenesený do transportního média může být skladován až 45 dní při teplotě 2-15 C nebo 3 dny při teplotě C. Podmínky transportu: při pokojové teplotě Dostupnost vyšetření: pracovní dny 7 11 hod. Dostupnost výsledku: Do 4 hodin

21 Strana č.: 21 (celkem: 25) 3.7 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Ústní či telefonické požadavky na vyšetření bez příslušné žádanky nejsou akceptovány. Dodatečná vyšetření (doordinování) u vzorků již dodaných do laboratoře lze v zásadě dohodnout na základě telefonického doobjednání lékařem. Možnosti provést tato dodatečná, původně neobjednaná vyšetření jsou limitovány druhem a způsobem zpracování toho kterého druhu klinického materiálu v laboratoři, jeho množstvím, stářím a kvalitou, takže konkrétní domluva mezi klinickým lékařem a mikrobiologem je v tomto ohledu velmi žádoucí. Požadujeme ex post zaslání žádanky s příslušným doobjednaným požadavkem. 3.8 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Některé důležité skutečnosti: a) Každý vzorek musí být považován za infekční. b) Žádanky nesmí být kontaminovány infekčním materiálem c) Vzorky jsou přepravovány tak, aby během přepravy nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem či k jiné nehodě hrozící kontaminací a infekcí personálu. d) Vzorky od pacientů s již diagnostikovaným infekčním onemocněním, příp. od známých nosičů infekčního agens mají být zřetelně označeny na žádance. Podobně mají být označeny vzorky od pacientů s prokázanými či suspektními vysoce kontagiózními či virulentními patogeny (tbc, zoonózy, bakteriální úplavice, hepatitidy ) 3.9 Doprava vzorků Transport vzorků od externích lékařů Vzorky od externích lékařů jsou sváženy svozovou službou ONK a.s. Řízené podmínky transportu plně podléhají pracovnímu postupu CL, v němž je podrobně specifikováno: vybavení vozidel, teplota a doba transportu a postup při havárii během transportu. Tyto podmínky byly zpracovány po konzultaci všech oddělení CL a vyhovují podmínkám uváděným v bodě 3.6. Vzorky jsou transportovány neprodleně po převzetí od externího lékaře. Transport vzorků z oddělení ONK a.s. Transport vzorků v rámci ONK a.s. zajišťují zaměstnanci jednotlivých oddělení. Vzorky jsou přenášeny v transportních boxech vyhrazených pro tyto účely. Teplota v boxu při transportu vzorků není s ohledem na krátkou dobu transportu zaznamenávána. 4. Preanalytické postupy 4.1 Příjem žádanek a vzorků Identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří na žádance jméno a příjmení pacienta, číslo pojištěnce (rodné číslo, v případě cizinců datum narození) a typ vzorku. Na

22 Strana č.: 22 (celkem: 25) vlastním vzorku musí být uvedeno jméno, příjmení, rodné číslo pacienta (není-li vzorek označen celým rodným číslem, ale jen rokem narození, lze toto akceptovat jen v případě, že je vzorek vložen s příslušnou kompletně vyplněnou žádankou samostatně v uzavíratelném obalu) a druh a lokalita vzorku. Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici. Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Dodatečně zjištěné identifikační znaky pacienta je pak povinno nahlásit na OLM. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští a může být důvodem k odmítnutí vzorku. Podmínky převzetí vzorku v mikrobiologické laboratoři: - dodržení zásad odběru, transportu a uchovávání vzorku, dodržení časových parametrů (= dodržení preanalytické fáze) - nezaměnitelné označení vzorku - dokumentace s odpovídajícími a čitelnými údaji (průvodní list k materiálu - žádanka). - validní vzorek biologického materiálu Příjem materiálu do laboratoře je realizován na jediném místě (součást OLM), které je řádně označeno a opatřeno zvonkem pro přivolání personálu. Pracovník OLM je povinen za přítomnosti osoby, která s materiálem přišla, na místě zkontrolovat shodu identifikace na žádance s označením materiálu a ověřit, zda materiál je určený na OLM. Laboratoř monitoruje čas uplynulý od odběru do dodání vzorku. Proto uvedení času odběru na žádance je nutné. Laboratoř má vypracován interní postup předepisující jednotlivé kroky při příjmu vzorků. Společně s postupy CL tyto kroky zahrnují: - identifikaci dvojice vzorek-žádanka, kontrola úplnosti údajů na žádance - kontrola dodržení pravidel pro preanalytickou fázi před příjmem vzorku (odběr, uchování, transport) - kontrola vhodnosti vzorku vzhledem k požadovaným vyšetřením 4.2 Kritéria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Laboratoř může odmítnout vyšetření vzorku v těchto případech: vzorek nedostatečně dokumentovaný, zejména z hlediska nezaměnitelnosti; vzorek s poškozenou, potřísněnou, nečitelnou žádankou; vzorek v mechanicky poškozené odběrové soupravě vzorek v odběrové soupravě viditelně na vnější straně kontaminované biologickým materiálem; vzorek, u něhož nepochybně došlo k porušení kritérií preanalytické fáze vzorek kontaminovaného, chylózního, hemolytického séra vzorek zjevně nevalidní, např. vzorek slin deklarovaný jako sputum Jsou-li přijaty k vyšetření primární vzorky nesplňující daná kritéria (většinou v situacích, kdy jde o nenahraditelný materiál či kdy nelze opakovat odběr), pak je ošetřující lékař formou komentáře na výsledkovém listu upozorněn na možné zkreslení výsledku a na nutnou opatrnost při jeho interpretaci. Pokud je vzorek adresován na OLM, ale je požadováno vyšetření, které laboratoř neposkytuje, je bezprostředně vrácen na příslušné oddělení, které ho předisponuje na Odběrové centrum. 4.3 Postupy u kolizních vzorků/žádanek Postup laboratoře při kolizi vzorku Při nejasné identifikaci pacienta na vzorku (tj. např. odlišná jména na žádance a vzorku) se vyšetření obvykle neprovádí. Odesílající subjekt je o odmítnutí vzorku telefonicky informován. Tento případ je zaznamenán do knihy Neshody při příjmu vzorků. V případě závažného, urgentního, neopakovatelného vzorku se laboratoř pokusí doplnit chybějící potřebná data prostřednictvím telefonického dotazu odesílateli. Jsou-li validní data dodatečně získána, je vzorek zpracován. Tento případ je zaznamenán do knihy Neshody při příjmu vzorků.

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Oddělení lékařské mikrobiologie Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín SM_OLM_001 Počet stran: 25 Výtisk č.: 1 oddělení lékařské mikrobiologie Zpracoval RNDr. Jan Pomykal 1.2.2017 Schválil RNDr.

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Specifika odběrů pro bakteriologická vyšetření Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Oddělení lékařské mikrobiologie Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín SM_OLM_001 Počet stran: 24 Verze č.: 4 Výtisk č.: 1 oddělení lékařské mikrobiologie Zpracoval RNDr. Jan Pomykal 10.2.2016

Více

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod.

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod. Strana 1 z 5 Výtisk č. 2 1) Bakteriologie výtěr z nosu, krku, nosohlt mandlí, hrtanu a hrtanu výtěr z hrtanu,nosohltanu cílené na Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis tampon na drátě v TPA pokojová

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Vypracoval: MUDr. Kateřina Laskafeldová RNDr. Marie Machučová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Strana: 2 Obsah 1. Úvod...

Více

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Obsah Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz... 2 Virus hepatitidy B - kvantita... 2 Virus hepatitidy C kvalitativní průkaz... 3 Virus hepatitidy C - kvantita... 3 Virus

Více

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1.

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1. M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v Oddělení laboratorní medicíny ED.9 POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ V MIÚ FNUSA Zpracoval: Andrea Wagnerová, DiS. Ověřil: RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Účinnost od:

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické Složení stolice zbytky

Více

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk Základní rozvaha indikace mikrobiologického vyšetření ano ne Co odebrat? (klinické příznaky, fáze onemocnění, charakter patogena) Jak odebrat?

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELHŘIMOV, p.o. Verze č. 2 Datum platnosti: od 1. 4.. 2016 1/37 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře pro

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavlína Středová MUDr. Miriam Koupilová Platnost od: 2. 12. 2013 Verze: 2 Obsah 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 3. Identifikační údaje laboratoře... 4 4. Politika kvality laboratoře...

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - 1 - Zkrácený název : LP Verze : 03 Počet stran : 24 Platí od: : 1.12.2014 Přílohy: : 1 Datum tisku : 1.12.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE MN PLZEŇ, PRIVAMED a. s. Tento dokument

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Laboratoř č. 8032 akreditovaná ČIA o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2007 Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zu.cz

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25 C 12 hodin, sérum: 2-8 C až 1 týden,

Více

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování preanalytické fáze Tamara Bergerová Ústav mikrobiologie FN Plzeň Mikrobiologické

Více

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků Obecně Výsledky laboratorních testů, zejména RT-PCR závisí na druhu klinického materiálu, odběru, uchování a transportu. Nejpodrobnější informace o přítomnosti infekčního agens poskytne analýza klinického

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ LP-01-2011-UHN Verze provedení/dostupnost 4.0 / ox.nspuh.cz Autor

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM POLIKLINIKA AGEL Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 42 Vydání č.: 9 Platnost od: 15. května 2015 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: MUDr.

Více

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: --

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Druh dokumentace: Laboratorní příručka Distribuce: OLM Rozsah působnosti: OLM Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov Důvěrnost: 2 Název dokumentace: Označení dokumentace: LP_2_2016 příloha č. 1 Anotace:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Oddělení klinické mikrobiologie strana1/stran45 Po vytištění je dokument platný pouze po označení razítkem Oddělení

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: dnem vydání Nahrazuje: Laboratorní příručka oddělení

Více

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015 OBSAH 1. Hemokultivace 1.1 Krev - hemokultivace 1.2 Stěr z kůže- před/po odběru hemokultivace 2. Respirační trakt 2.1 Krk - výtěr 2.2 Nos - výtěr 2.3 Nosohltan - výtěr 2.4 Laryngeální výtěr 2.5 Obsah paranasálních

Více

Technika správného odběru materiálů. pro přímý průkaz infekčních agens

Technika správného odběru materiálů. pro přímý průkaz infekčních agens Technika správného odběru materiálů pro přímý průkaz infekčních agens březen 2017 Vážení spolupracovníci, základním předpokladem úspěšné laboratorní diagnostiky je odběr validního materiálu, tzn. správný

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie Laboratorní příručka Platnost od: 1.7.2016 Vypracovala: MUDr.Lenka Kolářová dne: 27.6.2016 podpis: Posoudila: Ing.Miroslava Kricnerová dne: 28.6.2016 podpis: Schválila: MUDr.Martina Čurdová dne: 29.6.2016

Více

Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie

Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie Obsah: Strana A/ Kultivační vyšetření... 3 Dýchací ústrojí horní cesty dýchací.. 3 Krk Nos Vedlejší dutiny nosní - punktát Vyšetření průkaz bordetel (pertuse)

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Poznámka (popis provedené změny, kapitola apod.)

Přezkoumal: Nekl. Výtisk č. 1 Počet příloh: -- Poznámka (popis provedené změny, kapitola apod.) Druh dokumentace: Laboratorní příručka Distribuce: OLM Rozsah působnosti: OLM Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov Důvěrnost: 2 Název dokumentace: Označení dokumentace: LP_2_2016 příloha č. 1 Anotace:

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie

Laboratorní příručka. Oddělení klinické mikrobiologie Laboratorní příručka Platnost od: 14.11.2016 Vypracovala: MUDr.Lenka Kolářová dne: 8.11.2016 podpis: Posoudila: Ing.Miroslava Kricnerová dne: 9.11.2016 podpis: Schválila: MUDr.Martina Čurdová dne: 10.11.2016

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Manuál laboratorních vyšetření

Manuál laboratorních vyšetření Manuál laboratorních vyšetření Strana č.:/celkem stran: 1/12 Obsah 1. Klinická mikrobiologie informace o vyšetřeních... 1 2. Sérologie informace o vyšetřeních... 10 3. Vyšetření zajišťovaná v externích

Více

Příloha č.4 Seznam mikrobiologických vyšetření - bakteriologie

Příloha č.4 Seznam mikrobiologických vyšetření - bakteriologie Příloha č.4 Seznam mikrobiologických Obsah Dýchací cesty... 2 Močová soustava... 2 Trávicí soustava... 2 Pohlavní soustava... 2 Klinický materiál... 2 Odběry na kultivační vyšetření... 3 Chyby při odběru

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1 18.11.2011 23.11.2011 prezentace OKMP 1 Zasílání vzorků na mikrobiologické vyšetření Zásady,chyby a využití MVDr.Petr Ježek Organizační členění OKMP. OKMP MVDr.Petr Ježek ATB středisko MUDr.Romana Filová

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc Nezvalova 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 34, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště Valašské

Více

SD 001 (související dokument)

SD 001 (související dokument) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Telefon: 371 408 202-4 Zelená linka: 800 800 770, 800 800 868 Vydání č.: 8, platnost od 1.6.2012 Vypracoval: Ing. Pelešková Zdeňka, MUDr.Rottenbornová Drahomíra,

Více

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Aktuální verze platná ode dne: 1.2.2011 Členění přehledu: 1. Infekce cest dýchacích a infekce související str. 2

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Ústav ošetřovatelství 3. LF UK Odběry biologického materiálu Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické

Více

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb Nabídka služeb Mikrobiologie a serologie RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 4. pektrum nabízených služeb Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 4.3. Mikrobiologická

Více

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Rychlost odezvy statimových vyšetření Celkový počet Statim vyšetření Statim vyšetření % Průměrná doba odezvy (min) bakteriologie Ag/toxin Clostridium

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář,

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář, Laboratorní příručka Označení dokumentu LP OKM 2015-01- 01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek

Více

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov a.s. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 41, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště

Více

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D.

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Respirační infekce a jejich původci MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Běžná flóra Dutina ústní ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní, neisserie Nosohltan - ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní,

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Platí od: 5. 2. 2015 Zpracoval: Schválil: MUDr. Alžbeta Ouertani Ing. Pavel Třeboňák MUDr. Alžbeta Ouertani Datum: 5. 2. 2015 Datum: 5. 2. 2015 Podpis: Podpis: 000100 Laboratorní příručka

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská /55,80 00 Praha 8. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce bakteriologie Bakteriologické vyšetření klinického materiálu mikroskopií a kultivací 1 stěr z kůže,stěr z kožní léze,výtěr z rány nebo tkáňového defektu,hnis,výpotek,punktát z patol.dutiny,drény,katetry,cévky,umělé

Více

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM Poliklinika Plzeň Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 45 Vydání č.: 5 Platnost od: 15. října 2012 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: RNDr.

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka (Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. MUDr. Magda Balejová, MUDr. David Šůs

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. MUDr. Magda Balejová, MUDr. David Šůs verze C Účinnost dokumentu od: 7.10.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LKMB_SME_12_001 Verze dokumentu: C Zpracoval (i) Laboratorní příručka LKMB Typ dokumentu: Systémový MUDr. Magda Balejová, MUDr.

Více

Mikrobiologické vyšetření moči

Mikrobiologické vyšetření moči Provádění, možnosti a interpretace mikrobiologických vyšetření Mikrobiologické vyšetření moči Zpracoval: prim. RNDr. Roman Jirsa, MVDr. Zdeněk Brož, Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Oponoval: MUDr.

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie NT_OSM _CL_51 Verze: 06 Datum vydání: 17. 10. 2016 Účinnost od: 1. 11. 2016 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alice Kuchařová, Jana Valešová MUDr.

Více

Hlavní indikace mikrobiologických vyšetření a interpretace jejich výsledků

Hlavní indikace mikrobiologických vyšetření a interpretace jejich výsledků Hlavní indikace mikrobiologických a interpretace jejich výsledků Horní cesty dýchací indikace u jiných diagnóz (např. pneumonie, otitida, sinusitida, bronchitida Akutní tonsilofaringitida a pyogenes apod.)

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

L A B O R A T O R N Í

L A B O R A T O R N Í L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODD Ě LENÍ LÉKA Ř SKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELH Ř IMOV, p.o. Verze č. 1 Datum platnosti: od 1. 3. 2010 1/36 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie NT_OSM _CL_51 Verze: 05 Datum vydání: 1. 12. 2014 Účinnost od: 1. 12. 2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Jana Valešová, Jitka Nejedlá MUDr. Pavel Havránek

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

Infekce močových cest - mikrobiologická diagnostika

Infekce močových cest - mikrobiologická diagnostika Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/024/155 Infekce močových cest -

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Strana 1 z 56 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Platnost od: 14.3.2016 Platnost do: odvolání Nahrazuje: Laboratorní příručka OKM, verze 07 Distribuce a uložení dokumentu: Platné

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP /12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP /12 Strana 1 Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 1. 9. 2012 Nahrazuje: ze dne 1. 12. 2010 Funkce Jméno Datum Podpis Přezkoumal: Manaţer kvality Bc. Libor Czeffer 21. 8. 2012 Schválil: Primář OLM 31. 8.

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C 1. Zažívací ústrojí Oddělení klinické mikrobiologie NNB, tel. 2323 Manuál pro odběr primárních vzorků uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! 1/8 Manuál

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích LP - OKM Počet stran: 40 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Pracovna úsekové laborantky Ing. Paukertová Jana 2 Bakteriologická

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C 1. Zažívací ústrojí Oddělení klinické mikrobiologie NNB, tel. 2323 Manuál pro odběr primárních vzorků uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! 1/8 Manuál

Více

Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 Platnost dokumentu: 1. prosince 2014 Datum vypracování: 30. listopadu

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více