Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F7 Vyjednávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F7 Vyjednávání"

Transkript

1 Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F7 Vyjednávání V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Situace a podstata vyjednávání. Fáze vyjednávání. Činnosti a dovednosti při vyjednávání. Argumentování a vyvracení námitek. Pro studium základního textu tématu F7 potřebujete cca 1 vyučovací hodinu. Klíčová slova: vyjednávání, argumentování, vyvracení námitek, fáze vyjednávání, pravidla vyjednávání Autor: Milan Jermář Literatura k tématu: BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Management. Olomouc: Rubico, ISBN X. DOLEŽAL, J.; LACKO, B.; MÁCHAL, P. a kol. Projektový management podle IPMA, Praha: Grada, ISBN JAROŠOVÁ, E. a kol. Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: Management Press, ISBN KOMÁRKOVÁ, R.; RYMEŠ, M.; VYSEKALOVÁ, J. Psychologie trhu. Praha: Grada, ISBN MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, ISBN Národní standard kompetencí projektového řízení (National competence baseline of project management). Brno, Společnost pro projektové řízení o.p.s., URLhttp://www.ipma.cz/dokumenty_spr/narodni_standard_kompentenci_projektoveho_rizeni.pdf> PLAŇAVA, I. Průvodce mezilidskou komunikací. Praha: Grada, ISBN VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, ISBN

2 Podstata vyjednávání Vyjednávání je prostředkem, jímž se strany snaží zvládnout neshody v projektu nebo programu tak, aby došly k vzájemně uspokojivému řešení. Dobře osvojená schopnost vyjednávat může projektovému manažerovi pomoci vyhnout se silným konfliktům. Projektová vyjednávání by měla být vedena s ohledem na zisky pro všechny strany. Žádoucím výsledkem je win-win situace (obě strany získávají), které bylo dosaženo otevřeným jednáním. Ale také si musíme být vědomi, že mnohá vyjednávání mají velmi politický či komerční charakter a že kompromisů bývá dosaženo za cenu, kdy ne všechny strany jsou plně uspokojeny. Manažer se snaží ustavit a udržovat dobré vztahy mezi stranami a pokračovat v nich během celého procesu vyjednávání. Vyjednávání je specifickou podobou interakce zaměřenou na ovlivnění partnera. Objevuje se při řešení problémů, při hledání dohody o budoucím postupu, když se vyjednávají osobní nebo skupinové výhody apod. Vyjednávání je spojeno s řešením konfliktu, ať už je skutečný nebo se projevuje jako nesouhlas mezi jednotlivými stranami. Vyjednávání má dvě základní stránky: proces vyjednávání (jak se postupuje, jaké jsou okolnosti, kdo se účastní jednání, taktiky apod.), předmět vyjednávání (o co se jedná, jaké jsou možnosti, k jakému se došlo závěru apod.). Moudré vyjednávání: odděluje problémy od lidí, zaměřuje se na zájmy, ne na pozice, nabízí různé varianty řešení. Struktura - fáze vyjednávání 1. Příprava definovat cíle, ujasnit si vyjednávací sílu, připravit vhodnou strategii, připravit vlastní návrh, odhadnout partnerovu přípravu. 2. Vlastní jednání (vytváření vzájemných vztahů, výměna informací, přesvědčování, argumentace, výměna nabídek apod.). 3. Závěr: uzavření dohody - realizace dohody provedení rozhodnutí. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 36

3 Základní dovednosti, strategie a techniky efektivního vyjednávání Efektivní naslouchání a komunikace. Dát diskusi určitou strukturu. Vytýčit oblasti vzájemné shody. Zabývat se zájmy, nikoli pozicemi. Mít na paměti správnou volbu slov. Být neustále soustředěn na svůj úkol (Benjamin podle Komárková a kol., 1998) Důležité činnosti při vyjednávání: Naslouchání aktivní činnost, která přináší poznatky o možnostech dalšího jednání Tázání kladení otázek Odpovídání nejen reakce, ale i možnost posunout jednání žádoucím směrem Argumentování a) Praktické (faktické) argumenty jsou věcné, objektivní, přinášejí přesné informace. Výčet argumentů by neměl být příliš dlouhý. Vždy dochází k výběru vhodných argumentů. Cizí svědectví používají se poznatky, které získal někdo jiný. Vlastní svědectví jedná se o vlastní zkušenosti. b) Odvozené argumenty vznikají samostatným uvažováním o dané skutečnosti. Deduktivní argumenty vysuzují se z obecných pravidel. Induktivní argumenty z dílčích poznatků se tvoří obecné závěry. c) Emocionální argumenty snaha vyvolat pocity příjemnosti, nebo naopak odporu. Požadavky na argumentaci (Komárková a kol., 1998): Věcná korektnost Adresnost Osobní angažovanost Cvičení Připravte si argumenty pro konkrétní vyjednávání, jehož předmět a okolnosti si sami určíte. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 37

4 Vyvracení námitek/reagování na námitky Metoda plus minus Metoda obrácení Metoda zeslabení Metoda kapek Rozkládací metoda Metoda vytváření otázky z námitky Metoda nezodpovězené otázky Metoda vypočítávací Metoda vnější pomoci Metoda příkladů Pravidla efektivního vyjednávání (podle Bělohlávek, Košťan, Šuleř, 2006) Ujasníme si cíl vyjednávání Získáme maximum informací o partnerovi Připravíme si vhodné alternativy řešení, obchodu apod. Vymezíme vlastní limity Vyjednávač má být měkký vůči lidem, ale tvrdý vůči problémům Jednání by mělo skončit výsledkem výhra - výhra Využití mlčení: Mlčení jako pobídka (získáme více informací) Nesdělíme komplikace, které by mohly partnery znejistit. Některé záležitosti projednáme jen např. se subdodavatelem, ne se zákazníkem. Protistrana je momentálně nesoustředěná, s důležitou informací raději počkáme. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 38

5 Neverbální komunikace při vyjednávání Význam neverbální komunikace Dobří vyjednavači musí být dobrými komunikátory. Řada z nich ale klade důraz jen na verbální nebo psanou komunikaci. Verbální sdělování ale tvoří jen malou část výměny informací. Přitom si řada komunikátorů není vědoma, jak vypadá jejich neverbální sdělování. Úspěch v řadě profesí je úzce spojen se schopností neverbálně komunikovat (lékaři, právníci, politici, ředitelé firem ). Vědomá a subliminální (podprahová) neverbální komunikace Vědomá neverbální komunikace Komunikátor si je vědom neverbálních sdělení, která vysílá, i jejich významu. Například, když někoho objímáme, jsme si vědomi, že toto jednání bývá považováno za výraz emocí. Příjemci vědomé neverbální komunikace ví, že přijímají sdělení, které obsahuje zprávu, kterou komunikátor chtěl vyslat. Např. ten, kdo je objímán, to vnímá jako výraz přátelství. Subliminální neverbální komunikace Je komunikováno směrem k podvědomí přijímatele sdělení. Příjemci si nejsou vědomi této zprávy. Přesto jsou tyto zprávy důležité. Reakce jsou často založeny na podvědomém přečtení komunikace. Záměrná a nezáměrná sdělení vědomé i podprahové zprávy mohou být přenášeny záměrně nebo nezáměrně. Nezáměrná neverbální komunikace: řada vyjednavačů si není vědoma, že komunikují neverbálně. Řeč těla: projevy nálad v obličeji, gesta, pozice těla. Záměrná neverbální komunikace: kontrolovaná sdělujícím subjektem. Osoba, která ví, že lidé mluvící nepravdu se prozrazují frekvencí mrkání, věnují tomu speciální pozornost. Osoba, která ví, že objetí signalizuje přátelství, může obejmout i svého nepřítele, aby oslabila jeho pozornost nebo ve snaze zlepšit vzájemné vztahy. Interpretování neverbálních sdělení Individuální neverbální sdělení je těžké izolovaně správně interpretovat, protože může mít několik významů. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 39

6 Neverbální komunikaci je možno snáz interpretovat, když je konzistentní s jinými sděleními, které se vyskytují v daném čase. Nekonzistentní neverbální sdělení je skoro nemožné interpretovat. Ale měla by alespoň vyvolat větší pozornost, kterou zaměříme na další signály a kódy. Například zájem o téma je obvykle charakterizován: hlava nachýlená k mluvčímu, usazení na okraji židle, horní část těla v pozici sprintera, oči zaměřené na mluvčího. Vhodný postup vyjednávání v projektovém managementu 1. Určete žádoucí výstup a minimální akceptovatelnou pozici. 2. Stanovte vyjednávací strategii. 3. Pokládejte otázky, sbírejte data o záležitostech, na nichž je založena neshoda, analyzujte data. 4. Prezentujte možnosti, které mohou změnit problém. 5. Zvažujte možnosti, jak dosáhnout vyjednávání win-win. 6. Zaměřte se na oblasti, s nimiž souhlasíte, udržujte pozitivní vztahy s ostatními stranami. 7. Diskutujte a posuzujte odpovědi ostatních, opakujte kroky vyjednávacího procesu, kolikrát je potřeba a dokud se nedojde k závěru. K zamyšlení V jakých situacích dochází k vyjednávání? Popište hlavní fáze vyjednávání. Vyjmenujte několik metod vyvracení námitek a vysvětlete je. Jaké znáte typy argumentů uveďte příklady. Jaká hlavní pravidla vyjednávání je třeba dodržovat? Vysvětlete podoby a význam neverbální komunikace při vyjednávání. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 40

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F2 Základy komunikace v projektovém řízení V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Hlavní

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

F6 Asertivita v efektivním komunikování

F6 Asertivita v efektivním komunikování Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F6 Asertivita v efektivním komunikování V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Charakteristika

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Aktivní naslouchání PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Aktivní naslouchání PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Aktivní naslouchání PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. Komunikační a obchodní dovednosti manažera 3., doplněné vydání

Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. Komunikační a obchodní dovednosti manažera 3., doplněné vydání Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

PLÁN KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ

PLÁN KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ PLÁN KOMUNIKACE V ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ COMMUNICATION PLAN IN MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PROJECTS Milan Jermář Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická jermar@kpm.zcu.cz Abstrakt: Cílem článku

Více

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Erika Směšná Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Pokorná

Více

Psychologické aspekty obchodního jednání

Psychologické aspekty obchodního jednání Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Psychologické aspekty obchodního jednání Bakalářská práce Autor: Zdeňka Suchánková, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Vyšší odborná škola,

Vyšší odborná škola, Vyšší odborná škola, střední a základní škola MILLS s. r. o., Čelákovice Komunikace ve veřejné správě s důrazem na využití asertivního jednání Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala:

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Metodika výuky komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Martina Schneiderová Marek Schneider Metodika výuky komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika. G1 Řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika. G1 Řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika G1 Řízení projektu Anotace tématu: V rámci tohoto tématu jsou nejprve probrány základní informace

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. VENDULA VODÁKOVÁ VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Bakalářská

Více

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4.

ABECEDA MANAGEMENTU. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4. Mgr. Zdeněk Slejška vedoucí projektu Metodika Výzkumný ústav pedagogický v Praze Novodvorská 1010/14; 142 01 Praha 4 Obsah ABECEDA MANAGEMENTU 1. kapitola Základní pojmy managementu 2. kapitola Strategický

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky

Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky PhDr. František Bělohlávek, Ph.D. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Dana Pokorná, Kateřina Ivanová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. dana.pokorna@mvso.cz, katerina.ivanova@mvso.cz

Dana Pokorná, Kateřina Ivanová Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. dana.pokorna@mvso.cz, katerina.ivanova@mvso.cz PRINCIPY UČÍCÍ SE ORGANIZACE JAKO METODA K IMPLEMENTACI ZNALOSTÍ VAV DO PRAXE THE LEARNING ORGANIZATION PRINCIPLES AS A METHODOLOGY FOR IMPLEMENTATION OF THE SCIENCE AND RESEARCH KNOWLEDGE TO THE PRACTICE

Více