Úvěry aneb kde na to vzít?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvěry aneb kde na to vzít?"

Transkript

1 Úvěry aneb kde na to vzít? Pokud máte nedostatek finančních rostředků, je dobré se zamyslet nad tím, kde byste mohli ušetřit v rámci svého osobního či rodinného rozočtu. Většinou se najde něco, co můžete ve výdajích oželet, abyste si naoak mohli dovolit to, co nezbytně otřebujete. Existují však i věci, jejichž náku si málokdo může dovolit, aniž by si ůjčoval. Tyickým říkladem je auto nebo bydlení. Ať už je váš důvod jakýkoli, kladete si otázku, kde na to vzít a zvažujete ůjčku. Než se sami sebe takto zetáte, odovězte si nejrve na otázky, zda to oravdu otřebujete, zda to nutně otřebujete teď hned (nešlo by latbu, na kterou se eněz nedostává, nějak odsunout?) a roč to otřebujete teď hned. Pokud se jedná o malou ůjčku, nevyřeší se roblém sám, až budete mít ráci? Máte na slácení? Tak si zkuste našetřit! Pokud jste stále řesvědčeni o nutnosti ůjčky, ojďme hledat odověď na otázku, kde vám ůjčí nejlée (nejvýhodněji). Pomůžou vám následující stránky oisující nejčastější možnosti, jak a kde si ůjčit neboli vzít si úvěr. Nejlée vám ůjčí tam, kde vám věří, že jim eníze bez roblémů vrátíte. Že vám nevěří? Ptejte se sami sebe, zda si důvěru zasloužíte, okud jde o vaši slátkovou morálku. Pokud ne, raději na úvěr zaomeňte, bylo by z něj asi jen vzájemné tráení. Vžijte se do druhé strany: chtěli byste ůjčit 26 dtest Svět financí eníze někomu, o kom se ví, že šatně slácí? A okud ano, za jakých odmínek? Pojďme se odívat na možnosti, které se vám nabízejí ať už na finančním trhu nebo mimo něj. Kde si ůjčit? Půjčit si mimo finanční trh řijde mnoha lidem jaksi srosté, trané, neatřičné a onižující. Naoak ůjčovat si eníze od rofíků v bance, ůjčkové solečnosti nebo od divných ánů s cizím řízvukem, kteří vám eníze rádi ůjčí, i když jste v krizi a řinesou je až do bytu, jim řijde jako skvělý náad. Zatímco vaši blízcí by třeba s ůjčkou ro vás váhali, usměvaví manažeři u stánků a na řeážkách bank nebo ti, co vám eníze dají na zadním sedadle auta bez SPZky, vám rádi omůžou. Že by to s vámi mysleli lée? Odovězte si sami. Jedno je jisté: zadarmo to nebude. Zadarmo nebo za nízký úrok vám totiž ůjčí jen ti, kterým na vás oravdu záleží. Nebo ti, kteří ak na vás chtějí nějak jinak vydělat, oříadě sázejí na to, že orušíte smluvené odmínky bezúročnosti. Zatímco mnohé finanční instituce skutečně mají zájem vám ůjčit, vy byste se nejrve ve vlastním zájmu měli oohlédnout o ůjčce mimo ně. Pokud víte, že se slácením nebudete mít roblém (jinak si určitě neůjčujte!), nemusíte se bát sesat třeba směnku nebo úvěrovou smlouvu, která bude dostatečně krýt vašeho věřitele. Skutečně se vám mimo finanční trh neodaří e Není úrok jako úrok Dva úvěry na stejnou dobu a o stejné výši, s narosto stejnou úrokovou sazbou (a stejnými olatky) mohou mít různé výše slátek. Jak je to možné? 1. Některé úvěry se neslácejí ostuně, ale najednou až na konci sjednané doby. Po celou dobu tak latíte úroky z celé částky, ne jen z té, kterou reálně dlužíte. Jedná se často o úvěry kombinované s nějakou formou soření. 2. Existují různé standardy ro výočet úroků, které zalatíte. Zatímco většina bank oužívá tzv. německý standard, některé využívají model francouzský, který ro vás znamená v důsledku o něco vyšší cenu.

2 níze sehnat? Dobrá, řemýšlejte dále. S výběrem vhodného roduktu vám oradíme rávě v této kaitole. 1. Půčky mimo finanční trh Záůjčka okud si od někoho ůjčíte eníze, cenné aíry nebo nějakou jinou věc a stejná věc má být vrácena, jedná se o záůjčku. Za záůjčku eněz, odobně jako za úvěr, je možné ožadovat úrok. Řídí se Lze sjednat i bez stanovení doby vrácení ak se eníze vrací ři výovědi smlouvy (výovědní lhůta 6 týdnů). Jako zaůjčitel je v zákoně označován věřitel, tedy osoba, která zaůjčuje druhé osobě finanční rostředky (nebo nějakou věc). Vydlužitelem je naoak dlužník, tedy osoba, která si od jiné osoby ůjčila rostředky (nebo nějakou věc). Směnka velmi jednoduchý druh smlouvy (cenného aíru), na který si můžete snadno ůjčit eníze. Současně je nekomromisní a velmi dobře chrání věřitele, okud je vystavena skutečně kvalifikovaně. Standardně může být směnka obchodována (ředána jinému věřiteli) bez vašeho souhlasu. Pokud ve stanovený den nezalatíte, je soudní roces velmi rychlý a soud vám řikáže zalatit do tří dnů od rozhodnutí. Směnku tedy odeisujte jen tehdy, máte-li skutečně jistotu, že v daný termín budete mít smluvenou sumu k disozici. Uznání dluhu okud nejste schoni vyrovnat určitý závazek včas, nebo jako zůsob ujištění věřitele, že úvěr skutečně máte v lánu slatit, můžete sesat uznání dluhu. To je dokument, který zajišťuje odobně jako směnka možnost velmi rychlého rocesu v říadě, že byste svůj závazek včas nevyrovnali. Pozor, tento dokument vám dá banka odesat ředevším v říadě, že nezvládáte slácet a do dluhu, který uznáváte, vám v takové situaci může rovnou řidat nemalé sankce, o kterých od okamžiku odisu již nebude možné diskutovat. 2. Jak si vybrat úvěr na finančním trhu? Než si ůjčíte eníze a než vůbec seíšete smlouvu o úvěru nebo ůjčce, vezměte si k důkladnému nastudování závaznou nabídku nebo návrh úvěrové smlouvy. Zatímco solidní instituce vám ještě dříve, než o úvěr ožádáte, vystaví závaznou nabídku obsahující veškeré otřebné informace o nákladech sojených s úvěrem, někdy jsou odmínky úvěru dostatečně jasné až ze samotné úvěrové smlouvy a od ředchozích nabídek se liší. Proto je nejdůležitějším dokumentem, jehož odmínky musíte detailně nastudovat (vedle ředběžné nabídky úvěru a orientačních srovnání), úvěrová smlouva, ke Úvěrové registry Seciálními databázemi, ve kterých oskytovatelé finančních a dalších služeb sdílejí informace o vaší latební morálce a o tom, jaké máte závazky, jsou úvěrové registry. Solidní oskytovatelé ůjček, kteří v říadném vymáhání soléhají na zákonné rostředky, si v těchto rejstřících lustrují každého žadatele o úvěr. Výsledky ovlivní nejen to, zda dostanete úvěr, ale také jakou bude mít úrokovou sazbu. BRKI / CBCB Bankovní Registr Klientských Informací (Czech Banking Credit Bureau). Registr, ve kterém banky sdílejí informace o vašich úvěrech a o tom, jak slácíte (včetně naříklad informace o odaných žádostech o úvěr aod.). NRKI / CNCB Nebankovní Registr Klientských Informací (Czech Non- Banking Credit Bureau). Registr, ve kterém jsou zřístuněny informace o vašich úvěrech u nebankovních a leasingových solečností. SOLUS Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Sotřebitelům. V dnešní době sdružuje vedle nebankovních úvěrových a leasingových firem také banky, telefonní oerátory, dodavatele energií a další oskytovatele služeb, kteří zde sdílí informace o vaší latební morálce. Úvěr, záůjčka nebo ůjčka? Pokud jde o ůjčování eněz, můžeme se setkat se všemi třemi termíny. Ačkoliv z hlediska běžného jazyka znamenají totéž, z ohledu ráva se úvěr a záůjčka řídí jinými aragrafy. U bankovních institucí se jedná téměř výhradně o úvěry, u nebankovních to může být úvěr nebo záůjčka. Slovo ůjčka nijak zákonem omezeno není a oužívá se někdy jako sjednocující termín ro všechny závazkové vztahy. dtest Svět financí 27

3 které ale nevede vždy snadná cesta. Celková nákladovost úvěru lze nejlée vyjádřit roční rocentní sazbou nákladů (RPSN). Ta udává, jaký úrok zalatíte celkem - o řičtení všech s úvěrem sojených nákladů. Pozor na RPSN uváděné samotnými oskytovateli úvěrů. Často se výočet týká ideální situace, ve které jsou náklady velmi nízké a která se netýká růměrného sotřebitele. Také vždy nezahrnují veškeré související olatky. Každoádně latí, a u úvěru dvojnásob: nikdy neodeisujte žádný dokument od nátlakem! Na finančním trhu rozlišujeme dva základní tyy úvěrů. Úvěry, které jsou určeny k realizaci bytových otřeb (koui nebo rekonstrukci bydlení), můžeme nazvat jako účelové, ostatní úvěry jsou neúčelové. V některých říadech se řesto účel sleduje i u druhé skuiny a dokládá účtenkami nebo jinými dokumenty, oříadě je římo sojený s konkrétním nákuem. S výjimkou americké hyotéky nebo některých říadů leasingu nejsou neúčelové úvěry zajištěny zástavou nemovitosti. Mezi neúčelové úvěry atří miniůjčky (též nazývané mikroůjčky či finské ůjčky), kontokorent, kreditní karty, sotřebitelský úvěr, slátkový rodej, americká hyotéka, finanční nebo zětný leasing. Jako účelové úvěry označujeme hyoteční a stavební úvěr, úvěr ze stavebního soření nebo řeklenovací úvěr. O všech tyech bude řeč na nadcházejících stránkách. Bonita a zajištění Každého, kdo vám ůjčí eníze a očekává, že je vrátíte, zajímá, zda budete schoni a ochotni svůj závazek sjednaným zůsobem vyrovnat. Tato vlastnost otenciálního dlužníka se nazývá bonitou nebo úvěruschoností. Každá instituce má jinou metodu, jak vaši bonitu určit. Základem ro její osouzení jsou samozřejmě váš ravidelný říjem a náklady, na kterých ředevším závisí, zda úvěr dostanete či ne. Hodnotí se ale i vaše vzdělání, kdo je váš zaměstnavatel, délka zaměstnání a druh smlouvy, zůsob bydlení, rodinný stav aod. Bonitu výrazně ovlivňuje vaše dosavadní latební morálka, kterou si oskytovatel úvěru ověřuje v úvěrových a dalších registrech (viz box na ředchozí straně). Obzvláště v říadě, že úvěr budete slácet delší dobu, že se jedná o vysokou částku nebo okud vaše bonita není dost řesvědčivá, bude oskytovatel ůjčky (úvěru) ožadovat zajištění ro říad, že byste nesláceli. Tím je nejčastěji zástava nemovitosti nebo jiného majetku nebo ručení třetí osoby. Není karta jako karta Existují dva tyy karet, které vám banka může nabídnout. Vyadají odobně, fungují jinak. Debetní karta je ouze nástroj k řevádění rostředků z vašeho běžného účtu, je to raktický nástroj k vybírání hotovosti nebo latbám u obchodníka, který vás obvykle nijak zvlášť nezatíží olatky. Kreditní karty vám umožňují v odstatě kdykoliv načerat seciální ty úvěru. Co jde dělat s úvěrem? Na závěr našeho řehledu je vhodné uvést a osat také dva zásadní ojmy, které jsou s úvěry sojené konsolidace a refinancování. Konsolidace znamená zalacení všech (nebo vícero) stávajících úvěrů jiným úvěrem za účelem snížení ravidelné slátky. V leším říadě získáte i nižší RPSN a můžete tak ušetřit na úrocích a olatcích. V horším říadě se vám úvěr alesoň rotáhne na delší dobu. Aby o vás ale oskytovatel konsolidace měl zájem, musíte mít slušnou dosavadní slátkovou morálku. Pozor, nižší slátka ještě neznamená, že řelatíte méně! Při rotažení slácení na delší dobu můžete naoak dohromady zalatit více. Na konsolidaci jsou určeny různé tyy úvěrů, ředevším sotřebitelské, dluhy z kreditních karet nebo neúčelové (americké) hyotéky. Některé secializované sotřebitelské úvěry na konsolidaci mají zvýhodněnou úrokovou sazbu. Konsolidace by neměla být cestou k ještě většímu zadlužení, ak by se jednalo o ravé vytloukání klínu klínem. Pokud se vám odaří díky konsolidaci vyklouznout ze svízelné situace, oučte se a již si neůjčujte další eníze! O refinancování se hovoří ředevším u hyoték nebo jiných úvěrů na bydlení a myslí se jím náhrada jednoho úvěru za úvěr jiný, ředevším levnější. Znamená to tedy v odstatě zalatit úvěr u stávajícího věřitele úvěrem u věřitele nového. Na refinancování jsou často určeny seciální tyy úvěrů, jindy se nejedná o secifický rodukt, ale o variantu běžného hyotečního úvěru. 28 dtest Svět financí

4 Sotřebitelské úvěry Fisherss / Fotolia Sotřeba roztáčí kola ekonomiky, ale taky dluhové sirály. Češi to nalno oznali až o roce Už za minulého režimu sice fungovaly ůjčky, které třeba novomanželům omohly zařídit domácnost, jejich očet byl ale nesrovnatelně nižší, a okud je někdo využíval, rozhodně to nebyl každodenní nástroj ro krytí výdajů. V devadesátých letech se sotřebitelé s ůjčkami setkali nejčastěji ři ořízení auta ve formě leasingu. S říchodem nového tisíciletí se ale situace začala měnit. Inflace se stabilizovala a oslabily i další rizikové faktory, což umožnilo ád úrokových sazeb na snesitelnou úroveň. Problémem této doby bylo, že se na úvěrové vlně solu se seriózními věřiteli svezli i lichváři. Banky vyvolaly svými nabídkami aetit u nízkoříjmových vrstev obyvatelstva, který ak samy nemohly usokojit, okud nechtěly slátky drakonicky vymáhat. Jiní si ale neváhali exekucemi šinit ruce. Zákon sice lichvu vymezuje a zakazuje, jenže raxe okulhávala za rávním rámcem a období mezi lety 2001 a 2008 se v Česku stalo zlatým věkem finančních žraloků (tento termín vychází za anglického loansharking, který se dá volně řeložit jako úvěrové žraločení ). Ten zastavila až finanční krize, která laťku oatrnosti klientů osunula zase o něco výš. Potřeba vs. sotřeba Princi úvěru (ůjčky) je jednoduchý někdo něco otřebuje a někdo jiný to má, nebo na to má. Pokud se rozumně dohodnou, bude tato dohoda oboustranně výhodná. Všimněte si, že jsme oužili sloveso otřebovat, ve kterém je zakoaný es. Reklamní kamaně totiž otřebujete nahradily slovem chcete. Právě na tom se láme investiční a sotřební ty úvěru. Potřebovat můžete bydlení, vzdělání, rostředek doravy či lednici nebo račku. Jen málokdo ale otřebuje dovolenou za dvacet tisíc, když na ni nemá nasořeno. Ostatně doba slácení je důležitým kritériem ři rozhodování o ůjčce. Nikdy byste si úvěr neměli brát na takové zboží a služby, které budete déle slácet, než je sotřebovávat. Vězte, že na fotky z Kanárských ostrovů se budete dívat méně často, než na výis z úvěrového účtu. Zmínit se vylatí i úvěry na Vánoce. Potřeba obdarovat blízké je ro někoho neodvratitelná. Jestliže mezi takové lidi atříte, radši dvakrát řemýšlejte. Když si letos na dárky ůjčíte a slácet budete dva roky, co dáte ratolestem říští a řesříští rok? Sotřebáky od drobnohledem Sotřebitelský úvěr můžeme definovat z ohledu zákonodárců nebo ekonomů. Ekonomové to mají jednodušší. Podle nich je sotřebitelským úvěrem takový, který slouží k financování krátkodobé či střed- Základní ravidla aneb na co myslet 1. Sotřebitelský úvěr si neberte na sotřebu, nehledě na jeho název. Financovat sotřebu na úvěr je zhoubné. Zábavu si můžete na chvíli odeřít, a okud nemáte na základní sotřební statky, ředevším jídlo nebo nájem, je chyba jinde. 2. Sotřebitelský úvěr berte jako investici, musí se vylatit. Potřebujete očítač nebo auto, které do domácnosti řinesou víc eněz, než odčerají slátky? Má nová lednice mnohem nižší sotřebu, takže rozdíl v účtech za elektřinu okryje úroky? Pak může být ůjčka rozumná. 3. Sotřebitelský úvěr slácejte kratší dobu, než si budete užívat věcí za něj nakouených. Alesoň toto ravidlo, měkčí než rvní dvě, dodržujte vždy. 4. Sotřebitelský úvěr musíte slatit a na slátky musíte mít. Nejen na tu rvní. Podívejte se okud možno tak daleko do budoucnosti, kam až úvěr sahá. Jakákoliv nejistota stran slácení by vás měla od úvěru odradit. 5. Sotřebitelský úvěr může být záludný. Nikdy nikomu nevěřte to, co říká. Co je sáno, to je dáno. A když něčemu ve smlouvě nerozumíte, tejte se, klidně několikrát. A nejlée se tejte různých lidí, nejen toho, kdo vás k úvěru svádí. dtest Svět financí 29

5 nědobé sotřeby. Když si odmyslíte úvěry ro odniky a odnikatele, je sotřebitelským úvěrem vlastně téměř každá ůjčka, která neslouží k ořízení či rekonstrukci bydlení nebo na vzdělání. Zákonodárci jsou v definici řesnější. Podle zákona o sotřebitelském úvěru, jehož oslední novela nabyla účinnosti v roce 2014, jsou jím tyicky ůjčky od ěti tisíc až o necelé dva miliony korun. Pro nižší limit latí roční úhrn ůjček od jediného věřitele, takže když si někde ůjčíte třikrát o dvou tisících během jediného roku, už se jedná o sotřebitelský úvěr, byť jednotlivé částky hranici neřekročí. Ze zákona o sotřebitelském úvěru jsou vyňaty ouze bezúročné ůjčky, úvěry na bydlení, neslacené závazky vůči bytovým družstvům, zvýhodněné zaměstnanecké ůjčky, odklady slátek stávajících úvěrů, veřejně rosěšné ůjčky odle zvláštních zákonů a odobně. Tyy úvěrů odle tyického užití Sotřebitelský úvěr je standardní, neúčelovou ůjčkou na cokoliv. Peníze vám ošle oskytovatel na účet nebo vylatí v hotovosti. Jen málokdy se zetá, k čemu má ůjčka sloužit. Útrata je lně ve vaší režii, slátkový kalendář ale definuje druhá strana. Sotřebitelský úvěr se zravidla oskytuje na dobu od několika měsíců do několika let. Jeho náklady nejsou jen úroky, ale i další olatky, se kterými očítá roční rocentní sazba nákladů RPSN. Té se budeme ozději ještě věnovat. Úroková míra je tyicky fixní, ale oskytovatel si může vyhradit rávo na její změnu naříklad v říadě změn na trhu. Zravidla se to týká delších a větších úvěrů. Pozor, u variabilního úročení se mohou slátky v růběhu měnit, resektive skokově vzrůst. 30 dtest Svět financí Slátkový rodej je zvláštní formou sotřebitelského úvěru, která je účelová, vázaná na náku konkrétního zboží. Peníze sice oskytne banka či nebankovní solečnost, řesto bankéře zahlédnete jenom zřídka. Veškeré formality s vámi vyřídí římo v rodejně. Vylatí se myslet na to, že rověření bonity za kasou v obchodě asi nebude nejdůkladnější, zodovědní musíte být sami. Samozřejmě očítejte také s omezeným výběrem ůjček na jednom místě obchodníci dobře vědí, že se sotřebitel dívá hlavně o cenovkách, které má řed očima. Porovnejte si nejdříve různé nabídky a vyberte tu nejleší (ne nutně nejlevnější na rvní ohled). Americká hyotéka umožní získat eníze k libovolným účelům, na které se vás banka jen nezávazně zetá. Proto je někdy nazývána jako neúčelový hyoteční úvěr. Nabízí jej obvykle banky, ale je možné využít i jiné instituce. Protože je tento úvěr ojištěný roti neslácení zastavenou nemovitostí, bývá zde relativně nízká RPSN, obvykle do 10 % nebo jen mírně vyšší. Kreditní karty jsou sice na ohled k nerozeznání od těch debetních, ve skutečnosti ale fungují úlně jinak. Pozor na iluzi, ve které žije řada lidí, která kreditkou nazývá každou lastovou kartičku v eněžence. Kredit znamená dluh a kreditní karta je tedy dluhovou kartou. Na sřaženém bankovním účtu nemáte žádné vlastní eníze, na každou latbu si vlastně ůjčujete od banky. Za dluhy se latí, kreditní karty nevyjímaje. Tedy jedna výjimka tu je bezúročné období. Právě to je lákadlo, které využívá marketing. Když eníze slatíte do určitého data v měsíci, nemusíte latit žádný úrok. Pozor ale na nejrůznější kličky! Bezúročné období jen málokdy využijete v jeho celé inzerované délce. To byste museli nakouit hned rvní den účetního cyklu a slácet na jeho konci. Ano, účetní cyklus je evný a neběží až od nákuu. Pokud je tyický cyklus třicetidenní a lhůta ro slacení atnáctidenní, může být bezúročné období čtyřicet ět dní, jestliže nakouíte hned rvní den účetního cyklu. Na druhou stranu, okud nakouíte až na jeho konci, zbude vám jen samotná lhůta ro slácení, tedy 15 dní. Kreditní karty mají své výhody nemusíte se nikoho rosit o úvěr, máte ho stále ři ruce. Dobré jsou také na lacení v zahraničí nebo na internetu, rotože nejsou rolinkované na váš běžný účet, kde možná máte víc eněz, než jaký je limit kreditní karty. Kdyby její údaje někdo zneužil, řinejmenším vás následná blokace neodstaví od všech vašich eněz. Jenže kreditní karty mají také řadu nevýhod. Předně je to zbytečné lákadlo. Příležitost dělá zloděje a často si ak dořejete na úvěr to, co by klidně očkalo do výlaty. Další zádrhel je většinou ve složitých smluvních odmínkách. Naříklad na výběr eněz z bankomatu se ne- styleuneed / Fotolia

6 vztahuje výjimka z úroků a nemalá rocenta naskakují od rvního dne. Kreditka je totiž rimárně určena ro bezhotovostní transakce. Vůbec největší hrozbu ale ředstavuje rinci každého úvěru. Myslíte si, že eníze vrátíte včas a de facto tak můžete žít měsíc na účet banky? Držíme vám alce, aby to vždy vyšlo. Proto ale banky kreditní karty nezavedly. Kromě olatků z transakcí, které vyberou u obchodníků, očítají rovnou také s tím, že velká část klientů nebude mít na slátky k bezúročnému datu, nebo zkrátka zaomene. Častou odmínkou bezúročnosti řitom je, že ůjčka musí být k danému dni vyrovnána celá. Jestliže zbude na účtu jediná koruna dluhu, celý úvěr se úročí zětně. Banální korunové úroky, které naskočí, když už si myslíte, že máte vše slaceno, mohou nakonec vyjít na stokoruny. Kreditní karta tedy atří do ruky jen těm, kteří s ní umějí zacházet a zároveň mají vysokou finanční discilínu. Úvěry na auto jsou natolik užívaným nástrojem, že se ho vylatí oddělit od dalších ůjček. V Česku byl kdysi velmi oulární leasing. Ten je ale ve skutečnosti ronájmem vozu. Auto vám atří až ve chvíli, kdy všechno slatíte. Do té doby je majetkem leasingové solečnosti. Dnes se v autosalonech a bazarech setkáte síše se standardní ůjčkou, která je účelově vázána na ořízení vozu. Úročena bývá o něco lée, rotože vůz ne vždy, ale je to častá odmínka dáváte jako zástavu a riziko neslácení je o něco nižší. Na druhou stranu tu ale latí stejná rizika, jako u jiného slátkového rodeje. Prodejce v bazaru asi nerověří vaši bonitu nejdůkladněji, srovnání nabídky různých ůjček okulhává a ředstava, že vám má vysvětlit složité rávní formulace ve smlouvě, je síš úsměvná. I když zákon hovoří jasně. Pokud auto kuujete na úvěr, dobře si řečtěte, kolik eněz si vlastně ůjčujete. Není výjimkou, že vám bazar naúčtuje ještě olatek za zrostředkování úvěru nad rámec ceny samotného vozu. Dokonce ho může řejmenovat, okud se bude snažit tento vysunout z výočtu sazby RPSN. Je to sice nezákonná raktika, to ale neznamená, že se s ní v raxi nesetkáte. Tady bude ještě odstavec konkrétní říady, které jsme v dtestu řešilo. Nechte rosím nějaký rostor, cca v rozsahu oloviny ředchozího textu o úvěrech na auto. Tady bude ještě odstavec kon Prověřit a ověřit Zákon o sotřebitelském úvěru jasně říká, že ten, kdo úvěr sotřebiteli nabízí, musí s veškerou odbornou éčí ověřit, zda nezakládá klientovi na růšvih. Pokud by se ozději ukázalo, že rověrka nebyla důkladná, může soud uzmout firmě úroky, říadně ulatnit další sankce. To je ale šedá rávní teorie. Praxe je mnohem barevnější a objektivně nemůže věřitel vědět tolik, kolik o vlastních financích víte vy sami. Co bude zajímat finanční dům? V rvní řadě si ověří vaši finanční historii. Proto vás musí ožádat o souhlas s nahlédnutím do úvěrových registrů. Dále se banka bude zajímat o vaši aktuální finanční situaci, ředevším o říjem, rodinný stav, bydliště, výši nájemného a další závazky. Když roměnné zadá do očítače, matematický model vyhodnotí, jestli nechcete víc, než teoreticky unesete. Když vaši žádost zamítne, velmi ravděodobně o rávu a nad svým hosodařením byste se měli sami zamyslet. Podobné kalkulačky fungují i na webu. Kontokorent je lovoucím (revolvingovým) úvěrem, který dostanete v odobě úvěrového rámce k běžnému účtu. Dost možná ho dostanou i ti, co o něj vůbec nežádali. Pozor na něj tato služba bývá lacená aušálem i tehdy, když ji nevyužíváte. Podívejte se do výisu, jestli bance zbytečně neřelácíte zrovna vy. Kontokorent ostrádá výhodu kreditky, nenajdete u něj žádné bezúročné období. Na druhou stranu úroky bývají mírně nižší než u kreditních karet a také neenalizují výběr hotovosti z bankomatu. Přesto úročení není závratně nízké (za využití se obvykle účtuje denní úrok odovídající ročnímu úroku 10 až 20 %), a okud byste si kontokorent zřizovali ne jako rezervu, ale za účelem ravidelného čerání, dooručíme síše standardní sotřebitelský úvěr. Pozor si dejte také na dobu slatnosti. Nejeden kontokorent má nastavený roční účetní cyklus, kdy musí být vyrovnán na nulu. Toto datum se řitom nutně nekryje s rvním čeráním, ale řídí se třeba odle data zřízení kontokorentu nebo se váže na konec kalendářního roku. To může být neříjemné, okud s enězi zrovna očítáte. A ještě neříjemnější je, když o slatnosti nevíte a řistane vám na účtu okuta nebo ve schránce draze zolatněná uomínka. Stejně jako u kreditní karty latí uozornění, že kontokorent by si nikdy neměli zřizovat lidé s nízkou finanční morálkou. Peníze, o které nemusíte rosit, a jsou stále na dosah, jsou velkým lákadlem. dtest Svět financí 31

7 Pojištění ke kreditní kartě S kreditní kartou kromě úvěru můžete získat i dvě ojištění cestovní a ojištění karty roti zneužití. Ačkoliv odle zákona odovídáte ři ztrátě karty ři neautorizovaných transakcích za škodu do výše 150 eur, která by vznikla řed nahlášením ztráty (oté odovědnost řebírá banka), ojištění není od věci. Záruka banky na vrácení eněz se jednak nevztahuje na autorizované transakce a ani oněch 150 eur, které byste kvůli zloději zalatili, není nejméně. Pozor si samozřejmě dejte na hrubé orušení smluvních odmínek, roti kterému vás neochrání ani ojištění. Jestliže se rokáže, že jste si PIN nechali v eněžence nebo ho někomu vyzradili, sadnete snadno do výluk a škoda ůjde za vámi. A kdybyste o této skutečnosti omlčeli ve snaze odškodnění získat, doustíte se trestného činu odvodu. U cestovního ojištění, které je často ke kartám dodáváno již v základu, dejte ozor na nízké limity a skryté kličky. Třeba budete muset kartou zalatit letenku, aby se na výlet ojištění vztahovalo. Smlouvu si tedy řečtěte důkladně. Navíc limity ojištění zdraví v řádech deseti nebo statisíců korun nejsou dostatečné. Často se ale dají za řílatek navýšit a vyrážíte-li za hranice často, ojistka za několik řilacených stokorun vyjde levněji, než si ořizovat standardní cestovní ojištění. 32 dtest Svět financí krétní říady, které jsme v dtestu řešilo. Nechte rosím nějaký rostor, cca v rozsahu oloviny ředchozího textu o úvěrech na auto. Tady bude ještě odstavec konkrétní říady, které jsme v dtestu řešilo. Nechte rosím nějaký rostor, cca v rozsahu oloviny ředchozího textu o úvěrech na auto. Tady bude ještě odstavec konkrétní říady, které jsme v dtestu řešilo. Nechte rosím nějaký rostor, cca v rozsahu oloviny ředchozího textu o úvěrech na auto. Finské ůjčky, někdy nazývané mikroůjčky nebo také úvěry do výlaty, jsou malé úvěry s velmi krátkou dobou slatnosti a (velmi) vysokým úročením. Často se dají sjednat o telefonu nebo na internetu. Výhodou je bezesoru rychlost, eníze můžete mít už druhý den. Nevýhod je ale mnoho. Kromě vysoké ceny, která často klame třeba tím, že je úroková míra uváděna jako denní, je tu i vysoké riziko, že narazíte na žraloky. Souvisí to s tím, kdo si odobné úvěry bere a v jaké se nachází situaci. Pokud by tyto úvěry nebyly tak ředražené, daly by se nazvat sociálními ůjčkami. Na RPSN na úrovni tisíců rocent ale nic sociálního není. Kromě internetu na reklamu na finské ůjčky narazíte v inzertních eriodicích suermarketů, na slouech veřejného osvětlení, na zastávkách a odobně. Velmi silná je tu šedá a černá zóna úvěrového trhu. Takoví věřitelé dobře vědí, jak si eníze ojistit. Mají vysoko nastavené okuty a s dlužníky v rodlení nejednají v rukavičkách. K exekuci tu nikdy není daleko. Finsky si běžně ůjčíte několikatisícové částky. Horní limit je zravidla deseti- nebo ětitisícový. Pokud je to do ěti tisíc, nesadá ůjčka do zákona o sotřebitelském úvěru, jak jsme již zmínili v úvodu kaitoly. Častý je také nižší limit na rvní ůjčku. Solečnost si vás chce ověřit, zda budete řádně slácet. Podruhé už vám ůjčí víc. Otázkou je, jestli vás tak jen neřinutí dvakrát zalatit olatek za řidělení úvěru. Pokud byste o finské ůjčce někdy uvažovali, oravdu dobře si to rozmyslete a octivě si zjistěte, od koho vlastně eníze chcete. Jestliže nedokážete vyjít s enězi řed výlatou, omezte všechny zbytné výdaje a ůjde-li to, zkuste si raději ůjčit u známých nebo říbuzných. S finskou ůjčkou už totiž nevyhnutelně balancujete na okraji dluhové roasti a žraloci vás do ní dokážou snadno stáhnout záludnými smluvními odmínkami. Jak vybrat úvěr? Pryč jsou (nebo by alesoň měly být) doby, kdy musel sotřebitel škemrat o úvěrovou smlouvu ještě řed jejím odisem, když si ji chtěl ořádně řečíst. Předsmluvní informace a rávo sotřebitele na ně jsou totiž stavebním kamenem zákona už několik let. Každý budoucí věřitel vám musí zřístunit nejen samotnou smlouvu, ale také řidružené dokumenty, na které smlouva odkazuje. Jen ozor na to, že některé solečnosti (a ze zákona na to mají nárok) vám dají dokumenty a vyočtenou RPSN až tehdy, když o ůjčku skutečně ožádáte. To ztěžuje orovnání, rotože obejdete-li několik solečností, žádosti se objeví v nebankovním registru a další otenciální věřitel vidí, že o ůjčku žádáte už otřetí za měsíc. V důsledku toho vás může rovnou odmítnout. Ještě důležitější je formulka, která se v zákoně objevila ři novele v roce Ta kromě ředání smlouvy nařizuje budoucímu věřiteli vysvětlit sotřebiteli všechny náležitosti smluvního vztahu. Zákon římo vyichuje, že se to týká ředevším složitých rávních formulací v dokumentaci. Dále musí být sotřebitel srozuměn s tím, co se stane, okud ři slácení ochybí, jaké může věřitel uvalit sankce. Postih finančnímu domu hrozí, okud by informace ve smlouvě byly neúlné,

8 zavádějící nebo nasané říliš drobným ísmem. Od ledna 2014 latí, že drobné ísmo ve smlouvách je u odstatných asáží zaovězeno. Samozřejmě to ještě neznamená, že s větším ísmem řišla i rozumnější formulace, i když na to zákon také amatuje. Zbytečně složitá ustanovení, která by šla sesat jednoduše, jsou také rohřeškem. Samozřejmostí je, že smlouva musí obsahovat srozumitelné údaje o samotném úvěru: kolik si ůjčujete, za jaký úrok, za jak dlouho a v kolika slátkách úvěr umoříte, kolik zalatíte zrostředkovateli, kolik za vedení úvěrového účtu a ředevším roční rocentní sazbu nákladů, ověstné RPSN (viz box). RPSN jako vodítko Roční rocentní sazba nákladů je rakticky jediným ukazatelem, omocí kterého si oměrně lehce orovnáte dva odobné úvěry. Měl by zahrnovat všechny odstatné, dokonce všechny myslitelné, výdaje, které se k úvěru vážou. Zahrnuje vše od rvního olatku zrostředkovateli, řes latby za úvěrový účet a další až o samotné slátky. Navíc očítá i s dobou slácení a kdy latby odcházejí. Interretace vzorce RPSN je oměrně složitá. To je jeho základní nevýhoda. Naříklad u krátkodobých úvěrů ůsobí RPSN velmi nadhodnoceně oroti skutečným úrokům. Pokud chcete vědět, kolik skutečně řelatíte, rozradí to lée index celkového navýšení úvěru. RPSN ale zůstává nejsilnějším nástrojem tehdy, když máte dva úvěry totožné výše a stejné doby slatnosti. Potom jednoduše zjistíte, který je levnější ten s nižší RPSN. Končíme s úvěrem, zn. ředčasně Někteří šťastlivci s úvěrem na krku řijdou k enězům dříve, než s nimi očítali. Co když jste jedním z nich a rozhodnete se úvěr ředčasně slatit? Žádný roblém alesoň teoreticky. Zákon dává sotřebitelům několik možností, jak se s finanční solečností rozejít. První a nejjednodušší možností je odstouit od úvěrové smlouvy do dvou týdnů od odisu. To můžete udělat bez udání důvodu a solečnost za to nesmí účtovat žádné sankce či olatky. Odstouit od smlouvy je třeba ísemně, do čtrnácti dnů musí být dois odeslán. Potom máte dalších 30 dní na vrácení eněz, resektive jistiny. Jediné, co zalatíte navíc, jsou oměrné úroky za několik dní a říadné nevratné olatky, které věřitel v souvislosti s úvěrem zalatil orgánům veřejné srávy. Tento zůsob vrácení úvěru využijte, okud zjistíte, že eníze vlastně neotřebujete, nebo najdete ve smlouvě dodatečně nebezečná ustanovení. Jinými slovy odis na úvěrové smlouvě není, alesoň zočátku, nevratný. Zákon jasně říká, že ředčasné slacení (celkové či částečné) může sotřebitel rovést kdykoliv v době trvání úvěru. V tom říadě vám solečnost musí od oslední velké slátky odečíst úrok a další výdaje, který byste jinak ještě zalatili. Bohužel má v sobě zákon stále obecnou formulaci, že má solečnost rávo na úhradu objektivních nákladů, které vznikly v římé souvislosti s ředčasným slacením. Vydělat byste ale na ředčasném slacení měli alesoň trochu vždy, byť to nemusí být úsora rovná celé výši zbývajících úroků. Nakonec se zaměříme na jeden secifický ty úvěru zmíněný výše slátkový rodej. Ten je zrádný v tom, že v ruce držíte vlastně dvě smlouvy: o koui zboží a o samotném úvěru. Jak to funguje? Jedná se o takzvaný vázaný sotřebitelský úvěr. Nejdříve musíte odstouit od samotné kuní smlouvy a věřitele o tom musíte bez zbytečného odkladu informovat. Vše musíte samozřejmě rovést ísemně. Finanční solečnost ani rodejce vás nesmí vystavit žádným sankcím. dtest Svět financí 33

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti,

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, Úvod Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, právě držíte v ruce brožuru, která Vás připraví na to, jak si bez zdravotní úhony pořídit hypotéku nebo jak se starat o hypotéku, kterou už máte, a nepřijít

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

hovor s Miroslavem Ševčíkem 65 %

hovor s Miroslavem Ševčíkem 65 % ZDARMA KNÍŽKA UVNIT JAK SE MÍT DOBŘE V DŮCHODU ÁT NÁM ŠKODÍ KOLIK STOJÍ SMRT Ceny pohřbů a služeb s nimi spojených 11/05 hovor s Miroslavem Ševčíkem Číslo 11 vychází 18. listopadu 2005 39 Kč 55 Sk ČASOPIS,

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

ÚVĚROVÉ PRODUKTY A ZODPOVĚDNÉ FINANČNÍ JEDNÁNÍ. Lucie Brožová, Dana Rieglová, Josef Kunčar Únor, 2014

ÚVĚROVÉ PRODUKTY A ZODPOVĚDNÉ FINANČNÍ JEDNÁNÍ. Lucie Brožová, Dana Rieglová, Josef Kunčar Únor, 2014 ÚVĚROVÉ PRODUKTY A ZODPOVĚDNÉ FINANČNÍ JEDNÁNÍ Lucie Brožová, Dana Rieglová, Josef Kunčar Únor, 2014 Obsah 1) Základní pravidla, 2) čeho se vyvarovat, 3) druhy úvěrových produktů kreditní karta, spotřebitelský

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Právní, spotřebitelská a finanční gramotnost. Autoři: JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., Ing. Věra Martinková, Ing. Lenka Bartková

Právní, spotřebitelská a finanční gramotnost. Autoři: JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., Ing. Věra Martinková, Ing. Lenka Bartková Právní, spotřebitelská a finanční gramotnost Autoři: JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., Ing. Věra Martinková, Ing. Lenka Bartková Obsah Spotřebitelská gramotnost... 1 Nákup zboží přes internet... 1 A jak poznat

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus.

Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus. Materiál podklady pro kurz Finanční gramotnost a prevence zadlužování probíhající v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00100 Na druhý pokus. Finanční gramotnost Co je obsahem tohoto pojmu Hospodaření domácnosti

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více