Příklady z finanční matematiky I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8.2.10 Příklady z finanční matematiky I"

Transkript

1 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do baky své eíze (fakticky své eíze bace ůjčí). Baka s takto získaými eězi odiká a za vyůjčeí vkladateli latí tím, že mu vrátí více eěz ež si ůjčil (úrok). Důležité termíy: jistia vložeá částka, eí majetkem baky stále zůstává majetkem vkladatele úrok částka, kterou baka latí vkladateli za to, že si u í eíze uložil (za to, že je bace ůjčil), většiou se udává v rocetech vložeé částky ročí úroková míra částka v rocetech udávající velikost úroku za uložeí eěz a jede rok. Při ročí úrokové míře % zalatí baka vkladateli za uložeí o dobu jedoho roku 000. Pokud si teto vkladatel své eíze o roce vybere z baky dostae místo vložeých úrokovací období doba, o které baka vyočte a řiíše vkladateli úroky. Obvykle se úrokuje o jedom roce, ale časté je i měsíčí ebo dokoce deí (a běžých účtech) úrokováí. úrokovací doba doba, o kterou vkladatel bace eíze ůjčuje výovědí lhůta rotože baka ůjčeé eíze ivestuje, otřebuje doředu vědět, kdy bude muset eíze vrátit. Proto musí vkladatel ve většiě říadů doředu ozámit, kdy bude eíze vybírat. Tato doba se azývá výovědí lhůta. Pokud otřebuje v utém říadě vkladatel eíze vybrat dříve, musí bace zalatit okutu. V říadě vkladů s delší výovědí lhůtou (aříklad dva roky) je běžé, že vkladatel vyoví vklad ihed ři jeho vložeí. daň z říjmu říjmy z úroků atří mezi říjmy, ze kterých se latí daň. V tomto okamžiku v jedoté výši 15%. Př. 1: Pavel uložil u baky a termíovaý vklad s ročí úrokovou mírou %. Úrokovací období vkladu je 1 rok. Kolik zalatí baka Pavlovi a úrocích za jede rok? Kolik zbude o zdaěí? Pavel bude mít eíze uložeé v bace o dobu ěti let. Úroky baka eřiisuje ke vkladu, ale osílá je Pavlovi a jeho běžý účet. Urči jeho majetek vždy a koci roku. Úrok, který zalatí baka za 1 rok: = 1500 Úrok o zdaěí: , 0 0,85 = 175 Nyí očítáme Pavlův majetek a koci jedotlivých roků: o 1. roce: , 0 0,85 = 5175 o. roce: , 0 0,85 = 5550 (baka mu oslala úroky dvakrát) o. roce: , 0 0,85 = 585 (baka mu oslala úroky třikrát) o 4. roce: , 0 0,85 = (baka mu oslala úroky čtyřikrát) o 5. roce: , 0 0,85 = 5675 (baka mu oslala úroky ětkrát) Předchozí říklad je ejedodušším říkladem jedoduchého úrokováí. Při jedoduchém úrokováí se úrok eřidává k vložeé částce a bako ho eúročí. 1

2 Chováí vkladatele v ředchozím říkladě, říkladem retiérského chováí = vložíme do baky určitou částku a žijeme v úroků. Př. : Jakou částku by bylo uté uložit v bace a úrok %, aby ročí úrok dosáhl (tedy a měsíc)? Nutá částka x ročí úrok x 0, 0 0,85 = x = = ,85 Pokud chceme, aby ám baka vylácela každý měsíc a úrocích musíme mít a % úrok uložeo řibližě 4,7 milióu koru. Pedagogická ozámka: Následující říklad většiou eočítáme. Jeom echám studety, aby si ho rohlédli. Bavíme se o výočtu úroku za 1 měsíc. Př. : Pavel uložil u kokurečí baky a termíovaý vklad s ročí úrokovou mírou %. Úrokovací období vkladu je 1 měsíc. Kolik zalatí baka Pavlovi a úrocích za jede měsíc? Kolik zbude o zdaěí? Pavel bude mít eíze uložeé v bace o dobu ěti let. Úroky baka eřiisuje ke vkladu, ale osílá je Pavlovi a jeho běžý účet. Urči jeho majetek o ěti letech sořeí. Úrok, který zalatí baka za 1 měsíc: = 15 (% je ročí úroková míra, měsíc 1 je jeda dvaáctia roku) Úrok o zdaěí: ,85 = 106, 5 1 Nyí očítáme Pavlův majetek a koci jedotlivých měsíců: o 1. měsíci: ,85 = 50106, 5 1 o. měsíci: ,85 = 501,5 (baka mu oslala úroky dvakrát) 1 o. měsíci: ,85 = 5018, 75 (baka mu oslala úroky třikrát) 1 o měsíci: ,85 (baka mu oslala úroky -krát) 1 Sočteme si ušetřeé částky o zajímavém období: o 1 měsíci: ,85 = o 60 měsíci: ,85 = Jak je vidět ři jedoduchém úrokováí ezáleží a délce úrokovacího období. Jedoduché úrokováí a účtech eí říliš časté. Častěji se oužívá složeé úrokováí, kdy úroky baka řiíše k jistiě a v dalším období latí i úroky i z ich.

3 Př. 4: Pavel uložil u baky a termíovaý vklad s ročí úrokovou mírou %. Úrokovací období vkladu je 1 rok. Kolik zalatí baka Pavlovi a úrocích za jede rok? Kolik zbude o zdaěí? Pavel bude mít eíze uložeé v bace o dobu ěti let. Úroky baka řiisuje ke vkladu. Urči jeho majetek vždy a koci roku. Úrok, který zalatí baka za 1 rok: = 1500 Úrok o zdaěí: , 0 0,85 = 175 Nyí očítáme Pavlův majetek a koci jedotlivých roků: , 0 0,85 = , 0 0,85 = 5175 o 1. roce: ( ) o. roce: všechy eíze, které byly a Pavlově účtu a koci roku (včetě řisaých úroků), jsou jistiou do dalšího roku budou se z ich očítat úroky ,85 0,85 Úrok o zdaěí, který zalatí baka za rok: ( ) Peíze a účtu o. roce: 50000( 1+ 0,85) - jistia z ředchozího roku + ( + ) ( + ) 50000( 1+ 0,85) 0,85 - úrok v druhém roce , ,85 0,85 = ( + ) ( 1 0,85) 50000( 1 0,85) = ,85 + = + o. roce: všechy eíze, které byly a Pavlově účtu a koci druhého roku (včetě řisaých úroků), jsou jistiou do dalšího roku budou se z ich očítat úroky Úrok o zdaěí, který zalatí baka za rok: 50000( 1+ 0,85) 0,85 Peíze a účtu o. roce: 50000( 1+ 0,85) - jistia z ředchozího roku ( 1+ 0,85) 0,85 - úrok v druhém roce ( + ) + ( + ) 0,85 = , ,85 ( + 5) ( 1 0,85) 50000( 1 0,85) = ,8 + = + o -tém roce: 50000( 1+ 0,85) kokrétě o 5-tém roce: 50000( 1+ 0, 0 0,85) 5 = 56708,50 O moc více jsme evydělali. Pokud uložíme do baky částku I 0 a let s ročí úrokovou mírou rocet a úrokovacím obdobím 1 rok. Pak o letech ři 15% zdaěí usoříme I = I ,

4 Př. 5: Jakou částku by Pavel ašetřil, kdyby eíze za odmíek z ředchozího říkladu (50 000, ročí úroková míra %, úrokovací období 1 rok) uložil a 0 let? Jakou částku by ušetřil, kdyby úroková míra stoula a 4,5%? Sořeí dvacet let oužijeme stejý vzorec, změíme = 0 : I = I ( ) ,85 = , 0 0,85 = 87, úrok 4,5% oužijeme stejý vzorec, změíme = 4, 5 4,5 I = I ,85 = ,85 = 10597, Pokud by Pavel uložil své eíze a 0 let asořil by 87,80, okud by úrok dosáhl 4,5% ušetřil by za 0 let 10597,50. Jak se změí Pavlovo sořeí z říkladu 4 říklad okud úrokovacím obdobím ebude rok, ale jede měsíc? Př. 6: Pavel uložil u baky a termíovaý vklad s ročí úrokovou mírou %. Úrokovací období vkladu je 1 měsíc. Kolik zalatí baka Pavlovi a úrocích za jede rok? Kolik zbude o zdaěí? Pavel bude mít eíze uložeé v bace o dobu ěti let. Úroky baka řiisuje ke vkladu. Urči jeho majetek vždy a koci roku. 0 Stejý ostu jako v ředchozím říkladu, ale očítáme o měsících. Úrok, který zalatí baka za 1 měsíc: = 15 1 Úrok o zdaěí: ,85 = 106, 5 1 Nyí očítáme Pavlův majetek a koci jedotlivých měsíců: o 1. měsíci: ,85 = ,85 = 50106, o. měsíci: všechy eíze, které byly a Pavlově účtu a koci 1. měsíce (včetě řisaých úroků), jsou jistiou do dalšího měsíce budou se z ich očítat úroky Úrok o zdaěí, který zalatí baka za měsíc: 1 1 Peíze a účtu o. měsíci: - jistia z ředchozího měsíce úrok v druhém měsíci ,85 + 0,85 = , 0 0, 0 = 1+ 0,85 = ,

5 o. měsíce: všechy eíze, které byly a Pavlově účtu a koci druhého měsíce (včetě řisaých úroků), jsou jistiou do dalšího měsíce budou se z ich očítat úroky Úrok o zdaěí, který zalatí baka za měsíce: 1 1 Peíze a účtu o. měsíci: 1 - jistia z ředchozího měsíce + - úrok v druhém měsíci 1 1 0, ,85 + 0,85 = = 1+ 0,85 = , o -tém měsíci: 1 kokrétě o 5-tém roce (tedy o 60 měsících): ,85 = 56791, 60 1 Zisk ze sořeí je větší ouze o 8,1 (úroky, které baka také úročí se a Pavlově účtu objevily dříve) Vzorec ro výočet asořeé částky ři složeém úrokováí můžeme oužívati v říadě, že úrokovací období eí jedoročí. Ročí rocetí úrokovou míru však musíme ahradit rocetí úrokovou mírou za daé úrokovací období a očet let očtem úrokovacích období. Př. 7: Pavel uložil u baky a termíovaý vklad s ročí úrokovou mírou %. Úrokovací období vkladu je 1 de (jak je běžé a běžém účtu). Jakou částku ašetří Pavel za ět let? Přestuost ěkterého z roků zaedbej. 60 Použijeme vzorec I = I , I 0 = = (% za rok, rozdělím a 65 dí) 65 = 5 65 = 185 Výočet I = I ,85 = ,85 = Částka se roti měsíčí úrokové době zvýšila, ale ouze o velmi málo

6 Př. 8: Pavel uložil svému syovi ři jeho arozeí u baky a termíovaý vklad s ročí úrokovou mírou,5% s ůlročím úrokovacím obdobím. Jakou částku bude mít sy k disozici ve věku 18 let? Použijeme vzorec I = I , I 0 = ,5 = (,5% za rok, rozdělím a ůlroky) = 18 = 6,5 Výočet I = I ,85 = ,85 = , Pavel ašetří syovi k 18 arozeiám ,80. 6 Př. 9: Jaký úrok by musela baka oskytovat u úvěru z ředchozího říkladu, aby se výsledá ašetřeá částka rovala ? Použijeme ředchozí rovici, výsledá částka je 00000, ezáme rocetí sazbu: I = I ,85 = ,85 = ,85 = = ,85 = ,85 = = ( 1) = 7, 9 0,85 Aby Pavel za 18 let ašetřil musel by uložit a vklad s úrokem 7,9. Př. 10: Petáková: straa 71/cvičeí 6 6 Shrutí: 6

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky Úvod do fiací I. Základí ojmy.... Peíze a kaiál.... Iflace... 3 3. Kvaiaiví eorie eěz... 4 4. Ivesice... 4 5. Fiačí sysém... 5 II. Ceé aíry... 6. Charakerisiky CP... 6. CP s evým výosem (fixed icome/yield

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich.

5 Funkce. jsou si navzájem rovny právě tehdy, když se rovnají jejich. Fukce. Základí pojmy V kpt.. jsme mluvili o zobrazeí mezi možiami AB., Připomeňme, že se jedá o libovolý předpis, který každému prvku a A přiřadí ejvýše jede prvek b B. Jsou-li A, B číselé možiy, azýváme

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

8.2.11 Příklady z finanční matematiky II

8.2.11 Příklady z finanční matematiky II 8.2. Příklady z finanční matematiky II Předpoklady: 82 Inflace Peníze nemají v dnešní době žádnou hodnotu samy o sobě, jejich používání reguluje stát, v případě zhroucení ekonomiky se může stát, že svou

Více

Úvěry aneb kde na to vzít?

Úvěry aneb kde na to vzít? Úvěry aneb kde na to vzít? Pokud máte nedostatek finančních rostředků, je dobré se zamyslet nad tím, kde byste mohli ušetřit v rámci svého osobního či rodinného rozočtu. Většinou se najde něco, co můžete

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování.

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. 5. Finanční hlediska odnikatelského rozhodování. Časová hodnota eněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. FINANČNÍ HLEDISKA PODNIKATELSKÉHO ROZHODOVÁNÍ Základní zásady finančního rozhodování:

Více

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok 7. Finanční matematika 7.. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok Základní pojmy : Dlužník osoba nebo instituce, které si peníze půjčuje. Věřitel osoba nebo instituce, která peníze půjčuje. Jistina

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech?

Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech? Pojištění Kdo vás održí ve zlých časech? Základní myšlenkou ojištění je solidarita a vzájemné jištění všech, kdo se rozhodli se ojistit. Na očátku byla tato myšlenka: složme se, a okud by se někomu z nás

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více