Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů"

Transkript

1 REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 2/2003 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, Praha 2 ISSN Svazek 43 Literární a technická redakce: publikační oddělení NLK tel Do čísla 2/2003 přispěli: Prof. MUDr. R. Bardfeld, CSc. MUDr. T. Soukup Seznam excerpovaných časopisů Archives of Internal Medicine European Journal of Pediatrics Journal of Pharmacy and Pharmacology Presse Médicale Arch.intern.Med. Europ.J.Pediat. J.Pharm. and Pharmacol. Presse Med. Obsah: Referáty ze zahraniční literatury Přehledný článek Systematické roztřídění referátů A. Klinika 1. Revmatoidní artritida 2. Juvenilní chronická artritida 3. Reaktivní artritidy, revmatická horečka

2 4. Séronegativní spondartritidy, ankylozující spondylitida 5. Infekční a jiné artritidy 6. Dna a jiné krystalické artropatie 7. Osteoartróza kloubů a páteře 8. Difuzní choroby pojiva, systémové vaskulitidy 9. Nemoci svalstva 10. Nemoci kostí, osteoporóza 11. Mimokloubní revmatismus, fibromyalgie B. Etiopatogeneze C. Diagnostika D. Laboratorní výsledky 1. Imunologie, sérologie 2. Hematologie, morfologie 3. Biochemie 4. Rtg a jiné zobrazovací metody 5. Kloubní tekutiny 6. Experimentální studie E. Terapie 1. Analgetika 2. Nesteroidní antirevmatika 3. Léky modifikující chorobu (DMARDs) 4. Kortizonoidy 5. Farmakoterapie dny a hyperurikemie 6. Farmakoterapie osteoporózy 7. Ostatní farmakoterapie (SYSADOA) 8. Imunoterapie 9. Lokální terapie (intraartikulární injekce, masti, gely) 10. Fyzikální terapie a rehabilitace 11. Revmatochirurgie 12. Různé R E F E R Á T Y D. LABORATORNÍ VÝSLEDKY 4. Rtg a jiné zobrazovací metody

3 8. LAREDO, J.D., CHICHEPORTICHE, V.: Diagnostický přístup revmatické ruky vycházející ze standardní radiografie. /Approche diagnostique de la main rhumatismale à partir d une radiographie standard./ Presse Med., 31, 2002, č. 39, s Diagnostický přístup revmatické ruky se dělí na dvě kapitoly: 1. diagnostika revmatismu zápěstí a 2. diagnostika postižení prstů revmatismem. Ad 1. Při diagnostice revmatismu zápěstí je třeba rozlišovat stavy, kdy jsou zachovány kloubní štěrbiny, a pak mohou být přítomny geódy. Tyto mohou být fyziologické, nebo bývají při artropatii metabolické (kloubní chondrokalcinóza, hemochromatóza, dna, hyperparatyreoidismus), při zánětlivém revmatismu, zvláště při revmatoidní artritidě (RA) a psoriatickém revmatismu, vzácně při vilonodulární synovitidě. Další známkou může být demineralizace, ať již difuzní, nebo pruhovitá při začínajícím revmatismu (při RA, spondylartropatii) nebo při algodystrofii. Jednostranné změny na rtg snímku jsou vždy podezřelé ze septické artritidy, přičemž diagnostické potíže mohou činit tbc a pasteurelóza. Eroze se oproti geodám vyvíjejí mimo vnitřek kosti, postihují přednostně nahou kost, nikoliv krytou chrupavkou. Na zápěstích bývají přednostně na hlavičce kubitální a apofýze styloidální. Zúžené kloubní štěrbiny mohou být lokalizovány difuzně, nebo ohraničeny na určitou oblast. Difuzní charakterizují artritidu zánětlivého typu (např. Stillova nemoc u dospělého pacienta, kde jsou změny často v oblasti mediokarpální). Lokalizované zúžení charakterizuje spíš artropatie typu degenerativního nebo metabolického (chondrokalcinózu, hemochromatózu). Naproti tomu lokalizace trapezometakarpální je spíše projevem artrózy, zvlášť je-li sdružena s osteofytózou. Zvláštní kapitolkou jsou destruovaná ohraničení kloubních ploch. Lze je pozorovat v souvislosti s karpitidou (kloubní fúze), která reprezentuje často poslední stadium zánětlivého revmatického onemocnění (RA, Stillova nemoc, spondylartropatie). Mohou být přítomné také desaxace (subluxace RC, ulnární deviace karpu), které mohou ukazovat na chondrokalcinózu nebo pokročilou RA. Konečně větší kloubní destrukce, vzácně izolovaná, může znamenat RA, pelvispondylitidu, sklerodermii nebo i syringomyelii.

4 Ad 2. K postižení prstů při revmatických onemocněních. V první řadě je třeba zjistit, zda jde o artropatii zda je rtg obraz soustředěn na štěrbinu kloubní, nebo zda jde o osteopatii léze jsou v tomto případě centrovány do kosti. Někdy bývají izolované deformace prstů bez radiologických projevů, např. u Jaccoudova syndromu; byly popsány při revmatické horečce, postreptokokovém revmatismu a dokonce při lupusu. Izolované geódy mohou být při hemochromatóze, chondrokalcinóze, dně, sekundárním hyperparatyreoidismu, i při RA, revmatoidní nodulitidě nebo lupusu. Při pravé artropatii je však třeba rozlišovat její dva typy: degenerativní a revmatickou. První zahrnuje klasicky zúžení, kondenzaci, osteofytózu a subchondrální geódy. Nejsou přitom eroze ani destrukce. Obrazy zapuštění a známky retušování se mohou pozorovat při chondrokalcinóze, jakož i při prosté artróze. Klasicky převaha změn na proximálních a distálních interfalangeálních kloubech svědčí pro artrózu, zatímco převážné postižení metakarpofalangeálních kloubů více pro metabolickou artropatii. Přítomnost enormních osteofytů ve tvaru halapartny, které jsou umístěny typicky na druhém a třetím metakarpu, je velice charakteristická pro hemochromatózu. Čistý erozivní vzhled je více signifikantní pro RA, zatímco obrazy erozivní a konstruktivní jsou charakteristické pro spondylartropatii a zvlášť pro psoriatickou artropatii. Obrazy tohoto typu se mohou pozorovat při neaktivní RA zvládané terapií. Je také třeba pamatovat na erozivní artrózu kloubů prstů, kde jsou důležité geódy a destrukce. Konečně dna sdružuje také změny erozivní a konstruktivní. Při osteopatiích lze mimo destrukce kosti pozorovat také lakuny, demineralizaci nebo akroosteolýzy. Velké a mnohočetné lakuny jsou dosti charakteristické pro dnu, ale také pro enchondromy. Fibrózní dysplazie jeví obraz jakoby matného skla. Někdy mohou být lakuny i při kostní sarkoidóze, mohou to být mikrolakuny vzhledu síťovitého, mřížkovitého nebo destruktivního. Akroosteolýzy mohou být při četných diagnózách, a to vzhledu chomáčkovitého při hyperparatyreoidismu, sklerodermii, Raynaudově syndromu, lepře, nebo vzhledu pruhovitého, zvláště při sekundárním hyperparatyreoidismu a nemoci Hadju-Cheneyově. Izolovaná demineralizace nutí myslet na algodystrofii, jakož i na počínající

5 infekci mykobakteriální či pasteurelovou. Sdružení osteopatie s artropatií se zásadně týká dvou afekcí: sarkoidózy a dny. Bardfeld 6. Experimentální studie 9. YAMAZAKI, R., KUSUNOKI, N., MATSUZAKI, T. a ost.: Aspirin a salicylát sodný inhibují proliferaci a indukují apoptózu revmatoidních synoviálních buněk. /Aspirin and sodium salicylate inhibit proliferation and induce apoptosis in rheumatoid synovial cells./ J.Pharm. & Pharmacol., 54, 2002, č. 12, s Aspirinu se užívalo v léčbě revmatoidní artritidy více než 100 let pro jeho analgetickou a protizánětlivou aktivitu. Za hlavní mechanismus jeho působení se všeobecně považuje inhibice cyklooxygenázy (COX), což je enzym zodpovědný za biosyntézu prostaglandinů. Avšak aspirin prý má ještě jiné mechanismy účinku, které přispívají k jeho terapeutickým efektům při léčbě zánětlivých onemocnění. Např. blokuje aktivaci transkripčního faktoru nukleárního faktoru- k B, a proto může aspirin nejen působit na biosyntézu prostaglandinů, ale může ovlivňovat jiné buněčné procesy při revmatoidní artritidě (RA). Při RA přispívá extenzivní proliferace synoviálních buněk podobná nádorové proliferaci k hyperplazii synovie a k tvorbě tkáně panu, která napadá kloubní chrupavku a okolní tkáně s výslednou destrukcí kloubu. Agens, která potlačují proliferaci revmatoidních synoviálních buněk, byla proto předmětem četných výzkumů. Nedávno se objevil průkaz, že má aspirin silnou chemopreventivní aktivitu. Také má mít antiproliferativní a pro-apoptotický účinek na různé buněčné linie, např. na buňky rakoviny tlustého střeva, rakoviny endometria, lymfatické leukemie, jakož i myeloidní leukemie, přičemž se uvažuje o jeho chemopreventivní aktivitě. Nicméně zůstává nejasným, zda může aspirin potlačovat proliferaci revmatoidních synoviálních buněk, i když jsou zprávy o tom, že indukuje apoptózu různých buněčných linií. V této studii zjišťovali autoři, zda má aspirin a salicylát sodný účinek na proliferaci revmatoidních synoviálních buněk, a dále analyzovali indukci apoptózy jako možného mechanismu jejich působení. Synoviální buňky získávali od pacientů s RA a ošetřovali

6 tyto buňky aspirinem nebo salicylátem sodným (0,1-10 mm) po dobu 24 hod. Proliferace buněk a životaschopnost se určovaly pomocí inkorporace 5-bromo-2 -deoxyuridinu a pomocí soupravy 4-[3- (jodofenyl)-2-(4-nitrofenyl)-2h-5-terazolio]-1,3-benzen disulfonátu (WST-1). Apoptóza synoviálních buněk byla identifikována soupravou pro fragmentaci DNA a dále soupravou pro terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dutp nick end labelling (TUNEL). Aspirin a salicylát sodný suprimovaly proliferaci /IC50 (koncentrace způsobující 50% inhibici proliferace buněk) : 2.1, event. 1.2 mm/ a redukovaly životaschopnost (IC50 : 2.0, event. 1.4 mm) synoviálních buněk v závislosti na koncentraci 0,3-10 mm. Navíc indukovaly fragmentaci DNA a zvyšovaly počet TUNEL-pozitivních synoviálních buněk. Autoři uzavírají, že aspirin a salicylát sodný inhibují proliferaci revmatoidních synoviálních buněk. Navíc v podobných koncentracích indukují apoptózu synoviálních buněk. Výsledky naznačují, že tyto substance inhibují růst buněčných populací indukcí apoptózy. I když je třeba význam těchto pozorování na terapeutické efekty v léčbě RA ještě vysvětlit, podává tato studie důležitou informaci pro určení NSAIDs k účinnější léčbě RA. Bardfeld E. Terapie 7. Ostatní farmakoterapie (SYSADOA) 10 PAVELKA, K., GATTEROVÁ, J., OLEJAROVÁ, M. a ost.: Použití glukosamin-sulfátu a opoždění progrese osteoartrózy kolene. Tříletá randomizovaná placebem kontrolovaná dvojslepá studie. /Sulfate use and delay of progression of knee osteoarthritis. A 3-year randomized placebo-controlled, double-blind study./ Arch.Intern.Med., 162, 2002, č. 18, s Osteoartróza je nejběžnější formou artrózy a osteoartróza kolene je zvláště častá. Radiologické změny při artróze tibiofemorální oblasti přicházejí u 5-15 % osob ve věku let v západní části světa. Konvenční symptomatické léky podávané při osteoartróze nepůsobí uspokojivě na progresi nemoci. Cílem této randomizované, placebem kontrolované studie bylo zjistit, zda dlouhodobé (tříleté)

7 léčení glukosaminsulfátem může ovlivnit progresi na struktuře kloubu, jakož i změny příznaků při osteoartróze kolene, jak se myslelo dříve. Bylo namátkou vybráno 202 nemocných osteoartrózou kolene (byla použita kritéria Americké revmatologické společnosti), aby užívali perorálně glukosaminsulfát 1500 mg jednou za den anebo placebo. Změny šíře radiologického minima na kloubní štěrbině byly měřeny ve střední části tibiofemorálního kloubu a příznaky byly stanovovány za použití algofunkčních indexů Lequesna a WOMAC (univerzity Západní Ontario a McMaster). Výsledky: Osteoartróza byla mírného nebo středního stupně při zařazení do studie se střední šíří kloubní štěrbiny něco méně než 4 mm a skóre Lequesnova indexu byla méně než 9 bodů. Po třech letech bylo progresivní zúžení kloubní štěrbiny při užívání placeba -0,19 mm (95% interval spolehlivosti, -0,29 až 0,09 mm). Obráceně však nebyla žádná průměrná změna při užívání glukosaminsulfátu (0,04 mm; 95% interval spolehlivosti, -0,06 až 0,14 mm), přičemž byl významný rozdíl mezi oběma skupinami (P =.001). Méně pacientů léčených glukosaminsulfátem vykazovalo predefinovaná těžká zúžení (> 0,5 mm): 5 % vs 14 % (P =.05). Příznaky se zlepšovaly pozvolna při užívání placeba, ale ve % při užívání glukosaminsulfátu, přitom byly významné konečné rozdíly, pokud jde o Lequesnův index a celkový WOMAC index, jakož i o bolest, funkci a podstupnice ztuhlosti. Bezpečnost byla dobrá a bez rozdílů mezi oběma skupinami. Závěr: Dlouhodobé léčení glukosaminsulfátem zpomalilo progresi osteoartrózy kolenního kloubu a možná i vede ke zmírnění nemoci. Bardfeld 12. Různé 11 TEN CATE, R., BRINKMAN, D.M.C., VAN ROSSUM, M.A.J. a ost.: Syndrom aktivace makrofágů po transplantaci autologních kmenových buněk pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu. /Macrophage activation syndrome after autologous stem cell transplantation for systemic juvenile idiopathic arthritis./ Europ.J.Pediatr., 161, 2002, č. 12, s Syndrom aktivace makrofágů (MAS) reprezentovaný hemofagocytózou se může vyvinout jako sekundární fenomén při

8 systémové juvenilní idopatické artritidě (sjia) a může být indukován virovou infekcí nebo medikací. Je sdružen s náhlým zhoršením klinických příznaků, perzistentní horečkou, lymfadenopatií, hepatosplenomegalií, depresí všech složek krevních buněk, náhlým snížením FW, vzestupem hodnot jaterních enzymů, vysokými triglyceridy, hypofibrinogenemií a s degradačními produkty fibrinu. Diagnózu potvrzuje hemofagocytóza v kostní dřeni nebo v jiných tkáních či orgánech. V léčbě MAS byly použity vysoké dávky steroidů, cyklosporin a nedávno etanecerpt u ojedinělých pacientů, ale mortalita zůstává vysoká. Autoři uvádějí kazuistiku 3letého chlapce se sjia a perzistentní aktivitou nemoci. Za dva roky po začátku onemocnění byl proveden pokus s transplantací autologních kmenových buněk (ASCT). Pak byla devátého dne zahájena léčba jakoby sepse pro horečku a zvýšenou hodnotu CRP. Osmnáctého dne se náhle klinický stav zhoršil: objevil se edém, cyanóza a dyspnoe. Během hodiny vznikla dechová a oběhová insuficience. Reanimace zůstala bez úspěchu. Klinický obraz se vyvinul tak fulminantně, že terapeutická opatření selhala. Autoři soudí, že trvalá aktivita systémové nemoci, bakteriemie a ASCT mohly přispět k vývoji MAS u jejich nemocného. Patofyziologie MAS zůstává stále nejasná. Bardfeld PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY REVMATOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ, REVMATOLOGICKÉ PROJEVY A ONEMOCNĚNÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Obsah MUDr. Tomáš Soukup II. interní klinika LF Univerzity Karlovy a FN Hradec Králové Atestační práce 1. Úvod 2. Vyšetření funkce štítné žlázy s relevancí k revmatologické

9 problematice 3. Vzájemné vztahy endokrinního a imunitního systému 3.1 Estrogeny 3.2 Hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikální osa 3.3 Laktotropní osa 3.4 TSH 3.5 Prostaglandiny 4. Autoimunitní tyroiditidy 4.1 Etiopatogeneze autoimunitních tyroiditid (AT) 4.2 Hypotyreóza Léčby hypotyreózy 4.3 Hypertyreóza Léčby hypertyreózy 5. Revmatologické projevy u tyreopatií 5.1 Revmatologické symptomy u hypotyreózy Myxedémová artropatie Artropatie předstírající RA Fibrotizující kapsulitida a fibrozitida Syndrom karpálního tunelu (kompresní syndrom) Myxedémová myopatie Dna 5.2 Revmatologické symptomy u hypertyreózy Myopatie Tyroidní akropachie Pretibiální myxedém Osteoporóza 5.3 Diferenciální diagnostika 6. Tyreopatie u revmatologických nemocných 6.1 Autoimunitní choroby HLA systém Vliv virové infekce na vznik autoimunity Cytokiny 6.2 Vzájemný vztah difuzních nemocí pojiva a autoimunitní tyroiditidy

10 Frekvence tyreopatií u DNP Frekvence protilátek proti antigenům štítné žlázy u DNP Léčba systémových onemocnění a její vliv na štítnou žlázu Sekundární amyloidóza štítné žlázy u DNP Fibróza štítné žlázy u systémové sklerodermie Systémový lupus erythematodes a porucha metabolismu lipidů POEMS syndrom Polyglandulární autoimunitní syndromy Lymfocytární hypofyzitida 7. Závěr 1. Úvod Hormonální rovnováha je základním předpokladem přiměřeného vývoje a funkce pohybového aparátu. Hlavními hormony ovlivňujícími kostní metabolismus jsou tzv. kalcitropní hormony - parathormon, vitamin D a kalcitonin. Stejně důležitými pro rozvoj pohybového aparátu jsou však i tyroidální hormony, růstový hormon, inzulin, glukokortikoidy a pohlavní hormony. /1/ Chronická endokrinní onemocnění jsou často provázena komplikacemi ze strany muskuloskeletálního systému. Včasná a důsledná léčba základního onemocnění je nevyhnutelným předpokladem efektivní léčby změn pohybového aparátu. /1/ Před 40 lety byl poprvé prokázán imunologický základ tyroiditidy. Podařilo se zjistit, že autoimunitní postižení je jednou z hlavních příčin dysfunkce všech endokrinních orgánů. Je zjevné, že tak rozdílné choroby, jako je Hashimotova tyroiditida, idiopatická Addisonova choroba, diabetes mellitus I. typu a polyglandulární endokrinopatie mají jedno společné, a to autoimunitní základ. Jakkoli zůstává u těchto poruch primární terapií náhrada hormonů, jichž se nedostává pro autoimunitní destrukce endokrinních orgánů, současný výzkum se ubírá směrem k osvětlení geneze samotného autoimunitního procesu. /2/ Tak je tomu i u systémových onemocnění pojiva, u kterých jsou naše poznatky o etiologii a etiopatogenezi

11 nemoci o něco skromnější. Pátrá se po možných společných mechanismech autoimunity. Tyreopatie je v tomto směru předmětem zvýšeného zájmu, neboť její projevy na muskuloskeletální systém jsou charakteristické, štítná žláza je velmi dobře přístupná fyzikálnímu vyšetření, vyšetření zobrazovacími metodami, histologickému a cytologickému vyšetření. Nejčastějším postižením štítné žlázy je autoimunitní tyroiditida, která může být dobrým modelovým příkladem orgánově specifické autoimunity. /3/ 2. Vyšetření funkce štítné žlázy s relevancí k revmatologické problematice Z patofyziologického hlediska jde o tři základní poruchy: příčina je přímo ve štítné žláze (primární tyreopatie), nebo v hypofýze (sekundární porucha), nebo v hypotalamické sekreci TRH (terciální porucha). U dospělých jde většinou o primární dysfunkci. /3/ Diagnostika poruchy funkce štítné žlázy se opírá o stanovení sérových hladin tyreotropinu (TSH), volného tyroxinu (ft4) a volného trijodtyroninu (ft3). TSH je možné v současnosti měřit metodou 3. generace s detekčním limitem v řádu tisícin miu/l. Stanovení ft3 je důležité pro zjištění sick euthyroid state. Jelikož jde o stav doprovázející chronická onemocnění, lze jej očekávat ve zvýšené míře u systémových onemocnění. Z tohoto důvodu je optimální stanovení reverzního trijodtyroninu (rt3). /3/ Podle zjištěných hodnot je možno funkční stav štítné žlázy kategorizovat do tří základních skupin: Eutyreóza Součástí je rovněž sick euthyroid state - nízké ft3 a celkového trijodtyroninu (T3), vyšší rt3, TSH normální nebo nižší, celkový tyroxin (T4) a ft4 různé. Hypotyreóza primární - subklinická - vyšší TSH, normální ft4 - klinická - vyšší TSH, snížené ft4 Hypertyreóza primární

12 - subklinická - nižší TSH a normální hormony štítné žlázy - klinická - velmi nízké TSH (TSH < 0,01 - proto je nutná metoda 3. generace), vyšší hodnoty hormonů štítné žlázy. Pozn.: Malé změny ft4 provázejí velké změny TSH. Laboratorní nálezy při primární tyreopatii, které není možno zařadit do jedné z těchto kategorií, představují heterogenní kategorii. U revmatologických pacientů může být způsobena: - Laboratorní chybou - pozoruje se zvýšená hladina ft4 při normálním TSH. Jsou popsány interference při měření ft4 v séru. Interferenci způsobují protilátky proti tyroidálním hormonům, varianta tyroid hormon binding globulin (albumin) TBG vyskytující se při familiární dysalbuminemické hypertyroxinemii, různé protilátky a léky, například salicyláty. /4/ Revmatoidní faktory přítomné v séru také interferují s imunoesejí při stanovení ft4. Nález zvýšené hodnoty ft4 a normálního TSH nutí myslet na přítomnost revmatoidního faktoru v séru. /5/ - Poruchou konverze T4 na T3 v rámci sick euthyroid state při přítomnosti chronického, například revmatologického onemocnění nebo působením léků. Arnaout a spol. zjistili sick euthyroid syndrom u 54 % ze 170 pacientů se systémovým onemocněním pojiva. /6/ Prednison a léky obsahující zlato blokují dejodázu. Zlato se akumuluje v Kupferových buňkách a ledvinném kortexu. Tyto buňky pak nevykazují dejodázu typ I. Tyroidální funkce však není ovlivněna u pacientů, kteří byli léčeni sloučeninami zlata v celkové dávce do 1500 mg. /7/ - Recentním vyplavením TSH - reaguje se zpožděním, např. při zánětu, při nálezu snížených sérových hladin ft3 a ft4 jde skutečně o hypotyreózu. /4/ Hormony jsou v krvi transportovány ve vazbě na bílkovinný nosič (TBG). Koncentrace TBG v séru je obvykle u systémových onemocnění pojiva snížená. Proto celkové hodnoty hormonů štítné žlázy nacházíme snížené. Volné jsou však na hladině TBG nezávislé. Snížení TBG mohou být dále způsobena androgeny, steroidy, jaterní cirhózou, malnutricí, hypertyreózou a nefrotickým syndromem. /4/

13 3. Vzájemné vztahy endokrinního a imunitního systému Za pojítko lze považovat cytokiny. Jsou to mediátory širokého spektra biologických aktivit. Jsou zapojeny v síti, zprostředkovávají nejen mezibuněčnou komunikaci, ale též výměnu informací mezi imunitním systémem a jinými systémy organismu (např. neuroendokrinním). /8/ 3.1 Estrogeny Výrazná převaha žen mezi pacienty většiny autoimunitních chorob ukazuje, že jednu z permisivních funkcí při vývoji těchto chorob mohou mít pohlavní hormony. Estrogeny mají tendenci inhibovat T buňky vazbou na receptory, a tak umožňují zvýšenou produkci protilátek B-buňkami. U pacientů se SLE se zjistil abnormální metabolismus estrogenů vedoucí k jejich zvýšené tvorbě a k redukci androgenů. /9/ Ukázalo se, že při autoimunitních chorobách je změněná sekrece i dalších hormonů a že je narušen vztah mezi imunitním systémem a hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikální (HPA) a laktotropní osou. /9/ 3.2 Hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikální osa Aktivaci imunitního systému možno chápat jako jeden ze stresů, v důsledku kterého se aktivuje HPA osa. V místě rozvíjejícího se zánětu vznikají poplachové cytokiny (IL-1, TNF-alfa, IL-6). Ty pak působí na HPA osu. Není však dostatečně potvrzeno, zda tyto reakce jsou primárními projevy choroby, či jen sekundárními důsledky. Osa HPA může být příčinou změn cirkadiálních rytmů, jak bylo prokázáno u pacientů s revmatoidní artritidou (RA). U nemocných s těžkým průběhem RA bylo prokázáno, že mizí postupně cirkadiální rytmus plazmatické koncentrace volného endogenního kortizolu a že u středně těžkých nemocných se posunuje diurnální maximum endogenní kortizolemie k časnějším ranním hodinám. Přitom reakce na podání ACTH si zachovává normální charakter jako u zdravých osob. Změny cirkadiálních rytmů způsobené HPA způsobují kolísání krevních koncentrací cirkulujících cytokinů, zvláště IL-6 a TNF-alfa. Jejich hladiny během dne korelují se subjektivními potížemi nemocných, jako je ranní ztuhlost, únava, teplota, bolesti a otoky kloubů. Změny cirkadiálního rytmu lze upravit podáním exogenních

14 glukokortikoidů. Endogenní glukokortikoidy působí po navázání na svůj receptor jako regulátor transkripce DNA a je popsána řada jejich účinků. /10/ 3.3 Laktotropní osa Je potvrzena spoluúčast prolaktinu v patogenezi autoimunitních chorob. Určitá část nemocných se systémovým lupus erytematodes (SLE) má zvýšené hladiny prolaktinu v séru. /11/ Prolaktin je důležitým imunomodulačním hormonem, secernovaným v adenohypofýze. Prolaktinu podobné molekuly jsou secernovány také lymfocyty, především B lymfocyty. Takto vzniklý prolaktin podporuje mitogenezi a diferenciaci lymfocytů /12-13/. U lidských makrofágů byla prokázána indukce tvorby interferonu gama (INF-gama) navozená prolaktinem. /14/ Guiterrez a kol. /15/ sledovali hypotalamo-hypofyzární osu a sekreci prolaktinu. Po stimulaci tyreoliberinem (TRH) u pacientů s revmatoidní artritidou však v sekreci prolaktinu hypofýzou oproti kontrolám neshledali žádné významné rozdíly, což by podporovalo význam prolaktinu syntetizovaného aktivovanými lymfocyty na periférii. Jiná studie /16/ zabývající se otázkou hypotalamohypofyzární osy sledovala pacienty se SLE. U skupiny pacientů s nízkou aktivitou onemocnění nebylo rozdílů v sekreci prolaktinu ani kortizolu ve srovnání s kontrolní skupinou, naproti tomu Guiterrez a kol. /17/ prokázali určitý stupeň dysfunkce HPA osy a prolaktinové sekrece u SLE aktivních pacientů při stimulačních testech s TRH. 3.4 TSH TSH je hormon s přímým významem pro imunitu, podporuje tvorbu protilátek, proliferaci lymfocytů T a B a NK-aktivity stimulované IL-2. /18/ V závislosti na působení hypotalamohypofyzární osy TSH rovněž prodělává cirkadiální rytmus, jeho produkce se zvyšuje v noci. Hladina TSH během dne je charakterizována pulzy - celkem pozorujeme asi 9 pulzů za den. Amplituda jednotlivých pulzů je 2,2-3,6 IU/ml. Při dysfunkci štítné žlázy se amplituda zvětšuje. Glukokortikoidy a chronické onemocnění amplitudu snižují. /4/ 3.5 Prostaglandiny

15 Prostaglandiny jsou modulátory zánětu a imunitní odpovědi. Na orgánové úrovni se uplatňují krom jiného při regulaci funkce endokrinních žláz. /19/ 4. Autoimunní tyroiditidy Klinicky závažné dysfunkce štítné žlázy u dospělých jsou nejčastěji důsledkem primárního poškození tyreoidey autoimunitou. /20/ Nejfrekventovanější formou je Hashimotova tyroiditida (HT), jejíž prevalence je 3-5 % pro ženy. Častější výskyt u žen oproti mužům je v poměru 8:1. /4/ 4.1 Etiopatogeneze autoimunitních tyroiditid (AT) Etiologie je neznámá. Předpokládá se, že autoimunita začíná zánětlivým procesem, možná infekčního původu přímo ve štítné žláze. Zánětlivé buňky produkují interferon gama (INF-gama) a další cytokiny. Ty vyvolávají de novo expresi HLA DR na membránách buněk tyroidey (tyrocytů). Tak se mohou tyrocyty projevit jako nabízeči antigenu, jímž jsou jejich vlastní buněčné proteiny. Tyto antigeny jsou rozpoznány autoreaktivními T a B lymfocyty. Následná aktivace T buněk může vyústit v produkci autoprotilátek B lymfocyty a destrukci žlázy cytotoxickými T lymfocyty. /2/ Třímolekulový komplex antigen prezentující buňka-antigen-t buňka je silně polarizovaný na reakce typu Th1 a Th2, které mohou podněcovat různé imunopatologické reakce. Nevyváženost buněk Th1/Th2 může přispívat k převaze imunitní odpovědi určitým směrem. Th1 a Th2 se odlišují se spektrem charakteristických cytokinů. IL-12 produkovaný B-lymfocyty a makrofágy způsobuje diferenciaci potenciálních pomocných lymfocytů (Th0) do podtypu Th1, který je zodpovědný především za rozvoj buňkami zprostředkované imunity. IL4 zase ovlivňuje Th0 směrem k diferenciaci na fenotyp Th2, který je více zodpovědný za protilátkovou produkci. Převaha Th1 zprostředkovaná imunitní reakce je asociována s některými chorobami, jako jsou HT, RA, diabetes mellitus, roztroušená skleróza, juvenilní idiopatická artritida, Hashimotova tyroiditida. Převaha Th2 imunitní reakce je asociovaná např. s Gravesovou chorobou (GCh), SLE, HIV infekcí, sklerodermií, alergickým onemocněním. /20, 21/

16 IL 12 IL 4 Th0 Th1 Th2 INF-gama, alfa IL-1, IL-13 TNF-beta, IL-2 IL-10, IL-5 Specifické jsou u AT abnormity T buněčné imunity, zejména redukce supresorových T buněk. /4/ AT je charakterizována přítomností protilátek proti tyreoglobulinu (anti-tg), zvláště při intenzivní jodaci - intenzivním podávání jodu. Dále výskytem protilátky proti tyreoperoxidáze (antitpo). Tyreoperoxidáza participuje na biosyntéze T4. V běžné populaci se vyskytují anti-tpo v 8-9 % a anti-tg v 18 %. U HT nalézáme anti-tpo v % a anti-tg v %. U GCh anti- TPO v % a anti-tg v 33 %. Pro obě nemoci je senzitivnější a specifičtější nález anti-tpo. Frekvence obou protilátek narůstá s věkem. /23/ Termín autoimunitní tyroiditida zahrnuje GCh, HT a jiné, jako je poporodní tyroiditis nebo subakutní tyroiditida. /24/ Overlap HT s extratyroidální manifestací GCh není zřídkavý. /25/ GCh, HT a hypotyreoidismus nejsou totálně oddělené jednotky. Pretibiální myxedém, lymfocytová infiltrace štítné žlázy, defekty supresorových T buněk, postižení očních svalů, tyroidálně specifické protilátky jsou popisovány u všech tří z těchto klasických poruch. Je možné si představit, že klinické projevy hypertyreoidismu, hypotyreoidismu a eutyroidní strumy reflektují predominanci imunologických vlivů v čase. Podporou této představy jsou pozorování eutyroidní GCh s oftalmopatií a průběh HT do hypofunkčního stadia. Přítomnost HLA B8 a HLA DR3 antigenu je společný cluster pro GCh a HT. /26/ Běžně se u AT vyskytují protilátky proti DNA (anti-dna) a revmatoidnímu faktoru (RF). U GCh choroby byly anti-dna nalezeny až v 90 %, u několika kazuistických pozorování byl prezentován současný výskyt SLE. /27/ U GCh jsou nalézány častěji antinukleární protilátky (ANA), u HT ne však signifikantně více v porovnání s kontrolní skupinou bez autoimunitního onemocnění. /28/

17 Prevalence RA u GCh nebývá zvýšená, na rozdíl od HT, ale u těchto pacientů byly popisovány vysoké titry revmatoidního faktoru (RF). /29/ 4.2 Hypotyreóza Hypotyreóza je nejčastěji důsledkem HT, v USA na druhém místě jako důsledek ablace štítné žlázy radioaktivním jodem, použitým v léčbě GCh. HT je charakterizována lymfocytární infiltrací štítné žlázy a její zvětšením. Dalšími příčinami hypotyreózy jsou endstage GCh, stav po chirurgické tyreotomii, zevní iradiaci, amyloidóza, lymfom, sklerodermie a další. /4/ Léčba hypotyreózy Nadbytek hormonů štítné žlázy může indukovat osteoporózu. /25/ Podle Flodorowského a kol. /30/ však samotná substituce T4 nepředstavuje riziko pro vznik osteoporózy při 9leté substituci. Dlouhodobě (průměrně 20 let) užívané hormony štítnice v substituční léčbě vedly k výrazné osteopenii. /31/ Nebyl potvrzen vznik osteoporózy, ale osteopenie za přispění rizikových faktorů: dlouhotrvající léčba, klinicky manifestní hypertyroidismus, vysoký věk, menopauza, totální tyreoidectomie. /32, 33/ 4.3 Hypertyreóza Nejčastější příčinou hypertyreózy je GCh. Jde o příklad naléhavé endokrinní autoimunity. Patogeneze je podobná jako u HT. V etiopatogenezi hypertyreoidního stavu má hlavní úlohu thyroid stimulatin antibody (TSI), vznikající proti thyroid stimulating hormonovému receptoru (TSH receptor). Více než inhibice hormonální produkce se uplatňuje charakter antireceptorového onemocnění, podobně jako u myasthenia gravis, TSI stimulují tyrocyty k excesivní tvorbě tyroxinu. Long acting thyroid stimulator (LATS) a jiné protilátky hrají určitou roli u vzniku tyreotoxikózy, akropachie, oftalmopatie, ale mechanismus není dosud plně objasněn. Oftalmopatie je myopatický proces generovaný jak vlivem T cytotoxických buněk, tak antioftalmických protilátek. /4/ Další příčinou hypertyreózy může být hyperfunkční fáze HT. Vzácnými příčinami jsou: toxický adenom, toxická multinodulární struma, folikulární karcinom, subakutní granulomatózní tyroiditis,

18 subakutní lymfocytární tyroiditis, hydatiformní mola, choriokarcinom, TSH produkující pituitární tumor a další. Ektopickou produkcí jsou známy ovariální teratom a metastázy folikulárního karcinomu. /4/ Léčba hypertyreózy Léky, jako je propylthiouracil nebo methimazol, způsobují přibližně v 1-5 % polyartralgie, urtikarii a rash. Po podávání tyreostatik se může vyvinout syndrom připomínající RA nebo SLE. U léčby propylthiouracilem byl popsán i lupus-like syndrom (někdy bývá asociován s vaskulitidou). Karbimazol může zřídka způsobit artralgie. /26, 4/ 5. Revmatologické projevy u tyreopatií Štítná žláza ovlivňuje prostřednictvím hormonů funkci jednotlivých buněk pojivových tkání a tím i celého muskuloskeletálního systému. Tyreopatie je spojena s řadou dobře definovaných revmatologických projevů. U některých onemocnění štítné žlázy se dokonce jedná o první manifestní příznaky. /1/ 5.1 Revmatologické symptomy u hypotyreózy Klasickým projevem hypotyroidismu je myxedém. Manifestace z revmatologického hlediska zahrnuje především tenosynovitidu flexorů ruky, karpální syndrom, myopatie, artropatie připomínající artritidu a pseudodnu. /26, 34/ Myxedémová artropatie Artropatie u nemocí štítné žlázy je vzácná. U hypotyreózy se může objevit synoviální výpotek a ztluštění synovie předstírající RA. Laboratorně můžeme nalézt zrychlenou sedimentaci erytrocytů a hypergamaglobulinemii. Diferenciální diagnostika může být složitější zejména při postižení drobných kloubů rukou a může vést k počáteční diagnóze revmatoidní artritidy. Nicméně synoviální tekutina je většinou nezánětlivého charakteru a může být spjata se vzestupem viskozity. /34/ Charakteristické projevy artritidy u hypotyreózy jsou kloubní ztuhlost, bolesti, otoky, zhrubění a výpotky. Ranní ztuhlost u hypotyreózy trvá méně než 30 minut a chybí známky akutního zánětu. /34/

19 Topograficky bývají postiženy velké klouby, zejména kolenní. Může být postižené též radiokarpální skloubení, drobné klouby rukou a nohou, často bilaterálně. /35/ Výpotek bývá většinou nezánětlivého charakteru. Počet buněk při analýze synoviálního výpotku bývá nižší než 1000/mm 3. /1/ Občas může obsahovat krystaly calciumpyrofosfátdihydrátu, které jsou uloženy intra- i extracelulárně. Doposud nebyly popsány příznaky pseudodnavého záchvatu. Koincidence hypotyreózy s pyrofosfátovou artropatií byla publikována Alexandrem a spol. /36/ Ze 105 pacientů s pyrofosfátovou artropatií mělo 10,5 % hypotyreózu v porovnání s 2,1 % pacientů s osteoartrózou. Dorwart a Schumacher (1975) uvádějí u 7 z 12 pacientů nález chondrokalcinózy na rtg snímku kolene. /37/ Nálezy v synoviálním výpotku u hypotyreózy: /34/ - méně než 1000 leukocytů na mm 3 - často přítomné krystaly pyrofosfátů - vysoká viskozita výpotku - v 50 % případů zvýšení celkového proteinu Všechny příznaky artropatie obyčejně vymizí do dvou týdnů od substituce hormony štítné žlázy. Naproti tomu příznaky flexorové tenosynovitidy perzistují i týdny po vymizení kloubních příznaků. /34/ Artropatie předstírající RA Je druhou v literatuře popisovanou podskupinou kloubních projevů u hypotyreózy. Průběh může být agresivní a s pozitivitou revmatoidních faktorů. /26/ Z tohoto pohledu je zajímavá práce LeRiche a Bella. /38/ Sledovala 15 pacientů s HT a současně přítomnou artritidou. Pouze 2/15 pacientů měli myxedém, 8/15 incipientní hypotyroidismus a 5/15 bylo eutyroidních. Nemocní byli rozděleni do dvou skupin podle přítomnosti/nepřítomnosti revmatoidních faktorů (RF). Ve skupině RF negativních jich bylo devět, vyvinula se u nich středně těžká artritida, nebyly přítomny revmatoidní uzly ani eroze. K ovlivnění symptomů artritidy postačila nesteroidní antirevmatika. Šest z patnácti v druhé skupině mělo, při pozitivitě RF, těžší artritidu, přítomny byly uzly a rtg nález erozí. HLA DR4 antigen byl přítomen u 33 % nemocných první skupiny a 67 % druhé skupiny. První skupinu tvořil subset pacientů s HT a

20 séronegativní polyartritidou. Druhá skupina velmi pravděpodobně představovala koexistenci RA a HT Fibrotizující kapsulitida a fibrozitida Nalézá se až u 25 % nemocných s hypotyreózou, zejména v oblasti ramenního kloubu. Humeroskapulární periartritida je popisována až v 6,7 % případů. /1, 34/ Syndrom karpálního tunelu (kompresní syndrom) Častějším znakem postižení rukou je tenosynovitida flexorů a zhrubnutí ligamentum transverzum, což může mít za následek vývoj syndromu karpálního tunelu. Vyskytuje se asi u 7 % hypotyreóz. Je výsledkem akumulace mucinózních hmot extraneurálně. Příčina vývoje je multifaktoriální. Postižení karpálního tunelu u hypotyreózy zahrnuje přímý tlak edematózního ligamentum carpale transversum na nervus medianus, infiltraci peri- a endoneuria a dysfunkci neuronálního metabolismu v důsledku hypotyreoidního stavu. Příznakem jsou akroparestezie. Syndrom karpálního tunelu způsobený hypotyreózou zpravidla ustoupí po substituční léčbě. /26, 34/ Myxedémová myopatie Důležitým příznakem hypotyreózy je i myopatie. Svalová bolest, ztuhlost a nárůst svalové hmoty (hypertrofie) u myxedému je označovaná jako Hoffmanův syndrom. Podobné příznaky u dětí se označují jako Kocher-Debré-Semelaigne syndrom. Postiženy jsou především proximální svaly. Laboratorní vyšetření odhaluje zvýšení kreatinfosfokinázy (CK) 1,5-10x, které je důsledkem zvýšené propustnosti membrán, tedy ne jejich disrupce, jako je tomu u zánětlivých myopatií. I při vzestupu enzymů nebývá slabost dominujícím projevem. Při biopsii svalů zánětlivé známky nenalezneme, abnormity jsou ale časté, hlavně atrofie vláken II. typu. Elektromyografické vyšetření (EMG) ukazuje menší a kratší akční potenciál (AP) a větší procento potenciálů polyfázických. Fibrilace se může vyskytnout, ale spíše je zřídkavá. Při substituční terapii se CK upraví do 9 týdnů a svalová hypertrofie se normalizuje během 6 až 8 měsíců. V některých bioptických nálezech ze svalu je možno pozorovat zánětlivý infiltrát a destrukce myofibril. Může jít o spojení

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY MUDr. Kašpárek Richard, Ph.D. Ortopedické oddělení FN Ostrava Primář MUDr. Cichý Z., Ph.D.

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek OSTEOARTRÓZA diagnostika a léčba MUDr. Tomáš Šebek Oficiální definice: Osteoartróza je stav synoviálního kloubu charakterizovaný ztrátou chrupavky (chondropatie) a současnou odpovědí periartikulární kosti

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Patologie endokrinního systému

Patologie endokrinního systému Patologie endokrinního systému Hypofýza uložena v tureckém sedle řízena hypotalamem (hypotalamo-hypofyzární osa) podle informací z periferie liberiny, statiny části: adenohypofýza (tvoří hormony řídící

Více

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Markéta Vojtová Revmatoidní artritida (RA) Zánětlivé onemocnění pojivové tkáně Postihuje převážně klouby Postihuje klouby symetricky Postihuje několik kloubů najednou Charakter vleklého

Více

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA-SCHÖNLEINOVA PURPURA (HSP) Henochova-Schönleinova purpura (HSP) je systémová vaskulitida dětského věku s převážným

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Cytokinový profil v periferii pacientů s osteoartrózou. rukou a genetické pozadí

Cytokinový profil v periferii pacientů s osteoartrózou. rukou a genetické pozadí Cytokinový profil v periferii pacientů s osteoartrózou rukou a genetické pozadí DNA Analýza XI Praha 1/6/214 Primární osteoartróza (OA) I. degenerativní kloubní onemocnění, výskyt stoupá s věkem eroze

Více

Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o. Herpetické viry a autoimunita K.Roubalová Vidia s.r.o. Vztah infekce k autoimunitnímu onemocnění Infekce = příčina autoimunitního onemocnění Infekce = spouštěč autoimunitního procesu Infekce progrese onemocnění

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN ZÁKLADNÍ ÚKOLY IMUNITNÍHO SYSTÉMU: - OBRANA PROTI PATOGENŮM - ODSTRAŇOVÁNÍ ABNOMÁLNÍCH BUNĚK (NÁDOROVÝCH, POŠKOZENÝCH ) BUŇKY IMUNITNÍHO

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

ARTRÓZA. Markéta Vojtová

ARTRÓZA. Markéta Vojtová ARTRÓZA Markéta Vojtová Artróza (osteoartróza) 1 Degenerativní poškození kloubní chrupavky Poškození chrupavky ulcerace a zhrubnutí odlupování změny na kosti pod chrupavkou (cysty, trhlinky) Reakce na

Více

hypotyreózy u stárnoucích žen

hypotyreózy u stárnoucích žen Význam včasného záchytu hypotyreózy u stárnoucích žen Jan Jiskra, Zdeňka Límanová 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Prevalence tyreopatií Kongenitální hypotyreóza: 1:4000 Tyreopatie v dětství a adolescenci:

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Stanovení protilátek proti parietálním buňkám žaludku a jejich typizace

Stanovení protilátek proti parietálním buňkám žaludku a jejich typizace Stanovení protilátek proti parietálním buňkám žaludku a jejich typizace Ivana Stiborová a kol. ZU UL OLI CIM XVII. ČASOMIL Český A Slovenský Odborný Meeting Imunologických Laboratoří 12. 14. 6. 2013 v

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Vladimír Palička Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Osteocentrum Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové BIOLAB, Hradec Králové, 31. května

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Limbická encefalitida

Limbická encefalitida Limbická encefalitida Eva Havrdová Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Limbická encefalitida (LE) heterogenní skupina autoimunitně podmíněných onemocnění

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Fejfárková Z., Pikner R. Oddělení klinických laboratoří, Klatovská nemocnice a.s., Klatovy, pikner@nemkt.cz Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru (anti

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní

Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Multiorgánové selhání po návratu z termálních lázní Josef Polák Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii?

Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? Má vyšetřování tyreoglobulinu význam i mimo tyreoidální onkologii? V. Zamrazil (1,2) R. Bílek (1) 1. Endokrinologický ústav Praha, ČR 2. Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha Co je to tyreoglobulin (Tg)?

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu. Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK

Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu. Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK Klinický význam protilátek proti C1q složce komplementu Eliška Potluková 3. Interní klinika VFN a 1. LF UK 1. Úvod 1. C1q, C1q a apoptóza, C1q u SLE 2. Anti-C1q, patogenita anti-c1q 3. Stanovení anti-c1q

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

OSTEOPORÓZA. Markéta Vojtová

OSTEOPORÓZA. Markéta Vojtová OSTEOPORÓZA Markéta Vojtová Kost 1 Metabolicky aktivní orgán mechanická role + zásobárna minerálů organická složka (osein = kolagenní fibrily) anorganická složka (Ca, P, F) Maximum kostní hmoty 3. dekáda

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Henoch-Schönleinova purpura

Henoch-Schönleinova purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Henoch-Schönleinova purpura Verze č 2016 1. CO JE HENOCH-SCHÖNLEINOVA PURPURA 1.1 Co je to? Henoch-Schönleinova purpura je onemocnění, při kterém dochází k

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Vstupní údaje... 1 Identifikační údaje pacienta... 1 Identifikační údaje centra... 1 Vstupní vyšetření... 2 Vstupní

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění Informační a komunikační technologie v podpoře e národnn rodních registrů vybraných onemocnění P. Hanzlíček, V. Faltus, J. Zvárov rová EuroMISE centrum, Oddělen lení medicínsk nské informatiky, Ústav informatiky

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Funkční tyroidální poruchy

Funkční tyroidální poruchy Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/006/133 Funkční tyroidální poruchy

Více

Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře

Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře Základní algoritmus detekce poruch štítné žlázy v denní praxi lékaře Prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc., Ambulance pro metabolická onemocnění a poruchy výživy, Poliklinika II, Bří Štefanů 895, Hradec Králové

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu.

Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. 1.2 OBECNÁ ČÁST OSTEOARTRÓZA 1.2.1 Osteoarthrosis deformans definice Osteoartróza (OA) je degenerativní, pomalé a progresivní onemocnění chrupavky synoviálního kloubu. Všechny stavy a procesy, které mění

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Základy FRM v interní medicíně

Základy FRM v interní medicíně Prof. Základy FRM v interní medicíně Cytokiny - komunikační jazyk buněk Praha, 3. a 4. října 2011 Všechna práva vyhrazena Presentované informace jsou autorským dílem prof. Ivo Bianchiho Všechna práva jsou

Více

Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen

Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen Stanovení SHBG při sledování neplodnosti žen Dana Sichertová Centrální laboratoř biochemie, Nemocnice Třebíč SHBG globulin vážící sexuální hormon SHBG, jeho vznik a vlastnosti transportní protein pro testosteron

Více

CRP v séru Abstrakt Fyziologická variabilita Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

CRP v séru Abstrakt Fyziologická variabilita Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci CRP v séru Abstrakt C-reaktivní protein (CRP) patří mezi reaktanty akutní fáze s rychlou odpovědí. Je produkován játry, jeho plazmatická koncentrace se zvyšuje již 6 hodin po vypuknutí zánětlivého procesu

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy IMUNOGENETIKA II TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e x F2 y y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e 3 4 x 3 4 F2 - - y y Transplantace orgánů,, které

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Candle Verze č 2016 1. CO JE CANDLE 1.1 Co je to? Chronická atypická neutrofilní dermatóza s lipodystrofií a zvýšenou teplotou (CANDLE) patří mezi vzácná dědičná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 9 4 Autoimunita AUTOIMUNITA

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, Česká Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Nakládalová, M. 1, Pešáková, L. 2, Nakládal, Z. 2, Bartoušek, J. 3, Fialová, J. 1 1 Klinika pracovního lékařství a 3 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc

Více