Studijní návštěva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní návštěva 2013-2014"

Transkript

1 Studijní návštěva Jméno účastníka: Název školy/instituce: Funkce: Viktor Pati Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy projektový manažer (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Adresa instituce: Karmelitská 7, , Praha 1 Telefon: Fax: číslo a název studijní návštěvy: Místo konání země: N/A Impact of national institutions and local authorities on effectiveness and autonomy of a school Tartu, Estonsko Datum: Organizátor: Název hostitelské instituce: Maie Kitsing Estonian Ministry of Education and Research Adresa: Munga 18, Tartu, Telefon:

2 1. Téma návštěvy Hlavním tématem studijní návštěvy byla role a vliv estonského ministerstva školství společně s dalšími institucemi, zejména zřizovateli škol (především obcemi) na školy jejich provoz po ekonomické stránce, výuku, kvalitu vzdělávání, sociální podmínky a další aspekty, se kterými se školy denně potkávají. Důraz byl kladen na míru autonomie estonských škol. Příkladem byly zejména školy základní a mateřské školy. Další části studijní návštěvy byla spolupráce nestátních vzdělávacích institucí a center se školami a ministerstvem. 2. Program a získané poznatky Program byl složen velmi pestře. Měli jsme možnost navštívit estonské ministerstvo školství, vedení obcí, základní školy, mateřskou školu, nestátní instituce zabývající se podporou vzdělávání žáků a měli jsme možnost diskutovat s místními řediteli a učiteli u kulatého stolu. Vedle oficiálního programu došlo i na večerní posezení, a to jak v režii Maie, místního organizátora, tak v menších skupinách mezi účastníky, kde jsme mohli mluvit o zážitcích studijní cesty i dalších tématech. Na následujících řádcích z každého dne vyberu pouze momenty, které mne nejvíce zaujaly, kompletní program je připojen jako příloha. Den 1 První den byl věnován návštěvě ministerstva školství. Nejzajímavějšími poznatky byly především vysoká autonomie škol, centrální e-databáze mapující školy, studenty a jejich činnost a vývoj a způsob čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Návštěva školní inspekce připadá na estonskou školu v termínu jednou za 10 let. Školy mají vysokou míru autonomie a možnost realizovat svoje vlastní školní výukové plány v relativně pružném a širokém národním rámci vzdělávání daném ministerstvem školství. Pokud již dojde na kontrolu školy, kontrolován je výhradně ředitel školy. Učitelé jsou kontrolováni pouze ředitelem školy. Estonské ministerstvo školství v posledních deseti letech vytvořilo a dále vyvíjí dvě velké centrální internetové databáze. První z nich je EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem, Estonský vzdělávací informační systém) databáze studentů a škol, která shromažďuje data o školách, studentech a učitelích. Jsou zde k nalezení informace o počtu škol, výsledcích škol, zaměření, počtu studentů, studijních výsledcích studentů, školách, které navštěvovali a navštěvují, demografické trendy apod. Po odsouhlasení studenta, nebo zákonných zástupců, mohou být informace z databáze použity místo přijímacích zkoušek na vyšší stupeň vzdělání, případně i pro budoucí potenciální zaměstnavatele. Druhým významným nástrojem je e-kool (e-škola). E-Kool zaznamenává konkrétní hodnocení studentů učiteli, jak v podobě známek, tak slovních hodnocení. Slouží především jako nástroj komunikace mezi řediteli škol, učiteli, studenty a rodiči. Zatímco EHIS není tolik využívaný samotnými školami a žáky, e-kool je jako nástroj pro komunikaci velmi populární, užitečný a využívaný. Na vývoji databází pracuje na ministerstvu pouze 5 lidí! Z naší diskuze k tomuto tématu vyšlo najevo, že podobný, ale výrazně propracovanější a sofistikovanější systém mají v Nizozemsku. Snahy o zavedení podobných databází proběhly ve Velké Británii a Německu, nicméně zavedení takových databází narazilo na otázku soukromí studentů. Pro Estonce podle všeho nebylo soukromí studentů žádnou palčivou otázkou, jelikož zde jednoduše v projekt věřili a podobným chmurám se v zásadě nevěnovali.

3 V odpoledním bloku jsme se na ministerstvu školství věnovali čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, což je oblast nejvíce blízká mému zaměstnání. Z obecného pohledu mne velmi zaujalo, že podle všeho Estonsko umí evropské dotace čerpat velmi účelně. Umí si stanovit cíle, které je potřeba podpořit (aktuálně podpora žáků se speciálními potřebami, podpora učňovského vzdělávání a další rozvoj pedagogických pracovníků), a tyto cíle postupně naplňovat jednodušším a zajímavějším způsobem, než je tomu v českém prostředí. Jako příklad bych rád uvedl vzdělávací televizní soutěž Rakett 69 realizované na národní úrovni prostřednictvím státní televize. Soutěž se vysílala jako seriál a mohli se do ní přihlašovat studenti z celého Estonska, kteří pak mezi sebou soutěžili v rámci televizního vysílání. Soutěž se stala jedním z nejsledovanějších pořadů a vzbudila u studentů zájem o vědu. Celý projekt byl financován z prostředků EU. Vezmu-li v úvahu různé Hlasy Československa a podobné televizní soutěže populární v České republice, trochu jsem si zazáviděl, jakým způsobem může něco podobného fungovat a jak jednoduše to vypadá. Den 2 a Den 4 Druhý a čtvrtý den jsme navštívili postupně dvě základní školy a jednu školu mateřskou. Ve všech navštívených školách byla velmi příjemná atmosféra a bylo zřetelně vidět, že ředitelé i učitelé prací pro svou školu opravdu žijí. V praxi nám bylo ukázáno, jak učitelé pracují se systémem e-kool, jak probíhá výuka, spolupráce s rodiči, nebo odpolední aktivity poskytované žákům. Zároveň jsme měli možnost diskutovat s představiteli obcí zřizovatelů škol. Velmi zajímavé bylo, že přestože učitelé v Estonsku nemají nijak vysoké mzdy, vypadali velmi motivovaní a oddaní své práci. Dalším vskutku až neuvěřitelným zážitkem bylo prohlášení starosty obce, který zmínil, že kdyby se odehrála nějaká výjimečná událost a bylo by potřeba, je schopen do školy druhý den dodat padesát nových počítačů. Vzdělávání hraje totiž v rozpočtech obcí významnou roli a padesát a více procent obecních rozpočtů je alokováno právě pro vzdělání. Pro mne osobně další z mnoha těžko představitelných věci v kontextu reálií České republiky. Den 3 Během tohoto dne jsme měli možnost navštívit vědecké Vzdělávací centrum AHHAA a Environmentální vzdělávací centrum v Tartu. Obě vzdělávací instituce působí jako podpůrné pro žáky a školy vedle povinné školní docházky. Žáci sem mohou chodit na exkurze v rámci školní výuky, nebo odpoledne v rámci svého volného času. Byť by se mohlo zdát, že po odpoledních se děti nechtějí účastnit další výuky, zařízení jsou natolik interaktivní a zábavně využitelná, že o žáky zde není nouze. Především Vzdělávací centrum AHHAA umožňuje dětem na množství exponátů si na vlastní kůži uvědomit, jak fungují zákony přírodních věd. Pomocí vlastních rukou tak mohou pochopit, jak funguje např. princip páky, příliv a odliv, nebo jak fungují různé síly na potápějícím se parníku. Metoda výuky je ryze zážitková. Poté, co žák přivede nějakou atrakci, či exponát do funkce a pohybu, má za pomoci vlastní úvahy přijít na to, proč jev probíhá, jak probíhá. Pokud po vyzkoušení různých variant přímo na různých přístrojích stále neumí na princip přijít, první, kdo mu má pomoci, je jeho kamarád. Pouze v případě, kdy jsou všechny dětské hlavy v koncích, napoví někdo ze členů personálu.

4 Cílem Enviromentální vzdělávací centra je ukázat dětem prostředky a cesty k přírodě šetrnému získávání vody, nerostných surovin, pěstování rostlin apod. Vše se děje přímo v terénu. Děti zde mohou sadit a pečovat o svoje rostliny, zvířata, nebo se věnovat pouhému pozorování přírodních dějů. Ani jedna z institucí podle všeho opět netrpí nedostatkem financí. Podle jejich pracovníků zdroje jsou, jenom je potřeba je umět získat, a to ať už na lokální, národní nebo EU úrovni. 3. Shrnutí Během studijní návštěvy v estonském Tartu jsem měl možnost alespoň rámcově zjistit, jak funguje vzdělávací systém v Estonsku. Setkali jsme se s řediteli škol, představiteli ministerstva školství, obcí, se žáky, učiteli, inspektory i dalšími lidmi pracujícími ve vzdělávání mimo státem stanovenou povinnou strukturu (vzdělávací centra). S ostatními účastníky návštěvy jsme se shodli na tom, že Estonsko zaujalo ke vzdělávání odvážný a přímý postoj. Do vzdělávání plyne značná část státního i obecních rozpočtu a lidé na různých úrovních se nebojí riskovat a volit neprozkoumané cesty. Veřejnost kroky ministerstva a škol nevnímá negativně, spíše je znát ochota všech stran ke spolupráci, která má vést k vyššímu cíli stálému zlepšování kvality vzdělávaní v Estonsku. Pravděpodobně i díky tomuto přístupu se Estonsko umístilo velmi vysoko (do 11. místa) v mezinárodní celosvětové srovnávací studii PISA (rok 2012) a zanechalo za sebou většinu zemí Evropy. Prakticky se všemi ostatními účastníky jsme se shodli, že odvahu a entusiasmus, se kterými se Estonci pustili do reforem vzdělávacího systému, by jim řada z nás mohla pouze závidět. Několik faktorů vnímala celá skupina jako možná doporučení pro zlepšení budoucích studijních návštěv. Nedošlo k návštěvě žádných středních škol, nebo univerzity. O terciárním vzdělávání jsme se nedozvěděli prakticky nic. Ve prospěch návštěv těchto institucí by většina z nás ukrátila, nebo zcela odstranila některé zdlouhavé frontální přednášky především představitelů obcí a ministerstva. Z mého osobního pohledu byla návštěva poučná a plná dojmů, nicméně s mojí aktuální náplní práce (kontrola a administrace projektů EU na MŠMT) se protínala jenom minimálně. Jsem si vědom toho, že je potřeba skloubit očekávání deseti účastníků různých profesí a že pokud by se tomuto tématu věnovalo více času, zajisté by ostatní účastníky návštěva začala nudit. Nicméně, mrzí mne, že ani po několikerém dotazování jsem do konce návštěvy nebyl schopen zjistit, jakým přesně způsobem funguje v Estonsku čerpání peněz z Evropské unie kdo má jakou odpovědnost, jaká je role ministerstva, jaká je role obcí, jaká je role škol, kdo určuje metodiku čerpání, jakým způsobem školy dotaci mohou získat apod. Vzhledem k evidentní účinnosti čerpání těchto prostředků by pro mě bylo velmi zajímavé toto zjistit. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že Maie mi nabídla další spolupráci a možnost kdykoliv se na ní s touto tematikou obrátit i po skončení studijní cesty. Co se týče organizace návštěvy, nemám mnoho co vytknout, snad pouze výběr hotelu. Na informačním setkání v Praze před studijní návštěvou jsem byl informován, že se máme snažit bydlet ve stejném hotelu jako všichni ostatní, nicméně cena 69 EUR za noc mi přišla poněkud vysoká a volil jsem proto ubytování po vlastní ose. Přesto jsem ale nezahálel a se skupinou trávil i volné večery, abych se dozvěděl co nejvíce a nebyl z procesu sdílení informací vyřazen.

5 Jako poslední bych zmínil radost s možnosti účastnit se něčeho užitečného a přesahujícího český kontext, která mne doprovázela po celou dobu studijní cesty. Je skvělé mít možnost probrat spoustu aspektů týkajících se jak vzdělávání, tak i obyčejného života v odlišných zemích a získat nové známé a přátele za hranicemi domova. Škoda jen, že v zaměstnání nebudu moci svoje poznatky nijak zásadně využít, jelikož MŠMT má svou cestu a svoje koleje a příliš mnoho cizích inspirací jej bohužel nezajímá. Přesto se budu pokoušet, jak to jen půjde, alespoň střípky z nově nabytých zajímavých informací někde protlačit. Praha Viktor Pati Příloha 1: kompletní program studijní návštěvy Příloha 2: seznam účastníků.

6 Příloha 1: kompletní program studijní návštěvy: Lifelong Learning Programme Study visit 142 General education Impact of national institutions and local authorities on effectiveness and autonomy of a school Estonia, 5 May 9 May, 2014 Tartu, Ministry of Education and Research 4 May 2014, Sunday Morning & afternoon Arrival of the participants Meeting point: Dorpat Hotel, Welcome meeting Introduction of participants and hosts Introduction of the programme Drinks and snacks by the host 5 May 2014, Monday Topic of the day: General overview of the support activities for schools raising quality aims, tools and structure Meeting point: Dorpat Hotel, lobby Walk to the Ministry of Education and Research Meeting point: MoER, Raekoja plats 9 (Town Hall Square) Welcome note on behalf of Ministry of Education and Research. Mart Laidmets, Deputy Secretary for General and Vocational Education of

7 the Ministry of Education and Research. 2. Overview of the study visit programme. Ms Maie Kitsing, adviser in the External Evaluation Department, Ministry of Education and Research 3. Getting to know each other: every participant will make a short presentation about their name, background, interest in a specific field, and the aims of the study visit. What do I expect to learn from the study visit? Ms Maie Kitsing, adviser in the External Evaluation Department, Ministry of Education and Research 4. Presentation on the objectives and expected results of the study visit delivered by Ms Maie Kitsing 5. Presentation on the general structure of the quality assurance at the national level in general education delivered by Mr Ain Tõnisson, Head of the External Evaluation Department Ms Hille Voolaid, Deputy Head of the External Evaluation Department Discussion and questions Coffee Break 1. Presentation on a tool for quality assurance at the national level - delivered by Mr Margus Kärner, Deputy Head of Department of Analysis, Mr Priit Laanoja, Chief Analyst Discussion and questions 2. Discussion of the goals of the study visit summarizing the participants expectations and defining the common goals for the whole group. 3. Study visit observation sheets introduced to participants Lunch of participant's own choice

8 1. Presentation on using the European Social Fund for supporting general education SNE - Ms Tiina Kivirand, Adviser of Special Needs Education Teachers - Ms Vilja Saluveer, Deputy Head of the Teacher Department Internal and external evaluation Ms Maie Kitsing Discussion and questions Debriefing session / Group report Meeting point: Dorpat Hotel, lobby Walk to restaurant Atlantis, restaurant Group meeting & dinner, hosted by the Ministry of Education and Research 6 May 2014, Tuesday Topic of the day: Supporting quality of school by state and local authority in rural area possibilities and a view of schools 9:00 Meeting point: Dorpat Hotel, lobby Departure to Konguta (by bus) Konguta School 9:30-11:30 1. Tour of the school 2. Presentation: Overview of Konguta School. Head teacher s freedom to make a decision - head teachers view Ms Liina Tamm, the Head of Konguta School 3. Presentation: The role of the local authority in guaranteeing the quality of the school. A representative of the local authority of Konguta Discussion and questions 11:30-13:00 13:00-15:00 Departure to Kambja School Lunch in Kambja School 1. Tour of the school 2. Presentation: Overview of Kambja School. Head teacher s freedom to make a decision - head teachers view

9 Mr Enn Liba, Head of Konguta School 3. Presentation: The role of the local authority in guaranteeing the quality of the school. Mr Ivar Tedrema, Head of the municipal administration of Kambja 15: Coffee break Discussion and questions Debriefing session / Group report Transport from Kambja School to the hotel Dinner of participant's own choice 7 May 2014, Wednesday Topic of the day: Topic of the day: Supporting the quality of education through extra-curricular activities in school and outside school 9: Meeting point: Dorpat Hotel, lobby Departure to Tartu (by bus) Science Centre AHHAA as a supporter of students technological competences Ms Riina Vaher, a project manager Coffee break 11:00-12:30 Tartu Environmental Education Centre and Tartu Nature School Ms Signe Söömre, Director of Tartu Nature School

10 Ms Erle Tüür, Education Manager 12: Dinner in cafe Spargel (hosted by MoER) Discussion continues in the Cafe Spargel Walk to Tartu City Government Tartu City Government s responsibilities and opportunities. Mr Riho Raave, the Head of Educational Department Discussion and summary of the day 8 May 2014, Thursday Topic of the day: Point of view of kindergarten, capital and head teachers on quality assurance 9.00 Meeting point: Dorpat, lobby Kindergarten Midrimaa Tour of the kindergarten Presentation: Midrimaa opportunities and quality assurance Ms Mall Krebstein, Director of the Kindergarten Discussion and questions Walking to the meeting place, Raekoja Presentation: Quality Assurance in Tallinn Mr Meelis Kond, Director of Education Services of Tallinn Discussion and questions

11 :00 Lunch :30 Round table discussion with Head teachers of Tartu City and County, Jõgeva County Coffee Break 14:30-16:00 19:00 Group discussion and writing the group report. Official Closing Dinner: the presenters during the study visit week will be invited 9 May 2014, Friday Topic of the day: Outcomes of the study visit 9.00 Meeting point: Dorpat, lobby Finalising the group report Coffee break Round table discussion: summing up what was seen and learned during the study visit. Evaluations and certifications :00 Lunch

12 Departure of the participants. Supplementary comments on the programme: Participants will be given written materials on the Estonian education system, teacher education and induction programme before the study visit starts. A group reporter will be appointed during the welcome meeting or on the first working day. The group reporter takes notes and reflects what the members of the group consider. During the study visit all participants will be filling out observation sheets introduced on the first working day. The sheets will be used as complementary material in compiling the group report.

13 Příloha 2: Seznam účastníků: Participant ACOSTA- PAGLIARI Daniela GB-LLP SIEGRIST Thomas DE-LLP NEELEMAN Annemarie NL-LLP S e x F Employer London Borough of Richmond upon Thames Regierungspräsidium Tübingen M Abteilung Schule und Bildung F Maastricht University School of Business and Economics Employer address 1st Floor, Civic Centre 44 York Street GB-TW1 3BZ Twickenham Konrad- Adenauer- Straße 40 DE Tübingen Tongersestraa t 53 NL-6211 LM Maastricht Professional Tel/Fax/ (+44-) (+44-) d.gov.uk (+49-) (+49-) rpt.bwl.de (+31-) (+31-) gmail.com Personal address 2 Gloucester House Courtlands Sheen Road GB-TW10 5BB Richmond Upon Thames (+44-) Paulinenstr. 18/2 DE Kirchentellinsf urt (+49-) Piet Heinstraat 22 NL-2628 RK Delft (+31-)

14 Participant ABRUDAN Ioan RO-LLP MEIXNER Manuela DE-LLP GARCIA DIEZ Francisco De Asis ES-LLP ZACHAROVA Edita SK-LLP S e x Employer Școala Gimnazială Mihai M Eminescu F Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München Conselleria de Cultura, Educacion M e OU F The Ministry Education, Science, Research and Sport of The Slovak Republic Employer address Crișan, 15A RO Zalău Schellingstr. 155 DE München San Caetano s/n ES Santiago De Compostela Stromova ul. č. 1 SK Bratislava Professional Tel/Fax/ (+40-) (+40-) o.com (+49-) (+49-) ( ) ( ) a.es (+421-) (+421-) minedu.sk Personal address Kossuth Lajos, 2 RO Zalau (+40-) Küchelbäcker Str. 3 DE München (+49-) Alameda 16, 7º C ES Pontevedra ( ) Bratislava SK Bratislava (+421-)

15 Participant S e x Employer Employer address Professional Tel/Fax/ Personal address PATI Viktor CZ-LLP The Ministry of Education, Youth M and Sports Karmelitská 7 CZ Prague (+420-) (+420-) gmail.com Nuselska 30 CZ Prague (+420-)

Studijní návštěva 2013-2014

Studijní návštěva 2013-2014 Studijní návštěva 2013-2014 Jméno účastníka: Mgr. Šárka Rozhonová Název školy: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. Funkce: zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Studijní návštěva 2013-2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Studijní návštěva 2013-2014 Jméno účastníka: Název školy/instituce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Studijní návštěva 2013-2014 Dana Kapitulčinová Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze Výzkumný pracovník Funkce: Adresa

Více

Studijní návštěva 2013-2014

Studijní návštěva 2013-2014 Studijní návštěva 2013-2014 Jméno účastníka: Eliška Křižková Název instituce: Národní institut pro další vzdělávání Funkce: metodik pro vzdělávání Adresa instituce: Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro vzdělávací politiku v ČR 1

Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro vzdělávací politiku v ČR 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 11 28 TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ STUDIE Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro vzdělávací politiku v ČR 1 11 Arnošt Veselý Univerzita Karlova v Praze,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 MARTINA GLETTNIKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 MARTINA GLETTNIKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 MARTINA GLETTNIKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Vysoká škola

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství odborných předmětů Studijní program: (kombinace) Učitelství odborných

Více

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU NORSKA

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU NORSKA VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ (AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU NORSKA Kamil Janiš ml., Karel Rýdl Úvod Níže uvedená stať se zabývá tématem (auto)evaluace ve školství v Norském království

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Startup Uvedení do problematiky a aplikace poznatků na oblast kultury

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy

PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy PROGRAM GRUNDTVIG a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy Příklady dobré praxe evropských projektů se zapojením České republiky Program Grundtvig a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 1/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 1/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARTINA GLETTNIKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARTINA GLETTNIKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARTINA GLETTNIKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Vysoká škola

Více

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU ŠVÉDSKA

(AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU ŠVÉDSKA VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ (AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU ŠVÉDSKA Daniela Vrabcová, Karel Rýdl Úvod Oblast (auto)evaluace ve švédském vzdělávacím systému zaujímá zcela zásadní

Více

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha 25. 9. 2008 Česko-norská

Více

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG OHROŽENÝ DRUH? SOUČASNÁ SITUACE VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG OHROŽENÝ DRUH? SOUČASNÁ SITUACE VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ŠKOLNÍ PSYCHOLOG OHROŽENÝ DRUH? 2014, roč. 8, č. 4 SOUČASNÁ SITUACE VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Eleonora Smékalová Abstrakt Počet školních psychologů a školních speciálních pedagogů pracujících

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Vzdělávání v oblasti hotelnictví magisterské studium. Vysoká škola hotelová, v Praze 8, spol s r. o.

Vzdělávání v oblasti hotelnictví magisterské studium. Vysoká škola hotelová, v Praze 8, spol s r. o. Vzdělávání v oblasti hotelnictví magisterské studium Diplomová práce Bc. Zdeněk Tesařík Vysoká škola hotelová, v Praze 8, spol s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry

Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra studií občanské společnosti Diplomová práce: Dobrovolnictví mladých lidí motivace a bariéry autorka: Bc. Jana Bělohlávková vedoucí práce: Mgr.

Více

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice). Publikace vyšla tiskem

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

Péèe a vzdìlávání dìtí v raném vìku Komparace èeské a zahranièní studie

Péèe a vzdìlávání dìtí v raném vìku Komparace èeské a zahranièní studie Péèe a vzdìlávání dìtí v raném vìku Komparace èeské a zahranièní studie Zora Syslová, Irena Borkovcová, Jan Prùcha Péče a vzdělávání dětí v raném věku Péče a vzdělávání dětí v raném věku Komparace české

Více

Nové formy denní péče o děti v České republice

Nové formy denní péče o děti v České republice Nové formy denní péče o děti v České republice Jana Paloncyová Jana Barvíková Věra Kuchařová Kristýna Peychlová VÚPSV, v.v.i., Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE Obsah aplanet případová studie... 3 Úvod do projektu aplanet... 3 Pojetí projektu... 3 Cílové skupiny Případové studie... 4 Cíle a otázky případové studie... 4 Metodika výzkumu

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 8. ročník 2/2011. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 8. ročník 2/2011 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Klady a zápory anglických mateřských škol v Praze Bakalářská práce. Lenka Zozuláková Učitelství pro mateřské školy

Západočeská univerzita v Plzni. Klady a zápory anglických mateřských škol v Praze Bakalářská práce. Lenka Zozuláková Učitelství pro mateřské školy Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Klady a zápory anglických mateřských škol v Praze Bakalářská práce Lenka Zozuláková Učitelství pro mateřské školy Vedoucí práce: Mgr.

Více