m.1.2. vyluštit tajenku podle výsledků příkladů, u otazníku je příběh o hraběti Bredovi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "m.1.2. vyluštit tajenku podle výsledků příkladů, u otazníku je příběh o hraběti Bredovi"

Transkript

1 Hřebeč 84

2 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10 M m.1.1. vypočítat slovní úlohu, mincí je správný počet pro názornost m.1.2. vyluštit tajenku podle výsledků příkladů, u otazníku je příběh o hraběti Bredovi m.1.3. odpovědět na úkoly skryté na pravé straně ČESKÝ JAZYK skládání věty ze slov, hláska Ř ve slově, slovo mnohoznačné Čj čj.1.1. po přečtení příběhu složit větu čj.1.2. po kliknutí na knihu se ozve slovo, slova, ve kterých je Ř, položit na hromadu dalších, v případě chyby se obrázek vrací zpět čj.1.3. spojit obrázky, které se označují stejným slovem (koruna, list, kolo) 85

3 ČESKÝ JAZYK - PSANÍ autodiktát, přepis písmen Čj ps.1.1. formou autodiktátu napsat větu Koupil nás Breda, bude nám běda. Po kliknutí na otazník, se věta ozve. ps.1.2. přepis tiskacích písmen psacím písmem ANGLICKÝ JAZYK čísla a barvy, slovní zásoba (shoes, a balloon, a car, a T shirt, a bag, a book, a pen) Aj aj.1.1. roztřídit obrázky, přiřadit jejich počet, pod otazníkem je ukrytý postup 86

4 Člověk a jeho svět PRVOUKA jaro, Velikonoce Prv prv.1.1. Potažením roztřídí obrázky na ty, které se vztahují k jaru, a na ty, které ne. Kontrola programem. prv.1.2. Dotekem na písmenka se snaží přijít na slovo Velikonoce. Diskuze o Velikonocích. prv.1.3. Zelená záložka - zadání úkolu. Děti se snaží ze slov poskládat známou hodovačku - Hody, hody doprovody... Rozšiřující materiál - Q doplnění tabulky, logická úvaha, dny v týdnu Q q.1.1. doplnit, který den lékaři ordinují 87

5 Ročník: 2 Matematika a její aplikace MATEMATIKA M sudá a lichá čísla, sčítání do 100 bez přechodu přes 10, slovní úlohy m.2.1. džbány se sudými čísly dát k ostatním, při chybě se džbán vrátí zpět m.2.2. vypočítat slovní úlohu, pod otazníkem je řešení m.2.3. vypočítat slovní úlohu, pod otazníkem je řešení ČESKÝ JAZYK vlastní jména, druhy vět, čtení s porozuměním Čj čj.2.1. vybrat a opsat vlastní jména, kontrola pod vykřičníkem čj.2.2a podle popisu nakreslit tvrz, po kliknutí na odkaz se objeví obrázek čj.2.3. složit z vět vyprávění o životě ve vesnici koncem 19. století čj.2.2b obrázky se po kliknutí zvětší a po dalším opět zmenší 88

6 ČESKÝ JAZYK - PSANÍ popis obrázku a opis věty Čj ps.2.1. napsat, jak se lišila stará budova hřebečské školy od její dnešní podoby, z obrázku dnešního vzhledu budovy vede odkaz na webové stránky školy ps.2.2. v textu najít tzv. vetřelce slova, která tam nepatří, a z nich složit větu. ANGLICKÝ JAZYK slovní zásoba jídlo (rice, fish, cheese, bread, pasta) Aj aj.2.1. přiřadit k obrázkům správné slovo 89

7 Člověk a jeho svět PRVOUKA zdravý životní styl, úraz, nemoc, čísla tísňového volání Prv prv.2.1. Po kliknutí na barevný rámeček se objeví obrázek. Dítě řekne, jestli je věc na obrázku zdravá nebo ne a proč. Diskuze - zdravý životní styl. prv.2.2. Po kliknutí na plochu se objeví situace, dítě řekne, jak by reagovalo, co by bylo správné v takové situaci udělat. (6 situací) prv.2.3. Začátek po kliknutí na start. Objeví se otázka, pomocí klikání na písmenka, děti sestaví odpověď. Tlačítko next - další otázka Rozšiřující materiál Q doplnění tabulky, logická úvaha, dny v týdnu Q q.2.1. doplnit, který den lékaři ordinují 90

8 Ročník: 3 Matematika a její aplikace MATEMATIKA násobení, dělení, sčítání M m.3.1. PL nejprve vypracuj PL, výsledky ověříš po kliknutí na tabulku m.3.2. Sčítej jednotlivé položky. Po kliknutí na minci, se objeví správný výsledek (PL z m.3.1.) m.3.3. Sečti jednotlivé položky správný výsledek zůstane v pokladně (PL z m.3.1.) ČESKÝ JAZYK podstatná jména rod, číslo, vyhledávaní informací, pracovní postup Čj čj.3.1. Práce s PL. Přesuň pod. jm. r.m. do bubnu zmizí, jiný rod se vrací čj.3.2. Práce s PL. Přesuň do košíku příslušný rod zmizí, ostatní se buď vrací, nebo zůstávají vidět čj.3.3. Otazník skrývá úkol. Táhni slovem doprava a objeví se množné číslo 91

9 Informační a komunikační technologie INFORMATIKA Word, vytvoření tabulky ICT ict.3.1. Po kliknutí na odkaz se spustí návod, jak postupovat při tvorbě tabulky. ANGLICKÝ JAZYK slovní zásoba - lidé Aj aj.3.1. po kliknutí žába vyplivne slovíčko, to se kliknutím na modrou šipku dostane na plochu a lze je přesouvat tam, kde by být mělo 92

10 Člověk a jeho svět PRVOUKA rostliny Prv prv.3.1. Oranžová záložka - zadání úkolů prv.3.2. Kliknutím na losující se obrázky, se objeví jeden obrázek rostliny a 3 možnosti. Dítě kliknutím vybere správnou odpověď. prv.3.3. Začátek tlačítkem start. Objeví se otázka, pomocí písmen složí odpověď. Tlačítko next - další otázka. Rozšiřující materiál - Q český jazyk rod a číslo podstatných jmen Q Q.4.1. Příloha AZ kvíz 93

11 Ročník: 4 Matematika a její aplikace MATEMATIKA Obsah, jednotky obsahu, asociativní zákon pro sčítání, nákres podle popisu M m.4.1. Slovní úloha. Tahem odstraňte šedivou roletku - objeví se správné řešení. m.4.2. Doplnit chybějící čísla, tahem odstranit roletku - správné řešení. Oranžová záložka - děti vysloví asociativní zákon pro sčítání. ČESKÝ JAZYK psaní velkých písmen Čj čj.4.1. Po doteku na plochu se zobrazí úvod. čj.4.2. Děti opraví text na tabuli. Mohou přepsat správně, nebo podtrhnout chyby na tabuli. kontrola na následující straně. čj.4.3. Kontrola textu z předešlé stránky. Odkaz v pravém horním rohu na pracovní list. 94

12 ANGLICKÝ JAZYK hra na procvičení hláskování Aj aj.4.1. podle týdenního rozvrhu doplnit text, slova lze psát a nebo vytažením dostat ven z tabulky a doplnit do textu Člověk a jeho svět PŘÍRODOVĚDA ptáci Př př.4.1. Kliknutím na losující obrázky se jeden vybere, děti dotykem označí odpověď. př.4.2. Kvíz - dotekem označí správnou odpověď, tlačítko next - další otázka. př.4.3. Děti vytahují názvy ptáků schované po stranách tabule. Třídí je na ty, kteří žijí na poli, a ty, kteří v lese. Přetahují do správného kruhu. 95

13 Člověk a jeho svět VLASTIVĚDA Vl České hory, pověsti, historické postavy od počátku po Lucemburky vl.4.1. Start klikej na místa zadaná programem vl.4.2. Vyber správnou možnost kontrola programem vl.4.3. Sestav správné dvojice kontrola programem Rozšiřující materiál - Q vlastní slovní úloha, pověst Q Q.4.1. Podle informací na tabuli děti vymyslí vlastní slovní úlohu, vypočítají, dají vypočítat ostatním spolužákům. Q.4.2. Podle informací na tabuli děti vymyslí vlastní pověst o založení obce Hřebeč. Odkaz v pravém horním rohu - pověst o založení obce Hřebeč. 96

14 Ročník: 5 Matematika a její aplikace MATEMATIKA slovní úlohy, římské číslice, odhady, dělení dvojciferným číslem M m.5.1. Vypočítej, po vytažení záložky se dozvíš výsledek. m.5.2. Nejdříve převeď římské číslice. Vygumuj prostor před sochou a zkontroluj. Pod otazníky se skrývají další otázky. Odpověď se dozvíš po kliknutí na sochu. m.5.3. Výsledky. Vyhledej informaci. m.5.4. Vypočítej, po kliknutí na domek se dozvíš odpověď. 97

15 ČESKÝ JAZYK shoda podmětu s přísudkem Čj čj.5.1. Práce s PL. Doplň nekonečný klonovač. čj.5.2. Nejdříve cvičení opiš, pro kontrolu vygumuj. čj.5.3. Napiš, nebo řekni, pro kontrolu klikni otazník odletí. ANGLICKÝ JAZYK doplnění správného tvaru do otázky do / does Aj aj.5.1 otázky tažením přidat ke správnému slovu, v případě chyby se otázka vrátí zpět 98

16 Člověk a jeho svět PŘÍRODOVĚDA stromy př.5.1. Vytažení otazníku - otázka: funkce lesoparku př.5.2. Žák si vytáhne jeden stromeček po straně tabule. Objeví se obrázky daného stromu, žák se snaží strom poznat. Př př.5.3. Poznávání stromů podle plodů. Žák si vybere jeden plod, pojmenuje strom, na kterém roste. Po kliknutí na obrázek se objeví správná odpověď. Člověk a jeho svět VLASTIVĚDA státy Evropy, 2. světová válka vl.5.1. Start klikej na místa zadaná programem vl.5.2 Odpověz na otázky, klikni. Po odkrytí se objeví obrázek. Co to je? Kde to je? + PL Téma na diskuzi Vl vl.5.3 Zastav podobiznu vyber správné jméno kontrola programem 99

17 Rozšiřující materiál - Q Vlastivěda 4. a 5. ročník historie Q Každá stránka má odkaz hudba po tu dobu, co hudba hraje, mají žáci čas na rozmyšlenou zpět na hrací desku A100 správná odpověď se roztočí, nesprávná odletí A200 správná odpověď se roztočí, nesprávná zmizí A300 vyber, vytáhni ruku - kontrola A400 kontrola programem A500 po kliknutí na listinu, se objeví odpověď A600 po kliknutí na obrázek se objeví odpověď B100 správný obrázek se zvětší, špatný otočí B200 kontrola programem B300 kontrola programem B400 správná odpověď se roztočí, špatná otočí B500 přetažením slova doprava se objeví kontrol B600 po kliknutí na obrázek se objeví odpověď C100 vytáhni letadlo - odpověď C200 kontrola programem C300 dosaď správné roky bez kontroly C400 rozděl státy bez kontroly C500 vygumuj C600 otazník skrývá odpověď - vytáhni D100 kontrola programem D200 špatný výsledek odletí, správný se otočí D300 pro odpověď klikni na otazník D400 záložka skrývá odpověď D500 dobrá odpověď po kliknutí zůstává D600 pod záložkou je odpověď 100

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Metodika. Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8. ročníku k tématu Kde a kdy? v 7. lekci učebnice Deutsch mit Max I.díl.

Metodika. Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8. ročníku k tématu Kde a kdy? v 7. lekci učebnice Deutsch mit Max I.díl. Pořadové číslo 1-8.r. Název materiálu PŘEDLOŽKY UM, AM, IM Autor Použitá literatura a zdroje Fraus, Plzeň 00, 7-74 sešit Fraus, Plzeň 00, 0-7 Metodika Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8.

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ČESKÝ JAZYK... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA(VOLITELNÝ)... 23 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT :

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Vážení čtenáři, zákazníci a příznivci naší firmy, dostává se Vám do rukou náš nový katalog pro školní rok 2014/2015. Tento školní rok je již čtvrtým rokem, kdy jsou

Více

Školní vzdělávací program upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Příloha č. 2 k ŠVP ZV Škola hrou Školní vzdělávací program upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Č.j. 155/2011 Aktualizace

Více

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr.

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr. Metodika individualizovaných forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Autorkou metodiky je Mgr. Michaela Jíšová Obsahem této publikace jsou metodicky i prakticky zpracované okruhy

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA UČEBNÍ OSNOVY pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Devět šťastných let ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA 97 Učební osnovy pro 1. stupeň Rozdělení podle předmětů: 1. Český jazyk 1. ročník (6) 2. ročník (9)

Více

5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ

5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 1. stupeň 5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ 5.1.1VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...2 5.1.1.1Vyučovací

Více

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP (příloha k ŠVP ZV Společná cesta ) 1 Obsah: 1. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Metodika využití inovativních výukových metod

Metodika využití inovativních výukových metod Metodika využití inovativních výukových metod na škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 v rámci projektu Moderní trendy ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Tento projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 3. září 2012 Mgr. Miroslava Šmídová statutární zástupce ředitelky školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP 1.1 Zaměření Je

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1.

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2- NJ I - 1-7r. Aussprache Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. http://pitevna.cz/jazykolamy/nemecke/ http://vladhrouda.posterous.com/nemeckejazykolamy-pro-deti

Více

Jazyková výchova - věta, slovo, slabika, hláska - písmeno velké, malé, tištěné, psané - poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám

Jazyková výchova - věta, slovo, slabika, hláska - písmeno velké, malé, tištěné, psané - poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup - zná písmena tiskací a psací, malá a velká

Více

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1. stupeň : 1. 5. Ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany BILINGVNÍ PROGRAM Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více