Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah USB 1.2. Pohotový společník personalisty. 1. Obecné. 2. Vznik pracovního poměru OBSAH USB"

Transkript

1 STRANA 1 Obsah USB Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1.1 Pověření zaměstnance Zmocnění udělené zaměstnavatelem 1.3 Zmocnění udělené zaměstnancem 1.4 Odvolání zmocnění 1.5 Výpověď zmocnění 1.6 Námitka neplatnosti právního jednání 1.7 Vyrozumění o nicotnosti právního jednání 1.8 Záznam o doručení písemnosti zaměstnanci 1.9 Záznam o odmítnutí doručení písemnosti zaměstnancem 1.10 Záznam o nemožnosti osobního doručení písemnosti zaměstnanci 1.11 Dodatečné zhojení nedostatku písemné formy právního jednání 1.12 Uznání dluhu 1.13 Plná moc k přebírání korespondence, posty a zásilek 2. Vznik pracovního poměru 2.1 Smlouva o budoucí pracovní smlouvě 2.2 Smlouva o budoucí pracovní smlouvě uzavřená s cizincem v souvislosti s žádostí o zaměstnaneckou kartu 2.3 Pracovní smlouva 2.4 Pracovní smlouva, kterou se sjednává pracovní poměr na dobu určitou 2.5 Dohoda o prodloužení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou 2.6 Pracovní smlouva, kterou se sjednává pracovní poměr s kratší pracovní dobou

2 STRANA 2 OBSAH USB 2.7 Pracovní smlouva (další možné obsahové náležitosti) 2.8 Dohoda o zkušební době 2.9 Dohoda o podmínkách výkonu práce v pracovní době, kterou si zaměstnanec sám rozvrhuje 2.10 Pracovní smlouva s ujednáním o možnosti odstoupení 2.11 Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem podle 34 odst Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem podle 34 odst Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnancem podle 34 odst Jmenování 2.15 Souhlas zaměstnance se jmenováním 2.16 Informace o obsahu pracovní smlouvy 2.17 Změna informace o obsahu pracovní smlouvy 2.18 Informace o změně pracovního poměru v souvislosti s přechodem práv a povinností 2.19 Informace v souvislosti s vysláním k výkonu práce na území jiného státu 2.20 Potvrzení o seznámení zaměstnance s pracovním řádem, vnitřními předpisy, kolektivní smlouvou a předpisy k zajištění BOZP 2.21 Dohoda o pravidelném pracovišti 2.22 Dohoda o vážných důvodech pro jiný postup při uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou 2.23 Vnitřní předpis o vážných důvodech pro jiný postup při uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou 2.24 Pracovní smlouva, kterou se sjednává pracovní poměr na dobu určitou při uplatnění jiného postupu 2.25 Vnitřní předpis o vážných důvodech pro jiný postup při uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou 2.26 Zaměstnanecké dílo v pracovní smlouvě 2.27 Zapovězeni zaměstnaneckého díla do pracovní smlouvy 2.28 Licenční smlouva 2.29 Rámcová autorská smlouva

3 STRANA 3 3. Změny pracovního poměru 3.1 Dohoda o změně pracovní smlouvy 3.2 Nahrazení pracovní smlouvy novým zněním 3.3 Dohoda o změně pracovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou v pracovní poměr na dobu určitou 3.4 Zrušení části pracovní smlouvy 3.5 Žádost zaměstnankyně o převedení na jinou práci podle 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce 3.6 Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci podle 45 zákoníku práce 3.7 Informace zaměstnavatele o nemožnosti převedení zaměstnance na jinou práci podle 45 zákoníku práce z důvodu provozních podmínek 3.8 Rozhodnutí o převedení na jinou práci podle 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce 3.9 Rozhodnutí o převedení na jinou práci podle 41 odst. 2 písm. a) zákoníku práce 3.10 Rozhodnutí o převedení na jinou práci podle 41 odst. 4 zákoníku práce 3.11 Návrh zaměstnavatele na převedení na jinou práci podle 41 odst. 5 zákoníku práce 3.12 Žádost zaměstnavatele o dočasnou změnu druhu práce 3.13 Dohoda o změně pracovní smlouvy v souvislosti s dočasnou potřebou zastoupení jiného zaměstnance 3.14 Potvrzení o důvodu převedení na jinou práci 3.15 Žádost zaměstnankyně o zařazení na původní práci 3.16 Dohoda o vysílání na pracovní cesty 3.17 Souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cestu 3.18 Vyslání zaměstnance na pracovní cestu (cestovní příkaz) 3.19 Vyslání zaměstnance na pracovní cestu (cestovní příkaz) s žádostí o použití vlastního silničního motorového vozidla 3.20 Dohoda o přeložení 3.21 Žádost zaměstnance o přeložení 3.22 Informace o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a žádost o související projednání

4 STRANA 4 OBSAH USB 3.23 Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 3.24 Výpověď dohody o dočasném přidělení zaměstnavatelem 3.25 Výpověď dohody o dočasném přidělení zaměstnancem 3.26 Dohoda o ukončení dočasného přidělení 3.27 Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracovních cestách 4. Ochrana práv a právního postavení zaměstnavatele a zaměstnanců 4.1 Vnitřní předpis zaměstnavatele, kterým se pro účely ochrany zaměstnavatele před konkurenčním jednáním ze strany zaměstnanců určuje předmět činnosti zaměstnavatele 4.2 Dohoda o zdržení se výdělečné činnosti po skončení zaměstnání (Konkurenční doložka) 4.3 Odstoupení od konkurenční doložky 4.4 Výpověď konkurenční doložky 4.5 Žádost zaměstnance o možnost výkonu jiné výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele 4.6 Odvolání souhlasu zaměstnavatele se souhlasem k výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnance 4.7 Žádost o projednání neomluvené absence 4.8 Vnitřní předpis o ochraně osobních údajů 4.9 Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů 4.10 Souhlas se zpracováním osobních údajů pro výběrové řízení 4.11 Vnitřní předpis o dechových zkouškách na alkohol 4.12 Záznam o provedení dechové zkoušky 4.13 Záznam o odmítnutí dechové zkoušky zaměstnancem 5. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 5.1 Dohoda o provedení práce (provedení konkrétního úkolu) 5.2 Dohoda o provedení práce (druhově určené práce) 5.3 Dohoda o provedení práce (rozšířená varianta) 5.4 Odstoupení od dohody o provedení práce 5.5 Výpověď vztahu založeného dohodou o provedení práce

5 STRANA Dohoda o rozvázání vztahu založeného dohodou o provedení práce 5.7 Okamžité zrušení vztahu založeného dohodu o provedení práce 5.8 Dohoda o pracovní činnosti 5.9 Dohoda o pracovní činnosti (rozšířená varianta) 5.10 Dohoda o pracovní činnosti (s ujednáním o určení mzdy mzdovým výměrem) 5.11 Výměr odměny 5.12 Dohoda o rozvázání dohody o pracovní činnosti 5.13 Výpověď vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti 5.14 Okamžité zrušení vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti 5.15 Vnitřní předpis o dovolené a překážkách u dohod 6. Pracovní doba 6.1 Vnitřní předpis zaměstnavatele o zkrácení stanovené týdenní pracovní doby 6.2 Návrh zaměstnavatele na sjednání kratší pracovní doby 6.3 Návrh zaměstnance na sjednání kratší pracovní doby 6.4 Žádost zaměstnance o kratší pracovní dobu (jinou vhodnou úpravu pracovní doby) podle 241 odst Zamítnutí žádosti zaměstnance o kratší pracovní dobu (jinou vhodnou úpravu pracovní doby) podle 241 odst Dohoda o kratší pracovní době 6.7 Dohoda o dočasném uplatnění kratší pracovní doby 6.8 Dohoda o kratší době seznámení zaměstnance s rozvrhem pracovní doby 6.9 Dohoda o kratší době seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu pracovní doby 6.10 Žádost zaměstnance o poskytnutí pracovního volna a jeho napracování v jinou dobu 6.11 Nařízení práce přesčas 6.12 Dohoda o výkonu práce přesčas 6.13 Dohoda o výkonu práce přesčas se zaměstnancem pečujícím o dítě mladší než 1 rok

6 STRANA 6 OBSAH USB 6.14 Žádost o souhlas s výkonem práce přesčas 6.15 Zamítnutí žádosti o souhlas s tím, že zaměstnanec vykonal práci přesčas 6.16 Dohoda o pracovní pohotovosti 6.17 Nařízení pracovní pohotovosti 6.18 Vnitřní předpis o rozvrhování pracovní doby 6.19 Vnitřní předpis o pružné pracovní době 6.20 Rozvržení směny zaměstnanci, který pracuje v pružné pracovní době a byl vyslán na pracovní cestu 7. Odměňování a náhrady výdajů 7.1 Dohoda o výši mzdy 7.2 Mzdový výměr 7.3 Změna mzdového výměru 7.4 Platový výměr 7.5 Změna platového výměru 7.6 Platový výměr (s využitím pásmového odměňování) 7.7 Rozhodnutí o přiznání osobního příplatku 7.8 Rozhodnutí o změně výše osobního příplatku 7.9 Rozhodnutí o odnětí osobního příplatku 7.10 Rozhodnutí o přiznání odměny 7.11 Uložení úkolu spojeného s cílovou odměnou 7.12 Rozhodnutí o přiznání cílové odměny 7.13 Přiznání odměny při jubileu nebo odchodu do důchodu 7.14 Přiznání odměny při pomoci při mimořádných událostech 7.15 Dohoda o naturální mzdě 7.16 Dohoda o čerpání náhradního volna v rozsahu vykonané práce přesčas 7.17 Dohoda o čerpání náhradního volna v rozsahu vykonané práce přesčas místo platu za práci přesčas 7.18 Dohoda o čerpání náhradního volna v jiné době 7.19 Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas 7.20 Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas s vedoucím zaměstnancem

7 STRANA Dohoda o poskytnutí příplatku za práci ve svátek místo náhradního volna 7.22 Rozhodnutí o doplatku do výše minimální mzdy 7.23 Dohoda o výplatě mzdy/platu na platební účet 7.24 Dohoda o poskytování mzdy/platu v cizí měně 7.25 Plná moc k převzetí výplaty mzdy/platu 7.26 Dohoda o výplatě mzdy/platu v běžném výplatním termínu, připadne-li termín výplaty na období dovolené 7.27 Dohoda o výplatě mzdy/platu po skončení čerpání dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené 7.28 Žádost o poskytnutí nevyplacené části mzdy/platu 7.29 Žádost o vrácení přeplatku mzdy/platu 7.30 Dohoda o srážkách ze mzdy/platu (k náhradě způsobené škody) 7.31 Dohoda o srážkách ze mzdy/platu (k úhradě zaměstnanců za stravenky) 7.32 Dohoda o srážkách ze mzdy/platu k uspokojení závazku zaměstnance 7.33 Předchozí souhlas s prováděním srážek na základě dohody o srážkách ze mzdy 7.34 Vyrozumění o odmítnutí provádění srážek na základě dohody o srážkách ze mzdy/platu 7.35 Žádost o provádění srážek ze mzdy/platu k uspokojení závazků zaměstnance 7.36 Žádost o provádění srážek ze mzdy/platu k úhradě členských příspěvků odborové organizaci 7.37 Prohlášení o započtení proti pohledávce na mzdu/plat 7.38 Prohlášení o započtení proti pohledávce na odstupné 7.39 Žádost o poskytnutí zálohy na cestovní náhrady 7.40 Dohoda o neposkytnutí zálohy na cestovní náhrady 7.41 Žádost o vyúčtování cestovních náhrad 7.42 Rozhodnutí o srážce nevyúčtované zálohy na cestovní náhrady ze mzdy/platu 7.43 Žádost o použití vlastního vozidla zaměstnance na pracovní cestě

8 STRANA 8 OBSAH USB 7.44 Dohoda o používání zaměstnancova vlastního vozidla při pracovních cestách 7.45 Čestné prohlášení o ztrátě jízdenky 7.46 Dohoda o přerušení pracovní cesty 7.47 Dohoda o návštěvě člena rodiny při zahraniční pracovní cestě 7.48 Dohoda o náhradě za opotřebení vlastního nářadí používaného zaměstnancem k výkonu práce 7.49 Určení výše a podmínek poskytování náhrady za opotřebení vlastního nářadí používaného zaměstnancem k výkonu práce 7.50 Vnitřní mzdový předpis 7.51 Vnitřní platový předpis 7.52 Vnitřní platový předpis (pásmové odměňování a smluvní plat) 7.53 Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhrad 7.54 Návrh na změnu mzdového zařazení 8. Překážky v práci 8.1 Oznámení zaměstnankyně o čerpání mateřské dovolené 8.2 Oznámení zaměstnance o čerpání rodičovské dovolené v době, kdy je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou 8.3 Žádost zaměstnance o čerpání rodičovské dovolené 8.4 Žádost zaměstnance o dřívější ukončení čerpání rodičovské dovolené 8.5 Rozhodnutí o zařazení zaměstnance, který nastoupil po rodičovské dovolené 8.6 Vnitřní předpis zaměstnavatele o provádění kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce 8.7 Rozhodnutí zaměstnavatele o snížení (neposkytnutí) náhrady v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance 8.8 Vnitřní předpis zaměstnavatele, kterým se pro účely náhrady odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance stanoví rozvržení týdenní pracovní doby do směn 8.9 Dohoda o uplatnění částečné nezaměstnanosti

9 STRANA Vnitřní předpis zaměstnavatele o uplatnění částečné nezaměstnanosti 8.11 Vnitřní předpis zaměstnavatele o uplatnění jiných důležitých překážek v práci na straně zaměstnance 8.12 Žádost zaměstnance o poskytnutí pracovního volna k lékařskému ošetření nebo vyšetření 8.13 Žádost zaměstnance o poskytnutí pracovního volna k doprovodu blízké osoby do zdravotnického zařízení 8.14 Žádost zaměstnance o poskytnutí neplaceného volna 8.15 Dohoda o čerpání neplaceného volna 8.16 Dohoda o čerpání neplaceného volna s úhradou pojistného na zdravotní pojištění 9. Dovolená 9.1 Rozvrh čerpání dovolené 9.2 Určení čerpání dovolené 9.3 Dohoda o čerpání dovolené v kratší době než 14 dnů předem 9.4 Žádost zaměstnance o určení čerpání dovolené 9.5 Změna určení čerpání dovolené 9.6 Zrušení určení čerpání dovolené 9.7 Odvolání zaměstnance z dovolené 9.8 Žádost zaměstnance o uhrazení nákladů vzniklých z důvodu zrušení (odvolání z) dovolené 9.9 Žádost zaměstnankyně o určení čerpání dovolené tak, aby navazovala na skončení mateřské dovolené 9.10 Žádost zaměstnance o určení čerpání dovolené na dobu ošetřování člena rodiny 9.11 Vyrozumění o přerušení čerpání dovolené v důsledku vzniku dočasné pracovní neschopnosti 9.12 Určení čerpání dovolené zaměstnancem 9.13 Vyrozumění o převedení dovolené kvůli naléhavým provozním důvodům na straně zaměstnavatele 9.14 Vyrozumění o převedení dovolené kvůli překážkám v práci na straně zaměstnance

10 STRANA 10 OBSAH USB 9.15 Oznámení zaměstnavatele o poskytnutí náhrady mzdy/platu za nevyčerpanou dovolenou v souvislosti se skončením pracovního poměru 9.16 Oznámení zaměstnavatele o povinném zkrácení dovolené 9.17 Oznámení zaměstnavatele o zkrácení dovolené při neomluveném zameškání směny 9.18 Žádost o převedení dovolené k novému zaměstnavateli 9.19 Dohoda o výši úhrady náhrady mzdy za dovolenou, na kterou vzniklo zaměstnanci právo u dosavadního zaměstnavatele 9.20 Vnitřní předpis zaměstnavatele o dovolené a jejím čerpání 10. Péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefity 10.1 Dohoda o zvýšení kvalifikace 10.2 Kvalifikační dohoda v souvislosti se zvýšením kvalifikace 10.3 Kvalifikační dohoda v souvislosti s prohloubením kvalifikace 10.4 Rozhodnutí o zastavení poskytování pracovních úlev 10.5 Žádost o úhradu nákladů spojených se zvýšením kvalifikace 10.6 Dohoda o používání služebního motorového vozidla pro pracovní účely 10.7 Dohoda o používání služebního motorového vozidla pro pracovní a soukromé účely 10.8 Dohoda o hrazení nákladů za vstupní prohlídku 10.9 Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky poskytovatelem zaměstnance Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky Žádost o provedení výstupní prohlídky Vyslání zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku Lékařský posudek potvrzující ztrátu zdravotní způsobilosti v důsledku pracovního úrazu Lékařský posudek potvrzující ztrátu zdravotní způsobilosti v důsledku obecné choroby Návrh na přezkoumání lékařského posudku

11 STRANA Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb Vnitřní předpis, kterým se upravuje právo na čerpání indispozičního volna (sick days) 11. Odpovědnost za škodu 11.1 Oznámení o vzniku škody způsobené zaměstnancem 1 Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování 11.3 Společná dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování 11.4 Žádost o provedení inventarizace 11.5 Upozornění na závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami 11.6 Odstoupení od dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování 11.7 Písemné potvrzení o svěření věci 11.8 Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí 11.9 Odstoupení od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí Žádost o náhradu škody vzniklé zaměstnanci Vnitřní předpis zaměstnavatele o určení místa k odkládání osobních věcí zaměstnanců Ohlášení škody vzniklé na odložených věcech a žádost o její náhradu Odmítnutí odpovědnosti za škodu na odložených věcech zaměstnavatelem Uznání odpovědnosti za škodu na odložených věcech zaměstnavatelem Žádost zaměstnance o převzetí věci do zvláštní úschovy Žádost o náhradu škody vzniklé nesplněním povinnosti k odvrácení škody Žádost o náhradu škody vzniklé při odvracení škody Uznání vzniklé škody Dohoda o způsobu náhrady škody

12 STRANA 12 OBSAH USB 12. Skončení pracovního poměru 12.1 Žádost zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou 12.2 Rozhodnutí zaměstnavatele o odmítnutí žádosti o uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru 12.3 Dohoda o rozvázání pracovního poměru 12.4 Dohoda o rozvázání pracovního poměru s uvedením důvodu jejího uzavření 12.5 Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným 12.6 Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem 12.7 Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem s uvedením důvodu 12.8 Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem v souvislosti s přechodem práv a povinností 12.9 Výpověď daná zaměstnancem z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností Návrh na určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu, že se zaměstnavatel ruší Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu, že se ruší část zaměstnavatele Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu, že se zaměstnavatel přemísťuje Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu nadbytečnosti zaměstnance Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance způsobené pracovním úrazem Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance způsobené obecnou chorobou Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem pro nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy

13 STRANA Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu nesplňování požadavků pro řádný výkon práce Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem pro neuspokojivé pracovní výsledky Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu zvlášť hrubého porušení povinností Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu závažného porušení povinností Upozornění na možnosti výpovědi v souvislosti s porušením povinností zaměstnance Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu soustavného méně závažného porušování povinností Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu zvlášť hrubého porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce Rozhodnutí o uplatnění překážek v práci ve výpovědní době Odvolání výpovědi dané zaměstnavatelem Souhlas s odvoláním výpovědi dané zaměstnavatelem Odvolání výpovědi dané zaměstnancem Souhlas s odvoláním výpovědi dané zaměstnancem Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle 55 odst. 1 písm. a) Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle 55 odst. 1 písm. b) Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance podle 56 odst. 1 písm. a) Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance podle 56 odst. 1 písm. b) Návrh na přivolení soudu k okamžitému zrušení dohody o pracovní činnosti zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let Návrh na přivolení soudu k okamžitému zrušení dohody o provedení práce zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let

14 STRANA 14 OBSAH USB Návrh na přivolení soudu k okamžitému zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti zákonným zástup cem nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let Okamžité zrušení dohody o provedení práce zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let Dohoda o jiném termínu výplaty odstupného Žádost o vrácení odstupného (poměrné části) Žádost o udělení souhlasu s výpovědí danou členu orgánu odborové organizace, která působí u zaměstnavatele Žádost o projednání výpovědi s odborovou organizací Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Oznámení o skončení pracovního poměru na dobu určitou Oznámení o skončení pracovního poměru na dobu určitou, jehož trvání bylo omezeno na dobu konání určitých prací Oznámení zaměstnance, že po uplynutí sjednané doby trvá na dalším zaměstnávání Dohoda o možnosti odvolání a vzdání se pracovního místa Odvolání z pracovního místa Vzdání se pracovního místa Nabídnutí jiného vhodného místa zaměstnanci, který byl odvolán (vzdal se svého pracovního místa) Oznámení o neexistenci jiného vhodného místa zaměstnanci, který byl odvolán (vzdal se svého pracovního místa) Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci, který odmítl návrh na změnu svého dalšího pracovního zařazení Informace o záměru hromadně propouštět Informace o záměru hromadně propouštět (u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí zástupce zaměstnanců) Informace o opatřeních a jednání v souvislosti s hromadným propouštěním

15 STRANA Zpráva o rozhodnutí o hromadném propouštění pro krajskou pobočku Úřadu práce Sdělení o doručení písemné zprávy zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce Oznámení zaměstnavatele, že trvá na dalším trvání pracovního poměru Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání Vyrozumění o nicotnosti rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem Vyrozumění o nicotnosti rozvázání pracovního poměru zaměstnancem Oznámení zaměstnavatele, že umožňuje zaměstnanci pokračovat ve výkonu práce Žádost zaměstnance o vydání pracovního posudku 13. Vnitřní předpisy zaměstnavatele 13.1 Pracovní řád 13.2 Vnitřní předpis o poskytování odstupného 14. Jednání s úřady a orgány státní správy 14.1 Ohlášení volného pracovního místa 14.2 Informace o nástupu cizince do zaměstnání 14.3 Námitky proti kontrolnímu zjištění v protokolu o kontrole 14.4 Odvolání proti rozhodnutí o správním deliktu 14.5 Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců 14.6 Oznámení stavu zaměstnanců zaměstnavatelem 14.7 Potvrzeni zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti 15. Kalkulačky 15.1 Výpočet 60 % redukovaného průměrného výdělku 15.2 Výpočet poměrné části dovolené 15.3 Výpočet práva na dovolenou zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou

16 STRANA 16 OBSAH USB 15.4 Náhrada jízdních výdajů v případě, kdy zaměstnanec k pracovní cestě použije vlastní motorové vozidlo 15.5 Výpočet přípustné výše srážky ze mzdy 16. Právní předpisy Listina základních práv a svobod Zákony Občanský zákoník Zákoník práce Občanský soudní řád Zákon o nemocenském pojištění Zákon o zaměstnanosti Zákon o ochraně osobních údajů Antidiskriminační zákon Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o inspekci práce Správní řád Soudní řád správní Insolvenční zákon Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchod ních korporacích) Kontrolní řád Nařízení vlády Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006, o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění platném od Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu

17 STRANA 17 rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) Vyhlášky Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci Vyhláška č. 391/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách 17. Judikáty Obecné (Pl. ÚS 83/06) Zrušení některých ustanovení zákoníku práce Ústavním soudem (21 Cdo 3069/2006) Důkazní břemeno ve sporu o diskriminaci (1 Afs 53/2011) Prokázání švarcsystému (4 Ads 177/2011) Postih nelegální práce (21 Cdo 2687/2012) Zastřená pracovní smlouva (21 Cdo 3862/2012) Fakturace části mzdy za práci v pracovním poměru (21 Cdo 385/2014) Věcná působnost zákoníku práce, rozdíl mezi pracovněprávním a občanskoprávním vztahem (21 Cdo 905/2014) Závislá práce a působnost zákoníku práce, nedodržení písemné formy pracovní smlouvy (II. ÚS 1774/14) Použití audiozáznamu rozhovoru v souvislosti se soudní ochranou zaměstnance Právní jednání (21 Cdo 1760/2007) Právní úkon učiněný vůči zaměstnanci v jiném než českém jazyce (21 Cdo 256/2009) Výpověď vázaná na podmínku

18 STRANA 18 OBSAH USB (21 Cdo 1350/2009) Podmínky doručení písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou (21 Cdo 3278/2010) Podmínky písemného provedení jednostranného právního úkonu a jeho doručení do vlastních rukou (21 Cdo 4185/2010) Doručování jednání směřujícího k rozvázání pracovního poměru zaměstnanci do vlastních rukou (21 Cdo 2357/2011) Důkazní břemeno v souvislosti s podpisem pod textem výpovědi (21 Cdo 1161/2013) Výpověď daná pro případ neplatnosti okamžitého zrušení (21 Cdo 3663/2014) Podmínky pro doručování poštou, způsob zjištění poslední známé adresy Vznik a změny pracovního poměru (21 Cdo 2542/2004) Zrušení pracovního poměru před jeho vznikem, odstoupení od pracovní smlouvy (21 Cdo 2815/2005) Vznik pracovního poměru na základě konkludentního projevu vůle (21 Cdo 2858/2007) Vztah ujednání o druhu práce v pracovní smlouvě a pracovní náplně (21 Cdo 4213/2009) Způsob sjednání místa výkonu práce (21 Cdo 1395/2010) Změna pracovní smlouvy v ujednání o pracovní době (21 Cdo 1842/2010) Konkludentní uzavření pracovní smlouvy (III. ÚS 3616/10) Možnosti sjednání místa výkonu práce (21 Cdo 2444/2013) Záměna jmenování a uzavření pracovní smlouvy, založení pracovního poměru konkludentním projevem vůle (21 Cdo 2005/2014) Zatajení údaje o odsouzení za trestný čin jako možná příčina omylu při uzavření pracovní smlouvy Osoby v pracovněprávních vztazích, jednání jménem zaměstnavatele (21 Cdo 1863/2003) Právní postavení vedoucího zaměstnance (21 Cdo 2708/2008) Jednání za akciovou společnost v pracovněprávních vztazích

19 STRANA 19 (21 Cdo 4028/2009) Pracovní poměr jednatele (21 Cdo 496/2014) Souběh funkcí Pracovní poměr na dobu určitou (21 Cdo 1990/2000) Sjednání doby určité s rozvazovací podmínkou, tíseň při změně z doby neurčité na dobu určitou (21 Cdo 2080/2001) Přeměna pracovního poměru na dobu určitou v pracovní poměr na dobu neurčitou (21 Cdo 69/2008) Opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou po (21 Cdo 4532/2009) Opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, přechodné ustanovení, uplatnění trvání pracovního poměru na dobu neurčitou v důsledku sjednání doby určité v rozporu se zákonem (21 Cdo 4891/2009) Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou (21 Cdo 1611/2012) Vážné důvody pro jiný postup při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou Dohoda o rozvázání pracovního poměru (21 Cdo 1332/2001) Tíseň při uzavírání dohody o rozvázání pracovního poměru (21 Cdo 1306/2010) Platnost dohody o rozvázání pracovního poměru (21 Cdo 2039/2012) Dohoda o rozvázání pracovního poměru uzavřená zpětně (21 Cdo 983/2013) Právo na odstupné při dohodě pro ztrátu zdravotní způsobilosti způsobenou pracovním úrazem Výpověď podle 52 písm. a), b), c) (21 Cdo 535/2000) Skutkové vymezení výpovědního důvodu spočívajícího v nadbytečnosti zaměstnance (21 Cdo 630/2000) Nadbytečnost zaměstnance jako podmínka platnosti výpovědi (21 Cdo 2137/2004) Nadbytečnost zaměstnanců a jejich zpětné nabrání jako OSVČ

20 STRANA 20 OBSAH USB (21 Cdo 2095/2004) Provedení organizační změny jako podmínka platnosti výpovědi (II. ÚS 1609/08) Diskriminace při výpovědi pro nadbytečnost (21 Cdo 1924/2009) Důkazní břemeno při výpovědi pro nadbytečnost (21 Cdo 191/2010) Rozdíl mezi výpovědí podle 52 písm. a) a písm. c) (21 Cdo 279/2010) Rozdíl mezi výpovědním důvodem podle 52 písm. b) a písm. c) (21 Cdo 1520/2011) Výpověď podle 52 písm. c), i když by mohl být zaměstnanec dále zaměstnáván (21 Cdo 1138/2011) Skutkové vymezení nadbytečnosti v důsledku organizační změny, výklad projevu vůle (21 Cdo 373/2012) Organizační změna za účelem obsazení místa kvalifikovanějším zaměstnancem (21 Cdo 863/2012) Lhůta pro výpověď z důvodu nadbytečnosti (21 Cdo 3195/2013) Účelovost organizační změny (21 Cdo 695/2014) Existence jiného volného pracovního místa a předstíraná organizační změna (21 Cdo 1234/2014) Nemožnost soudu posoudit výpověď danou na základě 52 písm. c) zákoníku práce podle 52 písm. f) zákoníku práce Výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti (21 Cdo 2785/2010) Výpověď pro dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilosti konat dále dosavadní práci (21 Cdo 4468/2010) Skutkové vymezení výpovědi pro ztrátu zdravotní způsobilosti v důsledku pracovního úrazu (21 Cdo 2206/2012) Výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilostí a lhůta pro přezkoumání lékařského posudku (21 Cdo 224/2013) Výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti a obsah lékařského posudku Výpověď pro nesplňování požadavků a neuspokojivé výsledky (21 Cdo 2098/2004) Výpověď pro nesplňování požadavků a současně pro nadbytečnost (uplatnění více výpovědních důvodů)

21 STRANA 21 (21 Cdo 1731/2005) Výpověď z důvodu odmítnutí zaměstnance uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti (21 Cdo 4059/2007) Co lze považovat za neuspokojivé pracovní výsledky (21 Cdo 4066/2008) Opakované neuspokojivé pracovní výsledky (21 Cdo 2894/2009) Podmínky platnosti výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky (21 Cdo 3075/2012) Výpověď pro nesplňování předpokladu spočívající ve zdravotní nezpůsobilosti Výpověď pro porušování povinností (21 Cdo 735/2000) Výpověď pro odmítnutí dechové zkoušky na přítomnost alkoholu (21 Cdo 679/2004) Výpověď pro porušení povinnosti střežit a chránit majetek zaměstnavatele před vznikem škody (21 Cdo 2431/2004) Výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinnosti (21 Cdo 596/2007) Výpověď pro porušování povinností, když tutéž povinnost porušovalo více zaměstnanců (21 Cdo 4467/2007) Výpověď pro porušování povinností v důsledku nesouhlasu zaměstnance s obsahem pracovních pokynů (21 Cdo 1288/2009) Výpověď pro porušování rozvrhu pracovní doby, který byl změněn se záměrem sankcionovat zaměstnance (21 Cdo 619/2010) Rozdíl mezi porušováním povinností a neuspokojivými pracovními výsledky (21 Cdo 1479/2011) Hodnocení intenzity porušení povinností zaměstnance (21 Cdo 1272/2012) Porušování povinností v souvislosti s přidělením jiných pracovních úkolů v rámci druhu práce (21 Cdo 3693/2013) Doručení upozornění na možnost výpovědi em (21 Cdo 752/2013) Výpověď pro porušení povinnosti, duševní porucha vylučující zavinění (21 Cdo 2930/2014) Rozdíl mezi povinnostmi a požadavky pro řádný výkon práce

22 STRANA 22 OBSAH USB Okamžité zrušení (21 Cdo 1714/2001) Okamžité zrušení pro výkon výdělečné činnosti zaměstnance bez souhlasu zaměstnavatele (21 Cdo 1755/2002) Okamžité zrušení pro řízení služebního vozidla pod vlivem alkoholu (21 Cdo 59/2005) Porušení povinností zaměstnance mimo pracovní dobu (21 Cdo 182/2006) Okamžité zrušení pro odmítnutí obecného testu znalostí (21 Cdo 633/2006) Okamžité zrušení pro fyzický útok mimo pracovní dobu (21 Cdo 3039/2006) Porušení povinností provedené jednáním, ke kterému je zaměstnanec oprávněn (21 Cdo 4060/2007) Okamžité zrušení pro jinou konkurující činnost v souvislosti se společnictvím v s. r. o. (I. ÚS 1990/08) Okamžité zrušení pro kritické vystupování zaměstnance a ochrana svobody projevu (21 Cdo 266/2009) Okamžité zrušení z důvodu odmítnutí výkonu práce v souvislosti s tvrzenou zdravotní nezpůsobilostí zaměstnance (21 Cdo 1175/2009) Okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele pro zanedbání péče o zvířata (21 Cdo 2242/2009) Okamžité zrušení ze strany zaměstnance pro nevyplacení mzdy (21 Cdo 3533/2009) Okamžité zrušení zaměstnanci na rodičovské dovolené (21 Cdo 4200/2009) Okamžité zrušení, prokázání překážky v práci (21 Cdo 4275/2009) Okamžité zrušení pro pozdní prokázání překážky v práci (21 Cdo 4355/2009) Okamžité zrušení ve zkušební době (21 Cdo 3676/2010) Okamžité zrušení ze strany zaměstnance pro nevyplacení náhrady mzdy (21 Cdo 3806/2010) Okamžité zrušení pro neomluvené absence v době, kdy zaměstnanec nebyl zdravotně způsobilý k výkonu práce

23 STRANA 23 (21 Cdo 4837/2010) Lhůta pro uplatnění práva zaměstnavatele okamžitě zrušit pracovní poměr (21 Cdo 1771/2011) Okamžité zrušení pro sledování webových stránek (21 Cdo 2596/2011) Okamžité zrušení pro snahu vzbudit dojem, že je zaměstnanec na pracovišti (21 Cdo 3693/2011) Okamžité zrušení zaměstnancem pro nevyplacení náhrady mzdy za trvání sporu o neplatné rozvázání pracovního poměru (21 Cdo 4142/2011) Okamžité zrušení ze strany zaměstnance pro přidělování práce navzdory zdravotní nezpůsobilosti (21 Cdo 298/2013) Okamžité zrušení pro nevyplacení části mzdy insolvenčnímu správci (21 Cdo 1496/2013) Okamžité zrušení pro krádež potravin určených k likvidaci (21 Cdo 1822/2013) Posouzení závažnosti porušení povinnosti jako zvlášť hrubé (21 Cdo 2521/2013) Skutkové vymezení důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru (II. ÚS 3399/14) Okamžité zrušení pro nevyplacení mzdy a existence sporu o právo na mzdu Odvolání, vzdání se pracovního místa (21 Cdo 3429/2009) Možnost odvolat po vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl před jmenováním Ochranné doby (21 Cdo 1954/2000) Dočasná pracovní neschopnost jako ochranná doba Ochrana odborových funkcionářů a působnost odborové organizace (21 Cdo 172/2007) Výpověď funkcionáři pro nadbytečnost (21 Cdo 1539/2008) Platnost výpovědi dané odborovému funkcionáři pro nadbytečnost

24 STRANA 24 OBSAH USB (21 Cdo 1462/2009) Výpověď funkcionáři pro porušování povinností (21 Cdo 974/2012) Podmínky pro činnost odborové organizace Odstupné (21 Cdo 2190/2009) Vrácení odstupného při rozvázání pracovního poměru a opětovném nástupu k přejímajícímu zaměstnavateli (21 Cdo 732/2011) Sjednání práva na odstupné i tam, kde není stanoveno zákonem (6 Ads 90/2013) Odvod pojistného z odstupného poskytnutého zaměstnavatelem nad rámec zákona (21 Cdo 448/2013) Právo na odstupné při rozvázání pracovního poměru dohodou z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti v důsledku pracovního úrazu (21 Cdo 2071/2013) Vrácení odstupného při opětovném nástupu k témuž zaměstnavateli (21 Cdo 3320/2013) Posudek poskytovatele pracovnělékařských služeb není podmínkou vzniku práva na odstupné Následky neplatného rozvázání pracovního poměru (Cpjn 4/2004) Stanovisko Občanskoprávního kolegia a Obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky k následkům neplatného rozvázání pracovního poměru (21 Cdo 1518/2010) Následky neplatného rozvázání pracovního poměru v případě, že si zaměstnanec za trvání sporu našel jinou práci (21 Cdo 3573/2012) Náhrada mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru Atypické pracovněprávní vztahy (21 Cdo 1633/2009) Aplikace pravidel upravujících pracovní poměr na vztahy založené dohodami Pracovní doba, doby odpočinku, dovolená (21 Cdo 2795/2000) Určení čerpání dovolené konkludentním projevem vůle

25 STRANA 25 (16 Co 160/2001) Platnost ujednání o nepravidelné výpomoci a povinnost zaměstnavatele přidělovat práci (21 Cdo 1561/2003) Vážné provozní důvody pro odmítnutí žádosti o kratší pracovní dobu (21 Cdo 42/2006) Rozdíl mezi přestávkou a jinou dobou na jídlo a odpočinek (21 Cdo 612/2006) Odmítnutí žádosti o kratší pracovní dobu pro vážné provozní důvody (21 Cdo 2875/2007) Porušení maximální délky směny a snížení lidské důstojnosti zaměstnance (21 Cdo 1985/2008) Znaky práce přesčas (21 Cdo 2878/2009) Práce přesčas, chybějící evidence (21 Cdo 1821/2013) Vážné provozní důvody pro odmítnutí žádosti o kratší pracovní dobu ze strany zaměstnance, který pečuje o dítě (C-43705) Pracovní doba a doba nečinnosti v rámci pracovní pohotovosti zajišťované na pracovišti (C-41512) Přechod zaměstnance na částečný pracovní úvazek a snížení dnů dovolené Odměňování a cestovní náhrady (21 Cdo 2687/2006) Jednostranná změna mzdy (21 Cdo 827/2010) Cestovní náhrady při zahraničních cestách mimo pravidelné pracoviště (21 Cdo 3286/2010) Povinnost zaměstnavatele seznamovat zaměstnance s podklady pro výpočet mzdy (21 Cdo 3989/2011) Důkazní břemeno ve sporu o zaplacení mzdy (21 Cdo 832/2012) Odnětí osobního příplatku v souvislosti s porušováním povinností zaměstnance (21 Cdo 3167/2013) Rozdíl mezi nárokovými a nenárokovými mzdovými složkami (21 Cdo 3774/2013) Exekuce proti právu na cestovní náhrady (21 Cdo 4002/2013) Mzdový výměr a způsob určení výše mzdy

26 STRANA 26 OBSAH USB Přechod práv a povinností (21 Cdo 3945/2008) Přechod a právo na odstupné (21 Cdo 260/2009) Přechod práv a povinností a probíhající soudní spor (21 Cdo 3046/2013) Přechod práv a povinností a sjednání zkušební doby (21 Cdo 3229/2013) Důsledky přechodu práv a povinností pro práva z neplatného rozvázání pracovního poměru Náhrada škody (21 Cdo 1111/2001) Obecná odpovědnost zaměstnance v souvislosti s několika škodními událostmi (21 Cdo 2172/2002) Spoluzavinění zaměstnavatele při odpovědnosti zaměstnance za škodu (21 Cdo 1824/2005) Odpovědnost za úraz způsobený při cestě ke stravování (21 Cdo 931/2006) Odpovědnost zaměstnance při škodě způsobené v důsledku krádeže majetku zaměstnavatele zákazníkem (21 Cdo 1478/2006) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnancem jednajícím jménem zaměstnavatele (21 Cdo 3177/2006) Vznik škody kvůli zapomenutým klíčům od auta (21 Cdo 5060/2007) Odpovědnost za poškození zdraví zaměstnance při teambuildingu (21 Cdo 2596/2008) Odpovědnost zaměstnance za škodu v podobě nedobytnosti pohledávky zaměstnavatele (21 Cdo 2937/2008) Odpovědnost zaměstnance a rozdíl mezi skutečnou škodou a ušlým ziskem (21 Cdo 81/2009) Odpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou uložením pokuty zaměstnavateli (21 Cdo 603/2009) Odpovědnost zaměstnance za škodu, moderační právo, hospodářské riziko (21 Cdo 1743/2009) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou nerovným zacházením (21 Cdo 936/2010) Přechod práva na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění na dědice (21 Cdo 1205/2010) Odpovědnost za schodek na materiálu (zlato)

27 STRANA 27 (21 Cdo 2196/2010) Potvrzení o svěřené věci před vznikem pracovního poměru (21 Cdo 2511/2010) Uplatnění moderačního práva při odpovědnosti zaměstnance za škodu (21 Cdo 2612/2010) Škoda způsobená jinak než při plnění pracovních úkolů (21 Cdo 268/2012) Náhrada škody vzniklé v důsledku neinformování o přechodu práv a povinností (21 Cdo 907/2012) Vznik škody v důsledku nevydání zápočtového listu (21 Cdo 585/2013) Podmínky uplatnění odpovědnosti za schodek (21 Cdo 1924/2013) Obecná povinnost k náhradě škody způsobené zaměstnancem, porušení prevenční povinnosti (21 Cdo 3555/2013) Rozdíl mezi obecnou odpovědností a odpovědností za neodvrácení škody Konkurenční doložka (21 Cdo 3202/2009) Obsah závazku z konkurenční doložky (21 Cdo 4986/2010) Odstoupení od konkurenční doložky Překážky v práci (21 Cdo 2745/2013) Souběh překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Obsah. Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3

Obsah. Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3 Obsah iii Úvodem 1 Otázky a odpovědi 3 1. Co je to pracovní právo a jaké vztahy upravuje?...........................3 2. Které jsou nejdůležitější pracovněprávní předpisy?.........................3 3.

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

NEWS 5/2012. News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky

NEWS 5/2012. News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky Velká novela zákoníku práce vstoupila v účinnost dne 1. 1. 2012. V mnohém přinesla očekávané pozi vní změny

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Dekret o pracovním zařazení Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2009

Více

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO

Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO I. K části A. Shrnutí cílů, které jsou jednotlivými návrhy sledovány ad. bod 1. a 2. lze očekávat zásadní snížení ochrany zaměstnanců

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody září 2013 Dotaz: Má zaměstnavatel právo nařídit čerpání dovolené následujícím způsobem? 1. Vyčerpání všech dnů dovolené, na které zaměstnancům vznikl nárok za rok 2013 do 31. 12. 2013. 2. V odůvodněných

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Prosinec 2011 Rok 2012 bude pro každého zaměstnavatele v České republice poměrně náročný, když se bude nutné vyrovnat s celou řadou změn v oblasti pracovního práva i souvisejících

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

Základy pracovního práva pro absolventa LF

Základy pracovního práva pro absolventa LF Základy pracovního práva pro absolventa LF 3. lékařská fakulta UK v Praze, 10. 11. 2010 JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Přehled právních předpisů - Zákony Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Kolektivní smlouva 1

Kolektivní smlouva 1 Kolektivní smlouva 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: ZŠ Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace zastoupena ředitelem školy Mgr. Pavlem Dominikem a ZO ČMOS pracovníků školství při ZŠ Opava, Edvarda

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více