Imunodeficiemtní choroby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Imunodeficiemtní choroby"

Transkript

1 Imunodeficiemtní choroby Primární vrozené Sekundární- získané Podle postižené složky: Protilátkové T lymfocytů Kombinované Fagocytů komplementu

2 Primární imunodeficience Selektivní deficit IgA Brutonova agamaglobulinemie CVID (common variable immunodeficiency)- běžná variabilní imunodeficiencehypogamaglobulinemie která se projeví mezi rokem života Poruchy komplementového syndromu Syndrom hyper IgE Poruchy fagocytozy

3 Sekundární imunodeficience : Metabolické choroby diabetes, uremie Postižení kostní dřeně (ozáření,léky,infiltrace nádorem) Odstranění důležitých lymfatických orgánů (stp.splenectomii)

4 sekundární Sekundární protilátková imunodeficience- ke ztrátě imunoglobulinů dochází při postižení ledvin nebo při ztrátách proteinů trávícím ústrojím Porušení tvorby imunoglobulinů u lymfoproliferativních onemocnění lymfomy,myelom Získané granulocytopenie- agranulocytoza po lécích a infekcích Postraumatický stres Infekce virem HIV

5 Imunosupresivní léčba Indikována především u autoimunitních chorob, vaskulitid, a u pacientů po transplantacích. Vyjímečně používána u těžkých alergických chorob nebo u onemocnění způsobených nadměrnou aktivací T-lymfocytů (psoriáza). Léčba vždy vede k sekundárnímu imunodeficitu - náchylnosti k infekcím a častějšímu výskytu malignit, zejména lymfatického systému..

6 Imunosupresiva a) imunomodulační farmaka antagonisté kyseliny listové - metotrexát purinové analogy azathioprin, mykofenolát mofetil alkylační látky - cyklofosfamid sulfasalazin antimalarika b) látky vázající se na imunofiliny cyklosporin A tacrolimus (FK 506), sirolimus c) antit, anti B» anti-thymocytární globulin» monoklonální protilátky proti CD3, CD4, CD52, CD25» anti-cd20 (Rituximab)

7 Alkylační látky Cyklofosfamid aktivní až metabolity (po zpracování v játrech) při malých dávkách klesají počty CD8+, při větších CD4+ po vysazení návrat k normálu trvá týdny až měsíce dlouhodobé podávání spojeno s Ca močového měchýře Chlorambucil působí přímo na B buňky vysoké dávky spojeny s rozvojem leukémie

8 Azathioprin (Azamun, Imuran) Inhibuje syntézu purinových bází. Inhibuje především T-lymfocyty (proliferující). Obvykle podáván v kombinaci s glukokortikoidy. Nežádoucí účinky - leukopenie, hepatotoxicita. Používán v léčbě autoimunitních chorob i u pacientů po transplantacích.

9 Imunosupresiva zasahující do metabolismu IL-2 Kalcineurinové inhibitory Cyklosporin A - vazba na cyklofilin (Consupren, Sandimun) Používán v transplantologii a u závažných autoimunitních chorob. Tacrolimus (FK 506) (Prograf) Sirolimus (Rapamycin)

10 Glukokortikoidy jako imunosupresiva Imunosupresivně působí především dávky 0,5-1 mg Prednisonu/kg/den; udržovací dávka bývá u dospělých 5-10 mg Prednisonu/den. použití prevence GvHD, autoimunitní a nádorová onemocněn Mechanismy účinku: Snížená produkce cytokinů (IL-1, TNF-α, IL-2) Inhibice exprese HLA-II Vedlejší účinky: redistribuce tuku, vznik vředové choroby, steroidní diabetes, hypertenze, poruchy růstu dětí, hypokalémie, osteoporóza, katarakta, psychózy...

11 Nežádoucí účinky kortikosteroidů vliv na psychiku atrofie kůže katarakta akné hirsutismus proximální myopatie hypertenze žaludeční vředy diabetes mellitus suprese nadledvinek aseptická nekróza Cushingoidní habitus zvýšená náchylnost k infekcím zhoršení růstové dynamiky u dětí osteoporóza horší hojení ran Obrázek převzat z

12 Léčba imunoglobuliny substituce u primární protilátkové imunodeficience sekundární protilátkové imunodeficience imunomodulace autoimunitních onemocnění 1 g cca 4x10 18 molekul IgG rozdíl v dávkování u substituce a suprese

13 IV IG u autoimunitních chorob a vaskulitid Indikace polymyositis/dermatomyositis, SLE s těžkou nefritidou, v hematologii: akutní ITP mechanismy: Blokáda Fc receptorů na fagocytujících buňkách Inhibice aktivace komplementového systému, inhib. tvorby cytokinů Inhibice tvorby protilátek včetně autoprotilátek

14 Léčba intravenózními imunoglobuliny V současné době zlatý standard léčby poruch tvorby protilátek. Doporučované dávky okolo 400 mg/kg/3-4 týdny. Vysoká cena léčby - průměrně Kč/měsíc. Dříve opakované přenosy HCV. Přes tuto léčbu obvykle přetrvává určitý stupeň imunodeficitu.

15 Klinické použití IVIG efektivita prokázána : immuní trombocytopenie Guillain-Barré syndrom Chronická zánětlivá demyelinizující neuropatie Kawasakiho nemoc Dermatomyositida Lambert-Eatonův myastenický syndrom Multifokální neuropatie povzbudivé výsledky (malé soubory pacientů) systémové vaskulitidy steroid-dependentní astma anti-faktor VIII indukovaná koagulopatie myastenia gravis (těžký průběh) nezvládnutelná epilepsie

16 Anti-cytokinová terapie Monoklonální protilátky proti TNF - alfa infliximab (Remicade) - chimérická adalizumab (Humira) - humanizovaná Etanercet (Enbrel) humanizovaná, inhibitor receptoru nežádoucí účinky: indukce autoprotilátek anti-dsdna, zvýš. incidence tbc indikace: RA, Crohn, Bechtěrev Inhibice IL-1 - Interleukin1-RA = Anakinra (Kineret)

17 Terapeutické využití monoklonálních protilátek Akutní rejekce po translantaci orgánů Protizánětlivá léčba Anti TNFα: infliximab (Remicade) RA, Crohn, Protinádorová léčba: Anti-CD20: rituximab (Mabthera) + kombinace s 90 Y nebo 131 I - NHL Anti-CD52: altuzumanb (Campath) - CLL Anti-epidermal growth factor-r: trastuzumab (Herceptin) Ca prsu Anti-CD33 konjugovaná s ozogamycinem (Mylotarg) - AML Inhibice agregace destiček antagonista glykoproteinu IIb/IIIb: abciximab (Reopro)

18 Monoklonální protilátky v léčbě nádorových onemocnění spojení monoklonální protilátky a cytotoxického léku (methotrexát, vinkristin), toxinu (ricin ) radioizotopu (jód- 131, yttrium-90) imunolokalizace tumoru radioizotopem označená protilátka (indium-111, technecium-99)

19 Současná terapie primárních imunodeficitů Nejtěžší stavy (SCID, LAD syndrom, Wiskottův-Aldrichův syndrom) - transplantace hematopoetických buněk. Protilátkové imunodeficity: substituční imunoglobulinová léčba + v případě nutnosti antibiotická profylaxe Ve většině ostatních případů je možná pouze antibiotická profylaxe. Vždy je nutné se vyhnout očkování živými vakcínami. U nemocných s T- buněčnými a kombinovanými imunodeficity je možno podávat pouze ozářené krevní deriváty - nebezpečí vzniku transfúzí indukované GVHR.

20 Transplantace krvetvorných buněk v terapii autoimunitních chorob Principem je zničení zralých lymfocytů (včetně autoreaktivních) myeloablativní dávkou cyklofosfamidu a celotělovým ozářením a následné vytvoření normálního imunitního repertoáru z autologních kmenových buněk odebraných před myeloablací.

Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň

Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň Bakalářská práce Brno 2007 Nela

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE Nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antirevmatika, NSA, NSAID) Nesteroidní antirevmatika mají protizánětlivý, antipyretický (snižující horečku)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENBREL 25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje etanerceptum 25 mg. Etanercept

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Celková léčba lupénky

Celková léčba lupénky 160 Celková léčba lupénky MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. Kožní oddělení nemocnice v Jihlavě Lupénka je chronické, zánětlivé, hyperproliferativní onemocnění postihující kůži, vlasy, nehty a klouby. Patří

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100 mg. Infliximab je chimérická lidská-myší

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls129247/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prednison 20 Léčiva tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje prednisonum 20 mg. Pomocná látka se známým

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Kosatíková Z. Zadražil J.

Kosatíková Z. Zadražil J. Kosatíková Z. Zadražil J. III. interní klinika NRE FN a LF UP Olomouc NOVINKY Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ Definice akutního selhání ledvin (ASL) ASL je náhlý, často reverzibilní pokles vylučovací a metabolické

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Limfocept 250 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje mofetilis mycophenolas 250 mg. Úplný seznam pomocných látek,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Methotrexate Hospira 25 mg/ml, injekční roztok obsahuje methotrexatum 25 mg v 1 ml.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Methotrexate Hospira 25 mg/ml, injekční roztok obsahuje methotrexatum 25 mg v 1 ml. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Methotrexate Hospira 25 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Methotrexate Hospira 25 mg/ml, injekční roztok obsahuje methotrexatum 25

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Transplantace srdce*

Transplantace srdce* Transplantace srdce* Lenka Špinarová I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Špinarová L (I. interní kardioangiologická

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Solu-Medrol 40 mg/ml Methylprednisolonum Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Solu-Medrol 40 mg/ml Methylprednisolonum Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Solu-Medrol 40 mg/ml Methylprednisolonum Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha OMEZILO ZAVÁDĚNÍ TZV. CÍLENÉ LÉČBY VÝZNAM PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE? Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha Protinádorová chemoterapie patří k základním metodám léčby nádorových onemocnění.

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

Epidemiologie nádorových onemocnění

Epidemiologie nádorových onemocnění Epidemiologie nádorových onemocnění 10 milionů nových onemocnění ročně S prodlužováním lidského věku výskyt nádorových onemocnění narůstá V České republice druhé nejčastější onemocnění po kardiovaskulárních

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

Přehled léčivých přípravků určených pro vzácná onemocnění v Evropě

Přehled léčivých přípravků určených pro vzácná onemocnění v Evropě Přehled léčivých přípravků určených pro vzácná onemocnění v Evropě Leden 2014 Zdroj: Lists of medicinal products for rare diseases in Europe, Orphanet Report Series, Orphan Drugs collection, January 2014,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls225094/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TRIXIN 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls232350/2009, sukls232352/2009, sukls232353/2009, sukls232354/2009 a příloha k sp.zn.: sukls14030/2006, sukls14031/2006, sukls14032/2006, sukls14033/2006,

Více

TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI

TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI OLDŘICH FARSA Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno farsao@vfu.cz

Více

Farmakoterapie myasthenia gravis

Farmakoterapie myasthenia gravis 95 Farmakoterapie myasthenia gravis MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA Neurologická klinika LF MU a FN, Brno Farmakoterapie myastenie je založena na dvou pilířích: symptomatické léčbě a na patogeneticky

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls29082/2010, sukls29083/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imuran 25 mg Imuran 50 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azathioprinum, 25 mg v jedné potahované tabletě. Azathioprinum,

Více

Vypracované otázky z patofyziologie

Vypracované otázky z patofyziologie Vypracované otázky z patofyziologie 1.Vysvětlete význam pojmů: symptom, syndrom, nemoc, etiologie, patogeneze Symptom = příznak, změna, kterou pacient vnímá jako možný nebo zřetelný zdravotní problém;

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum monohydricum odpovídající cyklofosfamidum anhydricum 500 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum monohydricum odpovídající cyklofosfamidum anhydricum 500 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENDOXAN 200 mg ENDOXAN 500 mg ENDOXAN 1 g Prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 lahvička obsahuje cyklofosfamidum

Více