PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru"

Transkript

1

2 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru 2., aktualizované a rozšířené vydání sestavil Jiří Doležílek

4 Vzor citace: Doležílek, J.: Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s Právní stav citované judikatury byl uzavřen ke dni Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010 ISBN: (brož.) ISBN: (pdf) Všechny naše publikace si můžete objednat na adrese: Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 6, , Praha tel.: , fax: ,

5 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Úvodem I. VZNIK A ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU A. Pracovní smlouva Vznik pracovní smlouvy. Nevýslovné projevy vůle Forma pracovní smlouvy. Nedodržení písemné formy Forma pracovní smlouvy Nedostatek písemné formy pracovní smlouvy Pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem používajícím při práci vlastní výrobní prostředek nebo pracovní nástroj Vznik pracovního poměru při neplatnosti dohody o pracovní činnosti Druh práce vymezený okruhem pracovních činností Druh práce u strážníka obecní policie Právní povaha činnosti statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným Právní povaha činnosti prokuristy společnosti s ručením omezeným Absence ujednání o místu výkonu práce v pracovní smlouvě. Místo výkonu práce řidiče autobusové dopravy Více než jedno místo výkonu práce Způsoby vymezení místa výkonu práce v pracovní smlouvě Přesně určené pracoviště jako místo výkonu práce Ke stanovení místa výkonu práce v pracovní smlouvě Způsoby označení dne nástupu do práce v pracovní smlouvě Ke vzniku pracovního poměru pracovní smlouvou Založení pracovního poměru pracovněprávním úkonem s náležitostmi pracovní smlouvy Způsob sjednání doby trvání pracovního poměru Způsob sjednání doby trvání pracovního poměru. Pracovní poměr na dobu mateřské dovolené jiné zaměstnankyně Vymezení doby trvání pracovního poměru Výklad ujednání o pracovním poměru, který má trvat po dobu mateřské dovolené jiné zaměstnankyně Neplatnost ujednání o době trvání pracovního poměru Změna doby trvání pracovního poměru Změna doby trvání pracovního poměru. Výklad pojmu vědomí zaměstnavatele podle 65 odst. 2 zákoníku práce Změna doby trvání pracovního poměru. Výklad pojmu vědomí zaměstnavatele podle 65 odst. 2 zákoníku práce Ke změně doby trvání pracovního poměru ředitele základní školy Podmínky pracovního poměru na dobu určitou. Žaloba podle 39 odst. 5 zákoníku práce a žaloba na určení trvání pracovního poměru Věková hranice u pracovních poměrů na dobu určitou Zkušební doba

6 31. Nároky z tzv. faktického pracovního poměru Vznik a vypořádání tzv. faktického pracovního poměru. K významu subjektivního úsudku účastníků o vzniku pracovního poměru Vznik pracovního poměru, nemá-li zaměstnavatel právnická osoba statutární orgán B. Změny pracovního poměru Pojem převedení v práci Souhlas zaměstnance s převedením na jinou práci Forma souhlasu zaměstnance s převedením na jinou práci nebo s přeložením Určitost souhlasu zaměstnance s převedením na jinou práci nebo s přeložením Konkludentní souhlas zaměstnance se změnou sjednaného druhu práce Nedostatek souhlasu zaměstnance s převedením na jinou práci Dohoda o změně obsahu pracovního poměru po odpadnutí části pracovní náplně zaměstnance Postavení zaměstnance, kterému zaměstnavatel nemůže přidělovat práci podle pracovní smlouvy Návrh dohody o změně druhu práce K nároku zaměstnance na náhradu mzdy při převedení na práci, která pro něj není vhodná ve smyslu 41 odst. 6 zákoníku práce Vhodnost práce pro zaměstnance při jeho převedení na jinou práci Převedení zaměstnance na jinou práci při zjištění nemoci z povolání Naléhavý právní zájem na určení neplatnosti převedení zaměstnance na jinou práci Naléhavý právní zájem na určení neplatnosti převedení zaměstnance na jinou práci (přeložení) Pojem přeložení zaměstnance Přidělení zaměstnance na pracoviště v jiné obci K povinnosti zaměstnance vykonat pracovní cestu C. Jmenování Jmenování zaměstnance na vedoucí pracovní místo jako projev vůle zaměstnavatele Jmenování zaměstnance na vedoucí pracovní místo v průběhu pracovního poměru K možnosti založit pracovní poměr jmenováním nad rámec právní úpravy Vznik pracovního poměru. Forma jmenování na vedoucí pracovní místo. Souhlas se jmenováním Vznik pracovního poměru. Forma jmenování na vedoucí pracovní místo. Souhlas se jmenováním Jmenování na vedoucí pracovní místo. Vedoucí zaměstnanec K povinnostem zaměstnance odvolaného z pracovního místa Odmítnutí jiné práce zaměstnancem po jeho odvolání z pracovního místa K odvolání zaměstnance z pracovního místa ( obnovení původního pracovního poměru ) Jmenování a odvolání zaměstnance obce Jmenování a odvolání ředitele státního podniku Ke skončení pracovního poměru založeného jmenováním Pasivní věcná legitimace v řízení o určení neplatnosti odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa v případě tzv. vnějšího jmenování Naléhavý právní zájem na určení neplatnosti odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa

7 II. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU A. Dohoda o rozvázání pracovního poměru Určení doby, kdy má skončit pracovní poměr, v dohodě o rozvázání pracovního poměru Těhotenství zaměstnankyně v době uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru Uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních změn Sjednaný den skončení pracovního poměru K uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru po sdělení možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru B. Výpověď z pracovního poměru Výpověď z pracovního poměru a právo na svobodnou volbu povolání Vymezení výpovědního důvodu ve výpovědi z pracovního poměru Vymezení výpovědního důvodu ve výpovědi z pracovního poměru Skutkové vymezení výpovědního důvodu. Výklad výpovědi Výklad výpovědi z pracovního poměru Význam právní kvalifikace výpovědního důvodu uvedené ve výpovědi Význam právní kvalifikace výpovědního důvodu. Posouzení soudem Uplatnění více výpovědních důvodů v jedné výpovědi Uplatnění více výpovědních důvodů v jedné výpovědi Podmínka ve výpovědi z pracovního poměru Volba práva cizího státu při rozvázání pracovního poměru výpovědí Výpovědní doba Neuvedení výpovědní doby ve výpovědi Odvolání výpovědi Odvolání výpovědi v průběhu řízení o její neplatnosti Doručení odvolání výpovědi Rozvázání pracovního poměru více právními úkony Rozvázání pracovního poměru více právními úkony Okamžik účinnosti výpovědi. K možnosti dát výpověď ještě před vznikem pracovního poměru Zmaření doručení rozvázání pracovního poměru Odmítnutí přijetí doručované písemnosti K doručování rozvázání pracovního poměru zaměstnanci Výpověď daná zaměstnavatelem z důvodu organizačních změn Výpovědní důvod podle 52 písm. a) zákoníku práce. Přestěhování provozovny a rozšíření sortimentu Zrušení části zaměstnavatele jako důvod k rozvázání pracovního poměru výpovědí podle 52 písm. a) zákoníku práce Výpověď z pracovního poměru z důvodu zrušení části zaměstnavatele Ukončení činnosti podniku Přemístění zaměstnavatele jako důvod k výpovědi z pracovního poměru Výpovědní důvod podle 52 písm. c) zákoníku práce. Výběr nadbytečného zaměstnance Předpoklady výpovědního důvodu podle 52 písm. c) zákoníku práce Výpovědní důvod podle 52 písm. c) zákoníku práce. Nadbytečnost při zvýšení počtu zaměstnanců Předpoklady výpovědního důvodu podle 52 písm. c) zákoníku práce

8 102. Předpoklady výpovědního důvodu podle 52 písm. c) zákoníku práce Předpoklady výpovědního důvodu podle 52 písm. c) zákoníku práce. Rozhodnutí o organizační změně Výpovědní důvod podle 52 písm. c) zákoníku práce. Rozhodnutí o organizační změně Forma rozhodnutí o organizační změně Účinnost organizačních změn Náležitosti rozhodnutí o organizační změně. Rozsah soudního přezkumu v řízení o neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem pro nadbytečnost zaměstnance Povaha rozhodnutí o organizačních změnách Nadbytečnost zaměstnance Nadbytečnost zaměstnance Výpověď podle 52 písm. c) zákoníku práce jako předpoklad poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků restrukturalizace zaměstnancům hutních společností Rozhodnutí o organizační změně sledující jiné cíle než ty, které jsou uvedeny v 52 písm. c) zákoníku práce Nedostatek příčinné souvislosti mezi nadbytečností zaměstnance a organizační změnou Výpověď z pracovního poměru podle 52 písm. c) zákoníku práce. Obchodní tajemství. Důkazní povinnost. Břemeno tvrzení a důkazní břemeno Hromadné propouštění. Povinnost zaměstnavatele informovat příslušný úřad práce Fikce nadbytečnosti zaměstnance Použití fikce nadbytečnosti zaměstnance Fikce nadbytečnosti zaměstnance. Výkon práva v rozporu s dobrými mravy Lékařský posudek jako předpoklad výpovědi podle 52 písm. e) zákoníku práce Posuzování zdravotního stavu zaměstnance ve sporu o platnost výpovědi podle 52 písm. e) zákoníku práce K možnosti přezkoumání lékařského posudku v řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru Výpovědní důvody podle 52 písm. f) zákoníku práce. Časové omezení uplatnění výpovědního důvodu Nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce teprve v době trvání pracovního poměru Nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce lékaře Nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce lékaře Nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce Požadavky pro řádný výkon sjednané práce Nesplňování požadavků pro řádný výkon sjednané práce Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky. Výzva k odstranění nedostatků Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky. Stanovení lhůty k odstranění nedostatků Forma výzvy k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků Dočasné odstranění neuspokojivých pracovních výsledků po výzvě zaměstnavatele Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 133. Rozlišování výpovědních důvodů podle 52 písm. f) a podle 52 písm. g) zákoníku práce Hlediska posouzení předpokladů výpovědi podle 52 písm. g) zákoníku práce Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s požitím alkoholu Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s požitím alkoholu Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s požitím alkoholu Porušení povinností zaměstnance z pracovněprávního vztahu Porušení povinností zaměstnance nenastoupením do práce Nepodrobení se převedení na jinou práci Odmítnutí práce, kterou zaměstnanec nemůže vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat Odmítnutí konat práci po ukončení pracovní neschopnosti po uplynutí podpůrčí doby Odmítnutí pracovních výkonů, které nespadají do rámce druhu sjednané práce Neomluvená absence. Překážka v práci na straně zaměstnance Rozhodnutí o neomluveném zameškání práce Rozhodnutí o neomluveném zameškání práce Neomluvené zameškání práce. Forma rozhodnutí o neomluvené absenci Rozhodnutí o neomluveném zameškání práce. Stanovisko odborové organizace Méně závažné porušení povinností zaměstnance Soustavné méně závažné porušování povinností zaměstnance Soustavné méně závažné porušování povinností zaměstnance Soustavné méně závažné porušování povinností zaměstnance. Upozornění na možnost výpovědi Více skutků ve výpovědi podle 52 písm. g) zákoníku práce Porušení povinností zaměstnance při výkonu jiné činnosti z vlastní iniciativy nebo jiné práce v rozporu s předpisy Posuzování porušení povinností zaměstnance z hlediska porušení právních povinností zaměstnavatelem Porušení pravidel stanovených pracovním řádem pro chování zaměstnance v mimopracovní době Nenastoupení zaměstnance do práce bez výzvy zaměstnavatele, který zaměstnanci přestal přidělovat práci Porušení povinností zaměstnancem, kterému zaměstnavatel nepřiděloval práci podle pracovní smlouvy Porušení povinnosti zaměstnance uzavřením dohody o rozvázání pracovního poměru jménem zaměstnavatele s jiným zaměstnancem v rozporu se zákoníkem práce. Posouzení intenzity porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s jeho výdělečnou činností. Postavení společníka společnosti s ručením omezeným. Zaviněné porušení povinností z pracovního poměru Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s jeho výdělečnou činností. Výdělečná činnost jednatele společnosti s ručením omezeným Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s jeho výdělečnou činností. Výdělečná činnost člena dozorčí rady společnosti s ručením omezeným

10 163. Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s jeho výdělečnou činností Porušení povinností zaměstnance, kterému byla udělena prokura Vztah povinností zaměstnance a realizace práva na stávku Vztah povinností zaměstnance a realizace práva na stávku Porušení povinností zaměstnance vystoupením na schůzi odborové organizace Závažné porušení povinností zdravotní sestry svévolnou změnou léčebného postupu naordinovaného lékařem Porušení povinností zaměstnankyně nenastoupením do práce po skončení rodičovské dovolené Prokazování závažného porušování povinností zaměstnance Právní účinky výpovědi. Lhůta k výpovědi podle 52 písm. g) zákoníku práce Lhůta k výpovědi podle 52 písm. g) zákoníku práce. Neomluvená absence zaměstnance Počátek běhu lhůty k výpovědi podle 52 písm. g) zákoníku práce Počátek běhu lhůty k výpovědi podle 52 písm. g) zákoníku práce Počátek běhu lhůty k výpovědi podle 52 písm. g) zákoníku práce. Význam 53 zákoníku práce o zákazu výpovědi v ochranné době pro běh prekluzívní lhůty podle 58 odst. 1 zákoníku práce Počátek běhu lhůty k výpovědi podle 52 písm. g) zákoníku práce Počátek běhu lhůty k výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností zaměstnance Lhůta k výpovědi podle 52 písm. g) zákoníku práce šetření jiného orgánu ve smyslu 58 odst. 2 zákoníku práce Lhůta k rozvázání pracovního poměru výpovědí podle 52 písm. g) zákoníku práce a okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele šetření jiného orgánu ve smyslu 58 odst. 2 zákoníku práce Výpověď daná těhotné zaměstnankyni Rozhodný stav pro zákaz výpovědi Působnost zákazu výpovědi Zákaz výpovědi v době dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance Skončení pracovního poměru v ochranné době Zákaz výpovědi v době těhotenství zaměstnankyně Zákaz výpovědi těhotné zaměstnankyni v pracovním poměru sjednaném na noční práci C. Okamžité zrušení pracovního poměru Okamžité zrušení pracovního poměru po doručení výpovědi. Odmítnutí jiné práce po doručení výpovědi Účinky okamžitého zrušení pracovního poměru Vliv zprošťujícího rozsudku na platnost okamžitého zrušení pracovního poměru Vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru Vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru Vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru Vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru. Výklad projevu vůle Náležitosti listiny o okamžitém zrušení pracovního poměru Doručení okamžitého zrušení pracovního poměru Okamžité zrušení pracovního poměru. Souvislost jednání zaměstnance s plněním jeho pracovních úkolů

11 197. Okamžité zrušení pracovního poměru. Jednání zaměstnance ke škodě na majetku zaměstnavatele mimo pracovní dobu Okamžité zrušení pracovního poměru. Porušení povinností zaměstnance na pracovní cestě Výjimečnost okamžitého zrušení pracovního poměru Vzájemný vztah obou důvodů okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem Kritéria pro posouzení intenzity porušení povinností zaměstnance Posuzování intenzity porušení povinností zaměstnance. Důvody k okamžitému zrušení pracovního poměru Posuzování intenzity porušení povinností zaměstnance banky Posuzování intenzity porušení povinností zaměstnance při porušení obchodního tajemství Význam hodnocení intenzity porušení povinností zaměstnance v pracovním řádu Posuzování intenzity porušení povinností zaměstnance v souvislosti s dodatečně vzniklou škodou Hrubě nedbalý postup lékaře jako důvod okamžitého zrušení pracovního poměru Porušení povinností zaměstnankyně nenastoupením do práce po skončení rodičovské dovolené Porušení povinností zaměstnankyně nenastoupením do práce po skončení mateřské dovolené. Úprava pracovní doby. Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele Porušení povinností zaměstnance v souvislosti s prohlubováním kvalifikace Povaha lhůty k okamžitému zrušení pracovního poměru Lhůta k okamžitému zrušení pracovního poměru. Neomluvené absence Lhůta k okamžitému zrušení pracovního poměru. Dlouhodobá neomluvená absence Počátek běhu lhůty k okamžitému zrušení pracovního poměru Počátek běhu lhůty k okamžitému zrušení pracovního poměru Počátek běhu lhůty k okamžitému zrušení pracovního poměru. Porušení povinností zaměstnance společně s nadřízeným Počátek běhu lhůty k okamžitému zrušení pracovního poměru. Porušení povinností zaměstnance společně s nadřízeným Lhůta k okamžitému zrušení pracovního poměru. Šetření jiného orgánu Okamžité zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď daná zaměstnanci po okamžitém zrušení pracovního poměru. Odvolání okamžitého zrušení pracovního poměru Odvolání okamžitého zrušení pracovního poměru Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem na základě lékařského posudku Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem na základě lékařského posudku Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle 56 písm. b) zákoníku práce. Dodatečné uspokojení nároku zaměstnance na mzdu nebo náhradu mzdy Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle 56 písm. b) zákoníku práce. Nevyplacení mzdy nebo náhrady mzdy za více výplatních období. Počátek běhu lhůty k okamžitému zrušení pracovního poměru Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle 56 písm. b) zákoníku práce. Nepoukázání mzdy na účet zaměstnance u banky

12 D. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Sjednání podmínky pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době Skončení pracovního poměru po uplynutí zkušební doby Skončení pracovního poměru ve zkušební době. Zákaz diskriminace E. Skončení pracovního poměru cizince Skončení pracovního poměru cizince. Zaměstnávání občanů Slovenské republiky v České republice F. Účast odborových organizací při rozvázání pracovního poměru K účasti odborových organizací při rozvázání pracovního poměru Souhlas odborové organizace s okamžitým zrušením pracovního poměru Odvolání předchozího souhlasu odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru Předchozí souhlas odborové organizace s výpovědí. Povaha souhlasu Předchozí souhlas odborové organizace s výpovědí. Rozhodný okamžik projevu vůle zaměstnavatele skončit pracovní poměr výpovědí Použití předchozího souhlasu odborové organizace s výpovědí Nedostatek projednání výpovědi s odborovou organizací Předchozí souhlas odborové organizace s výpovědí nebo s okamžitým zrušením pracovního poměru. Zkoumání způsobu projednání věci odborovou organizací v soudním řízení Posuzování platnosti volby zaměstnance za člena orgánu odborové organizace soudem Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci, který je členem orgánu odborové organizace K neplatnosti výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnanci, který je členem orgánu odborové organizace. Nepožádání odborové organizace o předchozí souhlas K neplatnosti rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je členem orgánu odborové organizace Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci, který je členem orgánu odborové organizace Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním ` pracovního poměru. Příslušný odborový orgán G. Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání pracovního posudku pracovního posudku Pracovní posudek na zaměstnance jmenovaného do funkce nadřízeným orgánem Ochrana zaměstnance před nesprávným pracovním posudkem. Důkazní břemeno zaměstnavatele Aktivní legitimace ve sporu o úpravu pracovního posudku Vztah ustanovení 315 zákoníku práce k ustanovení 11 občanského zákoníku o ochraně osobnosti K možnosti zaměstnance domáhat se úpravy dodatku pracovního posudku Rozhodnutí soudu o návrhu na opravu pracovního posudku Vázanost soudu návrhem na úpravu pracovního posudku

13 254. K možnosti zaměstnance domáhat se splnění povinnosti zaměstnavatele vydat mu pracovní posudek Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nepravdivým pracovním posudkem Povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci pracovní posudek. Součinnost zaměstnance Povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci pracovní posudek a potvrzení o zaměstnání. Význam řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru Povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci pracovní posudek po skončení pracovního poměru. Výkon práva zaměstnance v rozporu s dobrými mravy potvrzení o zaměstnání. Údaje nad obligatorně stanovený rámec Způsob a forma uplatnění práva na přiměřenou úpravu potvrzení o zaměstnání Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nevydáním potvrzení o zaměstnání H. Odstupné Odstupné při skončení pracovního poměru smrtí zaměstnavatele Odstupné. Dohoda o rozvázání pracovního poměru. Neuvedení důvodu skončení pracovního poměru v dohodě Odstupné. Dohoda o rozvázání pracovního poměru. Důvody skončení pracovního poměru Odstupné. Důvody skončení pracovního poměru. Důkazní břemeno. Náhrada škody Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci nevyplacením odstupného. Skutečná škoda Odstupné. Bezdůvodné obohacení. Nedostatek dobré víry zaměstnance Vrácení odstupného z důvodu opětovného nástupu zaměstnance do zaměstnání u dosavadního zaměstnavatele Vrácení odstupného z důvodu opětovného nástupu zaměstnance do zaměstnání u dosavadního zaměstnavatele Nevyplacení odstupného z hlediska zákona o zaměstnanosti Odstupné z pracovního poměru sjednaného na částečný úvazek I. Práva z neplatného rozvázání pracovního poměru Zvláštnost úpravy práv z neplatného rozvázání pracovního poměru. Vyloučení obecných ustanovení o náhradě mzdy (platu) aonáhradě škody Práva zaměstnance ve faktickém pracovním poměru Právo neplatně převedeného (přeloženého) zaměstnance na náhradu mzdy (platu). Nepřípustnost analogického použití 69 zákoníku práce Přiznání náhrady mzdy (platu) Právo na náhradu mzdy (platu). Neschopnost nebo neochota zaměstnance konat práci podle pracovní smlouvy. Povaha práva na náhradu mzdy (platu) podle 69 odst. 2 zákoníku práce Náhrada mzdy (platu) za dobu pracovní neschopnosti zaměstnance Právo na náhradu mzdy (platu) podle 69 odst. 1 zákoníku práce a podle 69 odst. 2 zákoníku práce. Změna stanoviska zaměstnance

14 279. Právo na náhradu mzdy (platu). Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání. Změna oznámení Právo na náhradu mzdy (platu). Lhůta pro oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání. Změna oznámení Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání. Nahrazení oznámení žalobou Forma oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání. Nahrazení oznámení žalobou Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání. Nahrazení oznámení změnou žaloby Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání. Nahrazení oznámení žalobou na určení trvání pracovního poměru. Výše náhrady mzdy (platu). Právo na náhradu mzdy (platu) za nevyčerpanou dovolenou na zotavenou Okamžik oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání, učiněné vůči soudu Doba vzniku práva na náhradu mzdy (platu) Význam zaměstnání v dalším pracovním poměru pro nárok zaměstnance na náhradu mzdy (platu) Oznámení zaměstnavatele o přidělování práce zaměstnanci učiněné před zahájením nebo za trvání sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru Zameškání práce přidělené zaměstnavatelem po oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání Právo zaměstnance, který netrvá na dalším zaměstnávání, na náhradu mzdy (platu) Doba trvání práva zaměstnance na náhradu mzdy (platu) Doba trvání práva zaměstnance na náhradu mzdy (platu) Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance po právní moci rozhodnutí o neplatnosti rozvázání pracovního poměru Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance po právní moci rozhodnutí o neplatnosti rozvázání pracovního poměru Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance po odvolání výpovědi z pracovního poměru Právo na náhradu mzdy (platu) podle 69 odst. 1 zákoníku práce a podle 208 zákoníku práce Nástup zaměstnance, který oznámil, že trvá na svém dalším zaměstnávání, do zaměstnání u jiného zaměstnavatele Zjišťování výše náhrady mzdy (platu) Zjišťování výše náhrady mzdy (platu). Shodná tvrzení účastníků Rozhodné období pro zjišťování průměrného výdělku pro určení výše náhrady mzdy (platu) Průměrný výdělek pro určení výše náhrady mzdy (platu) Zjišťování výše náhrady mzdy (platu) Rozhodování soudu o výši náhrady mzdy (platu) Promlčení práva na náhradu mzdy (platu) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci neplatným rozvázáním pracovního poměru Právo zaměstnavatele na náhradu škody při neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnancem Právo zaměstnavatele na náhradu škody při neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnancem Žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru dohodou Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 310. Povaha lhůty k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru Den rozhodný pro počátek běhu lhůty k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru Počátek běhu lhůty pro podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru Počátek běhu lhůty pro podání žaloby na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru Lhůta k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru. Běh lhůty určené podle měsíců Počátek běhu lhůty k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru dohodou Lhůta k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru. Běh lhůty Důsledky nepodání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením Důsledky nepodání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru dohodou Důsledky nepodání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru. Otázka platnosti rozvazovacího úkonu v jiném řízení Posuzování odvolané výpovědi v řízení o žalobě na neplatnost rozvázání pracovního poměru Žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru podle 72 zákoníku práce a žaloba na určení podle 80 písm. c) o. s. ř. Naléhavý právní zájem. Neplatnost rozvázání pracovního poměru provedeného osobou, která nebyla zaměstnavatelem zaměstnance Předpoklady žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru způsobem neuvedeným v 48 odst. 1 zákoníku práce Otázka platnosti rozvázání pracovního poměru v řízení o žalobě o určení, že pracovní poměr trvá Vliv prohlášení konkursu na majetek zaměstnavatele na řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru Smrt zaměstnance v průběhu řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru Uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru proti přejímajícímu zaměstnavateli Ustanovení zákoníku práce citovaná v textu Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů Věcný rejstřík

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru 2., aktualizované a rozšířené

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Úvod... 19 Seznam použitých zkratek... 20 I. VZNIK A ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU... 23 A. Pracovní smlouva... 23 1. Vznik

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011 Jak na problematické zaměstnance JUDr. Jaroslav Škubal 20. října 2011 HR Days Prevence Prevence před uzavřením pracovní smlouvy omezené možnosti získání informací v průběhu přijímacího pohovoru rovněž

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI str. 1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Úplné znění Díl Dohoda (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB STRANA 1 Obsah USB Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1.1 Pověření zaměstnance Zmocnění udělené zaměstnavatelem 1.3 Zmocnění udělené zaměstnancem 1.4 Odvolání zmocnění 1.5 Výpověď zmocnění 1.6 Námitka

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech dokazování. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech dokazování. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dokazování Sestavila PETRA POLI ENSKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech dokazování Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech dokazování

Více

PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9.

PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9. PRACOVNÍ POMĚR 2. Autor: Mgr. Marek Kryška Datum: 2. 1. 2014 Cílový ročník: 9. Ž I V O T J A K O L E P O R E L O, R E G I S T R A Č N Í Č Í S L O C Z. 1. 0 7 / 1. 4. 0 0 / 2 1. 3 7 6 3 Vzdělávací oblast:

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 Obsah úvodem postup před vznikem pracovního poměru pracovně-lékařské prohlídky vznik pracovního poměru pracovní poměr na dobu

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

4. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

4. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 4. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Právní úprava neplatného rozvázání pracovního poměru je poněkud specifická a výjimečná tím, že neplatnost rozvázání pracovního poměru může u soudu uplatnit

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada EKONOMIKA,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele

Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele Shodná výdělečná činnost (s předmětem činnosti zaměstnavatele) zaměstnance po dobu trvání a po skončení pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele Zákoník práce chrání zaměstnavatele před negativními důsledky,

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval

Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval Novinky v oblasti pracovního práva zákoník práce 2012 Vážení klienti, Dnem 1. 1. 2012 vstoupila

Více

EKONOMIKA Vznik pracovního poměru, ukončení pracovního poměru výkladový materiál

EKONOMIKA Vznik pracovního poměru, ukončení pracovního poměru výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Vznik

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 OBSAH ÚVOD... 12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 1. PRÁVNÍ POSTAVENÍ VEŘEJNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ... 18 1.1 Právní postavení školy a školského

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Přehled obsahu... IX Seznam použitých zkratek...xix

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Přehled obsahu... IX Seznam použitých zkratek...xix Předmluva Pracovní spory projednávané civilními soudy byly po dlouhou dobu oblastí, v níž se zdálo, že všechny zásadní problémy už byly vyřešeny. Pozornost byla věnována zejména hmotnému právu, méně již

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a Nálezu

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Pracovní poměr

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Druhy odpovědnosti odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu odpovědnost fyzických osob odpovědnost organizačních složek státu a státních

Více

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12 OBSAH Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11 2 Co může být pomůckami?... 12 3 Pravidla pro použití pomůcek... 14 3.1 Kdy je možno použít pomůcek?... 14 3.2 Pomůcky

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Pracovní právo. Metodický list číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Pracovní právo. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Pojem pracovního práva, pracovně právní vztah, vznik změny zánik pracovně právního poměru

Více

Co znamená těhotenství v práci

Co znamená těhotenství v práci M a t e j M i h á l i k, a d v o k á t n í k o n c i p i e n t, G l a t z o v á & C o. M a r i e J a n š o v á, v e d o u c í a d v o k á t k a, G l a t z o v á & C o. I L U S T R A C E : N I K K A R I

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

(1) Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovněprávní vztahy.

(1) Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovněprávní vztahy. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení HLAVA PRVNÍ Působnost zákoníku práce 1 (1) Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovněprávní vztahy. (2) Pokud zákoník práce nebo jiný právní předpis nestanoví jinak,

Více