Úvěry aneb kde na to vzít?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvěry aneb kde na to vzít?"

Transkript

1 Úvěry aneb kde na to vzít? Pokud máte nedostatek finančních rostředků, je dobré se zamyslet nad tím, kde byste mohli ušetřit v rámci svého osobního či rodinného rozočtu. Většinou se najde něco, co můžete ve výdajích oželet, abyste si naoak mohli dovolit to, co nezbytně otřebujete. Existují však i věci, jejichž náku si málokdo může dovolit, aniž by si ůjčoval. Tyickým říkladem je auto nebo bydlení. Ať už je váš důvod jakýkoli, kladete si otázku, kde na to vzít a zvažujete ůjčku. Než se sami sebe takto zetáte, odovězte si nejrve na otázky, zda to oravdu otřebujete, zda to nutně otřebujete teď hned (nešlo by latbu, na kterou se eněz nedostává, nějak odsunout?) a roč to otřebujete teď hned. Pokud se jedná o malou ůjčku, nevyřeší se roblém sám, až budete mít ráci? Máte na slácení? Tak si zkuste našetřit! Pokud jste stále řesvědčeni o nutnosti ůjčky, ojďme hledat odověď na otázku, kde vám ůjčí nejlée (nejvýhodněji). Pomůžou vám následující stránky oisující nejčastější možnosti, jak a kde si ůjčit neboli vzít si úvěr. Nejlée vám ůjčí tam, kde vám věří, že jim eníze bez roblémů vrátíte. Že vám nevěří? Ptejte se sami sebe, zda si důvěru zasloužíte, okud jde o vaši slátkovou morálku. Pokud ne, raději na úvěr zaomeňte, bylo by z něj asi jen vzájemné tráení. Vžijte se do druhé strany: chtěli byste ůjčit 26 dtest Svět financí eníze někomu, o kom se ví, že šatně slácí? A okud ano, za jakých odmínek? Pojďme se odívat na možnosti, které se vám nabízejí ať už na finančním trhu nebo mimo něj. Kde si ůjčit? Půjčit si mimo finanční trh řijde mnoha lidem jaksi srosté, trané, neatřičné a onižující. Naoak ůjčovat si eníze od rofíků v bance, ůjčkové solečnosti nebo od divných ánů s cizím řízvukem, kteří vám eníze rádi ůjčí, i když jste v krizi a řinesou je až do bytu, jim řijde jako skvělý náad. Zatímco vaši blízcí by třeba s ůjčkou ro vás váhali, usměvaví manažeři u stánků a na řeážkách bank nebo ti, co vám eníze dají na zadním sedadle auta bez SPZky, vám rádi omůžou. Že by to s vámi mysleli lée? Odovězte si sami. Jedno je jisté: zadarmo to nebude. Zadarmo nebo za nízký úrok vám totiž ůjčí jen ti, kterým na vás oravdu záleží. Nebo ti, kteří ak na vás chtějí nějak jinak vydělat, oříadě sázejí na to, že orušíte smluvené odmínky bezúročnosti. Zatímco mnohé finanční instituce skutečně mají zájem vám ůjčit, vy byste se nejrve ve vlastním zájmu měli oohlédnout o ůjčce mimo ně. Pokud víte, že se slácením nebudete mít roblém (jinak si určitě neůjčujte!), nemusíte se bát sesat třeba směnku nebo úvěrovou smlouvu, která bude dostatečně krýt vašeho věřitele. Skutečně se vám mimo finanční trh neodaří e Není úrok jako úrok Dva úvěry na stejnou dobu a o stejné výši, s narosto stejnou úrokovou sazbou (a stejnými olatky) mohou mít různé výše slátek. Jak je to možné? 1. Některé úvěry se neslácejí ostuně, ale najednou až na konci sjednané doby. Po celou dobu tak latíte úroky z celé částky, ne jen z té, kterou reálně dlužíte. Jedná se často o úvěry kombinované s nějakou formou soření. 2. Existují různé standardy ro výočet úroků, které zalatíte. Zatímco většina bank oužívá tzv. německý standard, některé využívají model francouzský, který ro vás znamená v důsledku o něco vyšší cenu.

2 níze sehnat? Dobrá, řemýšlejte dále. S výběrem vhodného roduktu vám oradíme rávě v této kaitole. 1. Půčky mimo finanční trh Záůjčka okud si od někoho ůjčíte eníze, cenné aíry nebo nějakou jinou věc a stejná věc má být vrácena, jedná se o záůjčku. Za záůjčku eněz, odobně jako za úvěr, je možné ožadovat úrok. Řídí se Lze sjednat i bez stanovení doby vrácení ak se eníze vrací ři výovědi smlouvy (výovědní lhůta 6 týdnů). Jako zaůjčitel je v zákoně označován věřitel, tedy osoba, která zaůjčuje druhé osobě finanční rostředky (nebo nějakou věc). Vydlužitelem je naoak dlužník, tedy osoba, která si od jiné osoby ůjčila rostředky (nebo nějakou věc). Směnka velmi jednoduchý druh smlouvy (cenného aíru), na který si můžete snadno ůjčit eníze. Současně je nekomromisní a velmi dobře chrání věřitele, okud je vystavena skutečně kvalifikovaně. Standardně může být směnka obchodována (ředána jinému věřiteli) bez vašeho souhlasu. Pokud ve stanovený den nezalatíte, je soudní roces velmi rychlý a soud vám řikáže zalatit do tří dnů od rozhodnutí. Směnku tedy odeisujte jen tehdy, máte-li skutečně jistotu, že v daný termín budete mít smluvenou sumu k disozici. Uznání dluhu okud nejste schoni vyrovnat určitý závazek včas, nebo jako zůsob ujištění věřitele, že úvěr skutečně máte v lánu slatit, můžete sesat uznání dluhu. To je dokument, který zajišťuje odobně jako směnka možnost velmi rychlého rocesu v říadě, že byste svůj závazek včas nevyrovnali. Pozor, tento dokument vám dá banka odesat ředevším v říadě, že nezvládáte slácet a do dluhu, který uznáváte, vám v takové situaci může rovnou řidat nemalé sankce, o kterých od okamžiku odisu již nebude možné diskutovat. 2. Jak si vybrat úvěr na finančním trhu? Než si ůjčíte eníze a než vůbec seíšete smlouvu o úvěru nebo ůjčce, vezměte si k důkladnému nastudování závaznou nabídku nebo návrh úvěrové smlouvy. Zatímco solidní instituce vám ještě dříve, než o úvěr ožádáte, vystaví závaznou nabídku obsahující veškeré otřebné informace o nákladech sojených s úvěrem, někdy jsou odmínky úvěru dostatečně jasné až ze samotné úvěrové smlouvy a od ředchozích nabídek se liší. Proto je nejdůležitějším dokumentem, jehož odmínky musíte detailně nastudovat (vedle ředběžné nabídky úvěru a orientačních srovnání), úvěrová smlouva, ke Úvěrové registry Seciálními databázemi, ve kterých oskytovatelé finančních a dalších služeb sdílejí informace o vaší latební morálce a o tom, jaké máte závazky, jsou úvěrové registry. Solidní oskytovatelé ůjček, kteří v říadném vymáhání soléhají na zákonné rostředky, si v těchto rejstřících lustrují každého žadatele o úvěr. Výsledky ovlivní nejen to, zda dostanete úvěr, ale také jakou bude mít úrokovou sazbu. BRKI / CBCB Bankovní Registr Klientských Informací (Czech Banking Credit Bureau). Registr, ve kterém banky sdílejí informace o vašich úvěrech a o tom, jak slácíte (včetně naříklad informace o odaných žádostech o úvěr aod.). NRKI / CNCB Nebankovní Registr Klientských Informací (Czech Non- Banking Credit Bureau). Registr, ve kterém jsou zřístuněny informace o vašich úvěrech u nebankovních a leasingových solečností. SOLUS Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Sotřebitelům. V dnešní době sdružuje vedle nebankovních úvěrových a leasingových firem také banky, telefonní oerátory, dodavatele energií a další oskytovatele služeb, kteří zde sdílí informace o vaší latební morálce. Úvěr, záůjčka nebo ůjčka? Pokud jde o ůjčování eněz, můžeme se setkat se všemi třemi termíny. Ačkoliv z hlediska běžného jazyka znamenají totéž, z ohledu ráva se úvěr a záůjčka řídí jinými aragrafy. U bankovních institucí se jedná téměř výhradně o úvěry, u nebankovních to může být úvěr nebo záůjčka. Slovo ůjčka nijak zákonem omezeno není a oužívá se někdy jako sjednocující termín ro všechny závazkové vztahy. dtest Svět financí 27

3 které ale nevede vždy snadná cesta. Celková nákladovost úvěru lze nejlée vyjádřit roční rocentní sazbou nákladů (RPSN). Ta udává, jaký úrok zalatíte celkem - o řičtení všech s úvěrem sojených nákladů. Pozor na RPSN uváděné samotnými oskytovateli úvěrů. Často se výočet týká ideální situace, ve které jsou náklady velmi nízké a která se netýká růměrného sotřebitele. Také vždy nezahrnují veškeré související olatky. Každoádně latí, a u úvěru dvojnásob: nikdy neodeisujte žádný dokument od nátlakem! Na finančním trhu rozlišujeme dva základní tyy úvěrů. Úvěry, které jsou určeny k realizaci bytových otřeb (koui nebo rekonstrukci bydlení), můžeme nazvat jako účelové, ostatní úvěry jsou neúčelové. V některých říadech se řesto účel sleduje i u druhé skuiny a dokládá účtenkami nebo jinými dokumenty, oříadě je římo sojený s konkrétním nákuem. S výjimkou americké hyotéky nebo některých říadů leasingu nejsou neúčelové úvěry zajištěny zástavou nemovitosti. Mezi neúčelové úvěry atří miniůjčky (též nazývané mikroůjčky či finské ůjčky), kontokorent, kreditní karty, sotřebitelský úvěr, slátkový rodej, americká hyotéka, finanční nebo zětný leasing. Jako účelové úvěry označujeme hyoteční a stavební úvěr, úvěr ze stavebního soření nebo řeklenovací úvěr. O všech tyech bude řeč na nadcházejících stránkách. Bonita a zajištění Každého, kdo vám ůjčí eníze a očekává, že je vrátíte, zajímá, zda budete schoni a ochotni svůj závazek sjednaným zůsobem vyrovnat. Tato vlastnost otenciálního dlužníka se nazývá bonitou nebo úvěruschoností. Každá instituce má jinou metodu, jak vaši bonitu určit. Základem ro její osouzení jsou samozřejmě váš ravidelný říjem a náklady, na kterých ředevším závisí, zda úvěr dostanete či ne. Hodnotí se ale i vaše vzdělání, kdo je váš zaměstnavatel, délka zaměstnání a druh smlouvy, zůsob bydlení, rodinný stav aod. Bonitu výrazně ovlivňuje vaše dosavadní latební morálka, kterou si oskytovatel úvěru ověřuje v úvěrových a dalších registrech (viz box na ředchozí straně). Obzvláště v říadě, že úvěr budete slácet delší dobu, že se jedná o vysokou částku nebo okud vaše bonita není dost řesvědčivá, bude oskytovatel ůjčky (úvěru) ožadovat zajištění ro říad, že byste nesláceli. Tím je nejčastěji zástava nemovitosti nebo jiného majetku nebo ručení třetí osoby. Není karta jako karta Existují dva tyy karet, které vám banka může nabídnout. Vyadají odobně, fungují jinak. Debetní karta je ouze nástroj k řevádění rostředků z vašeho běžného účtu, je to raktický nástroj k vybírání hotovosti nebo latbám u obchodníka, který vás obvykle nijak zvlášť nezatíží olatky. Kreditní karty vám umožňují v odstatě kdykoliv načerat seciální ty úvěru. Co jde dělat s úvěrem? Na závěr našeho řehledu je vhodné uvést a osat také dva zásadní ojmy, které jsou s úvěry sojené konsolidace a refinancování. Konsolidace znamená zalacení všech (nebo vícero) stávajících úvěrů jiným úvěrem za účelem snížení ravidelné slátky. V leším říadě získáte i nižší RPSN a můžete tak ušetřit na úrocích a olatcích. V horším říadě se vám úvěr alesoň rotáhne na delší dobu. Aby o vás ale oskytovatel konsolidace měl zájem, musíte mít slušnou dosavadní slátkovou morálku. Pozor, nižší slátka ještě neznamená, že řelatíte méně! Při rotažení slácení na delší dobu můžete naoak dohromady zalatit více. Na konsolidaci jsou určeny různé tyy úvěrů, ředevším sotřebitelské, dluhy z kreditních karet nebo neúčelové (americké) hyotéky. Některé secializované sotřebitelské úvěry na konsolidaci mají zvýhodněnou úrokovou sazbu. Konsolidace by neměla být cestou k ještě většímu zadlužení, ak by se jednalo o ravé vytloukání klínu klínem. Pokud se vám odaří díky konsolidaci vyklouznout ze svízelné situace, oučte se a již si neůjčujte další eníze! O refinancování se hovoří ředevším u hyoték nebo jiných úvěrů na bydlení a myslí se jím náhrada jednoho úvěru za úvěr jiný, ředevším levnější. Znamená to tedy v odstatě zalatit úvěr u stávajícího věřitele úvěrem u věřitele nového. Na refinancování jsou často určeny seciální tyy úvěrů, jindy se nejedná o secifický rodukt, ale o variantu běžného hyotečního úvěru. 28 dtest Svět financí

4 Sotřebitelské úvěry Fisherss / Fotolia Sotřeba roztáčí kola ekonomiky, ale taky dluhové sirály. Češi to nalno oznali až o roce Už za minulého režimu sice fungovaly ůjčky, které třeba novomanželům omohly zařídit domácnost, jejich očet byl ale nesrovnatelně nižší, a okud je někdo využíval, rozhodně to nebyl každodenní nástroj ro krytí výdajů. V devadesátých letech se sotřebitelé s ůjčkami setkali nejčastěji ři ořízení auta ve formě leasingu. S říchodem nového tisíciletí se ale situace začala měnit. Inflace se stabilizovala a oslabily i další rizikové faktory, což umožnilo ád úrokových sazeb na snesitelnou úroveň. Problémem této doby bylo, že se na úvěrové vlně solu se seriózními věřiteli svezli i lichváři. Banky vyvolaly svými nabídkami aetit u nízkoříjmových vrstev obyvatelstva, který ak samy nemohly usokojit, okud nechtěly slátky drakonicky vymáhat. Jiní si ale neváhali exekucemi šinit ruce. Zákon sice lichvu vymezuje a zakazuje, jenže raxe okulhávala za rávním rámcem a období mezi lety 2001 a 2008 se v Česku stalo zlatým věkem finančních žraloků (tento termín vychází za anglického loansharking, který se dá volně řeložit jako úvěrové žraločení ). Ten zastavila až finanční krize, která laťku oatrnosti klientů osunula zase o něco výš. Potřeba vs. sotřeba Princi úvěru (ůjčky) je jednoduchý někdo něco otřebuje a někdo jiný to má, nebo na to má. Pokud se rozumně dohodnou, bude tato dohoda oboustranně výhodná. Všimněte si, že jsme oužili sloveso otřebovat, ve kterém je zakoaný es. Reklamní kamaně totiž otřebujete nahradily slovem chcete. Právě na tom se láme investiční a sotřební ty úvěru. Potřebovat můžete bydlení, vzdělání, rostředek doravy či lednici nebo račku. Jen málokdo ale otřebuje dovolenou za dvacet tisíc, když na ni nemá nasořeno. Ostatně doba slácení je důležitým kritériem ři rozhodování o ůjčce. Nikdy byste si úvěr neměli brát na takové zboží a služby, které budete déle slácet, než je sotřebovávat. Vězte, že na fotky z Kanárských ostrovů se budete dívat méně často, než na výis z úvěrového účtu. Zmínit se vylatí i úvěry na Vánoce. Potřeba obdarovat blízké je ro někoho neodvratitelná. Jestliže mezi takové lidi atříte, radši dvakrát řemýšlejte. Když si letos na dárky ůjčíte a slácet budete dva roky, co dáte ratolestem říští a řesříští rok? Sotřebáky od drobnohledem Sotřebitelský úvěr můžeme definovat z ohledu zákonodárců nebo ekonomů. Ekonomové to mají jednodušší. Podle nich je sotřebitelským úvěrem takový, který slouží k financování krátkodobé či střed- Základní ravidla aneb na co myslet 1. Sotřebitelský úvěr si neberte na sotřebu, nehledě na jeho název. Financovat sotřebu na úvěr je zhoubné. Zábavu si můžete na chvíli odeřít, a okud nemáte na základní sotřební statky, ředevším jídlo nebo nájem, je chyba jinde. 2. Sotřebitelský úvěr berte jako investici, musí se vylatit. Potřebujete očítač nebo auto, které do domácnosti řinesou víc eněz, než odčerají slátky? Má nová lednice mnohem nižší sotřebu, takže rozdíl v účtech za elektřinu okryje úroky? Pak může být ůjčka rozumná. 3. Sotřebitelský úvěr slácejte kratší dobu, než si budete užívat věcí za něj nakouených. Alesoň toto ravidlo, měkčí než rvní dvě, dodržujte vždy. 4. Sotřebitelský úvěr musíte slatit a na slátky musíte mít. Nejen na tu rvní. Podívejte se okud možno tak daleko do budoucnosti, kam až úvěr sahá. Jakákoliv nejistota stran slácení by vás měla od úvěru odradit. 5. Sotřebitelský úvěr může být záludný. Nikdy nikomu nevěřte to, co říká. Co je sáno, to je dáno. A když něčemu ve smlouvě nerozumíte, tejte se, klidně několikrát. A nejlée se tejte různých lidí, nejen toho, kdo vás k úvěru svádí. dtest Svět financí 29

5 nědobé sotřeby. Když si odmyslíte úvěry ro odniky a odnikatele, je sotřebitelským úvěrem vlastně téměř každá ůjčka, která neslouží k ořízení či rekonstrukci bydlení nebo na vzdělání. Zákonodárci jsou v definici řesnější. Podle zákona o sotřebitelském úvěru, jehož oslední novela nabyla účinnosti v roce 2014, jsou jím tyicky ůjčky od ěti tisíc až o necelé dva miliony korun. Pro nižší limit latí roční úhrn ůjček od jediného věřitele, takže když si někde ůjčíte třikrát o dvou tisících během jediného roku, už se jedná o sotřebitelský úvěr, byť jednotlivé částky hranici neřekročí. Ze zákona o sotřebitelském úvěru jsou vyňaty ouze bezúročné ůjčky, úvěry na bydlení, neslacené závazky vůči bytovým družstvům, zvýhodněné zaměstnanecké ůjčky, odklady slátek stávajících úvěrů, veřejně rosěšné ůjčky odle zvláštních zákonů a odobně. Tyy úvěrů odle tyického užití Sotřebitelský úvěr je standardní, neúčelovou ůjčkou na cokoliv. Peníze vám ošle oskytovatel na účet nebo vylatí v hotovosti. Jen málokdy se zetá, k čemu má ůjčka sloužit. Útrata je lně ve vaší režii, slátkový kalendář ale definuje druhá strana. Sotřebitelský úvěr se zravidla oskytuje na dobu od několika měsíců do několika let. Jeho náklady nejsou jen úroky, ale i další olatky, se kterými očítá roční rocentní sazba nákladů RPSN. Té se budeme ozději ještě věnovat. Úroková míra je tyicky fixní, ale oskytovatel si může vyhradit rávo na její změnu naříklad v říadě změn na trhu. Zravidla se to týká delších a větších úvěrů. Pozor, u variabilního úročení se mohou slátky v růběhu měnit, resektive skokově vzrůst. 30 dtest Svět financí Slátkový rodej je zvláštní formou sotřebitelského úvěru, která je účelová, vázaná na náku konkrétního zboží. Peníze sice oskytne banka či nebankovní solečnost, řesto bankéře zahlédnete jenom zřídka. Veškeré formality s vámi vyřídí římo v rodejně. Vylatí se myslet na to, že rověření bonity za kasou v obchodě asi nebude nejdůkladnější, zodovědní musíte být sami. Samozřejmě očítejte také s omezeným výběrem ůjček na jednom místě obchodníci dobře vědí, že se sotřebitel dívá hlavně o cenovkách, které má řed očima. Porovnejte si nejdříve různé nabídky a vyberte tu nejleší (ne nutně nejlevnější na rvní ohled). Americká hyotéka umožní získat eníze k libovolným účelům, na které se vás banka jen nezávazně zetá. Proto je někdy nazývána jako neúčelový hyoteční úvěr. Nabízí jej obvykle banky, ale je možné využít i jiné instituce. Protože je tento úvěr ojištěný roti neslácení zastavenou nemovitostí, bývá zde relativně nízká RPSN, obvykle do 10 % nebo jen mírně vyšší. Kreditní karty jsou sice na ohled k nerozeznání od těch debetních, ve skutečnosti ale fungují úlně jinak. Pozor na iluzi, ve které žije řada lidí, která kreditkou nazývá každou lastovou kartičku v eněžence. Kredit znamená dluh a kreditní karta je tedy dluhovou kartou. Na sřaženém bankovním účtu nemáte žádné vlastní eníze, na každou latbu si vlastně ůjčujete od banky. Za dluhy se latí, kreditní karty nevyjímaje. Tedy jedna výjimka tu je bezúročné období. Právě to je lákadlo, které využívá marketing. Když eníze slatíte do určitého data v měsíci, nemusíte latit žádný úrok. Pozor ale na nejrůznější kličky! Bezúročné období jen málokdy využijete v jeho celé inzerované délce. To byste museli nakouit hned rvní den účetního cyklu a slácet na jeho konci. Ano, účetní cyklus je evný a neběží až od nákuu. Pokud je tyický cyklus třicetidenní a lhůta ro slacení atnáctidenní, může být bezúročné období čtyřicet ět dní, jestliže nakouíte hned rvní den účetního cyklu. Na druhou stranu, okud nakouíte až na jeho konci, zbude vám jen samotná lhůta ro slácení, tedy 15 dní. Kreditní karty mají své výhody nemusíte se nikoho rosit o úvěr, máte ho stále ři ruce. Dobré jsou také na lacení v zahraničí nebo na internetu, rotože nejsou rolinkované na váš běžný účet, kde možná máte víc eněz, než jaký je limit kreditní karty. Kdyby její údaje někdo zneužil, řinejmenším vás následná blokace neodstaví od všech vašich eněz. Jenže kreditní karty mají také řadu nevýhod. Předně je to zbytečné lákadlo. Příležitost dělá zloděje a často si ak dořejete na úvěr to, co by klidně očkalo do výlaty. Další zádrhel je většinou ve složitých smluvních odmínkách. Naříklad na výběr eněz z bankomatu se ne- styleuneed / Fotolia

6 vztahuje výjimka z úroků a nemalá rocenta naskakují od rvního dne. Kreditka je totiž rimárně určena ro bezhotovostní transakce. Vůbec největší hrozbu ale ředstavuje rinci každého úvěru. Myslíte si, že eníze vrátíte včas a de facto tak můžete žít měsíc na účet banky? Držíme vám alce, aby to vždy vyšlo. Proto ale banky kreditní karty nezavedly. Kromě olatků z transakcí, které vyberou u obchodníků, očítají rovnou také s tím, že velká část klientů nebude mít na slátky k bezúročnému datu, nebo zkrátka zaomene. Častou odmínkou bezúročnosti řitom je, že ůjčka musí být k danému dni vyrovnána celá. Jestliže zbude na účtu jediná koruna dluhu, celý úvěr se úročí zětně. Banální korunové úroky, které naskočí, když už si myslíte, že máte vše slaceno, mohou nakonec vyjít na stokoruny. Kreditní karta tedy atří do ruky jen těm, kteří s ní umějí zacházet a zároveň mají vysokou finanční discilínu. Úvěry na auto jsou natolik užívaným nástrojem, že se ho vylatí oddělit od dalších ůjček. V Česku byl kdysi velmi oulární leasing. Ten je ale ve skutečnosti ronájmem vozu. Auto vám atří až ve chvíli, kdy všechno slatíte. Do té doby je majetkem leasingové solečnosti. Dnes se v autosalonech a bazarech setkáte síše se standardní ůjčkou, která je účelově vázána na ořízení vozu. Úročena bývá o něco lée, rotože vůz ne vždy, ale je to častá odmínka dáváte jako zástavu a riziko neslácení je o něco nižší. Na druhou stranu tu ale latí stejná rizika, jako u jiného slátkového rodeje. Prodejce v bazaru asi nerověří vaši bonitu nejdůkladněji, srovnání nabídky různých ůjček okulhává a ředstava, že vám má vysvětlit složité rávní formulace ve smlouvě, je síš úsměvná. I když zákon hovoří jasně. Pokud auto kuujete na úvěr, dobře si řečtěte, kolik eněz si vlastně ůjčujete. Není výjimkou, že vám bazar naúčtuje ještě olatek za zrostředkování úvěru nad rámec ceny samotného vozu. Dokonce ho může řejmenovat, okud se bude snažit tento vysunout z výočtu sazby RPSN. Je to sice nezákonná raktika, to ale neznamená, že se s ní v raxi nesetkáte. Tady bude ještě odstavec konkrétní říady, které jsme v dtestu řešilo. Nechte rosím nějaký rostor, cca v rozsahu oloviny ředchozího textu o úvěrech na auto. Tady bude ještě odstavec kon Prověřit a ověřit Zákon o sotřebitelském úvěru jasně říká, že ten, kdo úvěr sotřebiteli nabízí, musí s veškerou odbornou éčí ověřit, zda nezakládá klientovi na růšvih. Pokud by se ozději ukázalo, že rověrka nebyla důkladná, může soud uzmout firmě úroky, říadně ulatnit další sankce. To je ale šedá rávní teorie. Praxe je mnohem barevnější a objektivně nemůže věřitel vědět tolik, kolik o vlastních financích víte vy sami. Co bude zajímat finanční dům? V rvní řadě si ověří vaši finanční historii. Proto vás musí ožádat o souhlas s nahlédnutím do úvěrových registrů. Dále se banka bude zajímat o vaši aktuální finanční situaci, ředevším o říjem, rodinný stav, bydliště, výši nájemného a další závazky. Když roměnné zadá do očítače, matematický model vyhodnotí, jestli nechcete víc, než teoreticky unesete. Když vaši žádost zamítne, velmi ravděodobně o rávu a nad svým hosodařením byste se měli sami zamyslet. Podobné kalkulačky fungují i na webu. Kontokorent je lovoucím (revolvingovým) úvěrem, který dostanete v odobě úvěrového rámce k běžnému účtu. Dost možná ho dostanou i ti, co o něj vůbec nežádali. Pozor na něj tato služba bývá lacená aušálem i tehdy, když ji nevyužíváte. Podívejte se do výisu, jestli bance zbytečně neřelácíte zrovna vy. Kontokorent ostrádá výhodu kreditky, nenajdete u něj žádné bezúročné období. Na druhou stranu úroky bývají mírně nižší než u kreditních karet a také neenalizují výběr hotovosti z bankomatu. Přesto úročení není závratně nízké (za využití se obvykle účtuje denní úrok odovídající ročnímu úroku 10 až 20 %), a okud byste si kontokorent zřizovali ne jako rezervu, ale za účelem ravidelného čerání, dooručíme síše standardní sotřebitelský úvěr. Pozor si dejte také na dobu slatnosti. Nejeden kontokorent má nastavený roční účetní cyklus, kdy musí být vyrovnán na nulu. Toto datum se řitom nutně nekryje s rvním čeráním, ale řídí se třeba odle data zřízení kontokorentu nebo se váže na konec kalendářního roku. To může být neříjemné, okud s enězi zrovna očítáte. A ještě neříjemnější je, když o slatnosti nevíte a řistane vám na účtu okuta nebo ve schránce draze zolatněná uomínka. Stejně jako u kreditní karty latí uozornění, že kontokorent by si nikdy neměli zřizovat lidé s nízkou finanční morálkou. Peníze, o které nemusíte rosit, a jsou stále na dosah, jsou velkým lákadlem. dtest Svět financí 31

7 Pojištění ke kreditní kartě S kreditní kartou kromě úvěru můžete získat i dvě ojištění cestovní a ojištění karty roti zneužití. Ačkoliv odle zákona odovídáte ři ztrátě karty ři neautorizovaných transakcích za škodu do výše 150 eur, která by vznikla řed nahlášením ztráty (oté odovědnost řebírá banka), ojištění není od věci. Záruka banky na vrácení eněz se jednak nevztahuje na autorizované transakce a ani oněch 150 eur, které byste kvůli zloději zalatili, není nejméně. Pozor si samozřejmě dejte na hrubé orušení smluvních odmínek, roti kterému vás neochrání ani ojištění. Jestliže se rokáže, že jste si PIN nechali v eněžence nebo ho někomu vyzradili, sadnete snadno do výluk a škoda ůjde za vámi. A kdybyste o této skutečnosti omlčeli ve snaze odškodnění získat, doustíte se trestného činu odvodu. U cestovního ojištění, které je často ke kartám dodáváno již v základu, dejte ozor na nízké limity a skryté kličky. Třeba budete muset kartou zalatit letenku, aby se na výlet ojištění vztahovalo. Smlouvu si tedy řečtěte důkladně. Navíc limity ojištění zdraví v řádech deseti nebo statisíců korun nejsou dostatečné. Často se ale dají za řílatek navýšit a vyrážíte-li za hranice často, ojistka za několik řilacených stokorun vyjde levněji, než si ořizovat standardní cestovní ojištění. 32 dtest Svět financí krétní říady, které jsme v dtestu řešilo. Nechte rosím nějaký rostor, cca v rozsahu oloviny ředchozího textu o úvěrech na auto. Tady bude ještě odstavec konkrétní říady, které jsme v dtestu řešilo. Nechte rosím nějaký rostor, cca v rozsahu oloviny ředchozího textu o úvěrech na auto. Tady bude ještě odstavec konkrétní říady, které jsme v dtestu řešilo. Nechte rosím nějaký rostor, cca v rozsahu oloviny ředchozího textu o úvěrech na auto. Finské ůjčky, někdy nazývané mikroůjčky nebo také úvěry do výlaty, jsou malé úvěry s velmi krátkou dobou slatnosti a (velmi) vysokým úročením. Často se dají sjednat o telefonu nebo na internetu. Výhodou je bezesoru rychlost, eníze můžete mít už druhý den. Nevýhod je ale mnoho. Kromě vysoké ceny, která často klame třeba tím, že je úroková míra uváděna jako denní, je tu i vysoké riziko, že narazíte na žraloky. Souvisí to s tím, kdo si odobné úvěry bere a v jaké se nachází situaci. Pokud by tyto úvěry nebyly tak ředražené, daly by se nazvat sociálními ůjčkami. Na RPSN na úrovni tisíců rocent ale nic sociálního není. Kromě internetu na reklamu na finské ůjčky narazíte v inzertních eriodicích suermarketů, na slouech veřejného osvětlení, na zastávkách a odobně. Velmi silná je tu šedá a černá zóna úvěrového trhu. Takoví věřitelé dobře vědí, jak si eníze ojistit. Mají vysoko nastavené okuty a s dlužníky v rodlení nejednají v rukavičkách. K exekuci tu nikdy není daleko. Finsky si běžně ůjčíte několikatisícové částky. Horní limit je zravidla deseti- nebo ětitisícový. Pokud je to do ěti tisíc, nesadá ůjčka do zákona o sotřebitelském úvěru, jak jsme již zmínili v úvodu kaitoly. Častý je také nižší limit na rvní ůjčku. Solečnost si vás chce ověřit, zda budete řádně slácet. Podruhé už vám ůjčí víc. Otázkou je, jestli vás tak jen neřinutí dvakrát zalatit olatek za řidělení úvěru. Pokud byste o finské ůjčce někdy uvažovali, oravdu dobře si to rozmyslete a octivě si zjistěte, od koho vlastně eníze chcete. Jestliže nedokážete vyjít s enězi řed výlatou, omezte všechny zbytné výdaje a ůjde-li to, zkuste si raději ůjčit u známých nebo říbuzných. S finskou ůjčkou už totiž nevyhnutelně balancujete na okraji dluhové roasti a žraloci vás do ní dokážou snadno stáhnout záludnými smluvními odmínkami. Jak vybrat úvěr? Pryč jsou (nebo by alesoň měly být) doby, kdy musel sotřebitel škemrat o úvěrovou smlouvu ještě řed jejím odisem, když si ji chtěl ořádně řečíst. Předsmluvní informace a rávo sotřebitele na ně jsou totiž stavebním kamenem zákona už několik let. Každý budoucí věřitel vám musí zřístunit nejen samotnou smlouvu, ale také řidružené dokumenty, na které smlouva odkazuje. Jen ozor na to, že některé solečnosti (a ze zákona na to mají nárok) vám dají dokumenty a vyočtenou RPSN až tehdy, když o ůjčku skutečně ožádáte. To ztěžuje orovnání, rotože obejdete-li několik solečností, žádosti se objeví v nebankovním registru a další otenciální věřitel vidí, že o ůjčku žádáte už otřetí za měsíc. V důsledku toho vás může rovnou odmítnout. Ještě důležitější je formulka, která se v zákoně objevila ři novele v roce Ta kromě ředání smlouvy nařizuje budoucímu věřiteli vysvětlit sotřebiteli všechny náležitosti smluvního vztahu. Zákon římo vyichuje, že se to týká ředevším složitých rávních formulací v dokumentaci. Dále musí být sotřebitel srozuměn s tím, co se stane, okud ři slácení ochybí, jaké může věřitel uvalit sankce. Postih finančnímu domu hrozí, okud by informace ve smlouvě byly neúlné,

8 zavádějící nebo nasané říliš drobným ísmem. Od ledna 2014 latí, že drobné ísmo ve smlouvách je u odstatných asáží zaovězeno. Samozřejmě to ještě neznamená, že s větším ísmem řišla i rozumnější formulace, i když na to zákon také amatuje. Zbytečně složitá ustanovení, která by šla sesat jednoduše, jsou také rohřeškem. Samozřejmostí je, že smlouva musí obsahovat srozumitelné údaje o samotném úvěru: kolik si ůjčujete, za jaký úrok, za jak dlouho a v kolika slátkách úvěr umoříte, kolik zalatíte zrostředkovateli, kolik za vedení úvěrového účtu a ředevším roční rocentní sazbu nákladů, ověstné RPSN (viz box). RPSN jako vodítko Roční rocentní sazba nákladů je rakticky jediným ukazatelem, omocí kterého si oměrně lehce orovnáte dva odobné úvěry. Měl by zahrnovat všechny odstatné, dokonce všechny myslitelné, výdaje, které se k úvěru vážou. Zahrnuje vše od rvního olatku zrostředkovateli, řes latby za úvěrový účet a další až o samotné slátky. Navíc očítá i s dobou slácení a kdy latby odcházejí. Interretace vzorce RPSN je oměrně složitá. To je jeho základní nevýhoda. Naříklad u krátkodobých úvěrů ůsobí RPSN velmi nadhodnoceně oroti skutečným úrokům. Pokud chcete vědět, kolik skutečně řelatíte, rozradí to lée index celkového navýšení úvěru. RPSN ale zůstává nejsilnějším nástrojem tehdy, když máte dva úvěry totožné výše a stejné doby slatnosti. Potom jednoduše zjistíte, který je levnější ten s nižší RPSN. Končíme s úvěrem, zn. ředčasně Někteří šťastlivci s úvěrem na krku řijdou k enězům dříve, než s nimi očítali. Co když jste jedním z nich a rozhodnete se úvěr ředčasně slatit? Žádný roblém alesoň teoreticky. Zákon dává sotřebitelům několik možností, jak se s finanční solečností rozejít. První a nejjednodušší možností je odstouit od úvěrové smlouvy do dvou týdnů od odisu. To můžete udělat bez udání důvodu a solečnost za to nesmí účtovat žádné sankce či olatky. Odstouit od smlouvy je třeba ísemně, do čtrnácti dnů musí být dois odeslán. Potom máte dalších 30 dní na vrácení eněz, resektive jistiny. Jediné, co zalatíte navíc, jsou oměrné úroky za několik dní a říadné nevratné olatky, které věřitel v souvislosti s úvěrem zalatil orgánům veřejné srávy. Tento zůsob vrácení úvěru využijte, okud zjistíte, že eníze vlastně neotřebujete, nebo najdete ve smlouvě dodatečně nebezečná ustanovení. Jinými slovy odis na úvěrové smlouvě není, alesoň zočátku, nevratný. Zákon jasně říká, že ředčasné slacení (celkové či částečné) může sotřebitel rovést kdykoliv v době trvání úvěru. V tom říadě vám solečnost musí od oslední velké slátky odečíst úrok a další výdaje, který byste jinak ještě zalatili. Bohužel má v sobě zákon stále obecnou formulaci, že má solečnost rávo na úhradu objektivních nákladů, které vznikly v římé souvislosti s ředčasným slacením. Vydělat byste ale na ředčasném slacení měli alesoň trochu vždy, byť to nemusí být úsora rovná celé výši zbývajících úroků. Nakonec se zaměříme na jeden secifický ty úvěru zmíněný výše slátkový rodej. Ten je zrádný v tom, že v ruce držíte vlastně dvě smlouvy: o koui zboží a o samotném úvěru. Jak to funguje? Jedná se o takzvaný vázaný sotřebitelský úvěr. Nejdříve musíte odstouit od samotné kuní smlouvy a věřitele o tom musíte bez zbytečného odkladu informovat. Vše musíte samozřejmě rovést ísemně. Finanční solečnost ani rodejce vás nesmí vystavit žádným sankcím. dtest Svět financí 33

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování.

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. 5. Finanční hlediska odnikatelského rozhodování. Časová hodnota eněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. FINANČNÍ HLEDISKA PODNIKATELSKÉHO ROZHODOVÁNÍ Základní zásady finančního rozhodování:

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více

Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech?

Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech? Pojištění Kdo vás održí ve zlých časech? Základní myšlenkou ojištění je solidarita a vzájemné jištění všech, kdo se rozhodli se ojistit. Na očátku byla tato myšlenka: složme se, a okud by se někomu z nás

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme vám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim enězům může časois dtest hradit vysoké náklady na testování výrobků a oskytovat rvotřídní služby sotřebitelům. Šířením elektronické

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 24/5 na magisterský studijní rogram PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím zadání vyberte srávnou odověď zakroužkováním

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM Vážení rodiče, rarodiče, blízcí našich acientů, nabízíme řehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám omohl lée zvládnout situaci, která vznikla v souvislosti s onemocněním Vašeho

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začte vylňovat tiskois, řečtěte te si, rosím, okyny. Finančnímu úřadu ro / Secializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu racovišti v, ve, ro Moravské Třebové T 0 Daňové identifikační číslo

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Statistická analýza dat - Indexní analýza

Statistická analýza dat - Indexní analýza Statistiká analýza dat Indexní analýza Statistiká analýza dat - Indexní analýza Index mohou být:. Stejnorodýh ukazatelů. Nestejnorodýh ukazatelů Index se skládají ze dvou složek:... intenzita (úroveň znaku)...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku Jak nespadnout do dluhové pasti Příručka pro žadatele o půjčku www.homecredit.cz www.navigatoruveru.cz www.clovekvtisni.cz Slovo úvodem Půjčka může být nejen dobrým sluhou, ale i špatným pánem. A to většinou

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klára Jelenová. Sbírka úloh z finanční matematiky

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klára Jelenová. Sbírka úloh z finanční matematiky Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Klára Jelenová Sbírka úloh z finanční matematiky Katedra ravděodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské ráce: RNDr.

Více

1.5.5 Potenciální energie

1.5.5 Potenciální energie .5.5 Potenciální energie Předoklady: 504 Pedagogická oznámka: Na dosazování do vzorce E = mg není nic obtížnéo. Problém nastává v situacíc, kdy není zcela jasné, jakou odnotu dosadit za. Hlavním smyslem

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku n(). 2. Závislost n() zracujte graficky. Vyneste také závislost závislost vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu λ(n). Proveďte

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů Porovnán dostunosti různých konfigurac redundance ro naájen stojanů White Paer č. 48 Resumé K zvýšen dostunosti výočetnch systémů jsou ro zařzen IT oužvány řenače a duáln rozvody naájen. Statistické metody

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sbírka A - Př. 1.1.5.3

Sbírka A - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný ohyb říklady nejnižší obtížnosti Sbírka A - ř...5. Kolik hodin normální chůze (rychlost 5 km/h) je od rahy zdálen Řím? Kolik dní by tuto zdálenost šel rekreační chodec, který je schoen ujít

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE

STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE (kombinovaná forma, 8.4., 2.5., 7.6. 22) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM Řekli o statistice Věřím ouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval. Tři stuně lži - lež, hnusná lež,

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Miloš Borovička, časopis dtest Občanské sdružení spotřebitelů TEST Cíl: Ochrana zájmů členů a spotřebitelské veřejnosti

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Jméno Příjmení ID 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-srávní Vývoj hyotečních úvěrů a dskontní sazby v ČR s rognózou do budoucna Ilona Gerčáková Bakalářská ráce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuj, že jsem tuto rác vyracovala samostatně.

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -14. modul O finančních žralocích

Finanční gramotnost pro SŠ -14. modul O finančních žralocích Modul č. 14 - Ing. Miroslav Škvára O nebezpečích Kniha Finanční žraloci Čtení otěch, kteří vás zítra oberou Známý publicista ukazuje vesvé knize metody, jakými věhlasné peněžní instituce podpláštíkem korektnosti

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY

k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY k tématu FINANČNÍ PLÁN A DOBRÉ FINANČNÍ NÁVYKY PRACOVNÍ LIST pro SŠ Úkol č. 1 TÉMA K ZAMYŠLENÍ A DISKUSI: Nyní jste v 1. období finančního cyklu. Co to pro vás znamená? Na co všechno z hlediska financí

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ 1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ Rozhodování je ovažováno za jednu ze základních aktivit ři racionálním řešení nejenom řídících roblémů, řitom kvalita rozhodování zásadním zůsobem ovlivňuje výslednou kvalitu řídícího

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PÁR RAD K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ. abychom si mohli užívat spokojený důchod?

EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PÁR RAD K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ. abychom si mohli užívat spokojený důchod? EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. ČERVENEC 2011 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Podle ekonomů stát v budoucnu nebude mít dostatek prostředků na vyplácení důchodů. Politici proto chystají řadu systémových změn. Jsou

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma nejostřejší nabídka Na nový vůz Nejvýhodnější cesta k novému vozu Pořiďte si nový vůz SEAT tím nejlepším možným způsobem. Využijte úvěr či finanční leasing SEAT

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26%

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26% TCO - objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku 1 Rozšířené mýty Výběr nejlevnějšího dodavatele je nejvýhodnější Je jedno univerzálně nejvýhodnější auto Je jedna univerzálně výhodná forma financování

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Ukázka z knihy: Obsah

Ukázka z knihy: Obsah Ukázka z knihy: Obsah Obsah... 2 Úvod... 6 Vysvětlivky ikonek...7 I. Potřebujete vůbec hypotéku?...8 Jiné cesty k vlastnímu bydlení... 9 Hypotéka nebo nájemné?... 14 Výhody nájemného...15 Výhody hypotéky...16

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Konsolidace. Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné!

Konsolidace. Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné! Konsolidace Dopřejeme lidem klidné spaní díky sloučení půjček do jediné! Petr Bobysud, Rozvoj obchodu ČS, zástupce ředitele úseku Roman Brychnáč, Aktivní produkty ČS, ředitel odboru Praha, 21.9. 2011 Hodnoty

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Tip Využijte Hypodny od 30. 9. 2013 do 4. 10. 2013 a získejte výhodnější hypoteční úvěr. To nejdůležitější ze světa vaší banky.

Tip Využijte Hypodny od 30. 9. 2013 do 4. 10. 2013 a získejte výhodnější hypoteční úvěr. To nejdůležitější ze světa vaší banky. Každý klient si zaslouží individuální přístup 03 To nejdůležitější ze světa vaší banky 2013 Tip Využijte Hypodny od 30. 9. 2013 do 4. 10. 2013 a získejte výhodnější hypoteční úvěr. 01 Hypodny 02 Unikátní

Více