Logika XI. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı BI-MLO, ZS 2011/12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Logika XI. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı BI-MLO, ZS 2011/12"

Transkript

1 Logika XI. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. Katedra teoretické informatiky Fakulta informačních technologíı České vysoké učení technické v Praze c Kateřina Trlifajová, 2010 BI-MLO, ZS 2011/12 Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. (FIT ČVUT) Logika XI. BI-MLO, ZS 2011/12 1 / 13

2 Logika X. Prenexní normální tvar. Skolemizace. Rezoluční metoda. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. (FIT ČVUT) Logika XI. BI-MLO, ZS 2011/12 2 / 13

3 Prenexní normální tvar Definice Formule je v prenexním normální tvaru, jestliže je ve tvaru (Q 1 x 1 )...(Q n x n )A, kde A je otevřená formule, Q i jsou kvantifikátory, x i jsou proměnné. ( x)( y)( z)(y < x y ), ( k)(n = 2k) Definice Formule B je varianta formule A, jestliže se liší jen přejmenováním vázaných proměnných. ( u)( v)( w)(w < u v ), ( l)(n = 2l). Věta Je-li B varianta A, pak A B. ( x)( y)( z)(y < x y ) ( u)( v)( w)(w < u v ) (( k)(n = 2k) ( l)(n = 2l)) RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. (FIT ČVUT) Logika XI. BI-MLO, ZS 2011/12 3 / 13

4 Prenexní operace Chceme mít formule v prenexním tvaru. Víme: (( x)a ( x)b) ( x)(a B) (( x)a ( x)b) ( x)(a B) Prenexní operace 1 ( x)a ( x) A ( x)a ( x) A 2 Není-li x volná v A, pak (A ( x)b(x)) ( x)(a B(x)) (A ( x)b(x)) ( x)(a B(x)) 3 Není-li x volná v A, pak (A ( x)b(x)) ( x)(a B(x)) (A ( x)b(x)) ( x)(a B(x)) 4 Není-li x volná v B, pak (( x)a(x) B) ( x)(a(x) B) (( x)a(x) B) ( x)(a(x) B) RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. (FIT ČVUT) Logika XI. BI-MLO, ZS 2011/12 4 / 13

5 Prenexní operace - důkaz ad 2. Není-li x volná v A, pak (A ( x)b(x)) ( x)(a B(x)). Dokážeme (A ( x)b(x)) ( x)(a B(x)). Sporem. Kdyby ex. M tak, že M = (A ( x)b(x)) ( x)(a B(x)), pak M = (A ( x)b(x)) a M = ( x)( A B(x)), tedy existuje m M tak, že A B[m], ale A B[m].. Dokážeme ( x)(a B(x)) (A ( x)b(x)). Sporem. Kdyby ex. M tak, že M = ( x)(a B(x) (A ( x)b(x)), pak M = ( x)(a B(x)) a M = A a M = ( x) B(x), tedy existuje m M tak, že B[m], ale A B[m] a A.. ad 3. Není-li x volná v A, pak (A ( x)b(x)) ( A ( x)b(x)) ( x)( A B(x)) ( x)(a B(x)) ad 4. Není-li x volná v B, pak (( x)a(x) B) ( ( x)a(x) B) (( x) A(x) B) ( x)(a(x) B) RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. (FIT ČVUT) Logika XI. BI-MLO, ZS 2011/12 5 / 13

6 Prenexní normální tvar Věta Ke každé formuli existuje formule s ní ekvivalentní v prenexním normálním tvaru. Příklady: 1 ( a)( b)((a < b) ( c)(a < b < c) ( a)( b)( c)((a < b) (a < b < c) 2 ( x)(x = 0) ( x)(x = S(0)) ( x)(x = 0) ( y)(y = S(0)) ( x)( y)((x = 0) (y = S(0))) 3 ( x)(x > 0) ( y)(x + y > 0)) ( z)(z > 0) ( y)(x + y > 0)) ( z)( y)((z > 0) (x + y > 0)) ( y)( z)((z > 0) (x + y > 0)) 4 ( ɛ)((ɛ > 0) ( δ)( x)((δ > 0) ( x c < δ) ( f (x) f (c) < ɛ)) ( ɛ)( δ)( x)((ɛ > 0) ((δ > 0) ( x c < δ) ( f (x) f (c) < ɛ)) RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. (FIT ČVUT) Logika XI. BI-MLO, ZS 2011/12 6 / 13

7 Skolemizace Chceme jen obecné kvantifikátory. Definice T je konzervativní rozšíření teorie T, právě když L L a pro každou formuli jazyka L platí T = A, právě když T = A. ( x)a(x)... vybereme novou konstantu c L = L {c} T = T {( x)a(x) A(c)} ( x)( y)a(x, y)... definujeme novou funkci f (x) L = L {f (x)} T = T {( x)a(x, f (x))) ( x)( y)a(x, y)} RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. (FIT ČVUT) Logika XI. BI-MLO, ZS 2011/12 7 / 13

8 Skolemův normální tvar Věta Ke každé uzavřené formuli A existuje formule A S, která je v prenexním normální tvaru, kde všechny kvantifikátory jsou obecné, tzv. Skolemův normální tvar. Příklady: A je splnitelná, právě když A S je splnitelná. ( y)( x)(x > y)... definujeme konstantu c tak, že ( x)(x > c) ( x)( y)(x > y)... definujeme funkci f (x) tak, že ( x)(x > f (x)) ( t)( x)( y)( z)( u)( w)a(t, x, y, z, u, w)... c ( x)( y)( z)( u)( w)a(c, x, y, z, u, w)... g(x, y) ( x)( y)( u)( w)a(c, x, y, g(x, y), u, w)... h(x, y, u) ( x)( y)( u)a(c, x, y, g(x, y), u, h(x, y, u)) RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. (FIT ČVUT) Logika XI. BI-MLO, ZS 2011/12 8 / 13

9 Otevřené jádro formule Věta Nechť A je otevřená formule s volnými proměnnými x 1,..., x n. Potom pro libovolnou interpretaci M platí M = A, právě když M = ( x 1 )...( x n )A. A je tautologie ( x 1 )...( x n )A je tautologie. A se nazývá otevřené jádro formule ( x 1 )...( x n )A Příklad: ( x)( y)((x > y) (y > x)) je pravdivé v N, právě když (x > y) (y > x) je pravdivé v N A(x) je tautologie, právě když ( x)a(x) je tautologie. POZOR! A(x) ( x)a(x) není tautologie. A(x) ( x)a(x) není tautologie. ( x 1 )...( x n )A není logicky ekvivalentní s A. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. (FIT ČVUT) Logika XI. BI-MLO, ZS 2011/12 9 / 13

10 Rezoluční metoda v predikátové logice 1 Teorie. Konjunkce formuĺı. 2 Prenexní normální tvar. 3 Skolemizace. 4 Otevřené jádro formule. 5 Klausule. 6 Resolventy formuĺı. 7 Kontradikce? Příklad: ( x)(p(x) Q(x)), ( x) P(x) = ( x)q(x)? ( x)(p(x) Q(x)) ( x) P(x) ( x)q(x) ( x)(p(x) Q(x)) ( z) P(z) ( y) Q(y) ( z)( x)( y)((p(x) Q(x)) P(z) Q(y)) ( x)( y)((p(x) Q(x)) P(c) Q(y)) (P(x) Q(x)) P(c) Q(y)) Q(c), Q(c), RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. (FIT ČVUT) Logika XI. BI-MLO, ZS 2011/12 10 / 13

11 Rezoluční metoda v predikátové logice Žádný člověk není zvíře Některé zvíře je šelma. Tudíž některá šelma není člověk. ( x)(c(x) z(x)), ( x)(z(x) s(x)) = ( x)(s(x) c(x)) ( x)( c(x) z(x)) ( x)(z(x) s(x)) ( x)(s(x) c(x)) ( x)( c(x) z(x)) ( v)(z(v) s(v)) ( u)(s(u) c(u)) ( x)( c(x) z(x)) (z(k) s(k)) ( u)(s(u) c(u)) ( x)( u)( c(x) z(x)) z(k) s(k) ( s(u) c(u)) (( c(x) z(x)) z(k) s(k) ( s(u) c(u)))... otevřená formule s(k), c(k), z(k), z(k),. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. (FIT ČVUT) Logika XI. BI-MLO, ZS 2011/12 11 / 13

12 Příklady Každá větší ryba je rychlejší než menší ryba. Tudíž jestliže je nějaká ryba největší, pak je i nějaká ryba nejrychlejší, v(x, y), r(x, y) ( x)( y)(v(x, y) r(x, y)) = ( z)( y)v(z, y) ( z)( y)r(z, y) Sporem: ( x)( y)(v(x, y) r(x, y)) (( z)( u)v(z, u) ( z)( u)r(z, u)) ( x)( y)(v(x, y) r(x, y)) ( z)( u)v(z, u) ( s)( t)r(s, t) ( x)( y)( v(x, y) r(x, y)) ( z)( u)v(z, u) ( s)( t) r(s, t) RM: ( x)( y)( v(x, y) r(x, y)) ( u)v(c, u) ( s) r(s, f (s)) v(c, u), r(c, f (c)), v(c, f (c)), v(c, f (c)) r(c, f (c)). Spor. STROM: Tedy existuje c tak, že ( u)v(c, u). Tedy též existuje d tak, že r(c, d). Tedy i v(c, d). Ale v(c, d) r(c, d). Tedy spor. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. (FIT ČVUT) Logika XI. BI-MLO, ZS 2011/12 12 / 13

13 Příklad Každý Cadillac je dražší než jakékoli levné vozidlo. Tudíž Cadillac není levné vozidlo, c(x), l(x) d(x, y) ( x)( y)((c(x) l(y)) d(x, y)) = ( x)(c(x) l(x)) Kdyby tomu tak nebylo, pak ( x)( y)((c(x) l(y) d(x, y))) ( x)(c(x) l(x)) Označme si toto konkrétní auto m. Platí c[m] l[m] (( c[m] l[y])) d[m, m]). Tedy d[m, m]. To je spor. RNDr. Kateřina Trlifajová PhD. (FIT ČVUT) Logika XI. BI-MLO, ZS 2011/12 13 / 13

2.1 Formule predikátové logiky. větám. Použijte k tomu predikátových symbolu uvedených v textu.

2.1 Formule predikátové logiky. větám. Použijte k tomu predikátových symbolu uvedených v textu. 6 Kapitola 2 Příklady z predikátové logiky 2.1 Formule predikátové logiky 2.1.1 Příklad. Napište formule predikátové logiky odpovídající následujícím větám. Použijte k tomu predikátových symbolu uvedených

Více

Rezoluce v predikátové logice

Rezoluce v predikátové logice Rezoluce v predikátové logice Jiří Velebil: X01DML 15. října 2010: Rezoluce v PL 1/16 Základní myšlenky 1 M = ϕ iff X = M { ϕ} nesplnitelná. (M musí být množina sentencí, ϕ sentence.) 2 X nesplnitelná

Více

Rezoluce v predikátové logice

Rezoluce v predikátové logice Rezoluce v predikátové logice Jiří Velebil: AD0B01LGR 2015 Rezoluce v PL 1/16 Základní myšlenky 1 M = ϕ iff X = M { ϕ} nesplnitelná. (M musí být množina sentencí, ϕ sentence.) 2 X nesplnitelná iff X =

Více

Cyklickékódy. MI-AAK(Aritmetika a kódy)

Cyklickékódy. MI-AAK(Aritmetika a kódy) MI-AAK(Aritmetika a kódy) Cyklickékódy c doc. Ing. Alois Pluháček, CSc., 2011 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Evropský sociální fond Praha&

Více

Historie matematiky a informatiky Cvičení 2

Historie matematiky a informatiky Cvičení 2 Historie matematiky a informatiky Cvičení 2 Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph. D., KAM, FIT ČVUT v Praze 2014 Evropský sociální fond Investujeme do vaší budoucnosti Alena Šolcová Číselně teoretické funkce (Number-Theoretic

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Rezoluce ve výrokové logice

Rezoluce ve výrokové logice Rezoluce ve výrokové logice Jiří Velebil: AD0B01LGR 2015 Rezoluce ve VL 1/13 Základní myšlenky 1 M = ϕ iff X = M { ϕ} nesplnitelná. 2 X nesplnitelná iff X = ff. 3 Hledání kritických důsledků X syntakticky.

Více

Řešení: Ano. Řešení: Ne.

Řešení: Ano. Řešení: Ne. 1 ÚLOHY Z PREDIKÁTOVÉ LOGIKY Instance, varianty. UF.1.1. Substituovatelnost. 1. Buď ϕ formule ( z)(x=z)&y < x a dále x, y, z různé proměnné, F unární funkční symbol, c konstantní symbol. Uveďte, zda je

Více

Skripta do matematiky k maturitě 1 30

Skripta do matematiky k maturitě 1 30 Skripta do matematiky k maturitě 1 30 IgMen igmen.wz.cz 008 Obsah 1 Výroková logika...4 1.1 Základní logické spojky...4 1. Kvantifikované výroky...5 Množiny operace, intervaly...6.1 Absolutní hodnota reálného

Více

Uˇcebn ı texty k st atn ı bakal aˇrsk e zkouˇsce Obecn a informatika 4. z aˇr ı 2011 1

Uˇcebn ı texty k st atn ı bakal aˇrsk e zkouˇsce Obecn a informatika 4. z aˇr ı 2011 1 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika 4. září 2011 1 Vážený študent/čitatel, toto je zbierka vypracovaných otázok pre bakalárske skúšky Informatikov. Otázky boli vypracované študentmi

Více

Matijasevičova věta. studijní materiál, draft verse k připomínkování, 16. 11. 2007 Michal Černý, katedra ekonometrie, VŠE Praha

Matijasevičova věta. studijní materiál, draft verse k připomínkování, 16. 11. 2007 Michal Černý, katedra ekonometrie, VŠE Praha Matijasevičova věta studijní materiál, draft verse k připomínkování, 16. 11. 2007 Michal Černý, katedra ekonometrie, VŠE Praha Cílem tohoto materiálu je podat důkaz důležitého tvrzení, známého jako Matijasevičova

Více

výrok-každésdělení,uněhožmásmyslseptát,zdaječinenípravdivé, aproněžprávějednaztěchtodvoumožnostínastává.

výrok-každésdělení,uněhožmásmyslseptát,zdaječinenípravdivé, aproněžprávějednaztěchtodvoumožnostínastává. 1 Základní pojmy matematické logiky Výrokový počet... syntaktické hledisko Predikátový počet... sémantické hledisko 1.1 VÝROKOVÝ POČET výrok-každésdělení,uněhožmásmyslseptát,zdaječinenípravdivé, aproněžprávějednaztěchtodvoumožnostínastává.

Více

Jakub Opršal. online prostředí, Operační program Praha Adaptabilita, registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/31165.

Jakub Opršal. online prostředí, Operační program Praha Adaptabilita, registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/31165. TEORIE ČÍSEL MNOHOČLENŮ A MNOHOČLENY V TEORII ČÍSEL Jakub Opršal Kurz vznikl v rámci projektu Rozvoj systému vzdělávacích příležitostí pro nadané žáky a studenty v přírodních vědách a matematice s využitím

Více

Numerická matematika

Numerická matematika Numerická matematika Jiří Felcman Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta KNM PRESS PRAHA 2014 iv PŘEDMLUVA 1 felcman@karlinmffcunicz Tel221913392 KNMčdvK458(5042) http://wwwkarlinmffcunicz/~felcman/nmpdf

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA

STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA MOCNINY, ODMOCNINY, ALGEBRAICKÉ VÝRAZY VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta 006 Mocniny, odmocniny, algebraické výrazy http://moodle.vsb.cz/ 1 OBSAH 1 Informace

Více

diferenciální rovnice verze 1.1

diferenciální rovnice verze 1.1 Diferenciální rovnice vyšších řádů, snižování řádu diferenciální rovnice verze 1.1 1 Úvod Následující text popisuje řešení diferenciálních rovnic, konkrétně diferenciálních rovnic vyšších řádů a snižování

Více

Vlastnosti regulárních jazyků

Vlastnosti regulárních jazyků Vlastnosti regulárních jazyků Podobně jako u dalších tříd jazyků budeme nyní zkoumat následující vlastnosti regulárních jazyků: vlastnosti strukturální, vlastnosti uzávěrové a rozhodnutelné problémy pro

Více

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou,

množinu definujeme axiomaticky: nesnažíme se ji zkonstruovat (dokonce se ani nezabýváme otázkou, Matematická analýza I přednášky M. Málka cvičení A. Hakové a R. Otáhalové Zimní semestr 2004/05 2. Reálná čísla, funkce reálné proměnné V této kapitole zavádíme množinu, na níž stojí celá matematická analýza:

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Algebra. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Algebra. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Algebra študenti MFF 15. augusta 2008 1 8 Algebra Požadavky Grupa, okruh, těleso definice a příklady Podgrupa, normální podgrupa, faktorgrupa, ideál

Více

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Lineární systémy se speciálními maticemi Diplomová práce květen 2006 Jaroslava Benáčková Poděkování V úvodu bych ráda poděkovala

Více

POLYNOMY 1 Jan Malý UK v Praze a UJEP v Ústí n. L.

POLYNOMY 1 Jan Malý UK v Praze a UJEP v Ústí n. L. Soustavy o jedné rovnici neboli rovnice. Algebraické rovnice: Polynom= 0. POLYNOMY 1 Jan Malý UK v Praze a UJEP v Ústí n. L. Rovnice 1. stupně: lineární, ax + b = 0, a 0. Řešení: x = b a. Rovnice 2. stupně:

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace diferenciálních rovnic v praxi UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aplikace diferenciálních rovnic v praxi UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace diferenciálních rovnic v praxi Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Tomeček,

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA. ve studiu učitelství 1. stupně základní školy. Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA. ve studiu učitelství 1. stupně základní školy. Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MATEMATIKA ve studiu učitelství 1. stupně základní školy Vilma Novotná, Bohuslav Pisklák Ostrava 2003 Obsah I. Úvod do teorie množin a matematické logiky

Více

ZÁKLADY ALGEBRY 2008/09. stanovsk@karlin.mff.cuni.cz

ZÁKLADY ALGEBRY 2008/09. stanovsk@karlin.mff.cuni.cz ZÁKLADY ALGEBRY 2008/09 DAVID STANOVSKÝ stanovsk@karlin.mff.cuni.cz Toto jsou provizorní skripta k úvodnímu kurzu obecné algebry, a to jak pro studenty učitelství a finanční matematiky(skripta obsah přednášky

Více

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA. Matematika MATURITNÍ OTÁZKY

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA. Matematika MATURITNÍ OTÁZKY WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA Matematika MATURITNÍ OTÁZKY Ostrava 2008 Tomáš Vejpustek OBSAH 1 Obsah 1 Výrazy a jejich úpravy 8 1.1 Mocniny a odmocniny........................ 8 1.1.1 Umocňování

Více

Co byste měl/a zvládnout po 4. týdnu

Co byste měl/a zvládnout po 4. týdnu Co byste měl/a zvládnout po 4. týdnu Zde je uveden naprostý základ. Nejde o úplný výčet všech dovedností. Jiří Velebil: A7B0LAG Zvládnutá látka po 4. týdnu /9 Slovník základních pojmů Množina generátorů

Více

MAT 1 Mnohočleny a racionální lomená funkce

MAT 1 Mnohočleny a racionální lomená funkce MAT 1 Mnohočleny a racionální lomená funkce Studijní materiály Pro listování dokumentem NEpoužívejte kolečko myši nebo zvolte možnost Full Screen. Brno 2012 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. First Prev Next Last

Více

Úvod do logiky (PL): sylogismy (cvičení)

Úvod do logiky (PL): sylogismy (cvičení) Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK) Úvod do logiky (PL): sylogismy (cvičení) doc. PhDr. Jiří Raclavský,

Více