Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun"

Transkript

1 2/leden/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 1. února 2008 Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun Na prosincovém zasedání odsouhlasilo českolipské zastupitelstvo rozpočet města pro rok Z odsouhlaseného dokumentu vyplývá, že i letos bude Česká Lípa hospodařit podle vyrovnaného rozpočtu. Odhadované příjmy i výdaje jsou v rozpočtu vyčísleny na 716 milionů korun. Oproti schválenému rozpočtu roku 2007 (599 mil. Kč) je to o cca 117 milionů více. Ve srovnání se skutečnými příjmy loňského roku je to však o zhruba o 35 milionů méně, neboť skutečné příjmy České Lípy byly v průběhu roku posíleny o dotace ze státního rozpočtu i z rozpočtu Libereckého kraje a dosáhly výše cca 751 mil. korun. Těchto možností se město Česká Lípa bude snažit využít i v letošním roce. Vzhledem k tomu, že odhadované skutečné výdaje roku 2007 jsou vyčísleny na 679 milionů, znamená to, že hospodaření České Lípy v roce 2007 skončilo s přebytkem, jehož odhadovaná výše se pohybuje kolem 70 mil. korun. O tom, jak tento přebytek bude využit a zapojen do odsouhlaseného letošního rozpočtu, rozhodnou zastupitelé, zdůrazňuje starostka Hana Moudrá a dodává, že přesný výsledek hospodaření za rok 2007 bude město znát až za několik týdnů. Kromě přebytku hospodaření by pak letošní rozpočet mohla v jeho příjmové části v průběhu roku ovlivnit i novela zákona o rozpočtovém určení daní. Tento zákon stanoví podíl obcí na celostátním výnosu daní a právě tzv. sdílené daně představují pro obce nejvýznamnější zdroj příjmů. Jak připomíná starostka Hana Moudrá, novela příslušného zákona byla odsouhlasena až v závěru roku 2007, a proto město při sestavování letošního rozpočtu vycházelo z metodiky předchozí zákonné úpravy. Z dostupných informací pouze odhadujeme, že by si naše město mohlo do budoucna na základě nové zákonné úpravy o nějaký ten milion polepšit, prozrazuje starostka. pokračování na str. 3 Nájemníci 80 nově vybudovaných bytů na sídlišti Lada si přišli na českolipskou radnici vylosovat číslo bytu, od kterého jim následně byly předány klíče. O přidělení bytu jednotlivým nájemníkům rozhodla rada města na základě doporučení sociální a bytové komise, která postupovala podle schválených Zásad pro pronájem bytu v nových bytových domech na sídlišti Lada. Z bloku starostky Už za měsíc se po České Lípě rozjedou autobusy městské hromadné dopravy podle nových jízdních řádů. Byly sestaveny na základě optimalizace veřejné dopravy v našem městě, kterou realizujeme ve spolupráci s odbornou firmou. Ráda bych proto poděkovala všem občanům, kteří se v průběhu velice náročného a dlouhého procesu svými praktickými připomínkami podíleli na nové koncepci naší hromadné dopravy. Ačkoliv poslední připomínky k navrženým jízdním řádům jste nám mohli adresovat do 24. ledna, uvítáme, když s námi na optimalizaci budete nadále spolupracovat a budete nám sdělovat své podněty vycházející z praktických zkušeností cestující veřejnosti. Následující období, které potrvá zhruba do konce roku, vnímáme jako zkušební, kdy bude třeba v jízdních řádech odladit některé nedostatky. Dalším tématem, kterému bych se chtěla v tomto sloupku věnovat, jsou sociálně nepřizpůsobiví občané. Velice mě totiž mrzí spekulace, které v posledních týdnech zazněly ve sdělovacích prostředcích, že díky radnici se do našeho města stěhují sociálně nepřizpůsobiví občané z jiných českých měst a znepříjemňují život ostatním obyvatelům. Pravda však je, že nájemní byty, kam se sociálně nepřizpůsobiví stěhují, městu nepatří. Město tak na základě platné legislativy nemůže nikterak ovlivnit, komu a za jakých podmínek jsou tyto byty pronajímány či podnajímány. Ani mne netěší smutné výpovědi ostatních nájemníků, že díky novým přistěhovalcům mají v domech nejenom nepořádek, ale dokonce i hmyz a hlodavce. Pokud tomu tak opravdu je, vyzývám majitele takto znečištěných domů, aby urychleně zjednal nápravu. Závěrem mi dovolte, abych všechny budoucí prvňáčky pozvala k zápisu, který se na našich základních školách koná 8. února. Vás ostatní zvu na reprezentační ples města. Předprodej vstupenek startujeme v pondělí 4. února. Hana Moudrá Další vydání MN je Uzávěrka je 8. 2.

2 MĚSTSKÉ NOVINY Českou Lípu navštívila norská delegace Tříčlenná delegace představitelů norského města Molde vedená starostou Janem Petterem Hammero navštívila v lednu českolipskou radnici, se kterou Norové již řadu let spolupracují na různých projektech. Kromě starosty města Molde se této cesty zúčastnili tajemník Hilmar Winstad a člen městské rady v Molde Torbjřrn Myhre. Při příležitosti této zahraniční návštěvy se uskutečnilo pracovní jednání, kde jsme norské delegaci představili naše čtyři projektové záměry, které připravujeme v rámci žádosti o dotace z tzv. norských fondů na nové programovací období 2007 až 2013, prozrazuje starostka Hana Moudrá. Jak doplňuje místostarosta Jan Stejskal, v první řadě jde o modernizaci informačních technologií na českolipských základních školách. Tento projekt předpokládá vedle podpory počítačové gramotnosti školáků i rozvoj kvalitních výukových technologií na školách. Druhým projektem je revitalizace koupaliště a rybníků v Dubici. Na tento projektový záměr, který by měl dořešit zejména letní koupání v Dubici, navazuje i třetí s názvem Centrum enviromentálního vzdělávání se zaměřením na vodní hospodářství. Předpokládá vytvoření výukového centra, které bude moci ke svým specifickým studijním účelům využívat i jeden z dubických rybníků, upřesňuje místostarosta Jan Stejskal. V pořadí čtvrtý projekt s názvem Business centrum Česká Lípa pak Norům představili přizvaní zástupci společnosti Abbyss, která by podobné zařízení pro podnikatelskou veřejnost chtěla s podporou města Česká Lípa otevřít ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou. Tuto iniciativu soukromého subjektu jsme uvítali, neboť i v zájmu města je, aby podobné zařízení, které poskytuje informační servis, organizuje školení a může fungovat i jako tzv. podnikatelský inkubátor, v našem regionu začalo fungovat. Z prvotní reakce norské strany je navíc zřejmé, že finanční podpora právě tohoto projektového záměru je z jejich strany poměrně reálná, dodává starostka Hana Moudrá. Posledním tématem, o kterém se jednalo, byla revitalizace dětských hřišť v pěti českolipských mateřských školách. Jde o investici, která byla financovaná prostřednictvím Libereckého kraje právě z norských fondů, připomíná místostarosta Tomáš Vlček. Představitelé města proto svým norským přátelům za tuto podporu poděkovali. č. 2, leden 2005 Úřad práce v České Lípě informuje V současné době jsou jednotlivé činnosti ÚP zajišťované celkem na 9 pracovištích. Občané, kteří ztratí zaměstnání nebo hledají zaměstnání, se mohou evidovat na ÚP v České Lípě nebo na dislokovaných pracovištích v Novém Boru, v Mimoni a v Doksech. Občané, kteří chtějí požádat o některou z dávek státní sociální podpory, mají k dispozici pracoviště v České Lípě nebo kontaktní místa v Novém Boru, ve Cvikově, v Mimoni a v Doksech. Rozhodujícím pro určení příslušného pracoviště je bydliště, tedy adresa místa trvalého pobytu. Konkrétní činnosti a služby pro nezaměstnané, ale také pro zaměstnavatele, zajišťují služby zaměstnanosti. Patří sem zprostředkování zaměstnání, vyplácení podpor v nezaměst-nanosti nebo při rekvalifikaci a také aktivní politika zaměstnanosti, jejímž cílem je zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti v regionu. Aktivní politika zaměstnanosti využívá různé druhy nástrojů, které jsou určené pro konkrétní aktivity a pro různé skupiny nezaměstnaných. Úřad práce má k dispozici nástroje, pomocí kterých se daří vytvářet nová pracovní místa pro nezaměstnané, umisťovat na trh práce i ty, kteří jen velmi obtížně hledají nové zaměstnání, nabízet různé možnosti poradenství a také vzdělávat nezaměstnané formou rekvalifikací, sděluje ředitelka Úřadu práce v České Lípě Zdeňka Cibulková. Jedním z důležitých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou veřejně prospěšné práce. Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí pracovní příležitosti vytvořené nejdéle na 12 měsíců, jejichž náplní je zejména údržba veřejných prostranství, údržba zeleně, úklid a údržba veřejných budov a komunikací nebo obdobné činnosti ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Na tato pracovní místa poskytuje úřad práce zaměstnavatelům příspěvek. V roce 2007 bylo v okrese Česká Lípa vytvořeno více než 140 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Řada obcí a měst tuto možnost využívá jako prostředek své vlastní místní politiky zaměstnanosti, protože na tato pracovní místa jsou přijímáni převážně občané dlouhodobě nezaměstnaní nebo osoby starší 50 let, které velmi obtížně hledají zaměstnání. Také Město Česká Lípa využívá možnost veřejně prospěšných prací pro zajištění některých činností. V letošním roce zatím byla vytvořena 4 pracovní místa a všechna již jsou obsazená. Město Česká Lípa tak svojí sociální politikou dává příležitost nezaměstnaným a zároveň využívá možnosti aktivní politiky zaměstnanosti státu pro zkvalitnění prostředí pro život svých obyvatel. Marcela OTTOVÁ ÚP ČL Profil zastupitele Jan Stejskal Věk: 39 let Povolání: místostarosta Politická příslušnost: ODS Oblíbené místo v České Lípě: V České Lípě jsem se narodil, a proto je mých oblíbených míst v tomto městě hodně. Vlastně je to celé město. Nikoho ze svých příbuzných, známých ani kamará- dů však asi nepřekvapím, když řeknu, že k nejoblíbenějším patří hlavně Slovanka. Jsem prostě kluk ze Slovanky, na kterou nedám dopustit, protože jsem tady prožil své dětství. Na Svárově, kam jsem se před několika málo lety odstěhoval se svojí rodinou, je samozřejmě také moc hezky, ale ani zdaleka tu ještě neznám tolik lidí jako na Slovance. Jak trávíte volný čas: Rád si přečtu hezkou knížku a podívám se na dobrý film. Ale hlavně se snažím sportovat, abych se vypořádal s nadbytečnými dekagramy. Proto mám rád zimu, kdy mohu lyžovat. Lyžování je totiž sport, který mám asi ze všech nejraději. Se svými dcerami si také moc rád zajezdím na kole. Výhodou cyklistiky je, že se dá provozovat od jara do podzimu a že při tom mohu zkontrolovat, v jakém stavu jsou naše cyklotrasy. S jakou ideou jste do ZM vstupoval? Od počátku jsem prosazoval, aby město zrekonstruovalo Sportareál a nezapomínalo na podporu cestovního ruchu, neboť ten představuje významný zdroj příjmu nejenom pro podnikatelské subjekty, kteří turistům poskytují různé služby, ale i pro město, jehož příjmy ať už přímo či nepřímo ovlivňují daňové odvody. Co konkrétně osobně chcete v ZM prosadit a jakým způsobem budete danou věc realizovat? Uvědomuji si, že jako místostarostovi se mi některé záležitosti prosazují lépe než opozičnímu zastupiteli. Ta největší a nejdůležitější akce, kterou jsem chtěl v českolipském zastupitelstvu prosadit od chvíle, kdy jsem byl do ZM zvolen, se již realizuje a je jím již zmíněná přestavba Sportareálu. Další investicí, kterou bych rád dotáhl do úspěšného finále, je revitalizace městského parku. Kromě toho podporuji také vybudování alespoň jednoho venkovního bazénu v Dubici a dostavbu vloni zahájené cyklostezky Varhany. Vzkaz občanům (Jednou větou) V dnešní uspěchané době Vám přeji hlavně zdraví a dobrou náladu. 2

3 č. 2, leden 2005 MĚSTSKÉ NOVINY odbor rozvoje, majetku a investic informuje Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun dokončení ze str. 1 Z pohledu plánovaných výdajů patří jako tradičně k nejvýznamnějším a nejzajímavějším rozpočet investičního oddělení odboru rozvoje, majetku a investic. Pro letošek je v rozpočtu města vyčleněno na výdaje investičního oddělení celkem 110 milionů korun. Z těchto financí by měla být například financována výměna oken na českolipské základní umělecké škole, která bude předcházet plánované rekonstrukci celé fasády. V provozních výdajích investičního oddělení je rovněž zahrnuta částka na naléhavé opravy školských zařízení, opomíjené památky či spoluúčast města k požadované dotaci na výměnu sedadel v kině Crystal. Jako spoluúčast k dotaci je rovněž vyčleněna půlmilionová částka na rekonstrukci a vybavení tzv. otevřených sportovišť. Za ta jsou považována školní hřiště, která slouží nejenom školám ale i veřejnosti. V investičních výdajích patří k nejvýznamnějším položkám například výstavba komunikačního propojení mezi Sluneční a Šluknovskou ulicí (10 mil.). Stavba spolu s propojením Špičáku a Lad řeší rovněž přístup k novému obchodnímu centru na Špičáku. S touto investicí úzce souvisí i rekonstrukce Sluneční ulice, kterou jsme zahájili vloni na podzim a letos by měla být dokončena, připomíná Jolana Nebřenská pověřená řízením odboru ORMI. Nejenom na Špičáku, ale i na dalších sídlištích by letos měla pokračovat i tzv. regenerace, jaká byla vloni provedena například v Norské ulici. Regenerace, na kterou jsou v rozpočtu vyčleněny 3 mil. korun, v sobě zahrnuje kromě úpravy parkovacích stání a zeleně i regeneraci ploch určených k dětským hrám. Rozpočet počítá i s další třímilionovou dotací pro svazek obcí na stavbu cyklostezky Varhany a probíhající rekonstrukcí školní kuchyně na Slovance (viz. minulé vydání MN). Zájemce o individuální rodinnou výstavbu zase nepochybně potěší zpráva, že v letošním roce radnice hodlá začít se stavbou inženýrských sítí a komunikací v lokalitě U Kola (5 mil. Kč), kde by do budoucna mělo vzniknout 45 zainvestovaných stavebních parcel. Bude pokračovat i regenerace městského parku. Předpokládané stavební úpravy se zde soustředí především na zprovoznění jezírka (2,5 mil.), kde byl vloni zahájen průzkumný vrt. V neposlední řadě rozpočet investičního oddělení počítá s první etapou revitalizace dubických rybníků, na kterou je vyčleněno 9 mil. Kč, a s dokončením jedné z největších investic města Česká Lípa, jakou je generální přestavba a modernizace Sportareálu. Ten by měl být dokončen již letos v létě a v rozpočtu je v souvislosti s touto akcí vyčleněno 10 mil. na interiérové vybavení areálu a 20 mil. Kč na přístavbu šaten. Celý rozpočet, kde se mimo jiné dočtete i to, kolik město hradí za hromadnou dopravu či svoz a likvidaci komunálního odpadu, najdete na str. 7 až 9 tohoto vydání. Město hodlá v letošním roce zahájit výstavbu inženýrských sítí a komunikací v lokalitě UKola na Kopečku, kde by mělo vzniknout dalších 45 zainvestovaných parcel. Vítání dětí Dne byly k zápisu do Pamětní knihy města Česká Lípa pozvány nově narozené děti: Filip Horák, Dominik Živec, Kateřina Bendlová, Vojtěch Vlček, Petr Hrabě, Nick Revaj, Karolína Kočová, Vladimír Poštolka, Jan Kalvach, Pavlína Tislická, Petr Čapek, Petr Dvořák, David Mazůrek, David Korytář, David Bareš, Miroslav Jelínek, Jasmína Kašíková, Nikola Kebortová, Jan Kubík, Petr Štrbáň, Petr Slovák, Denisa Jamborová, Veronika Morcová, Vojtěch Cvrček, Julie Čapková, Jáchym Anděl, Vojtěch Lacík, Aleš Makula. městská policie Rozsáhlou noční akci zaměřenou na kontrolu restauračních zařízení v České Lípě provedli českolipští strážníci společně s policisty hlídkové služby Policie ČR. Předmětem bylo porušování tzv. tabákového zákona. Pro tento delikt byli do správního řízení oznámeni 4 provozovatelé uvedených podniků. Celkem 17 přestupků, kde samotní kuřáci kouřili na místech tímto zákonem zakázaných, bylo řešeno v blokovém řízení. Pouze v jenom případě bylo zjištěno podání alkoholu osobě mladší 18 let. Při kontrole se hlídky zaměřily i na porušování požárních předpisů, kde zjištěné závady budou oznámeny hasičskému záchrannému sboru. Více jak 1,5 hodiny ve strašných útrapách umíral poražený pes při dopravní nehodě na silnici I/9 v České Lípě při výjezdu na Nový Bor. Strážníci městské policie se po celou dobu marně snažili sehnat veterináře, který by mu poskytl na místě odbornou pomoc. Projevem absolutního odborného selhání bylo jednání jednoho z veterinářů, který na místo odmítl vyjet s odpovědí, že mu městská policie před měsícem odtáhla vozidlo, a takto to bude 1:1. Uvedený případ bude postoupen Komoře veterinárních lékařů ČR. Celkem 41 kusů litinových mřížek v hodnotě více jak 16 tis. Kč zabezpečujících dešťový kanál v chodníku na sídlišti Lada v České Lípě odcizil neznámý pachatel. Tyto byly následně zajištěny ve sběrně odpadových surovin hlídkou městské policie za přítomnosti pracovníka technického odboru města, který na případ upozornil. Na tomto základě byl také dopaden i šedesátiletý pachatel bez pracovního poměru ze sídliště Sever. Případ byl k dalšímu šetření předán Policii ČR. Nové vedení Crystalu Nové vedení má od února kulturní příspěvková organizace KD Crystal s.r.o. Na svém posledním zasedání o tom rozhodli českolipští radní, kteří do funkce ředitelky této organizace jmenovali paní Ing. Radku Arthoferovou. Do výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace KD Crystal, které bylo vyhlášeno již v listopadu loňského roku, se přihlásilo celkem pět uchazečů. Podle hodnotící komise požadovaná kritéria nejlépe splnila Ing. Radka Arthoferová. Rada města Česká Lípa svým rozhodnutím pak tuto volbu potvrdila. Nová ředitelka je do čela Crystalu, který kromě kulturního domu zajišťuje i programovou náplň Jiráskova divadla a pečuje o provoz vodního hradu, jmenována na dobu určitou, na 1 rok. Bývalý ředitel Crystalu Martin Prokeš posunul kulturní život našeho města zase o kousek kupředu, konstatuje starostka Hana Moudrá. Domnívám se, že úroveň kultury se v posledních letech nejenom jeho zásluhou skutečně zvedla a organizátoři kulturních akcí připravují pro naše občany rok od roku lepší a pestřejší programovou nabídku. Věřím, že v tomto trendu budeme v České Lípě pokračovat a paní ředitelce přeji v nové práci mnoho úspěchů. 3

4 MĚSTSKÉ NOVINY č. 2, leden 2005 Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál můžete v České Lípě využít také v Městském informačním centru O zákaznický balíček služeb známých veřejnosti jako Czech POINT, neboli Český podací ověřovací informační národní terminál, rozšířilo od ledna město Česká Lípa servis Městského informačního centra, jehož sídlem je přízemí budovy čp. 2 na náměstí T. G. M. Jak vysvětluje tajemník MěÚ Česká Lípa Jan Hladonik: Služba Czech POINT představuje asistované místo výkonu veřejné správy, kde může každý občan získat některé informace o údajích, jež o něm vede stát ve svých centrálních registrech. Jako místo, kde by tyto služby měly být veřejnosti poskytovány, jsme zvolili Městské informační centrum. Hlavním důvodem pro podobné rozhodnutí bylo podle tajemníka to, že se nachází v centru města, je veřejnosti velice dobře známé a v neposlední řadě je dobře přístupné. Jak z hlediska vlastního umístění v přízemí budovy úřadu, tak rovněž vzhledem k provozní době. Již několik dnů si tak občané nejenom České Lípy ale celého regionu mohou z nového pracoviště Czech POINTu odnést ověřené výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku a také z rejstříku trestů. V blízké době bude na Městském informačním centru možno získat také výpis z katastru nemovitostí, doplňuje vedoucí odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu Mgr. Bronislava Tvrzníková. Za tyto služby zaplatí klienti v případě výpisu z obchodního, živnostenského rejstříku a výpisu z katastru nemovitostí 100 Kč za první stranu a za každou další 50 Kč, což je částka, kterou uhradí i v případě výpisu z rejstříku trestů. Služby Czech POINTu nabízejí občanům velice dobrou a praktickou pomoc při vyřizování agendy na úřadech, a proto věřím, že jeho zavedení na našem informačním centru obyvatelé uvítají. Podle českolipské starostky Hany Moudré totiž nabízené služby požadované administrativní úkony nejenom zjednoduší, ale především zrychlí. Pracoviště Czech POINTu (nám. T. G. Masaryka č. p. 2, Česká Lípa ) své služby nabízí v pondělí a středu v době od 9 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek v době od 9 do 14 hodin, (kromě polední přestávky v době od hodin do hodin). Při vyřizování jednotlivých záležitostí mohou občané kromě této centrální služby i nadále na MěÚ získat výpis z rejstříku trestů na místní matrice, (nám. T.G.M., čp. 1), ověřené výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku vydává obecní živnostenský úřad, (ulice Jindřicha z Lipé 127, I. poschodí), výpisy z katastru nemovitostí zajišťuje odbor rozvoje, majetku a investic (Moskevská 8, II. poschodí). Česká Lípa se opět představila na Regiontouru Česká Lípa se opět zúčastnila Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour, který se konal ve dnech na výstavišti v Brně. Tento veletrh, kde se prezentují jednotlivé turistické regiony, navštěvujeme pravidelně, neboť se domníváme, že naše město a celý náš region má v této oblasti opravdu co nabídnout, zdůrazňuje místostarosta města Česká Lípa Jan Stejskal. Navíc jsou pro nás takovéto veletrhy zajímavou inspirací pro další práci v oblasti cestovního ruchu, pro kterou je právě umění propagace velice důležité. Pracovnice Městského informačního centra představily návštěvníkům veletrhu Českou Lípu prostřednictvím nejvíce žádaných materiálů, jakými jsou cyklomapy, turistický průvodce nebo image prospekty o České Lípě s názvem Zralé město s mladou tváří či kapesní kalendáře. Prostor dostal také meziná- Na brněnském výstavišti se českolipský místostarosta Jan Stejskal sešel i se šermíři, kteří na Regiontouru prezentovali náš krásný region. rodní hudební festival Lípa Musica. Kromě toho byl na veletrhu poprvé distribuován i nově vydaný materiál Obrazová pozvánka do České Lípy. Během naší prezentace jsme nezapomněli ani na velmi vydařený filmový spot o České Lípě, který zaznamenal v loňském roce u turistů velký úspěch a líbil se i v Brně, dodává místostarosta Jan Stejskal. Výzva k podávání žádostí o poskytování finančního příspěvku formou grantu na činnost v oblasti prevence kriminality pro rok 2008 Dne 15. ledna 2008 byla vypsána výzva k předkládání Žádostí o poskytnutí finančního příspěvku formou grantu na činnost v oblasti prevence kriminality pro rok Uzávěrka příjmu žádostí je do hod (termín doručení na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa. ) Pro svou žádost použijte formulář žádosti. Žádost musí být podána v písemné a elektronické podobě včetně všech povinných příloh. Elektronicky zasílejte žádost na e- mail: Žádosti neúplné (chybějící povinné přílohy a elektronická podoba) a dodané po termínu uzávěrky budou vyřazeny!! 4

5 č. 2, leden 2005 MĚSTSKÉ NOVINY V únoru se na Lada začnou stěhovat noví nájemníci Od platí nová Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad ). Sazba poplatku na rok 2008 činí opět 492,00 Kč (pololetí 246,00 Kč). Splatnost poplatku na I. pololetí je nejpozději do V současné době dochází k distribuci složenek na úhradu tohoto poplatku. Obracíme se na Vás s prosbou, abyste věnovali pozornost kontrole složenky, především zda souhlasí počet členů v domácnosti. V případě, že dochází k jakékoliv změně v evidenci poplatníků, musí se tyto změny ohlásit správci poplatku Oddělení místních daní a poplatků, MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. M., čp. 2, kancelář č. 217 a to ještě před úhradou tohoto poplatku. Pokud budete hradit poplatek za komunální odpad v hotovosti na pokladně MěÚ Česká Lípa (rovněž čp. 2, Jak uhradit poplatek za komunální odpad Předáním symbolického klíče od bytových domů do rukou starostky města Hany Moudré, skončila letos v lednu druhá etapa výstavby bytových domů na Ladech. Tímto malým slavnostním aktem (viz. snímek), kterého se kromě starostky zúčastnili také místostarostové města Jan Stejskal a Tomáš Vlček, hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení JUDr. Jan Wagner a také zástupce sdružení dodavatelských firem Ing. Lubor Hoďánek, výrobní náměstek divize 9 Metrostav, a projektant domů Ing. Filip Řepka z firmy S.P.A.D., byla zároveň kompletně dokončena výstavba bytů na Ladech. Stavba 11 domů se 149 bytovými jednotkami trvala necelé tři roky a byla rozdělena do dvou etap. První etapa byla zahájena v červenci roku 2005 a zahrnovala výstavbu prvních šesti domů s 69 byty, upřesnila starostka města Česká Lípa Hana Moudrá. Stavbu na základě výběrového řízení realizovala firma Metrostav a.s. a noví nájemníci tady své nové domovy našli už v březnu loňského roku. Druhá etapa, kterou realizovala firma Metrostav a.s. a Syner s r.o. Liberec, zahrnovala výstavbu zbylých pěti domů s 80 byty. Tyto zbývající byty pak budou novým nájemníkům k dispozici od února. V domech, které jsou maximálně čtyřpodlažní, jsou vybudovány byty různých rozměrů, od garsonek až po čtyřpokojové byty určené pro vícečetné rodiny. Každý byt je standardně vybaven kuchyňskou linkou, sporákem a digestoří. Z celkového počtu 149 bytů je 9 bytových jednotek určeno a stavebně přizpůsobeno pro tělesně postižené osoby, 30 bytových jednotek je vyčleněno pro družstevní bydlení, ostatní byty jsou nájemní, vypočítává dále místostarosta města Jan Stejskal. Slavnostní předání bytů za účasti pozvaných hostů vyvrcholilo předáním symbolického klíče, který od dodavatele stavby převzala starostka Hana Moudrá. náměstí T.G.M.), je nutné, aby zde byla předložena zaslaná složenka, kde je uveden variabilní symbol pro platbu za jednotlivé poplatníky. Urychlí se tím odbavení u pokladny. Pokladní nemá přístup do evidence poplatníků tohoto poplatku. Rodné číslo není vždy správný variabilní symbol. Mohou jej používat občané, kteří platí poplatek pouze za sebe. Pokud je více lidí ve sloučené domácnosti, platí variabilní symbol uvedený na složence. I v tomto roce jsme připraveni ochotně vyřešit Vaše záležitosti na místním poplatku za komunální odpad a to v souladu s příslušnými právními předpisy. KUBEŠOVÁ Libuše, Ing. vedoucí odd. místních daní a poplatků Úřední hodiny pokladny Pondělí a středa od 8 00 hod. do hod., od hod. do hod. Úterý a čtvrtek od 8 00 hod. do hod., od hod. do hod. Náklady na celou výstavbu jsou vyčísleny na cca 270 mil. Kč, přičemž Státní fond rozvoje bydlení na tuto akci poskytl městu státní dotaci ve výši cca 58 milionů, připomíná starostka Hana Moudrá. Dofinancování stav- by pak bylo zajištěno prostřednictvím úvěru od banky Kommunalkredit Finance a.s., který byl poskytnut bytovému družstvu Lada. Právě toto družstvo, jehož členem je i město Česká Lípa, je partnerem města při realizaci stavby. Výstavbou bytů na sídlišti Lada jsme chtěli umožnit především mladým lidem a mladým rodinám nové možnosti bydlení. Podpora bydlení je také hlavním předpokladem pro to, aby v České Lípě obyvatelé neubývali ale přibývali, shrnuje na závěr starostka Hana Moudrá. Nájemní byty jsou již v nově vybudovaných domech obsazené, ale Bytové družstvo LADA ve svých domech ještě několik volných družstevních bytů o velikosti 2+kk a 3+1 nabízí. Zájemci o družstevní bydlení v této lokalitě skládají akontaci ve výších 15, 30 nebo 50 % cílové ceny bytu, zbylou část hradí formou nájemného rozloženou po dobu 20 let. Bližší informace získáte v kontaktním sídle družstva na adrese Hrnčířská 761 Česká Lípa (budova bývalé Pianky vedle České spořitelny) telefon Ing. Jiří Hau, nebo e- mail: 5

6 MĚSTSKÉ NOVINY č. 2, leden 2005 Odbor dopravy informuje Optimalizace městské autobusové dopravy V našem městě žije velká část občanů na sídlištích. V posledních letech tu ale vznikají i zcela nové lokality s individuální rodinnou zástavbou. Výsledkem je, že hlavní nádraží, zdravotní střediska, školy, podniky a další nejvíce navštěvovaná místa jsou tak pro mnohé občany poměrně vzdálená, což zvyšuje význam městské autobusové dopravy (MAD) v našem městě. Stávající MAD není schopna zcela vyhovět potřebám občanů. Proto byla na základě shromážděných připomínek občanů, řady zaměstnavatelů a škol, ve spolupráci se společností OREDO, s. r. o. navržena optimalizace MAD v České Lípě. Rádi bychom proto občany prostřednictvím Městských novin seznámili s tím, jaké jsou základní cíle optimalizace a co občanům přinese. Pokusíme se odpovědět i na nejčastěji pokládané dotazy. Jaké jsou cíle optimalizace MAD v České Lípě? Hlavním cílem optimalizace je vybudování moderní, pružné a cenově dostupné dopravy, uspokojující potřeby všech občanů. Dopravu v našem městě je nutno chápat jako celek a živoucí organizmus, který se mění v závislosti na potřebách občanů, škol a zaměstnavatelů a také na finančních prostředcích, které město Česká Lípa může ze svého omezeného rozpočtu do MAD vložit. Stávající vedení linek, četnost spojů na jednotlivých linkách, stáří vozového parku, nízkopodlažnost autobusů, informační systém a celkově efektivita MAD v České Lípě silně pokulhává za průměrem v České republice, což by se do budoucna mělo změnit. Jsou navrženy jak nové linky tak i nové vedení linek, které je provedeno tak, aby efektivně obsloužily co nejvíce lokalit. Jako tzv. uzlové přestupní body byly určeny zastávky BANCO a Hlavní nádraží ČD. Je vyřešeno i často kritizované spojení k hl. nádraží centrum města hl. nádraží nejen zvýšením počtu spojů, ale i časovými polohami spojů. Od nádraží nebo k nádraží pojede během dne větší počet spojů a to i v návaznosti na vlaky ve večerních hodinách. Dostatečný počet spojů je navržen i k podnikům v průmyslové zóně. Nezapomněli jsme ani na vedení linek k obchodním domům OBI a Interspar. Stáří vozového parku a nízkopodlažnost autobusů je řešena jasným harmonogramem obnovy. Do dopravních sedel, tedy do časů, kdy je poptávka po dopravě nižší, jsou navrženy malé autobusy, které uspokojí sníženou poptávku podstatně s nižšími náklady. Nové vedení linek samozřejmě přineslo nejen vznik nových zastávek, ale i přehodnocení stavu zastávek stávajících, event. jejich přemístění s důrazem na bezpečnost cestujících. Jízdní řády jsou v rámci možností konstruovány v taktech, které umožní cestujícím lépe si zapamatovat odjezdy autobusů z dané zastávky. Výrazně se zvýší počet spojů směřujících do nebo z Častolovic, Žízníkova, Vlčího dolu nebo Svárova, a to i o sobotách, nedělích a svátcích. Po těchto ve stručnosti popsaných zásazích bude za tytéž finanční prostředky města najeto cca km oproti dosavadním km. Příště se dozvíte o linkách a jízdních řádech. Odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Slavnostního otevření nových chráněných bytů, které byly vybudovány v prostorách bývalého sociálního ústavu na Svárově, se v lednu zúčastnil také místostarosta Tomáš Vlček (na snímku s jednou z obyvatelek a s J. Matyášem, koordinátorem nového zařízení). Nové chráněné bydlení slouží 11 ženám z Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice a cílem projektu, jehož realizátorem je Dolmen, o. p. s. Agentura pro chráněné bydlení, je postupná integrace a adaptace klientek na běžný život mimo zdi sociálního ústavu. Jedná se o pilotní realizaci přechodu žen do jiného typu sociální služby, zdůrazňuje dr. Alexandra Bečvářová. Projekt vznikl za podpory Libereckého kraje a Evropské unie. zeptali jsme se za vás Jak občané České Lípy využívají systém elektronického objednání prostřednictvím webových stránek města (www.mucl.cz), jsme se zeptali starostky Hany Moudré a tajemníka MěÚ Jana Hladonika. On-line službu úřadu tzv. WebCall, která umožňuje elektronicky se předem objednat k vyřízení záležitostí dopravně správních agend, občanských průkazů či cestovních dokladů jsme na stránkách města spustili již před více jak rokem. Hlavním důvodem, proč jsme speciální aplikaci zavedli, bylo a stále zůstává, abychom občanům ušetřili čas a co nejvíce jim zjednodušili a usnadnili vyřizování různých agend. Ani zdaleka však nejde pouze o obyvatele našeho města, neboť tuto službu mohou využívat i občané z dalších měst a obcí, pro které město Česká Lípa zajišťuje výkon státní správy, podotýká starostka Hana Moudrá a dodává, ze statistiky jednoznačně vyplývá, že o službu je od jejího zavedení v roce 2006 stále větší zájem. Jak upřesňuje tajemník MěÚ Česká Lípa ing. Jan Hladonik, během jednoho úředního dne využije možnosti on-line objednání v průměru kolem třiceti lidí a v neúřední dny zhruba o polovinu méně, tj. denně kolem 15 zájemců. Občané se mohou k vyřízení příslušné agendy objednat buď pomocí webové aplikace, která je umístěná na městských stránkách v sekci E-služby úřadu, nebo pomocí zaslání SMS, připomíná tajemník MěÚ. Za zmínku také jistě stojí, že kromě možnosti objednat se na konkrétní termín, služba umožňuje i snadné získání aktuální informace o počtu lidí, kteří se na ten který termín již přihlásili. Z tohoto přehledu pak každý zájemce odhadne také aktuální čekací dobu. Přístup na jednotlivé moduly aplikace WebCall je možný z libovolného počítače s připojením na internet a s libovolným internetovým prohlížečem. WebCall nevyužívá JAVA skripty a je tedy možné stránky bez problémů zobrazit například i pod operačním systémem Linux. Jak postupovat při objednávání prostřednictvím webu nebo SMS: Postup objednávky přes web 1. Vyberete si požadovanou činnost. 2. Vyberete požadovaný den a některý z volných časů. 3. Uveďte své jméno a příjmení. 4. Program Vám přidělí PIN a nabídne informace k vytištění a nebo zaslání em. Ve Vámi objednaném dni a hodině ( minut) přijdete k dotykovému terminálu, zvolíte možnost Objednaní klienti a zadáte PIN, který Vám byl přidělen při objednávce. Terminál Vám vydá lístek s pořadovým číslem a systém Vás vyvolá v nejbližším možném čase. Pokud se Vám nepodaří v objednaný den a hodinu požadovanou činnost uskutečnit, není třeba objednaný termín rušit. Vyvolávací zařízení, pokud si nevyzvednete lístek s pořadovým číslem, automaticky zařadí do pořadí další osobu. Postup objednávky pomocí SMS: dokončení na str. 12 6

7 č. 2, leden 2005 MĚSTSKÉ NOVINY Rozpočet Města Česká Lípa pro rok 2008 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ částky jsou uváděny v tis. Kč poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší 20 příjmy z vydobývacích prostor 250 celkem 270 odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat 800 ochrana přírody 40 monitorování ovzduší 10 ekologická výchova 50 granty pro ŽP 350 analýzy, rozbory a havárie 100 celkem 1350 investiční investiční celkem 0 celkem 1350 ODBOR DOPRAVY sankční platby -pokuty 2000 zkoušky odborné způsobilosti 650 celkem 2650 městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje 1000 zakrytí reklam 20 posudky (dopr.nehody+ostatní) 150 BESIP 200 celkem investiční investiční celkem 0 celkem ŠKOLSTVÍ celkem 0 MŠ Arbesova MŠ Sovička, Antonína Sovy MŠ Pastelka, Svárovská MŠ Šikulka, Moskevská MŠ Severní MŠ Špičák, Zhořelecká MŠ Bratří Čapků ZŠ Pátova ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova ZŠ Partyzánská ZŠ Slovanka, Ant.onína Sovy ZŠ a MŠ Jižní ZŠ Školní ZŠ 28. října ZŠ Šluknovská ZŠ a MŠ Moskevská DDM Libertin, Škroupovo nám DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 činnost dětského zastupitelstva 20 ZUŠ Arbesova SŠJ 28. října ostatní výdaje školství 50 granty 350 celkem investiční MŠ Arbesova 411- výměna vstupních dveří v MŠ Roháče z Dubé + přístupový chodník na zahradu 127 MŠ Arbesova rekonstrukce podlahové vpusti kanalizace a výměna dlažby ve ŠJ 100 MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 výměna oken 240 MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 výměna vchodových dveří 190 MŠ Pastelka, Svárovská 2063 fasáda zadní stěny budovy u MŠ Dobranov 150 MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 rekonstrukce sociálních zařízení 600 MŠ Bratří Čapků rekonstrukce WC a umýváren 400 ZŠ Pátova plynová pánev do ŠJ 150 ZŠ Pátova výměna litinového odpadního potrubí 150 ZŠ Pátova rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně 250 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 myčka, konvektomat 580 ZŠ Školní elektrická pánev 130 ZŠ Šluknovská 2904 vzduchotechnika do školní jídelny 300 investiční celkem 3367 celkem KULTURA prodej publikací 70 prodej vstupenek - ples 90 celkem 160 knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz a mzdy 8130 propagace města 200 městské informační centrum 400 malá kultura 595 kulturní granty 350 KD Crystal - neinvestiční příspěvek na provoz a mzdy 6898 granty v oblasti cest. ruchu 100 granty v oblasti pam. péče 160 příspěvek ZM - Martin Prokeš (Hudební festival) 200 příspěvek ZM - Agentura R.E.C. (Reggae Ethnic session) 150 záležitosti ochrany památek a péče o kult. dědictví 50 ediční činnost 500 příspěvek ZM - Antonín Nevole (provoz kina Crystal) 276 finanční dar (výtěžek ze vstupného z městského plesu) 90 celkem investiční KD Crystal - rekonstrukce osvětlení hlavního sálu KD 350 investiční celkem 350 celkem SPORT příjem z pronájmu tenisové haly 176 příjem z pronájmu koupaliště 50 splátka půjčky od SK Česká Lípa 114 celkem 340 městské koupaliště v Dubici 50 tenisová hala 50 PO Sport - příspěvek na provoz a mzdy10277 sportovní aktivity příspěvky 7350 celkem investiční generální oprava rolby 820 investiční celkem 820 celkem TECHNICKÝ ODBOR informační tabule 100 příjmy z parkovišť 2500 příjmy z pronájmu pozemků 650 7

8 MĚSTSKÉ NOVINY č. 2, leden 2005 nájemné 800 městské noviny 450 pojistné náhrady 120 příspěvek na třídění odpadu 3000 prodej dřevní hmoty 10 příjmy z prodeje ost. hm. maj. 230 celkem 7860 oprava a výstavba míst. kom správa, ost. údržba nepl. 600 čištění a zimní údržba platby za energii 300 správa a provoz parkovišť 230 správa provoz DDH 200 likvidace autovraků, odtahy 50 údržba a provoz zastávek MHD 620 správa a provoz světelné signal 690 drenážní a dešťová kanalizace 2200 silniční vegetace 160 prohlídky mostů, posudky 400 zakrytí reklam 20 nájmy silničních pozemků 20 ochranné pomůcky 40 léky, zdravot.materiál 20 materiál spotřební DHIM prádlo, oděvy 100 knihy, tisk 450 služby pošt 2800 služby telekomunikací 1400 voda 320 teplo - dálkové vytápění 260 plyn 1000 elektrická energie 1400 PHM 600 konzultantské a právní služby 500 služby peněžních ústavů 300 nájemné 200 školení 800 nákup služeb 5500 opravy 950 cestovné 450 občerstvení a dary 500 splátky leasingu 450 fond RM 400 sociální fond 2300 městské noviny 1100 nákup kolků 100 daně a poplatky 50 pojištění 1450 povinné a havarijní pojištění 320 cestovní pojištění 15 ostatní nákupy 20 SDH Stará Lípa 800 SDH Dobranov 700 krizové řízení 500 svoz komunálního odpadu sběrný dvůr 4100 úklid černých skládek 150 skládka Kozly 179 odměna za třídění odpadu 300 správa a údr. městské zeleně 9000 drobná architektura 900 venkovní sportoviště 400 vánoční výzdoba 300 VO - elektrická energie 5800 VO - údržba a opravy smluvní 4000 VO - modernizace 2000 VO - vánoční výzdoba 300 energetika - studie, projekty 500 energetika - úsporná opatření 700 městské slavnosti 110 zdravé město 200 informatika-služby dodavatelským způsobem celkem investiční rekontrukce objektů MěÚ 25 SDH Stará Lípa - cister.vozidlo 975 SDH Dobranov - cister.v ozidlo 975 investiční celkem 1975 celkem MĚSTSKÁ POLICIE příjmy ze služeb 1500 přijaté pojistné náhrady 100 příjmy z prodeje 40 přijaté sankční platby 1000 výuka na DDM 80 celkem 2720 prádlo, oděv, obuv 200 knihy, učební pomůcky 10 DHDM 800 nákup materiálu1 60 studená voda 25 plyn 100 elektřina 160 PHM 500 služby telek., radio 120 nájemné 50 konzult.,porad.služby 5 služby, škol,vzděl. 20 služby zprac.dat 25 nákup ostat.služeb 2150 opravy, udržování 170 cestovné 2 nákup kolků 5 platby daní a poplatků 6 ostatní neinv.výd. 12 celkem 4520 investiční dopravní prostředky 500 investiční celkem 500 celkem 5020 MZDY celkem 0 mzdy z toho: úřad odměny městská policie ostatní osobní výdaje z toho: odměny zastupitelstvo úřad odvody celkem: z toho: sociální pojištění zdravotní pojištění celkem investiční investiční celkem 0 celkem ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ příjem z výdeje opiátových receptů 4 sociální služby- odvod z projnájmu celkem 4 tlumočení neslyšících 10 akce soc. prevence dětí a mládeže 240 sociálně právní ochrana dětí 20 úhrada zdravotních výkonů 10 výbor lidského porozumění 100 dávky sociální péče příspěvek na péči podpora sociálních programů 350 klubovna Paramisa 340 Soc.služby Česká Lípa-příspěvek tiskopisy opiátových receptů 6 podpora sociální terénní práce 144 cílený grant os. asist. Centr.ZPLK 200 cílený grant Podzim života-autosenior 80 komunitní plánování 50 půjčka K-centrum(Pasant) 200 celkem investiční investiční celkem 0 celkem

9 č. 2, leden 2005 MĚSTSKÉ NOVINY MAJETKOVÉ ODDĚLENÍ nájemné-zahrádky 210 předplacený nájem 550 prodej bytů 5000 nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění 1650 prodej nemovitostí - budovy 4300 hřbitov nájem 520 prodej plynárenského zařízení 2430 ČLT, a. s. podnájem 1569 věcná břemena 100 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 2750 prodej nemovitostí - pozemky pronájem areálu v Poříční ul ČLT, a. s. nájem nájem bytů v Union 99 městské lesy 60 vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn 300 pojistné plnění 50 celkem opravy kontejnerových ohrádek 100 deratizace 55 reklamní poutače 50 havarie vody a kanalizace 150 úkoly na úseku vodního hospodářství 1400 odbahnění rybníka 2000 údržba památníků 30 po exekuci náklady spojené s likvidací majetku 30 Dubická čp. 992+odměna správci 115 hřbitovy-provoz a opravy 550 právní a poradenské služby + historický majetek 130 zpracování smluv na věcná břemena 150 zpracování geometrických plánů 170 nepeněžní plnění z nájmu pozemků 40 veřejné WC+kašny 420 Richterův dvůr+odměna správci 181 Dubická čp odměna správci 55 škola 2905 Hradecká+odměna správci 96 škola 2598 Dlouhá+odměna správci 96 městský areál v Poříční 650 daň z převodu nemovitostí 900 RK RINT 2000 RK RINT- na úhradu nákladů za neplatiče, za prázdné byty, příspěvky SVJ 900 RK KOUBA UNION 250 odměna mandantáře realizované prodeje 330 provoz N centra 590 Havlíčkova odměna správci 400 Častolovice odměna správci 75 pojistné události-spoluúčast 10 RK Chomová 200 městské lesy 60 RK RINT-odměna správci za vymožené pohledávky 50 RK RINT-správa bytových domů Lada 266 Severní odměna správci 250 údržba skateparku 50 správa a údržba kotelny Dukla, kotelny Střed a výměníku Mlékárna 100 celkem investiční výkup nemovitostí - pozemky 1750 reinvestice ČLT,a.s investiční celkem celkem VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA daň z příjmu fyzických osobzávislá činnost daň z příjmu fyzických osobz podnikání daň z příjmu fyzických osobz kapitálových výnosů 3066 daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů 1850 poplatek za užívání veřejného prostranství 200 poplatek z ubytovací kapacity 250 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6800 pobytové poplatky 20 poplatek za komunální odpad odvod výtěžku z VHP 3366 tř. 1 celkem příjmy z úroků 5800 tř. 2 celkem 5800 tř. 3 celkem 0 neinvestiční dotace od státního rozpočtu -výkon státní správy sociální dávky neinvestiční dotace od obcí 1800 tř. 4 celkem celkem daň z příjmu právnických osob za obce členství města v organizacích 265 příspěvek-euroregion Nisa 120 příspěvek-svazek obcí Varhany 180 příspěvek-mikroregion Peklo 260 rezerva-prevence kriminality 1100 rezerva města 3406 penzijní připojištění 900 životní pojištění 125 výdaje z finančního vypořádání minulých let /2006/ 5000 celkem investiční investiční celkem 0 celkem ORMI-INVESTIČNÍ ODDĚLENÍ poplatky za vydání zadávací dokumentace v soutěžích 50 celkem 50 dětská hřiště 500 otevřená sportoviště pro veřejnost, spoluúčast k dotaci 1000 estetizace objektů MěÚ 1500 vodní hrad Lipý - stavební úpravy 2000 opomíjené památky 100 školská zařízení-opravy 4000 ZUŠ - výměna oken 2000 KD Crystal - spoluúčast k dotaci 800 celkem investiční územně plánovací dokumentace 3500 příprava staveb 5500 okružní křižovatka Českokamenická - zahájení stavby 500 zastávky MHD 500 propojení Sluneční - Šluknovská, část rekonstrukce ul. 5. května, příprava 1000 regenerace sídlišť 3000 cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí 3000 městské divadlo na Jeřábkově nám ZŠ Mánesova - výstavba nových šaten - příprava 1000 sportareál - přístavba šaten městský park - rekonstrukce část 2500 bytové domy Lada rezerva ORMI, spoluúčast k dotacím 1000 úpravy okolí sportareálu terénní, sadové interiérové vybavení sportareálu ZŠ Slovanka - rekonstrukce kuchyně 6000 zainvestování lokality U Kola-zahájení 5000 koupaliště Dubice - bazén (I. etapa) 9000 cyklostezky, cyklotrasy 1000 investiční celkem celkem celkem v tis. Kč celkem v tis. Kč -výdaje 0 9

10 MĚSTSKÉ NOVINY z historie Utváření města škola základ života č. 2, leden 2005 Školy v moderní době měly svým založením povahu veřejnou, zakládala je obec nebo stát. Další skupina školských zařízení měla povahu soukromou. Dnešní pojetí výrazu soukromá škola je zčásti trochu jiné než v minulosti. Máme školy založené soukromými společnostmi, které slouží širokému zájmu veřejnosti a jsou k tomu ve smyslu potřebných předpisů akreditovány. Soukromé školství zasahovalo v minulosti do oblasti umělecké, zvláště hudební méně často výtvarné školy. Dále sem náležely školy náboženské a věnující se některým blízkým naukám. Rozsáhlé bylo také právo na soukromé, to jest domácí vyučování všech základů vzdělání. Zastavme se u zdejších náboženských škol. Na prvním místě je to židovská škola. Prvně byla v České Lípě zmiňována k roku Marie Vojtíšková píše ve své knize Židé v České Lípě o nesmírných potížích, jaké měla zdejší židovská náboženská obec. Vyučovala v synagoze nebo v některém soukromém domě. Měšťané podávali proti ní stížnosti, protože prý okolním řemeslníkům vadí v práci hrozný křik vycházející ze židovské školy. Židovští učitelé se drželi zásady, že k memorování je třeba soustředění a toho se dosáhne hlasitým odříkáváním. Židé ve městě trpěli nedostat- 10 zatrhli jsme pro vás Životní jubileum Marie Vojtíškové Dne 30.1edna oslaví Marie Vojtíšková své osmdesáté narozeniny. Před deseti lety nadepsal Miloslav Sovadina svůj článek ve sborníku Bezděz Život zasvěcený historii a připomněl současně i jejího manžela jubilujícího letos na podzim. Vlastně je tomu tak, že většina toho, co chceme sdělit o záslužné práci, je chvála Vojtíškových. Jejich jubileum je oslavou tvůrčí rodiny, kde dva jsou více než jeden a přitom každý je naprosto samostatnou a jedinečnou individualitou. Marie Vojtíšková se stala archivářkou a Břetislav Vojtíšek muzejníkem. Zasvětili svůj život utváření a uchování historické paměti tohoto města a širokého okolního kraje. Bez průkopnické a zakladatelské práce by nebylo nic z toho, co je dnes, třebaže naříkáme, jak se nám nedostává prostředků. Bez tohoto minulého úsilí by historie zůstala v mlhách a stínu zapomnění. Ze změti archiválií, na něž se rozpadla struktura dějin města, protože se zdejší Němci nedokázali a vlastně vlivem okolností ani nemohli o ně postarat, vytvořila Marie Vojtíšková myšlenkový celek. Vypracovala první velké a soustavné dějiny České Lípy(1976). Při usilovné a vyčerpávající práci nad hromadami papíru napsala další knihy. Z těch českolipských připomínám hlavně Jiskry a plaménky(1977) a Židé v České Lípě(1997). Po druhé se pustila do přehledu dějin města do roku 1848 v knize Z dějin České Lípy (1999). kem místa. Jejich majetek domovní a pozemkový byl velmi přesně vymezen, takže i škola se velmi tísnila. Učili v ní vedle náboženství také číst, psát a počítat. Teprve dvorským dekretem z roku 1781 byly židovské děti povinné přestoupit do německé triviální školy. Tím se definitivně zdejší Židé přimkli k německému jazyku a mizelo i jejich nářečí, forma judisch. V roce 1867 si zdejší Židé postavili vedle synagogy tzv. obecní dům, kde byla židovská škola teď již čistě náboženská, přičemž povinnost ji navštěvovat byla pro chlapce do čtrnácti let a pro dívky do dvanácti let. Vyučovalo se samozřejmě také hebrejštině. Jinak děti docházely do veřejné školy. Platilo se školné, pro židovské děti mimo Českou Lípu bylo dvojnásobné. Četní žáci byli od školného osvobozeni. Katolické náboženství se vyučovalo na zdejších školách, takže někteří kněží měli jen příležitostně soukromé studenty zdokonalující se hlavně v latině. Proto evangelíci měli zavedenou nedělní školu a udržovali ji i v době, kdy již bylo možné učit i na škole. Dokud se scházeli v reálce, vyučoval náboženství po bohoslužbě pastor, později tomu bylo v kostele, který si postavili v roce 1927 a byl také vytápěn. Ladislav SMEJKAL Marie Vojtíšková při oslavě 75. narozenin Nesmírné množství poznatků zůstalo v četných článcích Českolipského deníku a jeho předchůdců. Zejména seriály z první poloviny devadesátých let minulého století. Jeden z nich byl také zpracován knižně: Třpyt a stíny města České Lípy v době krále Rudolfa II (1997). V historiografické práci o dějinách České Lípy je Marie Vojtíšková zakladatelskou osobností. První souvislý pokus o sepsání dějin České Lípy vyšel v roce Vše, co bylo před tím, byla jen spousta dílčích informací. Chyběla osobnost, která by dovedla úsilí o sestavení dějin města do konce. Právě tohoto úkolu se úspěšně ujala Marie Vojtíšková. Každý, kdo bere do rukou její knihy, nachází v nich nejen poznání a věcnou informaci, nýbrž je i hluboce zasažen barvitostí líčení a projevy lásky k domo- Ulice U Synagogy, kde stávala židovská škola vu. Právem byla Marie Vojtíšková jmenována čestnou občankou našeho města. Přejeme jí, aby se ještě dlouho mohla radovat ze třpytu města, a my jsme se mohli učit a inspirovat v tom, jak plašit stíny moderní doby. Ladislav SMEJKAL Významné životní jubileum v lednu oslavili 80 let paní Růžena Čermáková paní Marie Brechlerová paní Libuše Buldrová paní Zdeňka Havlová pan Jaroslav Hruška paní Květoslava Ježáková pan Ladislav Kolínský paní Karolina Kubátová paní Mgr. Marie Vojtíšková 85 let paní Věra Bendlová paní Marie Bílková paní Marie Houštecká paní Milena Nedomová paní Marie Suchanová paní Irena Šilhavá 90 let pan František Kubíček Všem oslavencům blahopřejeme

11 č. 2, leden 2005 MĚSTSKÉ NOVINY Komu pomáhá Českolipská Vesna Klub Českolipská Vesna sdružuje dospělé pacienty všech typů onkologického onemocnění a nabízí členství každému, kdo má o tuto problematiku zájem. Hlavním úkolem je zlepšení kvality života onkologických pacientů, pomoc při překonávání osamělosti, zbavení se strachu z budoucnosti. Zaměřujeme se na informovanost veřejnosti, hlavně dětí a mládeže na školách, o možnostech PREVENCE a léčby nádorových onemocnění. Důležitou součástí činnosti jsou společné akce. V srpnu 2007 jsme prožili rekondiční pobyt v příjemném prostředí chaty Michala v Dolní Světlé. Rodina Volemanových nám připravila příjemné prostředí a výbornou Českolipská VESNA, klub onkologických pacientů a jejich přátel, srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, konaný u příležitosti Světového dne proti rakovině a v duchu celosvětové akce Dnešní děti - zítřejší svět ve čtvrtek 7. února 2008 od 10 do 16 hodin v klubovně Českolipské VESNY v České Lípě, Poříční 1918 (areál RK Kouba). Tyršovka a Orsejka stravu. Uspořádali jsme výstup na Luž, ale i na Hvozd, což pro některé členky byl výkon neuvěřitelný. Nezapomenutelná byla i návštěva u manželů Hanových v Krompachu, kteří nám připravili příjemné posezení s občerstvením v záplavě květin a nám neznámých rostlin. Pan učitel vzal kytaru, a tak čas rychle utíkal za zpěvu známých písní. Večer na chatě nám pan Hana vyprávěl o dávné historii míst, ve kterých jsme trávili týdenní pobyt. Těšíme se, že podobné besedy budou pokračovat i v naší klubové místnosti. Protože při celorepublikové květnové akci Dokážeš to taky jsme při výstupu na Jedlovou nabízeli turistům za podpis pro podporu onkologických organizací keramické kytičky, které nám vytvořili žáci keramického kroužku na ZŠ nám. Míru v Novém Boru, a ohlas obdarovaných byl veliký, (zvláště němečtí hosté nemohli pochopit, že přívěšek dostávají zdarma), rozhodli jsme se, že si práci v keramické dílně vyzkoušíme. A tak v září, pod vedením paní učitelky Moniky Valentové, jsme se pokoušeli vytvořit první vlastní keramická dílka. Kromě toho pro naše členy připravila paní MUDr. Dagmar Milotová přednášku o rakovině děložního čípku. Podílíme se i na přednášce paní primářky MUDr. Miroslavy Skovajsové CSc z Mamma centra v Praze. Paní primářka každým rokem jezdí na ZŠ nám. Míru v Novém Boru a přednáší žákyním devátých tříd i pracovníkům školy o nádorovém onemocnění prsu, naše členky přednášku doplňují vlastními zkušenostmi. Dobrý ohlas mělo i společné posezení s občerstvením a malými dárečky pro klienty Denního stacionáře. I v této spolupráci budeme pokračovat. Chtěla bych poděkovat všem, kteří si vloni zakoupili kytičku měsíčku zahradního na podporu boje proti rakovině. Vybrané prostředky - více než Kč-budou využity na nádorovou prevenci, onkologický výzkum, zlepšení kvality života pacientů s nádorovým onemocněním a také na finanční podporu budování pracoviště pro léčbu nádorů prostaty ve FN Bulovka. (Informace na Zvláštní poděkování patří našim základním a středním školám, které s prodejem kytiček vydatně naší organizaci pomáhají. O další činnosti vás budeme informovat a těšíme se, že mezi nás přijdou ti z vás, kteří si potřebují třeba jen popovídat s někým, kdo prožil stejnou situaci s diagnózou RAKO- VINA. Klubovnu máme v areálu Poříční 1918, pod českolipskou nemocnicí u Ploučnice. Scházíme se každý čtvrtek od 10 hodin a poslední čtvrtek v měsíci od 14 hodin. Eva BARKMANOVÁ Celý rok 2007jsme my, žáci Tyršováci, putovali za vílou Orsejkou a nadšeně sbírali kartičky se spoustou užitečných rad. Naši cestu odstartoval plyšový krtek při Návštěvě v podzemí v ambitu VMG a dále nás nasměroval na Víseckou rychtu do Kravař na lidový masopust, kde jsme jedli, pili, hodovali. V Kravařích jsme oslavili v březnu i Velikonoce. V budově VMG jsme se účastnili poradny pro terarijní a handicapovaná zvířata, obdivovali včelařskou výstavu, život v deštných pralesích Jižní Ameriky, prohlíželi si houby našich lesů a dokonce i během muzejní noci si vyzkoušeli stará zapomenutá řemesla. A to ještě není všechno! Odvážně jsme také vstoupili do jeskyně na úpatí Skalického vrchu s baterkou v ruce, připraveni pozorovat netopýry. Přestože naše celoroční Putování za vílou Orsejkou začalo v podzemí, všechny akce i nad zemí byly zajímavé a poučné, proto děkujeme pracovníkům ekoporadny Orsej za tento projekt. Žáci ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Zápis žáků do 1. tříd Zápis žáků do 1. tříd základních škol v České Lípě pro školní rok 2008/2009 proběhne dne od 14 do 18 hodin. Zápis se týká dětí narozených od do Zákonní zástupci předloží u zápisu doklad o místě trvalého bydliště a rodný list dítěte. Školské obvody všech základních škol jsou uvedeny na plakátech rozmístěných v mateřských a základních školách a na výletových plochách. 11

12 MĚSTSKÉ NOVINY č. 2, leden 2005 zeptali jsme se za vás dokončení ze str. 6 Zasláním SMS v daném formátu na číslo se můžete rovněž objednat, nebo získat informace SMSky mohou být čtyři typy: 1)získání nápovědy napište na uvedené číslo SMS ve tvaru : HELP 2)získání seznamu volných termínů (OBJ TERMIN) 3)získání seznamu zkratek jednotlivých oddělení (OBJ HELP ZKR) 4)objednávací SMS Formát objednávací SMS: OBJ [zkr] [datum] [cas] [jméno] [zkr] - zkratka oddělení, činnosti od hodin sobota MUDr. Jana Maričová Bulharská 823, Česká Lípa tel neděle MUDr. Dita Lacinová Purkyňova 1849, Česká Lípa tel sobota MUDr. Naděžda Motlíková Eliášova 1545/9, Česká Lípa tel neděle MUDr. Pavel Kalous Smetanova 372, Nový Bor tel sobota MUDr. Eva Konopíská AUTO MOTO SPORT Vězeňská 187 Č. Lípa nabízí XENONOVÉ sady od 3000,- s DPH půjčování autoboxů autopotahy na zakázku tel KOSMETIČKY MASÉRKY Pronajmu zařízenou místnost v centru ČL na protisměny. 2000/ měs. Tel Realitní kancelář levně s kompletním servisem!!! Prodáváte, pronajímáte, kupujete, hledáte? Kontakt: [datum] - den, na kdy chce být klient objednán datum musí být zadán ve formátu den.mesic.rok nebo den.mesic( nebo jen 1.3.) [cas] - čas, na kdy chce být klient objednán ve formátu hodina:minuta (10:00) [jméno] - jméno klienta - buď jen příjmení nebo jméno a příjmení Program převezme SMS a pokusí se klienta objednat do časového rozsahu do kterého spadá požadovaný čas v daný den. Pokud je v tomto intervalu volné místo, klient dostane zpět SMS zprávu o úspěšném či neúspěšném objednání s rekapitulací údajů. Během jednoho dne lze provést pouze omezený počet objednávek. Stomatologická pohotovost Hvězdovská 178, Mimoň tel PODHÁJSKA 2008 Opět za bezkonkurenční ceny. Navštivte slovenské Mrtvé moře. Využijte léčebné účinky slané termální vody. Pohybové ústrojí, dýchací a kožní problémy, odpočinek , Kč klimatiz. bus z ČL, pokoje s vl. koupelnou, tv a lednicí, polopenze CK Mgr. Jana Hušáková Varnsdorf, Národní 512 tel Koupím byt nejlépe v osobním vlastnictví mimo velké sídliště. Vhodná je starší zástavba a nízké provozní výdaje. Na uvolnění nespěchám. Hloušková, tel , Audit účetní závěrky Daňové poradenství Vedení účetnictví Ing. Iva Bezděková, Č. Lípa tel T a n e č n í š k o l a D u h a Č e s k á L í p a škola s licencí Svazu učitelů tance České republiky TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ v rozsahu 9 večerů, které zahajujeme v polovině února V tomto kurzu se naučíte všechny tance světového tanečního programu, řadu zajímavých figur a nejžhavější taneční novinky. Místo konání - příjemné prostředí velkého sálu Bílého domu v České Lípě Zahájení - neděle 17. února 2008, vždy od 19 do 21 hodin Přihlášky - TŠ Duha, Arbesova 2077, Čes.Lípa, nebo Cena - 900,- Kč na osobu Tanec je krásný, protože je pro dva. Poradenská společnost OVB Allfinanz, a.s. Vás srdečně zve do nově zřízené kanceláře v České Lípě ul. Jindřicha z Lipé 113 (budova kavárny Union, 2.patro), kde Vám zdarma poskytneme komplexní služby v oblasti finančního poradenství. Nabízíme soubor finančních produktů předních finančních domů a pojišťoven, jako je pojištění, penzijní a stavební spoření, hypotéky a investice. Díky naší nezávis- losti jsme vždy na Vaší straně!!! Kontaktní osoba: Ing. Petr Kmoch a Petra Wodwudová mob , mob tel Firma PROFI REGAL s.r.o. se sídlem v Rynolticích přijme do trvalého pracovního poměru: TECHNIK ROZPOČTÁŘ Požadujeme: SŠ technického směru, zkušenost s kalkulací nabídek, schopnost obchodního jednání, znalost kreslení v Auto CAD nebo v obdobném programu, základní znalost NJ Nabízíme: Stabilní zaměstnání ve středně velké společnosti, možnost profesního růstu OBCHODNÍ ZÁSTUPCE Požadujeme: SŠ technického směru výhodou, zkušenost s kalkulací nabídek, schopnost obchodního jednání, základní znalost NJ Nabízíme: Stabilní zaměstnání ve středně velké společnosti, možnost profesního růstu MONTÉR / ZÁMEČNÍK Požadujeme: Flexibilita montáže po celé ČR a EU, schopnost vedení menší skupiny montérů, základní znalost NJ popř. AJ, zkušenost z montáži z CZ/EU výhodou (nejlépe regálů, konstrukcí apod.) Nabízíme: Stabilní zaměstnání ve středně velké společnosti Své životopisy zasílejte na Bližší informa- ce Vám sdělíme na telefonním čísle: nebo Kurz znakové řeči (začátečníci) pro učitele i veřejnost Zahájení: pondělí, 18. února v 17 hod. Místo: ZŠ Slovanka Česká Lípa, A. Sovy 3056, Doba trvání: 12 týdnů po 2 hodinách týdně Cena: 3300,- Kč (lektorné, materiály) pro pracovníky ve školství a studenty 3100,- Kč Lektor: František Pavlíček tlumočník a lektor znakové řeči. Bližší informace a přihlášky na adrese: Služba škole MB, tř. V.Klementa 601, Ml. Boleslav tel , mobil Bližší informace o Službě škole na 12

13 č. 2, leden 2005 MĚSTSKÉ NOVINY Firma se zahraniční účastí NECTEC Automotive spol. s r.o., se sídlem v areálu firmy Fehrer Bohemia s r.o., v České Lípě, výrobce automobilových dílů pro mezinárodní trh, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení následující pozice pro svůj nově vzniklý závod v České Lípě Hledáme: Vedoucí oddělení kvality: SŠ/VŠ vzdělání Znalost problematiky řízení kvality v automobilovém průmyslu Znalost mezinárodních norem ISO TS 16949:2002 Aktivní znalost NJ Zkušenosti s vedením kolektivu zaměstnanců Od uchazeče požadujeme: Nabízíme: Dobrá uživatelská znalost práce s PC MS Office, SAP výhodou ŘP skup. B Časová flexibilita, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost Odpovídající finanční ohodnocení Zajímavé zaměstnání ve společnosti s mezinárodním zázemím a řadou sociálních výhod Termín nástupu dle dohody Pokud se Vaše osobnostní a profesní kvality slučují s výše uvedeným profilem, zašlete, prosím, Váš strukturovaný životopis v českém i německém jazyce s motivačním dopisem a kontaktními údaji co nejdříve na adresu : nebo na personální oddělení Fehrer Bohemia spol. s r.o., Litoměřická 86, Česká Lípa. Veškeré informace budeme považovat za důvěrné a budou použity pouze pro potřeby tohoto výběrového řízení. N E P Ř E H L É D N Ě T E!!! Chcete se vzdělávat v oblasti financí, obchodu, marketingu a nabyté znalosti ihned používat v praxi? Máme tu pro Vás nabídku skvělé spolupráce! Poradenská společnost OVB Allfinanz a.s. pobočka Česká Lípa působící v oblasti financí a bankovnictví hledá vhodné kandidáty. Nabízíme Vám bezplatné zvýšení Vaší kvalifikace, možnost týmové práce, nadprůměrné ohodnocení dle výkonu a flexibilní rozvržení času. Zavolejte nám, abychom Vám mohli zodpovědět Vaše dotazy a je možné, že budete vybráni k osobnímu pohovoru!! Kontaktní osoba: Ing. Petr Kmoch mob , tel Petra Wodwudová mob

14 MĚSTSKÉ NOVINY č. 2, leden 2005 DDM Libertin kino Crystal Městská knihovna INFORMAČNÍ CENTRUM MLÁDEŽE Po pá: hod. - internet pro veřejnost, pomoc při vyhledávání na internetu, kopírování, tisk, scanner - inzerce zdarma, info-šanonová technika - cena: 20 Kč/hod. děti a studenti, 40 Kč/hod. pracující - možnost pořádání vlastních výstav či přednášek zdarma! Otevřený klub Spirála při ICM nabízí: možnost trávit volný čas, pořádat výstavy, koncerty, přednášky, číst knihy, časopisy, sledovat zajímavé programy v televizi (100 kanálů z celého světa), psát úkoly, hrát stolní hry so OTEVŘENÁ SOBOTA V LIBERTINU Počítačový klub 9 12 hod., cena 10 Kč Karetní klub 9 12 hod., Magic, Pokémon, Harry Potter Otevřená keramická dílna s Maruškou 9 12 hod., poplatek 10 Kč + platba za materiál a výpal, i Nezbedný kašpárek - divadelní představení pro malé děti - od 10 hod na sále v Libertinu HROU PROTI AIDS pro žáky 2. stupně základní školy, program trvá 1.5 hod., jedná se o interaktivní hru zaměřenou na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně HIV. Každý všední den proběhne program dvakrát, jednou od 8.30 do hod., podruhé od hod. Z kapacitních a organizačních důvodů je omezen počet účastníků jednoho programu- max 30 žáků. Prosím objednejte se na: libertin.cz út - Recitační soutěž Wolkrův Prostějov okresní kolo soutěže pro SŠ, prezence v 8.30 hod., zahájení v 9 hod., sál DDM Libertin út - Olympiáda v německém jazyce BI, BII 8 hod., DDM Libertin Česká Lípa, inf. F. Skalický st Chemická olympiáda D 8.30 hod.gymnázium Česká Lípa, inf. F. Skalický čt - Olympiáda v německém jazyce AI, AII 8 hod., DDM Libertin Česká Lípa, inf. F. Skalický so - Břišní tance - vyučuje L. Doksanská, sál DDM 9 12 hod., cena 300 Kč, inf. J. Mimrová ne - DĚTSKÝ KARNEVAL od 14 do 16 hodin, na sále ZUŠ, soutěže pro děti, diskotéka, vystoupení dětí ze ZÚ DDM LIBER- TIN, vstupné 10,-Kč(osoba), inf. V. Rusínková so - VOLEJBALOVÝ TURNAJ UČI- TELŮ 3. ročník turnaje je již tradičně určen pro zaměstnance základních i středních škol a proběhne v tělocvičně ZŠ ŠKOLNÍ( Sever). Prezentace družstev od 8.30 hod, začátek v 9.00 hod, startovné -50 Kč. Z organizačních důvodů bychom velmi uvítali Vaše potvrzení o účasti na turnaji, a to nejpozději do inf. J. Mimrová so - Břišní tance - vyučuje L. Doksanská, sál DDM 9 12 hod., cena 300 Kč, inf. J. Mimrová st - Olympiáda v anglickém jazyce AI, BI, AII, BII 8.30 hod., DDM Libertin Česká Lípa čt - Olympiáda v anglickém jazyce SŠ 8.30 hod., DDM Libertin Česká Lípa Připravujeme!!! Jarní příměstský tábor denně od hod., cena 500 Kč Poslední volná místa!!! Jarní prázdniny na horách, Rakousko zimní středisko Saalbach + Hinterglemm, inf. J. Mimrová Čt Ne - v a 17.30, Po St - v ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY Španělsko, SRN, Francie. Tentokrát vás čeká příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa Čt Ne - pouze ve P.S. MILUJI TĚ USA. Slova, pro něž stojí za to žít Po - pouze ve Filmový klub uvádí: LEKCE FAUST ČR Režie: Jan Švanmkajer. Faustovský mýtus je pro režiséra klíčovým tématem naší civilizace. Film byl poslední hereckou příležitostí pro Petra Čepka, který za roli Fausta získal Českého lva Po St - v 17.30, Út - také ve SEJMI JE VŠECHNY USA. Naštvaný a chladnokrevný Smith (Clive Owen) svůj život zasvětil ochraně nově narozeného dítěte St - pouze ve Projekt 100: ŽELVY MOHOU LÉTAT Írán, Irák Scénář a režie Bahman Ghobadi Příběh o dětech obchodujících s nášlapnými minami, který dojal diváky po celém světě Čt St - v a 20.00, /Po a St - pouze v 17.30/ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ ČR. Akční thriller režiséra Filipa Renče So a Ne - pouze v SIMPSONOVI VE FILMU USA. Vaše rodina není to nejhorší, co vás kdy potkalo Po - pouze ve Art kino uvádí: A BUDE HŮŘ ČR. Film režiséra Petra Nikolaeva podle předlohy spisovatele Jana Pelce. Generační výpověď o hledání životních hodnot a jistot, o střetu s policií a měšťáky. Příběh se odehrává v malém severočeském městě sedmdesátých let minulého století... KD Crystal 10. února SEJDEME SE NA DECHOVCE k tanci a poslechu hraje: Josef Adamec neděle hod. velký sál, vstupné: 40,- Kč 14. února Valentýnský koncert skupiny PEHA čtvrtek hod., velký sál. Vystoupení populární slovenské kapely v čele s charismatickou zpěvačkou Katarínou Knechtovou. Vstupné: 220,- Kč Valentýnské vstupné pro pár 380,- Kč Pozvánka na cestování úrodným půlměsícem Kniha Daniel představuje jednu z nejzajímavějších knih Starého zákona Bible a vždy byla předmětem vášnivých debat čtenářů této knihy. Podrobným výkladem knihy bude zájemce o studium Bible provázet kazatel Církve adventistů s.d. Miroslav Starý, a to každou sobotu od 17. hod od ledna až do 8.3. v ulici Čs. Armády každý účastník obdrží zdarma studijní materiály. Vstupné je dobrovolné. Úterý 5. února od 16,00 hod TRÉNINK PAMĚTI : ZVLÁDNOUT DEN JAKO PAMĚŤOVÝ ŽONGLÉR Náhradní termín přednášky z cyklu Trénink paměti. Tentokrát několik tipů jak si poradit s pamětí pro všední den, jak odstranit neustálé stresy s hledáním klíčů, peněženky, brýlí nebo tradiční co jen jsem to chtěla čítárna městské knihovny nám. T.G.Masaryka Úterý 12. února od 17,00 hod DOTEKY VĚČNÉ KRÁSY Výstava archeologických reprodukcí - vernisáž výstavy. V rámci vernisáže budou přečteny ukázky z poezie starověkých kultur a také se uskuteční prohlídka výstavy s výkladem. Výstava je speciálně upravena i pro nevidomé. Od 14,00 hod speciální program pro slabozraké a nevidomé, komentovaný film o Egyptě a prohlídka hmatové výstavy s výkladem. Městská knihovna - nám.t.g.masaryka 170 Čtvrtek 14. února od 16,15 ODPOLEDNE S POHÁDKOU O POPELCE Pro děti ve věku 3-6 let Oddělení dětské literatury, nám.t. G. Masaryka Jiráskovo divadlo 5. února v hodin SPIRITUÁL KVINTET Koncert první české folkové skupiny, založené r Stála na pódiích spolu s Pete Seegerem, prezidenty Václavem Havlem a Georgem Bushem, hrála pro prezidenta B.Clintona a první dámy mnoha států. Především ale hraje již více než 40 let pro posluchače všech věkových kategorií doma i v zahraničí. Vstupné 160,-Kč 11. února v hodin Thomas Bernhard STAŘÍ MISTŘI Mistrovská lekce bratrů Rodenových! Dva starci a jejich šarvátky ve vídeňském Kunsthistorickém muzeu. Jeden - neúspěšný žadatel o místo policisty, kterému nezbylo než to zkusit na místě zřízence muzea ( uniforma jako uniforma ), druhý - vytrvalý návštěvník, který již třicet let dochází obden do Bordoneho sálu rozjímat před Tintorettovým obrazem Muže s bílým plnovousem. Vztah nerudného uživatele kulturně-vzdělávacích zařízení ke světu, světlu a kulturně-vzdělávacím zařízením odhaluje víc než podstatu umění: je zprávou o stavu duše na konci jednoho dlouhého života. Hrají: Karel Roden a Marian Roden. Hudební prolog a epilog: Roman Zach. Režie: Dušan D. Pařízek. Divadlo Komedie Praha. Vstupné 240,-Kč PŘEDPLATNÉ 19. února v hodin TOMÁŠ JAMNÍK A IVO KAHÁNEK Koncert kruhu přátel hudby. Tomáš Jamník violoncello, Ivo Kahánek klavírní doprovod. Program: Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Vladimír Tichý, Miloslav Kabeláč. Vstupné 100,-Kč

15 č. 2, leden 2005 MĚSTSKÉ NOVINY školy, nadace, organizace ZŠ Česká Lípa, 28. října Špičák otevírá dveře prvňáčkům Největší českolipská základní škola na sídlišti Špičák poskytuje základní vzdělání tak, aby její žáci v průběhu devíti let školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání. Škola od roku 2007 vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Všichni nemohou být nejlepší, ale úspěšný může být každý. Škola je zaměřena na výuku základů informatiky a počítačové gramotnosti žáků a je počítačově nejlépe vybavenou školou v českolipském regionu. Pro děti, které nenavštěvovaly mateřskou školu, nebo pocházejí ze znevýhodněného socio-kulturního prostředí, otevírá škola přípravný ročník. Děti zvládají základní pracovní a hygienické návyky, spolupráci v kolektivu a opakují si znalosti potřebné pro vstup do školy. Přechod do první třídy je pak pro ně mnohem snazší. Každoročně se otevírají 2 tyto třídy, docházka do nich je bezplatná. Možnost poznat školu, prohlédnout si její prostory a vybavení mají rodiče prvňáčků a veřejnost v úterý 5. února Dopoledne se mohou přijít S blížícím se zápisem dětí do 1. třídy si Vám dovolujeme napsat důležité informace a pozvat Vás na zápis prvňáčků do naší školy. Zápis se koná v pátek od 14,00 do 18,00 v hlavní budově školy pro děti, které dosáhnou k šesti let věku. Rodiče i děti si při zápisu mohou prohlédnout počítačovou učebnu a výukové programy pro školáky, vyrobit si z keramické hlíny hezký dárek, podívat se do chovatelského kroužku. U zápisu rádi uvítáme i děti z jiných obvodů. Pro budoucí prvňáčky připravujeme v dubnu a v květnu Školu hrou, na které se seznámí se školou a s paní učitelkou a hravou formou se naučí spoustu zajímavých věcí. Co Vašim dětem nabízíme: - školu hrou pro předškoláky ( duben, květen 2008, bezplatně) - výuku angličtiny už od 1. třídy podívat do vyučovacích hodin, odpoledne je od 15 do 17 hodin Den otevřených dveří. Vybavení školy: 3 počítačové učebny, 2 učebny s interaktivní SMART tabulí pro výuku (jedna na 1. stupni a jedna na 2. stupni školy), přednášková místnost s multimediální projekcí, 4 tělocvičny a vlastní posilovna, vnitřní přestávkové sportovní plochy - na 1. stupni koberce, stoly na stolní tenis, koše na streetball, na 2. stupni stoly na stolní tenis, chodbová hřiště na fotbal a streetball. Také malá školní divadelní scéna: pro dramatický kroužek, soutěže, přehlídky a kulturní vystoupení pro rodiče. A velká keramická dílna, sloužící celé škole. Škola vyučuje angličtinu a němčinu, pro zájemce pak nepovinně francouzštinu, španělštinu a ruštinu. Pracuje zde školní družina a školní klub. Doplňkové informace: dyslektický nácvik pro děti s poruchami učení po celou dobu školní docházky, v 1. a 2. třídách probíhají pravidelná cvičení nápravy řeči; zvláštní tělesná výchova náprava správného držení těla, zájmové kroužky po Škola hrou na Slovance - výuku informatiky a práci s počítačem už na 1. stupni v moderně vybavených počítačových učebnách a výuku na interaktivní tabuli - rozšířenou výuku mediální tvorby (časopis Sovík, rádio Slovanka, televize Výr) - velký výběr volitelných předmětů a zájmových útvarů - herní a odpočinkové centrum - informační a komunikační centrum se školní knihovnou a videotékou - poradenské centrum financované EU (odbornou péči speciálního pedagoga přímo ve škole) - péči o žáky se specifickými poruchami učení - příjemné prostředí pro žáky v době volna (herní stoly, autodráha, stolní tenis,kulečníky, stoly na fotbal, velká trampolína) - plně kvalifikované a zkušené paní učitelky v 1. třídě - výuka probíhá metodami činnostního učení Těšíme se na spolupráci s Vámi a dětem přejeme hodně úspěchů. Mgr. Jaroslava LETÁKOVÁ zástupce ředitele pro I. stupeň Domácí násilí- nový fenomén společnosti Městská knihovna patřila v úterý 15. ledna zajímavé přednášce na téma DOMÁCÍ NÁSILÍ. Podle zájmu a dotazů přítomných, měla obrovský smysl. Pravda, v příjemné čítárně knihovny se nás v podvečer sešla jen hrstka, za to však plně zaujatá a zvědavá. Přednášku ve spolupráci s Městskou knihovnou připravila vedoucí Domu Jonáš, paní Hana Denizová, kterou výtečně doplňoval psycholog Mgr. Stanislav Opelka. Oba mají bohaté zkušenosti s různými formami domácího násilí. Však také Dům Jonáš, který je projektem Farní charity Česká Lípa, poskytuje útočiště matkám s dětmi v tísni a obětem domácího násilí. Pro paní Hanu to byla naprostá premiéra a dlužno dodat, že velmi vydařená. Samo téma je svým obsahem a rozměrem šťavnatým soustem, které chutná pokaždé jinak. Jednoduše se dá říci, že toto téma je nevyčerpatelné, mnohovrstevnaté a dá se pojímat z různých úhlů pohledu, případ od případu. Přednáška nebo lépe zajímavé posezení, trvalo bezmála dvě a půl hodiny, tedy nejlepší známka toho, že téma zaujalo a bylo na co se ptát, o čem diskutovat. Přesto jsem si v duchu neustále říkala, co všechno ještě nevím? Například informace o tom, že k domácímu násilí mohou vést z počátku nenápadné krůčky skákání do řeči nebo přehnaná pořádkumilovnost, mě přímo zaskočila. Ovšem samotný závěr byl úderný! Závěrečná otázka totiž zněla: JSTE V BEZPEČÍ??? Odcházela jsem domů a v hlavě se mi mlelo, zda jsem opravdu v bezpečí anebo nebezpečná?! A co Vy? Je o čem přemýšlet. Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Farní charita Česká Lípa vyučování i ve školní družině (podrobný přehled je na webové stránce školy). Ozdravné pobyty pro žáky na 1. stupni, školní sportovní hry pro všechny žáky (18 úspěšných ročníků). Již 3 ročníky populární sportovní a turistické akce pro všechny věkové kategorie pochod Škrpál. Škola vydává vlastní školní časopis nová Hrupka, v tištěné i webové mutaci. Podrobnosti o životě školy, články, fotografie z akcí, kontakty a další informace získáte na webové stránce: Těšíme se na Vás i Vaše děti. Kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ Špičák. Soutěž Městská knihovna v České Lípě oslaví v letošním roce významné jubileum. Její počátky jsou totiž spojeny s rokem 1858 a českolipské knihovně bude tedy letos úctyhodných 150 let. Pro zájemce se připravuje publikace o historii této instituce, pro širokou veřejnost připravila městská knihovna vědomostní soutěž o knižní ceny, kterou právě v tomto vydání ve spolupráci s městskými novinami zahajujeme. Soutěžní otázky budou vyhlášeny vždy na jeden měsíc a správné odpovědi budeme očekávat do 10. dne následujícího měsíce. Odpovědi můžete doručit poštou na adresu městské knihovny nám. T.G.Masaryka 170, elektronicky na adresu nebo osobně do jakéhokoliv oddělení nebo pobočky městské knihovny. Z došlých správných odpovědí vylosujeme každý měsíc vždy jednoho soutěžícího, který získá knižní odměnu. Na konci roku pak vylosujeme ze všech správných odpovědí hlavního výherce, který získá hodnotnou věcnou cenu. Nezapomeňte uvádět své jméno a adresu! Soutěžní otázky budou vždy 3 a týkat se budou zajímavostí města Česká Lípa a jejího okolí. Pro usnadnění jen uvádíme, že pokud si s otázkami nebudete vědět rady, odpovědi vždy najdete v publikacích, které jsou v knihovně k dispozici. Knihovnice Vám rády poskytnou požadované prameny a dokumenty (tentokrát jsme čerpali z publikace Českolipsko : praktický turistický průvodce ), nikoliv však odpovědi. Otázky pro leden : 1. Městem protéká řeka Ploučnice. Víte u kterých obcí leží její prameniště a jak se ono místo nazývá? 2. Ploučnice má několik přítoků, nás zajímají jen tři, které vtékají v nejbližší blízkosti města Česká Lípa. 3. Na řece Ploučnici se nacházejí i dvě přírodní zajímavosti. Jedna je u Novin pod Ralskem, druhá na toku mezi Mimoní a Českou Lípou. Jak se nazývají? 15

16 MĚSTSKÉ NOVINY č. 2, leden 2005 Vydařený závěrečný seminář a vyhlášení nejlepších závodníků klubu Závěrečnou akcí klubu Sport Relax v roce 2007 byl výukový seminář v České Lípě pod vedením trenérů Milana Veselého, Vladimíra Budína a Pavla Znamenáčka. Na tomto semináři si žáci s nižším technickým stupněm zacvičili základní techniky, kopy a základní kata. Vyšší technické stupně měli zaměření především na cvičení kumite a svěřenci si zde procvičili zajímavé kombinace, které mohou v boji využít. O přestávce proběhlo vyhlášení nejúspěšnějšího karatistu klubu Sport Relaxu. Pavel Znamenáček nejdříve předal ceny trenérům za jejich skvělou práci: Milan Veselý, Vladimír Budín, Pavel a Jindřich Rackovi, Antonín Jenč, Jan Bartl, Karel Frohlich, Ondřej Samek, David Kraus, Jan Drobeček, Pavel Hegr, Jakub Kolek a na závěr byl vyhodnocen i Pavel Znamenáček za svojí trenérskou činnost. Neúspěšnějšími sportovci v kategorii žáků na třetím místě byl vyhlášen Marek Kroupa, na druhém místě Tereza Zlatohlávková a s velkým náskokem vyhrál Antonín Jenč. Nejúspěšnější mládežnický team byl ve složení Antonín Jenč, Filip Jurnečka, Jakub Wohlrab. Nejúspěšnější sportovci v kategorii dorost senioři: na třetím místě se umístil Ondřej Samek, stříbrnou příčku obsadil Jan Drobeček a velký pohár vyhrál Roman Nejedlý. Jan Drobeček, Adam Zdobinský a Filip Peřinka byli vyhlášeni jako nejúspěšnější seniorský team za rok Po závěrečném tréninku a vyhlášení sportovců proběhly zkoušky na stupně technické vyspělosti. Seminář byl pěkným a vydařeným ukončením náročné sezony, ve které jsme vybojovali celkem 419 medailí z toho 181zlatých, 106 stříbrných a 132 bronzových medailí. 3. ročník basketbalového maratónu Na začátku roku 2008 uspořádalo občanské sdružení Asociace Amatérských Sportovců Českolipska ve sportovní hale ZŠ v Zákupech již třetí ročník populární sportovní akce Tříkrálový maratón pod bezednými koši. Dvě družstva, letos pojmenovaná Rudoši a Běloši, čemuž odpovídaly i sportovní převleky dvou hlavních pořadatelů a zároveň kapitánů, kteří se dostavili v indiánské a kovbojské výstroji, sehrála basketbalový zápas, jenž trval třináct hodin, čímž byl o tradiční půlhodinu překonán loňský rekord. Po vyrovnaném úvodu se vedení ujali Rudoši, a třebaže Běloši několikrát mohutně dotahovali a z třinácti hodinových miniutkání nakonec vyhráli sedm, s výsledkem se jim už nic udělat nepodařilo. Rudoši zvítězili 1224:1199. Akce, která se pro všechny zúčastněné stala tím nejlepším sportovním vstupem do nového roku, přilákala celkem 63 zájemců, z toho 18 hráček a 45 hráčů, a mnoho diváků. Ojedinělost tohoto sportovního podniku lze dokumentovat tím, že reportáž z maratónu byla odvysílána v Brankách, bodech, vteřinách a prostor mu věnoval také magazín České televize BasketMánie. Zástupci ČT se pod vedením sportovního redaktora Jakuba Bažanta aktivně zapojili také přímo na palubovce. Po skončení sportovní části byly kromě putovního poháru pro vítězné družstvo předány také ceny v těchto individuálních kategoriích: Nejlepší střelec: Rudoši Běloši Petr Ekrt 207 bodů Jiří Tesař 200 bodů Tomáš Tesař 149 Marek Bahník 119 Rudolf Hovorka 121 Vladimír Volkov 98 Nejlepší střelkyně: Rudoši Běloši Petra Ekrtová 54 bodů Gabriela Franceová 70 bodů Ivana Kolínská 29 Andrea Meďášová 46 Věra Rathouzová 13 Gabriela Navrátilová 24 Nejmladší hráč: David Šírek 17 let Nejstarší hráč: Miroslav Potměšil 57 let Po sportovní části následovala část společenská, diskotéka v jídelně vedle sportovní haly. Všichni zúčastnění si akci jako obvykle pochvalovali a již nyní se těší na další ročník, který by se měl uskutečnit na začátku příštího roku. Pokud organizátoři budou pokračovat v nastoupeném trendu a opět hrací dobu o půlhodinu prodlouží, nový rekord bude činit třináct a půl hodiny. Další informace o občanském sdružení Asociace Amatérských Sportovců Českolipska a o akcích, které pro všechny sportovní nadšence pořádá, lze nalézt na webové stránce aasc.wz.cz. Na této stránce se zájem- ci také budou moci přihlásit k účasti v Tříkrálovém maratónu pod bezednými koši Velký dík patří sponzorům, bez nichž by se tento organizačně náročný podnik nemohl uskutečnit. AASČ děkuje těmto firmám: HAAS+SOHN Postup volejbalistů do I. ligy Ve sportovní hale TJ Nový Jičín se v polovině ledna konalo 2. kolo Českého poháru ve volejbale starších žáků. Družstvo TJ Lokomotiva Česká Lípa si vedlo skvěle, když vyhrálo 6 utkání a obsadilo první místo. Zajistilo si tak postup do první ligy. Další kolo se hraje v Lanškrouně. O vítězství se zasloužili: J. Moštěk, K. Kocourek, M. Přeslička, O. Beneš, Z.Urban, P. Brožek, J. Löffler, R. Hurych a J. Jindřich. Trenéři: Z. Klimpera, R. Častulík Výsledkové zrcadlo: Česká Lípa: Rukov, s.r.o., MEGA, a.s., Bombardier Transportation Czech Republic, a.s., LORENZ CL, s.r.o., SAMAT, s.r.o., Ajeto Czech Glass Craft, s.r.o. a Technické služby Mimoň, s.r.o. Sportu zdar a basketbalu zvlášť! Michal PROKOP Olomouc 2:0 (25:8, 25:22) Praha 2:1 (23:25, 27:25, 15:10) Nový Jičín 2:0 (25:19, 26:24) Č. Budějovice 1:2 (20:25, 25:14, 5:15) Ž. Brod 2:0 (25:21, 25:17) Ústí n. L. 2:0 (25:19, 25:11) Želetava 2:0 (25:17, 25:16) Pořadí: 1. Česká Lípa 2. Olomouc 3. České Budějovice 4. Nový Jičín 5. Ústí nad Labem 6. Kometa Praha 7. Želetava 8. Železný Brod Radek ČASTULÍK Chcete inzerovat v Městských novinách? Kontaktujte inzertní oddělení Městských novin (technický odbor MěÚ) Telefon: , Aresa: Město Česká Lípa Hana Effenbergerová Technický odbor - INZERCE MN nám. T. G. Masaryka Česká Lípa MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. Členové Mgr. Tomáš Vlček, Siegfried Tomasch, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Lubomír Šádek, Karel Hajný, Jaroslava Procházková, Ing., Jiří Hau, Mgr. Pavlína Lomičová, Zdeněk Novák. Redakční rada má vyhrazené právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávěrce. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2015. 2. pracovní verze

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2015. 2. pracovní verze Rozpočet na rok 2015 2. pracovní verze Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013,

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013, MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 3. 2014 (č. usnesení 981/2014-1010/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více