Security Information means your user ID and password for use of our Online. Vám vystavíme; Statement Service;

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Security Information means your user ID and password for use of our Online. Vám vystavíme; Statement Service;"

Transkript

1 FIREMNÍ Cpte member member Podmínky pro držitele krty This out pro Tendocument dokument sets stnoví kretf. Plese red very crefully použití. keep it Podáním f Přečtěte si je pečlivě chovejte proitpřípdné pozdější referenc By submittg n Applicti Fm (,( if erlier, g Žádosti, resp. epsáním použitím bysigng t skutečnost ), gree lltěmi se. If we souhls. mke ny chngesv stl dříve) se všemi Podmínkmi vyjdřujete se, be deemed ccepted m těch Podmínkách provedeme změny, pk se má, ty změny subject Změny se. These kceptujete (s Chnges výhrdou oddílu těch Podmínek). Ty Podmínky n tegrl prt greement tvoří nedílnou fm součást smlouvy o vydání krty (dále ( ). jen Smlouv ). je is chrge chrgekru. cr krt These ctue pply ukče, until ť Ty Podmínky pltí do doby, než Smlouv již i, we end. í ší í. cn request furr copy sesi bezpltně free dlší chrge t Kdykoli během doby trvání můte vyžádt kopii ny time durg term if do, we cn mke těch tk učíte, jsme copies kopie vilble vi Progrmme Admistrr. Ktktní osoby. The be Czech / English. rerozpu is ny discrepncy Smlouv v českém / nglickém jzycwhere V přípdě rozhoduje Czech versi text shll previl. All Communictis česká verz Veškerá Sdělení mezi i ší íbetween týkjící se ccerng this be jzyc Czech / English. v českém / nglickém 2. Defice 2. Defitis In těch se : V Podmínkách: Cpte jkýkoli ny ccount mt s Kretní účet účet, který we v souvislosti relti ; Kru vedeme; Affilite ny entity ctrols, is ctrolled is Přidruná osob jkýkoli subjekt, by,který dnoucomm osobu ctrol relevnt resp. prty, its subsidiries; ovládá, je jíovládán, je s ní společnou ktrolou ( Applicti Fm signed by, dceřých í); ger se ;i í společně s Smlouv Žádost epsnou Entity ech our Affilites gnistis těmi Podmínkmi; issue s Entities ny Společnost ze skupy jkoukoliv ši Přidrunou e me Entity; ; Společnosti osobu dlší i, vydávjí Applicti Fm ozčují jednu pplicti fmí completedze byskupy ; ze skupy více Cpte ny ; ccess device we issue fvyplněnou purpose ccessg purchse Žádost i žádost o vydání krty; goods services fkrtu s bess purposes; Krt / firemní jý nástroj umožňující dypřístupu ech yer nniversry přístupanniversry k Účtu, kterýdte vystvíme pro účely k mu Účtu nákupu membership; zboží / slub pro účely niktelské čnosti i; Csh Advnce drwl csh ny currency through Den výročí vydání krty kždý rokvýročí dne vydání krty; rnge methods Csh ny csh products greed Výběr hovosti výběr hovosti v měně, srůznými seprtely ; Csh jkýchkoli jých hovostních produktů, způsoby ll ny pyments mde g trnsctis jež jsou předmětem smosttné dohody s ší í; wise chrged cludes Csh Advnces ( we ozčuje veškeré trnskce provedené greed ), purchses, fees, commissis, txes ll jik hrzené ho Účtu, mezi něž ptří Výběry hovosti mounts / (plese see Libility f ( jsou předmětem dohody s í), nákupy, popltky, provize, se ) greed py re lible f dně veškeré dlší částky, jejichž pltbu jste Vy / schválili ; (viz oddíl Odpovědnost těch Podmínek) k jejichž úhrdě jste povni Code(s) ech Persol Identificti Number (PIN), le ; telephe code(s), -le psswds ny codes estblished f e Kód(y) ozčuje kždý Váš PIN (osobní identifikční číslo), telefní kód(y), ; hesl dlší kódy používné v souvislosti s m Účtem; Communictis s, notices ( chnges Sdělení Výpisy, oznámení ( změn ), servisní zprávy, ), servicg messges, disclosures, dditiol copies sdělení, dlší přípdně vyžádné kopie jou komunikci; if requested communictis; Szebník přílohu, která stnoví veškeré popltky List Fees Commissis exhibit ttched this odměny, se vzthují k mu Účtu. lists ll fees commissis pply. Obchodní mís, firmu či jou gnici, která pro Merchnt(s) compny, firm gnisti cceptg účely pltby zboží či přijímá krty ; s s pyment f goods / services; Služb ši službu poskyvání výpisů, která Onle our Onle llowg přístup k Výpisům přes ternet; ccessumožňuje s vi our website; Ktktní osob osobu, určí k mu, Progrmme Admistrr kterou pers desigted by by ( v souvislostise progrmu Cpte firemních ctjejím itsjménem behlf jedl ( dmistrti správou kret ; (i při komunikci ší í ohledně Účtů progrmme; (i communictg sbout Cpte s firemních kret ho Účtu; ( v souvislosti s předáváním některých ; ( pssg cert fmti we fmcí, Účtu, jk je uvedeno relti poskytujeme ohledně s expled se v těch Podmínkách; ; Opkovné trnskce kdy Merchnt Obchodnímu místu Recurrg přípd, llow bill umožníte provádět z ho Účtu pltby zboží či ve specifikovné či f specified unspecified mount, t regulr irregulr tervls f nespecifikovné goods services;výši, v prvidelných či neprvidelných tervlech; Cp_CZ_member_T&C s_my Replcementkrt renewl replcement issued kterou by ; Náhrdní obnovenou náhrdní, Security Infmti er ID psswd f e our Onle vystvíme; ; Přihlšovcí údje uživtelské jméno heslo pro použití při s do sttements sent by respect ; přihlšování ; member se Výpisy, sílt v souvislosti s m Účtem; fm tegrl ty ; Podmínky Podmínky pro držitele krty prt, We, our s Europe Limited, jsou nedílnou součástí ; compny registered Engl Address t Compnies my, náš, še ve. všech grmtických tvrech Hoe: Belgrve 76 Limited, Rod, 9AX, UK. s Europe registrovnou Numbersetsídlem Compnies Hoe:.í: v Anglii u psným v Registru Belgrves Europe Limited is uthised United by 76 Rod, 9AX, království. Registrční číslo:. Společnost 2009, s Europe Limited má Authity s Regultis reference , oprávnění Úřdu propyment fčníservices správu ve ( f m cludes království our successs ssignees; Authity) le Předpisů pro pltební z roku re č , member pers whose me2009, ppers ; pro poskyvání slub, hrnuje ibess své právní compny, nástupce; firm we n Vy Držitel uvedeno greement krty f osobu, jejíž jméno byjewhom rekrtě; uthised ozčuje právnickou osobu, s níž máme uvřenou smlouvu cur bess expenditure. o vydání cn která udělil oprávnění používt pro Additiol defitis be found. slubní účely. Use /Code(s) Dlší defice mohou objevovt v textu. se be debited when present gree Používání /Kódu(ů) Merchnt ccepts s pyment : Souhlsíte s tím,pin místu, jko enter sign pperpředložíte slip issuedobchodnímu by Merchnt; způsob pltby přijímá pltební krty, pltb odečte z ho Účtu i relted detils by followg předpokldu, : Merchnt s structis f processg pyment cse, dáte PIN epíšete prodejní dokld vystvený Obchodním místem; telephe, mil purchses, Recurrg through i poskytnete čísloder související údje Účtu ny te device such s telephe boxes prkgmíst permit dispensers; postupovt le pokynů Obchodního k provedení dné pltby, cclude greement Merchnt csent Merchnt se n jedná o prodej, telefu, objednávky chrggopkovné f n mount is specified such greement; pošu, trnskce o prodej jého uthise ctctless Chrge by telefního pssg over ctctless nástroje, jko př. přístroje prkovcího crd reder; umtu; s Obchodním místem dohodu, ve v) uvřete verblly csent, cfirm greement, je llstnove prt kkrétní Chrge částk, udělíte hs Obchodnímu místu oprávnění k ksování té částky fter Chrge been submitte z ho Účtu; cnnot cncel ce uthised m, except f Recurrg schválíte tím,futur přiložíte k bezktktní bezktktní cn be cncelled f Plese see Recurrg čtečce kret; se. v) slovně schválíte limits potvrdíte s Trnskcí částí) poté, impose vry souhls restrictis ( e její f co byl předlo ke zprcování. ctctless such s mximum mount f ech Chrge, dy, sttement Po schválení již nelze srnovt, pouze s výjimkou Opkovných period wise requirement enter PIN fter cert trnskcí, je možné zrušit do cn Pro více fmcí viz oddíl vlue ctctless. Opkovné trnskce těch To prevent mise, mt se ensure : stnovit měnit limity omezení týkjící sign s so s received; pro bezktktní, jko je př. mximální výše pro jednotlivé i keep secureobdobí t ll times;, den, zúčvcí či jé poždvek dání po regulrly check počtu, still hodnoty possessi; PIN dosní určitého resp. určité bezktktních Trnskcí. do not let nye else ho e Účtu ; jste : V zájmu prevence zneužití v) po fter mkg Chrge; retrieve neprodleně obdrní epst; i po celou uchovávt bezpečném místě; v never givedobu out detils, except when g ccdnce prvidelně ktrolovt, ; stále máte ve svém drní; žádnédlší when trnsferrg vi neumožnit osobě; pyment f Chrge v) po provedení si převzít ( mil der purchses), complyzpátky; pplicble structis v nikdy nesdělovt údjeissued o Krtě, pouze s výjimkou recommendtis by n situcí, kdy Entity používáte v souldu se Smlouvou; ech occsi. vi te v průběhu číslo či písemné To protect Codes ( sdělovt PIN), mt ( ech cse ensure objednávky pošu), dodržovt veškeré pokyny dopučení vydné v té : souvislosti ší í í ze skupy. memise Code; V zájmu ochrny Všich Kódů ( PIN) jste : i destroy our communicti fmg Code (if pplicble); pmvt si Kód; do notsdělení, write Code ; i zničit Váso Kódu fmuje ( existuje); nezmet do not keep recd ; Code ner detils; Kód v) neuchovávt do not tell zázm Code ye wise llow či ccess oit Účtu (except f Kódu v blízkosti údjů unticti společně s nimi; psswd estblished f e my be d ni when neumožnit ctct přístup by telephe); v) nikomu Kód nesdělit jik k němu (s výjimkou ověření, který sdělíte přicn telefickém ktktu v hesl choose Code (ifnám přípdně select Code) esily be ssocited do notpro s ší í); such s me, dte birth telephe ; v si Kód volíte nye smi, nezvolit Kód, i enterg lze sdno spojit, vi tke cre prevent else seeg který Codes when it n příkld dtum rození telefní číslo; electric jméno, device ( n ATM). vi dbát, by při dávání do elektrického řízení ( bnkomtu) nikdo Kód neviděl. s Europe Limited, Rod, Rod, 9AX, Engl ve. Společnost s Europe is uthised poskyvt United by povolení Authity fční správu ve m království le f pyment services. 1

2 FIREMNÍ Cpte member 4. Povolené Permittedzpůsoby Uses 4. ly perskterá who my. The is issued vydá solely Jste re jedou osobou, smíe používt. Krt byl f purchse goodszboží services f pro účely s bess purposes. výhrdně pro nákupy slub niktelské čnosti e, subject ny restrictis set out, my i. f goods services fromuvedených Merchnts,veexcept hs Spy výhrdou jkýchkoli omezení Smlouvě můte používt krestricted pltbám e zboží Obchodních místech, s výjimkou přípdů, kdy t Merchnt. místech seprtely writg, Obchodních my lso e omezil obt If greed písemně smosttně dohodnu, můte používt k Csh Advnces ccdnce Csh Advnces rovněž se Výběrům hovosti v souldu s oddílem Výběry hovosti těch. m Účtudoes nenínot žádný kreditní í N creditlimit, limitnení-li unlesss wise greeddohodnu jik. Z určitých v souldu s oddílem Používání. However,okolností we my všk somemůme circumstnces impose spendg limits /Kódu(ů) Aurice těch Krtě stnovit limity ccdnce UsePodmínek /Code(s) Acceptnce pro pltby. by Us s se. 5. Nepovolené způsoby 5. Nesmíte: Prohibited Uses not:číslo Účtu jým osobám ni jim umožnit používt mt sdělovt Vši (give ny pers llow m e či účelem provádění Trnskcí, identifikce f, identificti nyschvlujete purpose, jkýmkoli jým účelem, s výjimkou přípdů,kdy give csent trnscti ccdnce Use vthn souldu s oddílem Používání /Kódu(ů) těch Podmínek; /Code(s) se ; i umožnit jé osobě, by Kódy využívl, ť již k llow n pers e Codes f ny res; i jkýmkoli účelům; vrcet obted plcenég z ho resp. return zboží goods services Účtu, f proti csh refundci v hovosti. Se souhlsem Obchodního místchrged je možné refun If permitted by Merchnt, goods services zboží my uhrzenékru vrátit zpět be returned Merchnt f Obchodnímu credit místu ;s tím, pltb refundová ve prospěch ; e obt csh from Merchnt f Chrge recded s používt k mu, byste od Obchodního míst získl hovost purchse; kterábyl jko by nákup; obt credit except wy refund f goods v), v) získávt kredit Váš s výjimkou refundcí zboží, services previoly purchsed ; byly předtím uhrzeny z ho Účtu; v e if re bnkrupt solvent if do not hestly v používt, jste v úpdku pltební neschopnosti expect očekáváte, be ble nyschopen sums owe ; py nete uhrdit závzky, jste vi nám e if know could be resobly expected know spltit le ;, is solvent, wound up, if seomnívt, dmistrr vi používt víte, resp. máte důvod je dmistrtive receiver hs been ppoted it is subject ny fm v úpdku, byl zruše, byl tnoven správce nucený solvency procedure; či správce mjetku je předmětem v jé e fmy solvenčního řízení; obt csh unless we greed so ; v používt Váš k výběrům hovosti, jsme Výběrům hovosti souhls; ix) e i khs been repted neudělili s lost smosttný slen until such time, která byl hláše jko ztrcená ix) používt s we issue new nám new detils ( cseukrdená, mt do než vystvíme nepřidělíme k Účtu edoby, new detils) novou we wise cfirm nové myúdje resume e (v tkovém přípdě jste používt nové údje) dokud jik /; můte / znovu x) nepotvrdíme, e fter it hs been spended využívt; cncelled, fter x) používt zruše expires, fter vlid byl thru postve dte shown frt ; uplynul dob pltnosti Účtu uvedená přední strně výrzem x e f ny purpose thn genue purchse goods Vlid Thru ; / services ( Csh Advnces, if pplicble); x používt k jým účelům než k nákupu zboží / slub v xi souldu e purchse nythg( f purpose re-slehovost; unless we s pltnou právní úprvou přípdně provýběry previoly greed this ; xi používt k nákupu zboží či slub určených k dlšímu prodeji, led x jsme e použití purchse from Merchnt tkové nythg s í předem odsouhlsili; ny third prty relted nyveownership terest x používt k nákupům od Obchodních míst, kterých má, such ownership terest does not clude shres quoted třetí osob propojená s í obchodní recognised sckten exchng íl, přičemž obchodní íl nehrnuje kcie kóvné Subject Lost/Slen s, Increctly Executed Trnsctis uznávné burz S Mise výhrdou oddílu Odcizené/ztrcené, nesprávně provedené s se, be respsible zneužití těch e Podmínek if nepovolené f ny prohibited odpovídáte even we did not prevent Účtu,e, unless i v přípdě, jsme nepovolenému sp ho prohibited wise d by lw. Účtu jej nestvili. 6. nebránili Csh Advnces 6. Výběry hovosti If we permit obt Csh Advnces, n: povolíme z hovost, mt enrol vybírt Csh pk: ( ny Csh Advnce fcility), jste registrovt do Csh (či jého nástroje obt se Code ccess ATMs ccept ; pro Výběry hovost získt Kód pro přístup do bnkomtů, s i we my impose limits restrictis Csh Advnces such přijímjí; mimum mximum limits pply Csh Advnces f ech i jsme pro Výběry hovosti stnovit určité limity omezení, trnscti, dy, period wise; jko jsou mimální mximální limity Výběrů hovosti pro kždou fcil stitutis.; ATM operrs my lso impose, prticiptg dný den, zúčvcí období ir ownfční limits restrictis Csh Advnces such s limits příslušné stituce provozovtelé bnkomtů mohou pro Výběry Cshstnovit Advnces, mount ech Csh výběrů, ccess hovosti rovněž své vlstní limity omezení, jkoadvnce je limit počtu kždého vilblevýběru, services t ATMs;slub bnkomtů přístupu k nim; částky dostupných g. g. h. h. fees pplyúčvt s set out List Feesv Commissis. ATM rs popltky uvedené Szebníku, přičemž my lsohovosti chrge mohou fee f csh drwls; výběry provozovtelé bnkomtů rovněž účvt své v) vlstní mt comply ny dditiol we my popltky; relti Csh Advnces. v) jste dodržovt dlší, o kterých Vás můme průběžně fmovt. Queries s Výpisy reklmce We mke vilble, mnner set out Communictg Zpřístupníme Výpisy způsobem uvedeným vs oddíle Komunikce With se, periodicllys i t těch Podmínek, prvidelně lespoň jedenkrát měsíčně we předpokldu, lest ce mthifre hs been ny ctivity. Unless gree Účtu wise, nějký pohy se, s nedohodneme jik, if enrol ifí we enrol umticlly, pk se registrujete Vásisumticky registrujeme do our Onle vilble. te mít Výpis k dispozici. Výpisy tké lso mke, vilble vi Progrmme Admistrr. můme poskyvt osoby. Používání pply e our Ktktní Onle re set se řídí mínkmi, jsou v oddílu Podmínky out Onle uvedeny se těch Výpise fmti uvedeny důležité. N show imptnt bout fmce o m zejmé oblnce nesplceném zůsttku poslednímu, such súčtu, outstg lst dy k dni zúčvcího období, spltné částce, směnném kurzu period, pyment due, o pyment due dtu dte,spltnosti, currency cversi rte příslušných popltcích rozpis kutečněných Trnskcí. pplicble fees clude mde by. Zktrolujte Výpisu co nejdříve se so nássobrťte echsprávnost kždého f ccurcy ctct s possiblev Alwys checkvždy přípdě, o uvedené Výpise te poždovt nějké if need me fmti bout Chrge ny. If dlší fmc Budete-li mít ohledně Výpisu koli nějké questi bout ccern ny Chrge it, fm dotzy reklmce, okmžitě nás o té skutečnosti fmujt Očekáváme, immeditely. We nmlly expect this be e (1) mth se tk stne během jednoho (1) měsíce od obdrní Výpisu. receipt. v té době ve výjimečných přípdech nejpozději do třácti If does not query Chrge believe is uuthised (13) měsíců ode dne, kdy byl kutečně (odečte z Účtu), crectly executed period, exceptiol lter nezpochybníte Vy this, která cses, le no ho thn thirteen (13) mths dte Chrge hs been executed přesvědčení nebyl schvále byl zprcová nesprávně, pk Vy / (debited), / my be lible this uuthised můte být tu neschválenou, resp.f nesprávně zprcovnou crectlyodpovědní. executed Chrg request, gree oifwe požádáme, vzujete sepromptly nám bez writtenodkldu cfirmti questi dotzu ccern reklmce ny fmti we zbytečného písemné potvrzení svého i my resobly reltes se questi dlší fmce,require si vyžádáme vzthujíkccern. mu dotzu Onle reklmci. our Onle If re enrolled Podmínky my ccess service vi ourregistrován web site, g Security Infmti. notslužbě receivepřístup pper Jste-li pro Službu, te mít ke s unless we res stránek send such s if is šich ternevých se využitím Přihlšovcích údjů. ne mít řádný důvod (př. Váš regulrly po overduk Itmu is respsibility ccess Onle spltnost, s. sílány tištěné Výpisy. Je odpovědností se do check itne f ny new přihlšovt přípdné not receive prvidelně re uble ccess ktrolovt, regrdless If do nové Výpisy. res, this shll not ffect pyment obligtis. It neobdržíte k němu přístup (bez ohledu relevnt důvod), is Výpis respsibility ctct nemáte such circumstnces obt pk t skutečnost vlivobligtis. pltební závzky vyplývjící ze fmti derne fulfilmít nyžádný pyment. Je povností nás vilble v tkové situci získt relevntní Ech is kept ktkvt f six (6) mths. It is fmce nezbytné pro splnění Všich závzků. respsibility prt out sttement dt / downlod it f Kždý Výpis je k dispozici po dobu šesti (6) měsíců. Je odpovědností future referenc si údje z Výpisu vytisknout / uložit pro přípdné cí použití. re respsible f obtg mtg own comptible Máte povnost pořídit si vlstní komptibilní počítčový systém, stwre system, stwre, pro communictis required properly computer komunikční lky nezbytné řádný přístup les ke Službě ccess jejich Onle Servic We stwrem no respsibility vybvením libility provádět údržbu. V souvislosti s m dlším respect stwre equipment. neneseme žádnou odpovědnost. respsible fveškeré ll telecommunictis chrges curred re Máte povnost hrdit telekomunikční jésimilr obdobné popltky, by ccessg g Onle Servic využívání té účvány přístup ke Službě lter fcilities vilble Onle t ny. tim We fm se chnges ny crespdg chnges kdykoliv změnit rozsh údjů dostupných v rámci Onle ccdnce. O těch jkýchkoli s tím souvisejících změnách mínek Vás fmovt v souldu s oddílem Změny těch Chnges se. Security Infmti is cfidentil mt not be shred Přihlšovcí údje jsou důvěrné nelze je s nikýmccessible sdílet ni vt ny pers recded n secure locti nye els míst přístupná komukoli dlšímu. nepřijmete Wenejištěná re not respsible f ny mise Onle přiměřená by optření k ochrně Přihlšovcích pk neneseme žádnou odpovědnost nye else n f ny disclosure údjů, cfidentil fmti by zneužití strně ni strně nikoho jého, ni filed tke resoble precutis protect Security Infmti. důvěrných fmcí ší strně. Wezveřejnění my termite spend e n Onle t ny kdykoli ukčit postvit. tim We give pri notice ny drwl spensi N ukčení postvení Vás předem upozníme Onle ccdnce Chnges se v souldu s oddílem Změny těch Podmínek, všk s výjimkou ( přípdů, except ( circumstnces beyd our ctrol; (i jsou mimo ši ktrolu; (i mít ezření neoprávněné event spici uuthised brech terms e f( n pušování míneke ; důvodů. ( f security ress. zonle bezpečnostních Cp_CZ_member_T&C s_my2014 s Europe Limited, Rod, Rod, 9AX, Engl ve. Společnost s Europe is uthised poskyvt United by povolení Authity fční správu ve m království le f pyment services. 2

3 FIREMNÍ Cpte member i. Nepeseme We not be žádnou respsible if ny fmti mde vilble vi Onle i. odpovědnost, fmce zpřístupněné is not vilble is iccurtely displyed due ne dostupné sesystems filure, terruptis chyb, ressvýpdků outside zobrzovt nesprávně, communictis v důsledku systems systémových our ctrol. systémů či z jých důvodů mimo ši ktrolu. komunikčních When is mde vilble through Onle, j. Po zpřístupnění ho Výpisu šleme i oznámení m, jeváš we send poskytnuu notificti e-milovou e-mildresu ddress o d Výpis k dispozici. dvise is redy view. k. Zjistíme-li, e-milová dres, kterou jste uvedl, je nepltná, e-milové e-mil ddress d is vlid, e-mils If we detect zprávy Vši dresu vrcejí nejsou přijímány, resílné sent ddress resereturned rei not received by, we jsme my se opět vrátitprted k sílání tištěnýchthrough Výpisů revert sendg s post my pošty ttempt se můme ktkt s i í. kání ctct pokit o. Our cti icti doesnše not limit nekání nijk neomezuje povnosti, resp. povnosti i s obligtis. vyplývjící ze. l. We not be respsible ny e-mil sent is l. Neneseme žádnou odpovědnost v přípdě, jkýkoli e-mil slný v not received by due e-mil ddress hvg chnged beg vlid souldu se Smlouvou ne dučen v důsledku změny nepltnosti duee-milové systemsdresy filure, terruptis communictis systems funkce v důsledku výpdku systému, přerušení ress outside our ctrol. komunikčních systémů jých důvodů mimo ši ktrolu. m. If do not receive neobdržíte, notifictijste e-mil, re required obt m. e-milovou zprávu zjistit zůsttek Účtu tk, blnce eir by loggg přihlásíte our Onle vi our se šich ternevých stránkách do web sitektkvt cllg še Cmer telephe te zákznické centrum telefním čísleprted uvedeném reversestrně.. dní n. Skutečnost, jste e-milovou zprávu nemáte přístup Službě The fct not received ourneobdrl e-mil notificti ke not been, nekládá žádnou výjimku z cstitute povnostvčs spltit dlužný ble ccess does not excepti zůsttek m Účtu. obligti py blnce tim o. účst Službě zrušit. V tkovém přípdě my cncel prticipti můte Onle kdykoli t ny time, o. Svou tištěné poskyvány sílány pošu či jik this cse, Výpisy pper s be d mde vilble by mil by dohody i.greed. n s Popltky Fees Popltky účvné v souvislosti s m Účtem jsou uvedeny v Szebníku The fees pply re set out List Fees. Jk je uvedeno v Szebníku, jsme účvt zejmé Commissis. As outled re, we my chrge fees f, but not popltky : limited : popltek vedení krty, není-li mezi námi í Roční Annul fee f (viz crdtnovení membership unless wise greed ujednáno jik článku 9. bod ); (see lso i Popltky expresní vydání9c); ; Fees f urgent i Popltky issug; obnovení zrušené krty (viz tnovení článku 9. bod ); Fees f re-sttement Popltky (see lso 9e); Výběr hovosti; Fees f Csh Popltky Advnces;kso (viz tnovení článku 9. bod ); v) odmítnuté Fees f rejected v) Popltky direct debitměny (see lso 9f); Výběry hovosti v převod z cizí Fees f feign v neúčvné currency cversis f v českých kunách (viz článek 11.) Csh Advnces not trnsctedslání (see lso vi Popltky kopie výpisu; 11); vi Smluvní Fees f copies; v pokutu pozdní úhrdu (viz tnovení článku 9. bod ). v A ctrctul pelty fpopltky lte pyments 9d). Jste uhrdit spltné my(see jsmelso účvt ty re popltky obligted Váš pyúčet. fees re due we re entitled chrge m spltné popltek when du je spltný jedenkrát ročně, kždý rok Roční vedení The nnul. fee f membership is pyble jespltný first první rok ke kci dte fterzúčvcího isobdobí issued následujícího n dte followg prvního po vydání poté ke kci begng období ech membership unless kždého we greeroku, zúčvcího následujícího yer po čátku led se s wis i Aí dohodneme Kždý rok membership yer strtsjik. dlší Anniversry Dte číná v Den kčí jeden den před dlším Dnem ends dyvýročí befevydání next Anniversry Dt vydání. výročí A ctrctul pelty f lte pyments, s set out List Fees Smluvní pokutispyble pozdníout úhrdu ny ve výši stnovené je Commissis, furr pri Szebníkem notice defult beg spltná dlšího předchozího oznámení o prodlení. requirebez Wenutnosti lsojkéhokoli chrge f ny necessry costs we cur N Váš účvány nezbytné nákldy, nám recoverg overduenámi pyments lepřípdné 27 ( Defult ). při vymáhání spltných souldufs pyment, tnovením článku 27. vzniknou If is sixty (60) dys plteb me voverdue we my cncel ( Pušení povností ). close. We chrge fee f re-sttement jste v souvislosti s m Účtem v prodlení s úhrdou po dobu, s set out List Fees Commissis. mimálně šedesáti (60) dnů, jsme Váš zrušit. V přípdě If is pid direct debit popltek bnk does obnovy Účtu účvt venot výšihour stnovené direct debit, we chrge fee s set out List Fees Commissis. Szebníkem. g., t nyzůsttek time, s ctuo right,hrzen out pri notice befe m Účtu ksem, všk bnk fter dem, set fpk gst credit due by kso neprovede, ny účvt popltek ny ve mount výši stnovené relti, do so my cvert Szebníkem. e currency ny je mount is different currency. g. Nše kdykoli má trvlé právo bez předchozího oznámení před áním žádosti poté provést zápočet jkéhokoli kldného 10. Right Chnge Fees Commissis zůsttku m vůči částce, kterou chnge Účtu circumstnces ny jste fees uhrdit ší re i souvislosti s Kru m Účtem. Z tím jsme chrged, vmount those fees troduce dditiol fees účelem ccdnce převést jkoukoli jedné měny druhou. Chnges částku sez. 11. Mde Feign Currencies 10. Změ Szebníku If crry out měnit Chrge currency thnvczech Crowns (), okolnosti, jkých souvislosti s m Účtem Chrge be cverted Czech Crowns (),vést g účvány popltky, výši těch můme dlší popltky (s described below). cversi tke plce dte vexchnge souldu Rte s oddílem Změny těchthe Chrgeviscizích processed by, my not be sme dte 11. měnách uthise Chrge s vit jé depends než whenv Chrgekunách ws submitted. If provedená měně českých () Chrge is not U.S. dollrs, cversi směnného be mde through dollrs, převede české kuny (), použití kurzu U.S. i by cvertg Chrge mount ní). U.S. dollrs n (jk je specifikován K převodu dojdeby kecvertg dni, kdy U.S. dollr mount Czech Crowns (). Chrge is U.S. dollrs, it zprcová ší í, což If nemí být ve stejný den, kdy be cverted directly Czech Crowns schválíte, ť záleží m, kdy (). nám předlo Unless specific rte is required by vpplicble st ke zprcování. není merickýchlw, dolrech, pk se převod gree tresury is bsed terbnk provede pomoci merických dolrů, tk,system se částk převede dolry from poté z merických dolrů české kuny (). rtesmerické it selects cmry dtry sources bess dy provedená v merických dolrech převede přímo Rte), české pri processg dte (clled Exchnge kuny (). n- fee s set out List Fees Commissis pltná právní úprv nevyžduje použití kkrétního směnného be pplie kurzu, pk re berete vědomí souhlsíte tím, systém i If cverted by third prtiesspri fční beg submitted, ny využívt směnné kurzy mezibnkovních cversis mde by those third prties be t rtes my clude fee szeb vybrných fčních pltných v prcovní den, selected by m.z obvyklých In such cses, we zdrojů csider trnscti s který předchází dni zprcování (ozčovný jko Referenční směnný kurz ), který trnscti ccept cversi perfmed by third prty out se zvyšuje o popltek ve výši stnovené Szebníkem. chrgg cversi fe my however be lible f cversi fee jsou předtím, než jsou nám předány ke zprcování, převáděny chrged by third fpoužití detils szeb, ny fees y třetími strmi, typrty, třetí plese strny sk tk m čí smypply. volí The Rte isv settkovém dily. gree ny chnges mohou hrnovtexchnge i jejich provizi. přípdě povžovt be pplied immeditely out Exchnge v Rte kcepvt převod provedený třetí notic chrged is notpopltek necessrily rtemůte vilble být dte strnou,the nižrte bychom účvli převo všk trnscti spřevod rte pplicble determed dte uhrdit popltek účvný třetíisstrnou. O výšibypřípdných fmujte Merchnt přímo ATM operr, strn. cse s cn be ed t se u těch třetích ATMs, submits Chrge my not be dte s Referenční směnný kurz se stnovuje kždý den. Souhlsíte tím,uthise jsme trnscti. myreferenčního ctct by telephe emil ihned obti bez změny směnného kurzu upltnit oznámení. Účvný kurz sert nemí shodovt s kurzem vyhlášeným ke dni Exchnge kutečnění 12. Libility f, pro závisí m, kdy nám Obchodní mís provozovtel (v přípdě je možné používtlible pro výběry / bnkomtu shll Kret, be jotly severlly z bnkomtu) předloží ke zprcování, což nemí tentýž (Combed Libility) fdnou ll curred by, s greed by být den, kdy schválíthowever, Referenční kurz shll sdělíme lible writg; d, směnný not be f telefického e-milového dotzu. followg f re solely dividully lible: 12. Odpovědnost curred by re persol ture did not Vy / pesete vůči nám společnou nerozdílnou ccrue benefit ; odpovědnost (Kombovná odpovědnost) veškeré i kutečněné i f hs reimbursed. v souldu s písemnou dohodou mezi í námi; všk Where this mkes reference Csh Advnce, csh fcility, s tím, ne odpovědná ní uvedené, Csh ny fm csh / shll be nesete odpovědnost pouzedrwl, Vy: jotly severlly lible f ll csh drwn., jste provedl jsou ryze soukromého chrkteru solely lible f pyment Csh Advnce fee is i nepřesly žádný prospěch; nnul fe These fees however be billedposkytl, i, náhrdu.lg pid by Smlouv odkzuje view reclimg it from. V přípdech,, kdyf t Výběry hovosti, hovostní operce, službu Csh jkoukoli jou fmu výběru hovosti, 13. pesete Vy / společnou blnce nerozdílnou The mount mt py ech mth isvůči nám full outstg shown odpovědnost veškerou vybrnou hovost.. mt mke pyment by due dte shown pese výhrdní blnce úhrdu popltku Výběr. cn lwys py odpovědnost outstg ny prt it t hovosti ročního Tydte, popltky účvány Váš ny time befe popltku. pyment due free všk chrg společně s osttními mi hrzeny i s tím, částku te Any comg pyment mde ny currency thn Czech Crowns (), poždovt od i. if ccepted by, is cverted Czech Crowns (). This dely 13. Pltební credit my volve chrgg currency cversi fees. Částk, kterou jste uhrdit kždý měsíc, odpovídá výši ho s be credited when received, clered processed úplného neuhrzeného zůsttku uvedeného Výpis Jste provést by. The time f pyments rech f clerg processg depends úhrdu do dt spltnosti uvedeného Výpis Neuhrzený zůsttek či jkoukoli pyment method, r ed před mke pyment. jeho část nám můte bez system popltku uhrdit i kdykoli dtem spltnosti. mt llow sufficient time f receive, cler process pyments by Jkákoli příchozí pltb provedená v jé měně než v českých kunách (), pyment duekcepvá, dt je námi převede české kuny (). T We my, t mů our discreti, ccept lte prtil fulljsme pyment skutečnost pozdrt připsání pltby Vášpyment, přičemž settlement disput In so dog we do not lose csent vry ny účvt nákldy převo our rights lw. účtujeme zprcujem Pltby připsány poté, co je obdržíme, We nmlly pply pyments mounts Dob nezbytná k účvání zprcování závisí firstly způsobu úhrdy, systému poskyvteli, který provádí. ppered pltbu Jste secdly mounts nám dosttek not yet čsu k mu, bychom mohli příslušnou pltbu obdrt, účvt zprcovt ppered. před dtem spltnosti. Cp_CZ_member_T&C s_my2014 s Europe Limited, Rod, Rod, 9AX, Engl ve. Společnost s Europe is uthised poskyvt United by povolení Authity fční správu ve m království le f pyment services. 3

4 FIREMNÍ Cpte member F servicg, bess ress, we jsme my Pozdní či pouzedmistrtive, částečné pltbysystems pltby určené urovnání spu pply pyments some der mnner učíme, we my kcepvt le šeho výhrdního uvání. tk determe tt ourskutečnost, discreti. greepozbyli we my do so práv wy is ne bychom jkákoli še vyplývjící fvourble cvenient. ze práv vyplývjící ze záko bychom souhlsili s We dozměnou. not py ny terest positive blnces. jejich Pltbyisve prospěch ho Účtu počítáváme zprvidl nejprve k částkám, 14. Our Property byly is uvedeny Výpise, teprve poté stted k částkám, Although m Výpise The ly vlid f time period. dosud Z provozních, dmistrtivních, systémových či jých e uvedeny nebyly., rems our property t ll times. obchodních jsme počtení plteb m my be skeddůvodů destroy byzměnit cuttgpořdí it up returng Účtu způsobem, kterýitserozhodneme le šeho výhrdního uvání. nye we skpro tke our behlf, Merchnts. lso Souhlsíte s tím, tk můme učit způsobem, který je pro nás výhodný, fm Merchnts is no lger vli resp. prktický. 15. Replcement s m Účtu nepřipisujeme žádné úroky. Z kldné zůsttky A Replcement be sent if is lost, slen, dmged, 14. Vlstnictví cncelled, renewed po switched different crd typ The my lso Krt je pltná pouze dobu uvedenou Krtě. Přes vydnou cncelledúčtu no furr permitted out Replcement kbemu používáte Vy, zůstává Krt stále ším mjetkem. beg issue požádt Vás o znehodnocení tím, ji přestřihnete, přípdně uthise send Replcement befe current o vrácení nám komukoliv, koho pověříme jejím převzetím, expires. mt ny expired s by cuttg m up returng Obchodních míst. destroy tké fmovt Obchodní míst o m, mkrt. již The není pltná. s mended replced ctues pply ny Replcement s we issu 15. Náhrdní krty Plese notekrt we do not (such s Náhrdní slá vreplcement přípdě, dojdefmti ke ztrátě, odcizení, expiry dte) Merchnts. poškození, zrušení, obnově změně nový typ. Krt 16. Recurrg mů být rovněž zruše její postveno, niž by byl vystve Náhrdní In der krt void potentil disrupti Recurrg Tím nászmocňujete mu, bychom ještě před kcem doby pltnosti goods services byk Merchnt cse beg cncelled, it stávjící slli Náhrdní Po uplynutí pltnosti ji is respsibility ctctkrtu. Merchnt jste Replcement zničit tk, ji přestřihnete, nám ji vrátit.rrngements. Smlouv v doplněné nové fmti mke lterte pyment se vzthuje i kmy Náhrdní krtě, kterou vydám be umticlly chrged Replcement Recurrg fmě Obchodním místům o Náhrdních žádné fmce out notice neposkytujeme cse / krtách re respsible (jko je příkld číslo dtum pltnosti ). f ny such Recurrg but plese note we re not obliged 16. Opkovné trnskce fmti (such s expiry Replcement Abyste přípdným potížím při Opkovných trnskcích poskyvání dte) předešel Merchnts. zboží či slub ze strny Obchodního míst přípdě itzrušení je beg billed v, is, respsibility To sp Recurrg povností ktkvt Obchodní mís mu fmce o Náhrdní dvise Merchnt writg n wy permitted by Merchnt. krtě, přípdně se dohodnout jých mínkách. If we permit, my llow our gent enrol Merchnt Opkovné trnskce je možné umticky připisovt vrub Náhrdní krty, f Recurrg meli rem respsible mke niž bychom Vás. o té skutečnosti fmovt; v tkovém přípdě pyment rrngements until Recurrg beg Upozňujeme be pplied Opkovné trnskce odpovídáte Vy /.. všk, še není pov Obchodnímu místu krtě by Us(jko př. číslo dtum pltnosti ). 17. Acceptnce fmce o Náhrdní si přejete Opkovných vrub ho Účtu, requireukčit účvání be pproved by trnskcí befe y re ccepted by je povností o té skutečnosti Obchodní mís vyrozumět písemně Merchnt. dohodnutým způsobem. jým Ech Chrge is pproved bsed expense level credit hisry ll umožníme, můteccounts zmocnitestblished nás šeho / s. zástupce k mu, Vás u Obchodního míst Opkovných bychom Even though my notregistrovli be defult,pro weprovádění my refe ny request trnskcí. Dodoby, než se čnou Opkovné trnskce účvt vrub ho f pprovl Chrge, resoble grounds f exmple we spect Účtu, peseteimproper i dále odpovědnost jé e, způsoby uuthised, / frudulent due pltby. technicl difficulties, 17. Aurice security ccerns, unul spendg behviour, cresed risk / Nše je my urice not be poždovt ble pyprovedení fullještě předtím, time než dojde k kutečnění Obchodním místě. ( out limitti, exceedg limits we impose Kždá se urizuje výše výdjů úvěrové hisrie všech s such vedených s globl credit pply Všich účtů,outstg resp. všech obligtis účtů i u šílimits i. lls), lte pyment, problems credit reference přípdě, Ivsome v souvislosti s m Účtemrepted nedojde by k žádnému pušení gency ifmůme e is prohibited pursunt Prohibited Uses povností, v odůvodněných přípdech odmítnout jkýkoli poždvek se, příkld. Where possible, my, urici mítwe ezření, t request,oprávněně, our ressřádně f ny refl pprovl. my ctct není využíván / f dochází k vodnému jednání, ( problémů, such z from time vdůsledku technických důvodudvised obv obyrušení bezpečnosti, neobvyklých výdjů či zvýšeného rizik, Vy / nete time). schopni hrdit závzky m Účtu v plné výši včs (, nikoli všk 18. Use Persol Infmti výlučně, překročení cknowledge limitů, gree : jsme stnovili pro neuhrzené závzky jko př. celkové úvěrové limity vzthující se ke Krtám i, exchnge fmti bout, všem pouze k některým z nich), z důvodu pozdní úhrdy, problémů hlášených ( detils goods services purchsed) ( Dt ) úvěrovými genturmi, je využívání kázáno le oddílu Entities, ir gents, processs suppliers; Nepovolené způsoby využívání těch možné, ( Progrmme Admistrr) its Affilites, pk požádání sdělíme důvody mítnutí uric Ktkvt nás ir gents processs; ny prty uthised by ; compnies who distribute ; ny333 prty whose me čísle, logo můte telefním čísle ( tkovém jém ppers přípdně ; sdělíme). relevnt surnce compnies Merchnts ed by, der dmister 18. Použití osobních údjů service Cpte progrmme, collect it mge ny Berete vědomí souhlsíteprocess s tím, : surnce, trvel o progrmmes Účtu benefits, fmce Vás, cpte m Účtu Trnskcích m re enrolle Where purchse goods / services behlf ( robností o kupovném zboží ) ( údje ) předávt third prtyze, re required jejich fm third prty ( em skupy zástupců, zprcovtelů obt third prty s if necessry) processg his jejím her dodvtelů dále csent i ( Ktktní osoby) Přidrunýmosobám jejich zástupců zprcovtelů, osobě, fmti f se purposes. kterou k mu zmocníte, em, distribuují jkýmkoli jým Entities, compnies, ppoted processs osobám, jejichž název logo je uvedeno pojišťovnám specificlly selected by ccess Krtě, Dt příslušným develop lists mke Obchodním která využívát Ty fmce poskytnuty pro relevnt fers místům, (by mil, emil, telephe vi ternet), d účely správy obsluhy Účturequire progrmu kret opted ho it firemních csolidte i Dt from, zprcování shromžďování Trnskcí m Účtu vrio Entities der mge, mt develop správy výhod, pojištění, cesvních či jých firemních progrmů, do nichž jste our overll reltiship. The Dt ed develop se lists my be Vy pojeni. s využitím kupujete zboží obted from jménem Applicti Fmjste process, from třetí / třetí strny, fmovt příslušnou, surveys její reserch my volve ty by účely. mil, osobu from přípdně získt souhls( s poskytnutím jejích ctctg fmcí pro emil, telephe vi ternet d kkrétní optednámi itzvolené Společnosti ze skupy jé required) sources such smít Merchnts gnistis. i zprcovtelé přístup k mrketg Všim údjům, by mohly Recognisg is ly be ed bess purposes wepříslušné my e vytvářet sezmy, jejichž f poskyvány fmti bout, g ternetu), bídky (pošu, elektrické pošty,mde telefu předpokldu, jste s jejich souhlsil. v zájmu prepre repts sttistics síláním eble uphold n effective udržování rozšiřování celkového vzthu s i ksolidovt údje dmistrti procurement policy, s well s der fulfil ctrctul získné od různých í ze skupy. údje obligtis wrds, this my lso clude fmti použité k vytváření těch sezmů mohoumy vycházet z vilble Žádosti jejího outstg debt. Such repts sttistics be mde zprcování, z Trnskcí Účtu, z Admistrr dotzníků průzkumů (v jejichž rámci ( Progrmme desigted employees) můte být ktkváni pošu, pošty, telefu its Affilites, ir gents ppotedelektrické processs f purposes ternetu předpokldu, jste s jejich síláním souhlsil) jých dmistrti Cpte progrmme zdrojů, jko př. od Obchodních míst mrketgových gnicí. cludes detiled fmti per trnscti like me,, Vzhledem k mu, lze používt pouze pro obchodní účely, jsme trnscti descriptis exmple dtes, vlues pomocí currencies), využívt fmce o Vás,( m Účtuf Trnskcích prováděných Merchnt Merchnt dtry. umožní dodržovt prvidl kfmti příprvě zpráv sttistik, i F purpose providg our services závzků, efektivní správy nákupu, jkož i účelem plněníse smluvních vůči we my lso:sem mohou ptřit i fmce o neuhrzených pohledávkách. Ty i; jsme Dt creditpro reference gencies ( CRAs ). If owe exchnge zprávy sttistiky účely správy progrmu firemních kret i zpřístupnit i ( mey do not repy full time, we my tell CRAsKtktní recd osoby určených městnců) jejím Přidruným osobám jejich outstg debt. This fmti my be ed mke decisis zástupců zprcovtelů hrnují robné fmce o jednotlivé bout ferg products such s credit credit-relted services, jko jefcilities jméno,, popis ( př. dt, výše částky číslo n dividul n existg fcil ssociti měny), fmce Obchodním obu obchodní čnosti Obchodního preventgmístě frud trcg debrs; míst i crry out credit checks while ny mey is owed Pro účely poskyvání šich slub v souldu s těmi Podmínkmi jsme ( ctctg bnk, buildg society pproved referee) dále : disclose Dt collecti gencies lwyers f purpose předávt údje úvěrovým genturám. máte vůči ší collectgfční debts závzky, ; / v plné výši je nespltíte i nespltíte včs, out furr credit checks, CRAs, dluh lyse Dt crry můme požádt úvěrové gentury, t by spltný zmely. ssist mgg, pprove prevent Ty fmce mohou být použity při rozhodování o bídkách produktů, frudjsou ny unlwful ctivity. These CRA serches seen jko př. úvěry související jé produkty pro not Vás be či dlší ed by ssess bilitypři prevenci obt credit. osoby, jsou gnistis s i fčně prováné, vodů exchngedlužníků; Dt frud preventi gencies. If give flse sledování i provádět ktroly we bity, m jkákoli dlužná iccurte fmti spect frud,jethis my be Účtu recded f security částk, ktkvání bybnky, spořitelny jé purposes. These recds my be ed stvební gnistis mke odsouhlsené osoby,products údje ksním em decisis bout ferg such s credit credit-relted services, právníkům vymáhání dluhuproducts m / m, hoehold,pro lifeúčely surnce Účtu; ny prty provádět dlší ktroly bity, jédecisis u úvěrových gentur, lyzovt fcil ssociti,mimo mke bout surnce clims údje rámci správy urice Trnskcí prevence mde by vny prtyho Účtu, fcil ssociti, trce vodů jé prevent nezákné čnosti. Zázmy o těch u debrs, recoverčidebt, frud mey lg ktrolách mge úvěrových gentur ne pro účely posuzování bity přístupné ccounts surnce policies. jým gnicím. We, reputble gnistis selected bybývjícím, my mir recd předávt údje úřdům se prevencí vodů. telephe ours ensure fmce csistent servicg levels námclls poskytnete neprvdivé nepřesné še ( stff trg) ccount operti, ssist dispute resoluti mít ezření vodné jednání, tskutečnost z bezpečnostních follow up ctrctul requests.využívt my i dlší gnice při důvodů n Zázmy můme g. rozhodování tke ll bove both outside Czech o bídkách produktů, jko jsou úvěry související,republic pojistné Europen Uni ( EU ). This cludes processg fmti produkty pro mová vozidl, domácnost, životní pojistky pro Vás i osoby, USA protecti re not při s comprehensive s EU. dlší jsoudt s i fčnělws prováné, rozhodování o pojistných In se cses, plese note we lwys tke pproprite steps ensure Cp_CZ_member_T&C s_my2014 s Europe Limited, Rod, Rod, 9AX, Engl ve. Společnost s Europe is uthised poskyvt United by povolení Authity fční správu ve m království le f pyment services. 4

5 FIREMNÍ Cpte member sme level protecti f fmti USA nárocích, vznesete Vy jkákoli já osob, která je s icountries fčně outside EU dt protecti lws mypohledávek, not be s comprehensive s prováná, při ( sledování dlužníků, vymáhání prevenci vodů Europen Ecomic Are) s re is při správě EU. Všich účtů či pojistek. leglice výnosů z trestné čnosti dále dvnced technology well-defed procedures help h. Nše We e námi vybrné důvěryhodné gnice jsou ensure oprávněny Dt is processed ccurtely completely. sledovt hrávt promptly, telefáty s ší í, resp. telefáty ší s i, jistili kzistentní i. i Opt Out. Plese write bychom t, spol. úroveň s r.o., Nobsluhy Příkopě ( 19, 117 školení persálu) správy ho pomohli řešení spů vyřizování 19 Prh 1 if wish opt out účtu mrketg progrmmes. žádostí. legl right ccess persol recds held by CRAs j. Všich g. Vše uvedeného můme území České republiky Evropské frudz výše preventi gencies. Weprovádět supply mes ddresses unie ( EU ) mimo ně. To hrnuje zprcování Všich údjů v USA, kde nejsou gencies we i ed up written request sent, záky o ochrně údjů jko v EU. V těch přípdech vždy spol. s r.o., N Příkopě 19,tk 117komplexní 19 Prh 1. kroky k lg mu, v USA i vbove jých bout ly f so s bychom is necessry f purposes k. nikneme We keep Dtodpovídjící mimo EU (kde záky o ochrně osobních údjů nemí být tk komplexní jko no lger thn required by pplicble lw. If sk, we v rámci Evropského hosářského prosru) jistili stejnou úroveň ochrny fmti Dt we hold bout ccdnce pplicble Všich údjů jko v EU. lw, especilly No. 101/2000 Coll., s mended (Dtdefovné Protecti postupy, Act). In h. Nše Act využívá nejnovější technologie přesně cses this is stipulted by Dt Protecti Act, lso right bychom jistili, údje zprcovávány rychle, přesně úplně. ccesssi Dt webýt keep bout, it blocked,progrmů, rectified pište deletednám i. nepřejete řzeni do mrketgových Dt expled rights s 11, 21 prosím dresu, spol. sd r.o., N Příkopě 19, Prh 1. Dt Protecti If believe ny Dt osobě we hold bout is j. Máte zákné právoact. přístup k zázmům, o vedou úvěrové crect if ny query, write out gentury complete, úřdy pro prevenci vodů. N Všishould písemnou žádost šleme dresy úřdů, jichž jsme 1. dresu dely t názvy, spol. s r.o., Nvyužili. PříkopěŽádosti 19, 117sílejte 19 Prh Any N Příkopě 19, Dt, is foundspol. bes r.o., crect complete Prh be crected promptly. Údje o osobě uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro výše uvedené k. 19. Insurnce účely, nejdéle vškfrom po dobu, jkou tken vyžduje úprv Nsurnce požádání my benefit surnce outpltná by právní third prty poskytneme fmce, scope o osobě v souldu rs. The ctug, termsuchováváme surnce benefitss pltnou právní úprvou, zejmé pk zákem č. 101/2000 S, v pltném my be chnged cncelled by third prty surnce r t ny znění (zák o ochrně údjů). V přípdech stnovených zákem o ochrně time durg term. Wherever possible, we ty giveúdje údjů máte dále právothis přístup k údjům, o Vás evidujeme, blokovt, t lest sixty (60) dy s dvnce notice ny idetrimentl necht oprvit či smt obdrt vysvětlení, jkož dlší práv chnges cncellti benefits. uvedená v tnovení 11, 12 surnce 21 záko o ochrně údjů. DomníváteWith o osobě máme, jsou nesprávné 20. Communictg li se, fmce, mít tu neúplné, Communictis bete mde vilble dotzy, by post,neprodleně e-mil, SMS,nám serti skutečnost ozmte drese, sert) spol. s r.o., relevnt note ( vin Příkopě Onle 19, Prh 1. Jkékoli přípdně nesprávné či neúplné through lkszjištěné webpges ccessible viúdje Onle bezodkldně oprveny. ny combiti se gree it is 19. Pojištění respsibility ccess ll such Communictis. mt mt Máte právo využívt z pojištění, vlid milg ddress výhody phe ourše recds f uvřel.s pojistiteli z řd třetích Průběžné poskyvání plnění, jeho lso gree we oso my communicte pojistného vi rozsh se kdykoli průběhu doby trvání mohou měnit či Progrmme Admistrr by vpost, e-mil, SMS, serti relevnt note mohou být úplně zrušeny, ť již z sert) ší strny strny pojistitelů. ( vi zeonle Bude-li možné, Vás, resp. Všiccessible jkýchkoli změnách ( through lks webpges vio service)negtivních if estblished by pojistného o jeho úplném zrušení šedesát future, plnění, přípdně cse Communicti fmovt lespoň Progrmme (60) dní předem. Admistrr bout, be deemed be s i 20. Komunikce notificti from. sílá elektricky, SMS, mt keep up dtepošu, me, emil ddresses, postl Sdělení uvedením příslušné Výpisu (ctct upoznění Výpis) milg ddress poznámky phe s detilsf deliverg čiwe odkzů be ternevých stránkách Communictis. shll not respsible f ny fees přístupných by, fmou kombice chrges ny dmge suffered, ifpřípdně fil fm bout některých způsobů. Souhlsíte s tím, přístup k ny chngesz výše suchuvedených ctct detils. těm Sdělením nesete odpovědnost Vy. V šich zázmech mí veškerým mt fm ny chnges fmti previoly d být uvede pltná pošvní dres telefní číslo vzthující se k mu such s fmti d when pplied f. Účtu. Dále souhlsíte s tím, s i še mů komunikovt lso gree give ny dditiol ctct fmti we resobly request. i Ktktní osoby, buď pošu, elektricky, All electric CommunictisSMS, uvedením we s be příslušné poznámky Výpisu deemedupoznění be received dy we send notificti e-mil post ( Výpis) (či Communicti even if dopřístupných not ccess Communictité dy. odkzů ternevých stránkách ), If we uble rozhodneme; deliver ny Communicti hs tkbeen v cnu v m přípděse Communicti má, Sdělení been returned fter ttemptg deliver it vi n ddress telephe týkjící se, Účtu slné i previoly osobě dvised by. Progrmme Admistrr, we my sp Ktktní bylo sláno Jste nás bezodkldně fmovt změně ttemptg send Communictis při, until we jmé, receivee-milové ccurte dresy, dresy, telefního jých ktktních ctctpošvní fmti, my deliver nyčísl such Communicti údjů,. jste pro dučování le. hrdit žádné It is uvedl respsibility Sdělení fm ny chngenejsme povni ctct fmti. popltky, či jou škodu, která obligtis vznikne v důsledku jste Our ctákldy icti does not limit ho,. nás o jkýchkoli změnách ktktních údjů nefmovl. All deliveries ddress most recently stted re csidered been delivered. gree my jste ctct detils Jste nás fmovt o jkýchkoli změnáchúdjů, nám poskytl, telephe (s), Jste home ddress. jko jsou údje poskytnuté při áníe-mil Žádosti. nám 21. Complts Problems Goods s Purchsed dlší ktktní údje, si můme oprávněně vyžádt. If Má se, veškerá elektrická Sdělení, která poskytneme ( complt problem Merchnt ny goods services Výpisů), jste obdrl v den, elektrickou pošu rozešleme chrged, kdy / mt still pyupoznění ll / i v přípdě, z jkéhokoli vyvěsíme elektrické settle Sdělení dispute, directly Merchnt. důvodu nemáte elektrickému Sdělení nyk complts bout přístup. service If received še nebyl schop Sdělení bylo Sdělení from, plese ctct ourdučit Cmer Reltis Deprtment t vráceno poté, co jsme se spokili dučit dresu či telefní číslo,, spol. r.o., N jej Příkopě 19, Prh 1. jste námreposkytl Ktktní osob, jsme shu o ublevy resolve complt ukčit received If dučování Sdělení osobě do doby, než obdržíme správné ktktní údje, fil respse from cfirmg this, my be entitled refer it můme dučovt Sdělení i. Je povností fmovt nás Czech Republic, Legerov 69, nemá Prh 1, vliv o Arbitrr změně ktktních údjů. Nše kání či nekání žádný Czech Ntiol závzkybnk. vyplývjící ze. Veškeré zásilky dučené poslední The uthity is Czech Ntiol Bnk. isupervisy sdělenou dresu povžovány dučené. 22. Lost/Slen Executed Trnsctis Souhlsíte s s, tím, Increctly nám smí ktktní údje Mise čísl : telefního (čísel), e-milové dresy dresy bydliště. immeditely by telephe t ( such mt tell 21. Reklmce problémy se koupeným zbožím službmi bydůvod from time time) if: sedvised vyskytne k reklmci řešíte problém s Obchodním místem is jkýmkoli zbožím službmi hrzenými z ho Účtu, pk lost slen; tím není dotče povnost, resp. povnost i know Replcement hs not been i received; uhrdit veškeré m else Účtu, jste spect somee hslernt Code; sp vyřešit přímo s Obchodním místem. spect is beg mised Chrge hs not been V přípdě jkýchkoli reklmcí ohledně ho Účtu námi poskyvných uthised; slub prosím been šeprocessed zákznické centrum drese v) sespect thbrcejte Chrge hs crectly;, spol.f s r.o., N Příkopě 19, Prh v is ed ctctless Chrge out 1.uthisti; Vši reklmci nemůme vyřešit od nás obdržíte kečné vi discover, fter reviewg, Recurrg Chrge vyrozumění v m smyslu, jste oprávněn obrátit se fčního rbitr been chrged 69, previoly requested Českéhs republiky, Legerov Prh 1, přípdně Českou národní bnku. Merchnt cncel. Dozčím gánem le je Česká národní bnk If is repted lost slen we cncel issue 22. Odcizené/ztrcené, nesprávně provedené zneužití Replcement. If lost slen is lter found, it mt not be ed mt be nás cut two destroyed immeditely. Jste neprodleně fmovt teleficky čísle s mximum libility f nysdělíme), uuthised ( tkovém jém čísle, přípdně : is 900 unless : byl odcize; se Krt ztrtil not comply se jste si i did jistý tím, jste Náhrdní krtu neobdrl; Use s/codes ) máte ezření, nějká dlší osob zná Kód; tentiolly bece ( mátewere ezření, Váš je zneužíván grossly negligent; i nebyl schvále; ctributed, were volved, benefited from loss, ft mise, v) máte ezření, určitá bylfull zprcová nesprávně; cse my be lible f mount uuthised v Krt F je bez ho ifsvolení využívá pro/ bezktktní Chrge(s). exmple, gve Codes ; n vi po ktrole Výpisu Účtu bylsteps ksová pers e if zjistíte, filz ho tke resoble keepopkovná s trnskce, přičemž jsten již dříve požádl Obchodní mís její zrušení. security fetures sfe, my be lible f full omount ny uuthised Krt hláše. jko ztrcená ukrdená, pk zrušíme vystvíme Náhrdní krtu. se později ztrcená, resp. ukrdená Krt Provided did not ctribute, were not ny wy volved did not jde, nesmí být Krt používá, mí být přestři okmžitě zničen benefit from ft, loss mise, n not be lible Z neoprávněné Krtě odpovídáte Vy f ny uuthised notified mximálně do výše 90, ce všk nedošlo k mu,. : gree cooperte, givg declrti, ffidvit / jste pušil Smlouvu ty Podmínky ( oddílu Používání / copy n ficil police rept, if we sk. lso gree we my Kódů ), ť již úmyslně z hrubé nedblosti; uthities. jstenecessry i přispěl kefmti ztrátě, odcizení zneužití, či jste v něm byl pojen If re rez errs trnscti this is our fult, we reverse něj mělprospěch, Chrge resre odpovídáte s if trnscti hd not tken. plc We kdy v tkovém přípdě celou částku neoprávněné reserve right jste resubmit crect mount. Npříkld dl / trnscti Kód k užívání jé osobě jste g. nenikl If up ctctg, wishkochrně dispute bezpečnostních trnscti, we prvků itite n quiry přiměřené kroky své, pk plce tempry creditčástku. mount trnscti. te odpovídt celou neoprávněné Once vestigtis reke complete, we djt ccdgly. jste nepřispěl ztrátě, odcizení zneužití ni jste v něm nebyl pojen neměl z něj prospěch, neodpovídáte nám žádné neoprávněné 23. Refunds f Authised Trnsctis od ly okmžiku, o ztrátě, This pplieskdy nás t odcizení Merchnts zneužití Europen vyrozumít Ecomic Are se refund požádání součnost Zvzujete cn request f Chrge if tší i time nezbytnou greed Chrge, ( jkýchkoli prohlášení, čestných prohlášení / kopie did poskytnutí not know exct mount trnscti mount úřední policejní zprávy). Rovněž souhlsíte s tím, jsme poskyvt ppers is greter thn mount resobly expecte příslušným úřdům nezbytné fmc Dojde-li mtpři submit ší request fk chybám, refund weeks from vou eight tu (8) nulovt Chrge pplies. uvedemedte Váš do stvu, jko kdyby provede nebyl Vyhrzujeme si právo znovu účvt správnou částku. Cp_CZ_member_T&C s_my2014 s Europe Limited, Rod, Rod, 9AX, Engl ve. Společnost s Europe is uthised poskyvt United by povolení Authity fční správu ve m království le f pyment services. 5

6 FIREMNÍ Cpte member We sivestigte request f such refund, tkg csiderti g. při ktktu s námi přejete zpochybnit, hájíme šetření recent spendg behviour ll relevnt circumstnces relted částku dočsně připíšeme Váš. Jkmile šetření uvřeno, Chrg giveúčtu ll fmti we resobly require bout uprvíme stvmt ho odpovídjícím způsobem. circumstnces Chrge we my give this fmti schválené 23. Refundce compnies mtter. Ten oddíl se people použijevestigtg pouze kutečněné Obchodních místech Evropského ten hosářského (10) bess dys receivg from complete vwe rámci prosru. fmti documentti bout dispute fmti we Refundci jste oprávněn poždovt v přípdě, jste v době, kdy jste my require cfirmg dispute reltesuvedená Chrge fllg je schválil, nezl přesnou výši částk Výpisu vyšší this než částk, mohl rozumně,kterou eir jste refund očekávt. n explti f our refl do so. We Žádost refundci jste předložit do osmi (8) týdnů od dt Výpisu, reserve o right djt ccdgly. m je uveden Our Libility 24. Limitti žádost refundci shll prošetříme přihlédnutím k Všim Vši o limit sexclude ny libility ( notrnskcím limitti Nothg prováděným v poslední době i k veškerým sttným okolnostem souvisejícím excli libility shll pply ny libility) ny prty: s dnou Trnskcí. Jste ší i veškeré fmce, f deth persol jury ced by negligence prty its si k okolnostem můme oprávněně vyžádt, přičemž še employees, gents subctrcrs; je ty fmce předt dlším gnicím i f ny frudulent misrepresentti; osobám, frud záležist prošetřují. extent such limitti obdrní excli is not permitted deseti (10) Do prcovních dní od všech fmcíby pplicble lw. dokumentů k mu Subject spu () bove, wefmcí, not be respsible lible si můme vyžádt jko dokld o m, se ny third f ny loss dmge wher refundci ctrct, rt sp týkáprty spdjící ten risg, oddíl, poskytneme ( proč negligence) wise relti : vysvětlení, byl refundce mítnut Vyhrzujeme si právo odpovídjícím způsobem Váš by. filure Merchnt ccept, impositi by dely uprvit Merchnt cditis e mnner 24. Omezení ší odpovědnosti cceptnce n-cceptnce ; ŽádnéMerchnt s tnovení ne mít následek omezení či vyloučení odpovědnosti (ni omezení vyloučení odpovědnosti k servicesčipurchsed vzthující ir sedelivery i goods / povnost koli osoby v přípdě: n-delivery; újmy dné strny ifjejích filure crry outzdrví our způsobené obligtisnedblostí úmrtí městnců, zástupců či subdodvtelů; filure is ced by third prty bece n event outside our i vodného jednání záměrného vodného nesprávných resoble ctrol, but not limited,uvedení systems filure, fmcí; dt processg filure, dtril dispute cti outside our omezení či vyloučení odpovědnosti není povoleno le příslušných ctrol; právních předpisů. defects fults relti ATMs. S výhrdou tnovení bodem () výše není še vůči () bove, we čot be respsible lible Subject ni vůči i třetím osobám odpovědná ztráty či ny vyplývjící third prty circumstnces f ny: škody (ť již ny ze smlouvy, občnskoprávní odpovědnosti [ loss prit, terest, good, bess opptunity, bess, revenue nedblostního jednání] či jik) v souvislosti: nticipted svgs; s pozdním přijetím, resp. nepřijetím ze strny Obchodního míst relted dmge reputti Obchodním ny membermístem, i losses mínkmi stnovenými ; přípdně způsobem přijetí či nepřijetí Obchodním místem; direct,/ specil,službmi punitivekoupenými csequentil losses dmges, if se zbožím i ny s pomocí even jejich dodáním či were nedodáním; such losses feseeble notstg prty hd been s neplněním dvised vyplývjících zewere, neplnění povností possibility such losses ctemplti ví prty třetí str ny thirdstne prty. v důsledku události mimo ši přiměřenou ktrolu,, nikoli všk výlučně, selhání systému, výpdku 25. Chnges systému zprcování dt, prcovněprávního spu jé události chnge ny se ( ny mimo ši ktrolu; fees pplicble troduce new fees s vdmi či pochybeními, jež souvisejí s bnkomty. chnge circumstnces pplied (i services we Svýhrdou tnovení bodem ()y výše re není še vůči ni, from time tim vůči i či třetím osobám odpovědná : We t lest tweputce, (2) mths notice příležisti, dvnce obchodní effective dte ušlýgive zisk, ztrátu úroků, obchodní trnskce, nypříjmu chnges. be úsp; deemed ccepted chnges unless či očekávných notifyztráty writg pris poškozením dte jmé, chnges ť shll effect i související dobrého již tke ho do not cceptčle chnges. If do not hokoli i; ccept ny chnges se ztráty škody, ť již nepřímé, zvláštní, následné;, čicn termite represivní immeditečieffect t ni tehdy, ztráty předvídtelné, bez ohledu, zd no cost befe dte ty byly chnges shll tke effect. bylbedná str možnost, ty ztráty druhá smluvní lible f llupozně ( fees ctrctul pelties) up či jkákoli třetí str dte is osob closepředpokládl 25. Změny If we mde mj chnge mny m chnges ny e yer, we tnovení těch my kdykoli nzměnit updted copy se Podmínek ( Trnskcí vzthujících se request k mu Účtu vedení nových summry chnges. To written we lso, free Trnskcí změny kterých se ty popltky účtují; chrge, n updted copy okolností,. (i slub, poskytujem 26. Spensi O kždé změně mínek jsme povni Vás fmovt nejméně dv (2) měsíce před immeditely sp změny. spend nám fromdog těch /změn dnem účnosti tkové dt ny účnosti resoble grounds relted : ( security písemně nesdělíte, změny nekceptujete, má se, jste změny kcepvl. ; (i if změny we spect uuthised / frudulent f těch Podmínek nepřijmete, můte e bsed před, dtem exmple, těch fdg spicio trnsctis lysis trnscti dt účnosti změn s okmžiu účnostíup bezpltně zrušit. loss events event credit stitutis police fm frud cses dt breches ( t third smluvních prties my compromised Z veškeré pokut ) provedené ž do dt zrušení re ho is fmti dt hs dne Účtu odpovídáte Vy.been tpped; ( resoble spici exists / (s pplicble) notzměnu be ble pyvíce v průběhu jednoho roku provedeme jednu my velkou ny mounts duejsme full buď tim menších změn, ktulizovnou verzi In sepodmínek cses we shll shrnutí befe we spn spend e immeditely těch notify stručné změn. Vši písemnou žádost tké bezpltně ktuálnítell verzi fterwrds. We poskytneme, possible, ress f our decisi. Plese refer Communictg 26. Postvení se f detils howjewe tell. Nše s okmžiu účností Účtu ukčit postvit, v přípdě osttněných / voidnce doubt, ctue effect F ho důvodů týkjících se spensi ( bezpečení Účtu; (i máme notstg ny, subject ezření neoprávněné / vodné, objevíme Libility f se př. ezřelé trnskce (s lýzy trnskčních dt f přípdných ztrát / pplicble) be respsible ll s přípdě, nás úvěrové policie přípdech set outv f stituce complygči fmují o vodu či rušení dt u třetích osob, kdy by mohlo dojít k ohrí údjů o. Účtu přípdně dostneme fmci, došlo k úniku údjů; ( We remove spensi when ress f existují důvodné obvy, Vy / nete schopni včs spensi cesed exist. my tell by telephe, g telephe v plné výši spltit své závzky vyplývjící ze. Lost/Slen Increctlypředem Executed Trnsctis out jsme V těchsetpřípdech povnis, Vás uvědomit okmžitě po Mise se Účtu. sdělíme believe ukčení, resp. postvení Je-li when možné, ress spensi Pro cesed exist. ohledně způsobu sdělení důvodyfšeho rozhodnutí. více fmcí 27. Defult těch důvodů viz oddíl Komunikce s i těch vyloučení pochybností se beg má, t Smlouv i poté, Pro tret s defult t ny time účná event co dojde k postvení Účtu. S výhrdou oddílu / fil comply obligtis Odpovědnost te Vyit/ i dále such s filure těch mkepodmínek ny pyment when is due if ny fm pyment odpovědní not veškeré is returned houred full. vyplývjící ze i dodržování mínek. We my lso csider be defult t ny time if ny sttement Pomou-li postvení práv, pk mde by důvody / používt cnecti ws právo používt obnovím V přípdě, se domníváte, flse misledg, / brech ny greement důvody postvení práv používt již pomuly, můte nás o té / my ny our Affilites, skutečnosti fmovt teleficky telefním čísle uvedeném v oddílu if bnkruptcy credir proceedgs re thretened itited gst Odcizené/ztrcené, nesprávně provedené zneužití / we ny res believe / těch my not be creditwthy. 27. Pušení povností The cli previoly billedpušujete mimumpovnosti pyments vyplývjící / nyzepti Vy /, dishoured pyments shown not spltnosti, cstitute wiver by jko je příkld nejištění provedení pltby v termínu ny defult. jkákoli fm úhrdy vráce ne provede v plné výši, In event defult, povností / my lso be respsible povžujeme ny pušování souvisejících s m Účtem. f pušování ll resoble costs curred by our gents téžcollecti, Z povností souvisejících s m Účtem povžujeme okolnost, collecti gencyprohlášení legl dviser costs, recoverg mounts kdy bylo učěnéfees i / íny v souvislosti protectg ourselves from ny hrm we my suffer s result sunpid m Účtem neprvdivé vádějící, kdy pušíte jkoukoli jou smlouvu, kterou jste Vy / uvřeli s námi kteroukoli defult. ší Přidrunou 28. Trnsfer Climsosobou, existuje hrozb úpdku, solvence jého řízení, či tkové / Although wevěřitelského my no obligti řízení do so,bylo if weproti credit i hájeno, gst máme důvod domnívt, re Vy relti clim third jkýkoli prty such s se Merchnt, / nemáte dosttečnou bitu. umticlly deemed ssigned trnsferred, ny rights Budou-li ně dříve účvné mimální pltby / části clims, hd my gst ny third prty f n mount neprovedených plteb uvedeny Výpise, pk t skutečnost ne, equl mount wepovností credited promuli.. hereby give csent jsme pušení dvnce such ssignment, nymůte furrbýt notificti require přípdějkéhokoli V pušeníout povností Vy /beg After we uhrdit credit, gree notnákldy, pursue nyvzniknou clim gst povni rovněž veškeré přiměřené nám reimbursement from ny third prty f mountpohledávek, we credited šim zástupcům, nákldů vymáhání nákldů. ksní i nákldů právní pdenství při vymáhání gree cooperte if we decide pursue prtypušení f nesplcených částek náhrdy škody, která by nám v third důsledku povností mohlcooperti vzniknout. cludes signg ny documents providg mount credite ny fmti we my require f purpose pursug Clims. 28. Posupení nároků še ny occsi does not obligte Váš do so g. ICreditg když není smluvní povnost, připíšeme částku vzthující se k My Close reklmci vůči třetí strně (př. Obchodnímu místu), má 29. se umticky, nám posupil převedl nás jkákoli práv jste behlf my end t ny time nároky, máte,if měl wish můte vůči by třetí strně, immedite effect. jste do not bemít bound, plese ve výši odpovídjící jsme připsli. předem destroy return částce, kterou fm Váš wishtím cncel udělujete svůj souhls s tkovým posupením, přičemž se nevyžduje žádné end by sendg written notice, dlší ozmování. spol. s r.o., N Příkopě 19, Prh 1. Po připsání částky Váš se vzujete, nete vymáht žádné nároky Any nnul fees pid respect yer closed, ni od třetí strny poždovt proplcení částky, kterou jsme Váš is připsli. subject s se, be returned se rozhodneme vymáht připsnou částku od třetí strny, vzujete nám tkg csiderti length Součnost time until next se k mu poždovnou součnost. hrnuje Anniversry Dtdokumentů poskytnutí jkýchkoli fmcí, epsání jkýchkoli Cp_CZ_member_T&C s_my2014 s Europe Limited, Rod, Rod, 9AX, Engl ve. Společnost s Europe is uthised poskyvt United by povolení Authity fční správu ve m království le f pyment services. 6

7 FIREMNÍ Cpte member 30. We My Close pro Cncel nároků Any můme přípdně účely vymáhání vyždovt. při příležisti We cn end cncel ny ll s by givg two (2) mths připíšeme částku Váš, nekládá povnost učit written notic We cn end immeditely if is tk znovu. overdue f me thn 60 dys if broken (plese refer 29. Zrušení Účtu z strny Defult se if employment Vy m jménem jste ) kdykoli Smlouvu ukčit is termited decisi is tkenvázán, termite s okmžiu účností. si nepřejete být Smlouvou zničte employment. If wesetke such cti, /zrušit stillbe nám ji vrťte sdělením, si přejete Smlouvu ukčit, obligted dresu py ll mounts, owg spol. s r.o.,. písemně N Příkopě 19, Prh 1. Jkékoli roční popltky účvné kdy byl Vášup termiti zrušen, end immeditely rok, umticlly s The přihlédnutím k délce období zbývjícího do pursunt Dne výročí připsány greement between vydání le. oddílu těchf hsváš been entered We Pltební shll not be respsible notifyg 30. Zrušení Účtu z ší strny termiti between. It is Smlouvu zrušit přípdně všechny s dutyukčit fm termiti greement entered výpovědi s dvou(2)měsíční výpovědní lhůu. betweenpísemné. s okmžiu v přípdě, Vášdo spltnosti ukčit Smlouvu cncel účností close ifje notpoe it f po dolší než (12) 60 dnů vifpřípdě Pušení period twelve mths. we do pušení so, we notify (viz oddíl t lest two (2) povností Podmínek), ukčení ho prcovního poměru ve mths pritěch cncellti. i v přípdě přijetí rozhodnutí o ukčení ho prcovního 31. Csequences Termiti poměru. k Any mu kroku přisupíme, pk Vy / te If ends f ny res, / mt py ll i dále povni uhrdit veškeré dlužné částky m Účtu. mey oweukče immeditely, my not be Smlouv umticky sunbilled okmžiu účností v přípdě shown smlouvy lstmezi. We ly close / ukčení í námi, jejímž when byl uvře pid fukčení ll mounts owe Smlouv Nejsme povni smlouvy mezi. í námi oznámit. ctue be respsible ll / Povnost fmovt Vás o ukčení smlouvy f uvřené mezimde g until / (s pplicble) hs pid í námi má. zrušit Vši zrušit Váš owe ji nepoužijete po f ll mounts / (s, pplicble) dobu nejméně dvnácti (12) měsíců. tk učíme, Vás o té is no lger e skutečnosti fmovt mimálně dv (2) měsíce před zrušením. 32. No Wiver Our Rights 31. Důsledky If we fil ukčení exercise ny our rights, this not be ukče, již z jkéhokoli důvodu, pk Vy / wiver oursmlouv rights notťprevent from exercisg m lter. jste povni okmžitě spltit veškeré še pohledávky vůči, nevyúčvných Trnskcí, posledním Výpisu nejsou uvedeny. Váš zrušíme teprve poté, ž Vy / spltíte veškeré še pohledávky vůči. Vy / pesete i dále odpovědnost veškeré vzniklé v souvislosti s m Účtu, ž do doby, než uhrdíte veškeré částky, nám Vy / dlužíte, Váš již ne dále využíván. 32. Vzdání se práv ně z šich práv vyplývjící ze neupltníme, pk t skutečnost ne, jsme se šich práv vzdli, nebrání nám, bychom je upltnili později. 33. Assignment 33. Posupení ssign, posupit trnsfer, sub-ctrct sellour rights, obligtis We my svá práv výhody převést svébenefits povnosti vyplývjící t ny time ny smlouvy our Affilites n přípdně uffilited ze je převést o subdodávce, je third do this out givg notice befeh. prodtprty. koli z šich Přidruných osob i nepřidruné třetí legl Vás rights not be skutečnosti ffecte osobě.rights tk učit, niž bychom meli o té If we douvědomit. so, tend do so, gree we cn give fmti bout předem práv vyplývjící práv tím zůstávjí nedotčen ze thirdi prtyzákná relted prty. úmyslu tk učit, souhlsíte s tím, retk notučíme entitled trnsfer ll mít nyv prt rights obligtis jsme předt thirdfmce prty. o osobě m Účtu příslušné třetí strně propojené osobě. 34. Severbility If Nejste oprávněnpřevádět svá práv či povnosti jkoukoli část) ny cflicts ny ( pplicble lw jejich regulti, vyplývjící ze třetí osoby. be deemed be modified deleted so s be csistent 34. Oddělitelnost lw regulti. This not ffect prties obligtis je s tnovení v rozpu s pltnou právní úprvou, ctue mende pk se má, tnovení bylo účelem dosní souldu s pltnou 35. Governg Lw Exchnge Ctrol právní úprvou změněno, zrušeno. T skutečnost ne The sepřípdně re governed bymít žádný lws vliv Czech povnosti strn vyplývjící ze, dále pltit ve Republic courts Czech Republic shll změněné fmě. n-exclive jurisdicti over ll prties. However, 35. Rozhodné právo devizová libility ktrol, gree we cn crry out Smlouv proceedgs collecti ty Podmínky se řídí českým právem. Pro všechny strny ny country my be domicile nevýhrdní české soudy. te mít závzky remít respsible f příslušnost keepg ny exchnge ctrolvšk regultis locl vyplývjící ze, souhlsíte s tím, proti můme hájit řízení o regultis if y pply e. pltebním rozkzu v jkémkoli státě, ve m te pobývt. 36. Txes, Duties veškerých předpisů místních řízení o devizové ktrole Z dodržování / mt py ny government duty ( se vzthují využívání Účtu) nesetetx, odpovědnost Vy.mount imposed by lw ny country respect, ny Chrge 36. Dně, cl ny e Trnskcí by. m Účtu jkýmkoli V souvislosti s Kru, jkoukoli m Účtu z strny jste Vy / povni uhrdit dně, cl či jé popltky ukládné pltnou právní úprvou v zemi. Cp_CZ_member_T&C s_my2014 s Europe Limited, Rod, Rod, 9AX, Engl ve. Společnost s Europe is uthised poskyvt United by povolení Authity fční správu ve m království le f pyment services. 7

8 FIREMNÍ Cpte List Fees Szebník Commissis Type Druh popltku Fee Částk Amount popltku Fee issug Popltky vydání fees krty issug Vydání krty fee Cpte Roční popltek nnul vedenífeekrty 2,45 ¹ Gold Cpte Roční popltek vedení nnul zltéfee krty 3,30 ¹ Urgent Expresní vydání issug krty fee 1,200 1,200 Kč replcement Vydání krty v přípdě fee (f ztráty/kráde, lost/slen, not nedučení, received, dmged, poškození,expired vypršení ) pltnosti Kč Re-sttement obnovení fee zrušené 2 krty 2 ge Popltky fees krty Csh Advnce výběr fee hovosti 4% z částky vybírné hovosti, mimálně všk 6 ¹ Blockg lost/slen Zblokování krty po hlášení fee ztráty/kráde Rejected direct odmítnuté debit feekso 8080 Kč převod z cizí měny trnskce výběry hovosti neúčvné v Feign currency cversis f Csh Advnces not trnscted českých kunách 2.5% Neoprávněná reklmce Unjtified clim vydání výpisu/ kždou vydnou kopii copy fee kopie / per copy d Kč 6565 znovuslání PIN P remder fee změnu limitu krty limitchnge Ctrctul Smluvní pokuty Pelties 3% ll outstg 3% sums, 400 (ever is mimálně greter) if n mount z veškerých dlužných částek, všk 40, me thn outstg více. dlužná částk300 is m účtu čí než 30 1 Or jik Nebo mount, sjednou s wise částku greed mezi námi by i.. 2 Where jste v souvislosti is sixty s m (60)Účtem dys v prodlení me overdue s úhrdou f pyment, po dobu mimálně we cncel šedesáti (60) dnů,close jsme. Vši Váš zrušit Cp_CZ_member_T&C s_my2014 s Europe Limited, Rod, Rod, 9AX, Engl ve. Společnost s Europe is uthised poskyvt United by povolení Authity fční správu ve m království le f pyment services. 8 GCP1094 CZ ENG A ctrctul pelty f lte pyment is chrgeble následujícího first dy followg Smluvní pokut pozdní úhrdu je spltná prvního dne po dtu due dte stted everydlších thirty třicet (30) dys spltnosti stnoveného výpisem kždých (30)refter. dní poté.

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Advokátní kncelář Zrůstek, Lůdl prtneři, v.o.s., IČ: 255 89 644, se sídlem Doudlebská 5/1699, Prh 4, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 39 INS 5582/2013-A-18

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy

PLASTIC FICTIVE COMPANYCrefo číslo: 9210195021. Identifikace firmy Vše znčk / Strn 1 z 11 Identifikce firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Vysočnská 5 Telefx 00420/ 369 113 691 190 00 Prh 9 e-mil info@pfc-plstic.cz Česká republik Web www.pfc-plstic.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Rdn Melk, IČ: 71456872 se sídlem Trojnov 18, 120 00 Prh 2 ustnoven prvomocným Usnesením č.j. KSPH 60 INS 21034/2014-A-9, ze dne 13.08.20154, insolvenčním správcem

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Kteřin Širhlová, LL.M., se sídlem Plckého 641/11, 772 00 Olomouc, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSOL 16 INS 14296/2012 ze dne 22.11.2012 insolvenčním

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Dvid Gregor, sídlem Ršínov 2, Brno ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSBR 28 INS 8769/2012-A-18 ze dne 25.6. 2013, insolvenčním správcem dlužníků: jko budoucí

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Štncl - insolvence v.o.s., IČ: 291 05 048 se sídlem Kollárov 619/44, 301 00 Plzeň ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 542/2014 A-8, ze dne 27.03.2014,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Pro jablka žádám o sjednání vyšší varianty pojistného plnění (pojištění 1. jakostní třídy): ano ne

Pro jablka žádám o sjednání vyšší varianty pojistného plnění (pojištění 1. jakostní třídy): ano ne NÁVRH NA POJIŠTĚNÍ OVOCE 2017 Österreichische Hgelversicherung - Versicherungsverein uf Gegenseitigkeit, orgnizční složk Střešovická 748/48 162 00 Pr 6 tel: 233 312 836, fx: 233 312 839 e-mil: gr@grpojistovn.cz,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Ing. Romn Nováková, se sídlem Prh 1, Václvské náměstí 807/64, PSČ 110 00, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. MSPH 59 INS 21978/2013-A-20, ze dne 5. prosince 2013

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU,

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU, Reg. č. UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,.s. sídlem Prh 4 Michle, Želetvská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 3608, zstoupená

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02, IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592,

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná (dále jen oprávněná strn) I.2. studentk student denního studi oboru 23-45-L/005 Mechnik číslicově řízených strojů studentkou - studentem. v zstoupení

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) bnk. spojení : KB,.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná I.2. studentk student denního studi oboru 26-41-L/01 Mechnik elektrotechnik

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: obchodní společnost IČ: 24797880 se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Prh 7 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze oddíl H, vložk 298

Více

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy Dotční progrm n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy dětí mládeže ze Sportovního fondu Městského ovodu Lierec Vrtislvice nd Nisou n rok 2016 Dotce n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy Účel

Více

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009 Operátor trhu s elektřinou,.s. 186 00 Prh 8 Příloh č. 1 Smlouvy o zúčtování odchylek Smlouvy o přístupu n orgnizovný krátkodobý trh s elektřinou Smlouvy o přístupu n vyrovnávcí trh s regulční energií Smlouvy

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: obchodní společnost IČ: 24797880 se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Prh 7 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze oddíl H, vložk 298

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Emil Fischer, sídlem Podolská 90/5, 147 00 Prh 4, provozovn 294 71 Benátky nd Jizerou, Podolecká 206, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPH 68 INS 20871/2014-A-20,

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1 z 15 ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1. ŽADATEL(É) BYT 2. ŽADATEL(É) město v ulici číslo popisné podlží číslo bytu o velikosti bytu nájemné/m 2 /měsíc nájemné z

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Michl Mchek, se sídlem Dlouhá 53/6, 702 00 Ostrv - Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 38 INS 12408/2014-A7, ze dne 01.07.2014, insolvenčním

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.2011 ( v haléřích ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky Středomorvská gentur rozvoje

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/248/03/00 KUJCP01AHG2W KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj se sídlem v Českých

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Základy teorie matic

Základy teorie matic Zákldy teorie mtic 1. Pojem mtice nd číselným tělesem In: Otkr Borůvk (uthor): Zákldy teorie mtic. (Czech). Prh: Acdemi, 1971. pp. 9--12. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/401328 Terms of use: Akdemie

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní význmné veřejné zkázce n stvební práce zdávné v otevřeném řízení dle zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/14/168/03/00 KUJCP01AEIGN DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2055 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Město Týn nd Vltvou se sídlem

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Bayerová Petra < 15. července :16 Právní moc rozhodnutí

Bayerová Petra < 15. července :16 Právní moc rozhodnutí tjemník Od: Odesláno: Komu: Předmět: Byerová Petr < petr.byerov@msk.cz> 15. července 2016 11:16 tjemnik@mu-bridlicn.cz Právní moc rozhodnutí Vážená pní inženýrko, rozhodnutí Krjského úřdu Morvskoslezského

Více

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek CzechPOINT@office aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Aktuality z provozu KzMU statistiky Mám zájem o konverzi Kde

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/249/03/00 š -/o3> # / og KUJCP01AHG11 KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ TISK ODBORNÝCH VÝUKOVÝCH TEXTŮ PRO PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ veřejná zkázk mlého rozshu zdávná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č 1 ZADAVATEL Název: Institut postgrduálního vzdělávání ve zdrvotnictví

Více

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr 30 000-49 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 50 000-74 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 75 000-99 000 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 100 000-149 000 13,99%

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více