HYPERSENZITIVITA = PŘECITLIVĚLOST = ALERGIE alergen = antigen vyvolávající alergickou reakci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYPERSENZITIVITA = PŘECITLIVĚLOST = ALERGIE alergen = antigen vyvolávající alergickou reakci"

Transkript

1 HYPERSENZITIVITA, AUTOIMUNITA - TERMINOLOGIE ALERGICKÉ A AUTOIMUNITNÍ CHOROBY HYPERSENZITIVITA = PŘECITLIVĚLOST = ALERGIE alergen = antigen vyvolávající alergickou reakci HYPERSENZITIVITA I. typu - časná, zprostředkovaná protilátkami IgE II. typu - cytotoxická, zprostředkovaná IgG (IgM) III. typu - vyvolaná imunitními komplexy Ag-Ab IV. typu - oddálená, buněčného typu V. typu - antireceptorová (řadí se k II. typu) AUTOIMUNITA autoimunitní reakce - imunitní (protilátková, buněčná) reakce namířená proti antigenům vlastního těla autoimunitní choroba - imunitní reakce, při níž dochází k poškození tkání a klinickým projevům složky POROVNÁNÍ HYPERSENZITIVNÍCH REAKCÍ reaktivní čas I.typ IgE žírné b. minuty II.typ III.typ IgG, IgM komplex komplem. Ag-Ab Ab Ne, Mφ,NK hodiny hodiny dny IV.typ T lymfocyty makrofágy dny autoimunita ± přenos možný sérem sérem sérem působení antihistaminik buňkami HYPERSENZITIVITA I. TYPU časná přecitlivělost indukovaná alergenem a modulovaná reakcí Th2 typu zprostředkovaná protilátkami IgE hlavní mediátorovou buňkou je žírná buňka po navázání molekul IgE na Fc receptory žírných buněk a jejich přemostění alergenem dochází k degranulaci žírných buněk a uvolnění mediátorů zánětu časné mediátory - histamin, serotonin, PAF pozdní mediátory, metabolity kyseliny arachidonové - prostaglaniny, leukotrieny uplatňuje se u alergických chorob atopie = geneticky podmíněná hypersenzitivita I. typu na vdechnutý nebo polknutý alergen anafylaxe = akutní celková hypersenzitivní reakce I. typu HYPERSENZITIVITA II. TYPU reakci zprostředkovávají protilátky IgG, (IgM) cytotoxická reakce vyvolaná komplementem, případně cytotoxickými buňkami (ADCC), fagocytózou apod. obdobná reakce však nastává i po transfúzi krve reagují přítomné anti-a, nebo anti-b protilátky často spojená s autoimunitou autoimunitní hemolytická anémie idiopatická trombocytopenická purpura součást systémových autoimunit (antinukleární protilátky u SLE) HYPERSENZITIVITA II. (V.) TYPU do II. typu se řadí i antireceptorová reakce, která nevyvolá lýzu buněk, ale změnu její funkce vazba na acetylcholinový receptor - inhibice aktivity myastenia gravis vazba na receptor pro inzulin - inhibice aktivity diabetes mellitus vazba na receptor pro TSH - stimulace aktivity hyperthyreóza koček

2 AUTOPROTILÁTKY PŘI MYASTENIA GRAVIS neuron ZDRAVÉ ZVÍŘE acetylcholinové receptory sval postsynaptická membrána spojovací záhyby neuron POSTIŽENÉ ZVÍŘE protilátka proti receptoru sval HYPERSENZITIVITA III. TYPU zprostředkovaná imunokomplexy antigenu s protilátkou protilátky mohou být namířeny proti vlastním i cizím antigenům reakce vzniká, pokud se imunokomplexy vyskytují v nadměrném množství ukládají se patologicky v cévách, ledvinách apod. vaskulitidy, glomerulonefritidy, endokarditidy, artritidy je součástí systémových autoimunitních chorob SLE, imunitní artritidy HYPERSENZITIVITA IV. TYPU oddálená přecitlivělost vzniká po indukci antigenem, modulovaná Th1 typem odpovědi - reakce buněčného typu je charakteristická pro reakci na intracelulární bakterie, ale i na některé neinfekční antigeny imunitní reakce na mykobakteriovou infekci při intradermální aplikaci - tuberkulinová reakce Th1 jsou označovány lymfocyty oddálené přecitlivělosti T DTH, které aktivují makrofágy jiný typ reakce modulované Th1 je zprostředkovaný efektorovými Tc lymfocyty transplantační reakce směsné alergie kontaktní dermatitidy SYSTÉMOVÉ AUTOIMUNITNÍ CHOROBY SYSTÉMOVÉ AUTOIMUNITNÍ CHOROBY V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ Multiorgánové choroby s častou manifestací v muskuloskeletárním systému - revmatické choroby Systémový lupus erythematosus Revmatoidní artritida a další formy imunitních artritid Sjögrenův syndrom Systémová sklerodermie Polymyositida dermatomyositida Smíšené onemocnění pojiva Smíšené a překryvné syndromy Vaskulitidy Antifosfolipidový syndrom Relabující polychondritida, eosinofilní fascitida, syndrom eosinofilie-myalgie SYSTÉMOVÉ AUTOIMUNITNÍ CHOROBY VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ Multiorgánové choroby s hlavní manifestací v muskuloskeletárním systému nespecifické klinické příznaky horečka neovlivnitelná antibiotiky, ovlivnitelná kortikoidy přítomnost autoprotilátek různého typu Systémový lupus erythematosus artritidy Polymyositida dermatomyositida Jiné kombinace (polyartritida/polymyositida) (Vaskulitidy)

3 VZÁJEMNÉ VZTAHY SYSTÉMOVÝCH AUTOIMUNITNÍCH CHOROB DIAGNOSTIKA SYSTÉMOVÝCH AUTOIMUNITNÍCH CHOROB Polymyositidy, neuritidy polyartritidy SLE anémie, trombocytopenie Anamnestické údaje Plemená predispozice, věk (střední až starší) Chronický průběh Dosavadní úspěch léčení (antibiotika x kortikoidy) přítomnost autoprotilátek různého typu Klinické vyšetření Horečka, nespecifické příznaky Polyartritida, polymyositida (polyneuritida) Postižení jiných orgánů (kůže, sliznice, krevní elementy, ledviny) choroby kůže glomerulonefritidy Paraklinické a laboratorní vyšetření Typ artritidy (imunitní x infekční, erosivní x neerosivní) Biochemický průkaz myositidy, glomerulonefritidy Hematologický průkaz anémie, změny leukogramu Průkaz autoprotilátek a další imunologické testy IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Pomocné metody Celková hladina imunoglobulinů Hladina cirkulujících imunoglobulinů Subpopulace lymfocytů Autoprotilátky Antinukleární protilátky SLE i jiné systémové autoimunity Revmatoidní faktor FA, ale i jiné artritidy i chronické záněty Coombs (v případě regenerativních anémií) Protilátky v orgánech (kůži, ledvinách) PATOGENEZE VZNIKU SLE GENETICKÁ PREDISPOZICE INFEKČNÍ VLIVY CYTOTOXICITA PROTILÁTEK KREVNÍ ELEMENTY UV záření OLIGOKLONÁLNÍ AKTIVACE B LYMFOCYTŮ AUTOPROTILÁTKY PŮSOBENÍ IMUNOKOMPLEXŮ KLOUBY LEDVINY SVALY KŮŽE SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS Etiologie přesná etiologie není známa, zřejmě komplex příčin - genetická predispozice, fyzikální vlivy, možná infekce Výskyt především u psů - německý ovčák, pudl, kólie, bígl, irský setr, pohlavní predispozice u psů nepotvrzena nejčastější stáří 5-8 let Příznaky apatie, chřadnutí, horečka neovlivnitelná antibiotiky ale kortikoidy artritida, glomerulonefritida, symetrické kožní léze kolem uší, na končetinách, eroze v tlamě (u koček), méně anémie, trombocytopenie, zřídka (do 5 %) perikarditida, pleuritida, nervové příznaky, Laboratorní nález někdy leukopenie ( CD8 + Ly), anémie cirkulující imunokomplexy proteinúrie pozitivní ANA test, RF (20 %), Coombs (20%), Ig v kůži (75%)

4 VÝSKYT PŘÍZNAKŮ PODLE RŮZNÝCH AUTORŮ ANTINUKLEÁRNÍ PROTILÁTKY (výskyt v %) Bennett 87 Fournel 92 Day 99 počet případů polyartritis polymyositis? 8? renální změny / p-úrie mukokutánní léze hemol. anémie trombocytopenie 23 4 Jaderná membrána a jaderné póry DNA, histony, nehistonové proteiny Ribonukleové kyseliny a ribunukleoproteiny Jaderná matrix fibrilární kostra jádra Jadérko (Různé součásti cytoplasmy) FREKVENCE VÝSKYTU ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK U ČLOVĚKA SLE 99 % SLE indukovaný léky 100 % Sklerodermie 97 % Smíšené onemocnění pojiva 93 % Polymyositida/dermatomyositida 78 % Sjögrenův syndrom 90 % ANTINUKLEÁRNÍ PROTILÁTKY U PSŮ Antinukleární protilátky se stanovují nepřímým imunofluorescenčním testem, většinou na heterologním buněčném substrátu Bližší charakteristika antinukleárních protilátek není dostatečně rozpracována pro SLE jsou významné protilátky proti histonům (60%), méně proti ENA (40%) - Sm, type 1, 2 protilátky proti dsdna (typické pro lidský SLE) jsou u psa vzácné typický je homogenní nebo zrnitý typ imunofluorescence ROZDĚLENÍ ARTROPATIÍ IMUNITNÍ ARTRITIDA nezánětlivé degenerativní, traumatické, neoplastické zánětlivé infekční neinfekční imunitně prostředkované

5 IMUNITNĚ ZPROSTŘEDKOVANÉ ARTRITIDY typ artritidy onemocnění Revmatoidní artritida frekvence (Bennett 1987) erozivní revmatoidní artritida 30 idiopatická polyartritida I 34 idiopatická polyartritida II 19 idiopatická polyartritida III 8 idiopatická polyartritida IV 6 polyartritis / polymyositis SLE ± erozivní Sjögrenův syndrom 6 13 REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Výskyt u psa, bez plemenné predispozice, častěji malá a trpasličí plemena méně u kočky, (popsáno i u kozy, prasete) Příznaky využívá se klasifikace lidské RA - 11 kritérií hlavní příznak - symetrická erozivní artritida u psů nejčastěji karpální, tarzální a meziprstní klouby rozsah postižení se postupně zvyšuje u postižených kloubů bolestivost, zduření, krepitace, laxita až luxace větší obtíže ráno, zlepšení během dne u akutních případů i systémové příznaky Diagnostika klinická kriteria (7, resp. 5 kriterií) + rentgenografie revmatoidní faktor - málo specifický zánětlivé změny v kloubu ( buňky, exudát), mikrobiologie negativní REVMATOIDNÍ ARTRITIDA DIAGNOSTICKÁ KRITERIA RA Strnulost po odpočinku Bolestivost a citlivost na tlak přinejmenším v jednom kloubu Otok alespoň jednoho kloubu Otok nejméně jednoho dalšího kloubu v průběhu 3 měsíců Symetrický otok kloubů Podkožní uzlíky nad výstupky kostí Destruktivní RTG změny typické pro revmatoidní artritidu Pozitivní aglutinační test séra na revmatoidní faktor Špatná precipitace mucinu ze synoviální tekutiny Charakteristické histologické změny v synoviální membráně Charakteristické histologické změny v podkožních uzlících IDIOPATICKÁ POLYARTRITIDA Výskyt u psa, méně u kočky, častěji velká plemena od 1,5 do 3 let výskyt častější než R.A. Formy I. nekomplikovaná II. Reaktivní (zánětlivá reakce mimo klouby) III. Enteropatická IV. Spojená s nádorovým bujením (mimo klouby) Příznaky Horečka, inapetence, anorexie Kulhání, ztuhlost (prohnutá záda), bolestivost kloubů Neerozivní artritida Další příznaky podle typu Diagnostika Klinická, rentgenologická, laboratorní

6 JINÉ TYPY IMUNITNÍCH ARTRITID JINÉ TYPY IMUNITNÍCH ARTRITID POLYARTRITIDA / POLYMYOSITIDA Podobná SLE (ANA neg.) Bolestivý postoj (těžko odlišit bolest kloubní od svalové) Neerozivní artritida Degenerativní svalová atrofie Zánětlivý infiltrát (neutrofilní) v kloubech i svalech POLYARTRITDA / MENINGITIDA Popsána u výmarských ohařů, pointrů, boxerů, bernardýnů, newfoundlandů, akita-inu Neerosivní symetrická artritida (ANA neg.) Zánět CNS (proteiny v cerebrálním moku, zvýšená kreatinfosfatáza) AMYLOIDÓZA ŠARPEJŮ Artritida hleznových kloubů (nejčastěji) Amyloidóza jater a ledvin (nwejčastěji) POLYARTRITIDA GREYHOUNDŮ typ erozivní artritidy s negativním mikrobiologickým i sérologickým vyšetřením JUVENILNÍ ARTRITIDA vzácné onemocnění u štěňat CHRONICKÁ PROGRESIVNÍ POLYARTRITIDA KOČEK postihuje téměř výhradně kocoury na vzniku se uplatňuje (asi) virová expozice FeLV / FIV buď jako artritida s periostální proliferací u mladých kocourů (1 až 5 let) nebo jako deformační (erozivní) artritida starších kocourů SJÖGRENŮV SYNDROM vzácná choroba u psů artritida konjunktivitida nedostatek tvorby slz a slin IMUNITNÍ MYOSITIDY Polymyositida onemocnění středních kategorií psů velkých plemen Strnulá chůze až svalová slabost Zvýšené hladiny kreatinkinázy a AST Biopsie svalů buněčná infiltrace, nekróza svalových vláken Dermatomyositida Závažné onemocnění kólií, šetlandských ovčáckých psů Myositida žvýkacích svalů Rekurentní bolestivé onemocnění temporálních a maseterových svalů Postihuje mladší kategorie velkých plemen (N.O), retrívři Myastenia gravis

IMUNODEFICIENCE V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH VÝVOJE BUNĚK. IMUNODEFICIENCE PRIMÁRNÍ vrozené, geneticky podmíněné poruchy imunitního systému

IMUNODEFICIENCE V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH VÝVOJE BUNĚK. IMUNODEFICIENCE PRIMÁRNÍ vrozené, geneticky podmíněné poruchy imunitního systému KLINICKÁ IMUNOLOGIE - PORUCHY IMUNITNÍHO SYSTÉMU V humánní medicíně představuje výzkum, diagnostika a terapie chorob imunitního systému samostatný obor klinická imunologie s podobory revmatologie, alergologie

Více

Poruchy imunity imunodeficity alergie stavy autoimunity

Poruchy imunity imunodeficity alergie stavy autoimunity Poruchy imunity imunodeficity alergie stavy autoimunity MUDr. Drahomíra Rottenbornová Imunodeficity chybí nebo je porušena některá ze součástí imunitního systému infekce u takto postižených jedinců mohou

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústav klinické imunologie a alergologie Účinnost od 1.7.2015 Verze č. 05 Tímto předpisem se ruší Laboratorní příručka, verze 04; platná od 1.7.2014 Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis

Více

Systémový lupus erythematodes prototyp autoimunitní choroby, diagnostika a léčba

Systémový lupus erythematodes prototyp autoimunitní choroby, diagnostika a léčba Přehledové články 177 Systémový lupus erythematodes prototyp autoimunitní choroby, diagnostika a léčba doc. MUDr. Pavel Horák, CSc., MUDr. Martina Skácelová, MUDr. Andrea Smržová, doc. MUDr. Josef Zadražil,

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová. Seznam excerpovaných časopisů

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová. Seznam excerpovaných časopisů Referátový výběr z revmatologie č. 3/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s degenerativním onemocněním kloubů Ošetřovatelský proces u nemocných s kolagenózami

Ošetřovatelský proces u nemocného s degenerativním onemocněním kloubů Ošetřovatelský proces u nemocných s kolagenózami Ošetřovatelský proces u nemocného s degenerativním onemocněním kloubů Ošetřovatelský proces u nemocných s kolagenózami Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Degenerativní onemocnění = Artróza 1 Poškození

Více

Buněčná a humorální odpověď u hlubokých pyodermií psů a reakce na terapii

Buněčná a humorální odpověď u hlubokých pyodermií psů a reakce na terapii VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ Klinika chorob psů a koček KLINIKA PRO PSY A KOČKY V OLOMOUCI MVDr. František ŠPRUČEK Buněčná a humorální odpověď u hlubokých

Více

Systémová onemocnění pojiva (I.)

Systémová onemocnění pojiva (I.) 173 Systémová onemocnění pojiva (I.) MUDr. Martin Žurek III. interní klinika FN Olomouc Systémová autoimunitní onemocnění pojiva postihují četné orgánové systémy. Velmi časté jsou projevy těchto chorob

Více

Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů

Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 3/2003 Odborný redaktor: Prof. Mudr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 1214-5068 Svazek 43 Literární a technická

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Seznam excerpovaných časopisů REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 2/2003 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 43 Literární a technická

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Referátový výběr z revmatologie č. 1/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ENBREL 25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje etanerceptum 25 mg. Etanercept

Více

Zánětlivé myopatie. Fakultná nemocnicia s poliklinikou Bratislava Ružinov, Neurologická klinika SZU, Centrum pro neuromuskulárna onemocnění

Zánětlivé myopatie. Fakultná nemocnicia s poliklinikou Bratislava Ružinov, Neurologická klinika SZU, Centrum pro neuromuskulárna onemocnění Zánětlivé myopatie patogeneze, diagnostika a léčba Doc. MUDr. Peter Špalek, Ph.D. Fakultná nemocnicia s poliklinikou Bratislava Ružinov, Neurologická klinika SZU, Centrum pro neuromuskulárna onemocnění

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Revmatická onemocnění v dětském věku. Pavla Doležalová Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LFUK Ke Karlovu 2, Praha 2

Revmatická onemocnění v dětském věku. Pavla Doležalová Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LFUK Ke Karlovu 2, Praha 2 Revmatická onemocnění v dětském věku Pavla Doležalová Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LFUK Ke Karlovu 2, Praha 2 Bolest či porucha funkce končetiny - projev onemocnění různých orgánových systémů

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

Paraziti - alergie, imunomodulace

Paraziti - alergie, imunomodulace Cyklus seminářů v Lékařském domě 6. duben 2010 Paraziti - alergie, imunomodulace Pořádající společnosti: Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Program: Koordinátor:

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

Současné trendy v diagnostice a léčbě revmatoidní artritidy

Současné trendy v diagnostice a léčbě revmatoidní artritidy 340 Přehledové články Současné trendy v diagnostice a léčbě revmatoidní artritidy doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK Praha

Více

Vypracované otázky z patofyziologie

Vypracované otázky z patofyziologie Vypracované otázky z patofyziologie 1.Vysvětlete význam pojmů: symptom, syndrom, nemoc, etiologie, patogeneze Symptom = příznak, změna, kterou pacient vnímá jako možný nebo zřetelný zdravotní problém;

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů

Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů Slovníček pojmů užitečných při bolestech kloubů Agrekan Vysokomolekulární proteoglykan, obsažený v mezibuněčné hmotě kloubní chrupavky. Jeho molekula je složena z centrálního bílkovinného řetězce, na který

Více

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076

Revmatologie. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1. Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 2010 Revmatologie Referátový výběr 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Revmatologie 1/2010 (50) 0 ISSN 1214-5076 Referátový výběr z revmatologie 2010 SVAZEK 50 ČÍSLO 1 ISSN 1214-5076 Registrační

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (2. ČÁST)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (2. ČÁST) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (2. ČÁST) prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Akutní hepatopatie (virové hepatitidy,

Více