CZ Ventily LDM v seismickém provedení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ Ventily LDM v seismickém provedení"

Transkript

1 CZ Ventily LDM v seismickém prvedení --

2 Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí být navržen tak, aby byl schpen regulvat maximální průtk při daných prvzních pdmínkách. Přitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný průtk je ještě regulvatelný. Pdmínku je, že regulační pměr ventilu r > Kvs / Kv Z důvdu mžné minusvé tlerance 0% hdnty Kv00 prti Kvs a pžadavku na mžnst regulace v blasti maximálníh průtku (snižvání i zvyšvání průtku) výrbce dpručuje vlit hdntu Kvs regulačníh ventilu větší než maximální prvzní hdntu Kv: Kvs =.. Kv Přitm je třeba vzít v úvahu, jak dalece již ve výpčtu uvažvaná hdnta Qmax bsahuje bezpečnstní přídavek, který by mhl mít za následek předimenzvání výknu armatury. min Navrhvání charakteristiky s hledem na zdvih ventilu Pr správnu vlbu regulační charakteristiky ventilu je vhdné prvést kntrlu, jakých zdvihů bude dsahvat armatura při různých předpkládaných prvzních režimech. Tut kntrlu dpručujeme prvést alespň při minimálním, nminálním a maximálním uvažvaném průtčném mnžství. Orientačním vdítkem při vlbě charakteristiky je zásada vyhnut se, je-li t mžné, prvním a psledním 5 0 % zdvihu armatury. Pr výpčet zdvihu při různých prvzních režimech a jedntlivých charakteristikách je mžné s výhdu pužít firemní výpčtvý prgram VENTILY. Prgram služí ke kmpletnímu návrhu armatury d výpčtu Kv sučinitele až p určení knkrétníh typu armatury včetně phnu. Průtčné charakteristiky ventilů Kv/Kv 00 Vztahy pr výpčet Kv Kapalina Plyn Kv = Přehřátá pára Sytá pára Tlakvá ztráta p 2 > p /2 p < p /2 Q 00 Q.T 54 n n p.p2 Q v2 00 m p Q v 2.x 00 m p Nadkritické prudění par a plynů Tlakvá ztráta p > = p /2 p = < 2 p /2 p 2.Qn.T 54.p n Q 2v 00 m p Qm 2v.x 00 p Při tlakvém pměru větším než kritickém (p 2 /p < 0.54) dsahuje rychlst prudění v nejužším průřezu rychlsti zvuku. Tent jev může být příčinu zvýšené hlučnsti. Pak je vhdné pužít škrtící systém s nízku hlučnstí (vícestupňvá redukce tlaku, tlumící clna na výstupu). Veličiny a jedntky Označení Jedntka Kv m.h - Kv 00 m.h - Kvmin m.h - Kvs m.h - Q m.h - - Qn Nm.h - Qm kg.h p MPa p2 MPa ps MPa p MPa - kg.m - n kg.nm - v2 m.kg - v m.kg T K x r Název veličiny Průtkvý sučinitel za jedntkvých pdmínek průtku Průtkvý sučinitel při jmenvitém zdvihu Průtkvý sučinitel při minimálním průtku Jmenvitý průtkvý sučinitel armatury Objemvý průtk za prvzníh stavu (T, p Objemvý průtk za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Hmtnstní průtk za prvzníh stavu ( T, p Abslutní tlak před regulačním ventilem Abslutní tlak za regulačním ventilem Abslutní tlak syté páry při dané tepltě ( T Tlakvý spád na regulačním ventilu ( p = p - p 2) Hustta pracvníh média za prvzníh stavu ( T, p Hustta plynu za nrmálníh stavu ( 0 C, 0.0 MPa) Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p2 Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p/2 Abslutní teplta před ventilem ( T = 27 + t Pměrný hmtnstní bsah syté páry v mkré páře Regulační pměr -2- L R P S L H/H - lineární charakteristika Kv/Kv 00 = (H/H 00) - rvnprcentní charakteristika (4-prcentní) (4. H/H 00 ) Kv/Kv 00 = e - parablická charakteristika 2 Kv/Kv 00 = (H/H 00) - LDMspline charakteristika 2 Kv/Kv 00 = (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) (H/H 00) P S R

3 Zásady pr vlbu typu kuželky Kuželky s výřezy nepužívat v případě nadkritických tlakvých spádů při vstupním přetlaku p > 0,4 MPa a pr regulaci syté = páry. V těcht případech dpručujeme pužít děrvanu kuželku. Tut kuželku je nutné pužít také vždy, když hrzí nebezpečí kavitace z důvdu velkéh tlakvéh spádu neb erze stěn tělesa armatury z důvdu vyských rychlstí regulvanéh média. V případě pužití tvarvané kuželky (z důvdu maléh Kvs) pr nadkritický tlakvý spád je nutné vlit jak kuželku tak sedl patřené návarem z tvrdkvu. Ucpávky - O -kružek EPDM Ucpávka je určena pr neagresivní média, prvzvané při teltách 0 až C. Vyniká svu splehlivstí a dlhdbu těsnstí. Má schpnst těsnit i při mírně pškzeném táhle ventilu. Nízké třecí síly umžňují pužití phnů s nízku svu silu. Živtnst těsnicích kružků je závislá na prvzních pdmínkách a v průměru je vyšší než cyklů. Ucpávky - Grafit Tent typ ucpávky je mžné pužít při tepltách až d 550 C. Rzsah ph je 0 až 4. Ucpávku je mžné "dtěsnit" dtažením ucpávkvéh šrubu neb přidáním dalšíh těsnicíh kružku. Vzhledem k velkým třecím silám je grafitvá ucpávka vhdná puze pr phny s velku svu silu. Regulační pměr Regulační pměr je pměr největšíh průtkvéh sučinitele ku nejmenšímu průtkvému sučiniteli. Prakticky je t pak pměr (za jinak stejných pdmínek) největšíh ku nejmenšímu regulvatelnému průtku. Nejmenší neb také minimální regulvatelný průtk je vždy větší než 0. Pr RV 2xx Ucpávky - DRSpack (PTFE) DRSpack (Direct Radial Sealing Pack) je ucpávka s vysku těsnicí schpnstí při nízkých i vyských prvzních tlacích. Nejpužívanější typ ucpávky vhdný pr teplty 0 až 260 C. Rzsah ph je 0 až 4. Ucpávka umžňuje pužití phnů s nízku svu silu. Knstrukce umžňuje jednduchu výměnu celé ucpávky. Průměrná živtnst ucpávky DRSpack je vyšší než cyklů. --

4 line RV / UV 2x0 SP (Ex) Regulační a uzavírací ventily DN 5-0, PN 6, a v seismickém prvedení Ppis Regulační ventily RV / UV 220 SP (Ex) a RV / UV 20 SP (Ex), dále jen RV / UV 2x0 SP (Ex) jsu jednsedlvé armatury určené k regulaci a uzavírání průtku média v aplikacích, ve kterých je vyžadvána seismická dlnst zařízení. Jsu vhdné pr regulaci při nízkých i vyských tlakvých spádech při nejrzmanitějších prvzních pdmínkách. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a třída těsnsti dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV / UV 2x0 SP (Ex) jsu vládány ručním klem neb jsu svým prvedením uzpůsbeny pr připjení seismicky dlných elektrmechanických phnůauma a případně dalších. Pužití Ventily RV / UV 2x0 SP jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Splňují pdmínky seismické dlnsti ve smyslu zachvání mechanické integrity a funkčnsti p seismické událsti se -2 spektrem dezvy d 0 m.s ve všech směrech, v pásmu 0 až Hz. Tím splňují pžadavky seismické klasifikace b armatur pr jadernu energetiku dle OTT 87/9 a v nejaderných aplikacích splňují pdmínky pr pužití v blastech s předpkládaným výskytem zemětřesení maximální intenzitě d 9. stupně mezinárdní stupnice EMS- 98, neb MSK-64 (9 bal). Ventily RV / UV 2x0 SPEx dále splňují pžadavky II /2G IIB dle ČSN-EN 46- (9/2) a ČSN EN 27- (9/998) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny k pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/2). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny na straně 22 tht katalgu. Pracvní média Ventily řady RV (UV) 2x0 SP jsu určeny k regulaci (RV 2x0) resp. k uzavírání (UV 2x0) průtku a tlaku kapalin, plynů a par jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatur. Ventily řady RV / UV 2x0 SPEx jsu rvněž určeny k regulaci a uzavírání průtku a tlaku technických a tpných plynů a hřlavých kapalin. Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese. Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Detailní instrukce pr mntáž jsu uvedeny v dkumentu Pkyny pr mntáž a údržbu armatury. -4-

5 Technické parametry Knstrukční řada RV / UV 220 SP (Ex) RV / UV 20 SP (Ex) Prvedení Rzsah světlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulační (uzavírací) ventil dvucestný DN 5 až 0 PN 6,, Materiál tělesa Litá cel Litá krzivzdrná cel.069 (GP2GH).757 (G7CrM5-5).458 (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla: DN / / DIN W.Nr./ČSN DN / / Materiál kuželky: DN / / DIN W.Nr./ČSN DN / / DN / / Rzsah pracvních teplt -20 až 500 C -20 až 0 C Stavební délky Připjvací příruby Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Dle ČSN-EN 092- (2/) Těsnící plchy příruby Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) neb Typ D (drážka) dle ČSN-EN 092- (2/) Typ kuželky Válcvá s výřezy, tvarvaná, děrvaná Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická, uzavírací Hdnty Kvs 0.0 až 600 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 49 (5/ ( < 0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 49 (5/ ( < 0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Třída IV. dle ČSN-EN 49 (5/ (<0.0% Kvs) pr uzavírací ventil Netěsnst prvedení Ex Stupeň netěsnsti 6 dle ČSN 060 (6/979) - část 2 Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t max= C, DRSpack (PTFE) t max =260 C, Exp. grafit, t max=500 C Seismická dlnst 0 až Hz, 0 m.s -2-5-

6 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky pmax [MPa] ventilů DN 5-50 Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Ovládání (phn) tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. Ruční kl Označení v typvém čísle Rxx DN Osvá síla Kvs [m /hd] H ) 6. 2) ) ) ) kv kn p max PTFE p max kv PTFE Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Ovládání (phn) Označení v typvém čísle DN H Osvá síla Kvs [m /hd] tvarvaná kuželka 2) válcvá kuželka s lineární charakteristiku, tvarvaná kuželka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakte- ristiku ) ventil s mikrškrtícím systémem. Prvedení s Kvs 0.0 až 0.06 mžn ddat p knzultaci s výrbcem. Rvnprcentní, LDMspline a parablická charakteristika d Kvs =.0 Děrvané kuželky je mžn ddat puze u takt značených hdnt Kvs s následujícími mezeními: - hdnty Kvs 2.5 a.6 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci č.2 je mžné ddat děrvanu kuželku puze s lineární neb parablicku charakteristiku 7,5 kn p max kv PTFE kn p max kv PTFE Pr ventily PN 6 nesmí p překrčit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Při pužití grafitvé ucpávky, blíží-li se pžadvaný p maximálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvěřit pužití tét ucpávky. Hdnty p jsu stanveny pr nejnepříznivější stav tlakvých max pměrů na ventilu PN, avšak v knkrétních případech může být skutečná hdnta p vyšší než jsu hdnty v tabulce. max 5 kn p max kv PTFE

7 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky pmax [MPa] ventilů DN - 0 s válcvými kuželkami s výřezy (směr prudění pd kuželku) Hdnta pmax je maximální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Ovládání (phn) tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. Ruční kl Ds - průměr sedla Označení v typvém čísle Rxx DN Ds 00 H Osvá síla Kvs [m /hd] kn grafit PTFE kn grafit PTFE kn grafit PTFE grafit PTFE Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr těsnění v sedle kv-kv i pr návar tvrdkvem. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí p překrčit hdntu,6 MPa resp. 2,5 MPa. Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky pmax [MPa] ventilů DN - 0 s děrvanými kuželkami (směr prudění nad kuželku) Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Ovládání (phn) Ruční kl Ds - průměr sedla Označení v typvém čísle Rxx DN Ds H 00 Osvá síla Kvs [m /hd] Děrvané kuželky není mžn ddat pr Kvs dle slupce č., pr Kvs dle slupce 2 puze s lineární neb parablicku charakteristiku. Pr další slupce bez mezení. 5 kn grafit PTFE kn grafit PTFE kn grafit PTFE grafit PTFE Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr ucpávku PTFE i pr grafitvu ucpávku. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí p překrčit hdntu,6 MPa resp 2,5 MPa. -7-

8 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV / UV 220 SP (Ex), RV / UV 20 SP (Ex) DN 5-50 DN D D PN 6 PN PN 6, PN D 2 D d n D D 2 d n D f D 5 L V V 2 V V 4 a mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm M0x M6x,5 H mm 6 m kg s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN

9 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV / UV 2x0 SP (Ex), DN - 0 DN PN 6 D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN D D2 D d n mm mm mm mm a mm PN D D2 D d n mm mm mm mm a mm DN PN 6,, D D 5 M L V V2 V V4 f H mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm M20x m kg

10 line RV 2x2 SP (Ex) Regulační ventily DN - 600, PN 6, a v seismickém prvedení Ppis Regulační ventily RV 222 SP (Ex) a RV 22 SP (Ex), dále jen RV 2x2 SP (Ex) jsu jednsedlvé armatury s tlakvě vyváženu kuželku určené k regulaci průtku média v aplikacích, ve kterých je vyžadvána seismická dlnst zařízení. Tt prvedení ventilů umžňuje i při nízkých silách pužitých phnů regulaci při vyských tlakvých spádech. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a třída těsnsti dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV 2x2 SP (Ex) jsu vládány ručním klem neb jsu svým prvedením uzpůsbeny pr připjení seismicky dlných elektrmechanických phnů Auma a případně dalších. Pužití Ventily RV 2x2 SP jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Splňují pdmínky seismické dlnsti ve smyslu zachvání mechanické integrity a funkčnsti p seismické událsti se -2 spektrem dezvy d 0 m.s ve všech směrech, v pásmu 0 až Hz. Tím splňují pžadavky seismické klasifikace b armatur pr jadernu energetiku dle OTT 87/9 a v nejaderných aplikacích splňují pdmínky pr pužití v blastech s předpkládaným výskytem zemětřesení maximální intenzitě d 9. stupně mezinárdní stupnice EMS- 98, neb MSK-64 (9 bal). Ventily RV 2x2 SPEx dále splňují pžadavky II /2G IIB dle ČSN-EN 46- (9/2) a ČSN EN 27- (9/998) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny k pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/2). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny na straně 22 tht katalgu. Pracvní média Ventily řady RV 2x2 SP jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatur. Ventily řady RV 2x2 SPEx jsu rvněž určeny k regulaci a uzavírání průtku a tlaku technických a tpných plynů a hřlavých kapalin. Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese. Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Detailní instrukce pr mntáž jsu uvedeny v dkumentu Pkyny pr mntáž a údržbu armatury. -0-

11 Technické parametry Knstrukční řada RV 222 SP (Ex) RV 22 SP (Ex) Prvedení Rzsah světlstí Jmenvité tlaky Jednsedlvý regulační ventil dvucestný s tlakvě dlehčenu kuželku DN až 600 PN 6,, Materiál tělesa Litá cel.069 (GP2GH).757 (G7CrM5-5) Litá krzivzdrná cel.458 (GX5CrNiMNb9--2) Materiál sedla: DIN W.Nr./ČSN DN - 50 DN / / / / Materiál kuželky: DN / / DIN W.Nr./ČSN DN / / DN / / Rzsah pracvních teplt -20 až 260 C -20 až 260 C Stavební délky Řada dle ČSN-EN 558- (2/) Připjvací příruby Dle ČSN-EN 092- (2/) Těsnící plchy příruby Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) neb Typ D (drážka) dle ČSN-EN 092- (2/) Typ kuželky Válcvá s výřezy, děrvaná Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická Hdnty Kvs 4 až 00 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 49 (5/ ( < 0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 49 (5/ ( < 0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Netěsnst prvedení Ex Stupeň netěsnsti 6 dle ČSN 060 (6/979) - část 2 Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t max= C, DRSpack (PTFE) t max=260 C Seismická dlnst 0 až Hz, 0 m.s -2 --

12 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky pmax [MPa] ventilů DN - 50 Hdnta p je maximální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz. katalgvé listy phnů Ovládání (phn) tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. Ruční kl Označení v typvém čísle Rxx DN H Osvá síla Kvs [m /hd] puze lineární charakteristika Ventily RV 2x2 je v případě ptřeby mžné kmpletvat se všemi phny uvedenými v katalgvém listu RV / UV 2x0SP. Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné p knzultvat s výrbcem. max 5 kn p max p max Děrvané kuželky je mžn ddat puze u takt značených hdnt Kvs s následujícím mezením : - dle hdnty Kvs ve slupci č.2 je mžné ddat děrvanu kuželku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí p překrčit hdntu,6 MPa. Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky pmax [MPa] ventilů DN Hdnta p je maximální tlakvý spád na ventilu, při max kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Ovládání (phn) tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. Ruční kl *) max. DN 00 Ds - průměr sedla Označení v typvém čísle Rxx Osvá síla 5 kn 20 kn 2 kn Kvs [m /hd] DN Ds H grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE Děrvané kuželky není mžn ddat pr Kvs dle slupce č., Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr pr Kvs dle slupce 2 puze s lineární neb parablicku ucpávku PTFE i pr grafitvu ucpávku. charakteristiku. Pr další slupce bez mezení. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí p překrčit hdntu,6 MPa resp. 2,5 MPa. -2-

13 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV 222 SP (Ex), RV 22 SP (Ex) DN - 50 DN D mm mm PN 6 PN PN 6, PN D d n D D D d n D f D L V V 2 V V 4 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm D M0x M6x,5 a mm H mm 6 m kg s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN

14 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV 222 SP (Ex), RV 22 SP (Ex), DN PN 6 PN PN DN D D2 D d n a D D2 D d n a D D2 D d n a mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm PN 6,, DN D D 5 M L V V2 V V4 f H m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg M20x M0x

15 Schéma sestavení úplnéh typvéh čísla ventilů RV / UV 2x0 SP (Ex), RV 2x2 SP (Ex) XX X X X X X X X X X X X X - XX / XXX - XXX XXXX. Ventil Regulační ventil RV Uzavírací ventil UV 2. Označení typu Ventily z lité celi.069, Ventily z krzivzdrné celi Ventil přímý 0 Ventil přímý tlakvě dlehčený 2. Typ vládání Elektrický phn E X X Specifikace phnů Ruční kl R X X dle tabulky na str Připjení Příruba s hrubu těsnící lištu Příruba s výkružkem 2 Příruba s drážku 5. Materiálvé prvedení Uhlíkvá cel.069 (-20 až 0 C) tělesa CrM cel.757 (-20 až 500 C) (v závrkách jsu uvedeny Austenit. nerez cel.458(-20 až 0 C) 7 8 rzsahy pracvních teplt) Jiný materiál dle dhdy 9 6. Těsnění v sedle Kv - kv DN až 50; t max = 260 C Měkké těsnění (kv - PTFE) 2 Návar těsnících plch tvrdkvem 2) 7. Druh ucpávky O - kružek EPDM 2) Nelze pužít pr prvedení Ex DRSpack (PTFE) 2) Expandvaný grafit 5 8. Průtčná charakteristika Lineární L ) Puze pr UV 2x0 Rvnprcentní v přímé větvi LDMspline R S ) Uzavírací Parablická Lineární - děrvaná kuželka Rvnprcentní - děrvaná kuželka Parablická - děrvaná kuželka U P D Q Z 9. Kvs Čísl slupce dle tabulky Kvs sučinitelů X 0. Jmenvitý tlak PN PN 6 6 PN (DN až 600) PN. Pracvní teplta C O - kružek EPDM DRSpack (PTFE) DRSpack (PTFE) Expandvaný grafit Expandvaný grafit Expandvaný grafit Jmenvitá světlst DN DN XXX. Prvedení Seismicky dlné SP Nevýbušné, seismicky dlné SPEx Kyslíkvé prvedení, seismicky dlné SPOx Příklad bjednávky: RV220 EAC L / SP Označení phnů v typvém čísle ventilu viz tabulka na str. 22 tht katalgu -5-

16 Ventily RV / UV 2x0 SP (Ex) Řez ventilem s válcvu kuželku s výřezy Řez ventilem s děrvanu kuželku Ventily RV 2x2 SP (Ex) Řez tlakvě vyváženým ventilem s válcvu kuželku s výřezy Řez tlakvě vyváženým ventilem s děrvanu kuželku -6-

17 EAA, EAB, EAC, EAD EAE, EAF, EAG, EAH Elektrické phny SA 07., SA ExC 07., SAR 07., SAR ExC 07. SA 07.5, SA ExC 07.5, SAR 07.5, SAR ExC 07.5 Auma Technické parametry Typ SA 07. SA ExC 07. SAR 07. SAR ExC 07. Označení v typvém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Výkn Řízení EAA EAB EAC EAD Jmenvitá síla Zdvih 0 Nm ~ 5 kn; 5 Nm ~ 7,5 kn; 20 Nm ~ 0 kn daný zdvihem ventilu 6,, mm Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí - až C -20 až C - až 60 C -20 až C Přípustná vlhkst klí Hmtnst 20 kg Odlnst prti vibracím dle EN Specifikace phnů Auma neb 0 V AC 50 Hz viz specifikační tabulka - bdvé neb signálem 4-20 ma ~ ~ 0 Nm 5 kn; Nm 20 kn daný zdvihem ventilu,, 00 mm IP 67 daná pužitu armaturu - až C -20 až C - až 60 C -20 až C 00 % 20 až kg Auma NORM: 2g, pr 0 až Hz Auma MATIC: g, pr 0 až Hz Typ SA X XXX 07.X Funkce regulační R ON - OFF Prvedení nrmální nevýbušné ExC Výknvá řada phnu Tvar připjení A (závit TR 6x4 LH, příruba F07)... pr RV 2xx DN 5 až 50 Výstupní táčky 4 5, Vypínací mment SA 07. SAR 07. SAExC 07. SARExC Nm 5-0 Nm Výkn mtru [ kw ] SA 07. SA ExC 07. SAR 07. SAR ExC 07. 0,0 0,0 Tvar připjení A (závit TR 20x4 LH, příruba F0)... pr RV 2xx DN až 0 Výstupní táčky 4 5, Vypínací mment SA 07.5 SAR 07.5 SAExC 07.5 SARExC Nm 0-60 Nm Výkn mtru [ kw ] 0,0 0,0 SA 07.5 EAE SA ExC 07.5 EAF 0,0 0,0 SAR 07.5 EAG SAR ExC 07.5 EAH 0,0 0,0 SA 07.5 SA ExC 07.5 SAR 07.5 SAR ExC

18 Příslušenství 2 mikrspínače TANDEM Převdvka pr signalizaci plhy Mechanický ukazatel plhy Ptencimetr x Ω Elektrnický vysílač RWG (včetně ptencimetru), 4-20 ma, 2-vdič Elektrnický vysílač RWG (včetně ptencimetru), 4-20 ma, /4-vdič Indukční vysílač plhy IWG, 4-20 ma MATIC - pr spjitu regulaci (specifikace výbavy dle katalgu výrbce), hmtnst + 7 kg Další příslušenství dle katalgu výrbce phnů. Rzměry phnů Auma řady 07. a 07.5 Nrmální prvedení Prvedení ExC nrm Prvedení MATIC Tvar připjení A Připjvací třmen v SP prvedení 86 6 Přiřazení k ventilům RV 2xx DN 5 až 65 RV 2xx DN až 50 RV 2xx DN až 0 Pčet slupků A B Hmtnst ~ 6 kg ~ 8 kg ~ 5 kg -8-

19 EAI, EAJ EAK, EAL Elektrické phny SA 0., SA ExC 0. SAR 0., SAR ExC 0. Auma Technické parametry Typ SA 0. SA ExC 0. SAR 0. SAR ExC 0. Označení v typvém čísle ventilu EAI EAL EAJ EAK Napájecí napětí Frekvence Výkn neb 0 V 50 Hz viz specifikační tabulka Řízení - bdvé neb signálem 4-20 ma Jmenvitá síla Nm ~ 2,6 kn; 00 Nm ~ 27 kn; 20 Nm ~ 2 kn Zdvih Krytí Maximální teplta média daný zdvihem ventilu, 00, 20 mm IP 67 daná pužitu armaturu Přípustná teplta klí - až C -20 až C - až 60 C -20 až C Přípustná vlhkst klí Hmtnst 00 % 24 až 27 kg Odlnst prti vibracím Auma NORM: 2g, pr 0 až Hz dle EN Auma MATIC: g, pr 0 až Hz Specifikace phnů Auma Typ SA X XXX 0. Funkce regulační R ON - OFF Prvedení nrmální nevýbušné ExC Výknvá řada phnu 0. Tvar připjení A (závit TR 6x6 LH, příruba F0)... pr RV 2XX DN až 600 Výstupní táčky 4 5, Vypínací mment SA 0. SAR 0. SAExC 0. SAR ExC Nm Nm Výkn mtru [ kw ] SA 0. SA ExC 0. SAR 0. SAR ExC 0. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75-9-

20 Příslušenství 2 mikrspínače TANDEM Převdvka pr signalizaci plhy Mechanický ukazatel plhy Ptencimetr x Ω Elektrnický vysílač RWG (včetně ptencimetru), 4-20 ma, 2-vdič Elektrnický vysílač RWG (včetně ptencimetru), 4-20 ma, /4-vdič Indukční vysílač plhy IWG, 4-20 ma MATIC - pr spjitu regulaci (specifikace výbavy dle katalgu výrbce), hmtnst +7kg Další příslušenství dle katalgu výrbce phnů. Rzměry phnů Auma řady 0. Nrmální prvedení Prvedení ExC nrm Tvar připjení A, F xM0 02 Ovládání DN - 0 Připjení A, F0, Tr6x6-LH Prvedení MATIC Ovládání DN 600 Připjení A, F0, Tr6x6-LH -20-

21 Ovládání ventilů řady RV / UV 2x0 SP a RV 2x2 SP ručním klem Ruční vládání ventilů DN 5-50 Ruční vládání ventilů DN - 0 Rzměry vládání ručním klem: DN Označení R6 R20 R28 R5 H L L 2 M D 5 m mm mm mm mm mm mm kg M0x M6x, M20x,5 Objednací čísl (čísl kusvníku) S S S S S S

22 Maximální dvlené pracvní přetlaky dle ČSN EN 6- [MPa] Materiál Uhlíkvá cel.069 (GP2GH) Legvaná cel.757 (G7CrM5-5) Austenit. nerez. cel.458 (GX5CrNiMNb9--2) Austenit. nerez. cel.408 (GX5CrNi9-0) -0 C až 50 C PN Teplta [ C ] RT ,56,6,2,27,4,04 0,94 0,88 0,86 0,84 2,44 2, 2,07,98,78,62,47,7,5,2,90,4,,7 2,84 2,60 2,5 2,9 2,6 2, 6,6,6,6,58,49,4,,2,20,5,,07,00 2,55 2,54 2,5 2,48 2, 2,2 2,08,9,88,,7,67,56 4,08 4,07 4,02,96,74,57,,09,00 2,89 2,77 2,67 2,50 6,59,44,9,,,7,0,06,05,02,02,0,00 2,49 2, 2,8 2,08,95,84,72,66,6,60,59,58,56,98,60,49,, 2,94 2,75 2,65 2,6 2,56 2,54 2,52 2,50 6,52,7,2,06 0,96 0,89 0,8 0,79 0,77 0,74 0,74 0,72 0,7 2,7,84,76,66,50,,0,2,20,6,5,,,79 2,94 2,82 2,65 2,4 2,24 2,08,97,9,86,84,, ,89,9 2,2 0,89,9 2,2 0,70,09,74 Označení phnů v typvém čísle Elektrický phn Auma SA 07. E AA Elektrický phn Auma SA Ex 07. E A B Elektrický phn Auma SAR 07. E A C Elektrický phn Auma SAR Ex 07. E A D Elektrický phn Auma SA 07.5 E A E Elektrický phn Auma SA Ex 07.5 E A F Elektrický phn Auma SAR 07.5 E A G Elektrický phn Auma SAR Ex 07.5 E A H Elektrický phn Auma SA 0. E A I Elektrický phn Auma SAR 0. E A J Elektrický phn Auma SAR Ex 0. E A K Elektrický phn Auma SA Ex 0. E A L Ruční kl pr DN 5 - R 6 Ruční kl pr DN R 2 0 Ruční kl pr DN - 00 R 2 8 Ruční kl pr DN - 0 R 5-22-

23 LDM, spl. s r.. Litmyšlská Česká Třebvá LDM, spl. s r.. Kancelář Praha Pdlská Praha 4 LDM, spl. s r.. Kancelář Ústí nad Labem Mezní 4 0 Ústí nad Labem LDM servis, spl. s r.. Litmyšlská Česká Třebvá tel.: fax: tel.: fax: tel.: fax: tel.: fax: Váš partner LDM, spl. s r.. si vyhrazuje práv změnit své výrbky a specifikace bez předchzíh upzrnění. -2-

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702 02-02.2 0.07.Z Regulační ventily RV 702 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1-

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1- 02-0. 0.07.Z Redukční stanice RS 702 A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, 09 0 Nová Paka, Tel.: +420 49 04 26, Fax: +420 49 04 27, E-mail: apo@apoelmos.cz, Internet: www.apoelmos.cz -- Výpočet součinitele

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí VOOVOnÍ SYSTÉMY PE, PVC VOOVOnÍ SYSTÉMY PE, PVC POUnÍ SYSTÉMY PRO OPRVU PITnÉ UŽITKOVÉ VOY Pitná vda je bezespru naše nejušlechtilejší survina přináší a udržuje živt

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 ELI - Dlní Břežany - Výkaz nábytku p mítnstech (kmplet stěhvání + Arbyd) kód ppis Celkem Ks Stěhvání (ks) M.00.19 M.00.20 M.00.21 O.00.02 O.00.03 O.00.04 O.00.05 O.00.06 O.00.07 O.00.08 O.00.09 O.00.10

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Fakulta ptravinářské a bichemické technlgie Ústav analýzy ptravin a výživy LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanvení vitaminů, kfeinu, antixidantů a knzervačních látek (metda: kapalinvá

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená ARITMETIKA ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Jestliže něc (celek) rzdělíme na něklik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlmkem. Zlmek tři čtvrtiny (tři lmen čtyřmi) zlmek Čitatel sděluje, klik těcht částí

Více

Katalog výrobků 2013

Katalog výrobků 2013 Katalg výrbků 2013 OBSAH O firmě LED žárvky s paticí GU10 LED žárvkyi MR16/GU11/MR11 LED žárvky JDR/E27 LED žárvky E14 LED žárvky E27 LED žárvky E27/G9 LED žárvky G4 Kalkulačka úspr LED žárvky AR111/GC53/G24

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody Nvé nátěrvé systémy pr blast infrastruktury HEMADUR MASTIC 4588W/HEMADUR 47960 HEMATHANE HS 55610 Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1 Testvání Špičkvá kvalita a splehlivst nátěrvých systémů HEMEL je garantvána

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ EPELNA ERPADLA

ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ EPELNA ERPADLA ˇ ESKA ČESKÝ VÝROBEK PROVOZUJTE S HRDOSTÍ ˇ EPELNA ERPADLA Česká splečnst se světvu kvalitu Prvnán s statnmi zdrji vytápěn ACOND a. s., Praha sdl, ACOND a. s., Milevsk výrba Čtyři desetilet zkušenst v

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU Prdej části pdniku splečnsti EXCON Steel a.s. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU stav k 6.2.2015 Dkument služí puze pr získání základníh přehledu prdávaném pdniku a nenahrazuje DueDilligence ani jiný

Více

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek

Paleta na konsole. Paleta svařená z trubek alety Paleta na knsle r snadnu manipulaci a uskladnění můžeme pužít speciálně zknstruvané palety. K nakládání je mžn pužít jak jeřáb, ak vyskzdvižný vzík. Pvrchvá úprava palety je žárvý zinek. D palety

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Důležitá bezpečnostní upozornění

Důležitá bezpečnostní upozornění POSILOVACÍ STROJ JS-065 Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím psilvacíh strje si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce pr

Více

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé služby. 6 zhtvení grantvé přihlášky (v ČJ). 6 průměrné ceny

Více