Studijní návštěva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní návštěva 2013-2014"

Transkript

1 Studijní návštěva Jméno účastníka: Název školy/instituce: Funkce: Viktor Pati Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy projektový manažer (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Adresa instituce: Karmelitská 7, , Praha 1 Telefon: Fax: číslo a název studijní návštěvy: Místo konání země: N/A Impact of national institutions and local authorities on effectiveness and autonomy of a school Tartu, Estonsko Datum: Organizátor: Název hostitelské instituce: Maie Kitsing Estonian Ministry of Education and Research Adresa: Munga 18, Tartu, Telefon:

2 1. Téma návštěvy Hlavním tématem studijní návštěvy byla role a vliv estonského ministerstva školství společně s dalšími institucemi, zejména zřizovateli škol (především obcemi) na školy jejich provoz po ekonomické stránce, výuku, kvalitu vzdělávání, sociální podmínky a další aspekty, se kterými se školy denně potkávají. Důraz byl kladen na míru autonomie estonských škol. Příkladem byly zejména školy základní a mateřské školy. Další části studijní návštěvy byla spolupráce nestátních vzdělávacích institucí a center se školami a ministerstvem. 2. Program a získané poznatky Program byl složen velmi pestře. Měli jsme možnost navštívit estonské ministerstvo školství, vedení obcí, základní školy, mateřskou školu, nestátní instituce zabývající se podporou vzdělávání žáků a měli jsme možnost diskutovat s místními řediteli a učiteli u kulatého stolu. Vedle oficiálního programu došlo i na večerní posezení, a to jak v režii Maie, místního organizátora, tak v menších skupinách mezi účastníky, kde jsme mohli mluvit o zážitcích studijní cesty i dalších tématech. Na následujících řádcích z každého dne vyberu pouze momenty, které mne nejvíce zaujaly, kompletní program je připojen jako příloha. Den 1 První den byl věnován návštěvě ministerstva školství. Nejzajímavějšími poznatky byly především vysoká autonomie škol, centrální e-databáze mapující školy, studenty a jejich činnost a vývoj a způsob čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Návštěva školní inspekce připadá na estonskou školu v termínu jednou za 10 let. Školy mají vysokou míru autonomie a možnost realizovat svoje vlastní školní výukové plány v relativně pružném a širokém národním rámci vzdělávání daném ministerstvem školství. Pokud již dojde na kontrolu školy, kontrolován je výhradně ředitel školy. Učitelé jsou kontrolováni pouze ředitelem školy. Estonské ministerstvo školství v posledních deseti letech vytvořilo a dále vyvíjí dvě velké centrální internetové databáze. První z nich je EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem, Estonský vzdělávací informační systém) databáze studentů a škol, která shromažďuje data o školách, studentech a učitelích. Jsou zde k nalezení informace o počtu škol, výsledcích škol, zaměření, počtu studentů, studijních výsledcích studentů, školách, které navštěvovali a navštěvují, demografické trendy apod. Po odsouhlasení studenta, nebo zákonných zástupců, mohou být informace z databáze použity místo přijímacích zkoušek na vyšší stupeň vzdělání, případně i pro budoucí potenciální zaměstnavatele. Druhým významným nástrojem je e-kool (e-škola). E-Kool zaznamenává konkrétní hodnocení studentů učiteli, jak v podobě známek, tak slovních hodnocení. Slouží především jako nástroj komunikace mezi řediteli škol, učiteli, studenty a rodiči. Zatímco EHIS není tolik využívaný samotnými školami a žáky, e-kool je jako nástroj pro komunikaci velmi populární, užitečný a využívaný. Na vývoji databází pracuje na ministerstvu pouze 5 lidí! Z naší diskuze k tomuto tématu vyšlo najevo, že podobný, ale výrazně propracovanější a sofistikovanější systém mají v Nizozemsku. Snahy o zavedení podobných databází proběhly ve Velké Británii a Německu, nicméně zavedení takových databází narazilo na otázku soukromí studentů. Pro Estonce podle všeho nebylo soukromí studentů žádnou palčivou otázkou, jelikož zde jednoduše v projekt věřili a podobným chmurám se v zásadě nevěnovali.

3 V odpoledním bloku jsme se na ministerstvu školství věnovali čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, což je oblast nejvíce blízká mému zaměstnání. Z obecného pohledu mne velmi zaujalo, že podle všeho Estonsko umí evropské dotace čerpat velmi účelně. Umí si stanovit cíle, které je potřeba podpořit (aktuálně podpora žáků se speciálními potřebami, podpora učňovského vzdělávání a další rozvoj pedagogických pracovníků), a tyto cíle postupně naplňovat jednodušším a zajímavějším způsobem, než je tomu v českém prostředí. Jako příklad bych rád uvedl vzdělávací televizní soutěž Rakett 69 realizované na národní úrovni prostřednictvím státní televize. Soutěž se vysílala jako seriál a mohli se do ní přihlašovat studenti z celého Estonska, kteří pak mezi sebou soutěžili v rámci televizního vysílání. Soutěž se stala jedním z nejsledovanějších pořadů a vzbudila u studentů zájem o vědu. Celý projekt byl financován z prostředků EU. Vezmu-li v úvahu různé Hlasy Československa a podobné televizní soutěže populární v České republice, trochu jsem si zazáviděl, jakým způsobem může něco podobného fungovat a jak jednoduše to vypadá. Den 2 a Den 4 Druhý a čtvrtý den jsme navštívili postupně dvě základní školy a jednu školu mateřskou. Ve všech navštívených školách byla velmi příjemná atmosféra a bylo zřetelně vidět, že ředitelé i učitelé prací pro svou školu opravdu žijí. V praxi nám bylo ukázáno, jak učitelé pracují se systémem e-kool, jak probíhá výuka, spolupráce s rodiči, nebo odpolední aktivity poskytované žákům. Zároveň jsme měli možnost diskutovat s představiteli obcí zřizovatelů škol. Velmi zajímavé bylo, že přestože učitelé v Estonsku nemají nijak vysoké mzdy, vypadali velmi motivovaní a oddaní své práci. Dalším vskutku až neuvěřitelným zážitkem bylo prohlášení starosty obce, který zmínil, že kdyby se odehrála nějaká výjimečná událost a bylo by potřeba, je schopen do školy druhý den dodat padesát nových počítačů. Vzdělávání hraje totiž v rozpočtech obcí významnou roli a padesát a více procent obecních rozpočtů je alokováno právě pro vzdělání. Pro mne osobně další z mnoha těžko představitelných věci v kontextu reálií České republiky. Den 3 Během tohoto dne jsme měli možnost navštívit vědecké Vzdělávací centrum AHHAA a Environmentální vzdělávací centrum v Tartu. Obě vzdělávací instituce působí jako podpůrné pro žáky a školy vedle povinné školní docházky. Žáci sem mohou chodit na exkurze v rámci školní výuky, nebo odpoledne v rámci svého volného času. Byť by se mohlo zdát, že po odpoledních se děti nechtějí účastnit další výuky, zařízení jsou natolik interaktivní a zábavně využitelná, že o žáky zde není nouze. Především Vzdělávací centrum AHHAA umožňuje dětem na množství exponátů si na vlastní kůži uvědomit, jak fungují zákony přírodních věd. Pomocí vlastních rukou tak mohou pochopit, jak funguje např. princip páky, příliv a odliv, nebo jak fungují různé síly na potápějícím se parníku. Metoda výuky je ryze zážitková. Poté, co žák přivede nějakou atrakci, či exponát do funkce a pohybu, má za pomoci vlastní úvahy přijít na to, proč jev probíhá, jak probíhá. Pokud po vyzkoušení různých variant přímo na různých přístrojích stále neumí na princip přijít, první, kdo mu má pomoci, je jeho kamarád. Pouze v případě, kdy jsou všechny dětské hlavy v koncích, napoví někdo ze členů personálu.

4 Cílem Enviromentální vzdělávací centra je ukázat dětem prostředky a cesty k přírodě šetrnému získávání vody, nerostných surovin, pěstování rostlin apod. Vše se děje přímo v terénu. Děti zde mohou sadit a pečovat o svoje rostliny, zvířata, nebo se věnovat pouhému pozorování přírodních dějů. Ani jedna z institucí podle všeho opět netrpí nedostatkem financí. Podle jejich pracovníků zdroje jsou, jenom je potřeba je umět získat, a to ať už na lokální, národní nebo EU úrovni. 3. Shrnutí Během studijní návštěvy v estonském Tartu jsem měl možnost alespoň rámcově zjistit, jak funguje vzdělávací systém v Estonsku. Setkali jsme se s řediteli škol, představiteli ministerstva školství, obcí, se žáky, učiteli, inspektory i dalšími lidmi pracujícími ve vzdělávání mimo státem stanovenou povinnou strukturu (vzdělávací centra). S ostatními účastníky návštěvy jsme se shodli na tom, že Estonsko zaujalo ke vzdělávání odvážný a přímý postoj. Do vzdělávání plyne značná část státního i obecních rozpočtu a lidé na různých úrovních se nebojí riskovat a volit neprozkoumané cesty. Veřejnost kroky ministerstva a škol nevnímá negativně, spíše je znát ochota všech stran ke spolupráci, která má vést k vyššímu cíli stálému zlepšování kvality vzdělávaní v Estonsku. Pravděpodobně i díky tomuto přístupu se Estonsko umístilo velmi vysoko (do 11. místa) v mezinárodní celosvětové srovnávací studii PISA (rok 2012) a zanechalo za sebou většinu zemí Evropy. Prakticky se všemi ostatními účastníky jsme se shodli, že odvahu a entusiasmus, se kterými se Estonci pustili do reforem vzdělávacího systému, by jim řada z nás mohla pouze závidět. Několik faktorů vnímala celá skupina jako možná doporučení pro zlepšení budoucích studijních návštěv. Nedošlo k návštěvě žádných středních škol, nebo univerzity. O terciárním vzdělávání jsme se nedozvěděli prakticky nic. Ve prospěch návštěv těchto institucí by většina z nás ukrátila, nebo zcela odstranila některé zdlouhavé frontální přednášky především představitelů obcí a ministerstva. Z mého osobního pohledu byla návštěva poučná a plná dojmů, nicméně s mojí aktuální náplní práce (kontrola a administrace projektů EU na MŠMT) se protínala jenom minimálně. Jsem si vědom toho, že je potřeba skloubit očekávání deseti účastníků různých profesí a že pokud by se tomuto tématu věnovalo více času, zajisté by ostatní účastníky návštěva začala nudit. Nicméně, mrzí mne, že ani po několikerém dotazování jsem do konce návštěvy nebyl schopen zjistit, jakým přesně způsobem funguje v Estonsku čerpání peněz z Evropské unie kdo má jakou odpovědnost, jaká je role ministerstva, jaká je role obcí, jaká je role škol, kdo určuje metodiku čerpání, jakým způsobem školy dotaci mohou získat apod. Vzhledem k evidentní účinnosti čerpání těchto prostředků by pro mě bylo velmi zajímavé toto zjistit. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že Maie mi nabídla další spolupráci a možnost kdykoliv se na ní s touto tematikou obrátit i po skončení studijní cesty. Co se týče organizace návštěvy, nemám mnoho co vytknout, snad pouze výběr hotelu. Na informačním setkání v Praze před studijní návštěvou jsem byl informován, že se máme snažit bydlet ve stejném hotelu jako všichni ostatní, nicméně cena 69 EUR za noc mi přišla poněkud vysoká a volil jsem proto ubytování po vlastní ose. Přesto jsem ale nezahálel a se skupinou trávil i volné večery, abych se dozvěděl co nejvíce a nebyl z procesu sdílení informací vyřazen.

5 Jako poslední bych zmínil radost s možnosti účastnit se něčeho užitečného a přesahujícího český kontext, která mne doprovázela po celou dobu studijní cesty. Je skvělé mít možnost probrat spoustu aspektů týkajících se jak vzdělávání, tak i obyčejného života v odlišných zemích a získat nové známé a přátele za hranicemi domova. Škoda jen, že v zaměstnání nebudu moci svoje poznatky nijak zásadně využít, jelikož MŠMT má svou cestu a svoje koleje a příliš mnoho cizích inspirací jej bohužel nezajímá. Přesto se budu pokoušet, jak to jen půjde, alespoň střípky z nově nabytých zajímavých informací někde protlačit. Praha Viktor Pati Příloha 1: kompletní program studijní návštěvy Příloha 2: seznam účastníků.

6 Příloha 1: kompletní program studijní návštěvy: Lifelong Learning Programme Study visit 142 General education Impact of national institutions and local authorities on effectiveness and autonomy of a school Estonia, 5 May 9 May, 2014 Tartu, Ministry of Education and Research 4 May 2014, Sunday Morning & afternoon Arrival of the participants Meeting point: Dorpat Hotel, Welcome meeting Introduction of participants and hosts Introduction of the programme Drinks and snacks by the host 5 May 2014, Monday Topic of the day: General overview of the support activities for schools raising quality aims, tools and structure Meeting point: Dorpat Hotel, lobby Walk to the Ministry of Education and Research Meeting point: MoER, Raekoja plats 9 (Town Hall Square) Welcome note on behalf of Ministry of Education and Research. Mart Laidmets, Deputy Secretary for General and Vocational Education of

7 the Ministry of Education and Research. 2. Overview of the study visit programme. Ms Maie Kitsing, adviser in the External Evaluation Department, Ministry of Education and Research 3. Getting to know each other: every participant will make a short presentation about their name, background, interest in a specific field, and the aims of the study visit. What do I expect to learn from the study visit? Ms Maie Kitsing, adviser in the External Evaluation Department, Ministry of Education and Research 4. Presentation on the objectives and expected results of the study visit delivered by Ms Maie Kitsing 5. Presentation on the general structure of the quality assurance at the national level in general education delivered by Mr Ain Tõnisson, Head of the External Evaluation Department Ms Hille Voolaid, Deputy Head of the External Evaluation Department Discussion and questions Coffee Break 1. Presentation on a tool for quality assurance at the national level - delivered by Mr Margus Kärner, Deputy Head of Department of Analysis, Mr Priit Laanoja, Chief Analyst Discussion and questions 2. Discussion of the goals of the study visit summarizing the participants expectations and defining the common goals for the whole group. 3. Study visit observation sheets introduced to participants Lunch of participant's own choice

8 1. Presentation on using the European Social Fund for supporting general education SNE - Ms Tiina Kivirand, Adviser of Special Needs Education Teachers - Ms Vilja Saluveer, Deputy Head of the Teacher Department Internal and external evaluation Ms Maie Kitsing Discussion and questions Debriefing session / Group report Meeting point: Dorpat Hotel, lobby Walk to restaurant Atlantis, restaurant Group meeting & dinner, hosted by the Ministry of Education and Research 6 May 2014, Tuesday Topic of the day: Supporting quality of school by state and local authority in rural area possibilities and a view of schools 9:00 Meeting point: Dorpat Hotel, lobby Departure to Konguta (by bus) Konguta School 9:30-11:30 1. Tour of the school 2. Presentation: Overview of Konguta School. Head teacher s freedom to make a decision - head teachers view Ms Liina Tamm, the Head of Konguta School 3. Presentation: The role of the local authority in guaranteeing the quality of the school. A representative of the local authority of Konguta Discussion and questions 11:30-13:00 13:00-15:00 Departure to Kambja School Lunch in Kambja School 1. Tour of the school 2. Presentation: Overview of Kambja School. Head teacher s freedom to make a decision - head teachers view

9 Mr Enn Liba, Head of Konguta School 3. Presentation: The role of the local authority in guaranteeing the quality of the school. Mr Ivar Tedrema, Head of the municipal administration of Kambja 15: Coffee break Discussion and questions Debriefing session / Group report Transport from Kambja School to the hotel Dinner of participant's own choice 7 May 2014, Wednesday Topic of the day: Topic of the day: Supporting the quality of education through extra-curricular activities in school and outside school 9: Meeting point: Dorpat Hotel, lobby Departure to Tartu (by bus) Science Centre AHHAA as a supporter of students technological competences Ms Riina Vaher, a project manager Coffee break 11:00-12:30 Tartu Environmental Education Centre and Tartu Nature School Ms Signe Söömre, Director of Tartu Nature School

10 Ms Erle Tüür, Education Manager 12: Dinner in cafe Spargel (hosted by MoER) Discussion continues in the Cafe Spargel Walk to Tartu City Government Tartu City Government s responsibilities and opportunities. Mr Riho Raave, the Head of Educational Department Discussion and summary of the day 8 May 2014, Thursday Topic of the day: Point of view of kindergarten, capital and head teachers on quality assurance 9.00 Meeting point: Dorpat, lobby Kindergarten Midrimaa Tour of the kindergarten Presentation: Midrimaa opportunities and quality assurance Ms Mall Krebstein, Director of the Kindergarten Discussion and questions Walking to the meeting place, Raekoja Presentation: Quality Assurance in Tallinn Mr Meelis Kond, Director of Education Services of Tallinn Discussion and questions

11 :00 Lunch :30 Round table discussion with Head teachers of Tartu City and County, Jõgeva County Coffee Break 14:30-16:00 19:00 Group discussion and writing the group report. Official Closing Dinner: the presenters during the study visit week will be invited 9 May 2014, Friday Topic of the day: Outcomes of the study visit 9.00 Meeting point: Dorpat, lobby Finalising the group report Coffee break Round table discussion: summing up what was seen and learned during the study visit. Evaluations and certifications :00 Lunch

12 Departure of the participants. Supplementary comments on the programme: Participants will be given written materials on the Estonian education system, teacher education and induction programme before the study visit starts. A group reporter will be appointed during the welcome meeting or on the first working day. The group reporter takes notes and reflects what the members of the group consider. During the study visit all participants will be filling out observation sheets introduced on the first working day. The sheets will be used as complementary material in compiling the group report.

13 Příloha 2: Seznam účastníků: Participant ACOSTA- PAGLIARI Daniela GB-LLP SIEGRIST Thomas DE-LLP NEELEMAN Annemarie NL-LLP S e x F Employer London Borough of Richmond upon Thames Regierungspräsidium Tübingen M Abteilung Schule und Bildung F Maastricht University School of Business and Economics Employer address 1st Floor, Civic Centre 44 York Street GB-TW1 3BZ Twickenham Konrad- Adenauer- Straße 40 DE Tübingen Tongersestraa t 53 NL-6211 LM Maastricht Professional Tel/Fax/ (+44-) (+44-) d.gov.uk (+49-) (+49-) rpt.bwl.de (+31-) (+31-) gmail.com Personal address 2 Gloucester House Courtlands Sheen Road GB-TW10 5BB Richmond Upon Thames (+44-) Paulinenstr. 18/2 DE Kirchentellinsf urt (+49-) Piet Heinstraat 22 NL-2628 RK Delft (+31-)

14 Participant ABRUDAN Ioan RO-LLP MEIXNER Manuela DE-LLP GARCIA DIEZ Francisco De Asis ES-LLP ZACHAROVA Edita SK-LLP S e x Employer Școala Gimnazială Mihai M Eminescu F Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München Conselleria de Cultura, Educacion M e OU F The Ministry Education, Science, Research and Sport of The Slovak Republic Employer address Crișan, 15A RO Zalău Schellingstr. 155 DE München San Caetano s/n ES Santiago De Compostela Stromova ul. č. 1 SK Bratislava Professional Tel/Fax/ (+40-) (+40-) o.com (+49-) (+49-) ( ) ( ) a.es (+421-) (+421-) minedu.sk Personal address Kossuth Lajos, 2 RO Zalau (+40-) Küchelbäcker Str. 3 DE München (+49-) Alameda 16, 7º C ES Pontevedra ( ) Bratislava SK Bratislava (+421-)

15 Participant S e x Employer Employer address Professional Tel/Fax/ Personal address PATI Viktor CZ-LLP The Ministry of Education, Youth M and Sports Karmelitská 7 CZ Prague (+420-) (+420-) gmail.com Nuselska 30 CZ Prague (+420-)

Studijní návštěva 2013 2014

Studijní návštěva 2013 2014 Studijní návštěva 2013 2014 Jméno účastníka: Název školy / instituce: Funkce: Adresa instituce: Ludvík Eger Fakulta ekonomická ZČU v Plzni Proděkan Husova 11, 306 14 Plzeň Telefon: 377 633 001 Fax: 377

Více

STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA V RÁMCI PROGRAMU SVES

STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA V RÁMCI PROGRAMU SVES STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA V RÁMCI PROGRAMU SVES 9. 11. dubna 2014 Ing. Zdeněk Matúš 193 Abalar Project. Programme for the digital classroom and teacher training in ICT ICT koordinátor, učitel Mendelova střední

Více

Time Activity Arrivals in Napajedla and accomodation at bungalows / Příjezd a ubytování účastníků táboru

Time Activity Arrivals in Napajedla and accomodation at bungalows / Příjezd a ubytování účastníků táboru 1 st Comenius International Camp Programme Sunday, 25 th May Arrivals in Napajedla and accomodation at bungalows / Příjezd a ubytování účastníků táboru CZ - 5 pm - Napajedla GER - 5 pm - Napajedla PT -

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Studijní návštěva 2013-2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Studijní návštěva 2013-2014 Jméno účastníka: Název školy/instituce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Studijní návštěva 2013-2014 Dana Kapitulčinová Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze Výzkumný pracovník Funkce: Adresa

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha Efficiency of the European Science and its Global Competitiveness Prague, 22 May 2008 www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: DatE: 22 nd May 2008

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství A. Datová příloha k potřebám regionálního školství 1 Významný počet žáků nedosahuje ani základní úrovně v klíčových kompetencích Graf ukazuje podíl žáků, kteří dosáhli nižší úrovně než 2 (tmavě modré)

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Studijní návštěva 2013-2014

Studijní návštěva 2013-2014 Studijní návštěva 2013-2014 Jméno účastníka: Eliška Křižková Název instituce: Národní institut pro další vzdělávání Funkce: metodik pro vzdělávání Adresa instituce: Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Studijní návštěva 2013-2014. Název školy/instituce: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Studijní návštěva 2013-2014. Název školy/instituce: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Studijní návštěva 2013-2014 Jméno účastníka: Radomíra Houšková Název školy/instituce: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Funkce: zástupkyně ředitele Adresa instituce: Pod Táborem 102/5,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Studijní návštěva

Studijní návštěva Studijní návštěva 2013 2014 Jméno účastníka: Jaromíra Šindelářová Název školy/instituce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Funkce: vysokoškolská učitelka Adresa instituce: KBO, Hoření

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Studijní návštěva 2013-2014

Studijní návštěva 2013-2014 Studijní návštěva 2013-2014 Jméno účastníka: Kateřina Šímová Název školy/instituce: Fond dalšího vzdělávání Funkce: vedoucí oddělení stáží Adresa instituce: Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Telefon: +420

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

Studijní návštěva

Studijní návštěva Studijní návštěva 2012-2013 Jméno účastníka: Viktor Piorecký Název školy/instituce: Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Funkce: analytik pro oblast vzdělávání Adresa instituce: nábř. Edvarda

Více

Závěrečná zpráva. Téma studijní návštěvy. Řešená problematika. Příklady dobré praxe

Závěrečná zpráva. Téma studijní návštěvy. Řešená problematika. Příklady dobré praxe Závěrečná zpráva Studijní návštěva 2012-2013 Jméno účastníka: Ing. Milan Kment Název školy/instituce: Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Funkce: ředitel školy Adresa instituce:

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

Studijní návštěva 2012-2013

Studijní návštěva 2012-2013 Studijní návštěva 2012-2013 Jméno účastníka: Mgr. Stanislav Knob, Ph.D. Název školy/instituce: RPIC-ViP,s.r.o., Funkce: lektor, vývojář, konzultant Adresa instituce: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava Telefon:

Více

Human Rights and Freedoms during Totalitarian Regimes of the 20th century

Human Rights and Freedoms during Totalitarian Regimes of the 20th century CZ: Představení škol ENG: Presentation of schools CZ: Přivítání lotyšských partnerů ENG: Welcoming Latvian partners CZ: Představení lotyšské školy ENG: Presentation of Latvian school CZ: Skupinové foto

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

IP Psychology of Entrepreneurship

IP Psychology of Entrepreneurship IP Psychology of Entrepreneurship ERA-IP-2010-04 Praha, VŠE 17.-30.7.2011 Cíl Přivést dohromady profesory, podnikatele, investory a studenty z šesti evropských zemí za účelem sdílení znalostí jak učit,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Studijní návštěva

Studijní návštěva Studijní návštěva 2012 2013 Jméno účastníka: Dalibor Ullrych, PaedDr. Název školy/instituce: ZŠ Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace Funkce: ředitel školy Adresa instituce: Tyršova 93, 276 01

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Studijní návštěva 2013 2014

Studijní návštěva 2013 2014 Studijní návštěva 2013 2014 Jméno účastníka: Hana Novotná Název školy / instituce: Česká školní inspekce Funkce: Vedoucí oddělení vnějších vztahů Telefon: 251 023 223 E-mail: hana.novotna@csicr.cz Číslo

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING. Brno,

CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING. Brno, CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING Brno, 26. 5. 2016 PROGRAM 10:00 10:05 Zahájení a představení programu, Ivona Sobotková, Jan Trnka 10:05 10:25

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS

ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS A. Questions for conversation - ask the questions in pairs, take notes, then tell the class about your classmate: 1. What does a healthy lifestyle mean to

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Studijní návštěva Jméno účastníka: Alena Danielová Název školy/instituce: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Studijní návštěva Jméno účastníka: Alena Danielová Název školy/instituce: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Studijní návštěva 2013-2014 Jméno účastníka: Alena Danielová Název školy/instituce: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Funkce: HR manager Adresa instituce: Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

Lifelong Learning Programme Education and Culture DG EACEA. Koordinátor projektu Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Praha. CSVŠ, v.v.i.

Lifelong Learning Programme Education and Culture DG EACEA. Koordinátor projektu Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Praha. CSVŠ, v.v.i. Projekt Identifying barriers in promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional level and making recommendations as to how these might be addressed (IBAR) Lifelong

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Studijní návštěva

Studijní návštěva Studijní návštěva 2012 2013 Jméno účastníka: Eva Síkorová Název instituce: Ministerstvo práce a sociálních věcí Funkce: odborný referent Adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Telefon: +420 221923263

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Česká republika a sedm lekcí z úspěšných vzdělávacích politik

Česká republika a sedm lekcí z úspěšných vzdělávacích politik Česká republika a sedm lekcí z úspěšných vzdělávacích politik Arnošt Veselý Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Otázky 1.

Více

MEZINÁRODNÍ GASSHUKU WOF ČR 2017 / INTERNATIONAL SEMINAR WOF CZECH REPUBLIC 2017

MEZINÁRODNÍ GASSHUKU WOF ČR 2017 / INTERNATIONAL SEMINAR WOF CZECH REPUBLIC 2017 Vážení přátelé WOF a instruktoři, karatisté a kobuďáci, rád bych Vás pozval na mezinárodní gasshuku WOF Czech Okinawa Shorin-ryu Karate a Okinawa Kobudo (původních okinawských bojových umění), které povede

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CESTOVNÍ ZPRÁVA. Čj. /20 Autor zprávy Zuzana Krejčí a David Buriánek

CESTOVNÍ ZPRÁVA. Čj. /20 Autor zprávy Zuzana Krejčí a David Buriánek CESTOVNÍ ZPRÁVA Čj. /20 Autor zprávy Zuzana Krejčí a David Buriánek Cestovní zpráva ze zahraniční služební cesty 4 denní stáž na GTK (Espoo, Otaniemi, Finsko) UPOZORNĚNÍ: Po oběhu se tento referátník vrátí

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Studijní ná vš tě vá 2013 2014

Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Studijní ná vš tě vá 2013 2014 Jméno účastníka Název instituce Funkce RNDr. Olga Mokrejsova, Ph.D Conatex-Didactic Metodik pro vzdělávání Adresa instituce Velvarská 31, Praha 6, 160 00 Telefon +420 224

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Komunikační plán a použité nástroje

Komunikační plán a použité nástroje Komunikační plán a použité nástroje Project Communications Plan Employees Corporate Coordinators Filadelfie Move Announcement - Email Email, Newsletter, Intranet, etc. - Move Detailed Information Moving

Více

Závěrečná zpráva. Study Visits for Education Specialist SVES 1

Závěrečná zpráva. Study Visits for Education Specialist SVES 1 Závěrečná zpráva Study Visits for Education Specialist SVES 1 Jméno účastníka: Eva Hekrle ezková Název školy/instituce: inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy unkce: referent státní správy Adresa

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008

RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008 RSDr. Vladimír Šecl, CSc. OSTRITZ, 12th 13th February 2008 1. Schéma vzdělávacího systému 2. Evaluace 3. Kvalita vzdělávání 3.1 Instituce 3.2 Metody (způsoby) získávání dat 3.3 Další aktivity 4. Role ČŠI

Více

Quality Assurance in Adult Learning. RNDr. Jitka Kunčarová. Vysoká škola podnikání, a.s E-mail: Ujitka.kuncarova@vsp.cz

Quality Assurance in Adult Learning. RNDr. Jitka Kunčarová. Vysoká škola podnikání, a.s E-mail: Ujitka.kuncarova@vsp.cz 0BZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Quality Assurance in Adult Learning RNDr. Jitka Kunčarová Vysoká škola podnikání, a.s E-mail: Ujitka.kuncarova@vsp.cz 1BAbstrakt Pro zajišťování kvality vzdělávání

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Summer semester

Summer semester Summer semester 2015-2016 PC Skills 1 KAJ/4126 (1. roč. solo) pondělí 12:00-16:00 80 % docházka projekty: 1. osobní webové stránky (obsahují: osobní profil, fotogalerii vlastních snímků rodného města s

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

P O Z V Á N K A. Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

P O Z V Á N K A. Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy l P O Z V Á N K A Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Univerzita Karlova Praha, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra histórie

Více

Zahraniční stáž pedagogických pracovníků - Šablony-Výzva č. 56

Zahraniční stáž pedagogických pracovníků - Šablony-Výzva č. 56 Zahraniční stáž pedagogických pracovníků - Šablony-Výzva č. 56 (Šablona č. 3 Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí) Účastnici stáže:

Více

Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620

Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ORGANIZÁTORA Číslo a název studijní návštěvy: 36, Non-traditional approach to teaching physical education Datum konání: 18. 22. 10. 2010 Jméno organizátora: Mgr. Marek Tvrdoň Funkce: ředitel

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: ,

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: , World Heart Day 2009 Czech republic STEP FOR HEALTHY HEART PROJECT The Czech Society of Cardiology playing the umbrella role in order to emphasize credibility and independence of the event both for participants

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

Finanční kontrola v systému řízení příspěvkové organizace

Finanční kontrola v systému řízení příspěvkové organizace UNIVERZITA KARLOVA Pedagogická fakulta Centrum školského managementu Finanční kontrola v systému řízení příspěvkové organizace Závěrečná bakalářská práce Autor: Obor : Typ studia: Vedoucí práce : Datum

Více