Pohotový společník personalisty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohotový společník personalisty"

Transkript

1 STRANA 1 Obsah USB Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1.1 Pověření zaměstnance Zmocnění udělené zaměstnavatelem 1.3 Zmocnění udělené zaměstnancem 1.4 Odvolání zmocnění 1.5 Výpověď zmocnění 1.6 Námitka neplatnosti právního jednání 1.7 Vyrozumění o nicotnosti právního jednání 1.8 Záznam o doručení písemnosti zaměstnanci 1.9 Záznam o odmítnutí doručení písemnosti zaměstnancem 1.10 Záznam o nemožnosti osobního doručení písemnosti zaměstnanci 1.11 Dodatečné zhojení nedostatku písemné formy právního jednání 1.12 Uznání dluhu 1.13 Plná moc k přebírání korespondence, pošty a zásilek 2. Vznik pracovního poměru 2.1 Smlouva o budoucí pracovní smlouvě 2.2 Smlouva o budoucí pracovní smlouvě uzavřená s cizincem v souvislosti s žádostí o zaměstnaneckou kartu 2.3 Pracovní smlouva 2.4 Pracovní smlouva, kterou se sjednává pracovní poměr na dobu určitou 2.5 Dohoda o prodloužení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou 2.6 Pracovní smlouva, kterou se sjednává pracovní poměr s kratší pracovní dobou 2.7 Pracovní smlouva (další možné obsahové náležitosti)

2 STRANA 2 OBSAH USB 2.8 Dohoda o zkušební době 2.9 Dohoda o podmínkách výkonu práce v pracovní době, kterou si zaměstnanec sám rozvrhuje 2.10 Pracovní smlouva s ujednáním o možnosti odstoupení 2.11 Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem podle 34 odst Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem podle 34 odst Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnancem podle 34 odst Jmenování 2.15 Souhlas zaměstnance se jmenováním 2.16 Informace o obsahu pracovní smlouvy 2.17 Změna informace o obsahu pracovní smlouvy 2.18 Informace o změně pracovního poměru v souvislosti s přechodem práv a povinností 2.19 Informace v souvislosti s vysláním k výkonu práce na území jiného státu 2.20 Potvrzení o seznámení zaměstnance s pracovním řádem, vnitřními předpisy, kolektivní smlouvou a předpisy k zajištění BOZP 2.21 Dohoda o pravidelném pracovišti 2.22 Dohoda o vážných důvodech pro jiný postup při uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou 2.23 Vnitřní předpis o vážných důvodech pro jiný postup při uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou 2.24 Pracovní smlouva, kterou se sjednává pracovní poměr na dobu určitou při uplatnění jiného postupu 2.25 Vnitřní předpis o vážných důvodech pro jiný postup při uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou 2.26 Zaměstnanecké dílo v pracovní smlouvě 2.27 Zapovězení zaměstnaneckého díla do pracovní smlouvy 2.28 Licenční smlouva 2.29 Rámcová autorská smlouva 2.30 Dotazník pro přijímaného zaměstnance 2.31 Pracovní smlouva s výkonem práce mimo pracoviště (home office)

3 STRANA 3 3. Změny pracovního poměru 3.1 Dohoda o změně pracovní smlouvy 3.2 Nahrazení pracovní smlouvy novým zněním 3.3 Dohoda o změně pracovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou v pracovní poměr na dobu určitou 3.4 Zrušení části pracovní smlouvy 3.5 Žádost zaměstnankyně o převedení na jinou práci podle 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce 3.6 Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci podle 45 zákoníku práce 3.7 Informace zaměstnavatele o nemožnosti převedení zaměstnance na jinou práci podle 45 zákoníku práce z důvodu provozních podmínek 3.8 Rozhodnutí o převedení na jinou práci podle 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce 3.9 Rozhodnutí o převedení na jinou práci podle 41 odst. 2 písm. a) zákoníku práce 3.10 Rozhodnutí o převedení na jinou práci podle 41 odst. 4 zákoníku práce 3.11 Návrh zaměstnavatele na převedení na jinou práci podle 41 odst. 5 zákoníku práce 3.12 Žádost zaměstnavatele o dočasnou změnu druhu práce 3.13 Dohoda o změně pracovní smlouvy v souvislosti s dočasnou potřebou zastoupení jiného zaměstnance 3.14 Potvrzení o důvodu převedení na jinou práci 3.15 Žádost zaměstnankyně o zařazení na původní práci 3.16 Dohoda o vysílání na pracovní cesty 3.17 Souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cestu 3.18 Vyslání zaměstnance na pracovní cestu (cestovní příkaz) 3.19 Vyslání zaměstnance na pracovní cestu (cestovní příkaz) s žádostí o použití vlastního silničního motorového vozidla 3.20 Dohoda o přeložení 3.21 Žádost zaměstnance o přeložení 3.22 Informace o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a žádost o související projednání

4 STRANA 4 OBSAH USB 3.23 Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 3.24 Výpověď dohody o dočasném přidělení zaměstnavatelem 3.25 Výpověď dohody o dočasném přidělení zaměstnancem 3.26 Dohoda o ukončení dočasného přidělení 3.27 Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracovních cestách 3.28 Dohoda o změně pracovní smlouvy sjednání výkonu práce mimo pracoviště 4. Ochrana práv a právního postavení zaměstnavatele a zaměstnanců 4.1 Vnitřní předpis zaměstnavatele, kterým se pro účely ochrany zaměstnavatele před konkurenčním jednáním ze strany zaměstnanců určuje předmět činnosti zaměstnavatele 4.2 Dohoda o zdržení se výdělečné činnosti po skončení zaměstnání (Konkurenční doložka) 4.3 Odstoupení od konkurenční doložky 4.4 Výpověď konkurenční doložky 4.5 Žádost zaměstnance o možnost výkonu jiné výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele 4.6 Odvolání souhlasu zaměstnavatele se souhlasem k výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnance 4.7 Žádost o projednání neomluvené absence 4.8 Vnitřní předpis o ochraně osobních údajů 4.9 Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů 4.10 Souhlas se zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení 4.11 Vnitřní předpis o dechových zkouškách na alkohol 4.12 Záznam o provedení dechové zkoušky 4.13 Záznam o odmítnutí dechové zkoušky zaměstnancem 5. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 5.1 Dohoda o provedení práce (provedení konkrétního úkolu) 5.2 Dohoda o provedení práce (druhově určené práce) 5.3 Dohoda o provedení práce (rozšířená varianta) 5.4 Odstoupení od dohody o provedení práce

5 STRANA Výpověď vztahu založeného dohodou o provedení práce 5.6 Dohoda o rozvázání vztahu založeného dohodou o provedení práce 5.7 Okamžité zrušení vztahu založeného dohodu o provedení práce 5.8 Dohoda o pracovní činnosti 5.9 Dohoda o pracovní činnosti (rozšířená varianta) 5.10 Dohoda o pracovní činnosti (s ujednáním o určení mzdy mzdovým výměrem) 5.11 Výměr odměny 5.12 Dohoda o rozvázání dohody o pracovní činnosti 5.13 Výpověď vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti 5.14 Okamžité zrušení vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti 5.15 Vnitřní předpis o dovolené a překážkách u dohod 5.16 Dohoda o provedení práce (výkon práce autorskoprávní povahy) 5.17 Dohoda o provedení práce (zdůrazněné autorskoprávní ustanovení) 5.18 Dohoda o provedení práce (zapovězené autorskoprávní ustanovení) 5.19 Dohoda o provedení práce výkon práce mimo pracoviště (home office) 5.20 Dohoda o změně dohody o provedení práce sjednání výkonu práce mimo pracoviště 5.21 Dohoda o pracovní činnosti výkon práce mimo pracoviště (home office) 5.22 Dohoda o změně dohody o pracovní činnosti sjednání výkonu práce mimo pracoviště 6. Pracovní doba 6.1 Vnitřní předpis zaměstnavatele o zkrácení stanovené týdenní pracovní doby 6.2 Návrh zaměstnavatele na sjednání kratší pracovní doby 6.3 Návrh zaměstnance na sjednání kratší pracovní doby

6 STRANA 6 OBSAH USB 6.4 Žádost zaměstnance o kratší pracovní dobu (jinou vhodnou úpravu pracovní doby) podle 241 odst Zamítnutí žádosti zaměstnance o kratší pracovní dobu (jinou vhodnou úpravu pracovní doby) podle 241 odst Dohoda o kratší pracovní době 6.7 Dohoda o dočasném uplatnění kratší pracovní doby 6.8 Dohoda o kratší době seznámení zaměstnance s rozvrhem pracovní doby 6.9 Dohoda o kratší době seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu pracovní doby 6.10 Žádost zaměstnance o poskytnutí pracovního volna a jeho napracování v jinou dobu 6.11 Nařízení práce přesčas 6.12 Dohoda o výkonu práce přesčas 6.13 Dohoda o výkonu práce přesčas se zaměstnancem pečujícím o dítě mladší než 1 rok 6.14 Žádost o souhlas s výkonem práce přesčas 6.15 Zamítnutí žádosti o souhlas s tím, že zaměstnanec vykonal práci přesčas 6.16 Dohoda o pracovní pohotovosti 6.17 Nařízení pracovní pohotovosti 6.18 Vnitřní předpis o rozvrhování pracovní doby 6.19 Vnitřní předpis o pružné pracovní době 6.20 Rozvržení směny zaměstnanci, který pracuje v pružné pracovní době a byl vyslán na pracovní cestu 6.21 Vnitřní předpis zaměstnavatele o rozvrhování pracovní doby pro případy dle 85 odst. 5 zákoníku práce 6.22 Rozvržení směny pro dobu důležitých osobních překážek v práci zaměstnancům, pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 6.23 Vzor evidence pracovní doby při rovnoměrném rozvržení pracovní doby po pá, 8 17 hod Vzor evidence pracovní doby při rovnoměrném rozvržení pracovní doby 40 hod. týdně (s příkladem dovolené a přesčasů)

7 STRANA 7 7. Odměňování a náhrady výdajů 7.1 Dohoda o výši mzdy 7.2 Mzdový výměr 7.3 Změna mzdového výměru 7.4 Platový výměr 7.5 Změna platového výměru 7.6 Platový výměr (s využitím pásmového odměňování) 7.7 Rozhodnutí o přiznání osobního příplatku 7.8 Rozhodnutí o změně výše osobního příplatku 7.9 Rozhodnutí o odnětí osobního příplatku 7.10 Rozhodnutí o přiznání odměny 7.11 Uložení úkolu spojeného s cílovou odměnou 7.12 Rozhodnutí o přiznání cílové odměny 7.13 Přiznání odměny při jubileu nebo odchodu do důchodu 7.14 Přiznání odměny při pomoci při mimořádných událostech 7.15 Dohoda o naturální mzdě 7.16 Dohoda o čerpání náhradního volna v rozsahu vykonané práce přesčas 7.17 Dohoda o čerpání náhradního volna v rozsahu vykonané práce přesčas místo platu za práci přesčas 7.18 Dohoda o čerpání náhradního volna v jiné době 7.19 Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas 7.20 Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas s vedoucím zaměstnancem 7.21 Dohoda o poskytnutí příplatku za práci ve svátek místo náhradního volna 7.22 Rozhodnutí o doplatku do výše minimální mzdy 7.23 Dohoda o výplatě mzdy/platu na platební účet 7.24 Dohoda o poskytování mzdy/platu v cizí měně 7.25 Plná moc k převzetí výplaty mzdy/platu 7.26 Dohoda o výplatě mzdy/platu v běžném výplatním termínu, připadne-li termín výplaty na období dovolené 7.27 Dohoda o výplatě mzdy/platu po skončení čerpání dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené 7.28 Žádost o poskytnutí nevyplacené části mzdy/platu

8 STRANA 8 OBSAH USB 7.29 Žádost o vrácení přeplatku mzdy/platu 7.30 Dohoda o srážkách ze mzdy/platu (k náhradě způsobené škody, změna k ) 7.31 Dohoda o srážkách ze mzdy/platu (k úhradě zaměstnanců za stravenky, změna k ) 7.32 Dohoda o srážkách ze mzdy/platu k uspokojení závazku zaměstnance 7.33 Předchozí souhlas s prováděním srážek na základě dohody o srážkách ze mzdy 7.34 Vyrozumění o odmítnutí provádění srážek na základě dohody o srážkách ze mzdy/platu 7.35 Žádost o provádění srážek ze mzdy/platu k uspokojení závazků zaměstnance 7.36 Žádost o provádění srážek ze mzdy/platu k úhradě členských příspěvků odborové organizaci 7.37 Prohlášení o započtení proti pohledávce na mzdu/plat 7.38 Prohlášení o započtení proti pohledávce na odstupné 7.39 Žádost o poskytnutí zálohy na cestovní náhrady 7.40 Dohoda o neposkytnutí zálohy na cestovní náhrady 7.41 Žádost o vyúčtování cestovních náhrad 7.42 Rozhodnutí o srážce nevyúčtované zálohy na cestovní náhrady ze mzdy/platu 7.43 Žádost o použití vlastního vozidla zaměstnance na pracovní cestě 7.44 Dohoda o používání zaměstnancova vlastního vozidla při pracovních cestách 7.45 Čestné prohlášení o ztrátě jízdenky 7.46 Dohoda o přerušení pracovní cesty 7.47 Dohoda o návštěvě člena rodiny při zahraniční pracovní cestě 7.48 Dohoda o náhradě za opotřebení vlastního nářadí používaného zaměstnancem k výkonu práce 7.49 Určení výše a podmínek poskytování náhrady za opotřebení vlastního nářadí používaného zaměstnancem k výkonu práce 7.50 Vnitřní mzdový předpis 7.51 Vnitřní platový předpis 7.52 Vnitřní platový předpis (pásmové odměňování a smluvní plat)

9 STRANA Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhrad 7.54 Návrh na změnu mzdového zařazení 8. Překážky v práci 8.1 Oznámení zaměstnankyně o čerpání mateřské dovolené 8.2 Oznámení zaměstnance o čerpání rodičovské dovolené v době, kdy je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou 8.3 Žádost zaměstnance o čerpání rodičovské dovolené 8.4 Žádost zaměstnance o dřívější ukončení čerpání rodičovské dovolené 8.5 Rozhodnutí o zařazení zaměstnance, který nastoupil po rodičovské dovolené 8.6 Vnitřní předpis zaměstnavatele o provádění kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce 8.7 Rozhodnutí zaměstnavatele o snížení (neposkytnutí) náhrady v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance 8.8 Vnitřní předpis zaměstnavatele, kterým se pro účely náhrady odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance stanoví rozvržení týdenní pracovní doby do směn 8.9 Dohoda o uplatnění částečné nezaměstnanosti 8.10 Vnitřní předpis zaměstnavatele o uplatnění částečné nezaměstnanosti 8.11 Vnitřní předpis zaměstnavatele o uplatnění jiných důležitých překážek v práci na straně zaměstnance 8.12 Žádost zaměstnance o poskytnutí pracovního volna k lékařskému ošetření nebo vyšetření 8.13 Žádost zaměstnance o poskytnutí pracovního volna k doprovodu blízké osoby do zdravotnického zařízení 8.14 Žádost zaměstnance o poskytnutí neplaceného volna 8.15 Dohoda o čerpání neplaceného volna 8.16 Dohoda o čerpání neplaceného volna s úhradou pojistného na zdravotní pojištění

10 STRANA 10 OBSAH USB 8.17 Oznámení zaměstnavatele, že zaměstnankyni nepřísluší mateřská dovolená 9. Dovolená 9.1 Rozvrh čerpání dovolené 9.2 Určení čerpání dovolené 9.3 Dohoda o čerpání dovolené v kratší době než 14 dnů předem 9.4 Žádost zaměstnance o určení čerpání dovolené 9.5 Změna určení čerpání dovolené 9.6 Zrušení určení čerpání dovolené 9.7 Odvolání zaměstnance z dovolené 9.8 Žádost zaměstnance o uhrazení nákladů vzniklých z důvodu zrušení (odvolání z) dovolené 9.9 Žádost zaměstnankyně o určení čerpání dovolené tak, aby navazovala na skončení mateřské dovolené 9.10 Žádost zaměstnance o určení čerpání dovolené na dobu ošetřování člena rodiny 9.11 Vyrozumění o přerušení čerpání dovolené v důsledku vzniku dočasné pracovní neschopnosti 9.12 Určení čerpání dovolené zaměstnancem 9.13 Vyrozumění o převedení dovolené kvůli naléhavým provozním důvodům na straně zaměstnavatele 9.14 Vyrozumění o převedení dovolené kvůli překážkám v práci na straně zaměstnance 9.15 Oznámení zaměstnavatele o poskytnutí náhrady mzdy/platu za nevyčerpanou dovolenou v souvislosti se skončením pracovního poměru 9.16 Oznámení zaměstnavatele o povinném zkrácení dovolené 9.17 Oznámení zaměstnavatele o zkrácení dovolené při neomluveném zameškání směny 9.18 Žádost o převedení dovolené k novému zaměstnavateli 9.19 Dohoda o výši úhrady náhrady mzdy za dovolenou, na kterou vzniklo zaměstnanci právo u dosavadního zaměstnavatele 9.20 Vnitřní předpis zaměstnavatele o dovolené a jejím čerpání

11 STRANA Péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefity 10.1 Dohoda o zvýšení kvalifikace 10.2 Kvalifikační dohoda v souvislosti se zvýšením kvalifikace 10.3 Kvalifikační dohoda v souvislosti s prohloubením kvalifikace 10.4 Rozhodnutí o zastavení poskytování pracovních úlev 10.5 Žádost o úhradu nákladů spojených se zvýšením kvalifikace 10.6 Dohoda o používání služebního motorového vozidla pro pracovní účely 10.7 Dohoda o používání služebního motorového vozidla pro pracovní a soukromé účely 10.8 Dohoda o hrazení nákladů za vstupní prohlídku 10.9 Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky poskytovatelem zaměstnance Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky Žádost o provedení výstupní prohlídky Vyslání zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku Lékařský posudek potvrzující ztrátu zdravotní způsobilosti v důsledku pracovního úrazu Lékařský posudek potvrzující ztrátu zdravotní způsobilosti v důsledku obecné choroby Návrh na přezkoumání lékařského posudku Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb Vnitřní předpis, kterým se upravuje právo na čerpání indispozičního volna (sick days) Předávací protokol služební automobil Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ze vstupní prohlídky Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti z periodické prohlídky Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti z mimořádné prohlídky Formulář pro hodnocení výkonu zaměstnance

12 STRANA 12 OBSAH USB Formulář pro hodnocení potenciálu zaměstnance Hodnoticí měřítka Popis pracovní pozice pro hodnocení 11. Odpovědnost za škodu 11.1 Oznámení o vzniku škody způsobené zaměstnancem 1 Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování 11.3 Společná dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování 11.4 Žádost o provedení inventarizace 11.5 Upozornění na závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami 11.6 Odstoupení od dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování 11.7 Písemné potvrzení o svěření věci 11.8 Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí 11.9 Odstoupení od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí Žádost o náhradu škody vzniklé zaměstnanci Vnitřní předpis zaměstnavatele o určení místa k odkládání osobních věcí zaměstnanců Ohlášení škody vzniklé na odložených věcech a žádost o její náhradu Odmítnutí odpovědnosti za škodu na odložených věcech zaměstnavatelem Uznání odpovědnosti za škodu na odložených věcech zaměstnavatelem Žádost zaměstnance o převzetí věci do zvláštní úschovy Žádost o náhradu škody vzniklé nesplněním povinnosti k odvrácení škody Žádost o náhradu škody vzniklé při odvracení škody Uznání vzniklé škody Dohoda o způsobu náhrady škody

13 STRANA Skončení pracovního poměru 12.1 Žádost zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou 12.2 Rozhodnutí zaměstnavatele o odmítnutí žádosti o uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru 12.3 Dohoda o rozvázání pracovního poměru 12.4 Dohoda o rozvázání pracovního poměru s uvedením důvodu jejího uzavření 12.5 Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným 12.6 Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem 12.7 Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem s uvedením důvodu 12.8 Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem v souvislosti s přechodem práv a povinností 12.9 Výpověď daná zaměstnancem z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností Návrh na určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu, že se zaměstnavatel ruší Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu, že se ruší část zaměstnavatele Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu, že se zaměstnavatel přemísťuje Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu nadbytečnosti zaměstnance Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance způsobené pracovním úrazem Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance způsobené obecnou chorobou Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem pro nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy

14 STRANA 14 OBSAH USB Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu nesplňování požadavků pro řádný výkon práce Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem pro neuspokojivé pracovní výsledky Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu zvlášť hrubého porušení povinností Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu závažného porušení povinností Upozornění na možnosti výpovědi v souvislosti s porušením povinností zaměstnance Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu soustavného méně závažného porušování povinností Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu zvlášť hrubého porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce neschopného pojištěnce Rozhodnutí o uplatnění překážek v práci ve výpovědní době Odvolání výpovědi dané zaměstnavatelem Souhlas s odvoláním výpovědi dané zaměstnavatelem Odvolání výpovědi dané zaměstnancem Souhlas s odvoláním výpovědi dané zaměstnancem Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle 55 odst. 1 písm. a) Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle 55 odst. 1 písm. b) Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance podle 56 odst. 1 písm. a) Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance podle 56 odst. 1 písm. b) Návrh na přivolení soudu k okamžitému zrušení dohody o pracovní činnosti zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let (zrušeno k ) Návrh na přivolení soudu k okamžitému zrušení dohody o provedení práce zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let (zrušeno k )

15 STRANA Návrh na přivolení soudu k okamžitému zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let (zrušeno k ) Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti zákonným zástup cem nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let (zrušeno k ) Okamžité zrušení dohody o provedení práce zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let (zrušeno k ) Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let (zrušeno k ) Dohoda o jiném termínu výplaty odstupného Žádost o vrácení odstupného (poměrné části) Žádost o udělení souhlasu s výpovědí danou členu orgánu odborové organizace, která působí u zaměstnavatele Žádost o projednání výpovědi s odborovou organizací Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Oznámení o skončení pracovního poměru na dobu určitou Oznámení o skončení pracovního poměru na dobu určitou, jehož trvání bylo omezeno na dobu konání určitých prací Oznámení zaměstnance, že po uplynutí sjednané doby trvá na dalším zaměstnávání Dohoda o možnosti odvolání a vzdání se pracovního místa Odvolání z pracovního místa Vzdání se pracovního místa Nabídnutí jiného vhodného místa zaměstnanci, který byl odvolán (vzdal se svého pracovního místa) Oznámení o neexistenci jiného vhodného místa zaměstnanci, který byl odvolán (vzdal se svého pracovního místa) Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci, který odmítl návrh na změnu svého dalšího pracovního zařazení Informace o záměru hromadně propouštět Informace o záměru hromadně propouštět (u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí zástupce zaměstnanců)

16 STRANA 16 OBSAH USB Informace o opatřeních a jednání v souvislosti s hromadným propouštěním Zpráva o rozhodnutí o hromadném propouštění pro krajskou pobočku Úřadu práce Sdělení o doručení písemné zprávy zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce Oznámení zaměstnavatele, že trvá na dalším trvání pracovního poměru Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání Vyrozumění o nicotnosti rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem Vyrozumění o nicotnosti rozvázání pracovního poměru zaměstnancem Oznámení zaměstnavatele, že umožňuje zaměstnanci pokračovat ve výkonu práce Žádost zaměstnance o vydání pracovního posudku Žádost zaměstnance o vydání potvrzení o zaměstnání Oznámení zaměstnavatele, že trvá na dalším trvání pracovního poměru okamžité zrušení ze zdravotních důvodů Oznámení zaměstnavatele, že trvá na dalším trvání pracovního poměru okamžité zrušení z důvodu nevyplacení mzdy 13. Vnitřní předpisy zaměstnavatele a BOZP 13.1 Pracovní řád 13.2 Vnitřní předpis o poskytování odstupného 13.3 Záznam o vstupním školení BOZP 13.4 Záznam o provedení školení BOZP s novým zaměstnancem 13.5 Základní povinnosti zaměstnance při dodržování předpisů BOZP a PO 13.6 Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP 13.7 Dokumentace k zajištění BOZP 13.8 Záznam o úrazu 13.9 Záznam o úrazu hlášení změn Záznam o školním úrazu Kniha úrazů

17 STRANA Záznam o přijatých opatřeních proti opakování úrazu Předávací protokol osobní ochranné pracovní prostředky 14. Jednání s úřady a orgány státní správy 14.1 Obecné Ohlášení volného pracovního místa 14. Námitky proti kontrolnímu zjištění v protokolu o kontrole Odvolání proti rozhodnutí o správním deliktu Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců Oznámení stavu zaměstnanců zaměstnavatelem Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti Roční program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok Zaměstnávání cizinců Sdělení zaměstnavatele o nástupu zaměstnání Sdělení zaměstnavatele o nenastoupení nebo ukončení zaměstnání Oznámení zaměstnavatele o předpokládané změně pracovního zařazení Informace o nástupu zaměstnání občana EU Informace o ukončení zaměstnání občana EU Informace o nástupu cizince do zaměstnání Žádost o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání (modrá karta) Žádost o zaměstnaneckou kartu Oznámení cizince s modrou kartou o ukončení pracovního poměru Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru

18 STRANA 18 OBSAH USB 15. Kalkulačky 15.1 Výpočet 60 % redukovaného průměrného výdělku 15.2 Výpočet poměrné části dovolené 15.3 Výpočet práva na dovolenou zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou 15.4 Náhrada jízdních výdajů v případě, kdy zaměstnanec k pracovní cestě použije vlastní motorové vozidlo 15.5 Výpočet tuzemského stravného 15.6 Výpočet přípustné výše srážky ze mzdy 15.7 Náhrada mzdy v době pracovní neschopnosti 16. Právní předpisy Listina základních práv a svobod Zákony Občanský zákoník Zákoník práce Občanský soudní řád Zákon o nemocenském pojištění Zákon o zaměstnanosti Zákon o ochraně osobních údajů Antidiskriminační zákon Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o inspekci práce Správní řád Soudní řád správní Insolvenční zákon Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchod ních korporacích) Zákon o BOZP Nařízení vlády Nařízení vlády č. 316/2016 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

19 STRANA 19 Nařízení vlády č. 336/2016 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitel ná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) Nařízení vlády č. 276/2015, o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Nařízení vlády č. 351/2015, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Nařízení vlády č. 290/1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání Nařízení vlády č. 327/2016, Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců Nařízení vlády č. 329/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016 Nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a zvláštním příplatku pro vojáky z povolání Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

20 STRANA 20 OBSAH USB Vyhlášky Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci Vyhláška č. 391/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách Vyhláška č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Judikáty Obecné (Pl. ÚS 83/06) Zrušení některých ustanovení zákoníku práce Ústavním soudem (21 Cdo 3069/2006) Důkazní břemeno ve sporu o diskriminaci (1 Afs 53/2011) Prokázání švarcsystému (4 Ads 177/2011) Postih nelegální práce (21 Cdo 2687/2012) Zastřená pracovní smlouva (21 Cdo 3862/2012) Fakturace části mzdy za práci v pracovním poměru (21 Cdo 385/2014) Věcná působnost zákoníku práce, rozdíl mezi pracovněprávním a občanskoprávním vztahem (21 Cdo 905/2014) Závislá práce a působnost zákoníku práce, nedodržení písemné formy pracovní smlouvy (II. ÚS 1774/14) Použití audiozáznamu rozhovoru v souvislosti se soudní ochranou zaměstnance (28 Cdo 828/2008) Užívání zaměstnaneckého díla bez licenční smlouvy a bezdůvodné obohacení (30 Cdo 3393/2010) Autorské dílo vzniklé tvůrčí činností několika autorů (21 Cdo 3789/2012) Příčinná souvislost mezi vznikem nemoci z povolání a prací zaměstnance

21 STRANA 21 Právní jednání (21 Cdo 1760/2007) Právní úkon učiněný vůči zaměstnanci v jiném než českém jazyce (21 Cdo 256/2009) Výpověď vázaná na podmínku (21 Cdo 1350/2009) Podmínky doručení písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou (21 Cdo 3278/2010) Podmínky písemného provedení jednostranného právního úkonu a jeho doručení do vlastních rukou (21 Cdo 4185/2010) Doručování jednání směřujícího k rozvázání pracovního poměru zaměstnanci do vlastních rukou (21 Cdo 2357/2011) Důkazní břemeno v souvislosti s podpisem pod textem výpovědi (21 Cdo 1161/2013) Výpověď daná pro případ neplatnosti okamžitého zrušení (21 Cdo 3663/2014) Podmínky pro doručování poštou, způsob zjištění poslední známé adresy (21 Cdo 2928/2014) Důvod odmítnutí převzetí písemnosti a jeho vliv na účinnost doručení Vznik a změny pracovního poměru (21 Cdo 2542/2004) Zrušení pracovního poměru před jeho vznikem, odstoupení od pracovní smlouvy (21 Cdo 2815/2005) Vznik pracovního poměru na základě konkludentního projevu vůle (21 Cdo 2858/2007) Vztah ujednání o druhu práce v pracovní smlouvě a pracovní náplně (21 Cdo 4213/2009) Způsob sjednání místa výkonu práce (21 Cdo 1395/2010) Změna pracovní smlouvy v ujednání o pracovní době (21 Cdo 1842/2010) Konkludentní uzavření pracovní smlouvy (III. ÚS 3616/10) Možnosti sjednání místa výkonu práce (21 Cdo 2444/2013) Záměna jmenování a uzavření pracovní smlouvy, založení pracovního poměru konkludentním projevem vůle

22 STRANA 22 OBSAH USB (21 Cdo 2005/2014) Zatajení údaje o odsouzení za trestný čin jako možná příčina omylu při uzavření pracovní smlouvy (21 Cdo 4596/2014) Vázanost soudu výpovědí a rozlišování vymezení pracoviště (21 Cdo 3411/2014) Smlouva o budoucí pracovní smlouvě Osoby v pracovněprávních vztazích, jednání jménem zaměstnavatele (21 Cdo 1863/2003) Právní postavení vedoucího zaměstnance (21 Cdo 2708/2008) Jednání za akciovou společnost v pracovněprávních vztazích (21 Cdo 4028/2009) Pracovní poměr jednatele (21 Cdo 496/2014) Souběh funkcí Pracovní poměr na dobu určitou (21 Cdo 1990/2000) Sjednání doby určité s rozvazovací podmínkou, tíseň při změně z doby neurčité na dobu určitou (21 Cdo 2080/2001) Přeměna pracovního poměru na dobu určitou v pracovní poměr na dobu neurčitou (21 Cdo 69/2008) Opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou po (21 Cdo 4532/2009) Opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, přechodné ustanovení, uplatnění trvání pracovního poměru na dobu neurčitou v důsledku sjednání doby určité v rozporu se zákonem (21 Cdo 4891/2009) Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou (21 Cdo 1611/2012) Vážné důvody pro jiný postup při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou Dohoda o rozvázání pracovního poměru (21 Cdo 1332/2001) Tíseň při uzavírání dohody o rozvázání pracovního poměru (21 Cdo 1306/2010) Platnost dohody o rozvázání pracovního poměru (21 Cdo 2039/2012) Dohoda o rozvázání pracovního poměru uzavřená zpětně

23 STRANA 23 (21 Cdo 983/2013) Právo na odstupné při dohodě pro ztrátu zdravotní způsobilosti způsobenou pracovním úrazem Výpověď podle 52 písm. a), b), c) (21 Cdo 535/2000) Skutkové vymezení výpovědního důvodu spočívajícího v nadbytečnosti zaměstnance (21 Cdo 630/2000) Nadbytečnost zaměstnance jako podmínka platnosti výpovědi (21 Cdo 2137/2004) Nadbytečnost zaměstnanců a jejich zpětné nabrání jako OSVČ (21 Cdo 2095/2004) Provedení organizační změny jako podmínka platnosti výpovědi (II. ÚS 1609/08) Diskriminace při výpovědi pro nadbytečnost (21 Cdo 1924/2009) Důkazní břemeno při výpovědi pro nadbytečnost (21 Cdo 191/2010) Rozdíl mezi výpovědí podle 52 písm. a) a písm. c) (21 Cdo 279/2010) Rozdíl mezi výpovědním důvodem podle 52 písm. b) a písm. c) (21 Cdo 1520/2011) Výpověď podle 52 písm. c), i když by mohl být zaměstnanec dále zaměstnáván (21 Cdo 1138/2011) Skutkové vymezení nadbytečnosti v důsledku organizační změny, výklad projevu vůle (21 Cdo 373/2012) Organizační změna za účelem obsazení místa kvalifikovanějším zaměstnancem (21 Cdo 863/2012) Lhůta pro výpověď z důvodu nadbytečnosti (21 Cdo 3195/2013) Účelovost organizační změny (21 Cdo 1234/2014) Nemožnost soudu posoudit výpověď danou na základě 52 písm. c) zákoníku práce podle 52 písm. f) zákoníku práce (21 Cdo 695/2014) Existence jiného volného pracovního místa a předstíraná organizační změna (21 Cdo 4442/2013) Rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost pro odmítnutí kratšího pracovního úvazku ze strany zaměstnance (21 Cdo 4585/2015) Neuspokojivé pracovní výsledky a výpověď pro nadbytečnost

24 STRANA 24 OBSAH USB Výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti (21 Cdo 2785/2010) Výpověď pro dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilosti konat dále dosavadní práci (21 Cdo 4468/2010) Skutkové vymezení výpovědi pro ztrátu zdravotní způsobilosti v důsledku pracovního úrazu (21 Cdo 2206/2012) Výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti a lhůta pro přezkoumání lékařského posudku (21 Cdo 224/2013) Výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti a obsah lékařského posudku (21 Cdo 1804/2015) Neexistence řádného lékařského posudku a její vliv na platnost výpovědi Výpověď pro nesplňování požadavků a neuspokojivé výsledky (21 Cdo 2098/2004) Výpověď pro nesplňování požadavků a současně pro nadbytečnost (uplatnění více výpovědních důvodů) (21 Cdo 1731/2005) Výpověď z důvodu odmítnutí zaměstnance uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti (21 Cdo 4059/2007) Co lze považovat za neuspokojivé pracovní výsledky (21 Cdo 4066/2008) Opakované neuspokojivé pracovní výsledky (21 Cdo 2894/2009) Podmínky platnosti výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky (21 Cdo 3075/2012) Výpověď pro nesplňování předpokladu spočívající ve zdravotní nezpůsobilosti Výpověď pro porušování povinností (21 Cdo 735/2000) Výpověď pro odmítnutí dechové zkoušky na přítomnost alkoholu (21 Cdo 679/2004) Výpověď pro porušení povinnosti střežit a chránit majetek zaměstnavatele před vznikem škody (21 Cdo 2431/2004) Výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinnosti (21 Cdo 596/2007) Výpověď pro porušování povinností, když tutéž povinnost porušovalo více zaměstnanců

25 STRANA 25 (21 Cdo 4467/2007) Výpověď pro porušování povinností v důsledku nesouhlasu zaměstnance s obsahem pracovních pokynů (21 Cdo 1288/2009) Výpověď pro porušování rozvrhu pracovní doby, který byl změněn se záměrem sankcionovat zaměstnance (21 Cdo 619/2010) Rozdíl mezi porušováním povinností a neuspokojivými pracovními výsledky (21 Cdo 1479/2011) Hodnocení intenzity porušení povinností zaměstnance (21 Cdo 1272/2012) Porušování povinností v souvislosti s přidělením jiných pracovních úkolů v rámci druhu práce (21 Cdo 3693/2013) Doručení upozornění na možnost výpovědi em (21 Cdo 752/2013) Výpověď pro porušení povinnosti, duševní porucha vylučující zavinění (21 Cdo 2930/2014) Rozdíl mezi povinnostmi a požadavky pro řádný výkon práce (Rozhodnutí č /08) Výpověď pro používání internetu pro soukromé účely zaměstnance v pracovní době (21 Cdo 630/2015) Nutnost doručení výpovědi před uplynutím prekluzivní lhůty (21 Cdo 815/2013) Šikanózní přidělování práce a výpověď pro porušování povinností (21 Cdo 1271/2013) Neplnění pokynů zaměstnavatele jako zvlášť závažné porušení pracovní kázně (21 Cdo 3840/2014) Neplnění pokynů zaměstnavatele jako zvlášť závažné porušení pracovní kázně Okamžité zrušení (21 Cdo 1714/2001) Okamžité zrušení pro výkon výdělečné činnosti zaměstnance bez souhlasu zaměstnavatele (21 Cdo 1755/2002) Okamžité zrušení pro řízení služebního vozidla pod vlivem alkoholu (21 Cdo 59/2005) Porušení povinností zaměstnance mimo pracovní dobu (21 Cdo 182/2006) Okamžité zrušení pro odmítnutí obecného testu znalostí

26 STRANA 26 OBSAH USB (21 Cdo 633/2006) Okamžité zrušení pro fyzický útok mimo pracovní dobu (21 Cdo 3039/2006) Porušení povinností provedené jednáním, ke kterému je zaměstnanec oprávněn (21 Cdo 4060/2007) Okamžité zrušení pro jinou konkurující činnost v souvislosti se společnictvím v s. r. o. (I. ÚS 1990/08) Okamžité zrušení pro kritické vystupování zaměstnance a ochrana svobody projevu (21 Cdo 266/2009) Okamžité zrušení z důvodu odmítnutí výkonu prá ce v souvislosti s tvrzenou zdravotní nezpůsobilostí zaměstnance (21 Cdo 1175/2009) Okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele pro zanedbání péče o zvířata (21 Cdo 2242/2009) Okamžité zrušení ze strany zaměstnance pro nevyplacení mzdy (21 Cdo 3533/2009) Okamžité zrušení zaměstnanci na rodičovské dovolené (21 Cdo 4200/2009) Okamžité zrušení, prokázání překážky v práci (21 Cdo 4275/2009) Okamžité zrušení pro pozdní prokázání překážky v práci (21 Cdo 4355/2009) Okamžité zrušení ve zkušební době (21 Cdo 3676/2010) Okamžité zrušení ze strany zaměstnance pro nevyplacení náhrady mzdy (21 Cdo 3806/2010) Okamžité zrušení pro neomluvené absence v době, kdy zaměstnanec nebyl zdravotně způsobilý k výkonu práce (21 Cdo 4837/2010) Lhůta pro uplatnění práva zaměstnavatele okamžitě zrušit pracovní poměr (21 Cdo 1771/2011) Okamžité zrušení pro sledování webových stránek (21 Cdo 2596/2011) Okamžité zrušení pro snahu vzbudit dojem, že je zaměstnanec na pracovišti (21 Cdo 3693/2011) Okamžité zrušení zaměstnancem pro nevyplacení náhrady mzdy za trvání sporu o neplatné rozvázání pracovního poměru

27 STRANA 27 (21 Cdo 4142/2011) Okamžité zrušení ze strany zaměstnance pro přidělování práce navzdory zdravotní nezpůsobilosti (21 Cdo 298/2013) Okamžité zrušení pro nevyplacení části mzdy insolvenčnímu správci (21 Cdo 1496/2013) Okamžité zrušení pro krádež potravin určených k likvidaci (21 Cdo 1822/2013) Posouzení závažnosti porušení povinnosti jako zvlášť hrubé (21 Cdo 2521/2013) Skutkové vymezení důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru (21 Cdo 4902/2014) Milostný vztah jako důvod okamžitého zrušení pracovního poměru (21 Cdo 1673/2015) Běh prekluzivní lhůty pro okamžité zrušení pracovního poměru při pokračujícím porušování povinností Odvolání, vzdání se pracovního místa (21 Cdo 3429/2009) Možnost odvolat po vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl před jmenováním (21 Cdo 759/2014) Nabídková povinnost při odvolání zaměstnance z vedoucího místa Ochranné doby (21 Cdo 1954/2000) Dočasná pracovní neschopnost jako ochranná doba Ochrana odborových funkcionářů a působnost odborové organizace (21 Cdo 172/2007) Výpověď funkcionáři pro nadbytečnost (21 Cdo 1539/2008) Platnost výpovědi dané odborovému funkcionáři pro nadbytečnost (21 Cdo 1462/2009) Výpověď funkcionáři pro porušování povinností (21 Cdo 974/2012) Podmínky pro činnost odborové organizace (21 Cdo 5054/2014 Souhlas s výpovědí a posuzování podmínek působení odborové organizace u zaměstnavatele

28 STRANA 28 OBSAH USB Odstupné (21 Cdo 2190/2009) Vrácení odstupného při rozvázání pracovního poměru a opětovném nástupu k přejímajícímu zaměstnavateli (21 Cdo 732/2011) Sjednání práva na odstupné i tam, kde není stanoveno zákonem (6 Ads 90/2013) Odvod pojistného z odstupného poskytnutého zaměstnavatelem nad rámec zákona (21 Cdo 448/2013) Právo na odstupné při rozvázání pracovního poměru dohodou z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti v důsledku pracovního úrazu (21 Cdo 2071/2013) Vrácení odstupného při opětovném nástupu k témuž zaměstnavateli (21 Cdo 3320/2013) Posudek poskytovatele pracovnělékařských služeb není podmínkou vzniku práva na odstupné Následky neplatného rozvázání pracovního poměru (Cpjn 4/2004) Stanovisko Občanskoprávního kolegia a Obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky k následkům neplatného rozvázání pracovního poměru (21 Cdo 1518/2010) Následky neplatného rozvázání pracovního poměru v případě, že si zaměstnanec za trvání sporu našel jinou práci (21 Cdo 3573/2012) Náhrada mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru Atypické pracovněprávní vztahy (21 Cdo 1633/2009) Aplikace pravidel upravujících pracovní poměr na vztahy založené dohodami Pracovní doba, doby odpočinku, dovolená (21 Cdo 2795/2000) Určení čerpání dovolené konkludentním projevem vůle (16 Co 160/2001) Platnost ujednání o nepravidelné výpomoci a povinnost zaměstnavatele přidělovat práci

29 STRANA 29 (21 Cdo 1561/2003) Vážné provozní důvody pro odmítnutí žádosti o kratší pracovní dobu (21 Cdo 42/2006) Rozdíl mezi přestávkou a jinou dobou na jídlo a odpočinek (21 Cdo 612/2006) Odmítnutí žádosti o kratší pracovní dobu pro vážné provozní důvody (21 Cdo 2875/2007) Porušení maximální délky směny a snížení lidské důstojnosti zaměstnance (21 Cdo 1985/2008) Znaky práce přesčas (21 Cdo 2878/2009) Práce přesčas, chybějící evidence (21 Cdo 1821/2013) Vážné provozní důvody pro odmítnutí žádosti o kratší pracovní dobu ze strany zaměstnance, který pečuje o dítě (C-43705) Pracovní doba a doba nečinnosti v rámci pracovní pohotovosti zajišťované na pracovišti (C-41512) Přechod zaměstnance na částečný pracovní úvazek a snížení dnů dovolené Odměňování a cestovní náhrady (21 Cdo 2687/2006) Jednostranná změna mzdy (21 Cdo 827/2010) Cestovní náhrady při zahraničních cestách mimo pravidelné pracoviště (21 Cdo 3286/2010) Povinnost zaměstnavatele seznamovat zaměstnance s podklady pro výpočet mzdy (21 Cdo 3989/2011) Důkazní břemeno ve sporu o zaplacení mzdy (21 Cdo 832/2012) Odnětí osobního příplatku v souvislosti s porušováním povinností zaměstnance (21 Cdo 3167/2013) Rozdíl mezi nárokovými a nenárokovými mzdovými složkami (21 Cdo 3774/2013) Exekuce proti právu na cestovní náhrady (21 Cdo 3976/2013) Nerovné zacházení se zaměstnanci při odměňování (21 Cdo 2863/2015) Diskriminace spočívající v nevyplacení nenárokové složky mzdy (21 Cdo 537/2004) Změna nenárokové složky mzdy na nárokovou

30 STRANA 30 OBSAH USB Přechod práv a povinností (21 Cdo 3945/2008) Přechod a právo na odstupné (21 Cdo 260/2009) Přechod práv a povinností a probíhající soudní spor (21 Cdo 3046/2013) Přechod práv a povinností a sjednání zkušební doby (21 Cdo 3229/2013) Důsledky přechodu práv a povinností pro práva z neplatného rozvázání pracovního poměru Náhrada škody (21 Cdo 1111/2001) Obecná odpovědnost zaměstnance v souvislosti s několika škodními událostmi (21 Cdo 2172/2002) Spoluzavinění zaměstnavatele při odpovědnosti zaměstnance za škodu (21 Cdo 1824/2005) Odpovědnost za úraz způsobený při cestě ke stravování (21 Cdo 931/2006) Odpovědnost zaměstnance při škodě způsobené v důsledku krádeže majetku zaměstnavatele zákazníkem (21 Cdo 1478/2006) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnancem jednajícím jménem zaměstnavatele (21 Cdo 3177/2006) Vznik škody kvůli zapomenutým klíčům od auta (21 Cdo 5060/2007) Odpovědnost za poškození zdraví zaměstnance při teambuildingu (21 Cdo 2596/2008) Odpovědnost zaměstnance za škodu v podobě nedobytnosti pohledávky zaměstnavatele (21 Cdo 2937/2008) Odpovědnost zaměstnance a rozdíl mezi skutečnou škodou a ušlým ziskem (21 Cdo 81/2009) Odpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou uložením pokuty zaměstnavateli (21 Cdo 603/2009) Odpovědnost zaměstnance za škodu, moderační právo, hospodářské riziko (21 Cdo 1743/2009) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou nerovným zacházením (21 Cdo 936/2010) Přechod práva na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění na dědice

31 STRANA 31 (21 Cdo 1205/2010) Odpovědnost za schodek na materiálu (zlato) (21 Cdo 2196/2010) Potvrzení o svěřené věci před vznikem pracovního poměru (21 Cdo 2511/2010) Uplatnění moderačního práva při odpovědnosti zaměstnance za škodu (21 Cdo 2612/2010) Škoda způsobená jinak než při plnění pracovních úkolů (21 Cdo 268/2012) Náhrada škody vzniklé v důsledku neinformování o přechodu práv a povinností (21 Cdo 907/2012) Vznik škody v důsledku nevydání zápočtového listu (21 Cdo 585/2013) Podmínky uplatnění odpovědnosti za schodek (21 Cdo 1924/2013) Obecná povinnost k náhradě škody způsobené zaměstnancem, porušení prevenční povinnosti (21 Cdo 3555/2013) Rozdíl mezi obecnou odpovědností a odpovědností za neodvrácení škody (21 Cdo 1148/2002) Povinnost zaměstnavatele k náhradě újmy na zdraví způsobené při činnosti konané zaměstnancem z vlastní iniciativy (21 Cdo 5306/2014) Úraz při vybočení z plánovaného průběhu pracovní cesty odůvodněný odpočinek Konkurenční doložka (21 Cdo 3202/2009) Obsah závazku z konkurenční doložky (21 Cdo 4986/2010) Odstoupení od konkurenční doložky Překážky v práci (21 Cdo 2745/2013) Souběh překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB STRANA 1 Obsah USB Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1.1 Pověření zaměstnance Zmocnění udělené zaměstnavatelem 1.3 Zmocnění udělené zaměstnancem 1.4 Odvolání zmocnění 1.5 Výpověď zmocnění 1.6 Námitka

Více

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB

Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB STRANA 1 Obsah USB Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1.1 Pověření zaměstnance Zmocnění udělené zaměstnavatelem 1.3 Zmocnění udělené zaměstnancem 1.4 Odvolání zmocnění 1.5 Výpověď zmocnění 1.6 Námitka

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Úvod... 19 Seznam použitých zkratek... 20 I. VZNIK A ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU... 23 A. Pracovní smlouva... 23 1. Vznik

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru 2., aktualizované a rozšířené

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011 Jak na problematické zaměstnance JUDr. Jaroslav Škubal 20. října 2011 HR Days Prevence Prevence před uzavřením pracovní smlouvy omezené možnosti získání informací v průběhu přijímacího pohovoru rovněž

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Skončení pracovního poměru JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. 1 Osnova přednášky 1. Způsoby skončení pracovního poměru 2. Rozvázání pracovního poměru dohodou 3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 4.

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zákoník práce. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Zákoník práce. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Zákoník práce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Margerita Vysokajová / Bohuslav Kahle Nataša Randlová / Petr Hůrka / Jiří Doležílek Zákoník práce Komentář 4. vydání Vzor citace: Vysokajová,

Více

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Zákoník práce a jeho specifika ve školství Zákoník práce a jeho specifika ve školství JUDr. Dagmar Lichovníková Tel.: 566620520, 604230437 E-mail: fakta@fakta.cz www.fakta.cz Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Verlag Dashöfer. Vzory pracovněprávních písemností. Autoři. Obsah :08

Verlag Dashöfer. Vzory pracovněprávních písemností. Autoři. Obsah :08 Verlag Dashöfer https://www.dashofer.cz/vzory-pracovnepravnich-pisemnosti-productppv/ Software Vzory pracovněprávních písemností Neztrácejte čas vymýšlením toho, co pro Vás připravili přední odborníci

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL Ve smyslu ustanovení 305 a 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) vydává Křesťanská a demokratická unie Československá strana

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 PRACOVNÍ PRÁVO Práce má různé podoby - práce je cílevědomá lidská činnost, při níž vznikají hodnoty Pracovní silou rozumíme schopnost

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení 6 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení Čl. 1 Předmět úpravy Tento služební

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Nástrahy pracovního trhu

Nástrahy pracovního trhu Nástrahy pracovního trhu aneb na co si dávat pozor nejen při vzniku pracovního poměru JOBS EXPO, Praha Holešovice, 9. 3. 2017 Obsah Co může a nemůže obsahovat pracovní smlouva? Mzda a kouzla s ní spojená

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Hlava IV. Prameny pracovního práva Hlava V. Pracovněprávní vztahy

Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty     Hlava IV. Prameny pracovního práva Hlava V. Pracovněprávní vztahy Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva... IX Autoři jednotlivých kapitol... XI Přehled obsahu... XIII Obsah...XV Přehled použitých zkratek...xxvii I. Obecné výklady... 1 Hlava I. Pojetí pracovního

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 OBSAH ÚVOD... 12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 1. PRÁVNÍ POSTAVENÍ VEŘEJNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ... 18 1.1 Právní postavení školy a školského

Více