Statistická analýza dat - Indexní analýza

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistická analýza dat - Indexní analýza"

Transkript

1 Statistiká analýza dat Indexní analýza Statistiká analýza dat - Indexní analýza Index mohou být:. Stejnorodýh ukazatelů. Nestejnorodýh ukazatelů Index se skládají ze dvou složek:... intenzita (úroveň znaku)... nař. Průměrný řírůstek, extenzita (očet)... nař. Počet dělníků, rasat atd. Rozlišují se jednotlivá období za která se ukazatele sledují:,... základní období,... běžné období Index stejnorodýh ukazatelů Pomoí indexů se vjadřují změn množstí a změn řírůstků a vužívají se následujíí vzore: ) Změna množství Jednoduhý index... Celkový index... ) Změna řírůstků Jednoduhý index... Celková změna řírůstků IPS... Odvozené index: - oužívají se kdž otřebujeme zjistit jak ovlivňují elkovou změnu řírůstku (aod) změn či. Index stálého složení Zde se zjišťuje vliv změn a zůstává neměnné! Jelikož máme a tak můžeme nasat vzore ve dvou formáh a oužijeme ro výočet tu, která se nám ví hodí.

2 Statistiká analýza dat Indexní analýza Index struktur IST Zde se zjišťuje vliv změn množství a ted zůstává neměnné! Také tad latí, že můžeme nasat vzore ro oboje. IST... IST Pozn. Z a IST se dá zětně vjádřit vzore ro růměr IPS. Veme se jeden a jeden IST a vkrátí se čka nebo čka. Příklad a jejih řešení Jak ostuovat, abhom nedělali hb... - základem je dobře si označit všehn roměnné, nemusíme mít jen,, ale také *, / a odobně - dobré je si do tabulk sočítat všehna čísla o budeme otřebovat a ta ak jen budeme dosazovat do jednotlivýh vzorů, tím si ušetříme rái a také zabráníme tomu, abhom dělali víe hb (samozřejmě si musíme t dílčí výsledk sočítat ečlivě, ab se nám ak říadné hb netáhl elým říkladem) V ofiko materiáleh je to ř. č. 4 Ve třeh odniíh zabývajííh se výkrmem rasat v určité oblasti bla sledována výše růměrného řírůstku v leteh 5 a 6 : Podnik Průměrný řírůstek na kus a den v kg Počet rasat ve výkrmu (ks) A,65, B,64,58 C,58, Určete : a) jak se změnil elkový řírůstek v dané oblasti - IPS b) jaký vliv na změnu elkového řírůstku měla změna očtu rasat v jednotlivýh odniíh - IST ) jaký vliv na změnu elkového řírůstku měla změna růměrného řírůstku v jednotlivýh odniíh - d) jak se změnil očt rasat e) jaká je změna růměrného řírůstku

3 Statistiká analýza dat Indexní analýza ad A, IPS... ted (,68 8) + (,58 ) + (,66 48) ,6 (,65 5) + (,64 ) + (,58 5) Přírůstek ted změnil o 6%. ad B, IST... IST Můžeme očítat odle obou vzorů s oběma... ale většinou se očítá s dat ze základního období, ted s. Výsledk : IST s, IST s,4 Změna očtu rasat v jednotlivýh odniíh b zaříčinila nárůst o,%. ad C, Stejné jako B, akorát se mění.,59,54 ad D, změna očtu rasat... ad E,,96 změna růměrného řírůstku,59

4 Statistiká analýza dat Indexní analýza V ofiko materiáleh je to ř. č. 5 Na základě údajů o očteh raovníků a mzdáh ve třeh dílnáh v odniku v leteh 5 a 6 vjádřete, jaký vliv na změnu růměrné mzd v odniku měla změna růměrnýh mezd v jednotlivýh dílnáh. Dílna Počet raovníků Měsíční objem vlaenýh mezd Změna růměrné mzd v roe 6 oroti roku A ,6 B 6 4 8,8 C , Zde musíme řemýšlet o nám jednotlivé údaje ředstavují: - očet raovníků... a - měsíční mzda... * - změna mzd tato data známe, takže si omoí nih vjádříme V ofiko materiáleh je to ř. č. Máme údaje o očtu raovníků a vrobené roduki ve dvou měsííh v odniku, který má rovozovn : Provozovna Počet raovníků Celková roduke očet vrobenýh kusů říjen rosine (tis. ks) říjen Prosine A B C Určete: a) jak se změnila elková roduktivita ráe v odniku - IPS b) jak bla změna elkové roduktivit ráe ovlivněna změnou očtu raovníků v jednotlivýh rovozovnáh - IST ) jak bla změna elkové roduktivit ráe ovlivněna změnou roduktivit ráe v jednotlivýh rovozovnáh - Zde elková roduke odovídá * (očet * roduktivita) dál jsme si k tomu ni neříkali takže b to asi mělo bejt jasný já nevím, rotože jsem to neočítala Pro rovičení ř.6 4

5 Statistiká analýza dat Indexní analýza V ofiko materiáleh je to ř. č.. Vývoj sklizně brambor v určité oblasti je vjádřen řadou řetězovýh indexů. Vočítejte z této řad absolutní objem sklizně v roe a v roe 4, víte-li že objem sklizně v roe 6 dosáhl výše 44 tun. Rok Stav v ředhozím roe,6,889,788,8 Tad jsou možnosti jak to očítat. Můžeme ostuně doočítávat index až k roku 6,8 5 44,8 x. Uděláme si tabulku ro rok -6 a tak se ostuně doočítáme až k roku i 4,6,889,788,8 Pak omoí řevedení řetězovýh indexů na baziké dostaneme výočtový tvar vkrátí se to 44,8 Pozn. Pokud hi řevést baziké index na řetězové tak se to nedělá řes součin ale řes odíl. 5

6 Statistiká analýza dat Indexní analýza 6 Index nestejnorodýh ukazatelů Nejdou shrnout římo a roto se ohodnoují enou Cena Množství!!!Zde nelze... nemůžu sečíst litr s kilogramama atd.... mělo b smsl jen kdbhom to brali jako vdání eněz, ale tam b muselo být * Hodnotový index Index ro zjištění vlivu změn en Passheho i. Lasirisův i. Loweho i. Fisherův i. P L... L..Lasir., P...Passhe Index fzikého objemu IFO Passheho i. Lasirisův i. Loweho i. Fisherův i. P L... L..Lasir., P...Passhe

7 Statistiká analýza dat Indexní analýza Příklad a jejih řešení V ofiko materiáleh je to ř. č. 4 O vývoji en a tržbáh za tři mražené výrobk v rodejním stánku máme za rvní dvě čtvrtletí roku 7 následujíí údaje: Výrobek Hmotnost balení Cen (Kč) Tržb (Kč). čtvrtletí. čtvrtletí. čtvrtletí. čtvrtletí Zmrzlina borůvková 5 gr Zmrzlina jogurtová 5 gr Zmrzlina vanilková 5 gr Vjádřete : a) změnu elkovýh tržeb, b) jaký vliv na změnu elkovýh tržeb měla změna en jednotlivýh výrobků, ) jaký vliv na změnu elkovýh tržeb měla změna rodaného množství jedotlivýh výrobků, d) jak se změnilo rodané množství jednotlivýh výrobků, e) omoí Bortkiewizova rozkladu vsvětlete říčinu rozdílu mezi Laseresovým a Paasheho enovým indexem. - domáí úkol... Uděláme si tabulku: vočteme si všehno o budeme otřebovat ro jednotlivé výočt * * ad A,,9 ad B, enový index... můžeme vočítat jakým hem vzorem, m jsme očítali všema kromě Loweho P, L,45 F, ad C, IFO P,875 L,58 F,95 7

8 Statistiká analýza dat Indexní analýza ad D, A... Zmrzlina borůvková B... Zmrzlina jogurtová,6 C... Zmrzlina vanilková,4 K nárůstu rodaného množství došlo u B. 8, 94 4 ad E, Máme si udělat doma, návo b měl být na ommonu a možná i výsledek. Prý to vadá složitě, ale je to jednoduhý... já dodávám jen ab V ofiko materiáleh je to ř. č. 5 Na základě údajů o tržbáh a změnáh rodaného množství vjádřete, jak se na změně elkovýh tržeb odílela změna en jednotlivýh výrobků. Výrobek Tržb v roe 6 (Kč) Změna rodaného množství v roe 6 oroti roku 5 A 56,98 B 865, C 95,5 Zas si uděláme tabulku: * / * 56, ,8 865, ,5 77,7 Suma 864 Máme zadaný nějaký index a kouknem se, jakej vzoreček b se nám nejlí hodil, na kterej máme nejví roměnnejh... všel z toho Passheho... IFO P,8 Došlo ke změně tržeb o,8%. 8

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ 1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ Rozhodování je ovažováno za jednu ze základních aktivit ři racionálním řešení nejenom řídících roblémů, řitom kvalita rozhodování zásadním zůsobem ovlivňuje výslednou kvalitu řídícího

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klára Jelenová. Sbírka úloh z finanční matematiky

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klára Jelenová. Sbírka úloh z finanční matematiky Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Klára Jelenová Sbírka úloh z finanční matematiky Katedra ravděodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské ráce: RNDr.

Více

VNITROSKUPINOVÝ ROZPTYL. Je mírou variability uvnitř skupin Jiný název: průměr rozptylů Vypočítává se jako průměr rozptylů v jednotlivých skupinách

VNITROSKUPINOVÝ ROZPTYL. Je mírou variability uvnitř skupin Jiný název: průměr rozptylů Vypočítává se jako průměr rozptylů v jednotlivých skupinách ROZKLAD ROZPTYLU ROZKLAD ROZPTYLU Rozptyl se dá rozložit na vnitroskupinový a meziskupinový rozptyl. Celkový rozptyl je potom součet meziskupinového a vnitroskupinového Užívá se k výpočtu rozptylu, jestliže

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím

Více

Úvěry aneb kde na to vzít?

Úvěry aneb kde na to vzít? Úvěry aneb kde na to vzít? Pokud máte nedostatek finančních rostředků, je dobré se zamyslet nad tím, kde byste mohli ušetřit v rámci svého osobního či rodinného rozočtu. Většinou se najde něco, co můžete

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

5.3 SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD

5.3 SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD Souvislý příklad na poměrná čísla Aleš Drobník strana 1 5.3 SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD Poměrná čísla se hojně užívají v ekonomické praxi. Všechny druhy poměrných čísel si shrneme

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I VÝPOČTOVÁ CVIČENÍ Studijní oory ro magisterskou formu studia Do Ing Anton Humár, CS 003 OBSAH Str

Více

1.3 SOUČASNOST STATISTIKY

1.3 SOUČASNOST STATISTIKY Současnost statistiky Aleš Drobník strana 1 1.3 SOUČASNOST STATISTIKY 1.3.1 FISKÁLNÍ POLITIKA VLÁDY Fiskální politiku provádí většinou vláda stanovením nebo změnou výše daní, přerozdělování peněz získaných

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická. Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aerometrický systém pro malá letadla

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická. Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Aerometrický systém pro malá letadla ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aerometrický systém ro malá letadla Praha, červen 006 Zadání (vložit) Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere

Obrazy Bar ve Folies-Berg`ere 35 brazy Bar ve Foles-Berge re Edouarda Maneta okouzluje dv ky od roku 882, kdy byl namalov n.» st jeho vabu soëìv v kontrastu mez ublkem raven m k edstavenì a barmankou, jejìû oë rozrazujì navu. Ale jeho

Více

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování.

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. 5. Finanční hlediska odnikatelského rozhodování. Časová hodnota eněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. FINANČNÍ HLEDISKA PODNIKATELSKÉHO ROZHODOVÁNÍ Základní zásady finančního rozhodování:

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

H δ+ A z- K z+ Obr. E1

H δ+ A z- K z+ Obr. E1 ELEKTROCHEMIE Elektrochemie je část fyzikální chemie studující roztoky elektrolytů a děje na elektrodách do těchto roztoků onořených. Studuje tedy roztoky obsahující nabité částice - ionty. Pojmy elektroda,

Více

Excel Asistent Magazín 03/2003

Excel Asistent Magazín 03/2003 Excel Asistent Magazín 03/2003 Maticové vzorce, jeden z nejmocnějších nástrojů v Excelu Jiří Číhař, Dataspectrum http:// // ( nedílnou součástí tohoto magazínu je i soubor ExcelAsistentMagazin032003.xls

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Ekonomická analýza Miloslav Synek 2003 Obsah Úvod...3 A) Ukazatele, indexy a operace s nimi, modelové soustavy...4 1. Pojetí a druhy rozborů...4

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Zdislava Chmelová, Ing. Terezie Kolářová, Ing. Eva Nováková, Mgr. Václav Votruba Projekt Elektronické materiály a sbírka příkladů

Více

Indexy, analýza HDP, neaditivnost

Indexy, analýza HDP, neaditivnost Indexy, analýza HDP, neaditivnost 1.) ŘETĚZOVÉ A BAZICKÉ INDEXY 1999 2000 2001 2002 Objem vkladů (mld. Kč) 80,8 83,7 91,5 79,4 a) určete bazické indexy objemu vkladů (1999=100) Rok 1999=100 báze. Pro rok

Více

FORMULACE SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK V OPTIMALIZAČNÍCH MODELECH

FORMULACE SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK V OPTIMALIZAČNÍCH MODELECH FORMULACE SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK V OPTIMALIZAČNÍCH MODELECH LINEARIZACE PO ČÁSTECH LINEÁRNÍ FUNKCE, NEKONVEXNÍ MNOŽINA PŘÍPUSTNÝCH ŘEŠENÍ, ÚLOHY VÝROBNÍHO PLÁNOVÁNÍ (ÚLOHA S FIXNÍMI NÁKLADY, MODELOVÁNÍ DISKRÉTNÍ

Více

Statistika (4ST201) Vytvoříme datový soubor, který obsahuje věk, výšku a pohlaví studentů tohoto semináře. V Excelu

Statistika (4ST201) Vytvoříme datový soubor, který obsahuje věk, výšku a pohlaví studentů tohoto semináře. V Excelu Statistika (4ST201) 1 Popsisná statistika (1. a 2. cvičení) 1.1 Úvodní příklad Vytvoříme datový soubor, který obsahuje věk, výšku a pohlaví studentů tohoto semináře. V Excelu určete: 1. Vytvořte histogram

Více

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DĚJŮ V REÁLNÉM PLYNU MODELY, ANIMACE

SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DĚJŮ V REÁLNÉM PLYNU MODELY, ANIMACE Záadočeská univerzita v Plzni Fakulta edagogická Dilomová ráce SROVNÁNÍ VYBRANÝCH DĚJŮ V REÁLNÉM PLYNU MODELY, ANIMACE COMPARISON OF SELECTED EFFECTS IN REAL GAS - MODELS, ANIMATIONS Jiří Prušák Plzeň

Více

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 2006 a 2007 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 2005 až 2007

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 2006 a 2007 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 2005 až 2007 VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 26 a 27 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 25 až 27 1/22 OBSAH: I. Vývoj úrovně vybraných cen univerzální služby v letech 26 a 27 3 II.

Více

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku.

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Úloha zisku v podnikání. Různé podoby zisku. Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání. Monetární (finanční) cíle Zajištění platební

Více

Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech?

Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech? Pojištění Kdo vás održí ve zlých časech? Základní myšlenkou ojištění je solidarita a vzájemné jištění všech, kdo se rozhodli se ojistit. Na očátku byla tato myšlenka: složme se, a okud by se někomu z nás

Více

Strana na poznámky 2

Strana na poznámky 2 Strana na poznámky 2 Díky, ale co je CRO? CRO znamená Conversion Rate Optimization. Prakticky jde o to, že na webu najdeme místa s velkým potenciálem, která se pak snažíme využít k vyšší výkonnosti celého

Více

Seriál TeoriečíselI. Jak seriál číst? Dohoda. Úvod

Seriál TeoriečíselI. Jak seriál číst? Dohoda. Úvod Seriál TeoriečíselI Počínaje 17. ročníkem robíhá každý rok v PraSátku seriál na okračování. Jde o výklad nějakého odvětví matematiky, se kterým se na střední škole s velkou ravděodobností setkáš jenvomezenémířečivůbecne,alekteréjeřestomožnévyložittak,abybylostředoškolákům

Více

Analýza dat v ekonomii

Analýza dat v ekonomii Vysoká škola ekonomie a managementu Ekonomický institut VŠEM Analýza dat v ekonomii (dříve Statistické metody a demografie) Mgr. Milena Opletalová, VŠEM milena.opletalova@vsem.cz Na základě materiálů Matěje

Více